Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Psihologie și Stiințe ale Educației

Portofoliu

Metode și tehnici de evaluare psihopedagogică

Student: Tămaș Garofița


Specializare: TLA _ anul I

An universitar 2019-2020