Sunteți pe pagina 1din 4

Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a VII-a la disciplina de studiu:

limba şi literatura română şi disciplina opţională: ,,Citind, învăţ să fiu”


Perioada: 11 - 17 mai
Cadru didactic: Marina Patraşco
Data Subiectul Sarcini posibile Note privind
îndeplinirea
elevilor la
sfârșit de
săptămână
11.05.2020 Numeralul adverbial  Citiţi noţiunea numeralului
adverbial pag. 148
 Vizionaţi secvenţa video accesând
link-ul propus
https://www.youtube.com/watch? Elevii care
v=0Kab83BAD6g nu s-au
 Rezolvaţi în caiet exerciţiul 4, 5 implicat
pag. 148 până acum
12.05.2020 Funcţiile sintactice  Citiţi cu atenţie definiţia pag. 148 şi continuă
ale numeralului despre funcţiile sintactice ce le poate să nu
avea numeralul. expedieze
 Vizionaţi secvenţele video pentru sarcinile
reactualizarea cunoştinţelor despre realizate, veţi
numeral. avea
https://www.youtube.com/watch? neplăceri la
v=i9Dn0Yk_Qo8&t=2s scoaterea
https://www.youtube.com/watch? mediilor,
v=WyOZs1-XsNc aveţi toate
 Realizaţi în caiet ex. 5 (jos) pag. 148 şansele să
12.05.2020 Evaluare sumativă  Testul va fi expediat elevilor. rămâneţi
scrisă  Pe foaie albă A4 elevii scriu repeteţi, din
Numele/Prenumele/ clasa. Notează cauza
nr. Itemului şi scriu răspunsul. atitudinii
13.05.2020 Adverbul .Ortografia  Citiţi şi notaţi în caiet definiţiile voastre
lui. Funcțiile despre adverb pag. 149, ortografia nepăsătoare.
sintactice. adverbului pag. 150 Fără sarcini
 Vizionaţi această secvenţă video realizate
foarte utilă despre ortografia şi note nu veţi
funcţiile sintactice ale adverbului. avea. Aveți
https://www.youtube.com/watch? grijă, staţi
v=8r9uszTC-fs#action=share. acasă şi fiţi
 După vizionarea secvenţei alcătuiţi responsabili
enunţuri cu omofonele propuse din în realizarea
finalul video-ului. sarcinilor.
 Realizaţi în caiet exerciţiul8 pag.150
13.05.2020 Adverbul .Ortografia  Studiaţi regulile de ortografie a
lui. Funcțiile adverbelor din manual pag. 189,
sintactice. transcrieţi-le pe foaie A4 pentru
portofoliu.
 Studiind regulile de scriere
ortografică a adverbelor realizaţi ex.
11 pag. 150
Disciplina opţională: ,,Citind, învăţ să fiu”
Data Subiectul Sarcini posibile Note
privind
îndeplinir
ea elevilor
la sfârșit
de
săptămân
ă
Vizionaţi filmul ,,Băiatul cu pijamale în
11.05.2020 Vizionarea filmului dungi” accesând link-ul.
,,Băiatul cu pijamale în https://bogmedia.org/videos/1359/malchik-v-
dungi”. polosatoy-pijame/
Subiectul acestui film este foarte captivant
(Holocaustul).

Staţi acasă, aveţi grijă de voi şi spor la realizarea sarcinilor!


Sarcini de lucru pentru elevii claselor: a IX-a la disciplina de studiu:
limba şi literatura română şi Cenaclul literar
Perioada: 11-17 mai
Cadru didactic: Marina Patraşco
Data Subiectul Sarcini posibile Note privind
îndeplinirea
elevilor la
sfârșit de
săptămână
11.05.2020  Accesaţi link-ul pentru a audia
1.“Testament” de Tudor poezia “Testament” de Tudor
Arghezi. Lectura expresivă. Arghezi
Unităţi de vocabular. https://www.youtube.com/watch
?v=ZaNjGmVTAAI
 Citiţi şi memoraţi poezia
“Testament” de Tudor Arghezi
pag. 162 din manual.
Înregistraţi video recitarea poeziei
memorate şi expediaţi-o
profesorului.
 Citiţi glosarul de cuvinte de la
ex. 1 pag. 163 pentru a înţelege
sensul cuvintelor necunoscute
din poezie.
 Realizaţi în caiet ex. 3,6 pag. 163
11.05.2020 Ars poetica “Testament”  Notaţi în caiet despre ARS
de Tudor Arghezi. POETICA, informaţia o găsiţi
în manual pag. 164
 Accesaţi link-ul dat pentru mai
multe informaţii despre
conceptul de ARS POETICA
https://ro.wikipedia.org/wiki/A
rta_poetic%C4%83
 Realizaţi în caiet ex. 6 pag. 164
12.05.2020 Viaţa şi activitatea literară a  Studiaţi datele biografice despre
marelui scriitor, poet Tudor Tudor Arghezi prezentate în
Arghezi. manual pag. 165
 Folosiţi alte surse de informare
pentru a afla cât mai multe
detalii despre activitatea literară
a lui Tudor Arghezi, de exemplu:
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tud
or_Arghezi
 http://www.istoria.md/articol/51
7/Tudor_Arghezi,_biografie
 https://www.historia.ro/sectiune/
portret/articol/cealalta-fata-a-lui-
arghezi
 Scrieţi o foaie A4 pentru
portofoliu biografia lui Tudor
Arghezi.
12.05.2020 Elemente de prozodie.  Citiţi comentariul literar al
Tema, motivul, mesajul poeziei “Testament” de Tudor
operei. Arghezi. Anexa nr. 1
 Citiţi poezia Prefaţă de
Alexandru Robot din manual
pag. 165 .
 Relataţi în caiet 3-4 enunţuri
despre elementele comune cu
poezia “Testament” de Tudor
Arghezi.
13.05.2020 Evaluare sumativă scrisă  Testul va fi expediat elevilor.
 Pe foaie albă A4 elevii scriu
Numele/Prenumele/ clasa.
Notează nr. Itemului şi scriu
răspunsul.

Cercul literar: Cenaclul literar, clasa a IX-a


Data Subiectul Sarcini posibile Note
privind
îndeplinire
a elevilor
la sfârșit
de
săptămână
,,Familia - Alcătuiţi un text coerent de 10-12 rânduri cu
11.05.2020 lăcașul dragostei genericul: ,,Familia - lăcașul dragostei și
și armoniei” armoniei”

Staţi acasă, aveţi grijă de voi şi spor la realizarea sarcinilor!