Sunteți pe pagina 1din 375

QuantaSmart™

Pentru Analizor Tri-Carb® cu Scintilaţie Lichidă

(Modelele 4810TR, 4910TR, 5110TR şi QuantulusTM GCT 6220)

Manual de Referinţă

PerkinElmer Singapore Pte Ltd Manual Reorder Number 8860101


28 Ayer Rajah Crescent #04-01 Rev. A
Singapore 139959 Printed in U.S.A.
Tel (65) 6868 1688; Fax (65) 6779 6567 Copyright © 1998-2015, PerkinElmer, Inc.
info@perkinelmer.com All Rights Reserved
Declaraţie privind mărcile comerciale
PerkinElmer® şi Tri-Carb® sunt mărci comerciale ale PerkinElmer, Inc.

IPA™ este marca comercială a PerkinElmer, Inc.

Quantulus™ GTC este marca comercială a PerkinElmer, Inc.

QuantaSmart™ este marcă comercială a PerkinElmer, Inc.

Replay™ este marca comercială a PerkinElmer, Inc.


SpectraView™ este marcă comercială înregistrată a PerkinElmer, Inc.

Varisette™ este marca comercială a PerkinElmer, Inc.


Teflon® este marca comercială a E.I. DuPont Company.

Lotus® is marca comercială a Lotus Development Corporation

Microsoft® şi Windows® sunt mărcile comerciale ale Microsoft Corporation.


Semnificaţia simbolurilor
Signification des symboles
Erklärung der Symbole
Simbol Simbol Symboles Beschreibung

Curent alternativ Courant alternatif Wechselstrom

Împământare de Mise à la terre Schutz - Erdung


siguranţă

On (Pornit) Marche Ein


(alimentation)

Off (Oprit) Arrêt (alimentation) Aus

Atenţie - Attention: Vorsicht -


Risc de electrocutare Risque de choc Gefährliche
électrique Spannung

Atenţie Attention: Vorsicht -


(a se vedea Voir les documents Siehe
documentaţia ci-joints Begleitinformation
însoţitoare)
Ieşire serială Sortie série Serieller Ausgang

Imprimantă Imprimante Drucker

Monitor Moniteur Bildschirm

PerkinElmer, Inc. i
Simbol Simbol Symboles Beschreibung

Étiquette Sicherung/
Etichetă d’advertissement Stromstärke
siguranţă / relatif au type et
Avertisment au courant du
privind curentul fusible

Avertizare Curent Avertissement: Warnung:


de scurgere cu Courant de Hoher Leckstrom-
valoare mare, A fuite élevé, Ordnungsgemäße
se asigura Mettre Erdung sicherstellen
împământarea correctement à la
corectă terre

Avertizare Avertissement: Warnung:


Produs laser Appareil à laser Laserstrahlung,
exposition au nicht in den
A se evita faisceau lichtstrahl blicken,
expunerea directă dangereuse unsicht bare
la fascicul laserstrahlung
Risc de înţepare Pincement Vorsicht-
Hasard Verletzungsgefahr!

Suprafaţă Surface Chaude Heiße Oberfläche


fierbinte

Deşeuri Dispositions Überschüssige


echipamente electrice Relatives à La elektrische und
şi electronice Composition elektronische
Des Ausrüstung
Équipements
Électriques et
Électroniques

PerkinElmer , Inc.
Conformitate cu reglementările în vigoare
Acest echipament poate fi utilizat doar de către personal autorizat şi în
mediu de laborator controlat.

A se vedea toate întrebările detaliate din manualele de utilizare şi de


referinţe ale PerkinElmer, Inc.

Prezentul echipament trebuie utilizat doar cu accesoriile IEC indicate


(computer, imprimantă, monitor etc.).

Conformitate RFI
Acest echipament a fost testat şi este conform cu limitele IEC 61326-1:
Ediţia 2.0 2012.
Orice modificare sau schimbare neaprobată expres de PerkinElmer, Inc.
poate afecta negativ conformitatea RFI a echipamentului.

Folosiţi doar cabluri de interfaţă ecranate cu acest echipament.

Dacă instrumentul este livrat defect, solicitaţi imediat o inspecţie


transportatorului şi reprezentantului dvs. de service local.
PerkinElmer, Inc. nu răspunde de daunele apărute pe durata
transportului. Cu toate acestea, PerkinElmer, Inc. va oferi asistenţă în
vederea soluţionării satisfăcătoare de către transportator a reclamaţiei.

După primirea tuturor rapoartelor privind daunele/inspecţia,


PerkinElmer, Inc. va proceda la repararea sau înlocuirea echipamentului,
după caz.

Pentru ventilarea corectă a echipamentul, asiguraţi o distanţă de 15 cm


între acesta şi orice altă suprafaţă.

Avertisment: Utilizarea acestui echipament contrar instrucţiunilor din


acest Ghid poate compromite protecţia pe care acesta o
asigură.
.
PerkinElmer, Inc. iii
Ce matériel doit être utilisé seul par Personnel autorisé, a commandé
dans un
l’environnement du Laboratoire.

Reportez à toutes questions détaillées au PerkinElmer, Inc., et manuels


de la
Référence.

Reportez à tout service, a formé à un PerkinElmer, Inc., le personnel du


service seul.

Ce matériel, faut seul est utilisé avec IEC a Inscrit des Accessoires.
(Ordinateur, Imprimeur, Moniteur, [etc]).

RFI Acquiescement
Ce matériel a été testé et a trouvé conformer à avec les limites de IEC
61326-
1: Edition 2.0 2012.

Tous changements ou modifications pas expressément approuvé


Instrumente
par PerkinElmer, Inc., pouvait, [incorrigible] effectue l’acquiescement.

Utilisez seul a protégé des câbles de l’interface avec ce matériel.

Si l’instrument est reçu dans une condition endommagée, demande une


inspection immédiate par le porteur et représentant du service local
technique. PerkinElmer, Inc., n’est pas responsable pour dégât produit
pendant passage. De quelque manière que, PerkinElmer, Inc., aidera
dans
assurer un règlement satisfaisant du porteur.

Rapporte sur reçu de toute inspection du dégât, PerkinElmer, Inc.,


arrangera
la réparation de l’instrument a l’un ou l’autre ou remise en place.

Pour ventilation adéquate de ce matériel, une distance de 15cm doit être


maintenue, de cette unité à toute autre surface.

Avertissement: Si cet appareil est utilisé d'une façon non spécifiée


dans le présent document, la protection qu'il procure
pourrait s'en trouver altérée.
iv PerkinElmer , Inc.
Bitte nur gleichwertige Ersatzsicherungen des angegebenen Typs
verwenden.

Das Gerät erst nach der Einarbeitung durch einen von PerkinElmer, Inc.,
geschulten Vertreter benutzen.

Reparatur- und Servicearbeiten sind nur von durch PerkinElmer, Inc.,


geschulten Personen durchzuführen.

An das Gerät darf nur IEC-registriertes Zubehör angeschlossen werden


(Computer, Drucker, Monitor usw).

Funkentstörung
Das Gerät wurde getestet und entspricht den Vorschriften von IEC
61326-1:
Edition 2.0 2012.

Durch ƒnderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von


PerkinElmer,
Inc., genehmigt wurden, wird die Zulassung u.U. hinfällig.

Mit diesem Gerät nur isolierte Schnittstellenkabel verwenden.

Weist das Gerät bei der Entgegennahme Schäden auf, verlangen Sie bitte
eine
sofortige Inspektion durch den Spediteur und den zuständigen
Kundendienstvertreter . PerkinElmer, Inc., ist für Transportschäden nicht
haftbar, setzt sich jedoch gern dafür ein, mit dem Spediteur eine
befriedigende Lösung auszuarbeiten.

Nach Eingang aller Schadens- und Inspektionsberichte veranlaßt


PerkinElmer, Inc., entweder die Reparatur oder den Umtausch des
Geräts.

Für ordnungsgemäße Ventillation darf dieses Gerät nicht näher als 15cm
von
einer Wand entfernt aufgestellt werden.

Warnung: Wird das Gerät auf eine Weise benutzt, die hierin nicht
angegeben wird, kann der vom Gerät gebotene Schutz
beeinträchtigt werden.
PerkinElmer, Inc. v
Conformitatea cu reglementările de siguranţă
Acest echipament a fost testat şi este conform cu standardul IEC 61010-
1- Ediţia 3.0 2010. Orice modificări sau schimbări neaprobate în mod
expres de PerkinElmer, Inc. pot duce la anularea certificatului de
conformitate a echipamentului.

conformité de sécurité
Cet équipement a été testé et déclaré conforme à la norme CEI 61010-1,
troisième édition (2010) norme de sécurité.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par


PerkinElmer, Inc., pourraient nuire à la conformité.

Sicherheitsrichtlinien
Dieses Gerät wurde getestet und mit dem IEC 61010-1, dritte Ausgabe
(2010)
Sicherheitsstandard entsprechen.

Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von


PerkinElmer, Inc. genehmigt wurde, könnte sich negativ auf die
Compliance.
vi PerkinElmer , Inc.
Cuprins

Capitolul 1
Despre Tri-Carb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . 1
Specificaţiile Instrumentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dimensiuni fizice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . 4
Cerinţe electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . 4
Cerinţe de mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................... . . 4
Câmp energetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Eficienţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5
Chi-pătrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5
Detectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 6
Schimbător de probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Etalon extern……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 6
Casete pentru probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fanioane Protocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Cititor de coduri de bare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ecranare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Flacoane pentru probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configurările sistemului Tri-Carb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Proceduri de siguranţă recomandate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Relaţii Clienţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . 11
Mutarea instrumentului Tri-Carb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Decontaminarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Întreţinere preventivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 12
Prezentare generară a hardware-ului sistemului . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Calculatorul sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Partea din faţă Tri-Carb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Partea din spate Tri-Carb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Partea dreaptă Tri-Carb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 15

PerkinElmer Inc. vii


Capitolul 2
Cum să.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cum să vă pregătiţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Autoetalonarea şi calibrarea (AEC). . ……………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Încărcarea casetei AEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cum să creaţi o analiză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cum să creaţi o parolă de protejare a analizei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Cum să asociaţi o analiză la un Protocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Cum să număraţi probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Cum să disociaţi o analiză de un Protocol…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cum să număraţi o analiză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cum să tipăriţi o analiză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Cum să tipăriţi manual un raport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Cum să asociaţi un set atenuat la un nuclid de probă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cum să setaţi o analiză Quench Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Cum să executaţi o analiză Alpha/Beta Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Cum să executaţi o analiză Alpha/Beta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cum să folosiţi funcţia Replay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Cum să calculaţi dezintegrarea radioactivă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Capitolul 3
Software Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Fereastra principală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Fereastra SpectraView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Bara de stare instrument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Arborele Protocols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Arborele Replay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fereastra Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bara de meniuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Meniu Fişiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Meniul Run . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Meniul View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Meniul Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Meniul BIBLIOTECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Tools Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Meniul EPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Meniul Diagnostics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Meniul Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Meniul Help. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Afişare spectre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Cartografiere spectrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Desfăşurare spectru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Fereastra SpectraView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Repoarte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rapoarte tipărite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rapoarte electronice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
viii PerkinElmer Inc.
Capitolul 4
Analize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Tipuri de analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
CPM Assays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
DPM Assays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Full Spectrum (FS) DPM Assays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Direct DPM Assays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Alpha/Beta Assays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Alpha/Beta Standards Assays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Quench Standards Assays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Single Photon Counting (SPC) Assays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Definirea unei analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Condiţii de numărare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Corecţii de numărare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Definirea rapoartelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Generarea rapoartelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Fişiere speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Lisă de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Detalii de analiză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Capitolul 5
Biblioteci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Biblioteca de Nuclizi de Probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Biblioteca de Etaloane Atenuate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Biblioteca de Nuclizi Alfa/Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Capitolul 6
Etalonare, calibrare şi EPI………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Când se execută aceste proceduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Definirea Evaluării Performanţei Instrumentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Diagrame şi Tabele EPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Rapoarte EPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Executarea Autoetalonării şi calibrării (AEC) (SNC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Încărcarea casetei AEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

PerkinElmer Inc. ix
Capitolul 7
Funcţii avansate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Priostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Group Priostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Sample Priostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Funcţia Replay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Fila Replay Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Fila Report Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Fila Report Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Fila Special Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Fila Worklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Moduri de numărare High Sensitivity şi Low Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Modul de numărare Super Low Level Counting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Numărarea Alpha/Beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Procesare în tandem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Opţiunea Cititor de coduri de bare 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Dimensiunea şi localizarea codului de bare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Capitolul 8
Întreţinere şi depanare . ……………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Întreţinere preventivă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Verificare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Stocarea Datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Back Up Hard Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Conţinut Foldere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Restabilire după o pană de curent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Depanarea erorilor de funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Depanarea erorilor EPI. . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Avertizări şi mesaje depanare……………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

x PerkinElmer Inc.
Anexa A
Calculaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Corecţie de fond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 217
Praguri fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........218
Calcularea Chi-pătrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Dezintegrări pe Minut (DPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....218
Eficienţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Calculare Factor de Merit (FOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Corecţie timp de înjumătăţire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Fond EPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 219
Low Count Reject (LCR) ……………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
LUM (% Luminscenţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Unităţi de măsură pentru radioactivitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2 Sigma % (%2s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Calculator de dezintegrare a radionuclizilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
% Referinţă (% Ref) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Anexa B
Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Anexa C
Teorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Teoria Low Level Counting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Tehnologia Guard Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Burst Counting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Modurile de numărare High Sensitivity şi Low Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Consideraţii operaţionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Setarea modului High Sensitivity/Low Level Count. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Precauţii şi restricţii . . ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Teoria numărării Alfa/Beta……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Discriminări Alfa/Bata cu PSA . . …………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Discriminator Alfa/Beta optim…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Anexa D
Corecţie de timp de înjumătăţire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Anexa E
Funcţia Easy View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Vizualizarea datelor de spectru cu funcţia Easy View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

PerkinElmer Inc. xi
Anexa F
Instalarea opţiunii Enhanced Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Procedură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Anexa G
Configurări speciale pentru QuantaSmart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Configurări…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

ANEXA H
Configurările sistemului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

xii PerkinElmer Inc.


Capitolul 1
Despre Tri-Carb

Contorul Tri-Carb® cu scintilatori lichizi utilizează interacţiunile


dintre energia dezintegrării radioactive şi scintilator - o componentă a
cocktail-ului de lichide scintilatoare. Scintilatorul transformă radiaţia
ionizantă emisă de radionuclizi în fotoni (scintilaţie), a căror
intensitate este direct proporţională cu energia iniţială a particulei
beta.

La amplasarea unui flacon conţinând un radionuclid şi un cocktail de


lichide scintilatoare într-o cameră de detecţie întunecată (detectorul
instrumentului), contorul cu scintilaţie procedează la măsurarea
intensităţii fotonului. Un Tub Fotomultiplicator (TFM) amplifică
lumina emisă din flacoanele cu probe, iar semnalul amplificat este
transformat în impulsuri electrice, numărate de un contor impulsuri.
Impulsurile numărate în timpul acestui proces sunt sortate în canale
separate, cu amplitudinea semnalului determinând canalul energetic
(keV) în care impulsurile numărate sunt sortate, pentru a genera
spectrul probei. Utilizând spectrul obţinut, sistemul poate efectua
diferite calcule de corecţie de numărare şi poate determina numărările
pe minut (Counts Per Minute - CPM) pentru fiecare probă.

Pentru a calcula dezintegrările pe minut (Disintegrations Per Minute


(DPM), instrumentul determină eficienţa de numărare a fiecărei probe.
Folosind o curbă de atenuare, instrumentul compară apoi indicele de
atenuare pentru probe cu cel al etaloanelor atenuate, pentru a
determină eficienţa de numărare probei, şi calculează valorile DPM
pentru probe necunoscute.
Figura 1-1 şi Figura 1-2 descriu imaginea de ansamblu a acestui
proces:

1
CAPITOLUL 1

moleculă moleculă moleculă tub


radioactivă solvent fluor fotomultiplicator

Electronica de
numărare

Figura 1-1. Prezentare generală a procesului de contorizare a scintilaţiei (1 din 2).

Sunt emise particule beta Energia moleculelor solvent


ce determină excitarea este transferată moleculelor de
moleculelor solvent fluor care, la rândul lor, emit
lumină.

molecule de
fotoni de
molecule solvent fluor
lumină
excitate excitate

Figura1-2 Imaginea de ansamblu a procesului de numărare a scintilaţiilor (2 of 2).

2 PerkinElmer, Inc.
ABOU THE TRI-CARB

Capitolele din prezentul Manual conţin următoarele informaţii despre sistemul Tri-
Carb:

 SpecificaţiileInstrumentului (pagina 3)
 Configurările Sistemului Tri-Crab (pagina 9)
 Proceduri de siguranţă recomandate (pagina 10)
 Asistenţă clienţi (Customer Service) (pagina 11)
 Mutarea instrumentului Tri-Carb (pagina 11)
 Decontaminare (pagina 12)
 Întreţinere preventivă (pagina 12)
 Prezentare generară a hardware-ului sistemului (pagina 12)

Specificaţiile instrumentului
Toate Specificaţiile Instrumentului Tri-Carb sunt elaborate utilizând surse
ale căror activitate se raportează la activitatea surselor specificate de NIST
(Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie) şi în metodele de referinţă
ale PerkinElmer. În funcţie de locul de amplasare a instrumentului în
laboratorul dvs., este posibil ca unele specificaţii să difere de cele din
prezentul capitol.

Specificaţiile referitoare la sistemul dvs. Tri-Carb sunt prezentate în


secţiunile de mai jos şi includ:

 Dimensiuni fizice (pagina 4)


 Cerinţe electrice (pagina 4)
 Cerinţe de mediu de lucru (pagina 4)
 Câmp energetic (pagina 5)
 Eficienţă (pagina 5)
 Chi-pătrat (pagina 5)
 Detectoare (pagina 6)
 Schimbător de probe (pagina 6)
 Etalon extern (pagina 6)
 Casete pentru probe (pagina 6)
 Fanioane Protocol (pagina 7)
 Cititor de cod de bare (pagina 8)
 Ecranare (pagina 8)
 Flacoane pentru probe (pagina 9)


QuantaSmart™ Manual de Referinţă
3
CAPITOLUL 1

Dimensiuni fizice
Înălţime: 19 inci (48 cm)
Lăţime: 40,6 inci (103 cm)
Adâncime: 32,36 inci (82 cm)
Greutate: 470 pfunzi (214 kg) fără unitate de răcire
515 pfunzi (234 kg) cu unitate de răcire

Cerinţe electrice
Instrument:
60 Hz 50 Hz
Tensiune (VAC): 100. 120 200. 240
Amperaj(Amps): 1,0 0,5
Instalaţie Categorie II, Grad de poluare 2
Siguranţă (Amps): 4.0 (tip S) 2.5 (tip T)
(5 X 20 mm) (5 X 20 mm)
Putere (Watts): 125 125

Agregat de răcire (Opţional):


60 Hz 50 Hz
Tensiune (VAC): 117 240
Amperaj (Amps): 2,5 1,5
Siguranţă (Amps): Întrerupător Întrerupător
Putere (Watts): 500 500

Cerinţe de mediu de lucru


Temperatura ambientală de funcţionare: 15°C - 35°C (59°F - 95°F)
Umiditatea relativă de funcţionare: 30% - 85% (sistem non-condens;
doar pentru interior)
Altitudine: până la 2000 metri (6561 picoare)

4 PerkinElmer, Inc.
DESPRE TRI-CARB

Interval energie
Acest tabel prezintă regiunile presetate pentru următorii nuclizi:

Regiuni energetice (keV)


Tritiu 0–18,6
Carbon-14 0–156
Fosfor-32 5–1700
Iod-125 0–70

Puteţi defini regiunile presetate pentru orice nuclid în Biblioteca de


Nuclizi de Probe.
A se vedea Biblioteca de Nuclizi de Probe (pagina 134, pentru
informaţii suplimentare.
Eficienţă
Pentru Tritiu (3H) în domeniul 0–18.6 keV, eficienţa minimă acceptată este
63% (58% pentru Modelul GCT 6220). Pentru Carbon-14 (14C) în domeniul
energetic 0-156 keV, eficienţa minimă acceptată este 95% (94% pentru
Modelul GC 6220). Aceste valori au fost generate de PerkinElmer. Este
posibil ca valorile exacte obţinute la alte locaţii ale instrumentului să difere
de valorile de mai sus. Eficienţa de numărare este un parametru măsurat
în cadrul procesului de evaluare a Performanţei Instrumentului (EPI)
(Instrument Performance Assessment (IPA).

Eficienţele de numărare, fondurile şi Factorul de Merit se determină în


procesul EPI, utilizând setări optimizate în domeniul energetic 1-18.6 keV
pentru Tritiu şi în domeniul 4-156 keV pentru 14C. Aceste domenii vor
avea ca efect eficienţe de numărare ușor mai scăzute. Pentru a determina
eficienţele de numărare ale unui domeniu energetic complet, se vor utiliza
obligatoriu analize CPM cu regiuni de numărare în domeniul 0-18.6 keV
pentru Tritiu şi 0-156 keV pentru 14C .
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.
Chi-pătrat
Domeniul Chi-pătrat acceptat: 7.63 - 36.19, efectuat ca 20, 0.5 minute
repeat counts, şi testat la limite de încredere de 99%. Chi-pătrat este
un parametru măsurat ca parte din procedura EPI.
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H) , pentru detalii.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


5
CAPITOLUL 1

Detectoare
Două Tuburi Fotomultiplicatoare de înaltă performanţă (Photomultiplier
Tubes - PMTs) poziţionate diametral opus sunt cuplate la o cameră
optică reflectorizantă, etanşă la lumină. Aceste detectoare sunt
amplasate sub schimbătorul de probe, în partea din spate a
instrumentului.

Schimbătorul de probe
Schimbătorul de probe deplasează automat proba în poziţie şi o încarcă în
detector, în vederea numărării. După numărare, proba este descărcată
automat din detector, după care se încarcă următoarea probă.

Schimbătorul de probe mişcă, de regulă, casetele, în direcţia înainte (invers


acelor de ceasornic), cu ajutorul unor benzi transportoare antrenate
simultan. Dacă este necesar, benzile se pot deplasa şi în direcţia inversă (în
sensul acelor de ceasornic), ca, de exemplu, la repornire după o pană de
curent.

Instrumentul poate manevra până la (în funcţie de configurare):


 408 flacoane mari
 720 flacoane mici
 720 flacoane de 4 mL

Opţiunea Varisette™ permite utilizatorilor să numere probe din flacoane
mari şi din flacoane mici, încărcate în casete special prevăzute în acest
scop. Această funcţie este opţională; a se vedea tabelul de modele/funcţii
(Anexa H), pentru detalii.

Etalon extern
133 Ba, nominal sub 20μCi (pentru modelele Tri-Carb, u excepţia Quantulus GCT).
133 Ba, nominal sub 1μCi (pentru modele Tri-Carb Quantulus GCT).

Casete pentru probe


Casetele pentru probe sunt cutii de plastic, în care se pun flacoanele cu
probe şi care permit deplasarea flacoanelor pe bancul de schimbare a
probelor. Probele se pun în casete proiectate pentru flacoane standard sau
mici, fără adaptoare (flacoanele de 4 mL necesită casete cu adaptoare). Într-
o casetă de flacoane standard încap maximum 12 flacoane de 15–20 mL, iar
în casetele pentru mini-flacoane, încap maximum 18 mini-flacoane de 6–7
mL. Un fanion de protocol, ataşat la casetă, identifică protocolul şi condiţiile
de analiză definite pentru probele respective. Fiecare casetă poartă un
număr unic de identificare (ID casetă), marcat la capătul casetei.
Instrumentul citeşte automat fanionul de protocol şi ID-ul casetei, pentru a
genera ID-ul Pozitiv al Probei, atunci când se lucrează cu Liste de lucru
(Worklist).
6 PerkinElmer, Inc.
DESPRE TRI-CARB

Figura 1-3. Casetă cu Flacoane cu Probe

Fanioane de protocol
Fanioanele de identificare a protocolului sunt dispozitive din plastic
numerotate, prevăzute cu inserţie metalică reflectorizantă, codificată. Ele
servesc la identificarea parametrilor de numărare specifici fiecărei analize
şi fiecărui set de probe. Parametrii de numărare utilizaţi de aparat
corespund cu parametrii definiţi în procesul de definire a analizei
(predefinit PerkinElmer, pentru analiza DPM directă). Aceşti parametri de
analiză devin parte funcțională din protocolul respectiv, odată ce analiza
este asociată unui număr de protocol.

Înainte de a începe operaţia de numărare a probelor, ataşaţi fanionul de


protocol corespunzător (respectiv, numărul protocolului asociat analizei) la
prima casetă care urmează să fie supusă numărării. Asiguraţi-vă că
fanionul de cicluri este în poziția resetare (Figura 1-3). În momentul în care
numărul protocolului este recunoscut de aparat, un steguleţ de resetare,
în partea stângă, indică faptul că proba este la prima numărare. În cazul
unei analize cu cicluri de numărare multiple, numărarea din fiecare ciclu
reîncepe automat. Sistemul împinge fanionul de ciclu în dreapta, după
numărarea casetei. Numărarea aferentă protocoalelor următoare se
consideră a fi ciclurile următoare ale aceloraşi probe. Resetaţi fanionul de
cicluri, de fiecare dată când în casetă/casete se aşează alte probe.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


7
CAPITOLUL 1

Cititor de cod de bare


Cititorul de code de bare 2D este o funcţie opţională de monitorizare
automată, pentru sistemul Tri-Carb. Pentru utilizarea cititorului de bare, o
etichetă cu cod de bare 2D se ataşează pe capacul flaconului cu probă.
Aparatul citeşte eticheta, înainte ca proba să fie încărcată în aparat. A se
vedea secţiunile de mai jos, pentru informaţii despre opţiunea Cititor de
cod de bare:
 Configurarea Cititorului de cod de bare, pagina 70
 Setările Cititorului de cod de bare, pagina 131
 Numele probei, pagina 126 (parte din descrierea filei Worklist)
 Opţiunea Cititor cod de bare 2D, pagina 195

 Notă: Codurile de bare liniare 1D sunt şi ele compatibile cu acest aparat, cu


condiţia să se potrivească pe capacul flaconului. Utilizaţi software-ul
citirorului de coduri de bare, pentru a configura cititorul la codurile de
bare 1D liniare (accesaţi funcţia Help, pentru instrucţiuni). Dezactivaţi
orice alte coduri de bare neutilizate, pentru maximum de viteză şi
eficienţă.

