Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Dată:

Test

1. Completați tabelul (3p)

Element Simbol Z A Nr de Nr de Nr de
chimic chimic protoni neutroni electroni
Brom 35 80

Potasiu 19 39

Siliciu 28 14

Fier 26 30

Oxigen 8

Aluminiu 14 13

Cupru 64 29

Sulf 16

Carbon 12

2. Calculează numărul maxim de electroni pe fiecare strat al învelişului de electroni,


știind că straturile învelișului electronic sunt K, L, M, N, O, P, Q. (1p)

K:
L:
M:
N:
O:
P:
Q:
3. Modelați structura învelișului de electroni pentru elementele cu Z=7, Z=10, Z=13,
Z=16, Z=36, Z=28, Z=46. (3p)
4. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului căruia îi lipsesc 3 e- pentru a
avea stratul L (2) complet ocupat cu electroni. (1p)
5. Stabiliți corespondența. (1p)
A B

Ion procesul de formarea a unui ion

Ion pozitiv ioni pozitivi

Ion negativ ioni negativi

Anioni se formează prin acceptarea ionilor de valență

Cationi specii chimice cu sarcină electrică

Ionizare se formează prin cedarea electronilor de valență

1p din oficiu

S-ar putea să vă placă și