Sunteți pe pagina 1din 104

31 0 de ani

de existentă

Biblioteca
„V.A. URECHIA”

I
Județeană

AX S
REVISTĂ CULTURALĂ
TRIMESTRIALĂ
editată de Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia“ Galaţi,
instituţie patronată de

L IBRI
Consiliul Judeţean Galaţi

IOAN FĂRCĂŞANU

ISSN: 2734-4924
ISSN-L: 1844-9603
Anul XV,
Nr. 56,
septembrie 2022
^ ^ ^
Palatul Comisiei Europene a Dunarii
Marca Patrimoniului European
Ioan Farcasanu ,
- 85 de ani de la naștere -
Eleganta construcție cu două etaje, clădire istorică, monument de arhitectură în stil
neoclasic, din strada Mihai Bravu, nr. 16, a fost prima clădire a unei instituții internaționale
din România - Comisia Europeană a Dunării (CED).
Inițiativa construirii Palatului Comisiei Europene a Dunării începe în anul 1884, epigramist, economist
când generalul Pencovici, delegatul României pentru CED, solicită un teren de la Consiliul n. 8 iul. 1937, localitatea Urecheni, județul Neamț
Comunal pentru a-l achiziționa la un preț avantajos. Deși se aprobă cererea, în sedința
Consiliului din 31 ianuarie 1884 și i se atribuie un teren pe strada Domnească, membrii CED
achiziționează un teren, mai târziu, pentru ridicarea Palatului CED, în strada Mihai Bravu,
în ideea de a-l folosi și ca „hotel administrativ pentru membrii Comisiei.”1 Studii:
Necesitatea unei construcții pentru CED era evidentă, deoarece Comisia și-a stabilit Ioan Fărcășanu a frecventat cursurile Școlii Medii Nr. 1 din Tg-Neamț,
sediul la Galați, ca urmare a Congresului de Pace de la Paris din 18562, care a hotărât ulterior transformată în Liceul „Ștefan cel Mare” (1951-1954), apoi ale unei școli
reglementarea regimului navigației pe Dunăre.
postliceale, din cadrul Liceului Economic și Drept Administrativ Galați; în
În data de 22 martie 1893, Artur Rafauf, consul și delegat al Germaniei și membru al
Comitetului Executiv CED, cumpără un teren în valoare de 28.000 lei de la N.V. Theodoru3 perioada 1955-1960, a fost student al Academiei de Studii Economice din
pentru construcția Palatului. Suma investită de CED pentru construcție se ridica la 231.000 București, Facultatea de Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor.
de franci4.
Data finalizării construcției Palatului CED este controversată, unele surse afirmând
că s-a realizat în 18935, ceea ce ar fi fost practic imposibil, având în vedere data achizitionării Activitate profesională:
terenului. Ceea ce se găsește menționat în documentele de arhivă este faptul că Palatul a fost În anul 1961, s-a stabilit în Galați. Timp de peste 30 de ani, a lucrat în
definitiv construit, cu toate dependințele, în anul 1896, recepția lucrării realizându-se în data
administrația publică, în domeniul protecției sociale, la unități subordonate
de 29 aprilie a aceluiași an, în prezența lui Karl Kuhl – inginerul șef (pe atunci) al CED6. Aici
funcționau Secretariatul General, arhiva, biblioteca şi se ţineau şedinţele plenare. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, îndeplinind funcții de inspector, șef
În timpul Primului Război Mondial, „sediul CED din Galati va fi bombardat de birou, șef serviciu și inspector-șef.
inamici, la 10 octombrie 1917 distrugându-se biblioteca și arhiva Comisiunii”.7 Au mai Ioan Fărcășanu este cunoscut publicului amator de umor de bună calitate,
rămas în picioare patru pereţi exteriori şi câţiva pereţi interiori puternic avariaţi. Suma la datorită epigramelor create timp de aproape 50 de ani. În 1977, publică primele sale
care se ridicau pagubele, conform raportului întocmit de inginerul rezident al CED, E.
epigrame, în revistele din București: Urzica, Perpetuum Comic, Epigrama, apoi
Magnussen, era de 1.816.910 franci aur, la care se adăuga suma de 33.095 de lei, sumă
cheltuită pentru a se putea repara instalaţiile şi pentru a putea realiza alte lucrări din din țară, precum: A.G. pe rime (Pitești), Acuș (Sibiu) și locale, respectiv: Axis
indispensabile8. Libri, Boema, Weekend Magazin, Armonii de toamnă.
Proiectul reconstrucției de la temelie a Palatului CED s-a realizat de către Societatea În anul 2002, a fost inclus în antologia de epigrame Epigramiști români
Română de Întreprinderi din Bucureşti, prin delegatul său la Galaţi, Teissier, între 23 iunie contemporani 1970-2001: mic dicționar antologie, editată sub egida Uniunii
1922-mai 19239. Astfel, Palatul CED va fi proiectat cu 2 (două) etaje, subsol şi mansardă.
Recepția provizorie a Palatului va avea loc la data de 13 noiembrie 1923, în prezenţa Epigramiștilor din România.
lui M. Manea, arhitect, reprezentant al CED şi M. Vincent, director al Societăţii Române de Debutul în volum al lui Ioan Fărcășanu s-a produs relativ târziu, în anul
Întreprinderi din Bucureşti. 2010, cu 101 epigrame, reluate în 2014, într-o ediție revăzută și completată, după
Din păcate, prin Acordul de la Belgrad din 1948, Rusia a desființat Comisia care au urmat: Contraste sub cupola albastră – un volum de catrene și epigrame
Europeană și a îndepărtat potențialii rivali (Marea Britanie, Statele Unite, Franţa).
(2015), Omul și societatea de... umor (2018), Armonia cuvintelor (2020) și
După desființarea Comisiei Europene a Dunării, această clădire a fost repartizată, în
anul 1968, Bibliotecii „V.A. Urechia”, loc în care funcționează și astăzi. Neînțelegeri în familie – o antologie de epigrame (2021).
Ioan Fărcășanu face parte din grupul așilor epigramei, mereu prezent la
Note: manifestările culturale organizate de Biblioteca Județeană V.A. Urechia, sub egida
1
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Protocoale. Dosar 32/1892-1893, f. 171.
2
Bodea, Valentin. Monumente istorice și de arhitectură din orașul Galați. Galați: Pax Aura Mundi, brandului cultural Axis Libri, respectiv salonul literar sau târgul de carte, ambele
2009, p. 68. purtând același nume.
3
Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, Dosar nr. 1421/2001, p. 57.
4
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Protocoale. Dosar 32/1892-1893, f. 171. Este membru al Cenaclului Literar Verva din Galați și al Uniunii
5
Munteanu, I.G. Comisia Europeană a Dunărei. Galați: Editura Institutului de Arte Grafice Epigramiștilor din România.
„Munca”, 1937, p. 7.
6
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Protocoale. Dosar 34/1896-1897, f. 72.
7
Gruia, Ion. Dunărea și tratatele ei internaționale. În: Steaua Dobrogei, nr, 2, 1999, p. 4.
8
Galaţii de altădată: Palatul Comisiei Europene a Dunării (azi Biblioteca „V.A. Urechia”.
Disponibil la: http://www.galatiidealtadata.volte.ro/2010/11/palatul-comisiei-europene-dunarii-azi.html.
Data consultării: 20180306
9
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General. Dosar 149/1922, f. 5.
Ioana Chicu, bibliotecar,
Redactorul-șef al revistei Axis Libri Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galaţi
3 Palatul Comisiei Europene a Dunării - Marca Patrimoniului European
Corina Emanuela Dobre

Marca Patrimoniului European


La Commission Européenne du Danube et son oeuvre du 1856 à

Cuprins
8 1931
Dorina Bălan
Biblioteca și arhivele Comisiei Europeane a Dunării
12 Letiția Buruiană
Un seif rar, marca Chatwood, în Palatul Comisiei Europene a
15 Dunării de la Galați
Camelia Bejenaru

Profesional

18 Muzeele prin ochii copiilor


Gabriela Istrate
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” întotdeauna în sprijinul comunității
20 locale
Camelia Toporaș

23 Clubul Curioşilor - Program educaţional de vacanţă


Maricica Târâlă-Sava

25 Vacanță în lumea cărților


Raluca Oancea

27 BiblioVacanța șapte ani în culori


Cecilia Manolescu

30 Vacanța surprizelor... la bibliotecă!


Cătălina Șoltuz
Întoarcere în timp

32 Întoarcere în timp... în urmă cu 90 de ani, la Concursul Hipic din Galați


Tena Bezman
Condeiul fermecat
36 Imposibil
Alexandru Iorga

37 Plaja amintirii
Irina Florentina Aradei

38 Pensula fermecată
Adelina Gabriela Tănase
Cronică

39 Reflecții critice
Livia Ciupercă

41 Cartea pentru cei mici (care vor fi mari)


Hadrian Gh. Secară

44 Istoria ca artă literară – Cad bombe pe Țiglina de Săndel Dumitru


Costina Sava

48 Imnul național Deșteaptă-te, române!


Radu Moțoc

51 Emil Cioran - Éparpillements épistolaires


Vasile Savin
Literatură
54 Tamara, micuța basarabeancă
Melania Rusu Caragioiu

56 Poeme
Andrei Cristian Cornea

58 Javeline, măști, sentimente


Dorian Stoilescu

60 Întoarce-te
Ionel Rusu

62
Poeme
Mihaela Poduț Ienuțaș

65 Poeme
Ioan Fărcășanu

67 Tata și bacul
Șerban Pop

68 Poeme
Antonio Doda

69 Poeme
Nicole Chirilov

70 Rubrica nr. 8 - Plantația de cuie


Leonard I. Matei

73 Penelopa
Năstase Marin

75 Unchiul Titi
Marius Chiru

78 Teatrul ca loc de refugiu şi rezistenţă, teatrul ca loc de rememorare


Tamara Constantinescu

81 Epigrame
Vasile Manole

82 Epigramistul Ioan Fărcășanu la 85 de ani


Ghiță Nazare

Restituiri
85 „A fi un Hopa‑Mitică“
Theodor Parapiru

Artă

86
Expoziția Marius-Gheorghe Teodorescu și Dennis Teodorescu la Galeriile de
Arta „Nicolae Mantu”
Mariana Tomozei Cocoș

88 Emil Pricopescu – între tradiție și modernitate


Corneliu Stoica

92 Pictorul Sterică Bădălan


Năstase Marin

95 Albumul de artă Silviu Catargiu


Stan M. Andrei
Eveniment
97 Conferința Națională a Asociației Bibiotecarilor din România, ediția a
XXXII-a, Suceava, 2022
In memoriam
99 O floare în grădina raiului
Livia Ciupercă
ditorial

Palatul Comisiei
Europene a Dunării -
Marca Patrimoniului
European1
Luna iunie a acestui an a fost pentru clădirea de patrimoniu, Palatul Comisiei
Europene a Dunării - emblemă a Galațiului, care păstrează și astăzi multe dintre
simbolurile Comisiei Europene a Dunării - luna câștigării locului binemeritat în plan
european - Marca Patrimoniului European - un prilej de recunoaștere a valorii sale,
de la elemente arhitecturale până la documente unice în istoria europeană.
Marca Patrimoniului European a fost instituită în anul 2011 și oferită pentru
prima dată în 2013 (titulatura se oferă din 2 în 2 ani), fiind deținută până astăzi de 60
de situri și trei state membre ale Uniunii Europene – Bulgaria, Finlanda și Slovacia.
Pentru nominalizarea din anul 2021, ne numărăm printre cele 12 situri care au câștigat
Marca Patrimoniului European, dintre cele 15 state care au făcut mai multe propuneri.
În fapt, fiecare stat membru al Uniunii a putut transmite Comisiei Europene maxim
două propuneri de situri, din care Comisia trebuia să selecteze doar un sit. La nivelul
preselecției naționale, Palatul Comisiei Europene a Dunării din Galați (actualul
sediu al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați, instituție subordonată Consiliului
Județean, în care funcționează din anul 1968) și Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale
ASTRA din Sibiu au rămas în cursă pentru desemnarea la nivel european, cursă în care
au fost înscrise în ultima sesiune de selecție europeană, începută în martie 2021 .

1
Fotografiile au fost realizate de Cosmin Murărașu.

septembrie 2022 3
ditorial

În data de 28 aprilie 2022, la Bruxelles, în cadrul unei ceremonii oficiale la care


au participat sute de persoane, a fost acordat titlul Marca Patrimoniului European,
acest important și râvnit trofeu, Palatului Comisiei Europene a Dunării de la Galați
pentru rolul deosebit pe care l-a avut în istoria și cultura europeană, precum și în
crearea Europei de astăzi.
În România, în afara Palatului Comisiei Europene a Dunării de la Galați, acest
titlu european a mai fost primit doar de Memorialul Victimelor Comunismului și al
Rezistenței de la Sighetu Marmației.
Construit inițial între 1893-1896, ca sediu administrativ pentru această primă
instituţie europeană, constituită în urma Congresului de Pace de la Paris, din 1856, cu
scopul de a reglementa regimul navigației pe Dunăre - Palatul Comisiei Europene a
Dunării (CED), prin decizia europeană luată de reprezentanții a opt state europene,
a beneficiat de „fonduri europene”. Aici își desfășurau activitatea funcționarii
compartimentelor: Secretariatul General, Contabilitatea, Arhiva și Biblioteca, fiind
și locul unde se desfășurau plenarele delegaților CED și se asigura cazare pentru unii
dintre funcționarii săi. Comisia Europeană a Dunării a funcționat în acest sediu până
la desființarea sa, în anul 1948. Între anii 1948–1968, clădirea a fost sediul mai multor
instituții gălățene, iar din anul 1968 a fost repartizată, ca sediu, Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia”, instituție în care funcționează și în prezent.
Situl, aflat în proprietatea Consiliului Județean Galați, reprezintă un simbol
cultural al orașului de la Dunăre, un monument arhitectural cu un stil sobru ce evocă
imaginea vechiului târg din perioada secolelor al XIX-lea şi prima jumătate a celui de-
al XX-lea. Actuala imagine a construcției este rezultatul refacerii din temelie, realizată
de Societatea Română de Întreprinderi din Bucureşti, între 23 iunie 1922 și 10 mai
1923, vechea clădire fiind puternic avariată în timpul Primului Război Mondial.
Este poziționat într-o zonă care face parte dintr-un ansamblu urban de patrimoniu.
La intrarea în clădire există elemente de semnalare a calității sale de monument
istoric și de monument de arhitectură, la care s-a adăugat, de curând, cea de Marca
Patrimoniului European.
Proiectată în stil neoclasic, construcția dezvoltată pe subsol parţial, parter, două
etaje și mansardă, a păstrat multe dintre elementele arhitecturale originale: ușa în stil
francez, cu geamuri de cristal, de la intrarea în holul principal; stucatura de pe pereții
interiori; coloanele aparente de la parter și etajul I, ornamentate cu motive vegetale
și simboluri specifice
– ancora, tridentul,
cornul abundenței;
pardoselile, scările în
marmură și mozaic;
balustradele cu
ornamente în fier
forjat; luminatorul
de la etajul I, din
sticlă transparentă,
cu cadru marginal
colorat, împodobit
cu frunze de laur;

4 Axis Libri
lambriurile din lemn de diferite esențe, unele rare; medalioane cu iniţialele CED;
candelabrele și aplicele metalice. La demisol există încă seiful ce adăpostea valorile
Comisiei. Pe aripa stângă, există un lift pentru obiecte ce leagă subsolul de etajul al
doilea, funcționabil și astăzi.
La exterior,
demarcaţia între
parter şi etaj se face
printr-un bandou
profilat care are în
partea inferioară o
decoraţie vegetală.
Frontonul în arc
de cerc este bogat
ornamentat, susținut
de două coloane
înfășurate în parâme.
Ferestrele etajului
sunt decorate în partea inferioară cu ghirlande de lauri.
Situl de la Galați a fost înscris în marea competiție europeană de către
bibliotecarii Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, cu sprijinul Consiliului Județean
Galați, cu un proiect serios, prin intermediul căruia a fost prezentată istoria
clădirii monument istoric, a fost argumentată semnificația europeană a sitului și
s-au propus o serie de acțiuni și evenimente de promovare a Palatului Comisiei
Europene a Dunării, de conștientizare și de insuflare în rândul publicului, în
special al celui tânăr, a valorilor europene și a sentimentului de apartenență la
marea familie europeană.

septembrie 2022 5
ditorial

În contextul celor afirmate mai sus, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a


început o promovare mai activă a Palatului CED prin proiecte ample, între care
merită amintite:
1) Zilele Patrimoniului European, proiect care a avut ca scop valorificarea
moștenirii culturale și patrimoniale europene prin reasamblarea unei pagini de
istorie a Palatului CED, astfel: reconstituirea unei ședințe a delegaților Comisiei
Europene a Dunării, realizată de elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviță” din
Galați, sub îndrumarea profesoarei de istorie Camelia Nenu; tururi ghidate
ale Palatului CED; QR Tresure Hunt pentru voluntarii Bibliotecii - ghicitori cu
elemente simbolistice și arhitecturale originale ale Palatului CED pe care clădirea
le păstrează și astăzi;

6 Axis Libri
2) Noaptea în Bibliotecă, proiect care a avut ca scop aprofundarea dialogului
intercultural și creșterea gradului de conștientizarea de către publicul tânăr cu privire
la importanța rolului pe care Comisia Europeană a Dunării l-a avut în contruirea
Europei de astăzi prin următoarele acțiuni: Escape Room pentru voluntari - activitate
realizată pe baza unui moment important din istoria CED - în timpul Primului
Război Mondial, când delegații Comisiei împreună cu Duiliu Zamfirescu, având
informații că urmează să fie bombardat sediul Comisiei de la Galați, pun la cale un
plan prin care să salveze tezaurul și documentele CED, ducându-le pe vasul „Carolus
Primus”; pornind de la acest scenariu, voluntarii participanți au fost provocați să
rezolve diferite sarcini (puzzle, sudoku, ecuații matematice etc.) care să-i ajute să
evadeze din Palatul CED.
Ceea ce ne onorează și ne obligă și mai mult este faptul că în ultimele luni,
Comisia Europeană a promovat Palatul Comisiei Europene a Dunării de la Galați
(actualul sediu al bibliotecii) pe pagina European Heritage Label, dar și pe pagina
Creative Europe.
Încântat de primirea Mărcii Patrimoniului European de către o clădire
emblematică a Galațiului, președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel
Fotea, a declarat: Îi felicit pe toți cei implicați în acest demers și pentru obținerea acestui
valoros trofeu care pune Galațiul și fostul Palat al Comisiei Europene a Dunării pe
harta patrimoniului european!
La rândul său, comisarului european pentru Inovare, Cercetare, Cultură,
Educație și Tineret, Mariya Gabriel, în interviul acordat cotidianului „Viața liberă”,
înainte de venirea sa la Galați, afirma: „... în calitate de comisar european responsabil
pentru cultură, sprijinul pentru cultură, patrimoniul cultural și sectoarele creative
sunt domenii de care mă simt foarte apropiată. România are atuuri importante în
acest domeniu, ceea ce reprezintă puncte forte pentru creștere economică și locuri
de muncă, dar și o parte autentică a modului nostru de viață european. Mai exact,
salut eforturile Bibliotecii Publice „V.A. Urechia”, căreia i s-a acordat în acest an
distincția Marca Patrimoniului European! În acest An European al Tineretului
2022, acest loc este un loc unic, care face orașul Galați și mai atrăgător, în beneficiul
tinerilor noștri și al tuturor cetățenilor”2.
Consider cu toată puterea că este o mare onoare pentru noi să primim acest
trofeu! A fost un efort al întregii echipe și țin să le mulțumesc colegilor pentru tot!
Totodată, mulțumesc Consiliului Județean, principalul nostru partener, care sprijină
activitatea Bibliotecii și toate eforturile noastre de a conserva patrimoniul pe care
îl gestionăm! Îi mulțumim, de asemenea, domnului prof. univ. dr. Constantin
Ardeleanu, care ne-a fost aproape în acest proiect! Trofeul este, în primul rând, al
comunității gălățene, dar și al României”, este o onoare, dar și o mare responsabilitate
asupra noastră să păstrăm această comoară, să o promovăm pentru a putea să o facem
cunoscută și generațiilor care vor urma.

2
Amălinei, Ovidiu. EXCLUSIV. Interviu cu comisarul european Mariya Gabriel - Investițiile
în cercetare sunt investiții în viitorul Galațiului. Disponibil la: https://www.viata-libera.ro/prima-
pagina/189201-exclusiv-interviu-cu-comisarul-european-mariya-gabriel-investitiile-in-cercetare-
sunt-investitii-in-viitorul-galatiului. Data consultării: 28.08.2022
Corina-Emanuela Dobre,
manager, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galaţi

septembrie 2022 7
Marca Patrimoniului European
La Commission Européenne
du Danube et son oeuvre
du 1856 à 1931
Paris: Imprimerie nationale, 1931

Printre valoroasele documente existente în colecțiile Bibliotecii


Județene „V.A. Urechia” Galați, care este găzduită astăzi în fostul Palat
al Comisiei Europene a Dunării, se regăsește și lucrarea La Commission
Européenne du Danube et son oeuvre du 1856 à 1931 (Comisia
Europeană a Dunării și activitatea ei din 1856 până în 1931), apărută la
Paris, la Imprimeria Națională, în anul 1931. Este cea mai importantă
lucrare editată sub egida autorului colectiv Comisia Europeană a
Dunării (CED), reprezentând o sinteză istorică și juridică a Comisiei,
realizată sub redacţia1 profesorului Carlo Rosetti, căpitan de vas în
rezervă, ministru plenipotențiar, delegat al Italiei, în colaborare cu
Francis Rey, secretar general al CED, în baza documentelor aflate în
arhivele CED și ale unor date furnizate de diverse personalități care se
găseau în slujba CED.
Coperțile groase și rigide (hardcover) din carton acoperit cu
pegamoid ale lucrării au
legătura originală. Paginile
cărții sunt din hârtie fără
acid – de tip Lafuma,
care a permis păstrarea
impecabilă a cernelei
pentru o perioadă lungă de
timp fără să se deterioreze.
Dorina Bălan
Coperta I este ornată șef birou, Catalogarea
elegant cu un chenar colecțiilor. Control de
liniat în triplu, cu titlul, autoritate,
Biblioteca Județeană
locul, imprimeria și anul „V.A. Urechia”
apariției scrise prin presare
cu auriu, asemănător cu
imprimarea cotorului, și un
ornament decorativ central
reprezentând Tridentul
- arma lui Poseidon sau
1
„La rédaction et la publication de cet ouvrage ont été assurées... par m. le
professeur Carlo Rossetti... avec la collaboration de m. Francis Rey.”

8 Axis Libri
Neptun, zeul mării în mitologia clasică, ornament și în titlu, istoria înainte de Tratatul de la Paris,
care se regăsește în cerneală și la sfârșitul fiecărui din 30 martie 1856 și până la 31 decembrie 1930.
capitol. Deși prin Congresul de Pace de la Paris, care
Intenția CED de utilizare și stocare pe termen a avut loc la 30 martie 1856, Comisia Europeană
foarte lung a lucrării a fost una bine definită a Dunării ar fi trebuit să funcţioneze doar doi ani,
de la concepere, tot ceea ce s-a ales în privința necesitatea menținerii legăturilor internaționale,
materialelor utilizate indicând faptul că realizarea dorința Rusiei și a Germaniei de a avea acces la
lucrării nu a costat puțin, mai ales că este o ediție Dunăre şi mai ales, lunga perioadă a desfășurării
limitată, așa cum este menționat pe verso-ul paginii lucrărilor pentru degajarea gurilor fluviului au
de gardă: „Cet ouvrage a été tiré sur les presses de determinat prelungirea anuală a existenței Comisiei
l’Imprimerie nationale, à 1200 exemplaires, sur până în 1865, ca apoi, să se prelungească până în
papier papyrus des papeteries Lafuma.”2 1871, iar la Conferința de la Londra să fie prelungită
Studiul, detașat de o abordare politică a pentru o perioadă de 12 ani. În 1883, în cadrul
organizării și activității celebrei CED, din 1856 până Conferinței Europene se va prelungi existența
în 1931, este format in-folio, cu dimensiuni 32,5 x Comisiei Europene până în 1904.
24 cm, având 2 foi preliminare,
o paginație cu cifre romane și
arabe, formată din: VII-VIII,
526 pagini, planșe (parțial
color) portrete, hărți, diagrame
(parțial color). O parte dintre
planșe, hărți și diagrame sunt
pliate. Numărul total de pagini
este de 682, dacă sunt adăugate
și anexele.
Lucrarea este concepută
cu o structură organizată
cronologic și tematic, alcătuită
din opt părți, divizată în
capitole și secțiuni și însoțită
de documente, unele dintre ele
redate în anexe.
Prima parte a cărții
se deschide cu prefața, în
care este semnalat faptul că
lucrarea a fost realizată cu
ocazia împlinirii a 75 de ani
de la înființarea CED (30
martie 1856-30 martie 1931),
la scrierea ei contribuind Congresul de la Paris (25 februarie-30 martie 1856)
diferiți șefi de servicii - pentru
o relatare cât mai concretă și corectă a actelor Deși Germania a dorit lichidarea CED,
interne a acestui organism internațional. Este autoritățile de la București au considerat că
structurată în 4 capitole și mai multe secțiuni, suveranitatea statului român asupra gurilor Dunării
având titlul Istoria Comisiei Europene a Dunării este mai bine respectată în condițiile implicării
și cuprinde cronologic tratatele internaţionale unui consorțiu de state. Din păcate, prin Acordul
care au mandatat CED, adică, așa cum se reflectă de la Belgrad, din 1948, Rusia a desființat Comisia
Europeană și a îndepărtat potențialii rivali (Marea
2
„Această carte a fost tipărită la presele Imprimeriei Britanie, SUA și Franța).
Naționale, în 1200 de exemplare, pe hârtie de papirus de la
fabricile de hârtie Lafuma.”

septembrie 2022 9
Cea de-a doua parte a lucrării, sub titlul Cea de-a cincea parte – Dispoziții luate de
Organizarea administrativă a CED, conține trei CED în interesul navigației – este organizată în
capitole în care se detaliază organizarea CED, patru capitole care enumeră regulamentele, pe ani,
structurile serviciilor existente și personalul valabile pentru fiecare sector navigabil, pilotajul
acesteia. La sfârșitul primelor două capitole, există pe Dunăre și organizarea serviciului de pilotaj,
două apendice cu: Lista delegațiilor la Comisia iluminarea și balizarea gurilor Dunării.
Europeană a Dunării din 1856 până în 1930, Activitatea CED din punct de vedere social
respectiv cu Lista șefilor de departamente ai CED este tratată în următoarea parte, unde, pe parcursul
din 1856 până în 1930. a trei capitole, sunt arătate beneficiile personalului
Partea a treia, Finanțele Comisiei Europene a CED, serviciile spitalicești înființate de aceasta și
Dunării, cuprinde, în cele trei capitole, protocoalele avantajele culturale, sociale și educaționale oferite
interne, acordurile financiare și un apendice în care orașului Sulina, dar și altor orașe de la Dunărea de
se detaliază monedele CED. Jos.
Lucrările executate în Dunărea de Jos de
Comisia Europeană a Dunării (1856-1930) este
titlul părții următoare unde, pe parcursul a trei
capitole, sunt descrise lucrările de amenajare a
gurii Sulina şi tăieturile executate pe braţ și un
apendice ce enumeră proprietățile CED – clădiri și
ambarcațiuni.

Spitalul central al Comisiei Europene


a Dunării din Sulina

A șaptea parte vorbește despre Relațiile


serviciului sanitar al gurilor Dunării cu CED,
printr-o prezentare istorică a situației de la înființare
până la data realizării documentării.
Ultima parte a monografiei CED, cu titlul:
Prelungirea digurilor (1921-1930). Rezultatele lucrărilor realizate de CED la gurile
1 Baterea piloților cu baterii cu abur și manual Dunării studiază rezultatele economice după
2 Aruncarea cu pietre pentru a reduce golul lucrările efectuate pe Dunăre, modul cum s-a
din digul sudic dezvoltat navigația și hotărârile care s-au luat

10 Axis Libri
Marca Patrimoniului European
privind activitatea pe Dunăre urmate de concluzii, este Marca Patrimoniului European - locuim
dar și documentele privitoare la activitatea CED: neîntrerupt din anul 1968.
tratate, protocoale, acte, convenții, regulamente,
tarife încasate pentru navigație etc.
Lucrarea se încheie cu o listă a publicațiilor
CED și Anexe care cuprind situația financiară a
CED, hărți ale gurilor Dunării în diferite stadii de
lucru și alte detalii privind activitatea pe spațiul
navigabil.
Comisia Europeană a Dunării își va înceta
activitatea în 1948, dar parte din activitatea sa ne-a
rămas moștenire și, anume, raportarea zilnică la
Radio România a cotelor apelor Dunării în limba
română, franceză și rusă.
Comisia Europeană a Dunării și-a construit
prestigiul prin tot ceea ce a realizat cu ajutorul
proiectelor de dezvoltare și prin neutralitatea ei.
Așa cum aprecia profesorul universitar Constantin
Ardeleanu: „Comisia începe să joace un rol
internațional important încă de la început. Cei 7
comisari europeni sunt percepuți ca un factor de
echilibru într-o regiune traversată în mod regulat
de tensiuni. În timpul Războiului de Independență
al României din 1877, orășelul Sulina a fost cruțat,
pentru că tocmai a fost sediul Comisiei Europene a
Dunării. Rușii vor încerca să bombardeze orașul, dar
având mare grijă să-și îndrepte loviturile pentru a
nu lovi cartierul Comisiei, o instituție neutră prin
excelență. Comisia arborează chiar steagul, simbol
al neutralității sale. Această Comisie a fost un
exemplu de construcție diplomatică internațională
de succes. La sfârșitul Marelui Război, Comisia a 1. Hotelul administrativ al CED din Galați,
reprezentat un model a ceea ce ar putea fi colaborarea reconstruit în 1921
internațională.” 2. Hotelul administrativ al CED din Sulina,
Această monumentală lucrare este ultima construit în 1866
realizată de CED și se constituie în cel mai
amplu studiu care cuprinde nu numai istoria, Bibliografie:
dar și organizarea pe paliere a instituției: tehnic, Ardeleanu Constantin. The European
administrativ, financiar și social, fiind și o Commission of the Danube, 1856–1948. Disponibil
descriere economică și juridică a părții maritime la: https://library.oapen.org/bitstream/han
a Dunării. dle/20.500.12657/53790/9789004425965.
Cartea se adresează tuturor celor interesați de pdf?sequence=1&isAllowed=y. Data consultării:
activitatea CED, de lucrările efectuate de aceasta, 04.08.2022.
dar poate fi și un istoric al evoluției României în Bodea, Valentin. Monumente istorice și de
perioada studiată și a beneficiilor pe care găzduirea arhitectură. Vol. 1. Galați: Pax Aura Mundi, 2009.
CED i-a adus-o. Lambru, Steliu. La Commission européenne
Cu mândrie spunem că pentru noi, du Danube. Disponibil la: https://www.rri.ro/fr_fr/
bibliotecarii Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” la_commission_europeenne_du_danube-2615965.
Galați, CED este, de fapt, și astăzi gazda noastră Data consultării: 03.08.2022
primitoare în a cărui Palat – care de anul acesta

septembrie 2022 11
Marca Patrimoniului European
Biblioteca și arhivele Comisiei
Europene a Dunării

Înființată în urma Congresului de Pace de la Paris (1856)


pentru a soluționa interesele marilor puteri la gurile Dunării, Comisia
Europeană a Dunării (CED) și-a pus amprenta pe dezvoltarea regională
la Dunărea de Jos, având o activitate neîntreruptă de aproape opt
decenii. Această organizație s-a dovedit a fi mai mult decât o structură
economico-administrativă, care avea menirea să asigure libertatea
navigației pe Dunăre, fiind un factor de armonizare și un martor activ
al celor mai importante evenimente din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea și primei jumătăți a celui de-al XX-lea, reușind să-și păstreze
neutralitatea atât pe timp de pace, cât și în timpul războaielor care au
zguduit Europa și întreaga lume.

Letiția Buruiană
bibliotecar, Biblioteca
Județeană
„V.A. Urechia”

12 Axis Libri
Constituită din serviciile Secretariatul
General, Contabilitatea generală, Casa de navigație,
Serviciul Tehnic, Inspecția de navigație, Căpitănia
Portului Sulina și Serviciul spitalelor, CED s-a
dovedit a fi un model de eficiență economică
instuțională, precum și un promotor al modelelor
de cooperare ce vor sta la baza cristalizării valorilor
europene de mai târziu.
Pentru a reuși să-și îndeplinească misiunea,
CED avea unele atribuții suprastatale de natură
legislativă, judecătorească, administrativă, tehnică,
precum și o serie de privilegii și imunități.
Pe parcursul activității sale, CED a emis
o serie de acte, ce s-au constituit într-o arhivă
foarte bogată. Din schițele reconstrucției
Palatului, distrus aproape complet în Primul
Război Mondial, reiese că arhivele și biblioteca
aveau prevăzute două încăperi generoase situate
la parter și subsol. Din păcate, nu s-au păstrat
mai multe date despre modul organizării și
despre dispunerea fizică a fondului. După
încheierea activității organizației, arhiva a fost
aproape abandonată în subsolul clădirii timp de
aproape două decenii.
Această arhivă nu a fost păstrată în întregime, o bogată bază de studiu și cercetare într-un spectru
o bună parte fiind distrusă în urma bombardărilor generos de domenii precum: relații internaționale,
sediului CED în cele două războaie mondiale. diplomație, navigație, comerț, dar și istoria
Conform reprezentanților Arhivelor Statului din literaturii sau științe ale naturii etc. Spre exemplu,
Galați, care au preluat-o în 1967, an în care clădirea activitatea scriitorului Duiliu Zamfirescu, ca
a fost atribuită ca sediu Bibliotecii Județene „V.A. delegat al României în CED, are relevanță atât
Urechia”, au fost găsite arhiva Secretariatului pentru relații diplomatice, cât și pentru istoria
General, Contabilității Generale, ale delegaților literaturii. În Primul Război Mondial, Duiliu
României (relativ completă) și Angliei (perioada Zamfirescu a activat pe yahtul de inspecție Carolus
1856-1915), protocoalele emise de CED, precum Primus, sediu provizoriu al CED, la Odessa, între
și dosarele personale ale funcționarilor1. Conform 1916-1918. Întreaga poveste este redată într-un
sursei citate, conținutul este format din 5.812 u.a. text literar3, din care aflăm peripețiile unei misiuni
reprezentând: „protocoale, regulamente, situații care avea ca scop de a salva o parte importantă a
statistice, dări de seamă, rapoarte, instrucțiuni, arhivei și personalul care a mai rămas.
planuri, hărți, inventare, fotografii, dosare de Mai puțin cercetată și cunoscută a rămas
personal, state de plată, registre contabile etc”.2 Biblioteca CED. Aceasta a fost preluată, de
O altă parte a arhivei referitoare la celelalte asemenea, de Arhivele Statului Galați de la
servicii ale organizației a rămas la Sulina, Administrația Fluvială a Dunării de Jos, care a
în 1939 fiind preluată de Direcția Dunării avut în administrare clădirea o perioadă de după
Maritime. Din această arhivă, s-au păstrat foarte desființarea CED.
puține documente. Chiar și în absența acestor Din cercetarea fondului păstrat, precum și
documente, fondul arhivistic a oferit și încă oferă din corespondența aflată la Arhive, reiese că această
1
Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica bibliotecă a beneficiat de o mare atenție din partea
Socialistă România. Comisia Europeană a Dunării: 1856- 3
D. Zamfirescu. Călătoria în refugiu. În: Opere. Vol. 6.
1949: Inventar arhivistic 12. București, 1987, p. 10.
Partea a 2-a. București, Minerva, 1987.
2
Ibidem.

septembrie 2022 13
conducerii organizației. Ea fost constituită ca o că Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a cedat
bibliotecă de specialitate pe domeniul de activitate donația prof. Emil Vîrtosu, în 1985/86, la schimb
al CED, acoperind dreptul comercial internațional, cu Biblioteca CED. Această înțelegere nu a fost
dreptul maritim și fluvial, arbitraj etc. Sunt însă respectată8.
prezente tratate, lucrări de referință în domeniu, Referitor la integritatea Bibliotecii CED, care
lucrări de interes tehnic și administrativ, periodice se află la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale
de specialitate, dar și unele lucrări de cercetare Galați, nu ne putem pronunța, însă există supoziția
științifică moderne, străine sau românești4, de că multe lucrări au dispărut sau se regăsesc în fondul
istorie literară și lingvistică română sau străină ș.a. altor biblioteci9. Iată că, peste ani, prin obținerea
Cele mai multe ediții sunt tipărite în centre recentă a titlului Marca Europeană a Patrimoniului
urbane mari ele Europei, precum Paris, Londra, de către fostul Palat CED, actualul sediul Bibliotecii
nelipsind nici alte orașe ale lumii. S-a păstrat în Județene „V.A. Urechia”, apare oportunitatea ca
dosarele de arhivă corespondență doveditoare această bibliotecă și fondul arhivistic să reintre în
pentru achiziții cu edituri și furnizori de carte din atenția atât a cercetătorilor, cât și a publicului larg
țară și din străinătate5. prin digitizare și deschiderea accesului on-line.
În fondul arhivistic se găsesc documente
care atestă îngrijirea de care a beneficiat biblioteca,
spre exemplu, cele referitoare la refacerea ei în
19206, precum și altele legate de corespondență sau
aprobarea cheltuilelilor de achiziție a documentelor.
Interesul pentru organizarea bibliotecii este
confirmat de prezența unor lucrări de referință
în domeniul bibliotecilor: „Manuel pratique du
bibliothèque”, de Leo Crozet, la Paris, ediția din
1937, precum și „Guide pratique de bibliographie”,
de F. Calot, Paris, 1936.
Printre lucrările care atrag atenția în mod
deosebit se află cele donate de Biblioteques du Palais
de la Paix7 sau Centre Européene de la Donation
Carnegie.
În perioada interbelică au existat unele
relații de colaborare între Biblioteca „V.A. Urechia”
și CED, concretizate prin organizarea unor
evenimente, prin oferirea unor lucrări, cu titlul de
donație, din care s-au păstrat doar câteva. Printre
cele mai importante sunt monografia CED, în 1933,
o serie de lucrări de specialitate în anii 1936 și 1939,
precum și medalia Jubileului de 50 de ani, în 1906.
Mai puțin cunoscut este însă faptul că
această bibliotecă a fost obiectul unui transfer
nefinalizat, ca urmare a unui schimb între
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și Arhivele
Statului de la Galați. Episodul este relatat de
către directorul Nedelcu Oprea, în monografia
sa închinată bibliotecii gălățene. Acesta afirma
8
Nedelcu Oprea. Biblioteca Publică „V.A. Urechia”
Galați: Monografie. Galați: Biblioteca „V.A. Urechia”, Vol. 2,
4
V. Buletinul Facultății de Științe Cernăuți, 1927-1936. 2006, p. 388.
5
Direcția Generală a Arhivelor... Op. cit., p. 32. 9
Biblioteca Comisiei Dunării, de la Budapesta, deține o
6
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Galați. serie de lucrări datate încă de la fondarea CED. Disponibil la:
Fondul CED, Dosar 1183/1920. https://www.danubecommission.org/dc/fr/activite-editoriale-
7
Direcția Generală a Arhivelor... Op. cit., p. 85. de-la-cd/bibliotheque-de-la-commission-du-danube/

14 Axis Libri
Marca Patrimoniului European
Un seif rar, marca Chatwood,
în Palatul Comisiei Europene
a Dunării de la Galați

Reconstruit între anii 1922-1923, în stil preponderent neoclasic,


Palatul Comisiei Europene a Dunării, actualul sediul al Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia”, este una dintre cele mai frumoase și impozante
clădiri monument ale Galațiului.
Deși a trecut prin mai multe procese de reparații și reabilitări
după 1948, când, după desfiinţarea Comisiei Europene a Dunării,
palatul a trecut în patrimoniul statului român, s-au păstrat încă multe
dintre elementele arhitecturale decorative și utilitare originale. Printre
acestea, se află și o cameră de tezaur (Trésor) situată la demisol, cu
podea din marmură decorativă spartă, în care se depozitau în trecut
valorile Comisiei Europene a Dunării. Accesul în aceasta încăpere
se face printr-o ușa masivă, blindată, care păstrează încă vopseaua

Camelia Bejenaru
bibliotecar, Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia”

septembrie 2022 15
datând din anul 1599 - Lycophronis
Chalcidensis: Alexandra. Poëma
obscurum. Atât seiful, cât și ușa de
acces spre încăpere poartă marca
Chatwood, una dintre cele mai
importante companii britanice
producătoare de seifuri și camere de
tezaur pentru bănci care, aproximativ
din anul 1858 până în 1926, a avut
sediul în Bolton, Lancashire, după care
și-a mutat producția la Harlescott,
lângă Shrewsbury. Compania a fost
supusă diferitelor schimbări și fuziuni
în a doua jumătate a secolului al XX-
lea până când a fost, în cele din urmă,
cumpărată și a fuzionat cu marca
Chubb în anii ´70 ai secolului trecut.
Samuel Chatwood (cca 1833-
1909), fondatorul companiei, a
fost un inginer cu vaste cunoștințe
și experiență, inventator în multe
domenii ale ingineriei și membru în
diverse organisme științifice. În anul
1878, a obținut un brevet pentru
„îmbunătățire în asigurarea ușilor
sau a porților seifurilor, încăperilor
originală, verde închis, chenarul decorativ auriu și băncilor și a altor uși, porți și obloane”1. Chatwood
mânerul de dimensiuni mari din alamă. a devenit părintele seifurilor moderne, construind
Încăperea înde­plinește astăzi aceeași funcție, ceea ce a reprezentat un „Rolls Royce” al seifurilor
fiind locul unde se păstrează tezaurul Bibliotecii din întreaga lume. Acestea erau concepute pentru
Județene „V.A. Urechia” – cea mai valoroasă parte a rezista tuturor metodelor de atac, de la găurire,
a fondului de colecții speciale și carte veche, înțepare, tăiere termică, explozibili (lăcașul cheii
provenit majoritar din donația cărturarului nu permitea introducerea unei cantități suficiente
Vasile Alexandrescu Urechia, unul dintre marii de explozibil pentru a fi aruncate în aer), chiar și la
bibliofili români de la sfârșitul secolului al XIX- foc. Chatwood a construit corpul seifului din două
lea. Manuscrisele și tipăriturile de o valoare plăci de ½ inch cu cavitatea dintre ele umplută cu
excepțională, multe rare, unele unice la nivel un aliaj topit de oțel și mangan. La acea vreme,
național, sunt păstrate aici în deplină siguranță, dar acesta urma să se dovedească a fi impenetrabil prin
și în condiții optime de temperatură și umiditate, găurire cu burghiu și, în anii următori, rezistent la
încăperea fiind prevăzută din construcție cu orificii frezele oxiacetilenice.
în pereți care îi asigură o ventilație naturală. Prezentă pe piața românească încă de la
În partea dreaptă a încăperii se află un seif sfârșitul secolului al XIX-lea, compania Chatwood a
masiv, încastrat în jumătatea de jos a peretelui, cu avut mai multe reprezentanțe în țara noastră, printre
două compartimente. Seiful adăpostește cele mai care și cunoscuta casă de comerț Watson&Youell,
prețioase tipărituri din patrimoniul Bibliotecii cu sediul central de activitate la Galați și cu
Județene „V.A. Urechia” – 12 incunabule în 11 sucursale la București, Brăila, Sulina și Constanța.
volume (1472-1494), dintre care 7 au fost clasate Aceasta era specializată ca agenție de vapoare,
în categoria juridică „Tezaur” a Patrimoniului 1
Grace’s Guide To British Industrial History. Disponibil
Cultural Național și 14 ediții Elzevir, cel mai vechi la: https://www.gracesguide.co.uk/Samuel_Chatwood_(1833-
1909). Data consultării: 05.08.2022.