Ecranare
Ansamblul detector este ecranat cu un strat de plumb gros de doi inci.

8 PerkinElmer, Inc.
DESPRE TRI-CARB

Flacoane pentru probe


Flacoanele şi capacele acestora trebuie să respecte următoarele dimensiuni.
Capacele nu trebuie să depăşească diametrul flaconului.

Flacoane mari Minimum Maximum


Înălţime flacon: 58,4 mm 63,0 mm
Diametru flacon: 26,0 mm 28,1 mm
Diametru capac: 22,0 mm ≤ diametru flacon
Flacoane mici Minimum Maximum
Înălţime flacon: 53,0 mm 58,0 mm
Diametru flacon: 14,5 mm 17,8 mm
Diametru capac: 13,0 mm ≤ diametru flacon
Flacoane 4 mL Minimum Maximum
Înălţime flacon: 53,0 mm 58,0 mm
Diametru flacon: 12,7 mm 14,5 mm
Diametru capac: 12,0 mm ≤ diametru flacon

Configurările Sistemului Tri-Carb


A se vedea Anexa H, pentru tabelul cu diverse configurări pentru
instrumentul Tri-Carb, în funcţie de numărul modelului.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


9
CAPITOLUL 1

Proceduri de siguranţă recomandate


Pentru siguranţa dvs. personală şi pentru a prelungi viaţa aparatului Tri-
Carb,
vă recomandăm următoarele:
1. Cablul de alimentare CA utilizat la conectarea instrumentului Tri-Carb
trebuie dimensionat pentru tensiunea de intrare corespunzătoare (a se
vedea pagina 4, pentru informaţii despre tensiune). Folosiţi o priză
împământată. Sistemul reintră automat în funcţiune, după o avarie în
reţeaua de alimentare cu curent.
Odată cablul de alimentare conectat corect, instrumentul poate fi pornit şi
oprit de la întrerupătorul situat în partea dreaptă a instrumentului.
(Figura 1-6, pagina 15). Întrerupătorul porneşte şi computerul intern.
2. Nu alimentaţi cu curent unitatea de reglare a temperaturii de la un
prelungitor, ci numai de la o priză de perete împământată, cu tensiune
adecvată (a se vedea pagina 4, pentru informaţii suplimentare).
3. Pentru ventilare optimă, asiguraţi o distanţă de 15 cm (5.9 in) între
această unitate şi alte suprafeţe.
4. Utilizarea echipamentului contrar instrucţiunilor fabricantului poate
compromite protecţia asigurată de acesta.
5. Nu încercaţi să ajustaţi intern sau să înlocuiţi piese din instrumentul Tri-
Carb. Depanarea se face doar de către personalul de service calificat al
PerkinElmeer.
6. Verificaţi ca toate conexiunile la aparatul Tri-Carb să fie sigure. A se
vedea pagina 15, pentru informaţii suplimentare.
7. Nu utilizaţi instrumentul Tri-Carb sau componentele acestuia în apă sau
orice alt lichid sau fluid.
8. Feriţi instrumentul Tri-Carb de contactul cu materiale inflamabile.
9. Feriţi instrumentul Tri-Carb de surse de radiaţie (e.g. echipamente X-
ray, depozite de materiale radioactive etc.).
10. Feriţi schimbătorul de probe de contactul direct cu lumina solară sau cu
lumina de neon nefiltrată. Expunerea directă la lumina solară afectează
senzorii optici din schimbătorul de probe şi poate cauza nereguli în
funcţionarea acestuia. Lumina solară directă poate, de asemenea,
induce fluorescenţă în probe, conducând la rezultate imprecise.
11. Sursele de calibrare Tri-Carb conţin etaloane de izotopi 14C şi/sau Tritiu.
De asemenea, instrumentul Tri-Carb conţine şi o sursă de Bariu-133, de
utilizat ca etalon extern. Dacă trebuie să vă debarasaţi de aceste surse, vă
recomandăm să o faceţi conform Bunelor Practici de Laborator (GLP).

Dacă instrumentul Tri-Carb dă semne că este defect sau riscant, nu îl utilizaţi.


Utilizarea Tri-Carb poate fi considerată riscană în următoarele situaţii:

10 PerkinElmer, Inc.
DESPRE TRI-CARB

 prezintă semne vizibile de avarie


 nu execută măsurătoarea comandată
 a fost mult timp utilizat sau depozitat în condiţii improprii
(a se vedea Cerinţele de mediu ambiant , de la pagina 4, pentru condiţii
de exploatare corecte).
 a suferit deteriorări la transport.

Dacă Tri-Carb dă semne de deteriorare sau necesită reparaţii,


contactaţi depanatorul dvs. PerkinElmer.

Servicii de relaţii cu clienţii


Numele şi adresa Companiei:
PerkinElmer
710 Bridgeport Ave.
Shelton, CT 06484 USA
Telephone: (800) 762-4000
Internet: www.perkinelmer.com

Puteţi comanda consumabile, accesorii și piese de schimb, direct de la


PerkinElmer. Pentru a plasa o comandă, solicitaţi un catalog gratuit.
Pentru informaţii actualizate privind coduri de piese, broșuri de
produse, piese de schimb și note despre aplicaţii, consultați site-ul
PerkinElmer (www.perkinelmer.com).

Mutarea instrumentului Tri-Carb


Dacă trebuie să mutaţi instrumentul Tri-Carb pe o distanţă scurtă,
procedaţi astfel:
 Decuplaţi aparatul Tri-Carb de la reţeaua de alimentare.
 Deconectaţi toate cablurile care vă stau în cale, când mutaţi
instrumentul (a se vedea pagina 15, pentru poziţia conectorilor
Tri-Carb – stânga şi dreapta).
 Folosiţi un cărucior pentru transportarea instrumentul Tri-Carb.
 Folosiţi cel puţin doi oameni pentru a ridica instrumentul în cărucior.
 Manevraţi cu grijă căruciorul în care transportaţi instrumentul Tri-
Carb.
 După mutarea instrumentului, poziţionaţi Tri-Carb astfel încât să se
ventileze corespunzător (lăsaţi o distanţă de cel puţin 15 cm (5.9
in) între aparatul Tri-Carb şi alte suprafeţe).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


11
CAPITOLUL 1

Decontaminare
Decontaminarea este o metodă de precauţie necesară, atunci când se
expediază un sistem potenţial contaminat (sau componente ale unui sistem
potenţial contaminat) la un alt amplasament.
 Pentru instrucţiuni privind procedura de decontaminare, vizitaţi:
http://www.perkinelmer.com/deconprocedure
 Pentru un exemplar din certificatul de decontaminare, vizitaţi
http://www.perkinelmer.com/deconcertificate

Dacă aveţi întrebări despre procesul sau certificatul de decontaminare,


contactaţi reprezentantul dvs. de service PerkinElmer.

Întreţinere preventivă
Cu excepţia verificării şi curăţării, nu este nevoie să efectuaţi nicio
procedură de întreţinere preventivă. Pentru mai multe informaţii, a se
vedea pagina 197, Capitolul 8.

Prezentare generală a hardware-ului sistemului


Secţiunile de mai jos conţin informaţii despre harware-ul instrumentului
Tri-Carb:
 Computer sistem
 Vedere faţă Tri-Carb (pagina 13)
 Vedere spate Tri-Carb (pagina 14)
 Vedere lateral-dreapta Tri-Carb (pagina 15)

Computerul sistemului
Sistemul este comandat de un computer incorporat, cu sistem de
operare Windows. Porturile USB sunt amplasate pe latura stângă a
instrumentului. Conexiunea RS-232 se realizează de la un port USB la
un convertor RS-232. Instrumentul poate fi conectat la reţea, de la
portul Ethernet situat în partea stângă a aparatului. Cuplaţi la
aparatul Tri-Carb numai dispozitive certificate IEC 60950 (monitoare,
imprimante etc.). Dispozitivele livrate cu instrumentul Tri-Carb sunt
certificate IEC 60950.

12 PerkinElmer, Inc.
DESPRE TRI-CARB

Partea din faţă a instrumentului Tri-Carb


Figura 1-4 prezintă partea din faţă a Analizorului Tri-Carb cu scintilaţie lichidă.

External Computer (laptop)

External Computer (laptop) Bar CodeArm


Reader
Adjustable Computer Support

Adjustable Computer Support Arm

Power Switch, Power Connector, and


Fuse Holder located on right side of instrument
2 USB Ports located on left side of instrument

Power Switch, Power Connector, and


Fuse Holder located on right side of instrument

Figure 1-4. Vedere frontală of Tri-Carb.

 Notă: Pe latura stângă, aparatul este prevăzut cu porturi USB, plus o


conexiune pentru reţea şi pentru video DVI.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


13
CAPITOLUL 1

Partea din spate a instrumentului Tri-Carb


Figura 1-5 este o vedere din spate a sistemului Tri-Carb system—cu şi fără
agregatul de răcire (a se vedea tabelul de modele/opţiuni - Anexa H).

Cu unitate de răcire

Unitate de răcire

Fără unitate de răcire

Figure 1-5. Tri-Carb - Vedere din spate

14 PerkinElmer, Inc.
DESPRE TRI-CARB

Latura din dreapta a instrumentului Tri-Carb


Figura1-6 - localizarea (pe partea dreaptă a Tri-Carb) a
întretupătorului, a conectorului de alimentare şi siguranţei fizibile.

Figura 1-6. Tri-Carb – Vedere lateral-dreapta

 Notă: Lăsaţi spaţiu în partea dreaptă a instrumentului Tri-Carb, pentru


acces facil la întrerupător.

Înlocuirea siguranţei
Portfuzibilul este situat pe partea dreaptă a a instrumentului Tri-Carb
(Figura 1-6). Pentru înlocuirea siguranţei, procedaţi după cum urmează:
1. Stingeţi instrumentul Tri-Carb şi deconectaţi cablul de alimentare
de la conectorul de reţea al instrumentului.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


15
CAPITOLUL 1

2. Introduceţi o şurubelniţă mică (sau altă sculă similară) între conectorul


de curent şi portfuzibil (Figura 1-7). Apoi, detaşaţi cu grijă portfuzibilul
de instrument.

Figure 1-7. Scoaterea portfuzibilului.

3. Scoateţi şi înlocuiţi siguranţa (sau ambele siguranţe) din purtfuzibil.


Înlocuiţi întotdeauna siguranţa cu o siguranţă nouă de acelaşi tip cu
cea veche (a se vedea secţiunea Cerinţe electrice, de la pagina 4,
pentru informaţii despre tipul de siguranţă).
4. Montaţi portfuzibilul la loc, în instrumentul Tri-Carb.

16 PerkinElmer, Inc.
Capitolul 2

Cum să…

Capitolul de faţă explică cum anume să utilizaţi software-ul QuantaSmart™,


respectiv:
 Cum să vă pregătiţi (pagina 18)
 Cum să executaţi autoetalonarea şi calibrarea (AEC) (pagina 19)
 Cum să creaţi o analiză (pagina 22)
 Cum să creaţi o parolă de protecţie a analizelor (pagina 25)
 Cum să asociaţi o analiză la un protocol (pagina 27)
 Cum să număraţi probe (pagina 30)
 Cum să disociaţi o analiză de un protocol (pagina 31)
 Cum să editaţi o analiză (pagina 32)
 Cum să tipăriţi o analiză (pagina 33)
 Cum să tipăriţi manual un raport (pagina 33)
 Cum să corelaţi un set atenuat cu un nuclid din probă (pagina 34)
 Cum să setaţi o analiză cu etaloane atentuate (pagina 36)
 Cum să executaţi o analiză Alpha/Beta (pagina 39)
 Cum să utilizaţi funcţia Reluare (pagina 40)
 Cum să calcualţi descompunerea radioactivă (pagina 42)17
CAPITOLUL 2

Cum să vă pregătiţi
Când sunteţi gata să începeţi o procedură de numărare, executaţi
următoarele operaţiuni:
1. Etalonaţi şi calibraţi instrumentul. A se vedea secţiunea Etalonare,
Calibrare şi EPI, de la pagina 149.
2. Selectaţi tipul de analiză: Alpha/Beta, Alpha/Beta Standards, CPM
Assay, DPM Single, DPM Dual, DPM Triple, FS DPM, Direct DPM,
Quench Standards, sau Single Photon Counting. A se vedea secţiunea
Analize, de la pagina 83.
3. Pentru fiecare analiză DPM (exceptând analiza DPM Direct), creaţi date
de atenuare. A se vedea pagina 85, pentru informaţii despre
executarea analizei DPM.
4. Definiţi şi salvaţi parametrii analizei nou-create. A se vedea secţiunea
Definire Analiză , de la pagina 96.
5. Asociaţi (legaţi) parametrii analizei de un protocol. A se vedea secţiunea
Cum asociaţi o analiză unui protocol, de la pagina 27.
6. Ataşaţi fanionul de protocol corespunzător la prima casetă de numărat
şi încărcaţi caseta (casetele) cu probe.
7. Faceţi click pe steguleţul verde , din partea de sus a ferestrei
principale, pentru a începe numărarea.

18 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Executarea autoetalonării şi calibrării (AEC)


1. Selectaţi IPA | IPA Definition (EPI | Definire EPI) din bara de meniu.
2. În fereastra IPA Definition (Figura 2-1), introduceţi data şi activitatea
etaloanelor dvs. (a se vedea pagina 151).

Figura 2-1. Fereastra IPA Definition.

3. Resetaţi fanionul AEC în poziţia restet la extreminatatea stângă, când


dopul este la capătul din stânga al casetei (Figura 2-13, pagina 30).
4. Citiţi secţiunea următoare (Încărcarea casetei de AEC) şi procedurile
aferente, în funcţie de tipul instrumentului (Quantulus GCT sau Alte
Modele Tri-Carb).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


19
CAPITOLUL 2

Încărcarea casetei AEC


 ATENŢIE: Nu folosiţi etaloane purjate şi cu nivel de activitate scăzut, la
calibrarea instrumentului, chiar şi atunci când alegeți modul
de numărare cu Nivel de activitate scăzut, Sensibilitate Mare
sau Nivel de activitate ultra scăzut .

Instrumente Quantulus GCT


1. Încărcaţi caseta cu un etalon purjat, neatenuat de 14C.

2. Încărcaţi caseta cu un flacon gol, aşezat în poziţia flaconului al doilea.


Acest flacon trebuie să fie din acelaşi tip şi material ca flaconul folosit la
numărarea probelor cu nivel scăzut de activitate.
3. Încărcaţi caseta cu un etalon de Tritiu purjat, neatenuat (opţional).
4. Încărcaţi caseta cu o probă etalon de fond radioactiv purjată (opţional)
(opţional).
5. Încărcaţi instrumentul cu casete.

6. Faceţi click pe steguleţul verde din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a începe numărarea.

Figura 2-2 Casetă încărcată pentru AEC cu Quantulus GCT (Model).

20 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Toate celelalte modele Tri-Carb


1. Încărcaţi caseta cu un etalon 14C neatenuat, purjat.
2. Încărcaţi caseta cu un etalon Tritiu neatenuat, purjat (opţional).
3. Încărcaţi caseta cu un etalon de fond purjat (opţional).
4. Încărcaţi instrumentul cu casete.

5. Faceţi click pe steguleţul verde din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a începe numărarea.

Figura 2-3 Încărcarea generală casetă AEC Tri-Carb (Model).

 Notă: Pentru o procesare AEC mai rapidă, puteţi elimina flaconul


Fond (sau flacoanele Fond şi Tritiu) din casetă. Raportul
generat la încheierea procedurii de AEC va indica lipsa acestor
flacoane.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


21
CAPITOLUL 2

Cum să creaţi o analiză


1. Selectaţi File | New Assay (Analiză Nouă) din bara de meniu.
2. În fereastra Select Assay Type (Selectaţi Tipul de Analiză) (Figura 2-4),
faceţi click pe tipul de analiză selectat, apoi apăsaţi OK. Pentru mai
multe informaţii despre tipurile de analize, a se vedea pagina 83.

Figura 2-4. Fereastra Select Assay Type.

3. Când apare fereastra Assay Definition (Definire Analiză), definiţi


parametrii analizei selectate (după caz), din fiecare din cele şapte file ale
ferestrei, apoi faceţi click pe Save As şi salvaţi analiza cu un nume
descriptiv.
4. În arborele Protocols (Protocoale) din fereastra principală (Figura 2-5),
faceţi click dreapta pe numărul fanionului de protocol, pentru a asocia
protocolul cu analiza. Din submeniul afişat, selectaţi Associate Assay
(Asociază Analiză).
 Notă: Asociaţi o analiză unui protocol, selectând (click) un fanion, apoi
selectând File | Associate Assay din bara de meniu.

22 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Figura 2-5. Arborele Protocols.

5. Când apare fereastra Associate Assay (Figura 2-6), selectaţi analiza de


asociat cu numărul fanionului de protocol.
6. Faceţi click pe butonul Open (Deschide).

Figura 2-6. Fereastra Associate Assay.

7. Când apare fereastra Data Paths (Căi Date) (Figura 2-7), procedaţi
după cum urmează:
Selectaţi un User (Utilizator) pentru analiză, din meniul drop-down.
Tastaţi un Additional Header (Antet Adiţional), dacă este necesar.
Tastaţi o Output Data Path (Cale de generare date), pentru a salva
datele într-un alt director decât cel implicit.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă
23
CAPITOLUL 2

In exemplul de mai jos, Figura 2-7, calea implicită este


C:\Packard\TriCarb\Results\Default\14c_dpm

Figura 2-7. Fereastra Data Paths.

8. Ataşaţi (la casetă) fanionul de protocol, în poziţia reset


(Figura 2-13, pagina 30).
9. Încărcaţi caseta (casetele) cu flacoane cu probe.
10. Încărcaţi instrumentul cu casete.

11. Faceţi click pe steguleţul verde din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a începe numărarea.

24 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Cum să creaţi o parolă de protejare a analizei


1. Selectaţi fila File | New Assay din bara de meniu. Se va deschide
fereastra Select Assay Type (Selectaţi Tip Analiză) (Figura 2-8).
2. Din lista de analize, faceţi click pe tipul de analiză pe care doriţi să o
creaţi, apoi apăsaţi OK.

Figura 2-8. Fereastra Select Assay Type.

3. Când fereastra Assay Definition apare pe ecran (Figura 2-9), selectaţi


căsuţa Lock Assay (Blocare Analiză) din fila Assay Details (Detalii
Analiză). Câmpul Password (Parolă) devine activ.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


25
CAPITOLUL 2

Figura 2-9. Fereastra Assay Definition (Assay Details - Pssword).

4. În câmpul Password (Parolă), tastaţi o parolă descriptivă.


5. Din cele şapte file ale ferestrei Assay Definition, definiţi parametrii
specifici analizei (după caz). A se vedea pagina 96, pentru mai multe
informaţii.
6. La încheierea procesului de definire a analizei, faceţi click pe butonul
Save As (Salvează ca), pentru a salava analiza. Parola este obligatorie
pentru editarea analizei, după salvarea acesteia.

26 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Cum să asociaţi o analiză unui protocol


1. In arborele Protocols, din fereastra principală, Figura 2-11, faceţi click-
dreapta pe numărul de fanion de protocol pe care îl asociaţi unei
analize. Din meniul afişat pe ecran, selectaţi Associate Assay.
 Notă: Asociaţi o analiză unui protocol, selectând un fanion, apoi selectând
opţiunea File | Associate Assay din bara de meniu.

Figure 2-10 Opţiunea Associate Assay.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


27
CAPITOLUL 2

2. La deschiderea ferestrei Associate Assay, selectaţi analiza pe care


doriţi să o asociaţi unui număr de protocol, apoi faceţi click pe
butonul Open.

Figura 2-11. Arborele Protocols (cu fereastra Associate Assay).

28 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

3. La deschiderea ferestrei Data Paths (Figura 2-12), procedaţi după cum


urmează:
Selectaţi un User (Utilizator) pentru analiză, din meniul drop-down.
Tastaţi un Additional Report Header (Antet Raport Suplimentar) ,
dacă este necesar.
Tastaţi o Assay File Path (Cale salvare fişier analiză), dacă generaţi
un fişier de analiză în format RTF sau Delimited Text şi dacă doriţi
să salvaţi datele într-un alt director decât cel implicit. Bifaţi căsuţa
Use Default Output Data Path (Utilizează calea implicită de generare
date), pentru a salva datele în directorul implicit.

Figura 2-12. Fereastra Data Paths.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


29
CAPITOLUL 2

Cum să număraţi probele


1. Ataşaţi la casetă fanionul de protocol corespunzător.
2. Resetaţi fanionul de protocol, mişcând mânerul de plastic la
extremitatea stângă. (Figura 2-13).

Figure 2-13. Casetă cu fanion de protocol în poziţie resetare.

3. Aşezaţi toate flacoanele (fond, referinţă şi probă) în poziţiile


corespunzătoare fiecărui flacon din casetă.
4. Aşezaţi caseta (casetele) pe bancul schimbătorului de probe, astfel ca
numărul protocolului afişat pe fanion să fie cu faţa spre dvs.
5. Poziţionaţi caseta în extremitatea dreaptă a schimbătorului de probe
(sau după ultimul set de casete de pe bancul schimbătorului de probe,
dacă maşina este în funcţiune)
6. Faceţi click pe steguleţul verde din partea de sus a ferestrei
principale, pentru a începe numărarea.

30 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Cum să disociaţi o analiză de un protocol


1. Din arborele Protocols, din fereastra principală, selectaţi analiza pe care
doriţi să o disociaţi de un număr de protocol.

Figura 2-14. Opţiunea Disassociate Assay.

2. Faceţi click-dreapta pe analiza selectată, apoi, din submeniul care


apare afişat, selectaţi Disassociate Assay (Disociază Analiză).
 Notă: Disociaţi o analiză de un protocol, selectând fanionul de protocol şi
selectând apoi File | Disassociate Assay din bara de meniu.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


31
CAPITOLUL 2

Cum să editaţi o analiză


1. Selectaţi File | Open Assay (File | Deschide analiză) din bara de meniu.
2. La afişarea ferestrei Open Assay (Figura 2-15), selectaţi analiza de
editat. Apoi, faceţi click pe butonul Open (Deschide).

Figure 2-15. Fereastra Open Assay.

3. La deschiderea ferestrei Assay Definition (Definire analiză), editaţi


parametrii analizei (dacă este cazul), din fiecare din cele şapte file (tab-
uri) A se vedea pagina 9, pentru mai multe informaţii despre fereastra
Assay Definition.
4. Salvaţi schimbările, cu ajutorul uneia din următoarele operaţii:
Pentru a salva o analiză cu acelaşi nume, faceţi click pe butonul
OK.
SAU
Pentru a salva o analiză cu un alt nume, faceţi click pe butonul
Save As Va apărea pe ecran fereastra Save As. În această fereastră,
tastaţi un nume de analiză, apoi faceţi click pe butonul Save.

32 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Cum să tipăriți o analiză


1. Selectați File | Print Assays (Fișier | Tipărire analize) din bara de meniu.
2. La apariția ferestrei Select Assays to Print (Selectați analizele de tipărit)
(Figura 2-16), selectați analiza pe care doriți să o tipăriți, apoi faceți click
pe butonul Open.

Figura 2-16. Fereastra Select Assays to Print.

3. La afișarea ferestrei Print (Tipărește), selectați parametrii de tipărire


corespunzători, apoi faceți click pe butonul OK. Sistemul va tipări o
listă cu Detaliile Analizei, Condițiile de Numărare, Corecțiile de
numărare și Rapoartele definite pentru analiza respectivă se vor
tipări.

Cum să comandați manual tipărirea unui raport


1. În arborele Protocols, fereastra principală, selectați pictograma ( ),
pentru a tipări raportul. Va apărea pe ecran fereastra Output
(Generare).

2. În fereastra Output, selectați pictograma ( ). Raportul se tipărește


imediat ce ați selectat această pictogramă.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă33
CAPITOLUL 2

Cum să corelați un set atenuat la un nuclid din probă


 Notă: Pentru informații despre setarea unei Analize cu Etaloane Atenuate, a se
vedea pagina 36.
1. Selectați BIBLIOTECI | Sample Nuclides (Biblioteci | Nuclizi Probe) din
bara de meniu.
2. La apariția ferestrei Sample Nuclides (Figura 2-17), localizați nuclidul
de probă, din listă, apoi faceți click pe butonul Quench Set (Set
Atenuat) pentru nuclidul respectiv.
 Selectați butonul Quench Set: Low, dacă numărați un nuclid într-o
singură regiune de numărare.
 Selectați butonul Quench Set: Mid, dacă numărați un al doilea
radionuclid într-o altă regiune de numărare.
 Selectați butonul Quench Set: High, dacă numărați un al treilea
radionuclid într-o a treia regiune de numărare.

Figura 2-17. Fereastra Sample Nuclides.

34 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

3. La apăsarea butonului Quench Set, apare fereastra Quench Standards


(Etaloane atenuare)(Figura 2-18). In această fereastră, selectaţi numele
setului atenuat pe care doriţi să îl corelaţi cu nuclidul din probă,
apoi apăsaţi butonul OK.
Numele setului atenuat selectat apare în fereastra Sample Nuclides
Library (Biblioteca de Nuclizi de Probe) (Figura 2-17, pagina 34) de pe
butonul Quench Set. Repetaţi paşii de la 1 la 3, pentru a corela un
alt set atenuat la nuclidul din probă.

Figura 2-18. Fereastra Quench Standards.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


35
CAPITOLUL 2

Cum să setaţi o analiză cu etaloane atenuate


Executaţi următoarele operaţii, atunci când efectuaţi o analiză Quench
Standards (cu Etaloane atenuate):

 Notă: Pentru modelele 4810TR, setarea unei analize Quench Standards


assay necesită opţiunea single/dual color-corrected DPM.
1. Etalonaţi şi calibraţi instrumentul, dacă este necesar. A se vedea
Capitolul 6, pentru mai multe informaţii.
2. Alegeţi una din următoarele opţiuni:
Creaţio analiză nouă, selectând Quench Standards ca tipul analizei
(pagina 93). Apoi, definiţi parametrii noii analize.
SAU
Deschideţi o analiză Quench Standards existentă şi editaţi sau
revizuiţi analiza, dacă este necesar.
3. După crearea/editarea analizei, salvaţi analiza în folderul Assays din
directorul C:\Packard\TriCarb .
4. Asociaţi (legaţi) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols, şi ataşaţi fanionul de protocol corespunzător la prima casetă
de numărat.
5. Încărcaţi caseta (casetele) cu flacoanele cu probe, apoi încărcaţi
instrumentul cu casete.
6. Faceţi click pe steguleţul verde, de pornire, din partea de sus a
ferestrei principale, pentru a începe numărarea.
 Notă: La utilizarea modului de numărare Low Level (Nivel Scăzut) (dacă
este disponibil), nu folosiţi etaloane atenuate purjate de oxigen cu un
gaz inert. Atenuarea oxigenului în etaloane nepurjate înlesneşte
discriminarea între activitatea fonului şi evenimentele beta veritabile.
PerkinElmer pune la dispoziţie etaloane nepurjate.

