Sunteți pe pagina 1din 82

SURÂSUL BUCOVINEI

Nr. 3 (28) Octombrie 2021

ISSN 2344-620X • ISSN-L 2344-620X

Revista˘ de istorie, literatura˘ ¸si umor


editata˘ de CENACLUL „NECTARIE”
din Vama – Suceava
SURÂSUL BUCOVINEI
REVISTĂ DE ISTORIE, LITERATURĂ ŞI UMOR EDITATĂ DE CENACLUL „NECTARIE”, VAMA - SUCEAVA

Foto coperta 1: Vama - Vila Iorgu G. Toma, vedere de noapte, foto Viorel Balan. Din negura
timpului, casa unui om politic care nu a avut motive să fie cercetat penal. Amintiri ...

AU COLABORAT LA REALIZAREA REVISTEI:


MAGDA URSACHE 6 MIHAI SAVIN 52
GEORGE PETROVAI 8 GABRIELA ANA BALAN 53
MIHAI CABA 13 LUMINIȚA REVEICA ȚARAN 54
BEN TODICĂ 16 ANA ARDELEANU 56
MELANIA RUSU CARAGIOIU 20 NICOLAE MĂTCAȘ 57
MIHAI BATOG - BUJENIŢĂ 22 LILIANA POPA 58
ION CERNAT 26 MARIA TOMIŢA CORINI 59
IFTIMIE NESFÂNTU 27 GEORGE EFTIMIE 60
EMILIA POPESCU RUSU 28 DOREL VASILE ROTARIU 61
LIVIA CIUPERCĂ 29 MARIA APETROAIEI 62
ELENA PINTILEI 31 MARIAN VIȘESCU 63
VICTOR IOSIF 34 ION DIVIZA 64
MIHAI MERTICARU 36 FLORIN ROTARU 65
LUMINIŢA IGNEA 38 VIOLANDA BRATU 66
DOINA TOMA 40 DIANA TRANDAFIR 67
ROMEO IOAN ROŞIIANU 41 CORINA LIGIA PĂTRAȘCU 68
NICOLAE SILADE 42 FLORENTIN ADRIAN MAFTEI 69
ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ 43 GELU DRAGOŞ 70
ŞERBAN CODRIN 44 IULIAN BARBU 71
EUGEN DEUTSCH 45 OANA FRENŢESCU 72
IONEL PINTILII 46 VASILE DAN MARCHIȘ 73
ALEXANDRU CAZACU 47 GRAȚIELA CRISTINA HERGHELEGIU 74
MIHAIL ECOVOIU DOREANU 48 ŞTEFANA CRISTINA MARCU 75
OLGUȚA LUNCAȘU TRIFAN 49 MIHAELA MIRCEA 76
SORIN COTLARCIUC 50 ILIANA CĂTĂNESCU 77
VALERIAN BEDRULE 51 IOAN MUGUREL SASU 78

Director: Secretar de redacție:


dr. SORIN CONSTANTIN COTLARCIUC LUMINIȚA IGNEA
Redactor șef: Tehnoredactor:
IOAN MUGUREL SASU DORIN STEHNIOV
(mugurel_sasu@yahoo.com)

Opiniile autorilor se încadrează în libertatea de exprimare iar răspunderea pentru conţinutul


materialelor revine, în exclusivitate, semnatarilor.
Rugăm să ne trimiteţi textele corectate, noi nu ne permitem modificarea acestora.
Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Vama pentru sprijinul acordat activităţii noastre.

editura pim
SURÂSUL BUCOVINEI

E TOT MAI FIRAVĂ SPERANȚA


Nu toate speranțele sunt deșarte, Timpul trece, anul trece, nu și
pentru unele, măcar în oarecare pandemia care continuă să vină
măsură, există posibilități de în valuri, dar a avut loc cea de a
realizare. Adică există o speranță a X-a ediție a Festivalului „Umor
realizării celor sperate? Cam ciudat Fără Frontiere în Țara de Sus”,
și destul de puțin încurajator, mai organizarea și realizarea au fost în
ales că profesioniștii speratului au parteneriat cu Asociația „Universul
avut, încă au și sigur vor mai avea, Prieteniei” din Iași. Cu președinta
motive de îndoială. Dar dacă ne acestei asociații, doamna Rodica
concentrăm atenția asupra calității Rodean, am colaborat și la celelalte
lichidului cu care este plină jumătatea paharului care nu nouă ediții, în acest an festivalul a avut loc simultan
e goală, putem găsi curajul de a porni pe drumul anevoios cu tabăra de creație a acestei asociații. Comparativ
al realizării. Este bine de ținut seama de îndemnul lui Lao cu ultimele ediții, condițiile au fost mai puțin austere,
Zi (Tao Te King, cap. LXIV, 11,12): „O călătorie de o mie de li asta pentru că am beneficiat de susținere din partea
începe cu primul pas”, dar aici este importantă motivarea, Ministerului Culturii și de ajutor din partea Primăriei
adică în ce măsură cel hotărât să facă acel pas, este convins Comunei Vama, cărora le mulțumim și pe această cale.
că acțiunea sa are rost, adică și alt rost decât tonul unor Nu a lipsit concursul literar, participarea a fost destul
comentarii, n-am spus neapărat exagerat de critice, din de numeroasă și nu putem să nu aducem cele mai sincere
partea celor care nu au făcut un asemenea pas. Există și mulțumiri juriului pentru exigența cu care au apreciat
glorii deșarte, statui la care cea mai valoroasă parte este creațiile primite, noi conformându-ne; o poezie de nota
soclul, autori de texte literare, care dacă ar fi lecturate șapte nu poate sta pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
în absența soclului, nu ar capta atenția celor obișnuiți cu Știm din înțelepciunea înaintașilor că totul e bine
cartea. Sau crede cineva că fantezia debordantă cu care când se sfârșește cu bie, așa este. Nu știm cât a mai rămas
se folosesc patronime din cartea de telefon, de exemplu, din felul de a fi al acelora în mentalitatea urmașilor, dar e
pentru a înlocui numele personajelor din bancurile bine de știut că noi respectăm pe toată lumea, în măsura
aflate în uz de multă vreme este dovadă de creativitate? în care merită, dar nu ne gudurăm în fața nimănui.
Probabil. Mai ales că peste un număr de ani, cititorii de De mâine începe viitorul și nu știm ce va fi, cum va fi
atunci nu vor mai ști de unde au fost preluate (plagiate?) și cine va mai fi, dar intenția este de a continua concursul
ideile. Ca să nu mai vorbim de poezie și despre cum pot fi literar în organizarea revistei „Surâsul Bucovinei”, detalii
poeți cetățeni, onești de altfel, care întâmpină dificultate despre aceasta vă vom pune la dispoziție după ce iarna
și pentru a-și defini noțiunea de poezie. Întreb din nou, va fi trecut, iar noi, organizatori și participanți, ne vom
poate crede cineva că autorul unor exprimări de șapte - adapta condițiilor impuse de valurile care izbesc în
opt versuri și lipsite de orice urmă de prozodie poate fi sănătatea populației și vom găsi metode și posibilități
considerat epigramist? În cazul în care apare apelativul de a ține sus torța, nu lumânarea, activității noastre. Va
„iubit - o” situația devine tristă. Lăsând la o parte scriitorii trebui să ne păstrăm demnitatea de a nu deveni un club în
care sunt, sau se consideră astfel, dar care nu și-au care să se practice elogierea narcisistă și reciprocă, chiar
făcut stagiul de cititori, acceptând că poate fi poezie și cultivând, cum se mai obișnuiește, obiceiul privirii de sus
o înșiruire de rânduri care pot fi citite și de la stânga și spre exterior. Trăim într-o țară în care nimeni nu a primit
de la dreapta cu același rezultat, ne simțim îndreptățiți Premiul Nobel pentru literatură și nimeni nu știe ce și cine
să dedicăm, atât cât putem, din timpul nostru unor va mai fi citit peste niște zeci de ani. Chiar nu are sens
pagini adevărate. Ludwig Wittgenstein considera poezia să dăm nume de mari artiști, care azi sunt considerați
superioară filozofiei, adică referindu-se la cei care nu i-au genii, dar care, la vremea lor, au suferit sărăcie, foame
înțeles cartea, spunea că nu poate înțelege poezia cineva și disprețul celor aflați atunci în prezidii și cu drept de
care nu înțelege nici filozofia, că poate înțelege doar cel cuvânt și de vot. Probabil nemurirea începe abia după
care a fost realmente preocupat de aceste probleme. moarte.
Mă îndoiesc că autorii cărora le-am bănuit precaritatea În paginile care urmează se află clasamentul
lecturilor ar putea mai mult decât să se strecoare cu concursului. Mulțumim tuturor celor care au participat,
creația proprie printre meandrele postmodernismului, juriului și celor care s-au aflat în sala în care s-a desfășurat
desigur speculând absența băiatului, din povestirea lui festivitatea de premiere.
Hans Christian Andersen, care să spună că împăratul e
gol. Ioan Mugurel Sasu

1
R ezultatul C oncursului L iter ar

C E N A C L U L „ N E C TA R I E ” VA M A - B U C O V I N A
FESTIVALUL „UMOR FĂRĂ FRONTIERE ÎN ȚARA DE SUS” EDIȚIA A X-A 2021

R e z u ltat u l C o n c u r s u l u i L i t e r a r

s ecț i u n ea tema
EPIGRAMĂ BUCOVINENII

PREMIUL I

GHEORGHE BÂLICI
Prin Bucovina mănăstirilor
vopsite în diferite culori
Sorbind tărie ca un nătăfleț
La tot bucovineanul primitor,
Vedeam albastru pe la Voroneț
Și mi se înroșise la Humor...

„Urâții”, personaje ale sărbătorilor


de iarnă bucovinene
În Bucovina cea frumoasă
„Urâții”-ajung la orice casă,
Iar prin TV, în mod frecvent,
Ajung urâți din Parlament!...

Bucovineanul, om vrednic
Deprinde de la munte înălțarea,
Iar de la vale-nvață închinarea,
Cu voia bună insă și umorul
Învinge soacra, soața și... ulciorul.

2
R ezultatul C oncursului L iter ar

PREMIUL II

GRIGORE M. DOBREANU
Patimi
Cum sunt o nație vocală
Iubind și vinul ca moșneni,
Spre desfătarea lor bucală,
Au fost numiți: buco-vineni!

Plăceri
Nu vreau în gri să-i desenez,
Dar știu cum se iubește-o puică,
Mănâncă șnițel vienez
Și beau jinars în loc de țuică.

Ocupații…
Născut, crescut pe lângă vamă,
Cu trișca oile-și desparte,
Toporul lui baltag se cheamă,
Doar codrul… a plecat departe.

PREMIUL III

GRIGORE COTUL STELICĂ ROMANIUC


Vecina mea bucovineancă Orgolii moldave
Expune - prea nevinovat - De întrebi bucovineni
Un fund bombat și sânii grei, Care dintre moldoveni
Iar de mă-mpinge în păcat, Sunt mai sus, începe cearta
E numai BUCO-VINA ei. Și îți pun în față … harta.

Ospitalitate la Vama Populară


În toiul nopții, rătăcit, ”Cântă cucul, bată-l vina”,
Bucovineanca m-a cazat. Însă-i goală Bucovina,
Pe soț, ea nu l-a mai trezit... Căci bucovineanu-i dus
Ne-am descurcat! Ca pădurea … spre Apus.

Un turist la A.T.I. – Suceava Explicativă


Înconjurat de medici – un alai, Se spune că bucovinenii
Când s-a trezit din comă el le-a spus: Sunt dintr-un neam cu limba lată
E drept că-s primitori acolo-n Rai, Și-i plauzibil, că-n milenii
Dar ca bucovinenii, totuși, nu-s. Le-a fost de multe ori călcată.

3
R ezultatul C oncursului L iter ar

s e c ț iu ne a te ma
POEZIE BUC OVINA

PREMIUL I
(nu s-a acordat)

PREMIUL II
GRIGORE COTUL
TURIST PELERINAJ
(rondel)
Împovărat de multele păcate,
Atât de multe-aș fi ratat, M-am dus la mănăstiri să mă căiesc,
De nu treceam prin Bucovina, Să bat mătănii, să mă spovedesc
Pe jos, cu trenul sau mașina, Și să mă rog, că poate-or fi iertate.
Dar tot mai am de vizitat.
Am fost la Putna marelui Ștefan,
Prin multe locuri m-am cazat, În zi de hram, am spus o rugăciune,
Mai simt pe limbă prânzul, cina… Iar starețul mi-a zis: „Fă fapte bune
Atât de multe-aș fi ratat, Și-ntoarce-te în fiecare an!”
De nu treceam prin Bucovina!
Am fost la Mănăstirea Moldovița,
De două zile-s relaxat M-am pus la coadă să mărturisesc
La Vama, numai cu vecina – Păcatele, c-așa e și firesc,
E măritată, bat-o vina, Și m-am întors să văd și Sucevița.
Eu, încă, nu m-am însurat…
Am fost la mănăstire la Humor,
Atât de multe-aș fi ratat! Și, binecuvântat, pășind semeț
M-am îndreptat apoi spre Voroneț…
De-acolo, am canoane până mor.

În drum spre casă, m-am cazat la Vama,


O gazdă bună, seara, m-a primit,
Și nu țin minte cum de m-am trezit
La ea în pat. Nici astăzi nu-mi dau seama!

4
R ezultatul C oncursului L iter ar

PREMIUL III

PETRU IOAN GÂRDA


CÂNTA CUCU-N BUCOVINA IARNA LA GURA HUMORULUI

În Bucovina, dacă tu Zăpezile de altădată


Ajungi cu dor și drag, Le știe omul cel cărunt:
Salută-i pe-alde SASU cu Era, pe vremuri, viscol crunt,
Mein herren, guten tag! Umplea cărările cu vată.

La Gura, doar, să te ferești Bucovinenii, la lopată


A depăși măsura Dădeau, din greu, în amănunt;
Prea mult cu vorbele nemțești, Zăpezile de altădată
Mai bine țineți Gura. Le știe omul cel cărunt.

La Mănăstirea, pe-nserat, Pe pârtia întinsă, lată,


Pericolul te paște, Cu o problemă mă confrunt,
Că poți ușor fi confundat Căci e o vreme minunată,
Cu niște sfinte moaște. E teleski, dar unde sunt

Prin Vama de te nimerești, Zăpezile de altădată?


Cu haine larg croite,
Posibil e să te trezești
Cu oăle-nchistrite.

Așa că eu prefer un tur,


La braț cu oameni dragi,
Pe deal, cât încă împrejur
Mai sunt păduri de fagi.

Așa de bine e aici,


Natura mă încântă
Și-n cap îmi cântă păsărici…
Doar cucu nu mai cântă.

Tuturor concurenților le mulțumim pentru participare, exprimăm respect și


admirație pentru activitatea literară din care au rupt câte o petală pentru acest
concurs, felicitări celor de pe podium, pe toți îi așteptăm la anul... și la mai multe
ediții!
Cu stimă, drag și prietenie
Ioan Mugurel Sasu

5
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Polemici...
ERA GRAFOMANILOR
Aș vrea să încep acest după critica nouă, în manualul de-a noua, în locul lui
foileton dorind criticilor Rebreanu, pesemne. Sunt și greve de lectură, cititori
literari ce le dorește Dan avizați, excedați de aceste judecăți de valorizare, ocolesc
Culcer („Asymetria”): librăriile. Laudele deșarte au micșorat și interesul, și
„Bună libertate de opinie!” accesul la cultură. Dar ține seama critica de sancțiunile
Vremile nu-s chiar propice pieței de carte?
pentru a urma un decalog Sigur că se întâmplă o inevitabilă perimare a
ca acela formulat de Daniel Cristea-Enache. Iată-l:„- să textului, cărțile se vestejesc asemeni plantelor, însă
citești o carte înainte de a scrie despre ea - să nu minți noua critică e gata să ude ficuși de plastic, sperând că
cititorul lăudând o manufactură lamentabilă și demolând vor crește și că vor umbri crinul: Eminescu. Cititorul
o operă important - să nu faci servicii de presă, de complice cu clasicii nu se lasă derutat de observații
promo, de reciprocitate avantajoasă-pecuniar - să nu injurioase.
furi munca altuia - să nu calomniezi, să nu denigrezi, să Nu și tinerii autori fără feed-back. Îi găsesc cărunți,
nu lansezi atacuri la persoană, să nu-ți ridici, „polemic”, bizari, primitivi, cadavre, mumii (unele cu „fascinație
poalele-n cap - să fii curios, neblazat, atent la cei ce spectrală”, totuși, ca Bacovia, considerat „autor de
vin în spațiul literar-să nu crezi că literatura începe și poezie retardată”). Capodopera plătește asta? Așspune
se termină cu aceștia, dimpreună cu tine- să admiți că că da. Însă locul lor, al scriitorilor, e dorit de „scrietori”
poți greși, recunoscând, onest, când ai făcut-o - să te fără însușiri, prea multe însușiri dăunând succesului de
bucuri când citești o carte bună a unui adversar de idei - scenă literară.Tupeul a devenit lege a promovării.
zece, să iubești literatura. Sigur că sunt destui critici de Se poartă „gloria”obținută prin scandal. Ca să nu
întâmpinare care vorbesc cu pricepere, dar sunt mulți mai exemplific cu „Băgău”, amintesc de „Evangheliștii”,
care o fac (și-s mai vocali) cu nepricepere. Cât despre piesa jucată la Ateneul Tătărași. Atei mungenizați
autori! Dacă n-ai talentul de a ajunge sub reflectoare aplaudau cu foc blasfemia. Cât despre literatura porno
și aștepți selecția naturală, clachezi. Scrii scrisori fără (atât de prețuită de popa Tabără, la Pro Tv), mi-l aduce
număr fiecărui critic care contează, te-ai scos. în minte pe un pușcăriaș de drept comun, versificator.
Emil Brumaru i-a trimis fix 500 lui Eugen Simion, ca, Eliberat, a pus de un viol al poeziei și –culmea-a fost
după ‘89, să nu-l mai cunoască. A spus-o academicianul apreciat de presă. Citesc în cartea „Zăvor de rouă” că
la lansarea unei cărți, la Casa cu absidă, cu poetul de față. Paulei Romanescu i-a fost dat să audă, nu oriunde, ci la
Cu puțin efort piaristic, poți ajunge un Kierkegaard de un cenaclu școlar, cum o jună copilă recita cu aplomb:
București sau un geniu de obor.Vă amintiți? Pe principiul „gura mea plină de sexul tău”. A oprit-o. I-a amintit,
„Puterea are totdeauna dreptate”, un subtil eseist l-a zâmbindu-i fabulos creaturii neechivoce, faptul că
lansat cu fast maxim pe Mischiu, pseudonimul poetului genitorii i-au spus, în cei 7 ani de acasă, că nu se vorbește
prim-ministru Radu Vasile, liberalul cu ghiul. Maiorescu în public cu gura plină.
n-a pomenit-o ca poetă pe Regina Elisabeta-Carmen Viață de cărțar? Ba viață de piar (PR). O prozatoare
Sylva, nici Lovinescu. Călinescu i-a publicat doar poza în închipuită mă blestemă cu furie oarbă în ajunul
Istoria sa. Se spune că Regina a fost șocată că Eminescu Crăciunului că n-am scris despre Ea, femeie bas-bleu,
n-a considerat-o mare poetă. „Dar sunt regină!”„Nu și cu premii. Îi spun că premiile agonisite prin plecăciuni
Regina poeziei”. la cei care jurizează nu fac nici cât o ceapă degerată (în
Prin contrast: filosoful G. Liiceanu, în dialog cu Iosif cazul ei, praz, praz degerat).
Sava, susținea maximum de laudatio: cultura intrase în Să-i fi adus aminte că Arghezi era enervat de laude?
Patapievici „precum cenușa aceea mitologică, cămașa lui Prefera să fie înjurat de Toma ca „putrefact”decât lăudat
Nessus, în trup care îți arde trupul și se absoarbe în el și de Moraru-Șelmaru-Răutu.
se face una cu el”. De-a surda. Mă mulțumesc să-i trimit înapoi
Și încă: „El este, cultural vorbind, „în pielea goală”, banii lăsați în carte. Nu fac servicii de promo răsplătite
pielea lui e haina lui și aceasta este cultura”. De unde pecuniar. Pare a fi în exclusivitate problema autorului să
„senzația că a descins printre noi direct din paradisul fie receptat, evaluat, primit în USR. O face tocmindu-și
culturii”. Nu-i cam gol Împăratul? cronici. M-am trezit și eu cu telefoane, serile: „Vreau
Trăim timpuri ale tuturor posibilităților de să comand o cronică”, varianta fiind „Cât mă costă o
exprimare? Un prozator en herbe poate debuta, cronică?” Încerc să nu mă mai enervez ca la început și

6
BUCOVINEI Octombrie 2021

spun: credeți că aici se comandă o cronică așa cum ai de Milcova apărut o greșeală revelatoare: că scrie
comanda o pereche de pantaloni sau o scurtare de fustă? „literatută”. Perfect adevărat. Norocul e că găștile mai
Că tot se poartă literatură „subfustată”. intră - slavă Domnului! - în disoluție, altfel ce minți
Acești înghițitori de pixuri, de pixeli, de penițe - șecspiriene, don’ le, ce titani, ce artiste cu har (rimând
trăim în era grafomanilor - pot fi periculoși. cu veleitar) avem de-a lung de malurile Bahluviului! Nu
O poetă cotizantă la Filiala Iași (numărul mare al spunea Cezar Ivănescu să fim atenți pe stradă, să nu
scriitorilor cu carnet dovedește că nu scriitorii, ci lectorii călcăm vreun geniu pe bătătură? Critica deplasată, spre
sunt pe cale de dispariție) mă plesnește din priviri de a-i spune ca Liviu Papuc, ipocritica, așa cum o numește
câte ori mă vede pe stradă, ca și cum i-am luat „dreptul Petru Pistol (Cf. Critice și ipocritice) și-a cam pierdut
la nemurire”. Cum vede extratereștri în bucătărie (fapt autoritatea.
comentat la televizor, pe o Antenă), îl îndeamnă pe unul Vă întreb: cum să mai cred într-un critic de modă
dintre ei: „hai/vino/îți las veșnicia!”; „Închide ochii/ nouă, pardon, de critică nouă, care, după ce laudă
brațele-ți desface!/Primește-mă!”. Mă rog, cu ochii maculatură la greu, demolează (sau ar vrea el) o carte
închiși, ar fi posibil. Și asta pentru că -mai cântă poeta-: bună ca „necompetitivă”, ceea ce mă face să-l învinuiesc
„cineva fuge din mine/cineva stă”. de înșelăciune? Și cum să mai am încredere în opinia
Dan C. Mihăilescu le spune scriitorinci,vocabulă unui manager al cutărei edituri, făcând reclamă în
derivată din ornitorinci. Un ornitorinc e un animal exclusivitate editurii respective?
ciudățel: mamifer, dar depune ouă (deși nu strigă Dar, revenind la decalogul lui Dan Cristea-Enache,
cotcodac atunci când le face) și-și hrănește puii cu lapte. răspund la poruncile sale:
Deci se află între ordine: mamifer ovipar. Ecam cât o 1. Da, citesc neapărat o carte înainte de a scrie
cârtiță (pare orb și greoi ca o cârtiță), are cioc de rață, despre ea
gheare unite printr-o membrană, tot ca rața, coadă ca 2. N-am lăudat „manufactură lamentabilă”.
rața, mers ca rața. Or, știm de la Nae Ionescu: „Numai 3. Sunt împotriva criticilor (im)presari, cu tarif pus
rața nu ratează”. pe frunte, ca lăutarii.
Scriitorincul e și el între genuri: poet când scrie 4. Nu fur, plagiatul(furt intelectual) e cea mai urâtă
proză și prozator când se vrea poet. Și câte metode nu are formă de furt.
să te înduplece să scrii despre el! Intră cu complimente 5. M-am „bucurat”de multe atacuri la persoană,
privind specialitatea destinatarului, precizează că nu dar nu răspund oricui. Proverb românesc: „Dacă dai cu
trebuie să trimiți contravaloarea cărții, că are destule pietre în toți câinii care te latră, nu mai ajungi la capătul
gratuități; bun cuvânt gratuități! Pe urmă îți promite că drumului.”
vei fi invitat la un festival, chiar premiat la bal. Să zicem 6. Da, sunt curioasă la ce apare în spațiul literar,
că însăilezi o recenzioară din milă/silă. deși curiozitatea mănâncă pisica, mai exact timpul ei. Mă
După, ești rugat să-i strângi bani pentru o lansare vreau cititor „de subțire”, nu de garbige.
de carte, cam 40-50 de exemplare, „ca să merite 7. Smerenia e principala lecție predată de Petru
drumul până la Iași”. În caz de refuz, dezvoltă o Ursache. Am învățat-o.
magdaursachefobie și primești scatoalce pe Messenger. 8. Fac mea culpa când greșesc.
Pentru astfel de specimene dialogul elegant a apus. 9. Da, există o mică/ mare fericire: a scriscititului.
Augustinei Vișan-Arnolds i-au scris ultra- Cum să înfrunți vremi potrivnice decât față-n față cu
binevoitor multe prefețe și postfețe. Nu se mai compune masa de lucru?
roman-fluviu, ci critică-fluviu. Știu un critic-munte 10. Iubesc literatura. De zece ori mai mult. Și
sau un critic-fluviu care scria despre toți. Ca să nu se îl întreb, la rândul meu, pe D.C-E dacă și-a încălcat
mai simtă vizat altcineva, îi spun și numele: Zaharia vreodată cele 10 porunci.
Sângeorzan. Scria la fel, și despre ea, și despre el, ca-n Și dacă Da, De ce, D.C.? N.B.Precizare pentru cititorii
șlagărul socialist, pe baza a vreo trei verbe și câteva mei: Nu am făcut și nu fac parte din niciun partid politic
epitete lăudăcioase. postdecembrist. Rămân pe baricada mea de centru.
E suficient ca un critic de oarecare renume să Rolul scriitorului nu este acela de a lustrui clanțe
publice o cronică prietenoasă unui autor de rime de tip de partide. Când Alianța Civică a devenit PAC, am
Eufrat-castraveți, cum ironiza Topârceanu, că o droaie de renunțat la calitatea de membru. Dacă pentru unii, care
„criticatori mimetici” (mulțumesc, Virgil Diaconu!) îi calcă vor pocnete și împușcături (ținta fiind Sorin Lavric),
pe urme cu sensibilitate și sensibilizare afectivă. Oare precizarea mea nu e suficientă, e treaba lor. Dea Domnul
cât îl costă pe un veleitar ca un critic mai răsărit să pună înțelegere, la ceas greu, între români.
pariu pe el ca pe un cal de Letea? Și cine îl mai aducecu
picioarele pe pământ, după ce a cârpit cerul cu stele?
Într-o recenzie despre o prozatoare sandrabrowniană
Magda Ursache
7
Nr. 3 (28) SURÂSUL

FRIEDRICH NIETZSCHE
ŞI EXCENTRICITATEA SA PRINTRE FILOSOFI
Este evident pentru Iar când vine vorba de filosofia lui
oricine că filosofia Nietzsche, cele două puncte de vedere antipodale
reprezintă prima formă devin obligatorii, întâi pentru că – aşa cum susţine
sistematică a gândirii Jeanne Hersch în Mirarea filozofică - „Puţini filozofi
omeneşti, care nu au dat prilej la atâtea neînţelegeri”, apoi pentru că
numai că-şi formulează Jaspers, care obişnuia să-i apropie pe Kirkegaard
necontenit întrebări, dar şi Nietzsche ca pe cele două figuri mitice situate
se străduieşte să şi ofere răspunsuri convingătoare pe pragul modernităţii noastre, era de părere că
la cele trei probleme fundamentale ale fiinţării: „nimeni nu-şi poate permite astăzi să-i ignore dacă
1)Existenţa divinităţii şi posibilele ei vrea să înfrunte epoca în spiritul adevărului, dar că
mecanisme de cugetare şi acţiune; nimeni nu-i poate lua nici adevărate modele fără
2)Existenţa lumii în infinitele ei forme de consecinţe catastrofice”.
manifestare şi apariţia vieţii; 1.Nietzsche agonisitorul
3)Omul şi chestiunile sale de cunoaştere S-a născut pe data de 15 octombrie 1844 la
şi adaptare la mediu (natural şi social), chestiuni Röcken, orăşel din Turingia, unde tatăl lui era pastor
a căror neîntreruptă tentativă de soluţionare se luteran. Întrucât pastorul Karl Ludwig Nietzsche
materializează în tot atâtea remarcabile pagini avea o „adâncă admiraţie şi recunoştinţă” pentru
de cultură şi civilizaţie, adăugate de către fiecare împăratul Friedrich Wilhelm IV (C.Rădulescu-
generaţie la zestrea transmisă de înaintaşi. Motru în lucrarea Nietzsche), viitorul filosof va fi
Faţă în faţă cu acest enorm tablou al botezat cu ambele prenume împărăteşti.
dezbaterilor filosofice, tablou conturat încă din Doar cinci ani trec de la această dată şi
zorii cugetării omeneşti, este cât se poate de firesc pastorul moare în urma unui atac cerebral, aşa
să ne punem întrebarea dacă – aşa ca în ştiinţele încât văduva cu cei doi copii, Friedrich şi Elisabeth,
particulare – legea progresului acţionează şi în părăseşte Röcken pentru a se stabili la Naumburg
filosofie. lângă familia mamei sale.
Dar cum unanimitatea opiniilor este Din anul 1858, Friedrich este elev al liceului
de neconceput până şi în probleme care doar Pforta din Naumburg, după ce – încă de la zece ani
tangentează cu filosofia, se subînţelege că în – făcuse dovada unor remarcabile calităţi: scrie
chestiunea de mai sus se înregistrează păreri atât circa 50 de poezii, începe un jurnal intim şi se
de diferite, încât unele dintre ele ocupă poziţii ocupă serios de muzică, maeştrii săi preferaţi fiind
diametral opuse pe harta cugetării omeneşti. Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Mendelsson,
Spuneam, de altminteri, şi în studiul Bach şi Händel.
dedicat lui Baruch Spinoza, că dacă ilustrul nostru Din 1864, la Universitatea din Bonn, el
compatriot P.P.Negulescu era de părere că de vrem studiază teologia şi filologia clasică. Împreună
să studiem filosofia „suntem siliţi să ne adresăm cu prietenul său Paul Deussen, audiază îndeosebi
fiecărui filosof în parte şi să-i ascultăm părerile”, prelegerile lui Wilhelm Ritschl şi Otto Jahn, vestiţi
asta întrucât „filosofia, din nefericire, nu poate fi profesori ai universităţii.
studiată cu adevărat decât numai în mod istoric”, Dar cum – notează el mai târziu – „în cercul
ceea ce în definitiv echivalează cu o elegantă studenţilor treceam drept o autoritate muzicală,
eschivare de la un răspuns tranşant, în schimb iar pe de altă parte drept o cucuvea”, fireşte că
reputatul gânditor Karl Jaspers nu s-a dat în lături în aceste condiţii singurătatea şi interiorizarea îi
să excepteze filosofia de la legea progresului, devin într-o atare măsură tovarăşi nedespărţiţi,
susţinând că operele filosofice (măcar acelea în încât peste ani şi ani în Dincolo de bine şi de rău
care sunt expuse „viziuni personale” asupra lumii) va ridica singurătatea la rangul de virtute („Căci la
nu ar fi afectate în fondul lor de idei de trecerea noi singurătatea e o virtute, o înclinare sublimă şi
timpului, implicit de progresul cunoaşterii avântată spre curăţenie”) şi idealul filosofului îl va
omeneşti, deoarece ele păstrează aceeaşi neştirbită identifica cu „omul cel mai solitar, cel mai deosebit,
actualitate în fundamentele perene ale gândirii omul aflat dincolo de Bine şi de Rău, stăpânul
omeneşti pe care le încorporează. virtuţilor sale, cel plin de voinţă...”

8
BUCOVINEI Octombrie 2021

Nu trece mult timp şi, în pofida atmosferei Basel), începe prietenia cu cel mai fidel amic al său
familiale şi a eredităţii (tatăl tatălui său fusese – teologul Franz Overbeck.
teolog, iar mama mamei sale fiică de preot), Îşi continuă activitatea la universitate, o
Friedrich nu doar că va renunţa la teologie, dar va activitate îndreptată prioritar spre studiul filologiei
aduce şi primele critici la adresa creştinismului. şi gramaticii latine, până în anul 1878, cu toate că
Căci – avea să scrie el mai târziu – „ateismul meu a starea sănătăţii lui (tot mai frecventele dureri de
fost natural, instinctiv”... cap) devine îngrijorătoare încă din 1876.
Apoi, din octombrie 1865 el trece la Dacă este să dăm crezare explicaţiilor
Universitatea din Leipzig, cetate a culturii unde oferite de Elisabeth Förster-Nietzsche, atunci
are primul contact cu filosofia lui Schopenhauer şi cauzele bolii filosofului sunt cu totul şi cu totul
unde se înscrie la cursul de filologie al lui Ritschl, străine de ereditate, întrucât – susţine ea – fratele
profesorul care-l cunoscuse încă de la Bonn, ei suferea de ochi încă din copilărie, boală ce s-ar
precum şi la alte câteva cursuri de filologie şi fi agravat atât de pe urma activităţii intelectuale
literatură clasică. încordate, cât şi din pricina unei răni primită în
Amănunte interesante despre modul cum timpul războiului franco-prusac din 1871, război la
viitorul gânditor înţelege să audieze cursurile, care a participat câteva luni ca ofiţer.
rezultă dintr-un hai să-i spunem memoriu scris Dar toate operele care l-au făcut faimos
chiar de mâna lui, memoriu pe care sora sa în Europa şi în lume (Omenesc, prea omenesc,
Elisabeth Förster-Nietzsche l-a pus la dispoziţia Antichristul, Aşa grăit-a Zarathustra, Dincolo de
biografilor: „În fond, eu nu eram atras de suma bine şi de rău etc.), toate au fost scrise după 1878.
cunoştinţelor pe care profesorul le împărtăşea la Drept este că, întrucât Nitzsche a fost văzut o bună
cursul său, ci numai de metoda prin care el explica. perioadă de timp doar ca un scriitor original, dar
Numai metoda mă interesa, căci despre materialul lipsit de capacitatea de-a trezi atenţia publicului,
care se predă prin universităţi, eram convins de nici faima nu se grăbea să-l viziteze, în pofida
mult că n-are nici o valoare...” scrierilor care s-au tot acumulat în acest răstimp.
Tot la Leipzig (mai exact în toamna anului A venit însă anul 1888, an în care celebrul
1868), Nietzsche face cunoştinţă cu Richard Wagner, critic danez Georg Brandes avea să scrie şi să
căruia – la fel ca în cazul lui Schopenhauer – la publice articolul prin care îi va câştiga filosofului
început i-a fost un adept înflăcărat, pentru ca doar nostru dreptul la popularitate, şi de-atunci – ne
după câţiva ani să se îndepărteze de el, acuzându-l încredinţează Constantin Rădulescu-Motru –
cu vehemenţă de antisemitism şi că prin muzica lui „Nietzsche e autorul cel mai discutat, dacă nu chiar
(„cel mai genial aranjator de scene teatrale din câţi cel mai citit din Germania”.
au avut germanii”) n-a făcut decât să corupă simţul Din păcate, recunoaşterea lui Nietzsche
muzical al contemporanilor. drept un gânditor de-o stranie şi originală
Nici nu-şi isprăvise studiile (era în ianuarie profunzime a venit prea târziu pentru cel în cauză,
1869), când Nietzsche face cunoştinţă cu cel mai dacă avem în vedere faptul că pe 3 ianuarie 1889, în
important moment din viaţa lui: Prin mijlocirea piaţa Carlo-Alberto din Torino el se prăbuşeşte în
profesorului Ritschl, care ştiuse să-i aprecieze noaptea nebuniei, o noapte din care nu va mai ieşi
meritele, rectorul Universităţii din Basel (Elveţia) până la sfârşitul survenit la Weimar în august 1900.
îi propune o catedră de profesor la această 2.Nietzsche revoltatul
universitate. Numirea se face pe 2 februarie 1869, Aşa cum am arătat în prima parte a acestui
iar pe 27 mai îşi inaugurează cursul Homer şi eseu, viaţa lui Friedrich Nietzsche se vădeşte a fi o
filologia clasică. De menţionat că nu durează mult senzaţională suită de revolte. Dar nu numai viaţa, ci
şi Nietzsche începe să se îndoiască de vocaţia lui şi opera, căci chiar dacă viaţa şi opera nu formează
filologică, îndeosebi după ce conferinţa sa intitulată în cazul multora dintre scriitori şi filosofi o unitate
Socrate şi tragedia nu s-a bucurat de aprecierea (una este omul, cu totul altceva creaţia sa), totuşi
colegilor. scrierile alcătuiesc o oglindă magică, din care
În compensaţie, tot aici are parte de notabile ne priveşte esenţa artistului sau gânditorului în
satisfacţii sufleteşti: se împrieteneşte cu Jacob cauză; o esenţă atât de umană, încât pentru aleşi ea
Burckhardt, renumitul profesor de istoria artelor, îmbrăţişează atotumanul şi manifestă un nepotolit
îl reîntâlneşte pe Wagner, cel care avea să i-o apetit înspre transuman.
repete că Schopenhauer este „singurul filosof care Dintre toate revoltele nitzscheene, cred
a înţeles esenţa muzicii”, iar din octombrie 1870 (an că de drept şi de fapt întâietatea îi revine celei
în care e numit profesor titular la Universitatea din împotriva creştinismului: nu atât prin vârsta tânără

