Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Agricol“Traian Savulescu” - Tg Mures


CLASA:a XI-a Tehnician In Activitati Economice
MODULUL:Contabilitate
TEMA:Contabilitatea Decontarilor Cu Tertii
SUBIECTUL: Notiunea si structura datoriilor si creantelor comerciale
TIPUL LECTEI: Mixta
Lectie introductiva-Comunicarea de noi cunoştinţe si Formarea de priceperi si deprinderi
TIMP:50 de minute
ARIA CURRICULARA: Tehnologii
LOC DE DESFASURARE:Online-conform HG nr.5/3.02.2021 a C.N.S.U. si a adresei D.S.P. Mures,inregistrata la ISJ
MURES cu nr.820/4.02.2021.

COMPETENTE GENERALE:
Cg.1:Dezvoltarea capacitatii de a asimila si consolida notiuni cu privire la –Contabilitatea Tertilor-
Cg.2:Dezvoltarea Capacitatii de organizare a muncii in echipa
Cg.3:Dezvoltarea capacitatilor de selectare si folosirea a informatiilor

COMPETENTE SPECIFICE:
Cs.1:Cunoasterea structurii datoriilor si creantelor comerciale
Cs.2:Identificarea elementelor care definresc tertii
Cs3: Identificarea conturilor specifice din Planul de Conturi General
Cs.4: Asocierea corecta a conturilor cu modificarile patrimoniale

OBIECTIVE
O1:să identifice creantele si datoriile comerciale
O2:să identifice structura acestora
O3:să idetifice documentele de evidenta
 STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea,ingineria ideilor ,problematizarea,eseul.
 Mijloace de învăţământ:Platforma Google Classroom, Google Atttendance ,caietul de elev, material PPT,Fisa de
documentare,Fisa de lucru-Quiz, blog youtube despre Contabilitate.
 Forme de organizare: frontal, individual.
Bibliografie: Maria Popan– manual pentru clasa a XI-a - Oscar Print
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Strategia didactică Evaluare
Momentele Timp Activitate Profesor Activitate Elev Metode şi Mijloace de Forme de
lecţiei procedee invaţamant organizare

1.Momentul Pentru organizarea în Raspund la prezenta


organizatoric 3’ bune condiţii a Conversaţia Google Frontal
desfăşurării orei, se iau Attendance
în vedere următoarele
aspecte:
 efectuează
prezenţa

2.Reactualizarea 3’ Adreseaza intrebari din Raspund la Conversatia Caietele Frontala/


cunostiintelor lectia de precedent intrebarile adresate euristica Individuala
“’Contabilitatea
stocurilor”

3. Prezentarea Se anunţa titlul lecţie Elevii isi noteaza


scopului lecţiei şi 2’ noi şi anume – in caiete titlul Conversaţia Caietele Frontal
a obiectivelor Contabilitatea lectiei noi.
decontarilor cu tertii - Individual
Se anunţă obiectivele
urmărite

4.Desfasurarea 10’ Profesorul prezinta


lectiei materialul ppt- Elevii urmaresc prezentarea Conversatia *PPT-
profesorului,sunt atenti la Expunerea Contabilitatea Frontal
Contabilitatea
explicatii si indicatiile Explicatia Decontarilor cu Individual
decontarilor cu tertii- primite. Tertii
Notiunea si structura Acceseaza sectiunea *Fisa de
datoriilor comerciale - materiale al documentare
subiectului:Contabilitate G.Classroom-
Si posteaza pe Google
din G.Classroom si isi Materiale
Classroom-la materiale descaraca fisa de *Caietele Elevilor
o Fisa de Documentare documentare pt transcriere
despre tema aflata in in caiete sau print.
discutie.