36 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Cum să executaţi o analiză cu etaloane Alpha/Beta


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul cu
modele/opţiuni (Anexa H), pentru detalii.
Pentru a executa o analiză cu etaloane Alpha/Beta, procedaţi conform
instrucţiunilor de mai jos. Aveţi nevoie de două etaloane: un emiţător Beta
pur şi un emiţător Alpha pur.
1. Selectaţi BIBLIOTECI | Alpha/Beta Standards (Biblioteci | Etaloane
Alpha/Beta ) din bara de meniu.
2. În fereastra Alpha Beta Standards, faceţi click pe butonul Add şi
introduceţi un nume pentru noul set etalon Alpha/Beta.
3. Din câmpul drop-down Discriminator Type (Tip Discriminator),
selectaţi Automatic (Automat), dacă etaloanele Alpha pur şi Beta pur au
o activitate de cel puţin 50.000 CPM fiecare. Dacă activitatea este de
sub 50.000 CPM, selectaţi opţiunea Manual, din câmpul
Discriminator Type.

 Notă: În modul Manual Acquisition (Achiziţie Manuală), introduceţi o


valoare start şi o valoare stop pentru discriminator, într-un interval
de valori cuprins între 0-255, şi o valoare incrementală pentru
discriminator.
 Notă: Celelalte câmpuri din fereastra Alpha Beta Standards au doar titlu
informativ. Aceste câmpuri conţin valori implicite sau valori calculate
de instrument.
4. Alegeţi una din următoarele opţiuni:
Creaţi o analiză nouă, alegând Alpha/Beta Standards ca tip de
analiză
(pagina 92). În fila Count Conditions (Condiţii de Numărare)
(fereastra Assay Definition), faceţi click pe butonul Name (Nume),
pentru a selecta numele radionuclidului Alpha/Beta dorit din
Alpha/Beta Standards Library (Biblioteca de Etaloane
Alpha/Beta) (pagina 144). Definiţi parametrii disponibili, după
cum doriţi. A se vedea pagina 96, pentru mai multe informaţii
despre definirea analizelor.
SAU
Deschideţi o analiză Alpha/Beta Standards existentă şi editaţi sau
revizuiţi analiza (dacă este necesar).
 Notă: Modurile de numărare High Sensitivity (Sensibilitate mare) sau Low
Level (Activitate scăzută) nu sunt disponibile, atunci când
număraţi Etaloane Alpha/Beta, dar sunt disponibile când
număraţi probe într-o analiză Alpha/Beta
5. După crearea/editarea definirii analizei, salvaţi analiza în folderul
Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
QuantaSmart™ Manual de Referinţă37
CAPITOLUL 2

6. Asociaţi (legaţi) parametrii analizei cu un număr de protocol din arborele


Protocols, apoi ataşaţi fanionul de protocol corespunzător la o casetă.
7. Puneţi etalonul emiţător Beta pur în locaşul primului flacon şi etalonul
emiţător Alpha pur în locaşul celui de-al doilea flacon.

8. Încărcaţi caseta în instrument.

9. Faceţi clic pe steguleţul verde, de pornire, din partea de sus a


ferestrei principale.

10. La finalizarea numărării, curba de clasificare eronată (sau spillover) și


valoarea optimă a discriminatorului se stochează pentru Setul Etalon.
Dacă este necesar, puteți revizui setarea pentru curbă și discriminator,
din Alpha/Beta Standards Library (Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta)
(pagina 144).

38 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Cum să efectuați o analiză Alpha/Beta


 Notă: Această funcție poate fi opțională. A se vedea tabelul cu
modele/funcțiuni (Anexa H), pentru detalii.
Când efectuați o analiză tip Alfa/Beta, executați următoarele operații:
1. Etalonați și calibrați instrumentul, dacă este nevoie. A se vedea
capitolul 6, pentru mai multe informații.
2. Definiți şi efectuaţi o analiză Alpha/Beta Standards (pagina 92), dacă
este necesar, pentru a stabili valoarea optimă a discriminatorului.
3. Definiți un nuclid Alpha/beta în Biblioteca de Nuclizi Alpha/Beta
(pagina 141). Alegeți Setul Etalon din Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta
(pagina 144), pentru a utiliza setarea discriminatorului din Setul
Etalon.
4. Alegeți una din următoarele opțiuni:
Creați o analiză nouă, alegând analiza Alpha/Beta ca tip de analiză
(pagina 89).
În fila Count Conditions (Condiții de Numărare) din fereastra Assay
Definition, faceți click pe butonul Name (Nume), pentru a selecta
numele radionuclidului Alpha/Beta dorit, din Biblioteca de Nuclizi
Alpha/Beta. Definiți și alți parametri disponibili, dacă doriți.
SAU
Deschideți o analiză Alpha/Beta existentă și editați sau revizuiți
analiza (dacă este necesar).
5. După crearea/editarea definirii analizei, salvați analiza în folderul
Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
6. Asociați (legați) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols și atașați fanionul de protocol corespunzător la prima
casetă de numărat.
6. Încărcați caseta (casetele) cu flacoanele cu probe, apoi încărcați
instrumentul cu casete.
8. Faceți click pe stegulețul verde, de pornire, din partea de sus a
ferestrei principale, pentru a începe numărarea.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


39
CAPITOLUL 2

Cum să utilizați funcția Reluare


 Notă: Această funcție poate fi opțională. A se vedea tabelul cu
modele/funcțiuni (Anexa H), pentru detalii. Această funcție poate fi
opțională. A se vedea tabelul cu modele/funcțiuni (Anexa H), pentru
detalii.

1. În fereastra principală, faceți clic pe fila Replay (Reluare). În filă apare


afișat arborele Replay.
2. În arborele Replay, selectați fișierul cu rezultate, care urmează a fi
analizat. O listă cu fișiere de Rezultate se va afișa în arborele Replay,
utilizând nume de fișiere având următoare sintaxă:
User id \ assay_name \ yyyymmdd_militarytime

 Sfat: Pentru a verifica dacă imaginea fișierelor Reluare este cea mai recentă
versiune, selectați opțiunea View | Refresh (Vizualizare | Reactualizare),
din bara de meniu.
3. Faceți click dreapta pe numele fișierului selectat și selectați Open for
Replay (Deschide pentru Reluare).
4. La apariția ferestrei Replay (Figura 2-19, pagina 41), procedați după cum
urmează:
În fila Replay Conditions, definiţi parametrii (doriți) de reanalizare
a datelor probei.
În fila Report Definition, definiţi rapoartele tipărite sau electronice,
pe care doriți să le generați pentru reanalizarea datelor probei.
Faceți click pe butonul Replay (Reluare). Rapoartele definite se
generează după încheierea operației de reanalizare a datelor.
 Notă: Datele procesate cu funcția Replay nu schimbă datele originale. Toate
modificările făcute cu funcţia Replay sunt temporare.

40 PerkinElmer, Inc.
CUM SĂ...

Figura 2-19. Fila Replay Conditions (Fereastra Replay).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă41


CAPITOLUL 2

Cum să calculați descompunerea radioactivă


1. Selectați Tools | Nuclide Decay (Tools | Descompunere Nuclid) din bara
de meniu. Fereastra Radionuclide Decay (Descompunere Radionuclid) va apărea pe
ecran (Figura 2-20).

Figura 2-20. fereastra Nuclide Decay.

2. Din lista drop-down Nuclide (Nuclid), selectați nuclidul care vă


interesează. Dacă nuclidul dorit nu apare în listă, selectați opţiunea
Manual, pentru a introduce manual informații despre timpul de
înjumătățire a nuclidului, în câmpurile Half-Life (Timp de înjumătățire) și
Half-Life Units (Unități de timp de înjumătățire).
3. Tastați informațiile corespunzătoare în câmpurile Reference DPM
Activity (Activitate de referință DPM), Reference Date (Data de referință)
și Reference Time (Ora de referință).
4. La final, faceți click pe butonul Start Decay (Start descompunere).
Nuclidul DPM curent apare în câmpul Current DPM Activity.

42 PerkinElmer, Inc.
Capitolul 3

Software-ul Sistemului

Programul QuantaSmart este interfața Windows pentru seria de


instrumente Tri-Carb Liquid Scintillation Analyzer. Programul permite
utilizatorilor accesul la toate funcțiile instrumentului, din fereastra
principală a software-ului, utilizând convenții Windows standard, precum
și accesul facil la toate capabilitățile sistemului. QuantaSmart realizează si
reprezentări grafice ale asocierilor de analize existente în arborele Protocols
și analize de date în ferestrele Output Report și SpectraView™. Datele de
analiză colectate pot fi reanalizate, fără renumărarea probei, cu ajutorul
funcției opționale Reluare a sistemului.

Sistemul utilizează un set de Biblioteci de stocare de informații despre


etaloane și probe. Pentru sistemele echipate cu funcția single/dual label
DPM, Librăria de Nuclizi de Probe asigură flexibilitatea de selectare și
utilizare a acelorași seturi de etaloane, creând, totodată, o modalitate
convenabilă de a salva și refolosi parametri specifici pentru nuclizi și
regiuni de numărare a probelor.

Securitatea Software-ului
QuantaSmart are integrat un sistem de securitate, care nu permite
rularea aceluiași software pe mai multe sisteme.

43
CAPITOLUL 3

Fereastra principală
Fereastra principală a programului (Figura 3-1) constă din elemente
funcționale, care permit utilizatorilor să acceseze toate funcțiile
instrumentului.

Figure 3-1. Fereastra Principală.

Prezentăm în continuare următoarele elemente ale ferestrei principale:


 SpectraView Window (Fereastra SpectraView) (pagina 45)
 Instrument Status Bar (Bara Stare Instrument) (pagina 47)
 Protocols Tree (Arborele Protocoale) (pagina 48)
 Replay Tree (Arborele Reluare) (pagina 50)
 Output Window (Fereastra Generare) (pagina 51)
 Menu Bar (Bara de meniu) (pagina 52)
44 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Fereastra SpectraView
Fereastra SpectraView (Figura 3-2) face parte din fereastra principală.
Fereastra SpectraView afișează o imagine bidimensională, în timp real, a
spectrului probei în curs de analizare. Spectrul se actualizează la fiecare
șase secunde și poate fi afișat utilizând axe liniare sau logaritmice.
Fereastra furnizează informații despre starea de numărăre a probei și
setările regiunii de numărare aplicabile procedurii de numărare. Există
mai multe opțiuni de afișare a spectrului și a altor elemente definite în
această fereastră.

Figure 3-2. SpectraView Window.

Fereastra SpectraView servește, de regulă, la:


 Monitorizarea numărării probei
 Detectarea distorsiunilor sau comprimărilor spectrale din atenuarea
probei
 Observarea efectului modificării setărilor regiunii de numărare
 Vizualizarea spectrului într-o scală liniară sau logaritmică

Axa X a imaginii spectrale reprezintă energia (în keV) pentru fiecare canal
de numărare până la punctul de capăt definit al spectrului probei. Axa Y
reprezintă numărările brute pentru proba curentă. Setările regiunilor de
numărare sunt afișate utilizând chenare cu linii îngroșate.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


45
CAPITOLUL 3
Informațiile de mai jos descriu câmpurile din fereastra SpectraView:
 Sample Number (Număr Probă) – acest câmp indică numărul probei în
curs de numărare.
 Count Time – acest câmp arată timpul cât se numără fiecare probă,
astfel cum este definit în analiză.
 Pre-count Delay – acest câmp indică timpul cât va rămâne proba în
camera de detecție a instrumentului, înainte de numărare.

 Notă: Acest proces este un proces de adaptare la întuneric, care


permite luminiscenței emise din flacon să se disipeze, înainte de
numărarea probei. Luminiscența poate distorsiona statisticile de
numărare a probei și este adeseori problematică în cazul probelor
cu viteză de numărare mică.
Acquisition Time (Timp de achiziție) – este timpul cât a fost numărată
proba.
Apply AEC (Applică AEC)– Dacă alegeţi SIE/AEC ca parametru de
indicare a atenuării pentru analiza în curs, spectrul probei poate fi
afișat cu sau fără Automatic Efficiency Correction (AEC) (Corecție
Automată de Eficiență). Activarea acestei funcții va ajusta setările
regiunii în funcție de atenuarea probei. Bifați această casetă, pentru a
afișa spectrul probei utilizând AEC.
 keV Full Scale (Scală keV completă) – Acest câmp modifică scala
utilizată la afişarea axei X a spectrului unei probe. Introduceţi un
număr în acest câmp, pentru a defini manual un punct de capăt
pentru axa X. Utilizând setarea Auto, axa X se va ajusta automat
între zero si regiunea de nivel superior definită în această fereastră.
 Counts Full Scale (Scală completă numărări) – Acest câmp modifică
scala utilizată la afişarea axei Y a spectrului probei. Introduceţi un
număr, pentru a defini manual un maximum de numărări pentru axa
Y. Utilizând setarea Auto, axa Y se va ajusta automat la viteza de
numărare a probei.
 Log keV Scale (Scala keV Log) – Afișează axa X, utilizând o scală keV
logaritmică. Setarea implicită trasează axa X, utilizând o scală liniară.
 Log keV/Log Counts Scale (Scala log keV/Numărări – Afișează keV si
numărările, utilizând o scală logaritmică. Această setare are doar scop
de reprezentare vizuală.
 Linear keV Scale (Scală keV liniară) – Afişează axa X, utilizând o scală
liniară. Aceasta este setarea implicită pentru scala axei X.
 Regions (Regiuni) – reprezintă limitele Nivel Superior și Nivel Inferior ale
regiunii de numărare, pentru regiunile A, B si C.
 CPM – Aceste câmpuri afişează Counts Per Minute (CPM) pentru
Regiunile A, B și C. Numărările brute per canal sunt cumulativ egale cu
numărările per regiune; numărările brute per regiune se împart la
timpul de numărare, pentru a calcula valoarea CPM per regiune.
 2S% – Reprezintă nivelul brut de incertitudine dintr-o valoare de
numărare (cu o limită a nivelului de încredere de 95%).

46 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Bara de stare instrument


Bara de stare (Figura 3-3) conţine o serie de butoane GUI, de pornire si
oprire a instrumentului si de terminare a protocolului în curs. Bara de
stare furnizează si informaţii despre starea protocolului aflat in
desfăşurare si afişează mesaje despre instrument.

Bara de stare se află în partea de sus a ferestrei principale.

Figura 3-3. Bara de stare Instrument.

Buton Pornire/Continuare numărare


Faceti click pe acest buton, pentru a porni/continua protocolul de
numărare.

Figura 3-4. Buton Start/Resume Counting.

Buton Pauză/Stop numărare


Faceţi click pe acest buton pentru a întrerupe protocolul curent şi a opri
instrumentul.

Figura 3-5. Buton Pause/Stop.

Buton Terminare protocol


Faceţi click pe acest buton, pentru a înceta un protocol de numărare şi a
continua următorul protocol de numărare.

Figura 3-6. Buton End Protocol.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


47
CAPITOLUL 3

Arborele Protocoalelor
Arborele Protocols (Protocoale), deschis din fila Protocols (Figura 3-7),
afişează între 15 şi 60 de numere de fanioane de protocol disponibile (în
funcţie de modelul şi de configurarea aparatului Tri-Carb), precum şi
numele de analize asociate numerelor fanioanelor respective. În această
fereastră apar afişate şi raporatele existente.
În timpul protocolului, această fereastră afişează diverse simboluri,
destinate să indice vizual protocolul aflat în desfăşurare, protocoalele cu
cicluri incomplete, precum şi protocoalele cu cicluri încheiate.

Figura 3-7. Arborele Protocols.

48 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Simbolurile din arborele Protocoalelor


La începerea unui ciclu de numărare a probei, fanionul de protocol asociat
analizei respective îşi schimbă culoarea din alb sau galben, în verde.
Prezentăm în continuare fanioanele de protocol:

Fanionul Priostat este singurul fanion roşu (în mod normal) din
arborele Protocols. Fanionul devine verde, la începerea protocolului
Priostat.

Un fanion galben din arborele Protocols indică faptul că cel puţin un


ciclu de numărare pentru analiza în curs s-a încheiat, dar că protocolul
mai are cicluri de numărare de parcurs. Acest fanion galben se afişează şi
în cazul în care protocolul unei operaţii Priostat este întrerupt.

Un fanion cadrilat apare afişat în momentul când toate ciclurile de


numărare ale analizei s-au terminat.

Un simbol prohibitiv roşu semnalează faptul că un protocol nu poate fi


numărat. De regulă, acest lucru se întâmplă când nu există nicio analiză
asociată unui număr de fanion de protocol detectat de instrument.
Simbolul mai poate indica şi faptul că fişierul unei analize a fost şters.

Un simbol prohibitiv galben arată că nu se poate efectua analiza


datelor. De regulă, acest simbol apare atunci când un set etalon lipseşte
din Biblioteca de Nuclizi sau a fost modificat în Bibliotecă şi nu a fost
renumărat după modificare.

Simbolul pagină arată că s-a definit un raport pentru o anumită


analiză. Numele raportului apare în dreptul acestui simbol, în arborele
Protocols.

Un fanion alb semnalează un protocol inactiv. Dacă lângă acest fanion


nu apare numele niciunei analize, înseamnă că fanionul este liber şi poate
fi asociat unei analize.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


49
CAPITOLUL 3

Arborele reluare
Arborele Replay (Reluare), deschis în fila Replay (Figura 3-8), afişează un
director cu foldere conţinând date colectate anterior, reanalizate folosind
diverse condiţii de reducere a complexităţii datelor, fără renumărarea
probelor.

 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul cu


modele/opţiuni (Anexa H), pentru detalii.

Figura 3-8. Arborele Replay (Reluare).

Fişierele Replay (Reluare) au o cale fixă de stocare a datelor, dar datele pot
fi exportate spre destinaţii de stocare definite de utilizator.

50 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Fereastra Output (generare)


Această fereastră (Figura 3-9) este o fereastră multifuncţională, care afişează
diverse elemente de date şi parametri de analiză, precum şi o copie a raportului
generat de imprimantă (dacă este selectată în acest sens). Generarea datelor se
defineşte cu filele Report Definition (Definire Raport) (pagina 106) şi Report Output
(Generare Raport) (pagina 115) din fereastra Assay Definition.
Figura 3-9 ilustrează o fereastră Output tipică.

Figura 3-9. Fereastra Output (Fila Report Output).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


51
CAPITOLUL 3

Bara de meniu
Situată la partea de sus a ferestrei principale a programului QuantaSmart
(Figura 3-10), bara de meniu include meniurile File, Run, View, Libraries,
Tools, IPA, Diagnostics, Window şi Help, fiecare oferind o varietate de
opţiuni şi comenzi.

 Notă: Unele elemente de meniu includ funcţii opţionale. Dacă


instrumentul dvs. nu este dotat cu astfel de opţiuni, elementele de
meniu respective sunt dezactivate.

Figura 3-10. Bara de Meniu.

Meniul File (Fişiere)


Pentru afişarea meniului File (Figura 3-11), selectaţi File din bara de
meniu.

Figura 3-11. Meniul File.

52 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

New Assay (Analiză nouă)


Acest element de meniu permite vă permite să definiţi o analiză nouă.
Selectaţi New Assay(Analiză Nouă), pentru a deschide fereastra Select
Assay Type (Selectează Tipul de Analiză) (Figura 3-12). A se vedea pagina
83, pentru informaţii despre tipurile de analiză.

Figura 3-12. Fereastra Select Assay Type.

Selectaţi un tip de analiză şi apăsaţi butonul OK, pentru a deschide


fereastra Assay Definition (Definire analiză) (pagina 96) şi pentru a defini
parametrii analizei noi.

Open Assay (Deschidere analiză)


Selectaţi această opţiune pentru afişa fereastra Open Assay. Din această
fereastră, selectaţi şi deschideţi o analiză existentă.

Associate Assay (Asociere analiză)


Înainte de a selecta această funcţie, selectaţi un fanion de protocol din
arborele Protocols. Apoi, selectaţi File | Associate Assay, pentru a
deschide fereastra Associate Assay şi pentru selecta o analiză asociată
(conexată) cu un număr de fanion de protocol.
O altă posibilitate de a asocia o analiză este să faceţi click-dreapta pe un
număr de fanion de protocol şi să selectaţi Associate Assay(Asociază
analiza), din meniul afişat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


53
CAPITOLUL 3

Disassociate Assay (Disociere analiză)


Înainte de a selecta această funcţie, selectaţi un fanion de protocol din
arborele Protocols. După aceea, disociaţi analiza corelată cu numărul de
fanion de protocol respectiv, selectând File | Disassociate Assay (Disociază
analiza). Numle analizei va dispărea din arborele Protocols.
O altă posibilitate de a disocia o analiză este să faceţi click-dreapta pe un
număr de fanion de protocol şi să selectaţi Disassociate Assay(Disociază
analiza), din meniul afişat pe ecran.

Data Paths (Cale de stocare date)


Selectaţi această funcţie pentru a deschide fereastra Data Paths (Cale
stocare date) (Figura 3-13). Din această fereastră, specificaţi locul de
stocare a fişierelor de date generate din analiză. Puteţi selecta locul de
stocare şi cu ajutorul aplicaţiilor suplimentare, utilizate la procesarea
datelor, sau aplicând strategia de stocare a datelor pe echipament. Aveţi
de asemenea posibilitatea de a salva datele în directorul implicit, bifând
căsuţa Use Default Output Data Path (Utilizează calea de salvare date
implicită)

Figura 3-13. Fereastra Data Path.

 Notă: Aceste informaţii se stochează pe fiecare protocol în parte, aşa cum


se specifică în bara de titlu a ferestrei Data Paths (Figura 3-13).
54 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Print Setup (Setare tipărire)


Selectaţi această funcţie pentru a deschide fereastra Print Setup (Setare
tipărire). Din această fereastră, puteţi defini parametrii de tipărire.

Print Assays (Tipărire analize)


Selecteaţi această funcţie pentru a deschide fereastra Select Assays to
Print (Selectează analize de printat). Din această fereastră, selectaţi o
analiză şi apoi tipăriţi o listă de parametri definiţi pentru analiza
respectivă.

Exit (Ieşire)
Selectaţi acestă funcţie pentru a închide programul QuantaSmart.

Meniul Run (Executare)


Pentru a afişa acest meniu (Figura 3-14), selectaţi Run din bara de meniu.

Figura 3-14. Meniul Run cu submeniuri Priostat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


55
CAPITOLUL 3
Start/Resume Counting (Pornire/Continuare numărare)
Selectaţi această funcţie pentru a comanda instrumentului să încarce
proba curentă în detector şi să înceapă numărarea. Această comandă este
disponibilă şi cu un click pe butonul marcat cu steguleţ verde (Figura 3-
4), de pe Bara de stare instrument.

Next Sample (Proba următoare)


Selectaţi această funcţie pentru a comanda instrumentului să descarce
proba curentă din detector, să mute proba următoare în detector şi să
înceapă numărarea.

Next Protocol (Protocolul următor)


Selectaţi această funcţie pentru a comanda instrumentului să descarce
proba din detector şi să abandoneze protocolul în curs. Instrumentul va
căuta următoarea casetă cu un număr de protocol activ şi va rula
protocolul respectiv.

Pause/Stop Counting (Pauză/Stop numărare)


Selectaţi această funcţie pentru a înceta protocolul în curs şi a opri
instrumentul. Această comandă este disponibilă şi cu un click pe butonul
marcat cu steguleţ roşu (Figura 3-5) de pe Bara de stare instrument.

End Protocol (Terminare protocol)


Selectaţi această funcţie pentru a comanda instrumentului să descarce
proba din detector şi să încheie protocolul; reducerea datelor continuă
până la raportarea datelor din ultima probă numărată. Sistemul începe
apoi numărarea protocolului următor. Această comandă este disponibilă şi
cu un clic pe butonul marcat cu steguleţ cadrilat (Figura 3-6), de pe Bara
de stare instrument.

Forward (Înainte)
Selectaţi această funcţie pentru a comanda instrumentului să
descarce proba din detector şi să mişte schimbătorul de probe în
sensul invers acelor de ceasornic.

Reverse (Invers)
Selectaţi această funcţie pentru a comanda instrumentului să
descarce proba din detector şi să mişte schimbătorul de probe în
sensul acelor de ceasornic.

Group Priostat (Set de probe prioritare)


Acest meniu vă permite să număraţi imediat un set de probe de maximă
prioritate, întrerupând temporar protocolul în curs. A se vedea pagina
164, pentru mai multe informaţii.

End Group Priostat (Oprire numărare probe prioritare)


Acest meniu opreşte numărarea probelor Priostat (prioritare) şi reia
numărarea probelor a căror numărare a fost întreruptă.

56 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Sample Priostat
 Notă: Această funcţie este opţională. A se vedea tabelul cu modele/opţiuni
(Anexa H), pentru detalii.

Sample Priostat (pagina 165) este un mod de întrerupere special, care dă


utilizatorilor posibilitatea de a:
 previzualiza vitezele de numărare a probei
 stabili condiţiile optime de numărare pentru probe cu atenuare
variabilă şi constantă
 identifica un nuclid necunoscut într-o probă
 determina durata luminiscenţei

Meniul Sample Priostat are următoarele opţiuni:

Decay (Descompunere)
Cu această opţiune puteţi evalua durata luminiscenţei (luminii) într-o
probă radioactivă, cu ajutorul unei histograme a descompunerii
(dezintegrării).

SPC Decay (Descompunere SPC)


Această opţiune vă permite să evaluaţi durata luminiscenţei într-o probă
neradioactivă luminiscentă, cu ajutorul unei histograme a descompunerii.

Identify Nuclide (Identificare nuclid)


Această opţiune vă permite să identificaţi un nuclid necunoscut într-o
probă care utilizează parametrii SIS şi tSIE de indicare a atenuării.

Optimize Regions (Optimizare regiuni)


Cu această opţiune aveţi posibilitatea de a optimiza regiunile de numărare
a probei, pentru a furniza factorul de merit maximă în modul de numărare
Normal.

