Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Educației Sîngerei


Instituția Publică Gimnaziul “Grigore Vieru”, s. Heciul Nou

Raportul
privind dotarea minimă a cabinetului
de limba şi literatura română

Profesor: Marina Patraşco

Anul de studii 2019-2020


Normative de dotare minimă de uz general

Nr. Denumirea mijloacelor Denumirea mijloacelor necesare


crt. asigurate
1 Bancă( masă cu două locuri Computer (PC sau laptop) cu soft
şi scaune pentru elevi/ licenţiat
masă individuală
2 Masă(birou) şi scaun pentru Dispozitiv multifuncţional
profesor (imprimantă, scanner, copiator)
3 Tablă ecologică Programe/ softuri pentru predarea-
învăţarea-evaluarea limbii române
4 Tablă metalică pentru Planşe tematice pentru fonetică şi
expunerea produselor gramtică
elevilor
5 Dulap Corp bibliotecă
6 TV-smart Suport pentru planşe
7 Planşe tematice pentru vocabular
şi exprimare orală
8 Planşe tematice pentru punctuaţie
9 Jetoane cu imagini pentru panoul
cu imagini
10 Portrete ale scriitorilor
reprezentativi ai literaturii
naţionale