Sunteți pe pagina 1din 15

Prezinta: ANA DINCA CURSURI DE PREGATIRE PROFESIONALA PENTRU AUDITORI FINANCIARI SI STAGIARI

STUDIU DE CAZ
Sectiunea E Imobilizari corporale

CUPRINS

Introducere
Cunoasterea societatii auditate

Obiectivele auditului Program de lucru


Proceduri

Analiza efectuata Rezultate Concluzii

INTRODUCERE
Societatea auditata este un important importator i distribuitor naional al produselor utilizate in domeniul alimentar, ca de exemplu: amelioratori, margarin, glazuri, ciocolat. In prezent, societatea s-a dezvoltat si in ceea ce priveste produsele de patiserie, frisca vegetala si alte arome. In cursul anului 2009 societatea a semnat un contract de investitie cu Ministerul Agriculturii in valoare de 131.514 lei in vederea achizitionarii echipamentelor necesare dezvoltarii unui laborator. In momentul de fata, societatea detine un laborator in care au loc testari si prezentari ale produselor comercializate, insa se doreste extinderea acestuia de la produsele de cofetarie si la cele de patiserie. In cursul anului 2010 au avut loc achizitii de imobilizari corporale constand in principal in mijloace fixe necesare desfasurarii activitailor de productie si desfacere. Una dintre politicile companiei referitoare la imobilizarile corporale este aceea ca la data amortizarii complete a autoturismelor detinute de aceasta, sa se organizeze o licitatie in cadrul companiei, licitatorii fiind angajatii societatii. Regula licitatiei o constituie pretul cel mai ridicat. La sfarsitul anului auditat, societatea a contractat un evaluator in vederea reevaluarii terenurilor si cladirilor detinute la acea data. Rezultatele acestei reevaluari au fost inregistrate in evidentele contabile.

OBIECTIVELE AUDITULUI
1. Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale sunt tratate corect in toate conturile, in conformitate cu legislatia adecvata si cu standardele contabile aplicate; 2. Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale inregistrate in conturi exista; 3. Asigurarea faptului ca un titlu valid al imobilizarilor corporale inregistrate in conturi este detinut de client; 4. Asigurarea faptului ca evaluarea imobilizarilor corporale ale companiei este conforma cu politicile contabile ale companiei si ca aceste politici sunt aplicate consecvent; 5. Asigurarea faptului ca elementele au fost corect clasificate fie in capitaluri, fie in venituri, inclusiv posibilitatea ca elementele de capital sa fi fost in mod eronat clasificate drept venituri; 6. Asigurarea faptului ca intrarile de imobilizari corporale sunt corecte si ca cedarile si dezafactarile au fost inregistrate corect; 7. Asigurarea faptului ca ratele adecvate ale amortizarii au fost corect aplicat tuturor imobilizarilor corporale care ar trebui amortizate, pe o baza corecta, adecvata si consecventa cu anul precedent; 8. Asigurarea faptului ca a fost constituit provizion adecvat pentru depreciere; 9. Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale care au fost acordate drept garantie au fost identificate.

PROCEDURI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. General Completari / Cedari Valoare si reevaluari Proprietate Existenta Depreciere Angajamente Asigurare Finalizare

GENERAL
Obiective: 1.1.Revizuiti Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluarii Riscului si Planul de Esantionare aferenta acestei sectiuni. Asigurati-va ca urmatoarele teste sunt proiectate in functie de necesitati pentru a aborda riscurile semnificative. Orice amendamente la abordarea planificata ar trebui documentate in mod clar.
Studiu de caz- Sectiunea E\1.1.1-Identificarea riscurilor.xls

1.2.Evaluati gradul de adecvare al politicii contabile pentru imobilizari si depreciere. Asigurati-va ca politica contabila este in conformitate cu standardele contabile si cu legislatia aplicata. (cunoasterea afacerii , proceduri interne, note explicative situatii financiare)

1.3.Obtineti sau intocmiti un program general, corelati-l cu bilantul si asigurati-va ca acesta furnizeaza suficiente informatii pentru audit: -corelarea cu registrul jurnal -corelati soldurile initiale cu cele ale conturilor din anul precedent si -pregatiti un comentariu in care sa explicati componenta soldului imobilizarilor corporale, comparati-l cu anii anteriori si cu asteptarile noastre.
Studiu de caz- Sectiunea E\E1_Verificarea situatiilor financiare statutare 2010.xlsx