Reverse Region (Resetare regiune)


Această opţiune vă permite să reoptimizaţi setările regiunii de numărare a
unei probe şi să stabiliţi setări echivalente pentru regiuni neatenuate, în
cazul probelor cu atenuare variabile.

Low Level Optimize (Optimizare numărare în nivel de activitate scăzut)


Cu această opţiune puteţi optimiza regiuni de numărare a probelor,
pentru a furniza factorul de merit maximă în modul de numărare Nivel de
activitate scăzut.

Alpha/Beta Preview (Previzualizare Alfa/Beta)


Această opţiune vă dă posibilitatea de a vizualiza spectrul unei probe în
modul Alfa/Beta şi să aproximaţi activitatea unei probe conţinând atât un
radionuclid emiţător Alfa, cât şi un radionuclid emiţător Beta.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă57
CAPITOLUL 3

Normal Preview (Previzualizare numărare normală)


Cu această opţiune puteţi vizualiza spectrul probei şi aproxima activitatea
unei probe care utilizează modul de numărare Normal.

Low Level Preview (Previzualizare numărare cu nivel de activitate scăzut)


Cu această opţiune puteţi vizualiza spectrul probei şi aproxima activitatea
unei probe care utilizează modul de numărare cu nivel scăzut de activitate.

View Meniu (Meniul vizualizare)


Pentru a afişa meniul View (Figura 3-15), selectaţi fila View din bara de
meniu.

Figura 3-15. View Menu.

Meniul View include următoarele opţiuni:

Instrument Status Bar (Bara de stare instrument)


Selectaţi această bară pentru a afişa sau a ascunde Bara de stare
instrument şi butoanele acesteia (Figura 3-3).
Bara de stare instrument se află sub bara de meniu din fereastra
principală.

Status Bar (Bara de stare)


Selectaţi această bară pentru a afişa sau a ascunde Bara de stare, situată
în partea de jos a ferestrei principale.

Refresh Trees (Actualizare arbori)


Selectaţi acest buton pentru a actualiza arborii Protocols şi Replay din
fereastra principală. Arborele Replay se actualizează automat, în
momentul numărării unei noi probe. Comanda Refresh Trees serveşte
strict la ştergerea înregistrărilor de raportare din ferestrele arborelui.
58 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Security Meniu (Meniul securitate)


Meniul Security (Figura 3-16) este prezent, numai dacă este instalată opţiunea
Enhanced Security (Securitate sporită). Vă invităm să citiţi documentul pdf “Tri-
Carb Enhanced Security Option”, pentru detalii despre modul de utilizare a
funcţiilor Enhanced Security.

Figura 3-16. Security Menu.

Meniul Security include următoarele opţiuni:

Logon
Selectaţi Logon, pentru a accesa opţiunea Security.

View Audit Logs (Vizualizare jurnale audit de securitate)


Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza jurnalele de audit de
securitate compilate de sistem.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


59
CAPITOLUL 3

Meniul Biblioteci
Pentru a afişa acest meniu (Figura 3-17), selectaţi BIBLIOTECI din bara de
meniu.

Figura 3-17. Meniu BIBLIOTECI

Informaţiile referitoare la radionuclizi se stochează în şi se accesează din


Biblioteca de Nuclizi. Biblioteca de Nuclizi conţine Biblioteca de Nuclizi de Probe
şi Biblioteca de Etaloane Atenuate. Dacă aparatul dvs. este dotat cu opţiunea
Alfa/Beta, programul va include şi o Bibliotecă de Nuclizi Alpha/Beta şi o
Bibliotecă de Etaloane Alfa/Beta.

Biblioteca de nuclizi de probe vă permite să specificaţi şi să salvaţi numele


nuclizilor, limitele regiunii de numărare şi seturile atenuate pentru nuclizii de
probă. Puteţi defini până la trei nuclizi pentru fiecare înregistrare, ca suport
pentru numărarea mai probelor cu mai mulţi nuclizi. Aceşti parametri ai
nuclizilor de probe se stabilesc, de regulă, în procesul de definire a analizei
şi sunt editabili (dacă este cazul).

Biblioteca de etaloane de atenuare conţine seturi de atenuare, în care fiecare


set de atenuare conţine etaloane de atenuare individuale. Datele etaloanelor
atenuate se folosesc la construirea curbelor de atenuare pentru calcularea
DPM în analizele de determinare a DPM. Etaloanele atenuate se numără o
singură dată, iar totalitatea spectrului pentru fiecare etalon atenuat se
stochează separat de informaţiile despre analiză. Aceasta vă dă posibilitatea
să selectaţi şi să utilizaţi acelaşi set de atenuare în diverse analize şi să
realizaţi o curbă de atenuare pentru fiecare probă, la momentul numărării
acesteia.

Bibliotecile de etaloanele Alfa/Beta şi de nuclizi Alfa/Beta (opţionale) se


utilizează în acelaşi mod ca şi bibliotecile de etaloane atenuate şi de nuclizi
de probe. Informaţiile stocate în aceste biblioteci sunt relevante numai
pentru analizele de tip Alfa/Beta, unde atât un radionuclid emiţător Alfa, cât şi
un radionuclid emiţător Beta sunt cuantificaţi independen, în acelaşi flacon.
60 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Sample Nuclides Groups


Selectaţi această opţiune, pentru a afişa fereastra Sample Nuclides Groups
(Grupe de nuclizi de probe) (Figura 3-18) şi a introduce informaţii în
(extrage informaţii din) Biblioteca de nuclizi de probe. Această bibliotecă
este arhiva de informaţii despre nuclizii probelor.

Figura 3-18. Fereastra Sample Nuclides Groups (Model).

Pentru analize, folosiţi Biblioteca de nuclizi de probe, pentru a defini şi


salva numele nuclizilor şi limitele regiunii de numărare pentru
radionuclizi. Puteţi selecta şi un set atenuat pentru fiecare nuclid de
probe, cu butoanele Quench Set, din această fereastră (Figura 3-18).
În fila Replay (reluare) (pagina 181), utilizaţi Biblioteca de nuclizi de probe,
pentru a selecta un radionuclid în scopul reanalizării datelor probei.
 Notă: Câmpurile activate în Biblioteca de nuclizi de probe diferă în funcţie
de locul din programul QuantaSmart de unde accesaţi biblioteca.
Lista de nuclizi afişată depinde de tipul de analiză, de nuclid şi de
seturile atenuate asociate nuclidului. A se vedea capitolul Biblioteci,
pentru informaţii despre adăugarea unui nume de nuclid de probă.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


61
CAPITOLUL 3

Quench Standards (Etaloane atenuare)


Deschideţi fereastra Quench Standards (Figura 3-19), pentru a defini un
nou set atenuat care urmează a fi stocat, sau selectaţi un set de etaloane
atenuate pentru analize DPM sau reanalizare date, din fereastra Replay.
Datele de etaloane atenuate servesc la trasarea curbei de atenuare pentru
calcularea valorii DPM a probei.
 Notă: Câmpurile Name, Max keV şi DPM sunt singurele
câmpuri obligatorii pentru înregistrarea unui nou set
atenuat. Restul parametrilor stocaţi în bibliotecă se
extrag din parametrii analizei, stabiliţi la definirea
analizei. Numărul de etaloane (maximum 20) se
determină automat, în timpul numărării. .

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea capitolul Biblioteci (Capitolul


5).

Figura 3-19. Fereastra Quench Standards (Model).

62 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Nuclizi Alfa/Beta
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/opţiuni (Anexa H), pentru detalii.

Deschideţi fereastra Alpha Beta Nuclides (Nuclizi Alfa Beta) (Figura 3-20),
pentru a adăuga sau şterge informaţii în/din Alpha/Beta Nuclides Library
(Biblioteca de nuclizi Alfa/Beta). Această bibliotecă este o arhivă pentru
nuclizi cu emisie Alfa şi Beta deja definiţi, număraţi cu analize de tip
Alfa/Beta.
Pentru mai multe informaţii, a se vedea capitolul Biblioteci (Capitolul 5).

Figura 3-20. Fereastra Alpha Beta Nuclides (Model).


QuantaSmart™ Manual de Referinţă
63
CAPITOLUL 3

Alpha/Beta Standards (Etaloane Alfa/Beta)


Deschideţi fereastra Alpha Beta Standards (Etaloane Alfa Beta) (Figura 3-
21), pentru a adăuga sau şterge informaţii în/din Alpha/Beta Standards
Library (Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta). Această Bibliotecă este o arhivă
de informaţii despre etaloanele deja definite, utilizate în analize Alfa/Beta.
Pentu informaţii suplimentare, a se vedea capitolul Biblioteci (Capitolul
5).

Figure 3-21. Fereastra Alpha Beta Standards (Model).

64 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Tools Meniu (Meniul Tools)


Pentru afişarea acestui meniu (Figura 3-22), selectaţi Tools din bara de
meniu.

Figura 3-22. Tools Menu.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 65


CAPITOLUL 3

Radionuclide Decay (Descompunere radionuclid)


Selectaţi această opţiune, pentru a deschide fereastra Radionuclide Decay
(Descompunere radionuclid) (Figura 3-23), pentru a calcula valoarea DPM
pentru radionuclizi.

Figura 3-23. Fereastra Radionuclide Decay.

Informaţiile de mai jos descriu câmpurile şi butoanele din fereastra


Radionuclide Decay (Descompunere radionuclid) (Figura 3-23):
 Radionuclide (Radionuclid) – Din acest câmp drop-down field,
selectaţi un radionuclid pentru calculul descompunerii. Dacă
selectaţi un radionuclid din această listă, timpul de înjumătăţire
şi unitatea de măsură a timpului de înjumătăţire se afişează
automat în câmpurile corespunzătoare. Dacă selectaţi opţiunea
Manual din câmpul Radionuclide, introduceţi timpul de
înjumătăţire şi unitatea de măsură a timpului de înjumătăţire
pentru radionuclidul respectiv.
 Half-Life (Timp de înjumătăţire) – Dacă selectaţi un radionuclid din
câmpul Radionuclide, timpul de înjumătăţire a radionuclidului
respectiv se afişează automat în câmpul Half-Life. Dacă aţi ales
opţiunea Manual din câmpul Radionuclide, introduceţi timpul de
înjumătăţire a radionuclidului respectiv.
 Half-Life Units (Unităţi de măsură timp de înjumătăţire) – Dacă aţi
selectat radionuclidul din câmpul Radionuclide, unitatea de măsură a
timpului de înjumătăţire a nuclidului respectiv se afişează automat în
acest câmp. Dacă aţi selectat opţiunea Manual din câmpul
Radionuclide, introduceţi unitatea de măsură a timpului de
înjumătăţire a radionuclidului respectiv.
__________________________________________________________________________________
66 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

 Reference DPM Activity (Activitatea de referinţă în DPM) – Introduceţi


Activitatea de referinţă în DPM pentru radionuclidul respectiv. Acesta
este valoarea DPM a radionuclidului la Data de Referinţă.
 Reference Data (Data de referinţă) – Introduceţi Data de Referinţă a
radionuclidului. Aceasta este data la care radionuclidul are nivelul de
radioactivitate specificat.
 Reference Time (Ora de referinţă) – Introduceţi Ora de Referinţă pentru
radionuclid. Aceasta este ora la care radionuclidul are nivelul de
activitate specificat.
 Notă: De regulă, acest parametru se defineşte numai pentru radionuclizii cu
timpi de înjumătăţire foarte scurţi.

 Current DPM Activity (Activitatea DPM curentă)– Acest câmp afişează


activitatea DPM curentă a radionuclidului, după calcularea
descompunerii. Această valoare apare afişată numai după ce aţi
specificat toţi parametrii în fereastra curentă şi aţi apăsat butonul
Start Decay.
 Start Decay (Start descompunere) – Faceţi click pe acest buton, după
ce aţi precizat toţi parametrii în fereastra curentă. La apăsarea
butonului Start Decay se efectuează calculul şi activitatea DPM
curentă apare afişată în câmpul Current DPM Activity field.
 Copy Activity(Copiază activitate) – Faceţi click pe acest buton pentru a
copia Reference DPM Activity (Activitatea DPM de referinţă), apoi
faceţi click pe Paste, pentru a copia activitatea în câmpul DPM din
fereastra Quench Standards (Etaloane atenuate).

Options (Opţiuni)
Selectaţi Options pentru a deschide fereastra Options (Opţiuni) (Figura 3-
24). Din această fereastră, selectaţi un format pentru fişierele Spectrum
Files (Fişiere de spectru) create în modurile de numărare High
Sensitivity (sensibilitate mare) şi Low Level (nivel de activitate scăzut),
apoi activaţi funcţia care permite raportarea valorilor CPM şi DPM
negative.

Figura 3-24. Options Menu.


QuantaSmart™ Manual de Referinţă 67
CAPITOLUL 3

Spectral Mapping (Cartografiere spectrală)


Selectaţi această opţiune, pentru a vizualiza o hartă spectrală
tridimensională pentru o probă şi etaloane atenuate (Figura 3-25). Această
opţiune se utilizează în cazul probelor DPM single-label (cu un singur
nuclid).
 Notă: Selectaţi un steag de protocol, înainte de a aplica acestă comandă.Figura 3-25. Cartografiere spectrală.
68 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Spectrum Unfolding (Desfăşurarea spectrului)


Selectaţi această opţiune, pentru a afişa tridimensional, separat, spectrele
per fiecare nuclid identificat cu procedura de numărare probă Dual-label
sau Full Spectrum (FS) DPM (Figura 3-26).

Figura 3-26. Desfăşurarea spectrului.

Spectraview Report Size (Dimensiunea raportului Spectraview)


Din acestă opţiune, alegeţi dimensiunea diagramei spectrale din fişierul de
generare a raportului. Selectarea acestei dimensiuni reprezintă o
schimbare generală, care afectează toate fişierele de generare de rapoarte;
dimensiunea diagramei spectrale pe ecran (în fereastra SpectraView)
rămâne neschimbată.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


69
CAPITOLUL 3

Configure Barcode Reader (Configurare Cititor de coduri de bare)


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/opţiuni (Anexa H), pentru detalii

Selectaţi această funcţie, pentru a deschide fereastra Bar Code Scanner


Configuration (Configurare scanner coduri de bare) (Figura 3-27).

Figura 3-27. Fereastra Bar Code Scanner Configuration.

Informaţiile de mai jos descriu câmpurile şi butoanele din fereastra Bar


Code
Scanner Configuration:
 Căsuţa Enable Barcode Reader (Activare cititor cod de bare) – Bifaţi
această căsuţă, ca să activaţi cititorul de coduri de bare pentru toate
analizele. După bifare, zona Barcode Settings (Setări cod de bare)
(pagina 131) din fila Assay Details (Detalii Analiză) devine activă (nu
mai este estompată). Bifaţi această căsuţă, numai dacă opţiunea Bar
Code Reader este instalată.
 Port – Selectaţi portul serial utilizat de cititorul de coduri de bare.

Dacă nu ştiţi exact ce port COM foloseşte cititorul de coduri de bare,


localizaţi numărul portului COM în Windows Device Manager. În
fereastra Device Manager, localizaţi numărul COM pentru ATEN USB
to Serial Cable (extindeţi categoria Ports – Porturi).
 Câmpurile Stop Bits, Parity, Baud, Data Bits – Selecţiile implicite din
aceste câmpuri corespund setărilor din fişierul de configurare a
cititorului de coduri de bare şi nu trebuie modificate.
70 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

 Câmpul Retries (Reîncercări) – Precizaţi numărul maxim de


reîncercări de citire a unei etichete de cod de bare, în eventualitatea
că cititorul nu reuşeşte să citească eticheta de prima oară. Odată
eticheta cu cod de bare citită, sistemul trece la citirea etichetei probei
următoare.
 Câmpul Maximum Read Time (sec.) (Timp maxim de citire – în sec.) –
Specificaţi maximum de timp (în secunde) în care sistemul trebuie să
facă pauză şi să citească un cod de bare. Odată o etichetă citită,
cititorul trece la citirea probei următoare, fără să aştepte până la
expirarea timpului alocat citirii. De exemplu, dacă cititorul citeşte o
etichetă în 0,10 secunde, acesta nu va aştepta o secundă întreagă,
înainte de a scana proba următoare.
 Câmpul On Error – În acest câmp, stabiliţi răspunsul sistemului la
coduri de bară lipsă sau ilizibile.
Selectaţi Ignore (Ignoră), pentru ca sistemul să continue să
proceseze analiza în curs şi să ocolească înregistrarea erorii.
Selectaţi Abort (Abandonează) pentru ca sistemul să oprească
procesarea analizei în curs, atunci când apare o eroare de cod de
bare. În acest caz, sistemul va trece la procesarea următoarei
analize.
Selectaţi Log Error and Continue (Înregistrează eroarea şi continuă)
pentru a consemna eroarea în raport şi a continua analiza.
 Butonul Set Defaults (Setări implicite) (– Faceţi click, pentru a popula
câmpurile cu setările implicite recomandate.
 Butonul OK – Faceţi click pe butonul OK, pentru a salva setările de
configurare a cititorului de cod de bare, apoi închideţi fereastra.
 Butonul Cancel (Anulează) – Faceţi click pentru a închide fără
salvarea modificărilor.

IPA Meniu (Meniul IPA)


Pentru afişarea acestui meniu (Figura 3-28), selectaţi IPA din bara de
meniu.

Figura 3-28. Meniul IPA.


QuantaSmart™ Manual de Referinţă
71
CAPITOLUL 3

IPA Definition (Definire EPI)


Selectaţi această opţiune, pentru a deschide fereastra IPA Definition
(Definire EPI) (Figura 3-29). Din această fereastră, definiţi parametrii de
evaluare a performanţei instrumentului. Pentru mai multe informaţii, a se
vedea pagina 151.

Figura 3-29. Fereastra IPA Definition.

72 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

IPA Charts &Tables (Grafice & tabele EPI)


Selectaţi această funcţie, pentru a vizualiza, edita şi tipări toţi parametrii
de evaluare a performanţei instrumentului (EPI), sub formă de grafic sau
tabel. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea pagina 155.

 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul cu


modele/opţiuni (Anexa H), pentru detalii.

Figura 3-30. Grafice şi tabele EPI.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 73


CAPITOLUL 3

Diagnostics Meniu (Meniul diagnoză)


Pentru afişarea acestui meniu (Figura 3-31), selectaţi Diagnostics din
bara de meniu.

Figura 3-31. Fereastra Diagnostics.

TSE Diagnostics (Diagnoză TSE)


Această comandă din meniul Diagnostics este utilizată de inginerul de
service al PerkinElmer, pentru a vizualiza ecranele de diagnoză ale
sistemului şi a evalua starea funcţională a sistemului. Dacă nu este
logat ca Technical Service Engineer (TSE) (Inginer Service Tehnic),
acesta este nevoie de o parolă pentru a accesa opţiunea TSE
Diagnostics.
74 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Barcode Reader Diagnostics (Diagnoză Cititor cod de bare)


Selectaţi opţiunea, pentru a afişa această fereastra (Figura 3-32) şi a
verifica dacă cititorul de cod de bare funcţionează corect. De exemplu,
pentru a controla dacă portul COM este selectat corect în fereastra Bar
Code Scanner Configuration (Configurare scanner cititor de bare) (pagina
70).
Urmaţi instrucţiunile din partea dreaptă a ferestrei Barcode
Diagnostics (Diagnoză cod de bare) (Figura 3-32).

Figura 3-32. Fereastra Barcode Diagnostics.


QuantaSmart™ Manual de Referinţă 75
CAPITOLUL 3

Window Meniu (Meniul Fereastră)


Pentru a afişa acest meniu (Figura 3-33), selectaţi Window din bara de
meniu. În meniul Window (Fereastră) puteţi să definiţi un format de
afişare a ferestrei şi să restauraţi fereastra SpectraView.

Figura 3-33. Meniul Window.

Cascade (Cascadă)
Selectaţi această opţiune pentru a afişa ferestrele deschise în formatul
ilustrat mai jos, în Figura 3-34.

Figure 3-34.Ferestre în cascadă.

76 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Tile (Plăci)
Selectaţi această opţiune pentru a afişa ferestrele deschise în formatul
ilustrat mai jos, Figura 3-35.

Figura 3-35. Ferestre în plăci.

SpectraView
Dacă fereastra SpectraView este micşorată pe ecranul principal, selectaţi
Window | SpectraView pentru a restaura şi vizualiza fereastra
SpectraView (Figura 3-2, pagina 45). Fereastra SpectraView afişează o
imagine bidimensională, în timp real, a spectrului probei curente.

Help Menu (Meniul Ajutor)


Pentru a afişa acest meniu (Figura 3-36), selectaţi Help din bara de
meniu.

Figura 3-36. Meniul Help.

Topicuri Help
Selectaţi această opţiune pentru a lansa documentaţia On-Line Help
(Asistenţă online).
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
77
CAPITOLUL 3

About QuantaSmart (Despre QuantaSmart)


Selectaţi această opţiune pentru a afişa o fereastră conţinând următoarele
informaţii:

 Versiunea şi numărul versiunii QuantaSmart.


 Versiunea software-ului QSIC.
 Versiunea Firmware.
 Versiunea FPGA (firmware).

În această fereastră găsiţi şi seria instrumentului, precum şi o listă cu


opţiunile instalate.

Spectral Displays (Afişări spectru)


Softul QuantaSmart include resurse de vizualizare grafică a spectrelor.
Aceste resurse sunt: Spectral Mapping, Spectrum Unfolding (pagina 80),
şi fereastra SpectraView (pagina 81).

78 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

Spectral Mapping (Cartografiere spectru)


În timpul numărării probei în cadrul unei analize single-label DPM,
fereastra Spectral Mapping (Cartografiere Spectrală) (Figura 3-37) afişează
spectrele probei şi ale etalonului atenuat, ca imagine tridimensională:
 X-axis – Reprezintă energia în keV.
 Y-axis – Reprezintă numărările.
 Z-axis – Reprezintă parametrul de indicare a atenuării (tSIE).

Utilizaţi harta spectrală, pentru următoarele operaţii:

 Compararea spectrului unei probe cu spectrul etalonului atenuat.


 Verificarea anomaliilor spectrale.

Pentru afişarea hărţii spectrale, selectaţi Tools | Spectral Mapping din bara
de meniu.

Figura 3-37. Fereastra Spectral Mapping.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


79
CAPITOLUL 3

Pentru o probă cu un nivel de atenuare peste limitele etalonului atenuat,


poziţionarea probei pe harta spectrului se determină prin extrapolare.
Limita inferioară de extrapolare este egală cu tSIE plus 10% din etalonul
cel mai puţin atenuat; limita superioară de extrapolare este tSIE minus
10% din etalonul cel mai atenuat.

Spectrum Unfolding (Desfăşurarea Spectrului)


În timpul numărării unei probe printr-o analiză de tip Dual-label DPM sau
Full Spectrum DPM, fereastra Spectrum Unfolding (Figura 3-38) poate
afişa tridimensional spectrul compus al nuclidului ca spectre separate,
individuale, pentru fiecare nuclid.
Axa X a spectrului de pe afişările spectrale reprezintă energia (în keV)
pentru fiecare canal de numărare până la punctul de capăt definit al
spectrului probei. Axa Y reprezintă numărările brute pentru proba
curentă.
Opţiunea Spectrum Unfolding este adeseori utilă pentru:

 Vizualizarearelaţiei dintre spectrele individuale ale izotopului.


 Aproximarea raportului între nuclidul cu energie mai mică şi nuclidul
cu energie mai mare.

Pentru a afişa spectrele desfăşurate, selectaţi Tools | Spectrum Unfolding


din bara de meniu.

Figuura 3-38. Fereastra Spectrum Unfolding.


80 PerkinElmer, inc.
SYSTEM SOFTWARE

SpectraView Window (Fereastra SpectraView)


Fereastra SpectraView (Figura 3-2, pagina 45) face parte din fereastra
principală QuantaSmart. A se vedea pagina 45, pentru o descriere a
ferestrei şi a funcţiilor acesteia.

Reports (Rapoarte)
Cu sistemul QuantaSmart puteţi genera rapoarte tipărite sau electronice.
În fila Report Definition (Definire raport) (pagina 106) a ferestrei Assay
Definition (Definire analiză), definiţi, mai întâi, conţinutul şi numele
raportului/rapoartelor. După crearea unuia sau mai multor rapoarte
denumite, navigaţi la fila Report Output (pagina 115), pentru a selecta
modul de generare a fiecărui raport.

Printed Reports (Rapoarte tipărite)


Pentru a obţine un raport tipărit cu sistemul QuantaSmart, în fila Report
Definition(Definire raport) (pagina 106) a ferestrei Assay Definition
(Definire analiză), definiţi un raport denumit, cu informaţiile pe care
doriţi să le generaţi. Apoi, pe fila Report Output (Generare raport) (pagina
115), selectaţi raportul denumit şi bifaţi căsuţa Output to Printer (Generare
la imprimantă). Dacă bifaţi această căsuţă, raportul/rapoartele tipărite
definite pentru o analiză se vor tipări automat la finalizarea analizei.
Pentru a tipări rapoarte suplimentare, selectaţi raportul de tipărit, din
arborele Protocols (Protocoale), din fereastra principală QuantaSmart.
Apoi, apăsaţi butonul Print (Tipăreşte), pentru a tipări raportul, la afişarea
ferestrei Output (Generare).
Pentru a tipări lista parametrilor selectaţi pentru o anumită analiză,
selectaţi File | Print Assays (File | Tipăreşte analiză), din bara de meniu.
Fereastra Select Assays to Print (Selectaţi analize de tipărit) se va afişa
pe ecran. În această fereastră, selectaţi analiza pe care doriţi să o
tipăriţi, apoi apăsaţi butonul OK.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


81
CAPITOLUL 3

Electronic Reports (Rapoarte electronice)


Cu sistemul QuantaSmart puteţi genera diverse rapoarte electronice.
În fila Report Definition (Definire Raport) (pagina 106) a ferestrei Assay
Definition, definiţi, mai întâi, un raport denumit, conţinând informaţiile
dorite. Apoi, din fila Report Output (Generare Raport) (pagina 115),
selectaţi numele raportului şi precizaţi formatul de raport electronic dorit.
Formatele de rapoarte electronice sunt următoarele:

 RichText Format (RTF)


 Delimited Text (ASCII)
 RS-232 (transmisie prin cablu, nu un format fişier)

Puteţi selecta şi alte seturi de date, predefinite, pentru a le genera,


utilizând fila Special Files (pagina 120) a ferestrei Assay Definition
(Definire analiză). Aceste alte seturi de date includ:
 Composite Spectra File
 Individual Spectrum Files
 IPA Data
 Protocol Data (PROT.DAT)
 Protocol Data (2000CA.DAT)

Toate fişierele de date se stochează în locaţia definită pentru fiecare


protocol. La asocierea unei analize cu un protocol pentru prima oară,
programul vă va cere să precizaţi calea de salvare a datelor. Fereastra
Data Paths (Figura 3-13, pagina 54) vă permite să identificaţi informaţii
specifice protocolului respectiv (nu şi analizei), în vederea stocării datelor.
Informaţiile pentru asocierile de protocoale existente pot fi şi ele
vizualizate sau modificate, selectând Files | Data Paths (Fişiere | Cale de
salvare date) din bara de meniu.

