Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic de lungă durată pentru ora de cerc: Cenaclul literar, anul de studii 2020- 2021; profesor: Marina

Patrașco

Conținutul tematic Nr. de ore Data Observaţii/


Menţiuni
SEMESTRUL I

1. Opera lui Ion Druță o expresie a rezistenței spirituale 1 04.09


2. Textul: Ce e patria? de Barbu Delavrancea 1 11.09
3. Scrierea și redactarea unei compuneri: „Limba, istoria și pământul sunt cei trei 1 18.09
piloni care țin o națiune”.
4. Fiecare copil are dreptul la pace. 1 25.09
5. Poezia ,,Un bătrân și o bătrână” de D. Matcovschi. Discutarea statutului social 1 02.10
al persoanelor în etate
6. Recital de poezii,, De ziua ta, iubite dascăl” 1 09.10

7. Să comunicăm și toamna în compoziții artistico - literare s-o onorăm! 1 16.10

8. Cine știe limba română, câștigă! 1 23.10

9. Internetul schimbă viața lumii 1 06.11

10. Universul creației marelui scriitor Mihail Sadoveanu 1 13.11

11. Toleranța este singura flacără care poate lumina într-un suflet mare 1 20.11

12. Vizionarea unei secvețe de film educativ "Steluțe pe pământ" 1 27.11

13. Textul: ,,Lupta” de Thomas W. Christiansen. Analiza conținutului textului 1 04.12

14. Recital de poezie dedicat zilei internaționale a dreptului omului 1 11.12

15. Omagiu literar: ,,Vasile Romanciuc - omul cu aripi de carte” 1 18.12


16. Valorificarea obiceiurilor și datinilor de Crăciun și Anul Nou 1 25.12
17. Omagiu literar: ,,Tu, Luceafăr, peste vremuri tot lucești fără de moarte” 1 13.01

1
Proiect didactic de lungă durată pentru ora de cerc: Cenaclul literar, anul de studii 2020- 2021; profesor: Marina Patrașco

18. Prețul succesului este munca. Textul suport: ,,Fluturele regal” de Wayne Rice. 1 20.01

19. Scrierea și redactarea compunerii ,,Frumusețea iernii”. 1 27.01

20. Discuții asupra conținutului textului epic ,,Adevărata comoară” 1 03.02


21. Activitate transdisciplinară ,, Anotimpurile” în baza unor opere de referință. 1 10.02

22. În memoriam ,,Grigore Vieru - Poetul cu lira-n lacrimi” 1 17.02

23. Crearea unor texte epice, lirice despre primăvară 1 24.02


24. Șezătoare literară: ,,Sfătosul bunic din Humulești”. 1 02.03
25. Vizionarea filmului realizat în baza piesei de teatru ,,Gaițele” 1 09.03
de Alexandru Kirițescu.
26. Cunoaștem opera medalionului literaturii române - Alecu Russo 1 16.03
27. Întrunire literară: Curcubeu floral 1 23.03

28. Fabulele - o avere literară națională. Victorină despre fabule, fabuliști și 1 30.03
personaje alegorice.
29. Proiect educațional ,,Fiți recunoscători naturii! 1 06.04

30. Analiza conținutului poeziei: ,,Hristos a Înviat” de Alexandru Vlăhuță 1 13.04


31. Discuții despre filmul: Charlie și Fabrica de ciocolată. 1 04.05
32. ,,Familia - lăcașul dragostei și armoniei” 1 11.05
33. Textul: ,,Copilul din dealul celălalt”. Comunicarea bună zidește relații 1 18.05
frumoase.
34. Recomandarea lecturilor pentru vacanță. 1 25.05
Semestrul I – 16 ore. Semestrul II - 18 ore. Anual – 34 ore.