16 Axis Libri
Marca Patrimoniului European
birou de expediție, agenție de comisioane, depozit amplasat deasupra a două ancore intersectate, sigiliu
de mașini industriale și agricole, instalații de mori ce se pare că a aparținut reprezentantului Rusiei la
ș.a.. Domnii Watson și Youell, conducătorii casei de CED de după 1945. Deblocarea ușii se poate face
comerț, care erau foarte stimați și iubiți de gălățeni, prin deschiderea mecanismului cu o combinație
aveau meritul de ști să-și aleagă colaboratori dintre de cifre, fiind necesară, suplimentar, și deschiderea
cei mai buni specialiști din fiecare domeniu2. cu o cheie a încuietorii plasată în partea inferioară.
Compania Chatwood a fost prezentă la Încuietoarea este mascată cu o plăcuță de alamă
două ediții ale Expoziției Cooperatorilor Români, culisantă pe care este inscripționat: „Chatwood’s
prima desfășurându-se la Craiova, în 1887, iar a 2 Patent”. Seiful dispune de două compartimente:
doua la București, în 1894. La aceasta din urmă, unul în partea superioară, format dintr-un raft și
organizată din inițiativa lui Dimitrie C. Butculescu două sertare metalice, precum și unul în partea
(1845-1916), mare filantrop, om politic, de cultură, inferioară, reprezentând un seif mai mic, foarte
filolog și poliglot, la care au fost expuse peste 1500 solid, placat în interior cu lemn, care avea, probabil,
de produse românești și în jur de 500 străine, au în trecut funcție de casă de bani. Pe ușa interioară a
fost prezentate și „casele seifului mic se păstrează,
de fier” ale lui Samuel încă intactă, emblema
Chatwood, (ortografiat companiei Chatwood
Chativood)3 din Bolton, – un scut cu chenar
Anglia. roșu și auriu, în centrul
Seiful, marca căruia este reprezentat,
Chatwood Invincible, pe fond roșu, un elefant
produs la Bolton, purtând pe spate un
aflat în camera tezaur turn fortificat încadrat
a Palatului CED din într-un triunghi.
Galați, este dotat cu De jur împrejurul
un sistem complex triunghiului sunt
de închidere brevetat. imprimate cu auriu cele
Corpul este solid în toate 57 de premii câștigate
colțurile, fiind construit la expozițiile inter­
din plăci de oțel turnat. naționale pentru seifuri
Ușa exterioară este și încuietori, printre
masivă, cu balamale care: Philadelphia, 1876,
mari expuse, cu o placă Amsterdam, 1883, Paris,
de blocare a încuietorii 1873, Manchester, 1875,
din alamă și un mâner Sydney, 1879, Vienne,
de tragere asemănător 1875, Bucharest, 1894,
cu cel de la ușa de la Craiova, 1887 etc.
intrarea în încăpere. Seiful păstrează și cele
Ușa seifului păstrează, două chei originale ale
de asemenea, culoarea încuietorilor, ambele
originală verde închis având inscripționate
și chenarul decorativ. În partea stângă a acesteia, în partea superioară numărul de siguranță și
se păstrează un fragment de sigiliu imprimat în localitatea Bolton, unde a fost produs seiful.
ceară roșie cu un text indescifrabil, în limba rusă, Acest vechi obiect de care beneficiem nu are
doar valoarea intrinsecă de a ne apăra valorile, ci și
2
Fermo, I. Marile noastre case de comerciu : Casa
pe aceea de mărturie istorică care aduce un plus de
Watson & Youell. În: România Ilustrată: Revistă de familie.
An.6, nr. 4-6, iul.-sept. 1908, p. 50. eleganță și noblețe Palatului Comisiei Europene a
3
Ghidul Exposițiunei Cooperatorilor din țară pentru Dunării de la Galați.
Bucuresci. Bucuresci: Editura Tipografiei G.A. Lăzăreanu,
1894, p. 167.

septembrie 2022 17
rof esional

Muzeele prin ochii copiilor

„Educația este ceea ce rămâne


după ce ai uitat tot ce ai învățat în școală”
(Albert Einstein)

Peste 5000 de elevi din mediul rural gălățean au beneficiat de


vizite culturale gratuite la muzeele din municipiul Galați, datorită
unui proiect complex desfășurat de către Consiliul Județean Galați, la
inițiativa președintelui Costel Fotea.
Copiii cu vârste cuprinse între 11-13 ani, însoțiți de cadre
didactice din școlile în care învață, au făcut câte un periplu de o zi
printre comorile Muzeului de Artă Vizuală și ale Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea”, au descoperit cu uimire acvariile și colecțiile științifice
ale Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”,
s-au relaxat în minunata Grădină Botanică și au urmărit cu interes
activitatea unor specii rare de animale din Grădina Zoologică, precum
leul african ori tigrul siberian. Muzeul Satului și Muzeul Pescăresc,
prin reconstituirile etnografice, au provocat, de asemenea, copiii la o
călătorie în timp, în lumea bunicilor și străbunicilor.
„Este un proiect de suflet pentru mine, pe care din cauza
pandemiei nu l-am putut face mai devreme. Mii de copii din satele
gălățene și din orașele aflate la zeci de kilometri de municipiul Galați

Gabriela Istrate
bibliotecar, Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia”

18 Axis Libri
Pandemia de Covid-19 a
limitat interacțiunea copiilor
atât cu adulții formatori din
viața lor, cât și cu ceilalți
copii. Purtarea măștii de
protecție, distanțarea socială,
desfășurarea școlii în mediul
on-line a diminuat considerabil
crearea de oportunități în
vederea construirii de relații
socio-emoționale eficiente
și, pe lângă toate aceste
lucruri care au contribuit
negativ la dezvoltarea lor
au mers, pentru prima dată,
la un muzeu. Posibilitățile
financiare limitate sau distanța
mare până în municipiul Galați
i-au împiedicat pe mulți să vadă
cu ochii lor cum arată Grădina
Zoologică, acvariile de la
Complexul Muzeal de Științele
Naturii sau obiectele vechi de
mii de ani descoperite de către
arheologii Muzeului de Istorie.
Toți elevii au avut transportul
asigurat din localitățile de
domiciliu, au avut profesori
care să-i însoțească, au primit
armonioasă, pentru copiii din mediul rural
pachețel dimineața și un prânz la restaurant și se vor
posibilitățile financiare limitate și/sau distanțele
bucura de lumea minunată pe care o vor descoperi la
mari până în municipiul Galați au reprezentat
fiecare muzeu”, a declarat Costel Fotea, președintele
piedici importante în posibilitatea de a descoperi
Consiliului Județean Galați.
oportunități de dezvoltare pentru viitor, contexte
Cunoașterea patrimoniului cultural gălățean
noi în care să-și poată surprinde pasiuni, afinități,
și promovarea acestuia ca factor educativ contribuie
înclinații profesionale.
semnificativ atât la cultivarea valorilor culturale ale
Astfel, proiectul desfășurat de Consiliul
elevilor, cât și la dezvoltarea uneia dintre cele opt
Județean Galați, ce se dorește a fi unul cu caracter
competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul
repetitiv, anual, a oferit celor 5000 de copii
vieții, recomandate de Parlamentul European și
din satele gălățene perspective extraordinare
Consiliul Uniunii Europene, și anume: conștiința
de viitor, șansa dezvoltării competențelor și
și expresia culturală. Este important ca cei mici să
comportamentelor sociale adecvate în anumite
cunoască ce înseamnă patrimoniul cultural, să-și
contexte, având efecte benefice asupra evoluției
descopere propria identitate, aflată în evoluție într-o
ulterioare a personalității acestora. O atitudine
lume a diversității culturale, și să înțeleagă cum
pozitivă față de cultură implică, de asemenea,
uneori artele și alte forme culturale pot fi o modalitate
pentru elevii gălățeni, curiozitate față de lumea
de a vizualiza și de a modela lumea. Cunoașterea
înconjurătoare, deschidere la noi posibilități și
patrimoniului material și imaterial dezvoltă respectul
dorința de a mai participa la astfel de experiențe
și o atitudine deschisă și pozitivă față de diversitatea
culturale.
expresiilor culturale, împreună cu o abordare etică și
responsabilă a proprietății intelectuale.

septembrie 2022 19
rof esional

Biblioteca Județeană
„V.A. Urechia”
întotdeauna în sprijinul
comunității locale
Așa cum v-a obișnuit deja, mai ales odată cu apariția contextului
pandemic, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și-a continuat rolul
asumat de a fi aproape de comunitatea locală în rezolvarea problemelor
cu care se confruntă zi de zi. Punând accent pe serviciile care vin în
sprijinul populației de vârsta a treia, precum și în sprijinul celor mai
puțin familiarizați cu mediul electronic, bibliotecarii gălățeni sunt
gata de fiecare dată să ofere ajutor personalizat concetățenilor care se
confruntă cu provocările aduse de serviciile disponibile în Internet.
Această nevoie a ieșit și mai mult în evidență odată cu declanșarea
pandemiei de Covid-19, atunci când gălățenilor li s-a oferit sprijin
pentru folosirea platformei Vaccinare.ro și ulterior pentru eliberarea
adeverințelor și certificatelor digitale de vaccinare, implicit pentru
folosirea dispozitivelor mobile pentru accesarea și utilizarea acestor
platforme, dar și pentru accesarea altor servicii disponibile on-line,
precum realizarea şi folosirea de conturi on-line pentru utilităţile
publice (telefonie, electricitate, gaz, apă), crearea de conturi de e-mail
și conturi pe platforme de socializare, instruire în folosirea propriilor
dispozitive mobile, pentru folosirea platformei Ghiseul.ro (taxe şi
impozite locale), programări on-line pentru eliberarea actelor de
identitate, precum și în alte situaţii legate de utilizarea calculatorului
şi de accesarea internetului.
Instrumentele on-line de interacțiune au constituit un nou prilej
de a veni în ajutorul gălățenilor și în cazul procesului de recenzare a Camelia Toporaş
populației și a locuințelor care, decalat cu un an de zile din cauza şef Serviciu Referințe,
pandemiei, s-a desfășurat în acest an, în premieră, în format on-line, cea Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia”
de-a doua etapă, a autorecenzării, debutând în data de 14 martie 2022.
Debutul recensământului persoanelor și locuințelor (RPL 2021),
coordonat de Institutul Național de Statistică, a fost reprezentat de fapt
de data de 1 februarie 2022, atunci când s-a început popularea bazei de
date RPL2021 cu informații preluate din surse administrative, pentru ca
apoi, începând cu 14 martie 2022, persoanele care au avut posibilitatea
și cunoștințele necesare pentru folosirea instrumentelor on-line să
acceseze site-ul dedicat, urmând pașii procesului de autorecenzare și
completând formularul dedicat. Conform datelor publice furnizate,

20 Axis Libri
în urma acestei etape doar 46% dintre români, mai Începând cu data de 31 mai, s-a desfășurat
exact un procent de 46% din populația înregistrată ultima etapă a RPL2021, prevăzută în strategia INS,
în baza de date a INS, au reușit să parcurgă etapele și aceea de colectare a datelor de pe teren de către
să se autorecenzeze on-line. recenzori, prin interviuri faţă în faţă și înregistrarea
În sprijinul persoanelor care nu dețineau datelor în chestionarul electronic, cu ajutorul
instrumentele sau cunoștințele necesare pentru a tabletelor, această etapă urmând să se încheie,
accesa platforma RPL2021, au fost înființate puncte conform calendarului declarat, în data de 17 iulie
fixe de asistare a autorecenzării, unul dintre acestea 2022.
fiind stabilit la sediul central al Bibliotecii Județene Colectarea nesatisfăcătoare de pe teren a
„V.A. Urechia”, acolo unde un recenzor desemnat datelor statistice, ce poate avea un impact drastic
de Primăria Municipiului Galați a oferit sprijin asupra alocărilor bugetare, aflate în corelare
persoanelor interesate, la punctul de autorecenzare cu numărul locuitorilor, a determinat INS să
asistată, stabilit la pupitrul de referințe din holul reînființeze unele puncte fixe de recenzare, către
central al bibliotecii. care să se îndrepte cei care din diverse motive nu
Numărul mare de solicitanți care au venit au putut să se autorecenzeze sau nu au reușit să se
la bibliotecă pentru a se autorecenza on-line i-a întâlnească față în față cu recenzorii de teren.
determinat pe aceștia să apeleze și la bibliotecarii Unul dintre cele patru puncte fixe de recenzare
specializați în acordarea de asistență pentru folosirea din municipiul Galați a fost stabilit la Biblioteca
instrumentelor disponibile în mediul electronic. Județeană „V.A. Urechia”, instituție subordonată
Astfel că, o parte a gălățenilor veniți să se
autorecenzeze la bibliotecă, au beneficiat
și de instruire în folosirea instrumentelor
on-line, accesând platforma RPL2021
în cadrul Compartimentului Referințe
electronice/Internet, parte a Serviciul
Referințe, unde au reușit să se
autorecenzeze și să obțină ulterior și
dovada autorecenzării, tipărită în cadrul
aceluiași compartiment. Astfel, un număr
de cca 250 de utilizatori au fost ajutați,
pe parcursul unor sesiuni de instruire
scurte sau extinse de folosire a platformei
dedicate, să se autorecenzeze on-line în
perioada 14 martie – 27 mai 2022.
Cu acest prilej, o parte dintre gălățeni, care nu Consiliului Județean Galați, care alături de celelalte
mai pășiseră de mult pragul bibliotecii, au avut ocazia trei puncte (Primăria Municipiului Galați, Direcţia
să afle că la bibliotecă pot beneficia de mult mai Judeţeană de Statistică Galaţi și Direcția de Asistență
multe servicii decât cele la care s-ar fi așteptat. Este Socială a municipiului Galați) a contribuit la efortul
adevărat că o parte dintre cei care au solicitat serviciile de a atinge procentul de populație necesar pentru
bibliotecarelor din cadrul Compartimentului ca Recensământul Populației și Locuințelor din
Referințe electronice/Internet știau acest lucru încă municipiul Galați să poată fi considerat încheiat cu
din perioada în care beneficiaseră de ajutor pentru succes.
a se programa pe platforma națională de vaccinare Astfel că, dacă în prima etapă, bibliotecarii
împotriva Covid-19 sau de când primiseră ajutor din cadrul Compartimentului Referințe
pentru a-și plăti impozitele pe platforma Ghișeul. electronice/Internet au oferit gălățenilor dornici
ro sau pentru a realiza programări on-line la diverse să se autorecenzeze sprijinul lor în folosirea
alte servicii publice, cea mai recentă fiind provocarea calculatoarelor puse la dispoziție în cadrul
adusă de rezervarea și atribuirea locurilor de parcare compartimentului dedicat, începând cu 10 iulie,
în cartierele gălățene prin accesarea aplicației pe parcursul a trei săptămâni, în colaborare cu
informatice dedicate a Primăriei Municipiului Galați. Direcția Județeană de Statistică Galați, au realizat

septembrie 2022 21
interviuri de recenzare față în față și au introdus susținut și timp suplimentar dedicat pentru
datele colectate în tabletele alocate. încheierea în timp util a sarcinilor asumate, așa
Numărul mare de gălățeni care s-au cum declara în presă și directoarea bibliotecii, dna
îndreptat spre bibliotecă, percepută ca una dintre Corina Dobre: „Am ales să venim din nou în sprijinul
instituțiile publice gălățene cu încredere crescută comunităţii oferindu-le gălăţenilor tot suportul de care
în rândul comunității locale, pentru a se recenza, au nevoie pentru a se recenza. Ne bucurăm că oamenii
a determinat mobilizarea întregului personal al au încredere în Bibliotecă şi în colegele noastre, dovadă
Serviciului Referințe. În scopul evitării aglomerării numărul foarte mare de persoane recenzate. Suntem
solicitanților, precum și pentru reducerea timpului centrul la care au apelat cei mai mulţi gălăţeni, atât
de așteptare al celor care doreau să se recenzeze, în tineri, cât şi seniori. Este multă muncă, colegele
paralel cu introducerea formularelor pe tabletele lucrează destul de mult şi în afara programului de
alocate, au fost preluate date și pe formulare tipărite, lucru pentru a rezolva toate cererile”.
care au fost ulterior introduse, în cel mai scurt Astfel, după ce au ajutat gălățenii să se
timp posibil, în baza de date INS. programeze pentru vaccinarea
Astfel, o organizare eficientă a împotriva Covid-19 și să obțină
punctului de recenzare de la sediul apoi certificatele de vaccinare
bibliotecii a adus spre aceasta un on-line, să plătească taxe și să
număr mare de solicitanți, care, acceseze servicii disponibile
cu sprijinul eficient și responsabil on-line, echipa de la Biblioteca
al bibliotecarelor, au parcurs Județeană „V.A. Urechia”,
procesul de recenzare într-un formată din bibliotecarii din
timp scurt. cadrul Serviciului Referințe
În acest mod, rolul (compartimentele Referințe
bibliotecii publice, acela de a electronice/Internet, Centrul
sprijini comunitatea locală în de Informare Comunitară și
surmontarea problemelor de Informare bibliografică) au
zi cu zi a fost pe deplin dovedit realizat interviuri de recenzare
de Biblioteca Județeană „V.A. față în față și au introdus datele
Urechia”, iar proiectul derulat de colectate în tabletele alocate,
Serviciul Referințe sub simpla titulatură de „Servicii ajutând un număr de circa 1970 de persoane și
în sprijinul comunității locale”, inițiat odată cu recenzând un număr de circa 800 de locuințe.
începerea pandemiei de Covid-19, la începutul Beneficiind de încrederea pe care biblioteca
lunii ianuarie a anului 2021, și-a găsit o continuare publică o are în fața cetățenilor, cu siguranță că în viitor
logică și adecvată prin sprijinirea atât a cetățenilor instituțiile abilitate, precum și Asociația Națională a
gălățeni, cât și a instituțiilor statului. Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
Derularea unor astfel de programe de sprijin vor analiza mai din timp astfel de oportunități de
a crescut vizibilitatea bibliotecii județene și a întărit promovare a rolului pe care biblioteca îl poate avea
prestigiul acesteia în comunitate, pe lângă faptul că în comunitate și vor încheia protocoale de colaborare
a determinat gălățenii să revină în spațiul primitor pentru derularea unor astfel de acțiuni de amploare
al instituției de cultură sau să pășească pentru care vin în sprijinul societății civile în situații de
prima dată pragul acesteia și să facă cunoștință criză cum a fost cea a pandemiei de Covid-19 sau
implicit și cu alte servicii ale bibliotecii, descoperind a unor programe de importanță națională, acestea
noi modalități de petrecere a timpului liber sau dovedindu-și eficiența pe termen îndelungat și
proiecte dedicate istoriei comunității, precum cel de crescând vizibilitatea bibliotecii în comunitate, așa
conservare a memoriei locale, derulat de asemenea cum s-a întâmplat și în cazul Bibliotecii Județene
în cadrul Serviciului Referințe (Fotografia ta, istoria „V.A. Urechia”, instituție subordonată Consiliului
noastră! Amintirile voastre, istoria Galațiului!). Județean Galați, care a reușit să devină un centru
Nici colegele noastre nu au fost mai prejos, s-au comunitar recunoscut în rândul gălățenilor, în
simțit utile și s-au bucurat să își ajute concetățenii, special pe parcursul ultimilor ani.
chiar dacă uneori acest ajutor a implicat un efort

22 Axis Libri
rof esional

CLUBUL CURIOŞILOR
Program educaţional de vacanţă

Astăzi, ne amintim cu nostalgie de vremea „generației cu cheia


la gât”, adică acele vremuri când copiii se jucau în fața blocului, cu
cheia de la apartament purtată la gât, pe un șnur. În prezent, atât
școala, cât și instituțiile de cultură, oferă copiilor, pe perioada vacanței
de vară, o gamă variată de activități nonformale, pe cât de atractive,
pe atât de distractive.
În acest sens, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, instituție
subordonată Consiliului Județean Galați, a derulat în această vară
mai multe proiecte și programe de vacanță. Clubul de vacanță pentru
copii, Clubul Curioșilor, organizat de Compartimentul Împrumut la
domiciliu pentru copii, devenit tradiție, are ca grup țintă copiii cu
vârsta cuprinsă între 6-14 ani. Întâlnirile clubului au avut loc în fiecare
zi de miercuri, în perioada 6 iulie–31 august 2022. Copiii prezenți au
beneficiat de programe artistice, educative, jocuri amuzante, ore de
actorie, ore de pictură, ore de învățat limbi străine, precum și ateliere
de lectură. Toate activitățile din cadrul acestui club s-au derulat la
sediul central, în curtea bibliotecii.
Prima întâlnire a fost în data de 6 iulie 2022, în intervalul orar
10:00–12:00. În prima parte a programului a avut loc premierea

Maricica
Târâlă-Sava
responsabil, Împrumut la
domiciliu pentru copii,
Biblioteca Județeană
„V.A. Urechia”

septembrie 2022 23
câștigătorilor concursului de creație literară urmat ora de limbă germană, ce s-a derulat într-o
„Condeiul fermecat”. Au urmat elevii Școlii atmosferă relaxantă și interactivă, copiii descoperind
Gimnaziale Nr. 28, coordonați de colectivul de primele cuvinte din limba germană. Abilitățile de
cadre didactice al școlii, care au prezentat un amplu îndemânare s-au definitivat prin realizarea celor
program de jocuri interactive intitulat „Literație mai amuzante exponate din hârtie, sub îndrumarea
prin muzică și dans”. Dintre activități, cele mai doamnei prof. Georgiana Dicu, în cadrul „Atelierului
amuzante au fost: Joc spargerea gheții, Cube de craft”. Dar cum lectura are locul ei bine definit,
story și Dansul imitației. Copiii, manifestându-și în activitățile de bibliotecă, prof. Tufă Tincuța
imaginația și creativitatea, au realizat i-a îndemnat pe micii curioși
cele mai frumoase povești și desene, să descopere lumea minunată a
reprezentative pentru tema zilei - poveștilor prin jocuri interactive și
Prietenia. La următoarea întâlnire distractive. Invitat la lectură a fost
au fost prezenți membrii Clubului și micuțul ȘTEFAN Povestitorul,
„Meb artistic School”, coordonați participant la concursul televizat
de instuctor Monica Bănceanu. „Românii au talent”. La penultima
Copiii talentați ne-au încântat cu un întâlnire, din 24 august 2022, a fost
program artistic de joc, dans și voie din nou rândul elevilor de la Școala
bună. În partea a doua a programului, Gimnazială nr. 28, coordonați de
domnul profesor dr. Corneliu Goldu colectivul de cadre didactice al
ne-a amintit că, deși este vacanță, școlii, care s-au implicat în jocuri
avem în permanență nevoie de limba ce au avut ca temă Emoția mea,
română. După prezentarea primul prietena mea!
joc „Jocul silabelor”, domnul profesor Dar cum și ce este frumos
ne-a propus un nou joc, în curs de are un sfârșit, în data de 31 august
editare, „Jocul sunetelor”. La întâlnirea din 20 iulie 2022 s-a încheiat activitatea Clubului Curioșilor.
2022, actorul Aurelian Iorga, de la Teatrul pentru După un program artistic susținut de membrii
Copii și Tineret „Gulliver” Galați, a interacționat Clubului „Meb artistic School”, coordonați de
cu cei mici, povestindu-le despre frumoasa profesie instuctor Monica Bănceanu a avut loc premierea
de actor și totodată implicându-i într-un joc de colaboratorilor și a celor mai fideli participanți
scenă. Studentele Elena-Denisa Emandi, Roxana la activitățile de vacanță. Pe întreaga perioadă a
Bîclea și Florentina Anastasiu, de la Facultatea de clubului au fost prezenți la activități și copiii de
Arte, Secția Actorie, i-au provocat pe copii la câteva la Centru de Zi „Prietenii școlii” de la Agenția
jocuri amuzante, cum ar fi: Ninja, Samurai sau „Alternativa”, copiii de la Fundația „Inimă de
Transformarea din lumea minunată. Spontani, veseli Copil”, voluntarii și cititorii bibliotecii.
și plini de energie, copiii au învățat tehnici de actorie, Cu nostalgia amintirilor frumoase ne-am luat
de dezvoltare a atenției și abilități de comunicare. În la revedere de la pitici, dar le-am promis că vom
data de 27 iulie 2022, curtea bibliotecii a răsunat de reveni cu noi oferte de proiecte pentru toamnă, pline
glasurile copiilor plini de veselie și voie bună. Elevii de activități și noutăți editoriale, iar ei ne-au asigurat
clasei a III-a ai Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, că vor rămâne cei mai fideli cititori ai Bibliotecii!
coordonați de doamna prof. înv. primar Mihaela
Radu, au invocat ploaia, printr-un frumos dans
al „Paparudei”. A urmat premierea câștigătorilor
concursului on-line „Jocurile copilăriei”, după care
ne-am distrat cu cele mai interesante jocuri de grup:
„Țară-țară, vrem ostași!”, „Batista parfumată”, „Ninja”,
„Săptămâna”, „Sticluța cu otravă”, „Șotron” și multe,
multe alte jocuri amuzante. Cele mai frumoase desene
inspirate din natură au fost realizate de cei mici,
sub îndrumarea doamnei prof. Miruna Cărăușu. A

24 Axis Libri
rof esional

Vacanță
în lumea cărților

După o perioadă restrictivă și dificilă pentru noi toți, curtea


Bibliotecii „V.A Urechia” Galați, instituție subordonată Consiliului
Județean Galați, s-a umplut iar de râsetele copiilor și așa a rămas
pe toată perioada verii în cadrul proiectelor: „Cafeneaua Culturală”
și „Tabăra de Creație Axis Libri”. Socializarea a fost punctul forte al
tuturor întâlnirilor, iar cei prezenți au lucrat în echipe, și-au făcut
prieteni noi, și-au împărtășit experiențe și au adunat amintiri de
neuitat. Voluntarii implicați în proiecte au avut șansa să colaboreze cu
cei de vârsta lor, să învețe să devină membri funcționali ai unui grup,
să experimenteze valorile, credințele și comportamentele comune ale
acestuia, în același timp dezvoltându-și capacitatea de a se integra
în mediul plăcut, educativ și creativ al bibliotecii, de a reacționa la
diverse sarcini și situații neprevăzute.
Clubul de vacanță „Cafeneaua Culturală” este un proiect
educațional de vacanță, inițiat din anul 2008 și organizat de
Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru adulți din cadrul
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați. Programul educațional
s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, s-a desfășurat
în perioada 7 iulie-1 septembrie 2022 și a cuprins o bogată ofertă de
activități specifice vacanței de vară, având deja tradiție în organizarea
activităților culturale și de loisir pentru adolescenți.
Programul s-a desfășurat săptămânal, în fiecare joi, cu începere
de la ora 10:30 în curtea exterioară a sediului central al bibliotecii.
Raluca Oancea Prin continuarea acestui proiect am dorit să stimulăm interesul
bibliotecar, Biblioteca pentru lectură în rândul tinerilor, să promovăm imaginea Bibliotecii,
Județeană „V.A. Urechia” să creștem numărul de cititori înscriși, dar și să le oferim tinerilor
oportunitatea de a petrece timp de calitate alături de oameni de la care
au ce învăța și care le pot servi ca exemple.
Clubul de vacanță pentru adolescenți „Cafeneaua culturală” a
debutat în data de 7 iulie 2022, când participanții, prezenți în număr
mare, au asistat la demonstrația de karate susținută de CS Kodo Galați,
sub îndrumarea domnului antrenor Mihai Tâmpeanu. De la el am
aflat că artele marțiale nu te învață doar să lovești, te învață și cum să
încasezi o înfrângere usturătoare cu orgoliul intact. Sportul karate te
învață cum să înfrunți astfel de momente, să înveți din ele și să mergi

septembrie 2022 25
mai departe așa cum doar marii lideri știu să o facă. încurajându-i pe tineri să își atingă țelurile și să
Cu alte cuvinte, te învață să perseverezi indiferent demonstreze că nimic nu este imposibil. Cortina
cât de multe obstacole întâlnești în cale. La finalul s-a tras pe 1 septembrie odată cu festivitatea de
întâlnirii, cei prezenți și-au testat creativitatea și închidere, iar concluziile ne-au demonstrat că am
îndemânarea construind un turn din spaghetti, cel reușit să îi ajutăm pe cei din grupul țintă să își
mai înalt și mai rezistent fiind premiat. Dar ceea ce dezvolte aptitudinile de comunicare și relaționare,
a contat, în primul rând, la întâlnirea de joi, a fost încrederea în propriile capacități, stima de sine,
prietenia, care s-a tradus prin zâmbete, veselie și creativitatea, toleranța și să se implice voluntar în
timp de calitate. activități recreativ instructive.
Subiectele dezbătute la „Cafeneaua Culturală” „Tabăra de Creație Axis Libri” s-a desfășurat pe
în data de 21 iulie 2022 şi anume: consumul de toată perioada verii, marțea, la sediul central, începând
droguri și substanțe etnobotanice și selfie-uri în locuri cu ora 10:30. Atelierele au fost împărțite pe două
periculoase s-au dovedit a fi de un real interes pentru domenii: „Artă” și „Creație literară” și și-au propus
adolescenți, ei aflându-se la vârsta curiozității, căutării să urmărească dezvoltarea anumitor abilități precum:
propriei identități, dorinței de a experimenta. Invitații imaginația, concentrarea, inteligența emoţională,
prezenți, doamna Cristina Tănase, de la Centrul limbajul, componenta socială, abi­lităţile practice şi
de Prevenire, Evaluare și simţul artistic, cu ajutorul
Consiliere Antidrog Galați, jocurilor, poveştilor, teh­
subcomisar Loredana nicilor de dezvoltare
Geană și comisar Andrei- personală şi emoțională
Viorel Butoiu, de la Biroul şi a dialogului din timpul
Siguranță Școlară din cadrul atelierelor.
IPJ Galați, au oferit atât „Vacanța în culori”,
informații, cât și exemple i-a provocat pe participanții
concrete din activitatea pe de toate vârstele, aceștia
care o desfășoară, au răspuns explorându-și latura
la întrebări, ajutându-i pe artistică și realizând
tineri să înțeleagă că, pe lucrări vesele, însuflețite
măsură ce cresc, devin responsabili pentru sănătatea de imaginația lor fără margini. De la mic la mare,
și viața lor, așa că este important să mențină o bună s-au bucurat de o experiență interesantă, culorile au
comunicare cu familia și școala pentru a face alegeri prins contur pe planșe, în manifestări creative pline
corecte. de fantezie.
Deoarece viața este plină de neprevăzut, iar Terapia prin artă, în special modelajul, îi ajută
situațiile riscante pot să apară oricând, sesiunea pe copii să aibă încredere în ei înşişi, să se descopere
informativă „Cum se acordă primul ajutor”, pe sine şi să se exprime mai liber, dar îi ajută şi în
susținută de domnul Gheorghe Lupu, din cadrul relaţiile cu ceilalţi. Copiii au modelat, au explorat
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General diverse metode de texturare şi au realizat forme
Erimia Grigorescu” Galați, a atras un număr mare spontane obţinute prin scobire.
de tineri în data de 28 iulie 2022. S-a discutat despre Atelierele de creație literară i-au purtat pe
importanța vitală a cunoștințelor de prim ajutor cei mici în lumea Ninei Cassian și au învățat, de
atât la nivel de individ, cât și la nivel de societate, asemenea, cum să redacteze un eseu.
deoarece permit asistarea persoanelor rănite, în caz Am sărbătorit împreună o vară de neuitat
de accident sau situație de urgență, până la sosirea și am reușit să oferim comunității o paletă cât
cadrelor medicale. mai largă de activități, astfel încât oricine a călcat
Printre temele dezbătute în cadrul „Cafenelei pragul instituției noastre s-a simțit ca într-o mare
Culturale” s-au numărat și cele de dezvoltare și frumoasă familie, a găsit sau a regăsit plăcerea
personală: „Povești de succes” - 4 august 2022, lecturii, dar și ambientul propice petrecerii
„Care este talentul tău” - 25 iulie 2022, „Cum ne timpului liber. Mulțumim tuturor colaboratorilor,
alegem profesia” - 11 august 2022, „Practici pentru o voluntarilor și participanților. Succes în noul an
dezvoltare armonioasă” - 18 august 2022, iar cei care școlar şi să ne vedem cu bine vara viitoare!
au susţinut discursuri și-au împărtășit experiența

26 Axis Libri
rof esional

BiblioVACANȚA
șapte ani în culori

Aflat la ediţia Curcubeului, Clubul BiblioVACANŢA şi-a


aşteptat cu multă nerăbdare toți simpatizanţii, mai mari sau mai mici,
la o nouă rundă de ateliere.
Proiectul nostru este o expresie a entuziasmului, a dragostei față
de copii, reflectând dorința ca biblioteca să devină un mediu prietenos
în care micuții să descopere nu doar gustul lecturii, ci și ateliere
interesante, ludice și recreative. Așa că am lăsat să zboare nerăbdător
programul activităților care i-a atras subtil în lumea poveştilor, a
artelor, a lecturii, a astronomiei, a cunoaşterii și a jocului.
Am conceput o vastă paletă de activități ludice, care să-i poarte
creativ pe micuții cititori într-o lume în care am inserat domenii
atractive. Noi, bibliotecarii, ne-am transformat în inițiatori și amfitrioni
ai lumii poveștilor, alături de voluntari inimoși. Ne-am lustruit bagheta
magică și am început „joaca”, astfel încât proiectul nostru să devină un
antidot capabil să înfrângă capcana internetului. Împreună cu profesorii
voluntari am înlesnit copiilor o călătorie a desăvârșirii, staționând în
fiecare atelier, astfel încât să anime și să deschidă noi orizonturi.

