Sunteți pe pagina 1din 314

Calendar

cultural
gălăţean
2021

1
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Galați

Calendar cultural
gălăţean

Aniversări
şi 2021
comemorări

Galați, 2020
Lucrare întocmită în cadrul
Compartimentului Informare bibliografică
al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați de
Camelia Toporaş, Rocsana Irimia, Tena Bezman, Otilia Pricopi

Calendar cultural gălățean : aniversări și comemorări 2021. –


Galaţi : Axis Libri, 2020
ISBN 978-606-039-018-3

© 2020 Editura Axis Libri


Str. Mihai Bravu Nr. 16
Galaţi 800208
Tel: +40 236 411037,
Fax: +40 236 311060
E-mail: axislibri@gmail.com, axislibri@bvau.ro
CUPRINS

Notă introductivă / 7
Prescurtări / 9
Evenimente cu dată incompletă / 11
Ianuarie / 19
Februarie / 45

Martie / 73

Aprilie / 99

Mai / 127

Iunie / 149

Iulie / 169

August / 197

Septembrie / 221

Octombrie / 241

Noiembrie / 261

Decembrie / 283

Bibliografie selectivă / 311


Notă introductivă

În calitate de păstrătoare a unei importante părţi a memoriei locale,


biblioteca publică are rolul de a perpetua şi de a promova informaţiile
despre oamenii Galaţiului, rol pe care şi-l îndeplineşte şi prin constituirea
acestui calendar cultural, care cuprinde aniversări şi comemorări marcate la
împlinirea unui număr rotund de ani, de la naştere, respectiv de la moarte,
pe parcursul anului calendaristic 2021.
Acest calendar este unul dintre rezultatele activităţii de constituire
a bibliografiei locale a judeţului Galaţi, prin intermediul acestui format
electronic devenind mult mai accesibil comunităţii locale şi nu numai,
oferind prilejul celor interesaţi să parcurgă fragmente din biografia celor
care s-au născut în judeţul Galaţi, au marcat istoric sau cultural aceste
meleaguri sau se numără printre membrii cunoscuţi ai comunităţii locale
din diverse domenii de activitate: literatură, învăţământ, sport, ştiinţă, artă,
cultură etc.
Memoria este desigur subiectivă, atribut ce poate fi aplicat şi acestei
publicaţii, ce poate fi supusă, bineînţeles, completărilor. Ea nu îşi propune
să devină exhaustivă, lucru greu de realizat în momentul în care te raportezi
la epoci diferite şi la surse de documentare diverse, dar poate fi îmbunătăţită
cu ajutorul celor care parcurg această lucrare şi al celor care urmăresc zilnic
aceste semnalări în pagina de facebook Serviciul Referinţe a Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia”.
Să semnalezi sintetic aniversarea sau comemorarea unor oameni,
alegând să restrângi informaţia biografică pentru dimensiunile restrânse ale
unui calendar, poate fi o sarcină dificilă, aşa cum am şi constatat de-a lungul
celor aproape şapte ani de când există acest proiect, şi sub forma unei pagini
de facebook, Serviciul Referinţe, unde, alături de imagini ale Galaţiului de
altădată, cei care o frecventează s-au obişnuit să parcurgă şi aceste semnalări
biografice.Astfel, conservarea şi promovarea memoriei locale a căpătat noi
sensuri în epoca în care adesea comunităţile sunt create şi susţinute în mediul
online, unde informaţiile pot ajunge mult mai departe şi se pot întoarce
reînnoite şi completate. Pagina de facebook a Serviciului Referinţe a adunat
în jurul ei o astfel de comunitate, devenind acel loc virtual de întâlnire unde
gălăţenii îşi împărtăşesc amintirile despre oamenii excepţionali care nu
Calendar cultural gălăţean 2021

mai sunt printre noi sau îşi arată aprecierea la aniversarea unor membri
ai comunităţii locale, participând cu toţii la reconstituirea istoriei judeţului
reflectată în memoria colectivă. Pentru acele personalităţi remarcabile care
au constituit subiectul unei abordări mai aprofundate, în seria de volume
„Oameni în memoria Galaţiului”, editată sub auspiciile Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” în perioada 2009-2019, am optat pentru semnalarea acestui
fapt în finalul notelor biografice sub forma unor abrevieri, care îi îndrumă
pe cei interesaţi spre volumele respective.
Invităm pe cei care doresc să îmbogăţească fondul informativ-
documentar al memoriei locale cu informaţii şi fotografii sau doresc să
semnaleze îndreptări sau să aducă completări informaţiilor conţinute în
acest calendar, să ne contacteze la sediul bibliotecii, Serviciul Referinţe,
Compartimentul Informare bibliografică, să ne scrie pe adresa de e-mail
bvau.referinte@yahoo.com sau să ne viziteze pe pagina de facebook
Serviciul Referinţe (nume de utilizator bvauReferinte), unde pot descoperi
şi opinii ale celor care urmăresc cu fidelitate pagina, dintre care spicuim în
continuare doar câteva:

„Ne aduceți în memorie oameni și evenimente care merită știute despre


acest oraș și chiar județ!” (Magda Călinescu)
„Extraordinară muncă faceţi! Mulţumim!” (Minodora Rîpă)
„E bine să fii informat sau să acumulezi cât mai mult... Nu contează
vârsta, te poți îmbogăți intelectual, sufletește, moral, spiritual... Condiția
este să îţi dorești! Zi minunată oameni frumoși!” (Domnica Făcăeru)
„Foarte interesant şi deosebit de util!” (Cristina Ghioci)
„M-am simțit mai tânăr... şi uneori trist când am văzut foşti colegi de ai
tatălui meu, care i-au fost unii prieteni... studenţi sau doctoranzi.”
(Alexander Muller)
„Bibliotecari minunaţi ai secolului XXI care îmbină documentarea şi
tehnologia pentru a păstra vie identitatea unui oraş. Felicitari!!!”
(Teodora Maria)
„Mulțumim pentru memento!” (Simona Cazacu)
„Superb! Felicitări celor din spatele acestei inițiative.” (Ionuț Procop)
„Alese mulțumiri minunatului dumneavoastră colectiv!” (Rodica Segal)
8
Prescurtări

apr. = aprilie
aug. = august
com. = comuna
d. = decedat/ă
dec. = decembrie
febr. = februarie
ian. = ianuarie
iul. = iulie
iun. = iunie
jud. = judeţul
mart. = martie
n. = născut/ă
nov. = noiembrie
oct. = octombrie
sept. = septembrie

Oameni... (1) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2008.


Galaţi: Axis Libri, 2009
Oameni... (2) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2009.
Galaţi: Axis Libri, 2010
Oameni... (3) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2010.
Galaţi: Axis Libri, 2011
Oameni... (4) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2011.
Galaţi: Axis Libri, 2013
Oameni... (5) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2012-2013.
Galaţi: Axis Libri, 2014
Oameni... (6) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2014.
Galaţi: Axis Libri, 2015
Oameni... (7) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2015.
Galaţi: Axis Libri, 2016
Oameni... (8) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2016.
Galaţi: Axis Libri, 2017
Oameni... (9) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2017.
Galaţi: Axis Libri, 2018
Oameni... (10) = Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2018-2019.
Galaţi: Axis Libri, 2019
9
Calendar

A
niversări C
omemorări

2021
Evenimente cu dată incompletă

A 230 de ani de la nașterea, în anul 1791, a poetului Manolache


CÎRJĂ, considerat unul dintre versificatorii moldoveni de la începutul
poeziei moderne româneşti, ale cărui versuri se găsesc în manuscrisele
autografe deţinute de Biblioteca Academiei Române; tatăl său, banul
Ioan Cârjă a fost ctitorul Bisericii „Vovidenia” din Galaţi (d. 24 ian.
1855, sat Ghibărţeni (astăzi Balinteşti), com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi).

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1846, în


Galaţi, a comerciantului Ştefan STOICOVICI,
absolvent al Şcolii Comerciale din Viena,
fondator, împreună cu fratele său, Ion Stoicovici,
al băncii denumită după tatăl lor, Vasile Stoicovici;
consilier comunal, prim ajutor de primar în timpul
primariatului lui Costache Plesnilă, ales pentru
prima oară ca deputat în martie 1901, ca reprezentant al judeţului
Covurlui, membru al Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi şi al
Partidului Naţional-Liberal (d. 1913).

A 170 de ani de la nașterea, în anul 1851, a preotului Ștefan


IONESCU, director al Mitropoliei Moldovei şi
al Episcopiei Dunării de Jos (1899-1902), slujitor
la Biserica „Sf. Voievozi Mantu” (1880-1881) şi
la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” (1881-1884)
din Galaţi, conducător al Societăţii Clerului
„Solidaritatea”, consilier referent al Episcopiei,
revizor ecleziastic (1 apr. 1894 - 1 sept. 1899), autor
al unui „Manual religios şi moral” pentru clasele
primare, care şi-a donat biblioteca personală Episcopiei „Dunării de
Jos” (d. 1 nov. 1935, Galați).
Calendar cultural gălăţean 2021

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1856,


în Galaţi, a comerciantului Ion STOICOVICI,
absolvent al Şcolii Comerciale din Viena,
preşedintele consiliului de administraţie al
Societăţii Anonime Brutăria Mecanică din Galaţi,
primul director al Băncii Româneşti, Sucursala
Galaţi (1912), consilier comunal, membru, apoi
preşedinte al Camerei de Comerţ din Galaţi (d. 1927, Galaţi).

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1861, în Galați, a actriței


și sopranei Sophia KARP, născută Sara Segal,
cunoscută și ca Sofia Carp, Sophie Goldstein
şi Sophie Karp, considerată prima actriţă
profesionistă de limbă idiş din lume, care a făcut
parte din trupa de teatru Goldfaden, unde a jucat
piese în limba idiş, fondatoare a Marelui Teatru din
New York, primul teatru evreiesc al oraşului (d. 31
mart. 1904, New York, S.U.A.).

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1866, în com. Cuca, jud.


Galaţi, a jurnalistului, actorului şi autorului dramatic
Emil TRIANDAFIL NICOLAU, jurnalist al ziarului
Galaţii şi redactor la Poşta, secretar al Clubului
Conservator din Galaţi, actor pe scene din provincie,
stabilit, din 1898, la Bucureşti, şef de cabinet (din
partea Partidului Liberal) în Ministerul Instrucţiunii
Publice, delegat să reprezinte Sindicatul Ziariştilor
Români la Reuniunea din Copenhaga, colaborator
la mai multe publicaţii, autor de piese de teatru, membru în Societatea
Scriitorilor Români (1911), decorat, în 1912, cu Medalia „Bene
Merenti pentru artă”, clasa a 2-a (d. 24 oct. 1919, Bucureşti).

12
2021 Calendar cultural gălăţean

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, a avocatului George


(Gheorghe) TRANCU, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galați (1908) şi al Facultății de Drept din București, doctor în drept
la Paris, șef de cabinet al lui Tache Ionescu (1918-1921), director la
Banca Comercială Română, membru fondator al Societății Culturale
„V.A. Urechia” din Galaţi; emigrat în Italia, a obținut titlul de doctor și
de profesor onorific al Universității din Milano (d. 1983).

A 115 ani de la naşterea, în anul 1906, în satul Corjova, raionul


Dubăsari, Republica Moldova, a profesorului de limba română
Alexandru NAGACEVSCHI, cadru didactic la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galați (1940-1941), mort pe câmpul de luptă în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial (d. 8 iul. 1941, Dealul Epurenilor, Cahul).

C 105 ani de la moartea, în anul 1916, în Galaţi, a ofiţerului şi


publicistului Gheorghe POPOVICI, absolvent al Şcolii Militare din
Iaşi, ofiţer în Regimentul 15 Războieni, Piatra Neamţ, autor al unor
volume de tactică militară şi cu tematică istorică (n. 23 apr. 1853, com.
Războieni, jud. Neamţ).

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în com. Smulţi, jud. Galaţi,


a profesorului de latină Tănase NEJNERU, absolvent
al Liceului „Unirea” din Focșani şi al Facultăţii de
Filosofie și Litere, specialitatea filologie clasică, din
cadrul Universităţii din București, cadru didactic în
Huşi, Focşani, Târgu Ocna, la Liceul „D.A. Sturdza”
din Tecuci (1944-1946), Liceul Militar din Galați
(U.M. 02477; 1957-1959), Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galați (1959-1962; 1968-1974, perioadă în care
a fost şi director), Liceul „Al.I. Cuza” din Galați (1962-1963; 1967-
1968), șef al Secției de Învățământ a Sfatului Popular Regional Galați
(1963-1967), distins cu Ordinul Muncii clasa a III-a (1963) și titlul de
Profesor emerit (d. 14 nov. 2004, Galați).
13
Calendar cultural gălăţean 2021

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în Galaţi, a fizicianului


Gheorghe BRĂTESCU, absolvent al Liceului
„Spiru Haret” din Bucureşti (1934), licenţiat în
ştiinţe (1937), doctor în ştiinţe (1944), preparator la
Şcoala Politehnică Bucureşti (1940), conferenţiar la
Institutul de Căi Ferate Bucureşti, fizician optician
la fabrica I.O.R. (1949), colaborator ştiinţific la
Institutul de Fizică Bucureşti (1949), prodecan
al Facultăţii de Matematică-Fizică din Bucureşti,
colaborator la mai multe publicaţii de specialitate.

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în


com. Cosmeşti, jud. Galaţi, a profesoarei de limba
şi literatura română Dana BOGATU, absolventă
a Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Galați
şi a Facultăţii de Litere și Filosofie din cadrul
Universităţii din București (1950), cadru didactic
la Școlile nr. 13, nr. 22, nr. 23 din Galați, inspector
la Secția de Învățământ Galați (1955-1956), cadru didactic la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galați (1956-1980).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în


com. Bâra, jud. Neamţ, a profesoarei de matematică
Eugenia BĂLAN, absolventă a Facultăţii de
Matematică-Fizică din cadrul Universităţii „Al.I.
Cuza” din Iași, cadru didactic la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1960-1993).

C 85 de ani de la moartea, în Galaţi, a profesorului de istorie


şi geografie Gheorghe MISIRLIU, absolvent al Liceului Internat
din Iași şi al Facultăţii de Litere și Filosofie din cadrul Universităţii
„Al.I. Cuza” din Iași, cadru didactic la Liceul din Craiova și Școala
14
2021 Calendar cultural gălăţean

Comercială din Craiova (1903-1905), Liceul din Tulcea (1905-


1906), Gimnaziul din Tecuci (1906-1907), Școala Normală şi Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galați (1907-1910; 1912-1936), portretizat
de Anton Holban în volumul „Parada dascălilor” cu pseudonimul
Hortopan (n. 30 mart. 1878, Iaşi).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în


Galați, a avocatului Grigore P. MIHĂILESCU,
avocat la Curtea de Apel din Galaţi, primar al
Galaţiului (16 iul. 1926 - nov. 1927, 5 ian. - 11 febr.
1938), deputat de Covurlui (1935-1936), iniţiat
(12 iun. 1929) în Loja Masonică „Discipolii lui
Pitagora” din Galaţi (n. 1882).

C 65 de ani de la moartea, în anul 1956, în Bucureşti, a


comandorului şi scriitorului Nicolae IONESCU-
JOHNSON, care a urmat cursurile Şcolii Copiilor
de Marină din Galaţi şi ale Şcolii Militare
de Artilerie, Geniu şi Marină din Bucureşti,
comandant al Portului Cernavodă şi al torpilorului
„Năluca”, director al Serviciului Maritim Român,
director al Şcolii de Cadre de la Ţiglina din Galaţi,
unde a înfiinţat, împreună cu scriitorul Jean Bart,
o şcoală de alfabetizare pentru adulţi (n. 30 mart. 1875, Iaşi).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956,


a profesoarei de matematică Iuliana DUMA,
absolventă a Liceului „Al.I. Cuza” din Galaţi (1975)
şi a Facultăţii de Matematică, Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iaşi (1979), cadru didactic în Galaţi
la Liceul de Marină (1979-1992) şi la Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri” din anul 1992 (d. 5
oct. 2019, Galaţi).
15
Calendar cultural gălăţean 2021

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în Bucureşti, a artistei


plastice Ileana RĂDULESCU, absolventă a Academiei de Artă
şi a Facultăţii de Geografie din Bucureşti, pictoriţă şi graficiană cu
numeroase expoziţii de artă românească în străinătate, distinsă cu
premii pentru lucrările prezentate la Saloanele Oficiale (n. 23 iun.
1909, Galaţi).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în Galaţi, a profesorului


de istorie Cezar ŞERBU, bursier al Şcolii Române din Roma, cadru
didactic în Galaţi la Școala Normală „Costache Negri” (şi director
în perioada 1945-1948), Liceul „Vasile Alecsandri” (1950-1958),
Școala Medie Nr. 4 (1959-1960), precum şi la şcoli din Liești, Tudor
Vladimirescu şi Braniștea, muzeograf la Muzeul Regional de Istorie
din Galați (1964-1967), membru al Asociaţiei Academice „Vasile
Pârvan” a Foştilor Membri ai Şcolii Române din Roma (n. 1900, com.
Găneşti, jud.Galaţi).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în


Galați, a profesoarei de geografie Olga HOZOC,
absolventă a Liceului Ortodox din Galați, cu studii
universitare la București, cadru didactic în Galaţi
la Liceul Industrial de Fete „Negroponte”, Liceul
Ortodox, Institutul Notre Dame de Sion, Liceul
Comercial de Fete „Regina Maria”, Școala Urbană
de Gospodărie, Liceul Ortodox, Liceul Comercial de Băieți, Școala
Medie Tehnică Comercială, Școala Medie Tehnică Financiară Mixtă,
Școala Pedagogică, Școala Sanitară, Școala Sportivă, Școala Mixtă de
7 ani nr. 4, Școala Mixtă de 7 ani nr. 7 şi la Liceul „Vasile Alecsandri”
în perioada 1958-1969 (n. 1912, com. Orbeni, jud. Bacău).

16
2021 Calendar cultural gălăţean

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, a profesorului


Constantin ZEVELEANU, conferenţiar la
Institutul Politehnic din Galaţi, Catedra de mecanică
şi rezistenţa materialelor (1956-1967), care a
înfiinţat Facultatea de Gospodărie Comunală şi
Transport Urban din Bucureşti, pe care a condus-o
în primii ani, în calitate de decan, profesor titular
la Catedra de mecanică tehnică şi mecanisme din
cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din
Bucureşti (n. 1924, Slatina).

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în București, a editorului


şi istoricului literar Aurora ILIEŞ, absolventă a Facultăţii de Istorie
din Bucureşti (1940), doctor în istorie (1971), cercetător ştiinţific la
Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti, specialistă în editarea
izvoarelor narative româneşti şi în istoria culturii medievale, autoare
a numeroase studii de specialitate, căreia i-a fost decernat Premiul
„Perpessicius” al revistei Manuscriptum (n. 16 apr. 1917, Tecuci, jud.
Galați).

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, a


aviatorului Dumitru CARAMAN, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, al
Şcolii de Sergenţi Majori din Tecuci, aviator cu
peste 16.000 de ore de zbor și peste 30.000 de
aterizări, profesor de latină şi franceză la Şcoala
din Cuca, autorul lucrărilor „Să zbori și să nu
mori. Dezvăluiri senzaționale despre aviația anilor 1948-1978” și
„Decolarea” (n. 25 febr. 1928, com. Oancea, jud. Galați).

17
Dumnezeu2 la începutul anului e tânăr

şi la sfârşit e bătrân.

De aceea se cheamă anul nou, pentru

că atunci Dumnezeu2 întinereşte, se face un

tânăr aşa de frumos.

(Elena Niculiţă-Voronca,
Din datinile şi credinţele poporului român)
Ianuarie
Vineri 1 16 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 2 17 DUMINICĂ
DUMINICĂ 3 18 Luni
Luni 4 19 Marţi
Marţi 5 20 Miercuri
Miercuri 6 21 Joi
Joi 7 22 Vineri
Vineri 8 23 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 9 24 DUMINICĂ
DUMINICĂ 10 25 Luni
Luni 11 26 Marţi
Marţi 12 27 Miercuri
Miercuri 13 28 Joi
Joi 14 29 Vineri
Vineri 15 30 SÂMBĂTĂ
31 DUMINICĂ

Ianuarie ~ Gerariu ~ Cărindariu


2021

Ianuarie

24 ianuarie - Ziua Unirii

Calendar

A
niversări C omemorări
C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, a
inginerului chimist Corneliu RUSESCU, profesor la
Liceul Industrial din Focşani din 1937, unde a ocupat
şi funcţia de director, apoi profesor de fizică la Liceul
„Unirea” (din 1946), iar din 1959 şef de catedră şi decan
al Facultăţii de Fizică şi Chimie din cadrul Institutului
Pedagogic din Galaţi, unde a îndeplinit şi funcţia de prorector (n. 23
sept. 1903, com. Floreşti, jud. Prahova).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, a inginerului Constantin


ŢINTEA, care, de-a lungul carierei profesionale, a fost
şef de grup la Grupul de Şantiere Suceava, inginer şef
la Trustul de Construcţii şi Poduri Bucureşti, director
al Grupului de Şantiere pentru construcţia podului
peste Dunăre de la Giurgeni-Vadul Oii; în perioada
1966-1970 a fost director al Grupului de Şantiere
Lucrări Hidrotehnice Galaţi, iar în perioada 1986-1990
a fost director tehnic la Centrala Construcţii Hidrotehnice Constanţa şi
Bucureşti, pentru execuţia lucrărilor de la canalul Dunăre-Bucureşti; a
fost distins cu Steaua Republicii clasa a IV-a, pentru realizarea Portului
Mineralier Galaţi, necesar Combinatului Siderurgic (1974) şi cu diploma
„Constructor al Secolului XX”, acordată de Asociaţia Antreprenorilor de
Construcţii din România în anul 2000 (n. 1920, Câmpina).

1 ianuarie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în


Târgu Bujor, jud. Galaţi, a inginerului de mine
Gheorghe DAMASCHIN, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi şi al Academiei
de Mine din Freiberg, Germania, om de ştiinţă
şi explorator, director al Cărbunelui la Direcţia
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

Generală a Minelor, director general al Minelor, autor al unor


valoroase lucrări în domeniul minier, deţinător de inovaţii şi brevete,
președinte al Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria
Minieră (d. 15 iun. 1970, Bucureşti).

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1926, în Galați, a istoricului


Ioan I. GHEORGHIU, doctor în istorie, conferenţiar de istoria
modernă şi contemporană a României la Facultatea de Istorie din
cadrul Universităţii Bucureşti (din 1953), inclus în lucrarea de
referință „Enciclopedia istoriografiei românești”.

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936,


în Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş,
a conferențiarei universitare Eugenia
GAVRILIU, doctor în filologie, profesor de
limba engleză în învățământul preuniversitar
în perioada 1957-1974, apoi la Facultatea
de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, istoric literar având la activ lucrări care
tratează relaţiile literare şi lingvistice dintre cultura engleză şi cultura
română (d. 12 nov. 2015, Galaţi).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Huși,


jud. Vaslui, a actorului Ioan CREȚESCU, absolvent
al Universității de Arte „George Enescu” din Iaşi,
actor al Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani
(1990-2003 și din 2008), actor al Teatrului Dramatic
„Fani Tardini” din Galaţi în perioada 2003-2008;
a făcut parte din distribuția piesei „Moartea lui
Eskrokov”, regizată de Ion Sapdaru, care a obţinut Marele Premiu al
Festivalului Internaţional de Teatru de la Piatra-Neamţ în anul 2005.

22
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

2 ianuarie

A 300 de ani de la naşterea, în anul 1721, a Marelui Logofăt Ioan


CANTACUZINO-DELEANU, care a fost Mare Agă (1756), paharnic
în domnia lui Scarlat Ghica (1757-1758), mare spătar în domnia lui
Teodor Callimachi, hatman în domnia lui Grigore III Ghica (1764-
1767), hatman şi pârcălab de Suceava (1765-1766), apreciat pentru
sprijinul adus tipăririi de noi cărți românești, unul dintre marii
proprietari de pământ din Moldova, în ținutul Covurlui deținând
domenii în împrejurimile satelor Frumușița și Băleni din actualul
județ Galați (d. 1789).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941,


în com. Pechea, jud. Galați, a interpretei și
culegătoarei de folclor Steriana FRIGIOIU,
profesoară la clasa de iniţiere folclor a Secţiei
Şcolii de Arte din Pechea a Centrului Cultural
„Dunărea de Jos”, fondatoare a grupului folcloric
„Româncuţa”, în comuna Pechea, răsplătită cu
Premiul de Excelenţă din partea Inspectoratului Judeţean pentru
Cultură (1995), Premiul Centrului Judeţean de Creaţie (1997) și
Premiul de Excelenţă pentru întreaga carieră, din partea Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” (2004), autoare a „Ghidului practic pentru
culegătorii de folclor” și a monografiei comunei natale, „Clăcașii lui
Moruzzi Pecheanu”.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi, a ofiţerului Mişul


TOMA, absolvent al Şcolii de Ofiţeri Activi de Artilerie, care a activat ca şef
serviciu chimic la Divizia 43 Artilerie Tecuci, îndepărtat din armată pentru
motive politice în 1958, încadrat ca tehnician la Uzina de Tablă Subţire
şi apoi la Combinatul Siderurgic din Galaţi, membru al Filialei Galaţi a
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi al Uniunii Foştilor Ofiţeri
Activi Oprimaţi Politic (n. 24 febr. 1924, com. Fârţăneşti, jud. Galaţi).
23
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

3 ianuarie

C 60 de ani de la moartea, în anul 1961, în Bucureşti, a medicului


Nicolae HORTOLOMEI, repartizat ca medic de
circumscripţie în comuna Oancea, judeţul Galaţi
şi la Spitalul din Paşcani, profesor de patologie
chirurgicală şi de clinică chirurgicală la Facultatea
de Medicină din Iaşi şi la cea din Bucureşti, șef al
clinicii de chirurgie și urologie de la Spitalul Colțea
din anul 1933, redactor al primului tratat complet
de chirurgie în anul 1955, întemeietorul chirurgiei
fiziologice în România, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale
din România, al Academiei de Chirurgie de la Paris şi al Societăţii
Internaţionale de Urologie, membru titular al Academiei Române (n.
14/27 nov. 1885, Huşi, jud. Vaslui).

4 ianuarie

C 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în


Galați, a profesorului Ghiță DIMITRIU, cadru
didactic la Şcoala Comercială Superioară din
Galați, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ din
Galaţi, director şi proprietar al Fabricelor Unite
„Konzelmann & Moessner”, membru al Consiliului
de administraţie al Porturilor şi Căilor de
Comunicaţie pe Apă din Bucureşti (n. 2 apr. 1879,
com. Tulucești, jud. Galați).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în Tg. Bujor, jud. Galaţi,


a preotului Costel BULGARU, preot paroh al Parohiei „Sfântul Ierarh
Nicolae” din Galați, profesor la Seminarul Teologic „Sf. Apostol
Andrei” din Galați din anul 1994 și director al acestuia, distins cu

24
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” clasa a II-a


(2004) și cu distincţia „Crucea patriarhală pentru
clerici” (1999), unul dintre autorii documentatei
monografii a Seminarului Teologic „Sfântul
Apostol Andrei” din Galaţi, alături de preoții
Lucian Petroaia și Eugen Drăgoi, apărută în anul
2008 la Editura Episcopiei Dunării de Jos.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în Galaţi, a profesoarei


Luminiţa Mihaela COBZARU, absolventă a
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați (1989) şi
a Facultăţii de Industrii Alimentare, Acvacultură
și Pescuit din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galați, cu o specializare postuniversitară
în domeniul informaticii (1999-2001), inginer
în industria alimentară (1994-1996), profesor la
Grupul Școlar de Industrie Alimentară „Dumitru
Moțoc” din Galați (1996-2007) şi la Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” din Galați (din 2007), director adjunct al Colegiului
Național „Vasile Alecsandri” din Galați (2010-2012).

6 ianuarie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, a preotului Ioan


MAXIMIUC, care a slujit la Biserica „Sfântul Gheorghe” şi la Biserica
„Adormirea Maicii Domnului” din Frumuşiţa în perioada 1945-1975,
autor al unui istoric al Bisericii „Sfântul Gheorghe“ din Frumuşiţa,
rămas în manuscris în arhiva Arhiepiscopiei „Dunării de Jos“ (d. 5
dec. 1975).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Galați, a profesorului


de limba română Ion CÎRLAN, cadru didactic la Şcoala Normală
din Chişinău, apoi la Şcoala Normală „C. Negri” din Galaţi, primul

25
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

profesor cu grad didactic I din fosta regiune Galaţi,


lector universitar la Institutul Pedagogic din Galaţi
- Facultatea de Filologie, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, colaborator la
numeroase reviste culturale și didactice (n. 7 ian.
1912, com. Ruseștii-Noi, jud. Ialoveni, Republica
Moldova).

7 ianuarie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Tecuci, jud. Galaţi, a


medicului Dimitrie MICHAIL, doctor în medicină
şi chirurgie, docent în oftalmologie, medic militar în
timpul Primului Război Mondial, secretar general al
Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj (1922-1928),
care a iniţiat şi a condus primul Congres al Societăţii
Române de Oftalmologie în anul 1924, creatorul
şcolii de oftalmologie clujene, decan al Facultăţii de
Medicină din Cluj (1935-1938), director ştiinţific al
Institutului de Oftalmologie din Bucureşti (1949-1952), membru titular
al Academiei de Medicină din România (d. 28 iun. 1956, Bucureşti).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în


Silistra, jud. Durostor, România (astăzi în Bulgaria),
a actriţei Ioana Citta BACIU, care şi-a fructificat
experiența profesională câștigată pe scenele teatrelor
din țară la Galaţi, unde s-a stabilit începând cu anul
1971, interpretând pe scena teatrului dramatic
numeroase personaje, de diverse tipologii, dăruirea
şi pasiunea sa interpretativă fiind apreciate de publicul gălăţean;
membră a Uniunii Teatrale din România (UNITER), a fost distinsă
de-a lungul carierei cu numeroase premii; în anul 2015 a devenit
Cetăţean de Onoare al municipiului Galați (d. 20 ian. 2016, Bucureşti).
[Oameni... (8)]

26
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 25 de ani de la naşterea, în anul 1996, în


Galaţi, a scriitoarei Codrina Codruţa TUDORIU,
absolventă a Facultăţii de Litere, specializarea Literatură
Universală și Comparată, din cadrul Universităţii din
București, deţinătoare a numeroase premii literare,
la Concursul Internaţional de Creaţie Literară „Ars
Nova” Brăila (2011, 2012, 2014) şi Festivalul Naţional
Zilele Poeziei în Olt (2013), al Premiului Editurii
„Timpul” şi al revistei Convorbiri literare (2014), al Premiului revistei Axis
Libri (2016), autoare a două volume de poezii, colaboratoare la revistele
Manifest literar şi Axis Libri.

8 ianuarie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în Galaţi, a juristului


Victor PATĂ, doctor în drept, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galați şi al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza”
din Iaşi, care, de-a lungul carierei profesionale, a activat ca judecător
la Tribunalele din Suceava și Neamț, preşedinte al Tribunalelor din
Botoşani şi Neamţ, conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a
Universităţii „Mihai Eminescu” din Botoşani, avocat în Baroul Neamţ;
membru al Societăţii Ştiinţifice de Drept din România, autor de studii
şi lucrări de specialitate în domeniul juridic.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în


Galaţi, a generalului-maior Iulian BERDILĂ,
absolvent al Institutului Militar de Artilerie şi
Geodezie „Ioan Vodă” de la Sibiu, primul ofiţer
român selecţionat să urmeze cursurile Şcolii Militare
de Studii Avansate din S.U.A., în Fort Leavenworth,
Kansas, unde a obţinut masterul în artă şi ştiinţă
militară (2004), absolvent al Colegiului de Război al Forţelor Terestre
din S.U.A., cu masterat în studii strategice (2014); comandant al

27
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” în misiunea derulată în anul


2011 în teatrul de operaţii din regiunea Zabul din Afganistan, locţiitor
și ulterior şef de stat major la Comandamentul Diviziei 2 Infanterie
„Getica”, comandant al Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore
Bălan”, comandant al Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-
Est, șef al Statului Major al Forțelor Terestre Române din martie 2020.

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1986, în


Galaţi, a actriţei Crina SEMCIUC, absolventă
a Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi,
actriţă la Teatrul Naţional din Bucureşti, interpretă
în filme şi seriale TV, distinsă cu premiul UNITER
pentru cel mai bun debut în piesa „Leonce şi Lena”
(2010) şi Premiul pentru comedie la Southampton
International Film Festival (Londra, 2014).

9 ianuarie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în Galaţi, a poetului


Alexandru MAVROCHEFALO, cu studii liceale
la Galaţi şi la Focşani, absolvent al Facultăţii de
Drept din Iaşi (1942), care a semnat versuri sub
pseudonimul Alexandru Mavro DOINEANU,
colaborator la revistele literare ieşene, inclus
în antologii şi culegeri de versuri, fondator al
Cenaclului „Orizont” din Focşani, prin care a
contribuit la formarea multor scriitori din judeţul Vrancea, autor a
numeroase volume de versuri (d. 12 mart. 2003, Focşani, jud. Vrancea).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galați, a cadrului


didactic universitar Marian GHIȚĂ, absolvent al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, secţia Istorie-Filosofie (1998), masterand
al Universității Central Europene din Budapesta, doctorand al
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iași, profesor la Şcoala Generală Nr.
28
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

10 „Petre Ţuţea” din Galați, apoi asistent universitar la Facultatea de


Istorie şi Filosofie a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, unde
și-a demonstrat vocația de dascăl pasionat și de cercetător al perioadei
moderne a istoriei (d. 27 nov. 2004).

11 ianuarie

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galați, a inginerului


Leonard FINȚESCU, care, în perioada 1973-1990, a fost inginer
proiectant la Institutul de Proiectări Navale din Galați, senator român
în legislatura1990-1992, șef de birou la Prefectura Galați (1992-2000
și 2001-2011), prefect al judeţului Galaţi în perioada 2000-2001 (n. 27
mai 1949, Buzău).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Galaţi, a pictorului Gheorghe


SUCIU, absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din
Timişoara (1967) şi al Facultăţii de Filologie din cadrul
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (1979), stabilit în
Galaţi în anul 1967, unde a activat ca profesor de
educaţie plastică în învăţământul preuniversitar (la
şcolile generale nr. 1, nr. 2, nr. 17, nr. 22, nr. 29, nr.
30 şi nr. 34), participând la expoziţiile Filialei U.A.P.
Galaţi din 1971, având numeroase expoziţii personale
la Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” din Galaţi şi la Galeria de Artă „Gh.
Petraşcu” din Tecuci, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România,
Filiala Galaţi, autor de volume de versuri şi de proză memorialistică,
ilustrator de carte (n. 18 apr. 1943, com. Subcetate, jud. Hunedoara).

12 ianuarie

A 180 de ani de la nașterea, în anul 1841, a generalului Scarlat


SCHELETTI, intrat în armată în 1857 parcurgând toate treptele
ierahiei militare: sergent (17 febr. 1858), sublocotenent (4 aug. 1858),

29
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

locotenent (9 febr. 1861), căpitan (4 sept. 1865),


maior (1 ian. 1872), locotenent-colonel (1 dec.
1877), general (1894), participat la Războiul de
Independenţă (cu gradul de maior, comandant
al Batalionului 3 Vânători), comandant al
Regimentului 5 (până în 1899), prefect al ţinutului
Covurlui (25 febr. 1889 - 10 aug. 1889), apoi prefect
al Constanţei, comandant al brigăzii Galaţi (1892),
membru în administraţia Monopolului Statului şi al Dotaţiei Oastei
(1881-1883), senator conservator de Iași, distins, în 1888, cu Ordinul
„Steaua României” în grad de Ofițer (d. 2 nov. 1913, Iași).

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1866, în com. Chioara, jud.


Ialomiţa, a profesorului Marin STROESCU, ajutor de arhivar și copist
la Ministerul de Finanțe, Direcțiunea Vămilor (1890), bibliotecar la
Biblioteca Academiei Române; profesor de limbă română la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galați (1896-1897; 1899-1906; 1907-1908) şi
la Școala Comercială din Galați (1897-1899), detașat la București (din
anul 1908).

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1871, în


com. Zărnești, jud. Buzău, a învățătorului Ion Gh.
DUMITRAȘCU, absolvent al Şcolii Normale „C.
Negri” din Galaţi, care a contribuit la înfiinţarea Casei
Corpului Didactic din Bucureşti, fiind întemeietor
şi primul preşedinte al Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor din România, conducător al Revistei
Învăţătorilor şi Învăţătoarelor din România; a fost ales vicepreşedinte
al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Învăţătoreşti din lume la
Congresul de la Paris, din 1910 și decorat de Guvernul francez cu
titlul Oficier d’Academie Frances.

30
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

13 ianuarie

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în


Bucureşti, a juristului şi economistului George
Felix TAŞCĂ, membru fondator al Institutului
Român de Genealogie şi Heraldică „Sever
Zotta” din Iaşi, Cetăţean de Onoare al comunei
Bălăbăneşti (jud. Galaţi), unde a fost înmormântat,
împătimit arhivist şi genealogist, care s-a dedicat
cercetării originilor strămoşilor săi proveniţi din Bălăbăneşti (printre
aceştia numărându-se profesorul universitar Gheorghe Taşcă,
fondator al învăţământului economic superior din România), autor al
lucrărilor istorice „Răzeşii de Bălăbăneşti”, „Bălăbăneşti - Contribuţii
documentar istorice”, „Neamul nostru Tăculesc”, „Un tribun al
răzeşilor din Bălăbăneşti - Marele căpitan Constantin Balaban (1780-
1845)” etc (n. 2 apr. 1914, Bucureşti).

14 ianuarie

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în


satul Traian, com. Braniştea, jud. Galaţi, a atletei şi
antrenoarei Fiţa LOVIN, care a activat, începând
din anul 1971, la Clubul Sportiv Universitar
Galaţi, semifinalistă la Jocurile Olimpice de la
Moscova (1980), deţinând în palmares zece titluri
de campioană balcanică cu echipa la proba de
cros, trei titluri de campioană balcanică la proba de individual-cros,
cinci titluri de campioană balcanică la probele de pistă; a fost inclusă
de două ori în lotul României pentru Jocurile Olimpice, la ediţia
din 1980 de la Moscova şi la cea din 1984 de la Los Angeles, unde
a câştigat Medalia de bronz la proba de 800 m; după retragerea din
activitatea competiţională a devenit antrenor de atletism şi a ocupat
funcţia de director al Direcţiei Judeţene pentru Sport Galaţi; pentru
31
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

activitatea desfăşurată a fost răsplătită cu Ordinul „Meritul Sportiv”


clasa I (2004) şi Crucea Naţională „Serviciul Credincios” (1999)
şi a devenit Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi (2002) și al
comunei Braniştea (2003).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, a


solistului Valeriu SILION, care în perioada
1966-1988 s-a afirmat pe scena Teatrului
Muzical din Galați ca interpret de muzică
uşoară; a realizat emisiuni de televiziune
împreună cu Teodor Munteanu (1968-1970),
iar după ieşirea la pensie a înfiinţat, împreună cu
avocatul Gheorghe Călin, formaţia „Quatro Retro” (n. 21 ian. 1939,
com. Lăpuşna, Basarabia).

16 ianuarie

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în Bucureşti, a


scenografului Marcel BOGOS, absolvent al
Institutului de Arhitectură din Bucureşti, care
a activat în cadrul Studioului Cinematografic
„Bucureşti”, realizând decoruri pentru filme de
referinţă ale cinematografiei româneşti, precum
„Străinul”, „Răscoala”, „Serbările galante”, „Răpirea
fecioarelor”, „Răzbunarea haiducilor”, „Baltagul”,
„Castelul condamnaților”, „Atunci i-am condamnat
pe toți la moarte”, „Ultimul cartuș”, „Un comisar acuză”, „Toate
pânzele sus”, „Revanșa”, „Ion - blestemul pământului, blestemul
iubirii”, „Capcana mercenarilor”, „Horea”, „Figuranții” etc, despre
care Elena Saulea afirma că este „cel mai complet scenograf de film al
cinematografiei româneşti” (n. 28 aug. 1926, Tecuci, jud. Galaţi).

32
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

17 ianuarie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Buzău, a profesoarei


universitare Antoneta Gabriela STOICESCU, care a
urcat treptele carierei didactice la Galaţi, începând de
la asistent universitar (1958), până la cea de profesor
(1993) în cadrul Facultăţii de Industrie Alimentară şi
Piscicultură a Universităţii „Dunărea de Jos”, având
numeroase contribuţii la dezvoltarea şcolii gălăţene
de industrie alimentară, autoare de lucrări şi studii în
domeniu, în anul 1990 fiind recompensată cu Premiul
Academiei Române „Emanoil Teodorescu” pentru lucrarea „Biotehnologii
în industria alimentară” (d. 29 aug. 2014, Valea Călugărească).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1966, în


Galaţi, a jurnalistei şi scriitoarei Daniela (Dani)
PITARU, absolventă a Institutului Politehnic din
Galaţi, Facultatea de Nave, redactor la cotidianul
gălăţean Acţiunea în perioada 1993-1994, apoi
redactor la Editura „Hypatya” Galaţi, din anul 1995,
autoare de volume de proză şi poezie.

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Galați, a sculptorului Silviu


CATARGIU, profesor la Liceul de Artă „Dimitrie
Cuclin” şi la Şcoala Generală Nr. 29 „Sfânta Ana” din
Galaţi, valoros plastician, cu o activitate expozițională
bogată, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
anul 1968 şi preşedinte al Filialei Uniunii Artiştilor
Plastici din Galaţi în perioada 1974-1990, distins
cu Medalia „Meritul Cultural” clasa I, lucrările sale
de artă monumentală regăsindu-se atât în județul
Galați, cât și în oraș, printre cele mai cunoscute numărându-se lucrările
în metal „Pasărea apelor” și „Chemarea zborului” de pe Faleza inferioară
a Dunării, precum și monumentul „In memoriam” de pe strada Brăilei,
33
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

pentru al cărui proiect i-a fost decernat Premiul „Hyperion” (n. 8 ian.
1939, sat Capu Codrului, com. Păltinoasa, jud. Suceava).

18 ianuarie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926,


în Galaţi, a medicului ortoped şi arbitrului
Grigore BÂRSAN, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (1944), al Facultăţii de
Medicină şi al Institutului de Cultură Fizică din
Bucureşti, medic sportiv şi profesor de anatomie
la Şcoala Medie Tehnică de Cultură Fizică din
Galaţi, colaborator la ziarul Sportul, la revistele de profil Fotbal,
Cultură fizică şi sport, Şah, şi la periodicul local Viaţa nouă, care a
activat ca arbitru de baschet şi de fotbal (d. 18 ian. 1977, Predeal, jud.
Braşov).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în Galați, a artistei


plastice Alexandra-Elena DRĂGUȚESCU,
absolventă a Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din București, Secţia
Pictură Monumentală-Restaurare (1977) și
a Facultății de Arte Plastice a Universității
Québec din Montréal (UQAM), care a activat
ca profesoară de arte în învățământul liceal din
București și apoi, după emigrarea în Canada
în 1992, la Montréal, având la activ expoziții personale organizate în
Franța și Marea Britanie, și participări la manifestări colective de profil
în țară și străinătate, lucrări ale sale găsindu-se în colecții private din
România, Canada, Franţa, Anglia, Germania, Olanda, Belgia, Italia,
Japonia, S.U.A., Emiratele Arabe Unite şi Suedia.

34
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 60 de ani de la moartea, în anul 1961, în


Braşov, a pictorului Stavru M. TARASOV, cu
studii liceale la Şcoala Normală din Câmpulung
Muscel şi la Şcoala Normală din Galaţi, absolvent
al Şcolii de Belle Arte din Iaşi, cursant al Academiei
Regale de Arte Plastice din München (1906-1909)
şi al Academiei de Belle Arte din Bruxelles (1911-
1914), profesor de desen la mai multe şcoli din ţară (Tg. Ocna, Bacău,
Bârlad, Constanţa etc.) şi la Liceul „D.A. Sturza” din Tecuci (1925-
1927), stabilit, din 1945, la Braşov (n. 6 ian. 1883, sat Letea, com. Satul
Nou, jud. Tulcea).

19 ianuarie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în Galaţi, a pictoriţei


Niculina BOGZA, artistă care a participat cu lucrări de pictură şi
sculptură la expoziţii colective şi la expoziţii anuale de stat şi care a
pictat cu preponderenţă portrete şi compoziţii realiste; este cea care
a realizat lucrările de refacere a stucaturii și a decorației Aulei Magna
„Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941,


în Galaţi, a epigramistului Vasile MANOLE,
absolvent al Facultăţii de Tehnologia Produselor
Alimentare - secţia Morărit Panificaţie din
cadrul Institutului Politehnic din Galaţi, care
şi-a desfăşurat activitatea profesională la
Întreprinderea de Morărit-Panificaţie din Galaţi,
membru al Asociaţiei Inginerilor din România; afirmat ca epigramist,
a devenit membru al Ligii Scriitorilor Români, filiala Moldova, al
Clubului Umoriştilor „Verva” din Galaţi şi al Uniunii Epigramiştilor
din România, colaborând cu epigrame, parodii, fabule şi poezii satirice
la publicaţiile Viaţa liberă, Axis Libri, Dunărea de Jos, Epigrama,
Lumea Epigramei etc.
35
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

20 ianuarie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în satul Moscu, Tg.


Bujor, jud. Galaţi, a istoricului şi bibliologului
Dan RÂPĂ-BUICLIU, doctor în istoria medievală
a românilor, bibliofil, care de-a lungul carierei
profesionale a activat ca cercetător ştiinţific la
Muzeul de Istorie din Galaţi şi profesor titular la
Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, membru fondator al Institutului
Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”
din Iaşi, membru al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române - Filiala Iaşi, care a editat numeroase
lucrări şi studii în domeniul istoriei, bibliologiei, bibliografiei, istoriei
literare şi iconografiei religioase, fiind inclus în colegiile de redacţie
ale revistelor Danubius, Antares, Herb – Revista română de heraldică
şi colaborând la multe alte reviste de specialitate, aducând completări
şi contribuţii valoroase lucrării Bibliografia românească veche.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în Los


Angeles, California, S.U.A., a regizorului Traian
GHIŢESCU-CIUREA, care a activat în cadrul
Teatrului Naţional din Iaşi şi al Teatrului Dramatic din
Galaţi, director şi regizor al Teatrului de Păpuşi din
Galaţi în perioada 1970-1979, profesor la Şcoala de
Arte din Galaţi (n. 1 mart. 1930, com. Ciurea, jud. Iaşi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în


Bucureşti, a apreciatei actriţe Ioana Citta BACIU,
care a strălucit pe scena teatrului gălăţean în
complexe creaţii interpretative, dobândind un
binemeritat loc în istoria teatrului românesc, fapt
confirmat şi de nominalizarea sa, în anul 2014,
la Premiul pentru intreaga activitate, la cea de-a
36
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

XXII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER (n. 7 ian. 1936, Silistra, jud.
Durostor, România). [Oameni... (8)]

21 ianuarie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


orașul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, a inginerului
Lorand FAZEKAȘ, absolvent al primei promoții
a Institutului Mecano-Naval din Galaţi (1953),
care a profesat în Galați în cadrul Atelierelor de
Reparații „Portul Roșu” (1953-1955), a Şantierului
Naval (1956-1982) și a Uzinei Mecanice Navale
(1982-1990), autor al mai multor inovaţii şi al unei
invenţii, având contribuții la dotarea laboratorului de electrotehnică
şi a laboratorului de instalaţii de bord din Institutul Politehnic din
Galaţi (d. 1 sept. 2018).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, a profesorului


universitar Ionel HAGIU, absolvent al Liceului Comercial „Al.I.
Cuza” din Galaţi şi al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Iaşi (1953),
doctor în filosofie, cadru didactic la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași
până în 1985, director al Centrului de Ştiinţe Socio-Umane „Gheorghe
Zane” din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române în perioada 1975-
1990 (d. 21 ian. 2002, Iași).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


com. Pelenia, jud. Bălţi, Basarabia, a profesorului
universitar Eugen ULEA, absolvent, în 1954, al
Facultăţii de Geodezie din cadrul Institutului
Agronomic din Galaţi, titular la disciplina Topografie
generală şi inginerească în cadrul Institutului de
Construcţii Bucureşti începând cu anul 1970.

37
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în Bucureşti, a medicului


şi scriitorului Constantin COLONAŞ, doctor
în chirurgie şi medicină, medic primar la clinica
medicală de la Spitalul Colţea şi la Casa Centrală a
Asigurărilor Sociale, medic-şef la Spitalul Bucur din
Bucureşti; pasionat de teatru încă din anii liceului, s-a
afirmat ca dramaturg, debutând în teatrul radiofonic
în 1932, cu cea de-a doua realizare de acest gen,
cu piesa „Când venea ţipiligu”, în regia scriitorului
George Mihail Zamfirescu (n. 3 mart. 1901, Galaţi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Bucureşti


a generalului-maior Maricel D. POPA, doctor în ştiinţe
militare, absolvent, ca şef de promoţie, al Academiei
de Înalte Studii Militare, Facultatea de Logistică,
specialitatea Finanţe, specialist în domeniul economic
şi financiar-contabil, care şi-a desfăşurat activitatea
profesională în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, ca locţiitor
al şefului Direcţiei financiar-contabile, apoi şef al Direcţiei medicale
şi şef al Direcţiei audit intern, autor al celei mai vechi rubrici, „Pe loc,
repaus!”, a ziarului Observator militar în perioada 1997-2016, publicând
peste 11.500 de aforisme, colaborator la numeroase publicaţii periodice,
membru fondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei de Caritate „Camarazii”
din Armata Română (n. 25 dec. 1955, com. Nămoloasa, jud. Galaţi).

22 ianuarie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Tecuci,


jud. Galaţi, a profesorului Constantin CIUCHINDEL,
absolvent al Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci
și al Facultății de Filologie a Universității din Cluj,
doctor în ştiinţe filologice, specialist în istorie literară și
folclor, consilier tehnic la Biblioteca Academiei Române,
cercetător şi secretar ştiinţific la Institutul de Istorie
38
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

Literară şi Folclor din București (unde a lucrat sub conducerea lui George
Călinescu), rector la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic din
Galaţi între 1964 și 1973, unde a predat „Istoria literaturii moderne”,
activitatea acestuia concretizându-se în numeroase texte inedite, recenzii,
studii şi articole privind viaţa şi opera unor mari scriitori români, precum
Nicolae Bălcescu, I. L. Caragiale, Liviu Rebreanu, Mihail Sorbul, Victor
Eftimiu (d. 15 dec. 1996, Bucureşti). [Oameni... (4)]

24 ianuarie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Bucureşti, a


profesorului universitar Iuliu VOICU, absolvent
al Facultăţii de Ştiinţe Fizico-Chimice din cadrul
Universităţii din Bucureşti (1910), doctor în ştiinţe
fizice la Universitatea din Paris (1923), cadru didactic,
din anul 1912, la Catedra de chimie agricolă a
Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, devenită Institutul
de Chimie Agricolă şi Alimentară, la Academia
de Înalte Studii Agronomice din Bucureşti (din
1934), profesor titular şi decan al Facultăţii de Tehnologia Industriilor
Alimentare (1948-1953), iar în perioada 1955-1958 profesor în cadrul
Institutului Politehnic Galaţi, apoi profesor şi decan la Facultatea de
Chimie a Universităţii din Bucureşti (d. 12 ian. 1969, Bucureşti).

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891,


în Bucureşti, a colonelului Pompiliu SUBOTIN,
comandant al Şcolii Speciale de Infanterie din Sibiu,
comandat al Regimentului 11 Dorobanți Siret, prefect
al judeţului Covurlui în perioada 1938-1939, decorat
pentru meritele sale cu Ordinul „Steaua României”,
Ordinul „Coroana României”, Medalia „Avântul
Ţării”, Medalia „Crucea Comemorativă”, Medalia „Peleş”, Medalia
„Crucea de Război a Franţei” (d. 16 febr. 1939).

39
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în Bucureşti, a pictorului


Nicolae SPIRESCU, profesor în Galaţi la Liceul „Vasile
Alecsandri”, Liceul Pedagogic „Costache Negri” şi la
Liceul de Muzică şi Arte Plastice, asistent onorific la
Institutul de Arte din Bucureşti, fondator, împreună cu
Nicolae Mantu, al primului Cenaclu al Artiştilor Plastici
din Galaţi (1952), personalitate distinctă în peisajul
plasticii gălăţene şi naţionale, remarcabil peisagist,
căruia, în anul 2006, i-a fost conferit titlul de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Galaţi (d. 5 nov. 2009, Galaţi). [Oameni... (4)]

A 30 de ani de la naşterea, în anul 1991, în


Galați, a poetului Florin BUZDUGAN, care a
debutat editorial în anul 2012, cu volumul de
versuri „Mai mult de trei cuvinte” la cunoscută
Editură Junimea din Iaşi, profesor de engleză,
traducător și coordonator al site-ului Traducerile
de sâmbătă.

25 ianuarie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în Bârlad, jud. Vaslui, a


profesorului Gheorghe G. URSU, poet şi istoric
literar, ultimul secretar literar al Academiei bârlădene,
profesor de limba română la Liceul „D.A. Sturdza”
din Tecuci şi la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
inspector şcolar al regiunii Galaţi, inspector general
în Ministerul Învăţământului, profesor şi decan la
Institutul Pedagogic de 3 ani din Bucureşti, animator
cultural, pasionat cercetător al istoriei literaturii din
Bârlad şi Tecuci, care şi-a adus contribuţia la readucerea în prim plan a
unor nume mari ale acestor meleaguri, precum Tudor Pamfile, Nicolae
Beldiceanu, Calistrat Hogaş (d. 25 iun. 1980, Bucureşti). [Oameni... (7)]

40
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, în Bucureşti, a


profesorului Radu PERIANU, care, în perioada 1920-1921, a
activat la Catedra de istorie şi geografie a Seminarului Teologic
din Galaţi, ulterior arhivist şi profesor secundar de istorie la
Liceul „Şincai” din Bucureşti, inspector general şcolar, şef de
lucrări la Institutul de Istorie Naţională şi secretar de redacţie la
Revista istorică română (n. 5 sept. 1886, com. Ulmu, jud. Brăila).

26 ianuarie

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1896, în Galaţi, a colonelului


Dumitru NEFERU, comandant al mai multor regimente de artilerie
călăreaţă în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, comandant
al Diviziei 11 Infanterie (1942) şi al Diviziei 9 Cavalerie (1944),
decorat pentru meritele sale pe frontul de luptă cu ordinele „Coroana
României” clasa a III-a (1943), „Mihai Viteazul”, clasa a III-a (1943)
şi „Steaua României” clasa a III-a (1943), care după instaurarea
regimului comunist s-a refugiat în Franţa, murind în exil.

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1946, în com. Bălăbănești,


jud. Galați, a poetului Constantin BUTUNOI,
absolvent al Liceului Militar din Câmpulung
Moldovenesc și al Şcolii Superioare Militare din
Braşov (1968), colaborator al mai multor publicații
literare: Orizont, Luceafărul, Arca, Amurg
Sentimental etc., distins cu Premiul al II-lea „Mihai
Eminescu” (Oradea, 1993), Premiul Fundaţiei
Culturale „Ioan Slavici” pentru volumul „Poeme
într-un fel” (1997), Premiul I al Concursului de creație literară „Vara
visurilor mele”, organizat de revista Amurg sentimental și cu titlul de
Cetăţean de Onoare al comunei Bălăbăneşti (oct. 2010).

41
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951,


în satul Moşeşti, com. Robeasca, jud. Buzău,
a jurnalistului şi scriitorului Ion MANEA, de
profesie sociolog, redactor la cotidianul gălăţean
Viaţa nouă şi apoi la Viaţa liberă, redactor şef
al cotidianului gălăţean Acţiunea, redactor
la Editura Porto-Franco, secretar general de
redacţie la revista Antares, membru al Societăţii Scriitorilor „Costache
Negri” din Galaţi şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România,
colaborator la numeroase publicaţii din ţară, deţinător a numeroase
premii pentru activitatea literară şi publicistică, distins, în anul
2001, cu Ordinul Ziariştilor Profesionişti clasa a III-a, pentru merite
deosebite în activitatea publicistică.

27 ianuarie

A 170 de ani de la naşterea, în anul 1851, în


Galaţi, a doctorului în medicină Henric NICOLINI,
medic la divizia I a Spitalului „Elisabeta Doamna”
din Galaţi, care a murit în perioada Primului Război
Mondial îngrijind bolnavii de tifos exantematic la
Spitalul Spiridoniei, al cărui nume a fost purtat de
strada Serei din Galaţi, până în anul 1944.

28 ianuarie

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876,


în Bucureşti, a magistratului Aurel BOGDAN,
preşedinte al Secţiei a II-a a Tribunalului Covurlui
(1915), prim-preşedinte al Tribunalului Covurlui
(1919), consilier al Curţii de Apel din Galaţi (1920),
membru fondator şi preşedinte al Comitetului
general al Societăţii Culturale „V.A. Urechia” din
Galaţi.
42
Ianuarie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în com. Braniştea, jud.


Covurlui (astăzi jud. Galaţi) a medicului locotenent colonel Soare
V. BOAZU, membru al Societăţii Studenţilor în Medicină, doctor în
medicină al Facultăţii de Medicină din Bucureşti.

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


com. Ciocile, jud. Brăila, a ziaristului şi scriitorului
Constantin TURTOI, care în perioada 1954-1966 a
fost redactor la cotidianul gălăţean Viaţa nouă, apoi
secretar de redacţie, redactor şef şi secretar general
de redacţie la ziarul Înainte din Brăila (1969-1989),
secretar de redacţie la cotidianul Libertatea şi redactor la ziarul Ancheta
din Brăila (1989-1990), autor al volumelor „Dropiile şi Vaticanu”, „Roata
vieţii” şi „Zâmbetul amărăciunii” (d. 7 dec. 2005, Brăila).

30 ianuarie

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în Botoşani, a scriitoarei şi


traducătoarei Alice SOARE, stabilită pentru o perioadă la Galaţi, în urma
căsătoriei cu primul ei soţ, avocatul Virgil Z. Soare; la Galaţi a animat,
împreună cu Alexandrina Scurtu, un cenaclu literar şi revista Dunărea,
colaborând la mai multe publicaţii gălăţene; a fost membră a Societăţii
Scriitorilor Români, care a premiat-o pentru volumul „Ferestre luminate”
în anul 1921, iar în anul 1940 Academia Română i-a decernat Premiul „I.C.
Mihail” pentru volumul „Sâmburi de lumină” (d. 20 aug. 1945, Bucureşti).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în com. Iveşti, jud.


Tutova (astăzi jud. Galaţi), a inginerului Năstase I. BICHIR, doctor în
ştiinţele tehnice, specialitatea maşini electrice, absolvent al Facultăţii de
Electrotehnică a Institutului Politehnic şi al Facultăţii de Matematică a
Universităţii din Bucureşti, cadru didactic universitar la Catedra de maşini
electrice din cadrul Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic
Bucureşti, şef al Laboratorului de Maşini electrice la Institutul de Cercetare
şi Proiectare pentru Industria Electrotehnică din Bucureşti, autor de lucrări
de specialitate în domeniul maşinilor electrice (d. 7 febr. 1997, ?).
43
Calendar cultural gălăţean Ianuarie 2021

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com.