9
Nr. 3 (28) SURÂSUL

la care fiul şi nepotul de pastor va formula primele adevăruri presupuse logice care-l îndreptăţesc pe
critici la adresa creştinismului şi a bisericii, ci Nietzsche să afirme ba că „Toţi cei slabi şi prăpădiţi
mai ales prin rolul atribuit de filosof ateismului în să moară, aceasta e prima lege a iubirii noastre
ansamblul operei sale. pentru oameni”, ba că „Pentru mine, creştinismul
Astfel, dacă în Dincolo de bine şi de este o nemuritoare pată de ruşine pe omenire”.
rău, carte apărută în anul 1886, Nietzsche doar Ei bine, tabloul revoltei nietzscheene
pregăteşte terenul pentru ceea ce în scurt timp avea poate fi mulţumitor întregit dacă se au în vedere
să urmeze, înştiinţându-l pe cititor că „Valoarea şi următoarele direcţii ale schimbării, respectiv ale
esenţială şi inestimabilă a oricărei morale constă sarcasmului său necruţător:
în faptul că ea este o îndelungată constrângere”, a)Marea schimbare adusă de anul 1871 în
pentru ca în capitolul Ce este aristocraţia?, în gândirea şi opera lui Nietzsche. Având din ce în
virtutea voinţei de putere să sublinieze rolul ce mai acut sentimentul unui fatal eşec ca filolog,
istoric al exploatării („Exploatarea aparţine nu unei el scrie în acel an Naşterea tragediei sau elenism
societăţi corupte sau imperfecte şi primitive – ea şi pesimism, carte care – publicată în 1872 –
aparţine esenţei vieţii”) şi să facă neta distincţie marchează ruptura lui Nietzsche cu filologia clasică
între morala stăpânilor şi cea a sclavilor, de-abia în şi anunţă – ne spune Ştefan Augustin Doinaş în
Antichristul, lucrare publicată în septembrie 1888 Prefaţă la Aşa grăit-a Zarathustra – „angajarea lui
şi care trebuia să fie prima parte din Transmutaţia pe drumul unei filosofii proprii”. Tot în această
tuturor valorilor, el cu adevărat declanşează un lucrare el lansează binomul apolinic-dionisiac, care
atac devastator împotriva creştinismului şi a va face o strălucită carieră în estetica europeană:
slujitorilor săi. De altminteri, titlul complet al sus- apolinicul vizează arta plastică, iar dionisiacul arta
amintitei lucrări cu 62 de paragrafe este Antichrist. fără imagini vizuale (muzica).
Încercarea unei critici a creştinismului. b)Atacul împotriva lui Richard Wagner,
Cum în creştinism s-a întrupat morala după ce anul 1878 îi îndepărtează pentru totdeauna
sclavilor şi cum prin socialism ea ameninţă să pe unul de celălalt. Acum Wagner îi apare lui
stăpânească şi pe viitor asupra societăţii europene, Nietzsche ba ca un neîntrecut „artist decadent” şi
iată de ce în scrierile sale Nietzsche lansează ca „cel mai mare miniaturist în muzică”, ba ca „un
o chemare la idealul lui moral – viaţa curată şi muzician printre pictori, un poet printre muzicieni,
puterea creatoare a rasei ariene! în general un artist printre actori”.
Iar Antichristul nu reprezintă altceva decât Cât priveşte muzica wagneriană, aceasta
paroxismul acestei chemări, în care sarcasmul său este apreciată de filosoful nostru critic în capitolul
nimicitor rezultă în urma concubinajului dintre Popoare şi patrii din Dincolo de bine şi de rău nu
dragostea pentru ceea ce este bun („voinţa de doar ca una care „nu are în ea nimic frumos, nimic
putere, puterea însăşi în om”) şi ura faţă de ceea ce sudic, nici urmă de delicată seninătate a cerului
el consideră că este rău („tot ce vine din slăbiciune”): meridional, nici un dram de graţie sau de dans şi
D umnezeu („păianjenul” şi „zeul bolnavilor”) este un cu atât mai puţin vreo voinţă de logică”, ci şi ca
produs al decadenţei la fel ca diavolul, iubirea este o muzică fără urmă de germanism în ea, întrucât
„starea în care omul vede lucrurile aşa cum nu sunt”, „distincţia ei constă tocmai în faptul că ea îşi are
Evanghelia devine în accepţiunea nietzscheeană obârşia în izvoare şi impulsuri supragermane”.
„doctrina morţii prin jertfă”, apostolul Pavel („acest c)Atacul îndreptat împotriva „lucrătorilor
groaznic şarlatan” şi „jidov rătăcitor”) este văzut ca în filosofie”, aceşti „filosofi corciţi” care au
„cel mai mare dintre apostolii răzbunării”, care l-a corupt gândirea şi au îndepărtat lumea noastră
creat pe Dumnezeul tăgăduirii, căci – precizează modernă de admirabila filosofie a celor pe care el
filosoful nostru dezlănţuit – „în tot Noul Testament îi consideră „pustnici ai spiritului” şi „gânditori de
nu se iveşte decât o singură figură ce trebuie viţă regească”: Heraclit, Platon, Empedocle etc.
onorată – Pilat, guvernatorul roman”! La fel ca în cazul lui Wagner, după ce anul
Fireşte că din asemenea premise 1878 marchează ieşirea lui Nietzsche din rândul
cutremurător de ireverenţioase nu pot să admiratorilor lui Schopenhauer, maestrul îşi
decurgă decât concluzii pline ochi de blasfemii şi primeşte porţia lui de sclipitoare săpuneală din
sacrilegii: preoţii creştini sunt o specie parazitară, partea fostului discipol: „Prin furia lui lipsită de
protestantismul – speţa cea mai necurată a inteligenţă manifestată faţă de Hegel, el a reuşit
creştinismului, biserica creştină („cea mai mare să rupă legăturile dintre întreaga nouă generaţie
corupţie din câte s-au putut concepe”) n-a germană şi cultura germană...” Şi mai departe:
canonizat decât pe nebuni sau pe marii şarlatani, „Schopenhauer (în ceea ce priveşte simţul istoric,

10
BUCOVINEI Octombrie 2021

nota mea, G.P.) era de o sărăcie, insensibilitate şi autorului prea puţin îi pasă de logică şi sistem,
negermanism duse până la geniu”. când se ştie prea bine că sistemul constituie
d)Privire critică azvârlită în Dincolo de bine însăşi coloana vertebrală a filosofiei cuminţi şi
şi de rău asupra germanilor, englezilor şi francezilor. tradiţionale?!
Astfel, germanii îi apar lui Nietzsche ca „un popor Dar filosofia nietzscheeană nu este nici
alcătuit din cea mai extraordinară amestecare cuminte, nici tradiţională, pentru că autorul nu s-a
şi corcire a raselor”, cu un suflet care are în el sinchisit de atari marafeturi burghezo-didactice.
„culoare şi galerii, peşteri, tainiţe, temniţe...” Marea Cum filosofia sa nu este altceva decât „poezia
găselniţă a germanilor este evoluţia, care braţ sufletului său” (C.Rădulescu-Motru), ceea ce a
la braţ cu berea şi cu muzica germană, „lucrează dorit Nietzsche să împărtăşească cititorilor săi nu
pentru germanizarea întregii Europe”. este nicidecum firul raţionamentelor, ci starea lui
În comparaţie cu Franţa, care „continuă să sufletească.
fie sediul celei mai spirituale şi celei mai rafinate Acestui scop i se subordonează întreaga
culturi din Europa”, Anglia este ţara unei profunde tehnică sau, mai bine spus, maniera de scriere a
mediocrităţi („vulgaritatea europeană, plebeismul cărţii Aşa grăit-a Zarathustra. Concepută în limba
ideilor moderne”) şi a unei rase total nefilosofică şi vechilor cântece biblice (uneori parodierea Bibliei
nemuzicală. devine de-a dreptul supărătoare) şi încărcată până
e)Critica adusă ştiinţei şi slujitorilor ei: la refuz de aforisme şi parabole, forma de alcătuire
Dacă ştiinţa este considerată de Nietzsche drept a cărţii se situează la intersecţia dintre poezie şi
o rătăcire, savantul îi apare ca un om de soi filosofie.
nearistocratic, care prin faptul că este înzestrat Se ştie prea bine, iar Ştefan Augustin Doinaş
cu hărnicie şi cu o docilă resemnare în ceea ce o confirmă, că diferenţa dintre filosofie şi artă îşi are
priveşte locul lui pe scara socială, îi aminteşte de...o originea în distincţia făcută de Platon între logos şi
fată bătrână, adică – în comparaţie cu geniul – de o mythos, desigur, cu discreditarea celui de-al doilea
fiinţă incapabilă să procreeze sau să dea naştere. concept. Pornind de-aici, Aristotel, Kant şi Hegel
Dacă avem în vedere faptul că, printre reprezintă linia filosofică de maximă autoritate
altele, despre femeie a afirmat că „marea ei artă în ceea ce priveşte categoricul separatism dintre
e minciuna, suprema ei îndeletnicire e aparenţa artă şi filosofie. Căci pentru Hegel, de pildă, „numai
şi frumuseţea”, atunci pe bună dreptate ne putem gândirea pură este forma cu adevărat demnă de
întreba: Există totuşi cineva spre care se îndreaptă gândire”.
simpatia şi speranţele lui Nietzsche? Sigur că Dar cum Nietzsche nu recunoaşte nici
există, iar aceştia sunt adevăraţii filosofi, altfel măcar autoritatea presocraticilor dincolo de teorie,
spus oamenii aleşi. Căci ne spune Nietzsche despre iată-l ridicându-se împotriva vechii distincţii
adevăraţii filosofi (în egală măsură poruncitori platoniciene, adică – ne spune Ştefan Aug. Doinaş
şi legiuitori): „Cunoaşterea lor e creaţie, creaţia – „teoretizând şi practicând el însuşi, în scrierile
lor legiferare, vrerea lor de adevăr este voinţă de sale filosofice, un tip de text care stă nu în preajma,
putere”. ci chiar în mijlocul «discursului mixt», în care
Prin urmare, cu toate că oamenii aleşi demersul filosofic propriu-zis se îmbină inextricabil
sunt „mai delicaţi, mai rari” şi arareori reuşesc cu cel poetic”. Se poate spune că în acest chip,
să se perpetueze prin urmaşi, totuşi – ne asigură Friedrich Nietzsche îl anunţă pe filosoful-artist,
dialectica nietzscheeană – din rândul lor va ieşi noul tip de filosof.
Supraomul a cărui naştere este anunţată de Ba mai mult. În stilu-i caracteristic, filosoful
Zarathustra. nostru îl ia niţel la refec pe Platon în Naşterea
3.Nietzsche – gânditorul în manieră tragediei şi îi impută că „a început prin a-şi arde
artistică poemele pentru a se face discipolul lui Socrate”.
Cu bună ştiinţă am lăsat la urmă Aşa grăit-a Neîndoios că Aşa grăit-a Zarathustra
Zarathustra, căci nu numai că este opera cea mai este o operă valoroasă. Dar nici pomeneală să
reprezentativă a lui Nietzsche (adevărata filosofie aibă valoarea pe care i-o atribuie autorul: „Dacă
în care autorul s-a găsit pe sine şi cartea care le voi spune că un Goethe sau Schiller n-ar fi putut
rezumă pe toate celelalte), dar în acelaşi timp – aşa niciodată să respire la aceeaşi înălţime ca mine în
cum just precizează Karl Jaspers – „este singura această atmosferă de pasiune; că Dante, pe lângă
simfonie pe care a reuşit să o orchestreze de la un Zarathustra, face o figură jalnică (...), încă nu voi fi
capăt la altul – el, omul fragmentelor şi al schiţelor”. spus nimic, încă nu voi fi dat nici o idee a distanţei,
Însă ce fel de filosofie este aceea în care a solitudinii azururilor în care trăieşte opera mea”.

11
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Fireşte, un bun cunoscător al operei din Prolog şi patru părţi) ca „sensul Pământului”,
nietzscheeene – l-am numit pe Eugen Fink, cel şi el este soluţia propusă de Nietzsche în vederea
care a scris o carte consistentă despre părintele autodepăşirii („Şi tot acolo am ales din drum
lui Zarathustra, nu poate fi prins cu una-cu două cuvântul Supraom, convingerea că omul e ceva ce
în plasa lăudăroşeniilor filosofului nostru, acestea trebuie depăşit”, citim în Partea a treia, capitolul
dovedindu-se în stare doar să-l contrarieze: „Nu Despre tablele vechi şi noi).
putem fi, scrie el, decât uluiţi de asemenea afirmaţii. 3)Nietzsche însuşi este de părere că voinţa
Sunt ele expresia unei excesive lipse de măsură, de putere, care face ca forţele active să afirme şi
sunt ele expresia unei supraestimări nebuneşti a lui cele reactive să nege, nu constă nicidecum în a
însuşi?...” invidia ori a apuca, ci în a crea, a da.
Iar puţin mai încolo, exegetul caută să fie După Heidegger, voinţa de putere
cât mai obiectiv în aprecierea artei lui Nietzsche: nietzscheeană reprezintă „un triumf al teleologiei”
„Desigur, Zarathustra nu posedă marea valoare în epoca noastră.
pe care i-o atribuie autorul. Poemul conţine prea 4)Dacă Jacques Sojcher interpretează
multe efecte, prea multe jocuri de cuvinte, prea eterna reîntoarcere ca pe un element al esteticii lui
multă «conştiinţă». Numai arareori simbolurile sunt Nietzsche, în concepţia lui lui Gilles Deleuze eterna
reuşite, numai arareori se produce acea coincidenţă reîntoarcere este nu doar gândire selectivă, ci şi
între particular şi general, în care e prezentă în Fiinţă selectivă, şi asta pentru că numai afirmaţia
toată puritatea ei o putere care agită lumea. Cel revine, numai bucuria se reîntoarce, tot ce-i negaţie
mai adesea imaginea şi gândirea diverg. Valoarea fiind expulzat prin însăşi mişcarea (roata) eternei
estetică a lui Zarathustra este indenegabilă, dar ea reîntoarceri.
rezidă înainte de toate în parabolă...” Aşa grăit-a Zarathustra reuşeşte să-l
Cât priveşte componenta filosofică a captiveze pe cititor prin pasiunea autorului pentru
poemului, se pare că la acest capitol încă nu s-a cuvintele compuse, acei „monştri verbali” cum îi
ajuns la un consens deplin al opiniilor exegeţilor. alintă regretatul poet şi traducător Ştefan Augustin
Căci dacă pentru majoritatea acestora, patru sunt Doinaş, dar mai ales prin admirabilele aforisme
ideile fundamentale pe care, mai mult sau mai puţin semănate cu generozitate de Nietzsche pe ogorul
explicit, le vehiculează în Aşa grăit-a Zarathustra mănos al cărţii: „Omul e doar o funie întinsă între
– moartea lui Dumnezeu, Supraomul, voinţa de bestie şi Supraom – o funie peste un abis”, „Omul
putere şi eterna reîntoarcere, asta nu-l împiedică e ceva ce trebuie depăşit”, „Şi Dumnezeu îşi are
pe Martin Heidegger să acorde atenţia cuvenită infernul său – este iubirea lui faţă de oameni”,
celor şase cuvinte fundamentale din opera lui „Virtutea care dăruieşte este virtutea cea mai
Nietzsche (nihilism, transmutaţia tuturor valorilor înaltă”, „Va trebui să redevii copil, să nu ştii ce-i
primite, voinţa de putere, eterna reîntoarcere şi ruşinea”, „Orice adevăr e curb, iar timpul însuşi e un
Supraomul, moartea lui Dumnezeu fiind implicită), cerc”, „Stând printre oameni te dezveţi de oameni”,
cuvinte prin care autorul lui Sein und Zeit (Fiinţă „Nevinovat este nimicul de propria-i nimicnicie”,
şi timp) vorbeşte despre metafizica epocii noastre. „Nimic nu merită nimic”, „Nimic nu e adevărat şi
Pentru că potrivit opiniei lui Heidegger, „metafizica totul e îngăduit”.
lui Platon nu e mai puţin nihilistă decât metafizica
lui Nietzsche” şi că tehnologia modernă nu este George Petrovai
altceva decât „un platonism răsturnat”. Iar enigma
filosofiei lui Nietzsche, văzut ca ultimul filosof al
metafizicii, după părerea aceluiaşi Heidegger constă
în conexiunea dintre două cuvinte fundamentale – Bibliografie
voinţa de putere şi eterna reîntoarcere a Identicului. 1.Hersch, Jeanne – Mirarea filozofică (Istoria
Dar ce semnificaţie au cele patru concepte filozofiei europene), Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994
fundamentale ale gândirii nietzscheene? 2.Nietzsche, Friedrich – Aşa grăit-a
1)În concepţia exegetului francez Gilles Zarathustra, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000
Deleuze, moartea lui Dumnezeu reprezintă una din 3.Nietzsche, Friedrich – Dincolo de bine şi
etapele triumfului nihilismului, mai exact ea este de rău, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991
văzută „ca o dramă intrareligioasă, ca o afacere 4.Nietzsche, Friedrich – Antichristul,
între Dumnezeul iudaic şi Dumnezeul creştin”. Editura ETA, Cluj-Napoca, 1991
2)Supraomul apare în Prolog sau 5.Rădulescu-Motru, Constantin – Nietzsche,
Precuvântarea lui Zarathustra (poemul este format Editura ETA, Cluj-Napoca, 1990

12
BUCOVINEI Octombrie 2021

Remember
PANAIT CERNA
În devălmăşia trecerii la 24 august 1897, „debutează
necontenite a vremurilor cu poezia Trecut (după Lenau),
şi a scurgerii Timpului ce apare în revista Foaia
pe scara sa infinită şi interesantă editată de George
irepetabilă se poate Coşbuc, fiind semnată Panait
desluşi cu luare aminte Cernea”. Aproape un an mai
că, la 25 septembrie 2021, se împlinesc 140 de ani târziu, la 20 iulie 1898, îi apare
de la naşterea lui Panait Cernea, nume căruia în revista Carmen poezia
istoria literaturii române îi atribuie după o certă Orientale, considerată prima
cumpănire calitatea de „poet intimist, romantic poezie originală a lui Panait
minor sau tradiţionalist român, filosof, critic literar Cernea.
şi traducător”, fiind întrevăzut în acelaşi timp şi ca un Având „botezul debutului”,
veritabil epigon al poetului Mihai Eminescu. în următorii doi ani devine
În spiritul împământenitei tradiţii româneşti, un statornic corespondent al mai multor reviste în
toate acestea ce se leagă de numele lui Panait Cerna care-i sunt publicate noile sale creaţii poetice, iar
ne îndeamnă spre aflarea unui binemeritat „bob de revista constănţeană „Carmen” îi publică tânărului
zăbavă” pentru un cuvenit remember. Odată găsit, liceean şi „o recenzie a volumului de versuri Nocturne,
începutul de drum… pe urmele lui Panait Cerna aparţinător poetului Dimitrie Nanu, în care Panait
pleacă, desigur, de la naşterea lui, din 25 septembrie Cerna se arată interesat de problematica actuală a
1881, în familia fostului învăţător Panait Stanciof , de creaţiei poetice.”
origine bulgară, căsătorit cu Maria Taşcu, adorata După absolvirea liceului, în toamna lui 1900,
sa elevă de la şcoala primară din satul Cerna, jud. „în ciuda unor evidente lipsuri materiale”, se înscrie
Tulcea, de îndată ce acesta a împlinit 14 ani (!). După simultan ca student al facultăţilor de Fizico-Chimie
cum menţionează sursele biografice consultate: „la şi Filosofie ale Universităţii bucureştene, „cu regretul
trei luni după căsătorie învăţătorul Panait Stanciof de a nu se putea înscrie şi la cea de Matematică.”
moare subit, iar Maria Stanciof, rămasă văduvă şi Strâmtorat materialiceşte, se retrage de la facultatea
însărcinată, se întoarce la casa părintească şi se de Ştiinţe, dar nu renunţă la cea de Filosofie, acolo
recăsătoreşte după alte câteva luni cu Naum Costea, unde-l va avea coleg pe Eugen lovinescu, viitorul critic
agricultor şi cojocarul satului” (A.Munteanu). În literar, cel care îl va evoca mai târziu în Memorii. În
memoria tatălui său, noul născut primeşte numele de primăvara următoare încep să se manifeste primele
Panait, la care, mai târziu ca pseudonim, se alătură simptome ale unei boli pulmonare, care, treptat, îi
şi Cerna, după numele localităţii tulcene natale. Anii va şubrezi tot mai mult sănătatea. Continuă, însă, să
copilăriei şi-i petrece în sat, în mijlocul familiei care compună şi să-şi publice poeziile în revistele „Carmen”
se tot măreşte, cunoscând tot mai mult lipsurile şi „Revista modernă”, dovedindu-şi un autentic
şi greutăţile traiului. La vremea învăţăturii (1888), talent poetic, apreciat îndeosebi de către G.Coşbuc
urmează cursurile şcolii primare locale, „dovedindu- şi Al.Vlahuţă în urma publicării poeziei sale „Noapte
se un elev harnic şi silitor”, pe care le absolvă în de vară” în revista „Sămănătorul”: „În apus e luptă-
1893. În toamna acestui an, tenace şi răzbătător, ncinsă / Între noapte şi lumină... / Ziua-ngenchiază-
se înscrie la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, nvinsă / Codrul, apele suspină.../.../ Numai taine pe
asumându-şi responsabilitatea de a se întreţine „de tot locul, / Noaptea-neacă toată valea... / Vino! Sub
unul singur, până la terminarea cursurilor acestuia” salcâmi, norocul, / Stă să ne aţie calea...”
(T.Tudorancea). În 1902, pentru a ieşi din severa „criza” financiară
Studiile liceale şi lectura asiduă îi oferă vaste îşi caută diverse „slujbe”, dar îi este respinsă cea de
cunoştinţe de literatură românească şi universală, funcţionar la Arhivele Statului, pe care şi-ar fi dorit
„citind din clasicii români, îndeosebi din Eminescu şi s-o ocupe. În schimb, ca student la Filosofie, dar şi
Coşbuc, dar şi citind în original din poezia franceză ca poet, se bucură de aprecierea lui Titu Maiorescu,
şi germană, versuri pe care uneori le şi traduce.” Tot „care-l atrage în cercul Convorbirilor literare,
în liceu deprinde obiceiul de a scrie versuri şi, astfel, prestigioasa revistă a Junimii, mutată definitiv de la

13
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Iaşi la Bucureşti încă din 1885”, unde va continua să- între toate! / Şi frumos se-ndoaie cerul peste vii şi
şi publice noile sale poezii, „care aveau să atragă şi peste sate; / Dar, oricât sclipesc pe tine plaiuri, cer,
aprecierea autorizată a lui Nicolae Iorga”. întreaga fire, / tristă eşti şi neferice, căci la noi nu e
În primăvara lui 1905, devenit o „voce poetică iubire.../”
inconfundabilă”, Panait Cerna este consultat asupra Ca un corolar al poeziilor publicate, în 1910,
bolii sale de către însuşi savantul Ion Cantacuzino, Editura bucureşteană „Minerva” îi îngrijeşte
care constată „gravitatea” acesteia şi-i recomandă scoaterea primului său volum, intitulat Poezii, pe care
calea terapeutică de urmat la sanatoriul din Sinaia, l-au recenzat elogios: Ilarie Chendi, G.Bogdan-Duică,
de unde se va externa la sfârşitul lui septembrie, N.Iorga, A. Rădulescu Pogoneanu. După o scurtă raită
„considerându-se complet vindecat”. Astfel, îmbinând la Sinaia, în toamnă se transferă la Universitatea din
creaţia poetică cu pregătirea licenţei, în 26 ianuarie Leipzig, unde îşi fixează ca teză de doctorat Lirica de
1906 susţine prima probă de examen, iar în 6 februarie idei, la care va lucra cu intensitate, elaborând-o în
pe cea de a doua probă, în urma cărora „este declarat limba germană şi pe care o va termina în iunie 1912. Tot
licenţiat în filosofie cu magna cum laude”. în acelaşi an, pe de o parte, împreună cu Al.Vlahuţă,
În urma publicării numeroaselor sale poezii, Barbu Delavrancea, C.Dobrogeanu Gherea şi Paul
în 1907, Panait Cerna este coptat de către Simion Zafiropol, participă la funeraliile lui I.L.Caragiale,
Mehedinţi în colectivul de redacţie al „Convorbirilor decedat pe 9 iunie 1912, la Berlin, iar pe de altă parte,
literare” fapt ce dă un nou „impuls literar” revistei, este premiat de către Academia Română pentru
care începuse să-şi cam piardă din strălucire. volumul Poezii, acordându-i-se, pe baza referatului
Inspirat de tragedia răscoalelor ţărăneşti ale întocmit de scriitorul Duiliu Zamfirescu, „3000 lei,
începutului de an, în septembrie 1907, publică cea mai mare parte a Premiului Adamachi, care-i va
în „Convorbiri” sonetul „Zile de durere”: „Dreptate! asigura încheierea studiilor doctorale.”
Ochii trişti vor să te vadă. / De ce ne uiţi? Nu mai La începutul anului 1913 Panait Cerna îşi susţine
trăieşti tu zână?... / Temutul Zeus căzu a vremii pradă cu elocinţă teza sa de doctorat Lirica de idei, astfel
/ Şi fulgeru-i se stinse în ţărână; /.../ Iar de-i pieri că licenţa îi este acordată cu magna cum laude. Se
sub pietre, ca profeţii, / De dincolo de negrul ţărm străduieşte din răsputeri să-şi tipărească lucrarea de
al vieţii, / Înalţă spada ta, nestrămutat. //Dispară-o doctorat, care va apare la Halle, cu titlul ei original,
lume, tron de tron să ardă; / Dar nicio lacrimă să nu Die Gedankenlyrik. Inaugura –Dissertation, editată
se piardă / Din plânsul şi din sângele vărsat!” de Heinrich John (116 p), 1913.
Din nefericire, boala sa recidivând, Panait Cerna Însă, fatidic, din cauza intensei surescitări şi a
îşi caută „alinarea” la Rucăr. De aici, în noiembrie, eforturilor mari depuse, tuberculoza - boala sa de
cu ajutorul junimiştilor şi îndeosebi al celui asigurat plămâni - recidivează galopant şi pe 26 martie 1913,
personal de către Titu Maiorescu, Panait Cerna poate la Leipzig, Panait Cerna se stinge fulgerător din viaţă,
pleca la studii în Germania, făcând în drum şi „un la doar 31 de ani (!). Înmormântat aici, pe 28 martie
scurt popas la Viena”. În decembrie, aflându-se la este condus pe ultimul său drum de către „numeroşi
Munchen în capitala bavareză, trimite spre publicare români aflaţi în Germania, în cea mai mare parte
în „Convorbiri literare” un nou „set” de poezii, între tinerii aflaţi la studii.”
care: Chemare, Către pace, Cântec de noapte, Floare Încredibila veste funestă despre plecarea
şi genune, Amor, Închinare, Către Ines ş.a. inopinată a lui Panait Cerna Dincolo este preluată
În prima parte a lui 1908 Panait Cerna se află imediat de ziarele şi revistele din România în care
la Heidelberg, „dar îşi manifestă dorinţa de a studia apar publicate necrologuri şi articole închinate
la Berlin” şi, drept urmare, în octombrie obţine, memoriei acestuia semnate de însemnaţi scriitori ai
prin concurs, bursa Universităţii bucureştene cu vremii, între care: Tudor Arghezi, M. Dragomirescu,
tema: „Literaturile germanice cu deosebita aplicare Emil Gârleanu, Horia Petra–Petrescu, P.Locusteanu.
în estetică”, pe care o va studia la Universitatea din În „Convorbiri literare” Demostene Botez îi închină
Berlin. Pentru început „lucrează la un studiu despre poezia „Lui Panait Cerna”.
Faust a lui Goethe”, pe care-l va publica în 1909 Aşadar, după stingerea prematură din viaţă,
în „Convorbiri literare”. Depune multă stăruinţă petrecută la scurt timp de la susţinerea doctoratului,
în însuşirea limbii engleze. La începutul lui 1909, Panait Cerna lasă în urma sa disertaţia de estetică
cuprins de dorul ţării, se destăinuie unui prieten: asupra poeziei de idei, două interesante eseuri despre
„Nicăieri nu mă simt mai bine ca în codrii noştri.” Faust şi Eminescu (1909), izbutite traduceri din Lenau,
Poate de aceea scrie şi publică în „Convorbiri...” un Byron, Goethe, Hugo, Baudelaire ş.a., cum şi creaţiile
amplu eseu, intitulat: Eminescu, cum şi poeziile Dor sale lirice cuprinse în marea lor majoritate în volumul
şi Poporul: „/.../ Mândre-s plaiurile tale, ţară mândră, „Poezii”, editat în 1910. E mult, e puţin?

14
BUCOVINEI Octombrie 2021

Dacă despre creaţia de atât, poezia lui P.Cerna o regăsim cuprinsă în


sa poetică şi studiile lui numeroase antologii tematice, începând cu Antologia
publicate îndeosebi în eroică a lui P.Locusteanu din 1915 şi altele precum
„Convorbiri literare” s-au Cartea dragostei (1922), Antologia Dobrogei (1928),
pronunţat valoroşi critici ai Floare şi genune (1968), Glasurile patriei (1972), Poeţii
vremii sale, despre „Lirica de la Sămănătorul (1978) etc., terminând cu Steaua
de idei” a lui Panait Cerna Dobrogiei (2001). De-a lungul timpului, asupra vieţii,
nu s-au putut emite corecte poeziei şi operei de idei aparţinătoare lui Panait
„judecăţi de valoare” decât Cernea s-au aplecat valoroşi cercetători, între care
după 60 de ani, în 1974, când nominalizăm pe: Ioan Licea (Cernăuţi, 1926), George
Die Gedankenlyrik, tradusă Dumitrescu (Bucureşti,1939), Aurel Munteanu (Tulcea,
în româneşte şi prefaţată de 1974), Ol. Vladimirov (Constanţa, 2006), D.Cerna (Cluj-
Marin Găiseanu, a apărut la Editura Univers, în colecţia Napoca, 2009), Mihai Milian (Tulcea, 2014); o notă în
Eseuri, permiţându-i criticului M.Dragomirescu să se plus aparţinând criticului italian Marcello Camilucci
pronunţe: „Cerna îşi propune să urmărescă modul în pentru studiul La vita e ĺ opera de Panait Cerna,
care lirica de idei poate fi legitimată din perspectiva Roma, 1935.
unei estetici, a intropatiei, direcţie dominantă în În acest context amplu, putem concide că la cei
epocă, adică împrejurările în care ideea – poate să 140 de ani scurşi de la naştere, posteritatea poetului
funcţioneze în poezie ca un mijloc de intropatie -” filosof Panait Cerna rămâne la fel de luminoasă, fiind
Precedând generaţia marilor poeţi interbelici, vizibilă şi astăzi, atât în existenţa Casei memoriale
poezia lui P.Cerna a „înfierbântat” dezbaterile Panait Cerna, organizată în chiar casa părintească
susţinute, uneori polemice, ale criticilor literari; din localitatea tulceană natală, cât şi în denumirea
unii considerând-o: „umanist-mesianică, înrudită atribuită unor licee, şcoli şi străzi din mai multe
cu generaţia paş´optistă”, distingându-i o ideatică oraşe ale României, între care: Bucureşti, Tulcea,
romantică eminesciană optimistă” (T.Vianu), iar Constanţa, Brăila, Măcin, Râşnov.
alţii, între care Eugen Lovinescu (nimeni altul decât Una dintre înţeleptele „ziceri de duh” ale
colegul său de facultate!), cel ce, „polemizând peste onorabilului dramaturg I.L.Caragiale remarcă
capul poetului, pur şi simplu i-o desfiinţează.” sugestiv: „Celebru este unul care începe să trăiască
Pentru a ajunge, însă, la un verdict „credibil” se după ce a murit.” Şi câtă profunzime incubă aceasta!
cuvine să apelăm cu încredere la George Călinescu, Iar, cum nimic nu poate fi întâmplător, cred
strălucita autoritate a istoriei şi criticii literare că tocmai de aceea mi-am amintit-o la momentul
româneşti, cel care în monumentala sa Istorie a încheierii rândurilor mele despre Panait Cerna...
literaturii române de la origini şi până în prezent,
Ed. Fundaţiilor Regale, 1941, la pag. 578, menţionează:
„Junimiştii şi mulţi după ei au văzut în Panait Cerna
Mihai Caba
un poet mare şi manualele şcolare îl trec printre
clasici. Cerna în realitate nu este decât un modest
poet, trudnic, în luptă cu limba, conceptual, oratoric. Casa memorială „Panait Cerna”
Îşi are totuşi nota lui. Afectat de o iubire neprimită, el
a cântat în versuri solemne, cu ecouri din Eminescu
şi Leopardi, regretul de a nu fi trăit marele mister al
dragostei: Noi ne-am cuprins de-o dragoste curată, /
Ce niciodată ń are să apue... /
Şi nu furăm norocul nimănue;
/ Ci în iubire tânără, bogată, /
Îmbrăţişăm pământul, lumea
toată...”
Cu toate aceste „reţineri”
călinesciene, „Poeziile” lui
P.Cerna „trăiesc” şi după
moartea lui, fiind reeditate,
începând din 1914, în vreo zece
ediţii, ultima fiind cea din 1981
a Editurii Minerva. Mai mult

15
Nr. 3 (28) SURÂSUL

NU E VÂNTUL, SUNT OBSTACOLELE


(între ficțiuni)
Elev fiind îmi imaginam grup de viteji nu ar fi putut deschide o singură ușă. Cu
scriitorul ca pe un cât adâncimea creștea la fiecare orizont, vântul scădea
neînfricat cu sabia ca viteză și vâjâia pe o altă frecvență. Avea o altă voce.
în mână care taie De obicei lumea nu dădea nici o atenție vâjâitului că era
necruțător în nedreptate preocupat de muncă.
și minciună. Azi toți îmi Poate ați ascultat vânturile de pe alte planete
par copii cu nuielușe de alun jucându-se de-a vitejia. Toți înregistrate de sondele spațiale NASA trimise de
scriu doar pentru diplome și orgoliu. Un fel de a se da americani și v-ați minunat? Această observație m-a
mare, că vezi doamne știm să scriem în limba română. dus cu gândul la crearea unui CD cu sunetul vânturilor
Acest talent primit prin cuvântul prin care s-a creat din fiecare orizont/adâncime a minelor de uraniu din
lumea este irosit dacă nu-l folosești ca lama de oțel să Ciudanovița. Am obținut în total 20 de vânturi. Unele
tai în piatra Doftanei. Toți pretindem că suntem CINEVA, mai fermecătoare care să te ducă la somn, altele mai
dar fără folos. înspăimântătoare care să te pună pe fugă. Și pentru
La minele din Ciudanovița existau patru puțuri, două că azi minele nu mai există, am construit pentru cei ce
mașini de extracție la suprafață și una în subteran, plus doresc să trăiască momentul un turn chinezesc cu 20 de
puțul de aeraj ducând în adâncuri minerii aproximativ un etaje și baza pătrată - UN MUZEU AL VÂNTURILOR. Adu-
km. Tot la o sută, două de metri câte un orizont unde ți iubita! Servim cafea și ascultăm sunetul curenților.
se oprea colivia supraetajată să lase echipe de muncitori, Credeți că mă dau mare? Dar câți dintre
ingineri și tehnicieni la locurile lor de muncă trasate de dumneavoastră ați auzit sunetul vântului la 1000 de metri
ordinele de partid întinse pe cele două galerii opuse ale sub pământ? Puțini. Și cei care l-ați auzit nu l-ați ascultat.
orizontului. Un total de aproximativ 10 orizonturi a căror Nu e vântul, sunt obstacolele și viteza care produc
galerii se întindeau de ordinul sutelor de metri și chiar sunetul. Mă ținea în brațe și m-am trezit. Bătea vântul.
kilometri. Unele galerii se uneau cu puțurile localității Uitasem fereastra deschisă. Ce vis sinistru?... Trebuie să
Lișava, situată la vreo 4 km distanță. văd un doctor să pun de-un spital.
Pentru condiționarea climei, la această adâncime *
exista un mare ventilator instalat în puțul de aeraj care Mi-aduc aminte când s-au pus primele neoane pe
sugea aerul prin orizonturi extras prin puțurile de stâlpi în Ciudanovița. Era o lumina albă peste tot, apoi au
lucru prin care intra personalul și se extrăgea minereul venit economiile de curent și s-au rărit neoanele. Înainte
de uraniu din adâncuri. Vă imaginați că dacă săpați vindeam noi la austrieci în lei și acum o cumpărăm noi
în pământ câțiva metri dați de apă. Așa se construiesc de la ei în euro. Dacă m-aș trezi în această imagine de
fântânile la țară. Dar un puț adânc de un km e ca o întuneric a Ciudanoviței, aș pleca să-mi caut colegii
fântână și ca să o menții goală trebuie să scoți apă din și colegele prin noapte. Și tot căutând, unde credeți
el 24 din 24 de ore și pentru această misiune există un că i-am găsit. Tocmai la capătul lumii unde m-a dus
pompagiu care urmărește ca pompele de apă din fiecare Nefertiti din adâncurile minei unde am întâlnit-o într-
orizont să lucreze continuu, altcum mina se umple cu unul din schimburile mele cu Mișcuța Groza și Gheorghe
apă și îneacă întreaga operațiune lucru, așa cum s-a și Munteanu când am ajuns într-un abataj abandonat de
întâmplat după revoluția din `89, mina s-a oprit și azi e ruși cu vreo 20 de ani în urmă. Dar hai să vă povestesc.
plină ochi cu apă și e acoperită cu un bloc mare de beton. Ajunsesem cu ei sub abataj ca să instalăm conducte
În timpul extracțiilor cu coliviile pe puț în adâncime apa de apă, aer și burlane de aeraj. Eu tocmai mă prinsesem
din pereți ploua continuu. Pentru echilibrul volumului într-o armătura care îmi taie ușor glezna și-mi rupse
de aer în toată mina exista un sistem de uși de aeraj salopeta, pantalonul. Ei au hotărât că se vor urca fără
care erau construite în așa fel încât să lase doar strictul mine, iar eu o să rămân jos, în galerie pe un trunchi de
necesar, optim sănătății omului. Vă imaginați că sistemul lemn să îi aștept. Zis și făcut... și ca să salvez bateria de
de uși din fiecare galerie era format din două și chiar la lanternă, am stins-o. Cum stăteam în așteptare vocile
trei uși, una după alta la distanțe de câteva zeci de metri și pașii lor au dispărut în înălțimea suitorului, un suitor e
ca să poată fi deschise de o persoană, care, apoi o va ca o fântână rotundă cu un diametru de un metru care
închide și se va duce la următoarea și așa mai departe. poate ajunge și la câteva zeci de metri cu scări tot la
De ce erau necesare mai multe rânduri de uși? Pentru înălțimea unui etaj. Cum stăteam așa în întuneric, ochii
că viteza aerului/vântului era așa de mare încât nici un încep să se adapteze la umbrele întunericului și încetul în