82 PerkinElmer, inc.
Capitolul 4

Analize

Capitolul de faţă descrie analizele pe care le puteţi efectua utilizând


software-ul QuantaSmart.
Capitolul descrie şi procesul de definire a unei analize, (pagina 96),
precum şi fereastra Assay Definition, de unde puteţi selecta
parametrii analizei.

Tipuri de analize
În funcţie de configurarea instrumentului dvs., software-ul QuantaSmart
permite efectuarea următoarelor tipuri de analize:
 CPM Assays (pagina 83)
 DPM Assays (pagina 84)
 Full Spectrum (FS) DPM Assays (pagina 86)
 Direct DPM Assays (pagina 87)
 Alpha/Beta Assays (pagina 89)
 Alpha/Beta Standards Assays (pagina 92)
 Quench Standards Assays (pagina 93)
 Single Photon Counting (SPC) Assays (pagina 94)

Analize CPM
Analiza Counts Per Minute (CPM) (numărări pe minut) furnizează
informaţii despre radioactivitatea totală dintr-o probă, măsurată în una,
două sau trei regiuni de numărare predefinite. Datele generate se exprimă
în CPM, unitate de măsură care reflectă doar activitatea detectată
independent de eficienţa de numărare sau de interferările probei (ex.
atenuare).
83
CAPITOLUL 4
Executarea analizei CPM
Pentru executarea unei analize CPM, procedaţi după cum urmează:
1. Etalonaţi şi calibraţi instrumentul (dacă este necesar). A se vedea
Capitolul 6, pentru mai multe informaţii.
2. Executaţi una din următoarele operaţiuni:
Creaţio analiză nouă, selectând CPM ca tip de analiză. Apoi, în
fereastra Assay Definition, definiţi parametri noii analize (a se vedea
96).
SAU
Deschideţi o analiză existentă şi editaţi-o sau revizuiţi-o (dacă este
necesar).
3. După crearea sau editarea parametrilor analizei, salvaţi analiza în
folderul
Assays, directorul C:\Packard\TriCarb .
4. Asociaţi (legaţi) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols (Protocoale) şi ataşaţi fanionul de protocol corespunzător la
prima casetă care urmează a fi numărată.
5. Încărcaţi caseta/casetele cu flacoane, apoi încărcaţi instrumentul cu
casete.

6. Faceţi click pe butonul de pornire , din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a începe numărarea.
Analize DPM
Cu analiza de tip Disintegrations Per Minute (DPM) (Dezintegrări pe
minut) puteţi număra unul sau mai mulţi nuclizi într-o probă. Datele sunt
exprimate ca DPM, valoare care (la calculare) trebuie obligatoriu verificată
pe probă, pentru detectarea atenuării. În caz contrar, este posibil ca
rezultate DPM raportate să fie incorecte.
Pentru fiecare probă din analiza DPM, instrumentul:
 Măsoară activitatea dintr-un flacon de probă, în CPM.
 Determină nivelul de atenuare, cu ajutorul Quench Indicating
Parameters (QIPs) (Parametrilor de indicare a atenuării).
 Interpolează eficienţa de numărare dintr-o curbă de atenuare
(reprezintă grafic % Eficienţă vs. QIP).
 Calculează DPM, unde DPM = CPM / Eficienţă.

În funcţie de modelul Tri-Carb, sunt disponibile patru analize DPM:


 Analize Single, Dual, şi Triple DPM, care vă permit să număraţi unul,
doi sau trei nuclizi într-o probă cu una, două şi trei regiuni de
numărare definite.
 Analize Full Spectrum DPM (FS DPM), care vă permit să număraţi doi
nuclizi într-o probă cu spectru complet al probei (fără nicio regiune
de numărare definită). A se vedea pagina 86, pentru mai multe detalii
despre analizele FS DPM.
84 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Executarea analizei DPM


Pentru a executa o analiză tip DPM, procedaţi după cum urmează:
1. Etalonaţi şi calibraţi instrumentul (dacă este necesar). A se vedea
Capitolul 6, pentru mai multe informaţii.
2. Definiţi şi rulaţi o analiză Quench Standards (cu etaloane atenuate),
astfel încât eficienţa de numărare şi valoarea DPM să poată fi
determinate pentru probele respective (a se vedea pagina 93).
3. Executaţi una din următoarele operaţiuni:
Creaţio analiză nouă, alegând DPM (Single), DPM (Dual) sau
DPM (Triple) ca tip de analiză. Apoi, din fereastra Assay Definition
(Definire analiză) , definiţi parametrii noii analize (a se vedea
pagina 96).
SAU
Deschideţi o analiză DPM existentă şi editaţi sau revizuiţi analiza
(dacă este necesar).
După crearea sau editarea definirii unei analize, salvaţi analiza în
folderul
Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
4. Selectaţi un set de etaloane atenuate, pe care să îl utilizaţi cu
nuclidul(nuclizii) probei.
5. Asociaţi (legaţi) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols (Protocoale) şi ataşaţi fanionul de protocol corespunzător la
prima casetă care urmează a fi numărată.
6. Încărcaţi caseta (casetele) cu probe, apoi încărcaţi instrumentul cu
casete.
7. Faceţi click pe butonul de pornire , din partea de sus a ferestrei
principale, pentru a porni numărarea.

Quench Set (Set atenuat)


Acest câmp din fila Count Conditions (Condiţii de numărare) (pagina 97) se
afişează numai în analizele DPM şi arată setul atenuat ales pentru
Nuclidul Probei, într-o analiză.
La utilizarea unui set atenuat, eficienţa de numărare se determină pentru
fiecare probă analizată, reducând astfel timpul necesar numărării aferente
unei analize. Selectând opţiunea Constant Quench (Atenuare Constantă),
eficienţa de numărare se determină numai pentru prima probă din
analiză. Eficienţa de numărare pentru prima probă serveşte la calcularea
DPM pentru toate probele din analiză.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
85
CAPITOLUL 4

Analize Full Spectrum (FS) DPM


Această metodă se aplică la numărarea fără regiuni de numărare a
probelor dual label (cu doi nuclizi) şi utilizează Parametri de indicare a
atenuării (Quench Indicating Parameters), Indicele Spectral al Probei
(Spectral Index of the Sample (SIS)), Indicele Spectral transformat al
Etalonului Extern (Transformed Spectral Index of the External standard
(tSIE)) şi tehnica desfăşurării (separarea spectrelor combinate ale unei
probe).
Un spectru combinat se separă în două spectre componente, fiecare
rezultat dintr-un alt nuclid. Din desfăşurarea spectrului rezultă valoarea
CPM reală pentru fiecare nuclid şi o curbă de corelare a atenuării prin
compararea SIS vs. tSIE;
Compararea Eficienţei vs. tSIE serveşte la determinarea valorii DPM a
probelor necunoscute.
Acurateţea acestei metode este maximă, atunci când concentraţia
nuclidului din probă se încadrează în domeniul cuprins între la 50:1 şi
1:8 (nuclid cu energie mică până la mare).
Etaloanele atenuate utilizate în analizele FS DPM trebuie să corespundă
cu proprietăţile chimice şi geometrice ale oricărei probe necunoscute.

Efectuarea unei analize FS DPM


Pentru a executa o analiză FS DPM, procedaţi după cum urmează:
1. Etalonaţi şi calibraţi instrumentul (dacă este necesar). A se vedea
capitolul 6, pentru mai multe informaţii.
2. Definiţi şi rulaţi o analiză Quench Standards, pentru a determina
eficienţa de numărare şi valoarea DPM ale probei (a se vedea pagina
93).
3. Executaţi una din următoarele operaţiuni:
Creaţio analiză nouă, selectând FS DPM ca tip de analiză. Apoi, în
fereastra Assay Definition (Definire analiză), definiți parametrii noii
analize (a se vedea pagina 96).
SAU
Deschidețio analiză DPM existentă și editați sau revizuiți analiza
(dacă este necesar).
4. După crearea sau editarea definirii analizei, salvaţi analiza în folderul
Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
5. Selectati un set de etaloane atenuate pentru nuclidul (nuclizii) probei.
6. Asociati (legati) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols si atasati fanionul de protocol corespunzător la prima casetă
care urmează a se număra.
7. Încărcaţi caseta (casetele) cu flacoane si apoi încărcaţi instrumentul cu
casete.
8. Faceţi click pe butonul de pornire, din partea de sus a ferestrei
principale, pentru a porni numărarea.
86 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Analize Direct DPM


Este o analiză predefinită, care efectuează calcule DPM pe baza
Parametrului de indicare a atenuării – Indicele Spectral al Probei (SIS).
Dat fiind că această analiză este preinstalată, nu este necesar să definiţi
parametrii fiecărei analize.
Analiza calculează valorile DPM pentru nuclizi beta sau beta/gamma
single label (inclusiv Tritiu) si permite ca probele single-label cu nuclizi
beta diferiti să fie numărate in aceeaşi casetă.
Cu metoda Direct DPM, probele se evaluează după cum urmează:
 Dacă valoarea SIS este mai mare de (sau egală cu) 40, valoarea DPM
este raportată fără nici un mesaj pe raportul tipărit.
 Dacă valoarea SIS este între 20 - 40, valoarea DPM si proba sunt
raportate ca Incerte (I) pe raportul tipărit.
 Dacă valoarea SIS este mai mică de (sau egală cu) 20 si se constată că
proba conţine Tritiu, atunci valoarea DPM este raportată fără nici un
mesaj pe raportul tipărit.
 Dacă valoarea SIS este mai mică de (sau egală cu) 20 si se constată că
proba nu conţine Tritiu, valoarea DMP nu este raportată si proba
este declarata ca Incertă (I) pe raportul tipărit.

Notă: Când o probă apare ca Incertă (I) pe un raport tipărit, orice valoare DPM
raportată poate fi validă, dacă proba nu este puternic atenuată. Verificaţi
valoarea tSIE, pentru a determina nivelul de atenuare a probei. Dacă
valoarea tSIE depășește 200, valoarea DPM raportată este probabil exactă și
se integrează în limitele statistice de eroare de numărare. Acuratețea nu
depinde de variația densității cocktail-ului de lichide scintilatoare, de
mărimea flaconului, de volumul, culoarea sau atenuarea chimică a probei.
Analiza Direct DPM nu se recomandă în cazul probelor de determinare a
nivelului fondului, cu timp de numărare scurt.
.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 87


CAPITOLUL 4

Executarea analizei Direct DPM


Pentru a executa o analiză Direct DPM, procedaţi după cum urmează:
3. Etalonaţi şi calibraţi instrumentul (dacă este necesar). A se vedea
Capitolul 6, pentru mai multe informaţii.
4. Definiţi şi rulaţi o analiză Quench Standards (cu etaloane atenuate),
astfel încât eficienţa de numărare şi valoarea DPM să poată fi
determinate pentru probele respective (a se vedea pagina 93).
5. Creati o analiza noua, utilizând Direct DPM ca tip de analiză.

 Notă: Dacă numărati probe cu cocktailul scintilator PerkinElmer Ultima


Gold™, specificati acest lucru in biblioteca nuclizilor, pentru a avea
siguranta că folositi curba de atenuare corectă, la calcularea DPM
pentru Tritiu.

4. După crearea sau editarea definirii analizei, salvati analiza în folderul


Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
5. Selectaţi un set de etaloane atenuate pentru nuclidul (nuclizii) probei.
6. Asociaţi (legati) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols si ataşati fanionul de protocol corespunzator la prima casetă
care urmează a se număra.
7. Încărcati caseta (casetele) cu flacoane si apoi încărcaţi instrumentul cu
casete.
8. Faceti click pe butonul de pornire, din partea de sus a ferestrei
principale, pentru a porni numărarea.
88 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Analize Alfa/Beta
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de modele/funcţii
(Anexa H), pentru detalii.

Această analiză vă permite să număraţi simultan nuclizi emiţători


Alfa/Beta în acelaşi flacon. În unele cazuri, este posibil ca energiile emise
de nuclizi Alfa/Beta să se suprapună, făcând discriminarea între nuclizi
dificilă.

Pentru a separa energiile nuclizilor Alfa şi Beta, aveţi in vedere timpii lor
diferiţi de dezintegrare a impulsurilor (pulse decay time). Instrumentele
Tri-Carb echipate cu funcţia Alfa/Beta utilizează metoda Pulse Shape
Analysis (PSA) pentru discriminarea nuclizilor. Valoare PSA serveşte la
optimizarea separării impulsurilor Alfa si Beta. Valoarea PSA optimă
reduce riscul ca evenimentele Alfa să fie numărate ca evenimente Beta, şi
invers.

Pentru optimizarea acestei setări, număraţi o sursă etalon imitatoare de


radiaţii Alfa pure si Beta pure.
Un discriminator are valoarea optimă atunci când clasificarea eronată a
evenimentelor Alfa si Beta este minimă. Odată stabilită o valoare PSA
optimă, această informaţie poate fi utilizată la numărare în analizele
Alfa/Beta, prin referentierea numelui Setului etalon în Biblioteca
Nuclizilor Alfa/Beta. La alegerea numelui unui nuclid Alfa/Beta într-o
analiză, se aplică numele Setului etalon Alfa/Beta referentiat si
discriminarea optimă corespunzătoare acestuia. Datele generate dintr-
un protocol de numărare a unei probe se exprimă în CPM, valoarea
CPM reflectând strict activitatea din flacon, fără să ţină cont de
eficienţa de numărare sau de interferarea probei (atenuare).
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
89
CAPITOLUL 4

Executarea analizei Alpha/Beta


Pentru a executa o analiză Alpha/Beta Assay, procedaţi astfel:
1. Etalonati si calibrati instrumentul (dacă este necesar). A se vedea
Capitolul 6, pentru mai multe informatii.
2. Definiti si rulati o analiza Alpha/Beta Standards (Etaloane Alfa/Beta)
(pagina 92) pentru a stabili o valoare optimă a discriminatorului de
descompunere a impulsului (optimal pulse decay discriminator value).
3. Definiti un nuclid Alfa/Bata în Biblioteca de Nuclizi Alfa/Beta
(pagina 141).
4. Alegeti Setul etalon (a doua coloană din tabel), din Biblioteca de
Etaloane Alfa/Beta (pagina 144), pentru a utiliza setarea
discriminatorului din Setul etalon. Dacă un Set etalon nu este
ales, introduceti manual o setare de discriminator direct în
Biblioteca de Nuclizi Alpha/Beta.
5. Executati una din următoarele operatii:
Creati o analiză nouă, selectând Alpha/Beta ca tipul analizei. În fila
Count Conditions din fereastra Assay Definition, faceti click pe
butonul Name (Nume), pentru a selecta numele radionuclidului
Alfa/Beta dorit, Alpha/Beta Nuclide Library ( Biblioteca de
Nuclizi Alfa/Beta). Definiţi ceilalti parametri disponibili, dupa cum
doriti (a se vedea pagina 96).
SAU
Deschideti
o analiză Alfa/Beta existentă si editati sau revizuiti
analiza (dacă este necesar).
6. După crearea sau editarea definirii analizei, salvati analiza în folderul
Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
7. Asociati (legati) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols si atasati fanionul de protocol corespunzator la prima casetă
care urmează a se număra.
8. Încărcati caseta (casetele) cu flacoane si apoi încărcati instrumentul cu
casete.

9. Faceti click pe butonul de pornire, din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a porni numărarea.

90 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE
Sfaturi și tehnici de executare a analizelor Alfa/Beta
 Există o serie factori care influenţează discriminarea între activitatea
Alfa de activitatea Beta, într-o probă mixtă. Primul dintre aceştia este
atenuarea. Discriminarea Alfa/Beta se degradează în probele puternic
atenuate. Pentru performantă optimă, reduceţi atenuarea (daca este
posibil), utilizând volume de probe mai mici sau eliminând
interferenţa, cu ajutorul tehnicilor de purificare a probei.
 Etaloanele Alfa/Beta se numără cu o regiune largă, de 0-2000, pentru
activitatea beta, si cu o regiune de 0–1000, pentru activitatea alfa.
Optimizaţi regiunile de numărare din Biblioteca de Nuclizi
Alfa/Beta, pentru a număra probe necunoscute, dacă este cazul.
 Număraţi etaloane Alfa/Beta utilizate la generarea curbei de
eroare de clasificare dintr-o analiză, pentru a confirma
clasificarea eronată de la momentul numărării etaloanelor
Alfa/Beta, sau determinaţi o eroare de clasificare din setările
optimizate ale regiunii de numărare. Noile clasificări eronate
trebuie calculate manual, pe baza numerelor observate pentru
Alfa (CPMa) si Beta (CPMA sau CPMB).
 Notă: Doar o singură regiune de interes (CPMa) este definită pentru
activitatea Alfa. Acest câmp este inclus implicit în analizele Alfa/Beta.
Activitatea beta poate fi raportată în două regiuni: CPMA si CPMB.
CPMA este inclusă implicit în raport, în toate cazurile.
 Modurile de numărare High Sensitivity Count Mode (HSCM) sau Low
Level Count Mode (LLCM) pot fi utilizate în analiza Alfa/Beta. În
acest caz, nu legaţi numele unui Set etalon Alfa/Beta de numele
unui Nuclid Alfa/Beta din Biblioteca de Nuclizi Alfa/Beta.
Deoarece etaloanele Alfa/Beta se numără întotdeauna cu modul
de numărare Normal, din proiectare, la legarea unui astfel de
etalon de numele Nuclidului Alfa/Beta se va selecta automat
modul de numărare Normal.
 Notă: Modul de numărare High Sensitivity Count Mode sau modul Low
Level Count Mode se aplică numai la numărarea Beta, nu si Alfa.
Reducerea fondului de radioactivitate Alfa se realizează cu discriminarea
Alfa/Beta (Pulse Shape Analysis – Analiza Profilului Impulsului).
 Pentru a folosi modul de numărare High Sensitivity Count Mode sau
Low Level Count Mode într-o analiză, definiţi Nuclidul Alfa/Beta
din bibliotecă. Nu asociaţi un nume de Set etalon Alfa/Beta.
Etaloanele Alfa/Beta trebuie numărate în analiză, pentru a
determina erorile de clasificare Alfa/Beta.
 Notă: La numărarea emiţătorilor Beta de mare energie, în modul de
numărare Low Level , schimbaţi valoarea din câmpul Delay Before
Burst din fila Count Corrections (valoarea implicită este 75 nsec).
Ajustând această valoare, reducerea fondului se optimizează cu
valoarea sensibilităţii. O valoare între 150 - 300 este valoarea tipică.
Valoarea optimă trebuie determinată empiric cu un fond şi o probă
reprezentative.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


91
CAPITOLUL 4

Analize Alfa/Beta Standrads


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.
Această analiză vă permite să numărati surse etalon pur Beta si pur Alfa.
Analiza stabileste valoarea PSA (Pulse Shape Analysis - PSA) optimă la
care eroarea de clasificare a evenimentelor Alfa/Beta este minimă.
Stabilirea unei valori PSA permite instrumentului să discrimineze între
nuclizii emitători de particule Alfa si nuclizii emitatori de particule Beta în
probele pentru analize Alfa/Beta.
Pentru a efectua analiza Alpha/Beta Standards, procedati conform
instructiunilor de mai jos. Utilizati două etaloane – un emiţător Beta
pur si un emiţător Alfa pur.
1. Din bara de meniu, selectati BIBLIOTECI | Alpha/Beta Standards.
2. În fereastra Alpha Beta Standards(Etaloane Alfa/Beta), faceti click pe
butonul Add (Adaugă) si tastati un nume pentru noul Set Etalon
Alfa/Beta.
3. Din câmpul drop-down Discriminator Type (Tip de discriminator)
selectati Automatic (Automat), dacă etaloanele Alfa/Beta pur au o
activitate minimă de 50.000 CPM fiecare. Dacă activitatea în oricare
din etaloane este sub 50.000 CPM, selectati optiunea Manual, din
câmpul Discriminator Type.
 Notă: Restul câmpurilor din fereastra Alpha/Beta Standards sunt strict cu
titlu informativ si contin valori implicite sau valori calculate de
instrument.
4. Creati o analiză nouă, selectând Alpha/Beta Standards ca tipul analizei.
Din fila Count Conditions a ferestrei Assay Definition, faceti click pe
butonul Name, pentru a selecta numele radionuclidului Alfa/Beta
dorit, din Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta (Alpha/Beta Standards
Library). Definiti ceilalti parametri disponibili, după caz (a se vedea
pagina 96).
 Notă: Modurile de numărare High Sensitivity sau Low Level Count nu sunt
disponibile când numarati Etaloane Alfa/Beta, dar sunt disponibile
atunci când numărati probe într-o analiză Alfa/Beta.

5. După definirea analizei, salvati analiza în folderul Assays


din directorul C:\Packard\TriCarb .
6. Asociati (legati) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols si atasati fanionul de protocol corespunzător la o casetă.
7. Asezati etalonul emiţător Beta pur in pozitia primului flacon si
etalonul emiţător Alfa pur in pozitia celui de-al doilea flacon.
8. Încărcaţi caseta in instrument.
92 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

9. Faceti click pe butonul de pornire, din partea de sus a ferestrei


principale.
10. După finalizarea numărării, curba de eroare de clasificare (sau
spillover) si valoarea PSA optimă a discriminatorului se stochează
pentru Setul etalon. Revizuiti curba si setarea discriminatorului PSA
(dacă este cazul) din Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta.

Analize cu Etaloane Atenuate


Acest tip de analiză constă din câteva flacoane, fiecare continand aceeasi
cantitate de nuclid şi un agent cu diverse grade de atenuare. Utilizând
datele de etalon atenuat, sistemul generează o curbă de atenuare, pentru
a determina eficienţa de numărare şi a calcula valoarea DPM, unde DPM
= CPM / Eficienţă. Sistemul stochează spectrul fiecărui etalon in Setul de
etaloane atenuate, care se numără doar o singură dată; datele de
atenuare sunt însă disponibile spre a fi utilizate cu orice protocol.
Pentru a măsura cu acuratete atenuarea probei, natura si compozitia
etaloanelor atenuate trebuie să reflecte matricea si mediul probelor
numărate.

Executarea unei analize cu Etaloane Atenuate


Urmati pasii de mai jos, la efectuarea unei analize Quench Standards:

 Notă: Pentru modelele 4810TR, crearea unei analize Quench Standards


necesită optiunea single/dual color-corrected DPM.
1. Etalonati si calibrati instrumentul, dacă este necesar. A se vedea
Capitolul 6, pentru mai multe informatii.
2. Executati una din urmatoarele operatii:
Creati o analiză nouă, alegând Quench Standards ca tip de analiză.
Apoi, definiti parametrii noii analize (a se vedea pagina 96).
SAU
Deschideti o analiza Quench Standards existentă si apoi editati
sau revizuiti analiza (daca este necesar).
3. După crearea/editarea analizei, salavati analiza in folderul
Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
4. Asociati (legati) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele
Protocols, apoi atasati fanionul de protocol corespunzator la prima
caseta care urmează a fi numărată.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
93
CAPITOLUL 4

5. Încărcați caseta (casetele) cu flacoane, apoi încărcați instrumentul cu


casete.

6. Faceți click pe butonul de pornire din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a porni numărarea.
 Notă: Când aplicati modul de numărare Low Level (dacă este disponibil),
nu utilizati etaloane atenuate purjate de oxigen cu gaz inert.
Atenuarea cu oxigen în etaloane nepurjate creează discriminare
între evenimentele fondului si evenimentele Beta reale.
PerkinElmer furnizează etaloane nepurjate.

Analize cu un singur tub fotomultiplicator (Single Photon Counting -


SPC)
Această analiză măsoară fotonii emisi de probe luminiscente non-
radioactive. Pentru detectarea scintilatiei, Contoarele cu Scintilatori Lichizi
folosesc două Tuburi Fotomultiplicatoare (TFM), pentru a colecta, practic,
toată lumina produsă în flaconul cu probă. Fiecare impuls apărut pe
durata timpului de numărare a probei se înregistrează şi se exprima ca
CMP. Evenimentele din probe sunt considerate evenimente de
descompunere veritabile, dacă survin în interiorul unui timp de
coincidenţă specificat. În caz contrar, evenimentele sunt considerate
evenimente aleatoare (de fond) şi nu se numără.

Într-o analiză tip SPC, se foloseşte doar un singur TFM. Ca atare, nu se


poate utiliza coincidenţa la excluderea fondului. De aceea, fondul
instrumentului trebuie redus până la nivelul cel mai mic posibil.
Scăderea tensiunii înalte cu care este alimentat TFM reduce, de regulă,
fondul si creşte sensibilitatea în analizele SPC.
94 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Executarea analizei SPC


Efectuaţi următoarele operatii, când executati o analiză SPC:
1. Etalonaţi si calibraţi instrumentul (dacă este necesar). A se vedea
Capitolul 6, pentru mai multe informatii.
2. Executați una din următoarele operații:
Creaţi o analiză nouă, selectând SPC ca tip de analiză. Apoi, definiţi
parametrii noii analize (a se vedea pagina 96).
SAU
Deschideti o analiză SPC existentă si editati sau revizuiti analiza
(dacă este necesar).
3. După crearea/editarea definirii analizei, salvati analiza in folderul
Assays din directorul C:\Packard\TriCarb .
4. Asociati (legati) parametrii analizei cu un număr de protocol din
arborele Protocols, apoi atasati fanionul de protocol corespunzător la
prima casetă care urmează a fi numărată.
5. Încărcați caseta (casetele) cu flacoane, apoi încărcați instrumentul cu
casete.