Ştiubeni, jud. Botoşani, a scriitorului Ilie MATEI, care
şi-a desfăşurat activitatea profesională pe platforma
siderurgică gălăţeană, redactor şef la ziarul Spre V,
reporter redactor la revista Siderurgistul, colaborator
permanent al cotidianului gălăţean Viaţa liberă,
prezent în reviste literare cu poezii, proză scurtă,
catrene umoristice sau articole, inclus în antologiile „Istoria literaturii
umoristice” şi „O antologie a literaturii gălăţene contemporane”.

31 ianuarie
C 55 de ani de la moartea, în anul 1966, în
Bucureşti, a inginerului Ioan M. GHEORGHIU,
fondatorul ştiinţei şi aplicaţiilor de îmbunătăţiri funciare
în România, profesor la Catedra de îmbunătăţiri funciare
a Facultății de Agronomie din Bucureşti, specialist
în îmbunătăţiri funciare la Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, unde a activat timp de 20 de ani și a fost şef al Direcţiei de
Îmbunătăţiri Funciare în perioada 1941-1948, primul director al Institutului
de Proiectări pentru Amelioraţii (1950) (n. 24 iul. 1899, Galaţi).

Gheorghe G. Ursu:
Cred într-o continuitate spirituală, nu cred
într-un conflict între generaţii. Durabile mi se par
numai operele care stabilesc un echilibru între tradiţie
şi inovaţie. Este crezul meu şi-l pot oricând întemeia pe
numeroase fapte ale culturii.
Ioana Citta Baciu:
Important, în viaţa asta, e să fii om şi să iubeşti
oamenii. Fără dragoste, nu doar în profesie, ci şi în viaţă,
nu poţi să faci nimic.

44
Februarie
Luni 1 15 Luni
Marţi 2 16 Marţi
Miercuri 3 17 Miercuri
Joi 4 18 Joi
Vineri 5 19 Vineri
SÂMBĂTĂ 6 20 SÂMBĂTĂ
DUMINICĂ 7 21 DUMINICĂ
Luni 8 22 Luni
Marţi 9 23 Marţi
Miercuri 10 24 Miercuri
Joi 11 25 Joi
Vineri 12 26 Vineri
SÂMBĂTĂ 13 27 SÂMBĂTĂ
DUMINICĂ 14 28 DUMINICĂ

Februarie ~ Făurar ~ Fluierar


2021

Februarie

19 februarie - Ziua Constantin Brâncuşi


24 februarie - Dragobete

Calendar

A niversări C omemorări
C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în Buzău, a profesorului
de ştiinţe naturale Nicolae I. NAZARIE, cadru didactic la liceele din
Botoşani, Pomîrla, apoi la Liceul din Buzău (astăzi Colegiul Naţional
„B. P. Hasdeu”), unde a fost titular al catedrei de specialitate timp de
30 de ani, în perioada 1910-1940 şi director în două rânduri (n. 13 oct.
1880, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).

1 februarie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, a inginerului Ioan


BORDEAN, doctor în economie, director general la
Întreprinderea de Transporturi Auto Galaţi (1989-
1993), cadru didactic la Universitatea „Danubius”
din Galaţi (din 1999) şi şef de catedră în cadrul
Facultăţii de Comunicare Socială şi Relaţii Publice
(din 2006), membru al Grupului de Lucru Regional
pentru Cooperare Trans-Frontalieră pentru graniţa
România-Republica Moldova, Iaşi (2006-2007),
autor de lucrări şi studii de specialitate.

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951,


în com. Segarce Vale, Teleorman, a poetului
Rodian DRĂGOI, eseist şi jurnalist, colaborator
la numeroase publicaţii literare şi culturale,
recompensat cu numeroase premii literare printre
care se numără Premiul pentru poezie al revistei
Luceafărul (1982) şi Marele Premiu „Adrian
Păunescu” (Craiova, 2014), membru al Uniunii Scriitorilor din
România (d. 9 nov. 2018, Galaţi).
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com. Gohor, jud.


Galaţi, a interpretei de muzică populară
Mitriţa Camara VELICU, referent la
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi,
coordonator al secţiei externe de canto muzică
populară din Tecuci, care a colaborat de-a
lungul vremii cu ansamblul folcloric „Doina
Covurluiului” al Centrului Cultural „Dunărea
de Jos” din Galaţi şi cu alte grupuri folclorice
din ţară, fondatoare a grupului vocal folcloric
„Tecucelul” şi a grupului vocal de copii „Romaniţa”; a cântat atât
în ţară, cât şi peste hotare, având alături nume sonore ale muzicii
populare româneşti.

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în


București, a sculptorului Sergiu DUMITRESCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galați și al Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, consilier și director la
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional, apoi manager al Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” din Galați, membru fondator
al grupării artistice „Axa”, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, cu
numeroase expoziții personale și participări la expoziții de grup și
la tabere de sculptură, printre lucrările sale numărându-se „Troiţa
Sf. Sofia” ridicată în amintirea Bisericii „Sfânta Sofia” din Galați,
demolată de autorităţile comuniste în 1963, precum şi lucrările
de artă monumentală „Veşmânt” (de pe strada Brăilei), „Veghea”
şi „Ieşirea în lumină” (aflate în Parcul „Cloşca”); a fost desemnat,
post-mortem, Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi (n. 23 dec.
1954, Galați).

48
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

2 februarie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1906, în Galaţi, a profesorului


şi publicistului Ion ARGINTESCU, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, unde a redactat
împreună cu fratele său, Nicolae Amza Argintescu
(critic de artă şi traducător), revista Luminişuri,
profesor de limba franceză şi filosofie în Galaţi,
începând din anul 1928, la Gimnaziul „C.A. Rosetti”
şi la Liceul „Vasile Alecsandri”, secretar de redacţie al
revistei Orizonturi, editată de Asociaţia Profesorilor
Secundari din Galaţi (1939-1942); a susţinut prelegeri la Universitatea
Populară din Galaţi şi a organizat prima expoziţie de artă plastică
din creaţia tuturor pictorilor şi sculptorilor gălăţeni (d. 1964?).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în


com. Pojejena, jud. Caraş-Severin, a artistului
plastic Dumitru CIONCA, care a absolvit în
anul 1962 Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, stabilindu-se în Galaţi,
participând la expoziţiile judeţene organizate
de Filiala U.A.P. Galaţi şi la manifestări artistice
internaţionale, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici - Filiala Galaţi (din
1963), ilustrator de carte, lucrările sale fiind prezente în reviste precum
Arta plastică, Contemporanul, România literară, Tribuna, Dunărea -
supliment al ziarului gălăţean Viaţa nouă, Scînteia, România liberă, etc,
distins în anul 1972 cu Marele premiul al oraşului Lugano, Elveţia, şi cu
Premiul pentru grafică al Uniunii Artiştilor Plastici din România (d. 1
nov. 2013, San Diego, California, S.U.A.).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Galaţi, a artistei plastice


Teodora SPĂTARU-IANCULESCU, absolventă a Liceului de Muzică
şi Artă Plastică din Galaţi şi a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, expert în restaurare pictură murală care,

49
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

de-a lungul carierei profesionale, a fost conducător


de lucrări de specialitate pentru restaurarea picturii
murale şi proiectare pentru obiective precum
Mănăstirea Hurezi, Mănăstirea Neamţ, Palatul
Mogoşoaia, Biserica Sf. Ilie din Suceava, Casa cu
cerb din Sighişoara, precum şi alte monumente vechi
bisericeşti din Bucureşti şi din ţară, preşedinte al
Comisiei Profesionale din Asociaţia Filiala Artă Religioasă şi Restaurare a
U.A.P.R., distinsă, în anul 2014, cu Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”
de către Patriarhia României (d. 18 sept. 2015, Bucureşti).

A 30 de ani de la naşterea, în anul 1991,


în Galaţi, a cântăreţului şi artistului plastic
Alin STERIAN, nume de scenă iRonic Distors,
absolvent al Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin”
din Galaţi şi al Universităţii de Artă și Design din
Cluj-Napoca, implicat în producție muzicală și
teatrală, regie de clipuri muzicale, animație și artă
conceptuală, cel care a asigurat grafica digitală a spectacolului „Mica
sirenă” de la Teatrul de Păpuşi „Gulliver” din Galaţi.

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, a


compozitorului Costică ANDREI, cu studii la
Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi (1940-
1948) şi la Conservatorul de Muzică din Iaşi
(1949-1950) şi din Cluj (1951-1954), care a activat
ca redactor muzical şi şef de redacţie muzicală la
Editura Didactică şi Pedagogică din Ministerul
Învăţământului (din 1957) şi ca profesor de teorie şi solfegiu la Liceul
de Muzică Nr. 2 „Dinu Lipatti” din Bucureşti (1967-1973), membru
al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, creaţia sa
componistică cuprinzând exclusiv muzică corală de diverse genuri:
cântece pentru copii, cantate, madrigale, prelucrărilor folclorice,
muzică religioasă, colinde (n. 7 (8 în arhive) apr. 1928, com. Bereşti,
jud. Covurlui).
50
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

3 februarie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


Galaţi, a doctorului Adrian BEZNEA, medic
primar chirurgie generală, cadru universitar la
Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Brăila, a profesorului


universitar Adrian MICU, doctor în economie,
decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor din cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, autor de volume şi articole
ştiinţifice în domeniul economiei, membru
al Societăţii Academice de Management din
România, al Societăţii Ştiinţifice de Management
din România şi al Asociaţiei Române de
Marketing, manager de proiect şi membru în proiecte naţionale şi
internaţionale, preşedinte al Comisiei de Etică din cadrul Asociaţiei
Facultăţilor de Economie din România.

4 februarie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în


com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a pictorului Dumitru
BRĂESCU, cu studii la Gimnaziul „Dimitrie
A. Sturdza” din Tecuci şi la Şcoala de Belle Arte
din Bucureşti (1905-1909), care a făcut parte din
echipa artiştilor plastici mobilizaţi pe lângă Marele
Cartier General din Iaşi în perioada Primului
Război Mondial, participând la expoziţia de pictură şi sculptură
deschisă în sălile Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi (27 ian. 1918),

51
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

membru fondator al Societăţii „Cenaclul idealist” (1915), membru


al Societăţii „Tinerimea artistică”, distins cu Medalia „Avântul Ţării”,
specializat în pictura executată în tehnica frescă la Milano, realizând
în ţară numeroase lucrări de decoraţiune religioasă, apreciate de
specialişti; în colecţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din
Galaţi se găsesc obiecte personale ale acestuia, alături de cele ale
sorei sale, Smaranda Brăescu, de numele căreia se leagă începuturile
paraşutismului românesc (d. 15 dec. 1947, Bucureşti).

5 februarie

A 170 de ani de la naşterea, în anul 1851, în Brăila, a


meteorologului şi fizicianul Ştefan C. HEPITES,
doctor în ştiinţe matematice, care a activat ca inginer
în porturile Brăila şi Galaţi, şi care după Războiul
de Independenţă a înfiinţat la Brăila prima staţie
meteorologică, profesor de matematică şi de fizică
în Bucureşti, fondator al Institutului Meteorologic al
României la Bucureşti (1884); printre realizările sale
se numără şi înscrierea României printre fondatorii
Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei (1884), înfiinţarea Serviciului
de Măsuri şi Greutăţi (1889), Serviciului Seismologic (1893) şi a primei
staţii seismice pe dealul Filaret (1895); vicepreşedinte al Societăţii de
Ştiinţe şi al Societăţii de Geografie, membru corespondent (1880) şi
titular (1902) al Academiei Române (d. 15 sept. 1922, Brăila).

6 februarie

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1896,


în Galaţi, a jurnalistului şi cercetătorului Vasile
CANARACHE, redactor la diverse ziare din ţară,
director al cotidianului Tempo (1940), care în anul
1924 a avut iniţiativa organizării primului congres
şi a primei expoziţii internaţionale de numismatică

52
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

şi arheologie la Bucureşti, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie


şi la Institutul de Arheologie al Academiei Bucureşti (1949-1956),
director al Muzeului de Arheologie din Constanţa, care a avut
iniţiativa apariţiei revistei constănţene de istorie şi arheologie Pontica
şi s-a dedicat cercetării vestigiilor civilaţiei antice, aducând la lumină
vestigii ale vechiului Tomis pe şantierele arheologice din Constanţa şi
editând lucrări valoroase despre lumea veche a Callatisului (d. 4 aug.
1969, jud. Constanţa). [Oameni... (2)]

7 februarie

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, în Bucureşti, a pictorului


Ghelman LAZĂR, cu studii la Academia de Artă
din Charlottenburg, Academia de Arte Frumoase
din München, Academia Julian şi Şcoala Superioară
de Arte Frumoase din Paris, lucrările sale fiind
prezentate în expoziţii personale şi expoziţii de
grup din ţară şi din străinătate, la Saloanele Oficiale
din Bucureşti (1920-1946); lucrările sale includ
peisaje, portrete, compoziţii şi chipuri ale unor
importante personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, precum
actorii George Storin, Alexandru Giugaru, profesorii C. I. Parhon, P.
Constantinescu-Iaşi (n. 18 aug. 1887, Galaţi).

9 februarie

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în Galaţi,


a preotului Gheorghe POPESCU, care a urmat
cursurile Seminarului din Galaţi şi ale Facultăţii
de Teologie din Bucureşti, prototop al Protoieriei
Covurlui între 1905 și 1918, hirotonit diacon pe
seama Catedralei din Galaţi (1901), preot la Biserica
„Vovidenia” din 1902 şi în Parohia „Sf. Nicolae” din
Galați din 1909 (n. 1873, com. Bordeiul Verde, jud.
Brăila).
53
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

10 februarie

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941,


în com. Cudalbi, jud. Galaţi, a profesorului
Ştefan ANDRONACHE, bibliotecar şi director
la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” din
Tecuci în perioada 1966-2003, care a editat în
cadrul Bibliotecii Municipale din Tecuci revista
Literatură şi creaţie, animator cultural cu o intensă
activitate publicistică, cunoscut colecţionar de cartofilie cu expoziţii
organizate în ţară şi străinătate, cercetător în domeniul istoriei locale,
care a elaborat ghiduri ale Tecuciului, bibliografii ale personalităţilor
tecucene, albume de carte poştală, membru al Asociaţiei Artiştilor
Fotografi din România, deţinător a numeroase premii în domeniul
artei fotografice, distins cu Premiul de Excelenţă al Asociaţiei Naţionale
a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBBPR) şi
cu Ordinul „Meritul Cultural”, membru al ANBBPR şi al Asociaţiei
Fotografilor din România.

11 februarie

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în com.


Nicoreşti, jud. Galaţi, a scriitorului şi istoricului
literar Gabriel DRĂGAN, absolvent al Facultăţii
de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii din
Bucureşti în anul 1929, care s-a afirmat atât ca poet
şi prozator, cât şi în calitate de istoric şi critic literar,
elaborând o „Istorie a literaturii române” care a ajuns
la patru ediţii, colaborator la numeroase reviste literare din ţară, care a
iniţiat şi a condus revista literară Freamătul, retras spre sfârşitul vieţii
în localitatea natală, unde a fost profesor de limba română la Şcoala
Gimnazială din Nicoreşti, care astăzi îi poartă numele (n. 8 iun. 1904,
com. Nicoreşti, jud. Galaţi). [Oameni... (2)]

54
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, în Galaţi,


a preotului Valentin DINGĂ, absolvent al Facultăţii de
Litere şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi (2006) şi al unui masterat în specializarea „Viaţa
Bisericii” la Facultatea de Teologie „Pr. Prof. Dumitru
Stăniloaie” din Iaşi, preot paroh al Parohiei Suceveni I.

12 februarie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, a profesorului universitar


Adrian FILIPESCU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi şi al Universităţii Politehnice
Bucureşti, doctor în sisteme automate, conducător
de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor, care
a ocupat de-a lungul carierei profesionale funcţia
de decan al Facultăţii de Ştiinţa Calculatoarelor şi de
prodecan al Facultăţii de Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică şi Electronică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, membru al Societăţii de Automatică şi Informatică Tehnică din
România, autor de studii şi lucrări în domeniul ingineriei sistemelor.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în


com. Râmnicelu, jud. Brăila, a artistei plastice
Monica TURCU, absolventă a Facultăţii de Arte
Plastice, Decorative şi Design a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi şi licenţiată în Arte
Vizuale la Facultatea de Arte Plastice, Decorative
şi Design a Universităţii de Arte „George Enescu”
din Iaşi, participantă la numeroase expoziţii de grup şi tabere de creaţie,
distinsă cu Premiul I la Bienala de pictură de la Verona, Italia (2012)
şi cu Premiul „Nicolae Spirescu” pentru contribuţii deosebite aduse
la dezvoltarea şi promovarea artelor plastice în oraşul Galaţi, oferit de
revista Dunărea de Jos a Centrului Cultural, semnatară a scenografiei şi
a costumelor pentru spectacole ale Teatrului Dramatic „Fani Tardini” şi
pentru Independent Social Act Theatre.
55
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

13 februarie

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1856, în Tecuci, jud. Galaţi,


a farmacistului George NICOLEANU, absolvent al Şcolii Superioare
din Bucureşti cu diplomă de asistent (1877) şi al Universităţii din
Bucureşti, cu titlul academic de licenţiat în farmacie (1882); a condus
o farmacie din Botoşani şi a fost ales, în mai multe rânduri, ajutor de
primar; membru al Societăţii Farmaciştilor din România, distins cu
titlul de ofiţer al Ordinului „Coroana României”.

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876, în Tecuci, jud.


Galaţi, a actorului şi regizorului Constantin
Gh. RADOVICI, actor şi director de scenă
al Teatrului Naţional din Craiova, membru al
Companiei de Teatru Davila, unul dintre actorii
de bază ai Teatrului Naţional din Bucureşti, care
a cultivat un joc firesc, lipsit de ostentaţie şi a
câştigat inimile spectatorilor şi criticilor, care
apreciau stilul realist şi sobru abordat pe scenă,
eleganţa impunătoare, jocul interiorizat, caracterizat prin fineţea şi
sinceritatea exprimării (d. 12 oct. 1916, Ploieşti). [Oameni... (4)]

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în


Tecuci, jud. Galaţi, a colonelului în rezervă şi
caricaturistului Octavian COVACI, de profesie
topograf-geodezist, care s-a afirmat în cadrul
Studioului Cinematografic al Armatei, unde a
activat până în anul 1996, semnând imaginea
pentru zeci de filme de scurt metraj destinate
arhivei militare, cu activitate în cadrul postului de televiziune Antena
I; s-a remarcat şi ca reputat grafician umorist, publicând sute de
caricaturi în presa românească şi din străinătate, lucrările sale făcând
obiectul expoziţiilor personale organizate în Bucureşti, distins cu
numeroase premii naţionale şi internaţionale, printre care se numără

56
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

Premiul I şi Medalia de Aur obţinute la Salonul de Grafică Satirică


„Yiomiuri International Cartoon Contest” de la Tokio şi Marele Premiu
la Salonul Festivalului Internaţional „Cartoons&Foto Undercover”
de la Bree, Belgia (2003), membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România şi al Uniunii Cineaştilor din România.

C 75 de ani de la moartea, în anul 1946, în Tecuci,


jud. Galaţi, a cercetătorului Mihail DIMITRIU, grefier
al Tribunalului Tecuci, fondator, alături de profesorul
Constantin Solomon, al Muzeului Mixt din Tecuci şi
primul său custode în anul 1935, atunci când colecţia
sa particulară, alături de cea a lui Constantin Solomon,
au constituit bazele colecţiilor instituţiei denumită
astăzi Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci (n. 1881, Iaşi).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în com. Vârlezi, jud. Galaţi,


a pictorului Ion GÂŢĂ, absolvent al Facultăţii de
Desen din cadrul Institutului de Arte Plastice „N.
Grigorescu” din Bucureşti (1971-1974), profesor de
desen la şcoli generale şi la Liceul de Artă din Brăila,
cu numeroase expoziţii personale organizate în ţară
şi în Franţa, membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România (din 1986) şi preşedinte al Filialei din
Brăila în perioada 1992-1994, cu lucrări în colecţii
din ţară şi străinătate (d. 24 iul. 1994, Brăila).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1946, a


profesorului universitar doctor Lilica IVĂNESCU,
absolventă a Facultăţii de Energetică din cadrul
Institutului Politehnic București, cadru didactic la
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Facultatea
de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, Catedra
Deformări plastice şi tratamente termice, specialistă în domeniile de
cercetare „Materiale magnetice moi” şi „Raționalizarea consumului
de combustibil la agregatele termice metalurgice”.
57
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, a


inginerului Octavian ORĂNESCU, absolvent
al Şcolii Politehnice din Bucureşti, secţia
electromecanică, în anul 1922, care, de-a lungul
carierei profesionale desfăşurată în Galaţi, a fost şef
al atelierului de turnătorie din cadrul Şantierelor
Române de la Dunăre (astăzi Şantierul Naval
„Damen”), inginer la Întreprinderea Navigaţia Fluvială Română (astăzi
NAVROM) în perioada 1923-1942, director, din anul 1944, la Docurile
din Galaţi, conducând lucrările de refacere ale Portului Galaţi; a fost
expert naval la Căpitănia Portului Galaţi (1955-1958) şi conferenţiar
universitar la Institutul Politehnic din Galaţi (1963-1967), unul dintre
deschizătorii de drumuri în domeniul învăţământului superior naval
(n. 12 febr. 1897, Brăila).

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, a


profesorului de muzică Dimitrie MACARIE,
corist în cadrul Ansamblului „Ciocârlia” din
Bucureşti, care a cântat în corul „Radio” sub
bagheta lui Dumitru D. Botez, maestru de cor la
Teatrul Muzical din Galaţi din anul 1957 (n. 16
apr. 1927, Galaţi).

14 februarie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în Bucureşti, a


profesorului universitar George BĂLAN, doctor în mecanică tehnică,
absolvent al Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Galaţi
(1969), care şi-a desfăşurat activitatea didactică la Facultatea de
Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor
de lucrări, articole ştiinţifice şi invenţii în domeniul mecanicii şi al
dinamicii vibraţiilor.

58
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 75 de ani de la moartea, în anul 1946, în


Galaţi, a profesorului de limbi clasice Dimitrie
DAN, absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti
(1896), cadru didactic la instituţii de învăţământ din
Piteşti, Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Tulcea, Buzău,
profesor de limba latină în Galaţi la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1907-1931) şi la Seminarul Teologic
„Sf. Apostol Andrei”, pasionat cercetător în domeniul filologiei (n. 26
oct. 1865, com. Tritenii de Sus, jud. Cluj).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976,


în Galaţi, a profesorului universitar Constantin
ARDELEANU, doctor în istorie, cadru didactic
la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
membru al mai multor organisme științifice
internaţionale, cu studii apărute în numeroase
publicaţii de specialitate, distins cu Premiul Arhivelor Naţionale şi
titlul de tânăr cercetător al anului 2010, cu Premiul „A. D. Xenopol” al
Academiei Române pentru lucrarea „Evoluţia intereselor economice şi
politice britanice la gurile Dunării (1829–1914)” (2008) şi cu Premiul
„Nicolae Iorga” al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (2014).

15 februarie

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Braşov, a scriitorului


şi esteticianului Dan MIHĂILESCU, doctor în
estetică şi psihologia artei, absolvent al Liceului
Teoretic „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci şi al
Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti
(1952), profesor în învăţământul preuniversitar la
Turda şi apoi la Braşov, unde a activat în cadrul
Bibliotecii Regionale (1955-1962), a Comitetului
de Cultură şi Artă (1962-1972; 1974-1986); cadru

59
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

didactic asociat la Catedra de ştiinţe sociale şi estetică a Universităţii


din Braşov (1973-1979), redactor la revista Braşovul Literar şi Artistic
(1980-1983), autor a numeroase volume şi articole în domeniul
culturologiei, a teoriei și psihologiei artei, a esteticii şi memorialisticii,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, declarat „Omul
Internațional al anului 1999-2000” de International Biographical
Center din Cambridge (n. 12 apr. 1929, com. Lieşti, jud. Galaţi).

16 februarie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Buzău, a inginerului


şi profesorului universitar Constantin BUDEANU,
stabilit în Galaţi în anul 1887, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, promoţia 1903, inginer
electrician al Şcolii Superioare de Electricitate din
Paris, profesor la Şcoala Politehnică şi la Institutul
Politehnic din Bucureşti, membru în Comisia pentru
elaborarea primului plan de electrificare al ţării,
membru al Academiei Române (1955) şi membru în
Consiliul de conducere al Societăţii Franceze a Electricienilor (d. 27
febr. 1959, Bucureşti).

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în


Berești, jud. Galați, a epigramistului Mihai ENACHI,
inclus în numeroase antologii de epigrame şi de
aforisme, colaborator la reviste de umor, membru al
Clubului Umoriştilor „Verva” din Galaţi şi al Uniunii
Epigramiştilor din România.

17 februarie

A 120 ani de la naşterea, în anul 1901, în Galaţi, a medicului


Sterian GÂDEI, chirurg şi director al spitalului din Moldova Nouă în
perioada 1936-1939, medic specialist chirurg la Spitalul Judeţean din
Buzău (1940-1941).

60
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în


com. Săcele, jud. Brașov, a profesorului universitar
Victor JINGA, doctor în științe economice, care
a urmat cursurile şcolii comerciale superioare la
Galați şi la Braşov, absolvent al Institutului de Ştiinţe
Economice din Veneţia, care, de-a lungul carierei
profesionale a fost profesor şi rector al Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj şi Braşov, ministru
al Economiei Naționale şi cercetător la Institutul de Cercetări
Economice al Academiei Române, răsplătit cu Premiul Academiei
Române pentru lucrarea „Probleme fundamentale ale românilor din
Transilvania” (d. 1 iul. 1990).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în Târgu Bujor,


jud. Galați, a antrenorului Dumitru BERBECI,
fost sportiv de lupte la Clubul Sportiv Municipal
„Dunărea” Galaţi, care şi-a dedicat o bună parte din
viaţă pregătirii copiilor şi juniorilor, înfiinţând şi
conducând cu rezultate sportive remarcabile Centrul
de Antrenament de Lupte Libere Târgu Bujor (d. 28
iun. 2013, Târgu Bujor, jud. Galaţi).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


Galaţi, a jurnalistei Valentina LEONTE, absolventă
a Liceului de Muzică şi Arte Plastice (1975) şi a
Facultăţii de Limbi Străine din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (1981), care a activat
în învăţământ şi la Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” din Galaţi (1981-1984), stabilită din 1985
la Bucureşti, unde a iniţiat primul spectacol de interpretare pentru
copii „Minigong”, publicist comentator la Radio România Cultural
între 1989 şi 2013; membră fondatoare a Asociaţiei Jurnalistelor
„Ariadna” şi a Organizaţiei „Salvaţi Copiii” din România, membră a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

61
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

18 februarie
C 125 de ani de la moartea, în anul 1896, în Iaşi, a generalului
de brigadă Dimitrie RACOVIŢĂ, locţiitor al
comandantului Regimentului 3 infanterie de linie
(1863), comandant al regimentelor 6 infanterie de
linie (1867) şi 8 infanterie de linie (1868); a fost
numit în fruntea Diviziei 3 militare teritoriale, apoi
comandant al Divizie 4 infanterie, din anul 1877; în
perioada 1890-1891 a fost comandant al Corpului
3 Armată Galaţi; a fost decorat cu ordinele: „Steaua
României” în grad de Comandor, „Virtutea Militară” de aur, „Trecerea
Dunării”, „Apărătorii Independenţei” şi cu ordinele ruse „Sf. Stanislav”
şi „Sf. Ana” pentru faptele de pe frontul Războiului de Independenţă
al României (n. 26 nov. 1833, Tecuci).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în satul Gura Dimieni,


com. Beceni, jud. Buzău, a cadrului didactic universitar Nicolae FĂTU,
absolvent al Facultăţii de Economie Generală din cadrul Institutului de
Științe Economice și Planificare din București (1960), lector la Catedra
de economie generală a Facultății de Științe Economice și Adminstrative
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi până în anul 1996,
autor de lucrări în domeniul economic (d. 16 apr. 2014).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în


com. Sălişte, jud. Sibiu, a criticului de artă Maria-
Magdalena CRIŞAN, muzeograf la Galaţi din anul
1971, unde a conceput şi organizat primul Muzeu de
Artă Contemporană Românească din ţară, redactor
şi realizator de emisiuni la Radio România Cultural şi
la Televiziunea Română, unde a realizat numeroase
filme de autor; autoare de articole de specialitate publicate în reviste
culturale şi de cataloage pentru expoziţii de artă, distinsă cu Diploma de
„Susţinător al Artelor” şi cu Premiul pentru Critică din partea Uniunii
Artiştilor Plastici din România (d. 31 mai 2010, Bucureşti).
62
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Galaţi,


a inginerului electromecanic Aurel CĂRBUNARU,
inginer în Brăila şi cadru didactic în învăţământul
tehnic din Brăila, apoi, din 1951, conferenţiar
universitar la Institutul Mecano-Naval Galaţi, devenit
ulterior Institutul Politehnic, unde a predat cursuri de
Termotehnică şi maşini termice, Mecanică tehnică,
Automatizări, Frigotehnie, Întreținerea și exploatarea mașinilor termice
navale până în anul 1984, care a contribuit la crearea Laboratorului
de Termotehnică de la Universitatea din Galaţi (1956), şef al Catedrei
Termotehnică şi maşini navale în perioada 1956-1973, autor de lucrări
de specialitate în domeniul termotehnicii (n. 30 iul. 1921, Brăila).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Galaţi,


a preotului Liviu ROTARU, doctor în teologie,
slujitor al Parohiei Piscu din Galaţi, profesor la
Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”
din Galaţi (1992-1994) şi, din anul 1994, lector
universitar la Secţia teologie-litere a Facultăţii de
Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (n. 1 sept. 1965, Lupeni, jud. Hunedoara).

19 februarie
A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în
loc. Brăilița, jud. Brăila (astăzi cartier din Brăila),
a profesorului Victoriu Emiliu GASPAROTTI,
absolvent al Institutului de Cultură Fizică
Bucureşti, specialitatea box, instructor sportiv
la „Progresul Galaţi” (1953-1955), profesor
de educație fizică în Galaţi la Liceul „Vasile
Alecsandri” (1955-1958; 1969-1993), la Şcoala Nr. 19 (1958-1960) şi
la Şcoala Nr. 14 (1960-1968) (d. 31 iul. 2007, Galați).

63
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

C 70 de ani de la moartea, în anul 1951, în


Bucureşti, a scriitorului Henric SANIELEVICI,
secretar de redacţie la Noua revistă română, profesor
de filosofie, limba franceză şi germană la Liceul „Vasile
Alecsandri” şi la Liceul Comercial Israelit din Galaţi,
iniţiator şi director al revistei gălăţene Curentul nou,
secretar de redacţie la Viaţa românească, colaborator
al ziarelor Cuvântul literar şi Adevărul literar şi artistic, membru al
Societăţii Scriitorilor Români (n. 21 sept. 1875, Botoşani).

20 februarie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951,


în Galaţi, a profesorului şi traducătorului Petru
IAMANDI, doctor în filologie, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, profesor
de limba engleză în Galaţi la Liceul „Al.I. Cuza”
(1974-1977), Liceul Industrial nr. 8 (1977-1990)
şi la Colegiul „Vasile Alecsandri” (1990-1999),
conferenţiar universitar la Catedra de limba şi literatura engleză,
Facultatea de Litere şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, coordonator a numeroase proiecte internaţionale, membru al
Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, membru fondator şi
vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale „Astralis” din Galaţi, menţionat în
anuarul american „Who’s Who in the World” (1999 şi 2001), distins cu
numeroase premii pentru activitatea de traducător.

A 100 de ani de la naşterea, în anul


1921, în Galaţi, a doctorului inginer Mauriciu
WEISSENBERG, care, de-a lungul carierei
profesionale, a activat la Institutul de Mecanică
Aplicată al Academiei Române, Secția Rezistența
materialelor (din 1951), șef al Laboratorului
de elemente de construcții din beton armat la

64
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții (unde a contribuit la


îmbunătăţirea normelor de proiectare pentru beton armat), delegat
al României la lucrările subcomisiei CAER, pentru elaborarea unor
norme unice de proiectare în domeniul construcţiilor din beton
armat; asistent şi şef de lucrări la Institutul de Construcţii Bucureşti
(1951-1967); a emigrat în S.U.A. în anul 1970, unde a fost inginer de
structuri, realizând lucrări şi în Argentina şi Egipt; a predat la New
York Institute of Technology, Facultatea de Arhitectură (1989-1990).

21 februarie

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876,


în Iaşi, a profesorului de muzică Teodor
TEODORESCU, compozitor şi dirijor, cadru
didactic în Galaţi, în perioada 1896-1908, la Şcoala
Normală „C. Negri”, Liceul „Mihail Kogălniceanu”
şi Liceul „Vasile Alecsandri”, fondator şi dirijor
al Corului Asociaţiei Profesorilor Secundari din
Galaţi, dirijor al Corului Episcopal al Dunării de Jos şi al Corului
Societăţii „Sentinela Dunării” din Galaţi (d. 20 sept. 1920, Iaşi).

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941, în com. Ivești, jud.


Galați, a profesorului Emil DUMITRESCU,
absolvent al Institutului Pedagogic din Galați,
secția Matematică (1962) și al Universității din
București, Facultatea de Matematică-Mecanică
(1967), profesor de matematică în judeţul Galaţi
la Școala din Șerbănești (1962) şi la Școala „H.P.
Bengescu” din Ivești (1962-1968); în municipiul
Galaţi a fost cadru didactic la Liceul „Vasile
Alecsandri” începând din anul 1968 (director al acestuia în perioada
1987-1989) şi la Liceul „Al.I. Cuza” din Galați (1991-1997); în
intervalul 1973-1976 a predat în Maroc, la Liceul din Souk-El-Atdab
şi la Liceul „Al Laymon” din Rabat, iar în perioada 1992-1993 la Liceul
„Louis Bascan” din Rambouillet, Franța; inspector școlar general în

65
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

Galaţi (1989-1990), distins cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”


în grad de Comandor (2004).

23 februarie

C 120 de ani de la moartea, în anul 1901, în


Buzău, a poetului Ioan S. NENIŢESCU, absolvent
al Şcolii Comerciale „Al.I. Cuza” din Galaţi şi al
Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Berlin,
doctor în filosofie şi pedagogie, distins cu numeroase
ordine în urma participării la Primul Război Mondial
ca sublocotenent în Regimentul 13 Dorobanţi, fiind
rănit în asaltul Plevnei; prefect al judeţului Tulcea, inspector general
în Ministerul Instrucţiunii Publice, deputat de Covurlui, membru al
Parlamentului României, membru corespondent al Academiei Române,
unul dintre cei mai entuziaşti cântăreţi în versuri ai Războiului pentru
Independenţă, unele dintre poemele sale, precum „Pui de lei” şi „Voinţa
neamului”, devenind de-a lungul timpului adevărate imnuri patriotice
(n. 11 apr. 1854, jud. Galaţi). [Oameni... (2)]

24 februarie

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941, în com. Lăicăi, jud. Argeș,


a inginerului Florin DUȚESCU, absolvent al Facultății de Tehnologia
Produselor Alimentare şi Tehnica Pescuitului din cadrul Institutului
Politehnic din Galaţi, doctor în știinţe inginereşti, specialitatea Chimia
şi tehnologia produselor alimentare, autor de lucrări în domeniul
industriei alimentare.

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în


com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi, a actorului
Mitică IANCU, care a făcut parte din generaţia de
aur a teatrului românesc, reprezentant de seamă al
Teatrului Dramatic din Galaţi, pe a cărui scenă a
jucat roluri memorabile începând din 1964, roluri
66
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

printre care se numără cel ale soldatului Svejk şi travestiul memorabil


al Coanei Chiriţa, expresivitatea sa artistică fiind pusă în valoare şi
pe pelicula a numeroase filme artistice, precum şi în colaborările la
o serie de emisiuni de divertisment ale Televiziunii Române, talentul
de necontestat fiindu-i răsplătit de-a lungul carierei cu premii de
interpretare şi cu iubirea publicului (n. 1 oct. 1935, com. Tudor
Vladimirescu, jud. Galaţi). [Oameni... (3)]

25 februarie

A 190 de ani de la naşterea, în anul 1831, în Galaţi, a fostului


comerciant gălăţean Costache N. DRĂGĂNESCU, căpitan în
garda civică în timpul Războiului de Independenţă, care a ocupat în
Galaţi funcţiile de ajutor de primar şi de consilier judeţean, membru
al Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi, decorat cu Ordinele
„Coroana României” în grad de Ofiţer şi „Virtutea Militară”.

C 160 de ani de la moartea, în anul 1861, în Galaţi, a preotului


Nicolae DRĂGUŞ, care a funcţionat ca preot la Biserica „Sfinţii
Voievozi” din Puţeni (1808-1814), apoi la Biserica „Sfântul Spiridon”
din Galaţi, hirotonit iconom de episcopul Meletie în 1837; a reparat
Biserica „Sf. Spiridon” după incendiul din 1821 şi după cutremurul
din 1838, înlocuind turlele de zid distruse cu altele mai uşoare, din
lemn; este primul cronicar cunoscut dintre clericii ortodocşi din
Galaţi şi unul dintre puţinii cronicari din Moldova sec. XVIII-XIX (n.
6 dec. 1776, sat Puţeni, astăzi Valea Mărului, jud. Galaţi).

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1896,


în Galaţi, a poetului şi traducătorului Iosif
CASSIAN-MĂTĂSARU, care şi-a început
activitatea publicistică la Galaţi, colaborând,
în perioada 1921-1922, la ziarul progresist
Nădejdea, publicând ulterior în Adevărul literar
şi artistic, Bilete de papagal, Cuvântul liber, Viaţa
67
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

Românească, autor de traduceri din literatura universală, decorat


pentru fapte de arme în perioada Primului Război Mondial cu
medalia „Bărbăţie şi credinţă” cu spade (d. 4 mai 1981, Bucureşti).

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în


Galaţi, a prozatoarei Aurora CRISTEA, membră
în Liga Scriitorilor Români, Filiala Dobrogea,
Constanţa, distinsă cu numeroase premii literare,
printre care se numără Premiul „Horia Vintilă”
la Concursul Internaţional de Creaţie literară
„Vis de toamnă” (2013), Premiul I la Concursul
Naţional de Literatură „Ion Slavici”, Ediţia I (2013), Premiul
Special I la Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu”
(2013), Diplomă de Excelenţă pentru merite în creaţia literară şi
publicistică acordată de Liga Scriitorilor din România, Filiala Iaşi
(2014), menţiune la Concursul Internaţional de poezie şi proză
„Starpress 2014”.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Bucureşti, a juristului şi


avocatului Victor ANAGNOSTE, avocat în Bârlad
(1951-1956), Galaţi (1956-1965) şi Bucureşti (din
1965), preşedinte al Colegiului de Avocaţi Galaţi
(1961-1965), care a deţinut mai multe mandate
succesive de vicepreşedinte al Colegiului de
Avocaţi Bucureşti, senator şi membru al Comisiei
de redactare a proiectului Constituţiei României
în legislatura 1990-1992, preşedinte al Uniunii
Avocaţilor din România (1990-1999) şi preşedinte de Onoare al
Uniunii Naţionale a Barourilor din România (din 1999), distins
cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Comandor
(2000) (n. 21 mart. 1928, Bârlad, jud. Vaslui).

68
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

26 februarie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


satul Tămăoani, com. Frumuşiţa, jud. Galaţi, a
avocatului şi scriitorului Constantin TĂNASE,
doctor în drept, absolvent al Liceului ,,Vasile
Alecsandri” din Galaţi, care de-a lungul carierei
profesionale a fost ofiţer, şef al Inspectoratului
de Poliție Transporturi Galați şi şef al Poliţiei
Municipiului Galaţi, lector universitar la Universitatea „Danubius”
din Galaţi din anul 2007, autor de scrieri literare, istorice şi de drept,
membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi.

27 februarie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în com. Burdusaci,


jud. Bacău (fost jud. Tecuci), a geologului şi
paleontologului Miltiade FILIPESCU, cu studii
la Gimnaziul Real de Băieţi „D.A. Sturdza” din
Tecuci, Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu” din
Bârlad, Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti şi
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti,
profesor doctor de paleontologie la Facultatea de
Ştiinţe Naturale şi de Geografie (1946-1971), şef de
catedră, decan şi prorector al Universităţii din Bucureşti (1948-1970),
director al Institutului Geologic (din 1960), membru corespondent
(1953) şi membru titular al Academiei Române (21 mart. 1963),
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Franţa (d. 1992,
Bucureşti).

69
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în satul


Ludişor, com. Voila, jud. Braşov, a profesorului
universitar Ioan BREZEANU, filolog şi etnolog,
cadru didactic în învăţământul gimnazial gălăţean,
la Şcoala Normală „Costache Negri” (din 1941),
Liceul „Vasile Alecsandri” (1943-1948) şi Liceul
„Al.I. Cuza”, unde a fost şi director (1948-1959),
cu funcţii importante în învăţământul superior
gălăţean (director ştiinţific al Universităţii Populare din Galaţi, rector
al Institutului Pedagogic din Galaţi, primul prorector al Universităţii
din Galaţi), cu activitate ştiinţifică în domeniul folclorului literar
şi a tradiţiilor populare locale, Cetăţean de Onoare al municipiului
Galaţi şi al localităţii Ludişor din judeţul Braşov, Doctor Honoris
Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi al Academiei
Internaţionale de Cultură şi Ştiinţe Politice şi al Universităţii fără
Frontiere din Bruxelles, Senator de Onoare al Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi (d. 26 sept. 2010, Galaţi). [Oameni... (4)]

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Galaţi,


a inginerului doctor Mircea MIŞICU, absolvent
al Facultăţii de Drumuri şi Poduri a Universităţii
Politehnice din Bucureşti, cercetător şi şef al Secției
Mecanică Generală la Institutul de Mecanică Aplicată
(ulterior Centrul de Mecanica Solidelor) în perioada
1958-1975, cercetător ştiinţific la Institutul pentru
Fizica şi Tehnologia Materialelor de pe langă Comitetul de Stat pentru
Energie Nucleară (1975-1978), cercetător la Centrul pentru Fizica
Pământului şi Seismologie (ulterior, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizica Pământului) în perioada 1978-1996, autor
de lucrări şi de studii ştiinţifice, membru al Societății de Matematică
Aplicată și Mecanică, al cărui nume se alătură cercetătorilor care
au adus contribuţii fundamentale, recunoscute la nivel naţional şi
internaţional, în numeroase domenii, precum mecanica mediului

70
Februarie 2021 Calendar cultural gălăţean

continuu, seismologia teoretică, mecanica mediilor deformabile


etc., cu aplicaţii în diverse domenii şi a fundamentat, în 1980,
Teoria neliniară a continuumului dual (d. 23 mart. 2005, Bucureşti).
[Oameni... (8)]

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981,


în Galaţi, a lectorului universitar doctor Gina
Mihaela PAVEL, absolventă a Liceului de Artă
„Dimitrie Cuclin” din Galaţi şi a Facultăţii de
Interpretare Muzicală, secţia pian, din cadrul
Universităţii de Arte „G. Enescu” din Iaşi, cadru
didactic la Facultatea de Interpretare Muzicală a
Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi în perioada 2006-2012,
iar din anul 2013 la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii
„Transilvania” din Braşov, autoare de lucrări şi studii în domeniul
muzicologiei.

28 februarie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com. Umbrăreşti, jud.


Galaţi, a preotului Aurel HÂRJOABĂ, absolvent al Seminarului Teologic
„Chesarie Episcopul” din Buzău (1976) şi al Institutului Teologic Ortodox
de Grad Universitar din Bucureşti (1981), hirotonit preot pe seama
parohiei Ivești din județul Galați în anul 1982, preot la Parohia „Sf. Nicolae
Vlădica” din Bucureşti începând din anul 1996 (d. 15 nov. 2010).

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, în com. Movila Miresii,


jud. Brăila, a preotului Florin CHIOSA, absolvent al Seminarului
Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi şi al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, preot la Catedrala
Arhiepiscopală din Galaţi începând din anul 2008, coordonator al
Centrului multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta
a III-a” din Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Galaţi.

71
Calendar cultural gălăţean Februarie 2021

Ioan Brezeanu:
Despre mine nu pot să vă spun eu. Întotdeauna
când e vorba despre o apreciere, eu mă raportez, în
general, la ceea ce spun alţii despre mine. Aceasta este
pentru mine oglinda. Noi toţi suntem oglindă pentru
cei care scriu.

Vasile Canarache:
Nu poţi asigura izbânda dacă nu simţi, dacă nu
clocoteşti, dacă nu te laşi răscolit de munca căreia ai
hotărât să te închini.

Ioan Neniţescu:
La magicul foc al cântecelor poporului – poesia
sfântă a naturei – mi s-a încălzit sufletul pentru
întâiaşi dată.

Dan Mihăilescu:
Creaţia este ca şi focul mitologic furat de
Prometeu, care, înainte de a-l lua, i-a străfulgerat
ideea în barierele minţii, tot aşa cum iluminarea din
mintea unui artist premerge produsul miraculos al unei
originale plăsmuiri.

72
Martie
Luni 1 17 Miercuri
Marţi 2 18 Joi
Miercuri 3 19 Vineri
Joi 4 20 SÂMBĂTĂ
Vineri 5 21 DUMINICĂ
SÂMBĂTĂ 6 22 Luni
DUMINICĂ 7 23 Marţi
Luni 8 24 Miercuri
Marţi 9 25 Joi
Miercuri 10 26 Vineri
Joi 11 27 SÂMBĂTĂ
Vineri 12 28 DUMINICĂ
SÂMBĂTĂ 13 29 Luni
DUMINICĂ 14 30 Marţi
Luni 15 31 Miercuri
Marţi 16

Martie ~ Mărţişor ~ Făurel


2021

Martie

8 martie - Ziua Mamei -


Ziua Internaţională a Femeii

Calendar

A
niversări C omemorări
C 130 de ani de la moartea, în anul 1891, în Galaţi, a profesorului
Gheorghe Gh. ARBORE, cadru didactic la Şcoala Comercială din
Galaţi, autor al unor lucrări pentru uz didactic în domeniul istoriei
literaturii române, stilisticii și ortografiei.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976,


a actorului Dorel BANTAŞ, absolvent al
Conservatorului de Artă Dramatică din Iaşi, actor
la Teatrul Naţional din Iaşi (1942-1953) și apoi la
Teatrul de Stat din Galaţi (din 1953).

1 martie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Galaţi, a avocatului


Mihail I. DUCA, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi și al Facultății de Drept din
București, căpitan în rezervă, membru al Baroului
avocaților din Covurlui din anul 1911, avocat al
Spitalului „Elisabeta Doamna” şi al municipiului
Galaţi, avocat al Statului pe lângă Curtea de Apel din
Galaţi, consilier eparhial al Eparhiei „Dunărea de Jos”,
recompensat cu distincţiile: Crucea comemorativă
cu 2 barete, Coroana României în grad de ofiţer, Placheta de Argint,
Apărătorii Oraşului Galaţi.

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în


com. Cudalbi, jud. Galaţi, a pictorului Gheorghe
TONIŢA, absolvent al Facultății de Arte Plastice din
cadrul Institutului Pedagogic din Iaşi, profesor de
pictură și de desen la Şcoala de Arte din Piatra Neamț
și din Roman, profesor de istoria artei la Seminarul
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

Franciscan din Roman, cu preocupări în domeniul picturii, tapiseriei şi


sculpturii religioase, lucrările sale fiind expuse în cadrul unor expoziţii
personale şi de grup (d. 2010, Roman, jud. Neamţ).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936,


în Odaia, Turnu Măgurele, jud. Teleorman, a
profesorului de limba română şi poetului Filuş
JULEA, absolvent al Facultăţii de Litere din cadrul
Universităţii din Bucureşti, cadru didactic şi director
la Şcoala Generală din Negrileşti, com. Munteni, jud.
Galaţi, autor de volume de versuri şi coautor, alături
de dr. Costel Daniel Marcu, al romanului istoric „Marea piramidă a lui
Osiris” (d. 9 oct. 2015, Galaţi).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Piscu, jud.


Galaţi, a poetului şi publicistului Ion PANAIT,
jurnalist de opinie, anchete și investigație, care a
editat la Constanţa, împreună cu un grup de scriitori
dobrogeni, revista Tomis, stabilit la Focșani, unde a
fost redactor al publicaţiei Milcovul, autor de volume
de poezie, distins cu Premiul revistei Luceafărul
pentru poezie în anul 1964 și cu Premiul anului 2004
pentru Publicistică al Uniunii Scriitorilor Români
(d. 6 sept. 2009, Mangalia).

2 martie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în


Craiova, a scriitorului Eugeniu ŞTEFĂNESCU-
EST, magistrat în judeţele Teleorman şi Dolj, cu
activitate în barourile din Prahova şi Ilfov, care s-a
afirmat în domeniul artei plastice prin acuarelele și
caricaturile publicate în ziare precum L’Independence
Roumaine, La Roumanie și Furnica, care a practicat
avocatura, cultivându-şi în paralel talentul literar, fiind încadrat în

76
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

rândul poeţilor simbolişti şi inclus în importante istorii şi antologii


ale literaturii române, având o intensă activitate publicistică, autor
de cărţi de poveşti, de romane şi de versuri (d. 2 mart. 1980, Galaţi).
[Oameni... (8)]

3 martie

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1901, în


Galați, a medicului Constantin COLONAȘ, care a
activat ca medic primar în București și s-a afirmat ca
dramaturg, piesele sale radiofonice fiind montate în
perioada 1932-1947 de regizori de primă mână, iar
piesele sale fiind jucate pe scenele teatrelor în regia
lui Soare Z. Soare, Ion Şahighian, Sică Alexandrescu
și Victor Ion Popa; articolele satirice la adresa sovietelor, apărute
în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, au determinat
marginalizarea sa profesională și epurarea din Uniunea Scriitorilor
şi din Societatea Autorilor Dramatici, o mare parte a operei sale
rămânând în manuscris (d. 21 ian. 1981, București).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galaţi, a poetului şi


publicistului Saint-Simon AJARESCU, absolvent al
Şcolii Normale „C. Negri” din Galați și al Facultății
de Filologie, Secţia de Literatură şi Critică Literară
„M. Eminescu” din cadrul Universităţii „C.I.
Parhon” din Bucureşti, redactor la revista Pentru
patrie în perioada stagiului militar (1956-1958),
bibliotecar şef la Biblioteca Orăşenească Tg. Bujor
(1959-1960), corector la ziarul gălăţean Viaţa nouă
(1960-1976); pedagog şcolar şi cadru didactic auxiliar (din 1976, până
la pensionare), la Liceul Energetic Galaţi şi Şcoala Profesională Specială
„Simion Mehedinţi” Galaţi; redactor al revistei de cultură Porto-Franco,
membru fondator al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, distins
în anul 2006 cu Premiul Municipiului Galaţi pentru întreaga sa activitate
(d. 7 iun. 2013, Galaţi).

77
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în


Târgovişte, a pilotului, pictorului şi poetului Ion
CRĂCIUN, absolvent al Şcolii Militare de Pilotaj
din Tecuci (1935-1937) şi al Şcolii de Instructori
de Zbor Bobocu din Buzău, obţinând brevetul
de pilot şi instructor de zbor; a urmat studii de
pictură la Şcoala de Belle Arte din Iaşi şi a activat
ca instructor de zbor la Centrul Militar de Aviaţie Bobocu – Buzău
şi ca pilot aviator la Flotila I de Aviaţie Iaşi, participând la al
Doilea Război Mondial, în luptele din Ardeal; s-a afirmat ca pictor,
vernisajul primei expoziţii personale având loc la Tecuci, în 1959;
stabilit definitiv la Târgovişte în 1962, a participat la expoziţii de
artă plastică de grup sau individuale; a fost distins cu Ordinul
„Virtutea Aeronautică” clasa Crucea de Aur, pentru participarea la
peste 96 de misiuni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi
cu titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Târgovişte în anul
1996 (n. 21 aug. 1915, Tecuci, jud. Galaţi).

4 martie

C 125 de ani de la moartea, în anul 1896, în Galaţi, a avocatului


şi omului politic Constantin A. RESSU, judecător
și procuror la Galaţi, avocat al Statului la Huşi,
Piteşti şi Galaţi, care a întemeiat ziarul Poşta din
Galaţi, deputat de Covurlui în Parlamentul ţării,
prim-ajutor de primar şi în patru rânduri primar
al oraşului Galaţi, preşedinte al Societăţii „Prutul”
(înfiinţată în 1885 cu scopul de a înlesni răspândirea
culturii naţionale printre românii din Basarabia),
membru al societăților literare gălățene „Ateneul” şi „Junimea
Comercială” (n. 5 nov. 1845, sat Cărăpceşti, com. Corod, jud. Galaţi).
[Oameni... (4)]

78
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în com.


Oancea, jud. Galaţi, a poetului Virgil COSTIUC,
absolvent al Liceului „Mihail Kogălniceanu” din
Galaţi și al Facultății de Istorie, Filozofie şi Teologie
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
distins cu numeroase premii pentru creația sa
literară, colaborator la publicații culturale din Galați
și din țară, membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iași.

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1986, în Galaţi, a artistei plastice


Maria Mihaela SECOBEANU, absolventă a Liceului
de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi şi a Facultăţii
de Arte Plastice şi Decorative din cadrul Universităţii
„George Enescu” din Iaşi, restaurator de pictură
murală, care în Galaţi a efectuat lucrări de restaurare la
Bisericile „Sfinţii Împăraţi”, „Sf. Vasile”, „Sf. Nicolae” şi
„Sfinţii Trei Ierarhi”, participantă la expoziţii colective
ale Filialei Galaţi a Uniunii Artiştilor Plastici.

5 martie

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941, în


Bucureşti, a profesoarei universitare Camelia
CĂMĂŞOIU, doctor în economie, cadru
didactic la Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, fondatoare a Facultății de Management
Financiar, Contabil și Administrativ din cadrul
Universității Ecologice din București, distinsă cu
premiul „Virgil Madgearu” al Academiei Române, autoare și coautoare
a numeroase lucrări, studii și comunicări științifice de specialitate.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în Hârlău, jud. Iaşi, a


inginerului constructor şi scriitorului Doru TĂTAR, care a lucrat pe
platforma siderurgică din Galaţi, cu o bogată activitate în domeniul

79
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

cercetării şi inovării în siderurgie, deţinător al mai


multor brevete de invenţie înregistrate în Japonia,
Statele Unite, Mexic, Germania, Belgia, medaliat la
cele mai importante târguri de inventică din lume
(printre care cele din Pittsburgh și Londra), căruia
în anul 1996 i s-a acordat Medalia „Henri Coandă”
clasa I, pentru merite în creația tehnică, de către
Societatea Inventatorilor din România, Institutul
Național de Inventică și Academia Română, autor de literatură ştiinţifico-
fantastică, membru fondator al Cenaclului SF „A 5-a dimensiune”.

6 martie

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în satul Râmniceni,


com. Măicăneşti, jud. Vrancea, a preotului Traian IOAN, absolvent
al Seminarului „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi și al Facultății de
Teologie din Bucureşti, învăţător în localitatea natală, slujitor
la parohii din judeţele Galaţi şi Vrancea (n. 10 febr. 1919, com.
Nămoloasa, jud. Galaţi).

8 martie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în


Bucureşti, a actriţei de teatru, film, radio şi televiziune
Gina PATRICHI, absolventă a Institutului de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din
Bucureşti, clasa profesoarei Aura Buzescu; a jucat pe
scena Teatrului de Stat din Galaţi în peste 40 de roluri,
începând cu anul 1956, când a debutat cu rolul Mariana Pleşoianu din
piesa „Nota zero la purtare” în regia lui Valeriu Moisescu; în 1966 a fost
angajată la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti; a jucat în
numeroase piese şi a creat mari roluri în teatrele din România, sub regia
unor regizori precum Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Radu Penciulescu,
Cătălina Buzoianu etc.; în film a debutat în anul 1965, cu rolul Roza din
„Pădurea spânzuraţilor” de Liviu Ciulei (d. 18 mart. 1994, Bucureşti).
80
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

9 martie

C 110 ani de la moartea, în anul 1911, în Ixelles, Belgia, a


scriitorului George G. ORLEANU, magistrat la Galaţi
din anul 1898, procuror şi judecător la Tribunalul
Covurlui, membru al comitetului pentru ridicarea
statuii poetului Mihai Eminescu în Parcul Central din
Galați, colaborator la numeroase publicaţii literare şi
culturale, printre care se numără: Convorbiri literare,
Tribuna, Dunărea de Jos, Contemporanul, Semănătorul
etc. (n. 12 febr. 1873, Focșani).

10 martie

C 70 de ani de la moartea, în anul 1951, la Mănăstirea Văratic,


jud. Neamţ, a compozitorului şi profesorului Filotei MOROŞANU-
HANGANU, care a predat muzica bisericească la Seminarul Teologic
din Galaţi (1903-1908), protopsalt la Catedrala Episcopală din Galaţi,
apoi călugăr la Mănăstirea Neamţ, protopsalt şi arhidiacon-stavrofor,
fondator (1918) al Şcolii de muzică bisericească şi dirijor al Corului
măicuţelor din Mănăstirea Văratic (n. 1876, Fârtici, com. Hangu, jud.
Neamţ).

C 10 ani de la moartea, în anul 2011,


în Galați, a preotului şi publicistului Neculai
GROSU, doctor în teologie, licenţiat al Facultăţii
de Teologie şi al Facultăţii de Litere şi Filosofie
din cadrul Universităţii din Cernăuţi, care a
fost profesor de religie la şcoli din Rădăuţi şi la
Seminarul din Roman, preot la Catedrala din Huşi, director al Şcolii
de cântăreţi bisericeşti din Huşi; la Galaţi a fost consilier administrativ
bisericesc şi cultural la Episcopia Dunării de Jos (1949-1952, 1971-1978),
preot la Biserica „Sf. Spiridon” din Galaţi din anul 1952 şi redactor la
revista Vestitorul (n. 20 ian. 1913, com. Scânteia, jud. Vaslui).
81
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

11 martie

A 220 de ani de la naşterea, în anul 1801,


în satul Bonnington Mills, Edinburgh, Scoţia, a
diplomatului Charles CUNNINGHAM, viceconsul
al Angliei la Galaţi între anii 1835 şi 1860, în această
calitate apărând interesele supuşilor britanici şi
contribuind la dezvoltarea schimburilor comerciale
româno-britanice; este cel care a avut ideea
înfiinţării Comisiei Europene a Dunării la Galaţi, cu rolul de a înlesni
navigaţia pe Dunăre (d. 21 nov. 1860, Galaţi).

12 martie

C 155 de ani de la moartea, în anul 1866, în satul Ijdileni, com.


Frumuşiţa, jud. Galaţi, a preotului Constantin SÂRBU, slujitor la
Biserica „Cuvioasa Parascheva” din comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
(n. 1812).

C 70 de ani de la moartea, în anul 1951,


în închisoarea din Sighetu Marmaţiei, jud.
Maramureş, a economistului Gheorghe TAŞCĂ,
doctor în economie politică şi în drept, absolvent
al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
din Bucureşti şi al Facultăţii de Drept din Paris,
profesor universitar şi rector al Academiei de
Înalte Studii Comerciale din Bucureşti, deputat, ministru al Industriei
şi Comerţului (1932), preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor
din România, membru corespondent al Academiei Române, distins
cu Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor, care, odată
cu instaurarea regimului comunist, a fost eliminat din învăţământ,
arestat şi închis (n. 30 ian. 1875, sat Lungeşti, com. Bălăbăneşti, jud.
Galaţi).