16
BUCOVINEI Octombrie 2021

jos pe galerie observ niște raze verzui de lumină. Devin aici dinainte de potop. - Faci mișto de mine. Unde îți este
curios, mi-am înfășat tăietura un pic cu mâneca ruptă din casca de protecție și salopeta? Te-a bătut bărbatul și te-
cămașă și mă duc să văd cine e acolo. Trecuse deja vreo ai refugiat aici. S-a înfuriat. A zburat peste lac, s-a întors,
oră de când așteptam. Ajung sub un alt suitor și descopăr m-a apucat de guler și mi-a zis: Noi, egiptenii vindecăm
că lumina venea de undeva de sus și avea o intensitate boli prin sunete și chiar înțelepciune, creștem în creier
ca unul de-afară. Te pomenești că ăsta e un suitor care și nu numai și ca să-ți demonstrez. M-a apucat ca pe un
ajunge la suprafață lângă puțul de aeraj și îmi vine ideea bebeluș în brațe și m-a aruncat pe toboganul piramidei.
să mă cațăr pe scări care erau foarte vechi, însă încă AM ALUNECAT INOFENSIV în camera verde mineral
funcționale. Mă gândeam că dacă ajung afară, poate ca ILUMINATĂ FĂRĂ SURSE DE LUMINĂ și m-am pleoștit
e mai bine. Uitasem de colegi. După vreo șase etaje gura întins pe ciment, de acum în pielea goală. Am auzit un
se îngusta, însă intensitatea luminii creștea. Am mers mârâit de tigru și am început să levitez întins deasupra
până aici, nu mă dau bătut, îmi zic. Continui că nu se podelei cam la un metru înălțime. Mârâitul continuă,
vede cerul decât niște pereți sticloși negri cu reflecții de încet se deschid ferestre în pereți de diferite mărimi și
lumina verde. Asta îmi amintește de cum au descoperit un cor de sunete țiuitoare ies prin acele deschideri și
germanii minele de uraniu din Ciudanovița. Piatra se transformă totul într-un cor de bocete antice ca la
aceasta sticloasă negru verzuie este atât de seducătoare o înmormântare Homeriană. În mine totul vibrează și
încât localnicii au vândut-o pentru construcții nemților încep să văd rânduri de fețe ale celei ce mă aruncase
și când au descoperit proprietarii că îi apuca somnul aici, care treceau prin fața ochilor mei ca niște trenuri
în casele construite cu această piatră din România au accelerate de la dreapta spre stânga în diagonală și invers,
chemat specialiștii și au descoperit ca erau radioactive. în bolboroseli ca de copil de grădiniță. Dintr-o dată s-au
Lui Hitler i-a surâs uraniul. Au luat repede avioanele, au închis ferestrele și s-a lăsat o liniște deplină. Eu plutesc
marcat locul în Banat, însă când să înceapă exploatarea a plăcut. În fața mea un turn din dosare de pe podea până
început războiul și după război învingătorii, adică rușii au în tavan de un verde mineral strălucitor aliniat perfect.
exploatat minele și l-au cărat în Rusia. Am devenit curios și am întins mâna unde când am tras
Ajung înăuntru. O boltă imensă și un lac cu apă unul din dosarele stivuite neîntrerupt din podea și până
cristalină iar pe malul celălalt o Piramidă Egipteană, în tavan, AM ÎNȚELES HIPNOTIC - e viața mea.
niște coloane imense și o tipă mă întâmpină în podoabele În această cameră verde în care pluteam, în vibrația
faraonice. În acest moment eram complet hipnotizat a zece suitoare de diferite diametre prin care vuia vântul,
de scena care era în întregime luminată într-o culoare care datorită vitezei curenților din galeriile minei fluierau
verde strălucitor care nu venea de la mine și nici de la diferit, sunetele generate mă țineau suspendat ca într-o
ea sau vreo altă sursă. Doar exista. O întreb: De unde fașă. Împins de curiozitate, în momentul în care am tras
vine lumina? - Lumina este prezentă tot timpul, trebuie dosarul nr. 37, m-am trezit într-o mașină sub un pod
doar să o activezi, fotonii sunt peste tot. Cei inactivi înalt, luminat, plin de automobile în mișcare continuă
sunt invizibili. - E un fel de auroră boreală? Aproape, îmi înconjurat de zgârie nori cu lumini și reclame științifico-
răspunde. – Tu cine ești? – Sunt îngrijitoarea templului. fantastice. Eram într-o altă lume. Ferestrele capsulei
– Locuiești în Ciudanovița, a cui ești că nu te-am văzut erau aburite și marcate de palmele ființei de deasupra
până acum? – Eu sunt aici de înainte de potop. – Ce mea care respira adânc în plăceri și în momentul acut s-a
potop? Când? - Acum 12 mii de ani. E poveste lungă. Tu produs o descărcare electrică și m-am trezit, trezit de cei
nu existai atunci. Mă uit la ea și mă gândeam că-i nebună. doi colegi pe calea ferată din galerie.
Începusem să devin suspect, însă eram inofensiv. Eram Locomotiva electrică tocmai suna din curba prin
sub vraja ei. Mă privește în ochi și îmi spune. Tu ești care intrau vagoanele încărcate cu minereu. Băi, ce
bolnav. Da, îi răspund, dar e doar o zgârietura mică. – Nu faci? Ai adormit? Hai să plecăm că trebuie să treci și pe
acolo, ci la plămâni. Ai o pată mare. Ai avut aprindere la la clinică să te pansezi. Da, ai dreptate. Dau să mă uit la
plămâni în copilărie. Da, am răcit când aveam 14 ani, dar picior și nu mai era nici urmă de rană, iar pantalonii de
m-am vindecat. – Am să te vindec pentru că am nevoie salopetă erau ca noi.*
de tine în viitor. Omenirea va intra într-o mare cumpănă Mi-i așa de dor de copilărie și de acele timpuri.
și tu va trebui să contribui la îndreptarea lucrurilor. – Eu Să lași o localitate, oricare ar fi ea să dispară înghițită
sunt un simplu sudor, un om simplu. Ce pot face eu? – de natură este condamnarea la moarte a visului. De la
Stai liniștit. Mi-a trecut cu mâna peste lumina ochilor și apariția bombei atomice, faptul că poate distruge planeta
o priveam din nou ca pentru întâia oară. Am întrebat-o a încetat și viitorul omenirii. Tineretul nu mai are loc să
ce căuta ea aici. Mi-a răspuns cu aceeași întrebare: Ce viseze, să construiască în memoria lor și se sinucid.
cauți tu aici? M-am rătăcit. Am vrut să ies la suprafață Ce se întâmplă azi este o schimbare radicală a felului
prin puțul de aeraj. Dar de cât timp ești aici în abataj și în care se va privi de acum încolo specia umană ca existență
ce-i acest lac verde și cine a construit piramida? - Sunt și civilizație. Se va trezi din hipnoza dictată de oportuniști

17
Nr. 3 (28) SURÂSUL

și va deveni conștientă de existența și evoluția ei sau va și să se bată pentru supremația pieței și a banului. Cum
intra într-un sclavagism groaznic tehnodigitalizat. Un se face că toate instituțiile medicale au fost privatizate
autoritarism care folosește instrumente de înrobire sau desființate înainte de apariția virusului. De ce medicii
planetară ca finanțele și internetul. Întreaga planetă e specialiști sunt reduși la tăcere pe media dacă apar cu
legată ombilical prin aceste două tehnici și e dependentă soluții alternative de tratament? De ce există cost de
de ele. Visul dictatorului suprem. Să spui întregii omeniri salvare dacă specia e în pericol să dispară?
ce să mănânce și când să meargă afară, ce să gândească După ce ai distrus educația, te aștepți ca noile
și pe cine să urască. Virusul este elementul principal de guverne să mai fie capabile să servească comunitățile?
unire/globalizare a efectului de supunere, total control. În toate instituțiile lumii specialiștii sunt speriați să
Speriatul cu moartea. L-au eliminat și pe Iisus care elibera mai funcționeze în viața publică de frică să nu își
discreditându-l: Cine-i acest lemnar din Nazaret care să piardă serviciul în fața ignoranților care iau decizii de
știe cei adevărul? Noi știm cei bun pentru voi, ne-o spun guvernare. Dacă închizi societatea ca să salvezi populația
banii și minciuna manipulantului. Omul educat poate de infecții atunci cine mai muncește ca să producă
alege adevărul. Needucatul e un animal speriat alergat alimente. Stăm închiși și în final ne mâncăm unii pe
din colț în colț. Educatul știe dacă Iisus spune adevărul alții în aceasta lume corporatistă de produs doar atât
sau nu. Omul lacom va continua să-și hrănească poftele cât îți trebuie pe zi. Vom intra într-o dezordine totală.
profitând de scuza virusului și își va înfige rădăcinile în S-a profitat de buna credință a populației și miliardarii
ciuda existenței sau nu a bolii. Omul needucat nu va ști au creat un sistem de taxare care îi avantajează doar pe
să discearnă, iar exploatatorul știe asta și va face tot ei, unul pentru ei și altul pentru omul de rând. Deunăzi
posibilul să-l țină în întuneric pe rob. se anunța pe media că sunt cam 600 de multimiliardari
De 30 de ani încoace, de când s-au aplicat aceste care nu plătesc taxe pe pământ și că doar aproximativ 50
forme de implementare a înrobirii globale începând cu din ei dețin averea întregii populații la un loc. Miliardari
căderea blocului comunist care ținea omenirea într-o care cred că li se cuvine să uite că și-au creat aceste
balanță s-a recurs la sărăcirea sistemului de educație a averi prin sacrificiul și contribuția întregii populații. Ca
maselor, reducerea calității specializărilor profesionale, întreaga civilizație în care v-ați făcut averea s-a construit
direcționând întreaga civilizație spre profit material pe umerii și cu sângele părinților întregii lumi și că
și financiar în așa fel încât azi guvernele și cadrele din dacă o sărăciți de buna funcționare, onoare, demnitate,
poziții titulare de decizie strategică etică și sanitară nu etică și dreptul la educație, respect și sănătate se va
mai sunt capabile să decidă și în ce direcție să îndrepte prăbuși și cu ea și voi. Vreți să plecați pe Marte sau alte
buna funcționare a societății. Toate guvernele sunt planete, să locuiți în spațiu? V-ați gândit la pericolul
impotente în a lua decizii concrete bazate pe o logică în care puneți întreaga specie umană dacă aduceți de
etico - științifică. Toate instituțiile sunt croite pe a acolo vreun virus necunoscut care să ne extermine?
face profit, toate demolate înainte de a veni virusul Ați cerut permisiune speciei umane dacă vă permite să
- ca să-i pregătească terenul fertil. S-au dat la o parte luați acest risc, să porniți în această aventură. Unde e
toate posibilitățile de decizie independentă a statelor bunul simț și responsabilitatea față de aproapele? Sau
fiind toate supuse unui monopol global. Deci toate suferiți de o boală numită MEGALOMANIE, și atunci va
țările paralizate. Nu mai poți lua un ceai de mușețel ca trebui să vă declarăm bolnavi și iresponsabili. Desigur că
dezinfectant fără aprobare corporatistă. E posibil o astfel specia umană iubește aventura și are în ADN spiritul de
de cădere, îndobitocire intelectuală? cunoaștere și aventura, însă satisfacția e mult mai deplină
Inițiatorii (care or fi ei, nu știu) doresc ca numărul dacă o împărțiți cu acordul tuturor. Planeta întreagă
populației să fie redus (motivație - planeta suprapopulată) contribuie la astfel de expediții în care riscăm de comun
ei nu realizează că specia umană nu poate funcționa acord. Oamenii care își elimină oponenții prin moarte
sănătos amputată. O albină singură nu poate face capitală sau discreditare sunt lipsiți de responsabilitate
miere, o furnica nu poate construi un mușuroi, o vaca umană, inconștienți de posibilitatea beneficiului unei alte
nu naște viței fără un bou. Bogăția vine de la mulțimea viziuni.
și diversitatea speciilor, de la nealterarea lor, de la Noii manipulatori formați din unirea celor două
protejarea și întărirea sănătății lor. Dacă întreaga puteri ale războiului rece, având la dispoziție toate
populație a planetei, de mâine va fi localizată în România informațiile despre comportamentul și psihologia omului
și va fi lăsată în pace fără intervenția asupritorilor ea va în terțe orânduiri și cunoscându-i bine slăbiciunile și
prospera și îndestula fără a-și pierde simțul spațiului punctele forte, le manipulează ca să-l aducă pe om în
teritorial. Restul planetei va fi goală și virgină. Gândiți starea de disperare, tăcere și incapacitate mentală și fizică,
cu picioarele pe pământ, oameni buni. Dacă virusul e îl subjugă. Și în loc să ducă specia la evoluție și înălțare
o problemă, atunci de ce nu se unesc toate instituțiile intelectuală, să se bucure de beneficiile conștientului
lumii să salveze omenirea? Așa ar fi normal. Nu să alerge înalt, un mușchi greu de întreținut pentru cei avuți deja

18
BUCOVINEI Octombrie 2021

și care nu vor accepta niciodată devansarea, preferă să Întreaga conștiință și suflet al omului este umilit,
plătească cu prețul stagnării evoluției umane supremația înjosit prin terfelirea voinței și caracterului său minunat
lor. Ei vin cu tot felul de distracții de la problema reală divin. Nu înțeleg ce sadism e în acești conducători de a
inventând tot felul de alte pericole. Să te orbească, să îți lua dreptul numelui de tată și mamă, părinți și bunici.
arunce cu țărână în ochi ca să nu vezi când te lovește A iubi și dărui, a mângâia, îmbrățișa, a da noroc. Cât
cu-n upercut. Uite, vine Bau - Bau! Culcate! O civilizație dispreț să-ți permiți să te crezi dumnezeu, când ai fost
onestă e forțată să se schimbe în una de escroci peste ales și ți s-a încredințat funcția de a servi și a conduce o
noapte. Oameni care să-ți dea în cap fără milă. Frate cu națiune? De a fi momâie poporului tău așteptând ordine
frate, soră cu soră dezbinați. Se organizează tot felul de din spate, de undeva din întuneric sau prin sârmă. Avea
atacuri teroriste ca să ne țină sub teroare, dezorientați. dreptate Președintele Trump la Națiunile Unite CÂND
O populație needucată nu are resurse de a se apăra RECOMANDA TUTUROR SĂ-ȘI PĂSTREZE NAȚIUNEA ȘI
împotriva acestui fel de terorism. Iar cei care știu și îi pot SĂ ȘI-O PUNĂ PE PRIMUL PLAN.
ajuta sunt arestați și închiși sub diferite pretexte. Populația a fost atât de sărăcită de educație și atât
Cu ocazia acestei pandemii, populația fiind închisă de înfricoșată încât nici măcar nu înțelege când este
în case, profitorii manipulează și montează prin tot umilită și înjosită, când guvernanții își bat joc de ea. Cei
felul de noi șiretlicuri viața oamenilor până la erodare în control chiar și atunci când primesc ajutoare din afară
psihologică. Noi forme de violență și crimă în societate și pentru țară sunt atât de nesătui încât țin și împart între
națiuni. Țări bombardate, conducători executați, întregi ei. Această lăcomie și vanitate nu o mai pot înțelege.
familii de refugiați printre străini etc., toate acestea doar Gaura neagră produsă de explozia nucleară
pentru a abține puterea, o mână de oameni bolnavi și este promovată tot timpul azi ca să ne sperie și să fim
paranoici. Ce folos să deții puterea, daca nu mai e nimeni ținuți sub control de criminalii care ne conduc (le spun
să te admire. Au infestat internetul cu sute de canale de criminali și iresponsabili pentru că în paranoia și lăcomia
informare care emit tot felul de știri confuze doar ca să lor omoară sufletul și divinitatea din om). Omului îi e dat
facă bani. Mulți au devenit milionari în urma lor. Internetul să crească într-o infinitate divină - TREZIȚI-VĂ !... Strig
trebuia să rămână liber și un domeniu public precum din toți rărunchii, cu speranța că voi fi auzit!!!
aerul pământului. Altcum aleargă spre irelevanță. Dacă Singur am venit și singur voi pleca. Așa s-a întâmplat,
nu se hotărăște un vaccin împotriva acestor apucături așa se întâmplă dintotdeauna, ne întâlnim, apoi ne
vătămătoare care lucrează asupra speciei și conștiinței despărțim fiecare în împlinirea sa. Nefertiti m-a ajutat să
omului, sigur ne îndreptăm spre pierzanie. Viața nu călătoresc în timp pentru că la 14 ani în viitor, într-o seară
merită trăită fără libertatea gândirii și a visării. E cea amoroasă am ajuns sub acel pod în Melbourne.
mai mare crimă a secolului să intri și să încâlcești mintea Unde e Destinul Nemurii Noastre? Să tăcem?
omului și, în special amorțirea ei prin tot felul de radiații Dar de ce să tac? De ce să uit? Mai bine să fiu tăiat în
radio-magnetice și alte microunde generate de sateliți. țipăt, strigând sfâșiat de durerea loviturilor. Totul și toate
Scriitorii au datoria lor de a vindeca starea în amintirea părinților mei. Mai bine așa, decât gunoiul
umanității, însă sunt în majoritate înfricoșați și lăcomiei și al nepăsării, al nerespectului demnității
dezorientați de pedepsele și acuzele aduse și în special omului și al strălucirii DIVINE. Așa zișii comuniștii au
frica de a-și pierde poziția socială. În majoritate taie iarbă venit, au pus piedici, ne-au dezmoștenit ca să nu mai știm
la gâște. Puțini au săbii ascuțite împotriva confuziei și a cine suntem și apoi ne-au abandonat ca pe niște „nima
dezinformării din sistem. Sunt promovați simpatizanții, în drum” pentru hrăpărețul străin, care asemenea unui
iar dacă vrei să fii primit în gașcă trebuie să te aliniezi PIRAT, după viol te-a alungat cu un șut în spate. Sau poate
cu minciunica ta poetică în rând. Marii scriitori ai lumii mai bine tac?
au plătit pentru adevărul și demnitatea lor. Eminescu a Am fost întrebat ce cred că mă așteaptă dincolo,
sfârșit asasinat, Dostoievski a fost condamnat la moarte, vei ajunge în Rai sau în Iad? Le răspund clar că viața e
suspendată și apoi închis în Siberia patru ani, Hemingway eternă, că universul așa funcționează cu bune și rele și că
a trăit în Cuba și alți zeci și sute au scris din pușcăriile AȘA VA FI ETERN – SUFERINȚĂ ȘI BUCURIE LA INFINIT.
României. Scriitorii trebuie să găsească acele căi potrivite VIOLENȚĂ ȘI PACE. Entitățile energetice din munții
pentru a-i ajuta pe oameni să-și găsească fericirea chiar Ciudanoviței alcătuiți din uraniu sunt egiptenii poposiți
și în aceste clipe nefericite produse de pandemie și în în călătoria lor eternă. Așa că, iubește și nu dispera!
mod special de noua stare a civilizației în care am intrat. Dacă scrii, SCRIE TARE! Dacă nu..., taci înăbușit, taci
Că de reîntors la forma dinainte nu se va mai putea. Ar grăunte nesemnificativ al universului NEÎNȚELEGÂNDU-
trebui să cadă prea multe capete ca să se întâmple. Nu ȚI DESTINUL! Nu e vântul de vină, ci pădurea prin care
putem fi pasivi ca scriitori pentru că e și viața noastră, trece.
iar să înghițim gălușca regimului în continuare, nu se
cheamă scriitură adevărată, ci servitute și obediență.
Ben Todiă
19
Nr. 3 (28) SURÂSUL

UN FRATE ROMÂN DIN SERBIA,


VALENTIN MIC,
PROMOTOR DE CULTURĂ NAȚIONALĂ ROMÂNĂ
Într-una din ședințele Noi, cei din Diaspora venind mai târziu
trecute ale ASRAN- în contact cu această comunitate prin ceva
,,Destine literare”, Dl. corespondență și donație de cărți și din partea
Alexandru Cetățeanu, celei care scrie aceste rânduri.
Președintele Asociației, Pe parcurs s-a întețit corespondența, s-au
a pus la capitolul discuții o întrebare cheie: ,, Cine citit articolele revistei ,,Logos”, ,,Curierul național”,
cunoaște sau ne poate spune ceva despre invitatul fondat în 2003 și ziare și reviste, editate de
Vasile Mic?” S-a făcut o tăcere generală. Comunitatea românilor din Serbia, cu sprijinul
La următoarea ședință a apărut poetul sau redactate de D-l Dr. Lucian Marina, publicații
Vasile Mic, jurnalist din Ardeal și a recitat poezii. sosite și în România, sporadic. A început publicarea
Considerând că vecinătatea noastră în România l-a de materiale din partea scriitorilor din România în
făcut cunoscut, Domnia sa nu s-a prezentat. publicații din Serbia și vice-versa, nemaiexistând
Era nu o confuzie de profesie, jurnalistica , ci bariera politică impusă până în 1989.
o confuzie de locație. Așa am dezlegat informația Observând acest gol în cunoaștere în diaspora,
despre Dl. Valentin Mic, Serbia și Dl. Vasile Mic, semnatara acestor rânduri având și rolul meu
România, ambii jurnaliști. de purtător de cuvânt al Limbii
Dar cum știu mai mult despre Noastre cea Română în Diaspora,


Domnul Valentin Mic, implicat în încă din anul 2012, atunci devenind
sărbătorile populare recente din un colaborator mic al Regretatului
Serbia, sărbători care au făcut Motto, Corneliu Leu, privind menținerea
înconjurul lumii, vă voi spune de la frații români prestigiului Limba Română în
despre Domnia sa.. din Serbia: lume precum cred, face fiecare
Datorită faptului că l-am ,,Cum a fost?” dintre noi, am scrutat o amintire
întâlnit personal, încep prin a aduce din anul 2018. Amintindu-mi cu
la cunoștință mai multe împrejurări. ocazia participării mele și a fiicei
Recunoaștem că înainte de 1989 ne-am mele avocat Alexandrina Caragioiu la Simpozionul
ocupat puțin sau deloc, noi cei din România, de Național ,,Radu Flora~ , de la Zrenianin, amintindu
comunitățile românești din lume. După această - mi despre cei care au luat cuvântul.
dată Asociațiile culturale din Timișoara - Banat Venind noi din Canada, în România, pentru
au fost primele care au luat legătura cu enclava Festivalul Limbii Române din Bazinul Vâlcea, am
de români din Serbia, mai strâns din partea D-lui prins și la Timișoara o perioadă fastă de manifestări
Jurist Aurel Bancu, secretarul Asociației Culturale culturale și zilele festive ale Simpozionului de la
,,Constantin Brâncuși” ținând legătura dintre Zrenianin, când în cadrul unei mari festivități a fost
Asociația Culturală și Președintele Societății de dezvelit în Zrenianin Bustul Academicianului, Prof.
Limba Română din Voivodina, Dl. Dr. Lucian Marina, Universitar Dr. Radu Flora, cea mai proeminentă
Directorul postului de radio și televiziune din personalitate care s-a născut și a activat plurivalent
Voivodina-Serbia, un fervent cercetător și promotor în Comunitatea românilor din Serbia,
al sculptorului și operei ,,Constantin Brâncuși”. Din Delegația de la Timișoara au făcut atunci
Pe parcurs această colaborare a cuprins multiple parte jurnaliști, scriitori, persoane care l-au
aspecte culturale, sociale și literare. Dintre cei care cunoscut personal, între care și Domnii, Dr. Pogany
au luat imediat legătura cu frații români din Serbia Andrei, Jurist Aurel Bancu, Scriitoarea Silvia Negru
au fost Liga Scriitorilor Români - Timișoara - Banat, și desigur și alții. Am fost însoțiți și de Redactora
întregul concern massmedia, asociații culturale RadioTVRO -Timișoara, D-na Veronica Balaj.
din Timișoara și Banat, amintind și Manifestări Fiind delegată și redactor din partea
culturale comune, precum ,,Festivalul Doinelor”, STARPRESS Limba Română și făcând parte din
colaborări la Muzeul Satului și la alte Foruri și Asociația ,,Constantin Brâncuși” mi s-a acordat și
asociații, între promotorii principali fiind Dl. Aurel mie cuvântul de salut și prezentare a desfășurării
Bancu și Dirigenții celorlalte formațiuni culturale. evenimentului de la care venisem, Ziua Limbii

20
BUCOVINEI Octombrie 2021

Române, 31 August, Olănești, Vâlcea. Satu Nou.


În mulțimea participanților se găsea și Dl Pentru existența culturală a Românilor din
Valentin Mic, jurnalist. Serbia, rezistând unui proces de asimilare, este
Ceea ce îmi aminteam vag, spre a răspunde deosebit de importantă legătura menținută cu
întrebării puse de Dl. Alexandru Cetățeanu era Banatul românesc și pe plan internațional sub
faptul că Dl. Valentin Mic a susținut o prezentare auspiciile acelui mare om de cultură și director
legată de Satul Nou, localitate care nu este deloc un radio Tv, Dr. Lucian Marina, sufletul și forța acestor
sat, și unde s-a născut Radu Flora. Restul datelor manifestări.
despre dânsul le-am cules de curând în vederea Acum, sub constrângerile pandemiei cu
acestei prezentări. multiple precauții, dar cu inspirații tot atât de
Dl. Valentin Mic este poet, jurnalist, multiple scenice, Comunitatea Românilor din Serbia
fotoreporter, autor de cărți, monografii, este o a ieșit la rampă prezentând manifestări de cântece
importantă personalitate culturală și redactor la și dansuri care înnobilează zestrea obiceiurilor
ziarul ,, Tezaur bănățean” tradiționale românești.
În Satu Nou funcționează un concern cultural Aceste manifestări coincid cu începutul verii,
literar românesc compus din mai multe autorități sărbătoarea jurnaliștilor, reușita democrată la
oficiale locale, Casa de cultură, Biblioteca, Biserica alegerile din Basarabia, întrezărind o unire cu Patria
ortodoxă românească, Școala generală, foruri mamă,, sezonul nedeilor - rugilor, sărbătorirea
susținute de Consiliul Național al minorității de roadelor țarinei, dorul de libertate spre o Europă
limbă română din Serbia. în care sperăm la păstrarea integră a tot ce este
Observăm aci tăria comunității românești românesc, dar într-o horă loaială europeană, și ar
de a-și exercita drepturile de naționalitate putea fi adăugate și năzuințele fiecăruia despre o
conlocuitoare în domeniul culturii proprii, urmărind viață proprie mai bună și în sănătate.
în același timp și armonia cu ceilalți locuitori. După cele expuse mai sus amintind alte
Observăm tăria de a rezista a românilor în manifestări, felicităm forul înalt condus de Domnul
limba și credința strămoșească, rămânând în vatra Dr. Lucian Marina și strădania Comunității
plaiului din străbuni, opunându-se scindărilor Românilor din Serbia, cei care au organizat fiecare
vetrei strămoșești petrecută în timp... ieșire în public și mișcare artistică și felicităm și pe
Din bogata, dificila și responsabila activitate prietenul nostru jurnalist Valentin Mic,
a scriitorului Valentin Mic, un adevărat maestru dar în primul rând pe inimoșii artiști populari,
de ceremonii, dar și un bun executant amintesc care din tată în fiu zic la petreceri:
prezența sa activă la Ziua Românilor de pretutindeni. ,,Drag mii cântecul și jocul!”,
Jurnalistul Valentin Mic face parte din În semn de salut al acestor strădanii de
comitetul de organizare al Festivalului Dologve, existență și de afirmare a românilor să ne spunem:
este organizator la Marele festival de folclor. ,,Să fim mereu uniți noi românii de pretutindeni
Colaborează cu material fotografic la ilustrarea în păstrarea gliei, neamului limbii, credinței și
elementelor cerute pentru multele materiale tradițiilor noastre!”
prinse în manifestările periodice, participă la
organizarea Simpozionului Societății de Limbă
română din Voivodina - Republica Serbia, activează Melania Rusu Caragioiu
în Societatea culturală ASCA, Societatea Radu
Flora, Societatea Internațională Radu Flora de la
Zrenianin. De asemenea la Memorialul Radu Flora
Satu Nou, face lansări de carte la Vârșeț, este
nelipsit la continuele organizări, cunoscut fiind
faptul că această comunitate românească rezistă Canada, România, Timișoara, Diaspora
în condițiile din Serbia doar făcându-se vocală, Scriitoare, poetă, publicistă, autoare.
activă, internațională. Dl. Valentin Mic este și Redactor revistele, ,,Heliopolis”-Timișoara ,,În
redactor la Publicația ,,Tezaur Bănățean” care apare bătaia peniței”- Caransebeș, ,,Cervantes”- Satu
în Satul Nou, alcătuiește monografiile instituțiilor Mare-București, Redactor șef ,,STARPRESS”-
și evenimentelor românești, este și autor de cărți. Canada, vicepreședintă cenaclul epigramiștilor
Creează uneori în colaborare, pentru ,,Păstorel Teodoreanu”- Montreal, Vicepreședintă
documentare și alcătuirea monografiilor, semnând Asociația Scriitorilor Români din America de Nord
împreună cu Activistul cultural Dl. Ilie Baba din -ASRAN.

21
Nr. 3 (28) SURÂSUL

UN ROB PE NUME DINCĂ


După mai bine de după ce ne aşezăm la o masă, aici pe terasa asta,
douăzeci de ani de lucrări, fiindcă e cam mult de povestit.
timp în care Palatul Era ceea ce îmi şi doream! O masă cu vedere
Copiilor din Iaşi fusese la bulevard, aşaa, cam ca în Paris, o bere bună şi
mai ales adăpost pentru o istorie spusă de un om cu farmec şi cunoştinţe
tot felul de declasaţi şi aproape enciclopedice referitoare la oraşul nostru.
ţinta furturilor, în sfârşit, Prin urmare, ne aşezăm, primim cu un suspin de
clădirea arăta cam aşa cum îşi imaginase la vremea fericire berea şi povestea începe…
lui, în urmă cu mai bine de o sută şaizeci de ani, - Potrivit obiceiurilor vremii, din când în când,
marele logofăt Dumitrache Cantacuzino-Paşcanu. liota de slujitori a curţii boiereşti se primenea
Doar că pe atunci palatul era ocrotit de un zid, în aducându-se alţii din sălaşele de robi ale moşiilor.
faţă avea o frumoasă grădină cu arbori seculari, Cam aşa s-a întâmplat şi la casa logofătului, iar
iar în spate, sumedenie de acareturi pentru cuhnii, printre nou veniţi se nimeri şi o fată ochioasă,
hambare, pătule, grajduri pentru bivoliţele de lapte Maria, pe care cucoana a ales-o pentru servicii
ori cai, dar şi pentru adăpostirea slujitorilor, zecile personale.
de robi ţigani. Ce să mai vorbim, era cu adevărat Nu era prea multă muncă fiindcă avea menirea
o cetate aşa cum cu mândrie o numea, dumnealui să îndulcească întrucâtva somnul logofetesei
marele logofăt. Erau atunci, el şi cu fratele său, masându-i seara picioarele butucănite de odihnă
Mihalache, oameni de mare vază în Moldova, excesivă, caimacuri, baclavale şi lipsă de mişcare.
iar casa din partea de sus a Uliţei Mari (astăzi Îndeplinindu-şi cu pricepere şi drăgălăşenie
Muzeul Unirii din strada Lăpuşneanu) ce aparţinea îndeletnicirile, stăpâna a recomandat-o şi soţului
acestuia, era un alt prilej de mândrie. care s-a lăsat prins cu totul de celelalte talente
Conu’ Alecu şi cu mine priveam clădirea şi ale cameristei, încât după câteva luni, acesteia a
chiar ne bucuram de repunerea ei în circuitul început a i se îngroşa foarte vizibil mijlocul. Cum
clădirilor de patrimoniu din Iaşi, fiind una dintre asemenea întâmplări erau obişnuite în casele
casele cele mai însemnate din capitala Moldovei, boiereşti şi chiar încurajate de unele neveste,
renumită deja pe vremea domnitorului Grigore pentru ca stăpânii să nu irosească averea prin
Ghica al V-lea (1849-1856) şi chiar vizitată de acesta casele cu perdele roşii de prin Podu Roş, cucoana
(stăpâna fiindu-i mătuşă), seara, la jocurile de cărţi Pulcheria (Profiriţa) Cantacuzino mărită iute roaba
unde participau foarte mulţi dintre dregătorii cu un vizitiu bătrân, iar după moartea boierului
Divanului. îi lua în casă şi băiatul, Dincă, deoarece semăna
- Eii, mare istorie şi cu această casă despre la chip bucăţică tăiată cu boierul. Fără a-i spune
care puţini ştiu că a jucat un rol însemnat în cine-i tatăl său adevărat şi neavând copii, prinsese
procesul dezrobirii ţiganilor în secolul al XIX-lea… drag de dânsul. Îl îngrijea şi-l îmbrăca exact ca pe
Simţeam că bunul meu prieten, conu’ Alecu are chef un cuconaş, îi pusese un dascăl să-l înveţe carte
de o poveste de-a lui, una din acelea care ne ţineau şi-l folosea ca fecior în casă şi bucătar. La o vreme,
cu sufletul la gură chiar dacă ne lăsau spre sfârşit cam pe când Dincă avea cam douăzeci de ani,
o mare amărăciune în suflet. Mde, cunoaşterea are merseră împreună într-un voiaj la Paris.
şi ea preţul ei… Acolo feciorul, om cu multă carte pentru
- Cum aşa, coane Alecule, că doar desfiinţarea acele vremuri, frumos, inteligent şi cu maniere,
robiei s-a produs mai întâi în Imperiul Austriac frecventează cercuri culturale-gazetăreşti şi se
pe vremea lui Iosif al II-lea în 1786, iar la noi, în îndrăgosteşte de o franţuzoaică, Clementina, pe
Moldova în 1855, cu un an mai devreme decât în care cucoana Profira, suflet milos şi înţelegător, o
Ţara Românească pe timpul lui Barbu Ştirbei. ia în serviciul ei ca să nu-i rupă inima băiatului.
- Dacă am avea scenarişti care să se ocupe Numai că, odată ajunşi la Iaşi şi aflând că iubitul ei
şi de marile istorii ale trecutului nu numai de era rob, fata nu a putut înţelege situaţia şi a început
metehnele prezentului poate că s-ar putea realiza să-l trateze cu răceală. Cucoana Profira însă, nu
un film deosebit după această poveste… Deşi voia să-l dezrobească aşa cum făcuse dumnealui,
precum bine ştii… logofătul Dumitrache, cu mama lui Dincă, fosta
Ei, dar hai să o luăm de la capăt, dar numai roabă, Maria. Stăpâna ţinea la el şi voia să-l aibă

22
BUCOVINEI Octombrie 2021

în preajmă, până la moarte. Nu au avut efect nici de amintirea lui Dincă, care-l întâmpinase în
intervenţiile ori insistenţele prietenilor casei care seara aceea, la palatul cantacuzinesc mai ceva
ştiau deja povestea şi nici chiar ale domnitorului ca pe Dumnezeu văzând în el salvarea vieţii sale.
Grigore Ghica, nepotul cucoanei Profiriţa, care Stăpânii aveau a primi de la buget câte opt galbeni
a venit la logofeteasă într-o seară, de la sfârşitul pentru vătraşi ori lingurari (meseriaşi) şi câte
lui noiembrie 1855, rugând-o să-l elibereze pe patru galbeni pentru lăeşi. Mulţi dintre boieri au
Dincă, chiar oferindu-i în schimb alţi vreo sută de aplicat măsura imediat, refuzând despăgubirile.
vieţuitori robi. Intre aceştia a fost şi colonelul Mihail Kogălniceanu
S-a lovit însă de o straşnică împotrivire. În cel care şi-a dăruit chiar leafa de căminar pentru
toiul discuţiilor Domnul a aflat şi că băiatul este fondul despăgubirilor.
feciorul logofătului şi al roabei Maria, fosta ei Astfel, Moldova intra în rând cu ţările
cameristă. Iubindu-l părinteşte, ca pe propriul progresiste ale Europei vestice, unde sclavagismul
ei copil, bătrâna lipsită de urmaşi ţinea să-i dea fusese desfiinţat. Luând exemplul Moldovei,
cartea de iertare (eliberare) şi o parte din avere Muntenia curmă şi ea robia ţiganilor la 8/20
numai la săvârşirea ei din viaţă. Nu se putea februarie 1856, prin decretul lui Barbu Ştirbei.
despărţi de el şi-i era teamă să nu plece după Prin gestul lui nefericit, Dinică grăbise
Clementina, spunând că semăna leit cu răposatul desfiinţarea robiei, insultătoare spiritului
soţ, Dumitrache, când era tânăr: „blând, ascultător, vremii, actul domnitorului Ghica fiind urmat de
cuminte, deştept, frumos“ şi că nu putea trăi fără emanciparea cugetării, suprimarea cenzurii şi
să-l vadă. învoirea apariţiei gazetelor unioniste.
Aici, eu unul, am un fel de bănuieli, însă le ţin S-ar putea spune deci că un rob ţigan a
pentru mine căci o asemenea îndârjire nu vine chiar determinat o schimbare majoră în istoria modernă
dintr-o iubire fără gând de păcat, oricât de curios a ţării, aducând-o mai aproape de idealurile
ar părea...Cert este că la plecarea domnitorului, iluministe ale vremii. Dar cine mai ştie acum acest
în capul scării îl întâmpina Dincă, aşteptând cu lucru?
sufletul la gură răspunsul. Ciudata iubire a logofetesei a distrus-o
Destul de îngândurat, acesta încercă să-l sufleteşte, iar după sfârşitul tragic al lui Dincă,
încurajeze, spunându-i să mai aibă răbdare câteva cucoana Profira s-a retras în schimnicia zidurilor
zile. Bietul băiatul însă nu a mai avut. A luat un veşnic îndoliate şi a închis pentru totdeauna
pistol şi a împuşcat-o pe Clementina, zburându-şi primitorul său salon din Podul Verde. Închinându-
apoi şi lui creierii. şi restul zilelor şi toată averea Spitalului Sf.
Vestea a întristat capitala, dar şi pe domnitor. Treime - Paşcanu, aşezat în conacul de vară de pe
Acesta era tulburat şi pentru că nu avusese tăria să dealul Morilor de Vânt, unde-i acum Spitalul de
curme imediat robia lui Dincă, făcându-l şătrariu Ftiziologie, coana Profira s-a stins „ca o candelă“,
sau sluger, ranguri ce-l puteau slobozi din robie, cerând Creatorului iertare pentru „răul ce a făcut
cum o avertizase pe logofeteasă. Om corect, el a lui Dincă“, aşa cum spun cronicile vremii.
cerut Divanului să ia măsuri pentru dezrobirea Spitalul îl începuse din vara anului 1850
mulţimii ţiganilor particulari (de pe moşiile logofătul, obţinând hrisovul domnitorului Grigore
boierilor), fiindcă acei ai statului şi cei mănăstireşti Ghica să ia din „ţava târgului opt măsuri de apă“
fuseseră eliberaţi pe timpul domniei lui Mihalache pentru ograda spitalului „ce înfiinţează pe locul
Sturza încă din 1844. În ziua următoare, joi 28 d-sale din Tătăraşi“ şi „două măsuri“ la cişmeaua
noiembrie 1855, pe adresa Sfatului administrativ, „ce voeşte a înfiinţa la poarta acelui spital“.
sosea Ofisul domnesc nr. 1166, prin care se cerea Terminându-se lucrările, la deschiderea sa,
anularea sclaviei din Moldova, vorbindu-se de o trecea sub oblăduirea medicală a epitropiei „Sf.
meteahnă insultătoare pentru spiritul progresist al Spiridon“, printr-un act ce ar trebui citit şi răscitit
vremii, propunându-se şi despăgubirea bănească de toţi marii dregători şi politicieni ai vremurilor
a stăpânilor. Sfatul ţării îşi însuşea documentul, noastre, dar şi de doctorii care au pe buze
lăudând această iniţiativă în Gazeta de Moldavia privatizarea spitalelor statului, fără să se gândească
nr. 94. la sănătatea miilor de semeni necăjiţi, târgoveţi şi
La 3 decembrie conform calendarului actual, săteni aflaţi în mari lipsuri şi gravă sărăcie. Iată
problema se discuta în Divan, adop-tându-se cum suna actul de trecere: „Onoratei generalnici
proiectul de lege propus, iar duminică 11 decembrie epitropii a «Sfântului Spiridon». Având pe de o
se promulga prin decretul numărul 48. Domnitorul parte în privire că din toate clasele societăţii nici
îl semnase cu mâna tremurând şi sufletul răscolit una nu este mai vrednică de compătimire şi mai