Cecilia Manolescu
bibliotecar, Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia”

BiblioVACANȚA a debutat cu zâmbete, cu jocuri interactive


și cu activități interdisciplinare în care arta cuvântului și biologia
s-au împletit armonios. După un scurt exercițiu de spargere a gheții,
micuții participanți au fost invitați să descopere prin joc și să mimeze
personajele din opera „Cartea cu Apolodor”, de Gellu Naum. Apoi,
ghidați de către inimoasele doamne profesoare Cateluța Enciu și

septembrie 2022 27
rof esional
Ștefania Sandu, copiii Ne-am îndreptat
au rezolvat un rebus ce a apoi spre atelierul de
avut drept cuvânt-cheie circulație, unde am învățat
numele protagonistului să fim responsabili. Și
operei. Activitatea a pentru că de fiecare dată
continuat cu un atelier colaborăm cu diverse
de lectură ce s-a împletit instituții ale comunității
firesc cu o incursiune noastre, am fost onorați
în mediul de viață al și încântați, la această
animalelor de la circ, ediție, să avem împreună
prietenii lui Apolodor. cu noi pe reprezentanții
Am învăţat că prietenii și familia sunt valori eterne Biroului Siguranță Școlară - IPJ Galați, domnul
pe care omul trebuie să le descopere de la vârste Cms. Butoiu Andrei și doamna Scms. Geană
fragede. Așadar, prichindeii noștri au pornit alături Loredana și domnul asp. Toderașc Valentin - Biroul
de simpaticul pinguin într-o aventură, descoperind Rutier. Am devenit mai prudenți, deoarece am
multe peripeții, chiar au creat versuri sugestive aflat informații referitoare la necesitatea respectării
pentru el, au cântat și au dansat. Iată cum textul regulilor din viața de zi cu zi. Cu un extraordinar
literar devine punct de plecare pentru celelalte arte! interes, copilaşii au ascultat o serie de sfaturi privind
Robert Sandu, un adolescent talentat, ne-a bucurat responsabilizarea micilor pietoni și au conștientizat
sufletele cu un recital minunat, iar copiii l-au pericolele la care se expun. Ne dorim să formăm
acompaniat cu mare drag. Cu toții am participat la copii responsabili, care să respecte legile, să adopte
un adevărat spectacol. comportamente și atitudini corecte. Pe lângă
În a doua săptămână, am poposit în atelierul activitatea de educație rutieră, copiii au beneficiat
distracţiei. Platon spunea că: „Muzica este o lege de o discuție pe teme actuale și, din păcate, din ce
morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt în ce mai întâlnite în societatea actuală: bullying și
închipuirii, farmec tinereții, viață și veselie tuturor cyberbullying. Atelierul a avut scopul de a preveni
lucrurilor, ea este esența ordinii, înălțând sufletul agresivitatea și violența în mediul școlar, astfel
către tot ce este bun, drept și frumos.” Muzica este încât fiecare copil să se simtă încurajat, motivat, în
magie, iar noi ne-am simțit fermecați în atelierul deplină siguranță, să fie responsabil și capabil să-
muzical, condus de bagheta magică a minunatei și gestioneze emoțiile, printr-o atitudine tolerantă.
doamne Doina Cecoi, vocal coach. Biblioteca noastră Activitatea a fost una extrem de interesantă și utilă,
și-a dechis larg brațele pentru a împleti armonios atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. La
frumusețea muzicii și parfumul verii. Acest tezaur finalul atelierului, toţi au promis că vor fi pietoni
muzical ne-a fost oferit de un grup de copii talentaţi responsabili.
ai Școlii de Canto „Vital Music”, coordonați cu multă Apoi, am staționat în atelierul intitulat
dăruire de către Super Profa de muzică. Artiștii BiblioCINEMA. În fiecare joi, cu mic cu mare,
noștri au bătut la ușa căldurosului anotimp, iar noi cuprinși de nerăbdare, la cinematograf ne-am
ne-am bucurat de darurile lor muzicale. Am fost prezentat și multe filme am vizionat. Cum să nu
încântați să-i cunoaștem și să-i ascultăm,
dorindu-le mult succes pe Drumul
Muzicii. Timp de trei zile, invitata noastră
a pregătit copiilor provocări amuzante,
descoperind potențialul artistic al fiecărui
participant. Am încercat să ne armonizăm
cu boomwhackersuri, am cântat la hârtia
de copt, apoi ne-am transformat într-o
orchestră haioasă. Am debutat cu joacă,
apoi am avut parte de o sesiune interesantă
de cântat, ne-am împrietenit cu muzica și
am transformat ziua într-un curcubeu de
zâmbete.

28 Axis Libri
contribuie la polenizarea florilor, dar
am descoperit cu surprindere că viaţa
într-un stup de albine este un adevărat
miracol. Copiii au aflat că fiecare albină
are un rol bine definit în cadrul familiei,
unde găsim mai multe specializări. Astfel,
matca are menirea de a depune ouă şi de
a asigura înmulţirea stupului, trântorii se
împerechează cu matca contribuind la
perpetuarea speciei, albinele lucrătoare
adună nectarul şi polenul, asigurând
hrana familiei, albinele cercetaşe caută
sursele de nectar, albinele apărătoare de
te bucuri de vacanță, când la Club totul este plin la urdinişul stupului păzesc cu străşnicie rezerva
de viață? Am privit și ne-am amuzat, am înțeles de miere, chiar cu preţul vieţii lor etc. Și povestea
că transpunerea poveștilor pe o peliculă ține de hărniciei lor nu se sfârșește aici. Tema activității
creativitatea regizorului, dar ce este mai important, ne-a dovedit că pentru a realiza ceva prețios pentru
am învățat ce înseamnă puterea echipei. noi toți trebuie să lucrăm împreună, ca o familie,
Ne-am îndreptat apoi spre atelierul de creație acționând mereu cu hărnicie, disciplină, abnegaţie,
și am constatat că mânuțele noastre au puteri magice muncă în echipă, spirit de sacrificiu, așa cum micile
și pot face lumea mai frumoasă. Am zburdat printre vietăți ne-au demonstrat-o. O activitate delicioasă…
baloane colorate și șotroane vesele, ne-am distrat în ca un fagure de miere!
atelierele de joacă și de limbi străine. Ne-am înălțat apoi în lumea astronomiei,
Am făcut un popas şi în atelierul de geografie unde cerul și-a deschis porțile și ne-a fascinat cu
intitulat „În acelaşi timp în jurul lumii”, descoperind misterele lui. Am călătorit imaginar în Univers,
cultura, arta culinară şi tradiţiile mai multor ţări. îndrumaţi de către doamna muzeograf Iuliana
Acest tur virtual l-am realizat în compania unei Cantoneanu, dobândind cunoștințe noi despre
păsări călătoare şi am aflat ce se întâmplă în diferite soare, planete, constelații și alte obiecte cerești.
locuri de pe planeta noastră, în acelaşi moment. La final, nu am avut un bal, ci un Carnaval
O altă oprire a fost la Complexul Muzeal de al poveștilor. Emoții, costume, personaje preferate,
Științele Naturii și, grație doamnei muzeograf Olga scurte dramatizări, toate acestea s-au desfășurat cu
Mormocea, am descoperit lumea inedită a melcilor. mare bucurie. De asemenea, copiii au declarat că
Diferită de lumea păsărilor, a insectelor și cea a prin această activitate au pătruns pentru o clipă
mamiferelor, lumea melcilor s-a dovedit a fi fascinantă în pielea personajelor preferate, trăind poveștile
și interesantă. În prima zi a atelierului, copiii au autentic.
dobândit cunoștințe despre viața lor, despre cum și cu Aceasta a fost călătoria noastră culturală, pe
ce se hrănesc, cum se înmulțesc și cum se deplasează. care proiectul BiblioVACANȚA ne-a facilitat-o
Cei mici au avut ocazia să descopere un terariu cu și ne-a determinat să declarăm la unison că
melci vii, în care existau câteva exemplare de melci BIBLIOTECA este prietena copiilor. Ne-am distrat
giganți africani, care provin din pădurile tropicale și ne-am relaxat frumos împreună. Un carusel de
ale Africii. Am fost surpriși să aflăm că „vedetele” ateliere ne-a purtat prin variate domenii, de la
noastre trăiesc în sălbăticie, dar și în captivitate. La artă, până la știință, de la lectură, până la mișcare.
finalul incursiunii, mânuțele lor dibace au realizat un Mulțumim tuturor colaboratorilor noștri, atâția
melc acadea, pe care îl vor păstra ca mărturie a acestei oameni dedicați misiunii lor, copiilor pentru
minunate aventuri în care au descoperit o lume inedită implicare, spontaneitate, emoții inocente, dar și
și misterioasă. părinților pentru încredere și susținere!
În cea de-a II-a zi, doamna muzeograf ne-a Împreună dăm sens timpului care zboară
facilitat o reală incursiune prin lumea albinelor. Am cu aripi de poveste, în culori de curcubeu! La
zumzăit și noi de nerăbdare să aflăm aspecte uimitoare Bibliotecă, vara a devenit poezie!
din viaţa acestor mici vietăţi, atât de folositoare
umanității. Cu toții știam că albinele sunt cele care

septembrie 2022 29
rof esional

Vacanța surprizelor...
la bibliotecă!

Ce poate fi mai aşteptată de copii decât vacanţa, în special


vacanța de vară, care aduce multe bucurii... Toți copiii o așteaptă cu
emoție și nerăbdare, iar gândul zboară la frumusețea jocurilor, la
activități vesele și relaxante, care să le ofere oportunitatea de a învăța
lucruri noi, de a se implica în activități diverse, distractive și educative.
Vacanța de vară este un bun moment pentru copii să ia o
binemeritată pauză de la tabletă, telefon și alte device-uri și să se
bucure de jocurile copilăriei în aer liber și de atelierele de creație
cuprinse în programul de vară care se desfășoară, în fiecare vară, la
bibliotecă.
Ca și în ceilalți ani, Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea” a Bibliotecii
Județene „V.A. Urechia” Galați a derulat în vacanța de vară un
amplu program cultural-educativ și recreativ care a venit în sprijinul
publicului tânăr cu ateliere și activități inedite care au alungat
plictiseala, rutina şi care au făcut vacanța mai interesantă. Cea de-a
IX-a ediție a Programului de vară „Vacanța ALTFEL la Bibliotecă!”
s-a desfăşurat în perioada 18 iulie-29 august 2022 și a reprezentat atât
un prilej de bucurie și de socializare pentru copiii cu vârste între 7-14
ani, dar și o provocare pentru bibliotecarii filialei, care au desfășurat
și în acest an activități recreative și distractive, oferindu-le copiilor
momente de neuitat, într-un cadru benefic dezvoltării și informării
sub diverse forme.
Fiecare activitate/atelier a fost dezvoltat și adaptat tematic
după nevoile și vârsta copiilor, urmărind dezvoltarea anumitor
abilități precum: imaginația, creativitatea, concentrarea, simțul Cătălina Şoltuz
responsabil, Filiala Nr. 2
artistic, încrederea în forțele proprii, spiritul de competiție, empatie „Paul Păltănea”
şi prietenie. Nevoile extrem de variate ale copiilor, ne-au determinat
să venim în sprijinul acestora cu activități inedite indoor și outdoor,
gratuite, unde aceștia au socializat, au petrecut timpul liber într-un
mod plăcut prin joc, cunoaştere și dezvoltare personală şi, nu în
ultimul rând, au descoperit biblioteca ALTFEL.
În zilele de marți și joi, timp de două ore, am adus diversitate,
curiozitate și multă, multă voie bună copiilor, la bibliotecă. Am abordat
teme precum: jocurile și beneficiile acestora în dezvoltarea copiilor;
alimentația, poveste și realitate; poveștile între vis și îndeplinire; zborul

30 Axis Libri
între hobby sau pasiune; dezvoltarea personală cu bibliotecă, prin intermediul enciclopediilor și a
ajutorul culorilor și a picturii; călătorii imaginare hărților, descoperind lucruri noi despre continente,
și virtuale pentru toate acestea au fost ateliere ţări, oraşe, oameni, tradiţii.
desfășurate în interiorul sau exteriorul filialei, în „Zborul între pasiune și hobby!”, un atelier de
cadrul programului de vară. informare în care copiii au avut posibilitatea de a
Pentru o dezvoltare armonioasă, copiii au afla informații utile despre sporturile extreme, de
nevoie să se joace, să exploreze, să experimenteze, la un instructor de zbor, care le-a prezentat diferite
iar joaca în grup este cea mai distractivă. Prin modele de aeronave ultra-ușoare. Zborul este și va
jocurile interactive copiii învață să împartă, să rămâne unul dintre cele mai arzătoare visuri ale
comunice idei, să se cunoască și să lege prietenii omenirii încă din antichitate. De mici ne dorim
sincere. Joaca este ,,ocupația de bază a copiilor” să zburăm. Cu ochii spre avioanele care brăzdează
care îi ajută să descopere și să înțeleagă lumea, să-și cerul, visăm ca atunci când vom fi mari să pilotăm
dezvolte latura empatică, a încrederii și înțelegerii avioane de mici sau mari dimensiuni. Pentru toate
celor din jur și să-și exprime emoțiile! Am unit visurile există un început, dar și o provocare adresată
distracția cu educația și am descoperit, împreună, copiilor, pe care i-am purtat într-o aventură reală,
la BIBLIOTECĂ, beneficiile care poate deveni chiar
jocurilor pentru acești copii! descoperirea unei viitoare
Un alt atelier, de pasiuni: zborul.
data aceasta gastronomic, Un alt atelier, de
a fost „Să creștem sănătoși dezvoltare personală prin
cu alimentație adecvată”, pictură și desen intitulat
prin intermediul căruia „Paradisul culorilor” s-a
ne-am propus să informăm desfășurat la bibliotecă,
copiii despre ce înseamnă în cadrul programului de
o alimentaţie sănătoasă, vară. A picta și a desena
ce reguli de igienă trebuie sunt probabil primele
respectate pentru a rămâne ,,îndeletniciri artistice”
sănătoşi. Un stil de viaţă sănătos se învaţă din ale copilului din primii ani de viață. Copiii iubesc
copilărie!!! Alimentaţia adecvată şi dieta echilibrată pictura și desenul. Copiii iubesc culorile. Și aici
sunt cei mai importanţi factori în dezvoltarea nu este vorba de talent, ci despre creativitate,
armonioasă a copilului, iar la bibliotecă au putut imaginație, empatie, emoție, dezvoltare personală
afla informații elementare despre o alimentație și comunicare. Toate acestea le-am experimentat, cu
sănătoasă. plăcere, la bibliotecă!
Prin intermediul altui atelier, de lectură, „Visul Mult așteptatul program de vacanță a fost
tău prinde aripi”, am reușit să cultivăm plăcerea și construit în jurul ideii de joc, de poveste, de
bucuria de a citi copiilor, lectura fiind o investiție activități care, combinate prin diverse abordări,
trainică pe termen lung, ce poate însemna succes, au capătat formă și substanță prin stimularea
perspectivă și priorități concrete. Este necesar imaginației copiilor.
un echilibru între tehnologie și lectură încă din „Vacanţa ALTFEL la bibliotecă...! a venit
copilărie, pentru ca fiecare să își descopere visul și în acest an cu noi provocări adresate copiilor
și să își atingă potențialul maxim. De aceea, vom care au avut parte de experiențe distractive, în
încuraja copiii să viseze, să-și propună ținte înalte, care imaginația și creativitatea au fost cuvintele de
să-și depășească obstacolele care țin de gestionarea ordine din cadrul atelierelor de creație și nu numai.
timpului sau de comparația cu alți copii, biblioteca Prin aplicarea şi continuarea acestui program
fiindu-le permanent aproape! recreativ, ne propunem o diversificare a serviciilor
„Hai-hui prin jurul lumii... Hai-hui prin oferite copiilor, atragerea acestora către lectură,
România”, un atelier de plimbăreală, în care i-am într-un spațiu dedicat gustului pentru lectură și
purtat pe copii în călătorii imaginare sau virtuale pentru dezvoltarea creativităţii şi socializării.
îmbogăţindu-le cunoştinţele de cultură generală, Biblioteca rămâne locul ideal de petrecere a
dar ajutându-i să-şi dezvolte și gândirea creativă. unor momente de neuitat care aduc mai aproape
Copiii au avut posibilitatea să călătorească, la emoția, empatia și prietenii sincere!

septembrie 2022 31
Întoarcere în timp

Întoarcere în timp...

Întoarcere în timp… în urmă cu 90 de ani, când Regele Carol al


II-lea și Principele Mihai participau la Concursul Hipic din Galați

În luna iunie a anului 1932, M.S. Regele Carol al II-lea și


Principele Mihai au vizitat orașul Galați pentru a participa la
Concursul Hipic Național1, ce s-a desfășurat pe stadionul2 din
fața Grădinii Publice, concurs organizat cu ocazia „Zilei calului
de arme”3, mare sărbătoare a Cavaleriei Române. Într-o imagine
inclusă în Anuarul general al oraşului Galaţi şi judeţului Covurlui se
poate observa cum arătau stadionul și zona Grădinii Publice la acea
vreme, atunci când în centrul rondoului din fața Grădinii se afla tot
grupul statuar „Unirea Principatelor” (realizat de sculptorul Raffaello
Romanelli), numai că pe acesta era plasat nu bustul domnitorului Al.
I. Cuza, ci cel al lui Lascăr Catargiu.

Tena Bezman
bibliotecar, Biblioteca
Județeană „V.A. Urechia”

Zona Grădinii Publice în anul 1932


1
„Plecarea Regelui la Galați”, în Adevărul, an. 45, nr. 14858, 12 iun. 1932, p. 4.
2
Stadionul „Portul Roşu”.
3
„Sosirea M.S. Regelui la Galați”, în Vocea Galaților, an. 15, nr. 4275, 11 iun. 1932.

32 Axis Libri
Delegația regală a fost primită cu onoruri Haralamb Șerbănescu10, care a prezentat Majestății
pe peronul Gării din Galați4, acolo unde a fost Sale salutul entuziast al întregului județ, după
așteptată de o Companie de Onoare5, formată din care Suveranul a trecut în revistă corpul ofițeresc,
generali în ținuta albă de ceremonie, precum și i-au fost prezentate autoritățile locale și a gustat
de reprezentanții autorităților locale, îmbrăcați în tradiționala pâine cu sare.
frac și purtând decorații. Printre cei prezenți se Oaspeții au participat apoi la un serviciu divin
numărau: avocatul Gigel Plesnilă - președintele oficiat de Episcopul Cosma Petrovici11, înconjurat
Comisiei interimare a municipiului
Galați, generalii Paul Angelescu și Petre
Cănciulescu6 (comandant al Corpului III
Armată), generalul de divizie Gheorghe
Moruzi7 (Inspector General al Cavaleriei),
amiralul Petre Bărbuneanu, procurorul
general Dimitrie Hozoc, prim procurorul
Aurel Vidrașcu, consilierul Curții de
Apel Galați Menelas Mantu, președintele
Camerei de Comerț și Industrie Apostol
Popa, consulul general al Italiei la Galați
Giovanni Battista Dolfini, Cristache
Theodoru8, prim președintele Tribunalului
Covurlui, G.P. Scheianu, comandorul
Pompiliu Georgescu. Trupe de cavalerie
și ostași din Garda Regală, precum și un
Primirea delegației regale
numeros public au participat la festivitate.
În oraș au fost luate măsuri speciale, pentru de întregul cler episcopal și de alți reprezentanți
buna desfășurare a vizitei, având în vedere publicul ai autorităților12. Întreaga delegație a participat
numeros ce dorea să asiste la eveniment: „cordoane 10
Prefect, deputat și senator. Agricultor, fost prefect
militare și polițienești au întrerupt circulația vehiculelor, de județ, fost deputat, fost Chestor al Camerei, fost senator,
în timp ce publicul și școlile baricadaseră trotuarele în președinte al Camerei de Agricultură, președinte al Consiliului
așteptarea entuziasmată a fericitului eveniment. Orașul Județean și președinte al Bursei Galați. Decorat cu mai multe
ordine în grad de Comandor. Membru al Partidului Național
pavoazat, tricolorul simbolului național, covoare și
Țărănesc, a fost vicepreședinte al organizației de Covurlui și
tablouri atârnate de locuințe dădeau aspectul celor mai președinte de propagandă.
însemnate zile de sărbătoare”9. 11
Episcop al Dunării de Jos (ales la 24 iun. 1924,
În acordurile Imnului Regal, interpretat înscăunat la 29 iun. 1924) unde a păstorit până la retragerea
de Fanfara Regimentului 11 Infanterie, înalții din scaun (29 aug. 1947). A urmat studiile la Şcoala Nr. 1
oaspeți au fost întâmpinați de prefectul județului, din Brăila, Gimnaziul din Brăila, Seminarul Teologic din
Galaţi (1888-1892) şi la Seminarul „Veniamin” din Iaşi, apoi
4
„Regele Carol și Voievodul Mihai, în gara Galați. la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. A fost diacon (1897-
În portul dunărean a avut loc un concurs al calului de arme: 1902), preot (1902-1913) şi protopop (1902-1909) în Dorohoi,
[fotogr.]”, în Realitatea ilustrată, an. 5, nr. 282, 23 iun. 1932, p. 26. membru al Consistoriului Superior Bisericesc (1909-1913),
5
„Programul de primire a M. S. Regelui la Galați”, în preot şi profesor de Religie în Pomârla, jud. Botoşani (1913-
Vocea Galaților, an. 15, nr. 4276, 12 iun. 1932, p. 1. 1917). În anul 1923, a fost ales vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor
6
A inspectat Regimentul 8 Călărași, concluziile şi hirotonit arhiereu cu titlul „Botoşăneanul”. Episcop al
inspecției notându-le în registrul de inspecții. Dunării de Jos, a finalizat lucrările de ridicare a bisericii de la
7
Acesta a vizitat și Regimentul 8 Călărași și a scris în Mănăstirea Celic Dere, sfinţită în 1932. A inițiat și construit
Cartea de aur a regimentului. un internat de fete (1928-1939), a inaugurat noua clădire a
8
Licențiat în Drept și căpitan în rezervă; avocat, fost Seminarului „Sf. Andrei” din Galaţi (11 mai 1925) și a iniţiat
primar al Galațiului (dec. 1928–mai 1931; oct. 1932–nov. editarea periodicelor bisericeşti, Căminul (1925-1941) şi
1933) și fost deputat de Covurlui (iul. 1932–nov. 1933); Vestitorul (1926-1949).
președinte al „Frontului Românesc” la Covurlui, președintele 12
„Regele în vizită la Galați”, în Vocea Galațiului, an.
Comitetului școlar al Școlii Normale de băieți „C. Negri” și 15, nr. 4277, 14 iun. 1932: „Dan Sărățeanu, Mănescu directorul
consilier de drept al municipiului Galați. prefecturii de județ, ofițeri și trupa din garda Regală, generalul
9
„Regele în vizită la Galați”, în Vocea Galațiului, an. 15, de brigadă Constantin Lăzărescu, inspectorul aeronauticii și D.
nr. 4277, 14 iun. 1932, p. 1. Dem Dimăncescu, fost consul la Washington.”

septembrie 2022 33
Întoarcere în timp
la concursul hipic13, proba de fond organizată pe (1913), Ordinul „Coroana României” clasa a V-a,
o distanță de 32 km, cu diferite obstacole, fiind cu spade și panglică (1917), Ordinul „Steaua
organizată pe traseul ce pornea de la Tulucești și României” clasa a V-a, cu spade și panglică (1917),
se întindea până la Flotila 3 Aviație (ce activa pe Medalia „Crucea Comemorativă a războiului 1916-
terenul Aerodromului din Galați). 1918”, cu baretele: Dobrogea, Dunărea, Carpații,
Concurenții făceau parte din toate București, Mărășești, Târgu Ocna, Oituz (1919),
regimentele de cavalerie din țară, cei mai mulți Crucea italiană de război, Ordinul „Coroana
fiind ofițeri ai Regimentului 8 Călărași14, aflați sub României” (1920) clasa a IV-a, Medalia „Victoriei”
comanda colonelului Marin Manafu. De altfel, (1925), Ordinul „Steaua României” clasa a IV-a
colonelul Marin Manafu a fost cel care s-a ocupat (1931).
de organizarea întregului concurs În anul 1934, în articolul
hipic. Cine era colonelul Marin din ziarul local Acțiunea, dedicat
Manafu? Era absolvent al Școlii comandantului Regimentului 8
de Ofițeri de Cavalerie (1909) și al Călărași - col. Marin Manafu,
Școlii Speciale de Cavalerie (1912), articol intitulat „Un om de
care și-a început cariera militară înaltă distincție sufletească
ca sublocotenent la Regimentul 1 și intelectuală”, se menționa:
Roșiori, unde a primit comanda „cercurile gălățene cunosc
secției de mitraliere. În timpul activitatea d-sale pe tărâmul
Primului Război Mondial a luat cultural, precum și desele inițiative
parte la luptele din Moldova cu lăudabile luate de d-sa în susținerea
Regimentul 9 Roșiori (1916- binelui cetățenesc. Cu un suflet
1918), fiind rănit în luptele de la distins și cu maniere de factura celui
Grozești. A fost avansat la gradul mai pur occidentalism, D. Manafu
de locotenent-colonel (1931) și ilustrează nu numai categoria
i-a fost încredințată comanda militarilor pe care o servește cu
unității de cavalerie – Regimentul toate calitățile sale, dar contează -
8 Călărași, a cărui reședință a Colonelul Marin Manafu, și merită să conteze - ca un spirit de
fost stabilită în acel an la Galați, organizatorul Concursului Hipic de elită în cercurile gălățene cele mai
la Galați
funcție pe care a ocupat-o până în aristocrate”15.
anul 1934, când a fost mutat la Ministerul Apărării Alături de cei doi suverani, în tribuna regală
Naționale. au mai fost prezenți: Nicolae Titulescu (ministru
A fost Șef de Stat Major al Corpului IV al României la Londra), generalul Marcel Olteanu
armată (1935), comandant al Brigăzii IV Cavalerie (inspector general al Cavaleriei), generalul Ernest
(1937), general de brigadă (1939), comandant al Ballif (fost inspector al Cavaleriei), generalul
Brigăzii Mixte de Cavalerie de la Timișoara (1940), Alimănescu (comandant al Garnizoanei Galați),
comandant al Diviziei I Infanterie din Constanța Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos, Eugen
(1941), comandant al Corpului 6 Teritorial Cluj, Bianu (inspector general al Siguranței Statului).
comandant al Corpului I Teritorial din Craiova La sfârșitul concursului, M.S. Regele Carol al
(1942). A fost avansat la gradul de general de II-lea a înmânat cupa „Cavaleriei”, o șa a Majestății
corp de armată în anul 1949. Faptele sale i-au fost Sale și un premiu de 25.000 lei ocupantului locului
recompensate cu numeroase medalii și distincții I: locotenent Vasile Măinescu de la Școala Specială
precum: Medalia „Avântul Țării” (1913), Medalia de Cavalerie din Sibiu, restul câștigătorilor16
Jubiliară „Carol I”, Medalia „Bărbăție și Credință” primind diferite alte premii. Plecarea suveranilor
13
Momente de la primirea suveranilor și de la din Galați a fost marcată cu 21 de salve de tun trase
desfășurarea concursului au fost surprinse de fotoreporterul
Iosif Berman și au ilustrat paginile revistei Realitatea ilustrată.
15
„Un om de înaltă distincție sufletească și intelectuală”,
14
Înființat la 1 iulie 1872, Regimentul 8 Călăraşi a în Acțiunea, an. 8, nr. 1208, 18 iun. 1934, p. 2.
avut reşedinţa în nordul Moldovei, cu escadroane la Suceava,
16
Locul 2: căpitan Ion Enescu de la Școala Specială de
Piatra Neamţ, Roman şi Bacău. Au urmat o serie de desfiinţări, Cavalerie din Sibiu; locul 3: locotenent Constantin Zahei din
reînfiinţări şi transformări pentru ca, la 1 octombrie 1931, Sibiu; locul 4: locotenent Răuț de la Regimentul 16 Călărași;
reşedinţa regimentului să fie stabilită la Galaţi. locul 5: locotenent Niculescu Gheorghe.

34 Axis Libri
Principele Mihai, alături de familia Fleischmann,
la bordul iahtului Camargo
reprezentanții acesteia au avut cinstea de a fi primiți
„în «sacro-sanctorum»-ul acestui yacht. Fotograful
nostru a călătorit de la Galați la Măcin și înapoi la
bordul Camargo-ului, fiind singurul ziarist și fotograf
Coperta revistei „Realitatea ilustrată” din 23 iunie 1932,
ilustrată cu un instantaneu susprins la căruia i s-a îngăduit să desvăluie cititorilor noștri,
Concursul Hipic din Galați misterele yachtului american”17. Totodată, au aflat
că în excursie M.S. Marele Voievod a condus de la
de pe vasele de război ale Diviziei de Dunăre și de
Filipoiu până la Măcin una din șalupele cu motor
sunetele sirenelor vapoarelor ancorate în port.
ale yachtului Camargo: „Deși lua prima dată volanul
În scurta vizită întreprinsă la Galați, suveranii,
unei bărci cu motor, M. Voevod s-a dovedit a fi foarte
Regele Carol al II-lea și Marele Voievod, au fost
stăpân pe cârmă. În aceeași zi a operat pentru prima
oaspeții iahtului Camargo, proprietate a miliardarului
dată cu un aparat de cinematograf, profesor fiindu-i
american Julius Fleischmann, care, aflat într-o lungă
N. Titulescu”18.
călătorie în jurul lumii, a poposit și în țara noastră.

Fotografie a iahtului Camargo, datată 1928, disponibilă


în Internet: https://www.liverpoolmuseums.org.uk/
artifact/photograph-of-camargo-julius-fleischmann
Regele Carol al II-lea (pe iahtul regal) și Principele
Mihai și Dimitri D. Dimăncescu Articolul era bogat ilustrat cu fotografii puse
(pe iahtul Camargo) la dispoziție revistei de consulul român la San-
Francisco, D. Dem. Dimăncescu, care a oferit și
Suveranul Carol al II-lea, Voievodul Mihai și
informații despre proprietarul vasului, miliardarul
cele câteva persoane care au urcat la bordul iahtului
american, Julius Fleischmann.
miliardarului au plecat de la Măcin la Filipoiu apoi
s-au întors la Galați. 17
„Camargo”, în Revista Ilustrată, an. 5, nr. 283, 30 iun.
Într-un amplu articol intitulat „Camargo”, 1932, p. 2-4.
apărut în Revista Ilustrată, cititorii au aflat că 18
Ibidem.

septembrie 2022 35
Condeiul fermecat

Imposibil

Bună! Sunt Puf, un fulg de nea.Visul meu este acela de a fi primul fulg
de nea care stă vara pe pământ mai mult de un minut.Tatăl meu a încercat,
dar a supraviețuit doar 30 de secunde. Așadar, eu vreau să fiu fulgul care
arată lumii că imposibilul poate fi posibil.
Într-o zi, m-am dus la prietenul meu, Nea.
— Într-o bună zi, voi ajunge primul fulg de nea care rezistă vara pe
pământ mai mult de un minut! spun eu.
— Ce zici? întreabă el. Cred că visezi! Nu o poți face. Ești doar un
copil! Au fost experți care nu au reușit și acum te crezi tu capabil să o faci!
Ești exact ca tatăl tău!
Atunci mi-am dat seama că Nea nu este un prieten adevărat, așa că am
plecat. Mă duceam spre înțeleptul Pană. Dumnealui era cel mai bătrân fulg
de nea din lume.
— Bună ziua! spun eu politicos. Dumneavoastră sunteți înțeleptul
Pană?
— Da, eu sunt! răspunde el.
— Știți cumva dacă pot sta vara pe pământ mai mult de un minut?
— De putut, poate oricine, trebuie doar să crezi în tine și jumătate de
problemă este rezolvată!
— Dumneavoastră ați încercat?
— Nu, pentru că nu aceasta este menirea mea pe Pământ. Menirea
mea pe Pământ e aceea de a ajuta oamenii în viață și de a-i mobiliza.
— Mulțumesc pentru sfat, domnule! spun eu.
— Nicio problemă! îmi spune el blând.
În noaptea aceea, am încercat să dorm cât se poate de bine. Am luat
poza tatălui meu în brațe. Într-o secundă am și adormit.
A doua zi, m-am trezit de parcă aveam altă viață. Eram pregătit de Alexandru Iorga
ce urma. Mi-am luat ,,La revedere!” de la toți și toate, pentru că aveam 1% elev, Școala Gimnazială
șanse de a mă mai întoarce. Am luat aer în piept și am sărit! Pluteam ca o „Sf. Împărați” Galați
pană în bătaia vântului. După 10 secunde am ajuns pe pământ. Simțeam
razele arzătoare ale Soarelui cum mă loveau.
Am ajuns la 50 de secunde. Simțeam cum mă topeam pe sol. Am ajuns
la 60 de secunde. Am reușit! Am fost fulgul care a arătat lumii că imposibilul
este posibil.
Am încercat să mă întorc în norul meu rece și pufos, dar am simțit
că nu mă pot ridica. Atunci, am auzit chemarea tatălui meu. M-am topit,
mândru că am putut face ceva ce nimeni nu credea că se poate face într-o
viață de fulg de nea.
Dacă ai un vis, nu renunța din cauza vorbelor altora! Încearcă, pentru
că poți reuși!

36 Axis Libri
Condeiul fermecat

PLAJA AMINTIRII

M-am întors pe plaja pustie aducându-mi aminte de trecut. Mi-am


petrecut copilăria încă de la primii pași pe malurile apei care se retrăgeau
lin, lăsând în urma lor doar câteva scoici pe nisipul pe care tot ceea ce puteai
vedea erau pașii unui copil inocent, doritor să simtă apa și să cunoască
această lume minunată.
Locuiam pe malul mării, cunoșteam absolut tot, fiecare scoică, fiecare
val, fiecare pasăre care zbura pe bolta cerului albastru. Obișnuiam să petrec
serile până târziu pe plajă. După ce toată lumea pleca, tot ce se auzea erau
valurile gingașe ale mării. În nopțile liniștite mă așezam pe nisip și citeam ore
în șir, visam cu ochii deschiși și priveam constelațiile în toată splendoarea
lor, iubeam să fac asta. Îmi doream ca liniștea adâncă să nu se mai termine și
să pot sta așa admirând cerul la nesfârșit.
Începutul primăverii a fost dintotdeauna partea mea preferată din an,
momentul în care zăpada se transformă încet, încet în lapoviță, iar apoi în stropi
mici de ploaie care ating pământul și tot ce este în jur. În zilele în care norii își
varsă lacrimile deasupra pământului, mirosul curat al ploii mă face să simt tot
ceea ce înseamnă natură. Încă de când eram mică, încercarea mamei de a mă
astâmpăra pe timpul ploii eșua de fiecare dată, iubeam să ating fiecare strop în
parte și să simt ploaia rece pe pielea mea sensibilă de copil. În serile ploioase,
când nu puteam ieși afară, priveam ore în șir cerul, ascultând pe fundal doar
sunetul liniștitor al ploii, mă așezam lângă fereastra ușor deschisă și citeam până
la miezul nopții, fără a mă uita la ceas. Din când în când se auzeau tunetele
puternice, iar apoi lumina orbitoare a fulgerelor apărea pentru câteva secunde
de printre stelele ascunse de norii fumurii. Păsările stăteau ascunse în cuiburi,
speriate, așteptând să se oprească ploaia. Picăturile fine de apă cădeau pe
Irina Florentina pervazul ferestrei și câteva aterizau uneori în interiorul camerei mele. Iubesc și
Aradei acum ploaia, iar îmbrățișarea ei rece mă încălzește de fiecare dată.
elevă, Școala Gimnazială Într-o zi am aflat că va trebui să ne mutăm, deși nu-mi doream asta,
„Dan Barbilian” Galați
deoarece plaja era pentru mine acasă. A trebuit să mă acomodez cu ideea de
a pleca, dar mi-am promis că mă voi reîntoarce orice ar fi. N-am mai avut
niciodată ocazia să mă reîntorc, cu toate că visam la ea și la toate momentele
petrecute pe malurile mării.
Acum sunt iar aici, dar de data aceasta totul este diferit. Păsările au
plecat, fosta casă a copilăriei mele a fost distrusă, numai marea a rămas
aceeași, la fel de albastră, iar valurile sale reci încă mai mângâie neîncetat
nisipul. Locul pe care îl numeam cândva acasă a devenit doar o plajă
pustie, plină de amintiri care îmi vor rămâne întipărite în memorie pentru
totdeauna.

septembrie 2022 37
Condeiul fermecat

PENSULA FERMECATĂ

A fost odată ca niciodată, peste șapte mări și șapte țări, un tărâm


diferit de altele. Acolo se afla lumea basmului, lumea imaginației și a
creației. Mereu mi-am imaginat cum călătoresc pe acest tărâm și cum
orice lucru prinde viață, mai ales instrumentele mele de pictat care încep
să interacționeze cu mine. Din păcate acest tărâm nu există și auzim de
el doar în povești.
— În una dintre seri mi-am aranjat în sertar ustensilele de pictat,
apoi am mers la somn. Aproape adormisem, când deodată aud ceva. Mă
întorc și văd un licăr care venea dinspre biblioteca gigantică din camera
mea. Cobor din pat, dar luminița dispare. Ceva neobișnuit se întâmpla.
Mă îndrept spre sertarul cu pensule și observ că acestea nu mai erau
acolo. Un pasaj secret se deschisese în peretele de lângă dulap, iar eu
hotărăsc să explorez necunoscutul. Merg ce merg prin tunel și deodată,
în față, mi se arată tărâmul mult visat, cel din poveștile citite de mine,
tărâmul imaginației și creativității. Uimită, pășesc înainte, dar deodată
aud pe cineva vorbind:
— Văd că ne-ai urmărit!
Tresar și observ creatura care tocmai vorbise; era de fapt pensula
mea preferată de pictat, cea cu care realizasem tablourile mele favorite și
reușite, cred eu.
— Dacă tot ai ajuns aici, hai să îți arăt împrejurimile!
Dau din cap aprobator, puțin speriată de ce va urma, mă las ghidată
de aceasta. Am mers ceva timp pe niște alei ce păreau de porțelan, colorate
în mai multe nuanțe de brun și cărămiziu, când deodată ne-am trezit în
fața unui copac față de care aveam înălțimea unei flori abia răsărite.
— Acesta este a doua noastră casă. Adelina Gabriela
— A voastră? întreb eu. Tănase
Din spatele copacului apărură alte cinci creaturi, erau de fapt elevă, Școala Gimnazială
pânza, guașele, paleta, hârtia și cărbunele. Pensula bătu de două ori în „Dan Barbilian” Galați
scoarța copacului și o ușiță se deschise.
— Intră, mă încurajă ea.
Puțin sfioasă, intru, urc câteva scări și, într-un final, ajung într-o
încăpere pe pereții căreia se aflau câteva tablouri pictate de marii artiști,
pe care mereu dorisem să le văd, iar acum aveam acestă ocazie.
— Noi am ajutat fiecare artist să picteze, acum a venit și rândul tău
să fii ajutată.
Zâmbesc și realizez că aceasta va fi a doua mea casă alături de cei
mai dragi prieteni ai mei.