82
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Galaţi, a preotului


Ioan TEOHARIE, absolvent al Seminarului „Sf. Apostol Andrei”
din Galaţi şi al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, care a slujit la
parohiile Mânzăteşti şi Tămăoani din judeţul Covurlui (1943-1955)
şi la bisericile „Sf. Dimitrie”, Izvorul Maicii Domnului (1960-1970) şi
„Sf. Vasile” din Galaţi (1970-1971), consilier economic al episcopului
Chesarie Păunescu (1954-1958), preot misionar la Buenos Aires
(1973-1974), consilier administrativ bisericesc în cancelaria Eparhiei
Dunării de Jos (1976-1986); a pus temeliile şi a ridicat biserica „Sf.
Ana” din Galaţi, unde a şi slujit începând din 1985 până la pensionare
(n. 29 ian. 1917, com. Oancea, jud. Galaţi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, a preotului Gheorghe


BURUIANĂ, absolvent al Seminarului „Sf. Apostol
Andrei” din Galați și al Facultăţii de Teologie de la
Bucureşti, care a slujit din anul 1958 la Parohia „Sf.
Împăraţi” din Galați; în ultima parte a vieții (1994-
2014) a slujit la Biserica „Sf. Mc. Dimitrie şi Sf. Efrem
cel Nou” din Galaţi; a făcut parte din comitetul de
iniţiativă al revistei Călăuză Ortodoxă şi a susţinut, în
perioada 1991-1994, rubrica de meditaţii duhovniceşti
sub genericul „Tabletă pentru suflet” din cotidianul local Viaţa liberă
(n. 7 apr. 1922, com. Corni, jud. Galaţi).

13 martie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, a


lui Vanghelie MIŞICU, inginer șef la CFR Galați,
director al revistei industriale Arte și Meserii,
care a înființat prima școală de elevi meseriași în
atelierele CFR Galați, a ținut numeroase conferințe
profesionale în calitatea de membru al Societății
„Cultura Tehnică”, a înfiinţat Banca Populară de
pe lângă Atelierele CFR Galaţi şi, împreună cu Grigore Trancu-Iaşi,
83
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

a luat iniţiativa înălţării, în Piaţa Gării din Galaţi, a Monumentului


Ceferiştilor, după macheta sculptorului Oscar Spaethe.

C 125 de ani de la moartea, în anul 1896,


în Sulina, jud. Tulcea, a ofițerului de marină
și cartografului Mihail DRĂGHICESCU,
absolvent al Şcolii Militare din Bucureşti (1868),
profesor în cadrul Şcolii de Ofiţeri din Galaţi
(1874-1875), maior - comandant al navei „Ştefan
cel Mare” în perioada 1881-1886, director al
Școlii Copiilor de Marină din Galați în perioada 1883-1886, predând
cursurile de geografie marină, cartografie, astronomie, calcule
nautice şi desen maritim; director al Arsenalului Flotilei, cu sediul
la Galați, în perioada 1886-1889; a întocmit prima hartă românească
a Dunării, folosită în marină până în anul 1904; i-au fost decernate,
printre altele, ordinele „Coroana României” şi „Virtutea Militară de
Război” (n. 1 sept. 1848, Brăila).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Galaţi, a avocatului


Iulian SORIN, personalitate marcantă a
comunităţii evreilor din România, secretar
general adjunct, secretar general şi preşedinte
interimar al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România, care a deţinut funcţii de
răspundere în aparatul de stat (Departamentul
Cultelor, Oficiului Juridic), membru fondator al
Consiliului pentru Minorităţile Naţionale şi al
Asociaţiei pentru Pacea Religiilor din România, membru fondator şi
secretar general al Fundaţiei „Ronald S. Lauder”, membru fondator
şi vicepreşedinte al Fundaţiei „Caritatea” şi al Asociaţiei Culturale de
Prietenie România-Israel, distins în anul 2009 cu Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Comandor (d. 23 mart. 2013, Bucureşti).

84
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 35 de ani de la naşterea, în anul 1986,


în Galaţi, a actorului şi regizorului Vladimir
DRĂGHIA, fost înotător de performanţă, care a
făcut parte din lotul olimpic, multiplu campion
naţional, campion european la înot, actor în
diverse telenovele şi show-uri TV, autorul
volumului de versuri „Dragoste n-are plural”.

14 martie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în satul Moscu, Tg.


Bujor, jud. Galaţi, a inginerului chimist Constantin Gh. STANCIU,
şef proiect coordonator de platformă industrială la Institutului
de Proiectări al Industriei Chimice şi inspector general în cadrul
Ministerului Industriei Chimice, care a realizat în localitatea natală un
monument în cinstea eroilor satului care s-au jertfit pentru apărarea şi
libertatea patriei, în războaiele din anii 1877, 1916-1918 şi 1941-1945,
monument amplasat în curtea Bisericii „Sf. Arhangheli” din Moscu.

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931,


în satul Cermegeşti, com. Lădeşti, jud. Vâlcea,
a inginerului şi cercetătorului ştiinţific Avram D.
TUDOSIE, doctor în viticultură şi enologie, inginer şef
la Gospodăria Agricolă de Stat Iveşti, jud. Galaţi (1956-
1959), unde a iniţiat un program de refacere a Podgoriei
Iveşti şi de înfiinţare a unui câmp experimental,
profesor de specialitate în viticultură şi vinificaţie, director al Colegiului
Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi, autor al peste 300 de articole în
domeniul viticulturii şi beletristicii, inventator de numeroase proceduri
viti-vinicole, membru al Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor, al Asociaţiei
„Relief românesc” şi al Asociaţiei Cercetătorilor din Bucureşti, membru al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (d. 16? aug. 2019, Huşi, jud.
Vaslui).

85
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

15 martie

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în com. Slobozia


Conachi, jud. Galaţi (fostul jud. Covurlui), a medicului Elena POPA,
doctor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, medic la Spitalul
Roznov (Neamţ), medic consultant la Asigurările Sociale şi medic al
Şcolii de Horticultură Roznov.

A 115 ani de la naşterea, în anul 1906, în Galaţi, a medicului


Eugenia COPCEA, doctor al Facultăţii de Medicină din Bucureşti,
asistent de laborator la Spitalul Central de Boli Nervoase din
Bucureşti, medic consultant al Asigurărilor Sociale Bucureşti, autoare
de studii de specialitate în domeniu, colaboratoare la revista de
medicină şi chirurgie generală Mişcarea Medicală Română, membră
corespondentă a Academiei de Ştiinţe din România din anul 1939, la
Secţia de Biologie aplicată.

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în


com. Pechea, jud. Galaţi, a jurnalistului Dimofte
BOURCEANU, ziarist la cotidianul gălăţean Viaţa
nouă, apoi la Viaţa liberă, în paginile căruia a relatat
despre evenimentele economice ale judeţului Galaţi
(d. 4 dec. 2020, Galaţi).

16 martie

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în


Galaţi, a profesorului de educaţie fizică Alexandru
CIOLAN, sportiv de performanţă şi antrenor de
handbal, cadru didactic la Colegiul Tehnic „Radu
Negru” şi la Institutul Pedagogic din Galaţi (n. 17
dec. 1935, jud. Brăila).

86
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

17 martie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


Tecuci, jud. Galaţi, a medicului chirurg Sorin-
George HÂNCU, cu studii la Facultatea de
Medicină Generală, Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Iaşi şi cursuri de perfecţionare în
diferite domenii ale chirurgiei, efectuate în ţară şi
peste hotare, care şi-a început cariera profesională
ca medic în comuna Buciumeni din jud. Galaţi; din anul 1981 este
medic, apoi şef al Secţiei Chirurgie a Spitalului de Urgenţă „Sfântul
Ioan cel Nou” din Suceava, în perioada 1997-2005 fiind şi director al
acestuia; este Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, în Galaţi a artistei


plastice Mihaela (Misha) DIACONU, cu studii la
Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi, secţia
ceramică şi la Universitatea Națională de Arte din
București, Facultatea de Arte Decorative și Design,
cu expoziţii personale şi participări la expoziţii
colective, tabere de creaţie şi ateliere, artistă vizuală
care s-a afirmat în domeniul sculpturii figurative
în metal, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din
România din anul 2009.

18 martie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în satul Găneşti, com.


Cavadineşti, jud. Galaţi, a preotului Nicolai Gh. GÂDEI, paroh al
Bisericii „Buna Vestire” din Galați în perioada 1904-1941, revizor
ecleziastic (1921-1944), profesor de ştiinţe religioase la Seminarul
Teologic din Galaţi.

87
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galaţi, a medicului


şi scriitorului Paul SÂN-PETRU (pseudonimul
literar al medicului Paul CIORICIU), absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1950-1954)
și al Facultății de Medicină din cadrul Universității
„Carol Davila” din Bucureşti (1961-1967), care s-a
afirmat şi în domeniul compoziţiei muzicale şi a
artei plastice, membru al Orchestrei Simfonice
a Medicilor din Bucureşti, autor al albumului de
muzică preclasică, clasică şi modernă „Sacra Coralia”, artist plastic cu
participări la expoziţii locale şi naţionale, colaborator la reviste locale
şi centrale, autor şi coautor de volume de versuri şi proză, senior editor
la Editura Fundaţiei Culturale Antares, deţinător a numeroase premii
şi distincţii pentru activitatea sa, printre care Premiul Municipiului
Galați (2006), membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al
Societăţii Scriitorilor Medici şi Publicişti din România (d. 2 oct. 2020,
Bucureşti).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, a


artistei Lidia MOLDOVEANU, care a debutat
pe scena Teatrului Muzical din Galaţi în anul
1972, în spectacolul „Revista în balon”, regizat de
celebrul Biţu Fălticineanu şi s-a afirmat apoi în
sute de reprezentaţii pe scena Teatrului Muzical
din Galaţi şi în turnee prin ţară, după anul 1990
remarcându-se şi în calitate de regizor şi scenograf al unor spectacole
de divertisment (d. 13 mart. 2018).

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, în


București, a avocatului Vintilă DONGOROZ,
doctor în știinţe juridice, director al revistei
Jurisprudenţa generală, profesor universitar la
Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative şi la
Institutul de Ştiinţe Penale din Bucureşti, cercetător

88
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei, colaborator


la numeroase publicaţii de specialitate în domeniul juridic, membru
corespondent al Academiei Române, personalitate marcantă a ştiinţei
juridice româneşti; în onoarea sa, Uniunea Juriştilor din România
a instituit în anul 1991 Premiul „Vintilă Dongoroz”, acordat pentru
lucrări remarcabile în domeniul dreptului penal; în Galaţi, în faţa
facultăţii de profil a Universităţii „Dunărea de Jos” se găseşte un bust
al avocatului, realizat de artistul plastic gălăţean Ioan Tudor (n. 27
mart. 1893, Tecuci, jud. Galaţi). [Oameni... (10)]

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, a


inginerului navalist Ion BIDOAE, absolvent
al Institutului Mecano-Naval Galați, secția
Nave și instalații de bord, doctor în inginerie
al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați,
conferențiar universitar, șef al Catedrei de
construcții navale (1982-1985) și prodecan al
Facultății de Nave și Inginerie Electrică (1990-1992); a construit
bazinul de încercări modele de nave din cadrul Universității din
Galați; autor de cărți și studii de specialitate (n. 10 ian. 1934, com.
Plopeni, jud. Constanța).

19 martie

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941,


în satul Fântânele, com. Scânteieşti, jud. Galaţi,
a preotului Marin STAMATE, doctor în teologie,
profesor de limba franceză şi latină la Liceul Teoretic
din Pechea, preot la parohia „Sf. Haralambie” şi apoi
„Sf. Ilie” din Galaţi, cadru didactic la Facultatea de
Litere şi Ştiinţe a Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, colaborator cu articole la publicaţii de
specialitate.

89
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

20 martie

C 100 de ani de la moartea, în anul 1921, în Sibiu, a profesoarei


Eliza BUZDUGAN, cadru didactic în Galați la
Şcoala Secundară de Fete „Mihail Kogălniceanu” și la
Şcoala Normală de Fete, unde a predat istorie, limba
română şi geografie, soră de caritate în perioada
Primului Război Mondial, membră a Consiliului
Comunal al oraşului Galaţi, iniţiatoarea formării
„Comitetului pentru ajutorarea femeilor refugiate”,
una dintre organizatoarele mişcării feministe din
Galaţi ca membră a Asociaţiei pentru Emanciparea Politică şi Civilă
a Femeii Române, colaboratoare la reviste literare gălăţene ale vremii
(n. 17 nov. 1876, Măcin, jud. Tulcea).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1966, în Iaşi, a


actorului Cătălin CUCU, care a activat o perioadă pe
scena Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi,
din anul 2003 făcând parte din trupa Teatrului pentru
Copii şi Tineret „Luceafărul” din Iaşi.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971,


în Galaţi, a interpretei de muzică ușoară Diana
SPÂNU, absolventă a Școlii Populare de Artă din Iași
și a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,
artistă la Teatrul „Nae Leonard” din Galaţi, care
a câştigat numeroase trofee la concursurile de
muzică uşoară, printre care Premiul I la Festivalul
„Mihaela Runceanu” (1990) și Premiul I la Festivalul
Internațional București (1991), profesoară de muzică în Bucureşti
(d. 17 mai 2012, Bucureşti).

90
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

23 martie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Galaţi, a violonistului


Ştefan GHEORGHIU, absolvent al Conservatorului
din București și al Conservatorului Național
Superior de Muzică din Paris, solist concertist al
Filarmonicii de Stat „George Enescu”, care a susţinut
numeroase concerte alături de orchestre simfonice
din Europa şi a colaborat alături de fratele său,
Valentin Gheorghiu, în cadrul unui trio de muzică
de cameră, cu care a întreprins turnee concertistice
peste hotare, profesor de muzică la Academia de Muzică din Bucureşti;
alături de fratele său a câștigat Premiul I la prima ediţie a Festivalului
Internaţional „George Enescu”, pentru interpretarea Sonatei a 3-a de
George Enescu (d. 17 mart. 2010, Bucureşti).

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în


Galaţi, a profesorului şi publicistului Moise N.
PACU, cu studii la Seminarul Teologic Socola din
Iași, doctor în drept la Universitatea din Bruxelles,
stabilit în anul 1878 la Galați, unde a predat religia,
limba română și limba latină la Seminarul Eparhiei
„Dunării de Jos” și a fost unul dintre fondatorii
Institutului de băieți „C. Negri” (1883), profesor de religie la Liceul
„Vasile Alecsandri”, deputat şi senator de Covurlui, director şi redactor
al unor importante periodice gălăţene (Poșta, Covurluiul, Timpul),
care a întocmit prima monografie serios documentată a fostului judeţ
Covurlui, membru al Societăţii Geografice Române, membru fondator
al Societății „Prutul” din Galați pentru ajutorarea la învățătură a
copiilor din Basarabia, membru al Societății Corpului Didactic din
Județul Covurlui (n. 11 oct. 1853, sat Babele, com. Babele, ținutul
Ismail, Basarabia). [Oameni... (1)]

91
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951,


în Petroşani, jud. Hunedoara, a medicului şi
scriitorului Petru BLAJ (cu pseudonimul literar
Petru Dinvale), absolvent al Facultății de Medicină
din cadrul Universității de Medicină din Craiova,
stabilit la Tecuci, medic primar în Tecuci şi
Movileni, director al publicaţiei de cultură Tecuciul
literar-artistic de la înființare, cu activitate în cadrul mai multor cenacluri
literare, colaborator la numeroase publicații culturale, distins cu Diploma
de Excelență a Colegiului Medicilor din județul Galați.

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în


Bucureşti, a actorului Radu DUNĂREANU
(nume real Virgil Constantin), actor al Teatrului
„Constantin I. Nottara” din Bucureşti, cu numer-
oase roluri în teatru şi film, al cărui debut teatral
a fost în piesa „Romeo şi Julieta” pe scena Teatru-
lui Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti
(1948), iar cel cinematografic în filmul „Telegrame” (1960) şi al cărui
nume de scenă, Radu Dunăreanu, i-a fost dat de Maria Tănase (n. 3
iun. 1926, Galaţi).

24 martie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în Galaţi, a artistului


plastic Doru Dumitru SLĂDESCU, absolvent al Liceului de Muzică
şi Artă Plastică din Galaţi şi al Institutului de Artă Plastică „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, Secţia Pictură Monumentală-Restaurare şi
al Şcolii de Pictură Bisericească din cadrul Patriarhiei Române, care
a lucrat la restaurarea Bisericii Mănăstirii Humor, a Bisericii „Sfinţii
Arhangheli” din Constanţa şi a Bisericii „Doamnei” din Bucureşti
în timpul studenţiei, a participat la expoziţii internaţionale la Paris,
Bristol, Bath, Bruhl, Ierusalim (1979-1994), a pictat icoanele bisericii
româneşti din Malmö, Suedia (1987) şi a executat pictura murală
92
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

pentru biserici din Galaţi, Iaşi, Oradea, Vatra Dornei, precum şi la


Biserica „Sf. Maria” din Sydney, Australia (1994), membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România.

25 martie

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1926, în


com. Măstăcani, jud. Galați, a studentului martir
Niță BRAȘOV, absolvent al Seminarului Teologic
„Sf. Apostol Andrei” din Galați, deținut politic,
reținut și încarcerat de către autorităţile comuniste
în lotul studenților teologi în anul 1948, încarcerat
apoi la Penitenciarele Jilava, Piteşti, Văcăreşti, Târgu
Ocna (d. 8 mai 1950, Târgu Ocna).

C 75 de ani de la moartea, în anul 1946, în com. Tudor


Vladimirescu, jud. Covurlui (astăzi jud. Galaţi),
a industriaşului şi filantropului Nedelcu P.
CHERCEA, proprietar al uzinelor „Laminorul”
din Brăila, care a ctitorit numeroase instituţii şi
biserici în judeţul Brăila; pe lângă acestea, a finanţat
construirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”
de la Mănăstirea Tudor Vladimirescu din judeţul
Galaţi, sfinţită la data de 15 august 1943; în anul
2003 i-a fost decernat, post-mortem, titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Brăila (n. 7 iul. 1857, sat Vatra Veche, com. Islaz, jud. Brăila).

26 martie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în com. Cerţeşti, jud.


Tutova, astăzi jud. Galaţi, a învăţătorului Simion I. MARDARE, care,
de-a lungul carierei profesionale, a fost cadru didactic în şcoli din
Tutova, Tulcea şi Tecuci (1900-1914), revizor şcolar şi institutor, apoi
profesor de gimnastică la Gimnaziul „C.A. Rosetti” şi la Şcoala de
ucenici industriali din Galaţi, fondator şi preşedinte al Ligii româno-

93
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

polone, debutând publicistic în anul 1903, printre publicaţiile la care


a colaborat numărându-se Universul şi Curentul (d. 1936).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în


satul Podu Broşteni, com. Costeşti, jud. Argeş, a
profesorului universitar Alexandru A. VASILESCU,
absolvent al Facultății de Electromecanică din cadrul
Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara,
cadru didactic la Institutul Politehnic din Galaţi,
Secţia Nave, care a elaborat primul curs universitar
de Hidromecanică din Galaţi în anul 1962, cu activitate științifică
în domeniile mecanicii fluidelor, acționărilor hidrostatice, teoriilor
gravitației și relativității (d. 18 aug. 2013, Galaţi).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Bucureşti, a profesorului


universitar Mielu ZLATE, doctor în
psihologie, absolvent al Facultății de Filosofie
din cadrul Universității din București, cadru
didactic și șef al Catedrei de Psihologie a
Facultății de Psihologie și Științele Educației
a Universității din București, director al
Centrului de Psihologie Aplicată, director
fondator și redactor șef al Revistei de Psihologie
Organizațională, redactor șef și membru în colegiile de redacție a
numeroase reviste de specialitate, distins cu premiile „N.S. Aurelian”
(1981) şi „Vasile Conta” (1991) ale Academiei Române, membru
al Asociației Psihologilor din România, Doctor Honoris Causa al
Universității de Vest din Timișoara (n. 2 iun. 1937, Galaţi).

27 martie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Jirlău, jud.


Brăila, a dirijorului şi compozitorului Nicolae MEIROŞU, absolvent
al Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti,
stabilit în Galați, unde, de-a lungul carierei profesionale, a fost secretar
94
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

muzical al Orchestrei Simfonice și al Teatrului


Muzical, profesor de muzică în învăţământul
gimnazial şi director de specialitate al Liceului de
Muzică şi Arte Plastice, director al Filarmoniciii
şi director adjunct al Teatrului Muzical, dirijor al
Corului Bărbătesc al Siderurgiştilor şi al Asociaţiei
Corale „Filarmonia” din Galaţi; a compus muzică
simfonică, muzică pentru balet și muzică de scenă
(d. 23 ian. 1995, Galaţi).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în com. Puieşti, jud.


Vaslui, a inginerului şi epigramistului Ion
MORARU, absolvent al Institutului Politehnic „Gh.
Asachi” din Iaşi, care şi-a desfăşurat activitatea la
Combinatul Siderurgic din Galaţi, pensionar din
anul 2005, care s-a afirmat în domeniul literaturii
umoristice; membru și preşedinte al Clubului
Umoriştilor „Verva” din Galaţi, membru al
Uniunii Epigramiştilor din România, al Societăţii
Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi, distins cu numeroase premii
literare, colaborator la diverse reviste de profil (Urzica, Epigrama,
Moftul Galaţilor, Păstorel, Cucuveaua, Buzunar etc.).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, a pianistei Carmen


CRISTEA, absolventă a Liceului de Arte din Galaţi şi a Conservatorului
„George Enescu” din Iaşi, profesoară de pian la Şcoala de Muzică
din Brăila (1979-1981), pianist-corepetitor la Teatrul Muzical „Nae
Leonard” din Galaţi (1981-1990), cadru didactic pentru disciplina
Corepetiţie (canto-lied-oratoriu) la Facultatea de Interpretare a
Academiei de Arte „George Enescu” din Iaşi, distinsă în anul 1994
cu Premiul „Bianca Manoleanu” pentru cel mai bun corepetitor la
Concursul Naţional de Interpretare „Mihail Jora” din Bucureşti.

95
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

28 martie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în Galați, a generalului


și publicistului Andrei BUTUNOIU, personalitate a artileriei române,
comandant al Regimentului 30/5 Obuziere, cu care s-a distins în
luptele de la Mărăşeşti (1916); începând din 1918 a predat cursuri
de artilerie la Şcoala Superioară de Infanterie a Corpului VI Armată
din Oradea, comandant al Brigăzii „Constanţa”, apoi comandant al
Garnizoanei Braşov (1920) până la trecerea în rezervă, în 1931; autor
de lucrări de specialitate și beletristică, membru fondator al Asociaţiei
„Cultul Patriei” (d. 28 iun. 1938, București).

C 85 de ani de la moartea, în anul 1936, în Iași, a profesorului


Constantin I. BOTEZ, critic literar și traducător,
profesor de limba română şi limba franceză la Liceul
„Gh. Roşca Codreanu” din Bârlad (1905-1906), apoi
profesor la Tecuci (1909) și la Vaslui (1912-1913) și din
anul 1913 profesor la Liceul Naţional şi la Gimnaziul
„Alexandru cel Bun” din Iaşi, unul dintre iniţiatorii
şi proprietarii revistei Viaţa Românească (n. 25 dec.
1880, Iași).

29 martie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com. Corod, fostul


jud. Tecuci (astăzi jud. Galaţi), a lui Ion L. LEFTERESCU, absolvent
al Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci și al Conservatorului
de Belle Arte din București, care a activat în cadrul Institutului
de Meteorologie; stabilit la Râmnicu Vâlcea, a adunat material
documentar pentru întocmirea monografiei comunei natale, Corod,
pe care nu a apucat să o definitiveze, fiind completată de Costache
Pintilie şi editată de Mugur-Bogdan Sescu-Percic în anul 2008 (d. 24
aug. 1975, Râmnicu Vâlcea).
96
Martie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, a


profesorului universitar inginer Dumitru NICOARĂ,
doctor în ştiinţe tehnice cu teza „Contribuţii la
studiul prelucrabilităţii prin profilare la rece din
bandă”, absolvent al Liceului „Al.I. Cuza” Galaţi
(1963) şi al Facultăţii de Mecanică, secţia Tehnologia
Construcţiilor de Maşini de la Universitatea din
Galaţi (1968), asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor (din 1994)
la Catedra de TCM din cadru Facultăţii de Mecanică a Universităţii
„Dunărea de Jos” Galaţi, membru asociat al Centrului de Cercetare
Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM).

30 martie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în Galaţi, a maiorului


Vasile LUCHIAN, care a urmat Şcoala Militară de ofiţeri activi, a
activat în cadrul Regimentului 11 Infanterie, ofiţer instructor la Şcoala de
Subofiţeri, apoi la Liceul Militar „Nicolae Filipescu”, numit comandant al
Batalionului nr. 1 din Regimentul 85 Infanterie (1944), distins cu Ordinul
„Coroana României”, clasa a V-a cu spade şi, post-mortem, cu Ordinul
„Mihai Viteazul” clasa a III-a cu spade (d. 12 oct. 1944, Ungaria).

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în Galaţi, a meteorologului


Nicolae CRISTEA, cadru didactic în Galaţi la Liceul Comercial de
Băieţi, Liceul „Vasile Alecsandri” şi Şcoala Normală „Costache Negri”;
a desfăşurat o intensă activitate didactică în domeniul meteorologiei
și a ocupat funcțiile de meteorolog, inginer principal, șef laborator, șef
serviciu în cadrul Institutului Meteorologic, de unde s-a pensionat în
anul 1973 (d. 1977).

C 75 de ani de la moartea, în anul 1946, în Bucureşti, a scriitorului,


dramaturgului şi publicistului Victor Ion POPA, care a urmat
studiile primare în satul Călmățui din comuna Grivița, județul Tutova
(astăzi în județul Galați), studiile liceale la Iași, frecventând cursurile
Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică și ale Școlii de Belle Arte
97
Calendar cultural gălăţean Martie 2021

din Iași; actor, regizor, scenograf şi artist plastic,


profesor la Catedra de dramă, comedie şi regie scenică
a Conservatorului din Bucureşti, cu o prodigioasă
activitate literară şi artistică, membru și secretar al
comitetului de conducere al Societăţii Autorilor
Dramatici, director şi regizor al Teatrelor Naţionale
din Bucureşti şi Cernăuţi, care a întemeiat şi condus
primul teatru muncitoresc din ţară, Teatrul „Muncă şi
Voie bună” din Bucureşti; a colaborat cu articole, cronici, versuri, desene
și caricaturi la numeroase reviste; distins, printre altele, cu Premiul
Asociației Criticilor Dramatici și al Teatrului Național pentru piesa
„Ciuta” și cu Premiul Academiei Române pentru piesa „Mușcata din
fereastră” (n. 29 iul. 1895, Bârlad, judeţul Vaslui). [Oameni... (4)]

31 martie
A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, a
economistei Gianina MIHAI (RIZESCU), doctor
în științe economice, absolventă a Facultăţii de
Ştiinţe Economice şi Administrative a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, autor şi coautor de
cărţi de specialitate, conferențiar universitar la
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, autoare de lucrări
şi studii de specialitate, membră în Association of Information Systems,
European Alliance for Innovation, Institute for Computer Science,
Social Informatics and Telecommunications Engineering și a World
Academy of Science and Engineering Technology.

Constantin I. Ressu:
Nu-mi plac căile piezişe... mie-mi place vorba
dreaptă şi francă.

98
Aprilie
Joi 1 16 Vineri
Vineri 2 17 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 3 18 DUMINICĂ
DUMINICĂ 4 19 Luni
Luni 5 20 Marţi
Marţi 6 21 Miercuri
Miercuri 7 22 Joi
Joi 8 23 Vineri
Vineri 9 24 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 10 25 DUMINICĂ
DUMINICĂ 11 26 Luni
Luni 12 27 Marţi
Marţi 13 28 Miercuri
Miercuri 14 29 Joi
Joi 15 30 Vineri

Aprilie ~ Prier ~ Florariu


2021

Aprilie

Calendar

A
niversări C
omemorări
C 125 de ani de la moartea, în anul 1896, a profesorului Louis
(Lucien) TOUSSAINT, absolvent al cursurilor
primare şi secundare la Institutul Toussaint (al tatălui
său) din Toulouse, licenţiat în litere şi drept la Paris,
stabilit în România în 1862, cel care a înfiinţat la
Bucureşti un pension, în str. Schitul Măgureanu, fiind
numit director al acestei şcoli în 1864, primul director
al Şcolii Comerciale din Bucureşti (1864-1867),
director al Şcolii Comerciale din Galaţi (1871-1875;
1877-1885); după pensionare a fost numit secretar al Comisiunii
Prutului şi al Comisiunii Dunărene, unde a funcţionat până când a
încetat din viaţă (n. 1823, Toulouse, Franţa).

1 aprilie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în


Galaţi, a doctorului inginer Marcel ȘAPIRA,
absolvent al Institutului Politehnic București,
Facultatea de Electronică și Telecomunicații, care
a întreprins cercetări în domeniul aparaturii radio
şi a curenţilor purtători, expert filatelic pentru
România, publicând atât lucrări de istorie poştală şi
filatelică, cât şi de specialitate în reviste din ţară şi străinătate, deţinător
a 8 brevete de invenţii (d. nov. 2006).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956,


a profesorului universitar inginer Elisabeta
VASILESCU, absolventă a Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galați, doctor în științe tehnice, inginer
pe platforma siderurgică din Galaţi, cadru didactic
la Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

amplă activitate de cercetare ştiinţifică, concretizată în numeroase articole


publicate în reviste de specialitate, membră în asociaţiile profesionale:
Societatea Română de Metalurgie, Asociația de Tratamente Termice
și Ingineria Suprafeței, Societatea Română de Chimie, preşedintă a
Asociaţiei de Inginerie din România - Filiala Galaţi.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în


Galaţi, a artistei plastice Ioana HÂRJOGHE
CIUBUCCIU, absolventă a Liceului de Artă
„Dimitrie Cuclin” din Galaţi și a Universității
Naționale de Arte „George Enescu” din Iași,
ilustrator de carte, ale cărei lucrări (pictură,
artă decorativă, icoane) au fost expuse în cadrul mai multor expoziţii
de grup şi tabere de creaţie, precum şi în expoziţii personale, cu
participări la Bienalele Internaţionale din Italia şi Bulgaria.

2 aprilie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în com. Bereşti, jud.


Galaţi, a medicului Nicolae BALAN, absolvent
al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, doctor
în medicină, care a desfăşurat o bogată activitate
didactică şi medicală în Iaşi (Facultatea de
Medicină, Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Spitalul
„Paşcanu”, Spitalul „Sf. Spiridon”), medic legist
şef al Tribunalului Iaşi, cu numeroase studii de
specialitate publicate în reviste din ţară şi de
peste hotare, membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi,
al Societăţii Germane de Patologie şi al Societăţii Internaţionale de
Patologie Geografică, membru corespondent al Societăţii de Medicină
Legală din Paris (d. 9 nov. 1966, Iaşi).

102
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în satul Zărneşti, com.


Jorăşti, jud. Galaţi, a scriitorului Viorel DINESCU,
profesor de matematică în Galați, care de-a lungul
timpului a fost redactor, redactor-șef, redactor-șef
adjunct sau director la reviste sau edituri gălăţene,
membru al Uniunii Scriitorilor din România şi
al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din
Galaţi, membru de onoare al Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova, al Uniunii Scriitorilor
din Cernăuţi (Ucraina) şi al Fundaţiei Culturale „Limba noastră
cea Română” (Chişinău), distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Galaţi în anul 2007 şi cu importante premii literare.

3 aprilie

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971, a


generalului Gheorghe I. JIENESCU, aviator
şi comandant, director al Şcolii de Pilotaj din
Tecuci (1923-1926) unde a fost instructorul a
patru promoţii de piloţi de vânătoare, primele
promoţii din aviaţia română, şi care a redactat
primul „Regulament de zbor al aviaţiei române”, ministru secretar
de stat al Subsecretariatului de Stat al Aerului, decorat cu Ordinul
„Coroana României” şi Ordinul „Steaua României”, cu spade (n. 16
sept. 1894, com. Rast, jud. Dolj).

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981,


în București, a pictoriței Dorothea (Lola)
SCHMIERER-ROTH, profesoară de desen
în Galaţi la Liceul Israelit şi la Liceul „Mihail
Kogălniceanu”, participantă la expoziţii de grup
şi Saloanele Oficiale de Pictură din Bucureşti,
membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România,
care a participat la înființarea Cenaclului Artiștilor
103
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

Plastici şi ale cărei picturi se regăsesc în colecţiile Muzeului Naţional


de Artă al României şi ale Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi (n. 16
nov. 1893, Galați). [Oameni... (1)]

4 aprilie

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876, în


com. Frumușița, jud. Galați, a medicului Nicolae
D. BUȘILĂ, doctor în medicină, autor de studii de
specialitate, președinte al Societății Studenților în
Medicină (d. 1933).

5 aprilie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în Curtea de Argeș,


jud. Argeş, a prof. univ. dr. Florian ȘTEFĂNESCU-GOANGĂ, care
a predat filosofie la Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galaţi între 1906 și 1919, cadru didactic la Catedra
de psihologie a Facultăţii de Litere a Universităţii
din Cluj, membru corespondent al Academiei
Române, întemeietorul primului Institut de
Psihologie Experimentală din România; în perioada
1950-1953 a fost încarcerat de regimul comunist la
închisoarea Sighet (d. 26 mart. 1958, București).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în


Tecuci, jud. Galaţi, a scriitorului George ARION,
jurnalist cu amplă activitate în domeniu, redactor
şi redactor-şef la revista Flacăra, preşedinte director
general al publicaţiilor Flacăra, preşedinte al
Romanian Crime Writers Club, autor a numeroase
cărţi poliţiste, de poezie, publicistică şi critică literară,
autor de scenarii de filme, Cetăţean de Onoare al
oraşului Tecuci, membru al Uniunii Scriitorilor din România, căruia i-a
fost decernat de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor din România.
104
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1961, în


com. Scorțaru Nou, jud. Brăila, a preotului Victor
ȚUGUI, absolvent al Seminarului Teologic „Chesarie
Episcopul” din Buzău (1984) și al Facultății de
Teologie din Bucureşti (1989), hirotonit pe seama
parohiei Valea Cânepii (1986), preot slujitor la parohia
„Sf. Arhangheli” din Brăila (1991), profesor la Seminarul Teologic „Sf.
Apostol Andrei” din Galaţi, unde a predat spiritualitate (1995-2005).

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în com. Independența,


jud. Galați, a scriitoarei Vali CRĂCIUN, absolventă
a Facultății de Litere, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași
(1993), profesor de limba şi literatura română la Grupul
Şcolar „Radu Negru” (1993-2007), apoi la Colegiul
Naţional „M. Kogălniceanu” din Galaţi (din 2007),
membru în Cenaclul „trimbulinziipunctro Galaţi”,
distinsă cu Premiul pentru debut la Festivalul de poezie
„Porni Luceafărul...” (2004), cu Marele Premiu „Marin
Preda” pentru proză și cu Premiul ziarului Viaţa liberă pentru poezie.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, în Alba Iulia, a


profesorului şi epigramistului Costică TENIE, cadru didactic în
oraşele Aiud şi Alba Iulia, care a colaborat la publicaţii locale gălăţene
şi centrale, premiat la Festivalurile de Umor de la Bistriţa şi Vaslui (n.
24 sept. 1916, sat Blânzi, com. Corod, jud. Galaţi).
6 aprilie

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1936, în com.


Puieştii de Jos, jud. Buzău, a pedagogului Elena
GHINEA, stabilită din 1967 la Tecuci, profesor de limba
şi literatura română în Umbrăreşti, culegător de folclor
din satele comunei Umbrăreşti, munca sa fiind publicată
în reviste de specialitate din Galaţi și într-un volum
editat de filiala din Tecuci a Casei Corpului Didactic Galaţi.
105
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

A 35 de ani de la nașterea, în anul 1986, în Târgu


Bujor, jud. Galați, a modelului Iulian DAMASCHIN,
absolvent al Seminarului Teologic din Galaţi și
al Facultății de Ştiinţe Economice, Universitatea
„Hyperion” din Bucureşti, desemnat cel mai bun
model din lume la concursul „International Best
Male and Female Model World”, desfăşurat în Spania (2014) și care,
la concursul „Man Universe Model 2015”, desfășurat în Republica
Dominicană, a fost ales Mister Universe Catwalk, în marea finală
clasându-se pe locul al doilea.

7 aprilie

A 180 de ani de la naşterea, în anul 1841, a medicului George


STAVRESCU (STAURESCU), absolvent al Şcolii de Chirurgie din
Bucureşti, doctor în medicină la Paris (1868), medic principal primar
al Spitalului Militar din Galaţi, în armată a ajuns până la gradul de
colonel, care a participat la Războiul de Independenţă în calitate de
medic şef al Diviziei III Militare Teritoriale membru al Lojii Masonice
„Discipolii lui Pitagora” din Galaţi (d. 12 ian. 1885, Menton, Franţa).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1976, în Galați, a voleibalistului


Marian APOSTU, absolvent al Facultății de Educație
Fizică și Sport din cadrul Universității din Craiova,
jucător la Clubul Sportiv Şcolar Galaţi, Steaua, Fibrex
Săvineşti, Petrom Ploieşti, Deltacons Tulcea, Metalul
Buzău, CSU şi Arcada Galaţi; campion naţional cu
Petrom şi Deltacons, câştigător al Cupei României
cu Petrom Ploieşti, cu peste 60 de selecţii la loturile
naţionale de juniori şi seniori, participant la Campionatele Balcanice şi la
Campionatul European din 1995, din Grecia; cu Deltacons Tulcea a ocupat
locul al doilea la Top Teams Cup, competiţie europeană intercluburi;
antrenor al echipei de volei CSM Arcada; selecționer al naționalei Under
20 a României cu care a câștigat medalia de argint la Campionatul Balcanic;
profesor/antrenor la Clubul Sportiv Școlar Galați din anul 2017.
106
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

8 aprilie

A 165 de ani de la nașterea, în anul 1856, în Galați, a


institutorului Ioan COSTACEA, care a luat parte la campania din
1877-1878 de la Griviţa cu Compania a 3-a din Batalionul de Geniu;
a lucrat la podul de peste Dunăre, la Corabia, apoi institutor la Măcin,
director de școală la Isaccea şi Sulina; subdirector şi instructor militar
la Şcoala Normală din Constanţa (1893), director al Şcolii Normale
din Constanţa (1898); revizor şcolar al judeţului Constanţa, distins
cu ordinele „Virtutea militară” şi „Răsplata muncii”, devenind primul
institutor medaliat.

C 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în


Galați, a juristului Alphons DALL’ORSO, cu studii
la Geneva şi Berlin, senator, deputat şi consilier
comunal la Galaţi, preşedinte al Camerei de Comerţ
din Galaţi, consul al Danemarcei la Galaţi, director
al Băncii Marmorosch Blank şi vicepreşedinte al
Comitetului Spitalului „Elisabeta Doamna” din Galaţi, vicepreşedinte
al Societăţii Culturale „V.A. Urechia” şi membru în numeroase societăţi
de binefacere şi culturale (n. 20 iul. 1865, Galați).

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1946, în Galați, a artistului


plastic Niculai Florin GEORGESCU, absolvent
al Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti (1974), cu numeroase
expoziţii personale de pictură şi participări la
expoziţii oficiale şi de grup, în ţară şi străinătate,
stabilit în Franţa la mijlocul anilor ᾿80, membru
al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi al
Fundaţiei „Taylor” din Paris, distins cu Premiul I pentru pictură al
Uniunii Artiştilor Plastici din România (d. 7 nov. 1995, Évry, Franţa).

107
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în com.


Ștefan cel Mare, jud. Bacău (Mănăstirea Bogdana), a
arhimandritului Isaia ȚUGURLAN, pe numele de
mirean Ilie, care a cunoscut prigoana comunistă și
a fost stareţ şi apoi duhovnic al Mănăstirii Bogdana
din Protoieria Oneşti a Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului, cel care a reconstruit Mănăstirea Bogdana,
după cutremurul din 4 martie 1977 (n. 5 aprilie 1928, com. Umbrărești,
jud. Galați).

9 aprilie

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1926, în Târgu Bujor, jud. Galați,


a matematicianului Viorel DUMITRAȘ, doctor în matematică, care a
desfăşurat o amplă activitate ştiinţifică, concretizată în articole şi studii
publicate în reviste de specialitate, secretar tehnic de redacţie la Institutul
de Matematică al Academiei (1951-1960), cadru didactic la Institutul
Politehnic din Bucureşti şi la Academia Militară Tehnică din Bucureşti.

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1926,


în Galați, a inginerului Costache BOGDAN,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
(1945), al Institutului Politehnic Iaşi (1949) și al
Facultății de Litere din Iași, specializarea limbă
engleză (în paralel cu studiile la Politehnică),
inginer la Întreprinderea Regională de Electricitate
Galaţi (1949-1952), unde a proiectat: linii electrice aeriene, staţii
subterane, staţia de pompare combustibil de la Centrala Electrică
Galaţi, instalaţia de tratare termochimică de la Termocentrale Galaţi;
șef de lucrări la secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini a Facultăţii
de Mecanică din cadrul Universității din Galați, creatorul Laboratorului
de Termotehnică din cadrul acestei facultății, specialist de referință în
domeniul Termotehnicii (d. 15 sept. 1987).

108
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în Timişoara, a artistului


plastic Ingo Gerhard GLASS, doctor în arte plastice,
muzeograf şi consilier ştiinţific la Muzeul de Artă
Modernă şi Contemporană din Galaţi (1968-1973),
unul dintre fondatorii Muzeului de Artă Vizuală
din Galaţi, cu numeroase expoziţii personale și
participări la expoziţii de grup şi tabere de sculptură
din România, membru al Asociaţiei Sculptorilor din
Ungaria, membru al „Fundaţiei culturale sud-est
germane” din München, distins cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad
de Ofiţer, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara.

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în


satul Mila 23, com. Crișan, jud. Tulcea, a sportivei
Maria NICHIFOROV, absolventă a Liceului
Teoretic Nr. 7 din Galați, legitimată la Clubul
Dunărea, antrenor Vasile Mănăilă, apoi la Clubul
Dinamo București, deținătoare a medaliei de bronz
la Jocurile Olimpice de la München, proba K2 - 500
m (1972) şi a medaliei de bronz la Campionatele Mondiale, proba K4-
500 m, distinsă cu titlul de Maestru Emerit al Sportului.

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în com. Nicoreşti, jud.


Galaţi, a profesorului şi artistului plastic Ştefan
BUŢURCĂ, care a organizat zeci de expoziţii
personale, a participat cu lucrările sale la expoziţii
de grup, a realizat ilustraţie de carte, profesor de
educaţie plastică în şcoli din Ţepu, Matca şi Tecuci,
cu peste 400 de lucrări în colecţiile de stat şi
particulare din România şi din străinătate (Franţa,
Italia, S.U.A., Canada, Israel, China), membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România.

109
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în


București, a artistului plastic, scenografului şi
fotografului Ioan Simion MĂRCULESCU, pictor
scenograf la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din
Galaţi, muzeograf şi director al Muzeului de Artă
Vizuală din Galaţi, care a colaborat cu grafică
şi desene în presa locală şi naţională, a creat
scenografii, costume, programe de spectacol, afișe pentru instituții
de cultură gălăţene, fondator al grupării artistice AXA, membru al
Uniunii Artiștilor Plastici din România şi preşedinte al filialei gălăţene,
participant la numeroase expoziţii de grup în ţară şi străinătate (n. 12
ian. 1943, Cernăuți). [Oameni... (8)]

10 aprilie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, a


avocatului Gheorghe CASAN, absolvent al Facultăţii
de Drept din Bucureşti (1904), primar al oraşului
Tecuci (1918-1919; 1930-1931; 1934-1936), decan al
Baroului Tecuci, deputat (1931), membru al Partidului
Naţional Creştin, decorat cu ordinele „Coroana
României” şi „Steaua României” în grad de ofiţer.

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în Galaţi, a profesorului


Ionel N. LONGINESCU, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi (1920), licenţiat al Facultăţii de Fizică-Chimie la Bucureşti
(1924), doctor în fizică la Sorbona (1928), profesor la Şcoala Normală
din Galaţi, la Liceul ,,Dimitrie Cantemir din Bucureşti şi la Academia
Comercială din Bucureşti, colaborator la revista Natura (Bucureşti),
Journal de Chimie Physique (Paris), Buletin de Chimie (Bucureşti),
Bulletin de Physique (Bucureşti), autor al mai multor volume cu
subiect ştiinţific (d. 7 mai 1962, Bucureşti).

110
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în satul Furceni,


com. Cosmeşti, jud. Galaţi, a economistului
şi profesorului Emil Ene DINGA, doctor în
economie, ministru al Integrării Europene
(2004-2005), director ştiinţific al Centrului
de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor
Slăvescu” al Academiei Române, cadru didactic
la Universitatea Politehnică din Bucureşti,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din
Bucureşti și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, cu numeroase
articole şi cărţi de specialitate publicate în ţară şi în străinătate.

11 aprilie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, a


inginerului Corneliu CIUCĂ, cadru didactic
la Institutul Politehnic din Galaţi, şef lucrări la
disciplinele Metalurgie fizică şi Toleranţe şi măsurători,
care a conceput o ingenioasă schemă de tratament
termic şi, în baza acesteia, o instalaţie originală,
deschizând alături de colegii de catedră un nou domeniu de cercetare,
emigrat în Statele Unite ale Americii, unde și-a continuat activitatea
inginerească prodigioasă (d. 5 dec. 2006, Illinois, S.U.A.).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în Galaţi, a economistului


Romulus PALADE, absolvent al Academiei de
Studii Economice din Bucureşti (1969), doctor în
economie (1983), profesor asociat la Academia de
Studii Economice din Bucureşti, cercetător ştiinţific
la Institutul de Economie Mondială, director adjunct
al Direcţiei Secretariat din cadrul Băncii Naţionale
a României, autor a numeroase studii şi articole în
reviste de specialitate, membru fondator al Asociaţiei
Umanitar-Culturale „Copiii Viitorului” şi al Asociaţiei Lions Club.
111
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

12 aprilie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Galaţi, a cineastului


George PREDA, absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea
din Bucureşti (1948), care a lucrat în cinematografie (din 1949), ca
monteur de film, la Romfilm şi apoi la Studioul „Al. Sahia”, la jurnalele
de actualităţi şi filme documentare.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941,


în Focşani, jud. Vrancea, a profesorului doctor
inginer Corneliu POPA, absolvent al Facultăţii de
Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi
Tehnică Piscicolă din cadrul Institutului Politehnic
din Galaţi, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţa
şi Ingineria Alimentelor din Galaţi, decan şi prodecan al Facultăţii de
Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit, expert juridic şi tehnic
pentru echipamente de industrie alimentară, membru în diverse comisii
naţionale, membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

14 aprilie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Lugoj, jud. Timiş, a


medicului Aurel NECHITA, absolvent al Colegiului Naţional „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, doctor în ştiinţe medicale,
director al Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică
Galaţi, decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, deputat de Galaţi, autor de cărţi, articole şi
studii în domeniu, membru fondator şi membru de
onoare al Ordinului Medicilor din România, distins
cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Comandor,
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Apollonia” din Iaşi, deținător
al titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi, din 2011.
112
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

15 aprilie

A 135 de ani de la de la naşterea, în anul 1886, în


Craiova, a specialistului în viticultură şi oenologului
Ioan C. TEODORESCU, profesor la Şcoala Normală
„C. Negri” din Galaţi (1909-1919), director şi director
general al Serviciului Viticulturii din Ministerul
de Agricultură şi Domenii, inspector general al
pepinierelor statului, unul dintre primii agronomi
care au ţinut conferinţe pe teme viticole la radio, autorul a numeroase
lucrări de cercetare asupra viei şi vinului, decorat cu Ordinul Muncii şi
distins cu titlul de Profesor Emerit, membru al mai multor societăţi şi
instituţii viticole naţionale şi internaţionale, vicepreşedinte al Oficiului
Internaţional al Viei şi Vinului (d. 20 aug. 1978, Bucureşti).

A 115 ani de la nașterea, în anul 1906, în Galați, a filologului


Gheorghe GUȚU, absolvent al Facultății de Filologie a Universității
din București (1928), profesor de limba latină la licee din Târgoviște,
Cluj, Brașov și București, conferențiar la Seminarul Pedagogic
Universitar „Titu Maiorescu” din București, traducător din mari
clasici ai literaturii și istoriografiei latine, autor al unui dicționar latin-
român (n. 15 dec. 1994, București).

16 aprilie

A 180 de ani de la nașterea, în anul 1841, în București, a


generalului de infanterie Dimitrie T. BENGESCU, tatăl scriitoarei
Hortensia Papadat-Bengescu, care a urmat studiile primare și liceale
în București, a activat în cadrul Regimentului 5 Dorobanți, Compania
a 8-a, care îşi avea sediul în Ivești, a fost căpitan și șef al Garnizoanei
militare din Ivești (atunci reședință de Plasă, în cadrul jud. Tecuci),
înaintat la gradul de general de brigadă în retragere (d. 7 nov. 1921,
Focșani).

113
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1936, în Timișoara, a


inginerului Matei KIRALY, absolvent al Facultății
de Mecanică, secția nave și instalații de bord, din
cadrul Institutului Politehnic din Galați (1970),
profesor-instructor la Casa Pionierilor din Galați,
pentru nou înființatul Cerc tehnico-aplicativ, grupa
de cercetări și experimentări navale (1969-1972),
inginer proiectant, inginer tehnolog principal, șef
al atelierului prototipuri la Institutul de Cercetări
și Proiectări Navale Galați (ICEPRONAV) (1972-1997), pionier al
navelor pe pernă de aer în România, cercetător al istoriei aviației,
deținător al mai multor brevete de invenții (d. 5 iunie 2011, Galați).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956,


în București, a regizorului Radu DINULESCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galați și al Institutului de Artă Teatrală și
Cinematografică „I.L. Caragiale” din București
(1980), regizor artistic la mai multe teatre din
România, primul regizor din lume care a realizat,
în colaborare cu Armand Richlet-Kleinberg, primul spectacol
multimedia 3D stereoscopic cu imagini 3D, distins cu Premiul
Asociaţiei Oamenilor de Teatru şi Muzică (ATM) pentru regia
spectacolului „Leonce si Lena” (1982), Premiul „Coup de Coeur de
la presse” - Avignon - pentru spectacolul „Hymnus” (2007), Titlul
de excelență conferit de Primăria Arad (2007), Premiul de regie
pentru spectacolul „Fabuloasa călătorie a domnului Nostoc” (2014),
Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, conferit de Patriarhia
Română (2016).

114
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

17 aprilie

C 85 de ani de la moartea, în anul 1936, în com.


Smulţi, jud. Galaţi, a învăţătorului şi animatorului
cultural Ene I. PATRICIU, preşedinte al primului
Cerc Cultural al Învăţătorilor Covurluieni, prin
stăruinţa sa fiind înfiinţate, în localitatea natală,
Banca „Izvorul”, Cooperativa „Sborul” şi Căminul
Cultural, colaborator la reviste precum Doina,
Izvoraşul, Revista învăţătorului, Buciumul instrucţiunii, Şcoala rurală,
Educaţia, Poşta, Curentul nou, Votul universal, Dunărea de Jos,
Căminul şcoalei, Educaţiunea (n. 4 iul. 1862, com. Smulţi, jud. Galaţi).

18 aprilie

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1861, în Galați, a avocatului și


omului politic Dimitrie S. NENIŢESCU, secretar
general al Ministerului de Interne, director al Băncii
Naționale a României, deputat și membru al Partidului
Conservator, deținător, în două rânduri, a funcției de
ministru al Industriei și comerțului (29 dec. 1910 - 27
mart. 1912; 28 mart. 1912 - 14 oct. 1912), ministru al
Finanțelor, director al ziarului Renașterea, membru al
Ateneului Român (d. 28 ian. 1930, București).

A 135 de ani de la nașterea, în anul 1886, în com. Surdila-Găiseanca,


jud. Brăila, a institutorului Petre PUCHIANU,
absolvent al Şcolii Normale „C. Negri” din Galaţi,
care a activat la Şcoala de aplicaţie de pe lângă Şcoala
Normală (actual Liceul Pedagogic „C. Negri”) din
Galaţi (1910-1914), autor de manuale didactice
pentru clasa a X-a, membru în colectivul de redacţie
al revistei Şcoala, căpitan în Regimentul 35 artilerie,
fondator şi preşedinte al Băncii Învăţătorilor din

115
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

Galaţi, membru al Partidului Naţional Liberal, preşedinte al Asociaţiei


Corpului Didactic Primar din Covurlui, condamnat în 1951, pentru
„uneltire împotriva ordinii sociale” (d. 1970, Bucureşti).

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971, în


Bucureşti, a avocatului Alexandru LASCAROV-
MOLDOVANU, scriitor şi traducător, membru
al Societăţii Scriitorilor Români, care a susţinut
la Societatea de Radio din Bucureşti rubrica „De
vorbă cu sătenii” în perioada 1930-1944 şi a cărui
operă literară, cu puternice accente morale şi
religioase, a fost redescoperită şi reeditată după anii ’90 (n. 5 apr. 1885,
Tecuci, jud. Galaţi). [Oameni... (3)]

19 aprilie

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Budachi, raionul


Cetatea Albă, Basarabia, a inginerului şi profesorului
universitar Valeriu A. GEORGESCU, absolvent al
Institutului Politehnic din Galaţi, doctor în ştiinţe
tehnice, cadru didactic la Facultatea de Mecanică a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autor şi
coautor de cărţi, manuale universitare și articole în
reviste de specialitate, autor a două invenţii brevetate
în domeniul echipamentelor şi tehnologiilor de
recondiţionare prin sudare, membru al Asociaţiei de Sudură din
România și al Asociaţiei Române de Robotică.

C 55 de ani de la moartea, în anul 1966, în


Miami (Florida, S.U.A.), a sculptorului Constantin-
Emil (Ticu) ARĂMESCU, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri din Galaţi şi al Facultăţii de Drept
din Bucureşti, doctor în științe juridice (31 dec.
1938), jurisconsult la Şantierele Navale Galaţi (1939-
1947), licenţiat în arte cu teza „Elemente persuasive
116
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

ale televiziunii” (1955), consilier juridic la Biblioteca Congresului din


Washington (1950-1957), creator a 170 de sculpturi, 5 neterminate, cu
expoziţii la Muzeul Norton (Palm Beach – Florida, dec. 1962), Miami
(1962,1963, 1964, 1965), Woodstock (1964), (1965), multe din lucrările
sale fiind cuprinse în patrimoniul Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi (n.
6 mai 1914, Galați).

20 aprilie

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în Tecuci, jud. Galaţi, a


profesorului universitar Iordachi I. DIMITRIU, doctor în economie,
cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
din Iaşi, autor de cărţi, manuale şi articole de specialitate (d. 30 mart.
2004).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în


Cernăuţi, a antrenorului Octavian CORDUBAN,
jucător de hochei la Metalul Rădăuţi până în 1961,
în acelaşi timp jucând şi fotbal (portar) în Divizia
B, la Echipa Dinamo Bucureşti (1961-1969), apoi un
an la Steaua Bucureşti, iar din 1970 până în 1979 la
CSM Dunărea Galaţi, antrenor la Clubul Dunărea
din Galaţi timp de 30 de ani, distins cu titlurile de Maestru al Sportului
(din 1966) şi Antrenor Emerit (1999) (d. 11 aug. 2017, Brăila).

21 aprilie

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1946, în com.


Nicorești, jud. Galați, a inginerei energetician Rodica
IROAIE, director de marketing la fosta Întreprindere
de Reţele Electrice Suceava și autoarea volumului
„Amintiri de toamnă târzie”, apărut la Suceava, în
2016.

117
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galaţi, a medicului


Valeriu ARDELEANU, doctor în ştiinţe
medicale, medic la Clinica 1 Chirurgie Galaţi,
chirurg oncolog, cu două specializări chirurgicale:
chirurgie generală şi chirurgie plastică şi
reconstructivă, managerul medical al Clinicii
„Arestetic” Galaţi, șef al Catedrei de Ştiinţe
morfologice la Facultatea de Medicină și Farmacie
din Galați, profesor universitar (din 2015), membru şi preşedinte
fondator al Lions Club Galaţi (2010).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Tecuci,


jud. Galați, a profesorului Ion T. SION, învăţător
în comuna natală, care a predat istoria şi limba
română în şcolile din Umbrăreşti-Deal, Umbrăreşti-
Vale şi la Liceul Agroindustrial din Tecuci, pasionat
de istorie şi neobosit scormonitor al arhivelor şi
bibliotecilor din ţară, autor al monografiei comunei
Umbrăreşti din judeţul Galaţi, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din
Tecuci instituind, în anul 2016, Premiul „Ion T. Sion” acordat elevilor
și studenților care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele
de istorie și cercetătorilor care au elaborat lucrări legate de istoria
Tecuciului (n. 26 aug. 1925, com. Umbrăreşti, jud. Galaţi).

23 aprilie

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1871, în com. Gănești, jud Galați,


a învățătorului și publicistului George (Gheorghe) P. SALVIU, absolvent
al Şcolii Normale din Galaţi (1890), învățător provizoriu în com. Smulți,
jud. Covurlui (1 nov. 1894) și definitiv (15 dec. 1897), institutor (1 apr.
1905), membru în Consiliul general al Instrucțiunii Publice din partea
școlilor rurale (cca 1910), revizor școlar clasa a II-a în jud. Covurlui (1 nov.
1908), distins cu „Răsplata muncii” clasa II (1903) și clasa I (1907) pentru
servicii aduse învăţământului, Premiu din partea judeţului Covurlui
118
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

pentru lucrarea „Monografia comunei Smulţi” (1903) și Premiu din


partea Societăţii de Ştiinţe Bucureşti, colaborator al mai multor publicații
de cultură și publicații școlare (d. ?).

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în satul Mihăieşti, com.


Horodniceni, jud. Suceava, a preotului Constantin
TODICESCU, hirotonit preot pe seama Bisericii
„Sf. Dumitru” din Cudalbi, jud. Galaţi (1 nov. 1918),
director al Gimnaziului comunal din Cudalbi, care
a desfăşurat o bogată activitate didactică ca profesor
şi director al Seminarului Teologic „Sf. Andrei”
din Galaţi şi al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti din
Galaţi, membru al Adunării EparhiaIe a Episcopiei
„Dunărea de Jos”, membru al secţiei administrative bisericeşti a
Congresului Naţional Bisericesc, decorat cu „Răsplata Muncii”
pentru şcoală şi biserică (d. 5 dec. 1986, com. Horodniceni, jud.
Suceava).