23
Nr. 3 (28) SURÂSUL

însemnată prin numărul ei decât ace sărmană şi de 16/28 octombrie când seara prin faţa lui s-au
muncitoare, pentru care sănătatea este singurul petrecut mari manifestaţii de simpatie, cu torţe,
avut ce-i înfăţăşează mijloacele de vieţuire, iar aclamaţii şi muzică, iar domnitorul şi însoţitorul
pe de alta că în întâmplare de boală, din lipsa său, ministrul Lascăr Catargi, au salutat mulţimile
îndemânărilor de căutare pătimaşii din acea clasă din balcon. Principele nu mai venise la Iaşi din
chiar când scapă cu zile, zac un îndoit şi întreit 8 iunie 1873, iar calda manifestare de simpatie
timp, care adesea ori îi nevoiesc de a înstrăina şi avea scopul de a alunga tristeţea din sufletul
cea ce pot avea pe lângă ei, până ce în sfârşit, ajung musafirului, aflat în mare cumpănă din cauza
în cea mai ticăloasă stare de mizerie, supt iscălitul luptelor politicianiste ale dregătorilor celor două
mişcat de dorinţa de a scăpa măcar un mic număr mari partide ale vremii care îl aduseseră în pragul
de o asemenea soartă, m-am îndemnat de a face şi abdicării, mai ales după amplele manifestaţii
eu în măsura mijloacelor mele un spital cu hramul anti-dinastice de la Bucureşti, din anul 1871, unde
Sfintei Treimi în mahalaua Tătăraşilor de aice din desigur nu lipsiseră deloc interesele străine pe
oraş. lângă cele din interior ale Brătienilor, Roseteştilor,
Învrednicindu-mă sfânta Pronie a-l săvârşi, Bibeştilor, dar şi ale cuziştilor, puternici mai ales
prin aceasta, vin a-l închina Ospitalului Central al în Mehedinţi, care voiau readucerea lui Cuza la
«Sfântului Spiridon»“. Domnie.
Partea medicală o încredinţase vestitului În fine, nu mai intru în amănuntele acestor
doctor Russ. Dragul lor „ospital” fusese înzestrat mişcări, dar cert este că aici, la Iaşi, domnul a
cu 100 de crivate (paturi) slobode de plată, dându-i avut un sprijin neaşteptat, cel mai probabil fiindcă
pentru întreţinere dughenile de la uliţă, plus venitul ascultase sfaturile mitropolitului Iosif Naniescu şi
moşiilor Tăuteşti şi Vinderei. Acei ce cutezau a investise mult în reconstrucţia oraşului.
pretinde bani ori foloase de la suferinzi erau puşi Aşa se explică şi o altă vizită în Moldova a
sub semnul blestemului ceresc. Ce vremuri, dar şi domnitorul Carol I atunci când, însoţit de vărul
ce oameni! său, Gustav, principele moştenitor al Suediei şi
- Dar oare de ce nu l-o fi dezrobit coana al Norvegiei, ajungeau la Iaşi marţi 17 aprilie 1879.
Profira pe acest nefericit, fiindcă totuşi ea pare a Acum avea de rezolvat o altă mare problemă care
fi un suflet bun şi plin de înţelegere!? zdruncina liniştea ţării: modificarea articolului
- M-am gândit şi eu de multe ori la lucrul şapte din Constituţie, astfel încât să dispară
acesta! Ar putea fi un complex oedipian sau poate inegalităţile social-politice cauzate de motive
un sentiment mult prea egoist de proprietate, o religioase. Aceasta era, printre altele, o cerinţă a
trufie care o făcea să se opună oricărei raţiuni, marilor puteri întrunite în Conferinţa de la Berlin
dar foarte posibil şi faptul că tânăra Clementina (iunie-iulie 1878), după războiul din 1877 şi stârnise
nu-i prea plăcea şi nu o considera potrivită pentru discuţii politice mai ales în Moldova, unde se afla
dragul ei copil adoptiv. Greu de spus şi nu aş dori să o mare masă de evrei veniţi de peste graniţe, mulţi
mă încarc cu păcatul suspiciunilor neîntemeiate… emigranţi economici fără forme.
- Casa însă, din câte ştiu eu, se numeşte şi Întruniţi în marele salon de la etajul palatului,
Cozadini. Care este povestea acestui nume? parlamentari, miniştri, politicieni, reprezentanţi ai
- Eii, după unire, casa a fost vândută lui bisericii şi ai comunităţii evreilor au discutat intens,
Grigore Cozadini, apoi trecută ca proprietate a găsindu-se o formulare acceptabilă: „Diferenţele
fratelui său, Dimitrie Cozadini şi aşa i-a rămas de credinţe religioase şi confesiuni nu constituie în
numele, iar istoria sa a cunoscut multe suişuri, România o piedică spre a dobândi drepturile civile
dar şi inevitabile coborâşuri. Aceşti Cozadini erau şi politice şi a le exercita.“ La 13/25 octombrie
o familie de boieri ale căror origini greco-italiene 1879, modificarea se aproba prin lege, după care,
se spunea că merg până prin secolul al XIII-lea, marile ţări europene confirmau Independenţa de
iar eu nu am alte informaţii mai precise. Oricum, stat a României, în 8/20 februarie 1880.
Sultana Cozadini a fost mama lui Alexandru Ioan Astfel Palatul Cantacuzino, poreclit al
Cuza ceea ce plasează familia în rândul boierimii Dezrobirii pentru implicarea sa în actul emancipării
de mijloc din punctul de vedere al averilor. ţiganilor, intra a doua oară în legendele oraşului
Începând însă cu toamna anului 1875, când cu un rol asemănător, fiind socotit de străbunicii
palatul lui Dimitrie Cozadini devenea vremelnică romanţioşi locul unde, după febrile căutări şi
reşedinţă domnească, această casă a trăit discuţii furtunoase, se găsise calea izbăvirii ţării
evenimente cu mari implicaţii istorice. de păcatul deosebirilor religioase între cetăţeni şi
Principele Carol I a fost găzduit aici în ziua se deschidea drumul egalităţii tuturor locuitorilor

24
BUCOVINEI Octombrie 2021

pământului românesc. ale vremii. După cum ştim suverana se implicase


Apoi, în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, activ în activităţi de îngrijire a spitalelor de răniţi,
palatul a fost cumpărat de stat pentru Corpul IV a copiilor orfani, dar şi în cele de reprezentare şi
de armată şi trăia zile de mari prefaceri pentru protocol când regele se găsea pe front. După război
serviciile militare. Se reîmpărţeau odăile, ograda păstrându-se încă un timp mobilat la dispoziţia
din spate umplându-se de grajduri în jurul fântânii reginei, Corpul IV de Armată a organizat aici
din spate, pentru nevoile cailor ofiţereşti ce ţineau Muzeul Antic militar menţionat în Ghidul oraşului
locul maşinilor de astăzi. Noile construcţii se aliniau Iaşi din anul 1926.
de-a lungul gardului către strada Coroi, numită Mai târziu aici se instala Institutul de educaţie
acum Pogor. Aici a fost cartiruit Comandamentul al fiicelor de militari, „Regina Maria“, care a
Corpului, Brigada de artilerie, Serviciul de Geniu şi funcţionat până la ultimul război când fosta casă
alte unităţi militare. cantacuzinească avea să trăiască zile cumplite şi
În mai 1893, palatul era locuit de principele dureroase. În clădirea şi-n curtea, înconjurată de
moştenitor Ferdinand, venit împreună cu grilajul înalt cu ţepuşe, s-a instalat mai întâi un
primul-ministru Lascăr Catargi să pună piatra lagăr pentru militarii sovietici luaţi prizonieri de
fundamentală la noul sediu al Universităţii ieşene ce trupele române, iar după 23 august 1944, pentru
se construia pe dealul Copoului. După terminarea militarii români, germani şi italieni căzuţi captivi
lucrărilor noii clădiri universitare, sosind pentru ai trupelor sovietice în marea bătălie de la Iaşi.
inaugurare şi regele Carol I cu regina, între 19-23 Amintirea acelor zile sângeroase va rămâne
octombrie 1897, clădirea devenea din nou palat imprimată pe pereţii încăperilor şi culoarelor
regal, cu audienţe, recepţii festive, mese bogate şi unde, scrise cu creionul, cărbuni, cuie sau sânge
o întâlnire a reginei cu doamnele ieşence însoţite erau sute de apeluri disperate în limbile română,
de copiii lor. Marele salon a găzduit şi un inedit franceză, germană, rusă, letonă, ucraineană şi
spectacol prezentat ad-hoc de vlăstarele marilor altele, sub care semnaseră, dând adrese, foştii
familii. captivi, cu speranţa să fie anunţaţi părinţii, soţiile,
Tot în Palatul Corpului IV de armată era copii, pentru a avea o ultimă ştire despre soarta
instalată întreaga familie regală cu regele, regina, lor. Alcătuiau, într-un fel, un capitol inedit din
principele moştenitor Ferdinand şi soţia Maria cu Letopiseţul Durerii celui mai necruţător război.
fiul lor Carol (viitorul rege Carol al II-lea) prezenţi Începând de prin 1945, reparată şi spoită
la Iaşi în zilele de 1-7 octombrie 1904, pentru în grabă, vechea zidire era dată în stăpânirea
resfinţirea bisericilor Sf. Neculai Domnesc şi Trei studenţilor politehnişti, devenind mai târziu
Ierarhi, după ample lucrări de refacere. Căminul „Ion Niculi“ după numele fostului tipograf
Spre mijlocul toamnei anului 1911, între 25 şi ieşean, ales membru al Consiliului de Stat. Socotind
30 septembrie, sărbătorindu-se semicentenarul că fac o faptă bună, unii dintre studenţi rădeau
Universităţii ieşene, de faţă cu emisarii cu răbdare varul şi scoteau la iveală apelurile
universităţilor europene, a venit din nou la Iaşi disperării pe care le trimiteau apoi adreselor
familia domnitoare cu regele, regina, principii indicate. Mesajele erau citite chiar şi de rectorul
moştenitori Ferdinand, Maria şi copiii. Fuseseră, ca Kalinicenco, cel care, îndurerat de lectură, îşi
de obicei, cazaţi în Palatul Cantacuzino-Paşcanu. ţinea în palmă bărbuţa de intelectual de tip vechi
Îl preferau pentru frumoasa aşezare, spaţiul larg al Rusiei revoluţionare.
al încăperilor, parcul cochet cu multă vegetaţie şi Din anul 1965 soarta clădirii se schimbă
curtea discretă, rânduită şi păzită de militari. radical parcă spre mulţumirea coanei Profira cea
La intrarea noastră în Primului Război care, aflată acum în ceruri, va vedea cum copiii
Mondial, după catastrofa militară a primelor luni şi de care ea nu avusese parte vor deveni stăpânii
căderea capitalei sub ocupaţie, în noiembrie 1916, de drept şi de fapt ai palatului. Aici funcţionează
Iaşii au devenit capitala de război a ţării. Familia acum Palatul Pionerilor, numit după 1989 Palatul
regală cu regele Ferdinand, regina Maria, principii Copiilor semn că Preabunul are planurile sale şi,
şi principesele s-au instalat tot în acest palat. chiar dacă noi nu le înţelegem, numai ele duc la
Vor locui aici până în noiembrie 1918 când, după împlinirea destinului.
eliberarea ţării, se vor în-toarce la Bucureşti.
Însă cum în ianuarie 1917 regele primise fostul
palat a lui Cuza din Lăpuşneanu, ca reşedinţă
oficială de lucru, palatul din Copou se considera al Mihai Batog-Bujeniţă
Reginei Maria fiind vizitat de marile personalităţi

25
Nr. 3 (28) SURÂSUL

LANESCU ȘTEFANIA, BIBLIOTECARA NOASTRĂ


(1920 – 1996)

Cu mult timp înainte exista un plan de producție care trebuia îndeplinit, după
să apară scrisorile de care puteai citi și învăța. În anii `50, `60 ai secolului
mulțumire, diplomele, trecut, statul finanța toate instituțiile și activitățile
medaliile și decorațiile, culturale, se edita multă carte, se dotau bibliotecile cu
titlurile acordate de stat zeci de mii de volume. În câțiva ani, biblioteca comunală
unor personalități cu din Vama a ajuns la un număr de 20.000 de volume,
merite deosebite, poporul, remarcându-i pe cei mai de ocupând un spațiu generos, cu mobilier, cu sală de
vază, care au făcut ceva pentru comunitate, le-a acordat lectură, cu plante ornamentale și cu flori și, evident,
distincția verbală de „om care sfinţeşte locul”. Asemenea cu mulți cititori, numărul acestora variind, în timp,
oameni au existat în toate epocile, în toate regimurile de la 800 la 1350, ceea ce pentru o localitate cu peste
politice, indiferent de cine deţinea şi exercita puterea de 6000 locuitori este, cu adevărat, remarcabil. Faptul că
stat, indiferent de condiţiile social-economice, de nivelul biblioteca a ajuns un loc frecventat de copii și tineri, dar
de cultură și educație, erau ei așa, acești oameni, cu un și de oameni maturi, îl datorăm bibliotecarei Ștefania
cap mai sus față de ceilalți, se vedeau de departe, dacă Lanescu, felului în care ea a știut să-i atragă pe copii
voiai să-i vezi, altfel erau oameni obișnuiți și nici, măcar, și pe maturi, o vorbă bună, o recomandare, o acțiune
nu voiau să fie luați în seamă. specifică bibliotecii: întâlniri cu scriitorii, seri de poezie,
Printre cei care s-au zbătut să facă binele pentru prezentări de carte, evidențierea cititorilor pasionați,
ceilalți, într-o perioadă cu păcatele ei, s-a remarcat concursuri gen „cine știe câștigă” etc. Vizitatorul era
Ștefania Lanescu, care s-a identificat cu „omul care impresionat de sala de lectură, de mobilierul adecvat,
sfințește locul”. S-a remarcat prin bunătate, dăruire și astfel dispus, ca să poți avea acces la rafturile cu cărți, de
pasiune, avea pentru toți o vorbă bună, calități care au plantele ornamentale și de flori, multe flori, care dădeau
însoțit-o toată viața, ceea ce explică, în mare măsură, o notă de distincție. Răspândirea cărților în comună,
rezultatele remarcabile în răspândirea cărții și culturii manifestările cu cartea, cele amintite și altele, s-a putut
în masă largă a cetățenilor. Venită în Vama în anul 1946, realiza prin organizația de femei, Comitetul comunal al
după un refugiu prelungit, împreună cu soțul Lanescu femeilor al cărui secretar era Lanescu Ștefania. Nu e de
Constantin și de mână cu un copil, Doina, și-au făcut mirare că 70% din numărul cititorilor cu fișă de lectură
un rost într-o localitate aglomerată de refugiați din era format din femei, gospodine din sat, crescătoare de
toate teritoriile pierdute de România după război. După animale, cele care țineau gospodăria și casa, care coseau,
ce a lucrat ca secretar la Școala Vama și ca educatoare țeseau, lucrau la costumele populare atât de apreciate,
la grădiniță în perioada 1948-1955, și-a găsit un loc la aveau timp să participe și la activitățile artistice de la
biblioteca comunală, care funcționa în noua clădire Căminul Cultural. În Vama, poate chiar în toată zona
impunătoare din centrul comunei a Căminului Cultural. de munte, femeile care îngrijeau vitele luau și banii pe
Pentru postul de bibliotecară a trebuit să facă cursuri laptele contractat cu statul. Din datele prezentate de
de calificare la Biblioteca regională Iași, Lanescu Ștefania, la Conferința Națională
Palatul Culturii – 1 iulie – 1 septembrie 1959. a Femeilor (1966) reiese că femeile erau
Adeverința de absolvire arată că „Tovarășa prezente atât în activitățile economice,
Lanescu Ștefania, născută în comuna cât și în cele cultural-artistice: Diacon
Mănăstirea Cașin, raionul Tg.Ocna, Elisabeta, Popescu Eugenia, Ungureanu
regiunea Bacău, în ziua de 16 august 1920, a Nastasia, Lucan Saveta, Axentoi Glicheria,
absolvit cursul de calificare ca bibliotecară, Lucuțar Virginia, Țigănescu V., Luțic N.,
obținând calificativul la specialitate 10 și la Froicu Maria (remarcată pentru lucrările
cultură generală cu 9”. Ba, a semnat și un de bună gospodărire și înfrumusețare
angajament că va lucra, după calificare, cel a comunei), Baltag Aurica, Sasu Viorica,
puțin 3 ani la bibliotecă. Nu era nevoie de Istrate Glicheria, sunt doar câteva exemple.
nici un angajament, era omul potrivit la Răspândirea cărții în masa largă a
locul potrivit. cetățenilor se realiza prin cercurile de
Activitățile culturale, activitatea cu lectură, 35 la număr, răspândite uniform
cartea, toate erau subordonate, potrivit în toată comuna, pe grupuri de case, cu
concepției de atunci, activității de producție, câte o responsabilă de cerc, șezătorile

26
BUCOVINEI Octombrie 2021

satului erau un bun prilej de a pune mâna pe o carte, de întreagă, începuseră tăierile și economiile, apoi s-a ajuns
a cunoaște și altceva, în afara lumii satului. Între timp și la o normă forfetară, dar Lanescu Ștefania a rămas la
rafturile de cărți, venite prin cooperativa de consum, se cărțile ei. Avea bucuria că nu fusese uitată, nici după
goleau formând biblioteci personale; era o perioadă când pensionare, era chemată la acțiunile comemorative, la
se „purta” cartea! semicentenarul bibliotecii orășenești Câmpulung, de
Se părea că toate merg spre bine, înflorea și prietena ei de o viață, doamna Vranău, nici cititoarele
bibliotecara noastră cu fiecare floare din sala de lectură ei, nici foștii elevi n-au uitat-o, o vedeau în grădinița ei
(florile ei!) și cu fiecare pachet de cărți. Avea mereu același de flori, o întrebau, i se cereau sfaturi, era o prezență
zâmbet și aceeași vorbă bună pentru toți, continua să căutată. N-am uitat-o nici noi, o evocăm spre aducere
atragă cititori, să recomande, să primească vizitatori, în aminte, a fost o flacără care a ars pentru semenii ei.
„biblioteca ei”, devenind o oază de calm și de liniște. Apoi
ceva se schimbase, biblioteca nu mai funcționa cu normă Ion Cernat

CUM AM GĂSIT-O PE NEFERTITI


* aveam la îndemână, am constatat că băteam pasul pe
Începând din primăvara loc...
trecută și continuând peste Am abandonat acele însemnări inutile și am lăsat
vară și, la fel, în primăvara lucrurile să se așeze de la sine... Abia anul acesta, poate
aceasta și vara, având mereu pe o formă de sensibilitate mai mare, am realizat că nu
fereastra biroului deschisă e doar cântecul de cuc, aflat între case și grădini, ci este
auzeam din cartier un cuc și un ecou anume, ecou de pădure... Mi-am amintit că
cântând... Locuiesc, nu am ascultat cucul cântând primăvara nu doar în satul
chiar la marginea orașului, copilăriei, ci și în alte sate din țară și că acel ecou de
însă la limita între un cartier cu blocuri și o zonă cu case pădure sau de livadă era, în funcție de loc, mereu altfel...
la curte, multe transformate în vile după 1990, cu unul sau Însă cucul acesta, ce se statornicise în cartierul din
două etaje... O zonă care a avut noroc, sunt și altele unde, vecinătate, cânta ca la mine acasă, la Schitul lui Dragoș
casele vechi, fiind vândute masiv, s-au construit zgârie Vodă... Același ecou de pădure, ce dădea o anumită
nori sau adevărate enclave cu clădiri pentru birouri... „personalitate” , un anumit profil cântecului... Observase
Aici zona a rămas cum era, aceleași străduțe, blocurile, cu ani în urmă un prieten scriitor, și când e vorba de
apoi casele acelea modeste, cu grădini cu boltă de viță spirit de observație nu te poți pune cu scriitorii, că eu
de vie, uneori, când s-a întâmplat să fie și oameni chitiți aș fi plecat din sat luând și satul cu mine, însă chiar așa
pe afaceri, a apărut și câte o terasă, unde se mai adună să iau cu mine și cântecul de cuc, mi se părea prea mult.
vecinii la o bere, la un mic, la o vorbă... Un fel de centre Și până într-o zi...
locale de supraveghere, cum am băgat de seamă. Așadar, „Gata”, mi-am spus!...
cam de acum un an, am început să aud cucul cântând... Știam cât timp durează o repriză de cântat, eram
Poate, s-o fi rătăcit, aici în cartier, vreun cuc... Sau cine deja îmbrăcat și cum auzeam cucul, coboram din bloc
știe pe unde prin țară, l-o fi prins careva cu talente la și căutam să mă îndrept către locul de unde părea să
cățărat și l-o fi adus la el în grădină, cu cuib și cu cucă. vină cântecul... În câteva zile doar am identificat ...casa și
Sau... fereastra de unde cânta cucul... Și surpriză, la al șaptelea
Odată, poate într-o stare mai proastă, intrasem la drum, văd acolo, la portiță, o femeie...
idei...
Poate am eu auzenii?! Mai știi... *
Și cum obiceiurile din vremea când lucrasem în - Te așteptam, mi-a spus ea. Știam că locuiești aici
cercetare au rămas, lupul își schimbă părul da năravul în cartier. Și știam că o să vii să vezi de unde cântă cucul...
ba, m-am apucat „să cercetez” fenomenul ...
Îmi notam ziua și ora la care auzeam cucul cântând, *
timpul cât cânta, și cât tăcea... După câteva luni de
observații conștiincios notate într-un caiet pe care-l
Iftimie Nesfântu
27
Nr. 3 (28) SURÂSUL

BUCHETUL DE LILIAC
- partea a doua -

Când urcă în eleganta Ovidiu uitase de ea? Aceste întrebări o măcinau și o


mașină, Kati simți un nod răneau. Sunase la un prieten, dar acela nu știa nimic
în gât, salută și întinse și Kati nu a mai insistat.
mâna spre mâna întinsă Soneria o trezi din starea de amorțeală, „Ce
a bărbatului. „Eu sunt bine, iată s-a întors, of!”, suspină Kati și deschise ușa.
Vicențiu, tu eşti pupila În ușă era un bărbat ca un fluture gata să-şi ia zborul.
Victoriei... ”, zise bărbatul Avea un imens buchet de liliac pe care-l întinse
râzând. Kati se miră de familiaritatea bărbatului și tinerei și-i spuse cu glas poruncitor,: „În cinci minute
șopti un da gâjâit. Acesta încă îi ținea mâna în mâna lui ești gata, Victoria te așteaptă! Victoria sărbătorește
strângând-o delicat. Kati îsi retrase mâna cu putere, succesul pupilei ei!” Kati se aranjă fără chef, nu dorea
spuse bărbatului că se grăbește, că este așteptată, că să o supere pe mama Victoria, dar nici nu dorea să
nu dorește să se facă așteptată. meargă.
„Ești o persoană interesantă și uimitor de Ajunsă în mașină nici nu băgă de seamă că
frumoasă!”, spuse râzând bărbatul. Am o surpriză, bărbatul a schimbat traseul, îndreptându-se spre
avem o oră la dispoziție și vreau să-ți arăt un loc câmpul copilăriei sale. De fapt nici o mai interesa, se
minunat unde mergeam cu Victoria când eram simțea abandonată în mijlocul unui ocean.
copil. Ea picta, eu alergam după fluturi, ascultam Bărbatul opri mașina coborî din mașină, deschise
muzica divină a câmpului și doream să fiu asemenea cu un gest elegant portiera mașinii și făcu o piruetă,
fluturilor. Uite, visul mi s-a împlinit sunt un fluture, care tinerei i se păru drept un gest caraghios și o luă
dar un fluture trist ...zbor si zbor pe toate florile, în brațe învârtind-o ca într-un dans. Apoi o săruta
caut un timp al meu, aici este timpul meu. Păcat de delicat pe frunte, zicându-i : „Hai, Cicoarea mea să-
visul mamei, ea credea că voi picta, dar iată, eu sunt ți arăt apusul soarelui după această colină.” O luă de
un fluture.” Kati îl privi uimită și disperată, zicând: mână și voi să facă câțiva pași. Tânăra se împotrivi,
„Lasă câmpiile și fluturii, eu trebuie să fiu la sala de izbucni în plâns și-l rugă să o ducă cât mai repede la
festivități. Nu pot întârzia, nu vreau nimic mai mult.” Victoria.
Bărbatul acceleră și porni cu o indiferență totală Bărbatul rămase uluit și imediat făcu un gest
spre sala expozițională. „Ești regină și regina trebuie de iertare, se urcară în mașină, pornind spre casa
așteptată”, mai spuse bărbatul, apoi tăcu preocupat mamei, care îi aştepta.
de trafic. Cina a fost tristă, Victoria înțelegea tăcerea
Succesul a fost deplin. Victoria a făcut ca toate tinerei, dar nu înțelegea cumințenia fiului pe care îl
tablourile să nu treacă neobservate. Steaua tinerei știa un ștrengar pus pe glume și voie bună.
pictorițe începuse să strălucească. Kati s-a întors acasă cu un taxi, nu a mai dat
Kati își dorea ca acel moment să-l fi trăit alături niciun telefon. A adormit în fotoliu, spre ziuă regreta
de Ovidiu. În prezența lui simțea o bucurie lăuntrică. că nu a plecat să-și vadă și ea familia.
Acum el era cu mama bolnavă, nu înțelegea ce s-a Ovidiu a sunat-o pe la 7, înainte ca ea să plece
întâmplat, înțelegea că uneori este departe de Ovidiu la școală, spunându-i precipitat că mama e în stare
atunci când el este în casa părintească. Acum era și gravă, că rinichii nu-i funcționează și, dacă ar fi cazul
mai departe, iar ea era mai tristă ca niciodată. Nici și este compatibil, îi donează un rinchi. Apoi a închis
o vorbă de felicitare venită din partea publicului nu convorbirea ca și cum tânăra ar fi cauza acestei
o atingea, zâmbea într-un anume fel, dar în suflet îmbolnăviri. Devastată și confuză a plecat spre școală
simțea un vifor. încercând să accepte această nouă stare a soțului ei
S-a întors acasă singură, mergând pe jos și cu drag. Următoarele două zile au trecut triste și goale.
mâinile atârnându-i de-a lungul corpului ca două A treia zi când s-a întors de la școală a găsit în fata ușii
scânduri inerte. Lacrimi grele i se rostogoleau pe de la apartament un superb coș cu liliac. Printre flori
față, nu vedea drumul, nu înțelegea rostul acestei era un mic bilet prin care era anunțată că Victoria
zile. Ajunsă acasă, telefonă lui Ovidiu, voia să-l audă... o așteaptă la cină. Kati simți cum obrazul îi arde și
Nu voia să-i spună nimic despre expoziție, voia doar inima îi bate altfel.
vocea lui. Telefonul suna îndelung, nimeni în casa „Cicoarea mea”, șopti bărbatul, „vrei să privim
familiei lui Ovidiu nu era în acel moment acasă? Oare apusul soarelui?”

28
BUCOVINEI Octombrie 2021

„Vreau”, răspunse tânăra. Au mers pe câmpul de „Bună ziua, doamna X, aveți o recomandată!”
sub colină, au privit cerul îndelung, au ascultat glasul Kati citi și căzu în deznădejde, Ovidiu o chema la
vântului prin crâng, s-au plimbat unul lângă celălalt, divorț, motivul era unul absolut halucinant. Voia să o
cu frică să nu se atingă, nici măcar mâinile lor să nu știe liberă și fericită înainte de-a afla că el nu poate fi
se atingă, nici sufletele și nici ochii de cicoare. de folos nimănui, nici mamei, nici măcar lui.
Ovidiu se schimbase total și în mod nejustificat.
Mergea la școală, dar orele erau un calvar. Aștepta ***
o decizie medicală, starea mamei nu era bună, iar
primăvara venea din nou în viaţa lor de tânără familie. Va urma...
În ziua următoare Kati primi la școală un coș cu
flori de liliac . Crezu cu înflăcărare că Ovidiu vede și
el primăvara, dar ... privirea îi căzu pe un bilet în care Prof. Emilia Popescu Rusu
scria: „Liliacul va înflori prin albastru violet din ochii
tăi, cicoarea mea. Victoria te așteaptă la cină!”

FAȚETELE IUBIRII
Într-acest existențial viață să capteze atenția, autorul abstract se crede
terestru și limitat, multe coparticipant/„martor” la evoluția și drama cuplurilor
umbre și lumini ne pot prezentate în detalii de arhivă.
împresura. Dintre toate Expozeul auctorial este captivant, tocmai prin
artele, literatura rămâne tonul sfătoșelnic în învăluirea faptelor care compun
cea care le va dărui existențialulpersonajelor sale. Și astfel, lectorul este
veșmânt artistic, plăsmuiri îmbiat dinspre mit spre epoca modernă. Dar și ceva
subiectivizate, învăluiri mai mult. Lectorul poate deveni co-participant la
într-un univers arhaic sau rafinat. expozeul propus de narator, prin confruntarea
Plasat la granița dintre naratorul concret și cel (ex post facto) cu studii de specialitate, dicționare,
abstract, instruit la școala filosofilor greci, scriitorul vizionarea de producții cinematografice, consultarea
Lucian Ciuchiță știe să-și drămuiască gândurile canalului online „Historia” etc.
atâta timp cât se află sub vraja Apreciem preferința
maestrului său, Pitagora. Și-n scriitorului Lucian Ciuchiță
așa mod, Poveștile de iubire în pentru concretul existențial și
vremuri de război (Editura „Ecou plăcerea de a se „metamorfoza”
Transilvan”, Cluj-Napoca, 2021), (atribut specific zeilor), invitându-
recentă proiecție romanescă, și, concomitent, lectorii săi înspre
dobândește o oară de unicitate. același „joc” al fantasticului: „Am
Precum străbunilor filosofi fost sclav egiptean în Roma lui (...)”;
greci, și lui Lucian Ciuchiță îi „dar și un nobil de seamă la curtea
place să filosofeze despre viață, și lui (...)” etc.
ceva mai concret, despre o nobilă Cifra „șase”, care
virtute, iubirea. În adevăr, iubirea simbolizează „încheierea unui
este ca o rază de soare pentru drum, a unui ciclu, a unei evoluții”
ființa umană. Și așa ar trebui să fie. (conform Dicționarului de
Meritul de necontestat al Simboluri), se dorește „un șase la
autorului este dorința de a-l puterea a șasea”, o refacere a unor
determina pe cititor să pătrundă traiecte existențiale, „anterioare”,
în intimitatea eroilor săi care sunt, „Pitagora putând fi Eu [naratorul],
în fapt, eroii istoriei universale. sau chiar Tu, Cititorule”. Și cu
Și pentru ca „povestea” lor de atât mai mult ne lăsăm curtați

29
Nr. 3 (28) SURÂSUL

în această învăluitoare fantasmă,cuceritoare Și răsfoind foile Istoriei recente,„iubirea”


perspectivă. în zilele „revoluției” din ’89 este tapetată cu o
Și ce descoperim? Nu este solicitată doar dramatică triadă: frig, foame, frică. Și cum vizualul
„memoria intertextuală” a cititorului, ci chiar ceva (acelui„prezent”) alimenta minciuna,doar un zâmbet
mai mult, înfrățirea autor – lector. Atrage atenția fecioresc, de prințesă, putea mângâia clipele de
conceptul romanesc al scriitorului care se menține în groază; clipe de groază care dominau orașul și țara.
aceeași linie a metatextualității, prin întrepătrunderea Naratorul ne supune unui examen. Compară
nivelurilor discursive, dialogul interior, plăcerea unicitatea clipei de iubire în plin vârtej „revoluționar”
evocării, subtilitatea portretizărilor, tonul didacticist (1989) – cu un altul, la fel de dureros, vârtejul
și încărcătura morală, bogat concentrată în mit. „pandemic” (2020). Ciudată încărcătura „zâmbetului”
Naratorul joacă un rol magic. Modul său de care ne poate, într-o clipă, subjuga!
a întrupa imaginea mitului universal în veșmânt Și nici nu ar trebui să ne mirăm. Doar un „zâmbet”
romanesc ne amintește de imaginarul blagian, poate să aline durerea și disperarea, fie și doar în cele
„pământule larg, fii trunchiul meu”. Și o dovedește, două ipostaze-cheie din existențialul auctorial. O
pe deplin. Dictonul „Dați-mi un nume și universul încărcătură sentimentală, „clipă de nemurire”, aptă
devine proză”, se confirmă. Un atotcuprinzător și să oprească timpul în loc.
cuceritor metatext, în care triumfă tonalitatea etică. Privind în ansamblu acest recurs naratologic,
Cuplurile evocate nu reflectă doar câteva ultra- apreciem autorului demersul extrem de special pe
cunoscute povești de iubire, ci înțelegerea unor fapte care l-a finalizat. E drept, doar în mit surprindem
de viață și lecții ce se pot desprinde din acestea. dorința de împlinire, prin implicare și curaj. Mitul
În mod cert, tânărul cititor (cu predilecție) va ne oferă exemple de iubire sinceră și devotată sau de
afla cât de malefică poate fi deghizarea sau credința în iubire otrăvită de gelozie și răzbunare.Mitul poate
superstiții; implicarea în luptă – considerată, pe drept deveni hrana noastră spirituală. Tocmai de aceea,
cuvânt, datorie morală; fidelitatea sau infidelitatea invitația scriitorului Lucian Ciuchiță este interesantă
în iubire – și pașii săi definitorii; răzbunarea (cheia și incitantă.
demnității unui nobil, privit, conform părerii lui Parcurgând, concomitent, și „Legendele
Roger Bacon) – triumf al morții. Olimpului” sau studiul lui Cătălin Pavel, „Arheologia
Cuplurilor legendare li se adaugă vâltorile unor iubirii”, s-ar putea să se nască firească întrebarea:
capete încoronate în intimitățile care le-au sporit „există ceva eroic în iubirea eroilor” sau „ceva divin
sau le-au frânt destinul. Amante și soții iubitoare în iubirea zeilor greci”?! Depinde! Gându-mi fuge la
sau interesate. Pe de o parte infidelitatea Isoldei, dar același Pitagora, cel care declama, sus și tare, că nu
și dorința de a se jertfi a Mariei Walewska. Dorința întâmplător omul a regretat că i-a creat pe zeii care
de răzbunare poate lua diferite forme, de la gesturi acționau, după bunul lor plac, în viața pământenilor.
tiranice, până la moartea prin decapitare; de la De la zei au preluat pământenii toate valențele iubirii,
iubirea jertfelnică până la consumarea unor gesturi rază de soare mângâietoare sau de foc mistuitor.
ucigătoare. Iar exemplificările, detaliat documentate, Nimic nu-i întâmplător. Omul de cultură și
întăresc ideea că realitatea (care este și istorică, nu scriitorul Lucian Ciuchiță ne oferă, prin documentare
doar mitică) bate orice ecranizare cinematografică, acribică, figuri-cheie ale mitului.
gândind la cuplul Bonnie și Clyde sau la „nimfomanele Merită să rătăcim pe cărările întortocheate
desfrânate”, dispuse la cele mai oribile fapte. ale Istoriei! Din toate, câte puțin, întru înțelepțire,
Și ca o îndrăzneață paranteză, îmi place să cred, pentru că, vorba străbună, cât trăim tot mai avem
că de acolo, din „lumea umbrelor”, frumoasa Elena, câte ceva de învățat.
însoțindu-l pe Ahile (cum glăsuiește legenda), în Plăcerea scriitorului este ca poveștile sale să
Insula Leuke (adică, Insula Șerpilor), să-și fi scăldat dobândească o vizualizare de ansamblu, panoramică,
ochii și-nspre malurile bătrânului Euxin, și de acolo, un subtil scenariu pentru o memorabilă ecranizare.
spre locurile străbunilor noștri geții (și cât ne-am fi Totul, într-un imaginar luxuriant, stilat, uneori
bucurat să aflăm ceva... detalii)! – tihnă, armonie, plăcere intimă; alteori – nerv,
Cele două războaie mondiale oferă alte și alte răzbunare, moarte.
situații inumane care îngrozesc.O realitate – de Cu sinceritate, Poveștile de iubire în vreme de
necontestat.Și lumea artei este intoxicată de fapte război (ediția 2021) se cuvin cunoscute. Lectura fi-va,
reprobabile, pe de o parte, în cuplu – violență, fiecăruia dintre noi, instructivă. Puteți crede!
infidelitate și trădare, totul, la pachet; pe de altă
parte, epuizare pe bază de – „droguri grele, muncă,
căderi emoționale și diete bizare”.
Livia Ciupercă
30
BUCOVINEI Octombrie 2021

O pagină din viața unui poet bucovinean,


CONSTANTIN SASU
(1888-1941)

„Între glasurile care cântau a-și găsi vindecarea în spitalele din țară, ori în cele
suferințele războiului și din Austria sau Germania, a fost în van. De abia, trei
bucuria Unirii, al lui era ani și jumătate mai târziu, în vara anului 1919, a ajuns
unul din cele mai măestre”1.. la București, unde a fost primit de Regina Maria,
Aceste cuvinte, care descriu degerăturile fiindu-i tratate de medicul Casei Regale,
măiestria penelului mânuit de Constantin Sasu, Ioan Mamulea, colonel aflat în rezervă.
aparțin publicistului Victor Morariu și deschid una Faptul că și-a găsit vindecarea la Casa Regală,
dintre colecțiile de poezie populară semnate de reușind să se întoarcă acasă pe propriile picioare, fără
poetul vămean. cârje, a constituit pentru Constantin Sasu un prilej
Constantin Sasu s-a născut la 18882., în comuna de a așterne pe hârtie versuri prin care să-și exprime
Vama, într-o familie modestă cu cinci copii. Părinții, recunoștința față de Regina Maria. În acest sens
Niculai și Ecaterina Sasu, și-au trimis odraslele la reproducem următoarele versuri: „N-a cătat că sunt
muncă încă de mici. Așa se face că la doar 13 ani, țăran, / A vorbit ca cu-al ei neam. / [...] Așa mândru Ea
Constantin Sasu, la fel ca și frații lui, era muncitor vorbea, / Sufletul ți-l încălzea, / Inima ți-o mângâia
prin fabricile existente în zonă. / Ca o maică crezătoare, / Care are gloată mare. /
Deși nu a avut posibilitatea de a urma studiile Să trăiască Regele, / Să ne ție legile, / Și Regina cea
gimnaziale din cauza evenimentelor care brăzdau creștină, / Fie viața lor senină!”4..
țara, dar și din pricina faptului că devenise prematur Poezia Călătoria mea la București a fost publicată
un „muncitor” care și-a desfășurat activitatea mai și în „Glasul Bucovinei” (an II, nr. 195, 19 iulie 1919,
bine de zece ani în diferite întreprinderi, Constantin Cernăuți, p. 3; an II, nr. 212, 9 august, 1919, Cernăuți,
Sasu va deveni, peste ani, viitorul poet popular care p. 2), unde redacția publicației, condusă de filologul
avea să se remarce în viața culturală bucovineană prin și istoricul literar Sextil Pușcariu, avea să noteze:
colecțiile sale de poezie și cântece populare. „Prietenul nostru Constantin Sasu din Vama a fost
Primul Război Mondial i-a marcat viața. La zilele trecute la București și iată că a scris această
îndemnul deputatului Gheorghe poezie, arătând pe unde a fost și ce a
Boncheș din Țara Dornelor, se Constantin Sasu văzut”5..
înrolează în armata austriacă. După Așadar, arta de a așeza în versuri
doar trei săptămâni de instruire, propriile experiențe fac ca poetul
înainte de sărbătorile de Crăciun, vămean să fie cunoscut și apreciat, de
Constantin Sasu ajunge pe câmpul de multe ori aflându-se în compania unor
luptă de la Mestecăniș. prieteni profesori, istorici literari,
Constantin Sasu, poetul căruia filologi sau folcloriști.
istoricul Ion Cernat împreună cu Elena De asemenea, alte două poezii
Lazarovici i-au dedicat, pentru întâia semnate de C. Sasu, Vitejia ostașilor
oară, câteva pagini3. consistente, se români în Ungaria și Poezie au apărut
numără între soldații întorși de pe în „Glasul Bucovinei” (an II, nr. 245, 21
front cu degerături sau schilodiți. septembrie 1919, Cernăuți, p. 3; an II, nr.
La Mestecăniș, în luna februarie a 311, 13 decembrie 1919, Cernăuți, p. 2),
anului 1915, cumplitul ger avea să-i publicație în ale cărei pagini au semnat
răpună picioarele. Stăruința sa de versuri o serie de nume consacrate

1 vezi Victor Morariu, Prefață, în: Constantin Sasu, Și vechi și noue... Poezii poporale, ediție îngrijită de Victor Morariu, Suceava,
Tipografia „Școala Română”, 1922, p. 3.
2 Conform Certificatului de deces eliberat în 28 iulie 1941, din Arhiva Primăriei Câmpulung Moldovenesc.
3 Ion Cernat, Elena Lazarovici, 600 de ani de istorie ai satului Vama. Studii și schițe monografice, ed. a II-a, Iași, Editura Pim, 2009,
p. 310, 456-462.
4 Constantin Sasu, În războiu și după războiu. Poezii populare, Suceava, ediție îngrijită de Victor Morariu, Tipografia „Școala Română”,
1919, p. 65, 68; vezi și Constantin Sasu, Și vechi, și noi..., ed. a II-a, Suceava, Editura Mușatinii, 2009, p. 57, 59-60.
5 Idem, Călătoria mea la București, în: „Glasul Bucovinei”, an II, nr. 195, 19 iulie 1919, Cernăuți, p. 3.