6. Faceți click pe butonul de pornire din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a porni numărarea.

Câmpul Single Photon HV DAC %


Acest câmp se afişează numai în analizele SPC, din fila Count Conditions,
secţiunea Nuclide Group. Tensiunea înaltă de alimentare a tubului
fotomultiplicator (TFM) al instrumentului este reglabilă; scăderea
tensiunii de alimentare a TFM reduce, de obicei, activitatea fondului şi
creşte sensibilitatea. Setarea implicită pentru acest dispozitiv este de 70%.
Setarea optimă trebuie determinată empiric.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 95


CAPITOLUL 4

Definirea analizei
Definirea analizei (din cele şapte file ale sistemului) este esenţială în
utilizarea software-ului QuantaSmart.
Cu aceste file, puteţi să:

 Definiţi un nuclid de probă în Biblioteca de Nuclizi deProbe (dacă nu


există unul).
 Corelaţi un nuclid cu o analiză.
 Corelaţi etaloane cu o analiză (dacă este necesar).
 Specificati conditiile de numărare si factorii de corecţie
corespunzători, pe care instrumentul le va utiliza la analiza probelor.
 Definiţi rapoartele pe care doriţi ca sistemul să le genereze.
 Generaţi rapoartele dorite.
 Definiţi o Listă de lucru (Worklist) opţională pentru a desemna
numere de ID Pozitivă şi nume de probe corespunzătoare cu
numerele de probe din raportul tipărit, dacă este cazul.
 Introduceţi informaţii descriptive despre natura şi autorul analizei.

Parametrii definiţi din cele şapte file pot fi salvaţi, utilizaţi sau editaţi. De
reţinut că toate informaţiile de analiză definite şi salvate devin o entitate
funcţională, numai după ce sunt asociate cu un număr de protocol.
Aceste protocoale sunt recunoscute de instrument via un fanion de
protocol (a se vedea pagina 7), conţinând o plăcuţă metalică
reflectorizantă, codificată, care serveşte la identificarea numerelor
protocoalelor şi a parametrilor definiţi pentru numărarea probei.
QuantaSmart vă permite să definiţi un număr nelimitat de analize şi
să le asociaţi între 15 şi 60 de protocoale (în funcţie de modelul Tri-
Carb), prin activarea funcţiei Lock Assay (Blocare Analiză) (pagina
131).
În secţiunile de mai jos, prezentăm fiecare din cele file ale ferestrei Assay
Definition:
 Condiţii de numărare (pagina 97)
 Corecţii de numărare (pagina 102)
 Definire rapoarte (pagina 106)
 Generare rapoarte (pagina 115)
 Fişiere speciale (pagina 120)
 Listă de lucru (pagina 125)
 Detalii analiză (pagina 130)
96 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Counting Conditions (Condiţii de numărare)


Această filă (Figura 4-1) din fereastra Assay Definition vă permite să
definiţi parametrii de numărare pentru o analiză.
 Notă: Câmpurile din fila Count Conditions variază în funcţie de tipul de
analiză selectat. Informaţiile din această secţiune descriu câmpurile
şi butoanele pentru gestionarea tipurilor de analize CPM şi DPM.
Pentru detalii despre alte tipuri de analiză, a se vedea pagina 83.

Figura 4-1. Fila Count Conditions (Fereastra Assay Definition).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


97
CAPITOLUL 4
Nuclide Group (Grup de Nuclizi)
Această zonă din fila Count Conditions (Condiţii de Numărare) conţine
următoarele:
 Butonul Name (Nume)– Deschide fereastra Sample Nuclides; cu acest
buton, puteţi selecta nuclizii de probă, care se vor utiliza în analiză (a
se vedea Biblioteca de Nuclizi de Probe - Sample Nuclides Library,
pagina 141).
 Count Mode (Mod de numărare) – Opţiunile depind de modelul Tri-
Carb utilizat.
Modul Normal (implicit) este recomandabil pentru majoritatea
probelor; reducerea fondului cu tehnologia Guard Compensation
Technology (GCT) se utilizează numai cu modul Normal (a se vedea
pagina 108).
High Sensitivity (sensibilitate ridicată) furnizează o sensibilitate mai
mare pentru criterii stricte utilizate pentru eliminarea interferenţei
în prezenţa fondului.
Low Level (nivel scăzut) asigură o numărare de maximă
sensibilitate pentru probe cu activitate scăzută, datorită criteriilor
mai stricte de excludere a interferenţei de fond (cu minimum de
compromitere a eficienţei de numărare).
 Quench Indicator – Selectaţi tSIE, tSIE/AEC, sau SIS, pentru a măsura
atenuarea chimică dintr-o prob:
tSIE (Indicele Spectral transformat al Etalonului Extern) –
Utilizând sursa etalon externă Bariu-133, această metodă alocă
o valoare numerică unei atenuări asociate cu o probă. Această
determinare este independentă de cantitatea de radioactivitate
din probă şi de viteza de numărare a acesteia.
Cu cât valoarea tSIE este mai mică, cu atât proba este mai
atenuată. O valoare tSIE de 1000 reprezintă o probă complet
neatenuată. Valori DPM exacte se pot obţine pentru probe cu
valori tSIE nu mai mari de 10. Pentru a asigura acurateţea
statisticilor de numărare, etalonul extern este, de regulă,
numărat la o eroare de numărare 0.5% 2 Sigma, unde
numărările brute sunt egale cu 160.000.
tSIE este cel mai exact indicator de atenuare şi se aplică, de
regulă, pentru probe single label, cu atenuare variabilă şi
viteză de numărare mică.
tSIE/AEC (Indice Spectral transformat al Standardului Extern,
cuplat cu Corecţia Automată a Eficienţei -AEC) – tSIE atribuie
o valoare numerică unei atenuări asociate unei probe.
Deoarece atenuarea variază, AEC monitorizează şi reglează
automat regiunea de numărare, pentru a exclude fond nedorit.
Această setare se utilizează, de regulă, în experimente dual şi
triple label, cu probe cu atenuare variabilă, în care se
recomandă setări optime ale regiunii de numărare.
SIS (Indicele Spectral al Probei) – atribuie o valoare numerică
atenuării asociate cu o probă. SIS se determină din profilul
spectral al probei şi pe bază de numărări efective ale probei.
Setarea SIS se utilizează, de obicei, la monitorizarea nivelului
de atenuare în probele single label, cu viteză mare de
numărare, din analizele CPM, sau în numărarea Cherenkov
single label.
Quench Set (Set atenuare) – Aceste câmp apare în fila Count
Conditions(Condiţii de numărare) pentru încercările DPM. Pentru
mai multe informaţii, a se vedea pagina 85.
 External Std Terminator( Termianator Etalon Extern) – Din acest
câmp, selectaţi o durată de timp de numărare a etalonului extern
pentru calcularea indicelui de atenuare. Selectarea 0.5 2s% în loc
de o durată de timp fixă face ca numărarea să continue până
la numărul de numărări brute măsurate atinge 160.000.
Aceasta asigură o acurateţe statistică de 0.5% (la un nivel de
încredere de 95%) pentru parametrul tSIE. Câmpul External Std
Terminator este disponibil numai în cazul când selectaţi tSIE
sau tSIE/AEC ca indicatorul de atenuare; câmpul este dezactivat
(estompat), dacă selectaţi SIS ca indicatorul de atenuare.
ANALIZE

Pre-count Delay (Temporizare pre-numărare)


În acest câmp, introduceţi timpul (în minute) de şedere a probei în camera
de detecţie întunecată, înainte de a începe numărarea. Acest proces se
numeşte adaptare la întuneric şi are rolul de a reduce luminiscenţa
(lumina) provenită de la probă. Luminiscenţa poate distorsiona statisticile
de numărare şi este problematică în cazul probelor cu viteză mică de
numărare şi timpi de numărare lungi.

Count Time (Timp de numărare)


În acest câmp, introduceţi timpul maxim (în minute) de numărare a
probelor. Pentru probele cu activitate scăzută, timpii de numărare mai
lungi asigură statistici mai bune de numărare şi rezultate de analiză a
probei mai precise. Puteţi scurta sau lungi timpii de numărare în timpul
unei analize.

Assay Count Cycles (Cicluri de numărare analiză)


În acest câmp, specificaţi de câte ori se va număra o analiză. O analiză se
re-numără numai după ce a parcurs un ciclu complet pe bancul de
schimbătorului de probe. Proba (probele) aflată (aflate) deja pe bancul de
schimbare a probelor va/vor fi numărată/numărate înainte de
renumărarea probei din analiza supusă renumărării.

Repeat Sample Count (Repetare numărare probă)


În acest câmp, specificaţi de câte ori se va număra fiecare probă în
camera de numărare. Acest câmp diferă de câmpul Assay Count Cycles
(Cicluri de numărare analiză), în care probele sunt descărcate din
detector şi trebuie să parcurgă un ciclu complet pe bancul
schimbătorului de probe, înainte de a fi renumărate.

Calculate % Reference (Calcul de referinţă procentual)


Bifaţi această căsuţă pentru a activa calculul procentual de referinţă.
Instrumentul raportează fiecare valoare a probei ca procent dintr-un
flacon de referinţă. Flaconul de referinţă trebuie să fie primul flacon non-
fond încărcat în casetă.

#Vials/Sample (# Flacoane/Probe)
În acest câmp, introduceţi numărul de replici pentru fiecare probă
numărată. Raportul de date va menţiona valoarea medie a replicilor.

keV Energy Regions (Regiuni energetice keV)


Această arie conţine câmpurile Lower Limit (Limita Inferioară) şi Upper
Limit (Limita superioară). Aceste două câmpuri reprezintă limitele de
numărare superioare şi inferioare pentru regiuni A, B şi C – măsurate în
keV.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 99
CAPITOLUL 4

Background CPM Subtraction (Subtract Background)


Bifaţi această căsuţă din fila Count Conditions, pentru a elimina CPM de
fond din toate probele. Valoarea fondului se stabileşte aplicând una
din cele trei metode prezentate mai jos şi se selectează astfel:
 1st Vial (Primul flacon) – Instrumentul numără primul flacon dintr-o
casetă timp de 10 minute sau conform timpului definit în protocol
(respectiv, timpul cel mai lung dintre acestea două), pentru a stabili
valoarea CMP pentru fiecare regiune. Acestea reprezintă valorile
fondului scăzut din fiecare probă în fiecare regiune de analiză.
 IPA (EPI) – Instrumentul scade (deduce) valorile fondului, stabilite în
cursul procedurilor de Calibarare şi de Evaluare a Performanţei
Instrumentului (EPI) (Calibration and Instrument Performance
Assessment (IPA), din totalitatea spectrului probelor. Spectrele
fondului se stochează în timpul acestor proceduri şi sunt
disponibile pentru orice regiune de numărare.
 Notă: GCT nu se aplică în procedura EPI în prezenţa fondului.

 Manual – În câmpul Manual, introduceţi valorile CPM pe care doriţi ca


instrumentul să la scadă din totalitatea spectrului probelor.
 Notă: În analizele cu Etaloane Atenuate, opţiunea de scădere a fondului
din Primul Flacon nu este disponibilă. Scăderea (deducerea) fondului
se aplică numai datelor raporate pentru etaloane atenuate şi nu are
nici un impact asupra spectrului fiecărui etalon. Orice scădere de
fond din analizele DPM se aplică etaloanelor atenuate utilizate la
recalcularea curbei de atenuare în analiza DPM.

Low CPM Threshold (Prag CPM mic)


Selectaţi această căsuţă, pentru a opri de timpuriu numărarea,
dacă activitatea probei este sub pragul specificat. Introduceţi
valorile CPM pentru fiecare regiune de numărare şi opriţi
numărarea, dacă valorile respective nu sunt atinse. Numărarea
probei se opreşte, dacă una din regiuni nu atinge pragurile CPM
minime specificate, în primele 30 de secunde de numărare.

100 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE
2 Sigma % Terminator
Bifaţi această căsuţă, pentru a opri numărarea după achiziţionarea unui
număr de numărări (counts) suficient pentru a obţine o precizie statistică.
Aveţi la dispoziţie următoarele două butoane de opţiune:

Any Region (Orice regiune) – Selectaţi acest buton pentru a introduce


nivelul de acurateţe statistică pentru fiecare regiune (ca valoare
procentuală), care trebuie atins înainte ca numărarea să se termine.
Numărarea se termină în momentul când valoarea Sigma a
oricăreia din regiuni este atinsă. Cu această funcţie puteţi opri
numărarea înainte de expirarea timpului de numărare specificat.
All Regions (Toate regiunile) – Selectaţi acest buton pentru a introduce
nivelul de acurateţe statistică pentru fiecare regiune (ca valoare
procentuală), care trebuie atins înainte ca numărarea să se termine.
Numărarea se termină în momentul când valoarea Sigma a fiecărei
regiuni este atinsă. Cu această funcţie puteţi opri numărarea
înainte de expirarea timpului de numărare specificat.

Schimbările aduse parametrului 2 Sigma % Terminator pentru o


analiză activă se implementează pe loc.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


101
CAPITOLUL 4

Count Corrections (Corecţii de numărare)


Această filă (Figura 4-2) din fereastra Assay Definition vă permite să
definiţi parametri specifici de corectare a numărării pentru o analiză.
 Notă: Câmpurile din fila Count Corrections variază în funcţie de tipul de
analiză definit.

Figura 4-2. Fila Count Corrections (Fereastra Assay Definition).

102 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Static Controller (Controler Static)


Selectaţi această căsuţă pentru a activa dispozitivul de control al
electricităţii statice a instrumentului, conceput să reducă electricitatea
statică provenind de la flaconul conţinând proba. Descărcarea de
electricitate statică poate mări în mod artificial numărul impulsurilor
numărate, prin producerea de impulsuri non-beta. Se recomandă ca
acest dispozitiv să fie activat în majoritatea cazurilor; valoarea lui
implicită este ON. Această recomandare se aplică mai ales în condiţii de
umiditate scăzută (iarna), când flacoanele de plastic se manevrează cu
mănuşi din latex.

Pentru a reduce şi mai mult riscul de generare de descărcări de


electricitate statică:

 Menţineţi umiditatea relativă la un nivel de peste 40%.


 Ştergeţi mănuşile de latex cu şerveţele anti-statice, înainte de a
manevra flacoanele.
 Utilizaţi timerul Pre-count Delay (pagina 99), pentru a temporiza
numărarea probei şi a da timp impulsurilor induse de electricitatea
statică să se disipeze.

 Notă: Controllerul de electricitate statică poate reduce raportul


semnal-zgomot în analizele SPC. Ca atare, Controllerul de
energie statică nu se foloseşte, de regulă. În analizele SPC
este important să utilizaţi tehnicile menţionate mai sus,
pentru a reduce la maximum electricitatea statică.

Luminescence Correction (Corecţie de luminiscență)


Selectaţi această căsuţă pentru a activa funcţia de corectare a
luminiscenţei (luminii). Instrumentul corectează datele astfel încât să ţină
cont de numărările rezultate din luminiscenţa probei. Această funcţie
poate fi opţională; a se vedea tabelul cu modele/opţiuni (Anexa H),
pentru detalii în acest sens.

Colored Samples (Probe colorate)


Bifaţi această căsuţă pentru a activa corecţia de culoare. Instrumentul va
corecta datele în funcţie de atenuarea culorii. De regulă, acest lucru este
necesar în cazul când probele sunt intens colorate.
 Notă: Această căsuţă este disponibilă numai pentru Analizele
DPM care folosesc parametrul SIE/AEC şi modul de
numărare Normal, şi pentru analize care folosesc una din
următoarele grupe de nuclizi: 3H, 14C, or 3H-14C. Căsuţa
Colored Samples nu este disponibilă la modelul de
echipament Quantulus GCT.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


103
CAPITOLUL 4

Heterogeneity Monitor (Monitor de eterogenitate)


Selectaţi această căsuţă pentru a activa dispozitivul care monitorizează şi
semnalizează probele eterogene (ex, probe cu separare de fază). Această
funcţie poate fi opţională; a se vedea tabelul cu modele/opţiuni (Anexa H),
pentru detalii.
 Notă: Această căsuţă este disponibilă numai pentru analizele Single Label
DPM în care se alege parametrul tSIE ca Parametrul de indicare a
atenuării (Quench Indicating Parameter). Sistemul utilizează
parametrul tSIE şi punctul de capăt al spectrului probei, pentru a
determina eterogenitatea probei.

Coincidence Time (Timp de coincidenţă)


In acest câmp, specificaţi timpul (10–200 nanosecunde) cât ambele tuburi
fotomultiplicatoare (TFM) trebuie să detecteze evenimente de scintilaţie.
 Dacă evenimentele apar în coincidenţă (şi în timpul de coincidenţă
specificat), ele sunt considerate evenimente veritabile de
descompunere a probei.
 Dacă evenimentele nu apar în coincindenţă, ele sunt considerate
evenimente aleatoare (de fond) şi nu se numără.
 Notă: Dacă se utilizează scintilatori solizi, este posibil să fie nevoie de o
prelungire a timpului de coincidenţă. Setarea optimă trebuie
determinată empiric.

Delay Before Burst (Temporizare înainte de burst)


În acest câmp, specificaţi intervalul (75–800 nanosecunde) de
temporizare după impulsul iniţial (impuls prompt) înainte ca
detectorul să caute alte impulsuri (impulsuri secundare). Impulsurile
secundare (care apar după impulsul prompt şi intervalul de
temporizare) indică faptul că un eveniment de scintilaţie este cauzat
de fond. Unii scintilatori, cum ar fi PerkinElmer Ultima Gold, produc
impulsuri de descompunere mai lente, care pot necesita timpi de
temporizare mai lungi. Când utilizaţi astfel de scintilatori, prelungiţi
intervalul de temporizare, pentru a obţine eficienţe de numărare ridicate.
Acest aspect este important în cazul când număraţi nuclizi emiţători beta
de energie mare. Setarea implicită a acestui parametru este 75.
 Notă: Acest parametru este accesibil doar în modurile de numărare cu
nivel de sensibilitate ridicat şi viteză de numărare mică.

104 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

GCT (Tehnologie Guard Compensation)


Este o tehnică de reducere a fondurilor prin calcule de eficienţă, aplicată
la evenimente detectate în Guard (Scut), cu următoarele setări:
 High (implicită) – este setarea optimă pentru eliminarea unui număr
maxim de evenimente de fond.
 Low – este o setare mai puţin agresivă de reducere a fondului.
 Off – nicio corecţie GCT a fondului.

 Notă – Dacă folosiţi GTC, trebuie să selectaţi modul de numărare Normal.


Enable PAC (Pulse Amplitude Comparison) (Comparare Amplitudine
Impulsuri)
Selectaţi această căsuţă, pentru a activa opţiunea PAC. Aceasta se
utilizează pentru reducerea fondului prin analizarea amplitudinii
impulsurile de eveniment între detectorii tubului fotomultiplicator al
instrumentului. Valorile rezistenţei sunt cuprinse între 0 – 255, permiţând
ajustarea cantităţi de fond de eliminat.

Half-life Correction (Apply Half-life Correction) (Aplicare corecţe timp


de înjumătăţre)
Această funcţe se utilizează, de regulă, atunci când se lucrează cu nuclizi
cu timp de înjumătăţre scurt;instrumentul corectează numărările
probei pentru dezintegrarea de înjumătăţre a nuclidului (nuclizilor)
număraţ.
Reference Date (Data de referintă) si Reference Time (Ora de referintă) se
utilizează la calculul descompunerii, setările implicite corespunzând cu
începerea analizei.

 Notă: În analizele Quench Standards, activati functia Corectie de timp de
înjumătătire, numai dacă o valoare DPM introdusă în Biblioteca
de Etaloane Atenuate pentru nuclid nu este corectată cu
descompunerea. Dacă valoarea DPM introdusă în bibliotecă
pentru etaloane este corectată cu descompunerea, nu folositi
functia corectie timp de injumătătire.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


105
CAPITOLUL 4

Report Definition (Definire Rapoarte)


Această filă (Figura 4-3) din fereastra Assay Definition vă permite să
personalizati rapoarte.

Figura 4-3. Fila Report Definition (Fereastra Assay Definition).

Report List (Listă Rapoarte)


În această zonă câmp puteti adăuga, redenumi, previzualiza, sterge sau
reseta un raport. Prezentăm mai jos butoanele din această zonă:

Add (Adaugă)
Faceţi click pe acest buton, pentru a defini un raport de analiză nou.
Folosiţi oricare din formatele de rapoarte denumite în listă, pentru
diversele tipuri de generare de rapoarte identificate în fila Report Output
(Generare Rapoarte) (pagina 115). Aveți și posibilitatea de a alege, dacă
doriți, un format diferit pentru fiecare tip de generare de rapoarte
(Imprimantă, Fişier de Date, RS- 232 sau Rich Text Format).

106 PerkinElmer, Inc


ANALIZE

Rename
Faceti click pe acest buton pentru a redenumi un raport. Mai întâi,
selectati un nume de raport, apoi faceti click pe Rename. La apăsarea
butonului Rename, se deschide fereastra Rename Report (Figura 4-4):

Figura 4-4. Fereastra Rename Report.

În căsuta de dialog Report Name, introduceti un nume nou de raport,


apoi faceti click pe OK.

 Notă: Dacă introduceti un nume deja existent sau caractere nevalide (/ \


? “ | < >) , va apărea un mesaj de avertizare.

Preview (Previzualizare)
Faceti click pe acest buton, pentru a vedea versiunea on-screen a unui
raport. Mai întâi, selectati un nume de raport din căsuta Report Name
(Nume Raport), apoi faceti click pe Preview (Previzualizare). Câmpurile
selectate în coloana Use (Utilizează) din zona Report Fields (Câmpuri
Rapoarte) (pagina 107) va apărea în raportul cu informatii generale.
Utilizati functia Previzualizare si ca un instrument interactiv de rafinare a
conţnutului raportului (înainte de a începe un protocol).

Delete (Șterge)
Faceti click pe acest buton, pentru a şterge un raport selectând numele
raportului din lista din căsuţa Report Name, apoi faceţ click pe Delete.

Reset (Resetare)
Faceti click pe acest buton, pentru a restaura lista implicită din zona
Câmpuri Rapoarte pentru raportul selectat. Mai întâi, selectati numele
raportului din lista din căsuta Report Name, apoi faceti click pe Reset.

Report Fields (Câmpuri Rapoarte)


În această zonă puteţi selecta si edita câmpuri de inclus în raport.
Prezentăm în continuare câmpurile/coloanele din această zonă:

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


107
CAPITOLUL 4

Use Column (Coloana Utilizează)


Bifati căsuta din coloana Use, astfel ca în raport să apară câmpul
respectiv.
 Notă: Orice modificare în formatul sau ecuatia câmpurilor personalizate se
va salva la închiderea ferestrei Assay Definition (Definire Analiză) –
indiferent dacă selectati sau nu căsuta Use.

Data Field Column (Coloana Câmp Date)


Această coloană furnizează câmpuri de date predefinite pentru diverse
câmpuri de inclus în rapoarte, inclusiv valori tipice (ex. CPM, DPM,
parametri de atenuare, timp de numărare, calcule statistice etc.).

 Sfat: Dacă instrumentul este configurat cu optiunea Bar Code Reader


(Cititor de coduri de bare), adăugati câmpul de date SMPL_ID
(Sample Name (from Worklist)) la raport, pentru a simplifica
validarea codului de bare. Selectând acest câmp, sistemul va tipări
câte un cod de bare pentru fiecare probă de raportat.

In plus, aveţi posibilitatea de a defini câmpuri personalizate, pentru


raportarea unor calcule sau formate speciale aferente unei aplicaţi. Aceste
câmpuri personalizate se adaugă cu butonul Add (Adaugă) (pagina 109) si
sunt denumite automat Custom1, Custom2 etc., în momentul creării lor.
Aceste câmpuri personalizate pot fi redenumite. Totuşi, dacă un câmp
personalizat este sters, QuantaSmart nu va refolosi titlul respectiv pentru
o analiză.

Format Column (Coloana Format)


Fiecare câmp din această coloană afişează un model de format pentru
proba selectată pentru un câmp asociat. Modelul are rolul de a arăta
numărul de cifre si locurile zecimalelor utilizate la raportarea acestui
câmp. Cifra zero se utilizează pentru a reprezenta o cifră care poate
adopta orice valoare potrivită pentru tipul de câmp respectiv (alfa si/sau
numerică). Pentru a defini un format, faceţ click pe un câmp, pentru a-l
selecta, apoi faceţ click pe butonul Format (pagina 110).

Equation Column (Coloana Ecuaţe)


Fiecare câmp din această coloană afişează o ecuaţe (dacă este
definită).Pentru a introduce o ecuaţie nouă sau a edita o ecuaţe existentă,
selectaţ un câmp, apoi apăsaţ butonul Equation (pagina 111), pentru
afişarea ferestrei Equation. În această fereastră, definiti informaţile care
vor apărea în câmpul selectat.

108 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Add Button (Butonul Adaugă)


Faceti click pe acest buton pentru a adăuga un câmp personalizat nou la
lista de câmpuri de generat disponibile pentru un raport. Aveti
posibilitatea de a defini numele, formatul si conţinutul fiecărui câmp
personalizat creat. Continutul câmpului personalizat poate fi definit fie ca
o valoare specifică, o copie a unui câmp pentru aceeaşi probă sau ca o
formulă, utilizând operanzi aritmetici pe alte valori si/sau constante de
câmp. Definiti doar o operatie per câmp personalizat.
Pentru operatii complexe, creaţi câmpuri personalizate, astfel încât să
generaţi valori intermediare, pe care le puteti apoi combina cu alte
câmpuri personalizate, pentru realizarea rezultatului final. Câmpurile
personalizate calculate nu trebuie neapărat incluse în raportul final, astfel
că puteti, dacă doriti, să ascundeti rezultatele intermediare. Câmpurile
personalizate se stochează cu fiecare raport denumit. Cu toate acestea,
câmpurile personalizate utilizate într-un raport nu vor fi disponibile în
alte rapoarte, chiar dacă se folosesc în una si aceeaşi analiză.

Delete Button (Butonul Șterge)


Faceti click pe acest buton, pentru a omite un câmp personalizat.

 Notă: Un câmp personalizat nu poate fi şters, dacă este menţionat de o


ecuatie într-un alt câmp. Ştergeti sau modificati orice câmp (câmpuri)
care mentioneaza câmpul pe care doriti sa îl stergeti, apoi ştergeti
câmpul dorit.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 109


CAPITOLUL 4

Format Button (Butonul Format)


Cu acest buton puteti să definiti un format pentru raportarea unui câmp
de date selectat. Pentru a defini un format de date, selectati un câmp
marcat spre a fi utilizat în raport (căsuta Use este bifată si faceti click pe
butonul Format . Se va deschide fereastra Format Field (Figura 4-5).