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1901, în


Galați, a poetului, dramaturgului şi traducătorului
Grigore SĂLCEANU, cu studii la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați, Liceul „Spiru Haret” din Tulcea
şi la Facultatea de Litere și Filosofie din București,
profesor de limba franceză la Liceul „Mircea cel
Bătrân” din Constanţa, fondator al revistei Pagini
dobrogene şi membru fondator al revistei Pontice, laureat al Premiului
pentru poezie al Institutului de Literatură, pentru traduceri din lirica
franceză şi al Premiului de poezie „Adamachi”, decernat de Academia
Română, membru şi preşedinte al Filialei din Dobrogea a Uniunii
Scriitorilor din România (d. 19 iul. 1980, Constanța). [Oameni... (4)]

119
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

24 aprilie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în Galaţi, a pictorului


Nicolae MANTU, membru şi vicepreşedinte al
Societăţii Culturale „V.A. Urechia”, fondator al
Cenaclului Uniunii Artiştilor Plastici din Galaţi,
care a iniţiat prima expoziţie colectivă la Galaţi,
a participat la expoziţiile anuale ale „Tinerimii
artistice”, a colaborat cu desene satirice şi ilustraţii
la majoritatea publicaţiilor importante ale vremii
(Adevărul, Dimineaţa, Patriotul, Moftul român, Moş
Teacă, Furnica) (d. 8 sept. 1957, Galaţi).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946,


în com. Bozieni, jud. Neamţ, a regizorului
Dan MIRONESCU, absolvent al Institutului
Politehnic Galaţi (1969) şi al Institutului de Artă
Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”
din București (1974), regizor artistic al seriei de
filme documentare intitulată „Gândit în România”, dedicată unor mari
inventatori români.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, a profesoarei Cristina


IONESCU, absolventă a Liceului „Emil Racoviță”
din Galați (1989) și a Facultății de Biologie, Geografie
și Geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca (1994), profesoară de biologie la Grupul
Școlar „Gheorghe Asachi” din Galați (1994-1996),
Grupul Școlar „Dumitru Moțoc” din Galați (1996-
2010), Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din
Galați, Școala Generală Nr. 13 „Ștefan cel Mare” din
Galați (din 2010).

120
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în Galaţi, a dirijorului


Gabor KISS, discipol al marelui maestru Antonin
Ciolan, prim dirijor cu o carieră remarcabilă la
Teatrul Muzical din Galaţi (din anul 1957), director
artistic al instituţiei gălăţene (1975-1980), care,
după pensionare (1988), în calitate de profesor
la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” şi la Şcoala
de Arte din Galaţi, a cultivat în rândul tinerei
generaţii dragostea pentru arta sunetelor, deținător
al diplomei ,,Bagheta de aur” din partea celebrului dirijor Arvid
Jansons (n. 15 oct. 1933, Cluj).

25 aprilie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în Tecuci, jud. Galaţi,


a juristului George ELIAN, absolvent al Liceului
„D.A. Sturdza” din Tecuci (1933) și al Facultății de
Drept a Universităţii din Cernăuţi, judecător la Iveşti,
procuror general al Curţii de Apel din Botoşani şi
Oradea, preşedinte al Colegiului Penal din cadrul
Tribunalului Suprem al R.S.R., ambasador al
României la Haga (d. 6 ian. 1990, Bucureşti).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


com. Vânători, jud. Vrancea, a profesoarei şi artistei
plastice Lia NOUR, cadru didactic în învăţământul
gimnazial din Galaţi, cu numeroase expoziții
personale și participări la expoziţii colective,
având lucrări în colecţii particulare din România şi
Germania, membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici
„Simeza” din Galaţi.

121
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

C 30 de ani de la moartea, în anul


1991, a jurnalistului George (Gheorghe)
MIHĂILESCU, unul dintre ziariştii recunoscuţi
ai presei gălăţene interbelice, directorul
periodicului gălăţean Acțiunea, corespondent
local pentru ziarele centrale, arestat în 1949,
deţinut politic în penitenciarele Jilava și Pitești
(n. 2 februarie 1902, Galaţi).

28 aprilie

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în Cajvana, jud.


Suceava, a profesorului Vasile LUCAN, absolvent al Liceului Ortodox
din Suceava, al Facultăţii de Teologie şi al Facultăţii de Filosofie din
cadrul Universităţii din Cernăuți, profesor de istorie și limbă latină
la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1932-1935), profesor la
Seminarul din Galaţi din 1 septembrie 1930 (d. 30 ian. 1930).

C 125 de ani de la moartea, în anul 1896, a profesorului Ştefan


BURGHELEA, profesor de geografie și istorie la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1870-1896), ajutor de primar în Galați,
corespondent, timp de un deceniu, pentru ziarele din Bucureşti,
membru al Partidului Național Liberal (n. 1850, com. Deleni, jud.
Vaslui).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936,


în Galaţi, a balerinului Ionel LAZĂR, care a
activat în cadrul Teatrului de Operetă şi Estradă
din Galaţi încă de la înfiinţarea sa, în anul
1956, coregraf pentru numeroase spectacole
ale Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galați și
ale Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați,

122
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

coordonator al unor formaţii de amatori la I.J.G.C.L., Casa de Cultură


a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor etc., profesor de dans
popular al Ansamblului „Doina Covurluiului” şi la Liceul de Arte din
Galaţi (d. 28 ian. 2015, Galaţi).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946,


în Suceava, a profesorului univ. dr. Alexandru
PĂCURARU, fost voleibalist de performanţă,
antrenor de volei la Clubul Sportiv Universitatea
din Galaţi şi la Clubul Şcolar Nr. 1, cadru didactic
la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, fost decan
al acesteia, autor a numeroase lucrări de specialitate.

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Galaţi, a inginerului


hidrotehnic Corneliu Dan HÂNCU, doctor în ştiinţe inginereşti,
profesor universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanţa,
membru al Asociaţiei Naţionale a Hidroenergeticienilor din România
„Aqua Nostra”, al Rețelei Naţionale a Laboratoarelor din Construcţii
și al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

29 aprilie

A 90 de ani de la nașterea, în anul


1931, în com. Independenţa, jud. Galaţi, a
scriitorului, publicistului şi scenaristului
Ilie TĂNĂSACHE, reporter, şef de secţie,
redactor şi redactor-şef adjunct la ziarul
gălăţean „Viaţa nouă”, secretar literar la Teatrul
Dramatic din Galaţi, publicist comentator la
ziarele „Scânteia” şi „Adevărul”, redactor-şef la Editura ,,Doris” din
Bucureşti, autor de scenarii de film, membru al Uniunii Ziariştilor
din România, al Uniunii Scriitorilor din România şi al Asociaţiei

123
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

Scriitorilor din Bucureşti, deținător a numeroase premii, printre


care Premiul pentru publicistică al Consiliului Ziariştilor, Premiul
Interteleviziunii la Festivalul Internaţional al Filmului pentru TV și
Premiul ,,Opera Omnia” din partea Societăţii Scriitorilor ,,Costache
Negri”. [Oameni... (4)]

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


Tecuci, a scriitoarei Antoaneta CHIBURŢĂ,
absolventă a Facultăţii de Filologie din cadrul
Universităţii din Iaşi, cadru didactic în învăţământul
preuniversitar din Tecuci şi Galaţi, director de
şcoală, inspector şcolar, membru al Cenaclului
„Arionda”, autoare a mai multor volume de versuri.

C 55 de ani de la moartea, în anul 1966, în Iaşi, a preotului


Cicerone IORDĂCHESCU, profesor şi secretar
la Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi,
preot la Biserica „Sfinţii Voievozi” din Galaţi,
autorul primului tratat de patrologie în limba
română „Istoria vechii literaturi creştine”, care
a colaborat cu studii, articole şi traduceri la
revistele Viitorul, Mitropolia Moldovei, Biserica
Ortodoxă Română, Luminătorul și a condus,
între anii 1913-1914, revista Viaţa creştină (n. 22 ian. 1882, sat Liţca,
com. Miclăuşeni, jud. Iaşi).

C 55 de ani de la moartea, în anul 1966, în Iași, a doctorului


în științe biologice Alexei ALEXINSCHI, profesor la Liceul „D.A.
Sturza” din Tecuci (1928-1952) şi la Şcoala Pedagogică din Iaşi (1952-
1954), cercetător la Filiala din Iaşi a Academiei Române (1954),
referent ştiinţific al Academiei la colectivul Fauna R.P.R., cercetător
principal la Filiala Academiei din Iaşi (1960-1964), unul dintre cei

124
Aprilie 2021 Calendar cultural gălăţean

care au adus contribuții importante la înființarea


Muzeului comunal „Mihail Dimitriu” – Arheologie
și Științele Naturale Tecuci, actualmente Muzeul de
Istorie „Teodor Cincu” (1934), membru al Societăţii
de Ştiinţe Naturale şi Geografie și al Societăţii de
Botanică şi Zoologie din Viena (n. 7 iun. 1899,
Iaroslav, Rusia).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1976, în Târgu Bujor, jud.


Galaţi, a scriitoarei Nicoleta IOVIȚĂ, inclusă în antologia de creaţie
literară „Iluzii de vară”, Editura Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin
(2014) și care a debutat literar cu versuri în antologia „Lira de foc”,
Editura InfoRapArt, Galaţi (2014).

Alexandru Lascarov-Moldovanu:

Dragostea pentru popor şi pentru ţară ne-o vom


arăta, mai cu seamă, cunoscând şi iubind trecutul nostru,
respectând pe înaintaşi. Un neam care nu-şi cunoaşte
trecutul e un popor slab; şi cel care şi-l cunoaşte, e vrednic
a sta mai tare împotriva vijeliilor vieţii.

125
Calendar cultural gălăţean Aprilie 2021

Lola Schmierer-Roth:

Cred mai curând că ceea ce mă desparte de


ceilalţi pictori nu este atât concepţia, cât faptul că ei au
ideea că trebue să lucrezi într-o anumită manieră, ceea
ce după mine este complet fals.

Ilie Tănăsache:

Profesia de publicist şi scriitor pune continuu


întrebări. Tocmai pentru că unealta de lucru, ca să
spun aşa, o reprezintă oamenii. Destinul lor. Bucuriile
şi deziluziile lor.

Grigore Sălceanu:

Adevărul e că poezia adevărată nu are vârstă.


Nu este nici de ieri, nici de mâine, ci de totdeauna.
Poezia frumoasă este eternă.

Ioan Simion Mărculescu:

Cel mai important lucru în viaţă este pasiunea.


Pasiunea înseamnă să trăieşti. Iar dacă pasiune nu
există, atunci nu are rost să trăieşti. Adevărata creaţie
este, de fapt, să plonjezi într-un necunoscut pe care să-l
recreezi…

126
Mai
SÂMBĂTĂ 1 17 Luni
DUMINICĂ 2 18 Marţi
Luni 3 19 Miercuri
Marţi 4 20 Joi
Miercuri 5 21 Vineri
Joi 6 22 SÂMBĂTĂ
Vineri 7 23 DUMINICĂ
SÂMBĂTĂ 8 24 Luni
DUMINICĂ 9 25 Marţi
Luni 10 26 Miercuri
Marţi 11 27 Joi
Miercuri 12 28 Vineri
Joi 13 29 SÂMBĂTĂ
Vineri 14 30 DUMINICĂ
SÂMBĂTĂ 15 31 Luni
DUMINICĂ 16

Mai ~ Florar ~ Frunzar


2021

Mai

1 mai - Ziua Muncii


2 mai - Paştele
3 mai - Paştele
9 mai - Ziua Tatălui

Calendar

A
niversări C omemorări
C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în
com. Crueşti, jud. Dâmboviţa a profesorului doctor
inginer Simion POPESCU, specialist în domeniul
biochimiei cerealelor, autor de studii de biochimie,
fizica şi chimia cerealelor, cu o bogată activitate
didactică şi ştiinţifică (n. 1 sept. 1907, com. Corneşti,
jud. Dâmboviţa). [Oameni... (8)]

1 mai
A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în
com. Corod, jud. Galaţi, a inginerului, profesorului
universitar George Şt. ANDONIE, istoric al
ştiinţelor, membru în Comitetul de Istorie și
Filosofie a Științei al Academiei Române, membru
în Comitetul Internațional de Istorie a Matematicii
din Toronto și New York (d. 24 ian. 1988, Bucureşti).
[Oameni... (4)]

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în loc. Frasin, jud.


Suceava, a profesorului Wilhelm PASKO, profesor de matematică
la Școala Secundară de Fete din Dorohoi (1926-1927), Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1927-1928; 1934-1936), Școala Comercială
din Galați (1933-1936), transferat la Târgu Mureș (1936).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Bucureşti, a


profesorului universitar Dan SCARPETE,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
doctor inginer, cadru didactic la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi, decan şi prodecan al
extensiei din Cahul a Universităţii „Dunărea de
Jos”, conducător de doctorat în domeniul inginerie
mecanică, membru în Comitetul director al
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

Societăţii Inginerilor Automobilişti din România, membru al


Asociaţiei de Tribologie din România.

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


Târgu Bujor, jud. Galaţi, a profesorului universitar
Gheorghe V. LEPĂDATU, doctor în economie,
expert contabil, autor de cărţi şi de articole ştiinţifice
publicate în periodice de specialitate, preşedinte al
Editurii Ştiinţifice F.M.R. Bucureşti şi al Fundaţiei
Culturale Met ART, membru în colegiul de redacţie
a numeroase reviste, membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor
din România, Societăţii Române de Metalurgie, Societăţii Române de
Statistică, World Academy of Science, Engineering and Technology,
International Association of Computer Science and Information
Technology.

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în satul Negrileşti, com.


Munteni, jud. Galaţi, a artistei plastice Trandafira
COJOCARU, absolventă a Liceului de Artă din
Galaţi, sculptor şi grafician cu numeroase expoziţii
personale, cu participări la expoziţii de grup, la
simpozioane şi tabere de creaţie naţionale, profesoară
de sculptură în Brăila şi Bucureşti, coautoare
a monumentelor eroilor din Făurei şi Surdila
Găiseanca (jud. Brăila), membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România, Secţia sculptură - Filiala Brăila, deținătoare de
premii pentru sculptură şi pentru activitatea didactică.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în


Bucureşti, a conferenţiarului universitar Andy
PUŞCĂ, doctor în ştiinţe juridice, absolvent al
Facultăţii de Drept, Universitatea „Danubius”
din Galaţi (1999) şi al Facultăţii de Administraţie
Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice
130
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

şi Administrative Bucureşti (1999), rector al Universităţii „Danubius”


din Galaţi (din 2012), avocat în Baroul Bucureşti, membru în mai
multe asociaţii cu profil academic din ţară şi străinătate.

2 mai

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în com.


Ţuţcani, jud. Covurlui (astăzi jud. Vaslui), a preotului
Grigorie LEU, hirotonit preot pe seama bisericii din
Oancea, preot paroh şi învăţător în comuna Oancea,
cântăreţ la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Galaţi,
preot militar în timpul Primului Război Mondial,
preot spiritual şi profesor la Seminarul „Central” din
Bucureşti, episcop al Argeșului (1936-1940) şi al Hușilor (1940-1949),
care a publicat numeroase lucrări de teologie misionară, istorică şi
pastorală, arhitectură și artă religioasă (d. 1 mart. 1949, Huşi).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Pechea, jud.


Galaţi, a profesorului şi folcloristului Gheorghe
BOLDEA, profesor de limba şi literatura română
în jud. Galaţi (Pechea, Lieşti, Cosmeşti, Tecuci),
director de cămin cultural şi de unităţi şcolare,
pasionat folclorist, care a publicat împreună cu prof.
Constantin Trandafir culegerea de folclor „Suhurlui,
apă de şes”, membru fondator al Societăţii „Suhurlui”,
autor de articole pe teme folclorice, pedagogice, culturale și literare,
realizator de emisiuni la Radio Bucureşti şi Radio Iași (d. 2019).

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, a


balerinului Eugen MĂRCUI, solist de balet categoria
I la Opera Română din Bucureşti, timp de 14 ani, solist
dansator, asistent principal şi pedagog la Opera din
Timişoara (1964-1968), balerin la Teatrul Muzical din
Galaţi (1970-1980), printre rolurile în care a strălucit
131
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

pe scena teatrului liric gălăţean, numărându-se cel al lui Quasimodo


din „Cocoşatul de la Notre Dame”, un adevărat cântec de lebădă al
carierei sale artistice (n. 1932).

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, în


Galaţi, a sculptorului Marcel GROSU, profesor de
desen în învăţământul liceal din Galaţi, prezent la
numeroase expoziţii colective din ţară şi străinătate,
membru şi preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici,
Filiala Galaţi (n. 29 aug. 1929, Galaţi).

3 mai

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galaţi, a profesorului


universitar Alina Elena GANEA, doctor în
Filologie, specializarea Lingvistică, la Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaşi (2007), profesor în cadrul
Departamentului de Limba și Literatura Franceză,
membru în Asociaţia de Formare Profesională
– UGAL (din 2013), membru invitat ILIAS
(International Learned Institute for Argumentation
Studies) (din 2011), membru ARDUF (Association
Roumaine des Départements Universitaires Francophones) (din
2007), distinsă cu Premiul „Jeune chercheur”, oferit de Asociaţia
Română a Departamentelor de Franceză din România (2013).

4 mai

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1861, a preotului Trandafir


CRIHANĂ, preot la Biserica „Prea Cuvioasa Paraschiva” din comuna
Cudalbi, jud. Covurlui.

132
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în Bucureşti, a poetului


şi traducătorului Iosif CASSIAN-MĂTĂSARU, care şi-a început
activitatea publicistică în tinereţe, la Galaţi, colaborând apoi la reviste
literare din capitală, consacrându-se spre sfârşitul vieţii ca traducător,
oferind o inspirată versiune românească unor opere ale unor clasici ai
literaturii universale, precum Corneille, Goethe, Schiller, Victor Hugo
etc. (n. 25 febr. 1896, Galaţi).

5 mai

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com.


Orbeni, jud. Bacău, a profesorului şi epigramistului
Eustaţiu PALAGHIŢĂ, profesor de ştiinţele
naturii la Galaţi, în perioada 1938-1945, la Liceul
Comercial şi Liceul „Vasile Alecsandri”, colaborator
intens la presa gălăţeană, dar şi la revista Epigrama
între anii 1939-1941 (d. ?)

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com. Independenţa,


jud. Galaţi, a artistului plastic Gheorghe
ENACHE, absolvent al Liceului de Muzică şi
Artă Plastică din Galaţi, cu numeroase expoziţii
personale, care a expus în cadrul manifestărilor
colective ale Uniunii Artiştilor Plastici din
România - Filiala Tulcea, a participat la expoziţii
naţionale şi internaţionale şi la tabere de creaţie,
având lucrări în colecţii de stat şi particulare
din România, Anglia, Austria, Australia, Elveţia, Franţa, Germania,
Grecia, Italia, Olanda, Spania, S.U.A., membru al Uniunii Artiştilor
Plastici din România, distins cu Premiul I la expoziţia „Urmuz” de la
Tulcea.

133
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

6 mai

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în com. Cosmeşti,


jud. Galaţi, a preotului Iancu DUBĂU, profesor la Seminarul din
Chişinău, paroh la Gârbovăţ, în jud. Tighina, apoi în judeţul Galaţi, în
satele Movilenii de Sus şi Lungoci, arestat şi condamnat administrativ
(26 iun. 1952 - 15 mai 1954), arestat pe 17 ian. 1958 pentru „activitate
legionară” şi deţinut la Periprava, fiind eliberat pe 23 febr. 1961.

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în


Galaţi, a inginerului în ştiinţa şi ingineria
alimentelor Doruleţ Nelu RESMERIŢĂ,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi (promoţia 1986) şi al Facultăţii de Ştiinţa
şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” (1992), cadru didactic titular
al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor,
inspector şcolar general al judeţului Galaţi, autor al mai multor cărţi
şi lucrări ştiinţifice de specialitate (n. 3 aug. 1967, Galaţi).

7 mai

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în oraşul Lugoj, jud.


Timiș, a profesorului de educaţie fizică Emilian
PĂTRU, absolvent al Liceului cu Program Sportiv
din Galați (1975) și al Facultății de Învățământ
Pedagogic, Secția de educație fizică din cadrul
Universităţii din Galați (1980), cadru didactic în
Galaţi la Școala Gimnazială Nr. 9 (1980-1982),
Școala Gimnazială Nr. 32, Liceul Pedagogic
„Costache Negri”, Școala Nr. 42 (1982-1983),
Liceul Industrial Nr. 2 (1983-1997) şi la Colegiul Național „Vasile
Alecsandri” (din 1999), inspector școlar de specialitate (1997-2020).

134
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

9 mai

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1901, în sat Cotoroaia, com.


Cerțești, jud. Galați, a preotului Ștefan CAPOTĂ, elev al Seminarului
„Sf. Andrei din Galaţi, apoi al Seminarului din Huși și al Institutului
Teologic din Bucureşti (1926), numit paroh la Parohia Cârlomăneşti,
jud. Tutova (1923-1929), transferat la Parohia Borodeşti, Pochidia
(Vaslui), numit econom stavrofor la Mănăstirea Adam la 14 august
1945 (d. 9 dec. 1961, sat Pochidia, jud. Vaslui).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941,


în satul Prodăneşti, com. Bereşti-Meria, jud.
Galaţi, a profesoarei Ileana MITU, absolventă a
Institutului Pedagogic din Galaţi, profesoară de
matematică în Tg. Bujor la liceul din localitate,
cadru didactic şi directoare la Şcoala Generală
Nr. 2 „Grigore Hagiu” în perioada 1978-1998.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, în Bacău, a profesorului


universitar doctor Victor NADOLSCHI, profesor
la Catedra de matematici speciale din cadrul
Institutului Politehnic din Galaţi în perioada
1966-1968, cu preocupări în aplicarea statisticii
matematice în astronomie, de astronomie
practică și istoria astronomiei, autor de cursuri
de astronomie (n. 4 iul. 1911, Chişinău, Republica
Moldova).

135
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

10 mai

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1881, în Galați, a bancherului


Jean (Zanni) CHRISSOVELONI, căsătorit cu Sybille Youell, fiica
armatorului şi omului de afaceri Edward Charles
Youell; a pus bazele Băncii Chrissoveloni (1920) și
a demarat proiectul de construcţie al sediului de pe
str. Lipscani din București; membru în consiliile de
administrație ale unor firme importante din țară,
proprietar al moșiei de la Ghidigeni, acolo unde a şi
fost înmormântat, în cavoul familiei (d. 22 oct. 1926,
București).

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în Galaţi, a medicului


Alexandru BĂDESCU, doctor în medicină la Facultatea de Medicină
din Bucureşti, intern al Eforiei Spitalelor, cu studii la Institutul Radiului
şi la Universitatea din Paris, medic-şef al Secţiei de obstetrică de la
Maternitatea Bucureşti şi medic consultant la Societatea Tramvaielor
din Bucureşti.

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1931, în Tecuci, jud. Galaţi, a


inginerului navalist Gheorghe LEHĂCEANU, absolvent al Facultății
de Construcţii Navale din cadrul Institutului Politehnic din Galaţi,
inginer la Şantierul Naval Galaţi (1965), inginer proiectant la
ICEPRONAV (1966).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946,


în com. Suceveni, jud. Galaţi, a psihologului şi
profesorului universitar Nicolae MITROFAN,
doctor în psihologie, primul preşedinte al
Colegiului Psihologilor din România, membru
fondator al Societăţii de Psihoterapie Experienţială

136
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

Română – Institutul S.P.E.R., preşedintele Asociaţiei Psihologilor


din România, autor a numeroase lucrări de referință în literatura
de specialitate română și internațională, numele său fiind legat de
crearea noului sediu al Facultății de Psihologie și Științele Educației
a Universității din Bucureşti, membru al mai multor organisme
naţionale şi internaţionale (Asociația Psihologilor Judiciari, Asociaţia
Asistenţilor Sociali din România, European Association of Personality
Psychology, European Association of Psychological Assessment,
International Council of Psychologists), distins cu titlul de „Doctor
Honoris Causa” de către Senatul Universităţii „Andrei Şaguna”.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în


Tecuci, jud. Galați, a profesoarei și jurnalistei
Emilia CHISCOP, absolventă a Facultății de
Istorie din cadrul Universității „Al.I. Cuza” din
Iași și a Școlii Economice Postuniversitare din
cadrul aceleiași universități, deținătoare unui
master în politici de dezvoltare internațională
de la Sanford School of Public Policy, Duke University (2012), jurnalistă
la Monitorul și la Ziarul de Iași (1997–2010), selectată pentru Bursele
Rosalynn Carter pentru Jurnalism în Sănătate Mintală, acordate de
Centrul Prezidențial Jimmy Carter din Atlanta (2008), stabilită în
S.U.A., lucrează în prezent la Duke University, unde a promovat recent
în postul de asociat cu integritatea cercetării științifice.

12 mai

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în Iaşi,


a inginerului constructor Nicolae STRAT, inspector
principal CFR, conferenţiar universitar la Facultatea de
Construcţii a Institutului Politehnic din Iaşi, specialist
în domeniul construcţiilor de căi de comunicaţii și al
lucrărilor de căi ferate (n. 17 oct. 1901, sat Mândreşti,
com. Valea Mărului, jud. Galaţi).

137
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

13 mai

C 115 ani de la moartea, în anul 1906, în Iași,


a doctorului și profesorului universitar Aristide
PERIDE, întemeietor al învățământului românesc
superior de anatomie și al primului muzeu de
anatomie din țară, membru al Societății Culturale
Junimea (n. 2 mart. 1848, sat Bursucani, com.
Bălăbănești, jud. Galați).

15 mai

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com.


Şomcuţa Mare, jud. Maramureş, a profesorului
universitar inginer Iosif EGRI, primul director al
Institutului Mecano-Naval din Galaţi, devenit ulterior
Institutul Politehnic din Galaţi unde a îndeplinit
funcţiile de decan şi rector, autor de lucrări şi studii
ştiinţifice în domeniu, distins cu titlul de Profesor
Universitar Emerit în anul 1974 şi cu titlul de Senator de Onoare pentru
activitatea desfăşurată în învăţământul superior gălăţean, în anul
1996, membru al Asociaţiei Ştiinţifice a Inginerilor şi Tehnicienilor
(d. 1 febr. 2000, Galaţi). [Oameni... (4)]

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Văleni, jud.


Olt, a inginerului Soare STĂNCIOIU, absolvent al
Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare şi
Tehnica Pescuitului din cadrul Institutului Politehnic
Galaţi, doctor în ştiinţe (specialitatea piscicultură),
care a desfăşurat o amplă activitate didactică în cadrul
Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare şi
Tehnica Pescuitului din Galaţi.

138
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


Râmnicu Sărat, jud. Buzău, a profesoarei Geta
VINTILĂ, profesor de biologie-agricultură şi
director la Şcoala Generală Umbrăreşti şi Şcoala
Generală Nr. 2 „Grigore Hagiu” din Tg. Bujor,
coordonator al revistei şcolare BioRevista.

16 mai

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com. Bălăbăneşti,


jud. Galaţi, a maistrului Gheorghe Nelu MITU, împuşcat în zona
Universităţii Bucureşti, erou martir al Revoluţiei Române din
decembrie 1989 (d. 21 dec. 1989, Bucureşti).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


com. Poiana, jud. Galaţi, a chimistului şi profesorului
universitar Vasile HULEA, cu studii liceale la Liceul
„Calistrat Hogaş” din Tecuci, doctor în chimie, care a
desfăşurat o amplă activitate didactică şi de cercetare
concretizată în volume şi articole în domeniu,
profesor şi cercetător asociat la universităţi din
Franţa, membru al Grupului Francez de Zeoliţi, al Societăţii Române de
Cataliză și al Asociaţiei Române de Zeoliţi şi Site Moleculare.

18 mai

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


Galați, a radiofizicianului Emil STRUNGĂ, care a
desfăşurat o bogată activitate profesională în Galaţi
în cadrul şcolilor postliceale sanitare și a Spitalului
Judeţean, director al Muzeului de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă”, autor a numeroase articole de
radiofizică şi fizică medicală în reviste din ţară şi
străinătate, deputat în Parlamentul României.

139
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

19 mai
A
85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Traian, jud.
Teleorman, a economistului şi fotografului Năstase
MARIN, autor de cărţi dedicate în special copiilor şi
tinerilor, prezent cu proză, eseuri, reportaje, cronici,
critică literară şi plastică sau fotografii în publicaţii
locale şi naţionale (Axis Libri, Viaţa nouă, Viaţa
liberă, Munca, Şcoala gălăţeană, Viaţa de Pretutindeni,
Flacăra, Magazin, Epoca, Basarabia literară, Armonii
culturale, Bogdania, Dor de dor, Ecouri dunărene),
membru al Asociaţiei de Artă Plastică „Camil Ressu” din Galaţi.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în satul


Boholţ, jud. Braşov, a inginerului Vasile JOANTĂ,
director general, preşedinte al Consiliului de
Administraţie al S.C. Martens S.A. Galaţi, iniţiator şi
sponsor al Taberei de Creaţie „Pro Boholţ” (pictură
şi sculptură), desfăşurată anual în localitatea Boholţ,
tabără la care au participat mai mulţi artişti plastici
gălăţeni, distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi
(2014) şi cu Premiul de Excelenţă pentru actele de mecenat în cultură la
Galele Culturii Gălăţene din partea Direcţiei Judeţene de Cultură Galaţi
(2019).

20 mai
A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în com.
Nicoreşti, jud. Galaţi, a scriitorului şi publicistului
Aurel Mihai BRUMĂ, cu studii gimnaziale şi liceale
în Tecuci, profesor în învăţământul gimnazial în
județele Galaţi şi Vrancea, redactor realizator la Radio
Iaşi, director și consilier editorial la Editura „Savia” din
Iaşi, membru al Cenaclului Universităţii „Al. I. Cuza”,
Cenaclului „Ion Creangă”, Grupului „Nocturna”, Uniunii Scriitorilor din
140
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

România – Filiala Iaşi, Asociaţiei Umoriştilor din România, membru


fondator al Societăţii Culturale „Joseph Schmidt” din Suceava, distins
cu titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Tecuci (2006), autor de
volume de proză, inclus în antologii şi dicţionare literare.

21 mai

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1966,


în Galaţi, a graficianului Costel PĂTRĂŞCAN,
artist cu numeroase expoziţii personale în ţară şi
străinătate, redactor-şef la revista de umor şi rebus
Ţeapa, ilustrator de carte, caricaturist la numeroase
publicaţii (Adevărul, Evenimentul zilei, Plai cu Boi,
Independent, România literară, Săptămâna financiară,
Moftul Român) şi posturi TV, distins cu zeci de primii naţionale şi
internaţionale, preşedinte al Asociaţiei Atitudini Pro Europene.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981,


în Galaţi, a lectorului universitar Ana Alina
IONESCU DUMITRACHE, doctor în ştiinţe
penale la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (2012),
decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
„Danubius” din Galaţi (din 2016), purtător de cuvânt
al Universităţii „Danubius”.

22 mai

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Şendreni, jud.


Galaţi, a inginerului şi profesorului universitar Gheorghe ZLATE,
doctor în ştiinţe tehnice, titular timp de peste 30 de ani al disciplinei
Bazele producţiei lemnului şi protecţia mediului din cadrul Facultăţii
de Industria Lemnului a Universităţii „Transilvania” din Braşov, autor
şi coautor de manuale, cursuri universitare, culegeri și articole de
specialitate în reviste din ţară şi străinătate.

141
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în


Galaţi, a instrumentistului Dumitru SANDU,
absolvent al Conservatorului „Gheorghe Dima”
din Cluj, referent muzical la Teatrul Muzical
„Nae Leonard” din Galaţi (n. 14 apr. 1929, sat
Măcişeni, com. Corni, jud. Galaţi).

23 mai

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în com. Rucăr, jud.


Muscel (astăzi jud. Argeş), a economistului Victor
SLĂVESCU, doctor în ştiinţe economice (1914),
şeful organizaţiei P.N.L. Galaţi, cu 7 mandate
de deputat în 5 legislaturi (1927-1938), profesor
universitar şi rector al Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Bucureşti (1927-1947),
membru corespondent al Academiei Române (23
mai 1936), membru titular al Academiei Române
(20 mai 1939), repus în drepturi (3 iul. 1990), deţinut politic la Sighet
(1950-1955), distins cu Ordinul „Coroana României” în grad de Mare
Cruce şi cu titlul de Mare Ofiţer al Legiunii de Onoare (d. 24 sept.
1977, Bucureşti).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006,


în Bucureşti, a scriitorului Iordan CHIMET,
publicist, scenarist şi traducător, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, critic
şi istoric de artă, colaborator la numeroase
publicaţii din ţară şi străinătate, membru
fondator, împreună cu Pavel Chihaia şi Constant
Tonegaru, al Asociaţiei „Mihai Eminescu”, susţinătoare a victimelor
terorii comuniste, deţinător a numeroase premii şi distincţii în ţară şi
străinătate, membru al Uniunii Scriitorilor din România (n. 18 nov.
1924, Galaţi). [Oameni... (2)]

142
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

24 mai

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, a


inginerului metalurg Florentina POTECAŞU,
profesor universitar doctor la Facultatea de
Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, membră
în colegiul de redacţie al revistelor Metalurgia,
Metalurgia International și The Annals of «Dunărea
de Jos» University of Galaţi, membră a Societăţii de Chimie din
România.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în


Bucureşti, a scriitorului Fănuş NEAGU, elev al
Liceului Pedagogic „C. Negri” din Galaţi la începutul
anilor ’50, remarcabil prozator şi dramaturg,
director al Teatrului Național din București (1993-
1996), membru titular al Academiei Române (n. 5
apr. 1932, com. Grădiştea de Sus, jud. Brăila).

25 mai

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, a profesorului Ion


DANILESCU, licenţiat al Facultăţii de Istorie a
Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj, cadru didactic
în Galaţi, la Liceul „Mihail Kogălniceanu” şi Liceul
C.F.R., fondator şi director al ziarului Opinii
sindicale al Sindicatului Învăţământului din Galaţi,
autor al volumului „Monografia satului Drincea,
judeţul Mehedinţi, 1446-2001”, colaborator al
ziarelor gălăţene Viaţa liberă şi Acţiunea, în perioada
1993-1996 fiind deputat de Galați (n. 24 oct. 1930, sat Drincea, com.
Punchina, jud. Mehedinţi).

143
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

26 mai

A 115 ani de la nașterea, în anul 1906, în satul Slivna, com. Berești-


Meria, a preotului Petre ANDONESCU, absolvent al Seminarului
Teologic „Sf. Apostol Andrei” Galați (1927), licenţiat în teologie (1933)
şi limbi clasice, la facultăţile respective din Universitatea București,
doctor în teologie dogmatică la Atena cu teza „Creştinismul şi sistemele
socialiste” (1934), echivalat apoi la Bucureşti, profesor de ştiinţe
religioase (dogmatică, liturgică teoretică, omiletică, hermeneutică) la
Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi (d. ?)

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1976, a


profesoarei Felicia CORDONEANU, absolventă a
Facultății de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (2000), licenţiată în
Istorie şi Filosofie, master la Facultatea de Ştiinţe
Social-Politice a Universităţii „Al.I. Cuza” din
Iaşi, domeniul Sociologie, programul „Securitatea
comunitară şi controlul violenţei” (2006-2008), doctor în sociologie
la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (2011), lector universitar la
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi.

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, a arheologului Nicu


MIRCEA, absolvent al Facultății de Istorie şi
Filosofie din cadrul Universității „Al.I. Cuza”
din Iaşi, profesor de istorie la Matca, muzeograf,
director al Muzeului Mixt din Tecuci în perioada
1991-2005, iniţiator a numeroase cercetări
arheologice pe teritoriul judeţului Galaţi, membru
fondator al Ligii Naţionale a Judeţelor Abuziv
Desfiinţate şi preşedinte al Fundaţiei pentru
judeţul Tecuci (n. 11 febr. 1943, com. Şuletea, jud. Vaslui).

144
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

27 mai

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în com. Galbenu,


jud. Brăila, a poetului şi publicistului Stan
M. ANDREI, absolvent al Liceului Pedagogic
„Costache Negri” din Galaţi, cadru didactic de
peste patru decenii în Pechea, Lieşti și Galați,
director la Căminul Cultural din Liești, fondator
al revistei Fărâme de lumină, membru al
Cenaclului literar „Arionda”, autor şi coautor al
mai multor volume de literatură şi de specialitate,
colaborator la numeroase reviste culturale locale și naționale.

28 mai

C 125 de ani de la moartea, în anul 1896, în Bucureşti, a poetului


George BARONZI, care a publicat peste 50 de volume în care a cultivat
specii ale tuturor genurilor literare (ode, satire, fabule, elegii, legende,
balade, poeme, nuvele, romane, feerii, comedii, tragedii, drame), a
tradus din literaturile franceză și engleză, a cules și a prelucrat literatură
populară, director de prefectură în Covurlui (1879), conducător al
periodicului Vocea Covurluiului din Galaţi, colaborator al mai multor
publicaţii din ţară (n. 20 oct. 1828, Brăila).

29 mai

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901,


în Târgoviște, a compozitorului Ionel FERNIC,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați,
oraş unde a studiat muzica cu profesorul Theodor
Fuchs; scriitor, actor, parașutist sportiv și aviator,
cunoscut mai ales datorită romanțelor și tangourilor
compuse, membru al Societății Compozitorilor
Români (d. 22 iul. 1938, com. Doroteia, jud. Suceava). [Oameni... (1)]
145
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Iaşi,


a profesorului Octavian PATRAŞCU, absolvent al
Facultăţii de Filologie, Secţia engleză-română din
cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (1974),
profesor de limba engleză la Grupul Şcolar Industrial
Metalurgic Galaţi (1974-2010), inspector metodist
la Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi (1983-2004).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în Bucureşti, a pictorului


Ion Brăduţ COVALIU, absolvent al Liceului
„D.A. Sturdza” din Tecuci, cu numeroase expoziţii
personale, participant la expoziţii de grup în ţară
şi străinătate, secretar (din 1963) şi preşedinte (din
1968) al Uniunii Artiştilor Plastici din România (n.
1 apr. 1924, Sinaia, jud. Prahova).

30 mai

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1896, în


Tecuci, jud. Galaţi, a scriitorului şi publicistului
Constantin NARLY, doctor în filosofie, profesor
de pedagogie la universităţile din Iaşi, Cernăuţi
şi Bucureşti, fondator şi director al publicaţiei
Revista de pedagogie, membru al Academiei
de Ştiinţe din România, membru al Deutsche
Gesellschaft für Kulturmorphologie din
München, membru al Academiei de Ştiinţe Politice din New York
(d. 6 iul. 1956, Bucureşti).

146
Mai 2021 Calendar cultural gălăţean

31 mai

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Tecuci, jud. Galaţi, a


inginerului Neculai RĂDUŢ, doctor în ştiinţe tehnice militare, ofiţer
cu gradul de colonel, cadru didactic în cadrul Academiei Tehnice
Militare din Bucureşti, cu o vastă activitate de cercetare în domeniile
logisticii tehnice şi a optimizării de sisteme de aşteptare, concretizată
în volume şi tratate de specialitate, membru al Asociaţiei Generale a
Inginerilor şi al Societăţii Inginerilor Automobilişti din România.

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1936, în București, a artistei


plastice Ana-Maria ANDRONESCU, absolventă a Institutului de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, stabilită în Galaţi în
anul 1962, profesor la clasa de arte plastice a Şcolii de Arte din Galaţi
(1968-1970), membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România,
secţia grafică, participantă la numeroase expoziții în țară și străinătate,
a părăsit România în anul 1974, împreună cu soţul său, gravorul
Dumitru Cionca, stabilindu-se în S.U.A.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1976, a avocatei Ana


CIORICIU ŞTEFĂNESCU, doctor în drept, cadru didactic la
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
referent şi membru în colegiul de redacţie al
publicaţiei Revista română de dreptul muncii,
autoare de versuri publicate în reviste literare
şi a volumului de versuri „Bobul de muştar”,
prezentă cu numeroase articole ştiinţifice în
publicaţii de specialitate, membru de onoare
al Uniunii Naţionale a Experţilor în Legislaţia
Muncii, membru şi secretar al Asociaţiei de Dreptul Muncii.

147
Calendar cultural gălăţean Mai 2021

Iordan Chimet:

Cartea mea preferată e VIAŢA. Nu există carte


mai mare, mai importantă, pe care să-ţi pui numele.
Viaţa trăită ca om liber.

Ionel Fernic, după primul zbor:

Cât de măreţ să pleci singur - pentru prima oară


- într-o lume fără hotare, în care singura lege e visul şi
singurul stăpân, suveran, destinul... Cât de mici şi de
meschini îmi par cei de pe pământ! Mă gândesc la ei cu
un fel de ciudată compătimire...

Iosif Egri:

În munca de dascăl nu trebuie uitat niciodată că


tânărul care învaţă nu trebuie asemănat cu un pahar
care se umple, ci cu o făclie care trebuie aprinsă.

148
Iunie
Marţi 1 16 Miercuri
Miercuri 2 17 Joi
Joi 3 18 Vineri
Vineri 4 19 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 5 20 DUMINICĂ
DUMINICĂ 6 21 Luni
Luni 7 22 Marţi
Marţi 8 23 Miercuri
Miercuri 9 24 Joi
Joi 10 25 Vineri
Vineri 11 26 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 12 27 DUMINICĂ
DUMINICĂ 13 28 Luni
Luni 14 29 Marţi
Marţi 15 30 Miercuri

Iunie ~ Cireşar
2021

Iunie

1 iunie - Ziua Copilului


10 iunie - Ziua Eroilor
20 iunie - Prima zi de Rusalii
21 iunie - A doua zi de Rusalii
26 iunie - Ziua Drapelului Naţional

Calendar

A
niversări C omemorări
3 iunie
A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Galaţi, a actorului Radu
DUNĂREANU (nume real Virgil Constantin), absolvent
al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică
Bucureşti (1951), actor al Teatrului „Constantin I.
Nottara” din Bucureşti, cu numeroase roluri în teatru
şi film, din filmografia sa făcând parte: „Brigada lui
Ionuţ”, „Meandre”, „Telegrame”, „Valurile Dunării”,
„Pădurea spânzuraţilor”, „Aurel Vlaicu”, „Burebista”,
„Ştefan Luchian”, „Plecarea Vlaşinilor”, „Masca de argint”,
„Miracolul”, „Drumeţ în calea lupilor” ş.a. (d. 23 mart. 2006, Bucureşti).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în Tecuci, jud. Galaţi,


a medicului Mioara SĂLCUDEAN-CIUCIU, medic primar
specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă, director general al
Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila, membru al Societăţii
Române de Anestezie şi Terapie Intensivă.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Bacău, a actriţei Oana


PREDA, absolventă a Universităţii „Hyperion”, Facultatea
de Arte, secţia Actorie, clasa profesorilor Ion Cojar şi
Ştefan Radof, membră a trupei Teatrului Dramatic „Fani
Tardini” din Galaţi din 1999, cu un bogat repertoriu
actoricesc, căreia i s-a decernat, în anul 2003, Premiul
Municipiului Galaţi pentru rolurile Julieta din „Romeo şi
Julieta” şi Mona din „Steaua fără nume”.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Tel Aviv,


Israel, a magnatului Sammy OFER (nume la naștere
Samuel Herșcovici), unul dintre cei mai bogați
oameni din Israel, conducător al Concernului OFER,
distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului
Britanic, pentru serviciile din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial (n. 22 febr. 1922, Galați).
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

4 iunie

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în


Galați, a doctorului Gheorghe MANTU, fratele
pictorului Nicolae Mantu, licențiat și doctor în
medicină al Facultății de Medicină din Paris, medic
în Galați și pasionat fotograf, preocupat îndeosebi
de portretul feminin (n. 10 ian. 1869, Galați).

5 iunie

A 180 de ani de la naşterea, în anul 1841, în satul Slivna, jud.


Galaţi, a lui Emil SAMSON, angajat în serviciul
telegrafo-poştal, din care s-a retras cu gradul
de inspector (24 ian. 1859 - 1 apr. 1894), senator
din partea judeţului Suceava (1895; mart. 1901),
membru al Partidului Naţional-Liberal şi membru
al Lojii Masonice „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi
(1866), distins cu Ordinul „Steaua României” în
grad de Ofiţer, Ordinul „Coroana României” în
grad de Ofiţer, cavaler al Ordinului rus „Sf. Stanislas”.

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1896, în


com. Lieşti, jud. Galaţi, a poetului Cezar CRISTEA,
absolvent al Liceului Internat din Iași, al Şcolii
Superioare de Silvicultură şi al Facultății de Drept
din Iași, inginer inspector silvic şi director în cadrul
Ministerul Agronomiei şi Domeniilor, colaborator
al mai multor reviste literare din ţară.

152
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în


Galați, a inginerului Matei KIRALY, profesor-
instructor la Casa Pionierilor din Galați, pentru
nou înființatul cerc tehnico-aplicativ grupa de
cercetări și experimentări navale (1969-1972),
inginer proiectant, inginer tehnolog principal, șef
al atelierului prototipuri la Institutul de Cercetări și
Proiectări Navale Galați (ICEPRONAV) (1972-1997), pionier al navelor
pe pernă de aer în România, cercetător al istoriei aviației, deținător al
mai multor brevete de invenții (n. 16 apr. 1936, Timișoara).

6 iunie

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în Brăila, a artistei plastice


Jana ANDREESCU, profesoară în Galaţi la Liceul
de Artă „Dimitrie Cuclin” şi la Colegiul Universitar
„Studium”, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din
România - secţia grafică, membră a grupării artistice
AXA, recompensată cu numeroase distincții și
premii pentru activitatea didactică și artistică:
Diploma şi Medalia „Meritul Cultural” clasa a II-a
(2004), Premiul de Excelenţă al Primăriei oraşului
Galaţi (1999), Premiul de Excelenţă al Patriarhiei Române (2000),
Medalia oraşului Saint-Gaudens (Franţa), alături de echipa Muzeului
de Artă Vizuală din Galaţi (2007), titlul de Profesor de performanţă
(2006, 2008).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în Galați, a inginerului


Grigore VASILIU, conferenţiar doctor inginer în cadrul
Departamentului de automatică și informatică aplicată al Facultății
de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică a
Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi şi membru al Centrului de
cercetare „Sisteme Integrate de Conversie a Energiei şi Conducere
Avansată a Proceselor Complexe” din cadrul universităţii gălăţene.
153
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971, în Bucureşti, a preotului


Gheorghe SOARE, absolvent al Seminarului Teologic „Sf. Andrei”
din Galaţi, diacon şi preot la Biserica „Sf. Vineri-Hereasca”, inspector
bisericesc, consilier la Arhiepiscopia Bucureştilor, consilier patriarhal
la Sectorul Învăţământ şi Relaţii Externe, apoi la sectorul Bunuri şi
Fondul Central Misionar, autor de studii de drept canonic (n. 28 sept.
1905, com. Barcea, jud. Galaţi).

7 iunie

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1861, a medicului Ioan A.


GOILAV, doctor în medicină la Facultatea din Paris, medic intern la
Spitalul „St. Jean” din Perpignan, Franţa (1886), medic stagiar (1889) şi
medic secundar (1890) la Spitalul „Elisabeta Doamna” din Galaţi.

A 130 de ani de la nașterea, în anul 1891, în Huși, jud. Vaslui,


a profesorului Ion HANGANU, absolvent al Liceului „Gh. Roșca
Codreanu” din Bârlad și al Facultății de Științe din cadrul Universităţii
„Al.I. Cuza” din Iași, preparator universitar la Laboratorul de Chimie
Organică (1914-1915) şi asistent universitar la Laboratorul de Chimie
Tehnologică (1915-1919) al Facultății de Științe din Iași, profesor de
fizică și chimie la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1919-1939),
inspector general al Inspectoratului Ținutului Dunărea de Jos (1938-
1939), preşedinte al Asociaţiei Profesorilor Secundari din Galaţi.

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1976, în Galaţi, a artistei plastice


Gabriela MOISI-ALEXANDRESCU, profesoară
de desen în învăţământul preuniversitar din Galaţi,
cu participări la expoziţii colective şi de grup în
Iaşi, Galați, Buzău, Tecuci şi Brăila, participantă la
taberele de creaţie din Buciumeni şi Soveja, autoare
de lucrări de conservare şi restaurare în judeţele Olt,
Neamţ, Mehedinţi, Iaşi și Galaţi, membră a Uniunii
Artiștilor Plastici din România, Filiala Galaţi.

154
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

9 iunie

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi,


a profesorului universitar, doctor în filosofie Sergiu
TOFAN, şef al Catedrei de filosofie a Facultăţii de
Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, membru în colectivul de redacţie
al revistelor Eidos şi Analele Universităţii „Dunărea
de Jos”, Fascicula Filosofie, colaborator la reviste de
cultură gălăţene (n. 11 mart. 1959, Galaţi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Galaţi,


a generalului Neculai I. STAICU-BUCIUMENI,
doctor în ştiinţe politico-economice, ofiţer activ în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, profesor,
scriitor, preocupat de istoria şi de folclorul local, care a
înfiinţat, în casa părintească din comuna Buciumeni,
un muzeu dedicat istoriei aşezării şi a organizat un colţ memorial dedicat
personalităţilor locale, autor a zeci de volume de proză, romane, memorii
şi istorie locală, membru și preşedinte de onoare al Societăţii Scriitorilor
„C. Negri” din Galați, distins, în anul 2010, cu Premiul „Opera Omnia” din
partea revistei Porto Franco, Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi şi
al comunei Iveşti, decorat cu „Steaua României”, „Coroana României” cu
spade şi panglică de „Virtute Militară” și Ordinul „Virtutea Militară” în
grad de Cavaler (n. 14 nov. 1920, com. Buciumeni, jud. Galaţi).

10 iunie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în com. Podul Turcului,


jud. Bacău, a profesorului Victor POP (POPP), licențiat în științe
fizico-chimice la Universitatea din București (1925), profesor de
fizică, chimie, mărfuri şi merceologie în Galați la Şcoala Superioară
Comercială (1927-1936) și la Liceul Comercial de băieţi (1936-1948),
şef de lucrări asociat la Catedra de fizică şi tehnologie a Institutului
155
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

Politehnic din Galaţi (1953-1955), conferenţiar la Catedra de Chimie


organică şi Chimie biologică pentru specializarea Piscicultură, din
cadrul Facultăţii de Industrii Alimentare (d. 14 nov. 1979, Galați).

11 iunie

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1931, în


Galați, a aviatorului Petrache MORARU, elev al
Şcolii de pilotaj a CFR-ului, al Şcolii de zbor fără
motor din Iași și al Şcolii de zbor cu motor de la
Strejnic, Ploieşti, cu brevetul de pilot internaţional
de turism (21 oct. 1951), pilot militar la Divizia
66 Vânătoare reactivă Craiova (1955-1958),
aerofilatelist, vicepreședinte al Asociației Filatelice Galați.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


Băicoi, jud. Prahova, a profesoarei universitare
doctor inginer Minodora RÎPĂ, cadru didactic
la Departamentul Inginerie mecanică din cadrul
Facultății de Inginerie a Universității „Dunărea de
Jos” din Galaţi, membru în Consiliul profesional al
Facultăţii de Mecanică, secretar executiv al Asociaţiei
Române de Tribologie, Filiala Galaţi, premiată în 2011 cu Medalia şi
Diploma de Onoare ale Academiei Civile Interdisciplinare din Sofia,
Bulgaria, pentru realizările în tribologie, în prezent expert în proiecte ale
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

12 iunie

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1966, în


Galaţi, a cântăreţului Adrian ENACHE, unul dintre
interpreții importanţi ai scenei muzicale româneşti,
absolvent al Şcolii Populare de Artă din Bucureşti
(clasa Mihaela Runceanu), laureat al mai multor
festivaluri naţionale şi internaţionale.
156
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

13 iunie

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în


satul Comănești, com. Cavadinești, jud. Galaţi, a
profesorului universitar Gheorghe E. BOURCEANU,
doctor în filosofie, cadru didactic la Facultatea de
Istorie-Filosofie a Universităţii din Iaşi, membru
fondator al Universităţii „Petre Andrei” și al ziarului
Neamul Românesc din Iași, autor de cursuri, studii şi
articole în domeniul filosofiei (d. 24 mai 1993, Iași).

14 iunie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în satul


Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi, a profesorului
Gheorghe HÂNCU, bibliotecar și documentarist în
cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi,
unde a avut contribuţii importante la cercetarea
fondului de carte veche românească, editând o serie de
lucrări cu caracter bibliografic şi biobibliografic (d. 20 mart. 1970, Galaţi).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Comarnic, jud.


Prahova, a sopranei Aida ABAGIEV, absolventă
a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din
Bucureşti, prim-solistă a Teatrului Muzical din
Galaţi în perioada 1967-1969, apoi prim-solistă la
Teatrul Liric din Constanţa şi profesoară de canto
la Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria”, unde
a fondat Catedra de canto, prodecan al Facultăţii de
Muzică din cadrul Universităţii „Spiru Haret” (1994)
şi cofondator al Departamentului de Interpretare Muzicală şi Canto
din cadrul Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius” din Constanţa
(d. 31 oct. 2019, Constanța).

157
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1946, în


București, a profesoarei Victoria GIURGIU, cadru
didactic la Şcoala Generală „Grigore Hagiu” din
Târgu Bujor, profesoară de istorie şi directoare
la Şcoala Generală din Moscu, autoare de lucrări
referitoare la istoria orașului Târgu Bujor, fondatoare
(în 1977) a Muzeului de Istorie din Târgu Bujor (d.
28 nov. 2016, Târgu Bujor, jud. Galați)

15 iunie

A 185 de ani de la naşterea, în anul 1836,


în București, a generalului Ioan Eustațiu
PENCOVICI, ministru de război, șef de stat
major în Războiul de Independenţă, comandant al
Garnizoanei Galați în perioada 1877-1878, delegat
al României în Comisia Europeană a Dunării între
1879 și 1901, redactor-şef la publicația Monitorul
oastei (d. 3 febr. 1904, Galați).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în satul


Măcişeni, com. Corni, jud. Galaţi, a criticului de artă
Corneliu STOICA, profesor în învățământul gimnazial
din Galați, redactor la mai multe publicații locale,
autor al unor lucrări de referință referitoare la istoria
artelor plastice din județul Galați, membru al Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” Galaţi, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România, secţia Critică, distins pentru activitatea sa cu numeroase premii.

16 iunie

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1931, în com. Ighiu, jud. Alba,


a profesorului universitar doctor inginer Voicu GIURCĂ, cadru
didactic la Catedra de tehnologia şi utilajul industriei de panificaţie a

158
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

Facultăţii de Tehnologia Produselor Alimentare şi


Tehnică Piscicolă din Galaţi, conducător de teze de
doctorat în domeniul de specialitate „Tehnologia
produselor alimentare”, şef de catedră la Facultatea
de Tehnologia Textilelor şi a Produselor Alimentare
din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
(d. nov. 2007, Galaţi).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în


Galaţi, a handbalistului şi inginerului Cornel
PENU, absolvent al Facultăţii de Tehnologia
Construcţiilor de Maşini din Galaţi (promoţia
1968), jucător de handbal la echipa Ştiinţa Galaţi
(timp de şapte ani), la Clubul Dinamo Bucureşti,
dublu campion mondial cu echipa de handbal
a României (1970, 1974), component al lotului Echipei Naționale de
Handbal a României, care a fost medaliată cu argint olimpic la Montreal
(1976) și cu bronz olimpic la München (1972). [Oameni... (8)]

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981,


în Paris, a scriitorului şi publicistului Benedict
CORLACIU, care a ales calea exilului politic în
1975, stabilindu-se la Paris, unde a colaborat la
reviste literare, membru al Societăţii Scriitorilor
Români, membru fondator al Uniunii Scriitorilor
din România (n. 6 mart. 1924, Galaţi) [Oameni... (2)].

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Bucureşti, a profesorului


universitar inginer Constantin BANU, doctor
în industrie alimentară, cadru didactic care a
contribuit, în cei 50 de ani de carieră profesională
şi ştiinţifică, la perfecţionarea sistemului de
învăţământ superior alimentar şi la organizarea
cercetării ştiinţifice, decan al Facultăţii de
Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit din

159
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (1996-1999), membru


corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România,
membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Asociaţiei
Inginerilor şi Tehnicienilor din România, autor de lucrări în domeniul
industriei alimentare, publicate în ţară şi străinătate (n. 16 nov. 1930,
Cilibia, jud. Buzău). [Oameni... (7)]

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Galaţi, a


publicistului și compozitorului Marcel IONESCU,
cu notabilă activitate în importante instituții culturale
gălățene (Casa Municipală de Cultură, Casa de Cultură
a Sindicatelor, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”),
fost director la Teatrul de Păpuși (1982-1989) și la
Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați (1989-1997), care a desfăşurat
o importantă activitate creatoare, textier şi regizor al unor spectacole
de revistă şi pentru copii, autor al monografiilor „Valurile muzicii la
malurile Dunării” şi „Treptele devenirii”, iniţiator al Festivalului-concurs
interjudeţean de creaţie şi interpretare a muzicii uşoare româneşti „Glasul
primăverii” (n. 20 sept. 1938, Brăila).

18 iunie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com. Poiana, jud. Galaţi,


a preotului Petrache ARMENCEA, absolvent al
Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi (1931) şi
al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (1935), hirotonit
diacon (1933), preot pe seama parohiei Lungoci (dec.
1933); a contribuit la construirea Căminului Cultural
din satul Hanu Conachi, unde a înfiinţat o bibliotecă
cu peste 3.000 de volume și a construit o biserică, între
anii 1942-1944; învăţător la Şcoala primară din satul
Lungoci (1943-1946), transferat la parohia Movilenii de Sus (1945-1947),
ales deputat în Adunarea Eparhială din Buzău (1954); în Liești a fost
preşedinte al Consistoriului protopopesc şi secretar al Protoieriei (1954),
distins cu rangul de iconom (1954) și de iconom stavrofor (1957).

160
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941,


în Galaţi, a scriitorului şi jurnalistului Traian
OLTEANU, profesor în com. Fundeni, jud. Galaţi
(1961-1969), care a activat la Focșani ca redactor
de rubrică la ziarul Milcovul, director general al
postului de televiziune „Diplomatic TV”, redactor-
şef la Revista V şi la publicaţia Diplomatic, editor
al Gazetei podgorenilor, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
colaborator la numeroase publicații periodice (d. 27 sept. 2001, sat
Dor Mărunt, com. Dâlga, jud. Călăraşi).

19 iunie

C 110 ani de la moartea, în anul 1911, în Galați, a profesorului


Iosif TEODORESCU, profesor titular de ştiinţe fizico-chimice la
Seminarul Eparhiei „Dunărea de Jos” din Ismail, Basarabia (1864)
şi din Galaţi (1878-1893), ieşit la pensie în 1893, după desfiinţarea
seminarului Eparhiei (n. 1840, Roman).

20 iunie

A 75 de ani de la nașterea, în anul 1946, în


Galați, a inginerului Cristian KLEPŞ, cercetător
ştiinţific la ICIFP Bucureşti şi ICITID Băneasa-
Giurgiu, şef serviciu Cooperare internaţională în
cadrul Academiei de Științe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, membru al Asociaţiei
Balcanice de Mediu (RENA), Asociaţiei Europene
de Conservarea Solului (ESSC), Societăţii Europene de Agronomie
(ESA), Asociaţiei Bursierilor Fulbright (FAA), Asociaţiei Române de
Agricultură Durabilă, Asociaţiei Române de Îmbunătăţiri Funciare şi
Construcţii Rurale.