31
Nr. 3 (28) SURÂSUL

precum preotul Constantin Morariu, un volum între ale cărui coperte


poeții Lucian Blaga și George se adunau, ca într-un mănunchi,
Voevidca sau profesorul și teologul versurile semnate de Constantin
Gh. I. Savin. Sasu. Sub titlul Și vechi, și noue... poezii
În perioada interbelică, când poporale, volumul a fost tipărit la
poetul se afla pe culmile afirmării, Suceava, sub egida Editurii Autorului,
a fost găzduit și de „Gazeta Tipografia „Școala Română” și a
poporului”, tipărită la Suceava din însumat 78 de pagini (din care opt
grija publicistului Victor Morariu, pagini, la sfârșit, sunt numerotate
începând cu 29 decembrie 1918. cu cifre romane). Iubitorii de versuri
Așadar, în cele dintâi numere ale populare pot lectura volumul
publicației, cât timp Victor Morariu accesând colecția Bibliotecii Central
a fost redactor, Constantin Sasu s-a Universitare din Iași, cota I-19.167, sau
bucurat de promovare. De altfel, cercetând Fondul „Leca Morariu” din
profesorul sucevean îi aprecia cadrul Bibliotecii Muzeului Național
versurile împletite cu har și, de fiecare din Suceava.
dată când se ivea momentul oportun, De altfel, volumul este semnalat în
populariza poezia prietenului său. Internationales Germanistenlexikon
La 1917, Victor Morariu avea să-i Constantin Sasu 1800-1950 (Christoph König, Berlin,
trimită fratelui său Leca Morariu, New York, W. de Gryter, 2003, p.
absolvent al Facultății de Litere, viitor filolog și istoric 1259), ca fiind una dintre valoroasele ediții îngrijite
literar, care tipărise deja, la 1915, De la noi. Povești de Victor Morariu, constituind, totodată, o referință
bucovinene, o poezie semnată de poetul vămean – pentru viitoarele cercetări în domeniul folclorului
Întâmpinarea Regelui și Reginei în Bucovina. În acest bucovinean.
sens, Victor Morariu avea să noteze în jurnalul său: „I- Profesorul sucevean avea să semnaleze în
am trimis lui Leca o frumoasă poezie a lui Sasu despre Prefața acestei ediții faptul că, la 1922, „se împlinesc,
întimpinarea Regelui şi Reginei la Ilişeşti”6.. Aceeași acum, trei ani de când a ieșit de sub tipar cărticica de
poezie avea să o lectureze și rectorului Universității cântece a poetului țăran Constantin Sasu, intitulată
din Cernăuți. În războiu și după războiu8.. Astfel, Victor Morariu nu
Prin urmare, Constantin Sasu era un poet ezită să evidențieze consecvența poetului, confirmând
popular cunoscut și apreciat, opera sa bucurându- totodată valoarea poeziei ce reprezintă, de altfel, și
se de atenția unor personalități consacrate în spațiul un mijloc de glăsuire a evenimentelor istorice, a vieții
bucovinean. sociale, a împlinirilor și durerilor simplului român, a
Cea dintâi „cărticică” de versuri semnată de jertfelor aduse de ostașii români pe front, a strigătului
Constantin Sasu avea să vadă lumina tiparului, în disperat al văduvelor și orfanilor rămași fără sprijin.
1919, sub titlul În războiu și după războiu. Poezii În vara anului 1922, respectiv la 19 iulie, aflat
populare7.. Broșura a fost îngrijită de prietenul său, în compania lui Victor Morariu, Constantin Sasu
Victor Morariu, publicist și profesor în cadrul Liceului a vorbit pe marginea broșurii9. sale de cântece
„Ștefan cel Mare”, din Suceava, unde avea să ocupe populare, urmând ca o lună mai târziu, pe 17
și funcția de director. Tot Victor Morariu avea să august, profesorul sucevean să-și asume pregătirea
aprecieze, în Prefața pe care a semnat-o, că momentul volumului pentru tipar. Tot Victor Morariu avea să-i
tipăririi acestor versuri reprezintă de fapt și „Întâia dea poetului adresele10. necesare pentru distribuirea
oară în literatura românească [când] un poet țăran își colecției de poezii. Astfel Constantin Sasu a găsit
publică poeziile în broșură”. Astăzi, colecția de versuri sprijin necondiționat privind popularizarea colecției,
tipărită la 1919 face parte din Fondului „Leca Morariu”, răspândirea acesteia și acoperirea cheltuielilor.
Donația Octavia Lupu-Morariu și poate fi consultată Din păcate „timpul” are puterea de a ridica
în Sala de lectură a Muzeului Național al Bucovinei. cetăți și cu aceeași patimă, să risipească, într-o clipă,
La 1922, Victor Morariu, unul dintre profesorii adevărate vestigii de cultură, martori ai evoluției
cărturari ai Bucovinei, avea să îngrijească, din nou, scriitoricești din spațiul locuit de români.

6 Victor Morariu, Jurnal 1917, manuscris aflat în colecțiile Fundației „Leca Morariu”, Suceava.
7 Sasu Constantin din Vama, În războiu și după războiu..., ed. îngrijită de Victor Morariu, 1919, 72 p.
8 Constantin Sasu, Și vechi și noue... Poezii poporale, ed. îngrijită de Victor Morariu, 1922, p. 3.
9 Victor Morariu, Jurnal 11 Noemvrie 1921-20 Iulie 1922, manuscris aflat în colecțiile Fundației „Leca Morariu”, Suceava.
10 Victor Morariu, Jurnal 21 Iulie 1922 – 16 April 1923, manuscris aflat în colecțiile Fundației „Leca Morariu”, Suceava.

32
BUCOVINEI Octombrie 2021

Pagina neagră a istoriei vinde colecția de poezii în


contemporane avea să-și Regimentele din capitala
pună amprenta și asupra vieții istorică a Bucovinei. Prețul
culturale. Așa se face că o unui exemplar ajungea 8 lei,
parte din patrimoniul cultural iar demersurile constituiau
a fost arsă în para flăcărilor oportunitatea de a-și acoperi
din vara anului 1952, unde cheltuielile din tipografie.
s-au transformat în cenușă În viața de zi cu zi,
întregi colecții de carte, fie din poetul vămean administra un
biblioteci publice, fie din cele restaurant situat în localitatea
particulare. S-au ars cărți, natală. Acest aspect l-a
destine, frânturi de istorie. surprins, în 1922, și Victor
Peste decenii s-a Morariu care avea să noteze:
verso: „Sasu Constantin cu fiica lui, Ileana, 1939”
constatat că unele dintre „...Constantin Sasu, cel redat
titlurile considerate pierdute pentru totdeauna au sănătății și vieții, are prăvălie în târgușorul Vama, cu
supraviețuit acestui genocid cultural. Între acestea sală de cinematograf”12.. Poetul popular, cu un spirit
se numără și colecția de versuri a poetului popular al umorului desăvârșit avea să-și întâmpine clienții,
Constantin Sasu din Vama, editată de Victor Morariu. deveniți și spectatori, cu următoarele versuri: „Cine
Prin urmare, după aproape nouă decenii, este bun creștin / Bea la Sasu Constantin”13..
lucrarea Și vechi, și noue... poezii poporale, avea să Poetul a fost căsătorit de două ori. Din cea dintâi
vadă din nou lumina tiparului în anul 2009, totodată căsnicie a rezultat o fiică: Elena Blănaru (1923-2005),
având loc și debutul noii colecții de „Cărți Arse” devenită peste ani „poeta populară” care a moștenit
a cunoscutei edituri sucevene „Mușatinii”. Acest talentul tatălui său, fiind prezentă, cu versuri, în
demers a fost posibil datorită scriitorului Ioan paginile publicației sucevene „Zori noi”.
Mugurel Sasu, nepotul poetului Constantin Sasu, La 12 august 1925, Victor Morariu nota faptul
înfăptuind astfel o importantă restituire culturii că poetul vămean s-a căsătorit din nou, cunoscutul
bucovinene. La rândul său, Ioan Mugurel Sasu, profesor și publicist lăsând pentru posteritate, în
membru al Societății Scriitorilor Bucovineni și al paginile jurnalului său, următoarea notare: „Sasu se
Societății Culturale „Junimea” din Iași, semnează o însoară cu chelneriţa cea frumoasă dela Juran, care şi
serie de volume valoroase care întregesc colecțiile de ea e dela munte!”
carte a bibliotecilor. Constantin Sasu din Vama, așa cum se semna atât
La 1930, Constantin Sasu avea să semneze un în presă, cât și pe paginile de titlu ale „cărticelelor”
alt volum de versuri: Poezii poporale. De ziua eroilor, sale, și-a petrecut ultimele zile din viață pe patul
apărut la Câmpulung Moldovenesc, Tipografia „Școala spitalului din Câmpulung Moldovenesc, până când,
Română”, despre care, însuși autorul avea să noteze la 27 iulie 1941, avea să moară, la vârsta de 53 de
faptul că reprezintă concretizarea celei de a treia ani, lăsând moştenire trei volume de poezii care vor
colecții de versuri populare dedicate omului de rând. consacra numele poetului popular.
În acest sens, Constantin Sasu avea să mărturisească: Aşadar, versurile prin care poetul a exprimat
„de necazul bietului țăran român scriu și eu fraților aspecte din viața socială, durerea, suferința, războiul
români din toate unghiurile țării noastre”. Tot în și consecințele lui, prețuirea pentru eroii căzuți pe
Prefața volumului, cu aceleași sentimente puternice, câmpul de luptă, neputința copiilor rămași orfani,
autorul își îndeamnă cititorii să lectureze cu „drag disperarea soțiilor rămase văduve sau neputința
acest mănunchi de poezii și cântece căci sunt scrise tineretului român ce s-a văzut nevoit să lupte în
pentru voi, de un țăran care și el are aceleași dureri armata austriacă, îl poziționează între cei dintâi poeți
ca și voi”. Cuvinte simple care aduc la unison românii populari din țară care și-au tipărit creațiile, întregind
vitregiți de soartă. astfel bibliografia aferentă vieţii scriitoricești din
Printr-o scrisoare11. semnată de Constantin Bucovina.
Sasu, la 3 februarie 1931, adresată Ministrului de
Război, poetul avea să solicite eliberarea unei adrese
care să-i permită deplasarea la Cernăuți, pentru a Elena Pintilei
11 Arhiva Unității Militare Pitești, Fond Nr. 5475, Dosar Nr. 1089, f. 1-9. Astăzi, o reproducere a scrisorii se află în arhiva personală a
scriitorului bucovinean Ioan Mugurel Sasu.
12 Constantin Sasu, Și vechi și noue... Poezii poporale, ed. îngrijită de Victor Morariu, 1922, p. 6.
13 vezi Ion Cernat, Elena Lazarovici, op. cit., p. 457.

33
Nr. 3 (28) SURÂSUL

LICEUL DIN RĂDĂUȚI


„Sunt șase ani de când „Gospodăria Agricolă Colectivă”. „Dacă vreți să mai
ne-am mutat din Rădăuți rămâneți în cadrul acestui liceu…”, a adăugat el,
la Iași”, socoti Sebastian în sugerând alternativa exmatriculării.
timp ce mergea cu pași mari Odată cu intrarea în „Colectiv” țăranii își
pe Calea Bucovinei. În 2005 pierdeau, practic, proprietățile agricole, lăsându-
au vândut casa de la țară și li-se în folosință doar 20-30 de ari, casa de locuit
au cumpărat un apartament și un număr limitat de animale pentru gospodăria
la bloc în Rădăuți, iar el personală.
făcuse naveta la Vicov cu trenul, cu microbuzul și cu Familia Kunzelmann de la Vicov deținea, cu tot
mașina personală. cu livezile de lângă casă, terenul arabil, fânețele și
A ajuns curând în dreptul Colegiului „Eudoxiu lunca din sus de gară, peste patru hectare. Mama
Hurmuzachi”. Brazii falnici de la intrarea principală și mătușile l-au ascultat resemnate pe Sebi, care
fuseseră tăiați, însă clădirea arăta ca pe vremuri. le explica, după cum fusese instruit, principiile
După ce directoarea Carmen Andronache a preluat colectivismului în noua societate:
de la Mircea Irimescu președinția Societății pentru - Nu vă puteți pune împotriva mersului firesc
Cultură în Bucovina, aici se țineau periodic ședințele al istoriei. Întâi a fost orânduirea primitivă, apoi
comitetului de conducere. Renovările nu afectaseră feudalismul, capitalismul, iar acum suntem pe drumul
structura clădirii: aceleași săli de clasă unde a socialismului; urmează comunismul, când nu va mai
învățat, holul larg de lângă cancelaria de la etaj unde fi deloc proprietate privată, iar oamenii vor primi ce
se adunau elevii, culoarele lungi și ambianța austeră li se cuvine după nevoi și posibilități.
specifică școlilor din perioada austriacă. Nu avea - Să n-ai nicio grijă în privința asta. Noi o să ne
sentimente nostalgice, totuși figurile dascălilor și înscriem și o să-ți trimitem dovada cât mai repede.
promoțiile afișate pe pereți îi deșteptau imagini pe Iar despre vremile1. pe care le trăim nu e bine să
care le crezuse uitate. vorbim acum, o să înțelegi mai multe mai târziu…
Regimul instalat după război își propusese El nu știa pe atunci ce se petrecea cu adevărat
„formarea omului nou” în canoanele ideologiei în sat. Umblau echipe „cu lămuritul” din casă-n casă,
comuniste. În ciuda impunerii modelului sovietic ziua și noaptea, iar gospodarii, de frică, se ascundeau
în școala românească, tradiția și bunul renume al pe unde apucau. Dar nu era chip să te împotrivești.
Liceului din Rădăuți s-au păstrat datorită profesorilor Se vorbea că la Sfatul Popular este o încăpere unde
de modă veche, cei mai mulți cu studii la universitatea îi băteau pe cei mai încăpățânați, socotiți chiaburi și
cernăuțeană. Înființat în 1870 ca Gimnaziu german dușmani de clasă. O femeie de pe Remezău și-a găsit
(K.K. Obergymnasium), a devenit liceu românesc bărbatul spânzurat în colțul șurii, iar vecinii nu se
după Unirea din 1918, cu numele cărturarului Eudoxiu îndoiau că acesta fusese omorât în toiul nopții, după
Hurmuzachi. În urma reformei învățământului din ce se întorsese de la primărie.
1948 i-a fost schimbat statutul până în 1972, când a Firea introvertită a lui Sebastian se manifesta
revenit la vechea denumire ce l-a consacrat printre printr-un comportament timid, și poate de aceea nu-
școlile de elită din Bucovina. Componența etnică a și făcuse niciun prieten. Crescuse în înălțime mai mult
elevilor era eterogenă, cu evrei, nemți și ucraineni decât și-a dorit, iar constituția anemică nu-l avantaja
în fiecare clasă, românii fiind majoritari. Până la pentru jocurile sportive care-i apropie pe tineri. O
emigrarea evreilor, micul orășel de provincie era singură dată s-a lăsat antrenat într-o bătaie cu bulgări
plin de prăvălii și dughene, cele mai multe pe Strada de zăpadă în grădina de lângă sala de gimnastică
Putnei, dar și în jurul pieței din centru, unde se și, fiindcă elevii își ziceau legionari ca în Roma
aduna în toată vinerea la târg lumea de prin satele Antică, au fost anchetați pentru orientări fasciste.
învecinate. Tânărul profesor de istorie Ilarion Hurjui, care era
Sebastian era în al doilea an de liceu când instructorul organizației UTM, i-a admonestat aspru
profesorul Adolf Deutsch, care îi iniția în teoria în ședință, dar în particular i-a lăudat pentru spiritul
marxist-leninistă, le-a cerut elevilor de la țară de solidaritate. Drept consolare, profesorul de sport
să aducă adeverințe că părinții lor s-au înscris în Victor Boțocan i-a luat la schi pe Dealul Crucii, la
1 Vremile = Variantă regională pentru „vremurile” (apud Dicționarul explicativ al limbii române, Editura „Univers Enciclopedic”,
1998).

34
BUCOVINEI Octombrie 2021

ieșirea din oraș pe drumul Dorneștiului. discret văzând că elevii transcriu cu litere semnele de
Către sfârșitul „obsedantului deceniu” mai punctuație, cum se auzea la dictare: „tocica!”(punct!).
funcționau ca suplinitori câțiva pensionari din La latină, Elena Drăgoi îi captiva cu figurile mitologice
generația de aur a liceului. Vasile Țigănescu, despre ale antichității și astfel i-a făcut să treacă mai ușor
care nu știau că publicase un volum de nuvele, refuza provocările sintaxei. Curioasă din fire, se interesa de
să predea capitolul din manual cu Uniunea Sovietică. viața fiecăruia. Odată, după ce l-a certat pe Willy Harth
La ora lui Valerian Torouțiu își apropiau băncile de pentru traducerile sale improvizate „ex abrupto”, a
catedră să poată auzi amintirile, depănate cu voce adăugat ironic:
stinsă, ale fostului director ce părea coborât din altă - Mă bucur că iluștri autori nu vor afla niciodată
lume. cum le-ai stâlcit spusele.
În pauze era un vacarm de nedescris, iar clasa - Nu vă bucurați prea tare, ca să nu dați de
se potolea doar când intra vociferând adjunctul ghinion.
Mihai Botez. Directorul Erast Viforeanu, în schimb, Replica răutăcioasă a descumpănit-o pentru
impunea disciplina cu prestanța sa intelectuală. moment, dar nu l-a pedepsit pentru insolență, cum
Fixați din câteva trăsături caricaturale, ar fi meritat. Dimpotrivă, Traian Galan instituia o
dascălii fuseseră învestiți cu porecle dintre cele disciplină cazonă la matematici, iar teama pe care
mai caraghioase. Amuliu Bordeanu, denumit Șpitz2. o inspira notarea severă era dublată de perspectiva
pentru chelia țuguiată, nu contenea să înșire cu creta unei corecții fizice, de care a avut parte și Sebastian.
pe tablă zecile de formule și simboluri chimice. La Acest climat nu l-a încurajat pentru științele exacte;
fizică, Gheorghe Hâncu, mic de statură, se lăsa prins înclinațiile sale se îndreptau, oricum, spre disciplinele
în demonstrația unor probleme până ce rumoarea umaniste.
din clasă îl făcea să se întoarcă brusc, iar sancțiunea Seara până târziu și dimineața devreme, în loc
cădea aleatoriu pe câte un nefericit care nu apucase să repete materia curentă, citea pe ascuns povestiri
să-și ascundă fața în spatele colegului din față. și romane, camuflând cărțile printre coperțile
Filomea Oanea îi pregătea la Apărarea Locală manualelor școlare, ca să înșele vigilența mătușii sau
Antiaeriană într-o perioadă când „Războiul Rece” a unchiului. Aceștia erau contrariați de faptul că, deși
întreținea un conflict la scară mondială. Era o prezență îl vedeau învățând cu sârg, notele la fizică și chimie nu
excentrică în corpul profesoral, atât prin ținuta se dovedeau satisfăcătoare.
vestimentară, cât și prin ticuri comportamentale. Sebastian era atras mai ales de limba franceză.
Venea încălțată cu bocanci vara și iarna, îmbrăcată Se atașase de profesorul Aurel Prelipceanu, pe care-l
cu haine demodate, dar pe care ea le găsea comode diviniza și, în sinea lui, îl asemuia cu un părinte.
și practice. Avea fobia microbilor și se îngrijea Poreclit Mops pentru nasul său plat, acesta se dăruia
întotdeauna să întindă un ziar înainte de a se așeza într-o risipă de energie la ore, le împrumuta cărți
pe scaunul de la catedră. Părinții ei, Nicolae și Aglaia, și reviste, și tot el i-a îndemnat să se aboneze la
fuseseră învățători în Vicov de Jos în anii 1926/27, singura publicație care apărea într-o limbă străină:
când la Școala din Centru funcționau Ilie Spânu, Aglaia „LʼHumanité dimanche”.
Vicoveanu, Dragoș Mihăiescu, Teodosie Moldovan și Profesorul de limba română și dirigintele clasei,
chiar fosta învățătoare a lui Sebastian, Silvia Tudose. Vasile Precop, le cerea cât mai multă lectură din
Acest lucru l-a aflat Sebi de la mama lui. Doamna clasici. Pe atunci nu se dădeau note mari, dar dacă
Oanea nu punea preț pe bunurile materiale la care știai pe de rost Luceafărul lui Eminescu, primeai un
aspiră îndeobște oamenii, dar făcea economii spre zece. Becherul, cum i se spunea în jargonul elevilor
a-și putea permite, în vacanțe, călătorii în țară și în fiindcă nu era căsătorit la cei aproape cincizeci de ani,
străinătate. Așa a vizitat China, Uniunea Sovietică și îi prevenea să nu-și facă iluzii prea mari în privința
alte state din lagărul socialist în care se putea merge legăturilor amoroase:
în perioada comunistă. - Măi băiete, - aceasta era formula lui obișnuită
Pantelimon Socaciu condimenta cu glume de adresare -, omul e înzestrat cu instincte animalice,
conotația licențioasă a unor termeni anatomici. dar sunt și alte lucruri de care trebuie să ții seama:
La muzică, Traian Bodnar făcea audiții, conducea să sădești un pom, să ridici o casă și, dacă te duce
coruri, era neobosit și în mare vervă. Într-o vreme, mintea, să scrii o carte!
ținea un curs de economie politică Petruța Bejan, În privința perpetuării speciei nu era exemplul
tânără absolventă de filologie. Profesoara de limba cel mai potrivit, dar interpretarea literaturii cu Vasile
rusă Galina Popescu, stilată și elegantă, surâdea Precop era o întreprindere interesantă.

2 Șpitz (germ.) = Ascuțit.

35
Nr. 3 (28) SURÂSUL

După absolvirea clasei a XI-lea, Sebastian a În ruptul capului n-ar fi acceptat Sebastian
trecut cu bine bacalaureatul. N-au făcut banchetul acest compromis, așa că mai rămânea varianta „fără
tradițional, doar câțiva dintre ei s-au întâlnit cu frecvență”, cu obligația de a lucra „în câmpul muncii”.
dirigintele la Grădina de Vară de la Gara Mică a Ca să fie angajat profesor suplinitor l-a ajutat fratele
orașului. său care, între timp, devenise inspector de asigurări
Pe Sebastian îl încerca un sentiment confuz, și a intervenit la Secția de Învățământ a Raionului
era bucuros și în același timp speriat, căci majoratul Rădăuți. Așadar, în septembrie 1963 s-a prezentat la
implica răspunderi pentru care nu era încă pregătit. Școala Generală din Voitinel, la numai patru kilometri
De fapt, nici nu împlinise 18 ani, iar alternativa peste deal de Vicovul de Jos.
la serviciul militar obligatoriu era înscrierea la
universitate. Din păcate, ai săi nu l-ar fi putut ține (Fragment din romanul Vocația unei vieți banale)
cinci ani la facultate. Fratele Nelu, din aceleași motive,
a trebuit să urmeze Școala Financiară din Iași, unde
era director profesorul Vasile Mleșniță din Vicov:
- Adă băiatul la mine, să lase fumurile și să
coboare cu picioarele pe pământ. Peste doi ani, fără
multă cheltuială, la noi iese cu o diplomă cu care își va
putea câștiga pâinea. Victor Iosif

CRIMINALI NOTORII
PE POST DE REVOLUȚIONARI

Ștefan Cotoros din călăuzele minerilor noștri de unde se inspira ?)


Piatra-Neamț, autorul V. I. Lenin, inventatorul totalitarismului (după
mai multor cărți în Stephane Courtois), nu era altcineva decât „un
care dezvăluie crimele om însetat de putere, dictator nemilos, sponsor al
comunismului, ne-a terorismului de stat, cu mâinele pline de sânge”.
oferit de curând o „Venirea lui și a comunismului la putere în Rusia, în
carte zguduitoare: „Asasinatele care au scufundat 1917, spune autorul, a însemnat un blestem pentru
Rusia – Masacrele Casei Imperiale a Romanovilor”, această țară, aruncându-o înapoi cu o sută de ani’’.
Editura Papirus Media , Roman, 2018, bazându-se pe Mâna dreaptă a lui Lenin era, se înțelege, un
documente de ultimă oră. evreu: Yakov Mihailovici Sverdlov (mama, Elzaveta
Mai întâi, într-un capitol special, aflăm cine a fost Solomonova, tatăl, Mihail Izraelievici Sverdlov).
în realitate Vladimir Ilici Lenin, „ilustrul conducător Tandemul Lenin-Sverdlov a fost cel care a declanșat
revoluționar’’atât de iubit de poporul rus și, mai teroarea în masă, a împărțit poporul rus în două
târziu, de națiunile „eliberate”. Lenin era evreu după tabere ireconciliabile, a organizat masacre odioase,
mamă, aceasta fiind fiica lui Izrael Moisevici Blank din a coordonat distrugerea cazacilor, omorând peste
Jitomir. Nici tatăl său nu era rus, ci calmâc. Această un milion de oameni, a încheiat pacea înjositoare cu
origine îl distanța serios de ruși, pe care îi considera Germania și, în final, l-a ucis pe țarul Nicolae al ll-lea
„prea blânzi, aș putea spune chiar blegi ’’( dintr-o cu întreaga sa familie.
discuție cu Troțki ), motiv pentru care nu-i numea Al treilea om în stat era tot un evreu : Lev
în funcții importante, preferându-i pe evrei. De Bronstein, alias Leon Troțki, care a exterminat
asemenea, Lenin îi ura și îi disprețuia pe intelectuali, aproape în întregime intelectualii din societatea
considerându-i un mare pericol și dându-le indicații rusească. Împreună cu Lenin a deschis numeroase
cekiștilor: „dacă vedeți pe cineva deștept, îmbrăcat lagăre de concentrare, unde erau trimise elementele
cuviincios și care vorbește curat rusește, împușcați-l indezirabile bolșevicilor, a creat Armata Roșie,
pe loc, pentru că nu-i de-al nostru!’’. (N-au avut al cărei lider va fi și pe care a angrenat-o în multe

36
BUCOVINEI Octombrie 2021

operațiuni condamnabile, va pune umărul din plin la rezultă din documente descoperite după 100 de ani,
introducerea terorii roșii ș.a. adică tocmai în 2016. Contrar celor știute din surse
Galeria este continuată cu alt evreu: Iankel confecționate, Lenin se afla în exil „ de aur”în Elveția,
Haimovici Iurovski, „cel mai de încredere comunist”, când află cu surprindere că în Rusia a avut loc o
organizatorul direct al asasinării țarului Nicolae revoluție la 27 februarie 1917, că țarul a renunțat la
al ll-lea și a familiei sale. În 1898 a fost condamnat tron, că miniștrii și demnitarii țariști au fost înlocuiți.
pentru crimă, iar după ieșirea din închisoare a devenit Germanii, care îl dirijau din umbră, îl vor folosi ca pe
imediat un om foarte bogat. În 1906 a fost condamnat o marionetă, trimițându-l în Rusia și punându-i la
pentru altă crimă la 20 de ani de închisoare, dar este dispziție un tren sigilat și incredibila sumă de 50 de
recuperat de revoluție. Acest criminal cu chip satanic milioane de mărci aur, pentru a declanșa Revoluția din
devine șef la CEKO (Comisie extraordinară pentru octombrie și a-și distruge rivalul din interior. Lenin
combaterea contrarevoluției), marcându-și funcția cu devine astfel aliatul de bază al dușmanilor patriei
numeroase execuții. Cei care ajungeau în fața acestei lui, ajutându-i pe aceștia să învingă definitiv Rusia.
comisii, în urma unei simple pâre a cuiva, erau mai După ce a preluat puterea, Lenin a semnat Decretul
întâi schilodiți, după metode medievale, tăindu-li-se asupra păcii din noiembrie 1917, care însemna, de
urechile, nasul și degetele, după care erau împușcați. fapt, abandonarea fronturilor cu Germania, trădarea
O altă figură sinistră este comisarul militar Piotr aliaților, printre care se afla și România. Li s-a cedat
Zaharovici Ermakov, care a absolvit cu greu două astfel germanilor un teritoriu de peste 150.000 de
clase primare, remarcându-se apoi prin activități km. pătrați, fapt consemnat de pacea rușinoasă de la
criminale, revoluționare, implicându-se în jafuri la Brest-Litovsk.
drumul mare împreună cu banda sa formată din 52 La rândul său, Troțki, un alt trădător de patrie,
de indivizi declasați. Acesta s-a dovedit a fi cel mai pe data de 27 martie 1917, împreună cu 275 de teroriști
sângeros dintre participanții la masacrarea familiei internaționali și 8000 de „revoluționari ”vorbitori de
imperiale, după care s-a apucat să jefuiască victimele limbă idiș, ajunge în Rusia, având asupra sa o imensă
de bijuterii. Alături de el, s-a „ remarcat”și fostul sumă de bani. Capitaliștii internaționali care doreau
marinar Vaganov, o fiară, un hoț și un huligan. Cu căderea Romanovilor l-au însărcinat cu organizarea
excepția lui Lenin care dirija totul de la Moscova, și declanșarea revoluției pe Alexander Parvus (Izrael
acestor huligani li se alătură alte elemente criminale, Lazarevici Helphand) care primise în acest sens
declasate, majoritatea evrei, care formează suma de 2 milioane de lire sterline din Japonia.Tot
detașamentul (citiți banda!), care urma să masacreze Japonia a livrat armamentul necesar celor ce urmau
familia imperială formată din 11 persoane. Această să participe la revoluție.În același scop s-au impicat
crimă odioasă se petrece în orașul Ekaterinburg, în mulți alți bancheri evrei din toată lumea. Kerenski,
noaptea de 17 iulie 1918, între orele 1-2, într-o cameră primul ministru al Guvernului Provizoriu a deschi
de la subsolul unei clădiri. Asasinii, în număr de 12, porțile tuturor pușcăriilor, astfel că 90% din cei care
erau așa de beți, că au terminat toate cartușele, peste au înfăptuit M.R.S.O. ( citiți lovitura de stat! )au fost
700, fără să reușească să-i ucidă pe toți, slujindu-se criminalii, tâlharii și indivizii de cea mai joasă speță.
apoi de baionete pentru a-i lăsa pe toți fără suflare. De aceeași părere este și marele scriitor
Cadavrele sunt transportate imediat cu un camion Aleksandr Soljenițîn: ,,Revoluția din 1917 este opera
într-o pădure, unde sunt arse, desfigurate cu acid străinilor, care au deturnat Rusia... spre distrugere ”.
sulfuric, dezmembrate și aruncate într-o mină Au urmat zile negre și sângeroase pentru
părăsită. Biserica rusă. Mitropolitul Vladimir de Kiev a fost
Pentru a nu exista niciun dubiu, istoricul evreu- împușcat pe 25 ianuarie 1918, după care au fost
rus Natan Eideman ne asigură că „evreii l-au ucis pe executați mii de preoți și călugărițe, Lenin personal
țar și familia sa” (Dagens Nyheter, 10. 08.1988, p.5 ). ordonând confiscarea totală a averilor bisericești și
După moartea lui Lenin, la 21 ianuarie 1924, mănăstirești.
precedată de accese puternice de furie și de Cartea lui Ștefan Cotoros cuprinde peste 500 de
nebunie, ca urmare a unui sifilis netratat în tinerețe, pagini și vă așteaptă, la Librăria ,,Cetatea Doamnei”
îl urmează toți membrii bandei care sunt împușcați din Piatra-Neamț, cu alte amănunte senzaționale
rând pe rând. Se pare că orice crimă se plătește cu care, cu siguranță, vă vor răscoli sufletele.
aceeași monedă.
Pagini cu adevărat senzaționale sunt consacrate
cauzelor și factorilor care au dus la victoria așa-zisei
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a fost, Mihai Merticaru
de fapt, opera Francmasoneriei Mondiale, după cum

37
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Fragmente din: „LUMINIȚĂ, LAMPĂ MICĂ


SAU AMINTIRI DINTR-O ALTĂ COPILĂRIE”
În afară de serbările Miorlăind de umilința vergilor luate la fund de la
școlare și de Cântarea mămica pentru că am făcut-o de panaramă printre vecini,
României, la care rareori dar și de cea a nerecunoașterii valorii și a talentelor mele,
reușeam să trecem de suspinam și mă perpeleam când pe lângă unul, când
faza pe comună, noi, pe lângă altul, iar ei, nesimțitori, își aruncau ocheade
copiii de la țară, aveam și consolări: „Nu-i așa de proastă, proasta asta mică a
parte de puține bucurii culturale. Bine, mai venea uneori noastră, dà cu cine vrea ea să facă cultură? Teatrul se
caravana la Căminul cultural, de fapt o sală rudimentar joacă pe scenă, nu pe maidan.”
amenajată în spatele primăriei, cu câte un film pe role, De când mă știu am fost o prețioasă, cel puțin asta
niciodată întreg, exista o Bibliotecă publică foarte bine susțineau părinții mei: „Copilù ăsta ne costă cam mult”, și
înzestrată, dar foarte puțin frecventată, mai era câte o dreptate aveau, că la țară, ca la țară, creșteau de toate, și
nuntă la care părinții se înduplecau să ne lase să căscăm noi copiii creșteam ca din apă, numai banii nu creșteau pe
gura, dar numai la înhorbotat și la ras, în rest se descurca gard, erau și scurți și scumpi la vedere, iar eu nu numai că
fiecare cum putea, showbizù rural fiind asigurat mai ales mă lungeam și-n fiecare toamnă îmi trebuiau haine noi, dar
de câte o bătaie în curtea școlii, dimineața, sau în fața eram și o stricătoare fără pereche, rupând rochițele prin
bufetului, seara. garduri și prin copaci și distrugând papucașii prin baltă și
Eu, descurcăreața neamului meu, care mereu intram prin nămol, de nu mai era nimic de făcut cu ei. Și dacă vara
în câte una de nici dracu n-o mai putea descâlci, am mai umblam desculță, la școală nu puteam merge oricum,
debordat mereu de imaginație și mi-am asigurat porția trebuiau pantofi, bascheți pentru ora de sport și ghetuțe
de divertisment, băgându-i și pe alții, deseori, în belele. Pe pentru la iarnă, așa că nu de puține ori erau nevoiți, bieții
scurt, fiecare text literar citit care mă impresiona, trebuia de ei, să vândă câte ceva de pe lângă casă, ca să mă încalțe.
interpretat, pus în scenă, în cadru familial restrâns sau, și „Ce vindem anu ista, tăticule?”, îl întreb cu cel mai
mai bine, cu tovarășii de joacă, care erau, din nefericire nevinovat aer, văzând că se apropie 15 septembrie și nu
pentru mine, numai băieți. Zic din nefericire, pentru face nicio aluzie. „O să te vând pe tine, purcică ce ești!”,
că toate poveștile cu prințese și zâne și toate dramele îmi zice cu năduf, dà eu am înțeles că glumește și, luni
victoriene au rămas nejucate cu public, continuând să mă dimineața, punând purcica într-un sac, pornim amândoi
bântuie și în ziua de azi. către Târg, pe jos, prin Boiște, că nu ne lua cu guițătorul
Nici „Cei trei muschetari” nu mi-a scăpat din vedere, în autobuz.
mai ales că avea, preponderent, roluri pentru băieți. Mi-am Ajungem noi în obor, desface tăticu sacul la gură, nu
scris eu, plină de sârg, replicile într-un caiet dictando și, mult, numai cât să nu se sufoce Miss Piggy și nu durează
fiind și „șef de producție”, am trecut la selectarea „eroilor”. mult până în fața noastră se proțăpește un nene oacheș, cu
Misie grea, pentru că ei erau mulți, toți voiau, după ce le- pălărie neagră cât roata căruței și cu o mustață stufoasă
am spus sumar povestea, să fie cavaleri, eu eram numai sub care sticleau niște dinți auriți. „Cât vrei pe frumușața
una pentru două roluri feminine și aș fi preferat, desigur, asta, neamule?”, îl descoase pe tata și eu încep a mă cam
să o fac pe Milady, mai apropiată de firea mea intrigantă. pierde cu firea, că singura frumușață din târg eram,
Mai era problema costumației și a recuzitei, săbii și-au binè nțeles eu, și auzisem că alde ăștia își cumpără nurorile
făcut repede toți, pălării se găseau, ca și cocoși de jumulit de la grădiniță, să le facă împărătese la cort. Așa că n-am
pentru a le da aspectul potrivit, dar regele avea nevoie de mai stat să asist la negocieri și, rupând-o la sănătoasa pe
ținută de gală, habar nu am ce o fi pățit bietù Marcel, când malul Ozanei, trec ca fulgerul pe lângă casa lui Nică și,
a descoperit mămica lui că-i lipsește capotul de stambă cu peste dealul Boiștii, direct acasă, într-un timp record, cu
care mergea la cumpărături. mult mai scurt decât la dus, când mă ținea în loc și tăticu
Și când credeam eu că treaba începe să prindă cu purcica în spate.
contur, băieții, plictisiți de replicile lungi și emfatice din Către seară vine și tăticu, vesel ca de obicei, după
care nu înțelegeau nimica, s-au hotărât că cel mai bine e să cine știe câte halbe de bere, și-mi spune: „ Ar trebui să te
repete duelurile, adică bătaia cu bețe, la care se pricepeau trimit desculță la școală, că nu ai stat să vând godaca și
deja foarte bine. Inutil să mai spun că, spre seară, când să mergem la Universal să-ți iau papuci, iaca, eu atâta am
părinții s-au adunat pe la case și și-au găsit odraslele pline găsit și asta ți-am adus” și scoate din rucsac cei mai oribili
de zgârieturi și de vânătăi, spectacolul s-a mutat la noi la teniși pe care i-am văzut vreodată. „Lasă, că la tine tot nu
poartă. Să vezi acolo duel verbal cu șarje scânteietoare! țin mult”, mă consolează, văzându-mă atât de șocată, că