38 Axis Libri
C

REFLECȚII CRITICE

Semnalez două recente studii de istorie și critică literară. De


excepție. În ordinea editării, amintesc: „Istoria Literaturii Române
Contemporane. 1990-2020” (Polirom, 2021, 711 pagini), a tânărului
cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al
Academiei Române, Mihai Iovănel, deopotrivă, „Cum se scrie istoria
literară” (Editura Școala Ardeleană, 2022, 354 pagini), autor fiind
prof. univ. dr. Ion Simuț.
După cum notează și autorul ei, în „notă introductivă”, „Istoria
Literaturii Române Contemporane. 1990-2020” este „prima istorie
a literaturii române din postcomunism”. Pe drept cuvânt, titlul ne
amintește de Eugen Lovinescu (în fapt, un vibrant omagiu „scepticului
mântuit”, așa după cum l-a numit acad. Eugen Simion), dar substanța
lucrării urmărește alte rigori, specifice epocii la care face „vorbire” –
implantate în acest prezent.
„Istoria” lui Mihai Iovănel este un studiu complex și responsabil,
bazat pe o vastă bibliografie (antologii; jurnale, memorii, interviuri,
publicații; critică, istorie, teorie, comparatistică), dispusă în cinci „părți”:
„Evoluția ideologiei”, „Evoluția sistemului literar și a criticii literare”,
„Evoluția ficțiunii”, „Evoluția poeziei” și „Specificul transnațional”.
Fenomenul postmodernist a fost foarte bine definit, începând
cu periodizarea și exemplificările concrete, lămuritoare. O temă
extrem de atotcuprinzătoare și delicată. Mă gândesc la suplețea
filonului ideologic, fundamentat încă înainte de primul Congres al
Scriitorilor din România (18-23 iunie 1956), despre care am făcut în
Livia Ciupercă detaliu vorbire, în recentul meu volum critic, „Inflorescențe literare”
scriitoare
(StudIS, 2022, p. 7-31).
Firește (în timp, adică, la o altă ediție, îmbunătățită), istoricul
literar Mihai Iovănel va trebui să mai aducă unele completări la
capitolele II și IV, pentru că – (explicabil) – e imposibil să cuprinzi tot
fenomenul literar 1990-2000.
În această perioadă, negreșit, s-au publicat și alte studii care
– dintr-un motiv sau altul – au rămas necunoscute cercetătorului
român. Și nu este neapărat o observație critică, ci o realitate. Există și
alți profesori și/sau istorici și critici literari, care au „șters colbul” de
prin multe arhive, rămânând (regretabil) în anonimat.

septembrie 2022 39
Un vast segment al prezentei „Istorii a Și comparând judecățile istoricului francez
Literaturii Române Contemporane” este cel al contemporan cu „modelul” George Călinescu,
poeziei din postmodernism (cu referire la 90 de concluzia autorului este formulată, tranșant, încă
volume „reprezentative pentru perioada 1990- din start: „Putem constata cu ușurință privind
2000”), vastă temă tratată, de altfel, și de Mircea retrospectiv în analele istoriografiei noastre că
Cărtărescu (Humanitas, 1999, volum postfațat de avem zeci de cazuri în care istoria literară și istoria
Paul Cornea), pentru care reținem „ochiul” analitic literaturii se scriu fără intrigă, cu unicul scop
asupra „precursorilor”, al „valului optzecist”, al consolator de a oferi un tablou de valori, transformat
„valului nouăzecist” sau despre „neoexpresionism”. într-un panou de onoruri” (Argument, p. 33).
Autorul reflectă și asupra unui fenomen, definit Și zâmbesc, cu subînțeles, pentru că modeste
drept „minimalism biografist”, preocupare care a „gânduri de taină” m-au „vizitat” și pe mine, la un
„colonizat” prima parte a moment dat, în fața unor cărți, despre care mi
anilor 2000. Și detalii pot se propunea să formulez câteva fraze. Și scriam
fi surprinse în capitolul al atunci: <La o prezentare de carte, știm prea
cincisprezecelea al acestui bine, frazele libere, e drept, sunt ca vântul. Se
volum. învăluie-n eter, doresc să mângâie, întru plăcerea
Apreciem efortul auditoriului prezent la eveniment. Mai greu
întreprins și avem este cu frazele care urmează să îmbrace foaia
convingerea că studiul de hârtie și pagina tipărită. În acest caz, lectorul
acesta va deveni un punct care îmbracă hlamida
de reper pentru tinerii „criticului literar” are de
noștri studioși. îndeplinit o grea misie,
aceea de lector obiectiv,
* descoperind cărții
lecturate și aprecieri, dar
Volumul editat de și observații, cu adevărat
prof. univ. dr. Ion Simuț ne supune unui sever critice, constructive.
examen, despre cum s-ar cuveni să se scrie Aceasta este „misia”
istoria literară, în prezent, cu responsabilitate, unui critic literar (revista
cu detașare și obiectivitate. „Plumb”, nr. 12, 2021)>.
„Argumentul” autorului este explicit. Câtă dreptate
Tema este dezvoltată pe baza unor constatări are Domnul profesor
juste, firesc, pe baza unor serii de „experiențe Ion Simuț: „Se perindă
și teoretizări în domeniu”. descrieri anoste, se succed
Și cum istoria literară este, mereu, în schimbare, portrete (…), dar narațiunea și intriga lipsesc. Nici
ni se amintește despre unele dezbateri, la nivel lecția lui G. Călinescu nu este bine însușită, ca să nu
universitar, pe această temă, fie în cadrul Asociației de mai vorbesc (…), de lecția lui Paul Veyne”.
Literatură Generală și Comparată din România (2013), Fără a exagera în niciun fel, studiul „Cum
fie la Congresul internațional de istorie literară (2018). se scrie istoria literară” se cuvine parcurs, ca
O preocupare, de altfel, constantă, necunoscută însă și în studenție, cu un caiețel alături, notând și…
de toți practicanții zilelor noastre. învățând. Așa aflăm despre „Variante de istorii
Munca de „critic literar” nu este ușoară deloc. politice ale literaturii române”, despre „Vechiul și
E o artă. Sunt niște reguli care se impun respectate, noul documentarism în istoria literară”, despre
atunci când dorim să vorbim sau să scriem despre o „Biografism”, despre „Lumile culturale ale
carte. Nu-i ușor, și nici simplu, să îmbraci „hlamida” memorialisticii” etc.
criticului literar. Toate capitolele și subcapitolele, toate
În analiza acestei vaste teme, profesorul Ion reflecțiile și judecățile formulate merită cunoscute,
Simuț s-a slujit de studiul lui Paul Veyne, „Comment analizate și, de ce nu, însușite.
on écrit l’histoire: essai d’épistémologie” (1970; „Roata” istoriei literare „se-nvârte”,
tradus în românește de Maria Carpov, în 1999, cu construind, și nu demolând.
titlul „Cum se scrie istoria”).

40 Axis Libri
C

Cartea pentru cei mici


(care vor fi mari)

Un scriitor ca un curcubeu de darnic

Despre literatura pentru copii și tineret a domnului Gheorghe


Antohi am mai avut plăcerea de a scrie, domnia sa consacrându-se în
ultimii ani acestui domeniu atât de delicat și de pretențios.
Cea mai recentă carte a sa, „La bunici”, o carte de povestiri apărută
la Ed. Olimpias din Galați, propune atât micilor cititori, cât și cadrelor
didactice de profil (educatori, învățători, diriginți) un fel de catehism
non-conformist, îmbinat cu o introducere la mitologia românilor,
patru personaje fiind de referință: bunicii Anastasia și Bucur, mai
pe scurt Bucu și Buna Sia, o mamaie și un tătaie care intră în galeria
„nemuritorilor” de acest gen, de la Ion Creangă și Ion Teodoreanu
până în zilele noastre, și nepoțeii Tudor și Vlad, care „aveau pretenția
clară că așa trebuie să li se spună, nu Tudorel și Vlăduț!” (p. 3)
Spiritul creștin este cel în lumina căruia se construiește cartea,
care cuprinde un fel de amintiri care ne sugerează că fericiți sunt cei
care au avut străbuni, străbunei la țară, „în lumea satului” (cum scrie
Cezarina Adamescu pe coperta a IV-a, dezvăluind și o parte din taina de
creație: „Întâlnirea, chiar și mai rară, a familiilor la diferite sărbători și
evenimente aniversare, este cel mai bun prilej de a rememora vremurile
de altădată, frumoasele tradiții care s-au perpetuat, cel puțin în sufletul
nostru și, o dată cu bucuria care se instaurează în astfel de ocazii, să nu
Hadrian Gh. Secară se strecoare și câțiva stropi de melancolie pentru tot ce-a fost și nu se
scriitor, critic literar mai întoarce. De aici și amintirile scriitorului Gheorghe Antohi, care,
reîntors în satul de baștină, a găsit răgazul de a-și rotunji ideile și a
alcătui o culegere de povestiri, tocmai pentru a ilustra aceste amintiri.”),
aceștia inițiind tinerele generații. Astfel, în texte sugestiv intitulate
„Nașterea Domnului”, „Botezul Domnului”, „Măgărușul Domnului
Iisus Hristos”, „Patimile și Învierea Domnului Iisus Hristos”, „Înălțarea
Domnului”, „Iisus Hristos - prietenul copiilor”, „Sfântul Apostol Andrei”,
evenimentele care dau denumirea unor sărbători sunt prezentate cât se
poate de atractiv și pe înțelesul tuturor.
O atmosferă demnă de „Crăiasa zăpezilor” sau de… „Frozen…2,
3 ș.a.m.d.” este deseori prezentată ca și cadru de desfășurare (par

septembrie 2022 41
C
• Soare!, continuă bunicul.
• Soare!, spuse Vlăduț.
• Greșit!, îi spuse bunicul.
• De ce?, întrebă Văduț.
• Păi, vezi, trebuia să spui… greșit, nu de ce,
greșit era al treilea cuvânt!” (pp. 58-59)

Fragmentul face parte din „Sfântul


Apostol Andrei”, care explică momentul istoric al
încreștinării stră-românilor, îmbinând legenda cu
realitatea:
„Bunica începu să povestească despre Crucea
Sfântului Apostol Andrei și neamul românesc.
Multe suflete prigonite fugeau din fața dușmanilor,
pentru că nu puteau face față în lupta cu ei. De
aceea, au luat hotărârea să traverseze muntele.
Erau tineri și bătrâni, mame și copii, bunici… mii
de suflete. Munții pe care trebuia să-i treacă erau
Carpații. (...) Neamul binecuvântat, trecut prin
multe încercări, era format din agricultori, ciobani
și apicultori. Multe piedici stăteau în calea lor, dar
ei erau mai uniți, mai puternici. Pe drumul pieptiș
al muntelui se întâlniră cu un om care ducea după
el două lemne încrucișate. Avea o înfățișare stranie.
exemple: „În prima lor noapte în casa bunicilor Purta pe umeri niște mreje de pescari și avea o
s-a pornit o ninsoare ca-n basme. Fulgii mari, privire pașnică de om încercat. Vremea era geroasă,
strălucitori, pluteau prin aerul rece ca niște dar nimeni nu l-a ajutat pe străin. Acesta însă îi
fluturași albi și se așterneau pe pământul înghețat.”, încuraja:
p. 63) a unor evenimente care permit prezentarea — Curaj, mergeți cu Dumnezeu! Va fi bine,
unor episoade din Noul Testament, un „capitol” nu ne lasă Dumnezeu la greu! Sus să avem inimile!”
aducându-mi aminte de Monu, bunicul meu (p. 60)
dinspre tată (Anton, mai exact!), care spunea Când vor ajunge la o prăpastie, Sfântul Andrei
„Mâncați, mâncați, dar din barbă să nu dați!”, un va reuși o minune, cam așa cum Moise îi salvase
bunic tot atât de hâtru… punându-i la încercare pe pe evrei, alt popor ales, talentul și imaginația lui
Vlăduț și Tudorel: Gh. Antohi rezolvând greaua problemă a redării,
„La început bunicul se adresă celui mare: pe înțelesul celor care fac primii pași în istorie și
• Pun pariu că nu poți spune de trei ori Du-te mistică, a unui Miracol! Cel al Nașterii și al Salvării
acasă, stai pe masă! unui popor, orice naștere fiind o salvare!
• Du-te acasă, stai pe masă! Du-te acasă, stai Două povestiri sunt oarecum aparte, față
pe masă! de tematica anunțată: „Povești la gura sobei”, care
• Greșit, spuse bunicul! încheie volumul apărut în condiții grafice excelente,
• De ce?, îl întrebă Tudorel. și „În așteptarea berzelor și a rândunelelor”.
• Vezi, de data asta ai spus… De ce?, în loc să Sunt aplicate aceleași tehnici ale tabloului în
spui Du-te acasă, stai pe masă! tablou, introducerea la „Așteptarea…” fiind
A urmat rândul lui Vlăduț: de… primăvară însorită: „E cald și bine. Bunica
• Pun pariu că nu ești în stare să repeți după plivește cu drag straturile de zarzavat. Bunicul face
mine măcar trei cuvinte!, îi spuse bunicul. Începem: curățenie la purceluși. Mieii zburdă în curtea plină
Hârtie! de verdeață. În curând vor veni și nepoțeii. (...)
• Hârtie, răspunse Vlăduț! Aceștia au fost întâmpinați și de Dulău. Acesta se

42 Axis Libri
agita în jurul copiilor lătrând scurt, gudurându-se, ilustrațiile aparțin lui Valentin Chibrit), nu sunt
dând din coadă. Vlăduț duse gentuța și rucsacul în numai versuri „din lumea celor care nu cuvântă”
odaia bunicilor. Se îmbracă în ținută de gospodar. (ca în cartea sa de fabule, Cocorul și Bâtlănița,
La fel și Tudorel. Au trecut la lucru. Au început Ed. Pax Aura Mundi, Galați, 2016, despre care am
să culeagă flori de păpădie. Bunica și mama lor scris la momentul potrivit): sunt unele care trimit
se bucură atunci când copiii le ajută la treburile la tradiții („Colindă”), unele cheamă la o inedită
gospodărești.” Urmează întâlniri cu alte animăluțe „Horă a culorilor” (p. 32), „Supărarea lui Nicușor”
preferate, precum mieluțul cel alb, împodobit cu este „o povestire” cu morală, lecție de recunoaștere
șnur alb și roșu, iepurașii, sunt puși să planteze și înțelegere a durerii și bolii: „Nicușor e supărat…/
trei pomi fructiferi, povestea din… povestire care Mama lui e grav bolnavă./ Ziua toată-a stat la pat./
urmează fiind plină de aventuri, un iepuraș fiind Boala ei e foarte gravă.// Azi nu poate să mănânce/
prins într-o capcană, toată suflarea din pădure Nici măcar o-mbucătură,/ Nici nu poate să se culce/
făcând tot posibilul pentru a fi scăpat… Și are temperatură.// Nicu-i face ceai fierbinte,/
„Povești la gura sobei”, ca să revenim și Leac pentru temperatură,/ Mai apoi, să o alinte,/
asupra sa, are în prim plan sau în al doilea, depinde Îi oferă-o prăjitură.// -Eu te rog, mămico dragă,/
de cum accepți convenția dintre scriitor și cititor, Toate-acestea să servești,/ Cu boala nu e de șagă/
un pisoi, un câine și o veveriță! Despre prietenia Și cu ea să nu glumești!// Ia amarele pastile/ Când
lor povestește Bunica, acelorași Vlad și Tudor, durerea nu-ți dă pace/ Și în trei sau patru zile/ Ele
doi năzdrăvani, care ajutaseră la dezăpezire și nu bine te vor face!” (pp. 16-17)
puteau adormi! Dar, în principiu, voia bună predomină, în
poezii precum „Hărnicuța” (care este o albinuță!),
În „Pui-Moțat și Gât-Golaș”, antologia sa „Veverița”, „Ciocănitoarea”, „Fluturașul”, „Șoricelul
de versuri, reeditată de curând (prima ediție a Chiț”, „Vulpița”, „Sfatul pisicuței”... „La oraș” este
primit lumina tiparului în anul 2006; coperta și textul unde Pui-moțat și Gât-golaș se dezlănțuie,
neascultând de sfaturile părinților: pleacă la oraș
„făr’să spună nimănui (...) Au gustat chiar înghețată/
cu alune, asortată.// S-au plimbat cu un tramvai,/
Nu din cel ce-i tras de cai,// Au umblat și pe alei/
după gâze, gândăcei// Și în parcul de distracții/ Au
făcut chiar acrobații”... Din fericire, nu vor întâlni
niciun motan sau nicio vulpe, apropo de Pinocchio,
deși, cum spuneam, în carte sunt și astfel de
personaje, precum Miorlau, „vestit motan,/ Fioros
și năzdrăvan”, sau Vulpița care-a „furat cocoșul
care/ se dădea în curte mare.”
Printre „eroi”, vă mai recomandăm un șoricel
Vasile care a râs în nas unui pisoi cam netot, un
tractor care aduce aminte de personajele din
„Mașinuțe” (Cars, pentru anglofili!), un doctor
neam cu Woody ciocănitoarea, dar și un curcubeu
darnic, care, rugat de copii să-și dăruiească din
culori, răspunde (precum scriitorul rugat să mai
dăruiască din povești, Gheorghe Antohi fiind din
acest punct de vedere bun prieten cu curcubeul!):
„— Cum voi mă rugați frumos
Și credeți că-s de folos,
Am să mă aplec ușor,
Să vă fiu de ajutor!”

septembrie 2022 43
C
ISTORIA CA ARTĂ LITERARĂ
CAD BOMBE PE ȚIGLINA
DE SĂNDEL DUMITRU
Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos,
Galați, 2022

Volumul „Cad bombe pe Țiglina” este al nouălea din seria


monumentalei opere de cercetare documentară „Galațiul, așa cum
mi-l amintesc” a scriitorului Săndel Dumitru, - o premieră stilistică
prin ineditul mod de a încărca de expresivitate aridele consemnări
din istoria savantă, făcându-le să pulseze atât de autentic prin fapte de
viață menite să sensibilizeze conștiința urmașilor.
Astfel, Săndel Dumitru pare că își execută partitura
scriitoricească la două mâini - una a istoriei, al cărei tăvălug cumplit a
trecut nemilos peste oamenii din Țara de Jos, - și alta, aparținând artei
literare, cea care face să reînvie în friguri emoționale impresionantele
evenimente de atunci.
Încă de la început, ești cucerit de invitația plină de căldură cu
care te îmbie la pâinea scriiturii, pe care autorul o frânge spre te ajuta
să-i simți dulceața, culeasă pe drumul cercetării sau al rememorării
unor trăiri personale sau ale altora.
Și așa, cu cititorul de umeri, scriitorul pășește prin „noi povești
de viață”, care țin de vechi timpuri, înnegrite istoric, dar care purtau
binecuvântarea unor locuri ca abia lăsate din mâna lui Dumnezeu.
De aici, urmează pagini vaste de memorialistică, arta literară
sporind din măiestre descrieri, în care figuri de stil, multe originale,
creează fragmente unice de literatură, dar și din farmecul povestirii și
al evocării unde registrele vorbirii - cel colocvial îndeosebi, conferă
un ritm și o coloratură specifice timpului și Moldovei din zona de Jos. Costina Sava
Tablouri mărețe răsar ca stampe ale vremii pe care scriitorul le bibliotecar, publicist
înviorează prin forța cuvântului, așezându-le sub ochii „cetitorului”,
care din ce în ce devine un privitor al acestora.
Astfel, după ultimul mare război, cititorul vede un Galați ruinat,
complet distrus „ca o imensă grămadă de moluz fumegăind”, ce și-a
pierdut ștanța lui de odinioară, de faimos centru comercial, cu
negustori activi, împânziți prin toate părțile. Cântecul „Nașa Rodina”
răsunând prin vocile regimentelor rusești după ce țara ne fusese
distrusă, aduce o răvășitoare duioșie în sufletul autorului, întărită
sfâșietor prin sintagma „numai o vagă amintire” ce urmează formei de
imperfect a verbului „a avea” indicând o fostă apartenență, în opoziție

44 Axis Libri
cu care să ducă pe drumul cel drept neamul mai
departe. Scormonind prin trecut, autorul dă cu
amărăciune de ororile celor care „omorâseră
părinții și ne risipiseră familiile prin taigaua
înghețată a Siberiei, în lagărele care ne-au desființat
cu bestialitate ca popor”, iar când lângă aceste crude
adevăruri pune toleranța, superficialitatea și
ușurința cu care noi am făcut pomeni istorice
tocmai cu acești călăi de neam, scriitorul își
activează biciul ironiei: „numai noi suntem într-o
copilărie de neînțeles, am cedat, cu multă
superficialitate, ceea ce nu se cedează niciodată,
teritorii românești sacre, acolo unde ne-au rămas în
pământ generațiile sacrificate, acolo unde totul este
românesc”. Apoi, printr-o abilă manevră în ceea ce
privește perspectiva viziunii, schimbă instant
unghiul de vedere propriu cu cel al cotropitorilor,
focalizând reflectorul asupra noastră dinspre partea
adversă, pentru a ne vedea din afară așa cum
suntem. După aceasta, vine cu o reflecție moale, și
cu simulată înțelegere: „dar ei ne-au tratat poate așa
cum meritam, ca pe niște lași, ca pe un popor fără
nimic sfânt, ca pe un neam fără neamuri.” Însă
rămâne conștient de faptul că istoria a curs cu
evenimente, oameni, ani, viață, ca de Sus, din vremi
cu starea lor de fapt de la acea vreme: „ei mai aveau pe care nu le-am provocat, acceptându-le cu bune,
o patrie, noi aveam numai o vagă amintire”. Imagini cu rele, ca pe un dat al națiunii, scriitorul
blurate, ca dintr-un basm al hărniciei de cândva, se însuflețindu-le doar prin arta narațiunii sau a
suprapun peste dezolantul aspect al prezentului, evocării. Întreaga operă uluiește prin vastitate, prin
scriitorul căzând în festele certitudinii: „O fi fost oceanul de informații, puse în fraze de largă
doar o poveste, astăzi uitată ca atâtea altele, zumzetul apertură, ca urmare a fluxului rememorativ, ce face
care așternea în satele noastre bunăstarea de muncă, ca acestea să-și sporească ramificațiile prin volute
sau a țăranului din satele și holdele Moldovei sintactice de tot felul, creând similitudini frastice cu
noastre, țara în care noi toți ne-am simțit așa de cele ale lui Marcel Proust. Pledând pentru o istorie
bine?” Căldura invitației continuă cu rememorarea trăită, inserează în câmpul operei povestiri în care
acelor timpuri în care omul știa „să asculte farmecul personajele sunt martore, ele înseși devin istorii vii,
vieții”, un farmec simplu ce se găsea într-o casă albă purtătoare de adevăr, căci „tânărul istoric,
și curată, în care sfințenia se împletea cu credința, impresionat de istoria doctă, nu a aflat, poate, că
soarele o scălda în blânda lui lumină, iar cele din jur istoria adevărată și formativă este doar cea care
trăiau după cum le era legea, păsările slăvind din doare.” Odată cu introducerea personajelor, istoria
când în când cu câte un cântec al vieții triumf. trece din timp în timp, iar copilul - nimeni altul
Istoria este scrisă în mod special pentru dreptul decât scriitorul aflat la vârsta cea fragedă, e veșnic
urmașilor de a o cunoaște așa cum ne-a fost: „Copiii treaz la tot ce vede și aude, timpurile trecând prin el
noștri au desigur dreptul și datoria să vadă când și către noi prin povestirile unchiului Nicolae Potec,
când și câte o listă a grozăviilor întâmplate moșilor ale tatălui, Costin, dar și ale bătrânului „moș Bițu”,
și strămoșilor lor, cum ar fi de pildă lista figură proeminentă în lumea de odinioară a satului
cataclismului uman de la Sighet”. Ea devine un Fundeni. Prima întâlnire cu Galațiul, oraș care avea
testament cu pilde de vitejie și sacrificiu, pentru ca „să-l înghită cu totul în sufletul lui”, a avut loc în
aceștia să aibă spre îndreptare zestre de învățăminte, toamna plecării de acasă, din Fundeniul minunatei

septembrie 2022 45
C
copilării, până la linia de tren, cu căruța alături de lotcilor lunecând „discret” și continuu pe drumul
părinții și bunicii săi, iar anunțul conductorului apei cu pescarii cei „tăcuți”. Odată cu sosirea la
„urmează Galațiiii” rămâne cu o conotație aparte Galați, copilul - când martor, dar mereu receptor -
pentru startul scriitoricesc al lui Săndel Dumitru, ia contact cu toată frumusețea și istoria acestui oraș
marcând parcă și anunțul premonitoriu al vastei - punctată prin numeroase monumente și edificii -,
opere a acestuia, ce avea să se numească „Galațiul, dar și cu sinele său, cu puterea lui de a înțelege și de
așa cum mi-l amintesc”. Identitatea spirituală a a fi cu observația trează la tot pasul, primul ghid
Galațiului este zugrăvită printr-o suită de fiindu-i unchiul său, Nicolae Potec. De aici, firele
reprezentări-simbol, multe sublimate stilistic cu scriiturii se încarcă de memorialistică, pagini ce
ajutorul unor alese figuri de stil - metafore, epitete, domină întreaga narațiune. Copilul este revăzut
dar și comparații dintre cele mai fericite: „orașul prin ochii maturului de astăzi, autorul recurgând la
din grădina Deltei Dunării,” „orașul de la poalele o sensibilă caracterizare, în care își reliefează
falnicii Moldove Voivodale”, „un fel de Bachcisarai, însușirile de atunci prin inserarea metaforelor:
dar creștin în care iubirea nu a lăsat doar o «fântână „vâlceaua adâncă a sufletului meu”, „ponorul verde
a lacrimilor», ci un fluviu întreg, ajutat de două al ochilor”. Povestiri cutremurătoare trec din
râuri mari și un lac imens”, un oraș cuprinzând în sufletul unchiului în cel al nepotului, ca de la
îmbrățișare frăția apelor de tot felul”, „un paradis cu înaintaș la urmaș - „povestite cu lacrimi ce curgeau
străzi prietenoase și pietruite alunecând vălurite neîncetat din ochii unchiului - de la acest om
spre marele port, umbrite primăvara cu mulții tei în chinuit care mai mirosea încă a cazarmă.” Scriitorul
floare”, copacii suavi ai primarului Constantin redă cu o vie forță strigăte de durere „mamăăă”,
Ressu, „un oraș împins prin artere de apă multă din dialoguri și reflecții ale personajelor despre condiția
jurul lui, părând o covată lacustră”. Descrierea incertă a vieții din război de la o zi la alta, încât ai
Deltei e una dintre paginile de mare virtuozitate impresia că totul se petrece instant, sub ochii
scriitoricească, pe care autorul Săndel Dumitru cititorului: „Cine știe dacă ne vom mai întoarce
pare că o execută la două instrumente - penel și vreodată acasă și cine știe, bidie, cine va mai scăpa
verb. În timp ce primul se pierde într-o devălmășie mâine din potopul ăsta de fier aruncat zi și noapte
cromatică, celălalt adună muzicale sugestii, cu care peste noi?” Povestirile devin file vii de război, dintre
o acompaniază abia perceptibil. Totu-i glisare într- cele pe care istoria „doctă” le ignoră - „soldați plini
un continuu andante a unor miraje de tot felul, de păduchi, câmp de luptă plin cu morți și invadat
interferându-se, în timp ce orchestra de nuferi alb- de lupi, căci totul mirosea a moarte: „apa Prutului
mov cântă, pe estrada verde a frunzelor dintre sau a Nistrului nu se mai vedea de mulțimea
plauri, o muzică a baletului lui Boris Asafiev. Pe de cadavrelor ce pluteau umflate”. Grozăviile războiului
altă parte, și din alt timp, adie serafic din poemul lui sunt înspăimântătoare, - „unchiul Mitică”,
Pușkin o iubire pură și nefericită, suspinând etern sublocotenentul Dumitru D. Dumitru, cade ca
prin Fântâna de lacrimi din Bachcisarai. Fluidul secerat, iar când își mai revine, cerând disperat apă,
sonor al acestei muzici ca de balet susură precum descoperă cu uimire că nu-și mai are picioarele.
un fluviu prin tot acest eden, întreținându-i ireala Peste tot, pe unde oamenii rememorează astfel de
frumusețe, sporită totodată și de vraja, grația și evenimente, copilul e în preajmă, ca un veșnic
transparența stânjeneilor - „distinși balerini regali”, căutător de esențe. Două dintre sate, Fundeniul și
încercând grațioase mișcări ca pentru opera „Lacul Lungociul - meleaguri natale ale scriitorului, au
lebedelor”, capodopera lui Ceaikovski. Întregul devenit adevărate dezastre ale războiului, fiind
libret al descrierii e pus într-o frază amplă, cu distruse aproape complet de bombardamentele
multiple ramificații, intensificându-se în fericite inamicului: „Lungociul și Fundeniul, două dintre
bucle metaforice. Nu-i timp de respirație, nici nu satele de pe malul stâng al Siretului, erau pline de
există vreun indiciu ferm în a o marca, totul devine morți căzuți, încât nu mai avea cine să-i îngroape.
o orchestră de miresme, culori, sunete, grații Nu mai rămăsese decât nouă case și două biserici..
încununate într-o spectaculoasă polifonie. Ne aflăm Aici te bate jalea mare... să vezi cele mai frumoase
în plin baroc literar. Însă minunăția nu se termină localități din lunca Siretului transferate în grămezi
aici, căci un alt spectacol se arată vederii - cel al de moloz și carne de copii sfârtecați... răniții sparg

46 Axis Libri
liniștea nopții cu vaierele lor cumplite.” Una dintre apăsat de o stare grea. Înfrățindu-se cu ostașii țării
povestirile pline de fiorii unui dramatism aparte sale, pare că, asemenea unui rege Lear, își schimbă
este aceea în care naratorul descrie cu intensă acum coroana cu cea a Omeniei, singura de la care
emoție mutarea mormântului în care se afla nu poate abdica: „...în vara acelui an 1917, a văzut
îngropat „unchiul Mitică”, fratele tatălui său. Pasajul țăranul nostru pe regele țării românești, îmbrăcat
este scris cu verbul înlăcrimat, un verb ce nu-și în haine ca ale lor, pline de păduchi și plin de râie,
poate afla mai bine locul decât în bocetul sfredelitor călcând oarecum gânditor prin mocirla tranșeelor
al unui suflet de frate: „De ce a trebuit să mori, abia umplute de morți, l-a simțit, l-a văzut
Mitică? Nu ți-a fost milă de mama și tata, nu ți-a apropiindu-se de țară nu ca un rege, ci ca un răzăș”.
fost deloc de noi toți... erai dragostea și mândria Scriitorul Săndel Dumitru scoate întruna amintiri
noastră, ai dorit tu atâta de mult plapuma rece a din afundul vremii până ajunge la Fundeni, - la cel
gropii înghețate, de ce ai vrut tu să ne părăsești de mai îndepărtat și, totodată, prezent timp din viața
tânăr? De ce, Mitică, de ce? ... mai ții tu oare minte, sa, acolo unde pentru întâia oară a văzut lumina -
frate dragă, cum te așteptau și mama și tata, mereu un sat răzășesc, aflat ca la prima mână a Creației,
cu sufletul la gură, să-ți dea mâncarea ta preferată, unde omul nu cutezase a interveni peste voia lui
borșul cu fasole cu zarzăre, cimbru și ștevie, pentru Dumnezeu. Oamenii acelui loc, menționează
care veneai grăbit acasă cu ceilalți colegi?” autorul, nu începeau vreodată munca la câmp fără
Momentul intrării fratelui cu craniul în mână în a se ruga și a aprinde o lumânare în biserică și cum
biserica părăsită e asemănător momentului de grea aceasta nu le era la îndemână, își construiseră din
pioșenie ce însoțește aducerea unor Sfinte moaște, lut mici biserici între lanuri, pe care le botezaseră,
ca pentru o nouă prohodire: „Apoi, cu craniul în atât de gingaș, „tămîioare”. Figura lui „Moș Bițu”,
mână, cu pasul legănat și gânditor, tata a intrat în un alt Moromete, domină întreaga umanitate
biserica părăsită, plină de pânze de păianjeni și a a satului, de parcă tot tărâmul ar fi fost al lui.
cântat pentru fratele lui, spre catapeteasma altarului Autorul ni-l prezintă ca fiind un om puternic și
abandonat, slujba creștinească și toate icteniile de sfătos, filosofând și vorbind cu har precum un
înmormântare. Vuia biserica și timpurile toate câte Demostene, de care copilul cel curios nu se mai
au trecut peste ea.” Povestirea cu mânzul alb, acel dezlipea. Trăia tot timpul detașat de orice fapt de
„El-Zorab” ieșit la păscut pe câmpul de grenade, viață ce altora li se părea atât de important, lăsând
acolo unde moartea se afla lângă el, reliefează și orice lucru să vină și să treacă după voia lui: „aveai
forța talentului descriptiv, scriitorul realizând, cu impresia că a îmbătrânit tot copil”. Limbajul lui
economie de mijloace artistice, o intensă este frust, pus într-un tempou molcom al vorbirii,
caracterizare făcută ca dintr-o simplă răsucire de presărat cu apelative dintre cele mai familiare, prin
condei, ce face ca un superlativ absolut al înfățișării care răzbat undele unei părintești afecțiuni: „mă
să fie demonstrat doar printr-o reverberație guguiatule”, „mă șliț”, „mogâldeață” etc. Opera
fonetică: „...Vasile Dănăilă, răzeș de treabă ca și noi, abundă spre final în formulări eliptice, arhaisme
zărește săracul de el, mă, chiar în marginea lanului și regionalisme - lexicale și fonetice, ca urmare a
mare de mohor verde un mânz prusac, mă, da elementelor etnografice prezente, a obiceiurilor, dar
fruuumooos..., alb tot și cu steluță neagră, mă, așa și a creațiilor folclorice specifice locului. Pe alocuri,
ceva se întâmplă să se nască doar o dată la două mii sunt presărate picanterii verbale culese din neaoșul
de ani...” Acest mag alb, trimis parcă de Sus peste limbaj popular, iar unul dintre apelative, „bidie”, este
câmpul cu orori, spre îndulcirea peisajului, e ca o specific adresării către oamenii mai în vârstă prin
scăpărare a clipei de grație, căci scurtă i-a fost partea locurilor Fundeni - Lungoci. Toate aceste
misiunea, fiind ucis prostește de un scelerat neamț, trăsături identificate pe tot parcursul scriiturii sunt
împreună cu frumosul soldat care îi dădea o coajă marca unui scriitor de mare talent literar și a unei
de pâine. Dar ca și cum strălucirea lui ar continua și opere testamentare ce se impune a dăinui ca zestre
după moarte, scriitorul notează sugestiv: „...scăpăra unui neam ce nu trebuie să dispară.
soarele în potcoava lui nichelată.”
O altă impresionantă povestire este aceea cu
regele pășind printre soldați „în haine ca ale lor”,

septembrie 2022 47
C

IMNUL NAȚIONAL
DEȘTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!