161
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

21 iunie

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în


com. Bălăbăneşti, jud. Tutova (actual jud. Galaţi),
a generalului Ion CODREANU, absolvent al Școlii
de Ofițeri Superiori din Târgovişte (1913) şi al Şcolii
Superioare de Război (1924), care a participat la
Războiul din Bulgaria (1912) şi s-a remarcat în
fruntea Brigăzii 6 cavalerie în luptele din Ucraina,
de la Nemirovka şi Mihailovka, apoi la Nord de Marea Azov, printre
funcţiile ocupate numărându-se cele de director al Direcţiei Superioare
a Cavaleriei, şef al Serviciului istoric al Marelui Stat Major, comandant
al Şcolii Superioare de Război, distins cu ordinele „Coroana României”,
clasa a III-a (1941), „Mihai Viteazul”, clasa a III-a (1942) şi Ordinul
„Steaua României” în gradul de Ofițer (1940) (d. 8 ian. 1960, Bucureşti).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926,


în Galaţi, a actriţei Marcela RUSU, care a făcut
parte din generaţia de aur a marilor actori români,
una dintre marile doamne ale scenei româneşti,
pentru care au scris piese dramaturgii Aurel
Baranga şi Horia Lovinescu, societară a Teatrului
Naţional din Bucureşti, distinsă cu titlul de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti, interpretă a numeroase
roluri de teatru şi film (d. 19 febr. 2002, Bucureşti). [Oameni... (4)]

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Galaţi, a scriitorului


şi jurnalistului Camil BACIU (nume real Camillo
Kaufman), absolvent al Liceului Comunităţii
Evreilor din Galaţi (1944) şi al Institutului Politehnic
din Bucureşti (1949), ziarist la revista Flacăra în anii
᾿50, realizatorul emisiunii „La Frontiera Posibilului”
la Radio Bucureşti (1967-1969), care a emigrat în
Franţa în anul 1969 (d. 25 apr. 2005, Paris).

162
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în com.


Cudalbi, jud. Galaţi, a scriitoarei și jurnalistei Ileana
CUDALB, atașat cultural la Ambasada României din
Seul, consul la Ambasada României din Canberra,
Australia, distinsă cu Premiul pentru publicistică
acordat de Comitetul Național Român UNESCO
pentru volumul „Yitzhak Rabin. Pacea și-a ucis
soldatul”, cu Trofeul „Pro Amiciția 2001” acordat de Comitetul Centrului
Cultural Israeliano-Român din Tel Aviv şi cu Premiul Internațional
„Felix Aderca” acordat de Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă
Română (A.S.I.L.R.) din Tel Aviv, membră a Uniunii Scriitorilor din
România şi a Asociației Jurnalistelor din România.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în Galaţi,


a sculptorului George Sorin PURCARU, absolvent al
Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, secţia
sculptură (2001), asistent la Academia de Arte „George
Enescu” din Iași, distins cu Premiul I pentru tineret
la Salonul Artis 2000 (Iaşi), Premiul pentru sculptură
„Iftimie Bârleanu” la Salonul Artis 2004 (Iaşi) şi
Diploma de Excelenţă a Salonului anual al Filialei Iaşi a U.A.P., Artis 2006,
pentru expoziţia „Verpurdica”, deţinător al Premiului Ministerului Culturii
şi Turismului din Republica Moldova la Saloanele Moldovei (2007),
membru al Uniunii Artiştilor Plastici şi al Fundaţiei AX-art.

22 iunie
C 110 ani de la moartea, în anul 1911, în Galați, a comerciantului
Stavru MANTU, consilier ajutor în Consiliul Comunal
Galați în perioada în care era primar N. Hagi Nicola
(apr. 1885 - nov. 1886), ajutor de primar în mandatul lui
Gheorghe C. Robescu (febr. 1891 – aug. 1892), primar
al orașului Galați (7 aug. - 12 nov. 1892), președinte
al Comitetului permanent al Consiliului general al
județului Covurlui (1889), distins cu ordinul Coroana

163
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

României în grad de Ofițer (1 ian. 1895), membru fondator al Lojii


Masonice „Discipolii lui Pitagora” din Galaţi (n. 1831).

A 110 ani de la nașterea, în anul 1911, în com. Rușețu, jud. Brăila,


a preotului Ștefan CĂȘARU, absolvent al Seminarului Teologic din
Galaţi (1933) și al Facultății de Teologie din Cernăuţi (1937), preot
la Episcopia Maramureşului până la ocuparea Ardealului de Nord,
preot în Eparhia Dunării de Jos, la Biserica „Sf. Spiridon” din Galați
(1 nov. 1940 - 1 ian. 1942), preot paroh în satul Cimişchioi, Episcopia
Ismail-Cetatea Albă, până la retragerea administraţiei româneşti din
Basarabia, protopop de Brăila, 1948-1949, condamnat de Tribunalul
Militar Bucureşti la șapte ani de închisoare pentru uneltire contra
ordinii sociale, închis în perioada 22 nov. 1961 - 16 apr. 1964.

A 95 de ani de la nașterea, în anul 1926,


în Brăila, a profesorului universitar doctor
inginer Radu BEȘCHIA, cadru didactic al
Facultăţilor de Construcţii navale, Exploatarea
navelor şi porturilor şi Industrii alimentare
din cadrul Universității din Galați, unde a
predat disciplinele: Organe de maşini, Teoria
mecanismelor, Mecanică, Rezistenţă, Elemente de inginerie mecanică,
Utilaj în industria morăritului, director adjunct al Institutului Mecano-
Naval din Galaţi, şef de catedră şi decan al Facultăţii de Mecanică din
cadrul Universităţii din Galaţi, autor de cărţi şi articole de specialitate
(d. 3 aug. 2015, Constanţa).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956,


în Galaţi, a poetului şi jurnalistului Panait
CĂPĂŢÂNĂ, membru al Cenaclului „Noduri
și Semne”, colaborator la publicaţiile: Dominus,
Dunărea de Jos, Doi, Antares, Boema, Noduri și
Semne (d. 12 ian. 2012, Galaţi).

164
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

23 iunie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în Piteşti, a profesorului


universitar doctor inginer Liviu C. PALAGHIAN,
cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, Catedra organe de maşini, prodecan al Facultăţii
de Mecanică în perioada 1996-2000, şef al Catedrei
organe de maşini în perioada 2000-2008, autor şi
coautor a numeroase lucrări şi studii de specialitate în
domeniul fiabilităţii şi durabilităţii sistemelor mecanice,
membru în Asociaţia Română de Tribologie.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, în com.


Iveşti, jud. Galaţi, a profesorului Mitruţ POPOIU,
absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul Apostol
Andrei” din Galaţi (2000), licenţiat în Teologie la
Universitatea din Bucureşti, bursier în 2008-2009
la Philipps-Universität Marburg (2008-2009) şi la
Eberhard Karls Universität Tübingen (2009-2010),
doctor în Teologie, membru al corurilor „Te Deum Laudamus” şi
„Amadeus” din Bucureşti cu care a susţinut turnee şi concerte în
Franţa, S.U.A., Italia, autor de articole ştiinţifice şi de poezii, publicate
în reviste de cultură locale și naționale.

24 iunie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în satul Mihălceni,


com. Ciorăşti, jud. Râmnicu Sărat (astăzi jud. Vrancea), a preotului
Constantin RUSU, absolvent al Seminarului Teologic „Sf. Andrei”
din Galaţi (1929-1937) şi al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi
(1941), preot la Parohia „Sf. Modest” din Galați, deţinut în temniţele
regimului comunist timp de peste un deceniu, graţiat în anul 1964.

165
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în satul Bădeni, com.


Scobinți, jud. Iași, a artistei plastice Lucia
MANOLE, absolventă a Liceului de Artă „Octav
Băncilă” Iași și a Facultății de Arte Plastice şi
Decorative „Ion Andreescu” Cluj, care a făcut
parte din compartimentul de creaţie la Fabrica
de Textile din Galaţi (din 1980), profesor titular
la Catedra de arte din cadrul Liceului de Artă
„Dimitrie Cuclin” din Galaţi (din 1993).

26 iunie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, a medicului Iancu M.


BIZAMCER, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
doctor în medicină cu teza „Contribuțiuni la studiul radioterapiei în
cancer” (1905), sublocotenent în rezervă al Regimentului 73 Infanterie,
medic pediatru, preşedinte al Policlinicii O.S.E. din Galaţi, preşedinte
al Comunităţii Evreilor din Galaţi (1940-1945).

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în


Galaţi, a compozitorului Temistocle POPA, creator
a numeroase piese de mare succes, în special de
muzică ușoară, dar și de muzică de jazz, de film
sau simfonică, distins cu importante premii la
Festivalul de muzică ușoară de la Mamaia (1963,
1964, 1965, 1966), Marele Premiu al Festivalului de
la Mamaia (1969), Premiul de Excelență al Uniunii Compozitorilor
și Muzicologilor din România pe anul 1999 - secțiunea muzică
ușoară, Premiul de Excelență la Gala Premiilor Muzicale Radio
România Actualități pentru întreaga sa activitate muzicală, Premiul
de Excelență din partea Casei de discuri „Electrecord”, distins în anul
2004 cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler,
în semn de apreciere pentru îndelungata și prodigioasa sa activitate
(d. 26 nov. 2013, Bucureşti). [Oameni... (4)]
166
Iunie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în satul


Stroieşti, com. Lunca, jud. Botoşani, a profesorului
universitar Petru PANŢÎRU, cadru didactic la
Universitatea din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Juridice, autor şi coautor de cărţi,
cursuri, articole şi studii, printre care: „Pechea –
arc peste timp”, „Judeţul Galaţi pe scara timpului”,
„Galaţi – monografie”, „Dicţionar de conducere şi organizare” ş.a.,
redactor şef al revistei Analele Universităţii din Galaţi şi membru al
colegiului de redacţie, distins cu Diploma Jubiliară a Institutului de
Economie Naţională din București, membru al Asociaţiei Oamenilor
de Ştiinţă din România şi membru corespondent al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi, a profesorului


universitar Mircea LEONTE, doctor în chimie
organică, cadru didactic și decan al Facultăţii de
Industrie Alimentară şi Tehnică Piscicolă din
cadrul Institutului Politehnic din Galaţi, membru
în primul senat al Universităţii din Galaţi, membru
în Parlamentul României, membru al Academiei
Române de Ştiinţe şi al Academiei de Ştiinţe din
New York (n. 15 febr. 1930, Iaşi).

28 iunie

C 65 de ani de la moartea, în anul 1956, în


Bucureşti, a medicului Dimitrie MICHAIL, doctor
în medicină şi chirurgie, membru al Societăţilor de
Oftalmologie din Bucureşti şi Paris, autor a peste
260 de lucrări ştiinţifice, al cărui prim volum din
„Tratatul de oftalmologie” beneficia de o iconografie
originală, constituind pentru mulţi ani materialul
principal de documentare pentru studenţi şi medici (n. 7 ian. 1886,
Tecuci, jud. Galaţi).
167
Calendar cultural gălăţean Iunie 2021

Marcela Rusu:

Umanitatea e prea puternică pentru ca să-şi


îngăduie luxul să fie şi crudă.

Constantin Banu:

Cu fiecare dintre noi nu începe lumea și nici nu


se sfârșește, iar greșelile din tinereţe se plătesc cu vârf
și îndesat la bătrâneţe sau chiar mai devreme.

Temistocle Popa:

Ce amintiri mă leagă de Galaţi? Aici m-am


născut. Copilăria mea s-a împletit cu tinereţea Dunării.
Aici am învăţat legile muzicii şi ale respectului pentru
frumos.

168
Iulie
Joi 1 16 Vineri
Vineri 2 17 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 3 18 DUMINICĂ
DUMINICĂ 4 19 Luni
Luni 5 20 Marţi
Marţi 6 21 Miercuri
Miercuri 7 22 Joi
Joi 8 23 Vineri
Vineri 9 24 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 10 25 DUMINICĂ
DUMINICĂ 11 26 Luni
Luni 12 27 Marţi
Marţi 13 28 Miercuri
Miercuri 14 29 Joi
Joi 15 30 Vineri
31 Sâmbătă

Iulie ~ Cuptor
2021

Iulie

29 iulie - Ziua Imnului Naţional

Calendar

A
niversări C omemorări
A 165 de ani de la nașterea, în anul 1856, în satul Presaca, com.
Păuca, jud. Sibiu, a profesorului Gheorghe JOVIAN, licenţiat în
litere şi filozofie la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din
Bucureşti (1891), profesor suplinitor de limba română şi limba latină
la Seminarul Teologic din Galaţi; suplinitor de geografie, din 1880 şi
la Gimnaziul din Galaţi, din 1882 până în 1885, când s-a transferat
la Liceul „Principele Ferdinand” din Bacău, profesor la Institutul de
domnişoare „C. Lang”, distins cu Ordinul „Coroana României” în
grad de Cavaler (1900).

C 75 de ani de la moartea, în anul 1946, a


profesorului Ioan G. MUNTEANU, profesor
de limba franceză, economie politică, geografie
economică şi tehnologie, publicist, director al Şcolii
Comerciale și al Școlii Superioare Comerciale din
Galaţi şi al Băncii Româneşti din Galaţi, preşedinte
al Societăţii „Junimea Comercială Română”,
membru fondator al Societăţii Literare „Negri” (n. 2 febr. 1865, sat
Bacifalu (Baciu) - actual oraşul Săcele, jud. Braşov).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986, în Cluj-Napoca, a


medicului Zoe BACIU, absolventă a Institutului de Medicină şi
Farmacie din Cluj (1950), doctor în medicină cu teza „Permeabilitatea
capilară în ulcerul duodenal” sub îndrumarea prof. Aurel Moga (1968),
asistent la Clinica Medicală III, apoi din 1965 la Clinica Medicală IV a
Spitalului C.F.R. (M.T.T.C.) din Cluj, din 1968 şef de lucrări, din 1980
conferenţiar universitar, şef al Clinicii Medicale IV (1980-1986) (n. 28
aug. 1925, Tecuci, jud. Galaţi).
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

1 iulie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în oraşul Soroca,


Republica Moldova, a inginerului Gheorghe
URSU, poet disident anticomunist, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi (1945) şi al
Facultăţii de Construcţii, Institutul Politehnic din
Bucureşti, inginer proiectant al unui mare număr de
clădiri din capitală şi din alte oraşe din ţară, precum
Galaţi, Tulcea, Târgu Mureş, timp de mai mult de
trei decenii, în cadrul Institutului de Proiectări în
Construcţii din Bucureşti, autor al câtorva volume de versuri, arestat
şi deţinut politic pentru opiniile sale contra regimului represiv din
România şi ucis în urma torturilor de către organele de anchetă ale
Securităţii comuniste (d. 17 nov. 1985, Jilava).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în


Galaţi, a scriitoarei Doina ALEXANDRU XIFTA,
absolventă a Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi şi a Facultăţii de limbi germanice, Secţia
engleză a Universităţii din Bucureşti, emigrată,
în anul 1975, în Republica Federală Germania,
care a activat la postul de radio Europa Liberă din
München, departamentul românesc (condus de Noël Bernard), în
calitate de senior editor, titulară a programelor „Din lumea comunistă”,
„Cronica ᾿90”, „Lumea creştină”, autoare, printre altele, a volumului de
interviuri cu omul politic Corneliu Coposu, „Confesiuni - dialoguri
cu Doina Alexandru”, tradus în engleză în anul 1998; a îngrijit, de
asemenea, jurnalul secret al lui Corneliu Coposu, ascuns timp de 40
de ani şi publicat în anul 2014 sub titlul „Corneliu Coposu - File dintr-
un jurnal interzis”, membră fondatoare a Fundaţiei „Corneliu Coposu”
din anul 1995.

172
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


com. Hârlău, jud. Iaşi, a profesorului de fizică
Ioan SAVA, absolvent al Facultăţii de Fizică a
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, apreciat cadru
didactic al Liceului Metalurgic din Galaţi în
perioada 1976-1992, director adjunct al acestuia
între anii 1987-1992, profesor, director adjunct
între anii 1998-2006 şi director între anii 2006-2017 al Liceului
Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi.

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1966,


în com. Florica, jud. Buzău, a colonelului de
armată Ion TOMA, absolvent al Şcolii militare
de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu” din Sibiu,
inspector şef adjunct şi inspector şef (din 1
dec. 2016) al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „General Eremia Grigorescu” Galaţi,
decorat, pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată, în anul
2010, cu Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în grad de Cavaler cu
însemn pentru militari.

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Paris, a scriitoarei


Georgeta HORODINCĂ, eseistă, romancieră, critic literar și
traducătoare, cu studii gimnaziale și liceale la Galați, absolventă a
Facultăţii de Filologie a Universităţii din Iaşi și a Şcolii de Literatură
„Mihai Eminescu” precum şi a Facultăţii de Filologie din cadrul
Universităţii din București, redactor la periodicele România liberă,
Gazeta literară, Secolul 20, redactor-şef adjunct la revistele Secolul
20 şi Luceafărul, care a emigrat la Paris, în 1982, unde a tradus mari
romancieri interbelici, Max Blecher şi Gib Mihăescu, iar spre sfârșitul
vieții a publicat romanele în limba franceză „Anotimpul mort, o istorie
românească” și „Visătoare: o afecțiune de lungă durată” iar în limba
română romanul „Duminică seara”, ultimul de altfel în scris în limba
natală (n. 13 nov. 1930, sat Căuşanii-Noi, jud. Tighina, Basarabia).
173
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

2 iulie

C 120 de ani de la moartea, în anul 1901, în Brăila, a poetului


Theodor ŞERBĂNESCU, ofiţer al Marelui
Stat Major al Armatei Române în Războiul de
Independenţă, participant la luptele de la Plevna
(1877-1878), avansat colonel în Armata Română,
decorat pentru activitatea militară cu Ordinele
„Virtutea militară”, „Steaua României” şi „Sfântul
Stanislav” din partea Rusiei, preşedinte al Ateneului
din Brăila, foarte cunoscut şi apreciat pentru
versurile sale publicate în numeroase reviste literare, traducător din
limba franceză şi germană, membru al Societăţii „Junimea” din Iaşi,
membru corespondent al Academiei Române (n. 29 dec. 1839, Tecuci,
jud. Galaţi). [Oameni... (2)]

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în com.


Valea Mărului, jud. Galaţi, a medicului Gheorghe
I. POPOVICI, doctor docent emerit în medicină,
medic militar chirurg cu grad de sublocotenent în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, medic
chirurg şi director al Spitalului „Pavel şi Ana
Cristea” din Bacău, cel care a pus bazele şcolii de
chirurgie modernă de la Bacău, în perioada anilor 1948-1980, autorul
a 183 de lucrări ştiinţifice, în limbile română, franceză, germană şi
maghiară, membru al Uniunii Medicale Balcanice, membru titular
al Societăţii Internaţionale de Chirurgie de la Basel, membru în
Colegiul Internaţional de Chirurgie digestivă de la Roma, al Societăţii
Internaţionale de Chirurgie de la Bruxelles, al Societăţii de Medici şi
Naturalişti din Iaşi şi al Societăţii de Chirurgie din Bucureşti, distins
cu numeroase titluri, ordine şi medalii civile şi militare (d. 10 mart.
1997, Bacău).

174
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

3 iulie

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, în


Bucureşti, a folcloristului şi istoricului literar
Alexandru BISTRIŢIANU, cercetător ştiinţific la
Institutul de Istorie Literară şi Folclor din Bucureşti,
secretar de redacţie la revista Limbă şi literatură,
lector, conferenţiar şi şef de catedră la Institutul de
Pregătire a Cadrelor Didactice din Bucureşti, profesor
titular şi prorector la Institutul Pedagogic din Bucureşti, colaborator
la publicaţiile: Cercetări folclorice, Contemporanul, Cristalul, Datina,
Litere, Limbă şi literatură, Semenicul, Semnalul, Studii şi cercetări de
istorie literară şi folclor (n. 7 sept. 1911, Tecuci, jud. Galaţi).

4 iulie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în


Chişinău, a profesorului universitar doctor Victor
NADOLSCHI, preparator şi conferenţiar la
Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iași, profesor
la Catedra de matematici speciale din cadrul
Institutului Politehnic din Galaţi (1966-1968), la
Institutul Pedagogic din Galaţi predând disciplinele:
astronomie, algebră (teoria structurii) şi teoria funcţiilor, membru al
Uniunii Astronomice Internaţionale (d. 9 mai 1996, Bacău).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


Lugoj, jud. Timiş, a profesoarei de limba franceză
Elena MĂRĂŞESCU, cadrul didactic timp de
aproape patru decenii în Galaţi, la Liceul tehnologic
de Industrie Alimentară, la Şcoala Generală nr.
42 şi la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”

175
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

până în anul 2010, inspector şcolar de limba franceză la Inspectoratul


Şcolar Judeţean Galaţi între anii 1998-2001 şi metodist de specialitate
în perioada 2001-2010 (d. 23 nov. 2016, Galaţi).

6 iulie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în com. Buciumeni, jud.


Galaţi, a sculptorului Relu ANGHELUŢĂ, cu
expoziţii personale în Galaţi şi Tecuci (1986,
1988, 1991, 1996), participant la taberele de
creaţie de la Botoşani, Soveja, Iași şi Baia
Mare, ale cărui lucrări de artă monumentală,
sculptate în lemn, piatră, calcar, travertin,
metal şi marmură de Carrara au fost expuse
la Galeria „Blu di Prussia” din Padova (Italia)
şi care a realizat, pentru comuna natală, bustul scriitoarei Natalia
Negru, a publicistului Constantin Ifrim şi a medicului Dimitrie Negru,
membru fondator al Asociaţiei Artiştilor Plastici „Simeza” din Galaţi
şi membru marcant al Filialei Galați a Uniunii Artiștilor Plastici din
România, distins cu Premiul I pentru sculptură la Salonul Naţional de
Artă Plastică de la Piteşti (1996) (d. 21 iul. 2020, Galați).

C 65 de ani de la moartea, în anul 1956, în


Bucureşti, a pedagogului Constantin NARLY, cu
doctorat în filozofie la Universitățile din Berlin
şi Göttingen, asistent la Catedra de pedagogie
a Universităţii din Iaşi și profesor de pedagogie
la Universitatea din Cernăuți și la Universitatea
din București, fondator şi director al prestigioasei
publicaţii Revista de pedagogie, care a publicat numeroase studii de
pedagogie în reviste naţionale şi internaţionale, distins cu Ordinul
„Coroana României”, Ordinul „Meritul Cultural” şi Premiul „Năsturel”
al Academiei Române pentru lucrarea „Tolstoi educator” (n. 30 mai
1896, Tecuci, jud. Galaţi).

176
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

7 iulie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951,


a inginerului Mihăiţă ARUSCUŢEI, absolvent
al Facultăţii de Mecanică, Secţia Nave şi
Instalaţii de Bord, din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (1978), şef al
Atelierului Mecanică, şef Secţie Mecanică, şef
Serviciu CTC, inginer şef Sector Armare în
cadrul Şantierului Naval din Galaţi, iar după 1999 director Sector
Armare, director adjunct de producţie şi director Secţii Corp în
cadrul Şantierului Damen, contribuind la renumele şantierul naval
gălăţean în industria navală mondială.

8 iulie

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în Dealul Epurenilor,


Cahul, a profesorului Alexandru NAGACEVSCHI, absolvent
al Liceului „Al. Donici” din Chișinău şi al Facultăţii de Litere și
Filosofie din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iași, profesor de
limbă română la Liceul „B.P. Hașdeu” din Chișinău (1933-1935),
Liceul Tehnic Agricol din Tighina (1935-1936), Școala Normală din
Chișinău (1936-1940) şi Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1940-
1941) (n. 1906, sat Corjova, raionul Dubăsari, Republica Moldova).

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1961, în com. Cudalbi, jud.


Galaţi, a pictoriţei Teodosia AVRAM,
membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici
din Bucureşti, preşedinte al Asociaţiei
Artiştilor şi Artizanilor Plastici România-
Japonia, fondată împreună cu artistul
japonez Takashi Ono, pentru promovarea
creatorilor talentați și a schimbului cultural
dintre România și Japonia, cu numeroase
177
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

expoziţii personale în ţară, în Franţa şi în Ungaria, participări la


expoziţii de grup şi colective, lucrările sale regăsindu-se în colecţii de
stat şi particulare, din România şi din străinătate, unde a expus lucrări
în ulei pe pânză şi carton, acuarelă, sticlă stratificată după metoda
Galle, de grafică și artă decorativă.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galați,


a scriitoarei şi profesoarei Maria PETRA (nume
real Maria Radu), redactor la cotidianul Viaţa nouă
din Galaţi (1958-1963), metodist la Casa Regională
a Creaţiei Populare Galaţi (1963-1966), profesor
la Şcoala Nr. 28 din Galaţi (1979-1993), membră
a Uniunii Scriitorilor din România (1995) şi a
Societăţii Scriitorilor „C. Negri” Galaţi, distinsă, în 2002, cu Premiul
pentru poezie „Constant Tonegaru” al revistei Porto-Franco (n. 8 aug.
1936, sat Orşova, com. Gurghiu, jud. Mureş).

9 iulie

C 65 de ani de la moartea, în anul 1956, în București, a doctorului


şi profesorului universitar Titu GANE, cu studii
liceale la Galaţi şi universitare la Paris și Viena,
profesor agregat la Clinica de Pediatrie a Facultăţii
din Cluj, asistent al profesorului Paul Petrini
la Catedra de anatomie, profesor la Catedra de
puericultură a Facultăţii de Medicină din Bucureşti,
inspector general al asistenţei sanitare din Ardeal
în perioada anilor 1922-1931, care a reînfiinţat,
în 1938, Societatea de Pediatrie şi Puericultură şi a contribuit la
fondarea revistei Medicina infantilă, căreia i-a fost director, ctitor al
învăţământului de pediatrie şi puericultură din România, precursor
al medicinii sociale pediatrice, colaborator la numeroase publicații
medicale din țară, membru al Academiei de Medicină din România,
deputat în Parlamentul României din partea Partidului Național
Liberal (n. 12 ian. 1883, Galaţi). [Oameni... (8)]
178
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996,


în Bucureşti, a artistei plastice Emilia IACOB,
absolventă a Institutului de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, Secţia de
Artă Decorativă, cu profesorii Rudolf Schweitzer
Cumpăna, Gheorghe Labin şi Paul Miracovici,
profesoară de desen şi arte decorative la Liceul
de Artă „Dimitrie Cuclin” şi Şcoala Populară de Artă din Galaţi,
participantă la numeroase manifestări artistice în cadrul Filialei
Uniunii Artiștilor Plastici din Galaţi, remarcându-se în cadrul
Saloanelor Profesorilor de Desen în perioada activității sale didactice
(n. 29 oct. 1929, Roman, jud. Neamţ).

10 iulie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în com. Oancea,


jud. Galaţi a cantautorului Vasile ŞEICARU,
absolvent al Liceului Nr. 4 din Galaţi şi al
Facultăţii de Educaţie Fizică din cadrul
Universității din Galați, sportiv de performanţă şi
profesor de educaţie fizică în Galaţi, la Şcoala Nr.
22 şi la Şcoala Nr. 11, solist al formaţiei gălăţene
„Cristal” timp de 17 ani, interpret şi compozitor
cu o carieră solo din anul 1983, cu peste 10
albume de autor, membru al Cenaclului Flacăra (1978-1984) care i-a
decernat în anul 1982 Marele Premiu şi de două ori Premiul pentru
Creaţie (acordat pentru piesele „Aruncarea în valuri” şi „La adio”),
distins cu numeroase alte premii în ţară şi peste hotare la festivaluri
de muzică folk, decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de
Cavaler în anul 2004, Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi din
anul 2009 şi al oraşului Buşteni, din anul 2012; în semn de preţuire,
şcoala gimnazială din comuna natală, Oancea, unde a predat câţiva
ani după terminarea facultăţii, îi poartă numele din anul 2012.

179
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

12 iulie

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în Taraclia, Republica


Moldova, a locotenentului (r) aviator inginer Ioan LASCU, absolvent
al Şcolii Politehnice Charlottemburg din Berlin și cu studii în Franța,
pasionat și activ susținător al activității aeronautice, specializat în
ingineria motoarelor de avion, participant la numeroase misiuni de
luptă în zona aerodromurilor Focşani, Buzău, Ianca şi Râmnicu Sărat,
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care și-a pierdut viața
în timpul luptelor din Valea Tigheciului (bătălia de la Țiganca), fiind
decorat post-mortem cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a (n. 13
ian. 1898, com. Vânători, jud. Covurlui).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, a


conferenţiarului universitar Mariana TRANDAFIR,
doctor în ştiinţe economice, director la Banca
Naţională a României - Sucursala judeţeană Galaţi,
cadru didactic şi vice-rector la Universitatea
„Danubius” din Galaţi, care a publicat numeroase
cărţi şi articole în reviste de economie şi a participat la numeroase
conferinţe naţionale şi internaţionale cu specific financiar-economic.

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în Galaţi, a preotului


Constantin TOTOLICI, doctor în teologie al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, hirotonit
pe seama parohiei Tămăoani, jud. Galaţi, în 1996,
profesor de istoria Bisericii Ortodoxe Române, istorie
bisericească universală şi morală la Seminarul Teologic
„Sf. Apostol Andrei” din Galaţi (1996-1998), preot
paroh al Parohiei „Sf. Ştefan” din Galaţi, transferat
la Parma (Italia), în 2005, preot paroh al Parohiei
Ortodoxe Române „Sfintele Femei Mironosiţe şi Sfântul Serafim de Sarov”
din Modena (Italia) și protopop al Regiunii Emilia Romagna (Italia).

180
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galaţi, a profesorului


de limbă engleză Ciprian-Gabriel MOISĂ,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați
(1995) şi al Facultăţii de Litere, Istorie și Teologie
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați
(2000), cadru didactic la Colegiul Național „Mihail
Kogălniceanu” din Galați (2001-2006), Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” din Galați (2000-2001;
2006-prezent), organizator al concursului școlar
„English for Exams” (din 2007).

14 iulie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în Filipeştii de Târg, jud.


Prahova, a inginerei geotehnician Margareta-
Aurelia Sabina BĂLAN, absolventă a Facultăţii
de Geologie şi Tehnică Minieră din cadrul
Institutului Politehnic din Bucureşti, care a
desfăşurat o remarcabilă activitate de cercetare,
specialist în geologie şi hidrogeologie, singurul
expert şi verificator de proiecte gălăţean atestat
guvernamental în rezistenţa şi stabilitatea
terenurilor, fiind timp de 33 de ani inginer-şef al Atelierului Geotehnic
al Institutului de Proiectări din Galaţi, proiectant al majorităţii
clădirilor gălăţene de după cel de-al Doilea Război Mondial, membră
a Societăţii Române de Geotehnică şi Fundaţii încă de la înfiinţare (d.
2 mai 2012, Galaţi).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


satul Buceşti, com. Iveşti, jud. Galaţi, a scriitoarei
Tudosia LAZĂR, membră a Cenaclului „Arionda”,
autoare de romane, prezentă în antologii de proză
scurtă românească.

181
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

15 iulie

A 115 ani de la naşterea, în anul 1906, în com. Smulţi, jud.


Galaţi, a preotului Iov CARP, absolvent al Seminarului Teologic „Sf.
Andrei” din Galaţi şi al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pedagog
la seminarul gălăţean, hirotonit preot pe seama Parohiei Dăeni, jud.
Tulcea (1929), preot la Piscu, jud. Galaţi (1931-1937) şi în Parohia
„Sf. Modest” din Galaţi (iul. 1937), condamnat la închisoare în
vremea regimului comunist, pedeapsa executând-o la Aiud, trimis
apoi pe front şi distins cu decoraţia „Regina Maria” pentru faptele
sale, ulterior cunoscând din nou temniţele politice comuniste la
Galaţi (1962), Jilava (1962-1963), Aiud (1963) şi lagărul de muncă
de la Ostrov (1963), fiind graţiat la 1 august 1964, colaborator la
publicaţiile Vestitorul, Pâinea vieţii, Credinţa strămoşească (d. 1985).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galați, a doctorului


inginer Emil BALABAN, filosof, eseist și fizician, care a urmat
studiile la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galați, apoi la
Universitatea din Bucureşti, specializându-se în fizică la Politehnica
din Iaşi, unde a studiat construcţii hidrotehnice, fiind printre cei
responsabili de construcţia noului pod de la Cernavodă, precum și
în matematică la Universitatea din Bucureşti, iar după plecarea în
Statele Unite ale Americii, programarea maşinilor de calcul; pasionat
de filozofie, metafizică, epistemologie, filosofia culturii, a publicat
nenumărate eseuri şi articole ştiinţifice, mai ales după anul 1990, în
reviste precum Antares şi Porto Franco din Galați.

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în Galaţi,


a pictorului Vasile NEAGU, absolvent al Academiei
de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, secţia
pictură, profesor la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”
din Galaţi, membru al Uniunii Artiştilor Plastici
- Filiala Galaţi, participant la numeroase expoziții
din țară și străinătate, lucrările sale fiind prezente în
182
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

colecţia Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi şi în colecţii particulare


din ţară şi străinătate, apreciat, în 2016, cu Premiul de Excelenţă
pentru întreaga activitate la prima ediţie a Galei Premiilor UAP -
Filiala Galaţi (d. 24 nov. 2018, Galați).

16 iulie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Cosmeşti, jud.


Galaţi, a scriitorului Sergiu ADAM, profesor,
bibliotecar-metodist la Biblioteca Regională din
Bacău (1962-1964), poet, romanicer şi traducător,
redactor-şef al revistei Ateneu (1989-2002) şi
conducător al Cenaclului „George Bacovia” al
acestei reviste, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, deţinător a numeroase premii naţionale
şi internaţionale pentru activitatea literară şi
culturală desfăşurată, printre care Premiul Uniunii Scriitorilor din
Gruzia (1977), Premiul Festivalului Internaţional de Poezie de la Praga
(1982), Premiul „Lucian Blaga” al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1992), Premiul Filialei Iaşi
a Uniunii Scriitorilor (1995), declarat, în noiembrie 2018, Cetăţean de
Onoare al municipiului Bacău (d. 26 febr. 2015, Bacău).

17 iulie

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1896, în


com. Cosmești, jud. Galați, a generalului Dumitru
DĂMĂCEANU, absolvent al Şcolii Militare
Superioare de la Sibiu şi a Şcolii de Război de la Sibiu,
ofițer în Marele Stat Major şi comandant de divizie în
Regimentul de Gardă Călare, Escorta Regală a regelui
Carol al II-lea, ministru secretar de stat, comandant
de mari unități militare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
care a făcut parte din Comisia română condusă de Barbu Știrbey care,
la 12 septembrie 1944, a semnat la Moscova, Convenția de Armistițiu
183
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

dintre România și Națiunile Unite, membru al delegației României,


condusă de Gheorghe Tătărăscu, participantă la Conferința de Pace
de la Paris, în 1947, împreună cu Lucrețiu Pătrășcanu și Ștefan Voitec,
decorat cu înalte ordine militare române și străine, printre care Ordinul
Militar „Mihai Viteazul” cu spade, „Crucea de Fier”, Medalia „Victoria”
(d. 27 sept. 1978, București).

18 iulie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în com. Murgeni, jud.


Vaslui, a pedagogului Dumitru BALAEȘ, cu studii la Seminarul „Sf.
Andrei” din Galaţi și la Seminarul din Huşi, licenţiat în teologie la
Bucureşti și absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri din Craiova, cu gradul
de sublocotenent, profesor la Ismail, care a fost consilier eparhial
la Bălţi, inspector general în Ministerul Finanţelor şi Economiei,
contabil-şef, revizor-contabil și jurist-consult în Ministerul Finanţelor
şi Economiei, încheindu-și activitatea profesională ca profesor,
dirijând coruri mixte în cadrul Căminului Cultural din Fierbinți (jud.
Ilfov) (d. sept. 1976).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în Adamclisi, jud. Constanţa,


a profesorului universitar Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ,
absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, doctor în filologie,
ziarist la cotidianul gălăţean Viaţa nouă, profesor
la Colegiu Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
profesor asociat la Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi între anii 1990-2000, membru în prima
Comisie Internaţională a Concursului „Mihai
Eminescu”, membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” din Galaţi şi
al Uniunii Scriitorilor din România, declarat „Outstanding People of 21st
Century” Cambridge (2001), deţinător al Medaliei de Aur şi al Premiului
special al juriului „Dino Buzzati” pentru eseu la Concursul de literatură şi
publicistică de la Milano (Italia), al Premiului municipiului Galaţi pentru
excelenţă în viaţa culturală (1998, 1999), al Premiului „G. Ivaşcu” al
184
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

Asociaţiei Scriitorilor „Costache Negri”, al Marelui Premiu „Mitropolitul


Bartolomeu Anania” din partea organizatorilor Simpozionului „Valori
naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a
VII-a, 2020.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, în


Bucureşti, a profesorului Vasile Gh. POPA, absolvent
al Seminarului „Sfântul Andrei” din Galaţi şi al
Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din
Cernăuţi, preot la parohiile Sarasău din Maramureş
şi Cişmăneşti din jud. Botoşani, profesor de religie,
limba română şi limba latină şi director al Liceului
„Nicu Gane” din Fălticeni, deţinut politic între anii 1960 şi 1964, pasionat
culegător de folclor, colaborator la periodicele Argeş, Contemporanul,
Zori noi, Iaşul nou, Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni (n. 23
nov. 1912, sat Mălureni, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986, în Bucureşti, a actorului


Mihai PĂLĂDESCU, cu studii de actorie la
Institutul de Teatru din Iaşi între anii 1949 şi 1951,
cu profesorul Ion Lascăr, iar după desfiinţarea
acestuia, la Bucureşti, între anii 1951-1953, clasa
profesor Ion Finteșteanu, actor la Teatrul de Stat din
Brăila și la Teatrul de Stat din Galaţi între anii 1956-
1961, alături de mari nume ale scenei dramatice
românești precum Ștefan Bănică, şi la Teatrul
de Comedie din București, cu numeroase apariții în filme și seriale
româneşti (n. 5 ian. 1928, com. Găvănoasa, jud. Cahul, România).

C 20 de ani de la moartea, în Galaţi, în anul


2001, a profesoarei universitare doctor inginer
Valentina DAN, specialistă în microbiologie
tehnică, cadru didactic la Facultatea de Tehnologia
Produselor Alimentare şi Tehnica Pescuitului
a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu

185
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

specializare în S.U.A. și China, prorector al Universităţii „Dunărea


de Jos” din Galaţi, autor de brevete de invenţie, de lucrări şi studii
ştiinţifice în domeniul enzimelor din surse vegetale şi microbiene,
aplicaţii industriale ale enzimelor microbiene, al controlului
microbiologic al produselor alimentare, valorificării produselor
secundare din industria alimentară pe cale biotehnologică, obţinerii
de produse din biosinteza microbiană, colaboratoare la numeroase
reviste de specialitate din țară și străinătate, membră a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă şi a Societăţii Române de Biologie (n. 8 iul. 1937,
Constanţa). [Oameni... (4)]

19 iulie

A 125 de ani de la naşterea, în anul 1896, în Tecuci, jud. Galaţi,


a profesorului universitar Samuel Jacob BECK, doctor în psihologie
la Universitatea Columbia, şef al Secţiei de psihologie la Spitalul
„Michael Reese” din Chicago (1936-1951), lector (1945-1951),
profesor (1957-1968) şi profesor emerit (1968-1980) la North Western
University, cel care a conceput numeroase teste psihologice pentru
evaluarea personalităţii umane, răsplătit, în 1965, pentru activitatea
sa profesională cu premiul „Bruno Klopfer” (d.1980, S.U.A.).

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în Galați, a profesoarei


Mariana ANTON, absolventă a Liceului
Pedagogic „Costache Negri” din Galați (1985-
1989) și a Facultății de Litere și Științe din
cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
doctor în filologie al Universității „Dunărea de
Jos” din Galați, profesor de limba și literatura
română la Liceul cu Program Sportiv din Galați
(1996-2007) și la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați (din
2007).

186
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

20 iulie

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971, a profesoarei Eufrosina


TRANCU-SĂVESCU, absolventă a Școlii Normale de institutoare
„M. Sturza” din Iași și a Facultății de Litere a Universității din
București, specialitatea filologia modernă (1913), bursieră a Casei
Școalelor pentru cursuri de limba germană la Universitatea din Berlin
(1913-1914), institutoare la Galați (1904-1916), profesoară la Galați
la Școala Secundară de Fete gradul II „Mihail Kogălniceanu” (până
în anul 1925), apoi la Piatra Neamț primind sarcina de directoare
a Școlii Normale, distinsă pentru activitatea sa cu ordinele „Crucea
de război” (1921), Crucea „Regina Maria” de aur, „Médaille des
épidémies” în argint, acordată de Republica Franceză în 1917 și
„Palmes académiques” cu gradul de ofițer (n. 26 nov. 1884, Târgu
Frumos, jud. Iași).

22 iulie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com.


Cerțești, jud. Galați, a profesorului universitar
George IVAȘCU, absolvent al Liceului „Codreanu”
din Bârlad (1922-1929) și al Facultății de Litere și
Filozofie din cadrul Universității din Iaşi, doctor
în științe filologice, scriitor, critic și istoric literar,
jurnalist prolific, şef al Catedrei de Istoria Literaturii
Române şi al Catedrei de Istoria Literaturii Române
Contemporane la Universitatea din Bucureşti, primul editor al
scrierilor lui Lucian Blaga, redactor-șef al revistei Contemporanul,
director al revistei România literară, membru al Consiliului Ziariștilor
din România și al Academiei de Științe Sociale și Politice (d. 21 iun.
1988, București). [Oameni... (1)]

187
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

23 iulie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în


Tecuci, jud. Galaţi, a inginerului Teodor VELEA,
doctor în metalurgie neferoasă, cercetător ştiinţific,
timp de aproape patru decenii, la Institutul de
Metale Neferoase şi Rare (IMNR) din Bucureşti şi
director general al acestui institut, profesor asociat
al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din
cadrul Politehnicii din Bucureşti, coordonator al unor importante programe
naţionale de cercetare a metalelor rare, autor al unui număr impresionant
de brevete din domeniul cercetării metalelor neferoase şi rare, apreciat, în
anul 2000, cu Ordinul naţional „Serviciul Credincios” în grad de Ofiţer.

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971,


în Bucureşti, a scriitoarei şi traducătoarei Iulia
SOARE (numele real Lilly Sonnenfeld), cu studii
primare şi liceale la Galaţi, absolventă a Facultăţii
de Litere a Universităţii din Bucureşti, redactor la
Editura Politică, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă şi la Editura Meridiane, prozatoare de factură
realistă, bună observatoare a mediilor tradiționale, autoare de romane
clasice și de traduceri și stilizări din beletristica universală, în special
a unor scriitori francezi (n. 5 iul. 1920, Galaţi).

24 iulie

A 115 ani de la naşterea, în anul 1906, în Adjud,


jud. Vrancea, a profesorului şi publicistului Virgil
CLAUDIAN (pseudonim al lui Virgil Coşniţă),
absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul
Universităţii din Bucureşti, profesor de matematică la
Şcoala Comercială Superioară din Bârlad, la Seminarul
Teologic din Galaţi, la Şcoala Normală din Galaţi şi
188
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

la Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureşti, asistent universitar la Şcoala


Politehnică din Bucureşti şi profesor universitar de matematici elementare
şi speciale la Şcoala de Ofiţeri din Bucureşti, redactor şi secretar de redacţie
la revistele Numerus, Revista universitară de matematică, Revista Vremii
din Galaţi, unde şi-a făcut debutul publicistic, colaborator la publicaţiile
Galaţii Noi, Curajul, Viaţa Nouă, Tribuna Tineretului.

25 iulie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926,


în Galaţi, a compozitorului şi muzicologului
Theodor GRIGORIU, personalitate reprezentativă
a lumii muzicale româneşti, cu o bogată activitate
componistică și cu o strălucită activitate creatoare în
domeniul muzicii de film şi teatru, dar și în cel literar
și în cel al istoriei muzicale, colaborând cu nume de
marcă ale cinematografiei româneşti şi străine, regizori precum: Henri
Colpi, Liviu Ciulei, Mircea Drăgan şi Sergiu Nicolaescu, distins cu
numeroase premii naţionale şi internaţionale, autor de studii, eseuri,
articole, recenzii şi interviuri în publicaţiile: Muzica, Actualitatea
muzicală, Secolul 20, Contemporanul, România literară, Cinema, Astra
(Braşov), Arc, Flacăra, România liberă, Scânteia tineretului, Tribuna
(d. 21 mai 2014, Bucureşti). [Oameni... (4)]

26 iulie

A 75 de ani de la nașterea, în anul


1946, în Toplița, jud. Harghita, a scriitorului
Petru TODORAN, absolvent al Facultății de
Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic
Iaşi, care a activat în cadrul Combinatului
Siderurgic Galaţi din 1969 până la pensie, director
executiv al Asociației Române a Distribuitorilor de
Metal ARDIMET (2002-2014), autor al mai multor volume de proză și
romane, printre care trilogia autobiografică „Sidex - O viaţă de om”.
189
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în Galați, a profesoarei


Daniela-Maria ŢUCHEL, absolventă a Facultății de Limbi Germanice
din cadrul Universității București, doctor în filologie la Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iași, apreciat profesor de limba engleză la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați, conferențiar doctor în cadrul Departamentului
de engleză al Facultății de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galați, cu o bogată activitate publicistică în limba engleză.

27 iulie

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1966, în


Galaţi, a profesoarei universitare inginer tehnolog
Violeta NOUR, cadru didactic la Universitatea din
Craiova, Facultatea de Horticultură, economist
și doctor în ştiinţe inginereşti, specializarea
Inginerie Industrială, membră a asociaţiilor
International Society for Horticultural Science,
Balkan Environmental Association (B.EN.A.), Asociaţia Specialiştilor
de Industrie Alimentară din România, Societatea de Chimie din
România, Asociaţia Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din
România, Asociaţia Horticultorilor din România, Mişcarea Română
pentru Calitate, autoare a unor valoroase lucrări de specialitate.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981,


în Târgu Ocna, jud. Bacău, a actorului Raresh
DIMOFTE, absolvent al Colegiului Tehnic
„Traian Vuia” din Galaţi şi al Facultăţii de Teatru
şi Televiziune a Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj, care a avut importante roluri în seriale
produse de Netflix, numele său fiind prezent
pe genericul a foarte multe seriale şi filme americane şi a unor
scurtmetraje premiate internaţional, în America şi Europa, emigrat
în Canada în 2010, nominalizat, în 2015 pentru „Performanță
remarcabilă a unui actor într-un rol secundar” pentru rolul său în
190
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

piesa de teatru „Blasted” de Sarah Kane, în regia lui Richard Wolfe


la Teatrul „Pi” din Vancouver, iar în 2018, la categoriile „Cel mai bun
actor” și „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru rolurile sale din
peliculele „Polymorphia” și „Kingspin”.

28 iulie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în com. Săveni, jud.


Ialomiţa, a profesorului de istorie Ştefan SIMION,
absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii
de Bucureşti, profesor de istorie la şcoli generale
din comunele Rogojeni şi Cudalbi, judeţul Galaţi,
cadru didactic la Liceul Industrial nr. 8 (astăzi,
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”) între anii 1979-
1993 şi director adjunct al acestei instituţii (1986-
1990), profesor de istorie la Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” din Galați între anii 1993-2016, inspector școlar
teritorial de specialitate, inspector școlar general adjunct şi inspector
școlar general al judeţului Galaţi în perioada 2001-2005, director al
Centrului Teritorial Galați de Învățământ la Distanță al Universității
„Spiru Haret” din București (2004-2012).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1966, în


Galaţi, a avocatului, prozatorului şi eseistului
Silviu-Dan LUPAŞCU, doctor în istoria culturii
și în istoria religiilor, redactor la revista Timpul şi
la revista Dacia literară, lector de carte la Editura
Institutului European Iași, secretar de redacţie la
revista Echidistanţe, lector universitar de studii
ebraice, conferențiar de studii istorice la Facultatea
de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea
de Jos” din Galaţi, membru al Uniunii Scriitorilor din România,
colaborator la publicaţiile Dialog, Opinia studenţească, Convorbiri
literare, Timpul, Dacia literară, Echidistanţe, Contemporanul,
Xenopoliana, Agora ş.a.
191
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

29 iulie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în com.


Știubieni, jud. Botoșani, a profesorului de matematică
Dumitru COSTINIUC, absolvent al Facultății de
Matematică din cadrul Universității din București,
cadru didactic la Cercul Militar Galați (1938-
1953), Școala Profesională din Tulcea (1954), Școala
Profesională de Ucenici pentru Industria Alimentară
din Palazu Mare, jud. Constanţa (1954-1955), Şcoala Medie nr. 1 din
Tulcea (1955), Institutul Pedagogic din Galați (1955-1956), Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galați (1956-1976), secretar al Societății de
Matematică din Galaţi (1960-1970), participant la cel de-al Doilea
Război Mondial, deţinut politic în perioada 1953-1954 (d. 9 ian.1990,
Galați).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în Galaţi, a artistului


plastic Gheorghe Vasile ANDREESCU, absolvent,
ca şef de promoţie, al Institutului de Arte Plastice
„N. Grigorescu” din Bucureşti, clasa Ileana
Balotă (1973), profesor de pictură în instituţii de
învăţământ din Galaţi, precum Şcoala Populară
de Artă (1980-1989), Colegiul „Al.I. Cuza” (1991-
2000), Colegiul Universitar „Studium” Galaţi
(1994-2004); scenograf, şef de producţie artistică la
Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi (1994-2016); restaurator,
muzeograf la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi (1975-1980, 1988-
2017), având la activ numeroase expoziţii personale şi colective, în ţară
şi străinătate, autor al unor lucrări monumentale expuse în instituţii
publice din Galaţi, membru al U.A.P. Galaţi, distins cu numeroase
premii, printre care Medalia şi Diploma „Meritul Cultural” clasa
a II-a, Categoria C - Artele plastice (2004), Premiul de Excelenţă al
Municipiului Galaţi (2010), Premiul pentru pictură la prima ediţie a
Galei Premiilor U.A.P. - Filiala Galaţi (dec. 2016).
192
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, a lui Gheorghe H.


DEDIU, absolvent al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti din Tecuci, cântăreţ
bisericesc la Parohia Blânzi (1963-1965) şi la Biserica „Adormirea” din
Corod (1975 - 1 aug. 1991) (n. 18 iul. 1924, com. Corod, jud. Galaţi).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Galaţi, a profesorului


de fizică Petru RUS, absolvent al Facultăţii de Matematică-Fizică a
Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj, cadru didactic la Liceul Militar
„Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc (1953-1960), la Liceul
Unificat din Dej (1960-1962), inspector metodist la Sfatul Popular
Regional Galați (1965-1968), profesor al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galați în perioada anilor 1962-1965 şi 1968-1991, director adjunct
al renumitului liceu gălăţean în perioada 1969-1973 (n. 4 apr. 1929,
com. Vad, jud. Cluj).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în București, a preotului


Alexandru DUMITRU, absolvent al Seminarului Teologic și al
Institutului Teologic Universitar din București, hirotonit diacon
pe seama Catedralei Episcopale din Galaţi în 1990, slujitor la
parohia „Buna Vestire” din Galaţi și profesor de drept bisericesc şi
administraţie parohială la Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din
Galaţi, slujitor al Bisericii „Sfinţii Doctori fără de Arginţi Cosma şi
Damian” din cadrul Institutului Clinic Fundeni din București (n. 4
mart. 1962, com. Jilavele, jud. Ialomița).
30 iulie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în com. Corod, jud.


Galaţi, a învăţătorului şi muzicianului Mihail C. IONESCU-FULGER,
învăţător în comuna Cudalbi, din judeţul Galaţi, care a format şi a
dirijat corul „Fulger” din Galaţi (1923-1925) şi a înfiinţat şi condus,
timp de 12 ani, Societatea Cultural-Muzicală „Cântarea Dunării”, a
scris operete şi vodeviluri pe textele lui V. Alecsandri, C. Negruzzi
şi Matei Millo, precum și colecții de cântece, piese de teatru, studii
folclorice (d. 1 ian. 1950, Galaţi).
193
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921,


în Brăila, a inginerului electromecanic Aurel
CĂRBUNARU, absolvent al Facultăţii de Mecanică
şi Electricitate din cadrul Politehnicii din Bucureşti,
şeful Catedrei termotehnică şi maşini navale, creatorul
Laboratorului de Termotehnică de la Universitatea din
Galaţi, cel care a contribuit cu multă competenţă, calităţi
pedagogice, tact managerial şi dăruire la formarea, timp de aproape trei
decenii, a numeroase promoţii de ingineri, absolvenţi în specializările
Nave, Maşini şi echipamente termice, Tehnologia construcţiilor de maşini,
Tehnologii alimentare, Exploatarea navelor (d. 18 febr. 2006, Galaţi).

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1931, în Galați, a scriitorului,


scenaristului şi jurnalistului Dumitru BUZNEA, absolvent al Facultăţii
de Istorie-Filosofie din Iași şi al Facultăţii de Drept din Cluj, muncitor
şi miner pe şantierul Hidrocentralei de la Bicaz, în a cărui publicaţie
a debutat ca ziarist, redactor la ziarul Flacăra din Moineşti şi la ziarul
Ceahlăul din Piatra Neamţ, scenarist al filmelor: „Din nou împreună”
(1978), „Audienţa” (comedie, 1979) şi „Rămân cu tine” (1982),
colaborator la publicaţiile: Ateneu, Contemporanul, România literară,
Urzica, deţinător al Premiului pentru debut al Editurii Eminescu pentru
romanul „Noi şi pământul” (1978) (d. 15 aug. 1989, Piatra Neamţ).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961,


în București, a artistei plastice Adina Moldova
MARIN-ȚITREA, cu studii gimnaziale și liceale
la Galați, absolventă a Școlii de Artă din Galați,
pictoriță și manager de evenimente culturale cu
expoziții personale la Galați, București și expoziţii
de grup cu caracter naţional şi internaţional la
Bucureşti, Roma și Taranto (Italia), Balcic, Silistra şi Ruse (Bulgaria).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, a profesoarei de matematică


Otilia STĂHIESCU, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din
Bucureşti, cadru didactic la Școala Comercială de Fete din Galați și Liceul
194
Iulie 2021 Calendar cultural gălăţean

„Mihail Kogălniceanu”, la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați între anii


1940-1944 şi la Institutul Pedagogic de 3 ani din Galați, Facultatea de
Matematică în perioada 1959-1973, prodecan (1963-1965) și decan (1965-
1969) al Facultății de Matematică din Galați (n. 2 aug. 1912, Galaţi).

31 iulie
A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în
Brăila, a artistei plastice Emilia DUMITRESCU,
absolventă a Academiei de Arte Frumoase din
București, pictoriţă şi graficiană, membră şi
secretară a Cenaclului Uniunii Artiştilor Plastici
Galaţi-Brăila (1964-1970), cu numeroase expoziţii
personale în Galaţi, Bucureşti, Constanţa, Brăila şi
participări la expoziţiile de grup din ţară şi din străinătate, membră
a Uniunii Artiştilor Plastici din România, apreciată cu distincția
Cetățean de Onoare al orașului Brăila (d. 21 sept. 2005, Brăila).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Târgu Bujor, jud.


Galaţi, a profesorului doctor inginer Eugen
POPA, absolvent al Institutului Politehnic din Iași,
Facultatea de Cadastru, cadru didactic la Facultatea
de Construcţii din Iaşi, disciplina topografie,
conducător al secţiei de rugby a Clubului Sportiv
Politehnica Iași, preşedinte de onoare al secţiei de
rugby de la C.S. Politehnica (d. mai 2014, Iași).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


Galaţi, a profesorului Corneliu GOLDU, doctor
în ştiinţele educaţiei, profesor de limba şi literatura
română în învăţământul gimnazial şi liceal din Galaţi,
deopotrivă elev și profesor la Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, editor, împreună cu
elevii săi, al revistei şcolare Aripi, altfel, pasionat
promotor al istoriei și personalităților liceului și ale orașului Galați.

195
Calendar cultural gălăţean Iulie 2021

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în Galați,


a instrumentistului Dan GĂLĂȚEANU, cunoscut
baterist, colaborator al Teatrului Muzical „Nae
Leonard” și Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din
Galați, component al formației „Platonic Band”, alături
de Nicu Patoi, al formației „Talisman”, alături de soliștii
Alin Oprea și Tavi Colen în 2003, care a participat la
Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „Cerbul de Aur” alături de
grupul de instrumentiști al lui Ştefan Bănică Jr. și a obținut premiul I la
Secţiunea Creaţie a Festivalului Mamaia cu trupa gălăţeană „Avantgarde”.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991,


a profesoarei Aurelia CAZACU, absolventă a
Facultăţii de Filologie din Iași, timp de 22 de ani
secretar literar al Teatrului Dramatic din Galați,
iniţiatoare, alături de Mihai Mihail şi Valentin
Silvestru, a Festivalului Naţional de Comedie de la
Galaţi; numele Teatrului Dramatic „Fani Tardini”
Galaţi a început a fi impus prin cercetarea sa asupra activităţii celebrei
actriţe (n. 1939, sat Cârlomăneşti, com. Cerţeşti, jud. Galaţi).

Theodor Grigoriu:
Fericiţi sunt cei care, prin harul lor, şi-au găsit
drum spre inimile oamenilor; ei văd, poate, lumina elizee
a acestui nobil ideal, către care mergem cu toţi.

George Ivaşcu:
A urma tradiţia înseamnă, în cel mai înalt grad,
a afirma propria viziune asupra lumii şi vieţii, cea
contemporană creatorului, şi a o proiecta pe aceasta într-
un lanţ necesar de experienţe artistice.

196
August
DUMINICĂ 1 17 Marţi
Luni 2 18 Miercuri
Marţi 3 19 Joi
Miercuri 4 20 Vineri
Joi 5 21 SÂMBĂTĂ
Vineri 6 22 DUMINICĂ
SÂMBĂTĂ 7 23 Luni
DUMINICĂ 8 24 Marţi
Luni 9 25 Miercuri
Marţi 10 26 Joi
Miercuri 11 27 Vineri
Joi 12 28 SÂMBĂTĂ
Vineri 13 29 DUMINICĂ
SÂMBĂTĂ 14 30 Luni
DUMINICĂ 15 31 Marţi
Luni 16

August ~ Gustar ~ Secerar


2021

August

15 august - Adormirea Maicii Domnului

Calendar

A niversări C omemorări
1 august

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com.


Chiscani, jud. Brăila, a matematicianului Radu
FRANGU, profesor de matematică în Galaţi, la
Seminarul Teologic „Sf. Andrei”, la Liceul Comercial
din Târgovişte, la Liceul „N. Bălcescu” şi Şcoala
Specială de 2 ani din Brăila, devenită ulterior
Facultatea Muncitorească, conferenţiar la Institutul
Mecano-Naval din Galaţi, decan al Institutului Pedagogic din Galaţi,
autor de cărţi de specialitate, președinte al Filialei Galaţi a Societăţii de
Știinţe Matematice (d. 20 mai 1993, Galaţi). [Oameni (4)…]

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în com. Priponeşti, jud.


Galaţi, a medicului profesor Elisabeta LABA, doctor în medicină, cu
studii primare şi gimnaziale în comuna natală, studii liceale la Liceul
de Fete „Iorgu Radu” din Bârlad şi absolventă a Facultăţii de Medicină
şi Farmacie din Iaşi, medic extern şi intern la Iaşi, medic de medicină
generală la Circumscripţia Sanitară Epureni, raionul Bârlad, medic
secundar şi specialist de laborator clinic la Sanatoriul TBC Bârlad,
medic specialist anatomie patologică şi medicină legală, medic principal
la Laboratorul Clinic şi Bacteriologie la Spitalul Clinic nr. 2 Iaşi şi apoi
la Spitalul de Recuperare din Iaşi, medic primar anatomopatolog la
Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului de Urgenţe „Sf.
Spiridon” din Iaşi, timp de 25 de ani, profesor universitar la Facultatea
de Stomatologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa”
din Iaşi (d. 25 ian. 2009, Bârlad).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


Galaţi, a filologului Cătălin ENICĂ, profesor în
învăţământul preuniversitar gălăţean, culegător
de folclor, redactor-şef la publicaţia Opinia
studenţească, inspector şcolar pentru limba
română şi apoi inspector general-adjunct, lector
Calendar cultural gălăţean August 2021

universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii


„Dunărea de Jos” din Galaţi, unde a predat şi în cadrul masteratului
de la Comrat, Republica Moldova, organizat prin Facultatea
Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti.