38
BUCOVINEI Octombrie 2021

am uitat și să fac obișnuitele mofturi. recunoaște nimeni, rămâi un nimeni, fără valoare. De asta
I-aud pe mulți că au întâlnit cărți care le-au schimbat ai nevoie de noroc.” „Și norocul ăsta, cum îl găsești, de unde
viața. Îi invidiez sincer, pe mine m-au învățat doar prostii. se cumpără? O fi scump?” „ Nu-i scump, se dă pe degeaba,
Cel puțin asta era părerea lui tăticu: „N-ajunge că-i o dà nu se vinde-n obor, dă singur peste tine când nu te
prostă mică, se mai ia și după tâmpeniile pe care le citește”, aștepți, se vede că-i cam neghiob și el, că trage mai mult
zicea. Că, după constatarea sa de om cu șapte clase, dar la proști” făcea, privind cu subînțeles la mine și la mămica.
citit, singurul scriitor adevărat era Sadoveanu, numai în Ei, și auzind eu acestea, am început să-mi mai
cărțile lui puteai găsi tot ce trebuie să știi pentru o viață, temperez cultivarea talentului, ba chiar și sârguința la
restul autorilor erau stricători de minte. Acum nu știu ce o învățătură și să pornesc așa, argonautic, pe valuri de vis,
fi crezut despre „Divanul Persian”, știu numai că l-a pus pe în căutarea norocului. Către sfârșitul verii, îmi pică fisa:
un dulap sus și mi-a zis că de cartea aceea nu am voie să mă peștișorul de aur! Asta era soluția. Și cum, după ce puii de
ating. Și s-a uitat așa cumva la mine, că, zău, n-am atins-o, găină din bătătură începeau să se rărească și mămica să
adică n-am citit din ea. Mai târziu, pe când ștergeam clameze că, hotărât nu se mai taie niciunul, dacă vream să
cărțile de praf într-o Bibliotecă municipală, am avut-o de mâncăm măcar câte un ou pe săptămână-n câșlegi, tăticu
nenumărate ori în mână, uneori chiar am deschis-o cu mă lua la pește. Nu avea scule, nici permis, firește, dar
gând s-o răsfoiesc, măcar să aflu ce mare secret credea Topolița noastră era generoasă și el priceput, se scufunda
tăticu că trebuie să mi se ascundă. Ei bine, mi se ascunde de câteva ori pe sub maluri și producea iute de-o cină
și azi. Pur și simplu nu am putut trece niciodată de prima îmbelșugată. Crapi, mrene, boiști, uneori și câte o câră, pe
pagină. La fel și cu „O mie și una de nopți”, unele volume îmi astea nu le gătea mămica, da tăticu se amuza copios când
erau permise, chiar recomandate, altele interzise, bine că mă auzea țipând cât mă ținea gura când mi se agățau de
a trecut repede perioada poveștilor și am ajuns cu lecturile degete, erau aruncați pe mal, iar eu îi puneam imediat în
la alt nivel, adică la Jules Verne. Ăsta da autor prolific și cu caldărușă.
cu nenumărate idei. Din păcate nu toate erau aplicabile, De la un timp am început să-i privesc gânditoare,
puteau fi cel mult interpretate ca scenete pe maidan sau în citisem cândva despre peștișorul de aur, îndeplinitorul
luncă, după sezon sau după dispoziția tovarășilor de joacă, de dorințe. Sigur că, la lumina soarelui, toți păreau din
care erau, în număr covârșitor, băieți. aur, era greu să hotărăsc care e cel autentic, așa că am
De departe cea mai tentantă și mai ușor de început cu cei mai mici, în speranța că nu li se bagă de
experimentat a fost, desigur, Nautilus. Pârâu aveam în seamă lipsa. Cu timpul am prins curaj, am început să
fundul grădinii, gustul aventurii nu mi-a fost niciodată arunc înapoi în baltă, încredințându-le nenumăratele mele
sărman, mai urma să găsesc materialele necesare dorințe, mari și stringente, tot mai mulți din peștii prinși
construcției ambarcațiunii, dar, deh!, la țară, ca la țară, nu de tăticu. Dà și el a început a se prinde și, luată din scurt,
se aflau în jurul casei multe materiale pentru inginerie, am picat în plasă și am recunoscut motivul pauperizării
așa că a trebuit să-mi procur distracția din ce se găsea la mesei noastre de seară. „Și ce dorință așa de mare ai, fată,
îndemână. Și cel mai potrivit mi s-a părut un butoi vechi de mă lași să mănânc mămăligă goală de-o săptămână?”,
de lemn, cu doagele slăbite și cercurile ruginite, care nu m-a chestionat. „Nu poci să-ți spun, tăticule, că nu se mai
știu prin ce minune se mai ținea vertical undeva-n dosul împlinește!”, l-am lămurit și el a lăsat-o așa, dà nici nu m-a
casei. Cât de șubred era sărmanul, cât l-am mai hodorogit mai luat cu dânsul.
noi, dându-l de-a dura pe râpă până la baltă, a ajuns, totuși, Fantastic este că una dintre dorințe chiar mi s-a
cum-necum, întreg în apă. Dà nici Topolița noastră nu împlinit. Tăticu, înzestrat cu talent și umor, a avut norocul
era chiar pregătită pentru un monstru marin, nici noi nu să fie remarcat de autoritățile locale și, de câte ori se
aveam voie să părăsim bătătura pe o distanță de două zeci întâmpla un fapt reprobabil în comună, era convocat
de mii de leghe, așa că a rămas împotmolit chiar înainte de să versifice evenimentul care era postat la avizierul din
marea scufundare și de descoperirea Atlantidei. centru. Ajunsese să se bucure de o popularitate și de o
Nemo a rămas naufragiat la domiciliu o săptămână apreciere pe care le invidiam și mi le doream cu ardoare.
întreagă, unde piratul de tăticu i-a comandat să frece După începerea anului nou școlar, am intrat într-un
prispa și să care apă de la fântână ca să ude churechiul, conflict cu o colegă de clasă, nici nu mai știu dacă de la
adevăratul matroz al putinei nimicite. aranjatul în bănci sau de la alegerile democratice care
Mereu m-am considerat coborâtă cu hârzobul din urmau și ne-am cam păruit puțin, la propriu, chestia e că,
cer, noroc de tăticu care mă aducea cu picioarele pe nu după mult timp, m-am pomenit la gazeta de perete a
pământ când dădeam pe dinafară de îngâmfare prostească școlii, numai că nu la secțiunea „lumini”, ci la „umbre”. Și
și puerilă. „Degeaba ai calități, dacă nu le observă nimeni”, nici șefă de detașament n-am mai fost niciodată.
îmi spunea. „Ca să ajungi cineva, îți trebuie în primul
rând noroc.” „Păi nu-i destul noroc, tăticule, să ai talent
și valoare?” „Talent da, poți să ai cu carul, dà dacă nu-l Luminiţa Ignea

39
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Emoţii se plimbă prin ploaie


Ce fricoşi suntem! Unii. către darul nepreţuit venit de nicăieri, gratuit şi doritor
Majoritatea. Când se adună de prietenie. Sigur, nemulţumirea noastră, o permanenţă
câţiva nori la un mic sfat alături de care ne înţelegem mai bine decât cu natura, ne
al timpului, poate fără îndeamnă la reproşuri consistente către zăpada aşezată
gânduri de apă zburătăcită, cu albul ei tineresc şi pur, mereu ne încurcă planurile în
ne şi pregătim cu febrilitate care ea nu are loc. Vrem să dispară mai repede!
umbrela sau vestimentaţia Dar ploaia trimisă de norii care ştiu nevoile pământului
adecvată, iar la primii stropi însetat de apă sau zăpadă, nu se lasă influenţată de
îndreptăm scuturile de apărare către ploaie ca spre un capriciile sau bizareriile omului, ea ştie că verdele, gâzele,
duşman. ciripitoarele şi animalele pădurilor o aşteaptă cu bucurie
Cum, să ne ude ea, cu apa ei? deplină a viului ce respiră şi trăieşte prin apa cea bună
Alţii, puţini, o iubesc şi aşteaptă cu bucurie stropii care le întreţine viaţa. În faţa ploii merită să te descoperi
mici, cristalini ce zboară peste tot şi toate, vin cu nerăbdare cu prietenie şi smerenie, să îţi ridici privirea şi să primeşti
spre tine, te gâdilă pe nas şi îţi mângâie obrazul în trecere daruri-picături pe obrazul încântat de întâlnirea umed-
umedă şi răcoroasă. răcoroasă, ca un amic bun ce îţi simte nevoile sufletului,
Ce bine că există şi ce mare nevoie are viul de ea, delicate aripi ce ar vrea să zboare spre înălţimi, unde cânţi
ploaia! şi dansezi cu un copac stingher, dar înţelegător pentru
Firul de iarbă, florile câmpiei, copacii muntelui deschiderea ta spre frumos.
trăiesc prin ea, o aşteaptă zilnic şi trimit mesaje senzoriale, Muzica este ţipăt transformat în melodie armonioasă
de rugăminţi cu ochii lor de verde îndreptaţi spre soare, şi ploaia ne aduce sunete cu măiastră pregătire în norii ce
fratele ploii din poveste. se plimbă prin lume şi atrag în fiecare strop câte ceva din
Viul verde nu fuge, nu se ascunde la apariţia ploii, nevoile fiecăruia, apoi trimite spre pământ un concert
nu caută nicio protecţie, o primeşte cu veselia mult pregătit minuţios. Auzim întâi sunete mici temătoare parcă,
aşteptatului dor şi îşi îndreaptă faţa şi inima către apa bună venite cu primele picături delicate ca roua tremurândă
care îi menţine viaţa stabilită cândva. Omul se păzeşte de şi veselă în strălucire, nu se grăbeşte, parcă nu vrea să
ploaia curată şi plăcută, se ascunde între ziduri stabilite sperie, apoi ştiind că este aşteptată cu înfrigurată dorinţă
ca habitat şi se împrieteneşte cu apa robinetului puternic însetată, se dezlănţuie într-o muzică sacadată, trepidantă,
clorinată. Şi nu e bine. O viaţă cu stereotipuri şi îngrădiri întreţinută de vântul cel nărăvaş în ascultare şi trecând în
stabilite de om pentru el însuşi! Mereu dorim altceva fără stropi ce-şi măresc volumul şi cad pe pământ în formă de
să ţinem cont şi de nevoile naturii. mici cerculeţe, grele în conţinut auditiv şi vizual.
În primăvara cu muguri ce cu pas voios se deschid Şi trece ploaia mai departe spre alte locuri ce-i plâng
spre viaţă, ne zbârlim răutăcioşi către ploaie, parcă a venit prezenţa, lăsând în urmă mireasmă de vegetal curat şi aer
prea devreme, este prea rece şi cu umezeală şi îi trimitem răcoros-mângâietor simţurilor trezite parcă din praful
gând negativ cu dorinţă de încetare. N-o dorim! vremii, apoi deschizându-se spre dorinţa simplă de a
Toată vara cea bogată în lumină şi foc trimis de soare, respira profund un aer spălat, pentru moment, de toate.
când dragostea plutește peste tot, iar gândurile frumoase Întinzi mâna şi primeşti în palmă stropii ce dansează
se descoperă în tot viul existent, ploaia ne încurcă iar vesel la atingerea pielii, apoi caută protecţie în căuşul
planurile noastre ce reclamă că, ea nu are loc. Nu ne pasă care, mirat-copilăreşte, va dărui mai departe unui fir de
că verdele din jurul nostru este însetat şi se stinge în zile iarbă mereu însetat, darul venit din înalt. Să mergi prin
fierbinţi, n-o vrem pe ea, ploaia, deoarece ne tulbură ploaia călduţă la atingere, prietenoasă şi mângâietoare
coafura îndelung pregătită, ne udă sandalele cu exagerări prin picăturile de apă, mici mărgeluţe virtuale ce se sparg
în proiectare sau ne murdăreşte maşina. Deci, să mai la atingerea corpului, este un regal dorit şi aşteptat de
aştepte! omul care îi cunoaşte valoarea şi a trăit experienţa unui
Toamna, când plouă, deja o urâm, unii gândind că simplu mers prin ploaie.
iar a venit aducând cu ea frigul şi ceaţa cea ciudată şi Te iubesc, apă bună venită din toate ploile
compactă, prin care privirea greu pătrunde înnegurând anotimpurilor, rece, caldă sau umedă, eşti binevenită
suflete capricioase. Brr! oricând cu aşteptare de prieten! Tu reprezinţi viaţa!
Doar iarna este în pauză de picături şi se transformă
în splendizii fulgi de zăpadă, care, jucăuşi, zboară peste
toată firea şi ne provoacă la zâmbet şi suflet primitor
Doina Toma

40
BUCOVINEI Octombrie 2021

Scrisoare despre străzi pustii


și liniștea goală
IUBITO, în seara asta liniștea a făcut nudism în amintirile mele
și nu s-a rușinat de poftele ce-mi invadaseră vintrele
se făcea de ziuă când m-am uitat pe geamul
ce dădea înspre strada cu viață
nu trecea niciun om printre umbrele răposate pe asfaltul crăpat
spălaseră cei de la primărie până și urmele mele de-ntors acasă
de aia mă și tem să ies acum pe stradă
ca să nu mă rătăcesc printre spaime și viruși desculți
nu mi se mai vede pasul nemurit pe aleea ce duce-nspre inima ta
nici mașini nu mai trec acum de nicăieri spre niciunde
stau închis în odaia mea și mă destrăbălez cu eroii din cărți
vecinii mă reclamă la poliție atunci
când îmi invidiază regăsirea de sine.

(Mai știi când mi-ai aruncat la coș amintirile color și le-ai păstrat doar pe cele-n care sufletul meu plângea?)

Așa a fost, Iubito, dar acum trăim vremuri în alb negru


sepia a devenit și ea culoare nu mai este o vietate acum
stau pe balconul închis ca-ntr-o cușcă ce are numai două laturi
privesc în golul nopții și de atâta liniște în urechi se-nfiripă
zgomotul de luna trecută
atunci aveam dezlegare la prieteni, Iubito, mă puteam
îmbrățișa până și cu dușmanii
acum, Iubito, de după limbile ceasului stă moartea să-mi fure ultima secundă
de după tufele de lângă bloc o văd mereu ascuțindu-și coasa
pentru mine miroase-a sfârșit clipa aceasta cu jale în ea
mă tem de lume de umbra mea mă ascund
de după masca de pe față ochi hulpavi îmi privesc
plasa cu cumpărături pentru ziua de mâine.

(Mai știi când am făcut dragoste în iarba udă și rece dar nouă ne era cald și transpiram de atâta plăcere și
viață?)

Așa a fost, Iubito, și-acum mi-am pus la uscat amintirile toate


vreau să le-ascund printre cuvintele mele sărace și goale de sensuri
vreau să le înmormântez cu mâna mea la capătul de răsărit al viețuirii mele de pripas
trăiesc printre străini, Iubito, în celălalt capăt de lume-al lumii mele
dacă-am să mor acum pe crucea mea vor scrie poet necunoscut
cu aceeași cretă cu care-mi vor desena pe parchet conturul trupului
nu va fi nicio paradă la moartea mea ciocli vor sta departe de mine ca de-un ciumat
nici măcar de cerșetori agresivi n-o să am parte
mă vor înmormânta pe furiș cei de la primărie
s-or bucura c-au scăpat de unul ce le respiră ca jurnalist în coaste.

Romeo Ioan Roșiianu

41
Nr. 3 (28) SURÂSUL

s onete
LV
Te-ai întrebat vreodată când şi unde,
Cum se-nfiripă marile iubiri?
Ce sacru foc în inimă pătrunde
LIII Şi-ngheaţă cele mai fierbinţi simţiri?

Cum ar putea iubirea mea să facă Sau cine a iubit întâia oară?
Să mă iubeşti şi tu, cum te iubesc, Sau cine va fi ultimul iubit?
Dacă nu ştii ce-i dragostea şi dacă De ce plăcerea trebuie să doară?
Nu simţi fiorul ei dumnezeiesc? De ce durerea n-are un sfârşit?

Mereu mă-ndreaptă inima spre tine, Ce fir subţire, nevăzut ne leagă


Mereu un gând mă-mpinge înapoi Aşa puternic şi aşa de strâns?
Şi roiurile de simţiri sublime De ce nu poate mintea să-nţeleagă
Încremenesc în al gândirii roi. Atâtea bucurii, atâta plâns?

Am înţeles că inima ţi-e seacă, Oricâte întrebări te mai cuprind,


Iar suflet, dacă ai, e mult prea mic Răspuns nu vei afla decât iubind!
Ca dragostea în el să mai încapă,
Iar tu, străină, să nu simţi nimic.
LVI
Căci singura, mărunta ta durere
E doar atunci când nu-ţi ofer plăcere! Ne despărţim, dar mai rămânem încă
Uniţi în amintiri, în idealuri,
Aşa cum valul e legat de stâncă,
LIV Dar despărţit mereu de alte valuri.

Ce noapte întinsă! Pe cer, nici o stea! Ne despărţim şi nu-ţi găsesc vreo vină,
Luna s-a dus, înghiţită de nori! Nici eu nu mă consider vinovat,
Tună şi fulgeră, în inima mea! Dar duci în beznă sfânta mea lumină,
Apar primii stropi. Sunt lacrimi de dor! Schimbând păcatul cu un alt păcat.

Şi plouă ca-n filme, vechi, indiene, Ne despărţim şi nu ştim dacă doare


Ca într-o floare cu doi grădinari; Doar clipa asta sau şi mai târziu,
Imaginez o mulţime de scene, Cunoaştem însă dubla vindecare:
Dar în niciuna tu nu îmi apari. Tu leac îmi eşti, eu doctor pot să-ţi fiu.

Şi plouă întruna, peste ruine, Ne despărţim şi parcă nu pot crede


Pământul e ud, tristeţea e leoarcă, Că nu mai eşti, când inima te vede!
Dumnezeu parcă ar plânge cu mine
Iubirea ce nu vrea să se-ntoarcă!

Rămân, deci, grădinarul fără floare,


Căci tu îl ai pe cel ce nu te are. Nicolae Silade
42
BUCOVINEI Octombrie 2021

***
prima dată am scrâşnit din dinţi
apoi am strâns pumnii
în cea de-a treia zi am căzut
peste lumea picioarelor mele
câteva nopţi au trecut
doar atât
a venit un individ epileptic
mi-a scormonit rădăcina
şi în zori triumfător a ridicat spre cer
punga cu arginţi

*** plata lui pentru munca pribegiei


un ban pentru fiecare cîine ce l-a pus pe fugă
iată cât de hidos arăt
un ban pentru fiecare din voi
în loc de braţe am 2 bârne tăiate din secure
ucigaşi nepăsători ai furnicilor străzii.
spânzurat aşa deasupra lumii oamenilor
căutătorul de comori a venit azi
cui pot trezi milă?
când punga e goală
Hristos number is this - zic specialiştii
cu dumneavoastră doarme
cum de-am ajuns aici mă tot întreb
plapuma soţiei dumneavoastră îl încălzeşte
cum de se holbează strada la mine, crucificatul
şarpele pustiei e în dormitoarele de lux parfumate
pe cele 9 braţe ale construcţiei lor periodice
nu-i nimic ziceţi mâine mai sfinţim o biserică
parcă am coborât din filmele horror
şi aceea nu mai intră în voi ca odinioară
fericirea de pe chipul meu e hrana lor de-o oră
căutătorul de pungi cu arginţi o alungă
moartea mea pentru Cer îi îndestulează doar o oră
ea stă intimidată pe marginea respiraţiilor crucilor
o oră, atât le e bine, atât sunt legaţi de Cer
vă urcaţi în maşini şi plecaţi
apoi voi dispărea vor uita altul va veni mâine
v-aţi făcut meseria
altă crucificare fericită vor aplauda
şi cu tine doamnă şarpele pustiei face sex
şi nu se ştie iubitule ori iubito
şi pe tine domnule şarpele pustiei te satisface
dacă nu vei fi tu cel sau cea
la care se vor zgâi în miez de noapte
pentru că ziua ***
numai cruci văd
şi această vedere numai orbire se cheamă ca şi cum celulele trupului ar fi clipele
pe care le ucid că aşa vreţi Dvs.
*** ca şi cum sângele meu descompus în laborator
ar fi orele mele de trăit
aşa vine nebunia geniului
ca o femeie frumoasă cu un tren de noapte. ca şi cum părinţii mei ar fi doar o chestiune de timp
aştept într-o cameră de hotel ca şi cum nu ar fi trebuit să strig
acum aş iubi-o mult că sunt vinovat de când m-am născut
dar ea ajunge doar dimineaţa – ca şi cum aş putea învinge logica axonilor
până atunci geniul meu chiar înnebuneşte a cromozomilor
nervurile roşii din ochii mei chiar păianjeni sunt a centrilor nervoşi de care vă e milă uneori
tot felul de poeţi ce mi-au stat alături Dvs. aveţi planuri
au plecat de la masa mea aveţi ieşiri de urgenţă din poezie
iar trebuie să tai pâinea Cinei celei de Taină numai nebunii scapă din lagărul ăsta
iar plouă iar înnebunesc uite un adevăr pentru care merită să mor
iar vor scrie ziarele
că un geniu a murit într-o cameră de hotel
poeţii vor căuta până vor muri
versul genial în camera aceea de hotel
Ştefan Doru Dăncuş

43
Nr. 3 (28) SURÂSUL

(*)
Fiinţa lui de rǎtǎcit şi-înfrânt,
Cu o vioarǎ-în mâini, dezacordatǎ,
Pe neagra mea oglindǎ de pǎmânt
O dată-am întâlnit-o şi-încǎ-o datǎ;
Smulgea din câte-o strunǎ sub arcuş,
Când îşi culca obrazul pe cutie,
Exasperantul ţipǎt în urcuş
De ciocârlie lângǎ ciocârlie;
Vechi uşi trântite, greieri în taraf
Il provocau sǎ scârţâie-împreunǎ,

Balade mici
De se spǎrgea în cer lumina praf
Şi luna se rupea în semilunǎ;
Tocmai pleca-în infern, era târziu
Şi nu mai ştiu nimic, şi nu mai ştiu.

(*) (*)
Mai mult un jaf de zdrenţe-între femei, Iubesc o bicicletă, îi sărut
Târâş, o strâmbă umbră, cu broboadă, Erotoman armurăria nouă
Îşi zdrăngăneşte-în gropile din stradă Şi, întronat pe roatele-amândouă,
Rupturile bocancilor prea grei: O stimulez la modul absolut;
„De când, mănos, cresc greieri în livadă Un lanţ mai are, de-aur vagabond,
Şi-în scunzi pereţii fără-a fi bordei, Cu diamante excitat pe-alături,
O carte-îngădui, cu poeţii ei, Pedalele-ameţind cu marafeturi
Şi o ciocănitoare cam neroadă; Din recuzita-agentului James Bond;
Cât arbore mi-era, al vieţii, ieri, Când îşi dedică-avântului lansat
Ca-în tragedii s-a prăbuşit, ruină: Maşinăria suplă, umblăreaţă,
Proasta-şi scobise vilă cu piscină E într-atât nebună după viaţă,
În fiul meu cu rod aurifer...” De-aş face zi şi noapte-apostolat
Îmbrăţişându-mă cu dărnicie, Şi-aş consacra-o, dar cu maniere,
Îmi plânge pe-umeri doamna poezie. La rang de-amantă-în arte rutiere.

(*) (*)
Cu Demonii, Din jale se-întrupează Jos, într-un târg de lene, dobrogean,
Electra, Howl, Pastramă trufanda, Cu felinaru-în creştet, idiot,
Mă-ameninţă biblioteca mea, Luna-întărâtă, goală sub capot,
Oricât mi-aruncă îngerul de pază Butoaiele cu apă la burlan;
În ajutor agonica icoană; O fată pritoceşte prăjituri
Cutremurat, mi-e frică să respir, Cu praf de nucă-în sucul purulent
Mă-împunge Omul fără însuşiri Şi-îmbălsămează cerul spre-Orient,
Cu degetul, de-aproape-o iau la goană; Cerul bazarului de vechituri;
Scârbit, la naiba-arunc Aripa dreaptă Prin moartă umbra florilor de spin
Şi-i înţeleg pe-armeni ori câte ori Parfum răzbate, fum de cafenea,
De ce cafeaua neîncrezători De năduşesc în ofuri de manea
Nu-în râşniţă şi-o macină, ci-în şoaptă; Dugheni cu dulci abjecţii sub smochini;
Lângă Mari gânditori, un coş cu flori Jeleşte evadat în pijama
De seara se-ofileşte până-în zori. Nebunul târgului: Oooooof, viaţa meaaaaa!

Şerban Codrin

44
BUCOVINEI Octombrie 2021

ÎN CĂUTAREA UNUI
„JOC SECUND”
(Sonet)
Citind cam mult din ce îmi este scris
Vreau astăzi să primesc noi foi de drum
Pe care să le folosesc acum
Într-un tărâm ce, încă-mi e permis.

Am răsfoit un pic și-acel album


Cu poze-n care-alături de Alice,
Umblam prin Țara cu Minuni de vis
UCENICUL VRĂJITOR Durate pe coloane lungi de fum.
(Sonet)
Aș merge-apoi un picușor spre Oz,
Se-avântă Ucenicul Vrăjitor
Alături de-o făptură minunată
Vrând să-și întreacă Marele Maestru,
Cu plete colorate-n verde-roz;
Ce azvârlindu-și lestul său terestru
Se înălțase triumfal în zbor.
Aș căuta o urnă fermecată,
Spre a găsi acel celebru loz
Dar ageamiu în „sportul cel ecvestru”
Pa care-ar scrie sec:„Mai trage-odată!”
S-a și ciocnit prea iute de un nor,
Având deci un eșec răsunător
Ce l-a făcut din nou un biet terestru.
JOCUL MĂȘTILOR
Se zăpăcise astfel Ucenicul
E ca un teatru-această lume,
Uitând să spună magice cuvinte,
Ce-adună lacrimi reci și sânge,
De-aceea s-a lovit de sol „voinicul”;
Spre a le transforma în glume...
Și-o mască râde, alta plânge.
Așa că-n ciuda dorului fierbinte
Lipsește motivat dela picnicul
E mapamondul nostru-o scenă
Ce-oferă mari delicii pentru minte.
Pe care un bufon și-un gâde
Se-mbrățișează fără jenă...
JOCUL IELELOR Și-o mască plânge, alta râde.
(Sonet)
E globul nostru o estradă
Dansează-un pâlc de iele-n miez de noapte,
Cu un spectacol ce constrânge
Purtate de imboldul diavolesc
Să fie viața ca o pradă...
Și în demersul lor cel nefiresc
Și-o mască râde, alta plânge.
Lansează-n lume strigăte și șoapte.

E universul o revistă
Cu pletele în vânt iar dănțuiesc
Ce-oferă prin oglinzi prea hâde
Tot inspirând necugetate fapte,
O lume vesel sau tristă...
Impulsionate, cert, de cele șapte
Și-o mască plânge, alta râde.
Păcate capitale-n stil lumesc.

Dar când se termină cu jocul


Se-ncruntă-un colț aparte din natură
Și împreună, iar se strâng
Înveșmântat în roșu viu de sângeri
Tot ghinionul cu norocul...
Văzut într-o lumină clar-obscură.
Azi toate măștile (vai!) plâng.
Dispar deodată dureroase plângeri
Și-acea întunecată neagră ură
În timp ce se arată-un pâlc de îngeri. Eugen Deutsch
45
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Întruchipare Răspunsul privirii


Scriem zâmbim şi scriem Amfora florii din colţ
Aripile lovesc a viaţă Nu e o temniță
Vor răzbate înspre lună Suavă în tăcerea serii
Lovesc până la moarte. Vorbește în peisaj.

Se trimit triste epistole Pictorul eşarfelor stelare


Domniţelor strălucitoare Ține totul sub tăcere
Ce coboară sub orizontul Desparte din penel oceane
Întâmpinărilor nesfâşite. Și aduce pecetea ritualică.

Imaginăm pustiuri fără margine Literele se aruncă-n respirare


Mersul statuilor omeneşti Peste orizonturi regăsite
Cântecul de sub cascadă Suspină că nu vor întoarce
Când izvorul se-ntoarce la nori. Înghemuirea pe drumul de stele

Albatrosul aduce epistola Glasuri lecuite prin curățire


Ştie în adânc ce-l aşteaptă Țin în ascundere visuri fierbinţi
Se transformă-n imaginea Caii toamnei din statui
Dizolvatei imaginări. Scutură-n ochi floarea din colţ.

Moștenire îngropată Trupul scolastic Căușul iluziilor


Într-o altă cale spre lumină Învăţăm să vorbim îndulcit Fior sub pleoape
Regăsesc corpul căutat Monade şi dialoguri reci Ochiul culege flori
Invitat la sfărșitul jocului Timp al unui trup scolastic Pe dealul cerului
Darnic lumii de povestit. Clare noţiuni de biolingvism. Brâie de gheaţă.

Pendule icoane statuete Descriem nuduri în scrisori Lumina-n popas


Adăpostite prin expunere Roşim careuri gramaticale Sparge zgomotele
Învechite anticariate Destine şi opţiuni în idei Sărutărilor rătăcite
Răsărite-n buric de târguri. Realului mereu schimbător. În pocalul vremii.

Buchiniștii se cheamă Forme mișcătoare văzute Tristeţea-i la geam


La zarvă cu stăruință Întrebări în diferențe tolerate Pe stradă aripi în ramă
Rivali în comorile-ascunse Inversează fenomentul articular Porţile-s ca mărginirea
Adulmecă sufletul trecătorilor. Tractului vocal comparativ. Jumătăţilor de piept.

Mereu împovărați de prea apăsarea Distanța prietenilor neîncrezători Fior de adio


Metaforelor dezbrăcate Intervine temperamentul anxios Palma-i zid de căuş
Preschimbă în neștire moștenirea Coerenţa pauzelor aruncate lung Acoperă înserarea durerii
Mărturiilor lumilor îngropate. Rolul amintirilor afective. Amăgire cu blânde-amăgiri.

Ionel Pintilii

46
BUCOVINEI Octombrie 2021

Valurile la tărm
Valurile soseau la țărm
odată cu iertarea în iniminile victorioase
într-o noapte când miile de wați
din instalația de iluminat a unui stadion pustiu
umblă pe străzi
precum Diogene în căutarea unui om
Cele șapte plus unu minuni ale lumii
cer ajutor la fiecare fereastră
și casa de bilete a fostului cinematograf
plutește deasupra cartierului precum o cuplolă
Un ropot de aplauze acoperă ploaia
ce cade peste tabela de marcaj din tribuna centrală
în noptea când poate adormi cu capul pe masă
aidoma celor care"visau la lumi ce nu există "
prin săli de bal, saloanele imperiale, ambasade
prin porturi,speluci lupanare
sub strălucirea sângelelui din venele
senatorilor romani căzuți în dizgrație

Rien ne va plus Dimineață de Octombrie


Acum când totul pare Piramide de ceață
o greșeală de calcul înalță toamna în dreptul ferestrelor
o eroare in vechi postulate și zgomotul peștilor dintr-un acvariu
și nici ghicitul in ceaiuri și al rochiei de seară căzând peste parchet
ori gazela traversând în fugă se propagă departe
piețe și bulevardele până în chioșcul din gradina zoologică
nu mai poate salva sezonul acesta unde fotografiai cu ingrijorare ochii fiarelor în captivitate
zărit printre gropile fumegânde ale orașului
trebuiesă doar să facem jocurile Pauza dintre reclamele radioului vintage
sa ridicăm baricade neverosimil de lungă
din cărți poștale și mesaje neexpediate când mă intrebi
din camere presurizate de amintiri unde s-au duc fluturii verii
până la limita exploziei și filele calendarului de perete
unde caii verzi se adună pe colțul pereților din care vom lipsi câteva zile
să ne arate cum cicatricile devin scrisorile de ca un blitz
acreditare ce se încarcă cu această
iar absențele se însiră pe funii dimineață de Octombrie până la refuz
odată cu peștii puși să se usuce

Alexandru Cazacu

47
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Sămânța cânt, sămânța statuie


Eu am purces din suferință,
Din nopți de dor și iz de glie,
Din mine câte cânturi vreți,
Într-unul singur să învie?

Când eu apun, trec în credință;


Sămânța seminței Prin mine seva spre zări suie;
Iar când mă strig, vă-ntreb pe voi:
Mai este loc pentru - o statuie?
Eu sunt sămânța cea rară,
A soiurilor binecuvântate,
Iar dacă vreți să fiți veșnic sătui
Și s-aveți liniște deplină în toate, Sămânța făclie
Să vă fie mereu numai cald și bine,
Veniți să luați semințe de la mine! Eu sunt sămânța cea bună,
Eu sunt vestita seminție românească Din care răsare lumina ...
Și din lanul meu, Eu sunt sămânța hrană, sămânța aleasă,
Cu cea mai demnitară sămânță, Din care crește pâinea cea gustoasă,
Poate tot globul să se hrănească. Necesară tuturor viețuitoarelor pământului ...
Iar când doriți să fiți sătui
Și să vă fie doar cald și bine, Eu sunt sămânța cea albă,
Veniți: oameni săraci și flămânzi de frumos, Cu care se hrănesc pe săturate,
Veniți: oameni de omenie, oameni fără nume, Toți porumbeii cei albi de pe Thera,
Și rupeți fără jenă, câte-o bucată din mine, Eu sunt sămânța - soare, sămânța de soi,
Eu, cea mai nobilă sămânță din lume! Din care se sloboade căldura
Trebuincioasă tuturor copiilor goi ...

Sămânța gând
Sămânța credință
Eu sunt sămânța cea purificatoare,
Sămânța iubirilor, sămânța gând, Eu sunt sămânța cea binecuvântată,
Eu sunt sămânța zăpadă, Din care rodește credința,
Sămânța ploaie și sămânța soare, Haina și hrana sufletului omenesc;
Sămânța pâine și sămânța fragă, Și-n cele din urmă eu sunt vederea și fața,
Cu care se înnobilează lumea întreagă ... Eu sunt sămânța tuturor semințelor,
pentru înmulțirea seminței cu esențe rare, Din care se naște și credința și viața ...
Înlesniți-mi să slobod spre lume
O binecuvântată chemare:
̶ Hei, voi cei lipsiți de bunătate,
Veniți să luați de la mine sămânța omeniei;
Sămânța căutată pe toate meridianele globului,
Am destulă pentru fiecare
Și de cea mai bună calitate!

Mihail Ecovoiu Doreanu

48
BUCOVINEI Octombrie 2021

Șoapte aievea... (terțină)


Pe o culme de deal, într-un sat depărtat,
O cruce mă cheamă, un glas mă îndeamnă,
Și-mi pare real glasul acestui bărbat...

- Să nu-ți fie teamă! Doar iubire-nseamnă...


Sufletul de tată strigă pe-a sa fată.
Vântul dă să geamă... - Venit-ai în toamnă...

- Erai supărată și înlăcrimată...


Zâmbește copilă! Viața-i dificilă!
Lumea mea-i curată și e luminată.

Adu-mi o zambilă-n candelă feștilă


Și fii fericită! Nu sta adâncită,
Nu-mi plânge de milă și întoarce filă!

