Sunteți pe pagina 1din 2

Structura atomului și schemele electronice

Denumirea
litiu
elementului
Simbolul
chimic
Numărul
atomic
Perioada 4
Grupa,
III, principală
subgrupa
Masa atomică
Ar(....) = 23
relativă
Metal sau
nemetal
Sarcina
+33
nucleară
Numărul de
16
protoni
Numărul de
neutroni
Numărul de
35
electroni
Numărul de
nivele 3
electronice
Numărul de
electroni pe 7
ultimul nivel
Valențele
posibile
Schema
electronică

S-ar putea să vă placă și