2 august

C 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în Bucureşti, a


profesorului universitar magistrat Ştefan G.
LONGINESCU, cu studii gimnaziale la Focşani,
studii liceale la Iaşi şi absolvent al Facultăţii de Drept
din Iaşi, cu studii de matematici superioare şi o
specializare în Germania, avocat, judecător de ocol,
supleant la tribunal, judecător de instrucţie la Galaţi
şi chimist în Laboratorul lui Petru Poni, profesor de
drept la Iaşi şi la Bucureşti, membru corespondent al
Academiei Române (n. 5 oct. 1965, Focşani, jud. Vrancea).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


satul Cuza Vodă, com. Slobozia Conachi, jud.
Galați, a arhimandritului Neculai-Simeon TATU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, al Seminarului Mănăstirii Neamț (1953) şi
al Institutului de Teologie din București, stareț al
Mănăstirii Plumbuita din București, pictor bisericesc
care a pictat 20 de biserici în stil bizantin, a sculptat
în piatră Foişorul Brâncovenesc de la Episcopia Buzăului, dar şi 22
de busturi de cărturari din orașul Buzău, senator în Parlamentul
României în două legislaturi consecutive (d. 3 mart. 1999, București).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în Galaţi, a profesorului


universitar dr. Marian BORDEI, inginer tehnolog metalurg şi
cadru didactic la Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, secretar ştiinţific al
Consiliului profesoral şi decan al Facultăţii de Ingineria Materialelor
200
August 2021 Calendar cultural gălăţean

şi Mediului, prodecan şi decan al Facultăţii de


Inginerie din cadrul aceleiaşi universităţi, membru
al Asociaţiei Tehnice a Turnătorilor din România,
al Forumului Inventatorilor Români, cu numeroase
lucrări în domeniul ingineriei materialelor şi cu
lucrări ştiinţifice susţinute şi publicate în ţară şi
străinătate precum şi în numeroase reviste de
specialitate, coordonator a peste douăzeci de
contracte de cercetare.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în com. Iveşti, jud.


Galaţi, a profesoarei de limba română Mirela
Paula COSTACHE, bibliotecar la Biblioteca
Universitară „Danubius” din Galaţi, editor şi
redactor-şef al Editurii Danubius din cadrul
Universității „Danubius” din Galaţi, doctor în
drept, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Sociale şi Politice, Departamentul Ştiinţe
Juridice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, titular al disciplinelor Elemente de drept civil, Drept civil.
Teoria generală, membră a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale.

3 august

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în satul Gura Ialomiţei,


com. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomiţa, a profesorului de istorie
Radu GIOGLOVAN, cu studii secundare la Galaţi şi absolvent
al Facultăţii de Istorie de la Cernăuţi, profesor de istorie la Liceul
„Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, inspector şcolar şi director
al Muzeului Judeţean de Istorie din Dâmboviţa, coautor al unei
monografii a judeţului Dâmboviţa (d. 22 aug. 1979, Târgovişte, jud.
Dâmboviţa).

201
Calendar cultural gălăţean August 2021

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în


Isaccea, jud. Tulcea, a profesorului doctor inginer
Toader MUNTEANU, prorector al Universității
„Dunărea de Jos” din Galaţi, membru în Asociaţia
Comitetul Român al Consiliului Mondial al
Energiei, Asociaţia Română de Acţionări Electrice
din România, Asociaţia Generală a Inginerilor
din România, coordonator al Filialei Galați a Societății de Instalaţii
Electrice și de Automatizări din România.

4 august

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în Tecuci, jud. Galaţi, a


generalului de armată Henri CIHOSKI, absolvent
al Şcolii fiilor de militari din Iaşi, al Şcolii de Ofiţeri
de Artilerie şi Geniu, al Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu şi al Şcolii Superioare de Război din Bucureşti,
comandant al Regimentului 5 Infanterie de la Giurgiu,
ataşat militar în Serbia, subşef de Stat Major la Marele
Cartier General, general de divizie (1918), general
inspector al armatei, ministru de război în guvernul
Maniu, senator de drept în Parlamentul României, membru al Societăţii
Astronomice din Paris, recompensat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa
a III-a, Ordinul „Ferdinand”, Ordinul „Coroana României” în grad de
Comandor, Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer, Crucea „Meritul
Sanitar”, Crucea „Sf. Gheorghe”, Ordinul „Legiunea de Onoare”, Ordinul
„Crucea de Război”, arestat de autorităţile comuniste şi întemniţat la
Închisoarea Sighet (d. 18 mai 1950, Sighet, jud. Maramureş).

5 august

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876, în Focşani, jud. Vrancea,


a profesorului Grigore ILIESCU, absolvent al Facultăţii de Științe din
cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iași (1902), participant la Primul

202
August 2021 Calendar cultural gălăţean

Război Mondial, profesor de științe naturale la mai multe licee din


ţară, dintre ele Liceul „D.A. Sturdza” din Tecuci (1910) şi Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1935-1944), director al Școlii Comerciale din
Bârlad (1922-1932).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în


Galaţi, a biologului şi muzeografului Aurora
STĂNESCU, profesor şi director la Şcoala
Generală Sărmaş - Covasna, muzeograf (din 1989)
şi şef Serviciu Marketing-Relaţii Publice-Cultură
la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti
(din 2003), iniţiatoare a mai multor proiecte culturale premiate de
Ministerul Culturii.

6 august

C 65 de ani de la moartea, în anul 1956, în Craiova, jud. Dolj, a


generalului de armată Ioan POPOVICI, cu studii la Şcoala militară
de ofiţeri de infanterie (1905-1907), comandant al Diviziei 2 infanterie
(24 sept. 1938 - 8 nov. 1941), la dispoziţia Ministerului Apărării
Naţionale (8 nov. - 3 dec. 1941), trecut în rezervă prin demisie (3 dec.
1941), decorat cu Ordinul „Steaua României”, clasa a III-a (1942)
pentru meritele sale pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial (n.
7 aug. 1885, com. Barcea Nouă, jud. Tecuci).

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981,


în Tecuci, jud. Galaţi, a inginerului tehnolog în
industria alimentară Oana Emilia CONSTANTIN,
doctor în inginerie industrială, cu stagii de
perfecţionare în ingineria alimentelor în Slovenia,
Slovacia şi Grecia, conferenţiar universitar la
Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor a
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, titular de curs la disciplinele
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale și Băuturi în

203
Calendar cultural gălăţean August 2021

alimentație publică și agroturism, membră fondatoare a Asociaţiei


Specialiștilor în Biotehnologie Aplicată, membră a Societăţii de
Chimie din România şi a Societăţii Române de Biochimie şi Biologie
Moleculară, membră în Comitetul de organizare al Simpozionului
Internaţional „Euroaliment” desfăşurat anual la Galaţi.

8 august

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în


Bucureşti, a artistului Corneliu SAVA, absolvent
al Școlii Medii de Artă din București, bas-bariton,
solist angajat al Teatrului Muzical din Galaţi şi artist
plastic remarcat pentru lucrările sale de pictură şi
sculptură (d. 7 aug. 2001).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în satul Orşova, com.


Gurghiu, jud. Mureş, a scriitoarei şi profesoarei
Maria PETRA, redactor la cotidianul Viaţa nouă din
Galaţi, metodist la Casa Regională a Creaţiei Populare
Galaţi, profesor la Şcoala Nr. 28 din Galaţi, membră
a Uniunii Scriitorilor din România şi a Societăţii
Scriitorilor „C. Negri” Galaţi, distinsă cu Premiul
pentru poezie „Constant Tonegaru” al revistei Porto-
Franco (2002) (d. 8 iul. 2011, Galați).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în com. Corni, jud.


Galaţi, a teologului Paul DUMITRAŞC, absolvent al Seminarului
Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău şi al Facultăţii de Teologie
din Bucureşti, preot la parohia din comuna Furcenii Vechi, jud. Galaţi,
profesor de muzică psaltică la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti „Sf.
Ioan Damaschin” din Tecuci, profesor de muzică psaltică, catehetică
şi practică liturgică la Seminarul Teologic din Galaţi, preot paroh la
parohia „Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi.

204
August 2021 Calendar cultural gălăţean

12 august

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Bucureşti, a criticului şi


istoricului de artă Radu BOGDAN, doctor în istorie,
cercetător la Institutul de Istoria Artei, scriitor şi
publicist, care şi-a dedicat activitatea, în mare parte,
studiului picturii lui Ion Andreescu, monografia
dedicată marelui artist fiind lucrarea sa capitală
care i-a adus recunoaştere internaţională, membru
fondator al Uniunii Artiştilor Plastici, membru al
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, laureat
al Premiului de Stat al Republicii Populare Române pentru monografia
„Theodor Aman”, distins cu Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de
Mare Ofiţer (n. 11 mart. 1920, Galaţi).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în


Galaţi, a profesoarei universitare doctor Mirela
PRAISLER, absolventă a Facultății de Fizică a
Universității din București, directoare a Şcolii
Doctorale de Inginerie din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galaţi, membră a Societății
Române de Fizică, a European Physical Society,
a Societății Române a Femeilor Manager, a Fundaţiei Internaţionale
de Management (FIMAN), prezentă în „Who is Who in Education”.

13 august

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în


Galați, a artistei plastice Elena VLAD-LOT,
absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, secţia sculptură,
promoţia 1987, participantă la numeroase
expoziții și saloane de artă plastică naționale și
205
Calendar cultural gălăţean August 2021

internaționale, cu preocupări în domeniul scenografiei și realizării de


costume pentru spectacole de teatru, precum şi în domeniul ilustrației
de carte, nominalizată, în anul 2005, la premiul Uniunii Artiştilor
Plastici din România pentru anul 2004.

14 august

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în com. Nămoloasa, jud.


Galaţi, a călugăriţei Ioana Isihia MIHALCEA, rasoforă a Mănăstirii
„Tudor Vladimirescu” din jud. Galați, arestată în 1957 de către regimul
comunist și condamnată politic timp de 9 luni pentru port ilegal de
straie monahale.

C 65 de ani de la moartea, în anul 1956, în Cluj, a profesorului


universitar, scriitorului medic Victor PAPILIAN,
doctor în medicină și chirurgie, creatorul școlii de
anatomie și antropologie din Cluj și al primului
tratat de anatomie în limba română, în 1923,
reeditat și în prezent, personalitate plurivalentă
care s-a afirmat în teatru, dramaturgie, proză și
a fondat Asociaţia Scriitorilor din Ardeal, arestat
și condamnat politic de către regimul comunist
pentru convingerile sale politice, cunoscând ororile închisorilor
Gherla, Aiud, Văcăreşti, colaborator la numeroase publicații medicale
și literare, membru de onoare post mortem al Academiei de Științe
medicale din România (n. 17 iun. 1888, Galaţi). [Oameni... (1)]

16 august

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în


Galaţi, a criticului, istoricului literar şi prozatorului
Ovid S. CROHMĂLNICEANU, pe numele
originar Moise CAHN, doctor în filologie, profesor
universitar la Catedra de istoria literaturii române
a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii
206
August 2021 Calendar cultural gălăţean

din Bucureşti, întemeietor al Cenaclului literar „Junimea”, membru


în Consiliul Asociaţiei Internaţionale a Criticilor Literari, unul dintre
cei mai cunoscuţi critici literari români (d. 28 apr. 2000, Berlin,
Germania). [Oameni... (3)]

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Jariștea, jud.


Vrancea, a filologului Victor PETRESCU, doctor
în filologie, critic și istoric literar, absolvent al
Institutul Pedagogic din Galaţi și al Facultății de
Limbă şi Literatură Română din cadrul Universităţii
Bucureşti, profesor la Văcăreşti şi Târgo­ vişte,
inspector și şef secţie literatură la Muzeul Judeţean
Dâmboviţa, director al Bibliotecii Judeţene
„Ion Heliade Rădulescu” din Dâmboviţa, cadru
didactic asociat al Universităţii „Valahia” Târgovişte, în specialitatea
biblioteconomie, istoria cărţii şi a bibliotecilor, comunicare, redactor-
şef al revistei Curier, redactor la revista târgovişteană de cultură Litere,
consultant de specialitate la revista de biblioteconomie Biblioteca,
membru fondator al Societăţii Române de Bibliofilie, al Asociaţiei
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (1990), al
Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”, al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti, distins cu Ordinul Ziariştilor cls. I și cu titlul de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Târgovişte.

17 august

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în Buzău,


a doctorului inginer Mihai Al. TEODORESCU,
profesor universitar la Facultatea de Mecanică din
cadrul Universității „Dunărea de Jos”, prorector al
Universităţii din Galaţi, autor de cărţi de specialitate,
preşedinte al Asociaţiei Române pentru Tehnologii
Neconvenţionale, Filiala Galaţi, membru al Asociaţiei
ESAFORM, al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (d. 21
ian. 1999, Galaţi). [Oameni... (2)]

207
Calendar cultural gălăţean August 2021

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în Galați, a sportivului


Stere ADAMACHE, fotbalist la Galați, ca junior la
echipele de fotbal „Energia”, „Ancora” și „Știința”,
precum și la „Dinamo” Galați, la echipa „Viitorul”
București, portar al echipei de fotbal „Steagul
Roșu” Brașov între anii 1962-1977, cu o activitate
fotbalistică care a însumat 248 de meciuri în Liga
I de fotbal a României, 35 de meciuri în Liga a II-a
de fotbal a României, 10 meciuri jucate în Cupele
Europene și 7 meciuri la Echipa națională de fotbal a României, între
anii 1970-1972, singurul portar din istoria fotbalului braşovean care a
apărat poarta Echipei Naţionale a României, fiind titular în meciurile
României la Cupa Mondială din Mexic (1970), unde România a jucat
cu echipele naționale de fotbal ale Angliei, Cehoslovaciei şi Braziliei
(d. 9 iul. 1978, com. Crișan, jud. Tulcea).

18 august

C 100 de ani de la moartea, în anul 1921, la Mănăstirea Neamţ,


jud. Neamț, a arhimandritului şi traducătorului Gherasim MIRON,
cu studii la Seminarul din Huşi, la Seminarul „Veniamin” din Iaşi
şi la Academia duhovnicească din Kiev, preot de mir în Negrileşti,
jud. Galaţi, slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, director al
Seminarului din Roman, director spiritual la Seminarul Central din
București (n. 20 dec. 1854, com. Ţepu, jud. Galaţi).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în


Mărășești, jud. Vrancea, a lectorului universitar
doctor Nicoleta MIRICĂ, absolventă a Facultății
de Filologie, Istorie și Filosofie, Secția Filosofie a
Universității „Al.I. Cuza” din Iași, cadru didactic
universitar la Catedra de Științe sociale a Institutului
Politehnic din Galați, care a susţinut cursuri şi
seminarii de filozofie, istoria filozofiei, logică, logică juridică şi sociologie

208
August 2021 Calendar cultural gălăţean

la Facultatea de Industrie Alimentară şi Tehnică Piscicolă, Facultatea de


Ştiinţe Economice şi Administrative şi Facultatea de Drept din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați (d. 1 apr. 2017, Galați).

19 august

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în com. Pufeşti, jud.


Vrancea, a profesorului universitar Gheorghe NICOLAU, absolvent
al Gimnaziului Real de Băieţi „D.A. Sturza” din Tecuci, ministru al
Asigurărilor Sociale şi al Lucrărilor Publice, profesor la Catedra de
maşini şi combustie internă a Institutului Politehnic din Bucureşti,
autor de lucrări ştiinţifice în domeniul motoarelor cu ardere internă,
membru titular al Academiei Române (d. 5 dec. 1950, Bucureşti).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


Brăila, a inginerului Ştefan DRUGESCU, absolvent
al Institutului Mecano-Naval din Galaţi, şef de secţie,
şef de serviciu, director tehnic şi director general
al Şantierului Naval din Galaţi, şef de serviciu la
Centrala Industrială Siderurgică din Galaţi, distins
cu medalii şi ordine pentru activitatea profesională şi
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea construcţiilor de nave (d. 13
sept. 2011, Galaţi).

20 august

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în com. Smulţi, jud.


Galaţi, a medicului veterinar Apolodor TACU, doctor docent în
ştiinţe, cu activitate didactică şi ştiinţifică la Facultatea de Medicină
Veterinară, Institutul de Cercetări Zootehnice şi Institutul de Cercetări
pentru Creşterea Taurinelor din Bucureşti, membru fondator al
Societăţii de Biometrie din România (d. 25 aug. 1979, Bucureşti).

209
Calendar cultural gălăţean August 2021

21 august

A 155 de ani de la nașterea, în anul 1866,


în Galați, a medicului Josef THENEN, cu
studii medicale la Viena, doctor în medicină
la Universitatea din Viena (1890), care a fost
membru în Comitetul de Conducere al Camerei
Medicale Vieneze (înainte de 1914), devenind apoi
preşedintele acesteia (1919-1938) și a obținut titlul
de consilier medical (1920) şi apoi de consilier de curte (1928), medicul
de încredere al prim-ministrului Constantin Argentoianu, membru al
Consiliului Sanitar Superior și membru federal al Societăţii de Cruce
Roşie austriece (d. 15 ian. 1949, Brăila).

22 august

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în com. Bălăşeşti, jud.


Galaţi, a profesorului şi biologului Vasile GHENCIU, cu studii la
Iaşi, la Şcoala generală „Spiru Haret”, la Liceul clasic şi de aplicaţie,
la Institutul Pedagogic de 2 ani şi la Universitatea „Al.I. Cuza”,
secţia biologie-chimie, doctor în hidrobiologie, cadru didactic în
învăţământul superior ieşean, care şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică
în cadrul Laboratorului de biologie generală şi genetică al Universităţii
„Al.I. Cuza” din Iaşi şi a publicat aproape 70 de lucrări ştiinţifice şi a
avut contribuţii remarcabile în domeniul hidrobiologiei şi al geneticii
clasice (d. 10 dec. 1978, Iaşi).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galaţi,


a publicistului Octavian CERCHEZ, epigramist,
publicist, redactor al ziarului tecucean Observator,
de profesie tehnician veterinar, corespondent oficial
al ziarului Viaţa liberă pentru zona oraşului Tecuci,
pasionat de istoria aviaţiei româneşti, autor de poezie

210
August 2021 Calendar cultural gălăţean

patriotică, coordonator al Asociaţiei „Cultul eroilor” din Tecuci (d. 30


nov. 2010, Tecuci, jud. Galaţi).

23 august

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


Galaţi, a căpitanului inginer Alexandru HARBUZ,
absolvent al Liceului Industrial Naval din Galaţi
(1950) şi al Universităţii din Galaţi, Facultatea
de Exploatarea Navelor, specialitatea Exploatări
Navale Portuare (1956), inginer la I.N.F. Navrom
Galaţi, control tehnic de calitate - ramura navală
(1956-1990), şef de Port - Port Bazinul Portuar, membru şi preşedinte
al Ligii Navale Române - Filiala Galaţi, colaborator la periodicul local
Viaţa liberă, autor de lucrări referitoare la istoricul marinei române.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în com. Bărăganul,


jud. Brăila, a profesorului universitar doctor
Dumitru TIUTIUCA, doctor în filologie, profesor
la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
conducător de doctorat, membru în Colegiul de
redacţie al revistelor Porto-Franco şi Antares din
Galaţi, Limba Română din Chişinău, membru
al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
membru al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” Galaţi,
membru în Consiliul de conducere al Societăţii de Ştiinţe Filologice
din România şi preşedinte al Filialei Galaţi, colaborator la numeroase
publicaţii culturale şi ştiinţifice în domeniu.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în


satul Slivna, com. Bereşti-Meria, jud. Galaţi, a
antrenorului de lupte Petrică POALELUNGI,
cu o îndelungată carieră sportivă la Clubul
Sportiv „Dunărea” Galaţi, posesor a 12 titluri
de campion naţional de lupte libere, la categoria
211
Calendar cultural gălăţean August 2021

62-74 kg, o clasare pe locul V la Jocurile Olimpice de la München


(1972), antrenor de lupte libere la C.S.M. „Dunărea” Galaţi, distins
pentru meritele sale cu titlul de „Antrenor emerit” (2000), Medalia
„Meritul Sportiv” clasa I (2004) şi cu titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Galaţi (2014).

24 august

A 175 de ani de la naşterea, în anul 1846, în


Galaţi, a medicului Mihail PETRINI-GALATZ,
personalitate a lumii medicale româneşti, profesor
de igienă la Gimnaziul din Galaţi, preşedinte
al Societăţii Medicale din Bucureşti, decan al
Facultăţii de Medicină din Bucureşti, editor al
revistei Presa medicală română şi director al
revistei România medicală, primul profesor de
histologie şi tehnică microscopică la Facultatea de Medicină din
Bucureşti, promotor în domeniul dermato-venerologiei, preşedinte
şi fondator al Societăţii pentru Profilaxia şi Asistenţa Tuberculoşilor
Săraci, membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris,
membru al Societăţii de Dermatologie din Paris, membru al Societăţii
de Antropologie din Viena (d. 30 sept. 1926, Bucureşti).

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1866, în Siret, jud. Suceava,


a farmacistului Dimitrie CABA, cu studii liceale la Cernăuţi, elev
practicant la farmacia Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi, cu licenţă
în farmacie la Universitatea din Bucureşti şi drept de liberă practică
(1895), sublocotenent-farmacist (1897), care a concesionat prima
farmacie din comuna Bujor, jud. Covurlui (1902), proprietar al unei
farmacii din Suceava (1921), cu o activitate profesională deosebită în
domeniul farmaceutic (d. 17 iul. 1924).

212
August 2021 Calendar cultural gălăţean

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în


com. Jorăşti, jud. Galaţi, a preotului, folcloristului
şi dramaturgului Petru Gh. SAVIN, absolvent al
Facultății de Teologie din București, învățător și
preot în comuna natală, preşedinte al Societăţii
clerului „Solidaritatea” din Galaţi, slujitor la biserici
din Galaţi, Tulcea, Bucureşti, care a condus revista
eparhială Căminul, a iniţiat şi a editat revista Tudor Pamfile (d. 26 mai
1977, Bucureşti). [Oameni... (8)]

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în com. Negrileşti,


jud. Galaţi, a călugăriţei ortodoxe Tavita Tatiana CHIRILĂ, soră
la Mănăstirea „Tudor Vladimirescu” din judeţul Galaţi, arestată şi
condamnată la închisoare de către autorităţile comuniste pentru
convingerile sale religioase, pentru port ilegal de uniformă monahală,
care a executat pedeapsa la Tecuci şi Galaţi, în 1957.

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în Galaţi, a profesoarei


inginer Carmen DAŞOVEANU, absolventă a
Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, inginer stagiar la
Combinatul Chimic din Craiova, profesor de
discipline tehnice, din 1989, şi director, din 2004,
la Grupul Şcolar Industrial de Chimie din Craiova,
metodist la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,
director al Colegiului Tehnic „C.D. Neniţescu” din
Craiova, pentru activitatea sa didactică fiind distinsă cu Ordinul
„Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler şi cu Diploma
„Gheorghe Lazăr”, clasa a II-a.

213
Calendar cultural gălăţean August 2021

25 august

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în loc. Lăceni, jud.


Teleorman, a profesorului Stancu BĂNĂRESCU, absolvent al
Seminarului „Nifon” din București şi al Facultăţii de Litere din cadrul
Universităţii din București (1904), profesor de limba română și
limba latină la mai multe licee din ţară, printre care la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1920-1935) şi la Liceul „Sfinții Petru și Pavel”
din Ploiești.

C 105 ani de la moartea, în anul 1916, în Turtucaia, Bulgaria,


a preotului Belizarie POPESCU, absolvent al
Seminarului Teologic din Galaţi, hirotonit preot
la parohia Potur (astăzi Panduru, comuna Baia),
jud. Tulcea, căruia i-a fost acordat rangul de
sachelar de către episcopul Pimen Georgescu al
Dunării de Jos (11 mai 1904); transferat la parohia
Engimahale, jud. Constanţa, a slujit la Biserica
„Sf. Ilie şi Cuvioasa Parascheva” din Constanţa; a
fost concentrat cu gradul de preot-căpitan, în calitate de confesor al
Regimentului 34, Divizia 9 Infanterie (26 iul. 1916), fiind dat dispărut
în Bătălia de la Turtucaia (n. 5 sept. 1871, com. Cioara Doicești, jud.
Brăila).

C 85 de ani de la moartea, în anul 1936, a


medicului Constantin GALIN, doctor în medicină
la Universitatea din Viena, medic secundar la Spitalul
„Elisabeta Doamna” din Galaţi, profesor de igienă la
Şcoala Comercială şi la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galaţi (1901-1931), consilier comunal (n. 26 ian.
1865, Iaşi).

214
August 2021 Calendar cultural gălăţean

26 august

A 45 de ani de la naşterea, în Bârlad, a


pictorului Valentin HUIBAN, absolvent al
Universității „George Enescu” din Iaşi, Facultatea
de Arte Plastice, Decorative şi Design, secţia
pictură, cu numeroase expoziţii personale în
Galaţi şi Brăila, cu participări la Salonul Anual al
Filialei Galaţi a Uniunii Artiştilor Plastici (2002,
2003, 2004), la expoziţiile grupului „Atelier 35” şi la manifestările
colective ale artiştilor gălăţeni din oraşele Brăila şi Buzău.

27 august

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, a jucătorului şi


antrenorului de volei Traian VÂLSAN, jucător
la echipa de volei Ştiinţa Galaţi, antrenor al
unor echipe masculine de juniori, precum şi de
seniori şi al echipei de volei feminin Club Sportiv
„Universitatea” Galaţi, cu care a cucerit de trei ori
titlul de vicecampioană naţională, precum şi o
Cupă a României, lector la Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport din Galaţi, distins pentru întreaga sa
activitate cu titlul de Antrenor Emerit (d. 5 nov. 2014).

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, a juristului Henric


Serge HANAGIC, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1931), membru fondator al
Asociaţiei „Prietenii Liceului Vasile Alecsandri” Galaţi (1943), prefect
al judeţului Covurlui (1945) şi membru al Baroului de avocaţi din
Galaţi, care a fost arestat politic în 1952, fiind ultimul prefect arestat
de regimul comunist la Galaţi (n. 25 aug. 1907, Paris, Franţa).

215
Calendar cultural gălăţean August 2021

28 august

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Tecuci, jud. Galaţi,


a scenografului arhitect Marcel BOGOS, premiat
de Asociaţia Cineaştilor din România în anul 1974
pentru decorurile la filmele „Întoarcerea lui Magellan”
şi „Un comisar acuză”, în anul 1984 pentru decorurile
la filmul „Horea” şi în anul 1987 pentru decorurile
la filmul „Figuranţii”, personalitate remarcabilă a
cinematografiei româneşti, printre filmele la ale
căror scenografie a contribuit numărându-se pelicule
româneşti de referinţă (d. 16 ian. 2001, Bucureşti).

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în


Brăila, a profesoarei universitare Mihaela Emma
PICU, doctor în acustică tehnică, fizician-cercetător
şi asistent la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, cadru didactic la Catedra
Utilaj tehnologic şi tehnologii, din cadrul Facultăţii
de Inginerie din Brăila a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi.

29 august

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în Galați, a prozatorului


și profesorului Nicolae DUNĂREANU, absolvent al
Facultăţii de Drept din Iaşi, cadru didactic la Galaţi,
memorialist, colaborator la numeroase reviste
literare din țară și din Basarabia, membru fondator
al Societății Scriitorilor Români, vicepreședinte al
Societății Scriitorilor din Basarabia, vicepreședinte
al Asociației Presei din Basarabia (d. 17 oct. 1973,
București). [Oameni... (4)]
216
August 2021 Calendar cultural gălăţean

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Galaţi, a medicului


Margareta PETRONA PARASCHIVESCU, doctor al Facultăţii de
Medicină din Iaşi (1912), asistentă a laboratorului de farmacologie şi
medic consultant la Asigurările Sociale Iași.

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936,


în Galaţi, a scriitorului Mirel BRATEŞ, inginer
constructor şi ofiţer comandor în Marina militară,
jurnalist, redactor de scenarii şi producător de
filme de televiziune de scurt metraj, care, după ce
a părăsit România, în noiembrie 1988, pentru a se
stabili în Israel, s-a dedicat în întregime literaturii
în limba română, publicând romane, eseuri, cronici literare şi poezii,
fiind membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Asociaţiei
Scriitorilor de limbă română din Israel şi distins cu Premiul Fundaţiei
pentru Literatură din Israel (1990), cu Premiul pentru Proză al
Uniunii Scriitorilor din România (2003), cu Premiul „Sion” al
Uniunii Scriitorilor din Israel, decernat pentru „Cartea Anului 2003”,
cu Premiul „Palty” al Asociaţiei Internaţionale Culturale a Evreilor
Nativi din România (2005) (d. 2017, Israel).

30 august

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1871, în Ploiești, jud. Prahova,


a magistratului Ion M. PÂRVULESCU, judecător al Tribunalului
Covurlui, în 1909, prim-președinte al acestui tribunal, în 1914,
consilier la Curtea de Apel Galați, în 1915, membru al Comitetului
Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galați.

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1876, în Iași, a profesorului


de matematică Alexandru ZAHARIA, licențiat în matematică la
Universitatea din Iași, cadru didactic şi director al Școlii Comerciale
Superioare din Galați (ulterior Liceul Comercial din Galați) (18 apr.
217
Calendar cultural gălăţean August 2021

1916 - 1 sept. 1938); după război, inspector școlar șef cu delegație


timp de doi ani, pensionat pe 1 sept. 1938.

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1936,


în Turnu Severin, jud. Mehedinți, a scriitorului
Dumitru MATALĂ, profesor la Şcoala Generală
din comuna Munteni, raionul Tecuci (1960-
1962), director al Bibliotecii Raionale din Tecuci
(1962-1965), membru al Uniunii Scriitorilor din
România, colaborator la numeroase publicații
de cultură româneşti.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galaţi, a


conferenţiarului universitar Oana Magdalena
CENAC, cu studii universitare de filologie,
specializarea Limba şi literatura română -
limba şi literatura engleză la Facultatea de
Litere şi Ştiinţe a Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, masterat în domeniul filologiei,
specializarea Traducere şi interpretariat şi studii
doctorale în domeniul ştiinţe socio-umane,
specializarea Filologie, cadru didactic la Facultatea de Litere din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de
literatură, lingvistică şi jurnalism, membru în comitetul de organizare
a numeroase manifestări ştiinţifice (conferinţe, colocvii) cu caracter
naţional şi internaţional, membru al colegiului redacţional al revistei
Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

218
August 2021 Calendar cultural gălăţean

31 august

A 130 de ani de la naşterea, în anul 1891, în Tecuci, jud. Galați, a


generalului de armată Grigore NICOLAU, cu studii militare la Şcoala
de Ofiţeri de Artilerie, Geniu şi Marină, la Şcoala Superioară de Război,
comandant în armata română în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, director al Direcţiei Superioare a Administraţiei Armatei,
subsecretar de stat la Subsecretariatul de Stat pentru Aprovizionarea
Armatei, comandant al Corpului 2 armată și al Regiunii 2 militare,
general de corp de armată (1946), trecut în rezervă la 1 ian. 1948,
decorat cu Ordinele „Coroana României”, clasa a III-a şi „Crucea de
Fier” germană, arestat și condamnat la 15 ani muncă silnică, la 10 ani
degradare civică şi confiscarea averii pentru „crimă contra umanităţii”,
fiind învinuit că a organizat represalii împotriva populaţiei civile din
jud. Balta (d. 6 iul. 1957, București).

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în Galați, a profesorului


universitar Ovidiu VLĂDESCU, membru al Asociaţiei „Prietenii
Liceului Vasile Alecsandri” Galaţi (1943), numărându-se printre
cei care au semnat actul constitutiv, secretar general la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri, subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului
de Miniştri pentru Românizare, Colonizare şi Inventar în Guvernul
Mareşalului Ion Antonescu, arestat şi condamnat la muncă silnică pe
viaţă (1948); pedeapsa a fost redusă la 8 ani închisoare corecţională,
pedeapsă executată în închisorile Jilava, Aiud; eliberat la 11 aug. 1956
cu domiciliu obligatoriu.

219
Calendar cultural gălăţean August 2021

Victor Papilian:

Iubesc cu anticipaţie şi mă dărui fără rezerve


oamenilor de mare şi constantă credinţă.

Petru Savin:

Preotului i se cere cartea în genere, care să-i


umple viaţa şi golurile sufleteşti şi nevoile intelectuale.
El, preotul, nu trebuie să fie numai un recitator de
rugăciuni şi molifte, - el trebuie să fie un animator de
suflete şi deschizător de drumuri spre o viaţă nouă,
curată, demnă, cât mai aproape de Mântuitorul.

Ovid S. Crohmălniceanu:

Rămân un spirit raţional, cu gust spre claritate şi


ordonarea ideilor. Am rezistenţă faţă de nebulozitate,
obscuritate.

Mihai Honorius Teodorescu:


Succesul nu înseamnă să câştigăm cât mai mulţi
bani. El înseamnă să ne străduim zilnic să realizăm
obiectivul ales de noi în mod liber, care dă sens vieţii
noastre şi ne încurajează în strădaniile noastre,
ne menţine interesul mereu viu iar dimineaţa ne
îmboldeşte să ne ridicăm din pat.

220
Septembrie
Miercuri 1 16 Joi
Joi 2 17 Vineri
Vineri 3 18 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 4 19 DUMINICĂ
DUMINICĂ 5 20 Luni
Luni 6 21 Marţi
Marţi 7 22 Miercuri
Miercuri 8 23 Joi
Joi 9 24 Vineri
Vineri 10 25 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 11 26 DUMINICĂ
DUMINICĂ 12 27 Luni
Luni 13 28 Marţi
Marţi 14 29 Miercuri
Miercuri 15 30 Joi

Septembrie ~ Răpciune ~ Vineceriu


2021

Septembrie

Calendar

A
niversări C omemorări
C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, în com. Murgeni, jud.
Vaslui, a pedagogului Dumitru BALAEȘ, cu studii la Seminarul „Sf.
Andrei” din Galaţi și la Seminarul din Huşi, licenţiat în teologie la
Bucureşti și absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri din Craiova, cu
gradul de sublocotenent, profesor la Ismail, care a fost consilier eparhial
la Bălţi, inspector general în Ministerul Finanţelor şi Economiei,
contabil-şef, revizor-contabil și jurist-consult în Ministerul Finanţelor
şi Economiei, încheindu-și activitatea profesională ca profesor,
dirijând coruri mixte în cadrul Căminului Cultural din Fierbinți (jud.
Ilfov) (n. 18 iul. 1901, com. Murgeni, jud. Vaslui).

1 septembrie

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971,


în Brăila, a profesoarei universitare Simona
ANTOFI, doctor în filologie, profesor titular
la Facultatea de Litere, Catedra de literatură,
lingvistică şi jurnalism din cadrul Universității
„Dunărea de Jos” din Galaţi, conducătoare,
începând din februarie 2007, a Grupului
de cercetare „Imaginar feminin şi imaginar politic în proza literară
românească”, distinsă cu premii naționale și internaționale acordate de
asociații profesorale și instituții de prestigiu, deţinătoare a Premiului
pentru Critică literară al Ministerului Culturii şi Cultelor, Premiul
Fundației Culturale „Antares” şi al revistei de cultură Antares.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991,


în Maroc, a fotbalistului Ion OBLEMENCO,
care a câştigat de patru ori titlul de golgheter
al României, jucător la Fotbal Club Municipal
Galaţi în perioada 1977-1978, unde şi-a încheiat
cariera de fotbalist în Liga a II-a, antrenor,
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

director tehnic şi director sportiv în Divizia A de fotbal a României,


Cetăţean de Onoare al municipiului Craiova (n. 13 mai 1945, Corabia,
jud. Olt).

5 septembrie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în com. Cioara Doicești,


jud. Brăila, a preotului Belizarie POPESCU,
absolvent al Seminarul Teologic din Galaţi, hirotonit
preot la parohia Potur (astăzi Panduru, comuna Baia),
jud. Tulcea, căruia i-a fost acordat rangul de sachelar
de către episcopul Pimen Georgescu al Dunării de Jos
(11 mai 1904); s-a transferat la parohia Engimahale,
jud. Constanţa, slujind la biserica „Sf. Ilie şi Cuvioasa
Parascheva” din Constanţa; pe 8 august 1916 a fost
concentrat pe front cu gradul de preot-căpitan, în calitate de confesor
al Regimentului 34, Divizia 9 Infanterie şi dat dispărut în Bătălia de la
Turtucaia (d. 25 aug. 1916, Turtucaia, jud. Silistra, Bulgaria).

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în com. Ulmu, jud.


Brăila, a istoricului Radu PERIANU, absolvent al Liceului „N.
Bălcescu” din Brăila şi cu studii superioare la Bucureşti, profesor
suplinitor la Catedra de istorie şi geografie a Seminarului Teologic din
Galaţi, arhivist şi profesor de istorie la Liceul „Şincai” din Bucureşti,
inspector general şcolar, şef de lucrări la Institutul de Istorie Naţională
şi secretar de redacţie la revista Revista istorică română (d. 25 ian.
1976, Bucureşti).

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi,


a profesorului de istorie Mihai COJOCARU,
absolvent al Seminarului Teologic din Chișinău, a
Şcolii Normale de Băieţi din Caransebeş, a Seminarul
Teologic din Galaţi, ultima clasă de liceu fiind urmată
la Liceul „Vasile Alecsandri” Galaţi (1948), cu studii
universitare la Facultatea de Istorie, Universitatea

224
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

din Bucureşti (1949-1953), cadru didactic la Liceul „Mihail


Kogălniceanu” şi la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, membru al
Adunării Naţionale Bisericeşti din cadrul Bisericii Ortodoxe Române
şi consilier patriarhal în Consiliul Naţional Bisericesc, membru şi
vicepreşedinte al Organizaţiei „Pro-Basarabia şi Bucovina” (n. 2 febr.
1929, sat Trebisăuţi, jud. Hotin, Basarabia).

6 septembrie

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1861, în com. Rediu, jud.


Neamț, a profesorului Teodor CRIVĂȚ, absolvent al Facultății
de Științe din cadrul Universității din București, profesor de
matematică la Gimnaziul și Seminarul Teologic din Buzău (1885-
1887), la Seminarul Teologic din Galați (1888-1893), la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1889-1893), la Școala Normală „Vasile Lupu”
din Iași (1893-1899), la Liceul „Sf. Sava” din București, deputat și
senator în Parlamentul României (d. 1931, București).

C 105 ani de la moartea, în anul 1916, în Turtucaia, jud. Silistra,


Bulgaria a violonistului şi scriitorului Oscar PURSCH, cu studii la
Conservatorul şi la Facultatea de Litere din Bucureşti, cu bursă la Viena,
unde a studiat violina, profesor de muzică la un liceu din Bucureşti,
violonist şi solist la concertele dirijate de Eduard Wachmann,
capelmaistru la Bucureşti, şef al muzicii militare în Galaţi, Bârlad,
traducător al lucrării „Violonişti celebri” apărută în 1899, profesor la
Şcoala normală „Ştefan cel Mare” din Fălticeni; a activat la Regimentul
16 Dorobanţi din Fălticeni (1905-1916) şi la fanfara militară a unui
regiment din Galaţi; pentru activitatea sa muzicală a fost distins cu
Ordinul „Medjidie” în grad de Cavaler din partea sultanului Abdul
Hamid, cu Menţiunea de Onoare de la „Circolo Bellini” în Catania
(1897); a publicat nuvele la Editura Minerva şi piese de teatru, a
tradus din literatura germană şi a colaborat la publicaţiile Adevărul şi
Dreptatea (n. 14 aug. 1868, Braşov).

225
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956,


în Galaţi, a inginerului Costel GHEORGHIU,
licenţiat al Colegiului de Studii Militare „George
Marshall” din Germania, lector al Colegiului
NATO de la Bucureşti, deputat și senator de
Galaţi (1990-2000), raportor special al NATO
(1997-2000), observator în Bosnia-Herţegovina
al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare
în Europa, membru în Adunarea Constituantă a României, care a
elaborat prima lege fundamentală a ţării după decembrie 1989 (dec.
2000 – mart. 2002) (d. 21 oct. 2009).

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în Galaţi, a violonistului


Remus AZOIŢEI, absolvent al Conservatorului din
Bucureşti, bursier la Juilliard School din New York,
care a susținut concerte la Carnegie Hall în New
York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot
Paris, Konzerthaus Berlin, St. Martin-in-the-Fields
şi Wigmore Hall în Londra, Auditorio Nacional
Madrid sau Konzerthaus Viena, colaborând cu artişti
renumiţi, precum Lawrence Foster, David Geringas,
Gérard Caussé, Michael Sanderling, Adrian Brendel, Nigel Kennedy
şi care a înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru
vioară şi pian de George Enescu alături de pianistul Eduard Stan,
profesor la Royal Academy of Music din Londra, decorat în 2005
cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, Ordinul „Coroana
României” în grad de Ofițer în 2013, ales câștigătorul Concursului
Național „Oamenii Timpului” în 2016, câștigătorul Marelui Premiu
„Constantin Brâncoveanu” în domeniul Arte în 2017; în 2018 a pus
bazele Fundației „Azoiței” pentru susținerea muzicienilor români din
țară și de peste hotare.

226
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

7 septembrie

A 110 ani de la nașterea, în anul 1911, în


Tecuci, jud. Galaţi, a folcloristului şi istoricului literar
Alexandru BISTRIŢIANU, cu studii primare la
Tecuci, studii secundare la Lugoj, studii universitare
de literatură şi filozofie la Bucureşti, absolvent al
Seminarului Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu”
din Bucureşti, asistent la Catedra de literatură română
veche a Universităţii din Bucureşti, profesor titular şi prorector al
Institutul Pedagogic din Bucureşti, colaborator la numeroase publicaţii
culturale, de istorie literară şi folclor (d. 3 iul. 1976, Bucureşti).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galaţi, a medicului


Marta LEFTER, absolventă a Liceului Sanitar din Galaţi (1990-
1994) şi a Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi (2002), medic specialist
pneumolog, care îşi desfăşoară activitatea la Dispensarul TBC nr. 2
din Galaţi, coordonator tehnic pentru judeţul Galaţi al Programului
Naţional de Control al Tuberculozei.

8 septembrie

C 100 de ani de la moartea, în anul 1921, în


Iaşi, a medicului Vasile SION, cu studii la Liceul
„Codreanu” din Bârlad (1886), la Facultatea de Litere
a Universităţii din Iaşi (2 ani) şi la Facultatea de
Medicină din Bucureşti, doctor în medicină (1898),
medic intern şi extern al Spitalului Brâncovenesc,
preparator şi asistent al Institului de Patologie şi
Bacteriologie din Bucureşti, profesor la Catedra de igienă a Facultăţii
de Medicină din Iaşi (1902) şi la Facultatea de Medicină din Bucureşti
(1904), subdirector (1907-1911) şi director general (1914-1919) al

227
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

Serviciului Sanitar din România, iniţiator al „Legii sanitare” din 1918


(n. 1869, Tecuci, jud. Galaţi).

10 septembrie

C 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în Galaţi, a preotului


Gavriil STĂNCESCU, cu studii primare în Galaţi, absolvent al
Seminarului teologic din Ismail, hirotonosit diacon (1 ian. 1877),
preot paroh, hirotonisit pe 10 febr. 1880, la Biserica „Sf. Haralambie”
din Galaţi (n. 1858, sat Roșcani, com. Vlădești, jud. Galați).

11 septembrie

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981,


în Galaţi, a sculptorului Silviu Dan PAMFIL,
absolvent al Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din
Galaţi şi al Facultăţii de Arte Plastice, Decorative
şi Design din cadrul Universităţii „George Enescu”
din Iași (2004), participant la expoziţii de grup, la
tabere de creaţie şi simpozioane, distins cu Premiul
special de grup la Tabăra naţională de sculptură de la Poiana Pinului
şi cu Premiul al II-lea la Tabăra naţională de sculptură de la Bistriţa.

13 septembrie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1896, în Botoșani, a avocatului


Vlad Gh. DIMITRIU, avocat în Barourile din Botoşani, Galaţi şi
Bucureşti (1922-1940), consilier municipal la Galaţi (1932-1938),
preşedinte al Comisiei de organizare a Zonei libere Galaţi (1930),
vicepreşedinte al Uniunii Avocaţilor din România (nov. 1944), director
al ziarului Vremea nouă din Galaţi, deputat în Parlamentul României în
legislaturile 1926-1932; 1932-1937, arestat de către regimul comunist,
1952, colaborator al publicațiilor Adevărul, Deşteptarea, Libertatea,
Omul liber, Lupta, Vocea (d. 25 dec. 1969, București).
228
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 75 de ani de la moartea, în anul 1946, în Galați, a preotului


Ștefan ARŞIC, cu studii la Seminarul „Veniamin Costache” de la
Socola din Iași și la Facultatea de Teologie a Universității din București,
director al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați între anii 1927-1928,
hirotonit preot la biserica „Sf. Arhanghel Metoc” din Galaţi, ajutător
de preot la biserica „Sf. Împăraţi” şi la biserica „Sf. Haralambie” din
Galaţi, preot la biserica „Sf. Haralambie” din Galaţi (n. 24 iun./12 iul
1877, com. Oancea, jud. Galați).

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galați, a inginerului


Ştefan DRUGESCU, absolvent al Institutului Mecano-Naval din
Galaţi, şef de secţie, şef de serviciu, director tehnic şi director general
al Şantierului Naval din Galaţi, şef de serviciu la Centrala Industrială
Siderurgică din Galaţi, distins cu medalii şi ordine pentru activitatea
profesională şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea construcţiilor
de nave (n. 19 aug. 1931, Brăila).

14 septembrie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în Galaţi, a criticului


de film Tudor CARANFIL, absolvent al Facultăţii de
Filosofie din cadrul Universităţii București, iniţiator
al primei forme a Cinematecii Române, „Seara
prietenilor filmului”, participant la festivalurile
cinematografice internaționale de la Karlovy Vary,
Los Angeles, Locarno, Cottbus, Rotterdam, San
Francisco şi la principalele festivaluri românești de
film, invitat permanent al Festivalului de la Cannes
şi al Festivalului de la Berlin, membru în juriul FIPRESCI, autor al
unei serii de volume de istorie a cinematografiei, printre care: „Istoria
filmului în capodopere” (4 volume, 1982-1998), „Cetățeanul Kane.
«Romanul» unui film” (1978), „În căutarea filmului pierdut” (1988,
volum distins cu Premiul ACIN), „Dicționar universal de filme” și

229
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

primul „Dicționar de filme românești” (2002), inițiator al mai multor


emisiuni de televiziune cu profil cinematografic (d. 23 mart. 2019,
București).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


jud. Alba, a matematicianului Viorel LEAHU,
absolvent al Facultăţii de Matematică, Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1975), cu
activitatea profesională desfășurată la Centrul de
Calcul CSG din Galaţi, conferenţiar universitar
la Departamentul de Matematică-Informatică
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați (d. 3 ian. 2014,
Galați).

15 septembrie

A 160 de ani de la naşterea, în anul 1861, în Galaţi, a


contraamiralului Nicolae GRAÇOSKY, aghiotant regal, care a
efectuat stagii de pregătire cu navele franceze „Le Fontenoy” şi „La
Couronne”, a străbătut Marea Neagră la comanda canonierei „Griviţa”,
numit în 1917 la conducerea Agenţiei de Cruce Roşie Română de la
Berna (înfiinţată în scopul ajutorării prizonierilor români aflaţi în
captivitate la inamici), distins cu Ordinul „Coroana României” în
grad de Comandor (d. 1935).

16 septembrie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


com. Şuţeşti, jud. Brăila, a inginerului Costică
MUSTAŢĂ, inginer la Combinatul Siderurgic
Galaţi, profesor asociat la Universitatea „Dunărea
de Jos” din Galaţi (1981-1983) şi la Universitatea
Politehnică București, autor a numeroase articole
ştiinţifice şi brevete de invenţii, membru al Societăţii
Române de Metalurgie.
230
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956,


în Bârlad, a profesoarei universitare Floriana
POPESCU, absolventă a Facultăţii de Învăţământ
Pedagogic din cadrul Universităţii Galaţi şi a
Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din
Bucureşti, doctor în filologie, profesoară de
franceză şi engleză şi directoare a Şcolii Generale
din com. Băleni, jud. Galaţi, traducătoare la Secţia de Proiectare şi
Tehnologie a Şantierului Naval Galaţi, după 1990, cadru didactic
universitar la Catedra de lingvistică, Facultatea de Litere, şi Ştiinţe,
ulterior la Departamentul de Engleză, Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

18 septembrie

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1856, în Tecuci, jud. Galaţi,


a profesorului Dimitrie CONSTANTINESCU, cu studii la Nancy,
Franţa, unde şi-a luat licenţa în litere, profesor de franceză la licee
din Focşani (1876-1881), Bârlad (1881) şi Buzău, unde a fost şi
director (1 sept. 1896), pensionat în anul 1912 (d. Buzău).

19 septembrie

A 160 de ani de la naşterea, în anul 1861, în Austria, a


comerciantului Maurice (Moritz) HELDER, bijutier și ceasornicar
furnizor al Casei Regale, vestit în perioada interbelică pentru
magazinul de bijuterii şi ceasuri din centrul orașului Galați şi pentru
renumita Casă Helder, printre cele mai impunătoare în peisajul
arhitectural al zonei, deosebit de admirată pentru ceasul care se afla în
turnul acesteia.

231
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

20 septembrie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în Bereşti, jud. Galaţi,


a scriitorului Răzvan PETRESCU, absolvent al
Facultății de Medicină din București, jurnalist la
revistele Cuvântul și Amfiteatru, redactor de carte
la Editurile Litera, All şi Curtea Veche, distins cu
Premiul Fundației „Liviu Rebreanu” (1989), Premiul
orașului Târgoviște pentru cea mai bună carte de
proză a anului (1993), Premiul UNITER pentru cea
mai bună piesă de teatru a anului (1994), Marele
premiu „Camil Petrescu” la prima ediție a Concursului Național
de Dramaturgie (1994), Premiul pentru dramaturgie al Uniunii
Scriitorilor (1995), Premiul Asociației Scriitorilor Profesioniști
din România (ASPRO, 1995), Premiul pentru proză al Asociației
Scriitorilor din București (1997), Premiul „Cartea Anului” la Salonul
Național de Carte de la Cluj (1997), Premiul pentru proză pe anul
2008, acordat de Radio România Cultural.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în


Galaţi, a scriitorului Marian STROE, care s-a
remarcat cu poezie, proză şi teatru publicate în
reviste de literatură, Dunărea de Jos, Porto-Franco,
precum şi în cotidianul local Viaţa liberă.

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986,


în București, a profesorului universitar Iorgu
IORDAN, doctor în filologie modernă, memorialist
și publicist, doctor honoris causa al universităților
din Berlin, Montpellier, Gand, Roma și Iași, director
al Institutului de Filologie Română „Al. Philippide”
din Iași, rector al Universității din București,
vicepreședinte al Academiei Române, membru
232
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

fondator și președinte al Societății Române de Lingvistică Romanică


(n. 29 sept. 1888, Tecuci, jud. Galați). [Oameni… (4)]

21 septembrie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în satul Rogojeni, com.


Suceveni, jud. Galaţi, a profesoarei universitare şi
scriitoarei Georgeta ADAM, doctor în filologie,
cadru didactic la Facultatea de Jurnalistică
din Constanţa, Universitatea „Ovidius”, la
Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța și
la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
din cadrul Universității „Spiru Haret” București,
jurnalistă, realizatoare de emisiuni culturale radio
(„Universul Artelor”, „Cum vă place”, „Anonimi celebri” etc.), membru
al Consiliului Naţional al Audiovizualului (1994-1996), membră a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi a Uniunii Scriitorilor
din România.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în


Galați, a poetei Mihaela GALU, profesoară de limba
şi literatura română, membră a Cenaclului „Cubul
Critic Oblio” din Galaţi, laureată cu premii pentru
poezie la diverse concursuri naționale, colaborator
la publicațiile Hyperion, Dacia literară, Convorbiri
literare, Sud, Cronica, Porto-Franco, Dunărea de Jos,
Dominus ș.a.

22 septembrie

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941, în Chişinău, Basarabia, a


profesorului universitar doctor Boris PLAHTEANU, inginer mecanic
cu doctorat în domeniul Maşinilor unelte, refugiat din 1944 la Tecuci,
absolvent al Şcolii Generale Nr. 6 şi al Liceului „Calistrat Hogaş” din

233
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

Tecuci (1957), apoi al Universității Tehnice


„Gheorghe Asachi” din Iaşi (1962), unde a fost
apoi profesor, redactor-şef al publicaţiei Revista
de inventică, posesor a 56 de brevete de invenţii
şi 38 de medalii de aur la Saloanele Mondiale
şi Internaţionale de Invenţii de la Bruxelles,
Geneva, Moscova, Zagreb, Novi Sad, Varna,
Casablanca, Budapesta, Sofia, Iași, distins cu
titlul de Cetăţean de Onoare al Tecuciului, precum şi cu distincţii de
rang înalt: Ordinul Naţional „Steaua României”, Crucea de comandor
a Ordinului „Meritul Inventiv” al Belgiei, Crucea de ofiţer al Ordinului
„Meritul Belgo-Spaniol”, Ordinul Renaşterea Ucrainei; membru
titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, al Societăţii
Inventatorilor din România, al Societăţii Americane a Inginerilor
Mecanici şi al Federaţiei Internaţionale a Inventatorilor de la Geneva
(d. 15 iun. 2017, Iaşi).

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Galaţi, a solistului liric Nae


OPRICESCU, absolvent al Şcolii de cântăreţi bisericeşti din Buzău,
cântăreţ bisericesc al Bisericii „Sf. Arhangheli” din Brăila, solist la
Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi unde a cântat atât în cor,
cât şi în diferite roluri lirice (1959-1990), protopsalt al Catedralei
Episcopale din Galaţi (1995-2010) (n. 1 febr. 1932, com. Vipereşti,
raionul Cislău, regiunea Ploieşti).

23 septembrie

A 110 ani de la nașterea, în anul 1911, în com.


Forotic, jud. Caraş-Severin, a conferenţiarului
universitar Muică DABA, asistent la Institutul
Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara (1944-
1948), cercetător la IPROMET Bucureşti, apoi
şef al serviciului laboratoare şi constructor şef la
întreprinderea „Tehnofrig” din Cluj-Napoca, cadru

234
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

didactic la Catedra de termodinamică, maşini navale şi frigotehnie,


din cadrul Institutului Politehnic Galaţi (1964-1975) apoi la Catedra
de sisteme termice şi ingineria mediului a Facultăţii de Mecanică din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, titular al cursului
de compresoare, care a pus bazele unui laborator de specialitate, unul
dintre fondatorii învăţământului de frigotehnie din Galaţi (d. 1987).

24 septembrie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în satul Blânzi, com.


Corod, jud. Galaţi, a profesorului şi epigramistului Costică TENIE
(d. 5 apr. 1976, Alba Iulia).

25 septembrie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în com. Țigănești-


Onești, jud. Orhei, Basarabia, a preotului iconom stavrofor Boris
DUMĂNESCU, absolvent al Facultății de Teologie din Chișinău,
paroh al Bisericii „Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Dionisie Exiguul”
din Galaţi timp de 33 de ani, preşedinte de onoare al Consistoriului
eparhial al Eparhiei Dunării de Jos, pentru activitatea sa fiind distins
cu titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (d. 28 mart.
2000, Galați).

26 septembrie

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1966, în


com. Jorăști, jud. Galați, a jurnalistului Costel
CRÂNGAN, reporter, redactor, director de
marketing (1996-1997), redactor-şef adjunct,
redactor-şef (1991-2001) la săptămânalul Imparţial
din Galaţi, redactor și redactor-șef la cotidianul
Viaţa liberă din Galaţi (2001-2015), membru al

235
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

Asociaţiei Ziariştilor Profesionişti din România din 1995, colaborator


la publicațiile Capital, Adevărul, Dominus, care a debutat publicistic la
ziarul Scânteia tineretului, în 1983 și editorial, cu volumul „Cutia cu
păianjeni”, în 2007.

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Bârlad,


a preotului Vasile SERGHIE, cu studii la Facultatea
de Teologie din Cernăuţi, hirotonit preot în Parohia
Şcheia, jud. Iaşi (febr. 1939), arestat în 1942, şi
condamnat pentru activitate legionară, la Aiud
(1942-1945); slujitor al bisericii din comuna Băcani,
jud. Vaslui, arestat (16 iul. 1958) şi condamnat la
12 ani de închisoare pentru delictul de uneltire contra orânduirii
sociale şi activitate legionară, închis la Aiud, unde a fost duhovnic al
lui Valeriu Gafencu, Virgil Maxim, Arhim. Arsenie Papacioc, Traian
Trifan, Ion Ianolide, apoi la Iaşi (1958-1960), Salcia (1960), Giurgeni
(1961), Ostrov (1961), Aiud (1961-1964), eliberat în iul. 1964, ca
urmare a decretului de graţiere a tuturor deţinuţilor politici (n. 3 iun.
1913, com. Gohor, jud. Galaţi).

27 septembrie

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în


Galaţi, a inginerului Petrică ALEXANDRU, doctor
în știința și ingineria materialelor, şef de lucrări la
Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor din
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
şi membru în echipa de cercetare a Centrului de
Nanostructuri şi Materiale Funcționale (CNMF),
autor a două invenții în domeniul modelării
numerice în tratamente termice, autor și coautor a peste 50 de lucrări
ştiinţifice şi colaborator la 15 contracte.

236
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în satul Dor Mărunt, com.


Dâlga, jud. Călăraşi, a scriitorului şi jurnalistului
Traian OLTEANU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (promoţia 1959), al
Institutului Pedagogic din Galaţi şi al Facultăţii de
Filologie din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din
Iaşi, redactor la mai multe publicaţii vrâncene (n.
18 iun. 1941, Galaţi).

28 septembrie

C 145 de ani de la moartea, în anul 1876, în


Târgu Ocna, jud. Bacău, a scriitorului şi omului
politic Costache NEGRI, pârcălab de Covurlui şi
deputat de Galaţi, deputat în Divanul ad-hoc din Iaşi
din partea oraşului Galaţi, a ridicat un local propriu
pentru şcoala publică gălăţeană (în locul unde se află
astăzi Şcoala generală nr. 24) (n. mart. 1812, com.
Trifeşti, jud. Iaşi).

A 115 ani de la naşterea, în anul 1906, în com. Oniceni, jud.


Roman, a preotului Gheorghe MOISEI, absolvent al Seminarului
Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi (1927) şi al Facultăţii
de Teologie din Cernăuţi, preot al Parohiei Carcaliu, județul Tulcea,
unde a construit o casă parohială, o şcoală primară şi un Cămin
cultural, preot la Parohia „Cartier I” din Galaţi (1942) şi la Biserica
„Adormirea Maicii Domnului - Cimitir” din Galaţi (din 1942), arestat
în 1958, condamnat de Tribunalul Militar Constanţa pentru „uneltire
împotriva ordinii sociale”; a executat 6 ani din cei 24 de condamnare
la muncă silnică, la Periprava, fiind eliberat la 1 aug. 1964 din
Penitenciarul Aiud; reintegrat în preoţie în oct. 1964 prin numirea
la Parohia „Vasile Alecsandri” din județul Galaţi (d. 2007, sat Vasile
Alecsandri, com. Braniştea. jud. Galaţi).