5..Dirijarea 15’ Profesorul aplica Elevii acceseaza


invatarii metoda “Ingineria sectiunea Teme din
G.Classroom-Fisa Individual
ideiilor” astfel elevii isi G.Classroom pentru a Ingineria Ideiilor
de lucru
desfasoara activitatea vizualiza fisa de lucru- Conversaţia
Quizz
individual,fiecare Quizz si sunt atenti la Dezbaterea
Timp 15‘
primeste o fisa de lucru indicatiile profesorului. Problematizarea
Prezinta modalitatea de Dezbat informatiile Fisa de lucru
desfasurarea a necunoscute
activitatii.
Problematizeaza pe
baza fisei de lucru
primite
Prezentarea
5.Captarea conţinutului ştiinţific Urmaresc materialul Conversaţia
atentiei într-o manieră Youtube-blog Frontal
accesibilă elevilor – despre
Explicaţia
urmarirea unui material Contabilitate pe
youtube despre tema –Notiunea si
Expunerea
Notiunea si structura structura datoriilor Obs.
datoriilor comerciale comerciale
Sistematica

6.Asigurarea Asigurăm feedback- Fiecare elev isi Ingineria Ideiilor Fise de lucru Individual
feedback-ului 5’ ul prin prezentarea prezinta solutiile
solutiilor la fisele de Si confrunta Explicaţia Frontal
lucru de catre elevi. rapunsurile cu cele
ale colegilor. Conversaţia
Isi noteaza in caiete
solutiile corecte. Dezbaterea

Discuţii pe baza Adreseaza intrebari despre Conversaţia Frontal


7.Concluzii si fisei de lucru terti si datoriile comerciale Caietul de elev Individual
aprecieri Dezbaterea
Trasarea temei de casa: Isi noteaza in caiete tema
Realizarea unui eseu
cu tema:Documente de
evidenţa a creanţelor şi
datoriilor în cadrul
firmei
SCENARIUL DIDACTIC

 Profesorul debuteaza la aceasta lectie prin realizarea prezentei respectiv adresarea de


intrebari din lectia de recapitulare “Contabilitatea Stocurilor si a productiei in curs de
executie”.

 Lectia de zi este descisa prin anuntarea titlului si urmarirea unui material PPT
despre,Contabilitatea Decontarilor cu Tertii –Datoriile Comerciale in care profesorul
expune si explica elevilor notiunile importante si structura datoriilor comerciale.

 Pentru a facilita asimilarea informatiilor ,profesorul posteaza pe G.Classroom la sectiunea


materiale-Fisa De Documentare- aferenta lectiei predate in care sunt sintetizate
informatiile despre Contabilitatea Decontarilor cu Tertii –Datoriile Comerciale ,rugand
fiecare elev sa acceseze sectiunea materiale pentru a si descarca Fisa de
Documentare,avand indicatii de a printa sau transcrie continutul fisei.

 Pentru a se realize Dirijarea invatarii,profesorul aplica la clasa metoda “Ingineria ideilor”


aceasta metoda presupune dirijarea dezbaterilor spre obiective si probleme precise-astfel
fiecare elev acceseaza sectiunea teme din G.Classroom pentru a vizualiza fisa de lucru si
Quizz-ul postat.Activitatea de solutionare a problemelor /cerintelor trasate in fisa de lucru
este dirijata de profesor astfel activitatea concentrate a elvilor este spre ceva précis.

 La final lideri subrupelor,prezinta liderului de grup solutia gasita,urmand a se confrunta


solutiile grupelor pentru a alege solutia grupului.Astfel din cele 4 solutii ale subgrupelor
se vor forma 2 solutii ,cate una pentru fiecare grup.

 Captarea atentie este realizata prin vizionarea unui material youtube –abordarea unui
bloger-pe teme de contabilitate- Contabilitatea Decontarilor cu Tertii –Datoriile
Comerciale

 Asigurarea feedback-ului este realizata prin prezenaterea solutiilor la fisele de lucru de


catre fiecare elev. Se dezbat si se analizeaza solutiile propuse,astfel incat la raspunsurile
gresite,elevii sa isi consemneze in caiete raspunsul corect.

 Concluziile constau in dezbatrea exercitiilor .


