Sunteți pe pagina 1din 9

Em ma n uel le Keci r-Lepetit

llustratii de Benedetta Giaufret si Enrica Rusina


Traducere de lonela Voicu
Este adevdrat
ci Pimintul
este rotund?
Este singura
planeti locuita?,

J'7
F€ff
Terra este
singuri. in spa(iul

Ce lumineazi,
Pe cer
noaptea?

Soarele ne
lumineazd, precum
Este aceeagi
vreme peste tot?
Care este cel mai
mare ocean?

Cine locuiegte
in Antarctica?
-;., - :: rr ,i"
' -i"'r,' :,o."-'" Stlf**; rl* s.$td
rllrrriflsq$ (i:]& #, "fue{ue
ee p&,in*E
;i' ;1,, iiLrsly'i-L?t ltl e lri I r.y' e I ei;H ail e F"ffi $j gft '*E

c i-ir ;'r.t,;1,,,',1 1,e ",'ri.i,i ir'il [,i] ilii s {l r* ififr sii

fl iit1 n,.il#r p'li{B g E U'1,'i.,y:1el,.r,',


r$ g

iili'iirt,i iilitli[U Se,l,;: r['rEir r-rt,. ,

1,',,.i 6 1.i i,- 11 li :.r,,.

|:
,/***i-d
/J lt
o i*=*, A '
l-a i-r';,inie" nLlineroase cat rte :Li'irr ffi il*
J*" an renaia"i.e ci.t pd, i_ii perrtr"li s..niat
1re iirnO qeiarri.,ci ci-i c;i"[,.i peiti,iu
piirrb}"i"i pe tirrrp ae varii." desi,itat?
ct'r-ii'ne{iicT si i:iciciiliiioi"
.;. L;.-d" c* E t"
a'' e'

De ce rim6.nem
fird suflu pe

Yi tr
r, r*
:

Ce bune sunt
afinele, tnsi
Cine a construit

Ce sunt
menhirele?
Ai zice ci, estd
plastilini...