237
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

29 septembrie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în com. Suliţa, jud.


Botoşani, a inginerului Corneliu VELINCOV, şef energetic la
Combinatul Siderurgic Galaţi, director energetic (10 apr. 1968 - 22
apr. 1969), director tehnic de producţie (1969) şi director general,
conducând destinele siderurgiei gălăţene până în anul 1980, distins
pentru activitatea sa cu Ordinul Muncii clasa a II-a şi cu titlul de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi (d. 13 apr. 1986, Bucureşti).

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946,


în Galaţi, a scriitoarei şi jurnalistei Violeta
IONESCU, editor şi director la Editura „Galateea”
Galaţi, redactor la cotidianul gălăţean Viaţa liberă
(1992-2002), redactor şi secretar de redacţie la
revista Călăuză Ortodoxă, editor şi director la
Editura „Phoebus” din Galaţi (din 2005), membră
a Cenaclului literar „Ştefan Petică” din Galaţi (1980-1989), a Societăţii
Scriitorilor Români „C. Negri” din Galaţi, a Uniunii Ziariştilor
din România, a Ligii Navale Galaţi, a Asociaţiei Române pentru
Propaganda şi Istoria Aviaţiei - Filiala „Cdor. Av. Anton Mărăşescu”
Galaţi, a Societăţii Femeilor Creştin-Ortodoxe din România, distinsă
cu Ordinul Ziariştilor clasa a III-a de Uniunea Ziariştilor din România
„pentru merite deosebite în întreaga activitate publicistică” (2001),
Premiul Municipiului Galați pentru întreaga activitate desfășurată în
slujba comunității locale, în domeniul mass-media (dec. 2016).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galaţi, a actorului


Cristian GHEORGHE, cu studii la UNATC București, actor la
Teatrul Dramatic„Fani Tardini” din Galați, director interimar al
acestuia în perioada 2012-2016, cu numeroase roluri în teatru și în
film, precum „Filantropica” și „Cafe Journal”, cu o bogată activitate
regizorală și scenografică și cu numeroase premii obținute pentru
238
Septembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

activitatea sa artistică: Premiul Promisiunea, din


partea PRO TV Galați pentru activitate artistică la
Galele Pro TV (2003), Premiul pentru cel mai bun
actor într-un rol principal pentru rolul Eskrokov
din „Moartea lui Eskrokov” după A. V. Suhovo-
Kobilin, regia Ion Sapdaru (Festivalul Național
de Comedie Galați, 2005), Premiul pentru cel
mai bun actor într-un rol principal pentru rolul
Giovanotto Balanzone din „Pețitoarele” de A. Tzagareli, regia Ion
Sapdaru (Festivalul Național de Comedie Galați, 2013), Premiul
„Mihai Mihail” pentru rolul Lomov din „Cerere în căsătorie” de A. P.
Cehov, regia Felix Alexa.

30 septembrie

C 95 de ani de la moartea, în anul 1926,


în Bucureşti, a medicului Mihail PETRINI-
GALATZ, cu studii liceale la Galaţi şi universitare
de medicină la Bucureşti, doctor în medicină al
Academiei Medicale din Paris, profesor de igienă
la Gimnaziul din Galaţi, preşedinte al Societăţii
Medicale din Bucureşti, decan al Facultăţii de
Medicină din Bucureşti, promotor în domeniul dermato-venerologiei,
cavaler al Ordinului „Steaua României” (n. 24 aug. 1846, Galaţi).
[Oameni… (8)]

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în New Hof, Ucraina, a


ofiţerului de armată Eugen PETIT, care a luptat luptat cu Regimentul
4 Roşiori la nord de marea Azov, în funcţia de comandant de escadron,
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru activitatea sa
militară fiind decorat cu Ordinul „Steaua României”, clasa a V-a (1941)
şi, post-mortem, cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a IV-a (1941) (n.
24 dec. 1904, Galaţi).

239
Calendar cultural gălăţean Septembrie 2021

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956,


în Galaţi, a poetului Gabriel GHERBĂLUȚĂ,
profesor de limba și literatura română, absolvent
al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, colaborator la
reviste literare precum Antares, Dunărea de Jos, care
a debutat editorial cu volumul de versuri „Lasă-mă
să te iubesc!”, în 2013, autor al mai multor volume
de poezie.

Mihail Petrini-Galatz:

Sunt dintre aceia care au ca principiu, că spre a


ajunge a fi utili ţării şi familiei lui, trebuie să muncim
cu râvnă şi cu inteligenţă.

Iorgu Iordan:
Important este să faci, nu să promiţi că faci.
Eu am făcut lingvistică. M-am străduit s-o fac bine.

240
Octombrie
Vineri 1 16 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 2 17 DUMINICĂ
DUMINICĂ 3 18 Luni
Luni 4 19 Marţi
Marţi 5 20 Miercuri
Miercuri 6 21 Joi
Joi 7 22 Vineri
Vineri 8 23 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 9 24 DUMINICĂ
DUMINICĂ 10 25 Luni
Luni 11 26 Marţi
Marţi 12 27 Miercuri
Miercuri 13 28 Joi
Joi 14 29 Vineri
Vineri 15 30 SÂMBĂTĂ
31 DUMINICĂ

Octombrie ~ Brumărel
2021

Octombrie

Calendar

A
niversări Comemorări
A 175 de ani de la naşterea, în anul 1846, în Iaşi,
a juristului şi publicistului Joseph B. BROCINER,
licenţiat în drept la Iaşi, colaborator al revistei
Convorbiri literare (1868-1874), preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Galaţi (1874, 1878, 1884,
1893), vicepreşedinte al comitetului „Hovevei Tzion”
din Galaţi (1884), iniţiat în Loja Masonică „Discipolii
lui Pitagora” din Galaţi (1868) şi preşedinte al Consiliului Capitulului
Masonic al acesteia (1894-1896), care a organizat la Galaţi, în 1896,
primul congres al comunităţilor evreieşti (d. 1918).

C 100 de ani de la moartea, în anul 1921, în Bucureşti, a


profesorului de istorie Pantelimon (Pandele) D. PETROVICI, cadru
didactic la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, unde a fost şi director,
cel care a avut iniţiativa ridicării statuii lui Costache Negri la Galaţi
şi a fondat Societatea „Cantina şcolară şi ajutorul elevilor săraci din
Galaţi”, primar al Galaţiului de la 1 februarie 1909 până la 13 ianuarie
1911 (n. 6 aug. 1859, Piteşti, jud. Argeş).

2 octombrie

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în satul


Micloşanii Mari, com. Malu cu Flori, jud. Dâmboviţa,
a inginerului profesor universitar Valeriu BLIDARU,
doctor docent în ştiinţe, cadru didactic al primei Facultăţi
de Îmbunătăţiri Funciare din România, înfiinţată la Galaţi,
unde a elaborat primele cărţi de specialitate în domeniul
Hidroamelioraţiilor şi Îmbunătăţirilor Funciare; şef al Serviciului tehnic
de proiectare la Sectorul de ape Galaţi, care a făcut parte din colectivul
de cercetători care au proiectat irigarea Bărăganului, autor de cărţi
şi de articole ştiinţifice în domeniul irigaţiilor, hidroamelioraţiilor,
aducţiunilor de apă, distins cu numeroase premii şi distincţii, printre care
Premiul Academiei Române „Gheorghe Ionescu-Siseşti” (d. sept. 2015).
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

C 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în Bucureşti, a


magistratului Garabet A. ABUREL, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (1913) şi al Facultăţii de Drept din Iaşi,
magistrat şi preşedinte al Tribunalul din Galaţi, distins cu Ordinul
„Coroana României” cu spade în grad de Ofiţer cu panglica de
„Virtute Militară” în anul 1918, a cărui bibliotecă a ajuns în colecţiile
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi (n. 16 mart. 1892, com.
Oasele, jud. Covurlui).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în satul


Ciorăşti, com. Priponeşti, jud. Galaţi, a profesoarei
Săndiţa TACU (născută Viuleţ), doctor în biologie,
cadru didactic la Şcoala Generală din Jorăşti (1979-
1984) şi la Grupul Şcolar „Eremia Grigorescu” din
Tg. Bujor, biolog şi cercetător ştiinţific la Staţiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi
Vinificaţie Bujoru.

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986, în Sighetu Marmaţiei,


jud. Maramureş, a poetului şi pictorului Gheorghe CHIVU, care a
urmat cursurile Seminarului Teologic la Constanţa, Dorohoi şi Galaţi
(promoţia 1934) şi a fost elevul pictorului gălăţean Camil Ressu la
Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, profesor de desen în mai
multe oraşe din ţară (Medgidia, Oradea, Şimleul Silvaniei, Sighetu
Marmaţiei), membru al Uniunii Scriitorilor din România (n. 2 dec.
1912, com. Chirnogeni, jud. Constanţa).

4 octombrie

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în Chişinău, Republica


Moldova, a conf. univ. dr. Iuliu FULGA, medic primar legist,
șeful Serviciului Clinic de Medicină Legală Galați, director al
Departamentului de Ştiinţe Morfologice şi Funcţionale de la
244
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii


„Dunărea de Jos” din Galați, autor şi coautor de cărţi,
cursuri şi articole ştiinţifice, membru al Comisiei de
Medicină Legală a Ministerului Sănătății, membru
al Societăţii de Medicină Legală din România,
membru al Societăţii de Morfologie din România,
membru al Balkan Academy of Forensic Sciences.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, a


medicului oftalmolog Mircea OLTEANU, doctor în
medicină, medic militar cu gradul de general, care a
desfăşurat o bogată activitate didactică în calitate de
profesor de oftalmologie în Bucureşti, la Institutul de
Medicină şi Farmacie şi la Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila”, visiting profesor la
Londra, Paris, Cordoba şi Tokio, membru de onoare al Academiei
Române, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, al
Societăţii Române de Oftalmologie şi al Academiei de Ştiinţe din New
York (n. 15 dec. 1926, Galaţi).

5 octombrie

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în Huşi, jud. Vaslui,


a medicului, aviatorului şi generalului Victor
C. ANASTASIU, doctor în medicină, care a
participat la Primul Război Mondial ca pilot, apoi
ca medic-şef al primului spital al aviaţiei pe care
l-a organizat la Tecuci, expert tehnic în cadrul
Ligii Naţiunilor (1929), membru al mai multor
societăți internaționale de aeronautică din Paris şi
Geneva; a publicat numeroase studii medicale în
revistele militare de profil; în prezent, Institutul Național de Medicină
Aeronautică și Spațială îi poartă numele (d. 4 aug. 1972, Bucureşti).

245
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


Galaţi, a compozitorului Aurel MANOLACHE,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, dirijor al Orchestrei Populare „Valurile
Dunării” din Galaţi, dirijor şi director al Teatrului
de Estradă din Galaţi (1954-1956), fondator,
prim dirijor şi director al Teatrul „Fantasio” din
Constanţa, preşedinte al juriului şi regizor al Festivalului „Constelaţii
Dunărene”, iniţiator şi director al Festivalului „Mamaia Copiilor”,
membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România,
Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi (d. 9 mart. 2010, Galaţi).
[Oameni... (4)]

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, a profesoarei Irinel
PAPADOPOL, absolventă a Conservatorului
din Bucureşti, apreciat cadru didactic la secţia
de muzică a Liceului de Arte din Galaţi, unde a
fermecat zeci de generaţii de elevi cu lecţiile de
istorie şi teorie a muzicii în perioada 1965-2000,
secretar muzical la Teatrul Muzical „Nae Leonard”, autoare de cronici
muzicale pentru diverse publicaţii din Galaţi.

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în Galaţi, a profesorului


de limba română Ioan BOBEŞ, bibliotecar la Academia Română,
cadru didactic la Silistra şi la Liceul Comercial de Băieţi din Galaţi în
perioada 1936-1941 (n. 1 ian. 1900, Slobozia, jud. Ialomiţa).

6 octombrie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în com. Măstăcani,


jud. Galaţi, a artistului plastic Ioniţă BENEA, pictor şi grafician
cu numeroase expoziţii personale şi de grup; a semnat ilustraţia
246
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

mai multor cărţi, autor al lucrării de artă


monumentală „Istoria viticulturii” pentru
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Bujoru, membru
fondator al Cenaclului „Camil Ressu”, al „Atelier
Grup” şi al grupului „Simeza” din Galaţi.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, a profesorului George


Dănuţ MOCANU, absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”din Galaţi, doctor în
pedagogie, cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor şi coautor de lucrări şi articole ştiinţifice publicate în reviste de
specialitate, membru al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică.

8 octombrie

A 155 de ani de la naşterea, în anul 1866, în


Galaţi, a lui Adrian BUŞILĂ, mare proprietar şi
agricultor, deputat (ales prima oară în martie 1901)
şi membru în consiliul general de Tecuci.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi, a atletei


Laurenţia HURMUZ (GOGA), care s-a
remarcat în probele de sprint, stabilind în 1989,
la Campionatul European de Atletism de la Stara
Zagora (Bulgaria), un record naţional de neegalat
la categoria junioare I pentru proba de 100 de
metri plat; profesor de sport la Liceul cu Program
Sportiv din Galaţi, antrenoare de atletism, care
a descoperit şi format numeroşi sportivi ajunşi
ulterior campioni naţionali (n. 30 mart. 1970, Galaţi).

247
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

9 octombrie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în com. Ighiu, jud.


Alba, a profesorului universitar inginer Ioan DANCIU, absolvent
al Facultăţii de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă din cadrul
Institutului Politehnic din Galaţi, doctor în industria morăritului şi
panificaţiei, cadru didactic la Universitatea din Galaţi, autor de lucrări
şi articole în domeniul morăritului, membru fondator al Asociaţiei
Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie.

10 octombrie

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876, în com. Liești, jud. Galați,


a preotului Constantin I. PAVEL, absolvent al Facultății de Teologie din
Bucureşti (1904), doctor în teologie, preot în parohia Buceşti din 1905,
colaborator cu diverse studii şi articole în revistele: Biserica Ortodoxă
Română, Viitorul, Amvonul, Cuvîntul adevărului (d. 1950).

A 135 de ani de la naşterea, în anul 1886, în


com. Rogojeni, jud. Covurlui (actualul jud. Galaţi),
a medicului Mihai ISANOS, doctor în medicină,
tatăl scriitoarei Magda Isanos (soţia lui Eusebiu
Camilar), absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi (promoţia 1907), distins cu Ordinul
„Coroana României” cu spade, în grad de Cavaler,
cu panglica de „Virtute Militară” şi cu Medalia „Victoria” a Marelui
Război pentru Civilizaţie 1916-1921.

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în Galaţi, a medicului


Constantin Radu PALADE, doctor al Facultăţii de Medicină din Iaşi,
preparator la Institutul de Anatomie din Iaşi şi intern al Ambulatoriului
de Ochi din Iaşi.

248
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

11 octombrie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


Bucureşti, a inginerului Teodor OPRICĂ, care a urmat
studiile universitare la Galaţi, fost sportiv de performanţă,
cadru didactic şi preşedinte al organizaţiilor regionale
şi judeţene de specialitate, organizator al sportului
gălăţean, care a contribuit la refacerea şi construirea de
baze sportive, precum: Stadionul „Dunărea”, Sala Sporturilor, Patinoarul,
sediul Liceului cu Program Sportiv, Complexul Studenţesc, Sala de sport a
Universităţii, Arena de Box, Arena de Tenis „Dunărea” (d. 23 iun. 2016).

A 55 de ani de la naşterea, în anul 1966,


în Tecuci, jud. Galaţi, a doctorului în drept Jana
MAFTEI, absolventă a Liceului „Costache Negri” din
Galaţi, cadru didactic la Universitatea „Danubius”
din Galaţi, autoare şi coautoare de lucrări de drept şi
articole ştiinţifice în revistele de specialitate, membră
a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale şi a Asociaţiei
Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Galați, a profesoarei de limba


română Angelica PÎRLEA, absolventă a Liceului Pedagogic „Costache
Negri” din Galați (1990) și a Facultății de Litere și Științe a Universității
„Dunărea de Jos” din Galați (1995), cadru didactic la Colegiul Național
„Vasile Alecsandri” din Galați în perioada 1995-2006 (n. 11 aug. 1972).

12 octombrie

C 105 ani de la moartea, în anul 1916, în Ploieşti,


a actorului şi regizorului Constantin Gh. RADOVICI,
unul dintre actorii de bază ai Teatrului Naţional din
Bucureşti, apreciat pentru noul stil de joc adus pe scena
românească, caracterizat prin fineţea şi sinceritatea
exprimării (n. 13 febr. 1876, Tecuci, jud. Galaţi). [Oameni... (4)]
249
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în Codlea, jud. Brașov,


a profesorului şi colonelului în rezervă Cezar Paul NICA, absolvent
al Academiei de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, cadru didactic
la Universitatea din Galaţi şi jucător de handbal la C.S.U. Galaţi,
antrenor al mai multor echipe de handbal din ţară şi al lotului olimpic
de handbal al României, maestru emerit al sportului.

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în Bucureşti, a


profesorului universitar doctor docent Constantin
S. ANTONESCU, care a făcut parte din colectivul
de cadre didactice care a pus bazele învăţământului
piscicol modern, profesor la Facultatea de Pescuit
şi Piscicultură din cadrul Institutului Politehnic
din Galaţi (1954-1957) şi la Facultatea de Biologie
a Universităţii din Bucureşti, autor a numeroase
lucrări de specialitate (n. 19 mart. 1902, com.
Ştefăneşti, jud. Botoşani).

13 octombrie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în


com. Smulți, jud. Galați, a poetului Teodor Al.
MUNTEANU, care a susţinut rubrica culturală în
ziarul Acţiunea din Galaţi (1934-1935), secretar de
redacție la revista Convorbiri literare, redactor la
Basarabia literară, colaborator la publicaţii literare
ale vremii, membru al Societății Scriitorilor Români
(d. 12 dec. 1988, Bucureşti). [Oameni... (8)]

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986, în Paris, a artistului


plastic George APOSTU, absolvent al Liceului „Dimitrie Sturdza” din
Tecuci, sculptor cu numeroase expoziții personale în ţară şi străinătate,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (n. 20 dec. 1934,
com. Stănişeşti, jud. Bacău - fostul jud. Tecuci).
250
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, a inginerului Costică


ONU, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” şi al Facultăţii de
Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
inginer stagiar la Şantierul Naval, apoi cadru didactic al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (n. 8 iul. 1951, com. Oancea, jud. Galaţi).

14 octombrie

C 55 de ani de la moartea, în anul 1966, în Bucureşti, a


profesorului Iordan I. TACU, cadru didactic la Şcoala de Aplicaţie
din Galaţi, care a întemeiat revista Şcoala de la Munte din Predeal,
secretar al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (n. 9 aug.
1887, com. Braniştea, jud. Galaţi).

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976, în Galaţi, a artistei


plastice Mihaela LEFTERACHE, absolventă a
Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi;
restaurator la Muzeul de Arte Vizuale din Galaţi,
cu numeroase participări la expoziţii colective şi de
grup, la tabere şi simpozioane, la expoziţii naţionale
şi internaţionale, distinsă cu Premiul „Nicolae
Spirescu” al revistei Dunărea de Jos, cu lucrări în
colecţii particulare din ţară şi din străinătate, membră a Grupului
„Athanor” şi a Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Galaţi.

15 octombrie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în


satul Buciumeni, com. Buftea, sectorul agricol
Ilfov, a inginerului metalurg Florea OPREA,
doctor inginer în Metalurgia Metalelor şi Aliajelor
Neferoase, doctor docent în ştiinţe tehnice, cadru
didactic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
251
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

autor a sute de lucrări ştiinţifice publicate şi a 19 brevete de invenţii şi


inovaţii, preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă - Filiala Galaţi,
membru titular al Academiei Româno-Franceze de Metalurgie, al
Academiei de Ştiinţe din New York, al Academiei Româno-Americane
şi al Societăţii Române de Metalurgie (d. 16 dec. 2019).

C 60 de ani de la moartea, în anul 1961, a juristului George


STRAT, profesor universitar, doctor în drept, cadru didactic la
Universitatea din Iași și la Universitatea din București, membru al
Institutului Social Român şi vicepreşedinte al secţiei economice,
membru fondator al Asociaţiunii Generale a Economiştilor din
România şi al Institutului Regal de Ştiinţe Administrative din
România, decorat cu numeroase ordine militare, printre care
„Steaua României” în grad de Ofiţer şi „Coroana României” în grad
de Cavaler cu spade, delegat al Naţiunilor Unite (n. 4 nov. 1894,
com. Vârlezi, jud. Galaţi).

17 octombrie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în com. Smulţi,


jud. Galaţi, a preotului Emanoil HOGAŞ, care a activat la Biserica
„Naşterea Maicii Domnului” din Galaţi (1929-1944) şi la parohia „Sf.
Trei Ierarhi” (1944-1974), profesor suplinitor la Catedra de ştiinţe
religioase a Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi,
deputat eparhial şi membru al Consistoriului eparhial (1949-1956),
căruia i-a fost decernat Ordinul „Crucea Patriarhală” (1976), autor de
articole în periodicele gălăţene Căminul şi Vestitorul (d. 17 nov. 1985).

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în satul Mândreşti, com.


Valea Mărului, jud. Galaţi, a inginerului constructor Nicolae STRAT,
profesor şi director la Şcoala Medie Tehnică de Drumuri şi Poduri din
Iaşi, specialist în domeniul construcţiilor de căi de comunicaţii și al
lucrărilor de căi ferate care a efectuat o serie de cercetări teoretice şi cu
caracter aplicativ în domeniul construcţiilor (d. 12 mai 1981, Iaşi).
252
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 100 de ani de la moartea, în anul 1921, în Chișinău, a


etnografului și folcloristului Tudor PAMFILE, unul
dintre primii culegători de folclor ai secolului XX,
fondator şi conducător al publicaţiilor Ion Creangă
(1908-1919), Miron Costin (1913), Florile dalbe
(1919), Cuvântul Moldovei şi Freamătul, membru
al „Academiei bârlădene”; numele său îl poartă
Festivalul de Datini și Obiceiuri de Crăciun și de
Anul Nou, organizat în Galaţi în preajma sărbătorilor
de iarnă (n. 11 iun. 1883, com. Ţepu, jud. Galaţi). [Oameni... (1)]

18 octombrie

C 55 de ani de la moartea, în anul 1966, în


Bucureşti, a generalului Gheorghe BUICLIU,
matematician şi profesor, unul dintre fondatorii
şi conducătorii revistei Gazeta matematică, care a
desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi tehnică
în calitate de specialist militar şi profesor, a publicat
peste 600 de probleme originale de matematică, membru al Academiei
de Ştiinţe a României (n. 20 ian. 1883, com. Oancea, jud. Galaţi).

19 octombrie

A 50 de ani de la naşterea, în anul 1971, în com. Braniştea, jud.


Galaţi, a avocatei Angelica ROŞU, absolventă a
Liceului Pedagogic „Costache Negri” din Galaţi,
doctor în drept, avocat în Baroul Galaţi, cadru
didactic la Universitatea „Danubius”, vicepreşedintă
a Asociaţiei „Centrul de Mediere Galaţi”, membră
a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal şi
membră fondatoare a Asociaţiei Tinerilor Jurişti
din România – Filiala Galaţi.

253
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

20 octombrie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


com. Aldeşti, jud. Galaţi, a profesorului universitar
inginer Lucian V. SEVERIN, absolvent al Facultăţii
de Mecanică a Universităţii din Galaţi, doctor în
inginerie, membru al Asociaţiei Oamenilor de
Ştiinţă din România – Filiala Galaţi.

21 octombrie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galaţi, a doctorului


inginer Dumitru GHIŢĂU, care a desfăşurat o amplă activitate
didactică în Bucureşti (Universitatea Tehnică de Construcţii, Academia
Tehnică Militară), Chişinău, Galaţi (Universitatea „Dunărea de Jos”)
şi Braşov, autor de cărţi şi de articole în domeniul geodeziei, distins
pentru activitatea didactică şi ştiinţifică cu numeroase titluri, laureat al
Premiului Academiei Române „Gheorghe Murgoci” (1980), preşedinte
(1991-1996) şi membru de onoare al Uniunii Geodezilor din România.

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în Buzău, a istoricului


Constantin I. STAN, doctor în istorie, cadru didactic la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi, autor şi coautor de lucrări istorice,
prezent cu studii şi articole în numeroase publicaţii de specialitate.

22 octombrie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în


com. Măicăneşti, jud. Vrancea, a profesoarei de
limbă latină Ecaterina FAUR, cadru didactic în
Galaţi la Liceul de Fete „Notre Dame de Sion”,
Liceul de Fete „Mihail Kogălniceanu”, Liceul
„Vasile Alecsandri”, Şcoala Elementară de Fete nr.
254
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

2 şi Şcoala Elementară nr. 7 şi în Tecuci la Liceul de Fete, distinsă cu


titlul de profesor emerit (d. 21 oct. 1995, Galaţi).

C 95 de ani de la moartea, în anul 1926,


în București, a bancherului Jean (Zanni)
CHRISSOVELONI, proprietar al moșiei de la
Ghidigeni, membru în consiliile de administrație ale
unor firme importante din țară (n. 10 mai 1881, Galați).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986, a profesorului de


matematică Gheorghe D. SIMIONESCU, cadru didactic în
învăţământul liceal în Bucureşti, conferenţiar la Institutul Politehnic
din Bucureşti - Facultatea de Mecanică, membru al Societăţii „Gazeta
Matematică”, redactor al revistei Gazeta Matematică de la înfiinţarea
acesteia (n. 25 mai 1907, Filești, jud. Galați).

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi, a profesorului


universitar Severin Marcel BUMBARU, doctor inginer în automatizări,
care a înfiinţat Catedra de Informatică Aplicată la
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi a promovat
excelenţa în domeniul informaticii, membru de onoare
al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, membru al
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, membru
al Societăţii Române de Automatică şi Informatică
Tehnică (n. 16 oct. 1933, Galaţi). [Oameni... (1)]

24 octombrie

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în


Frankfurt, Germania, a seismologului George
PURCARU, doctor în seismologie, absolvent al
Liceului „Calistrat Hogaş” din Tecuci, membru al
Comitetului de Experţi al Uniunii Europene pentru
Evaluarea Predicţiei Cutremurelor și al mai multor
255
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

societăţi de geofizică şi seismologie: Seismological Society of America,


American Geophysical Union, Sesimological Society of Japan,
European Seismological Comission, Asian Seismological Comission,
Cetăţean de Onoare al municipiului Tecuci (n. 22 mart. 1939, com.
Budişteni, jud. Argeş).

25 octombrie

A 120 de ani de la naşterea, în anul 1901, în Târgu Neamţ, a


medicului şi profesorului universitar Dumitru A. CORNELSON,
doctor în medicină, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
şi al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, profesor de igienă la Facultatea
de Medicină din Iași și director al Institutului de Igienă din Iaşi, care a
contribuit la toate acțiunile de combatere a unor boli transmisibile în
Moldova precum tifosul şi poliomielita, președinte al Secției de igienă și
sănătate publică a Societăţii de Medicină şi Naturalişti (d. 13 apr. 1962, Iaşi).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în Galaţi, a profesorului,


jurnalistului şi scriitorului Dan PLĂEŞU, autor de
fabule, poezii, piese de teatru, articole, cronici literare,
romane, reportaje şi povestiri, cu o amplă activitate
în presa locală şi naţională, fost director al Teatrului
Dramatic din Galaţi, membru fondator şi preşedinte
al Cenaclului literar de umor „Verva”, membru
fondator al Cenaclului Galaţi al Uniunii Scriitorilor
din România, membru al Uniunii Scriitorilor din
România şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti.

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi,


a medicului Roland COVRIG, chirurg de elită
al Spitalului Judeţean din Galaţi, care a efectuat
intervenţii chirurgicale în premieră naţională,
adevărat mentor pentru o întreagă pleiadă de medici,
cu numeroase lucrări de specialitate publicate şi
256
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

apreciate, distins cu titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului


Galaţi, a cărui bibliotecă medicală a fost donată Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” din Galaţi (n. 27 sept. 1925, Târgu Mureş).

26 octombrie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în


satul Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi, a juristului
şi profesorului Constantin BULAI, doctor în drept,
judecător la Curtea Constituţională a României;
profesor de drept penal la Facultatea de Drept a
Universității din București, autor a numeroase
lucrări, cursuri și studii în domeniul dreptului penal,
distins, în anul 2000, cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de
Mare Cruce (d. 30 apr. 2014, Bucureşti).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galaţi, a artistei


plastice Elena HASCHKE-MARINESCU, creatoare a peste 300 de
proiecte de imprimeuri pentru ţesături din bumbac în
atelierele de creaţie ale Întreprinderii Textile „Dacia”
din Bucureşti, cu numeroase expoziţii personale şi
participări la expoziţii internaţionale, profesoară la
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti, ale cărei
lucrări se află în colecţii de stat şi particulare din ţară
şi străinătate, membră a Uniunii Artiştilor Plastici
din România şi a Asociaţiei European Textile Network (d. 10 oct. 2000,
Bucureşti). [Oameni... (4)]

C 80 de ani de la moartea, în anul 1941, în Bucureşti, a profesorului


de limba română Aeţiu HOGAŞ, fiul scriitorului Calistrat Hogaş, cadru
didactic în Bucureşti, Roman şi Bacău, profesor de limba română la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galaţi şi de limba germană la Şcoala Comercială
elementară de băieţi „Al.I. Cuza” din Galaţi, colaborator al revistelor
gălățene Vremea și Orizonturi (n. 29 oct. 1880, Piatra Neamţ, jud. Neamț).
257
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

28 octombrie

A 115 ani de la nașterea, în anul 1906, a profesorului Ghiță


HAGIU, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați și al
Universității din București, Facultatea de Litere și Filosofie, profesor
de limba română la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1930-1932,
1933-1939, 1941-1954), Gimnaziul „C.A. Rosetti” din Galați (1932-
1934), Liceul Industrial de Băieți din Galați (1939-1941), cadru didactic
universitar la Institutul Pedagogic din Galați, Facultatea de Filologie
(1959-1968), subdirector al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați
(1944-1945), inspector metodist șef la Secția de Învățământ a Sfatului
Popular Regional Galați (1954-1958), inspector județean la Serviciul
Social al Județului Covurlui, redactor la revista gălățeană Orizonturi.

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921, în com.


Iveşti, jud. Galaţi, a preotului Visarion COMAN
(nume de mirean Vasile Coman), părinte duhovnic
la Mănăstirea Bogdana, Schitul „Înălţarea Domnului”,
Mănăstirea Măgura, Mănăstirea Suceviţa, Mănăstirea
Clocociov, care a îndeplinit mai multe misiuni oficiale
în străinătate (d. 11 apr. 2002).

29 octombrie

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în Bucureşti, a artistului


Vlad VASILIU, actor în Bucureşti, Petroşani şi Galaţi (din 1975),
regizor, scenarist, profesor la Şcoala Populară de
Arte din Galaţi, fost director al Teatrului Dramatic
„Fani Tardini” şi al Centrului Cultural „Dunărea
de Jos” din Galaţi; fondator al Asociaţiei Culturale
„Circuit” din Galaţi, membru al Asociaţiei „Salvaţi
Copiii” şi al Asociaţiei „Pro Basarabia şi Bucovina”,
redactor-şef al săptămânalului Mesagerul, autor de
volume de versuri și de dramaturgie.

258
Octombrie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în Tg.


Bujor, jud. Galaţi, a profesorului universitar doctor
inginer Iulian-Gabriel BÎRSAN, cadru didactic
în Galaţi la Liceul „Vasile Alecsandri” şi apoi la
Universitatea „Dunărea de Jos”, decan al Facultăţii
Transfrontaliere Cahul (Republica Moldova), prorector
şi rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, membru al Societăţii
Române de Tribologie, al Asociaţiei Române de Transmisii Mecanice, al
Societăţii Poloneze de Materiale Compozite şi al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România, autor a numeroase monografii de specialitate şi
articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

30 octombrie

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în


Galaţi, a medicului şi profesorului universitar Ştefan
GRAÇOSKI, profesor de clinică pediatrică; membru
fondator al Societăţii de Pediatrie din Iaşi (d. 1964).

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în Tecuci, jud. Galaţi, a


scriitorului, redactorului literar şi scenografului
Gheorghe DIMITRIU, autorul scenografiei
filmelor „Lăutarii” şi „Furtuni de toamnă”, care a
scris cărți de poezie și proză inspirate din universul
infantil şi adolescentin, membru al Uniunii
Scriitorilor din Moldova (d. 13 oct. 1999, Chişinău,
Republica Moldova).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în


Tulcea, a inginerei Liudmila ŢURCANU, absolventă
a Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii din
Galaţi, doctor în ştiinţe inginereşti, cu activitate în
cadrul Şantierului Naval din Galaţi, cadru didactic
al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, autoare
de lucrări ştiinţifice de specialitate.
259
Calendar cultural gălăţean Octombrie 2021

31 octombrie

C 125 de ani de la moartea, în anul 1896, în Bârlad, jud. Vaslui,


a profesorului Gheorghe PETRONIU, absolvent al Facultăţii de
Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, profesor de ştiinţe ale naturii la
Seminarul Episcopiei „Dunării de Jos” din Ismail şi la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galaţi (n. 1846).

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în


com. Negrileşti, jud. Galaţi, a profesorului Toader
MOROZAN, cu studii gimnaziale în localitatea
natală şi liceale la Tecuci, doctor în matematică la
Universitatea din Bucureşti, cercetător la Institutul de
Matematică al Universităţii din Bucureşti, cercetător
principal la Institutul Naţional de Creaţie Ştiinţifică şi
Tehnică, apoi la Institutul de Matematică al Universităţii din Bucureşti,
laureat al Premiului „Gheorghe Lazăr” al Academiei Române (1972).

Elena Haschke-Marinescu:
Numai printr-o înţelegere lăuntrică a artei
populare şi printr-o prelucrare în viziune modernă şi
personală se poate crea ceea ce numim o artă autentică
românească şi contemporană.

Tudor Pamfile:
Sunt împrejurări când nu poţi spune despre un
om prea multe, fiindcă toate aceste „multe” sunt atât de
strâns legate între dânsele, atât de încrucişate, încât e
greu să le desfaci pe câte una, să le scuturi frumos şi să le
pui la rând după o socoteală.

260
Noiembrie
Luni 1 16 Marţi
Marţi 2 17 Miercuri
Miercuri 3 18 Joi
Joi 4 19 Vineri
Vineri 5 20 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 6 21 DUMINICĂ
DUMINICĂ 7 22 Luni
Luni 8 23 Marţi
Marţi 9 24 Miercuri
Miercuri 10 25 Joi
Joi 11 26 Vineri
Vineri 12 27 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 13 28 DUMINICĂ
DUMINICĂ 14 29 Luni
Luni 15 30 Marţi

Noiembrie ~ Brumar
2021

Noiembrie

30 noiembrie - Ziua Sfântului Andrei

Calendar

A
niversări C omemorări
C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, în Bucureşti a doctorului
Simion M. CIOMAC, mutat la vârsta de patru ani la Galaţi, unde
a absolvit cursurile primare şi Liceul „Vasile Alecsandri” (1922),
absolvent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, unul dintre
radiologii de bază ai Catedrei de Radiologie de la Spitalul Colțea,
până în anul 1949, medicul șef al Spitalului Militar de la Golta
(Transnistria), şef al secţiilor de radiologie de la Spitalul Nr. 9 „Prof.
Dr. Gh. Marinescu”, Spitalul „Dr. I. Cantacuzino”, Spitalul de copii 303
Cotroceni, Policlinica „Mașina de Pâine” și Policlinica „Știrbey-Vodă”,
secretar al delegaţiei române participantă la Congresul Internațional
de Radiologie de la Chicago în anul 1932 (n. 22 iul. 1903, Focşani).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, a doctorului inginer Marcel


ȘAPIRA, pasionat filatelist, care a adus importante contribuţii la
dezvoltarea filateliei şi la cercetarea istoriei poştale româneşti, distins
la Salonul Filatelic „Liliput” cu Medalia de Aur şi cu Premiul „Regele
Carol al II-lea”, autor de cărţi, studii şi articole (n. 1 apr. 1926, Galaţi).

1 noiembrie

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971, în


Paris, a artistei plastice Jeanne COPPEL, pictoriţă ale
cărei lucrări se găsesc în colecţii particulare şi în mari
muzee din străinătate (Franţa, S.U.A., Anglia, Italia,
Elveţia); după moartea sa, la Paris au fost organizate
periodic manifestări omagiale, în scopul prezentării
artistei în fața noilor generaţii (n. 3 mai 1896, Galaţi).

2 noiembrie

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în satul Ionăşeşti, com.


Nicoreşti, jud. Galaţi, a pictorului Ştefan SEVASTRE, absolvent al Liceului
Teoretic „D.A. Sturza” din Tecuci (1937-1949) și al Institutului de Arte
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti (promoţia


1951), clasa profesorului Jean Al. Steriadi, profesor la
Liceul de Artă „Nicolae Tonitza” din Bucureşti, care a
participat la numeroase expoziţii de grup sau colective
din ţară şi din străinătate, colaborator, cu eseuri şi
articole de critică de artă, la revista Arta, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România, distins cu mai
multe premii și distincții, printre care: Premiul pentru
pictură al Uniunii Artiştilor Plastici, Diploma de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Tecuci (1996), Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de
Comandor (d. 23 dec. 2017, București).

3 noiembrie

A 100 de ani de la naşterea, în anul 1921,


în Galaţi, a inginerului Ion P. ANTONESCU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, doctor în construcţii, care a desfăşurat
o amplă activitate de cercetare în domeniul
geotehnicii şi al fundaţiilor, cadru didactic,
membru fondator al Comisiei Române din cadrul
Asociaţiei Internaţionale de Mecanica Pământurilor şi Fundaţii,
distins cu Premiul „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române.

C 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în Galați, a Sybillei


Youell CHRISSOVELONI, soţia bancherului Jean
Chrissoveloni (urmaşul unei vechi familii greceşti
originare din insula Chios, devenit cetăţean român
în anul 1906); împreună au înfiinţat şi susţinut
financiar un spital de front pe domeniul lor de la
Ghidigeni, jud. Covurlui (azi jud. Galaţi); drept
recunoștință pentru implicarea în administrarea
activității Societății „Regina Maria” și a spitalului de la Ghidigeni a fost
decorată, în anul 1917, cu Ordinul „Crucea Regina Maria”, clasa I (n.
1879, Galați).

264
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în


com. C. A. Rosetti, jud. Tulcea, a artistei plastice
Paraschiva (Paşa) SMIRNOV, profesoară de
educaţie plastică în învăţământul gimnazial gălăţean,
cu expoziţii personale în Galaţi, participantă la
expoziţii naţionale şi de grup, ilustratoare de carte,
cu lucrări în colecţii de stat peste hotare, membră a
Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Galaţi (d. 5 mai 2010, Brăila).

4 noiembrie

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951, în Galaţi, a scriitoarei


Cezarina ADAMESCU, redactor, redactor-şef,
editor, consilier editorial la mai multe publicaţii,
autoare a numeroase volume de poezie şi proză,
membră a Societăţii Scriitorilor „Costache Negri”
din Galaţi, a Uniunii Scriitorilor din România, a
Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Quebec,
a Uniunii Epigramiştilor din România, deţinătoare a
numeroase premii literare.

5 noiembrie

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în


Tecuci, jud. Galaţi, a regizorului de teatru şi film
Dinu NEGREANU, profesor la clasa de regie a
I.A.T.C. din Bucureşti, realizator de filme („Viaţa
învinge”, „Nepoţii gornistului”, „Răsare soarele”,
„Alarmă în munţi”, „Păsărea furtunii”), regizor de
teatru în Bucureşti, vicepreședinte al Comitetului
Cinematografiei, stabilit în S.U.A. (d. 14 nov. 2001, San Diego,
California).

265
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în com. Baloteşti, jud.


Vrancea, a profesorului Dumitrache P. CIOAREC,
absolvent al Seminarului Teologic „Sf. Apostol
Andrei” din Galaţi, director al Şcolii Nr. 26 şi a Liceului
„Mihail Kogălniceanu” din Galaţi, profesor şi director
adjunct al Liceului Pedagogic „Costache Negri” din
Galaţi, inspector şcolar gălăţean, distins cu titlul de
Profesor Emerit (d. 12 mai 1997).

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956,


în com. Zorleni, jud. Vaslui, a sculptorului
Romelo PERVOLOVICI, care a urmat studiile
gimnaziale şi liceale în Galaţi (Şcoala Generală
Nr. 6 şi Liceul de Arte din Galaţi), unul
dintre artiștii vizuali români contemporani
reprezentativi, lucrările sale fiind prezentate în
mai multe expoziții personale și colective din România, Bulgaria,
Grecia, Ungaria, Cipru, Germania, Austria, Franța, Italia, membru
fondator şi preşedinte al Fundaţiei Culturale META din Bucureşti,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, în Galaţi, a scriitorului


Marius GRAMA, redactor la Radio Galaţi, cu o
intensă activitate literară, autor de poezii, materiale
de presă, cronici de carte şi de cenaclu, ale cărui
creaţii literare apar în diverse antologii, deţinător a
numeroase premii literare, membru al mai multor
cenacluri literare.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, în


Galați, a inginerului și epigramistului Victor FERU,
şef al Serviciului de Investiţii de pe Platforma
„Sidex”, colaborator la diverse reviste de umor din
ţară (Urzica, Epigrama, Porto Franco, Buzunar -
266
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

supliment al ziarului Viaţa liberă) şi la cunoscuta revistă Rebus,


membru fondator al Clubului rebusist „Dunărea”, în onoarea acestuia
fiind atribuit, in memoriam, premiul ce îi poartă numele, în cadrul
Festivalului Naţional de Epigramă „Umor la Mila 80” (n. 1 mart. 1935,
com. Munteni, jud. Galaţi).

C 5 ani de la moartea, în 2016, în Târgu Bujor, jud. Galați, a


profesoarei Victoria GIURGIU, unul din cercetătorii pasionați ai
istoriei orașului Târgu Bujor (n. 14 iun. 1946, București).

6 noiembrie

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1856, în


Brăila, a scriitorului Trandafir George DJUVARA,
doctor în litere, cu o îndelungată carieră diplomatică:
secretar de legaţie la Bruxelles şi la Sofia, ambasador
la Belgrad, Sofia, Istanbul, Bruxelles şi Atena,
ministru plenipotențiar clasa I, director al revistei
Ateneul român, membru fondator al Asociaţiei
Literare şi Artistice Internaţionale, cu sediul la Paris şi delegat în
Comisia Europeană a Dunării (d. 16 nov. 1935, Paris).

A 85 de ani de la nașterea, în anul 1936, în com. Silistra, jud.


Brăila, a profesorului și poetului Ion MUSTAȚĂ,
absolvent al Facultății de Filologie din Galaţi
(1964), profesor de limba şi literatura română la
Şcoala Generală nr. 22 din Brăila (1964-1996),
colaborator la publicații precum: Argeş, Ateneu,
Analele Brăilei, Delta, Dunărea, Înainte, Familia,
Literatorul, Luceafărul, Milcov, Pagini dunărene,
România literară, Tânărul scriitor, Tribuna, Ţara,
Viaţa nouă (d. 12 iun. 2004, Brăila).

267
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în


com. Murighiol, jud. Tulcea, a profesorului Mihai
SIMIONOV, doctor în inginerie, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” şi al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, inginer proiectant
la Institutul de Proiectări şi Cercetări Navale din
Galaţi, cadru didactic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor de cărţi de specialitate, membru al Societăţii Române a
Termotehnicienilor şi al Societăţii Române de Tribologie.

7 noiembrie

C 100 de ani de la moartea, în anul 1921, în Focșani, a


generalului de infanterie Dimitrie T. BENGESCU, care a participat la
Războiul de Independență în cadrul Regimentului 5 Dorobanţi, şef al
Garnizoarei militare din Iveşti, jud. Tecuci şi a fost distins cu medalia
„Virtutea Militară de Aur” (pentru conducerea operaţiunilor militare
de cucerire a Rahovei), Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler
şi în grad de Ofiţer, Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer şi
în grad de Comandor (n. 16 apr. 1841, București).

8 noiembrie

A 190 de ani de la naşterea, în anul 1831, în Tecuci, jud. Galaţi,


a filantropului Anton CINCU, primul primar ales
(cu patru mandate) al oraşului Tecuci (1864-1871),
care a realizat lucrări capitale pentru modernizarea
oraşului şi care şi-a donat averea, prin testament,
comunităţii, pentru construirea Spitalului „Anton
Cincu” din Tecuci şi al Spitalului din Nicoreşti,
deputat şi senator ales al Tecuciului (d. 6 aug. 1894,
Tecuci, jud. Galaţi).

268
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 185 de ani de la naşterea, în anul 1836, în Tecuci,


jud. Galaţi, a juristului şi omului politic Dimitrie
(Tache) Petre ANASTASIU, prefect al judeţului
Tecuci (1877-1878, 1881-1891), senator pentru judeţele
Tecuci, Tutova şi Covurlui; proprietar al Conacului
de la Ţigăneşti, care şi-a lăsat averea, prin testament,
Academiei Române, aceasta înfiinţând Fundaţia „Tache
Anastasiu”, care, la rândul ei, a pus bazele a două şcoli în conacele de la
Călmăţui şi Ţigăneşti, una primară, iar cea de-a doua de agricultură, Şcoala
de Agricultură a Academiei (d. 10 mart. 1900, Bucureşti).

A 110 ani de la nașterea, în anul 1911, în comuna Independența,


jud. Galați, a preotului Ioan V. CALOIANU, preot paroh în comuna
Vidra, jud. Vrancea, deţinut politic, arestat în 1958 şi condamnat la
închisoare administrativă, trecând prin lagărele 5 Culme şi Periprava,
eliberat în 1960 (d. 1994).

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, a


avocatului Dragoş Mihail DAGHIE, absolvent al
Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, doctor în
drept comercial român, cadru didactic la Facultatea
de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, autor de
lucrări de specialitate.

9 noiembrie

C 55 de ani de la moartea, în anul 1966, în Iași,


a medicului Nicolae BALAN, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galaţi, doctor în medicină,
profesor titular la Catedra de medicină legală a
Facultăţii de Medicină din Iaşi, medic legist şef al
Tribunalului Iaşi, medic primar oncolog la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Iaşi, membru al mai multor societăţi de profil, din
ţară şi din străinătate (n. 2 apr. 1886, com. Bereşti, jud. Galaţi).
269
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

10 noiembrie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în com. Corod, jud.


Galaţi, a preotului Neculai BOGATU, hirotonit preot pe seama
parohiei Corod II, care a slujit la parohiile din localitatea natală şi a
condus Căminul Cultural din Corod (d. 1969, Bucureşti).

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951,


în com. Petelea, jud. Mureş, a profesorului de
limba şi literatura română Gheorghe LATEŞ,
cadru didactic în Galaţi, la Şcoala Generală Nr.
11 şi la Şcoala Generală Nr. 30, inspector şcolar
în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi,
cadru didactic la Universitatea „Dunărea de Jos”
şi la Universitatea „Danubius”, director adjunct
la Editura Universitară Danubius, redactor-responsabil al revistei
Şcoala gălăţeană, prezent cu recenzii, cronici, eseuri în reviste literare,
care a contribuit cu studii de specialitate în Analele Universității
«Dunărea de Jos», Lecturi Filologice, Intertext, Caiete critice, Analele
Universității «1 Decembrie 1918» Alba-Iulia, Acta Universitatis
Danubius, La Francopolyphonie, Le Courrier International de la
Francophilie.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971,


în Galaţi, a sportivei Camelia Alina TECUŢĂ
GHERASIM, atletă cu multiple performanţe
sportive ca alergător pe distanțe lungi, cu un
impresionant palmares sportiv, câştigătoare a
Maratonului de la Paris (1996), a Maratonului de
la Monaco (2005) şi a Maratonului Internaţional
din California (2006).

270
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

11 noiembrie

A 110 ani de la naşterea, în anul 1911, în


Galaţi, a arheologului Suzana DIMITRIU, doctor
în filozofie, cercetător şi cercetător principal la
Institutul de Arheologie, membră a Societăţii de
Studii Clasice, distinsă cu Premiul „Vasile Pârvan” al
Academiei Române şi cu Premiul „Gustave Mendel”
al Academiei de Inscripţii şi Arte Frumoase din Paris
(d. 11 mart 1992, Mănăstirea Țigănești, jud. Ilfov).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în com. Mărgineni,


jud. Bacău, a profesorului de limbă română Vasile
SILIŞTEANU, absolvent al Facultăţii de Filologie,
Universitatea din București, cadru didactic în
învăţământul gimnazial din Galaţi, la Școala Nr. 4,
Școala Nr. 10, apoi la Școala Pedagogică „Costache
Negri” şi la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați,
director în învăţământul gimnazial din Galaţi şi
director al Şcolii Pedagogice „C. Negri” din Galaţi
(d. iul. 1994, Galaţi).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1976, în


Galați, a profesorului Sorin LANGU, absolvent al
Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați (1999),
doctor în istorie la Universitatea din București
(2007), profesor de istorie la mai școli din Galați, în
prezent la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, secretar general de
redacție al Anuarului „Studii și Articole: Istorie, Educație, Cultură”,
autor a numeroase studii publicate în reviste de specialitate.

271
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi,


a caricaturistului Vladimir CRIVOI, absolvent al
Liceului de Muzică şi Artă Plastică din Galaţi (1970),
pictor şi decorator cu mai multe expoziţii personale
şi colective în ţară şi în străinătate, participant la
saloane şi concursuri internaţionale de umor grafic
organizate în ţări din Europa, Asia şi America, cu
lucrări în colecţii particulare din România, Belgia, Canada, Bulgaria,
Rusia, Olanda, distins cu numeroase premii şi diplome naţionale şi
internaţionale (n. 13 apr. 1952, Galaţi).

13 noiembrie

A 90 de ani de la nașterea, în anul 1931, în Tecuci, jud. Galați,


a Elenei BARAC BULGARU, prima femeie -
pilot de elicopter din România (15 mart. 1973);
instructor de zbor la Școala de pilotaj de la
Râmnicu-Sărat, meritele i-au fost recunoscute prin
numeroase distincții și premii: Cetățean de Onoare
al Municipiului Ploiești, Diplomă de excelență
din partea Primăriei Ploiești, Diplomă aniversară
din partea Asociației „Aero Show”, Diplomă de
merit acordată de Asociația Pensionarilor și Comitetul Pensionarilor
Prahova (d. 1 nov. 2020, Ploieşti?).

14 noiembrie

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876,


în Tulcea, a istoricului şi arheologului Oreste
TAFRALI, cu studii liceale în Tulcea şi Galaţi
(a absolvit Liceul „Vasile Alecsandri”), doctor în
istorie şi arheologie, care a desfăşurat o intensă
activitate didactică, contribuind la dezvoltarea
învăţământului istoric prin înfiinţarea Muzeului de Antichităţi din

272
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

Iaşi, fondator al revistei Arta și arheologia, membru corespondent al


Academiei Române, membru de onoare al Societății Numismatice
Române, membru al Academiei din Atena şi al Institutului Arheologic
din Sofia, membru corespondent al Institutului „Kondakov” din Praga
(d. 5 nov. 1937, Iaşi).

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în San Diego, California,


a regizorului de teatru şi film Dinu NEGREANU, distins pentru
activitatea profesională, în anul 1949, cu Premiul de Stat şi cu Ordinul
„Steaua Republicii”, pentru activitatea didactică, stabilit în S.U.A. (n. 5
nov. 1916, Tecuci, jud. Galaţi).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în


Galaţi, a tenorului Ion FRIGIOIU, absolvent al
Conservatorului de Muzică din Iaşi, îndrăgit solist
al Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galaţi,
unde a interpretat numeroase roluri în capodopere
românești şi universale, printre care cele din
premierele naţionale ale spectacolelor: O noapte furtunoasă (1969),
Farmecul unui vals (29 mai 1971), Leonard (24 dec. 1972), Petru Rareş
(dec. 1976), s-a preocupat permanent de descoperirea şi formarea
artistică a tinerelor talente (n. 18 apr. 1933, Brăila). [Oameni… (8)]

17 noiembrie

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1876, în Măcin, jud.


Tulcea, a profesoarei Eliza BUZDUGAN, soţia
publicistului Constantin Z. Buzdugan şi mama
poetei şi profesoarei Cornelia Buzdugan-Haşeganu,
profesoară la şcoli din Galaţi (Şcoala secundară de
fete „Mihail Kogălniceanu”, Şcoala Normală de fete),
care a participat la organizarea mişcării feministe
din Galaţi, fiind membră a „Asociaţiei pentru
emanciparea politică şi civilă a femeii române” (d.
20 mart. 1921, Sibiu).
273
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

18 noiembrie

A 165 de ani de la naşterea, în anul 1856, în satul


Similişoara, com. Bogdana, jud. Tutova (în prezent
jud. Vaslui), a preotului Iacov ANTONOVICI
BÂRLĂDEANU, episcop al Eparhiei Dunării de
Jos (1923-1924) şi al Eparhiei Huşi (1924-1931),
profesor de religie și filosofie la diferite școli
bârlădene, care a publicat numeroase volume de
studii şi documente, membru de onoare al Academiei Române,
membru fondator al Societăţii Istorice Române (d. 31 dec. 1931,
Huşi, jud. Vaslui).

20 noiembrie

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1876, în Caracal, jud. Olt,


a profesorului de ştiinţele naturii Eftimie METAXA, cadru didactic
şi director al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi în perioada 1
iulie 1918 – 1 februarie 1919, director al Liceului „Al. Lahovary” şi
al Şcoalei Normale (iul. 1920 - dec. 1928) din Rm. Vâlcea, profesor la
Liceul „Gh. Lazăr” din Bucureşti.

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în


satul Căbeşti, com. Podu Turcului, jud. Tecuci (în
prezent jud. Bacău), a profesorului de geografie
Ghiorghe GAVRILESCU, cercetător ştiinţific,
cadru didactic în învăţământul preuniversitar din
Tecuci şi director al Şcolii Nr. 5 din Tecuci, autor
al unor lucrări ştiinţifice privind vegetaţia şi fauna
din Tecuci şi din ţară, colaborator al revistelor culturale locale.

274
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

21 noiembrie

A 170 de ani de la naşterea, în anul 1851, Târgu-Neamţ, jud.


Neamţ, a compozitorului Bazil ANASTASESCU, institutor şi
profesor de muzică la Şcoala primară Nr. 1 şi la Şcoala Normală din
Galaţi (1870-1889), care a colaborat cu Societatea corală „Carmen”
şi cu „Cercul artistic muzical” din Bucureşti, culegător de folclor din
Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia, autor de studii şi culegeri
de muzică populară (d. 10 iun. 1922, com. Doljeşti, jud. Neamţ).

A 150 de ani de la naşterea, în anul 1871, în Făcăeni, jud. Ialomiţa,


a profesorului Ion STĂNCULESCU, absolvent al Liceului „Sfântul
Sava” din București şi al Facultăţii de Litere și Filosofie, Universitatea
din București, doctor în litere și filosofie al Universității Libere din
Bruxelles, profesor de limba română la Gimnaziul din Tecuci (1895-
1900), Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați (1908).

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în Bucureşti, a


inginerului Isaly Mircea GOLDENBERG, absolvent al Institutului
Politehnic Timişoara, Facultatea de Electromecanică (1950), care
şi-a început cariera profesională, imediat după terminarea studiilor,
la Întreprinderea de Reţele Electrice Galaţi, unde a lucrat până la
pensionare (1992), a contribuit la realizarea primei interconexiuni
Galaţi-Brăila (1954) şi la introducerea primei tensiuni de 220 kV la
Galaţi, posesor al mai multor certificate de inovator, consilier onorific
(din anul 1997) şi preşedinte (din anul 2001) al Comunităţii Evreilor
din Galaţi (d. 3 oct. 2008, Galaţi).

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în Galaţi, a preotului şi


scriitorului David PORTASE-PRUT, absolvent al Şcolii Normale „C.
Negri” din Galaţi, învăţător la Dănceşti şi preot în com. Cărpineni,
jud. Lăpuşna, Republica Moldova, preşedinte al Oficiului muncitoresc
de educaţie şi cultură din Galaţi, preot în Galaţi la Biserica „Sf.

275
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

Haralambie” (1946-1958) şi la Biserica „Sf. Spiridon”, membru al


Cenaclului literar din Galaţi, deţinut politic în lagărul de la Periprava
(n. 9 iun. 1910, com. Corni, jud. Galaţi).

22 noiembrie
C 120 de ani de la moartea, în anul 1901, în Bucureşti, a
istoricului, scriitorului, publicistului şi omului
politic Vasile Alexandrescu URECHIA, fondator
al Societăţii „Ateneul român” din Iaşi (1860) şi din
Bucureşti (1865), fondator al Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” din Galaţi, care a avut o contribuţie
esenţială la organizarea învăţământului românesc în
calitate de preşedinte al Comitetului de Inspecţiune
a Şcoalelor din Iaşi (1863), de director general al
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (din 31 iul. 1864) şi de
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice (10 apr. 1881 - 31 iul.
1882), profesor la Catedra de Istoria românilor şi Literatură română
de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1864-1901),
deputat din partea judeţului Tutova (din 1866); vicepreşedinte al
Senatului României (1901), deputat şi senator de Covurlui (din
1869), membru fondator al Societăţii Academice Române; a editat
numeroase culegeri de documente şi hrisoave interne şi externe şi a
scris o „Istorie a românilor” (în 14 volume) şi o „Istorie a şcoalelor”
(în 4 volume), a înfiinţat şi condus numeroase instituţii culturale şi a
fost răsplătit de-a lungul vieţii cu numeroase premii şi decoraţii (n.
15/27 febr. 1834, Piatra Neamţ, jud. Neamţ). [Oameni... (2)]

C 85 de ani de la moartea, în anul 1936, în Galaţi, a preotului


Teodor PERJU, slujitor al bisericii la parohia Frumuşiţa, jud. Galaţi
(din 29 iul. 1879 până la pensionarea sa, în anul 1936), unde s-a îngrijit
atât de biserica „Sf. Împăraţi” (din cimitir), cât şi de ridicarea bisericii
„Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, care a suplinit şi la parohia din Stoicani
şi la parohia Tămăoani, epitrop casier al parohiei Frumuşiţa (iul. 1912),
căruia i-a fost conferit rangul de iconom stavrofor (n. 23 aug. 1857).

276
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în Galați,


a preotului Stelian SPÂNU, absolvent al Seminarului
Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galați (1994),
doctor în teologie, preot în satul Vădeni, jud. Galați
și la Biserica „Sf. Haralambie” din Galaţi, profesor de
limba română şi educaţie duhovnicească la Seminarul
Teologic „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi.

23 noiembrie

A 160 de ani de la nașterea, în anul 1861, în București, a


avocatului și profesorului universitar Virgil C. ARION, director
al Şcolii Normale din Galaţi (1886-1890), secretar general al
Ministerului Instrucţiunii Publice, profesor la Liceul „Vasile
Alecsandri” din Galați (1890-1891), profesor la Universitatea din
Iaşi, deputat sub Partidul Conservator în trei legislaturi diferite,
vice-președinte al comitetului central al „Ligii Culturale”, unul dintre
fondatorii Asociaţiei Oamenilor de Litere (d. 1942, Bucureşti).