Figura 4-5. Fereastra Format Field.

În câmpul Total Digits, specificati numărul total de cifre pentru un câmp,


reprezentând lătime totală, spaţiu pentru zecimală, spaţiu număr întreg si
spatii libere (spatii inserate înainte de valoare), necesare completării
oricărui spatiu neutilizat. Zecimala (dacă este cazul) nu se numără ca
cifră, în acest scop.
În câmpul Digits to Right of Decimal (Cifre la dreapta zecimalei), definiti
numărul de cifre la dreapta zecimalei.
Pentru câmpurile care ar putea avea ca rezultat numere foarte mari sau
foarte mici, selectati căsuta Scientific Notation (Notație științifică), pentru
raportarea numerelor în Notatie ştiiţifică (a se vedea exemplele de mai jos):

Exemple: 3.123e + 006 este echivalent cu 3.123 x 106 (3,123,000)

3.123e - 003 este echivalent cu 3.123 x 10-3 (0.003123)

După definirea formatului unui câmp, faceti click pe OK pentru a salva


schimbările. Faceti click pe Cancel pentru a iesi din fereastra Format
Câmp fără să salvaţi schimbările.

110 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Equation Button (Butonul Ecuatie)


Apăsati acest buton pentru a introduce o ecuatie care defineste o valoare
raportată de câmpul personalizat selectat. La apăsarea butonului
Equation, se va deschide fereastra Equation (Figura 4-6).

Figura 4-6. Fereastra Equation.

Prezentăm în continuare butoanele si câmpurile din fereastra Equation


(Figura 4-6).
 Reference (Referință) – bifati acest buton de optiune, pentru a
selecta o singură valoare pentru acest câmp personalizat. Valoarea
poate fi o valoare constată sau o valoare introdusă din alt câmp
definit din lista drop-down Field.
 One Operand (Un operand) – Selectati acest buton de optiune pentru a
activa câmpurile Operator si Operand.
Câmpul Operator contine următorii operatori: log (logaritm comun),
exp (logaritm natural invers) si sqrt (rădăcină pătrată).
Câmpul Operand contine o listă de câmpuri de raportare definite
care dau o valoare numerică. Tastaţi o constată numerică (număr
întreg sau un număr cu virgulă mobilă) în acest câmp, sau
selectaţi o înregistrare din lista verticală (drop-down).
 Two Operands (Doi Operanzi)– Bifaţi acest buton de optiune pentru a
selecta două câmpuri de date (operanzi) din listele verticale (drop-
down) de câmpuri de rapoarte definite, si un operator binar, pentru a
efectua calculul dorit.
Câmpul Operand 1 (Operandul 1) contine câmpuri de raportare
definite, care dau o valoare numerică. Nu sunt disponibile
standarde alfabetice sau câmpuri personalizate goale. Tastaţi o
constată numerică (un număr întreg sau un număr în virgulă
mobilă) în acest câmp, sau selectati din lista verticală.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


111
CAPITOLUL 4

Câmpul Operator contine o listă de operatori binari:


+ adunare
- scădere
/ împărtire
* înmulţire
Ca si câmpul Operand 1, câmpul Operand 2 contine câmpuri de
date de raportare definite, care dau o valoare numerică. Nu sunt
disponibile standarde alfabetice sau câmpuri personalizate goale.
Tastaţi o constată numerică (număr întreg sau un număr în
virgulă mobilă) sau selectati o înregistrare din căsuta drop-down.
 Screening (Filtrare)– Faceti click pe acest buton, pentru a activa
câmpurile de filtrare. Selectati o valoare din câmpul Field; această
valoare va fi comparată cu o a doua valoare, care trebuie selectată sau
introdusă la câmpul Field or Value (Câmp sau Valoare), situat în coltul
din dreapta-sus. Valorile calculate, care întrunesc criteriile selectate
(Less Than, Greater Than, or Between) (Mai mică de, Mai mare de sau
Între), vor apărea în raportul ulterior.
 Din câmpul Comparison, selectati un criteriu de comparatie: Mai
mică de, Mai mare de sau Între. Valoarea calculată (sau valorile
căutate) va/vor apărea în raportul ulterior.
Tipurile valorilor din câmpul Bkg depinde de selectia pe care o
faceti în câmpul Background Subtract (pagina 100), fila Count
Conditions (selectati 1st Vial, IPA sau Manual). În câmpul
(câmpurile) Bkg din fereastra Equation, selectati Regiunea
(Regiunile) din care trebuie scăzute valorile reprezentând fond.
Diferenta se inmulteste cu numarul introdus in căsuta adiacentă
din dreapta. Totalul se adaugă apoi la câmpul Field or Value
selectat.
În câmpul Field or Value, introduceti o valoare sau selectati o
valoare din lista verticală. Produsul obţinut din calculul precedent
(Fond Regiune x valoarea introdusă manual) se adună cu câmpul
sau valoarea selectată.
Din câmpul Hit Indicator selectati un un indicator ţintă (hit
indicator) din listă (Low, High, sau In Range), sau tastaţi un
indicator ţintă personalizat. Un indicator ţinta este o rubrică
din raport, utilizată la clasificarea intervalului de valori filtrate.

112 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Report Block Data (Raportare blocuri de date)


Aceste elemente contin seturi de date predeterminate despre sistem,
analiză sau probe. Aceste blocuri de date sunt incluse în rapoarte în
formă tipărită şi în format Rich Text Files (RTF). Celelalte tipuri de
generare de rapoarte —Data Files şi RS-232— NU includ elementele de
blocuri de date selectate.

 Notă: Unele informatii din blocurile de date pot fi incluse şi în rapoartele


generate la RS-232, marcând căsuţele relevante, când alegeţ
tipul de generare la RS-232. Această opţiune nu este comandată
prin mecanismul blocuri de date descris mai sus.

La definirea rapoartelor pentru o analiză, includeţi elemente de bloc de


date şi câmpuri individuale aferente unui anumit element de bloc de
date. De exemplu, dacă măriţi arborele Assay Definition Block, apare o
listă de elemente de date eferente. Selectaţi tot blocul de date sau
includeţi/excludeţi elemente individuale din arbore. La un click pe blocul
de date principal, toate elementele de date din arborele (sau arborii) mărit
(măriţi) se bifează şi se includ automat în raportul în cauză.

Pentru a elimina un element din arbore, măriţi arborele bloc de date şi


debifaţi fiecare element de expus. Un element de bloc de date din raport
este identificat în arbore cu o bifă roşie.
Elementele de bloc de date disponibile includ:
 Assay Definition Block (Bloc de Definire Analiză) (pagina 113)
 Instrument Data Block (Bloc de Date Instrument) (pagina 114)
 IPA Data Block (Bloc de date EPI) (pagina 114)
 Quench Curve Block (pagina 114)
 SpectraView (pagina 114)

Elementele de blocuri de date pot servi si la trimiterea de fişiere către un


dispozitiv extern, via portul de comunicaţii RS-232, în format ASCII.
Datele EPI pot fi transmise prin portul de comunicaţie RS-232, bifând
căsuţa Transmit IPA Data (Transmite Date EPI) din fereastra IPA Definitions
(pagina 151).

Assay Definition Block (Blocul Definire Analiză)


Selectaţi acest element de bloc de date, pentru a include informaţii despre
parametrii utilizaţi la măsurarea unei analize, într-un raport tipărit (sau
RTF). Aceşti parametri includ parametrii definiţi din fila Assay Details
(Detalii Analiză) (pagina 97), fila Count Conditions (Condiţii de Numărare)
(pagina 97) şi fila Count Corrections (Corecţii de numărare) (pagina 102).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


113
CAPITOLUL 4
Instrument Data Block (Bloc de Date Instrument)
Selectaţi acest bloc de date, pentru a include date despre instrument în
rapoarte tipărite (RTF). Acest bloc de date conţine informaţii despre
instrument şi software.

Blocul Instrument Data Block conţine următoarele cuvinte-cheie şi valori.

IPA Data Block (Bloc de Date EPI)


Selectati acest element de bloc de date, pentru a include informaţii din
ultimul set de date EPI achiziţionate, în rapoarte tipărite (şi fişiere RTF).
Acest element de bloc de date conţine informaţii despre eficienţă, fonduri,
cifre de merit şi valori Chi-pătrat, pentru performanţa sistemului în
prezenţa Tritiului şi a 14C.

Quench Curve Block (Blocul Curbă de Atenuare)


Selectaţi acest bloc de date, pentru a include o reprezentare grafică a unei
curbe de atenuare asociată cu o analiză DPM.

SpectraView
Selectaţi acest element de bloc de date, pentru a tipări o reprezentare
grafică a spectrului pentru fiecare probă.

Report Field Order (Ordine Câmp Raportat)


Această zonă afişează ordinea/formatul în care câmpurile de rapoarte vor
fi editate. Câmpurile evidenţiate cu galben nu încap pe un singur rând al
probei, la tipărirea raportului; de aceea, aceste câmpuri se continuă pe
un al doilea rând, în rapoartele tipărite şi RTF.
Fereastra de generare date nu împarte câmpul pe mai multe rânduri, pe
ecran. Această notă este doar un indiciu despre cum vor fi formatate
rândurile simple în rapoartele tipărite.

Report Options (Optiuni Format de Rapoarte)


Această zonă conţine opţiuni cu ajutorul cărora puteţi modifica aspectul
unui raport tipărit:
 Sample Line Spacing – Selectaţi spaţierea necesară între rândurile
fiecărui raport: spaţiere la un rând (Single spacing), la un rând şi
jumătate (1.5 Lines of spacing) sau la două rânduri (Double spacing).
 Point Size – Selectaţi mărimea fiecărui caracter tipărit din raport:10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
 Highlight screening sample hits – Bifaţi această căsuţă, ca să tipăriţi
marcherii de filtrare ai probei (screening sample hits) cu caractere aldine
în raport.

Report Field Order (Ordinea câmpurilor raportate)


Cu acest buton mutaţi câmpul selectat la stânga.
Cu acest buton mutaţi câmpul selectat la dreapta.

114 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Report Output (Generare Rapoarte)


În această filă (Figura 4-7) din fereastra Assay Definition (Definire
Analiză), pentru a personaliza tipul de generare a unui raport.

Figura 4-7. Fila Report Output (Fereastra Assay Definition).

Report List (Listă Rapoarte)


Această regiune vă permite să selectaţi un raport denumit, spre a fi
generat.

Printed Report (Print Report) (Tipărire Rapoarte)


Bifaţi această căsuţă pentru a trimite raportul selectat la o imprimantă.
Datele de analiză se vor tipări în momentul încheierii unui ciclu de
numărare din cadrul analizei.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 115
CAPITOLUL 4

Text Data Files (Generate Text Files) (Generare fişiere text)


Bifaţi această căsuţă pentru a activa câmpuri care vă permit să generaţi
datele ca fişiere text de un anumit tip. Specificaţi tipul de fişier şi alte
setări ale fişierului de date, cu ajutorul următoarelor câmpuri:

File Type (Tip Fişier)


QuantaSmart salvează automat date pentru uz intern şi pentru
Reluare (dacă există această funcţie) sub formă de fişiere de Rezultate
datate. Aceste fişiere sunt separate de fişierele de date definite în fila
Report Output. Fişierul de date din fila Report Output furnizează date de
numărare către alte programe sau echipamente de arhivare. Selectaţi
tipul de fişier ASCII pentru acest fişier de date auxiliar, utilizând lista
drop-down File Type (Tip Fişier). Câmpurile de date incluse în fişier se
definesc prin selectări executate în fila Report Definition (pagina 106).
Lista de mai jos prezintă opţiunile existente în câmpul File Type:

Auto Incrementing – Cu această opţiune, QuantaSmart denumeşte


fişierul, crescând automat o extensie numerică a acestuia, la fiecare
generarea a fişierului. Astfel, se împiedică suprascrierea datelor de la
o rulare la alta.
 Delimited Text – Cu această opţiune, QuantaSmart generează date
ca text ASCII delimitat. Dacă se introduce o extensie numerică,
această opţiune este identică cu opţiunea Auto Incrementing descrisă
mai sus.
 Excel – Cu această opţiune, QuantaSmart generează date compatibile
cu
Microsoft® Excel.
Lotus – Cu această opţiune, QuantaSmart generează date
compatibile cu Lotus® 1-2-3.
 Notă: Acest delimitator este definit cu Microsoft® Windows O/S,
în fereastra Regional and Language Options din Windows Control
Panel. După ce aţi deschis fereastra Regional and Language
Options, faceţi click pe butonul Customize şi accesaţi câmpul List
Separator din fila Numbers.

File Name (Nume Fişier)


În acest câmp puteţi denumi fişiere de date. Dacă selectaţi tipul Delimited
Text , introduceţi orice extensie de fişier, ca numele fişierului. Toate
celelalte tipuri de fişiere utilizează extensii predefinite bazate pe convenţii.
Extensiile predefinite sunt:

Auto Incrementing – ### (incrementare numerică)


 Delimited Text – .txt (implicită, selectată de utilizator)
 Excel – .csv
 Lotus – .wks


116 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE
Output Per Sample and/or Average (Generare Per Probă şi/sau Medie)
Bifaţi aceste căsuţe pentru a indica un tip de date de inclus în raportul
generat:

Average permite ca un fişier de date să conţină câte un rând de date


pentru fiecare linie de date medii din fereastra generare.
Sample permite ca un fişier de date să conţină un rând de date
pentru fiecare linie de date de probă din fereastra generare.
Bifând ambele căsute, Sample şi Average, fişierului de date va
conţine un rând de date pentru fiecare linie de date medii şi un rând
de date pentru fiecare linie de date despre probă.

Include Column Header (Include Antet Coloană)


Bifaţi această căsuţă, pentru a include antete la începutul unui fişier de
date, pentru fiecare câmp de date.

Include Assay Definition Block Data (Include Bloc de Date Definire


Analiză)
Selectaţi această căsuţă pentru a include informaţiile tip Bloc de Date
într-un fişier de date de generat.

RS-232 Data (Date RS-232)


Send Data Using RS-232 (Transmitere date prin portul ES-232)
Bifaţi această căsuţă pentru a activa câmpurile din zona RS-232 a filei
Report
Output. Cu aceste câmpuri puteţi transmite rânduri (linii) de date despre
probe via portul RS-232. A se vedea secţiunea RS-232 din Anexa B,
pentru configurările portului serial. Specificaţi datele de includere a
setărilor pentru transmisia de date prin portul RS-232, cu următoarele
câmpuri:

Group Output Per Sample and/or Average


Bifaţi această căsuţă pentru ca QuantaSmart să transmită o linie de date
pentru fiecare rând de date medii din fereastra de generare. Selectaţi
Output Per Sample pentru a permite QuantaSmart să transmită o rând de
date pentru fiecare linie de date de probă dintr-o fereastră de generare;
opţiunea implicită este Sample.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
117
CAPITOLUL 4

Additional Data (Date suplimentare)


Selectaţi o căsuţă corespunzătoare, pentru a include informaţii
suplimentare în generarea RS-232. Selectaţi orice combinaţie din
următoarele trei elemente de date, după preferinţă:
 Protocol Data – Bifaţi această căsuţă pentru a transmite informaţii
despre protocol odată cu datele. Aceste informaţii, dacă sunt
selectate, se transmit imediat înainte de raportarea primelor date
despre probe.
 Spectrum Data – Bifaţi această căsuţă pentru a transmite informaţii
despre spectru odată cu datele. Aceste informaţii, dacă sunt
selectate, se transmit imediat după ultimele date raportate pentru o
analiză.
Column Header – Bifaţi această căsuţă pentru a transmite antete de
coloane odată cu datele. Antetele de coloană, dacă sunt selectate,
apar imediat înainte de primele date despre probele din analiză,
pentru a identifica ordinea câmpurilor din datele transmise.

Alternate Data Formats (Formate alternative de raportare date)


Selectaţi o căsuţă pentru un format RS-232 alternativ. Puteţi emuala
formatul dintr-un instrument Tri-Carb model 2100/2300 sau Tri-Carb
model 2500/2700. Dacă nu emulaţi niciunul din aceste formate
alternative, datele RS-232 vor apărea în formatul definit cu opţiunea
Report Definition selectată. Aveţi posibilitatea de alege să nu emulţi
ambele formate de date alternative simultan.

Rich Text File (RTF)


Bifaţi această căsuţă pentru ca programul QuantaSmart să genereze un
fişier RTF cu conţinuturile ferestrei output. Dacă bifaţi căsuţa RTF,
introduceţi un nume de fişier în câmpul File Name. QuantaSmart va
aloca automat o extensie .rtf; fişierul RTF este, în esenţă, o copie a
ferestrei output (generare).
 Notă: Orice nume introdus în câmpul File Name se păstrează ca atare,
dacă nu îl schimbaţi. Numele va apărea inactivat (estompat), dacă nu
bifaţi căsuţa Rich Text File.

Run Application
Bifaţi această căsuţă pentru a utiliza funcţia Tandem Processing
(procesare în Tandem), care permite instrumentului să analizeze probe, să
execute reduceri de date complexe şi să transfere automat date la un
program de aplicaţie.
Activând această funcţie veţi face ca un program extern să proceseze în
continuare date. Dacă introduceţi informaţii în oricare din câmpurile din
zona Run Application a ferestrei, dar nu bifaţi căsuţa Run Application,
informaţiile vor fi reţinute, dar vor fi inactive (estompate - “grayed
out”).
Prezentăm mai jos câmpurile din fereastra Run Application:
118 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Application (Aplicaţie)
Când selectaţi această căsuţă, introduceţi un nume şi o locaţie pentru
aplicaţia Procesare în Tandem de rulat. Dacă este necesar, folosiţi butonul
din dreptul câmpului, pentru a localiza aplicaţia.

Data File (Fişier de Date)


Din acest câmp, selectaţi un tip de fişier de date pentru aplicaţia Tandem
Processing de procesat. Numele de fişier corespunzător se transferă
aplicaţiei ca un parametru tip linie de comandă: următoarele opţiuni
sunt disponibile în câmpul Data File:
Data File – Selectaţi această opţiune pentru a utiliza fişierul definit în
zona Data File.
None – Selectaţi această opţiune, atunci când nu se identifică nici un
fişier de date specific de utilizat.
RTF File – Selectaţi această opţiune pentru a utiliza fişierul definit în
zona Rich Text File.

Run After Each Batch, Cycle, or Sample (Rulaţi după fiecare lot, ciclu sau
probă)
Selectaţi unul din butoanele de opţiune pentru a specifica când anume să
ruleze aplicaţia:
 Batch (Lot) – Selectaţi acest buton pentru a rula aplicaţia o singură
dată la sfârşitul protocolului.
 Cycle (Ciclu) – Selectaţi acest buton pentru a rula aplicaţia la sfârşitul
fiecărui ciclu.
 Notă: Această opţiune nu se aplică cu funcţia Tandem Processing în modul
Reluare.
 Sample (Probă) – Selectaţi acest buton pentru a rula aplicaţia după
fiecare probă.
 Notă: De fiecare dată când rulaţi aplicaţia, aceasta trebuie încărcată în
memorie. Pe cât posibil, rulaţi aplicaţia după un lot sau un ciclu,
deoarece eficienţa este mai mare decât dacă o rulaţi după fiecare
probă.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 119
CAPITOLUL 4

Special Files (Fişiere speciale)


Din această filă (Figura 4-8) din fereastra Assay Definition puteţi să
selectaţi şi să configuraţi informaţiile referitoare la fişierele pertinente
pentru o analiză.

Figura 4-8. Fila Special Files (Fereastra Assay Definition).

120 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Composite Spectra File (Generate Spectra File) Fişier spectru


combinat ( Generare fişier spectru)
Bifaţi această căsuţă pentru ca programul QuantaSmart să genereze un
fişier ASCII de spectru combinat, conţinând toate probele numărate
în analiză. Spectrul fiecărei probe este anexat la sfârşitul acestui
fişier compus, pe măsură ce este numărat, pentru a furniza date
despre toate probele.

Formatul fişierului de date este similar cu cel creat pentru fişierele de


spectru individuale (menţionate mai jos), cu parametrii de numărare
pentru o singură probă într-un antet şi cu datele de canal listate serial
după aceasta. Numărul protocolului, numărul probei şi valoarea de
repetare a probei preced fiecare antet de parametru, pentru a identifica
spectrele fiecărei probe din cadrul unui fişier.

In fişierul File Name, introduceţi un nume de fişier. Fişierul de spectre


compus se va crea pe calea Output Data Path (Raw Data Path for Replay
dacă este utilizat din Replay) identificată în fereastra Data Paths (pagina
54).
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 121
CAPITOLUL 4
Individual Sample Spectrum Files (Generate Sample Spectrum Files)
Fişiere spectru probă individuală (generare fiţiere spectru probă)
Dacă rulaţi o aplicaţie Tandem Processing (Procesare în Tandem) care
necesită fişiere de spectru, bifaţi această căsuţă pentru a crea fişiere de
date de spectru pentru fiecare probă, în directorul Output Data Path,
pentru analiza respectivă. Un fişier de spectru este un fişier text ASCII,
conţinând date spectrale despre o singură probă (se creează un fişier
separat pentru fiecare probă). Datele de spectru se raportează în
incremente keV 0,5 – până la cel mai înalt punct de capăt al regiunilor
în curs de numărare (se raportează un canal per linie).

Câmpul File Name afişează structura numelui fişierului de date, astfel:


Assay_S####_R##_YYYYMMDD_HHMM.Spectrum

Fişierele de date de spectru se creează cu un nume de fişier care


corespunde următoarelor structuri:
Beta Spectrum Files (Fişuere spectru Beta)

Exemplu: 3HCPM_20040511_1024_S0001_R01.Spectrum

 3HCPM = nume analiză


 20040511 = an/lună/zi
 1024 = oră/minut
 S0001 = număr probă
 R01= număr de repetare probă
 .Spectrum = extensie fişier

Alpha Spectrum Files (Alpha/Beta Assay) Fişiere Spectru Alfa


(Analiză Alfa/Beta)

Exemplu: 3HCPM_20040511_1024_S0001_R01_A.Spectrum

 Aceeaşi convenţie ca Beta cu sufixul _A.

Fişiere Spectru Guard (Doar Quantulus GCT)

Exemplu: 3HCPM_20040511_1024_S0001_R01_G.Spectrum

 Aceeaşi convenţie ca Beta cu sufixul _G.

Easy View Format (Format vizualizare uşoară)

Exemple: 3HCPM_20040511_1024_S0001_R01.Spectrum.001;
3HCPM_20040511_1024_S0001_R01_A.Spectrum.001;
3HCPM_20040511_1024_S0001_R01_G.Spectrum.001

 Acelaşi format ca Beta, Alpha şi guard cu sufixul “.001”


122 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Fişierul Spectrum Data conţine următoarele cuvinte-cheie şi valori.

Cuvinte cheie Valori


CTIME Timp de numărare probă definit în protocol
TSIE Parametru indicare atenuare definit în
protocol

LLA Limită numărare inferioară Regiunea A


ULA Limită de numărare superioară Regiunea A
LLB Limită de numărare inferioară Regiunea B
ULB Limită de numărare superioară Regiunea B
LLC Limită de numărare inferioară Regiunea C
ULC Limită de numărare inferioară Regiunea C
COIN_TIME Timp de coincidenţă definit în protocol
DELAY_BEFORE_BURST Temporiz. înainte de burst def. în protocol
COUNT_MODE Mode de numărare definit în protocol
COMMENTS Observaţii
COUNTS Listă numărări/canal (un canal per line)

IPA Data File (Generate IRA Data File) Fişier de date IPA (Generare
fişier de date IRA)
Bifaţi această căsuţă pentru ca programul QuantaSmart să genereze un
fişier de date EPI conţinând valorile cele mai recente ale parametrului EPI.
În câmpul File Name, introduceţi un nume de fişier.

Additional Files (Prot.dat File) Fişiere suplimentare (Fişier Prot.dat)


Bifaţi această căsuţă pentru ca programul QuantaSmart să genereze un
fişier Prot.dat cu informaţii referitoare la protocol. Fişierul Prot.dat
este un fişier de date ASCII conţinând informaţii pentru un protocol.
Fişierul Prot.dat conţine următoarele cuvinte cheie şi valori.

Cuvinte cheie Valori


P# Număr protocol
DATE Data când a fost executat protocolul
TIME Ora când a fost executat protocolul
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 123
CAPITOLUL 4

Cuvinte cheie Valori


COUNTFILE Nume fişier cu date de numărare în format ASCII
FILEPATH Drive and director cu fişier date numărare
PROTNAME Nume protocol
SN1UNK Număr de probă al primei necunoscute
CTIME Timp de numărare definit în protocol
DATAMODE Modul Date definit în protocol
AVG/SMPL Date probă individuală sau medii replicate
NUCA Nuclid selectat pentru Regiunea A
NUCB Nuclid selectat pentru Regiunea B
LLA Limită de numărare inferioară pentru Regiunea A
ULA Limită de numărare superioară pentru Regiunea A
LLB Limită de numărare inferioară pentru Regiunea B
ULB Limită de numărare superioară pentru Regiunea B
LLC Limită de numărare inferioară pentru Regiunea C
ULC Limită de numărare superioară pentru Regiunea C
#/VIALR # Runde de numărare a unei probe în detector

#/SMPL Număr de replicări per probă


ULD ID utilizator introdus în protocol
ADDLHEAD Titlu suplimentar introdus în protocol
\EOF End-of-File (Sfârşit fişier)

Additional Files (2000CA.dat File) Fişiere suplimentare (Fişier


2000CA.dat)
Bifaţi această căsuţă pentru ca QuantaSmart să genereze un fişier
2000CA.dat – un fişier text ASCII delimitat cu virgulă, incluzând
informaţii despre un protocol.

124 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Worklist (Listă de lucru)


Această filă (Figura 4-9) din fereastra Assay Definition vă permite să
desemnaţi numere de Identificare Pozitivă (PID #) şi nume de probe
corespunzătoare cu numerele probelor astfel cum apar în raportul tipărit
sau electronic. Din această filă puteţi crea o Bibliotecă de Liste de Probe
(Sample List Library), conţinând cele mai frecvent utilizate nume de
probe.
 Notă: In Lista de lucru fiecare flacon are un nume unic, pentru a garanta
că fiecare flacon dintr-un grup de probe are un ID unic.
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.

Figura 4-9. Fila Worklist (Fereastra Assay Definition).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


125
CAPITOLUL 4
Sample # (#Probă)
Numărul listat în acest câmp reprezintă numărul probei, astfel cum apare
pe raportul tipărit sau electronic. Numerele probei (Sample #) este locaţia
fizică a unui flacon de probă în casetă. De exemplu, Poziţia 1 în casetă
corespunde cu Proba # 1 din Lista de lucru.