Discuțiile purtate pe seama autorilor acestui imn, privind


versurile și muzica, l-au determinat pe părintele Vasile Olteanu
de la Biserica Sf. Neculai din Șcheii Brașovului, care conduce și
Fundația Prima Școală Românească, să facă un scurt istoric al
acestui imn.
Lucrarea a apărut la Editura Orientul Latin din Brașov, în anul
1998, și este frumos copertată. Autorul a considerat că la împlinirea
celor 150 de ani de la publicarea imnului Deșteaptă-te, române!,
trebuie făcută o cercetare privind adevărul istoric despre autorii
acestui imn.
Lucrarea este de mici dimensiuni, 70 de pagini, format mic
11x15 cm, și tratează pe mai multe capitole informații legate de Andrei
Mureșanu, Anton Pann și George Ucenescu. Selectăm anumite pasaje
reprezentative pentru acest important subiect.
Autorul consemnează în introducere un capitol pe care îl
intitulează „În loc de Predoslovie”. În frământările noastre istorice,
evenimentele mari și-au găsit oameni care, sub impulsul trăirilor, au
generat valori spirituale menite să răspundă acelui imperativ.
Cântecul patriotic declanșa emoții spirituale românilor de
pretutindeni, care, mânați de aceleași idealuri, își găseau întâlnire
comună sub lumina semnificațiilor patriotice lansate de cântecul
agitatoric.
Nu întâmplător, inițial toate aceste creații au circulat în
Radu Moțoc
manuscrise în notație psaltică, autorii cunoscând această muzică, inginer, publicist
fiind slujitori ai bisericii.
Un alt motiv ar fi posibilitatea de control redusă a autorităților,
care nu cunoșteau notația psaltică și grafia chirilică.
Poate niciun eveniment istoric nu a născut mai multe asemenea
creații ca revoluția pașoptistă și nu s-a manifestat cu atâta trăire pe
întregul cuprins al țării, reunind laolaltă toate categoriile sociale și
chiar vorbitori de limbi și etnii diferite.
Între români a circulat mult: Mugur, mugurel, Marșul lui Iancu,
Saltă române!, Hora Ardealului, Marșul românesc de la 1848, și Moartea

48 Axis Libri
vitează. Revoluția pașoptistă și
evenimentele premergătoare au
generat „Imnul Moldovenilor”.
Toate aceste creații, mai mult
sau mai puțin populare, nu au
putut depăși intensitatea cu care s-a
impus „Deșteaptă-te, române!”,
care a apărut ca un strigăt de
revoltă, ca o voce a latinității, ca
un glas de independență. Imn
de reîntregire statală, odă eroică
de izbândă seculară a poporului
român.
Dacă poezia s-a bucurat
de la început, ca și cântecul, de
mare popularitate, în schimb
paternitatea melodiei nu a
preocupat pe nici un contemporan.
După ce poezia a fost publicată sub
titlul „Un Răsunet”, cu 11 strofe, în
numărul 25 al „Foii pentru minte,
inimă și literatură” din 1848,
avea să fie copiată în numeroase
manuscrise de culegeri folclorice
ale timpului.
Cu excepția manuscrisului
semnat de George Ucenescu
(1830-1889), toate celelalte
manuscrise nu însoțesc textul
poeziei cu note muzicale. În
Andrei Mureșanu
numeroase publicații, părerile sunt
împărțite privind paternitatea melodiei. Deșteaptă-te, române! Aprecierea generală,
La stabilirea acesteia pe seama poetului conform căreia Anton Pann este autorul acestui imn,
Andrei Mureșanu (1816-1863), a contribuit își găsește explicația în memoriile mitropolitului
și publicistul și omul politic George Moroianu Iosiv Naniescu al Moldovei și Sucevei, la peste 50 de
(1870-1945), care, la conferința de la Cluj din anul ani de la acest eveniment. În septembrie 1839, acest
1927, spunea: ,,După ce i-a dat forma poeziei, preot a fost instalat în metocul episcopiei Buzăului,
Andrei Mureșanu și-a luat băieții de români de la unde a venit la el Anton Pann, care i-a scris cu mâna
gimnaziul catolic din Brașov, unde era profesor, și lui acest cântec.
băieții de la școala primară a neguțătorilor români Cercetând alte documente, muzicologul
și s-a dus cu ei pe Tâmpa, cântând Deșteaptă-te, Viorel Cosma îl numește ca autor al melodiei tot
române!’’ pe Anton Pann, pe motivul că această muzică a fost
George Moroianu a continuat cu informația: compusă pentru poezia lui Dimitrie Bolintineanu,
„E bine să știm că melodia lui Deșteaptă-te, înainte de anul 1840. Un motiv în plus pentru a
române! tot poetul Mureșanu i-a dat-o. Acest confirma autorul este faptul că o călugăriță de la
imn mai întâi a fost cântat și numai pe urmă a fost mănăstirea Surpatele-Vâlcea găsește un manuscris
publicat”. în care se află această melodie, manuscrisul fiind
Autorul acestui material se întreabă dacă datat în anul 1840. Se trage o anumită concluzie,
Anton Pann este creatorul melodiei imnului că pe asemenea argumente subiective nu putem

septembrie 2022 49
și cu cireșe înainte, îmi dete Andrei Mureșan
poezia făcută Deșteaptă-te, române!, și văzând
în tot melosul potrivit, l-am cântat cu vocea mea
tânără și puternică până la fine. Mai repetându-l
o dată, toți domnii învățând melodia din auz,
cântau împreună, mulțumind și urând multă viață
și sănătate marelui poet. Din ziua aceea, cântecul
Deșteaptă-te, române! s-a făcut cel mai plăcut
și familiar, iar eu eram poftit în toate părțile să-l
cânt și să învăț tinerimea a-l cânta. Semnat G.
Ucenescu”.
Totuși, literatura de specialitate nu a fost
receptivă la aceste informații și în continuare
publicul larg este informat că Anton Pann este
autorul melodiei. În anul 1867, când s-a inaugurat
Societatea Literară Română, punându-se bazele
Academiei Române, V.A. Urechia aprecia:
„Când se cântă acest adevărat imn național,
toate inimile și privirile erau ațintite asupra
magnificului portret al acestui poet, Andrei
Mureșanu”. În Ardeal, se cânta în biserică,
pentru că era interzis public, iar autoritățile nu
aveau acces în interiorul bisericii, și tot din acest
motiv este scris cu note psaltice pentru a deveni
inaccesibil acestor autorități necunoscătoare în
George Ucenescu
acest domeniu.
crede că Anton Pann a realizat melodia imnului Datorită marii popularități, a devenit folcloric,
Deșteaptă-te, române! fiind copiat ca un strigăt de revoltă, voce a sângelui
Cercetările aprofundate îl determină pe latinității noastre, imn de reîntregire statală, odă
autorul acestei lucrări să consacre un capitol special, eroilor de izbândă seculară a poporului român.
pe care l-a intitulat: „George Ucenescu este autorul La capătul acestor investigații, sub deviza
melodiei Deșteaptă-te, române!”. biblică „să dăm cezarului ce-i al cezarului”, trebuie
Ucenescu este singurul dintre presupușii să conchidem cu cuvintele cărturarului Constantin
autori ai melodiei, care, autobiografic își Lacea: „Numele acestui minunat protopsalt
mărturisește fapta. Însemnarea făcută de George al Bisericii Sf. Nicolae din Brașov, Gheorghe
Ucenescu pe manuscrisul său: „Cartea de cântări, Ucenescu, va rămâne pe veci legat de zguduitorul
cu note de psaltichie, scrise de George Ucenescu, imn național Deșteaptă-te, române! al lui Andrei
student al dlui Anton Pann, la 1852” este Mureșanu”.
edificatoare. Merită a fi citat un pasaj din această Este demn de admirat efortul pr. Vasile
autobiografie: Oltean, pentru a scoate la lumină adevărul legat de
„Încă din anul 1844, aflându-mă învățător muzica imnului național Deșteaptă-te, române! El
și cantor la Biserica Sfintei Treimi din Șcheiul este și custodele primei școli românești, precum și a
Brașovului, poetul Andrei Mureșanu venea vara muzeului Junii Brașovului.
la grădinile parohului, pentru aer și pentru cireșe.
Sosind furiosul an 1848, poetul căuta o melodie
după care să compue un sonet, care să se cânte între
amici pentru petrecerea de seară.
Într-o Duminică, vine poetul împreună cu
patru domni români și șezând cu toții pe iarba verde

50 Axis Libri
C
Emil Cioran
Éparpillements épistolaires
sau De la curiozitate
la emoţie

Orice apariţie românească în spaţiul francofon merită


întâmpinată cu entuziasmul de rigoare, mai cu seamă că aceasta a
presupus o cercetare migăloasă şi o tenacitate demne de invidiat.
Ionel Necula, „cioranian nevindecabil” după cum se declară în
„Cuvânt lămuritoriu”, adună în Risipiri epistolare un număr de 24 de
scrisori pe care le încredinţează Editurii Tarabuste în traducerea exemplară
a prof. univ. dr. Nicolae Taftă. Adresate îndeosebi unor personalităţi ale
culturii române, ele aduc în faţa cititorului francez latura „socializării”, a
filosofului preocupat şi de impactul operei sale în spaţiul natal.
Găsim, astfel, nume precum Petre Ţuţea, Constantin Noica, N.
Tertulian, Petru Comarnescu, Arşavir Acterian, Monica Lovinescu,
Matei Călinescu, Dieter Schlesak etc., personalităţi culturale româneşti
incontestabile ca valoare intelectuală.
Aşadar, scrisorile nu s-au „risipit” tocmai pentru că un
cercetător a căutat, cu dăruire, să redea într-un corpus documentar
câteva rânduri – şi gânduri – lectorului de limbă franceză care, altfel,
i-ar fi rămas neştiute, iar Emil Cioran mai puţin cunoscut unor minţi
iscoditoare privind personalitatea-i care va incita şi alte spirite întru
cercetarea şi, poate, înţelegerea „scepticului”, „certatului cu viaţa”,
„ursuzului”, „singuraticului”, „revoltatului”, „excesivului”, „maestrului
lamentărilor cosmice” dar „hiperlucidului” de sub streaşina Parisului
care a avut, are şi va avea un impact ziditor asupra cunoaşterii de sine
a celui care îi aprofundează opera. Omul trece, – oricât de lung i-ar
fi traiul –, însă ideile sale rămân. Numai că nimic nu este etern, iar
Vasile Savin iluzia posterităţii, oricât ar bate de insistent la uşa măreţiei, rămâne
profesor
un deziderat cu care ne îndreptăm – uneori rugător – spre un tărâm
neştiut, născocit doar de propria-ne vanitate.
Scrisorile nu sunt decât o aparentă şi, uneori, regizată „mise à nu”
a expeditorului; la capătul celălalt – destinatarul – există un alt fel de
receptare – nu neapărat cea aşteptată de expeditor! – dar necesară pentru
alchimia gândurilor care se înmănunchează într-un nou sens. De aici şi
„corespondenţa”, în ambele ei direcţii, a interlocutorilor. Un fel de flux
şi reflux cât timp ne îmbogăţeşte cu ceva propria-ne spiritualitate! Sau,
după cum spune Baudelaire în Corespondenţă / Corespunderi „Ca lungi
ecouri unite-n depărtare / … Tot ce vrăjeşte mintea şi simţurile-ncântă”.

septembrie 2022 51
C
Fără îndoială că lecturarea acelor rânduri, Experienţa editorială în România, la o vârstă
încredinţate unui plic asemenea sticlei cu mesajul când manifestarea unui spirit de tip cioranian şi
naufragiatului care speră, aruncă noi şi noi lumini în contextul politic şi social punea mari probleme
asupra omului Cioran. de „asumare”, o împărtăşeşte tot lui Petru
Iată, spre exemplu, ce-i spunea lui Petru Comarnescu în scrisoarea din 21 aprilie 1933:
Comarnescu într-o scrisoare datată 11 ianuarie „Până acum am scris vreo 50 de pagini dintr-o
1947, despre politica de tinereţe: „Aşa-zisele mele carte pe care aş intitula-o Pe culmile disperării
fervori politice de altădată îmi par a ţine de preistorie. sau Între viaţă şi moarte şi care va fi compusă
Au fost oare aberaţii, adevăruri sau iluzii, n-aş şti să-ţi toată din fragmente de 2-3 pagini aproape lirice şi
spun. Ele ţin de o epocă dispărută, pe care n-o pot nici de un radicalism feroce cu cea mai bestială vervă
preţui, nici regreta. Mi se reproşează de pretutindeni pesimistă. Cred că numai cu greu voi găsi un editor
– şi până la saturaţie – entuziasmul pe care l-am în Bucureşti, deşi aş fi dispus să plătesc şi eu ceva.
avut pentru un anumit delir colectiv de acolo, sunt În două luni e gata…” Când porneşti la „luptă”
făcut chiar responsabil şi mi se atribuie astfel o într-un asemenea context şi cu astfel de gânduri,
eficacitate pe care nu mi-am atribuit-o niciodată.” chiar dacă ai o anumită amprentă genetică aceasta
Este ceea ce îl va face să constate se „afinează” şi se radicalizează
– a câta oară! – că „După în timp, după cum recunoaşte
eliberare, dragii compatrioţi de într-o scrisoare trimisă tot lui
pe aici se încrâncenează să-mi Petru Comarnescu, în data de 27
creeze neplăceri! Şi doar datorită decembrie ’33: „Sunt un individ
francezilor lucrurile n-au care sub influenţa suferinţei
apucat o turnură mai gravă. m-am transformat total, chiar
Astfel că am luat decizia să nu dacă această transformare n-ar
mă mai amestec niciodată.” fi decât adâncirea nelimitată
Într-un mediu dintotdeauna a unor elemente anterior date.
concurenţial, avem de-a face Acestea, hipertrofiate, sunt
cu problema „coşului cu crabi/ suficiente pentru a determina o
raci”: de ce el şi nu eu – chestiune cu totul altă simţire şi perspectivă
de supravieţuire şi nu numai! de viaţă.”
Cum să nu te însingurezi, Câte asemenea mărturisiri
cum să nu devii şi mai sceptic nu se găsesc în scrierile sale! Dar
într-un asemenea context şi câte anateme!...
„prietenos”? Şi cum să nu fii Experienţa de viaţă,
apăsat de „neajunsul de a te fi expusă tranşant în scrisorile
născut” când încă de pe culmile „risipite” fără intenţia de a fi
disperării, à cœur ouvert, începi să publicate – şi poate tocmai
te întrebi, ca mai fiecare om, care este sensul existenţei? de aceea „crude”, „nemiloase” – se arată la fel de
Iar odată ajuns la cunoaşterea şi altor filosofi/ filosofii ziditoare pentru cititorul de bună-credinţă. În
să te întrebi, cum o face Cioran spre exemplu, cu ce acest sens, găsim astfel de rânduri tot în aceeaşi
este mai bună spiritualitatea germană în comparaţie scrisoare din 27 decembrie ’33: „Unii dintre
cu cea franceză. Poate, după cum mărturiseşte într-o prietenii noştri vor crede că am devenit hitlerist
scrisoare adresată lui Petre Ţuţea în februarie 1938, din anumite raţiuni de oportunism. Adevărul este
fiindcă una este atinsă de romantism, muzică şi că sunt anumite realităţi aici care-mi plac şi sunt
metafizică, iar cealaltă apare ca un farmec special de convins că lichelismul autohton ar putea fi înăbuşit,
anecdotă. Diferenţierea făcută de Cioran este, clar, în dacă nu distrus, printr-un regim de dictatură. În
favoarea părţii germane, deşi tocmai în Franţa şi-a România numai teroarea, brutalitatea şi o nelinişte
găsit editorul care să-l trimită pe „piaţa concurenţială” infinită ar putea schimba ceva. […] Este teribil să
cu avatarurile ei: receptare-respingere. Debutat în fii român: nu câştigi încrederea efectivă a nici unei
1949, în limba franceză, de către Editura Gallimard, femei, iar oamenii serioşi zâmbesc, când te văd
va primi premiul Rivarol (de altfel singurul premiu pe deştept, te cred escroc. Dar cu ce am greşit eu de
care îl va accepta! Restul, doar palmares). trebuie să spăl ruşinea unui popor ce n-are istorie?”

52 Axis Libri
Greu de imaginat că într-o asemenea zi (27 creditarea valorii. Iată ce-i mărturiseşte lui Arşavir
decembrie) cineva poate avea astfel de „preocupări”. Acterian în scrisoarea din 27 noiembrie 1978: „Am
Totuşi, tinereţea este, prin definiţie, rebelă şi pierdut destui prieteni din cauza unei rătăciri pe care
nesupusă! Cu timpul, însă, se mai potoleşte văzând nu ne-o vom ierta niciodată. Şi crede-mă că ştiu ce
că revolta singulară este aproape sortită eşecului. spun! Am vorbit la televiziunea germană în termeni
Putea Cioran să fie altfel? Să aibă o altfel de evoluţie? entuziaşti despre Nicu Steinhardt, despre bunătatea
Ar fi putut privi lumea şi fără cercetarea lui atât de firească, despre generozitatea lui, ca să
„clasicilor”? nu stârnesc invidii.” Despre Filocalia părintelui
O asemenea experienţă o regăsim în Exerciţii Dumitru Stăniloaie spune în scrisoarea datată
de admiraţie. A fost nevoie să treacă prin „amăgiri”, Paris, 22 iunie 1985: „ţin să repet că Filocalia este un
să se roage cu „lacrimi” la „sfinţi” spre a accepta monument capital, în istoria limbii noastre. În acelaşi
„amurgul gândurilor”, folosind un „îndreptar timp, ce lecţie de profetism pentru un neam nefericit
pătimaş” spre a rămâne, prin „mărturisiri” și şi uşuratic! Din toate punctele de vedere, o astfel de
„anateme”, acelaşi spirit neliniştit şi neostoit cu operă este chemată să joace un rol considerabil.”
toată căutarea sa disperată. Doar că în privinţa limbii române are acea reţinere
Nu mai puţin surprinzătoare sunt, însă, şi a culturii „mici” în raport cu cele „mari”.
mărturisirile „de viaţă”: „Îmi plac femeile mai mult Are şi nu are dreptate. Dintr-o cultură mică
decât credeam.” (Scrisoare către Petru Comarnescu, poate oricând răsări un model nou de abordare a
datată 1 iunie 1934) cât şi o alta, care ar putea facilita vieţii. Iată ce spune în scrisoarea adresată lui Matei
gândul unui histrionism cioranian: „Mă, să n-o spui Călinescu şi datată Paris, 2 iulie 1972: „Româna
nimănui, dar îmi place viaţa!”, subliniind place. e limba cea mai intraductibilă din câte există. O
(În: Constantin Noica, Jurnal de idei, Bucureşti, limbă superbă şi condamnată”. Numai că Cioran
Humanitas, ediţia a II-a, 2007, p. 150). Sunt doar se întoarce la obsesiile sale. Îi scrie lui Constantin
două exemple cu referiri mai restrânse sau mai Noica, dezabuzat: „Cred că niciodată în inutila
cuprinzătoare. Aşa cum face orice om! mea existenţă n-am fost mai inutil ca acum. Trăiesc
Dar rămâne în alte sfere, după cum îi complet în afară de lume în cel mai extraordinar
mărturiseşte aceluiaşi Petru Comarnescu în oraş.” Ce poate fi mai deplin ca „sufletul românesc”?
scrisoarea din 1 martie 1941: „Am un destin de Putem încheia citând dintr-o scrisoare
convalescent. Nu pot depăşi virtualul – pe când tu trimisă de Emil Cioran lui Marin Sorescu (Paris, 10
eşti Viaţa ca atare. Ţi-am spus-o cândva – demult decembrie 1985) în care spune: „De la curiozitate la
că eşti un argument pentru un sens al vieţii, pe care emoţie – aşa aş defini etapele lecturii mele”. Pentru
eu nu l-am descoperit, prin mine, decât în vaetul cititorul francez rămâne un spaţiu ce ar trebui
inteligenţei, în dezastrul lacrimal al minţii.” Nu descoperit fiindcă, asemenea oricărei evoluţii – fizice
poate fi mai puţin incitant şi, totodată încurajator şi spirituale –, după cum îi mărturiseşte lui Marin
pentru cine ştie să aleagă, să vezi chinurile unui Sorescu în aceeaşi scrisoare: „E evident, nu mai sunt
„singuratic” chiar dacă locuieşte la Paris – ori poate acelaşi, dar nici nu sunt un altul. Un înstrăinat”.
cu atât mai mult ! „Aş fi avut chef să scriu o carte rece Străinul/ înstrăinatul Cioran de sub streaşina
şi rea, dar port încă în mine ereditatea unui neam Parisului îşi are rădăcinile dulci-amare în spaţiul
care cântă din fluier şi care, timp de secole, n-a făcut românesc. De s-ar fi născut în Franţa sau în
decât să geamă şi să se lamenteze.” (Scrisoare către Germania atunci… cine ştie dacă ar fi existat un
Petru Comarnescu datată Paris, 11 ianuarie 1947). „spirit cioranian” care de pe culmile disperării să
Este posibil ca, în contrast, lectorul francez să urle anateme asupra lumii să se fi revoltat. Confortul
descopere ceva ce, din mândrie, nu poate accepta: aduce lâncezeală, disconfortul ascute mintea şi
„Spengler a scris cartea lui pentru Franţa şi te roagă sufletul până la un punct.
să-ţi închipui cu ce voluptate savurez amurgul unei Punem capăt acestor scurte observaţii cu un
mari culturi, degradarea vitalităţii unui popor, gând bun pentru cel care fost Jacques Hesse, adevărat
panica lucidă a unei societăţi. O ţară fără tineri, fără prieten al Galaţiului, omul care s-a zbătut pentru
ambiţii şi fără prejudecăţi.” (Scrisoare către Petre întemeierea Bibliotecii „Eugène Ionesco” şi căruia
Ţuţea, datată Paris, februarie 1938). editorul îi mulţumeşte, întrucât fără implicarea lui
În privinţa prietenilor/ prieteniilor, Cioran această frumoasă ediţie nu ar fi putut exista, după
are părerile scepticului, însinguratului, dar şi cum este scris şi pe pagina de gardă.

septembrie 2022 53
P
O
E
Z
I
E
TAMARA
MICUȚA BASARABEANCĂ

Fapt autentic, Tamara Cernăuțeanu

Am aflat despre o Tamara...


Știți, oare, câte Tamara sunt în lume ?
Eu știu o singură Tamara,
Bună și folositoare ca fructul de tamarind,
Revigorant, tenace și incitant la gust,
Prin dăruirea lui de vitalitate-
Acea licoare de vitamina C, care împrospătează…

.........................................................................

Profitând de ora de pace a familiilor,


Care pe plajă își savurau ora de siestă,
Tamara, cea de șase ani, a dezlegat o barcă
I-a îmbarcat pe micuți…
Și duși au fost… în legănarea valurilor…

Marea Neagră i-a dus departe…


Dar marea nu era atât de neagră la suflet
Ca să-i ducă în abis pe copii.
Ea l-a chemat și pe pescar
Și pe vântul de armindeni, cu briza lui sărată,
Melania Rusu
Luptând deasupra zării la Cetatea albă. Caragioiu
Și fără voia lor i-a adus la mal. vicepreședintă, Asociația
Dacă zefirul i-a mângâiat pe copii, Scriitorilor Români din
Nu tot la fel au procedat părinții… America de Nord

........................................................................

Am mai aflat și despre o ,,Miss Minchin”,


Institutoarea particulară, care o prea strunea pe vioaia Tamara
Și încă multe am mai aflat…

54 Axis Libri
Anii s-au scurs, prea repede, Și drumul era tare lung… și nu mai știe cum a
Vremile s-au tulburat în exodul groazei. dormit,
Tatăl-preot a luat, forțat, drumul lung al Siberiei, Nici cine i-a dat o bucățică de pâine și o înghițitură
Pe jos, desculț, bătut și legat, de apă.
Pe drumul de lângă Lacul Baical,
Care îi mai poartă și acum rugăciunile, Același înger păzitor a debarcat-o într-un loc,
A trecut sub imense păduri, împreună cu toți.
Care freamătă și acum, dorul lui de familie…
Sufletul ei de copil - cel mai nenorocit dintre toți
Smicelele pădurii sunt mai puține decât vergile copiii lumii -
Care îi smulgeau clipă de clipă din viața de Se zbătea dureros în trupul mic și firav,
deportat. Când cineva, plin de ardoare, a cuprins-o
Erau brațele tremurânde ale mamei, sfârșită de
durere și neliniște.
Războiul a prins-o pe Tamara în cleștele sale, la
nouă ani. Tamara era aci, lângă ea,
Ea, care o căutase cu gândul și pe acoperișul
Rătăcită, pe un peron plin de plânsete, baloți, trenului
Oameni în culmea disperării, ea striga: „mama, Și chiar pe tampoanele de unde nefericiții cădeau.
mama”,
Dar mama era în tren, ,,strivită” între
ceilalți copii, bagaje, oameni
Și nu o putea auzi, nici coborî spre
mica ființă, Tamara, un bagaj între
bagajele rămase pe peron.
Putea doar să strige peste sutele de
voci:
— ,,Tamara, Tamara mea, unde ești
?, ești în tren?!”,
Cu licărirea de speranță, că forța ei
lăuntrică de mamă
Se va putea face auzită de micuța
Tamara.

Îngerul Domnului, chemat în grabă,


A venit către copilul Tamara, rămasă
acuma singură pe peron,
Când trenul fluiera a plecare,
Îngenuncheată, plângând în hohote,
Lângă boccelele izgonirii definitive
din leagănul copilăriei…

Și a răsărit, un om cu suflet bun, care


i-a zis: ,,nu plânge fetițo ”
Și a urcat-o în tren.

Tamara era în tren, un mic și


îndurerat balot viu, printre alte
baloturi… Strigăt sfâșietor, Crochiu. Deea -
Colegiul Național „Costache Negri” Galați

septembrie 2022 55
P
O
E
Z
I
E
poeme

Revoluția

Excavăm
Combustibilii fosili
Neomoderniștii
Aurul
Toate zicătorile
Gudronul
Blestemele generaționale
Orice scânteie din priviri
Ne admirăm distrugerile
Și arderile
Și pierderile dar
Lipim pe steag o cerere
De dragul revoluției

Oglinzi

Ochii îmi ard,


Pielea mi-e descusută,
Andrei Cristian
Mă percep între ghilimele Cornea
Și mă-ntreb retoric poet
Dacă va crăpa oare
Oglinda aceea
În care mă văd
Imperfect.
Nu-mi răspund și mă scutur,
Mă tăvălesc în nenorocirea altora,
Îmi amintesc de mine
În copilăriile altora.
Dau cu pumnul în chipurile
Unor străini.

56 Axis Libri
Dar tot nu știu cum ar trebui Pentru suflet
Să privesc sau cum
Să m-apuc să repar Explică-mi
Oglinda asta Cu lux de amănunte,
Măcar o dată să-mi Procesul mental prin care
Mai văd propriul chip. Ai ajuns la concluzia
Că scriem degeaba?
Te rog, du-te acasă și umple
La porțile utopiei Un caiet cu următorul
Răspuns: Scriem pentru suflet
La porțile utopiei personale (să ne ardem trecutul,
Are loc o descindere-n forță. să scoatem otrava din noi,
Formele de viață sunt ucise, să ne reclădim,
Idealurile se scurg într-o baltă să nu ne mai spună vreun
Păzită de fantome și gunoaie arse. zeu autoproclamat
cine suntem, de ce suntem,
Porțile cedează ce și pentru cine să facem ceva).
Iar fiecare vers lansat
În balta asta artistică
(fără fund) Deicid
Mă prinde din urmă ca o conspirație,
Mă trage de mâini și de picioare, Reveriile tărăgănate
Mă îneacă în balta utopiei personale. Sunt piromane și canibale
Și zilnic ne consumă cu voci perfide -
Minute într-o lume împrăștiată și strivită
Speranțele noastre toate La colțuri, în miez, pe laturi,
Până când e luată de oricare
Capitalismul răscopt taie cu drujba rațiunea, Din zeii cunoscuți cu o paletă,
Ne uităm de fiecare dată trecutul, Aruncată spre tavanul universal
Ne răstignim de fiecare dată umbrele morților. Și apoi se află-n picaj spre tigaia unde se face
Un sturion cu botniță reflectează asupra ideii de artă, Amestecul suprem al creațiilor
De dragoste și moarte La foc mediu, într-un ciclu neîntrerupt;
Iar realitățile se-ntrepătrund chiar dacă Dar putem ucide zeul, putem să-l decapităm,
Ne vor mai lua cinci generații Să-i înfigem sulițe-n gât
Pentru a uita de urmele tancurilor. Sau să-l otrăvim!
Frunțile câștigă riduri dizolvându-se-n ecrane, Nimeni nu ne va mai prăji
Ce râvnesc la carne ca o stranietate ex abrupto. Sau tortura
Atunci când minciunile se torn în mașină pe post Amestecându-ne, aruncându-ne spre tavan;
de antigel Nimeni!
Se distorsionează și distanța și adevărul și degetele. Nimeni în afară de noi!
O ceafă-lată plină de ruptură cerebrală naște un
coșmar.
Așa știu că mi-am depozitat speranțele-ntr-un
anevrism.

septembrie 2022 57
P
O
E
Z
I
E

Javeline, măști, sentimente

invazie de primăvară est europeană 2022

cel mai urât răsărit de soare, când te trezești


și totul este neobișnuit de tăcut. o tăcere
de decenii ce devine tot mai compromițătoare
ce se va încheia brusc și va absoarbe
un infern de ură, dezamăgire, furie
prin explozii și fum la Kiev, Harkov și Cernobîl...

drone încercând să înghită tot ce se poate vedea,


apoi elicoptere luptând împotriva tancurilor...
tunuri împrăștiind mânia peste tot,
atacuri haotice la instalații nucleare
ce pot arunca orașe întregi sub cenușă,
și rachete luptând împotriva a tot ce mișcă...

arme letale recomandate a fi evitate... tot acolo!


războaie ce nu s-au mai văzut de-aproape un secol
reapar halucinant pe harta Estului Europei.

Zorii Dorian Stoilescu


poet

Să poți distruge un demon trebuie să ai puterea


să-l privești în față. Să-l vezi în deplinătate,
în acel maxim al ferocității... până la ultimele
tertipuri, intenții, circumstanțe.

Să-ți vezi trecutul, toate necazurile,


să retrăiești tot, până la capăt. Să revezi tot,
vechea ta casă... s-o părăsești definitiv,
de bunăvoie, cu o privire ultimă.

58 Axis Libri
Să-nveți despre merit și umilință, să-nveți iertarea, Întotdeauna însă ajung altfel decât mi-aș dori.
să te deprinzi a porni în țări depărtate, Pun o lupă peste aleatoriu. Iată, lucrurile se scurg
într-un final să te depărtezi de toate fără regrete.
într-o uitare perfectă asemenea unui glonț.
Bei noapte, absorbi sinceritate, noi speranțe... Versurile
Beau cafeaua, scriu pe îndelete despre rău. curg, fire de nisip purtate de vânt într-un deșert
Zorii devin aburi în zațul rămas din acei demoni. roșu.

Îmi strâng amintirile într-o melancolie violetă,


Întoarcere așa cum ar strânge un chirurg sângele stricat.

Când ne vom întoarce acasă Aștept să-mi vină o picătură de sânge proaspăt,
vom fi frământați într-un nou aluat... să mai adaug un gând.

Străjeri sau ziditori, magicieni sau chirurgi,


lăsați printre nebuni, de parcă suntem de ce-ai mai venit?

toți făcuți din uragan. După noi rămâne îmbrăcată în cel mai scump veșmânt,
doar un vuiet ce trece mult prea repede. participi la discuții - dintre cele mai alese.
confidentă de când ne știm. intri mândră,
Trupul nostru nu va fi decât în strălucire, îmi eviți privirile. treci prin toate camerele.
inepuizabil, deschizi și închizi ușile, le inspectezi
ascunsul minereu al amintirii și pierzaniei. pe rând, una câte una, de parcă ai număra
firele de praf sau poate privirile mele către tine.
În față avem semn, o urmă înroșită de pustiu,
o veșnicie ce-adesea se vrea uitată. dar nu spui nimic, nu vrei. doar ieși.

Rămânem totuși cu o desăvârșire, ai putea spune ceva frumos


a spinului înfipt între coaste. ai putea să stai cu mine puțin
am putea vorbi despre trecut sau despre vreme,
ai putea măcar să mă privești. nu, lupta cea mare
Ars poetica pentru tine este să nu-mi dai nimic.

Stau de vorbă cu străinii, la urmă devin aceștia. treci parcă prin mine, ai venit la mine
Privesc un obiect de parcă aș deveni acela. doar să treci mai departe. totuși,
de ce-ai mai venit?
Culeg poemele spuse despre măști și morminte
făcând alchimie din răni, sentimente, legi uitate.

Recitesc cărți, traduc, regândesc feluri ciudate,


încerc noi (di)viziuni, recitiri, forme. Totul

devine dureros, dureros de altfel, de parcă aș


rămâne
încremenit în plină vară în mijlocul Australiei.

Oricine poate deveni altcineva, cu puține excepții.


Însă eu nu-mi doresc să devin altfel.

septembrie 2022 59
P
O
E
Z
I
E
Întoarce-te

Să te întorci acasă,
Până nu-i prea târziu,
Ispitele te sapă.
Ești așteptat la masă,
În satul tău pustiu.

Să te întorci în țară,
La ceasuri moi de seară,
Te rog, pentru a mia oară,
— Vino, măcar la primăvară!

Să te întorci în dimineți,
Ca barza chioară prin livezi,
Și dorul să te prăpădească,
Măcar în prima zi de vară.

Iată cum ninge cu petale de flori


Pe covorul neobosit al ierbii
Care sărută Epitaful Domnului pus în mormânt ...

Să te întorci măcar la Paști,


Te-ntâmpină ai tăi cu pască, cozonaci, Ionel Rusu
Și-s lacrimi pe obraz... preot, poet

Întoarce-te până-n Crăciun


Să guști cu binecuvântare
Turte-n Ajun ...

Să te întorci, e bine, și de sărbători,


Odată cu cocoșul cel vioi ce strigă-n zori:
Sculați-vă!
Să întâlnești colindători
Sub fulgi căzând...
Sau să te-ntorci la Sânt’Mărie

60 Axis Libri
Când dau în pârgă strugurii din vie. — Ioane, vin’ acasă
Să te întorci și pe la toamnă Cât îi soare,
Să te înfrupți cu frații din pastramă, Să nu te răzgândești
Să te îmbeți cu must, Sub cetini mari de ploaie!
De bucurie! — Vasile, vin’ acasă prin furtuni,
Mai bine, vino vara, în amurg, Ulița-i plină astăzi de păgâni!
Când grâu-i legănat în vânt Întoarce-te, acasă, Gheorghe, din străini
Ca un copil la sân Că oile de lup pășună lângă stâni!
De mamă... — Marie, hai acasă, urlă vântul!
Să mai săruți, știi oare, tu, pământul?
Să te întorci în orice zi, Întoarce-te acasă-n promoroacă,
Fie în miez de noapte, Pe-al tău pământ cu mantii de zăpadă.
Să simți aloea cum se scaldă Să vă înturnați acasă dup-atâția ani
În marea cea de șoapte. Cum fug cocoșii cu frică de hultani.
Întoarce-te în seri,
După apus de soare, — Hai, vino iar acasă, Ioane,
Să dai bineți fierbinți Cu dragoste și cu durere,
La sfinții din icoane. Pământul românesc ți-o cere,
Întoarce-te în zori, Ar fi o sfântă mângâiere
În cântec de luceferi Pentru toți.
Pășind pe albii zvelte Să te întorci definitiv în bătătură,
Spre ai tăi prieteni. Să te întorni de unde ai dezertat,
Și ai părinți de-nmormântat.
Să te întorci în dimineți cu soare, — Ioane, ai femeie de-ajutat
Preschimbă fiecare ceas într-o serbare Și mulți copii de alintat.
Întoarce-te cu calm pe la amiază, — Vasile, ai femeie de iubit
În blândă zi când fluturi ozonați dansează Și scumpe-odrasle de-ngrijit.
O sârbă românească. Tu, Gheorghe, ai grădina de plivit
Întoarce-te măcar în iarnă, Și buruieni cât gardul de prășit.
Să vezi cum omul de zăpadă
Mai briază? Veniți, Ion, Vasile, Gheorghe și Maria,
Că pâinea are gust și-n România
Să te întorci acasă, Alături de părinți și frați.
Măcar într-un târziu,
Ca vulturul zglobiu Să te întorci în țară
Ce zboară după pradă. Cu zânele de primăvară
Să te întorci, băiete, Și molcome lalele să-ți zâmbească
Cu capul fără plete, Dincolo de măreața glastră
La ceasul din părete În cerdac.
Să te întorci cu bine, Să te întorci la cumpăna de la fântână
La sfintele ruine. Ce îți ura întruna: „noapte bună”,
Să te întorci regește, Întoarce-te la horele din sat
Când vântul se-ntețește, Ce se jucau în duminici pe înserat
Și-ți suflă împotrivă, Când luna se găta pentru trezit din car.
De nu mai ai lumină.
Să te întorci cu mari nădejdi,
Cu greierii ce prevestesc printre poieni
Alaiul toamnei...

septembrie 2022 61
P
O
E
Z
I
E
poeme

Mi-aș fi dorit

Să fiu primul tău vis


Pășind desculț prin roua de seară,
Să fiu primul tău dor
Fierbinte
Și tu să nu știi ce sunt,
Să alergi prin vântul de toamnă,
Printre brânduși și întrebări nerostite,
Despre frunze ce cad,
Despre fiorul pulsând în inima ta
Prea mare pentru pieptul firav,
De atunci,
Prea mic pentru nemărginirea ochilor tăi,
Culegători de stele.
Mi-aș fi dorit să fiu prima ta patimă,
Primul clocot în sângele greu,
Curgând dureros și leneș prin vene,
Și tu să știi ce sunt.
Mi-aș fi dorit să-ți fiu dimineață și seară
Și busuiocul de sub pernă
Și cel de după icoană
Binecuvântare Mihaela Poduț
Și da, mi-aș fi dorit, Ienuțaș
poetă
O grădină cu albăstrele
Și îngeri.
Poate doi.

Dacă m-ai fi iubit,


Ai fi mers în urma pașilor mei,
Ridicând firele de iarbă,
Păstrând, pentru tine,
Atingerea tălpilor mele.
Eu te-aș fi știut acolo
Și aș fi zâmbit.

62 Axis Libri
Dacă m-ai fi iubit, Decolorate și goale
Mi-ai fi îmbrățișat umbra, Undeva se stingea o țigară
Cu umbra ta. Într-un hohot strident și
Eu m-aș fi lăsat pe umărul ei Scrâșnetul unui scaun ruginit
Și-n jocul de-a v-ați ascunselea, Pe beton
Cu soarele, Ziua ridica stoluri de
Aș fi zâmbit. Vise gri peste umbra
Dacă m-ai fi iubit, Unui clopot bătând
Mi-ai fi cules toate gândurile, De vecernie
Cele pierdute, cele uitate, cele neterminate, Un înger căzuse din cer
Le-ai fi potrivit atent, ca-ntr-un puzzle, Și asculta
Fiecare, completându-l pe fiecare. Își pusese aripile sub genunchi
Iar când chipul tău ar fi început să se contureze, Lângă el
Ai fi zâmbit. Șchiopăta viața
În pălărie i se strânseseră cumva
Treizeci de bănuți
Am fost odată  Dar
Îmblânzitoarea de lupi Peste toate
Urma lor s-a frânt adulmecând mirarea Cânta o chitară
Și pustiul n-a mai fost pustiu Într-o seară de mai
Se auzeau topindu-se florile de gheață-n fereastră 
Pe podele pași umezi se zvântau înspre foc
O fantasmă plămădită-n ninsoare A fost frig azi-noapte
Musafir într-o noapte târzie  Am umplut cada cu bătăi de inimă calde
Am fost De obicei fac duș
Apoi am fost cântec de lună într-o frunză de plop Dar mi-era că
Și poveste sub pleoape grele de stele Prea multe se pierd astfel
Cândva am fost un tainic drumeag Și-am stat așa cu ochii închiși
Între două bătăi de inimă Ținându-mi respirația sub ele
Cândva amurgurile tremurau sub copite Până aproape de punctul pierderii conștienței
Cai flămânzi de jăratic Savurând senzația de bine
Prin vene goneau Veneau zorile și
Din fântâni de tăceri  Trebuia să mă împac
Se-adăpau uneori Pe mine cu noaptea de toamnă
Ce mă lăsa încet fără gânduri
* Și risipă făcea cu ele pe
Aleile pustii
Doamne  Acoperite cu zgura neputinței
Cumva am rătăcit drumul  Mărginite de iarbă prăfuită și palidă
Sau drumul s-a rătăcit de mine Călcată mult prea mult în picioare
Ori eu însămi mi-am fost Numai fiindcă puțin mai încolo
Fata Morgana  Ți se năzărea că vezi uneori
Și caii au pierit  Ceva numai bun pentru ierbarul tău
În mișcătoare nisipuri  Care inițial fusese un roman
Și mai puneai câteodată semne de carte
Erau câteva pasaje interesante
Cânta o chitară Între timp ai început să te uiți doar cum
Într-o seară de mai Devin hârtie creponată
Peste umărul meu Și toate înțelesurile se estompează de parcă
Îndărătul Cuvintele ar fi obosit
Ochiului prăfuit ca Ce-i drept unele se făceau translucide
O vitrină cu toate manechinele Până mai vedeai prin ele
Fără chip Zbătându-se ceva sentimente

septembrie 2022 63
Pe care credeai că Aveai cerul în ochi şi nici nu m-ai privit
Le-ai visat Poate știai că n-am unde să merg
Dar ele chiar au trăit și s-au născut Nici uşa în urmă n-ai tras
Într-o noapte când era frig Și-am rămas să aştept
Un frig pentru doi și când Asfințitul
Ne-am încălzit puțin palmele Vedeam pe masă carafa plină
Poate puțin prea mult De abia de băuseşi o gură din ea
Mie cel puțin Mi-era să intru nepoftită sfială
Mi-au rămas câteva cicatrici care dor Şi setea pe buze sărată
De câte ori peste urma arsurii Poate ai o fântână pe aicea și
Mi-e rece. Am să scot o găleată cu apă
Mi-am zis
Să fie proaspătă
Nu ştiu de ce plângeau îngerii dimineață Când vii
De fapt era noapte și dădeau din aripi zgomotos Şi să-mi treacă şi mie de sete
Când m-au trezit Poate ai să zici
Îmi loveau cu pene şi lacrimi în geam Intră ia carafa și umple-o
Poate şi lor li se întâmplă să nu mai ştie ce vor Apoi vino
Doar să simtă În casă
Zăbrelele coliviei de cer
Nu ştiu de ce am simțit
Un fel de răspuns Este un loc acolo 
Ca o sete amăruie Unde dealul a adormit în iarbă 
Mă durea în piept gândul Și l-au năpădit brândușile de toamnă în somn
Apoi se făcu cald Este un loc acolo 
O vătuire a durerii plecând Unde un măr și-a frânt brațul cândva 
-Ştii punctul de subtilă voluptate când Poate într-o iarnă când 
Fericirea vine tot aşa Un corb și-a lăsat singurătatea 
Tot atunci? - Pe crengile pline de omăt
Şi voiam pe umerii lor să îl pun Prin otavă degete albite
Nu stătea Noduroase și reci se răsfiră
Nu stătea de aripi Calci ușor să treci peste ele
Ai ochii mai frumoşi dacă plângi Să nu le faci rău
Auzisem Să nu îți faci rău
Totuşi nu știu de ce plângeau dimineață Să n-auzi țipătul vremii agonizând
Nici de ce eu o fac În pasul tău tot mai greu 
Acum În pulberea lor 
Poate de aceea Și totuși 
Şi sigur nu Locul acela te cheamă 
Doar ochii Vrei să știi dacă dealul visează 
Și dacă nu
Tu însăți nu ești decât parte
Nu Din vis
Nu m-ai primit decât pe prispă
E drept mi-ai pus un ştergar pe genunchi
Mi-ai rupt dintr-o pâine caldă încă un colț
Şi-un măr făcut poame mi-ai dat să mănânc
Te grăbeai
Nici tu nu mâncaseşi nimic
Şezi dar să ştii că nu știu când mă-ntorc
Ai rostit
Ori de vrei poți să pleci
Roua s-a zvântat pe cărare când te-ai dus

64 Axis Libri
poeme

Pădurea în zori Aș vrea să pot visa în pace


Să dau gândirii aripi de zbor...
Pădurea se trezește, De-aceea toamna nu-mi mai
Cântă privighetori; place
Soarele se ivește Cu ploi și vânt răscolitor...
Pe-un cer fără de nori.
Să vin-odată primăvara
Gâzele adormite Cu soare cald și cer senin!
Încep să prindă viață, Speranța-n inimi să răsară,
Florile abia-nflorite Cu toți mai optimiști să fim!
Își scaldă-n rouă fața.