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în com. Găneşti, jud.


Galaţi, a fizicianului Ion DIMA, care a urmat cursurile Şcolii Primare
de Băieţi nr. 10 din Galaţi (1942), doctor în fizică (1964), profesor
universitar la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, director
adjunct al Direcţiei Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, autor de lucrări de specialitate.

A 75 de ani de la naşterea, în anul 1946, în com. Pătârlagele,


jud. Buzău, a inginerului Gheorghe OPROESCU,
absolvent al Institutului Politehnic din Galaţi, doctor
în ştiinţe, cu o bogată activitate profesională, cadru
didactic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
autor de manuale universitare şi articole publicate în
reviste din ţară şi străinătate, în domeniul aşchierii
metalelor şi dinamicii maşinilor, membru al Societăţii

277
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

Române de Acustică şi al Asociaţiei Române pentru Tehnologii,


Echipamente şi Mecanizare în Construcţii.

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, în Galați, a profesoarei de


limba franceză Elena MĂRĂȘESCU, care și-a desfășurat activitatea
profesională timp de patru decenii în Galați, cadru didactic, inspector
școlar și metodist de specialitate (n. 6 iul. 1951, Lugoj, jud. Timiș).

24 noiembrie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galați, a profesorului


de limba și literatura română Ioan PETRULIAS,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi
(1946), bibliotecar, jurnalist, redactor la ziarul
local Viaţa liberă, unul dintre autorii dicționarului
biobibliografic „Cultura, știința și arta în județul
Galați” (editat sub egida Bibliotecii „V.A. Urechia”
din Galați în 1973), iniţiator al Clubului Scriitorilor
Umorişti „Verva”, colaborator la publicaţii culturale
locale şi naţionale, autor al volumului „Recviem la Cotul Pisicii” (d. 14
febr. 1998, Galați).

A 80 de ani de la naşterea, în anul 1941, în


Ocna Sibiului, jud. Sibiu, a actorului de teatru şi de
film Emil HOSSU, care a debutat pe scena Teatrului
de Stat din Galaţi în anul 1965 (cu rolul lui Romeo
din „Romeo şi Julieta” de William Shakespeare),
jucând pe scena gălăţeană în perioada 1965-1968,
actor care de-a lungul carierei a interpret numeroase
roluri de referinţă în teatru şi film, decorat, în anul 2002, cu Ordinul
Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (d. 25 ian. 2012,
Bucureşti).

278
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

25 noiembrie

A 100 de ani de la nașterea, în anul 1921, în Galați, a profesoarei


de limba română Elisabeta CIUPE, absolventă a
Liceului de Fete „Mihail Kogălniceanu” din Galați
și a Universității din București, Facultatea de Litere
și Filozofie, cadru didactic în jud. Satu Mare și jud.
Bihor, profesoară de limba română în Galați la:
Liceul Industrial de Băieți (1946-1947), Școala nr. 18
(1960-1961), Școala Medie nr. 5 (1961), Liceul „Vasile
Alecsandri” (1961-1971), director adjunct al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galați (1961-1968) (d. 14 dec. 1980, Galați).

26 noiembrie

C 65 de ani de la moartea, în anul 1956, în


Bucureşti, a astronomului şi matematicianului
Constantin C. POPOVICI, doctor în matematică,
profesor la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
director al Observatorului Astronomic din Bucureşti
şi al Observatorului Astronomic din Iaşi, care a
desfăşurat o bogată şi variată activitate în domeniul
analizei matematice şi al astronomiei, autor a numeroase articole
ştiinţifice, membru al Societăţii Române de Ştiinţă, membru de onoare
şi membru titular al Academiei Române (n. 12 mart. 1878, Iași).

27 noiembrie

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876, în com.


Corod, jud. Galați, a farmacistului și scriitorului Ion
HUZUM, cu studii liceale la Tecuci (1895), secretar
general (în timpul studenţiei) al Societății Studenților
în Farmacie, autor al unui procedeu original de
preparare a extractelor din plante medicinale prin
279
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

fermentare, care a publicat articole de specialitate în reviste precum:


Revista Farmaciei, Farmacia română, Arhiva științelor farmaceutice,
Curierul farmaceutic, Buletinul Farmaciei (d. 12 dec. 1943, Bucureşti).

C 60 de ani de la moartea, în anul 1961,


a locotenent-colonelului Ioan ILIESCU, care a
participat activ pe frontul românesc din Primul
Război Mondial, comandant al Detaşamentului
Forestier pe lângă Prefectura Judeţului Tecuci
în cel de-al Doilea Război Mondial, decorat cu
medaliile „Avântul Ţării”, „Crucea Comemorativă”
şi „Victoria”, cu Ordinul „Coroana României” şi Ordinul „Steaua
României” în grad de Cavaler (n. 18 iun. 1884, Tecuci, jud. Galaţi).

28 noiembrie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în Brăila, a profesoarei


de limba franceză Olga DEMETRIU, absolventă a Facultății de
Litere din Bucureşti (1905) și a Şcolii Normale Superioare din Sevres
(Franţa), cadru didactic la Liceul de Fete din Galați (din 1910), autoare
a rubricii „Buletinele politice” din publicația Asociației Feministe din
Galați, Ziarul nostru, în perioada mai 1926 - aprilie 1929 (d. 13 iun.
1930, Franţa).

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971, în Bucureşti,


a prozatorului şi traducătorului Eugen
BOUREANUL, absolvent al Liceului „D.A.
Sturdza” din Tecuci, redactor şi editor de reviste,
pionier în domeniul biblioteconomic prin editarea
unui îndrumar în organizarea şi administrarea
bibliotecilor, membru al Societăţii Scriitorilor
Români încadrat între povestitorii moldoveni care
au împletit în opera lor visarea cu scrutarea atentă
a realităţii (n. 18 febr. 1885, Tecuci, jud. Galaţi). [Oameni... (3)]

280
Noiembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

29 noiembrie

A 150 de ani de la nașterea, în anul 1871, în Galați, a avocatului


Ștefan Romulus SCRIBAN, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, avocat pe lângă Curtea de Apel Galați, judecător în mai
multe orașe din țară, primar al orașului Dorohoi, colaborator la
publicații de specialitate.

A 45 de ani de la naşterea, în anul 1976,


în Galaţi, a inginerei Elena Felicia BEZNEA,
absolventă a Facultății de Mecanică din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați,
doctor în ştiinţe inginereşti, cadru didactic
universitar al Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, autoare a peste 150 de lucrări științifice,
membră a Societăţii de Inginerie Asistată pe Calculator, a Asociaţiei
Române de Tensometrie şi a Asociaţiei Maritime Internaţionale a
Mediteranei.

30 noiembrie

A 85 de ani de la naşterea, în anul 1936, în Galaţi, a poetului


Grişa GHERGHEI, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, bibliotecar la Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi, membru
fondator al revistei gălăţene Pagini dunărene, care a
colaborat la numeroase publicaţii literare, membru
al Uniunii Scriitorilor din România şi al Asociaţiei
Scriitorilor din Israel, deţinător al Premiului
„Opera Omnia” (d. 31 oct. 2014, Bucureşti).

281
Calendar cultural gălăţean Noiembrie 2021

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în


Bucureşti, a publicistului şi traducătorului Radu
LUPAN, redactor la revista Contemporanul, cadru
didactic al Universităţii din Bucureşti, unul dintre
cei mai activi traducători din limba engleză, după
1960, secretar al secţiei de traduceri a Asociaţiei
Scriitorilor din Bucureşti, redactor-şef la Editura
de Stat pentru Literatură şi Artă, membru în Consiliul Uniunii
Scriitorilor, căruia i s-a decernat, în anul 2002, Premiul Asociaţiei
Scriitorilor din Bucureşti pentru Traduceri (n. 23 mart. 1920, Galaţi).

Eugen Boureanul:

A şti, precis, pentru ce trăieşti şi a vedea în aceasta


supremul scop al dăruirii tale, e cea mai vie lumină ce-ţi
poate călăuzi viaţa.

Vasile Alexandrescu Urechia:

A vă iubi ţara înseamnă a vă iubi trecutul şi ca să


iubiţi trecutul trebuie să-l cunoaşteţi. Răscoliţi dar arhivele
şi bibliotecile şi în ele veţi învăţa iubirea de ţară...
Vai de poporul care, asemenea grădinarului
neînţelept, nu îngrijesc de rădăcinile sale, carele nu are
cultul trecutului! Acel popor este din contră plin de vitalitate
care continuă tradiţiunea străbună şi în desvoltarea sa
către viitor se inspiră din ea.”

282
Decembrie
Miercuri 1 16 Joi
Joi 2 17 Vineri
Vineri 3 18 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 4 19 DUMINICĂ
DUMINICĂ 5 20 Luni
Luni 6 21 Marţi
Marţi 7 22 Miercuri
Miercuri 8 23 Joi
Joi 9 24 Vineri
Vineri 10 25 SÂMBĂTĂ
SÂMBĂTĂ 11 26 DUMINICĂ
DUMINICĂ 12 27 Luni
Luni 13 28 Marţi
Marţi 14 29 Miercuri
Miercuri 15 30 Joi
31 Vineri

Decembrie ~ Indrea ~ Undrea


2021

Decembrie

1 decembrie - Ziua Naţională a României


8 decembrie - Ziua Constituţiei
24 decembrie - Ajunul Crăciunului
25 decembrie - Crăciunul
26 decembrie - A Doua Zi de Crăciun
31 decembrie - Ajunul Anului Nou

Calendar

A niversări C omemorări
1 decembrie

A 165 de ani de la nașterea, în anul 1856, în București, a amiralului


Sebastian EUSTAȚIU, absolvent al Şcolii Navale din
Brest, care a luptat în Războiul de Independență ca ofițer
în Regimentul 4 Linie la Grivița și Smârdan, comandant
al Bricului-școală „Mircea” şi al crucișătorului
„Elisabeta”, șef de Stat Major la Comandamentul
Marinei, comandant ad-interim al Diviziei de Mare
(1901-1903), director al Arsenalului Marinei (1904-
1907), comandant al Diviziei de Dunăre (1907-1909),
comandant al Marinei Militare Române, avansat în 1909 la gradul de
contraamiral, director superior în Ministerul de Război, inspector general
al Marinei, distins cu numeroase decorații românești și străine (d. 1943).

C 95 de ani de la moartea, în anul 1926, în Cluj,


a profesorului Solomon HALIŢA, cadru didactic
şi director la Gimnaziul din Dorohoi, profesor de
pedagogie la Şcoala Normală din Galaţi (director al
acesteia între anii 1901 şi 1905), la Şcoala Normală din
Bârlad şi la Seminarul „Veniamin Costache” din Iaşi,
inspector general al învățământului normal-primar;
prefect al judeţului Iași şi al judeţului Bistriţa; a susţinut pe lângă ministrul
Spiru Haret ridicarea clădirii Şcolii Normale din Galaţi pe platoul Ţiglinei
(n. 17 apr. 1859, Sângeorz Băi, jud. Bistriţa).

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986,


în Galați, a învăţătorului Tache AVRAMESCU,
învăţător la Cudalbi, dirijor al corului Căminului
Cultural „Ştefan cel Mare” din Cudalbi (azi Casa
de cultură „Tache Avramescu”), profesor de muzică
în Galaţi, unde a îmbinat activitatea didactică cu
cea dirijorală, componistică cu cea de cercetare a
folclorului din zonă (n. 1 ian. 1907, com. Cudalbi, jud. Galaţi).
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

2 decembrie

A 105 ani de la nașterea, în anul 1916, în Galaţi, a pictoriței


Lucia COSMESCU, figură emblematică a
plasticii feminine româneşti cu numeroase
lucrări în colecţiile Muzeului de Artă din Galaţi
şi Muzeului de Artă din Constanţa şi în expoziţii
de artă românească din străinătate, ilustrator de
carte pentru copii şi tineret, apărute la Editura
Tineretului din București și reviste literare precum
Gazeta literară și Contemporanul, distinsă cu
Ordinul „Meritul Cultural” (d. 5 aug. 1969, Bucureşti). [Oameni... (4)]

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, a


profesorului universitar inginer Dan Constantin
OBREJA, absolvent al Facultăţii de Mecanică, Secţia
Nave din cadrul Universităţii din Galați, doctor în
științe, specializarea Hidrodinamică și structuri
navale, cercetător ştiinţific şi şef al Departamentului
de Hidrodinamică navală în cadrul ICEPRONAV
S.A. Galaţi (1983-2002), cadru didactic și prodecan al Facultăţii de
Arhitectură Navală din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
unde desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare, autor de cărţi şi studii
de specialitate; membru al Asociaţiei Internaţionale a Inginerilor.

C 25 de ani de la moartea, în anul 1996, a învăţătoarei Maria


RUGINĂ, care a funcționat în învățământ la şcolile din Corod,
Ciorteşti (jud. Vaslui), Neguleşti (Bacău), Ţepul de Jos, Tecucelu
(com. Buciumeni), învăţătoare şi profesoară de gimnaziu la şcoli din
municipiul Tecuci, jud. Galați (n. 11 iun. 1910, sat Vizureşti, com.
Buciumeni, jud. Galaţi).

286
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

3 decembrie

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în


Galaţi, a inginerului mecanic şi profesorului Dănuţ
MIHĂILESCU, doctor în domeniul Utilajul şi Tehnica
Sudării, cadru didactic universitar la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi, autor de cărţi şi articole
de specialitate, membru al Asociaţiei de Sudură
din România, secretar şi preşedinte al Asociaţiei de
Sudură din România - Filiala Galaţi, membru al Asociaţiei Române de
Tehnologii Neconvenţionale, membru al Asociaţiei de Robotică din
România.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în Iaşi, a preotului,


profesorului şi istoricului Scarlat PORCESCU, cadru
didactic şi director la Seminarul Teologic „Sf. Andrei”
din Galaţi, redactor al revistei Mitropolia Moldovei
şi Sucevei; autor a numeroase lucrări bisericeşti şi
articole de istorie religioasă, care a publicat în Ateneul
Român, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
«A.D. Xenopol», Biserica Ortodoxă Română, Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice, Cronica, Cronica
Romanului, Convorbiri literare, Iaşul literar, Mitropolia Moldovei, Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, Mitropolia Olteniei, Revista arhivelor, Studii şi cercetări
istorice, Telegraful Român (n. 10 dec. 1911, com. Porceşti, jud. Neamţ).

4 decembrie

A 55 de ani de la nașterea, în anul 1966, a


profesorului universitar Leonard DOMNIŞORU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați
și al Facultăţii de Mecanică, Secţia Nave, din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, doctor
în inginerie mecanică, hidrodinamică şi structuri

287
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

navale, conducător de doctorat, şef al Departamentului de Structuri


Navale din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (2002-
2008), prodecan şi apoi decan al Facultăţii de Arhitectură Navală,
cu o intensă activitate de cercetare, membru al mai multor societăţi
ştiinţifice sau profesionale de prestigiu din străinătate şi din ţară,
autor de cărţi şi studii de specialitate, specialist recunoscut pe plan
internaţional.

C 45 de ani de la moartea, în anul 1976, a profesorului şi


inginerului agronom Costache HOGAŞ, director al
Şcolii de Viticultură „D. Cantemir” din Huşi, care a
înfiinţat prima colecţie ampelografică din Moldova,
alcătuită iniţial din 33 de soiuri, a realizat prima
staţie de avertizare a manei viţei de vie şi a desfăşurat
o amplă activitate științifică și publicistică, fiind
considerat printre artizanii cercetării ştiinţifice și
învăţământului vitivinicol românesc, conferenţiar
la Casa Şcoalelor, ministru al Agriculturii, membru de onoare al
Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (n. 25 ian. 1885, com. Smulţi, jud.
Galaţi).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în


Freiburg, Germania, a medicului Crişan V.
MUŞEŢEANU, absolvent al Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galaţi, doctor în medicină, stabilit
în Germania, unde a activat în cadrul Institutului
„Robert Koch” din Berlin şi al Institutului „Max
Planck” pentru Imunologie din Freiburg, autor
de proză memorialistică, deţinător al titlurilor de
Profesor Onorific al Universităţii „Dunărea de Jos” şi de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Galaţi (n. 23 apr. 1915, Bucureşti).

288
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

5 decembrie

A 125 de ani de la nașterea, în anul 1896, în com. Puţeni (azi


com. Valea Mărului), jud. Galaţi, a preotului Iosif
GAFTON, absolvent al Seminarului Teologic din
Galaţi, hirotonit arhiereu în Catedrala patriarhală din
Bucureşti (1943), episcop al Eparhiei Râmnicului şi
Argeşului, autor al monografiei acestei eparhii şi al
unor studii teologice, distins cu „Brâul albastru” din
partea Patriarhului Miron Cristea (d. 9 iun. 1984,
Râmnicu Vâlcea). [Oameni... (2)]

C 35 de ani de la moartea, în anul 1986, în com.


Horodniceni, jud. Suceava, a preotului Constantin
TODICESCU, care a slujit la Biserica „Sfântul
Dumitru” din Cudalbi (1918-1925), director al
Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi, unde a
slujit timp de aproape un sfert de secol; după ieșirea
la pensie (sept. 1952) s-a stabilit în localitatea natală
(n. 23 apr. 1891, sat Mihăieşti, com. Horodniceni, jud. Suceava).

C 15 ani de la moartea, în anul 2006, în Illinois,


S.U.A., a conferenţiarului doctor inginer Corneliu
CIUCĂ, cadru didactic la Facultatea de Mecanică
din Galaţi care și-a continuat activitatea inginerească
în S.U.A., unde a emigrat ulterior (n. 11 apr. 1931).

6 decembrie

A 245 de ani de la naşterea, în anul 1776, în satul Puţeni (azi


Valea Mărului), jud. Galaţi, a preotului cronicar Nicolae DRĂGUŞ,
„primul cronicar cunoscut dintre clericii ortodocși din Galați” și
289
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

„unul dintre puținii cronicari din Moldova secolelor XVIII-XIX”,


hirotonit preot al Bisericii „Sfinţii Voievozi” din Puţeni (1808-1814),
transferat la Biserica „Sfântul Spiridon” din Galaţi, unde a slujit timp
de 47 de ani (1814-1861); a reparat Biserica „Sfântul Spiridon” după
incendiul din 1821 şi după cutremurul din 1838, a înlocuit turlele de
zid distruse cu altele mai uşoare, din lemn (d. 25 febr. 1861, Galaţi).

A 155 de ani de la nașterea, anul 1866, în Galați, a medicului


Arghir BABEŞ, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați;
prosector de anatomie la Facultatea de Medicină din București, medic
legist al judeţului Covurlui, medic la Spitalul din Pechea, redactor la
revista medicală Spitalul.

A 115 ani de la naşterea, în anul 1906, în Tecuci,


jud. Galaţi, a compozitorului Max HALM, absolvent
al Conservatorului din Bucureşti, colaborator al
Teatrelor de revistă „Alhambra” şi „Izbânda” din
Bucureşti (1930-1940) și al diverselor teatre din Paris,
membru al Societăţii Compozitorilor Români şi al
Societăţii Autorilor, Compozitorilor şi Editorilor de
Muzică (SACEM) din Paris (d. Paris).

A 105 ani de la naşterea, în anul 1916, în com. Răcoasa, jud.


Putna (azi jud. Vrancea), a poetului şi juristului
Emil BĂICOIANU, absolvent al Liceului „D.A.
Sturdza” din Tecuci, al Facultăţii de Litere şi
Filosofie şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti,
magistrat în Bucureşti şi în Tecuci, care s-a afirmat
şi ca traducător din Baudelaire, Leconte de Lisle,
Puşkin şi a publicat în cunoscute reviste literare
precum Albina, Curentul, Revista Fundaţiilor
Regale,Universul literar şi artistic,Vremea (d. 2 iul. 1998, Tecuci, jud.
Galaţi).

290
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

7 decembrie

C 50 de ani de la moartea, în anul 1971, în


Bucureşti, a poetului şi traducătorului Ion Mihai
RAŞCU, critic şi istoric literar, care a activat şi în
învăţământul liceal din Tecuci, profesor în Bucureşti şi
Focşani, care s-a remarcat în istoriografia literară prin
studiul „Eminescu şi cultura franceză”, colaborator
la publicaţiile literare ale vremii, editor al revistelor
moderniste Versuri şi Îndreptar (n. 31 mart. 1890, Iaşi).

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1976, în Galați, a profesoarei


Iuliana ARON, absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie
din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, profesoară de
religie la Școala Gimnazială Nr. 30 „Aurel Vlaicu” din Galați (1999-
2000) și la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați ( din 2000).

A 40 de ani de la naşterea, în anul 1981, în


Brăila, a profesorului Valentin BODEA, absolvent
al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (2006),
profesor de istorie, apoi muzeograf la Muzeul de
Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, autor al unei
serii de lucrări referitoare la monumentele istorice
și personalitățile din orașul Galați, deţinător al
Premiului special „Paul Păltănea” pe anul 2009, acordat de revista
gălăţeană de cultură Dunărea de Jos, premiat la cea de-a III-a ediţie
a Galei Culturii și Patrimoniului Cultural gălățean (2015) pentru
publicarea a trei volume dedicate clădirilor monument istoric din
Galaţi.

291
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

8 decembrie
A 145 de ani de la nașterea, în anul 1876, în com. Iveşti, jud. Galaţi,
a scriitoarei Hortensia PAPADAT-BENGESCU, soră
medicală voluntară a Crucii Roşii, în timpul Primului
Război Mondial, prozatoare cu o activitate literară
fructuoasă, cunoscută drept creatoare a romanului
citadin românesc și a romanului modern de analiză,
considerată un „Balzac feminin al literaturii noastre”,
volumele sale traduse în diverse limbi regăsindu-se în
colecțiile marilor biblioteci ale lumii, precum British
Library, Royal Library of Belgium, The National Library of Denmark,
German National Library, Library of Congress, National Library of
Canada, laureată a Premiului Societăţii Scriitorilor Români (1936) şi a
Premiului Naţional pentru Proză (1946); casa natală, din comuna Iveşti,
a devenit în anul 2006 casă memorială şi secţie a Muzeului de Istorie din
Galaţi (d. 5 mart. 1955, Bucureşti). [Oameni... (8)]

9 decembrie
A 130 de ani de la nașterea, în anul 1891, în
Tecuci, jud. Galaţi, a inginerului şi economistului
Mihail MANOILESCU, director general al Direcţiei
Refacerii Industriale în cadrul Ministerului Industriei şi
Comerţului, ministru subsecretar de stat în Ministerul
de Finanţe, ministru al Lucrărilor Publice, ministru al
Comunicaţiilor, ministru al Industriei şi Comerţului,
ministru al Afacerilor Străine, profesor de economie politică la Institutul
Politehnic din Bucureşti, guvernator al Băncii Naţionale a României;
lucrările sale au intrat în istoria doctrinelor economice; membru fondator şi
preşedinte al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România şi preşedinte al
Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie, membru fondator al Institutului
Internaţional de Ştiinţe Economice din Paris; distins cu „Legiunea de
Onoare” în grad de mare Ofiţer, din partea Franţei (d. 30 dec. 1950, Sighet,
jud. Maramureş). [Oameni... (4)]
292
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

10 decembrie
C 85 de ani de la moartea, în anul 1936, în
Viena (înhumat la Galaţi), a magistratului Eugen M.
BONACHI, judecător şi prim procuror la Tribunalul
Covurlui, consilier şi prim-preşedinte al Curţii de
Apel din Galaţi, delegat supleant din partea României
în Comisia Europeană a Dunării, preşedinte de
comisie interimară (1918), preşedinte al Tribunalului
Maritim, distins cu Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor (n.
12 oct. 1875, com. Vlădeşti, jud. Covurlui - actualul jud. Galaţi).

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în com. Cudalbi, jud.


Galați, a scriitorului Ion AVRAM, redactor la
publicațiile gălățene Noduri şi Semne, Imparţial și
Dominus, redactor-şef adjunct al revistei literare
Boema, colaborator la cotidianul Viaţa liberă;
membru fondator, alături de alţi nouă scriitori
gălăţeni, al Asociaţiei Scriitorilor pentru Promovarea
Realizărilor Artistice „Grup Zece”, membru al
Cenaclului „Moldavia” din Iaşi și al Cenaclului
literar „Noduri şi Semne” din Galaţi, membru al Societăţii Scriitorilor
„Costache Negri” şi al Uniunii Scriitorilor Români, Filiala Sud-Est.

11 decembrie

A 90 de ani de la naşterea, în anul 1931, în


Galaţi, a actriţei Valeria GAGEALOV, cu studii la
Şcoala Primară Nr. 9 de Fete (actuala Şcoală Nr. 15
„Elena Cuza” din Galaţi) şi Liceul „Notre Dame de
Sion” din Galaţi (1946-1948), absolventă a Liceului
de Fete din Buzău (1950) şi a Institutului de Artă
Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (1950-
1954), membră a trupei Teatrului Naţional din Bucureşti timp de
cinci decenii, cu numeroase roluri în teatru şi film, distinsă cu titlul
293
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

de Societar de Onoare al Teatrului Naţional din Bucureşti (2001),


decorată în anul 2004 cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de
Comandor, Categoria D – „Arta Spectacolului”.

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961, în satul Rai, com.


Murgeni, jud. Vaslui, a actorului Paul BUŢA, solist,
dansator şi conducător al Ansamblului folcloric
„Doina Siretului”, pasionat de folclor şi de meşteşugul
măştilor populare, actor de comedie la Teatrul
Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” din
Galaţi (din 1993), profesor de artă populară la Şcoala
de Arte din Galaţi (1999-2001), referent şi apoi
şeful secţiei Cercetare Creaţie Populară din cadrul
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galaţi (2000-2002), invitat
în calitate de creator de măşti la carnavaluri şi expoziţii internaționale,
membru al Asociaţiei Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din
România, al Asociaţiei Meşterilor Populari, al Asociaţiei Umoriştilor
din România, distins cu mai multe premii.

C 40 de ani de la moartea, în anul 1981, a


inginerului Cezar NICOLAU, doctor în agronomie,
şef de sector la îndiguirea incintei Brăila-Dunăre-
Siret din cadrul Diviziei de Îmbunătăţiri Funciare
Galaţi şi asistent la Facultatea de Hidroamelioraţii
din Galaţi, profesor universitar şi decan la Catedra
de îmbunătăţiri funciare din cadrul Institutului
Agronomic „N. Bălcescu” din Bucureşti, director la Centrala de
Îmbunătăţiri Funciare în Ministerul Agriculturii şi la Comitetul de
Stat al Apelor, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, autor de studii şi lucrări în
domeniu (n. 10 iul. 1925, Mangalia, jud. Constanţa).

294
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, a


preotului Ionel PAVEL, absolvent al Seminarului
Teologic din Galaţi, hirotonit diacon pentru
Catedrala din Galaţi (1956), preot la parohia din
Luncavița, jud. Tulcea (1957-1962), în comuna
Rediu, jud. Galaţi (1962-1973), la bisericile
„Buna-Vestire” şi „Înălţarea Domnului” din
Galaţi, secretar la Protoieria Galaţi (n. 4 nov. 1925, Galaţi).

12 decembrie

A 170 de ani de la nașterea, în anul 1851, în com. Vârlezi, jud.


Galați, a preotului Ştefan VÂRGOLICI, care a
condus Protoieria Covurlui, hirotonit preot pe
seama Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din
Târgu Bujor, predicator al Episcopiei Dunării de Jos,
profesor de religie la Şcoala din Costache Negri şi
la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, preşedinte
al Consistoriului eparhial şi al Societăţii Clerului
Român „Solidaritatea” secţia Covurlui, membru în
Comitetul de conducere al Spitalului „Elisabeta Doamna” din Galaţi
(d. 18 aug. 1925, Galați).

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941,


în com. Peştera, jud. Constanţa, a profesoarei
universitare Rodica ALEXANDRU, absolventă a
Facultății de Tehnologia Produselor Alimentare şi
Tehnică Piscicolă din cadrul Institutului Politehnic
Galaţi, secţia Industrii Alimentare Extractive
(1959-1964), doctor inginer (1985), care a urmat stagii de specializare
științifică în Marea Britanie și Portugalia, a participat la numeroase
sesiuni și conferințe științifice naționale și internaționale, colaboratoare
la publicațiile: Univers Ingineresc, Viaţa liberă, Analele Universităţii
„Dunărea de Jos” Galaţi, Revista Industria Alimentară, Buletinul
295
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

Societăţii de Morărit-Panificaţie, Buletinul Institutului Politehnic


Galaţi, membru în organizații de profil precum Asociația Generală a
Inginerilor din România (vicepreședinte al Filialei Galați), Asociația
Oamenilor de Știință din România, Asociația Europeană de Etică
Agricolă și Alimentară, Asociația Specialiștilor din Morărit-Panificație
din România, Societatea Chimiștilor din România.

A 70 de ani de la naşterea, în anul 1951,


în Bucureşti, a prozatorului, publicistului și
profesorului de jurnalism Sorin PREDA, doctor în
ştiinţele comunicării, cadru didactic universitar la
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din
cadrul Universităţii din Bucureşti şi la Facultatea
de Litere din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, colaborator la revista Formula AS, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, membru fondator al Asociației Scriitorilor
Profesioniști din România, membru al Cenaclului „Junimea” și al
grupării literare „Noii”, premiat de Academia Română pentru volumul
„Moromeţii: ultimul capitol” (d. 26 nov. 2014, Bucureşti).

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în


Galați, a profesorului universitar doctor inginer
Dumitru CĂLUEANU, absolvent al Liceului
„Vasile Alecsandri” din Galați, decan al Facultăţii
de Mecanică a Universităţii „Dunărea de Jos” din
Galaţi, unul dintre fondatorii învăţământului de
inginerie electrică (n. 6 iun. 1934, com. Tudor
Vladimirescu, jud. Galaţi).

13 decembrie

A 145 de ani de la nașterea, în anul 1876, în Avesnes-sur-Helpe,


Franţa, a profesorului Maurice WATTEAU, absolvent al Școlii
Militare Superioare Saint Cyr, ofițer de carieră în armata franceză
296
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

(1898-1921), profesor de limbă franceză în Galaţi, la Liceul Grecesc


(1921) și la Liceul „Vasile Alecsandri” (1924-1930) (d. 7 nov. 1950,
București).

A 135 de ani de la nașterea, în anul 1886, în


Galați, a tenorului Nae LEONARD, artist de excepție,
personalitate de seamă a teatrului liric românesc,
cunoscut ca „prințul operetei românești”, membru al
Societății Artiștilor Lirici și Dramatici din România,
distins cu Ordinul „Coroana României” în grad
de Cavaler (1921) și Ordinul „Coroana României”
în grad de Comandor (1924), al cărui nume este purtat de Teatrul
Național de Operă și Operetă din Galați (d. 24 dec. 1928, Câmpulung,
jud. Argeş). [Oameni... (10)]

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în Galați,


a dirijorului și profesorului Petrică ȘOVĂIALĂ,
absolvent al Liceului de Muzică din Galaţi și al
Conservatorului „Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca, dirijor la secţia Estradă a Teatrului Muzical
„Nae Leonard” din Galaţi (1980-1987), dirijor al
Orchestrei Populare „Rapsodia Dunării”, profesor de
orgă electronică și director al Şcolii de Arte din Galați.

14 decembrie

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în Arad, a inginerului


metalurg și profesorului universitar Doru
HANGANU, doctor în știința materialelor, cadru
didactic la Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa
Materialelor din cadrul Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi, implicat în proiecte de specialitate,
de cercetare fundamentală şi aplicativă în cadrul
unor programe şi contracte de cercetare, îndrumător
de proiecte de diplomă şi de dizertaţie.
297
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

A 45 de ani de la nașterea, în anul 1976, în Galați, a profesorului


universitar Arthur Viorel TULUŞ, doctor în
istorie, profesor în învăţământul gimnazial la Şcoala
Generală nr. 3 „Ion L. Caragiale” din Galaţi, cadru
didactic și decan al Facultății de Istorie, Filosofie şi
Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galaţi, prezent cu studii şi articole în reviste de
specialitate, colaborator la revista gălăţeană de cultură
Dominus, membru în colegiul redacţional al revistei
ştiinţifice Analele Universităţii «Dunărea de Jos». Seria Istorie, membru
al Asociaţiei Profesorilor de Istorie de la Dunărea de Jos şi al Asociaţiei
Istoricilor din Republica Moldova - Filiala Cahul.

15 decembrie
C 25 de ani de la moartea, în anul 1996,
în București, a istoricului literar și folcloristului
Constantin CIUCHINDEL, doctor în ştiinţe
filologice, cercetător şi secretar ştiinţific la Institutul
de Istorie Literară şi Folclor din București (1954-
1960), rector la Facultatea de Filologie a Institutul
Pedagogic din Galaţi (1964-1973), cel căruia i se
datorează publicarea integrală, în anul 1956, în revista Limbă şi literatură,
a conţinutul ziarului Courier de Moldavie (publicaţie în limba franceză
apărută, în anul 1790, în capitala Moldovei, Iaşi), primul ziar cu litere latine
apărut în ţara noastră (n. 22 ian. 1926, Tecuci, jud. Galați). [Oameni... (4)]

A 95 de ani de la naşterea, în anul 1926, în


Galaţi, a medicului oftalmolog Mircea OLTEANU,
doctor în medicină, medic militar cu grad de general,
autor a peste 140 de lucrări ştiinţifice, membru al
Academiei de Ştiinţe Medicale din România, al
Societăţii Române de Oftalmologie şi al Academiei
de Ştiinţe din New York, membru de onoare al
Academiei Române (d. 4 oct. 2011, Bucureşti).
298
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

16 decembrie

A 140 de ani de la naşterea, în anul 1881, în


satul Zvorasca, jud. Romanaţi (azi jud. Dolj), a
amiralului Petre BĂRBUNEANU, unul dintre
fondatorii Şantierului Naval Militar Galaţi, unde
a fost lansat la apă puitorul de mine „Amiral
Murgescu” (prima navă militară de luptă de
construcţie românească), comandant al Marinei
Militare Române care a fost distins cu „Semnul onorific de aur pentru
25 de ani de serviciu în Marina Militară”, Ordinul francez „Legiunea
de Onoare” în grad de Cavaler, Ordinul „Steaua României” în grad
de Ofiţer;  în onoarea sa o covertă a Marinei Militare Române a fost
denumită „Amiral Petre Bărbuneanu” (d. 20 sept. 1979, Bucureşti).

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1901, în com.


Ivești, jud. Galați, a actorului N. N. MATEI, absolvent
al Conservatorului din Bucureşti, actor la Teatrul
Naţional din Sibiu, Bucureşti, Petroşani, Giuleşti,
care a jucat în mai multe producții cinematografice,
precum: „Columna”, „Baltagul”, „Mihai Viteazul”,
„Toate pânzele sus”, „Secretul epavei”, laureat al
Premiului de Stat (d. 1984).

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în com. Speia, Republica


Moldova, a actriței Svetlana FRIPTU, absolventă
a Institutului de Arte „Gavril Muzicescu” din
Chişinău (promoţia 1977), actriţă la Teatrul
Dramatic de Stat „Mihai Eminescu” (astăzi
Naţional) din Chişinău (1977-1990), apoi la
Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi (din
1990).

299
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

A 60 de ani de la naşterea, în anul 1961,


a doctorului în inginerie industrială Elena
SCUTELNICU, profesor universitar și decan al
Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Dunărea de
Jos”, membră a Asociaţiei Generale a Inginerilor
din România, a Asociaţiei de Sudură din România,
a Societăţii de Robotică din România, inclusă în
„Who’s Who in the World 2013 - Pearl Anniversary Edition 30” şi în
„Enciclopedia Personalităţilor din România”.

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în Galați, a profesoarei


Liliana DĂU, absolventă a Liceului „Vasile
Alecsandri” din Galați (1990) și a Facultății
de Nave și Inginerie Electrică, Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați (1995), programator
la Institutul de Proiectări și Automatizări din
Galați (1995-2000), programator la Centrala
Nucleară de la Cernavodă (2000-2003), profesor
la Grupul Școlar „Sfânta Maria” din Galați (2003-
2004) și la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” (din 2004).

17 decembrie

C 85 de ani de la moartea, în anul 1936, în


Galaţi, a profesorului de limba română Ştefan
D. POPESCU, cadru didactic la Liceul „Vasile
Alecsandri” şi la Şcoala Comercială Superioară
de Băieţi „Al.I. Cuza” din Galaţi, director al
Gimnaziului „C.A. Rosetti” din Galaţi (n. 3 nov.
1897, Galaţi).

300
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1961, în com.


Smulţi, jud. Galaţi, a preotului Eugen CEPRAGA,
absolvent al Liceului Industrial „Alexandru Ioan Cuza”
din Galaţi şi al Institutului Teologic de Grad Universitar
din Sibiu, hirotonit preot la Biserica „Sf. Nicolae” din
comuna Matca (8 nov. 1990), preot la Parohia Corod
IV, preot la Parohia „Sf. Ioan” din Tecuci.

C 30 de ani de la moartea, în anul 1991, în Tecuci, jud. Galaţi,


a profesorului Constantin SOLOMON, director
al Liceului „D.A. Sturdza” din Tecuci, publicist şi
animator cultural, cu o intensă activitate de cercetare
în ceea ce priveşte valorificarea tradiţiilor istorice şi
literare locale, unul dintre fondatorii Muzeului din
Tecuci, reprezentant în Parlamentului României
din partea colegiului III Tecuci, distins cu Ordinul
„Coroana României” şi cu Premiul „Neuschotz” al
Academiei Române, colaborator la importante publicaţii istorice (n.
27 ian. 1899, sat Avrămeşti, com. Voineşti, jud. Vaslui).

18 decembrie

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941, în


Mărăşeşti, jud. Vrancea, a profesorului Eugen
IORDACHE, absolvent al Facultăţii de Filologie
din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iași,
bibliotecar, şef de serviciu (1968-1992), director
adjunct (1992-1997), director (1997-2006) al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi,
membru al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), membru în Biroul Executiv şi
preşedinte al Comisiei Profesionale din cadrul ANBPR, distins cu
Premiul Internaţional pentru Calitatea Managementului. Categoria
Aur (acordat Bibliotecii „V.A. Urechia” de către Business Initiative
301
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

Directions, Madrid, Spania, în anul 2003), Premiul „Profesiunea mea


– profesia” în cadrul Galelor Pro TV Galaţi (mart. 2005), Premiul
„Traian Brad” pentru management performant, din partea ANBPR
(2003), Premiul de excelenţă pentru merite deosebite în întreaga
activitate, din partea Filialei Galaţi a ANBPR (2006).

19 decembrie

A 155 de ani de la nașterea, în anul 1866, în


Galați, a avocatului Teodor I. THENEA, doctor
în drept al Universității din Bruxelles, preşedinte
al Baroului judeţului Covurlui, primar al oraşului
Galaţi, deputat de Covurlui (1907), senator de
Covurlui (1914), preşedinte al Comisiei interimare
a oraşului Galaţi, membru în Consiliul de
Administraţie al Băncilor Populare din ţară şi membru în comitetul
Spitalului „Elisabeta Doamna”, distins cu ordinele „Coroana României”
în grad de Mare Ofiţer, „Steaua României” în grad de Comandor,
„Vulturul României” (d. 21 mart. 1947, Galați?).

20 decembrie

A 65 de ani de la naşterea, în anul 1956, în Galaţi, a medicului


Gelu ONOSE, doctor în ştiinţe medicale, gerontolog cu o amplă
activitate didactică şi profesională, membru în
diverse societăţi naţionale şi internaţionale de
gerontologie şi geriatrie, preşedinte al Societăţii
Române de Neuroreabilitare, care a inventat
costumul inteligent – Robosis, recompensat cu
numeroase premii precum, „Medalia de Aur” la
Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva,
Premiul „Iuliu Haţieganu” al Academiei Române
pentru lucrarea „Spondilartropatiile”.

302
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, a


balerinului Vlad-Lucian TATU, care a deprins
primele noțiuni de dans la Şcoala Populară din
Galaţi, a debutat pe scena Teatrului Muzical
„Nae Leonard” din Galaţi în spectacolul de
balet „Băiatul şi paiele fermecate” (1981), şi-a
desfăşurat toată carieră profesională pe scena
teatrului gălățean, unde a interpretat numeroase roluri în spectacole
de revistă, de operetă şi pentru copii, demonstrând calităţi de artist
total: dansator, actor carismatic şi cântăreţ (n. 4 mart. 1963, com.
Independența, jud. Galați).

21 decembrie

A 155 de ani de la nașterea, în anul 1866, în com. Băsești, jud.


Fălciu (actual Vaslui), a profesorului Grigore GUȚU,
licențiat în științe fizice la Universitatea „Al.I. Cuza”
din Iași (1889), profesor la Liceul „Vasile Alecsandri”
din Galați (1889-1925), Școala Comercială din Galați
(1899-1901); director al Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galați (1899-1905, 1907-1911), ofițer al Stării
Civile din Galați (1896-1898, 1914-1918), pensionat
în 1925, distins cu ordinul „Coroana României” în
grad de Cavaler (1904).

A 145 de ani de la naşterea, în anul 1876, în loc. Larga, judeţ


Someş (azi jud. Maramureş), a profesorului Nicolae BOGZA,
absolvent al Facultăţii de Litere și Filosofie din cadrul Universităţii
din București (1899), profesor de latină la Liceul „Nicolae Bălcescu”
din Brăila, Liceul „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, Liceul „A.T.
Laurian” din Botoșani (1909-1910), Liceul „Vasile Alecsandri” din
Galați (1910-1917).

303
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

22 decembrie

A 80 de ani de la nașterea, în anul 1941, în


Galați, a profesoarei universitare doctor inginer
Iuliana Viorica CONSTANTIN, cadru didactic
al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, îndrumător de doctorat,
autor de manuale didactice şi articole ştiinţifice,
deţinătoare a trei brevete de invenție în domeniul
ingineriei mecanice.

24 decembrie

A 70 de ani de la nașterea, în anul 1951, în


Galaţi, a învăţătoarei Elena TUDOSE, cadru didactic
în judeţul Galaţi (Oancea, Suceveni, Matca, Slobozia
Conachi) şi la şcoli din municipiul Galaţi, autoare de
literatură pentru copii, membră a Cenaclului literar
„Arionda” din Galaţi.

A 65 de ani de la nașterea, în anul 1956, în Slatina, jud. Olt, a


inginerului şi profesorului universitar Viorel MÎNZU,
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi,
doctor în sisteme automate și doctor în informatică-
automatică, cadru didactic al Universităţii „Dunărea
de Jos”, decan al Facultăţii de Inginerie Electrică
şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” (2000-2004), prorector (2004-2006)
şi rector (2006-2012) al Universităţii „Dunărea de
Jos”, care a desfășurat o bogată carieră ştiinţifică şi didactică în ţară şi
străinătate, concretizată în cărţile publicate şi în numeroasele articole
apărute în reviste ştiinţifice de profil, membru în Comitetul Director al
Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică.
304
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

25 decembrie

A 105 ani de la nașterea, în anul 1916, în


Galaţi, a gazetarului Vasile C. DUMITRESCU,
absolvent al Facultății de Drept din București,
stabilit în Republica Federală Germania, activist în
cadrul Comitetului românilor din zona americană
a Germaniei, redactor la publicaţiile germane
Rezistenţa şi Patria, membru în Comitetul
consultativ al refugiaţilor străini de pe lângă
Subsecretariatul de stat pentru refugiaţi al guvernului bavarez,
prim-vicepreşedinte (din 1950) şi preşedinte (sept. 1951 - nov. 1953)
al Asociaţiei Presei Libere a Europei Centrale şi de Est, Balcanilor
şi Ţărilor Baltice în Germania, care a sprijinit financiar iniţiativa
lui Pamfil Şeicaru de a realiza o serie de exil a ziarului Curentul la
München (1978-1992), membru al Asociaţiei Românilor Liberi din
Germania, organizaţie afiliată la Liga Românilor Liberi, membru
fondator al Mişcării Est-Europene pentru o Europă Unită (d. 12 dec.
1992, München, Germania).

C 70 de ani de la moartea, în anul 1951, în


Bucureşti, a generalului şi medicului Mardiros
CIOMAC, absolvent al Facultăţii de Medicină din
Viena (1887), transferat la Galați, ca medic șef al
Arsenalului și al Regimentului II „Cetate” (1907),
participant la Campania din 1913, șef al Serviciului
medical al Armatei I, răsplătit cu cele mai mari
decorații românești și rusești pentru faptul de a fi
înființat nave-spital pe Dunăre, unde a operat sute de răniți, înaintat
la gradul de general medic în anul 1923 (n. 4 oct. 1862, Botoşani).

305
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

C 5 ani de la moartea, în anul 2016, a


profesorului Ioan TĂNASĂ, care a urmat studiile
primare în satul Tălpigi, jud. Galaţi şi cele liceale
la Tecuci şi a fost, timp de peste patru decenii,
profesor la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din
Tălpigi, primar al comunei Ghidigeni în perioada
1990-1994 (n. 14 aprilie 1943, sat Tălpigi, com.
Ghidigeni, jud. Galaţi).

26 decembrie

C 10 ani de la moartea, în anul 2011, în Galaţi, a profesorului


universitar Gheorghe Miron COSTIN, doctor
inginer în industria alimentară, prodecan şi decan
al Facultăţii de Chimie Alimentară din Galaţi,
fondator şi preşedinte al Asociaţiei Specialiştilor din
Industria Laptelui din România, distins cu Premiul
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu Şişeşti” din Bucureşti în anii 2006 şi 2008
(n. 1 iul. 1934, Turda, jud. Cluj). [Oameni... (10)]

27 decembrie

C 60 de ani de la moartea, în anul 1961, în


New York, S.U.A., a scriitorului şi jurnalistului
Konrad BERCOVICI, profesor de armonie la
Universitatea din Jamestown (S.U.A.) şi Montreal
(Canada), remarcat în lumea literară pentru
scrierile sale (peste 30 de volume de proză),
jurnalist prolific şi scenarist la Hollywood (n. 22
iun. 1882, Galaţi).

306
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

29 decembrie

A 115 ani de la naşterea, în anul 1906, în Giurgiu, a avocatului şi


jurnalistului Ion Florin BEGNESCU, fiul medicului veterinar Florin
Begnescu, absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi, licenţiat
în drept la Iaşi (1931), şef de cabinet la Primăria Galaţi, redactor
la ziarul Acţiunea şi secretar de redacţie la ziarul Vocea din Galaţi,
deţinut politic pentru colaborarea cu Serviciul Special de Informaţii
al României.

30 decembrie

A 60 de ani de la nașterea, în anul 1961, în com. Ciorăşti, jud.


Vrancea, a doctorului în istorie Ionel SÎRBU,
profesor şi director al Şcolii Normale din Focşani,
consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură
Vrancea, lector universitar la Catedra de istorie
a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi, preşedinte al Asociaţiei
„Pro-Democraţia” Vrancea, autor de lucrări în
domeniul istoriei (d. 23 iul. 2005, Galaţi).

31 decembrie

A 140 de ani de la nașterea, în anul 1881,


în Piteşti, jud. Argeş, a profesorului Emanoil
CONSTANTINESCU, absolvent al Liceului
„I.C. Brătianu” din Pitești, licenţiat în litere
la Bucureşti, profesor de istorie şi geografie
la Școala Arhiepiscopală din București, iar în
Galaţi la Seminarul Teologic şi la Liceul „Vasile

307
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

Alecsandri”, director al acestuia din urmă în perioada 1916-1918,


consilier comunal și ofițer al Stării Civile din Galați, director al
Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galați (1929-1940) şi secretar general
al Societății Culturale „V.A. Urechia”, ajutor de primar al orașului
Galaţi (d. 1954, Brașov).

A 120 de ani de la nașterea, în anul 1901,


în Târgu Bujor, jud. Covurlui – azi jud. Galați,
a medicului Gheorghe BUZOIANU, doctor în
medicină, profesor de clinică otorinolaringologică
la Facultatea de Medicină a Universităţii din
Cluj, fondator al Revistei ştiinţelor oto-rino-
laringologice, preşedinte al Societăţii Române de
Otorinolaringologie, colaborator la numeroase reviste de medicină
(d. 26 apr. 1974, Bucureşti).

C 90 de ani de la moartea, în anul 1931, în Huşi, jud. Vaslui, a


episcopului Iacov ANTONOVICI BÂRLĂDEANU,
profesor de religie în Bârlad, episcop al Eparhiei
Dunării de Jos (1923-1924) şi al Huşilor (1924-
1931), care a desfășurat o bogată activitate științifică,
remarcându-se ca un cercetător al trecutului
ținutului natal; membru al Societății Istorice
Române (1901), al Societății Geografice Române, al
Comisiei Monumentelor Istorice din județul Tutova,
al Societății Internaționale pentru Studii Istorice și
Sociologice din Paris (n. 18 nov. 1856, sat Similişoara, com. Bogdana,
jud. Tutova - azi jud. Vaslui).

308
Decembrie 2021 Calendar cultural gălăţean

A 50 de ani de la nașterea, în anul 1971, în


com. Fârțănești, jud. Galați, a profesorului Ion
CIOROIU, doctor în geografie, cadru didactic
la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din
Galaţi, redactor responsabil al revistei şcolare de
cultură geografică şi istorică Mapamond, membru
în colegiul de redacţie al revistei Confluențe
geografice, cu preocupări în domeniul cercetării istoriei locale.

C 20 de ani de la moartea, în anul 2001, în București, a


profesorului Ion ZAMFIRESCU, doctor în
istorie şi filosofie, profesor de limba română la
Şcoala Comercială Superioară din Galaţi (1930-
1932), cadru didactic universitar la București și
la Craiova, predând Filozofia culturii, Filozofia
istoriei, Literatură universală şi comparată,
reputat istoric al teatrului, eseist şi memorialist,
coautor al unei monografii a Ateneului Român
şi al unei monografii a Liceului „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti,
colaborator la publicaţii importante din România, laureat al Premiului
„I.L. Caragiale” al Academiei Române, preşedinte al Comitetului
naţional de literatură comparată din Bucureşti, membru de Onoare al
Academiei Române, distins cu Legiunea de Onoare Franceză în grad
de Cavaler şi cu Ordinul „Steaua României” în grad de Comandor (n.
7 aug. 1907, Craiova).

309
Calendar cultural gălăţean Decembrie 2021

Mihail Manoilescu:
Ce ușor e să cultivi patriotismul când nu ți se cere
decât osteneala verbală de a-l proclama!
Dar ce greu și apăsător începe să fie acest sentiment
la cel dintâi sacrificiu efectiv…

Gheorghe Miron Costin:

Galațiul a fost hărăzit de istorie să poarte ca


pecete, pe lângă curgerea lină a Dunării, simbol al forței
dar și al blândei îndurări a spațiului dintre Carpați
și Marea Neagră, și delicata floare de tei, imagine a
fragilității suave, a purității aromitoare.

Constantin Ciuchindel:

Un tezaur folcloric multisecular, în continuă


dezvăluire pe toate meridianele lumii, atestă fără tăgadă
capacitatea creatoare şi talentul anonimilor şi fără număr
poeţi şi prozatori...

310
Bibliografie selectivă
Albumul Galaţilor. Editat de Teodor Iordache. Galaţi: Tipografia „Bucovina”,
1935-1936.
Anuarul Oficial al armatei române. Bucuresci: Tipografia Statului, 1885.
Anuarul oficial al Ministerului Instrucțiunii și Cultelor. București:
Imprimeria Statului, 1883.
Anuarul ofiţerilor activi ai Armatei Române. Bucureşti: Ministerul
Apărării Naţionale, 1936.
BAȘTIUREA, EUGEN. Facultatea de Educație fizică și sport : Istorie şi
tradiţie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.
Bibliografia istorică a României. Vol. 1-7. Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1970.
BREZEANU, IOAN. Liceul „Alexandru Ioan Cuza”. București: Național,
1998.
Idem. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi : 50 de ani de tradiţie
universitară : 1948-1998 . Galaţi: Alma, 1998.
Idem. Universitatea din Galați : 1948-1990 : Istorie şi tradiţii universitare.
Galaţi: Porto-Franco, [1992].
BREZEANU, IOAN; ŞTEFĂNESCU, GHEORGHE S. Școala gălățeană :
1765-1948. Galați: Geneze, 1996.
BUCULEI, TOADER. Prezențe brăilene în spiritualitatea românească: Mic
dicţionar enciclopedic. Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită. Brăila: Ex Libris, 2004.
CHIRICUŢĂ, GHEORGHE V.; ŞOITU, DUMITRU D.; BOURCEANU,
LAURENŢIU. Monografia Liceului „Vasile Alecsandri” Galaţi : 1867-1967.
Galaţi: Liceul „Vasile Alecsandri” Galaţi, 1967.
CIOROIU, ION. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galaţi : 150 de ani
de existenţă : (1867-2017). Vol. 1. Profesorii. Galați: Partener, 2017.
COLESNIC, IURIE. Basarabia necunoscută : Personalităţi basarabene. Vol.
1, 3, 6, 10. Chişinău: Museum; Universitas, 1993-2005.
CONSTANTINESCU, ANGHEL. Monografia Sfintei Episcopii a „Dunărei
de Jos” alcătuită la împlinirea a 40 de ani de domnie a M. S. Carol I, regele
României. Bucureşti: Atelierele Socec, 1906.
COSMA, VIOREL. Muzicieni din România : Lexicon bio-bibliografic :
[Compozitori, muzicologi, folclorişti, bizantinologi, critici muzicali, profesori,
editori]. Vol. 1-9. Bucureşti: Editura Muzicală, 1989.
DATCU, IORDAN. Dicţionarul etnologilor români. Vol. 1-3. Bucureşti:
Saeculum I.O., 1998-2001.

311
Calendar cultural gălăţean

Dicţionarul general al literaturii române. Vol. 1-7. [Coordonator general:


Eugen Simion]. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004-2009.
Dicţionarul scriitorilor români. Vol. 1-4. Coordonare şi revizie ştiinţifică:
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu. Bucureşti: Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1995-2002.
Dicţionarul specialiştilor : Un „Who’s who” în ştiinţa şi tehnica
românească. Vol. 1. Ed. 1. Bucureşti: Editura Tehnică, 1996-1997.
Enciclopedia istoriografiei românești. București: Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1978.
Enciclopedia personalităţilor din România. Fondator şi editor Ralph
Hübner. Ed. a 3-a. Zug: Who is Who, 2008.
HERȘCOVICI, LUCIAN-ZEEV; IONESCU, VIOLETA. O istorie a evreilor
din Galați : File de cronică de la începuturi până la marea emigrare. Vol. 1-2.
Bucureşti: Hasefer, 2018.
ILIE, ZANFIR. Dicţionarul scriitorilor gălățeni. Galaţi: Axis Libri, 2016.
IONESCU, ŞERBAN N. Dicționarul panoramic al personalităților din
România : Sec. XX : 5000 de nume. București: Editura Victor Frunză, 2006.
IONIŢOIU, CICERONE. Victimele terorii comuniste : Arestaţi, torturaţi,
întemniţaţi, ucişi : Dicţionar.Vol. 1-11. [Bucureşti]: Maşina de scris, 2000-2010.
MAFTEI, IONEL. Personalităţi ieşene : Omagiu. Vol. 1-12. Iaşi: Comitetul
de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Iaşi, 1972-1997.
MARCU, GEORGE. Personalități feminine contemporane din România :
Dicționar biografic. București: Meronia, 2013.
Monografia oraşului Tecuci. Galaţi: Editura pentru Literatură şi Artă
„Geneze”, 1999.
NECULA, IONEL. Personalități tecucene în Academia Română. București:
Eikon, 2017.
Oameni în memoria Galaţiului : Aniversări 2008-2019. Vol. 1-10. Galaţi:
Axis Libri, 2009-2019.
Oameni politici. București: Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1993.
OPREA, NEDELCU; PETRULIAS, IOAN; HÂNCU, GHEORGHE.
Cultura, ştiinţa şi arta în judeţul Galaţi : Dicţionar biobibliografic. Galaţi:
[s.n.], 1973.
OPREA, VICTORIA. Monografia Liceului „Mihail Kogălniceanu” Galați :
1878-1988. Galați: 1999.
Opt decenii de școală superioară de știința alimentelor și tehnică piscicolă
în România. Coordonatori: Prof. dr. ing. G.M. Costin, prof. dr. ing. Corneliu
Popa, prof. dr. ing. Petru Alexe Galaţi : Galati University Press, 2008. 251 p.
PANDEA, ANCA. Nemuritorii : Academicieni români 1995 : [Dicţionar].

312
Calendar cultural gălăţean

Ediţia a 2-a. Bucureşti: Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1995. 446 p.


PĂCURARIU, MIRCEA; PALADE, MIHAELA-GABRIELA; TUDORIE,
IONUŢ-ALEXANDRU. Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti. Bucureşti:
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2010.
768 p. : facs., fotogr., portr.
PĂLTĂNEA, PAUL. Istoria orașului Galați : De la origini până la 1918. Vol.
1-2. Ed. a 2-a. Galați: Partener, 2008.
PEȘTEAN, VIOREL-IULIAN. Oameni de seamă ai științelor agricole
românești. Vol. 1-3. [Ed. revizuită]. Iași: Panfilius, 2006.
PREDESCU, LUCIAN. Enciclopedia României : Cugetarea : Material
românesc; Oameni şi înfăptuiri. Ed. Anastatică. București: Saeculum I.O. ;
Vestala, 1999.
Protagonişti ai vieţii publice : Decembrie 1989 - decembrie 1994 :
[Dicţionar]. Vol. 1-3. Redactor coordonator: Paraschiv Marcu. Bucureşti:
Agenţia Naţională de Presă Rompres, 1994-1995.
RÎPEANU, BUJOR T. Cinematografiștii : 2345 cineaști, actori, critici
și istorici de film și alte persoane și personalități care au avut de-a face cu
cinematograful din România sau care sunt originare de pe aceste meleaguri.
București: Meronia, 2013 .
RUGINĂ, ŞTEFAN. Monografia Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş”
Tecuci. Ed. a 2-a revizuită, completată şi adăugită. Galaţi: Dicatin, 2009.
RUSU, DORINA N. Membrii Academiei Române : 1866-2016 : Dicționar.
Vol.1-2. București: Editura Academiei Române, 2016.
SANDU, MONICA. Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi : 45 de ani : o
poveste a evenimentelor. Galaţi: [Teatrul Dramatic „Fani Tardini”], 2000.
SASU, AUREL. Dicţionarul biografic al literaturii române : DBLR. Vol. 1-2.
Piteşti: Paralela 45, 2006.
SATCO, EMIL; NICULICĂ, ALIS. Enciclopedia Bucovinei : Personalități,
localități, societăți, presă, instituții. 3 vol. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 2018.
STOICA, CORNELIU. Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni. Ed. a 2-a
revăzută şi întregită. Galaţi: Axis Libri, 2013.
STOICESCU, LIVIU DAN. 65 de ani de Învățământ Superior Naval la
Galați. Galați: Pax Aura Mundi, 2016.
ŞOITU, DUMITRU D.; ŞTEFĂNESCU, GHEORGHE S. Jubileu : 125 de
ani de la înfiinţarea Liceului „Vasile Alecsandri” din Galaţi : 1867-1992. Iaşi:
Graphix, 1992.
Teatrul Dramatic Galaţi : 25 de ani de activitate : 1955-1980 : [Omagiu
la aniversarea teatrului]. Redactori: Aurelia Cazacu, Gheorghe Nadoleanu.
Galaţi: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă, 1980.

313