 Tema:profesorul traseaza ca sarcina elevilor,realizarea unui eseu pe tema: “Documente de
evidenţa a creanţelor şi datoriilor în cadrul firmei”
FISA DE DOCUMENTARE

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERTII


CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII SI CLIENTII

1. Generalități
Pentru a-si putea desfasura activitatea, orice unitate economica efectueaza in mod curent tranzactii de
cumparari si vanzari de bunuri si servicii. Derularea acestor operatii economice presupune existenta a doi agenti
economici: unul numit furnizor, pentru care operatia reprezinta o vanzare de bunuri sau servicii, iar celalalt numit
client, pentru care operatia reprezinta o cumparare de bunuri sau servicii.
Furnizorii (vanzatorii) inregistreaza in contabilitate valoarea creantelor fata de clienti privind livrarile de
bunuri si serviciile executate precum si datoriile pentru avansurile primite de la clienti.
Clientii (cumparatorii) inregistreaza in contabilitate valoarea datoriilor fata de furnizori privind livrarile de
bunuri si serviciile executate precum si creantele pentru avansurile acordate furnizorilor.
In contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul lor pe
termene de plata respectiv de incasare, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Documentul aferent
este Situatia incasarii achitarii facturilor (cod 14-6-7) utilizat pentru evidenta analitica a clientilor, respectiv a
furnizorilor; el se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiilor, fie pentru toti clientii sau furnizorii, fie
separat pe feluri de clienti sau de furnizori. Serveste ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilitatii analitice a
clientilor sau furnizorilor la unitatile care aplica forma de inregistrare „pe jurnale” respectiv, pentru prezentarea
situatiei soldurilor contului 4111 „Clienti” sau a contului 401 „Furnizori”. Acest document nu circula, arhivandu-se
la compartimentul financiar contabil.
Datoriile si creantele aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii pentru care nu s-au intocmit
facturi pana la sfarsitul lunii, se inregistreaza distinct in contabilitate. De acelasi regim beneficiaza si creantele
incerte. Separarea creantelor incerte de restul creantelor se poate realiza in urmatoarele momente: fie la expirarea
termenului contractual de incasare a creantei comerciale, fie la aparitia incertitudinii incasarii creantei datorita
incapacitatii de plata sau starii de insolvabilitate a clientului.
In functie de momentul decontarii vanzarilor - cumpararilor de bunuri sau servicii pot fi intalnite doua
cazuri:
- vanzarea - cumpararea cu decontarea imediata;
- vanzarea - cumpararea care se efectueaza pe credit comercial.
In functie de natura creditelor si de documentele ce stau la baza inregistrarii lor distingem:
- creditul comercial clasic care presupune existenta unui interval de timp pana la decontarea facturii, moment in
care se utilizeaza instrumentele clasice (ordin de plata, cec, chitanta);
- creditul comercial cambial care are la baza existenta unui efect comercial (bilet la ordin sau cambie) prin care se
amana plata unei datorii, stipulandu-se in el, printre altele, suma de plata, scadenta si banca la care se va face
decontarea.
In functie de natura activelor vandute respectiv cumparate se disting:
- datorii sau creante provenite din comercializarea stocurilor si serviciilor;
- datorii sau creante provenite din comercializarea imobilizarilor.
intr-un mediu de piata concurential, existenta reducerilor de preturi care se pot acorda de catre furnizori
clientilor cuantifica printre altele increderea existenta intre cei doi parteneri, volumul afacerilor, calitatea bunurilor.
Astfel, in literatura de specialitate intalnim doua categorii de reduceri de pret:
- reduceri comerciale: rabatul, remiza, risturnul;
- reduceri financiare: scontul.
Rabatul reprezinta reducerea aplicata de catre furnizor asupra pretului de vanzare pentru calitatea inferioara
a bunurilor livrate.
Remiza reprezinta reducerea pe care furnizorul o acorda pentru importanta cumparatorului in clientela
vanzatorului, fidelitatea clientului, volumul mare al unor comenzi.
Risturnul este o reducere ce poate fi acordata pentru depasirea unui plafon valoric anual al cumpararilor
stabilit prin contract.
Scontul este reducerea financiara de care poate beneficia clientul, daca acesta isi plateste inainte de
scadenta datoria.
Toate aceste reduceri de pret trebuie sa fie convenite intre parti si prevazute in contact ca si clauze
contractuale.
Metodologia de calcul a reducerilor:
- reducerile comerciale premerg reducerile financiare;
- reducerile se aplica asupra netului anterior;
- se opereaza intai rabaturile, apoi remizele;
- in baza de calcul a TVA nu se includ reducerile comerciale si financiare, indiferent daca acestea sunt
acordate la facturarea bunurilor sau ulterior.