Totu-i în jur mișcare; Limba literară


Într-un decor ad-hoc
Cântări de păsări care Limba noastră literară
Dau un concert pe loc... Ce-a educat generații,
Este azi în suferință
E-o armonie sfântă Provocată de confrații,
Cum rar ți-i dat să vezi; Care-n cărțile pe bandă
Miracolul te-ncântă: Ce le scot ei, an de an,
Cu ochi deschiși visezi... Folosesc vocabulare
Culese de pe maidan...

Dorința
Ioan Fărcășanu Lacul Roșu
epigramist, poet
Aș vrea ca frig să nu mai fie
Când vântul toamna bate-n Pe întreg cuprinsul apei
geam; Te privesc nepăsători,
Aș vrea să țin-o veșnicie Cu tulpinile-necate.
Tot verde frunza de pe ram... Zeci de arbori plutitori.

S-aud cântat de păsărele Munți pleșuvi cu frunți semețe


În teiul vechi, încărunțit, Sprijină pe-alocuri cerul;
Să pot privi cu drag la stele Gândurile îndrăznețe
Când astrul nopții s-a ivit... Vor să dezlege misterul:

septembrie 2022 65
Din sălbatice stihii De ce? Că te iubesc cum niciodată
Lacul Roșu s-a născut; Nu mai speram că pot iubi;
Arborii sunt mărturii În nopțile de veghe și visare, Tu mi-ai schimbat viața toată
A urgiei din trecut. Când dorurile-și caută alinare, M-ai învățat iar a zâmbi...
Când cugetul străbate depărtări,
Dezastrele naturale Îmi pun mereu aceleași ***
Pe glob se petrec mereu, întrebări:
Cu urmări catastrofale; De ce destinu-a vrut să te-ntâlnesc? Iubirea noastră-i o poveste
Să ți le explici e greu... De ce numai la tine mă gândesc? Scrisă cu dor de amândoi:
De ce doar cu o singură privire Iar vraja ei în suflet este
Omul poate doar s-admire Tu-mi umpli sufletul de fericire? Focul incandescent din nor...
A naturii transformare, De ce când nu te văd o zi sau
Necontenit să se mire două,
De-a peisajului schimbare... În ochi mi-apar mici licăriri de Prima zi de școală
rouă?
De ce în orice clipă te doresc? Vacanța mare s-a sfârșit;
Omagiu femeii În școli e veselie iar:
*** Copiii cu toții au venit
Femeia e-o enigmă, e-un mister; Să-nceapă noul an școlar.
E-o stea-ntr-o constelație pe cer, Cu tine-alături visuri făuresc!
Ce strălucește-o clipă apoi Când viitorul îl vedeam prin Boboci-s toți nerăbdători
dispare ceață Să-și vadă noul-nvățător;
Iar sufletul ți-l umple de visare... Tu mi-ai redat iar zâmbetul pe față. Ei intră-n clasă temători,
El le zâmbește tuturor...
*** ***
Și fiecare se prezintă,
De vrei ca sensul vieții să-nțelegi Iubirea ce ți-o port nimeni n-o Își spune numele încet,
Te-ntrebi cine dă viață lumii-ntregi? știe, El cu căldură îi alintă
Doar ea, femeia – mamă sau Tu ești cea mai frumoasă Și-i scrie după alfabet.
soție poezie...
Planeta fără ea ar fi pustie. Cei mici se simt ca și acasă,
Teama dispare încet, încet,
*** Nerăbdare C-o voce caldă, mlădioasă
Începe lecția, discret.
De la-nceput, din vreme-aceea Mă-ntreb adesea cu-ntristare
Nemuritoare e femeia! Cine te-a scos în calea mea Orice-nceput, știm, nu-i ușor,
Prin ea renaște omenirea, De-aștept cu-atâta nerăbdare La urmă întrebări îi pun:
Sfânt îi e locul și menirea! Momentul când te pot vedea? Despre rachete, despre zbor;
Ce-nseamnă rău? Ce-nseamnă
De ce, când suntem împreună bun?...
Iubirea noastră Aleargă timpul nebunește
Și-apoi, când pleci, pe clar de Atenți și veseli împreună
Iubirea noastră-i o scânteie lună, Azi, foarte multe-au învățat,
Din focul sacru de milenii; Dorul de tine mă topește? Deodată clopoțelul sună
E-o-adevărată odisee Și lecția s-a terminat.
Ce-a-nvins capriciile vremii. ***
Această zi din viața lor,
E o eternă primăvară Mă-ntreb adesea, de ce oare Cu primul lor învățător
Cu cântec de privighetori, Mi-ai apărut în cale? Zău! Și lecția ce le-a predat,
Iar flori din ea de-o să răsară, Când te-am văzut, ce ursitoare N-o să le uite niciodat’...
Vom deveni nemuritori… Ți-a legat sufletul de-al meu?

66 Axis Libri
„Jurnal poetic” este un grup de pe Facebook care promovează literatura scrisă de tinerii J
talentați. De asemenea, periodic selectăm fragmente din cele mai reușite poeme postate și U
realizăm stickere (pe care le puteți găsi pe pagina Jurnal poetic - R
https://www.facebook.com/jurnalpoetic/) N
Alina Neculachi, responsabil rubrică, studentă, poetă A
L
P
O
tata și bacul E
T
I
C

aparent azi,
cu două zile înainte de bac, e Ziua Tatălui
și-n shuffle cântă Kota și Kendrick
au și ei daddy issues, și eu
vin și ei din rădăcinile unui copac genealogic problematic
care are scris pe frunze fiecare palmă
mă imaginez uneori mare și puternic, cu o radieră-n loc de
degete
cu care să te pot șterge de pe fața pământului
totalmente nonviolent,
doar o pace deplină
un demiurg din banca din spate
care să închidă ciclul
să-i șteargă
ca pe un desen pe colțul unei ciorne la bac.

am dat cu zarul și o să pice


Blaga sau Bacovia
oare dacă copiii sunt îngeri reîncarnați
ne alegem părinții cu zaruri sau cum?
altfel de ce ne naștem unde ne naștem
Șerban Pop de ce ne naștem măcar
poet
e la latitudinea fiecărui fiu să-și ierte tatăl
ca să nu-i repete păcatele
învață-ți din greșeli și scrie bine la bac
sau ceva de
genul ăsta
realitatea e că unele lucruri
rămân scrise pe vecie
și trebuie să te împaci cu ele

septembrie 2022 67
J
U
R
N
A
L
P
O
poeme
E
T
I
C

pescarul de ambalaje vânzătorul nu mai dă pe ascuns


țigări la bucată
dimineața adună râme oamenii la geamuri
își caută pălăria discută cu porumbeii
umflă roțile bicicletei de parcă sunt rudele care i-au
spune rugăciuni părăsit
și pleacă spre baltă nu m-am schimbat de haine
cu ghiozdanul peticit în spate să vadă șoferul că sunt handbalist
desenez mașini
telefonul îl folosește doar să pe care drogații din parc
verifice ora visează să le cumpere
desface scaunul cel de lângă mine
înfige în pământ își strânge la piept ziarul
bățul în formă de y își șterge ochelarii cu mâneca
și așteaptă și-mi arată știrea cu nepotul
apoi scoate din apă un ambalaj multipremiat
lipsa realității se reinstalează îmi vorbește
chiar și după ce coborâm
prietenii n-au mai auzit de el de când e frig
numerele lor i se mototolesc în vecinul care își repară bicicleta
buzunar tot timpul
câteva înjurături n-o mai scoate din scara blocului
când firul se blochează-n urc
boscheți pe fundal sunete de lanțuri Antonio Doda
apoi din nou multă liniște în hol poet
plicuri urât mirositoare și urme
bea cafea din aceeași cană de noroi
murdară geamul – deschis
își admiră tinerețea din poza de în locul certurilor ascult vântul
lângă televizor din nou casa e plină de reproșuri
și-și pansează degetele rănite mă ascund în debara
de înțepăturile acului lângă cadoul pe care n-am apucat
să-l primesc de ziua mea
acasă sper s-adorm
iar dimineață
antrenamentul s-a terminat la șase totul să revină la normal
lângă stație – magazinul

68 Axis Libri
J
U
R
N
A
L
poeme P
O
E
T
I
C

*** mecanic despre tematica


războiului
uneori râd cu mama în bucătărie într-o piesă de teatru nemțească//
că pizza e în cuptor & totul e bine repede ca să nu înțeleg
alteori plec noaptea din casă suferința & durerea unui
după ce mă cert cu tata & nici nu Antiheld fără casă// fără acasă
mă întreabă unde merg & totul e mai actual decât vreau
trei camere baie bucătărie// casă să recunosc
e un termen obiectiv iar eu beau cafea la 12 noaptea și
iar acasă e totul e normal
ambivalent cumva

am rămas pentru toți don’t look too far


& am plecat pentru mine rămâi în bucătăria ta// cu tot
când am reușit să accept stresul lucrurilor
că voi avea mereu cicatrici pe care nu se întâmplă încă
genunchi cu cafeaua & cu proiectul de
și în locuri pe care nicio apă nu cercetare pe care
le poate spăla nu l-ai fi scris niciodată// nu vrei
să fii Außenseiter
& că ai mei îmbătrânesc și eu & totuși nu te integrezi așa că te
am 23 de ani fără realizări plângi în versuri
notabile cum îți atârnă durerile de creier
nimeni nu zice bravo că te-ai și mângâi
Nicole Chirilov ridicat din pat urma neagră a momentului când
poetă nimeni nu zice bravo dacă n-ai ai clacat// călcat
uitat să mănânci în eșecul spiralat
bravo nicole ce bine că te-ai târât înapoi
ești aici și azi pat yourself on the back &
tastează în continuare
uneori totul e bine cause the stress is never ending
& alteori
ajunge să te ridici din pat. așa că bea cafea la 12 noaptea//
e cel mai
Thestressisneverending normal lucru
pentru oameni departe de
beau o cafea la 12 noaptea fără să normal & care
mi se pară ceva dansează
dubios// e totul & faptul că scriu la marginea liniei de plutire

septembrie 2022 69
P
L
A
N
T
A
Ț Rubrica nr. 8
I
A Plantația de cuie
D
E
C
U Răzvan Andrei
I
E Răzvan Andrei este născut în Galați, în data de 7 august 1981,
locul în care termină Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Apostol Andrei”
iar, apoi, la București, urmează Filosofie și Istoria și Teoria Artei.
Debutul său, „Jazz pentru iguane”, a fost remarcat de critici și
de iubitorii de poezie pentru howl-ul lgbtq-uist și pentru enumerările
explozive în manieră whitmăniană - fiind una dintre cele mai „vizitate”
cărți de poezie de după ’89, cu două ediții: prima apărută la Brumar și
cea de-a doua (revizuită și adăugită) la Curtea Veche. „Raport pentru
Walt Whitman”, cartea aflată în lucru, care foarte probabil o să fie în
librării până la apariția acestei rubrici, confirmă, prin titlu și prin cea
de-a doua poezie pe care o voi insera în această rubrică, opțiunea
pentru estetica „firelor de iarbă” (de ce nu, pentru acel sacadat „vine
iarba”, a lui Ion Gheorghe) - adică pentru o explorare imagistic-
existențialistă, vizibilă (după cum spuneam) încă din debut. Cu
toate că am făcut aceste trimiteri către „patriarhul poeziei moderne”
și către Allan Ginsberg (and the Beat Generation) modalitatea de
expresie poetică este în permanentă căutare, cu o apăsare plutonică
mult prețuită și evoluții proteic-asociative bizare, ușor încercate
de umor (dar încercate!), uneori rimate, deseori ritmate. Maximele
(obliteratele lucidități) nu lipsesc din angrenajul liric („viitorul scade
calitatea eternității!”), așa cum nu lipsesc agerimile culturale și cele de
rezistență autobiografică. Leonard I. Matei
John Lennon spune în melodia „God” că nu crede decât în el și poet
în Yoko, că asta este realitatea, și că „the dream is over”: visul mistic
și cel al oricărei apartenențe ideologice e mort. Răzvan Andrei este
părtașul aceleiași desprinderi și forfecări față de cele nevăzute, un
bun exemplu este poezia „Perspective”: „Am venit prea târziu pentru
metafizică/ și m-am născut înțelept: un pas mai am și-mi vine rândul/
să mă confrunt cu realitatea credințelor tale./ Însă, și dacă ar fi false,
și dacă ar fi adevărate,/ îmi e totuna: faptele/ dacă există/ se petrec
la/ distanță egală de mine,/ iar structura altei lumi, cu reglările ei de
conturi, cu/ pedepsele, cu laurii ei,/ se face franjuri la picioarele mele./
(...) Dar, uneori, în câte-o dimineață de ianuarie,/ te iau în brațe și te

70 Axis Libri
sărut pe frunte și pe buze și pe ochi/ și inspirăm
adânc și, atunci abia, în sincopa aia temporală,/
ne regăsim consolarea,/ uitând de zei, de lumi/
probabile și adevăruri./”
Lupta inimoasă împotriva discriminării
minorităților sexuale, „pentru că fiecare atom
este și al vostru”, deconspiră singurătăți,
angoase, disperări, frici, ipocrizii ortodoxe,
bolgii, promiscuități suflate cu tăria și tăișul
unor definitive ziceri în plină transformare de
mentalitate a societății. Poate cea mai așezată,
clasicizată - vom spune curând, poematică
militantă „love is love”, din poezia douămiiștilor,
de fapt din poezia românească.
Dacă misticul, Daniel Turcea, afirma în
volumul „Epifania”: „știu, vom muri, dar câtă
splendoare!”; anti-Mântuitorul, Răzvan Andrei,
este tranșant: „eu n-o să vă mint: și noi vom
muri!”
Am selectat 2 poezii (prima din „Jazz (…)”
și cea de-a doua a fost citită la „Institutul Blecher”,
în ediția 250) în care găsim emoții contondente din
orașul „maternitate” cu teii care „cască și așteaptă,
așteaptă/ să urlu, să scâncesc, să orăcăi,/ să mișc
aerul fierbinte cu mâna mea dreaptă./” Să vedem Răzvan Andrei
cum verbalizează toate acestea!
Podul de gheață de peste fluviu îl vom face bucăți
Promisiune făcută mamei Și-o să-l punem, cub peste cub,
În paharele cu whisky ale colindătorilor.
Ca niște ugere de vaci scăpate din grajdul lui Încă puțin! Promit!
Magritte
Zboară printre blocurile din buza Dunării ***
Pungile perfuziilor cu bisoprolol și medoxomil
Implorându-mă să le mulg, să ți le picur în vene. -fragment din volumul Raport către Walt
Whitman (în curs de apariție la Editura OMG)-
Cerul, apoi, se șterge cu buretele și norii s-adună
Ftizic, undeva peste Precista și Hotelul Vega, cupa de carton din care sugeam tutti frutti
Iar pe la colțuri frunzele se agită bezmetice. paharul de plastic mânjit de bragă & socată
în orașul brizei seci în orașul în care muștele bocnă
Acum, când tramvaiele hâțână mai dihai mobila și își mișcă microcheții
vazele cu anemone, în bătaia vântului care a periat mai dihai munții
Acum, când încheieturile dor și crengile trosnesc hercinici
reumatic, în urbea de hotar în urbea miliar cu centrul de
Acum, când ambulanțele se bușesc una de alta ca greutate peste tot
proastele, din faleza istrului până-n râpa fileștilor
Viperele intră-n hibernare și doctorii se târâie spre din groapa bădălanului până-n munții de cocs
policlinici. de lângă furnale din șantierul naval până-n portul
mineralier
Se apropie Crăciunul, mama! O s-ascultăm iar toate îngrămădite-n mine topite-n mine făcute bax
Hrușcă și Clayderman. în mine
O să ardem din nou smirna magilor pe calorifere, păpădie & scaieți crini & regina nopții

septembrie 2022 71
nalbe & mușcate pătlagină & mușețel istrul cântat de hölderlin din schwarzwald până la
teii de pe domnească spre grădina publică & passau
catedrală & parcul cfr dunărea luată la rost de răzvan andrei de la baziaș
galați cu huruitul oțelăriilor & dunărea până-n deltă
ca o slugă mângâind șalele stăpânului rablagit Ἴστρος danubius danube donau dunărea doana
duna
/nu umblă-n zadar pe uscat fluviile/ dunav Δούναβης danubio tuna danubi tunë
veceul europei & frânghia de spânzurat națiunile
cartierul ic frimu în care am iubit-o pe elena & în zvârcolindu-se la cotul pisicii unde a murit paul cu
care o pândeam toată familia
de la fereastră pe geanina & în care am văzut
prima dată cum face pipi alt băiat /nu umblă-n zadar pe uscat fluviile/
în care am intrat în biserica din cort & cântau
femeile heruvicul pe ehul al cincilea & dunărea dăscălită la vecernii de știma gârbovă
popa ionașcu zicea beți dintru acesta toți acesta este năpădită de alge & împodobită cu pungi
sângele meu ca o romanță din iulie-n decembrie din ianuarie-n iunie sub
în care am cântat la pogribanii & l-am îngropat pe cerul minerit
lăcătușu & în care de un singur profet mai acătării sub soarele forjat
am mâncat gorgoaze din cimitirul eternitatea unde în furnale
sunt îngropați mamaia & tataia dunărea între malurile de clisă dunărea alături de
în care didinel țiganu a fost lovit cu o piatră în cap care
de copii & l-am spălat lucram de mic la procesele invizibilului cu hărnicia
acasă la mine & l-am trimis la mă-sa acasă bandajat unei coropișnițe
cu grijă ademenind păstruga rătăcită-n amonte plină de
în care am contemplat cu vecinii marea cometă icre & disperare
hale-bopp la periheliu &
în care doctorul boicenco mare acupuncturist îmi /nu umblă-n zadar pe uscat fluviile/
înțepa jur-împrejurul ochiului
cu ace & ardea în cameră frunze de laur & pune o puturoasă curgând spre hăt departe privită prin
casetă cu muzică de xilofon dioptriile visului
dunărea & briza seacă mângâindu-mi pletele
/nu umblă-n zadar pe uscat fluviile/ rămase acum doar în fotografii
fiindcă-s clironomul unor chelioși & legatarul
galați acum în beznă la opt seara blegit & nădușit testamentar al unor bunici alcoolici
pământ de care vrei să te desparți & loc din care dunărea ca o consecință a imposibilității de a pleca
vrei să pleci în bejanie înot făcând slalom printre nahlapi
pe sub arcadele de beton de pe faleză & să iei bacul spre alte city-uri mai cosmopolite în care nu există
& să-ți ștergi gherdapuri
mâlul de pe tălpi & să-ți faci felul înțepându-te cu o rostogolind sinucigași în care brizanții spală mai
cornetă otrăvită în ochi dihai
de care vrei să scapi ca de păduchi & de groaza genunchii roși de mătănii & coji de nucă & clătesc
căruia bine mintea grea ca o dragă
te speli cu gaz & de care nu te poți lepăda fiindcă e
acolo o bilă uriașă de chihlimbar
în care sunt conservate două trei spectre o bilă de
care ești legat cu drugi

/nu umblă-n zadar pe uscat fluviile/

ei na belea udă nemernicia noastră a tuturor mai


bine-ar seca

72 Axis Libri
P
R
O
Z
Ă
Penelopa
fragment

A plecat Ioana tulburată și cu sufletul zob. Credea că Ionuț


măcar cu maică-sa vorbește. Acum era total dezorientată și nu
mai știa ce să creadă despre omul ei. Și lumea vorbea despre ea
numai răutăți: că Ionuț a părăsit-o definitiv că are..., că este...
și, pe deasupra, este un monument de prostie cu „penelopia” ei.
„Ce idioțenii! Cine inventează mizeriile astea despre mine? Și de
ce le transmite tușii Floarea? Dumnezeule! Bine că nu s-a aflat
nimic despre „întâmplările” mele de la Galați. Și dacă răsuflă? De
la cine să răsufle? Păi, n-o să fie procesul ticălosului? N-o să facă
procurorul cercetări și despre mine? Ce să cerceteze, ce-am făcut?
Of! Nenorocită mai e lumea asta! Și Ionuț m-a lăsat singură, în gura
ei. Până când, Doamne, până când?”
Dar, de ce i-a fost frică n-a scăpat. În prima zi de curs a ultimului
an de liceu, când a intrat în clasă și s-a așezat în bancă, a auzit în spatele
ei: „Pe-ne-lo-paa!”, spus tare și răspicat. Furia i-a încețoșat ochii și,
când s-a întors fulgerător să-l descopere pe colegul răutăcios, toți,
colegi și colege, au izbucnit în hohote obraznice de râs, în timp ce ea a
izbucnit în hohote de plâns. Degeaba a sărit în sus Mirela și a strigat:
„Nu vă e rușine, golanilor?”, că hohotele de râs s-au intensificat, mulți
scandând: „Pe-ne-lo-pa, Pe-ne-lo-pa!” Atunci a intrat profesoara de
Merceologie, diriginta clasei, care a țipat la ei:
— Terminați, scandalagiilor, că se aude până la cancelarie! Ce
v-a apucat? De ce plângi, Ioana?
Toată clasa a intrat într-o muțenie totală. Ioana s-a ridicat în
picioare, spunând încet:
Năstase Marin — N-am nimic!
scriitor — Cum așa, n-ai nimic? Cine-mi spune care a fost motivul
râsului și... plânsului?
Dar stratul gros de muțenie nu s-a împrăștiat. Dirigintei îi
tremurau buzele de mânie, întrucât intuise rapid ce se întâmplase.
— Nu mi-am închipuit că sunteți atât de lași.
În acel moment, Mirela n-a mai putut răbda:
— Ne iertați, doamnă dirigintă, că suntem atât de solidari, când
e vorba să acoperim rahatul unui coleg, care pute până la cancelarie!
— Poartă-te decent, Delceanu! o admonestă diriginta.
— Nu pot, doamnă dirigintă, când toți vor să acopere murdăria
unui coleg! Dar am să trădez eu toată clasa: un coleg din spate, nu

septembrie 2022 73
știu cine, a strigat cu vocea îngroșată, ca să nu nu știu din ce motive, pe care nu doresc să le aflu,
fie recunoscut, numele unui personaj homeric – tu ți-ai luat un serviciu de vânzător și ți-ai neglijat
Penelopa, devenit în zilele noastre o poreclă pentru însușirea cunoștințelor teoretice. De bine, de rău
colega noastră Ioana Dobrescu. și cu înțelegerea cadrelor didactice, care ți-au
— Penelopa? a zâmbit diriginta. Îl rog pe cunoscut realizările din primii doi ani, precum
cel care a strigat porecla Ioanei să ne spună cine a și potențialul de învățare, te-am trecut, cu toții,
fost Penelopa. Dacă știe ceva despre acest personaj clasa. Toți ți-au recomandat ca în acest ultim an
homerian, îl vom ierta. Hai, elev, învinge-ți lașitatea să recuperezi cunoștințele neînsușite sau învățate
și ridică-te în picioare! superficial. Toți ți-am apreciat seriozitatea și
Nu s-a ridicat nimeni. Ceilalți, fete și băieți, vrednicia. Dar nu asta voiam să vă spun. Eu
stăteau cu capul în jos, tăcând. Din cauza asta nu li am auzit, din mai multe surse, că în scurta ta
se putea citi pe față rușinea, impertinența sau frica. activitate de vânzătoare te-ai comportat mai mult
Probabil că toți se simțeau vinovați că au râs, dar decât onorant și colegilor tăi vreau să le spun că
știau că e mai ușor să-ți ascunzi vina sub scutul eu mă simt mândră că te-am avut elevă, că ești un
tăcerii colective. model pentru toți colegii tăi și liceul nostru ar fi
— Am înțeles, îți este rușine de ceea ce ai onorat dacă toți ar avea realizările tale în cariera
făcut sau poate că nu știi cine a fost Penelopa și lor profesională viitoare. În privința poreclei tale,
ce a făcut ea. Dar voi, voi ceilalți care ați râs, de ce atât pot să-ți spun: ai transformat-o în renume,
ați râs? Cine are curajul să ne spună? Pentru că ați de care trebuie să fii mândră, nu să te rușinezi.
fost conștienți de ce ați râs. Credeți că cea poreclită În ciuda celor care au râs de tine, eu îți transmit
Penelopa a făcut ceva rușinos, de care considerați toată admirația și simpatia mea. Să nu mai plângi
că trebuie să râdeți? dacă o să-ți mai spună cineva Penelopa. Rămâi
Câteva fete se uitară una la alta mirate, dar așa cum ești și Dumnezeu va avea grijă de tine.
muțenia continua să apese deasupra capetelor Emoționată, Ioana s-a ridicat în picioare și,
aplecate. Mirela n-a mai putut răbda și se ridică în abia șoptit, a spus:
picioare: — Mulțumesc, doamnă dirigintă!
— Doamnă dirigintă, vă rog să-mi permiteți Spre surprinderea dirigintei, elevii au
ca să clarific eu toată chestia asta. Și o rog pe colega aplaudat.
și prietena mea Ioana să mă ierte că voi dezvălui — Nu știu de ce ați aplaudat, dar cred că a
misterul ei, dar nu mai pot suporta buboiul ăsta fost o lecție de dirigenție reușită, pentru care vă
purulent al clasei. mulțumesc.
Și, în câteva cuvinte, povesti despre frumoasa La sfârșitul orei, Ioana a întrebat-o râzând, pe
poveste de iubire a Ioanei și despre toate încercările Mirela:
trăite de ea în acești ani. În final completă: — Ce te-a apucat, mă, să mă pârăști dirigintei
— Nu știu de unde au aflat colegii și că am un iubit? Acum mulți or să mă-ntrebe: pe
colegele mele despre porecla Ioanei și nici nu când nunta?
înțeleg de ce au râs de ea, dar eu o admir pentru — Auzi, tu! a făcut pe supărata Mirela. Să-mi
caracterul ei frumos. Și le-aș pune eu întrebarea pupi mâna! Hai, pupă-mi mâna, că m-am revoltat pe
la toți din clasă, mai ales colegelor: ați fi în stare idioții ăia și-am spart puroiul bârfelor. Că tot anul
să vă așteptați iubitul ani de zile, necondiționat? te-ar fi mâncat de fund. Pe cei răi și proști numai
Eu una, recunosc că NU. De aceea o admir și țin cu parul îi pui la locul lor. Diriginta s-a purtat cu
la ea. mănuși, eu în locul ei i-aș fi întrebat pe toți și pe
Cu ochii umezi de emoție, diriginta a spus: rând: cine a fost, mă, Penelopa? Nu știi, nota patru.
— Dragii mei, pentru astăzi eu programasem Vii mâine cu lecția Penelopei învățată, ca să-ți repar
prima lecție de Merceologie, în care intenționam nota. Asta le făceam.
să vă comunic ce vom învăța tot anul. Dar voi m-ați — N-am știut că ești atât de rea, a râs Ioana.
obligat să o transform în prima lecție de Dirigenție. Din acea zi frumoasă de septembrie, colegii
Sper să fi învățat ceva din cele întâmplate azi, din s-au purtat frumos cu Ioana, însă tot Penelopa o
comportamentul vostru și din cele spuse de Mirela strigau, dar fără să mai râdă și nici ea nu se mai
Delceanu. Din atitudinea voastră am înțeles că supăra că este strigată așa.
v-ați dat seama că ați greșit. În acest fel mă scutiți
să mai continuăm discuția pe tema Penelopei și a
eventualelor măsuri ce s-ar fi impus a fi luate. Eu
voi continua pe altă temă. Am înțeles, Ioana, că,

74 Axis Libri
P
R
O
Z
Ă

UNCHIUL TITI

Nu ştiu ce amintiri aveţi despre familia voastră, dar eu vreau


să vă povestesc despre unchiul Titi... El, unchiul Titi, este genul care
citeşte mult, dar scrie puţin... (...) Dacă îl enervezi te bate de te rupe...
De fapt, în cartier i se spune Procurorul... Nu pentru că procură ceva,
ci pentru că te bate de te c... pe tine!
Un cartier de case mişto, la marginea Galaţiului... Acolo se fură
cai, se fură amante, se bea mult şi se joacă barbut, poker câteodată...
(...) Nea Titi nu e un intelectual, nu e un sclifosit, nu e un gentleman
(...). Ăsta e unchi-miu, prieten cu Coşbuc, ai senzaţia că ar fi copilărit
şi cu Vladimirescu... Stă la bere cu tata (...). Îi plac fetele tinere, face
numai prostii, nu ştii dacă e însurat sau nu (...), e cel mai şmecher, am
fost cu el la furat, la barbut (...) şi la câte alea... Unchiu Titi e cititor
în stele şi în romane poloneze, nu îi suflă nimeni nici în Ţiglina, nici
în Centru... Boschetarii când îl văd fug, garda îl respectă, unchiul Titi
are mereu blugi americani, un pachet de ţigarete în buzunar şi mult
tupeu: mai dă-mi o bere la halbă!
Era imediat după război, când Titi s-a îndrăgostit de Ileana, fata
cârciumarului de pe Dogăriei. El cobora vadul Cărăbuş fluierând, se
găsea din vreme în vreme cu Ileana şi rar, pe înserate, la poartă, îi mai
fura câte un sărut. Apoi Titi pleca fericit, urcând înapoi spre Piaţa
Regală, cu inima mare, mare cât un balon roşu, se uita la luna mare şi
galbenă, mai fluiera o melodie şi asculta cocoşii din Valea Galaţiului
Marius Chiru care anunţau miezul de noapte, cu un cer albastru închis şi multe
ofițer, scriitor stele înşirate ca mărgăritare în toate cele patru zări... Titi era fericit
şi nimeni nu îi putea fura acea fericire, încă mai avea pe mâini şi în
păr mirosul Ilenei, cea mai frumoasă fată de pe Dogăriei! Pentru el,
pentru Titi, Ileana era cea mai frumoasă fată din lumea asta mare, de
care va rămâne veşnic îndrăgostit, de care va cânta când se va spăla pe
ochi dis-de-dimineaţă, de care va cânta când îşi va aduce aminte de ea
şi drept vă spun, gândul îi stătea numai la ea. Titi nu mai gândea nimic
altceva, era ca un copil care a descoperit lumea, care vedea prima oară
cerul nemărginit, orizontul, Dunărea curgând la vale cu braţele ei
largi şi apele învolburate, trăgând la vale crengi, butuci, gunoaie, peşte
îndestulător, păsăret, gânduri şi vaierul istoriei...

septembrie 2022 75
Numai că pe fata cârciumarului o plăcea şi proaspătă şi de peşte viu adus de prin bălţile din
unul bogat de lucra funcţionar pe la o bancă pe jurul oraşului, căci tot oraşul era înconjurat de bălţi,
Bălcescu, ăsta era mai puriu, cu puţină guşă şi pârâie, adăpători, firicele de apă şiroind, colo un
ceas cu lanţ de aur, singur la părinţi şi cu un cont lac mai mare, colo un râu plin de peşte şi de raci
gras în Austria se zicea... Cârciumarul ar fi dat fata mâloşi, colo alt râu cu ape repezi care an de an îşi
după el că era o partidă cum nu se poate mai bună, lua obolul de suflete şi jos, jos de tot, ca o sfântă
zestre avea să-i dea fetei, viitorul ginere avea casă care se roagă pentru toţi păcătoşii acestui pământ,
mare pe Logofăt Tăutu, ar fi plimbat-o în toată care se roagă căznindu-şi genunchii şi lăcrimându-
lumea şi la Viena, şi la Paris, şi la Petersburg, ar fi şi ochii, Dunărea cea mare, cu apele-i dulci şi
fost o afacere reuşită, ce mai... însă Ileana nu vroia, curgerea ca de rai, aducând doruri multe şi luând
iar tată-su, mai cătrănit pe zi ce trecea, organiza şi şi de pe malurile de lut ale Galaţiului alte doruri
el diferite ceaiuri, o trimitea cu caleaşcă cu patru şi ofuri, şi bucurii, şi nădejdi, şi ducându-le hăt
cai la serate, îl vedea acolo pe junele ăsta bătrân, până în marea cea mare, să se resoarbă în oceane
dar nimic, el o îmbălsăma cu cadouri, i-a trimis şi mări, în olimpuri şi alte retorte şi faceri de lumi,
odată şi o maimuţă mititică, adusă de prin Indii, în aşternut de scântei şi nouri vânjoşi, în scutece de
dar nimic, fata i-a trimis maimuţa înapoi, el nu heruvim şi leagănul Marelui Ierusalim, despre care
exaspera şi încerca cu bijuterii cu turcoaze şi alte de mult timp bătrânii ne povestesc...
nebunii, l-a ajutat pe ăl bătrân să mai construiască Titi, cu un costum albastru din stofă de
o încăpere la cârciumă, fata era de neînduplecat, Leipzig şi cu aerul unui domn care învârte multe
tot cu gândul la Titi, tot cu gândul la acest golan, parale, cobora vadul gânditor, cu o scobitoare
cum îi zicea lumea, dădea cu piciorul la noroc, nu înfiptă în dinţi, şuierând o şansonetă. Câinii din
te-nţelegeai cu ea şi pace... mahala hămăiau de mama focului, ca turbaţi... O
O cheamă taică-su într-o după amiază de fetişcană venea cu apă de la sacale, mlădiindu-se
duminică: graţios, cu găleţile smălţuite cumpănit, cu pas de nu
— Ileană, vină la tatăl tău! se auzi din salon se aude, încet, dar ferm, cu spatele drept, cu baticuţ
vocea aspră. roşu şi obrazul la fel...
Aşezaţi la o masă lungă din lemn de nuc, în Domnul nostru, Titişor pentru ai lui,
salon, tată-su şi cu peţitorul ăsta voinic, îmbrăcat mergea tot înainte luând primăvara în piept şi
la patru ace şi cu douăzeci de ani mai mic decât uitându-se în vale la copiii zburdând slobozi după
bătrânul. Ileana nici n-a vrut să deschiză gura, de ce scăpaseră de la şcoală, câţiva dintre ei lovind cu
pe taică-su curgeau toate transpiraţiile, vedea nunta putere o minge care sparse geamul unei prăvălii
ca şi pierdută. Când, deodată fanfaronul se trezeşte de mătăsuri. Ce iureş! Negustorul ieşit în papuci
să-i ceară mâna... Maică-sa nu fu întrebată şi după suduind copiii, o cucoană cu pălărie cu boruri
cum se vede nici ea, Ileana... Bătrânul exaltă de mari în pragul leşinului, negustoreasa înjurând
bucurie şi îşi dădu odorul, cât ai clipi, filfizonului printre dinţi pe după perdeluri, surugiul, ţigan
plin de bani, să-i zicem Marini... Iată în ce istorie hâtru, instigând negustorul bolând, o precupeaţă
şi-a încurcat familia cârciumarul cel bătrân... făcându-şi cruci cu paporniţa-n spate, cânii cu
lătrături destrăbălate din port până-n gară şi din
* gară până-n port, de ziceai că-i sfârşitu lumii...,
un beţiv din cârciuma de-alăturea de băcănie
El mergea agale pe acea uliţă prelungă, dându-şi în petec cu ocare despre toate genitalele,
în stânga şi-n dreapta păsările se întreceau în copiii fugind şi lăsând mingea, care încotro, un
ciripituri, droştile pline se auzeau înspre fabrică, copil de doi ani scâncind la o poartă cu mucii în
cerul era brăzdat doar de vreo doi nouri albi şi toată barbă şi fără chiloţi, tramvaiul ce rage din toate
natura respira ca o fetişcană cu părul bălai şi sânii încheieturile încolo spre gară, căruţa cu lapte
abia crescuţi... trosnind pe asfalturi... şi, peste toate astea, glasul
Oamenii se salutau în voioşia primăverii, de tunet al lui Titi:
care mai încet, care mai tare cu glas baritonal, care — Ce aveţi, bă! Ia de aici doi lei să îţi pui
mai sec, milităreşte, prin aer adia miros de pâine geamul! şi îi aruncă negustorului bolând doi lei pe