COMPLETARI/ CEDARI
Obiective: Nota: se obtine registrul mijloacelor fixe si se reconciliaza cu balanta de verificare.
Studiu de caz- Sectiunea E\E2_Reconcilierea registrului cu balanta de verificare.xlsx

2.1.Obtineti sau intocmiti planificari separate ale: a)Completarilor/ cresterilor din fiecare categorie;
Studiu de caz- Sectiunea E\2.1.a_Completari -Intrari 2010.xlsx

b)Cedarilor din fiecare categorie;


Studiu de caz- Sectiunea E\2.1.b_Cedari - Iesiri 2010.xlsx

2.2.Confirmati caracterul adecvat al completarilor/ cedarilor si includeti copii ale facturilor semnificative in dosar; 2.3.Analizati posibilele cedari neinregistrate (active dezafectate); 2.4.Interogati daca exista imobilizari corporale care au fost fabricate sau imbunatatite in timpul perioadei;

VALOARE SI REEVALUARI
Obiective:

3.1. Detaliati reevaluarile si obtineti copii ale documentelor relevante pentru dosar. Asigurati-va ca informatiile referitoare la costul istoric sunt disponibile, in vederea prezentarii. 3.2. Analizati desfasurarea unei revizuiri a deprecierii.

Studiu de caz- Sectiunea E\3.1_Reevaluare.xlsx Studiu de caz- Sectiunea E\3.1.1_site evaluator.pdf

PROPRIETATE
4.1. Stabiliti locatia drepturilor de proprietate si inspectati sau confirmati detaliile cu tertii.

4.2.Inspectati documentele de inregistrare a vehiculelor si asigurati-va ca activele detinute sunt pe numele companiei.

Studiu de caz- Sectiunea E\4.2-Inspectia autovehiculelor.xlsx

EXISTENTA
Obiective:

5.1. Inspectati fizic un esantion al elementelor continute in imobilizari si documentati aceasta activitate in dosar;
Studiu de caz- Sectiunea E\5.1_Inventariere.xlsx

5.2. Analizati tratamentul oricaror subventii primite sau de primit;


Studiu de caz- Sectiunea E\5.2- Subventii pentru investitii.xlsx

5.3. Analizati tratamentul contabil al oricaror active realizate in regie proprie; 5.4. Revizuiti conturile din fisele de cont pentru reparatii si reinoiri pentru elementele care ar trebui capitalizate;
Studiu de caz- Sectiunea E\5.4-Cheltuieli cu reparatiile.xlsx

5.5. Revizuiti costurile aferente contractelor de leasing si analizati daca tratamentul contabil este corect.
Studiu de caz- Sectiunea E\4.2-Inspectia autovehiculelor.xlsx

10

DEPRECIERE
6.1. Obtineti sau intocmiti o situatie a valorii contabile nete si o depreciere a activelor detinute prin contracte de inchiriere cu transfer de proprietate si prin contracte de leasing financiar. 6.2. Analizati caracterul rezonabil al tuturor provizioanelor pentru deprecieri aferente: - Duratelor de viata utile estimate; si - Valorilor reziduale. 6.2.1. Verificati prin testare calculele amortizarii aferente.
Studiu de caz- Sectiunea E\6.2.1- Calcul amortizare.xlsx

6.2.2. Confirmati relatia dintre total si cheltuiala inregistrata in contul de profit si pierdere.
Studiu de caz- Sectiunea E\6.2.2_Reconciliere cost depreciere.xlsx

11

ANGAJAMENT
Obiective: 7.1. Asigurati-va ca orice angajamente ale capitalului au fost identificate : de exemplu, procesele verbale ale consiliului, revizuiri la o data ulterioara inspectiei. (verificare buget an urmator, minute AGA, note aferente situatiilor financiare)

12

ASIGURARE
Obiective: 8.1. Planificati acoperirea prin asigurare comparata cu valorile contabile nete si cu costurile principalelor clase de active detinute: Comparati cu anul precedent Identificati activele asigurate dar nelistate
Studiu de caz- Sectiunea E\7.1_Polite de asigurare.xlsx

13

FINALIZARE
Obiective:

Asigurati-va ca situatiile financiare sunt conforme cu legislatia adecvata si cu standardele contabile aplicabile.

14

Va multumim pentru atentie!

Ana Dinca Vicepresedinte CAFR


15