Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar de analiză a postului de muncă

I. Date de identificare :
Data: ………………………… Ora: ……………………
Locul/Instituţia/Compartimentul: ………………………………………………………………....
Adresa:...............................................................................................................................................
Numele/Prenume: …………………………………………………………….................................
Genul:  M F
Vârsta: …………………
Specializarea (conform diplomei/certificatului):...............................................................................
Vechimea în profesia de asistent medical: ………......... Vechimea în muncă: .............................,

II. Identificarea postului:


1. Care este denumirea exactă a postului ce il ocupați?............................................................
2. Carori posturi vă subordonați?..............................................................................................
3. Ce posturi vi se subordonează?..............................................................................................
4. Ce vă substituie în caz de necesitate?...................................................................................
5. Pe cine substituiți în caz de necesitate?.................................................................................
6. Pe ce post vă așteptați să fiți promovat?...............................................................................
7. Aveți un program de lucru  fix  variabil
8. Programul de lucru se desfășoară în schimburi :  unul  două  trei
 alte situaţii (specificaţi) ...................................................................................................

III. Sarcinile postului


9. Care este scopul principal al postului pe care îl
ocupați?..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
10. În ce constă activitatea
dumneavoastră?.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
11. Menționați care sunt atribuțiile postului dumneavoastră?
Generale Specifice

12. Care sunt persoanele (precizaţi postul ocupat de fiecare din aceste persoane) cu care
colaborați în procesul muncii? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
13. De ce echipamente aveți nevoie in timpul muncii?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
14. Ce ustensile, aparate, dispozitive folosiți într-o zi de muncă?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
15. De la cine primiți sarcinile de muncă?..................................................................................
16. Cât de frecvente sunt sarcinile?  frecvent  ocazional  rar
IV. Caracteristicile postului
17. Care este nivelul de școlarizare necesar în preluarea acestui post?.......................................
18. Specificați dacă este nevoie de cursuri suplimentare în afara facultății finisate pentru a
profesa și care sunt ele
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
19. Activitatea dvs presupune cunoaşterea unor limbi străine?  Da  Nu
20. Dacă Da, precizaţi care sunt acestea şi nivelul cerut, folosind punctajele următoare: 1 -
satisfăcător, 2 - bine, 3 - fluent
limba scris vorbit citit

21. Enumerați care sunt competențele necesare în profesarea acestui post.


.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
22. Ce parte din munca dumneavoastra este verificată: De cine? În ce scop?

23. Care sunt indicatorii de performanţă pentru activitatea pe care o desfăşuraţi?


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
24. Ce decizii vi se permite să luați de sine stătător?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
25. În ce decizii sunteți limitat?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
26. Care sunt responsabilitățile dumneavoastră la postul de muncă?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
27. Care este nivelul minim de experiență necesar pentru a putea fi angajat?............................
28. Pentru munca depusă primiţi
 salariu fix
 salariu fix plus bonusuri
altele.......................................................................................................................................
29. Care sunt riscurile la care ați putea fi supuși în timpul muncii ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
30. Indicaţi condiţiile de muncă în care vă desfăşuraţi activitatea:
a. condiţii fizice şi ambianţă: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
b. condiţii sociale şi colectivul:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
31. Care sunt drepturile dumneavoastră ca angajat la locul de munca?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
32. Dacă există și alte informații legate de postul dumneavoastră care considerați că ar trebui
menționate vă rog să le enumerați mai jos.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și