M-auzi? ... Ascult răvășită, dar nu sunt uimită,


Era vocea blândă, cu vorbă profundă
Dincolo de tăceri, De mine-nsușită, cu dor căptușită.
doar vântul.
Îmi mângâie auzul Mâna tremurândă o întind flămândă,
cu şoapta-ţi nestrigată... Aș vrea să-l atingă și dorul să-mi stingă...
Unde îmi eşti? Perna mi-e osândă, visul neizbândă.
Ai vrea
să-mi fii Ochii vor să-nvingă, lacrimi să-și prelingă...
necontenită ploaie Când în gând îmi vine sfatul de la tine,
ce-mi Ca să mă convingă, începe să ningă...
picură în suflet,
atât de lin, Știu că ești cu mine, tată! Tare-i bine!
precum cuvântul,
uitând …
Rondel mamei că m-ai uitat, Rondel-chemare la iubire
să-mi uzi
Măicuța mea, fii fără teamă! pămăntul Priveşte-mă cum soarele priveşte marea,
Eu n-am să te privesc căzând, ce îl calc? Când însetat, în zori, îi soarbe adâncimea!
Iar ochiul meu n-o să adoarmă Din Şi rătăcind hoinar, urmând cu drag chemarea,
Uitând de trupul tău plăpând... clipe dulci, În ochi adânci, ce îţi arată limpezimea,
vom răsădi
Nu ți-e ușor, de bună seamă, un aprig dor, Să te-oglindeşti simţind în ei îmbrăţişarea
Povara anilor cărând... să înflorească-n Şi să doreşti, să guşti din buze frăgezimea.
Măicuța mea, fii fără teamă! pragul serii, Priveşte-mă cum soarele priveşte marea,
Eu n-am să te privesc căzând... în suflet Când însetat, în zori, îi soarbe adâncimea!
să nu-mi fie inodor,
Puterea-i sângele ce cheamă... parfumuri rare Iubindu-mă, să simţi că-i necuprinsă zarea,
Picior sub pernă legănând să ne-mbie Şoptit să-mi ceri din roua gurii prospeţimea,
Ori glas ce-l mai aud cântând, să-ţi fiu eu ţie Iar eu să-ţi dau, roşind, extazul, înălţimea.
Nu voi lăsa acum să geamă, şi tu mie! Atunci când, lin, coboară-n lume înserarea,

Măicuța mea, fii fără teamă! M-auzi? Priveşte-mă cum soarele priveşte marea!

Olguța Luncașu Trifan

49
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Ultima picătură
Mai sunt liber să visez, să zbor,
Să mă retrag în buduarul ființei mele
Cu inspirația tatuată pe creier
De a jongla cuparadigma „a fi”.
Am conjugat verbul fără frustrări
Ca un romantic incurabil
Ce țeseamintiri și iluzii
Sub streașina mucegăită de ape.
Zori de lumină și sacralitate
Se revarsau peste maluri
În ritmde pendul legănat
Migrând de la o stare la alta.
Dar, parabola condiției umane
Nu-i zămislită numai din bucurii,
Când m-au copleșit necazurile
N-am cerșit mila nimănui.
Ferestre deschise
Prea mândru și atent la detalii
Sorgintea ta-i de gintă pur latină
Ce fac deseori diferența
Dar viața apucat-a alt destin,
Mi-au rămas cicatrici adânci,
Cernită-ți este fața, ca de tină
Unele nespus de meritate.
Și stai robită, pătimind în chin.
Invadatorii ți-au fost împotrivă
Negând latinul tău certificat,
Shakespeareana viziune
Îți fură vinul, grâul de colivă, Lipsită de ură și prejudecăți
De două veacuri te-au crucificat. Mi-a mistuit povara tainelor
Stăvilind durerile sufletești.
Lipsită ești de vis și idealuri
Pe drumul sorții, rătăcit de ieri, Rememorez, oftând în surdină,
Ființa toată tremură în valuri Pe dragii care nu mai sunt
Credința ta nu duce nicăieri. Și s-au dus mult prea devreme,
Ofrande în feeria din Eden.
Îți strigi în Univers a ta durere
Din matca-nvolburată cu poveri, O să-i iubesc și dincolo de moarte
Pe-obrazul plâns ai stropi de mângâiere, Îndoliatde crâncena lor soartă
Prădată ești de scumpele averi. Întunecată de încuibarea zorilor
Care le-a cernit Universul viselor.
Disec și-i vie fibra ta nativă
În trupul tău sărman și sfârtecat, Dar eu, ce-o să las în urma mea?
Renască iarăși firea milostivă Nebănuite sunt legile firii,
Să fii din nou mândrețe de ducat. Cine a știut venirea și plecarea
Mi-a urzit tapiseria destinului.
Mai sunt speranțe încă neucise
Ai tatuat pe frunte mult curaj, Nu vreau compasiune de fațadă
Ferestrele istorice-s deschise, Pentru cei ce vin din urmă,
Reîntregirea nu e un miraj. O certitudine poate fi un truism:
Dacă nu voi muri,voi fi în viață.
Curând se va umple paharul...
Ce vină are ultima picătură
Când te cheamă pământul înapoi
Și eternul vieții de Dincolo?

D r. S orin Cot larciuc


50
BUCOVINEI Octombrie 2021

Selenarii fii de piatră


Şi prin mine este cer,
capăt aspru, de lumină,
cald şi rece să îmi ţină,
de-i velină ziua-n fler;

şi prin mine e pământ


gata mâzgălit cu rouă,
pedepsit cu fulgi, când plouă,
brazdă-ngustă în cuvânt;

şi prin mine sunt dorinţi


Cu ușa-ntredeschisă împietrite, dar şi cele
ancorate la nacele…
Un câine bun de pază-i sunt răbdării, am ori n-am dureri de dinţi;
sub arcul zilei, glasuri mă frământă,
cu uşa-ntredeschisă imigrării, şi prin mine vântur fum
doar apa de botez rămâne sfântă. negru, alb, în transparenţă,
ard tăciunii-n providenţă,
Mi se descarcă zâmbetul din armă, nu-i voi folosi postum;
în confidenţe mă împinge-agale;
şi Himalaya,-n vârfuri, se mai sfarmă, doar prin mine încă trec
își lasă-amărăciunilor în vale. selenarii fii de piatră,
prea curând lăsaţi la vatră –
Ce iconar, cu aer, îşi îmbracă ah, puzderie-s pe ştrec.
femeia, de-i întoarsă ruga-ncoace…
austrul s-a-nrădăcinat în tracă,
şi-a înhumat răspunsul - e vorace. La Freiburg, toți vatmanii
Mi-i sternul dezlipit de dogme,-ntruna Un joc e gându-n sine, Heidegger,
m-ai acuzat că înnoptez cu luna. prin sângele-nnădit se risipeşte,
indubitabil ciocul îi va creşte
viclean şi-ntotdeauna prea stingher.
Oglindă-ntoarsă-i cerul
Trecutu-i surd, răspunsurile-s gri,
Îs vieţii arc, mi-e tihna încordată, o Hannah duce-n umbra-i orişicine,
din miază-noapte, până-n miază-zi, ţi s-a-ndesat granitul cu aldine,
începe-o linişte a-mi zurăi, singurătăţi, în cui, te-or jefui.
în peştera de tine erodată.
La Freiburg, toţi vatmanii ţin de hăţ,
Solstiţiile urlă-mbălsămate, iar timpul - o fiinţă senzuală -
mai tremură cuprinse de amoc, mă pierde-n jumătatea lui… egală
ni-i despletită sepia-n baroc, cu cea mai aspră-atingere de băţ.
iar coardele,-n sirenă,-s destrămate.
Absenţe vii cunună-ntr-un hiat
E crivăţul în streche, semn că paşte tot zborul care-a devenit cenuşă,
pe-al umărului negru bărăgan, în ipocrite vremuri de la uşă,
ne-ascunde-n guleru-i ca un vlăjgan, cu vântuitul cer amnistiat.
cât luna,-n tămâierniţă, va naşte.

Oglindă-ntoarsă-i cerul, streajă nopţii -


în umbra-i toată, Rembrandt evada. Valerian Bedrule
51
Nr. 3 (28) SURÂSUL

meditație la o cafea
contaminați de lumină
ne ducem cu tonuri curmezișe
trupurile spre hoinăreala desființării.
leneși stăm și grei de visare
pe muchia timpului aplecând strigare;
pe praguri de doruri și erori suprapuse
neînțelesului încercându-ne o balansare.
ne plângem cei câțiva pomi subțiri
din strănutul grădinii,
lățitul lătrat de câine
și muchia odăii ce taie
obrajii singurătății bătrâne,
motivând că nemurirea nu mai vine.
azi acceptăm așteptarea ce se plimbă pe ascuns
prin metaforele târziului.
azi, se poate cotrobăi
chiar ne mișcăm pasul curbat mai spre lună,
în presimțirile amar reapărute
experimentăm uscăciuni de fiori
și-n acel prea devreme zid
și mutăm emoția într-o zbatere
din care se va extrage poate o Evă nealterată,
destul mai nocturnă.
fără fisuri
înnădim toamne pe glezne de zefir,
fără semne,
învățăm moarte în do major
fără întrebare.
ș-o înfășurăm în lichefiata chemare de Dumnezeu;
azi la cafea,
căci în trecerea timpurilor noi suntem
în deriva dimineții ce-și strânge în poală
pururea zăcământ cerului-hău.
rouă s-o ducă la amanet,
îți voi fi răstălmăcire în gând devreme
infinit atârnat de vulnerabila realitate, idilă
alergicul ritm în decorul unei afone clipe.
astăzi, se poate zidi primul format mă leg cu fluide tăceri
al uitării de contrasens sub casei tâmplă de atingerea ta fără dezlegare.
ori se poate pune ochi de sprijin perisabilei tăceri. trăiesc dansul tâmplelor înclinat
e recomandarea intenționată din altă nemărginire pe frunzelor freamăt împătimire.
să-mi smulg gând către tine îmi ard călcâiele în liricul jar de amurg
din nearticulata stază și-n coapsa gândului las alegoria unghii tale
sa extrag miros de hieroglifă. să se înfigă ca o înțeleaptă provocare.
ochiul sa mi-l fac cu dosul să nareze dincolo de uimiri, îmi accept buza
priveliștea de stază împăiată de fiori pe a ta pictată de extaz
aburcată in paradigme și tentații. intuind cu profunzimea în lat trupului pofte.
mă aștept ca orgoliul clopotelor dorința inimii tale o voi devia-o
în gri afundându-se să fie mângâiate pe un viaduct de stele
de iertarea ce strânge unde mi se rotește metafora încontinuu
mecanice aurore sub caiși. în absența contrazicelor nocturne.
dar, așa-i de când lumea, urmărită vei fi și de luna ieșită
durerile pururea înfloresc prin exces de soartă din universalități
speranța își macină mecanica în gol acolo, lângă nepăsarea dreaptă stâncii,
și o nevoie trebuie să întreții... când esențe fără nume
doar să-ți urmărești strigătul la nimereală pășesc madrigalul închipuirii,
înzorzonat prea curând cu pustiu. pășesc.

Mihai Savin
52
BUCOVINEI Octombrie 2021

Vântul șuieră prin nuc


Vântul șuieră prin nuc,
nucul vântuie prin șuier,
șuierul nucăie prin vânt,
eu nu mă duc.
Nu mă duc nicăieri,
lasă-i să șuiere,
să vântuie,
să nucăie.
Eu nu nuc,
nu vânt,
nu șuier,
moartea, coasă ruginie.
Aștept zăpezile,
dincolo de zăpezi,
departe,
or fi flori, nu moarte.
Mă simt ciudat De-o fi moarte, o avea
coasa înflorită,
când scriu s-o juca prin nuc,
parcă aș citi o carte prin vânt.
despre viața mea Eu șuier prin carte,
și îmi alunecă pe degete înfloresc
punctul final un cuvânt
înaintea celui mai frumos capitol dincolo de moarte.

Măști Despre crini, numai de bine


mereu am purtat o mască veselă iubitul meu – trosc, mai cade unul
pe fața tristă lumea e o gaură de șarpe plină
a fost de-ajuns un virus de iubiți alunecați în sac, la strigătul meu! -
nestingherit prin oraș soarbe cu nesaț ultima picătură din cafeaua
fără armă de foc hangher în teacă și celor șapte ani
în locul zâmbetului trist afișat pe figură apocaliptici
port mască de cârpă o zdreanță pregătește arginții, sunt gata să scriu
cea mai frumoasă poezie de dragoste,
o smulg de pe gură cât să spun adio
mă doare nu știu ce,
și vei găsi în locul meu o mască aruncată pe podea
noi când murim odată?
poți râde sau plânge cu ea numai
nu e bine, scârțâie, ceva îmi aruncă
lasă-mi bilet cu loc în lojă
poezia la coș,
vreau s-o aplaud să-i dau flori
prețul nu e corect,
să învăț pe de rost rolul pe care l-a jucat masca mea
nu vreau să scriu te iubesc pe gratis
să trag cortina la final să-i cer autograf
știu din ce material scump sunt făcute tarabele
dacă va salva lumea
la care mă vei vinde
să mă întorc la zâmbetul meu mai bine fals
impetuos vom introduce în scenă
decât o zdreanță pe față
crinii din Cîntarea Cântărilor
sau poate voi zâmbi de-adevărat pentru că
dar despre crini, numai de bine
a fost de-ajuns un virus liber prin oraș
pot ține pe piept crinul tău
și râd în hohote de câte mii de măști am lepădat dacă nu te pot iubi, te pot muri
până în ziua când am primit poruncă
iubitul meu – să mai tachinăm lumea
să port o singură mască!
cu acest cuvânt care nu înseamnă nimic
mă plimb prin oraș fără mine –
să văd cine o să mă recunoască închide ochii, miroase până în suflet
cine va ridica trofeul acestui carnaval? a gaură de șarpe.

Gabriela Ana Balan


53
Nr. 3 (28) SURÂSUL

SUPRAVIEŢUIRE
Deschid zilele înfierate
De dalta cerului
Să încerc să le construiesc
O colivie
Din grilajul inimii.

Deodată, o mână nevăzută,


Din exilul zilelor,
mi-a aruncat cheia supravieţuirii,
printre gratiile unui vis:
CUVÂNTUL.

SUFLET DE… DUMINICĂ


CĂDERE
Inima mea, nătângă şi înfumurată,
Zborul şi-a frânt aripile A refuzat Geneza celor 7 zile, ea cerşeşte, zi de zi,
Din cântecul împrumutat Odihna unei duminici.
De la clipa căderii,
Răstălmăcind durerea Îşi ia, uneori, câte un cuvânt,
Ca fericire ancestrală. Şi-şi croieşte drum
Într-o lume ostoită de timp,
Cântecul vieţii şi-a frânt sunetele Altoind nemurirea.
În baierele unei lumi care renaşte
Din cenuşa fiecărui vis abolit. Din când în când,
Se aşază la umbra unui vis, răcorindu-şi rărunchii
Soarele se prelinge pe scara sufletului, Pe prispa unui dor
Ca o ultimă picătură de vis, Renăscut
Aruncându-şi strălucirea Din duminici.
În Celălalt Tărâm
Al Destinului.
LES NOURRITURES TERRESTRES
Liniştea se aşternu în sufletul pribegit,
PLOUĂ Ca o candelă a uitării de sine,
Care-şi cară lumina,
Am deschis fereastra dinspre lume
Picătură cu picătură,
Şi am simţit picătura amară
Ca pe o ciutură a timpului dezgolit
A firului de iarbă,
De talger.
Săpat de tăişul zilei.
Ţărâna mi se aşterne la picioare,
Am furat destinul unei ploi
Ca o năframă a Veronicăi,
Ca să pot învăţa curgerea timpului,
Purtându-mi inima însângerată de vremuri,
Dincolo de timp,
Pe ţesătura unor vise, în agonia
Într-o cădere ameţitoare a ropotului
Unui prezent orgolios.
Descătuşat de
Lume.
Îmi aştern visele la picioarele lumii
Unde, uneori, inima îngenunchează
Ca să se spovedească
De Viaţă
Şi de Moarte.

54
BUCOVINEI Octombrie 2021

TOAMNĂ
Ziua îşi acoperă faţa
Cu ploaia descătuşată
De neliniştile frunzelor
Care dansează ameţitor
Într-o horă a timpului TU…
Pipăit,
Deochiat, Te-am răpit din propria viaţă
Îmblânzit. Ca să-mi aştern destinul,
Drămuindu-mi zilele,
IUBIRE… La focul descătuşat
Al iubirii.
Când e „devreme” sau „târziu” în iubire?
Timpul fuge ca un Don Quijote Mi-ai măsurat sufletul
Ce-şi pândeşte nălucirea Cu palmele muncite ale visului,
Cu ochii inimii. Construindu-mi adăpost
În veşnicia clipei.
Trăim minunea înmulţirii inimii,
Aidoma pâinilor biblice, Ne-am regăsit aşteptările
Cu fiecare Răsărit, În focul mocnit al dorului,
Cu fiecare Apus, Deşirându-ne sufletele
Cu Noi. În taina dezmărginirii.

Gândurile noastre îşi împletesc


Zilele şi nopţile DINCOLO…
Din furcile caudine ale nemărginirii
Care ne găzduieşte inimile Înlănţuit de Viaţă,
În foaierul visului. Trupul tânjeşte la
Sufletul aruncat
Dincolo…
CENUȘA NOPŢII Răstignit de vise,
Sufletul cerşeşte
A ars luna pustie
Trupul dezgolit
Până la îmbălsămarea
De ţărâna
Luminii.
Trăirilor.
Sufletul a ieşit la joacă,
De-a stelele căzătoare,
Privirea îşi deşiră
Poate se preface vreuna
Părelnicia,
În destin.
Însăilând neantul
Din firul labirintic
Am ieşit în noapte,
Al gândurilor
Cu dorul de mână,
Strivite
Poate mă împiedic
De inima
De vreun vis împlinit.
Revărsândă.
Şi-am început să strâng
Cenuşa nearsă
De Timp
Şi-am aşezat-o cu grijă
În urna inimii.
Prof. Dr. Luminiţa Reveica Ţaran

55
Nr. 3 (28) SURÂSUL

centrala emoţiei omul de după om


prin centrala emoţiei, ne-am născut liberi
trec veştile bune apoi am legat libertatea în lanţuri
ea îmi face legătura cu poezia lumii pentru a-i poseda frumuseţea
pe care o simt ca pe o soră mai mare acum îi fredonăm la ureche melodii despre virginitate
a poeziei mele în care nimeni nu se mai regăseşte
ochii îşi vor cheltui energia îi aşezăm în palmă reţete biblice
privind fotografiile pentru a-şi trata inima cu ele
unde copilul râde în tot răul se află câte o strachină de bobiţe
cuantificând minereul liric consumat numite binele pământului
şi-n tot binele se aude un nechezat nervos
ceasul electronic bate ce vrea să treacă prăpastia în zbor
cum pulsul sub manşeta cămaşii albe viaţa are încă forţa macului de-a înflori oriunde
ori cum greierele în uşa bisericii ai putea descoperi în ea omul de după om
noaptea, când sfinţii dorm liniştiţi prezenţa lui în cătuşe de flori, promisă zilei de mâine
ziua ei folosesc dioptrii (Cea mai frumoasă dintre amantele timpului)
pentru a vedea esenţialul mai ştii locul care ne-a durut cel mai tare
şi pentru a extrage aurul locul acela de poveste ce şi-a pierdut cumpătul
din sufletul omului a lovit cu pumnii şi el
ridicându-i, astfel, rangul pentru că nu ştie să piardă
cum ai ridica muntele nici nu poate râde
iar sub el ai aşeza de glumele făcute pe seama săriturii în gol
mâna unui copil a inimii sale
cu zece îngeri în ea

Ana Ardeleanu

56
BUCOVINEI Octombrie 2021

CATRENE FUMIGENE
Invazie de șobolani Publicitate falsă
Cât am stat închiși ca șobolanii Calitate, zic giranții,
Ori ne-au scos din găuri pe făraș, Ca mai rar, superioară,
La lumină au ieșit chițcanii Când, de fapt, dezinfectanții
Și se plimbă liber prin oraș. Nu sunt decât ... apă chioară.

Aproape ca la Viena Vaccinare cu... mici


Ce noroc! Gunoiul nu-l ridică E vaccin, nu-i bere, gratis
Din sector mașina de gunoi, La Obor, la piață. Șic!
Altfel am muri pe străzi de frică Plus - vanitas vanitatis -
C-ar ploua cu șoareci peste noi. Gratis, iar, te-așteaptă-un mic.

Prețul la apartamente Cascadei Bigăr,


crește-ntruna ce s-a prăbușit
Casa noastră dragă, tot mai scumpă, Te-ai supăra că apa pute-a pește?
Mai slăbește-ți pofta de parai, Ne merge buhul ca de popă tuns?
Căci răbdarea noastră-o să irumpă Măcar păstrăvăria ne hrănește,
Și ne-om cumpăra una-n ... Dubai. Dar tu, cu strălucirea-ți, ce-ai ajuns?

Înlipsă de autostrăzi Motivare de luat în seamă


Sit arheologic. Între castre Vine doamna de la mare.
Drum durabil, larg, extravilan. Soțul dă s-o pupe. Tare!
Dacă nu le-avem pe ale noastre, Soața îl refuză: n-are
Să-l păstrăm măcar pe cel ... roman. Pașaport de vaccinare!

Nicolae Mătcaș

57
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Proscrisul care nu se mai


poate întoarce acasă
E atât de frig
Încât nici fumul nu mai cutează dansul sălbatic
De zburător,
pe note viscolite.
A încremenit în hornuri şi visează
Îşi bea ceaiul cu garguile oraşului
Povesteşte noaptea acroterelor.
Legendele circulă fără paşapoarte....
Ne întâlnim într-un bulgăre
Ca pe o tablă de şah
Dialog fără cuvinte
Și cânt cu Knecht
un andante de Scarlatti
Gară, port, aeroport Dar pianul e dezacordat.
Spaţii provizorii, Eu sunt proscrisul
Lipsite de intimitate, Care nu se mai poate întoarce acasă.
Oamenii trec unii pe lângă alţii Umbre scăpate din sfori
Şi nu se mai privesc în ochi. Se nasc la marginea sferei.
Portrete glisează printre Şi bat la porţi...
Atâţia gură - cască. Zăpada se topeşte,
Exerciţiu de imaginaţie: Dar sfera rămâne perfectă.
De unde vine fata cu părul căzut pe umeri, În jocul cu mărgele de sticlă
Cu o uimire caldă în priviri... Astăzi sunt fulg în cheia Sol,
Şi unde se duce bărbatul cu ochii acoperiţi de Spiritul meu,
borul pălăriei ? Scânteie
Copilul condus de mâna cuiva s-a întors din mers
Parcă Dumnezeu s-a trezit din somn
Şi mă priveşte senin de aproape
In dimineața asta de nou an.
Apoi de departe,
Ceața s-a risipit,
Din ce în ce de mai departe....
E o lumină clară pe străzi...
Unde se duc toţi oamenii ăştia ?!
Nimic memorabil.
Cum sunt casele lor ?
Ba da.
Cum sunt visurile lor ?
E o lumină atât de curată
Ce întrebări îşi pun ?
Un cer transparent... pe care
Şi unde or să ajungă ?
Raphael n-a adăugat nici un norișor astăzi.
Unii cer bani, alţi cer ani ...
Și simt în mine o îngăduință atât de mare
De ce atâtea bagaje?
Încât spiritul meu calcă în vârful picioarelor
De unde vin şi încotro se duc ?!
De jur împrejurul meu.

În jocul meu cu mărgele de sticlă De pe limba ceasului picura timpul...


Personaje, detalii, aparențe Gânduri trec prin mintea mea cu viteză
Nedumeriri, interpretări, nemărginiri atingându-se între ele
Intră în magicul joc ieșind unele din altele, sau din păduri,
Cu artificii proprii. împletindu-se
Se plimbă și azi creând lumi reale
Pe sub maiestuoşii porticuri ai grădinii ireale
Martori tăcuţi chipuri
Caută formula fericirii, a împlinirii fantasme.
a regăsirii. cuvinte
Amintirile dansează cu tamburine, alte întrebări si alte răspunsuri
Hetaire răsfăţate în voaluri de odaliscă. De pe limba ceasului picura timpul...
Notele din lira lui Apolo curg invers. Dar timpul altora nu e al meu.
Eu sânt proscrisul Ecleziastul spune: "Fiecare lucru la timpul lui".
Care nu se mai poate întoarce acasă.
Liliana Popa
58
BUCOVINEI Octombrie 2021

Am o inimă albastră!
Am o inimă albastră, sora norului din cer,
Care iată-i, ambii plouă...
Și suflarea mi-e sihastră, rătăcindă în mister,
Se transformă-n chip de rouă.
Am o inimă albastră, strânsă ghem, stă ca un pui
Nu răsuflă, nici nu bate
În grădină părăsită, plânge mama dorului
Glasu-i muntele străbate!

Doar în inima albastră, mii tăceri se tot ascund


Fără să mai dea o veste.
Gândurile de fereastră se lovesc, e sumbrul zid.
Tălmăcind... N-a fost, nu este...
Am o inimă a noastră, dorul nu-l dau nimănui
Chiar de-i negru sau albastru...
M-aș îmbrăca În grădina mea albastră, stă făptura dorului
în dor de noi... Zău, s-ar potrivi cu-n astru...

M-aș îmbrăca în stele multe Ce se-mbracă-n gama-i dalbă cu a lacrimei cleștar
Să strălucesc în ochii Tăi, Și se-ascunde în tăcere
Aș ridica cărări spre munte, Unde nimeni nu-l întreabă, Dorule te întorci iar?
O zână-aș fi în lunci și văi! Hai revino, ești avere!
Am o inimă albastră-n care gândurile-s perle...
M-aș îmbrăca în stropi de ploaie E secunda fără veste...
Ca să pot naște curcubeu, O iubire inocentă în registrele eterne
Iubiri-n dar, să-i dau șiroaie Vrea să-și scrie o poveste!
De sărutări, cu-n Tu și-un eu.
Am o inimă albastră…
M-aș îmbrăca în albăstrele
Pe câmp s-aștern seninul cer,
Pe cărări ca două stele Broderii din flori albastre...
De mână s-alergăm, îți cer!
Îmbrăcată-n voal de vară, sprintenă trec prin răzoare
M-aș îmbrăca în limbi de foc. Florile mi se închină, Tu, mă treci cu nepăsare.
Din a Soarelui privire Îmbrăcată-n pleata ploii, mă duc pașii pe cărare
În doi să ne-avântăm în joc Vin iubirea mea spre tine, Tu, mă vezi cu nepăsare.
O viață să dansăm iubire! Broderii din flori albastre cerul mi le-a pus pe umeri
Te provoc la întâlnire, vino, florile să-mi numeri!
M-aș îmbrăca în clipe blânde Ochi-n geana dimineții, pentru Tine au sclipire
Din veșnicia lor să bem... Eu sunt Boaba cea de rouă, pentru tine sunt iubire!
Timpul harnic ne ascunde, Îmbrăcată-n raze multe, darul soarelui, privește!
Noi să-l oprim, să-l admirăm! Ia și-aruncă nepăsarea, eu s-aici Tu mă iubește!
Croșetată-n gânduri multe și de stele sunt privită
M-aș îmbrăca în zile multe
Devenii o cerșetoare, de Tine să fiu iubită!
Ca să ne-ajungă la amândoi,
Îmbrăcată-n mii petale de-ale rozelor plăpânde
Să ne-mpletim, să facem punte
Când deveni-vom stele, ploi! Aștept ca să vii iubite, buzele-Ți să mă inunde!
Într-o dulce sărutare, vreau să adorm, să mă trezesc
M-aș îmbrăca în dor de Tine Vino, Prințul meu Albastru, la ureche să-ți șoptesc
Și-n ochii Tăi, zău ma-ș zidi Cele două sfinte vorbe, să le-auzi vreau, Te iubesc!
Să nu mai fie alta-n lume Broderii din flori albastre peste umerii mei goi
Capabilă de-a Te iubi! Să presori spre dimineață și-nvelește-ne cu noi!

Maria Tomiţa Corini


59
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Neputință
Nu poți iubi cu drag pe românește
E interzis pe-nstrăinat ogor,
O ploaie cam ciudată ne topește
O ceață deasă-n suflet ne orbește
Și am uitat de țară și popor.
Învățând iubirea
Cărările ni-s tot mereu înguste
Abundă raiul de-mplinite vise Deschid prăpăstii gurile flămând
Și griji necazuri nu ai cum să ai, Și vin puzderii, norii de lăcuste,
De toate astea Domnu-l izbăvise, Făcând prăpăd cu-amenințări injuste
Adio bani, adio și parai. Și mame-și pierd copiii blestemând.

Un „dar” există, că de-atâta lene Cozi de topor se-ascund în ambasade


Nici Domnul însuși nu a prevăzut, Și codrul moare neajutorat,
Că s-ar putea s-apară fenomene Se șterg din minte doine și balade
De lăcomie la vreun decăzut. Aleșii-s tot mereu în escapade
Și cerul este tot mai strâmtorat.
Și-a stabilit Preasfântul reguli clare
Cu limite la mers și la mâncat, Am așteptat degeaba primăvara
Nu că n-ar fi cumva în rai mâncare Din iarna grea ce tocmai a trecut,
Dar toți se îngrășau necontrolat. Dar ne-a rămas în suflete povara
Și norii negri tot subjugă țara
Și i-a făcut și lui Adam pe Eva Și soarele de mult nu l-am văzut.
Motiv de-atâtea tandre bucurii,
Să-și mai consume de se poate seva Îngheață conștiințe destrămate
Să ardă noaptea multe calorii. Și bunul simț e doar o amintire,
Desfrâu-și construiește cazemate
Povestea lor o știe lumea-ntreagă, Moravurile vechi sunt reprimate
Că au poftit la fructul interzis Și plâng icoane-n schit și mânăstire.
Și, cum în rai e foarte greu cu șpagă
Trecu la fapte fără de permis. Tot așteptăm o nouă regăsire
Dar am pierdut din inimă firescù
Pe Domnul însă cum să-l păcălești Stau cărțile uitate-n părăsire
Când el îți știe gândul cel mai tainic Și zilnic auzim de-o despărțire
Și, chiar de bea un vin de Odobești Și nu mai știm de domnul Eminescu.
Îl prinde cât clipești pe cel fățarnic.
Cu pieptul gol degeaba stăm în stradă
Așa a fost și-n cazul lui Adam, Și protestăm și cerem ajutor,
Văzându-i fapta gravă Domnul sfântul Nu-i nimenea în lume să ne vadă
L-a luat de guler de pe macadam Jandarmii doar mai vin la baricadă
Și l-a zvârlit de-a bubuit pământul. Bătând din scuturi greu și sfidător.

Adam, se spune, s-a păstrat cu firea


Și șifonat cum este câte-un crai,
Primind un șut a învățat iubirea
Abia când fuse alungat din rai. George Eftimie

60
BUCOVINEI Octombrie 2021

Nocturnă
Autor Rotariu Dorel
Doarme luna pe lac, legănată,
Cu nuferi veghind somnul ei, roată,
Salcia, perle în lac risipește,
Ca omul ce-n viață, cărarea greșește...
Bat ceasuri, o oră de nimeni știută,
Din lac, fuge luna după ce-l mai sărută,
În ie îmbracă pământul urcând,
Păianjen de vise pe lume brodând.
Pe banca din parc dau timpu-napoi,
Persistă prin aer iubirea din noi,
Mai fâlfâie aripi pe-un cer nevăzut,
O zi în rai Albastra minune din primul sărut.
Se duce la casa ascunsă de brazi,
Autor Rotariu Dorel Îți bate la geam, căci știe că arzi,
Talpa o scufund în lut, Îți spune că-s singur, spre lac te-ndeamnă,
Simt că-i cresc urechi și-ascult Că perle din sălcii, iubirea ta cheamă...
Glasul grâului crescând, Pe calea spre lac, diamante-așternând,
Viul, ode murmurând.. . Spre banca cu mine-n suspin așteptând,
Aflat-ai iubirea că-i sfântă poruncă,
Raze fruntea mi-o dezmiardă, Că viața e scurtă... iubirea ta... multă!
Ecou din zeul etern,
Către sân bogat mă cheamă,
Țarini cu rodul lor, ferm. Meditație
Simt alături că pășește, Autor Rotariu Dorel
Pan cu zâmbet ștrengăresc, Când trece miezul nopții și liniștea coboară,
Ciocârlia glasu-și crește Secundele abisul din suflete măsoară,
Spre divinul arc ceresc. Simțim că mâine-i astăzi, de nu-l vom ști schimba,
Spre visele ascunse, de nu vom ști zbura.
Fuge râul să-și ascundă, E întuneric încă, sunt umbre vechi ce cheamă,
Fața fină-n păr de sălcii, Trecutul cu greșeli, pe vechiul drum ne-ndeamnă.
Soarele și-l pune-oglindă, Plonjând în amintiri cu Solomon la braț,
Când îndreaptă cursul mătcii. Iluminarea curge în noi, pe gând și pas.
Apoi începe lupta, dragonu-i iar în casă,
Macii, roșii de iubire, Sub suliți de lumină, învins cu greu se lasă!
Dorul cresc în moale leagăn, În zori, semețe gânduri în fapte se-nfășoară,
Curgi în mine, amintire Ca-n lutier izbânda de-o magică vioară!
De-un amor, fără (de) seamăn. Ne despărțim de vălul de așteptări amare,
Să curgă pentru alții, izbânzi amăgitoare...
Vântu-n jur, grăbește fluturi, De nu uităm a plânge, a râde și a cânta,
Că-s prea drăgăstoși prin flori, Din colivia-nchisă, un suflet va zbura!...
Pan, cosașilor dând fluier, Cănd clopote de-aramă vor bate miezul nopții,
Sufletul ți-l fură-n cor. Dansează ursitoare ce vor să schimbe sorții,
-Ruleta se-nvărtește dar e timp până-n zori,
Ți-l ascund pe-o prispă-n rai, Cu sinele-mpreună s-atingi dorite zări!...
Ca să-l guști, cântând cu ei, Sunt patru cai ce mână un suflet spre destin,
Vine seara, Pan c-un nai De-i crești în armonie faci zborul mai deplin!
Subțiază anii-mi grei... Când zorile tivi-vor cu aur noua zi,
Din zări ce-au stat sub ceață, divinu-ți va zâmbi!...
Dar mi-e talpa-n moale lut,
Simt că-i cresc urechi și-ascult
Cor din rai, când în netimp,
Trupu-n duh am să-l preschimb. D orel Vasile Rotariu

61
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Alternative
Când cupa își seacă nectarul,
Când toamna își leagănă dorul,
Când gândul își pierde hotarul,
Când moartea își cere obolul,
Când visul se pierde-n genune,
Când clipa se scurge zadarnic,
Când timpul îți pare-o minune,
Când plânsul ți-e tot mai amarnic,
Când pasul mai greu ți se pare,
Când zborul treptat ostoiește,
Când jindul nu-ți dă împăcare,
Când inima tot mai zvâcnește...
Atunci cu iluzii te-mbată,
Căci drum spre niciunde mai este,
Iar cântecul tău iarăși cată
O harfă cu sonuri măiestre
Să-ți salte în ritm de nedeie,
În lumea cuvintelor Să-ți picure-n suflet un licăr,
pot să fac ce vreau: Dorința să-ți schimbe-n scânteie
Și viața să-ți pară un nufăr
Pot să mă urc pe-un colț de stea
În roze ori albe petale
Și să mă joc cu inima mea…
Păcat ce ascund și-amăgire
Pot arunca alb năvod înspre visuri
În giulgi străveziu de vestale:
Și să mă afund către perle-n abisuri,
O, noapte, tu dă-mi mântuire!
Pot să stropesc cu pete de culoare
Și să obțin o divină floare…
Pot să mă cred un meșter faur
Confesiune
Și să-mi doresc o cunună de laur. În noaptea albă, cu luciri plăpânde
Răsai în gând, iubirea mea amară,
În lumea cuvintelor alerg spre himere,
Cohorta de vestale mă ascunde
Dar mă pot opinti printre stele…
În labirintul de iluzii iară.
Pot zămisli slove în neștire
Silabe încâlcite ce îngână
Șoapte de dor, clipe de iubire
Ecoul strâns în inimi de boem,
Pot să mă pierd prin ceață și nori, Cu numele de sfânt adorm pe buze
Să mă ridic ori să cad uneori… Și ochii, de-i închid, din nou visez:
În lumea cuvintelor, oare totu-i permis Din vechi păcat dorințele-s confuze…
Sau, poate, rămâne doar un amăgitor vis? Să le alung ori să le mai păstrez?

Nedumerire Toamnă
Buchet de roze albe ți-aduc acum în dar Nu e de-ajuns că toamna e pustie
Și suflet cu iubire, și dor nemărginit, Într-un décor cu verde și carmin,
Poveste scrisă-n stele, în cer fără hotar… Gânduri adun, gustând chiar din ostie,
De unde vii, iubito, și cum de te-ai oprit? Și-ascult din nou în parc glasul divin.
De -a fost să fie-o clipă din valul vieții mele Și spre Luceafăr îmi ridic privirea,
Purtată pe căi albe, stropită cu azur, Și=l simt scrutând din ochii plini de jar…
Acum o strâng în suflet, comoară între cele Pe nimbus în nirvana-I e cărarea
Ce spre sfârșit de cale mai pot să o conjur. Scăldatî în văpaie, dor și har.
Iar ruga mea fiebinte spre tine se îndreaptă: Când frunzele plutesc în jocul magic
-O, Doamne, dă-mi putere să nu te pierd acum! Și păsări se întrec în recviem,
Mă simt sfârșit…Cu greu mai urc spre tine-o treaptă, O sarabandă-n ritmul veșnic tragic,
Cărarea-I prea suișă ori eu mă pierd pe drum? Din depărtări aproape eu te chem…

Maria Apetroaiei

62
BUCOVINEI Octombrie 2021

Departe...
Orele curg greu!
Se topesc în
spațiile înguste
ale clipelor.
Adâncit în singurătate,
mă simt învins de univers.
Îmi desfac brațele ca
Iisus, răstignit pe cruce,
Durerea morții spre propria-mi umbră
de speranță!
De mult, un corăbier
și-a îngropat moartea
la umbra unui catarg. Patruzeci și cinci
Marea se desfăcea în valuri
sub luna adormită, Sunt un tot unitar
iar velele gemeau de-atâta Al celor patruzeci și cinci de vieți,
spaimă și viu! unde singurătatea
Era o vreme de furtună juca zaruri pe norii văzduhului.
și lumânări aprinse,
cu dinții înfipți în hainele ude În mantinelă, soarele
ce plângeau și ele îmbrăcate-n ceață. își îngropa visul
Mateloții cu orologiul oprit într-un loc de pe pământ
la jumătatea nopții, unde îngerii mergeau
sângerau corabia într-o durere mută, să facă schimb de aripi!
storcând mantaua morții între vele.
Cu semnul acestor vieți pribegi,
mă rog făpturii tale să mă ierte,
Demență căci singur tac, dar... știu
c-așa tu mă-nțelegi.
Într-o scară de bloc,
un poștaș aranja...
corespondența Poeme pe șolduri
privind o partidă dementă
de sex în ritm decadent, În odaia mea îngustă,
iar locatarii își visau blazarea țesută cu veri și fluturi,
pierdută-ntr-o păpușă renăscută... munții își varsă vârful
Pheonix! în mijlocul patului
Umbrele se topesc în perete neliniștit, ridicând în tavan
lăsând imagini diforme, pădurile răpuse
iar o femeie se clonează și parapante prăbușite!
într- roată de circ. Halatul îmi cuprinde burta,
La orizont... o pată a înaintașilor mei
o himeră pe care au sărutat-o
vorbește cu marea, amazoane scăpate
se-ncruntă... dintr-un poem lasciv
turnându-i vinul într-o cupă ce vine din cosmos
cioplită dintr-un catarg, și coboară pe marginea
iar în Tartar, șoldurilor înalte!
Medusa...
plânge mușcându-și
șerpii furiei
de obraji! Marian Vişescu

63
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Cutremur în era covidului


Rostul său, seismu-și are
(Numai nu prea mult s-o ție!)
Pentru cei ce-n izolare
N-au nici soacră, nici soție!

