Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Educației Sîngerei


Instituția Publică Gimnaziul “Grigore Vieru”, s. Heciul Nou

Notă informativă
cu privire la verificarea competării corecte
a catalogului şcolar al clasei a IX-a

Responsabili: Aliona Romanova, prof.de l.şi lit. rom.

Marina Patraşco, prof.de l.şi lit. rom.

Anul de studii 2019-2020


Catalogul şcolar este un document oficial, completarea căruia este obligatorie
pentru fiecare profesor. Înregistrările în catalogul clasei a IX-a diriginte: Solomeannîi
Vilena s-au realizat conform Instrucţiunii de completare a catalogului , estetic și
igienic.

 Lista elevilor este înregistrată în catalog în ordine alfabetică, conform


actelor de identitate.
 Paginile pentru fiecare disciplină au fost rezervate în conformitate cu
Planul-cadru .
 În secţiunea ,,Evidenţa frecvenţei elevilor” au fost înregistrate absenţele
elevilor.
 La sfârşit de semestru şi an şcolar dirigintele clasei a calculat numărul
total de absenţe pentru fiecare elev.
 Notele au fost introduse sistematic în catalog conform normelor în
vigoare.
 Nu s-au identificat note/calificative corectate.
 Notele de la probele de evaluări sunt înregistrate conform datei efectuării
acestora.
 Mediile şi calificativele semestriale/anuale la disciplinele de studiu sunt
calculate corect pentru fiecare elev.
 Profesorii au înscris subiectul lecţiei predate, tema pentru acasă şi
activităţile de învăţare fără corectări, îngrijit şi lizibil.

Erori identificate:

 La disciplina limba rusă, profesor: Scerezub Lilia s-au propus teme pentru
acasă/ activităţi de învăţare înainte de vacanţa intersemestrială şi la data de
21.04.2020
 La data de 24.04.2020 s-au propus teme pentru acasă/ activităţi de învăţare
la disciplina: Geografia, profesor: Donţu Olga.

Concluzie: În urma verificării catalogului şcolar al clasei a IX-a erori majore nu s-au
depistat, decât cele menţionate anterior. Catalogul nu este deteriorat, numărul de foi
ştampilate şi cusute corespund. Are un aspect îngrijit, scrisul lizibil conform normelor
în vigoare.

S-ar putea să vă placă și