76 Axis Libri
asfalt ş-apoi ia mingea şi îi dă un şut sec în sus pe monsieu decât o bere şi viaţă multă, berea cu P
Vadul Comănachi, pe care fugise unul din plozii spumă aşa de vreo două deşte, ca la berăriile din R
blonzi cu şapca-ntr-o parte. Centru şi s-avem mălai la caraiman... O
Se mai uită o dată la pantofii lustruiţi, îşi trage Fata se grăbi înăuntru şi îi aduse berea într-o Z
suflarea aşa de bon ton şi merge mai departe rupând pintă transparentă şi răcoroasă şi berea dinăuntru Ă
o floricică de liliac de la un vecin şi mai lustruind era ca obrajii de silfidă şi soarele năduşea deja
în gând câteva cuvinte pe care avea să i le spună aşa străzile atât de tare, de niciun nour nici jos, nici
pe înserat alesei. înalt nu se mai străduia să adumbrească Galaţiul, pe
Era aşa un soare afară şi aşa o forfotă epocală care scobora veselia primăverii, armonia bobului
dinspre port, şi aşa un miros de mâncare, şi aşa un de năut, nunţile tuturor paserilor cerului şi diafanul
foşnet de fuste pe străzile astea pietruite de ţi se miros al scrumbiei...
strepezeau dinţii... căldură mare domnule, afaceri Şi berea avea gustul ăla ca din obor, numai că
serioase se încheiau în oraş, că de venea vaporul în era mai rece şi toată primăvara parcă îi intra în suflet
port, de nu venea, muşteriul tot comanda un mic, la prima înghiţitură, la a doua şi la a treia... aprinse
un cârnat d-ăla crocant tot se comanda la grătar o ţigară umplută cu tutun fin de Macedonia şi trase
şi toate gospodinele găseau şi la piaţă, şi la vreo din ea cu sete de ziceai că vrea să insufle-n plămâni
altă tante, un borş, o bucată mare de brânză şi un toate străzile, cu băcănii, copertine, muşterii şi copii
clondir de vin era de găsit cu de măsură, toate ale şi camioane şi tot...
pieţei erau parfumate, găseai şi chimen şi alte alea, Ce să zici de apus şi răsărit, noi românii tot ca
era brânză adusă tocmai de la Bârlad, peşte fără noi, ne place viaţa bună, să n-avem griji şi afaceri
oase şi caras de cel bun de pus pe plită, unde mai şi ghişefturi tot om încheia, se găseşte şi în astă
pui că în vadul portului nu te plictiseai niciodată, ţandră de Europă un colţ de pâine pentru fiecare,
de unde atâta plictis că aicea lumea chiar trăia, nu că-i gospodar, că-i calic, că-i orăşean sau ţăran,
era plictisul de la bulevard, aici cucoanele nu prea românul trage înainte, nu se lasă mai prejos decât
ajungeau, aici în port lumea nu se scălda în mătăsuri franţuzul sau austriacul, e parizian când vrea şi e
fine şi în portjartieruri, e lume de oraş da se purta pescar, vânător sau răsculat când se impune cazul,
şi taftaua şi lânica tunsă de pe mioare, se bea şi ceai, în rest, noi ca noi şi ei ca ei, că e balcanic nu se pune,
şi bere ieftină, preţurile îţi făceau cu ochiul, cafeaua românul e neaoş şi neasemuit cu alţii, berea până
era tare şi foarte ieftină, totul părea un chilipir, la urmă o bea şi el, şi irlandezii şi uite aşa mai cu
dar niciodată nu te întorceai cu bani de la această voie, mai cu treabă sau de nevoie, românii ca şi
piaţă care se întindea pe fel şi fel de stradele, care fraţii lor, stau în cârciumi să-şi savureze o bere sau
cuprindea burţile a nenumărate băcănii, pescării, o cinzeacă!
păcurării...
Mergea cu sufletul Dunărei în nas până
dădu pe o străduţă, unde locuia unchi-su cel
bătrân, Vasile, la o berărie... da ce berărie, cu o
copertină de material plastic roş, cu litere mari albe
LA MATACHE, cu un cocoş mare şi gras, de cel
porumbacu, desenat pe geam... pe terasă puţini
muşterii, ca să nu zic pustiu.
S-aşază tacticos la o masă albă din fier, cu
picioarele albe ca o damă, cu faţă de masă ca
lumina zilei, cu miros de apret d-ăla bun şi cicoare
atârnată pe deasupra... Trai, neneacă... apare
o fată cu cozile blonde şi şorţ albastru din bumbac
şi nasturi roşi de la cea mai bună mercerie din
Centru, privirea albastră de-l tăie pe Dumitru
ca autopsieru, de la coşu pieptului până la țâțe,
organele... Ce voieşti, monsieu? Ce să voiască

septembrie 2022 77
T
E
A
T
R
U Teatrul ca loc de refugiu
şi rezistenţă, teatrul ca loc
de rememorare

Ca în fiecare an, am onoarea de a fi invitată, în calitate de


critic de teatru, la diferite festivaluri din spaţiul teatral românesc. De
curând am participat la Zilele Teatrului „Matei Vişniec” Suceava 2022,
festivalul instituţiei sucevene. Evenimentul se impune din ce în ce mai
pregnant pe scena festivalieră românească, cu toate că se află doar
la a şasea ediţie. Misiunea teatrului sucevean este aceea de a deveni
un teatru de artă, un loc de refugiu şi rezistenţă în lumea globalizată,
barieră a transformării omului gânditor în incult consumator, după
cum sublinia dramaturgul Matei Vişniec la festivitatea de deschidere.
Afirmaţia potrivit căreia teatrul de calitate nu se face neapărat
în oraşe mari, ci cu oameni mari, a fost confirmată şi la această
ediţie, ce a avut ca formulă a pilonului tematic „Reîmprospătarea
memoriei”. Evenimentul, o autentică sărbătoare, a cuprins spectacole
de teatru, conferinţe şi dezbateri, lansări de carte, concerte, expoziţii
de fotografie şi pictură aglutinate într-un mesaj articulat, academic
uneori, al importanţei aplecării asupra trecutului istoric, al importanţei
rememorării paradigmelor lui. Alături de spectacolele teatrului gazdă,
publicul sucevean s-a întâlnit cu trupe ale teatrelor din ţară şi de
peste Prut: Teatrul Nottara București, Teatrul pentru Copii și Tineret

Tamara
Constantinescu
actriţă, critic de teatru

78 Axis Libri
„Luceafărul” Iași, Teatrul pentru
Copii și Tineret „Vasilache”
Botoșani, Teatrul Național
„Mihai Eminescu” Chișinău,
Teatrul Muzical Dramatic „Olga
Kobileanska” Cernăuți, Teatrul
Satiricus „Ion Luca Caragiale”
Chișinău, ş.a. La eveniment au
participat, alături de spectatori,
personalităţi din lumea teatrului,
directori de teatre, actori,
regizori, critici de teatru sau
literar-dramatici.
Cea mai mare parte a
spectacolelor prezentate în
festival s-au subordonat temei,
„Reîmprospătarea memoriei”, Regizorul Botond Nagy şi dramaturgul Matei Vişniec
prin conţinutul mesajului lor:
Dosarele Siberiei, de la Teatrul Naţional „Mihai profund documentat, care se autointitulează „un
Eminescu” din Chişinău, un spectacol-document, regizor dificil, cu aşteptări mari din partea echipei”,
realizat în anul 2019; Istoria comunismului povestită descifrează cu onestitate şi fidelitate textul, creând
pentru bolnavii mintal, montare de la acelaşi momente impresionante cu sensuri adânci.
Teatru Naţional din Chişinău, pe un text scris cu Comunicarea perfectă dintre trupă şi dirijorul ei,
ani în urmă de Matei Vişniec (text la care a lucrat naşte revelaţia descoperirii reciproce, a potrivirii
aproximativ zece ani), într-o viziune regizorală mecanismelor ce declanşează energii creatoare,
inedită, semnată de Cristian Hadji-Culea, benefice şi pentru alte viitoare montări.
directorul Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” Mesajul este unul clar, coerent - războiul s-a
din Iaşi; Revizorul, binecunoscutul text gogolian, terminat - „S-a dat iertarea, înţelegeţi? Nu mai sunt
l-a provocat pe regizorul Sandu Grecu pentru învinşi şi nu mai sunt învingători... De azi suntem
autentica montare de la Teatrul Satiricus „Ion Luca în sărbătoare, mă!”, iar morţii se întorc Acasă. Nu
Caragiale” din Chişinău. contează cine e victorios, nu mai e loc de adevăr,
Teatrul gazdă, pe lângă montările aflate deja în întrebările devin minciuni şi trebuie organizată
repertoriu, prezentate pe parcursul evenimentului, Întoarcerea. Morţii Patriei îşi cer însă drepturile:
O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, în regia ierarhizarea poziţiei în convoiul funerar, după
lui Mădălin Hâncu sau Pisici, spectacolul concert demnitatea şi modul în care au murit. Nemulţumiţi
semnat de Bobo Burlăcianu, a deschis seria de superficialitatea cu care sunt trataţi, spre
reprezentaţiilor festivalului cu premiera piesei deosebire de tratamentul de care beneficiază morţii
Întoarcerea acasă de Matei Vişniec, în regia inamicului, cer să fie număraţi, să li se taie unghiile,
tânărului Botond Nagy. Contextul războiului din să fie apăraţi de muşte şi de câini. Decoraţii, rămaşi
Ucraina face ca scrierea imaginată de dramaturg, cu trupul întreg, vor camioane pentru întoarcere,
cu aproape douăzeci de ani în urmă, să capete nu pot fi trataţi asemeni celor care au trădat sau
conotaţii complexe şi actuale, de un tragism dezertat, executaţii pentru înaltă trădare pretind
răscolitor. Un text remarcabil, cu o pluralitate de respectul cuvenit. Împuşcaţii în inimă cer să
sensuri (titlul original este Recviem), întruchipat deschidă defilarea, iar între cei care au crezut în
scenic de o echipă valoroasă de tineri creatori, nu Victorie şi cei care nu au crezut se nasc ostilităţi.
putea deveni decât un spectacol admirabil, aspru Lupta pentru eşalonul frontal se amplifică, prin
şi duios, emoţionant, în care râsul-plânsul se valoroase argumentări, prin sinceritatea morţilor
contopesc sub bagheta lui Botond Nagy. Talentatul „primeniţi de lumină”, acum. „Ce Dumnezeu, doar
regizor, de o rigurozitate aparte, meticulos, vi s-a făcut şi vouă lumină în suflet! Toată lumea

septembrie 2022 79
final. Sonorităţile originale, ciudate
şi funeste, uneori, ale lui Claudiu
Urse, potenţează atmosfera de
tărâm al morţilor, în care suntem
proiectaţi. Interpreţii (Bogdan
Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia
Andrei Butnaru, Clara Popadiuc,
Cristina Florea, Delu Lucaci, Diana
Lazăr, Alexandru Marin şi Mîndru
Cătălin Ştefan) formează o echipă
în adevăratul sens, identificându-se
perfect cu multiplele personaje pe
care le au de imaginat, compunând
cu inteligenţă scenică, dăruire şi
rafinament. Se detaşează personajul
Secvenţă din spectacolul Întoarcerea acasă Generalul de mulţimea de Morţi
ai Patriei, admirabil interpretat de
are acum lumină în suflet. S-a dat iertarea, s-a dat Mîndru Cătălin Ştefan, care aduce în scenă o figură
pacea, s-a dat odihna... Ce mai vreţi să aţâţaţi?” impunătoare, cu judecăţi lucide şi competenţă, un
Andreea Săndulescu creează spaţiul militar de carieră pasionat peiorativ de pufuleţi.
scenografic ideal, trei panouri negre, mari, Personajul colectiv se individualizează, după caz.
amintind de hăul mormântului, în care „cei plecaţi” De cele mai multe ori, actorii rostesc replici în cor,
se zvârcolesc. Costumele neutre, lejere, utile jocului comunică în limbajul surdo-muţilor (Delu Lucaci),
actoricesc, trimit spre bucăţi din uniforme militare, cântă tulburător (Cristina Florea), dansează cu
cu excepţia costumului Generalului, impecabil mişcări plastice şi expresive, bine îndrumaţi de
conservat. Lopeţile cu pietriş fin, aruncate la propriu coregraful George Pop, construind momente
peste actori, la anumite intervale de timp, de către emoţionante, cu tuşe de umor amar, într-un
personajul Vasile, aghiotant al Generalului, nasc spectacol poetic viu, alert şi nuanţat.
secvenţe şocante, cu tuşe de sinistru, răvăşitoare,
culminând cu apocaliptica ploaie de pietriş din Fotografii din arhiva Teatrului „Matei Vişniec”

Secvenţă din spectacolul Întoarcerea acasă

Teatrul „Matei Vișniec” Suceava – Întoarcerea acasă, de Matei Vișniec. Un spectacol de Botond Nagy.
Scenografia: Andreea Săndulescu. Muzica originală și sound design: Claudiu Urse. Dramaturgia: Kali Agnes.
Light design: Cristian Gabriel Niculescu. Coregrafia: George Pop. Asistent scenografie: Ioana Ungureanu. Design
grafic: Cristian Urse. Distribuție: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Andrei Butnaru, Clara Popadiuc,
Cristina Florea, Delu Lucaci, Diana Lazăr, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru.

80 Axis Libri
E
P
I
G
R
A
Epigrame M
E

REVEDERE LA BVAU CUMPĂTARE


(Mihai Eminescu a fost director al Să nu risipeşti cuvinte
Bibliotecii Centrale din Iaşi) Nu te-apuci să scrii chiar drame,
Mergând pe-a timpului potecă, Dacă ai destulă minte,
Aici voi regăsi firescu’, Scrii mai bine... epigrame.
Că ne aşteaptă-n Bibliotecă
„Colegele” lui Eminescu. PE CANICULĂ
Foarte iubitori din fire,
ÎN PARLAMENT Mulţi bărbaţi, de dragul lor,
Atunci când este o şedinţă, Dovedindu-le iubire,
Parlamentarii dorm ca pruncii, Stau în umbra doamnelor.
C-a devenit obişnuinţă
De a dormi în câmpul muncii. ÎN ERA CREDITELOR
E o vorbă cunoscută
„EPIGRAMA, UN STRĂNUT Ce aduce bucurii:
LITERAR” Nimeni de nu te-mprumută,
Criticii trăiesc o dramă Vei scăpa de datorii!
Şi se ceartă şi discută...
Când citesc o epigramă, MATEMATICIENII
Ei nu râd, atât, strănută! De atâtea mii de ani
Poartă între ei discuţii,
SFÂRŞIT DE AUGUST De ce lumea n-are bani,
Toamna mi-a bătut în geam, Căutând şi-acum soluţii.
Cu o nucă, n-ai să crezi,
N-a mai rezistat pe ram ASTRO-PISCICOLĂ
Fără cojile ei verzi. Peştele de o Fecioară
Vasile Manole Dacă s-a îndrăgostit,
epigramist
TEMERILE POMICULTORILOR Nu va fi chiar prima oară
Pentru pomii roditori Când se va trezi prăjit.
Primăvara ei se tem:
Dacă au prea multe flori, LENEŞUL ŞI DRAGOSTEA
Toamna, plini de fructe... gem! Când nevasta îl dezbracă,
Pân’ ajunge-n fine gol,
DEPRINDERI IMPORTATE El de lene, ce să facă:
Iarba verde de acasă Doarme ca un mototol.
Ca pe fân noi o uscăm,
Că-i o iarbă mai aleasă,
După care... o fumăm.

septembrie 2022 81
I
N
T
E
R
V
I
EPIGRAMISTUL IOAN FĂRCĂȘANU
U
LA 85 DE ANI

Ghiță Nazare: Domnule Fărcășanu, înainte de toate LA MULȚI


ANI! Vârsta vă recomandă pentru taifas, pentru destăinuiri… istorice,
pentru noi proiecte în întâmpinarea… centenarului. Sunteți economist
prin profesie și om de spirit prin umor. Un hâtru bun de glume ar spune
că sunteți economistul cel mai bun dintre umoriști și umoristul cel mai
bun dintre economiști. În context, pentru început, vă rog să prezentați
și cititorilor revistei Axis Libri, care consemnează dialogul nostru, cele
mai semnificative repere ale personalității dumneavoastră.
Ioan Fărcășanu: Vă mulțumesc frumos pentru urări! La rândul
meu vă transmit cele mai calde mulțumiri pentru acest interviu! Și
acum să vă prezint câteva date referitoare la biografia mea. M-am
născut la 8 iulie 1937, în comuna Urecheni din județul Neamț. Sunt
mezinul unei familii cu șapte copii, din care patru băieți și trei fete. La
vârsta de zece ani, tatăl meu a decedat. Toate problemele gospodăriei
au fost preluate de mama mea care, cu mijloace materiale modeste, a
trebuit să-și crească odraslele și să se ocupe de educația lor în familie.
Și strădania ei a dat roade: doi dintre frații mai mari au îmbrățișat
cariere frumoase; unul ca avocat și altul ca profesor. Două dintre
surori au absolvit școli medii tehnice.
Copilăria mea a fost marcată de vremuri deosebit de grele; în
afara secetei cumplite din anii 1946-1947, războiul abia se terminase
și țara a fost ocupată de trupele sovietice „eliberatoare”. Fiind copil,
cu toate aceste evenimente, buna dispoziție nu m-a părăsit. Astfel,
la întrebarea „ce ai vrea să te faci când vei fi mare?”, răspundeam în
stil epigramatic: De mic voiam să fiu actor/ medic, profesor, pianist/ Ghiță Nazare
profesor, publicist
Dresor de lei, aviator/ Dar, iată-mă, epigramist! Completarea am
adăugat-o mai târziu, bineînțeles.
Clasele elementare I-IV le-am urmat în perioada 1944-1948, la
Școala Nr. 1 de Băieți „Grigore Ghica Vodă“, din orașul Târgu Neamț,
numită și „Școala Domnească”, locuind la bunica mea după mamă.
La sfârșitul clasei a IV-a, am fost recompensat cu Premiul I. M-am
înscris în clasa a V-a la Școala Generală Mixtă Nr. 1 Târgu Neamț, în
anul 1948, pe care am absolvit-o în anul 1951; la sfârșitul fiecărui an
de studiu am primit „Diplome de merit” pentru rezultatele bune la
învățătură.

82 Axis Libri
În perioada 1951-1954, am urmat cursurile la necaz, ziceai o vorbă de duh și mergeai mai
Școlii Medii Nr. 1 Tg. Neamț – transformată ulterior departe. De altfel, așa au rezistat românii, făcând
în liceu teoretic. Ca o curiozitate, în acea perioadă față tuturor vicisitudinilor istoriei prin firea lor
s-a făcut o reformă a învățământului, școlile publice optimistă: în caz de necazuri și nenorociri „nu pun
din România fiind obligate să copieze învățământul totul la inimă“, cum se zice.
din școlile sovietice. Astfel, toate manualele școlare, Mi-am însușit și eu această filosofie și așa am
cu excepția celor de limba română și istoria răzbit prin viață. Fiind pasionat de lectură încă din
României, erau traduse din limba rusă. Astfel, la adolescență, am citit operele clasice din literatura
fizică și chimie, spre exemplu, la toate descoperirile română și universală, printre acestea fiind și cărți
științifice erau trecuți „savanți sovietici”. Notarea în umoristice pline de înțelepciune și învățătură. Așa
liceu se făcea cu note de la 1 la 5. Istoria României de am început să scriu epigrame, specie literară care
M. Roller cuprindea circa 1000 de pagini și denatura pune spiritul la lucru. Aprofundând subiectul, am
evenimentele istorice în mod grosolan. Din ea constatat că pe lângă amuzament aceste creații au și
rezulta că poporul român e un popor revoluționar, un rol de îndreptare a unor greșeli, de sesizare a unor
că de când a apărut industria autohtonă grevele comportamente în afara bunului simț, de înlăturare a
muncitorești se țineau lanț împreună cu răscoalele unor vicii etc.
țărănești. Despre personalitățile Să vă spun cum creez o
istorice, ca de exemplu Ștefan cel epigramă: întâi fac observația
Mare sau Mihai Viteazul, se scria fenomenului din viața cotidiană,
doar câte o pagina și jumătate. astfel încât subiectul îl am la
Istoricii români, precum N. îndemână, dar ca să ajungă
Iorga sau A.D. Xenopol erau puși creație literară e nevoie de
la index pentru motivul că au prelucrarea lui artistică și aici
apărat interesele burgheziei. intervine respectarea normelor
Învățământul a început limbii române, a gramaticii etc…
să fie ideologizat în așa și totul trebuie îmbrăcat într-o
măsură încât atât în liceu, cât formă poetică de compoziție. Mi-
și în învățământul superior, au plăcut întotdeauna epigramele
unde m-am înscris și am care, pe lângă amuzament,
urmat, între anii 1955-1960, descrierea subiectului pe care-l
cursurile Institutului de Științe dezvoltă dă puțin de gândit,
Economice București, la forma Ioan Fărcășanu sesizându-ți o stare, un fapt pe
fără frecvență, se urmărea ca școala să scoată din care mulți îl trec cu vederea. În concluzie, e vorba de
absolvenți niște propagandiști, buni cunoscători ai sensibilitate artistică.
luptei de clasa, ai economiei politice socialiste. G.N.: Ați avut/aveți mentori într-ale
Am vorbit mai mult despre pregătirea epigramei?
mea școlară, deoarece această perioadă te I.F.: Mentori mi-au fost unii clasici ai
marchează pentru întreaga viață. Din anul 1961, literaturii latine, ca Martial sau scriitori români,
mi-am stabilit domiciliul în Galați unde, având clasici și contemporani, creatori de epigrame,
pregătire economică, am lucrat peste 30 de ani precum Cincinat Pavelescu, Păstorel Teodoreanu,
în administrația publică din domeniul Protecției Mircea Ionescu Quintus etc. De altfel, în ultimii
Sociale, la unități aparținând Ministerului Muncii 30 de ani și-au publicat creațiile un număr mare de
și Protecției Sociale, unde am îndeplinit funcții de epigramiști, mulți fiind din Galați.
inspector, șef birou, șef serviciu, inspector șef. G.N.: Dintr-o „Fișă de autor” am aflat că au
G.N.: De unde harul de umorist? Este un reflex trecut aproape 50 de ani de la primele încercări
interior, o chestiune de educație, de exercițiu? Cât umoristice-epigrame, catrene, poezii apărute în
este talent și cât este exercițiu în creația umoristică? presa locală și centrală. Care-i „recolta” adunată
I.F.: Cum am devenit umorist e ușor de într-o jumătate de veac (prezențe la manifestări de
explicat: în Moldova, unde mi-am petrecut gen, volume publicate, antologii, premii etc.)?
copilăria, exista o înțelepciune populară cu care I.F.: Din anul 1977 am început să public
omul înfrunta viața: atât la bucurie, cât, mai ales, epigrame la reviste literare sau publicații centrale și

septembrie 2022 83
locale, ca de exemplu: Urzica (București), Perpetuum Se poate observa efectul unor epigrame la întâlnirile
Comic (București), Epigrama (București), Axis Libri scriitorilor cu marele public sau la lansarea unor
(Galați), A.G. pe rime (Pitești), „Acuș” (Sibiu), Boema cărți de umor la saloanele literare.
(Galați), Armonii de toamnă (Galați), Viața liberă - G.N.: Aș vrea să trecem discuția noastră
suplimentul literar (Galați) etc. Abia în anul 2010 am într-un alt registru tematic. Vă rog să faceți o
început să public epigrame în volume; astfel că până evaluare a mișcării umoristice gălățene. Ce ne
în anul 2022 am reușit să tipăresc un număr de cinci puteți spune despre Clubul Umoriștilor „VERVA”
volume de epigrame și unul de poezii. Toate aceste - trecut, prezent și viitor?
cărți au fost bine primite de public și de critica literară I.F.: În Galați, sunt mulți umoriști valoroși
de specialitate. Fiecare volum cuprinde capitole ale căror cărți le-am citit și apreciat. Nu se poate
separate în care am tratat teme, ca de exemplu: viața vorbi în prezent despre o mișcare umoristică locală,
cotidiană, viața socială, viața politică, femeia - steaua deoarece manifestări publice în acest sens nu se
din constelația familiei, justiția noastră originală etc. mai fac aproape deloc. Cu câțiva ani în urmă, a
Printre temele abordate enumăr: existat un festival anual, care se intitula „Umor la
- greutățile vieții pensionarilor: Când te duci mila 80 a Dunării” și care era organizat de Clubul
în Piața Mare/ Și vezi prețurile care/ Urcă tot mereu scriitorilor umoriști „Verva” Galați, festival care,
năuce/ Te închini și îți faci cruce; din lipsă de fonduri, și-a încetat existența. De
- hoția la români: -Zi-mi, Fordul de unde l-ai asemenea, la Salonul literar „Axis Libri“ din cadrul
furat?/ -Era în cimitir parcat / Și am conchis fără Bibliotecii „V.A. Urechia” se țineau manifestări
efort / Precis proprietaru-i mort; literare săptămânale, ocazie cu care mulți scriitori
- corupția generalizată: Mită, șpagă sau din țară și locali își lansau cărțile, printre ele și
ciubuc/ Nu plătești într-un bucluc,/ Nimic nu poate multe volume de umor. Cu această ocazie, se aflau
rezolva/ Toată lumea-ți spune: BA!; în sală epigramiștii „de serviciu”, care comentau
- justiția noastră originală (dialog judecător - epigramatic creațiile respective.
inculpat): -Cu furtul ceasului s-a lămurit/ Completul Remarc, totuși, faptul că în cadrul Salonului
v-a găsit nevinovat/ -V-am ascultat și-s foarte cultural „Armonii de toamnă”, de la Casa de Ajutor
mulțumit/ Deci pot ca să păstrez ceasul furat; Reciproc a Pensionarilor Galați, unde își desfășoară
- dezinteresul medicilor în tratarea bolnavilor: activitatea din primăvara aceasta și Clubul
Doctore, îți mulțumesc/ Că ai fost eficient/ Unchiul Umoriștilor „Verva”, s-au organizat lansări de carte
mi-ai tratat recent/ Și de ieri îl moștenesc; umoristică, iar cu prilejul tuturor manifestărilor,
- imoralitatea unor familii: Bani avem, avem epigramiștii sunt prezenți prin creațiile lor. De
și casă/ Și-o femeie drăgăstoasă/ Toate brusc s-au asemenea, revista „Armonii de toamnă” cuprinde,
spulberat /Când soția a aflat; număr de număr, într-un spațiu generos, creații
- superficialitatea unor sentimente de iubire: ale epigramiștilor gălățeni. De asemenea, un
-Domnule nu insista/ Inima eu nu-ți pot da/ -Doamnă, sprijin substanțial îl primesc umoriștii din partea
dar eu v-am mai spus/ Nu râvnesc atât de sus…; conducerii Bibliotecii „V.A. Urechia” prin valoaroasa
- prostia la români: Aplecat ca un biet pitic/ revistă „Axis Libri”, care publică creații umoristice,
Merge-ncet un tip voinic/ Zice un ins cu obrazul număr de număr, având o rubrică specială în acest
supt:/ -Lumbago? -Nu, patu-i rupt?; sens. Mulțumim și pe această cale conducerii
- șarje prietenești la lansarea unor cărți în revistei, care a sprijinit în permanență actualitatea
cadrul Salonului „Axis Libri”: la volumul „Locuirea umoristică locală, atât în cadrul Salonului literar,
în poezie”, autorul Nicolae Grigore Mărășanu și cât și în paginile revistei!
Viorel Coman, din Brăila: Să locuiești în poezie / Nu Revista Axis Libri se bucură de o binemeritată
e o simplă fantezie/ Că scăpai de soacră, fisc, chirii/ apreciere din partea oamenilor de cultură din
De bănci, vecini și datorii! Galați și din țară, pentru înalta ținută artistică și
G.N.: Este epigrama o terapie? Dați câteva prin valoarea materialelor publicate, motiv pentru
exemple! care i-am dedicat următorul catren: Revista te
I.F.: Cu o epigramă bună se poate face terapie atrage chiar de la-nceput/ Creații de valoare găsești
benefică pentru sănătate; umorul, de altfel, a în conținut/ C-o grafică aparte și plină de culoare
înveselit multe suflete pesimiste, a vindecat bolnavi /E-o perlă a Cetății și-a spiritului floare.
care sufereau de depresie etc… - așa spun medicii. G.N.: Vă mulțumesc!

84 Axis Libri
Restituiri
„A fi un Hopa‑Mitică“
„Etre un Poussah, servir de
bilboquet“
„To be wibble‑wobble / a wobbler /
wobbling John / Tom“

O jucărioară înfăţişând un personaj uman (Mitică) stârneşte


uimirea şi încântarea privitorilor ‑ dintre care unii, cu naivitatea
vârstei sau cu insuficienţa cunoştinţelor, o creditează cu puteri
magice. Aşezat în orice poziţie, un omuleţ ‑ jucărie revine la poziţia
sa normală. Aparenţa faptului neverosimil este însoţită de interjecţia
de îndemn hopa! (hai!, ridică‑te!), alăturată onomasticului de mare
popularitate, Mitică.
Fenomenul nu are nimic supranatural, ci valorifică unele
caracteristici fizice ale corpurilor. Când verticala coborâtă din
centrul de greutate al unui corp cade în interiorul bazei de susţinere,
respectivul corp stă în echilibru.
Orice abatere de la această regulă determină răsturnarea
corpului în căutarea unei manifestări a forţei de reacţiune în interiorul
bazei. „Miraculosul“ Hopa‑Mitică are o masă mică de plumb la capătul
inferior, ceea ce creează poziţia de echilibru stabil numai cu această
parte grea în jos.
În Japonia, o păpuşă
realizată după aceste principii
fizice reprezintă pe primul
patriarh al Şcolii Zen (Dharma,
sec. al VI‑lea), simbolizând
răbdarea şi tenacitatea (prin
Theodor Parapiru meditaţie filozofică, învăţătura
profesor, scriitor
Zen stimulează adepţilor
concentrarea gândirii, solicitând
un antrenament fizic deosebit).
„Hopa‑Mitică“ este
expresia ‑ metaforă pentru
un personaj inepuizabil,
surprinzător, descurcăreţ (în
serie pozitivă), sau stereotip,
lipsit de importanţă (în serie
peiorativă).

septembrie 2022 85
EXPOZIȚIA MARIUS-GHEORGHE
TEODORESCU ȘI DENNIS
TEODORESCU LA GALERIILE
DE ARTĂ „NICOLAE MANTU”
Comunicarea aceasta periodică, susținută, între cele două Filiale
ale UAPR - Galați și Brăila a devenit o tradiție de peste două decenii.
Ea nu se constituie într-o competiție - lipsită de sens când e vorba
despre artă - ci într-o emulație și o cunoaștere reciprocă, făcută să
lărgească atât orizontul plasticienilor, cât și al publicului.
Pe simezele Galeriei de Artă „N. Mantu” s-a aflat în formă
vizuală, în luna iulie, un dialog între două generații, sau mai simplu
spus, între doi artiști, tată și fiu, două universuri bine definite din
punct de vedere stilistic și ideatic.
Marius Gheorghe Teodorescu – invitat în această expoziție a
lui Dennis Teodorescu - a urmat Institutul de Arte Plastice „Nicolae

Mariana
Tomozei Cocoș
critic de artă, pictor

Marius Teodorescu, Trei muzicanți

86 Axis Libri
concentrează atenția spre centre de interes,
dar dau și o anumită monumentalitate
ansamblului. Cromatic există un dialog cald-
rece într-un contrast bine temperat; acest
contrast cromatic reținut, ca și contururile
sintetice ale formelor, dau expresivitate
ansamblului.
Absolvent al Universității „Spiru
Haret” București, Facultatea de Sociologie-
Psihologie și al Universității „Dunărea
de Jos” Galați, Facultatea de Arte, secția
Pictură, Dennis Teodorescu are o activitate
expozițională susținută. Participă la
numeroase expoziții colective de prestigiu
organizate în Brăila, București, Focșani,
Galați. Dintre acesta amintim: expoziția
„Paradox”, World Trade Center - București
- 2017, expoziția „Rădăcini” - 2019, Muzeul
Brăilei, expoziția „Suntem” - 2020, Galeriile
de Artă Brăila, Salonul Național de Plastică
Mică - 2020, Brăila, Bienala Internațională
„Ion Andreescu” - 2020, Buzău și multe altele.
Suita de lucrări semnate de Dennis
Marius Teodorescu, Maternitate
Teodorescu ne oferă un univers total diferit
Grigorescu”, a fost student al marelui pictor Marin de acela al tatălui său. Compozițiile acestuia sunt
Gherasim, a participat la Saloane și expoziții o inedită combinație între un ambient ce pare a fi
colective din 1974. Dintre acestea să amintim familiar, obișnuit, cel în care ne mișcăm zilnic și un
Saloanele Moldovei, Saloane Naționale sau Bienala univers paralel, cel al posibilului nostru imaginar.
„Ion Andreescu” de la Buzău. Între 1975-2021, Probabil ceva mai mult decât un imaginar obișnuit.
a avut patru expoziții personale în țară și două Este un univers poate chiar al subconștientului
expoziții personale peste hotare, în Franța și în care interferează cu banalul cotidian. Uneori
Italia. Participă la tabere de creație în țară și la o suntem conștienți de această interferență. Alteori
tabără de creație în Franța; lucrări semnate de el nu. Artistul este cel căruia i se dezvăluie și ni-l
se află în colecții particulare din România, Franța, reconstituie pe pânză. Reconstituirea ce rezultă
Italia, Suedia și SUA și în Muzeul Brăilei „Carol I”. se traduce din punct de vedere plastic printr-o
Lucrările din expoziția de astăzi ne transportă conviețuire firească între elementele figurative
într-o lume de legendă, cu personaje deloc și elemente abstracte sau quasi-abstracte. Avem,
confortabile. Codin ne duce cu gândul la Panait astfel, impresia ciudată a unei radiografii ce poate
Istrate. Unul din haiducii/tâlharii a căror faimă fi aceea a propriei noastre vieți sub forma ei vizibilă
s-a transmis din generație în generație. La fel și și invizibilă.
acel Terente care bântuia prin aceste zone în prima Expoziția celor doi artiști – colegii noștri
jumătate a secolului trecut. Modul de organizare din Brăila - are una dintre calitățile imperios
compozițional, întreaga concepție a formelor necesare oricărui autentic demers artistic: acela
tinde să ofere privitorului imagini emblematice, de a nu reproduce mimetic și plictisitor realitatea
cu personaje ale căror fizionomii și gesturi vorbesc înconjurătoare (așa cum se mai întâmpla uneori să
despre o lume aspră, dar „memorabilă” în același vedem pe simezele noastre), ci de a sonda trăirile
timp. Artistul preferă compoziții cu multiple și imaginarul uman. Pe scurt, expoziția ne oferă o
personaje, care ocupă întregul spațiul, impunându- importantă și rară ocazie să medităm, contemplând
se astfel privitorului. Domină formele curbe care fiecare dintre lucrările din acest ansamblu.

septembrie 2022 87
Emil Pricopescu
Între tradiție și modernitate

În peisajul artistic al Buzăului (oraşul în care trăieşte) şi al ţării,


Emil Pricopescu este cunoscut ca un sculptor viguros, original, care
a transpus în lemn, piatră, marmură şi metal chipuri ale unor mari
personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti, a dat corporalitate unor
idei profunde legate de existenţa şi condiţia umană, a exprimat relaţia
omului cu divinitatea, a întrupat personaje biblice sau plăsmuiri
ale propriei fantezii. Un artist „cu labe de urs şi privire de miel, care
prin lucrările sale profesează o nouă religie, religia faptei constructive
de suflete”, scria despre el, prin 1972, regretatul critic de artă Ion
Frunzetti, făcând desigur aluzie la robusteţea şi marea capacitate de
muncă a cioplitorului (să nu uităm că Brâncuşi considera sculptura ca
fiind cea mai grea dintre activităţile omeneşti), ca şi la expresia blândă
a omului, la privirea lui caldă şi cuceritoare.
Originar din judeţul Galaţi, artistul s-a născut în familia unui
preot, la 18 august 1938, în comuna Cerţeşti, o localitate despre care
istoricul Paul Păltănea scria că
este atestată documentar din
1445. A studiat sculptura mai
întâi la Facultatea de Arte din
Iaşi, apoi la Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti, absolvind în
1965. Are o bogată activitate
didactică şi pedagogică în
Corneliu Stoica
calitate de profesor la Liceul de
scriitor, critic de artă
Artă „Margareta Sterian” din
Buzău, instituţie pe care a slujit-o
cu devotament între 1968-2004.
Este membru fondator al Filialei
Buzău a UAPR, înfiinţată în 1968,
şi membru al UAPR din acelaşi
an. Între 2002-2006 a îndeplinit
funcţia de preşedinte al Filialei
UAP Buzău, iar în prezent este
Emil Pricopescu vicepreşedinte al acesteia. Şi-a