2. Conturi utilizate

Reflectarea contabila a operatiilor economice privind obligatiile fata de furnizori se realizeaza cu ajutorul
grupei 40 „Furnizori si conturi asimilate” care cuprinde urmatoarele conturi sintetice de gradul I:
Contul 401 „Furnizori” este utilizat pentru evidenta de catre clienti a datoriilor fata de furnizorii de stocuri si
servicii. Dupa continutul economic, este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, este un cont
de pasiv. Se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciilor achizitionate cu titlu oneros pe baza de facturi. Se
debiteaza cu ocazia achitarii datoriilor fata de furnizori. Soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor.
Contul 403 „Efecte de platit” este utilizat pentru evidenta obligatiilor de platit fata de furnizorii de stocuri si
servicii pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc). Dupa continutul economic, este un cont de datorii
pe termen scurt, iar dupa functia contabila, este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale de
platit acceptate de furnizor. Se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Soldul
creditor reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.
Contul 404 „Furnizori de imobilizari” este utilizat pentru evidenta de catre clienti a datoriilor fata de furnizorii de
imobilizari corporale si necorporale. Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa
functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor si a lucrarilor de investitii pe baza de
facturi. Se debiteaza cu ocazia achitarii datoriilor fata de furnizori. Soldul creditor reprezinta sumele datorate
furnizorilor de imobilizari.
Contul 405 „Efecte de platit pentru imobilizari” este utilizat pentru evidenta obligatiilor de platit fata de furnizorii
de imobilizari corporale si necorporale pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). Dupa continutul
economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia 
contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale de platit acceptate de furnizorii de
imobilizari. Se debiteaza cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.Soldul creditor reprezinta
valoarea efectelor comerciale de platit.
Contul 408 „Furnizori-facturi nesosite” este utilizat pentru evidenta de catre clienti a datoriilor fata de furnizorii
de stocuri si servicii pentru care nu s-au primit facturi. Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen
scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea bunurilor si serviciilor achizitionate
cu titlu oneros pentru care nu s-au primit facturi. Se debiteaza cu ocazia sosirii facturilor cand datoriile fata de
furnizori devin certe. Soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor aferente facturilor nesosite.
Contul 409 „Furnizori-debitori” este utilizat pentru evidenta avansurilor acordate furnizorilor si a ambalajelor care
circula pe principiul restituirii, facturate de catre furnizori. Se detaliaza pe doua conturi de gradul II:
4091 „Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor”;
4092 „Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari”
Dupa continutul economic este un cont de creante, iar dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu
avansurile acordate furnizorilor si cu valoarea ambalajelor (restituibile facturate de furnizori.Se crediteaza cu ocazia
regularizarii avansurilor acordate furnizorilor si cu valoarea ambalajelor restituite .furnizorilor, degradate sau
retinute in stoc. Soldul debitor reprezinta avansurile acordate furnizorilor si neregularizate, precum si valoarea
ambalajelor nerestituite furnizorilor.
Reflectarea contabila a operatiilor economice privind decontarile cu clientii se realizeaza cu ajutorul
grupei 41 „Clienti si conturi asimilate” care cuprinde urmatoarele conturi sintetice de gradul I:
Contul 4111 „Clienti” este utilizat pentru evidenta de catre furnizori a creantelor aferente livrarilor de bunuri si
servicii pe baza de facturi. Dupa continutul economic este un cont de creante comerciale, iar dupa functia contabila
este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor si serviciilor livrate, inclusiv cu taxa pe
valoarea adaugata aferenta, conform facturii. Se crediteaza cu ocazia incasarii creantelor. Soldul debitor reprezinta
creantele de incasat de la clienti.
Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” este utilizat pentru evidenta de catre furnizori a creantelor aferente
livrarilor de bunuri si servicii devenite incerte. Dupa continutul economic este un cont de creante comerciale, iar
dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea creantelor devenite incerte. Se crediteaza cu
valoarea creantelor incerte incasate sau trecute la pierderi.Soldul debitor reprezinta creantele de incasat de la clienti
incerti sau in litigiu.
Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” este utilizat pentru evidenta creantelor de incasat de la clienti pe baza
de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc). Dupa continutul economic este un cont de creante comerciale, iar
dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea efectelor comerciale acceptate de catre
furnizori. Se crediteaza cu ocazia primirii sau incasarii efectelor comerciale. Soldul debitor reprezinta valoarea
efectelor comerciale de primit.
Contul 418 „Clienti-facturi de intocmit” este utilizat pentru evidenta de catre furnizori a creantelor aferente
livrarilor de bunuri si servicii pentru care nu s-au intocmit facturi. Dupa continutul economic este un cont de creante
comerciale, iar dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor si
serviciilor livrate, inclusiv cu taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care nu s-au intocmit facturi. Se crediteaza
cu ocazia intocmirii facturilor. Soldul debitor reprezinta creantele aferente bunurilor si serviciilor pentru care nu s-au
intocmit facturi.
Contul 419 „Clienti - creditori” este utilizat pentru evidenta sumelor facturate clientilor reprezentand avansuri
pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari, respectiv a ambalajelor care circula in sistem de
restituire. Dupa continutul economic este un cont de datorii comerciale, iar dupa functia contabila este un cont de
pasiv. Se debiteaza cu avansurile primite de la clienti si cu valoarea ambalajelor restituibile, facturate de furnizori
clientilor. Se crediteaza cu ocazia regularizarii avansurilor primite de la clienti si cu valoarea ambalajelor primite,
degradate sau retinute de clienti. Soldul debitor reprezinta avansurile primite de la clienti si neregularizate, precum si
valoarea ambalajelor nerestituite de catre clienti.

