Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Unitatea: Liceul Tehnic ”Ioan Bojor” Reghin


Clasa a X-a
Disciplina : Educație antreprenorială
Data:
Titlul lecției: Etica in afaceri – Raspunderea in afaceri
Tipul lectiei: mixte, de insusirea de noi cunostinte
Profesor: Buzduga Ioana Cristina
Durata: 50 min

Competenţele specifice vizate: Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului.


Identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială.

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii de instruire elevii vor fi capabili:


1. Să definească răspunderea în afaceri. Obiectivul este considerat atins dacă toţi elevii vor reuşi sa formuleze
corect definiţia.
2. Să recunoască funcțiile fiecarei raspunderi.
3. Să identifice principalele forme ale raspunderii.Obiectivul este considerat atins dacă toţi elevii vor reuşi
identifice cele patru forme ale raspunderii.

Desfăşurarea lecţiei

Timp Metode şi mijloace


Etapele (evenimentele, Modalităţi de
alocat Activitatea profesorului Activitatea elevilor de învăţământ
momentele) lecţiei evaluare
(min) utilizate
Notează absenţii, se asigură că elevii sunt Se pregătesc pentru
Moment organizatoric 2
pregătiţi pentru începerea lecţiei începerea activităţii
Captarea atenţiei 2 Formulează întrebarea: „De cate feluri este Răspund la Conversatia
contabilitatea? Care sunt indicatorii întrebări
economico- financiari?”
Anunţarea subiectului lecţiei şi a 2 Anunţă titlul noii lecţii : Raspunderea in Notează Explicaţie
obiectivelor operaţionale afaceri
Comunicarea noilor conţinuturi: 33p Prezintă definiţia Răspundere în afaceri?
organizarea şi dirijarea învăţării Raspunderea in afaceri se referă la Elevii notează. Explicaţia
(în funcţie de situaţiile de comportamentul pe care îl aleg întreprinzătorii Evaluare
învăţare construite) din multiplele variante posibile, ținând cont de formativă
interesele generale ale firmei, coroborate cu
dispozițiile legale restrictive care nu pot fi Conversaţia
încălecate. Răspund euristică
Funcțiile răspunderii în afaceri sunt întrebărilor. Fise 1,2,3,4
următoarele: funcția coercitivă – o funcție de
constrângere și pedepsire imediată a
întreprinzătorului care nu respectă legea,
funcția educativă – influențează conștiința
întreprinzătorului, determinându-l să nu mai
repete fapta ilicită, care i-a adus sancțiuni în
trecut.
Formele de răspundere: răspundere
disciplinară, răspundere contravențională,
răspundere civilă, răspundere penală.
Se înmânează fișele 1,2,3,4 elevilor. Trebuie
să citească și să dea câte un exemplu din
fiecare.

Obţinerea feed-back-ului şi 5 Profesorul noteaza exemplele pe tabla si Evaluare


realizarea de precizări, explica ce nu s-a inteles. formativă
completări etc.
Evaluarea performanţei Pe tot Profesorul adresează întrebări. Răspund Conversatia
parcursul intrebărilor euristică
lecţiei
Stabilirea sarcinilor pentru 1 Tema pentru acasă Sa aduca cate un exemplu Notează sarcina de
activitatea independentă a din fiecare disciplina. lucru.
elevilor.