88 Axis Libri
Emil Pricopescu, Cuibul Păsării Phoenix, aluminiu Emil Pricopescu, Mirabila sămânță
deschis mai multe expoziţii personale la Buzău Patriei, Buzău (2003); Busturile primarilor Nicu
(1970), Bacău (1972) şi Bucureşti (2000, 2002, 2003, Constantinescu şi Stan Săraru, Palatul Comunal,
2006, 2007, 2014, 2022), unele împreună cu fiica sa Buzău (2004); Bustul Mitropolitului Moldovei
Agatha Pricopescu (artist plastic textil), a participat Ioan Irineu Mihălcescu, Pătârlagele (2004). A fost
la numeroase manifestări cu caracter naţional și onorat cu importante distincții: Premiul III pentru
internațional organizate la Piatra Neamţ, Bacău, sculptură în lemn (MEC, 1997); Ordinul Naţional
Suceava, Bârlad, Bucureşti, Tg. Jiu, Brăila, Focşani, pentru Merit în Grad de Cavaler (2000); Premiul
Chişinău, Oudenaarde (Belgia), Taranto, Roma U.A.P. pentru sculptură la Bienala Artelor „Ion
(Italia) etc., a luat parte la ediţiile a IV-a şi a XI-a ale Andreescu”, Buzău (2002); Diplomă de Excelenţă
Taberei de sculptură de la Măgura-Buzăului, unde în cultură, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
a realizat lucrările „Homo Faber” (1973) şi „Femina Patrimoniu Cultural Naţional Buzău; Premiul şi
Faber” (1980). În 1997, a înfiinţat Tabăra Naţională medalia „Sf. Luca” acordate de Fundaţia de Artă „Sf.
a Elevilor din Liceele de Artă de la Poiana Pinului, Luca” la Concursul Naţional de Pictură, Grafică,
Buzău, pe care a condus-o până în 2001. A realizat Sculptură şi Artă Decorativă „N.N. Tonitza”, Bârlad
mai multe lucrări de artă monumentală, printre (2005); Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
care: Monumentul Eroilor din Chiojdu, judeţul Buzău (2005). Lucrările sale se găsesc în colecţii de
Buzău (1985); Bustul poetului Vasile Voiculescu, stat şi particulare din România, Belgia, Germania,
Biblioteca Judeţeană Buzău şi Casa Memorială Japonia, Polonia.
„Vasile Voiculescu”, Pârscov, Buzău (1990, 2000); Emil Pricopescu este cunoscut înainte de
Monumentul Eroilor, comuna Galbenu, Brăila toate ca un redutabil portretist. În spiritul celor mai
(1992); Obeliscul Corneliu Coposu, Râmnicu Sărat bune tradiţii ale sculpturii noastre figurative, el a
(1999); Bustul lui Alexandru Marghiloman, Liceul realizat portretele unor importante personalităţi
„Alexandru Marghiloman”, Buzău (2000); Bustul ale istoriei şi culturii româneşti: Burebista, Ştefan
matematicianului Grigore Moisil, Liceul „Grigore cel Mare şi Sfânt, Ştefan Luchian, Mihai Eminescu,
Moisil”, Buzău (2004); Monumentul Eroilor Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Ştefan

septembrie 2022 89
omului creator, o celebrare a capacităţii sale de a
făuri bunuri spirituale şi materiale care să reziste
devoraţiunilor timpului şi să înfrunte veacurile.
Nu întâmplător în aceste lucrări întâlnim volume
cu valoare simbolică ce iau forma cilindrului,
sferei, cubului. Mâinile configurate stilizat în partea
superioară semnifică triumful creaţiei, încununarea
rodnică a unei activităţi umane de o deosebită
nobleţe. „Unire”, „Catedrală” şi „Slavă Eroilor”,
au o înfăţişare monolitică şi sunt compuse din
volume rectangulare, care dau lucrărilor măreţie
şi solemnitate. „Îmbrăţişarea întâiului chemat” ne
duce cu gândul la Sf. Andrei, primul pescar chemat
la apostolat de Mântuitorul Iisus Hristos, după cum
„Evlavie cu Sfântul Graal” aminteşte de legenda
conform căreia, după Cina cea de Taină, Iosif din
Arimateea a păstrat potirul de onix din care băuse
Iisus şi a strâns în el puţin din sângele Acestuia
înainte de punerea Sa în mormânt. „Bendis”
întruchipează pe marea divinitate feminină dacică
ce era considerată zeiţa Lunii, a pădurilor, a nopţii
şi chiar zeiţă magiciană, hotărâtoare a destinelor
oamenilor, asemenea Ursitoarelor. „Dragobeţii de
Buzău” evocă sărbătoarea românească de sorginte
Emil Pricopescu, Cuibul Sfântului Duh, populară a îndrăgostiţilor. „Sens selenar” are
piatră, aluminiu
Popescu, George Enescu, Vasile Conta, Mitropolitul
Ioan Irineu Mihălcescu al Moldovei ş.a. Ceea ce
urmăreşte artistul este ca dincolo de asemănarea
fizică să evoce psihologia modelelor, să concentreze
în expresia exterioară a chipului acestora ceva
din trăsăturile care să le lumineze lăuntrul, să le
evidenţieze calităţile morale care i-au caracterizat.
O face printr-un modelaj inteligent, mai cald
sau mai aspru, cu accentuarea unor detalii, prin
armonizarea plinurilor şi golurilor, a suprafeţelor
luminoase şi a celor umbrite. Emil Pricopescu
a realizat, de asemenea, remarcabile lucrări cu
caracter alegoric şi simbolic, a imortalizat în lemn
sau piatră ideea unităţii naţionale, a îngemănării,
a întrepătrunderii, a devenirii, a dat viaţă unor
teme şi motive inspirate din mitologia dacică, din
cea biblică sau din tradiţiile folclorice româneşti
(„Bendis”, „Îmbrăţişarea întâiului chemat”,
„Dragobeţii din Buzău”, „Cuplu”, „Mirabila sămânţă”,
„Femina Faber”, „Sfânta Treime”, „Cuibul Sfântului
Duh”, „Duhul Sfântului Luca”, „Iisus învingător”,
„Catedrală”, „Emanuel”, „Bunul păstor”, „Evlavie cu
Sf. Graal”, „Apostol”, „Rugă”, „Măicuţe rugându-se”,
„Unire”, „Muză”, „Maternitate” etc.). Rode-bosse- Emil Pricopescu, Catedrala,
ul „Homo Faber” este un adevărat omagiu adus marmură

90 Axis Libri
Emil Pricopescu, Ștefan cel Mare și Sfânt, Emil Pricopescu, Altar,
bronz (40x25x8 cm)
valenţe cosmogonice. „Phoenix” este închipuită unui împătimit cioplitor, a unui profesionist de înaltă
ca o împletire de volume, dezvoltate în partea clasă, cu respect pentru artă şi pentru beneficiarii
superioară, ce dau impresia unei torţe, sculptorul acesteia, care cu uneltele şi harul său s-a dăruit cu
fiind convins că sensul vieţii materiale şi spirituale îl totală generozitate slujirii artei. O operă cu profunde
reprezintă Renaşterea şi că în acest simbol mitologic semnificaţii umane şi filozofice, cu o încărcătură
al păsării care în vechiul Egipt renăştea din propria care exprimă vitalitate, robusteţe, trăire interioară,
cenuşă este inclusă însăşi ideea de continuitate, sensibilitate. O operă care, parafrazând o mărturisire
de ştafetă pe care urmaşii trebuie să o preia şi să a sculptorului, „încorporează în substanţa sa idei, dar
o ducă mai departe. „Mirabila sămânţă” este o care vorbeşte inimii”.
metaforă a misterului germinaţiei telurice ridicată,
ca şi în poezia cu acelaşi titlu a lui Lucian Blaga, la
rangul de germinaţie cosmică. Este o laudă adusă
sevelor pământului, fertilităţii, măruntei seminţe
„ce-nchide în sine supreme puteri”.
Există în sculpturile lui Emil Pricopescu
o permanentă aspiraţie spre claritate, armonie şi
echilibru, un simţ al monumentalului, o preocupare
asiduă pentru construcţia monolitică ce dă senzaţia
de greutate sau, dimpotrivă, de lansare în spaţiu,
un ingenios joc al planurilor şi volumelor, o rigoare
geometrică pe care n-o abandonează niciodată. Sunt
tot atâtea calităţi care dau statuarei sale expresivitate,
forţă emoţională şi capacitatea de a se integra în spaţii
deschise sau în interioare intime. Opera sa este rodul Emil Pricopescu, Semn stelar, metal

septembrie 2022 91
Pictorul Sterică Bădălan
(remember note de privitor)*

La sfârşitul lunii octombrie 2013, doi artişti plastici gălăţeni au


deschis la galeria „Nicolae Mantu” din Galaţi o expoziţie de pictură şi
sculptură, sub genericul „Un duet autumnal”. Este vorba de pictorul
Sterică Bădălan şi sculptorul Relu Angheluţă, doi talentaţi artişti,
deosebit de valoroşi, ce se completează în mod fericit. Amândoi au
participat la multe tabere de creaţie, saloane naţionale, expoziţii de
grup sau personale, atât în ţară, cât şi în străinătate, unde au obţinut
numeroase premii, însă aici îmi voi focaliza atenţia doar asupra
lucrărilor pictorului Sterică Bădălan din această expoziţie.
Fiecare tablou te îndeamnă, cu originalitatea execuţiei şi
farmecul ei, să revii de mai multe ori cu privirea pentru a-i surprinde
toate faţetele frumuseţii şi profunzimile mesajelor ascunse în formele,
culorile şi alcătuirea lor.1

Năstase Marin
scriitor

Sterică Bădălan, Reflexe


1* Fotografiile tablourilor artistului Sterică Bădălan aparțin criticului de artă
Corneliu Stoica.

92 Axis Libri
Sterică Bădălan, Triptic - Toamna aurie
Despre pictura lui Sterică Bădălan am mai din tripticul „Octombrie auriu”, armonizat şi
scris. Voi reaminti câteva idei care-i caracterizeză diversificat într-o multitudine de tonuri grave,
stilul inconfundabil: o simbioză fericită, originală, până la cafeniuri roşcate, altele pământii, în jocul
dintre impresionism şi expresionism, un mix de fascinant din diferitele planuri, fie în frunzele
romantism, transpus în vibraţii impresioniste, copacilor, fie în tonalităţile dealurilor, fie în
topite de temperamentul său vulcanic în lava reflexele apelor, adevărate poeme colorate, într-o
fierbinte expresionistă. Sentimentele sale, orchestracţie savant armonizată. În alte tablouri
duioase, nostalgice, sunt încifrate în clocotul său („Octombrie”, „Toamnă în roşu”, „Toamnă târzie”,
temperamental-exploziv. Acest mix transpare pe „Farmecul Deltei”), tonurile de galben şi ocru sunt
pânză în nuanţe şi tonuri coloristice surprinzătoare, cuprinse de vâlvătăile roşului strălucind într-o
care redau vălmăşagul de sentimente din stările sale imensitate de nuanţe, de la roşul aprins, până la
vulcanice. Rezultatul? Peisaje fascinante şi naturi cel întunecat al tăciunilor care mai fumegă. Dar
vii, florale, încântătoare. Cred că acesta este „stilul roşurile incendiare, pictorul le temperează cu
Bădălan” din pictura sa. nuanţele griurilor albastre ale cerului şi apelor (din
La o privire de ansamblu, Sterică Bădălan Dunărea şi bălţile copilăriei).
ne surprinde cu tablourile sale în formate şocante, Ajuns pe această culme artistică, Sterică
novatoare: imagini panoramice, spaţiale, de Bădălan reuşeşte să armonizeze lavele sentimentelor
dimensiuni mari, segmentate în diptic şi triptic, ori sale, topindu-le în nuanţe de linişte, nostalgie,
forme dreptunghiulare, alungite pe orizontală, fie duioşie, reflecţii asupra vieţii trecute. Şi aceste
de dimensiuni mari, fie mai mici, alături de câteva sentimente de linişte se transced pe firul vieţii,
„normale”, în rame dreptunghiulare, sau rombice, în iarna apropiată, din tripticul „Prima zăpadă”,
reuşind să spargă monotonia formelor clasice. „Deltă I”, tripticul „Câmpina iarna”, „Nostalgie”,
Totuşi, fascinaţia tablourilor nu este dată unde albul zăpezii este armonizat cu nuanţele de
doar de imaginile fixate în formele şocante. În bucurie, linişte şi duioşie, pomenite mai sus. Ca un
peisajele copilăriei sale a venit toamna cu o recoltă memento, sentimentele artistului se întorc în timp,
copleşitoare de tonuri şi nuanţe. În acest anotimp al în culorile celor patru anotimpuri, redate în patru
vieţii sale, vălmăşagul
de sentimente
tumultoase se topeşte
în nuanţele mirifice
ale toamnei: veselul
galben curge armonios
prin nuanţele
strălucitoare din
„Toamnă în galben”,
către ocrurile aurii Sterică Bădălan, Anotimpuri - Iarna

septembrie 2022 93
Sterică Bădălan, Triptic - Prima zăpadă
tablouri sugestive. Dorinţa de viaţă şi optimismul transferate florilor! Şi, pour la bon bouche, cele
pomilor înfloriţi, cântate de viori cu note vesele două peisaje de nostalgii din vara şi iarna vieţii
de alb, din tabloul „Primăvara”, se revarsă în şuvoi („Nostalgii” I şi II). Aici pictura culorilor, are
de bucurie şi extaz tineresc. Iar în tabloul „Vara”, vibraţia inefabilă ale unei gingaşe acuarele. Tonurile
tonalităţile de verde şi albastru, susţinute de ocruri şi nuanţele de rece şi cald, „tremură” în atingeri
aurii, strălucitoare, redau plenitudinea împlinirilor. mângâietoare când se întrepătrund, topindu-se
Împliniri care „ard” la cote maxime prin culorile unele în celelalte. Aici, Sterică Bădălan s-a întrecut
bogate în nuanţe de roşu, din tabloul „Toamna”. Şi pe sine, atingând fascinaţia acuarelelor maestrului
iarăşi revine albul cu neliniştile zăpezii, din tabloul Constantin Găvenea, unde culorile au nuanţe
„Iarna”, încheind reflexiv ciclul Vieţii. Locul acestor străvezii, contopite în imagini ireale. Ferice de cel
patru tablouri trebuie să fie numai într-un muzeu care va cumpăra aceste două tablouri!
de artă vizuală, ca să încânte privirile mulţimilor de Am lăsat la urmă tabloul „Ceaţă la mal”,
privitori. care m-a fermecat cu realizarea sa în registre cu
Spaţiul nu-mi permite să aprofundez tonalităţi grave de griuri închise, armonizate cu
„cântecele” tonalităţilor de culoare din fiecare luciri de griuri deschise, stranie reuşită a redării
tablou şi, cu mult regret, trebuie să „ies” din atmosferei cu ceaţă, pe timp de iarnă. O tematică în
expoziţie. Nu mai înainte de a mă opri puţin care şi-a încercat cu succes măiestria, realizând un
la fermecătoarele „nostalgii” ale pictorului din tablou de excepţie.
„Buchetele” sale rombice,
susţinute de fonduri
nuanţate cu griuri
colorate, de la tristul
albăstrui închis, până la
duiosul şi gingaşul auriu
strălucitor. Câtă bogăţie
semantică în aceste
buchete de sentimente, Sterică Bădălan, Câmpina I

94 Axis Libri
Albumul de artă
Silviu Catargiu

Grație generozității și grijii creștinești față de semeni, a


respectului pentru valorile culturii de la Dunărea de Jos, criticul și
istoricul de artă Corneliu Stoica oferă iubitorilor de frumos albumul
de artă „Silviu Catargiu” (Editura „Axis Libri”, Galați, 2022), pentru
a slăvi memoria unei flori de Bucovina, răsădită în Țara de Jos a
Moldovei, aici, la Galați.
Nimic mai frumos și mai jertfelnic pentru domnul profesor
Stoica decât truda pentru înveșnicirea unui nume și a unei opere,
dacă mai era cazul, fiindcă de la început făcutu-și-au soclu și punte, și
numele artistului, și opera.
Un destin artistic binecuvântat.
În ceea ce privește existența sculptorului, se constată că e
marcată de trei puncte necoliniare: Capu Codrului, județul Suceava
– punctul sosirii în lume, al copilăriei și adolescenței; Cluj-Napoca –
punctul formării și deprinderii măiestriei artistice; Galați – punctul
afirmării și al realizării operei sculpturale, al împlinirii ca om, precum
și al plecării din lumea pământeană la Tatăl Ceresc.
În ceea ce privește creația sa artistică, ea este strâns legată de
aceleași puncte enunțate mai sus, necoliniare în realitate, dar care
construiesc o coliniaritate ce configurează linia pe care a evoluat
demersul său artistic. În primul rând, este născut acolo, în ținutul
Sucevei, sub semnul unui vis pe care-l conștientizează pentru că e
cel „pe care l-au prins strămoșii, întreg, în arcuirile Voronețului”,
mereu nădăjduind că dalta sa „va scoate din inima pietrei o fărâmă”
Stan M. Andrei din acel vis. În al doilea rând, este produsul pedagogic și didactic
scriitor
al marelui artist Romulus Ladea, profesorul de la Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, pentru care e mândru,
cuvintele acestuia fiind vii în memoria sa și invocate atât în timpul
lucrului, cât și în convorbirile cu alte persoane pe considerentul că
îi îndreaptă ușor linia evoluției sale spre zenit. Iar în al treilea rând,
Galațiul i-a oferit șansa creației, dăruindu-i elementele sculpturale
și metaforele discursului său plastic și dându-i posibilitatea plasării
sculpturilor sale în zonele din oraș favorabile privirii, citirii și
înțelegerii mesajului. Un destin împlinit, vedeți-i linia, este dreaptă
și ascensională.

septembrie 2022 95
Ceea ce impresionează la autorul albumului simbolurilor utilizate și vădit întrebuințate în vederea
este munca neobosită de cercetare, de aflare a articulării artei sale cu spiritul marilor înaintași
posesorilor de lucrări marca Silviu Catargiu, de români: Constantin Brâncuși, Ovidiu Maitec, George
a procura imagini ale acestora, de a le fișa, de a le Apostu, Nicăpetre, Napoleon Tiron etc.
analiza și interpreta. Ani de zile pus pe căutat și Albumul este alcătuit cu responsabilitatea
adunat. Și câte i-au scăpat, fiind prea mare suprafața specialistului în domeniu (Studiu critic, Foto-
răspândirii sculpturilor sale de interior și neștiut memorial, Antologie critică, Bibliografie, Rezumate în
catalogul colecționarilor săi. limbile franceză și engleză, Reproduceri), prezentând
Bucurându-mă de prietenia artistului și informații din viața și creația artistului, punând
fiind un frecvent vizitator al atelierului său, chiar accentul pe valoarea și contribuția acestuia la
l-am întrebat odată pe domnul Catargiu dacă dezvoltarea artelor plastice din partea de est a țării,
are o evidență a lucrărilor vândute, cu numele îmbogățirea patrimoniului cultural-artistic din ținutul
cumpărătorului, fiindcă observasem că în realitate Dunării de Jos și nu numai, pe activitatea desfășurată
cerea foarte puțin, se bucura de euforia „căutătorilor mai mult de 30 de ani ca profesor de Educație Plastică.
de frumosul artistic”. „Opera, îmi răspunse, trebuie Apariția acestui album de artă prilejuiește o
să circule, nu să stea la mine în atelier. Atunci mă adevărată sărbătoare. Păcat că artistul nu este cu noi,
supăr, înseamnă că n-are nu se mai poate bucura
căutare. Înseamnă că am de arta sa și, mai ales, nu
muncit degeaba. O dau și este alături de Corneliu
pe degeaba, numai să știu Stoica pentru a-i prezenta,
că acela care o primește în felul său simplu,
chiar o prețuiește”. cum îl știm din vremea
Cu toate acestea, când era președintele
albumul cuprinde 132 Filialei Galați a UAPR,
de reproduceri după mulțumirile pentru
sculpturile celui care dă osârdia și onoarea de a-i
substanța volumului de strânge între copertele
artă, punând în valoare unei cărți imaginile a 132
toate genurile sculpturale de lucrări, cele mai multe
abordate de artist: lucrări provenite din colecții
de artă monumentală private, restituindu-le spre
(„Geneză”, „Pasărea apelor”, cunoaștere celor însetați
„Chemarea zborului”,„In memoriam”, „Icar”), busturi de artă. Și nicidecum nu i-ar fi lipsit un pahar de vin.
monumentale („Poetul Vasile Alecsandri”, „Pictorul Acum însă, artistul este la ora tăcerii, sculpturile sunt
Gheorghe Petrașcu), ronde-bosse-uri de interior, singurele care predau non-stop lecțiile despre frumos.
basoreliefuri, reliefuri, lucrări de metaloplastie etc. Sunt sigur că cine le vede înfruntând singure timpul,
Este evidențiat și evantaiul materialelor folosite de se apleacă pentru a desluși poveștile lor îmbrăcate în
sculptor: lemnul, marmura, piatra naturală, piatra haina metaforei, alegoriei sau simbolului, gândind
artificială, bronzul, inoxul, metalul, ghipsul patinat, poate chiar și pentru o clipă și la cel care le-a zămislit.
arama. Silviu Catargiu nu și-a deschis nicio expoziție
Tematica operei catargiene este surprinsă de personală în timpul vieții, dar a participat la toate
critic în mod pertinent, cu exemplificări de lucrări Saloanele Filialei locale și la numeroase manifestări
și înfățișată într-un mod comprehensibil cititorilor de profil cu caracter național și internațional. Așa
acestui album. Analizele făcute principalelor lucrări cum sunt prezentate imaginile lucrărilor sale în
constituie ghiduri în pătrunderea și parcurgerea paginile albumului ce-i este consacrat (format 20 x
universului creației artistului, în cunoașterea 22 cm, policromie, hârtie cretată lucioasă), putem
fenomenului artistic numit sculptură, în sublinierea spune că acesta constituie în esența lui o adevărată
legăturii dintre natură, informațiile de sorginte retrospectivă în miniatură. Slavă celui care în fiecare
populară sau mitologică și arta plastică. Corneliu sculptură și-a lăsat o părticică a sufletului său și
Stoica aduce substanțiale clarificări în orientarea sincere felicitări Editurii „Axis Libri” și autorului,
artistului spre esențializarea și intelectualizarea finanțator în același timp!

96 Axis Libri
veniment

Conferința Națională a
Asociației Bibiotecarilor
din România
ediția a XXXII-a, Suceava, 2022

Cea de-a XXXII-a Conferință Națională a Asociației


Bibliotecarilor din România (ABR) s-a desfășurat anul acesta, în
format hibrid, la Suceava, în perioada 31 august – 2 septembrie, având
tema „Biblioteca – spațiu al informării, cercetării și inovării”. Gazda
manifestării științifice a fost Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”
din Suceava, evenimentul fiind organizat de Asociația Bibliotecarilor
din România în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și cu
sprijinul multor instituții, asociații și firme din județul Suceava și
din țară. Din partea Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” a participat o
delegație formată din cinci bibliotecari membri ai ABR (Bălan Dorina,
Căluian Catrina, Georgescu Anca Ionica și Bute Mihaela cu participare
fizică și Buruiană Letiția cu participare on-line). Conferința a avut și
un caracter internațional, dat de prezența specialiștilor din Republica
Moldova, Ucraina, Ungaria, Croația, Cehia, Spania.
Primele două zile au fost dedicate deschiderii festive a conferinței,
prezentărilor în plen și activităților pe secțiuni profesionale și

septembrie 2022 97
veniment
Bibliotecarii gălățeni au
participat activ la activitățile
secțiunilor și diviziunilor astfel:
• Bălan Dorina a moderat
Diviziunea Biblioteci publice și
Secțiunea Biblioteca și societatea și
a susținut un discurs pe tema noilor
servicii ale bibliotecilor contemporane
oferite utilizatorilor;
• Căluian Catrina a moderat
Secțiunea Catalogare, clasificare,
indexare și Secțiunea Statistică
și evaluare și a susținut lucrările:
BIBFRAME – standardul bibliografic
în era digitală? și Publicații periodice –
părți componente;
diviziuni, iar în a treia zi au fost organizate vizite și • Georgescu Anca Ionica a susținut lucrarea:
excursii documentare în interiorul și împrejurimile Contul meu de utilizator în catalogul on-line al
orașului Suceava. Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” – tutoriale utile”;
Deschiderea conferinței a debutat cu • Buruiană Letiția a susținut lucrarea: Marca
cuvintele de salut din partea președintelui Asociației Europeană a Patrimoniului: elemente comune de
Bibliotecarilor din România, dr. Adriana Szekely, a referință în promovarea valorilor europene
reprezentanților oficiali, organizatorilor și instituțiilor Conferința ABR din acest an a fost un succes
patenere. Au urmat prezentările în plen și lansarea atât pentru organizatori, cât și pentru participanți
unei noi ediții a Tratatului de biblioteconomie până întrucât a fost atins obiectivul general al manifestării
la ora 15,30 când au început întâlnirile a cinci secțiuni științifice, și anume, acela de a contribui la
profesionale (Achiziția și dezvoltarea colecțiilor, dezvoltarea și consolidarea pregătirii profesionale a
Statistică și evaluare, Comunicarea documentelor și bibliotecarilor și tuturor specialiștilor din domeniul
împrumutul interbibliotecar, Educație și formare și științelor informării și documentării.
Periodice) desfășurate până la ora 20,00. Lucrările în
plen au continuat și în prima parte a celei de-a doua zi
a conferinței, urmate de activitățile altor cinci secțiuni
profesionale (Carte veche, conservare, restaurare,
Catalogare, clasificare, indexare, Cultura informației,
Biblioteca și societatea, Tehnici pedagogice în
bibliotecile școlare și CDI) și a celor trei diviziuni
(Biblioteci universitare și specializate, Biblioteci
publice și Biblioteci școlare). Tot în această zi a avut
loc și Adunarea Generală a ABR la care au participat
membrii asociației și unde au fost prezentate
rapoartele Consiliului Director, a trezorierului și
Comisiei de cenzori și a avut loc ceremonia de
decernare a premiilor și distincțiilor ABR. În cadrul
acestei ceremonii, un membru al Filialei Galați a
ABR - Anca Ionica Georgescu - a primit Premiul
„V.A. Urechia” pentru activitatea desfășurată în anul
2021 în slujba profesiei de bibliotecar, pentru implicare
în susținerea intereselor Asociației Bibliotecarilor din
România, precum și pentru contribuția științifică și
promovarea imaginii bibliotecilor publice din cadrul
sistemului național de biblioteci. Filiala Galați a ABR

98 Axis Libri
In memoriam
O FLOARE ÎN GRĂDINA RAIULUI

Cu tristețe, aflăm că ne-a părăsit încă un confrate scriitor, Tonalitățile auctoriale pulsează în liniară solemnitate,
DAN PLĂEȘU. De ce așa de repede? Posibil, „gândul să fi obosit dominând goliciunea și pustietatea singurătății. La hotarul dintre
din cauza drumului lung făcut între cele două lumi”, așa cum se cele două tărâmuri, tăcerea refuză odihna, liniștea și împăcarea.
exprima unul dintre personajele sale... într-o proză recentă! Regulile etice pe care le promovează prozatorul Dan
Acum, în aceste clipe îndoliate, toți cei care l-am prețuit Plăeșu sunt împlantate în universuri epice, la granița dintre real
și îi cunoaștem opera literară, ne dorim ca sufletul său care se și ireal. Trufia, minciuna, duplicitatea, falsitatea etc… (într-un
înalță în Împărăția Cerurilor, întru nemurire, să ajungă o Floare cuvânt, răul universal) sunt evidențiate fără putința de a le și
în Grădina Raiului. frânge. Câtă dreptate are Nicolás Gómez Dávila: „Principiile sunt
Să recunoaștem, Dan Plăeșu este cunoscut, deopotrivă, punți peste revărsările neașteptate ale unei vieți”!
ca jurnalist și membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, dar și În concepția sa, ființa umană este frământată de un
ca scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor (1994). ocean de îndoieli. Cuvântul se frânge, este neliniștit și își pune
Imediat după absolvirea Facultăţii de Litere din Bucureşti, întrebări despre viață, cuplu, fidelitate, dăruire familială etc.
Dan Plăeşu şi-a făcut ucenicia la două cotidiene judeţene: Remarcăm prozatorului un stil care-l definește, printr-o abordare
„Libertatea” (Brăila) şi „Viaţa liberă” (Galați), ca secretar general naratologică care descinde într-un spațiu transcendent, ascuțind
de redacţie. Repartizat la departamentul „social” al ziarului „Viaţa toate simțurile noastre. Desprinderea de real urmărește un scop
nouă”, va cunoaşte foarte repede pulsul vieţii, confruntându-se cu bine definit.
realităţi diverse din zona de la Dunărea de Jos. Când tăcerea se-nfrățește cu
Printr-o implicare nedisimulată, după singurătatea, cuvântul are puterea să
modelul înaintașului Tudor Arghezi, tânărul străpungă timpul și locul desfășurării
jurnalist va divulga morbiditatea socialului acțiunii: „Vocea mă surprinse, privii în
în vârf de ţepuşă, nu rareori, veninoasă. jur, eram singur” (Reîntâlnire cu actorul
Cureluşa verbalului său, ca orice cureluşă, nu Mișu).
va deveni cnut rusesc, dar, oricum, o cureluşă Gânduri „verzi-albăstrii”, multă
confecţionată dintr-o piele ce s-a dorit pe tristețe și nostalgie tresaltă, întru
măsura maeştrilor săi... conștientizare, în proza ultimilor săi ani.
Debutul său jurnalistic va fi de bun Posibil, fine avertismente către noi, cititorii
augur, cu articolul „Grădinile de vară ale lui fideli!
oraşului îşi aşteaptă oaspeţii” („Viața nouă”, Pe 25 noiembrie, anul acesta,
Galați/26.04.1966). jurnalistul și prozatorul Dan Plăeșu și-ar
Dan Plăeşu va demonstra că fi sărbătorit 81 de ani, frumoși, și demn,
„societatea este organizată pentru viaţa în așa cum i-a fost și viața. A fost un caracter
vileag”, că „vileagul este însăşi realitatea”, fie ea comună, ascunsă integru, un intelectual stilat, un vertical. A trăit demn și la
sau imaginară, iar prin investigaţie şi subtilă cercetare, ea poate distanță de tumultul zgomotos și intoxicat de fake news-uri.
deveni „obiect de cercetare”. A fost chemat la Ceruri, vineri, 19 august 2022. Cei care
Aceasta şi-a dorit, şi aceasta a reuşit, astfel încât textele sale i-au fost aproape, îi vom simți, fizic, lipsa, dar, avem încredințare,
să devină un „receptacul al adevărului” (Alexandru Dragomir). el rămâne printre noi, mai ales, prin opera sa, care va trăi o nouă
Deși a debutat ca poet, vom remarca, cu surprindere, că, viață.
brusc, scriitorul renunță la tonalitățile lirice, în favoarea prozei Și tot scriitorul ne mângâie amintirea, în miniromanul
și a dramaturgiei – cu vibrante succese, pe scenele din Brăila, Garsoniera lu’ Ăl Bătrân (2021), repetând, pentru noi, în șoaptă:
Galați, București etc. „Atunci când noi, oamenii, murim, sufletele noastre devin niște
Concomitent, Dan Plăeșu își va exersa condeiul și în fluturași cu aripi ca petalele de flori”.
„note de călătorie”, „note de lector”, cronici de film, ba chiar și ca Și zboară, și zboară, până la fiecare dintre noi, cu
epigramist și fabulist. rugămintea de a nu-l uita... și mai presus de orice... cu invitația
În tabletele, foiletoanele, romanele, schițele sale, autorul de a-i lectura opera.
picură umor și ironie din belșug. Un umor trist, abătut, distanțat Filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România (cu
de ceea ce furtunile acestui timp ne-mpresoară. Într-adevăr, centrul la Galați) are o nobilă misie – de a-i promova opera
mult, mult prea multă tristețe străbate-n universul naratologic printr-o ediție integrală.
imaginat. Proza epică a lui Dan Plăeșu se cuvine cunoscută.
De la primul său roman, Veghea (1985) și până la Drum spre lumină, Om Bun!
Adevărul despre Adam (2013) și miniromanele „insolite” din
Răspântiile (2017) și Garsoniera lu’ Ăl Bătrân (2021), Dan Livia Ciupercă, U.Z.P.R.
Plăeșu demonstrează că este un neîntrecut moralist. Iași, 20 august 2022

septembrie 2022 99
Axis Libri RedacŢia
Director Corina Emanuela Dobre
Redactor-șef Dorina Bălan
Redactor-șef adjunct Adi George Secară
Secretar de redacție Catrina Căluian
Redactori Ioana-Monica Chicu
Camelia Toporaș
Camelia Bejenaru
Cătălina Popa
Machetare Sorina Radu
Fondator Zanfir Ilie

Colaboratori
Arte plastice Corneliu Stoica
Mariana Tomozei Cocoş
Film Bogdan Silion
Teatru, muzică şi dans Nona Rapotan
Victor Cilincă
Proză şi reportaj literar Tudor Neacşu
Cezar Amariei
Poezie Leonard Matei
Ion Zimbru
Alina Neculachi
Cronică literară Dimitrie Anghel
Dan Plăeșu
Romeo Aurelian Ilie
Andrei Velea
Interviu, istorie Ghiță Nazare
Radu Moțoc
Studii și cercetări Eugen Holban
Maria Stanciu
Epigrame Vasile Manole
Ioan Fărcășanu

Revista Axis Libri este membră ARPE (Asociația Revistelor, Publicațiilor şi


Editurilor).

Ilustrația revistei a fost realizată cu fotocopii după documente din colecțiile Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”,
precum și din arhivele personale ale autorilor articolelor. Responsabilitatea asupra conținutului opiniilor
exprimate în articole revine în exclusivitate semnatarilor acestora.

Consiliul Județean Galați


BibliotecA JudeţeanĂ „V.A. Urechia”
Adresa: Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 16
Tel: 0236/411037, Fax: 0236/311060
E-mail: axislibri@gmail.com
Web: http://www.bvau.ro/axislibri/
ISSN: 2734-4924
ISSN-L: 1844-9603
^ ^ ^
Palatul Comisiei Europene a Dunarii
Marca Patrimoniului European
Ioan Farcasanu ,
- 85 de ani de la naștere -
Eleganta construcție cu două etaje, clădire istorică, monument de arhitectură în stil
neoclasic, din strada Mihai Bravu, nr. 16, a fost prima clădire a unei instituții internaționale
din România - Comisia Europeană a Dunării (CED).
Inițiativa construirii Palatului Comisiei Europene a Dunării începe în anul 1884, epigramist, economist
când generalul Pencovici, delegatul României pentru CED, solicită un teren de la Consiliul n. 8 iul. 1937, localitatea Urecheni, județul Neamț
Comunal pentru a-l achiziționa la un preț avantajos. Deși se aprobă cererea, în sedința
Consiliului din 31 ianuarie 1884 și i se atribuie un teren pe strada Domnească, membrii CED
achiziționează un teren, mai târziu, pentru ridicarea Palatului CED, în strada Mihai Bravu,
în ideea de a-l folosi și ca „hotel administrativ pentru membrii Comisiei.”1 Studii:
Necesitatea unei construcții pentru CED era evidentă, deoarece Comisia și-a stabilit Ioan Fărcășanu a frecventat cursurile Școlii Medii Nr. 1 din Tg-Neamț,
sediul la Galați, ca urmare a Congresului de Pace de la Paris din 18562, care a hotărât ulterior transformată în Liceul „Ștefan cel Mare” (1951-1954), apoi ale unei școli
reglementarea regimului navigației pe Dunăre.
postliceale, din cadrul Liceului Economic și Drept Administrativ Galați; în
În data de 22 martie 1893, Artur Rafauf, consul și delegat al Germaniei și membru al
Comitetului Executiv CED, cumpără un teren în valoare de 28.000 lei de la N.V. Theodoru3 perioada 1955-1960, a fost student al Academiei de Studii Economice din
pentru construcția Palatului. Suma investită de CED pentru construcție se ridica la 231.000 București, Facultatea de Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor.
de franci4.
Data finalizării construcției Palatului CED este controversată, unele surse afirmând
că s-a realizat în 18935, ceea ce ar fi fost practic imposibil, având în vedere data achizitionării Activitate profesională:
terenului. Ceea ce se găsește menționat în documentele de arhivă este faptul că Palatul a fost În anul 1961, s-a stabilit în Galați. Timp de peste 30 de ani, a lucrat în
definitiv construit, cu toate dependințele, în anul 1896, recepția lucrării realizându-se în data
administrația publică, în domeniul protecției sociale, la unități subordonate
de 29 aprilie a aceluiași an, în prezența lui Karl Kuhl – inginerul șef (pe atunci) al CED6. Aici
funcționau Secretariatul General, arhiva, biblioteca şi se ţineau şedinţele plenare. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, îndeplinind funcții de inspector, șef
În timpul Primului Război Mondial, „sediul CED din Galati va fi bombardat de birou, șef serviciu și inspector-șef.
inamici, la 10 octombrie 1917 distrugându-se biblioteca și arhiva Comisiunii”.7 Au mai Ioan Fărcășanu este cunoscut publicului amator de umor de bună calitate,
rămas în picioare patru pereţi exteriori şi câţiva pereţi interiori puternic avariaţi. Suma la datorită epigramelor create timp de aproape 50 de ani. În 1977, publică primele sale
care se ridicau pagubele, conform raportului întocmit de inginerul rezident al CED, E.
epigrame, în revistele din București: Urzica, Perpetuum Comic, Epigrama, apoi
Magnussen, era de 1.816.910 franci aur, la care se adăuga suma de 33.095 de lei, sumă
cheltuită pentru a se putea repara instalaţiile şi pentru a putea realiza alte lucrări din din țară, precum: A.G. pe rime (Pitești), Acuș (Sibiu) și locale, respectiv: Axis
indispensabile8. Libri, Boema, Weekend Magazin, Armonii de toamnă.
Proiectul reconstrucției de la temelie a Palatului CED s-a realizat de către Societatea În anul 2002, a fost inclus în antologia de epigrame Epigramiști români
Română de Întreprinderi din Bucureşti, prin delegatul său la Galaţi, Teissier, între 23 iunie contemporani 1970-2001: mic dicționar antologie, editată sub egida Uniunii
1922-mai 19239. Astfel, Palatul CED va fi proiectat cu 2 (două) etaje, subsol şi mansardă.
Recepția provizorie a Palatului va avea loc la data de 13 noiembrie 1923, în prezenţa Epigramiștilor din România.
lui M. Manea, arhitect, reprezentant al CED şi M. Vincent, director al Societăţii Române de Debutul în volum al lui Ioan Fărcășanu s-a produs relativ târziu, în anul
Întreprinderi din Bucureşti. 2010, cu 101 epigrame, reluate în 2014, într-o ediție revăzută și completată, după
Din păcate, prin Acordul de la Belgrad din 1948, Rusia a desființat Comisia care au urmat: Contraste sub cupola albastră – un volum de catrene și epigrame
Europeană și a îndepărtat potențialii rivali (Marea Britanie, Statele Unite, Franţa).
(2015), Omul și societatea de... umor (2018), Armonia cuvintelor (2020) și
După desființarea Comisiei Europene a Dunării, această clădire a fost repartizată, în
anul 1968, Bibliotecii „V.A. Urechia”, loc în care funcționează și astăzi. Neînțelegeri în familie – o antologie de epigrame (2021).
Ioan Fărcășanu face parte din grupul așilor epigramei, mereu prezent la
Note: manifestările culturale organizate de Biblioteca Județeană V.A. Urechia, sub egida
1
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Protocoale. Dosar 32/1892-1893, f. 171.
2
Bodea, Valentin. Monumente istorice și de arhitectură din orașul Galați. Galați: Pax Aura Mundi, brandului cultural Axis Libri, respectiv salonul literar sau târgul de carte, ambele
2009, p. 68. purtând același nume.
3
Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, Dosar nr. 1421/2001, p. 57.
4
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Protocoale. Dosar 32/1892-1893, f. 171. Este membru al Cenaclului Literar Verva din Galați și al Uniunii
5
Munteanu, I.G. Comisia Europeană a Dunărei. Galați: Editura Institutului de Arte Grafice Epigramiștilor din România.
„Munca”, 1937, p. 7.
6
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Protocoale. Dosar 34/1896-1897, f. 72.
7
Gruia, Ion. Dunărea și tratatele ei internaționale. În: Steaua Dobrogei, nr, 2, 1999, p. 4.
8
Galaţii de altădată: Palatul Comisiei Europene a Dunării (azi Biblioteca „V.A. Urechia”.
Disponibil la: http://www.galatiidealtadata.volte.ro/2010/11/palatul-comisiei-europene-dunarii-azi.html.
Data consultării: 20180306
9
DJANG. Fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General. Dosar 149/1922, f. 5.
Ioana Chicu, bibliotecar,
Redactorul-șef al revistei Axis Libri Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galaţi
31 0 de ani
de existentă

Biblioteca
„V.A. URECHIA”

I
Județeană

AX S
REVISTĂ CULTURALĂ
TRIMESTRIALĂ
editată de Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia“ Galaţi,
instituţie patronată de

L IBRI
Consiliul Judeţean Galaţi

IOAN FĂRCĂŞANU

ISSN: 2734-4924
ISSN-L: 1844-9603
Anul XV,
Nr. 56,
septembrie 2022

S-ar putea să vă placă și