EXERCITIU REZOLVAT

SC ALFA SRL,inregistreaza aprovizionarea de la furnizori pentru


stocuri,servicii,imobilizari.Datoriile se platesc in contul de la banca.
In 02.05.N ,agentul economic se aprovizioneaza de la furnizorul SC BETA SRL ,cu materiale
auxiliare in valoare de 20000 lei,plus TVA deductibila 20% .
CERINTE:
1-Identificati Cumparatorul Si Furnizorul
2-Realizati Analiza Contabila si Formula Contabila
3-Mentionati Documentele Aferente Acestei Operatii Economice
REZOLVARE

1-Identificati Cumparatorul Si Furnizorul


Cumparator:SC ALFA SRL
Furnizor:SC BETA SRL

2.Analiza Contabila
3021 +A rezulta D 20000 lei Formula contabila
4426+A rezulta D 4000 lei % = 401 24000 lei
401 + P rezulta C 24000 lei 3021 20000 lei
4426 4000 lei

3.Documentele aferente
-Factura fiscala
-Nota de receptie
Fisa de lucru
1.Sarcina de lucru: Completati spatiile punctuate din interiorul ovalelor cu tipurile de creante
Timp de lucru: 3 min
Obiectiv: Să identifice structura creantelor

………………
……………… ……………… ………………
……………… ………………

………………
CREANŢE ………………
……………… ………………

……………… ………………
……………… ………………

2.Sarcina de lucru: Alegeti varianta corectă


Timp de lucru: 5 min
1. Creanţele reprezintă:
a) sume de încasat pe termen scurt;
b) dreptul unei persoane numita creditor, de a pretinde de la altă persoană numită debitor, să dea, să facă sau să nu facă
ceva
c) sume ce se încasează pe termen mediu;
2. Conturile de creanţe funcţionează:
a) după regula de pasiv;
b) după regula de activ ;
c) sunt bifuncţionale.
3. Documente care generează apariţia datoriilor şi creanţelor:
a) factura, aviz de însoţire a mărfii, jurnal de cumpărari,
b) jurnal de vânzari, decont de TVA, declaratie privind impozitul pe profit
c) a şi b
4. Datoriile reprezintă:
a) sume ce se încasează pe termen mediu;
b) angajamentele financiare ale debitorilor cu privire la sumele de bani cuvenite creditorilor.
c) sume ce platite pe termen mediu;
3.SC ALFA SRL,inregistreaza aprovizionarea de la furnizori pentru
stocuri,servicii,imobilizari.Datoriile se platesc in contul de la banca.
In 03.05.N ,agentul economic se aprovizioneaza de la furnizorul SC BETA SRL ,cu material
auxiliare in valoare de 10000 lei,plus TVA deductibila 20% .
CERINTE:
-Identificati Cumparatorul Si Furnizorul
-Realizati Analiza Contabila
-Mentionati Documentele Aferente Acestei Operatii Economice