Cum să lupți cu coronavirusul


Eu votcă beau prin masca de tifon,
Ea are un efect nemaivăzut:
Consum de dimineață un bidon
Și încă nici un virus n-a trecut!

DIN PANDEMIE Sfântul Gheorghe, autohtonul


Noi îi slăvim pe cei cu lauri,
Curtoazie în pandemie Dar „mucenicul” de la noi
Nu dă cu sulița-n balauri,
Pe unii soți îi doare-n cot Ci o înfig doar în butoi!
Că ele vor, iar ei nu pot;
Împunși cu cotul de nevastă, Consolare nefilozofică
Pe cei mai mulți îi doare-n coastă!
S-a dus la doctor, Diogene,
Pe plajă, în pandemie Plângându-se că-i depresiv,
Și-i zise-acela: - Știi, măi nene,
De când nudiștii-s obligați Mai bine îți stătea bețiv!
Să poarte pretutindeni mască,
E plină plaja de holbați, Ispită primăvăratică la bloc
Dar nu vezi niciun gură-cască.
A dat în floare liliacul,
La nudiști, 2020 Din nori, răsare-un curcubeu
Și iarăși mă împinge dracul
Pe căldura infernală Să trag o fugă la… veceu!
Ce nisipu-o să topească
Nu mai vezi o fată goală: Tratament ambulatoriu
Toată lumea poartă mască!
Bolnavul din comună
Președintele în vizită la plugari A fost culcat în fân,
A fost tratat o lună,
Cu mare sete de cultură A fost… un bun român!
Pășind spre orizonturi noi,
El calcă-adânc prin arătură, Remediu
Pe unde mai trecură boi.
Așa îmi duc eu zilele,
Pomanagiul la cimitir De boli nu vreau s-auz;
Mi-ajută mult pastilele
La parastase vine regulat, Pe care le refuz.
Dar nu ca alți creștini – din an în Paşte;
Deși n-a cunoscut vreun răposat,
Pe ăsta orice mort l-ar recunoaşte! Ion Diviza

64
BUCOVINEI Octombrie 2021

Neliniști
În viața mea, actualmente,
Am trei fobii accentuate:
De ghinion, de accidente
Și teste de paternitate.

Nepotrivire de caracter
Vecinii mei s-au ciondănit mereu
Și n-au avut o viață ca-n povești:
Pe el să îl pornești e foarte greu,
Statistici Pe ea e imposibil s-o oprești.

Cu ani în urmă, când eram holtei,


M-am bucurat şi eu din plin de viață Norocosul
Şi am iubit vreo sută de femei;
Trei dintre ele chiar au fost de față. Amicul meu e bucuros,
Având așa o soartă fastă,
Că are-un câine credincios
Romeo și Julieta la Mizil Și o nevastă... Și-o nevastă.

La teatru, sub efectul reveriei,


Nevasta mea mi-a sugerat subtil Definiție
C-ar vrea să vadă locul tragediei;
Am dus-o patru zile la Mizil... Păcăleală care doare,
Plasă, șmen, escrocherie,
Țeapă uimitor de mare,
La hipodrom …Unii-i spun căsătorie.

Am fost la curse weekend-ul trecut


Şi-am pariat şi eu, dar am pierdut, Secretul unei relații armonioase
C-am pus toţi banii pe un cal greşit,
Cam ca atunci când m-am căsătorit. Sunt conștient că mi-a greșit
Și totuși n-o fac de ocară;
E-adevărat, m-a păcălit,
Mintea de pe urmă Dar nu-i decât a cincea oară.

Când am luat-o, ca un prost,


Știam că-i place a iubi Pioșenie
Și-am zis că ce a fost, a fost;
De-aș fi știut și ce va fi... Nici nu m-aș putea gândi
Să „mă-nfrupt" în Postul Mare
Dacă nu mi-ar oferi
Armonie conjugală Preoteasa dezlegare.

În tinerețe dintr-un măr mușcam


Și amândoi din el ne săturam Democraţie conjugală
Și-am împărțit la mere într-atât
Că sunt sătul și astăzi... până-n gât. Eu şi iubita mea stăpână
Votăm prin ridicări de mână,
Dar cel mai des câştigă ea,
Împărțire cu rest Că are mâna mult mai grea.

Vecina de la deal de noi


Împarte dragostea la doi
Și-oricât ar face-o ea de bine
Rămâne rest și pentru mine. Florin Rotaru

65
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Rondelul altei lumi


Mă aflu într-o lume ireală
Cu pomi albaștri înflorind zăpezi ,
Iar păsări colorate cu cerneală
Pe stâncile-nghețate, stau grămezi.

Privesc în jur crezând că-i o greșeală


Deși pe toate astea, clar le vezi:
Mă aflu într-o lume ireală
N-am timp Cu pomi albaștri înflorind zăpezi.
(varianta a doua)
Fac pași ce îi repet, cu stinghereală,
Spre o alee unde-s patrupezi.
N-am timp să mă opresc din zbor
Când îi ajung, mă ia cu amețeală.
Căderea mea ar fi mortală,
Cu ce culori s-arunci, casă-i stopezi?
Mă voi ascunde într-un nor,
M-oi legăna pe o petală.
Mă aflu într-o lume ireală.
N-am timp pentru păreri de rău
În vremea asta cu de toate.
În jur e doar un tămbălău De nu era
De care scapă, cine poate.
De nu era ce scris a fost să fie
N-am timp de pași nepricepuți Astăzi, tu frezii în păr mi-ai fi prins
În curtea gândurilor mele. Mi-ai fi făcut și o fotografie,
N-am timp să judec prefăcuți Eternizând momentul dinadins.
Ce vor păcatele să-și spele.
Eu aș fi lăcrimat de bucurie
N-am timp să-mi amintesc de ieri, De ziua mea. Buchetul parfumat
La mâine, abia mai pot gândi. Era mereu reala mărturie
N-am timp să uit, seri după seri, Că tot ce-aveai de spus, ai rezumat.
Cum încercam a izbândi.
Te-aș fi servit c-un gând de mulțumire,
Urcând pe treptele vieții În cupa de iubire l-aș fi pus.
De las o urmă ori vreun semn, Cu gestul tău, rămâi o amintire
Chiar de s-or pierde-n valul ceții De-acolo, de departe, und’ te-ai dus.
N-am timp deloc să le consemn.
De nu era ce scris a fost să fie
N-am timp, nu știu de ce nu am, Te-aș fi găsit veghind în pragul meu,
Să mă opresc în loc, o clipă. Cu pieptul plin de flori și poezie
Să fiu o pasăre pe-un ram, Ne-am fi ascuns în primul curcubeu.
Să dorm pitit sub o aripă.
Venim, plecăm. Precum nisipul mării
N-am timp, pe adormiții mei Ne risipim spre cele patru creste.
Să-i plâng. Să-i urc către lumină Pierduți definitiv pe… drumul sării,
Prin rugăciune, cu temei. Vom deveni o filă… din poveste.
... Mi-e trupul tot, murdar de tină.

N-am timp, mereu așa îmi spun,


Iar repetiția mă doare.
În lupta asta, presupun,
Nevoie am de ajutoare. Violanda Bratu

66
BUCOVINEI Octombrie 2021

Subterană
nu iese nimeni
din cuvântul acela al Tău
chiar și cărămizile
sau mormanele uriașe de tigve
cred în forța feerică
la o lungime de undă
frigul intră pe sub cojile fructului
și se pliază la doi
du-mă în spatele poruncii
și creează din mine
liantul ce leagă umbrele lucrurilor
în spațiul fisurat
se adună iluziile ca și frageda umbră
sau ca niște frunze
ce se împart printre uscate sclipiri
Final până la urmă
cerul suntem aidoma obiectelor
a uitat să mai fie albastru pe care le ștergem zilnic de praf
sunt doar gratii şi nori
când au venit să te ridice din cort Când
ți-au cuprins gleznele
când ai devenit
albe
pragul pe sub care respiră
precum coarnele unui cerb selenar
șiruri de femei cu palmele lipite de piept
lângă trupul fără suflare
femei la care
ședea câinele pământului
ai visat pe când țeseau mreaja coșmarului
cu dinții sclipind către soare
dincolo de ușă alt om
de acum abia încep valurile
năruiri de castele te așezi lângă mine pe canapea
și sufletul și pari a fi o fantomă de sticlă
mare cât un imperiu dar ești numai oceanul
care întorși acolo vor găsi inima dezbrăcat până la ultimul os
rotundă precum o roată cu spițe o revărsarea de ape
gonind mereu sau un fel de corabie poate
înafara orașelor fantoma de sticlă e purtată din loc în loc
până într-o zi sau până dincolo de
Liniștea începutului ai uitat cu totul
că există rigole în care mateloții
ce întâmplare dorm ca-ntr-o iesle
cum rupe câinele cu botul
floarea de câmp
cu plugul de lemn îmi începusem Coșmar diurn
ucenicia mă înspăimântă
căci știam că albiile râurilor
trupul care ostenește nu moare circulația sângelui meu
îmi știu bine eu mâna mea măștile cu cele două fețe-ale lui Ianus
gura mea mintea mea și cifra Unu atunci când e tivită cu roșu
frunzele pietrele metafora e a patra din vis
stelele totuși
drumul nici asta nu-i tot
toate le știu după nume căci ar mai fi și ecoul
însă numai câinele ăsta în asfințit încep să trăiesc
aude cum din vizuina mică iese iepurele și încep să mă tem
și aleargă
de pe un câmp pe alt câmp
și cu
clopoței prinși la gât Diana Trandafirv

67
Nr. 3 (28) SURÂSUL

La despărțire
Mâinile frângeau rugăciunile
în numele Domnului, invocând
Potopul, să-ți spele păcatele.

Desfrunzită
ah, toamnă...
pune veșmânt pământului meu
apusul închide-l cu pleoape de plumb
păsările rătăcite nu mai pleacă
în țările calde doarme, Soare
pat de frunze așază de-acum în păr
oprește-mi desfrunzirea cu palmele tale

dar de-o veni


Vând rochie de mireasă stropește-mă cu vin
și bea din cupa de argint
bătăi de joc... numele meu
ritmuri nebune deșiră încheieturile
o pală de vânt mă surprinde mă doare, toamnă,
dezvelindu-mi misterele să plângi puțin.
de deasupra coapselor

ielele pocnesc între degete Într-un vis


colțul unde sunt fisurată
Te strângeam
de aproape se aude cu patima macului
descântecul zânelor în altarul cu visuri,
totul părea verosimil
într-un vortex,
nemurirea îmi zboară emisferele dorul ne râdea
alerg polii prin minusuri și plusuri în brațe azi-noapte,
în măruntaiele pământului germinez mi-a promis veșnicia...
scurm tuneluri
nasc labirinturi Noapte extatică
fără ieșire-
să nu mă răzgândesc În contemplarea aceea,
priveam stupefiată lumina
arunc inelarele pulsa străpungând vălul
la răscruci de vânturi
te voi iubi veșnic, declarai,
rochia albă de mireasă când genele ștergeau coapsei
stă atârnată și grea dulceața, mă prindeai cu voluptate
de umerii mărului...
în clipa aceea, mă-ntrebam
strig: ce voi face, cu-atâta fericire?
vând rochie
rochie de mireasă...

Corina Ligia Pătrașcu

68
BUCOVINEI Octombrie 2021

Opțiuni
De mă iubești culege-mă-n tăcere
Vioara mea e-n dezacord major,
E rupt-o coardă, iar arcușul cere
Și colofoniu, dar și-un ton minor.

De mă iubești culege-mă din ape,


Visărilor le cată duh vital
Că-n pârg e rodul, calea-i mai aproape
E „o minune”-n clasic interval.

De mă iubești cuprinde-mă-n duetul


Cu accidenții acordați destin,
Majora gamă, făr-a fi profetul,
Urme O fi un triumfal, final festin.

În ieriul din azi e și astăzi din mâine, De mă iubești, tomnatic, o sonată


Cuminte-i săpat în ogorul străbun, Ori lied va curge în armonic ton
Sămânța e-ntâia felie de pâine Si blând va curge chiar și o tocată
De liber e-n veșnicul stepei tabun. Când tonu-i potrivit în unison.

Mai mult decât vrerea e libera cale,


Mai multă-i durerea de-i spirit ciuntit. Siretene
Zidirea jertfită a Anei, în jale,
Sporit-a luminii lăcașul sfințit. Am adunat poruncile-ntr-un clopot,
Vestiri străvechi, pe când oi fi-n răgaz
De-n chipul lui astăzi răzbate și-un mâine, Să le și-aud de s-or desprinde, ropot
Când ieriul s-a dus neștiut și deplin, Sau le-o purta porunca din ucaz.
Lăsăm împlinirea să curgă spre tine
Cum pârgul din floare și fruct de mălin. În cele de la Putna e și vrere
Măritul dă poruncă și de ”Sus”
Răzbate prin azi și torentul din mâine, Că nu-i o alta ca Moldova-n ere,
Pecetea din bine și suflet creștin, Acest ținut ce Dumnezeu l-a uns!
În pace să dărui fărâmă de pâine,
Flămândului jertfă, i-al nostru destin. La vale, în cetate, aflu zvoană
Cum că Suceava a purtat răvaș
Trezește-te, omule, ai numai o viață, La Probota, la Petru ce-a dat samă
Trăiește-mplinirea și rostu-ți! Senin! Mușatului, ca demn, viteaz urmaș.

Apoi Siretul a udat în cale


Soliloc La temelii lăcașuri de-nchinări,
(tatălui meu) Pânzare unduind la deal și-n vale
Purtat-au din renume–n cele zări.
E floarea cast aprinsă pe un pervaz acasă *
Când împlinește rostu-i și-mbracă viețuirea Când clopotele-s toate trase, coruri,
Cu raze de lumină în suflet ea-i aleasă La prag de slujbe-n sfinte Sărbători
Ca etalon-chemare, iar cursu-i împlinirea. De-or re-nvia, Moldovă, fapte, doruri,
Atunci, și doar atunci, să ai surori!
E floarea și-nnorare când se prăvale rostul
Și-n dangătul cucernic menește-ne un tot, Prin ”Lespedile”, toate, zvonul
Sfârșit de drum sub soare alăturea cu ortul Că Petru-vodă ne-a lăsat porunci
Pentru cel „azi”- hotarul, sfârșit al vieții pot. L-om împlini de-a vrut așa ”coconul”
N-om termina… le-om prelungi spre prunci.
E floare și-o secundă cum doar și omu-i clipă,
Iar stropul de uitare e un trecut pierdut.
Îmbrățișează roza și crinu-n sărbătoare,
Zâmbește, om lumină, cât nu ești revolut!
Florentin Adrian Maftei
69
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Privim în aceeași direcţie


Motto: „Dacă tu eşti o pasăre, sunt şi eu o pasăre”

Noaptea trecută am visat un poem


lung cât o pagină de revistă
scris cu litere caligrafice
motiv pentru care nu-l pot reproduce
îl povestesc pe scurt
Descrie-mi, Doamne ţinuturile
în care nu am călcat
şi înfăţişarea Ta
deşi exprimarea-Ţi nu o voi pricepe
poate
iar tu, Doamnă desenează-mi
un tablou care să-mi ţină de cruce
seara la culcare
Te aștept... Fiindcă eu am fost îndrăgostit
doar de cuvintele mai lungi ca
când viaţa mea capătă Ecuatorul
alt sens motiv pentru care alaltăieri
şoptindu-mi le-am trădat
Pe tine, nu
că am nevoie
deşi prin venele mele
de o nouă dimensiune - nu curge sânge
în aerul ce ne desparte ci trec doar vânturi
tânjesc cu dorul amirosind a toamnă târzie
de-a fi Iar într-o noapte chiar a venit
noi doi toamna
prin fereastra inimii bătrâne
cerul albastru Te-aș chema
şi zborul pescăruşilor
se oglindesc în mare invitaţi-mă la dans goală îşi spuse într-o zi femeia
neliniştit aştept căutând în dicţionar ce înseamnă cuvântul şaradă
să-mi mângâi sufletul între două dansuri e loc şi pentru vals şi fericire
cu un strop de fericire ar trebui să învăţ viaţa şi fără tine îşi mai spuse
să vii deoarece în vremile astea trebuie să fiu regina
precum galei
o pasăre măiastră să ai amintirea unei femei ca prinţesa Diana
din înaltul cer să te cobori acum de când am devenit doi străini dezlegaţi de
cântând biserică
îmbrăţişarea nu mă pot desprinde deodată de amintirile
să ne ţină strâns noastre
ca tot ce ne mângâie fiindcă între două tăceri şi ziduri construite de tine
şi ne înconjoară inima mea le-a pătruns cu iluzia iubirii eterne
să aprindă în inimi acum la capăt de drum te-aş chema din nou cu
tainică şi nemaiîntâlnită mine
viaţă. în ţara cuvintelor dulci a dorului şi amorului

Gelu D ragoş
70
BUCOVINEI Octombrie 2021

Scrisoare de la Oraviţa
Trec prin gara
Înghiţită de noapte
Şi din trenul spălat
Cu lacrima
Caraşului ţâşnit din vers
Mă strigă copilăria
În zbor de porumbel.
Pe terasă
În timp ce ajung
Într-o sticlă cu bere Pe tărâmul blestemului
E captiv neantul Cerul îti intră în suflet
Şi speranţa devine dor Şi mă pierd
Peste egalitatea pe care curge În lacrima ta.
Lapte de ciută.
Peste oraş pasărea
Viaţa e pavază lângă cireş Se preface în Eden
Când pe un zar Şi ne vom spune
Cuvântul e numărul par Că versul frânge răul peste noapte.
Transformat în al nopţii paladin.

Versul purifică vântul


Scrisoare
Din obrajii chelneriţei
În faţa mea apar
Fiind vraja serilor,
Oameni modelaţi din cuvinte
În care iubirea naşte focul
Când universul vine-n zbor
Şi ploaia îşi are culcuş
La fereastra casei cu pereţi de lapte.
În sămânţa de iris.
Stau sub credinţă
In memoriam Dacă din brad
Mihai Eminescu Cad în ochii imenşi ai zăpezii
Stropi de mir
Pe care miracolul
Luceafărul preschimbă demiurgul
Îi preface în versuri.
În frunze de tei
Când lângă codru
Pe scaun lângă tei
Stă un tânăr
Marea devine visul
Pătruns de dor.
Şi lipindu-mi tâmpla de luceafăr,
Sunt freamătul copilăriei.
Veşnic tânăr lângă marea
Luminată de steaua
Merg încrâncenat înspre vers
La care nu putem ajunge
Purtat de gândul
Aşteaptă Dionis cu luna în braţe
Care înoată în sărut
Toamna în rochie de mireasă.
Să văd în curcubeu
Imaginea lui Dumnezeu.
Lângă izvor căprioara
Aduce cu ea pe Cătălina
Înveşmântată-n metaforă
Şi tânărul Eminescu
Îi spune codrului
Să o legene peste cuvânt.
Iulian Barbu

71
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Ne pierdem
ne pierdem câte puțin
pe margini de gând sleit și pieptănat
ciobim din oră secunde în direcții diferite
spre un alt punct al timpului
obosiți de cuvintele ce vor să moară

mă sprijin de seara ce curge prin aer


înverzită de ploaie și de mirosul ud

haosul adună literele în memorie


într-o mișcare nomadă și într-un spectru roz

apar cuvintele pe care le uitasem


lunecând pe negrul de seară
e o reciclare înfrunzită cu îngeri de noapte
pe trena de vis

Poeții aleg Mereu


mereu e un cub
poeții aleg cuvintele de pe orbită
în care mă rătăcesc dintr-un colț în celălalt
după respirația sentimentelor
în perfecțiune nu există loc gol
și luciul oglinzii
totul e învelit într-o logică fără durere
eșecul e afară printre umbrele șuvoi
unele sunt lipite cu aripi de fluture
altele galopează cu sunete goale
număr pașii și ferestrele false
pe-un sens umblat destul
tencuiala infidelă părăsește zidul
într-un clocot ce-și pierde potopul
ochiul meu se umple de pete
vremelnicia locului e îmbibată de dragoste
profundul rămâne mereu potabil
de ură
egal în lacrimi
de necumpătare
egal în frunze
vântul se odihnește în palma mea
egal în vânt
ultimii bujori intimidează fluturii
folderele burdușite ies din telefon
Dimineața făcută ghem cuvintele lipesc degetele de ecran
tu ești scanat într-o aplicație de respirație verde
dimineața s-a făcut ghem
pe toate planurile mele înclinate
timpul s-a învârtit în jurul pereților care s-au dat la o parte
Incertitudinea
soarele vopsit împrăștie o lumină caldă
incertitudinea mi-apasă umerii
strada pulsează într-un balet repetat
rațiunea scotocește peste tot
oboseala cade din haina veche
momentele mele încăpățânate nu au răbdare
mirosul de ploaie e o consolare
cel pentru tine e o mână virtuală nevorbitoare
pentru gândul ud
trec printre striații de aer înainte de a ajunge
devotată realității băgată-n sacoșă de plastic biodegradabil
îndoi ce nu se poate vedea
și viteza e alta
sunt cenzurată de virus
cea lentă plimbă stelele
și predispusă unei amețeli roz la insomnia verde balansată pe
și le adună pe cerul gol
umbletul copacilor spre cer
cea blocată în nevedere apropie piatra de ochi
linia dreaptă e doar un punct
în care mă mișc circular

Oana Frenţescu

72
BUCOVINEI Octombrie 2021

REGINA MEA 2
1
Muza bună m-a împresurat într-un mod
cât se poate de favorabil.
(spun asta deoarece sunt și muze rele precum demonii...)
Și o întâmpin prin apelativul:
„Regina mea!”
Ea mă primește astfel:
„Mesagerul meu, te-am dobândit drept premiu
sau recompensă
nu ca pe un lucru oarecare
să nu încadrezi totul fără rând
în geografie sau în istorie!”

Muzele rele fiind prin preajmă au obiectat:


„Trădare! La judecată cu ei!”

2
Nici una nici alta se hotărăște ca muza mea să fie răstignită
dar nu pe o cruce inertă ci pe una însuflețită.
Sunt ales eu pe post de cruce vie pe care să fie răstignită muza
Pe al ei umăr-munte de cuvinte mă ridică muza,
umbrind în întregime Golgota sub statura sa...
„Ne trebuie un Everest mai mare
să putem înfăptui această răstignire!”
Așa vociferau muzele rele...Și sunt dat la o parte...

3
Apoi fără să am ca inspirație măcar o poezie însuflețită tip „Haiku”
prin care să spun ceva în fața muzei
rostesc doar atâta:
„Nemărginirea ta, acum când pe umărul tău de inspirații
ai ridicat Muntele Everest ca pe o cruce de jucărie
cum cred muzele rele că poți fi răstignită?
Toate acestea sub credibilitatea ta au fost anihilate!
Nu am poezie pe măsură cu care să te preamăresc!”

Cum Iisus Hristos strigând către Lazăr care a înviat,


în inima mea-noul cimitir de cuvinte
a intrat regina mea-muza strigând:
„Poezie, vino afară!”

Gramatica renăscută dă muzei onorul în inima mea…

Acum scriu parcă inima grăbită


cronometrează cu pulsul ei
Înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos…

Vasile Dan Marchiș

73
Nr. 3 (28) SURÂSUL

Speranță
Cu brațe moi și reci de ceață,
Te-nvălui toamna pe poteci
Și tare-aș vrea ca-n astă viață
Să nu-ți dorești nicicând să pleci! Zi de iarnă
Cu raze dulci lucește Luna, Cu sumanul gros de nea
Te mângâi fin cu palme mici Stă cireșu-nfofolit,
Și cu nesaț îți sorb lumina Salcia plânge și ea
Ce-ți arde-n ochi ca licurici! Crede c-a îmbătrânit!

P.S. Ciutele pășesc sfioase


Chiar de-aș pleca în zorii dimineții, Către lacul înghețat,
Te voi iubi pân'la sfârșitul vieții! Veverițele stufoase
În copaci s-au cățărat!

Puzzle Ceru-i văduvit de nori,


Soarele e amorțit
De n-ai fi fost, te invitam , Și mai zboară uneori,
Apoi din puzzle și din vis Doar un corb spre răsărit!
Meticulos te asamblam,
Ca să te am, cum mi-a fost scris! Casa parcă s-a pitit
Dar cineva, mai înțelept , Sub troianul de zăpadă,
Te-a creat pe tine, Mâțul toarce liniștit
Ți-a pus o inimă în piept, Stând pe soba caldă, caldă!
Să bată pentru mine!
I-am mulțumit pentru acest dar
Ce mi-a fost dat în viață.
De aș putea, te-aș crea iar
Să fi din nou în viață!

Grațiela Cristina Herghelegiu

74
BUCOVINEI Octombrie 2021

De la agonie la extaz
Azi un soare arzator
Îmi zambeste cu Amor
Azi o ploaie indecentă
Îmi surâde cam violentă.
Grele timpuri mai trăim
Supuși de Amor și chin
Străpunși de furtuni violente
Loviți de trăiri latente.
Cât soare și cât venin,
Varsă omul de prea plin
Zâmbete, amor și jale
Îmi mai dau și câte-o stare...
Sclipiri De la amor la haz
Lumea cade în extaz.
Spre tine, toamna mea de aur, Si de la amar la chin
În al vremii veșnic zbor, Gândul la Bacovia plin.
Cuget de iubiri trăirea Viata e un laitmotiv
Răscolind prin amintiri. De trăiri și de tardiv
De zâmbete și de lumină
Pe fereastra timpurie Ce din ploaie or sa vină.
Cântă cerul neîncetat, Viața e un paradox
Doar trăiri nemuritoare Cuprins de haos și de gros
Focul care-mi arde-n prag. De zâmbete și ploi latente
Ce îmi par cam indecente!
Foșnet de lumina vie
Cer deschis spre nicăieri,
Dor de toamna sângerie Dor...
Și de un zâmbet cald.
Ăn nopti senine și-n zile pline
Crud, salbatic, necuprins Te caut cu sete, cu doruri meschine,
E un ger cumplit de sșoapte , Îți simt dur chemarea
De sublime amintiri Ce vine spre mine
Ce șoptesc....hai mai aproape... Din veșnicia ce m-aruncă la tine.

E iar întuneric, se crapă de ziuă


Vis.... Visu-i aievea, o oază prea plina
O urmă de dor, o dâră de jale
În vis te cuprind lin și ușor Așteptând cuminte la poarta matale.
Când mi-ai promis acel zâmbet de dor,
Acea sărutare profundă de gheață Ce zâmbet sublim, ce soaptă tardivă,
Ce mi-ai furat-o n acea dimineață. În mine ceva se-nfiripă
În suflete tari și vorbe stinghere,
Era prea frumos și prea jucauș, Același eu, spulberând în tăcere...
O iubire eternă, un vis temator
Eu o punte straină E fum și parfum în neant și-n plăcere,
Tu... al meu dezertor... În mine e luna ce înca mai cere ...
Un susur adânc și-o altă tăcere,
E numai trăire și nu mă opresc Un simplu suspin ce îmi dă putere.
Până la tine să te iubesc
Să-ți simt nebunia, firav parfumul Și văd cum aplauzi ca un spectator
O unică șoaptă ce-mi arată drumul. Pierzându-te falnic pe un coridor.
E intuneric cortina e trasă
Prin vis tot alerg eu stingheră, Și jocul e crunt, iar dorul apasă...
O umbra incertă ce încă mai speră
Să vadă din toate pornirea
Ce poartă cu sine, un unic cuvânt...Fericirea. Ştefana Cristina Marcu

75
Nr. 3 (28) SURÂSUL

TĂRIA DIN ADÂNCURI


Din adâncimea neştiută a sufletului meu
te cheamă versul în dimineţi
cu pleoapele umezite de rouă
după ce clipa nopţii va trece în amintire
şi doar memoria va rămâne troienită
de vis şi dor, de dor şi vis
sub cerul scăldat în lumina
unei pagini cu marginile rupte
vorbindu-ţi despre
întruchiparea duratei
în care mâna, mintea şi
tăria din adâncurile sufletului
RĂSĂRIT îşi arată temeliile profunde!
Ar trebui să-ncerc o alchimie
Între ce mi-a rămas din necuprins SEARA, TÂRZIU…
Şi ce-mi imaginez că va să fie Seara, târziu…
Pe scoarţa timpului oprit în poezie Mă-nvăluie gânduri
Şi-n mine însămi cât s-a stins fără somn
Din răsăritul ce mereu îmbie coborând din adâncul
Şi gândul pur şi gândul nins! timpului plin de timp
Mi-ar trebui puţină nebunie Poate că visez
Când fierbe clipa, iar zborul e întins sau n-am visat destul,
Să pun balsam de vers, pe rana încă vie dar eu însămi
Rămasă sângerândă din copilărie sunt un gând fără somn
Că poate-aşa se va fi-nchis, care se-nalţă ca o spirală
Iar răsăritul să-mi răsară mie căutând lumina,
Aşa cum nimeni n-a prezis! umblând prin lume
cu anotimpurile pe umăr,
ÎNVAŢĂ… însufleţit de cântecul
şi hipnoza cuvintelor.
Învaţă să asculţi Seara,târziu…
că dacă ne vom rătăci Fericirile din adâncuri
ceea ce a mai rămas de nesomn
din jumătatea nevăzută se strecoară la marginile
se va risipi stratificate ale amintirii
în asprimea timpului; alergându-se una pe alta
Învaţă să taci respirând poezie.
cum tace stânca şi ascultă suferinţa Spune-mi tu, clipă, dacă nu te temi de mine!
fiecărui val care se loveşte de ea; Spune-mi tu, dacă eu visez sau n-am visat
Învaţă să învii destul!
chiar schilodit de durere
refuzând pelinul timpului;
Învaţă să speri sângerând
CASTANI ÎN FLOARE
şi pune pe serpentinele fiecărui gând Au înflorit din nou castanii, vii?
măcar din loc în loc Florile albe, roz ,trandafirii
un surâs dintr-un rând Sunt altfel azi, nu-s cum le ştii
de iubire flămând… Ca fluturii zâmbesc în soare şi…
Numai aşa vei vedea Te-aştept în bulevard la ING!
lumina crescând; Câtă iubire-a pus natura-n floare
Învaţă să asculţi, Şi ce mireasmă! aş îndrăzni să spun…
să taci, Pământu-ntreg pare scăldat în soare
să speri, Privirea îmi aştern la drum să zboare
să învii Ca tot privind, să tot adun
Totdeauna va mai fi Pe aripile versului să pun
o a doua zi! Castanii-n floare! Mihaela Mircea
76
BUCOVINEI Octombrie 2021

METEMPSIHOZE
Mi-a intrat mirarea-n tindă, cred c-a vrut să mă cuprindă, când eram prin tine...
și din iureșul venirii, am dat foc nemărginirii, cu brândușe-alpine.

Sfărâmată de-ndoială, iarna îmi părea spoială de zăpezi uitate,


cioburile ei de stei le plângeau prin ochii mei, fulguiri damnate.

Răsăream în flori de stâncă și-n tăcerea mea adâncă mă sorbeau doar ciute,
molipsite de iubire, colindau, în rătăcire, floarea să-mi sărute;

iarba-naltă scânteia sub privirea ce-mi călca tremur de-adiere,


iar o rază se grăbea să-mi aprindă lacrima într-o mângâiere.

Mi-a intrat, pe neștiute, cu moi falduri, nevăzute, noaptea, și iubirea,


îngânam un cântec trist, nu știam prin ce exist, rătăceam privirea.

Am simțit-o în corole, îmi pulsa în alveole, rar, nemărginirea...


Și-am închis oftând, potire, luminând doar cu iubire hoața, amăgirea.

Cobora din înserare, într-un trup gingaș, de floare, în cascadă vie -


și-am știut că ce-a durut, n-a plecat, nici n-a trecut, doare-o veșnicie.

A mea
Veneam din vis și mă-ndreptam, știu bine, spre o himerică, albastră eră,
când te-am zărit, alunecând spre mine, sălbatică, frumoasă prizonieră.

Și te-am desprins cu brațe de lumină din înserarea-n care tot pluteai,


te-am strâns în mine, patimă și vină, să mă redai splendorii, când iubeai.

Și te-am iubit cum n-am iubit vreodată cutreierând prin lumile de jos,
mi-ai fost cuminecare, dragă fată, mi-ai fost altar în suflet, de frumos.

Nu ți-am găsit cerceii de smaralde pierduți în ochii mei, în nopți nebune,


dar știu popasurile tale calde de început și de sfârșit de lume.

Iar de m-oi pierde într-o rătăcire, uitând de tine, dulcea mea comoară,
să știi că renunțarea la iubire va fi osânda, crucea mea amară...

Și vei pleca, așa cum pleacă visul în dimineți cu gură de minciună,


când se usucă-n calimară scrisul şi clești de rac mă strâng în colb de lună.

Iliana Cătănescu
77
SURÂSUL BUCOVINEI

Cogito X X I V

»»Nimeni nu poate fi atât de prost încât să considere »»Toate la timpul lor, chiar și tinerețea.
că știe totul, dar poate fi atât cât este necesar ca să
cunoască doar cât înțelege. »»Invidia prietenilor este mai dăunătoare decât
răutatea dușmanilor.
»»Este ușor să-ți critici semenii, dar nu uita: durerea
este de multe feluri. »»Cel care a creat teaca a vrut să protejeze șoldul
purtătorului de sabie, dar a asigurat și timp de
»»Mare conducător este cel care câștigă un război, gândire.
dar tot mare este și acela care îl evită în condiții
onorabile. »»Faptele vin, faptele trec, importantă este valoarea
concluziei.
»» Prudența este o stare de echilibru între curaj și
lașitate. »»Timpul vindecă rănile sufletului, dar îngrozitoare
cicatrice rămân uneori.
»» Moartea nu a fixat o vârstă limită sub care nu se
poate muri, viața nu a stabilit una maximă peste »»Viața degradează tinerețea, moartea o conservă.
care nu se poate învăța.
»»Disperatul strigăt al singurătății omului modern
»»Mai ușor ne iartă dușmanii greșelile decât prietenii aflat în mijlocul marilor aglomerări urbane, da, va
succesul. trebui să învățăm multe.

»»Dacă nu vei avea fericire, consolează-te cu gândul »»Cine a spus că acela care nu vrea să fie ciocan va fi
că specia a făcut o încercare; o încercare poate nicovală, a pierdut din vedere ceea ce se află între
reuși sau nu. acestea, ori tocmai acolo se află logica existenței
atât a ciocanului cât și a nicovalei.
»»La ce ți-ar folosi toate bogățiile dacă ai fi singurul
om de pe planetă? »»Cred că rezolvându-ne, fiecare, problemele proprii,
rezolvăm problemele societății, iar acestea, pe
»»Dacă ai putea realiza totul fără efort și cu siguranță, măsură ce se reduc, fac să scadă, din ce în ce,
ai fi mulțumit, dar ce ar putea să-ți aducă fericire? problemele noastre.

»»Stânca desparte apa pentru un timp, apa erodează »»Voința este expresia activă a necesității.
stânca pentru totdeauna.

»»Recunoștința devine o povară atunci când căile ei


de sporire se închid.
Ioan Mugurel Sasu

78
P A G I N A D E C A R T E N O U Ă

Cărţi ale colegilor noștri

TIMPUL CUVINTELOR LA VAMA OCHI DE VALS


Paraschiva Abutnăriței Traian Nistiriuc - Ivanciu
Editura Biblioteca „Miorița” - Câmpulung Editura Instant - Câmpulung Moldovenesc,
Moldovenesc, 2021 2020
O cronică mai mult decât necesară a celor Lumea văzută de poet și exprimată în proză.
zece ani de când există Cenaclul „Nectarie” Nici amintirile nu lipsesc, unele aureolate
din Vama, jud. Suceava. 157 de pagini în de o deosebită sensibilitate.
care și-au găsit locul membrii cenaclului și
activitatea acestora în pomenitul deceniu,
nu au fost trecuți cu vederea colaboratorii
și prietenii fără de care rezultatele ar fi fost
mai greu de obținut.

UMOR FĂRĂ FROTIERE ÎN ȚARA DE SUS PE ARIPI DE ÎNGER


Paraschiva Abutnăriței Costel Răescu
Antologia câștigătorilor Concursului de Carte apărută la Câmpulung Moldovenesc,
Creație Literară din cadrul celor 10 ediții 2021
ale festivalului vămean, Editura PIM Iași, Versuri în care sentimentele omenescului
2021 se îmbină și completează cu cele dedicate
Volum care cuprinde numele și creațiile divinului.
premianților , apărut sub egida Cenaclului
„Nectarie”, coordonator și prefață Ioan
Mugurel Sasu.

VOCI DIN BUCOVINA CU ȚARA-N SUFLET


Editura PIM, Iași, 2021, coordonator Costel Răescu
Rodica Rodean, grafica și coperta Radu Carte apărută la Câmpulung Moldovenesc,
Bercea 2021
Carte în paginile căreia au fost publicate Versuri care exprimă dragostea și respectul
creații în versuri și proză ale membrilor față de străbuni, așa cum știe să trăiască
Cenaclului „Nectarie”. Volum apărut sub aceasta bucovineanul care își dedică
egida Asociației „Universul Prieteniei” Iași osârdia creației literare, răzbate din pagini
și a Cenaclului ”Nectarie” Vama - Bucovina. patriotismul adevărat și fără a fi maculat
de artificialism și sintagme banalizate.

ABERAȚIA LUMINIȚEI GÂNDURI EVADATE DIN SINGURĂTATE


Luminița Ignea Gheorghe Solcan
Adnotări necritice, Editura Detectiv Literar Editura SMArt, Gura Humorului, 2021,
- București, 2021 coperta ilustrată de Radu Bercea
Volumul cuprinde articole prin care 400 de pagini în care au fost adunate
au pătruns în presa scrisă analiza și creații de proză, poezie, texte dramatizate,
concluziile autoarei despre cărțile epigrame, nu este vorba numai de
colegilor de cenaclu. Cartea a apărut sun singurătatea impusă de izolarea pandemică,
egida Asociației „Universul Prieteniei” Iași. ci mai ales din aceea care permite autorilor
Coperta ilustrată de Tudorița - Maria Ignea. să se situeze acolo de unde lumea se
vede atât de bine încât permite apariția
concluziilor care să fundamenteze simbioza
cu cititorul.
P A G I N A D E C A R T E N O U Ă

Cărţi ale prietenilor şi colaboratorilor

S-ar putea să vă placă și