PID#
Acest câmp conţine Numărul de Identificare Pozitivă (a Probei) (PID#). În
acest câmp, introduceţi numărul casetei (marcat la capătul fiecărei casete)
în care este aşezată fiecare probă. Poziţia 1 din casetă corespunde cu
Proba #1 din Lista de lucru.

 Notă: Dacă există un loc gol în casetă, poziţia corespunzătoare din Lista
de lucru trebuie lăsată liberă.

Sample Name (Nume Probă)


În acest câmp, introduceţi un nume pentru fiecare probă numerotată
(maximum de caractere = 25).
Dacă aparatul dvs. Tri-Carb este dotat cu opţiunea Cititor de cod de bare,
puteţi proceda după cum urmează:
Introduceţi un cod de bare pentru probă în câmpul Sample Name
(Nume Probă) din fila Worklist (Listă de lucru).
Apoi, dacă opţiunea Validate Bar Code against worklist (Validează
Codul de bare în raport cu lista de lucru) este selectată în fila Assay
Details (Detalii Analiză) (pagina 131), softul va proceda la verificarea
încrucişată a codurilor de bare citite, prin confruntare cu cele
introduse manual în Lista de lucru.
Adăugaţi codul de bare al unei probe în Lista de lucru. Selectaţi
butonul de opţiune Add Bar Code to worklist (Adaugă Cod de bare la
lista de lucru) din fila Assay Details (pagina 131) pentru a adăuga
codurile de bare la Lista de lucru, pe măsură ce sunt scanate. Cu
funcţia Replay (Redare), codul de bare scanat va anula numele din
câmpul Sample Name (Nume Probă), în cazul când s-a introdus
numele probei.
 Sfat: Pentru simplificarea validării codului de bare, adăugaţi câmpul de
date SMPL_ID (Sample Name (from Worklist)) din fila Report
Definition (Definire Raport) la raport. Selectând acest câmp,
programul va tipări codul de bare pentru fiecare probă enumerată în
raport.

Insert Row (Inserează Rând)


Faceţi click pe acest buton pentru a adăuga un rând gol la tabelul Sample
Order (Ordine Probe).

Delete Row (Şterge Rând)


Faceţi click pe acest buton pentru a şterge rândurile selectate din tabelul
Sample Order.
126 PerkinElmer, Inc.
ANALIZE

Delete All (Şterge toate)


Faceţi click pe acest buton pentru a şterge toate rândurile din tabelul
Sample Order.

Sample Library (Bibliotecă Probe)


Faceţi click pe acest buton pentru a afişa fereastra Sample Library
(Bibliotecă Probe). Această fereastră serveşte la crearea de liste cu cele mai
des utilizate nume de probe, pentru Biblioteca de liste de probe.

Import Worklist (Importare Listă de lucru)


Numele ID ale probelor, salvate în format ASCII, pot fi importate în fila
Worklist. Apăsaţi butonul Import Worklist pentru a importa o Listă de
lucru; se va deschide fereastra Import Worklist. Selectaţi fişierul pe care
doriţi să-l importaţi ca Listă de lucru, apoi apăsaţi butonul Open.

About the Imported File (Despre Fişierul Importat)


Fişierul trebuie să aibă antetul scris cu exact acelaşi tip de litere şi cu
aceeaşi punctuaţie ca în figura 4-10. Acesta este formatul utilizat de
funcţia Export Worklist (Exportă Listă de lucru).

Exact Text String; Exact Case Required


Sample 1 PID
Sample 1 Name
Sample 2 PID
Sample 2 Name
Sample 3 PID
Sample 3 Name

Figura 4-10. Exemplu de Fişier de Listă de lucru importat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 127


CAPITOLUL 4

Fişierul descris în Figura 4-10 va arăta ca fişierul descris în Figura 4-11,


după importarea în fila Worklist.

Figura 4-11. Listă de lucru importată (Model).

128 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE

Export Worklist (Exportare Listă de lucru)


Numele ID ale probelor pot fi exportate din fila Worklist, pentru a fi
utilizate în viitor. Toate fişierele exportate se vor salva în format ASCII.
Apăsaţi butonul Export Worklist, pentru a exporta o Listă de lucru; se va
deschide fereastra Export Worklist. Introduceţi un nume pentru Lista de
lucru, apoi apăsaţi pe Save.
Fişierul Listă de lucru exportat se salvează în formatul obligatoriu
prezentat în Figura 4-10, spre a fi utilizat ulterior. Folosiţi funcţia Import
Worklist (Importă Listă de lucru), pentru a refolosi Lista de lucru
exportată (dacă doriţi).
 Notă: Folderul implicit pentru exportarea Listelor de lucru este folderul
BIBLIOTECI. Listele de lucru pot fi salvate şi în alte foldere, după
caz.

Print Worklist (Tipărire Listă de lucru)


Faceţi click pe acest buton pentru a tipări o Listă de lucru.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
129
CAPITOLUL 4

Assay Details (Detalii Analiză)


În această filă, Figura 4-12, din fereastra Assay Definition (Definire
analiză) puteţi defini în detaliu parametrii specifici unei analize.

Figura 4-12 Fila Assay Details (Figura Assay Definition).

Assay Type (Tip de analiză)


Acest câmp afişează tipul de analiză selectat din fereastra Select Assay
Type (Selectează tip de analiză) (Figura 3-12, pagina 53). A se vedea
pagina 83 pentru informaţii despre diferitle tipuri de analiză.

Author (Autor)
In acest câmp, introduceţi numele sau un alt element de identificare a
autorului analizei. Completarea acestui câmp este opţională.

130 PerkinElmer, Inc.


ANALIZE
Assay Description (Descriere analiză)
În acest câmp, introduceţi informaţii descriptive despre analiză.
Completarea acestui câmp este opţională.
Date Created (Data creării)
Acest câmp afişează data creării analizei.
Date Modified (Data modificării)
Acest câmp afişează data ultimei modificări a analizei.
Lock Assay (Blocare analiză)
Bifaţi această căsuţă, pentru a restricţiona funcţiile de editare a analizei;
tastaţi o parolă în câmpul Password.
Password (Parolă)
În câmpul Password, introduceţi o parolă pentru a restricţiona funcţiile
de editare a analizei. Selectaţi căsuţa Lock Assay, înainte de a
introduce o parolă în acest câmp.
Barcode Settings (Setări cod de bare)
Această regiune conţine parametrii pentru cititorul de coduri de bare.
Pentru ca aceste câmpuri să fie active (nu estompate), cititorul de coduri
de bare trebuie, mai întâi, activat în fereastra Bar Code Scanner
Configuration (Configurare Scanner Cod de bare) (pagina 70). Prezentăm
mai jos setările din zona Barcode Settings:
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de modele/funcţii
(Anexa H), pentru detalii.
 Scan Bar Codes for this assay (Scanează coduri de bare pentru această
analiză) – Bifaţi această căsuţă pentru a scana coduri de bare în
timpul analizei. În caz contrar, codurile de bare nu vor fi citite pentru
analiza respectivă. Dacă această căsuţă este estompată (inactivată),
înseamnă că cititorul de cod de bare nu este activat în fereastra Bar
Code Scanner Configuration (pagina 70).
Add Bar Code to worklist (Adaugă Cod de bare la lista de lucru) –
Selectaţi acest buton de opţiune pentru a adăuga automat
cod(coduri) de bare la Lista de lucru. La selectarea acestei opţiuni,
căsuţa Save Bar Code to file (Salvează Cod de bare la fişier) este
activă (nu estompată), pentru a fi bifată.
 Validate Bar Code against worklist (Validează Cod de bare faţă de lista
de lucru) – Selectaţi acest buton de opţiune pentru verificarea
încrucişată a codurilor de bare citite cu cele introduse manual în
Lista de lucru. Toate codurile de bare scanate trebuie să corespundă
cu cele introduse în Lista de lucru.
 Save Bar Code to file (Salvează Code de bare în fişier) – Această căsuţă
se activează la selectarea butonului de opţiune Add Bar Code to
worklist (Adaugă Code de bare la lista de lucru). Când faceţi click pe
această căsuţă, specificaţi şi fişierul în care se va salva codul de
bare. Faceți click pe butonul Browse pentru a naviga la fişierul
specificat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


131
Capitolul 5

Biblioteci

Informațiile despre radionuclizi se stochează în Biblioteca de Nuclizi


(Nuclide Library), formată din Biblioteca de Etaloane Atenuate și
Biblioteca de Nuclizi de Probe. Dacă instrumentul dvs. este dotat cu
opțiunea Discriminare Alpha/Beta, programul va include şi o Bibliotecă
de Etaloane Alpha/Beta și o Bibliotecă de Nuclizi Alpha/Beta.

Biblioteca de Etaloane Atenuate conține seturi atenuate – fiecare


conținând etaloane atenuate individuale. Datele din biblioteca de etaloane
atenuate servesc la realizarea curbelor de atenuare necesare efectării
calculelor din cadrul analizelor. Etaloanele atenuate (Quench Standards)
se măsoară o singură dată și totalitatea spectrului pentru fiecare etalon se
stochează independent de informațiile referitoare la analiză. Aceasta vă
permite să selectaţi și să utilizaţi același set de atenuare într-o diversitate
de analize și să realizţi o curbă de atenuare pentru fiecare probă în parte,
la momentul numărării acesteia.

Biblioteca Nuclizilor de Probe (Sample Nuclides Library) vă permite să


specificați și să salvați numele nuclizilor, limitele regiunii de numărare și
seturile de etaloane de atenuare pentru radionuclizii din probă. Puteţi
defini maximum trei nuclizi pentru fiecare intrare, ca suport pentru
numărarea mai multor nuclizi. Parametrii nuclizilor probei se stabilesc, de
regulă, în cadrul procesului de definire a analizei şi pot fi editaţi.

Bibliotecile de Etaloane Alpha/Beta și de Nuclizi Alpha/Beta se folosesc în


același mod ca și Bibliotecile de Etaloane de Atenuare şi de Nuclizi de
Probe. Informațiile stocate în aceste biblioteci sunt relevante doar pentru
analize Alpha/Beta, în care atât radionuclidul care emite particule alfa,
cât şi radionuclidul care emite particule beta sunt cuantificaţi
independent în acelaşi flacon.

133
CAPITOLUL 5

Sample Nuclides Library (Bibliotecă de Nuclizi de Probe)


În această fereastră (Figura 5-1) puteţi introduce informaţii în (şi extrage
informaţii din) Biblioteca de Nuclizi de Probe. Pentru a accesa această
bibliotecă, selectaţi BIBLIOTECI | Sample Nuclides, din bara de meniu.

Figura 5-1. Fereastra Sample Nuclides.

La efectuarea analizelor, utilizaţi Biblioteca de Nuclizi de Probe, pentru a


defini şi salva numele nuclizilor şi limitele regiunilor de numărare pentru
radionuclizi. Selectaţi un set de atenuare pentru fiecare nuclid de probă,
utilizând butoanele Quench Set, din această fereastră (Figura 5-1).
În fila Replay (pagina 181), utilizaţi Sample Nuclide Library (Biblioteca de
Nuclizi de Probe), ca să selectaţi un radionuclid pentru reanalizarea
datelor probei.
 Notă: Câmpurile activate în fereastra Sample Nuclides diferă în funcţie de
locurile din software de unde sunt accesate. Lista de nuclizi afişată
depinde de tipul analizei, de nuclid şi de numărul de seturi atenuate
asociate nuclidului.

134 PerkinElmer, Inc.


BIBLIOTECI
Tabelul de mai jos descrie coloanele/câmpurile din tabelul Sample
Nuclides
(Figura 5-1).

Coloană/Câmp Descriere
Nuclide Name În această coloană a ferestrei Sample Nuclides (Figura 5-1),
selectaţi
nuclidul (nuclizii) pentru analiză, apoi apăsaţi OK. Pentru a defini
un alt nuclid, apăsaţi butonul Add şi tastaţi numele nuclidului
de numărat. Definiţi parametrii în câmpurile afişate pe rândul
nou creat în tabel, apoi apăsaţi OK. Ca să ştergeţi un nuclid din
listă, selectaţi nuclidul, apăsaţi butonul Delete, apoi butonul
OK.

A: LL Acest câmp reprezintă limita de numărare inferioară pentru


Regiunea
A, măsurată în keV.
A: UL Acest câmp reprezintă limita de numărare superioară pentru
Regiunea A, măsurată în keV

A: Half-life Acest câmp reprezintă timpul de înjumătăţire a Nuclidului A.


A: Units Acest câmp reprezintă unităţile de timp de înjumătăţire Nuclidul
A.
B: LL Acest câmp limita de numărare inferioară pentru Regiunea B,
măsurată în keV.
B: UL Acest câmp reprezintă limita de numărare superioară pentru
Regiunea B, măsurată în keV.

B: Half-life Acest câmp reprezintă timpul de înjumătăţire a Nuclidului B.


B: Units Acest câmp reprezintă unităţile de timp de înjumătăţire Nuclid B.
C: LL Acest câmp limita de numărare inferioară pentru Regiunea C,
Măsurată în keV.
C: UL Acest câmp reprezintă limita de numărare superioară pentru
Regiunea C, măsurată în keV.

C: Half-life Acest câmp reprezintă timpul de înjumătăţire a Nuclidului C.


C: Units Acest câmp reprezintă unităţile de timp de înjumătăţire Nuclid C.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 135
CAPITOLUL 5

Coloană/Câmp Descriere
Quench Set: Low, Selectaţi un set atenuat, apăsând unul sau mai multe butoane
set atenuat.
Mid, High Selectaţi Quench Set: Low, dacă număraţi un nuclid într-o
regiune de numărare;
Selectaţi Quench Set: Mid , dacă număraţi doi nuclizi în două
regiuni de numărare;
Selectaţi Quench Set: High, dacă număraţi trei nuclizi în trei
regiuni de numărare.
Cu un click pe butonul Quench Set, se deschide fereastra Quench
Standards. În această fereastră, selectaţi un nume de set de
etaloane atenuate, de utilizat la calcularea valorilor DPM.
Numele seturilor selectate apar pe butoanele Quench Set din
fereastra Sample Nuclides.
Notă: În funcţie de opţiunile DPM instalate, este posibil să nu aveţi
acces la toate cele trei seturi de atenuare.

Count Mode Câmpurile din această coloană au doar rol de afişare. Fiecare
câmp reprezintă modul de numărare utilizat pentru etaloanele
atenuate definite în analiza cu Etaloane Atenuate. Modurile de
numărare sunt Normal, Sensibilitate Mare, Nivel Scăzut şi Nivel
Ultra Scăzut.
Notă: Modul de numărare se asociază cu Etaloanele Atenuate
utilizate în analize DPM, în momentul asocierii setului (seturilor)
atenuate cu nuclizi din probe.
Prezentăm în continuare butoanele din fereastra Sample Nuclides
(Figura 5-1).

Add (Adaugă)
Faceţi click pe acest buton, pentru a adăuga un rând la tabel, apoi
introduceţi numele noului nuclid.
Introduceţi manual regiunile A, B şi C.

Delete (Şterge)
Faceţi click pe acest buton pentru a şterge o înregistrare selectată din
tabel.

Clear Quench Sets (Eliberare Seturi Atenuare)


Faceţi click pe acest buton pentru a decupla toate seturile atenuate
cuplate la un nuclid de probă selectat.
Pentru a decupla un set de etaloane atenuate de un nuclid de probă,
faceţi click dreapta pe butonul Quench Set corespunzător, din tabelul
Sample Nuclides (Figura 5-1), şi apoi faceţi click pe Clear Quench Sets.
Comment (Comentarii)
Faceţi click pe acest buton, pentru a insera comentarii descriptive.
136 PerkinElmer, Inc.
BIBLIOTECI

Quench Standards Library (Biblioteca de Etaloane Atenuate)


În această fereastră (Figura 5-2) aveţi posibilitatea de a introduce
informaţii în/extrage informaţii din Quench Standards Library. Pentru
accesarea acestei Biblioteci, selectaţi BIBLIOTECI | Quench Standards din
bara de meniu.

Figura 5-2. Fereastra Quench Standards.

Datele de seturi de atenuare servesc la realizarea curbelor de atenuare


destinate determinării valorilor DPM în analizele DPM. Folosiţi Quench
Standards Library pentru a defini şi salva un nume, valoarea maximă
a energiei şi numărul de etaloane pentru fiecare set de atenuare,
pentru analizele Quench Standards. Etaloanele de atenuare se numără
o dată şi totalitatea spectrului pentru fiecare etalon de atenuare se
stochează în Biblioteca de Etaloane de Atenuare, ceea ce vă permite să
alegeţi şi să folosiţi acelaşi set de atenuare în diverse analize.
În fila Replay (Reluare) (pagina 181), fereastra Quench Standards vă dă
posibilitatea de a selecta un set de etaloane de atenuare, pentru a
reanaliza datele probei. Datele din aceste seturi de atenuare servesc la
realizarea curbelor de atenuare necesare determinării valorii DPM a
probei.

 Notă: Câmpurile activate în fereastra Quench Standards diferă în funcţie


de locul din software de unde sunt accesate.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 137


CAPITOLUL 5

Pentru numărarea unei curbe de atenuare noi, trebuie să completaţi


următoarele câmpuri din tabelul Quench Standards:
 Name
 Max keV
 DPM

Restul câmpurilor—# of Standards, Count Mode, Coincidence Time, Delay
Before Burst, Date Counted, şi Time Counted— se completează după
numărarea etaloanelor atenuate.
Tabelul de mai jos descrie coloanele/câmpurile din tabelul Quench
Standards
(Figura 5-2).

Coloană/Câmp Descriere
Name Este numele Setului de Etaloane Atenuate. Pentru a adăuga un
nou set de etaloane în bibliotecă, apăsaţi butonul Add. În tabel
va apărea un rând gol; tastaţi informaţiile corespunzătoare în
câmpurile de pe rândul respectiv.

Max keV Introduceţi energia maximă, în keV, a nuclidului din etaloanele


atenuate.

DPM Introduceţi valoarea DPM a etaloanelor atenuate. Dacă setul de


Etaloane Atenuate a fost achiziţionat de la PerkinElmer, valoarea
şi data de referinţă a DPM sunt tipărite pe eticheta flaconului.
Notă: Valoarea DPM introdusă poate fi valoarea de la data de
referinţă sau valoarea corectată cu descompunerea nuclidului.
Dacă valoarea introdusă este valoarea necorectată, activaţi
funcţia corecţie timp de înjumătăţire (half-life correction), înainte
de a număra etaloanele. Pentru a introduce o valoare DPM
corectată, funcţia corecţie timp de înjumătăţire nu trebuie activată.
Puteţi utiliza funcţia Radionuclide Decay (Descompunere
Radionuclid) (pagina 139) din programul QuantaSmart, pentru
calcularea descompunerii.

# of Standards Acest câmp afişează numărul de flacoane de etaloane din Setul de


Etaloane Atenuate.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Count Mode Acest câmp afişează Modul de Numărare utilizat la numărarea
unui Set de Etaloane Atenuate.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.

138 PerkinElmer, Inc.


BIBLIOTECI

Coloană/Câmp Descriere
Coincidence Time Acest câmp afişează Timpul de Coincidenţă utilizat la numărarea
unui Set de Etaloane Atenuate.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Delay Before Acest câmp afişează intervalul de Temporizare Înainte de Burst,
utilizat la numărarea unui Set de Etaloane Atenuate
Burst
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Date Counted Acest câmp afişează data la care s-a numărat Setul de Etaloane
Atenuate.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Time Count Acest câmp afişează ora la care s-a finalizat numărarea Setului de
Etaloane Atenuate
Ended Notă: Acest câmp are doar rol informativ.

Prezentă mai jos butoanele din fereastra Quench Standards (Figura 5-2).

Add (Adaugă)
Faceţi click pe acest buton pentru a adăuga încă un rând la tabel şi a
introduce un nou set de etaloane atenuate.

Delete (Şterge)
Faceţi click pe acest buton pentru a şterge o înregistrare selectată din
tabel.

Comment (Comentarii)
Faceţi click pe acest buton pentru a introduce comentarii descriptive.

Decay Calculator (Calculator Descompunere)


Faceţi click pe acest buton pentru a afişa calculatorul Radionuclide Decay
(Descompunere Radionuclid). A se vedea pagina 66, pentru mai multe
informaţii.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 139


CAPITOLUL 5

Quench Curve (Curba de atenuare)


Faceţi click pe acest buton pentru a afişa fereastra Quench Curve (Figura
5-3)
pentru un Quench Standards Set selectat.

Figura 5-3. Fereastra Quench Curve.

Prezentăm mai jos câmpurile şi butoanele din fereastra Quench


Curve (Figura 5-3).
 Name (Nume) – Acest câmp afişează numele setului de etaloane
atenuate utilizat la generarea curbei de atenuare.
 Last Date Edited (Data ultimei editări) – Acest câmp afişează data
ultimei editări a curbei de atenuare.
 Quench Indicator (Indicator atenuare)– Din acest câmp, selectaţi un
Parametru de indicare a atenuării (Quench Indicating Parameter -
QIP), pentru trasarea unei curbe de atenuare.
 Comment (Comentariu) – Faceţi click pe acest buton pentru a
introduce comentarii; fereastra Comment va apărea pe ecran.
 Quench Curve Table (Tabel curbă atenuare)– Acest tabel afişează
valori pentru Parametrul de Indicare a Atenuării şi eficienţa de
numărare (ca procent) pentru fiecare etalon de atenuare utilizat la
generarea curbei de atenuare.

140 PerkinElmer, Inc.


BIBLIOTECI

O bifă pusă în dreptul fiecărui punct de date indică faptul că punctul


respectiv serveşte la trasarea unei curbe de atenuare. Pentru a elimina
puncte din curbă, debifaţi căsuţele corespunzătoare punctelor respective.

Sample Nuclides (Nuclizi de Probe)


Apăsaţi acest buton din fereastra Quench Standards pentru a deschide
fereastra Sample Nuclides (Figura 5-1).

Alpha/Beta Nuclides Library (Bibliotecă de Nuclizi Alfa/Beta)


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.

Fereastra Alpha Beta Nuclides (Figura 5-4) vă permite să definiţi şi salvaţi


nume de nuclizi Alfa/Beta, regiunile de numărare aferente acestora şi
setarea discriminatorului instrumentului (care permite diferenţierea între
evenimente Alfa şi Beta) în Biblioteca de Nuclizi Alfa/Beta. Cu butonul
Standard Set , din Coloana 2 din această bibliotecă, specificaţi parametrii
pentru un Set etalon existent.
Pentru a accesa Biblioteca de Nuclizi Alfa/Beta, selectaţi BIBLIOTECI |
Alpha/Beta Nuclides din bara de meniu.

Figura 5-4. Fereastra Alpha Beta Nuclides Window (Model).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 141


CAPITOLUL 5

Tabelul de mai jos descrie coloanele/câmpurile din tabelul Nuclizi


Alfa/Beta (Figura 5-4).

Coloană/Câmp Descriere
Name Acest câmp listează numele nuclidului Alfa/Beta. Pentru a
introduce un nume, apăsaţi butonul Add, care va adăuga un
rând nou, în care să puteţi să definiţi un nou nuclid.

Standard Set Acest câmp (dacă este afişat) listează numele setului etalon
Alfa/Beta asociat cu numele nuclidului Alfa/Beta.
Faceți click pe câmpul/butonul Standard Set , pentru a deschide
toată Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta (pagina 144).
In fereastra Alpha Beta Standards (Figura 5-5), evidenţiaţi
etalonul dorit, asociat nuclidului respectiv, apoi faceţi click pe
OK. Numele setului etalon selectat apare în dreptul numelui
nuclidului Alfa/Beta în fereastra Alpha Beta Nuclides.
Beta A: LL Aceasta este limita inferioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Beta din Regiunea A, măsurată în keV.
Notă: Această valoare nu poate depăşi 2000.
Beta A: UL Aceasta este limita superioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Beta din Regiunea A, măsurată în keV.
Notă: Această valoare nu poate depăşi 2000.
Beta A: Half Life Pentru Regiunea A, introduceţi valoarea numerică pentru corecţia
de înjumătăţire, dacă doriţi. A se vedea înregistrarea următoare.

Beta A: Half Life Pentru Regiunea A, selectaţi unităţile de timp corespunzătoare, de


aplicat la valoarea numerică a timpului de înjumătăţire.
Units. Faceți click pe acest câmp, pentru a afişa o listă drop-down cu
unităţile disponibile: Minute, Ore, Zile, Săptămâni, sau Ani.
Selectaţi unitatea de timp corespunzătoare din listă.

Beta B: LL Aceasta este limita inferioară a regiunii de numărare pentru


nuclidul Beta din Regiunea B, măsurată în keV.
Notă: Această valoare nu poate depăşi 2000.
Beta B: UL Aceasta este limita superioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Beta din Regiunea B, măsurată în keV.
Notă: Această valoare nu poate depăşi 2000.
Beta B: Half Life Pentru Regiunea B, introduceţi valoarea numerică pentru corecţia
de înjumătăţire, dacă doriţi. A se vedea înregistrarea următoare.

142 PerkinElmer, Inc.


BIBLIOTECI

Coloană/Câmp Descriere
Beta B: Half Life Pentru Regiunea B, selectaţi unităţile de timp corespunzătoare,
de aplicat la valoarea numerică a timpului de înjumătăţire.
Units Faceţi click pe acest câmp, pentru a afişa o listă drop-down cu
unităţi de timp disponibile: Minute, Ore, Zile, Săptămâni, sau Ani.
Selectaţi unitatea corespunzătoare din listă

Alpha: LL Aceasta este limita inferioară a regiunii de numărare pentru


nuclidul Alfa, măsurată în keV.
Notă: Această valoare nu poate depăşi 1000.
Alpha: UL Aceasta este limita superioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Alfa, măsurată în keV.
Notă Această valoare nu poate depăşi 1000.
Alpha: Half Life În acest câmp introduceţi valoarea numerică a timpului de
înjumătăţire (a se vedea înregistrarea următoare).
Alpha: Half Life Faceţi click pe acest câmp, pentru a afişa o listă drop-down cu
unităţi disponibile:
Units Minute, Ore, Zile, Săptămâni, sau Ani. Selectaţi unitatea
corespunzătoare din listă.
Discriminator Aceasta este valoarea discriminatorului, corespunzătoare Setului
Etalon Alfa/Beta asociat (legat) (dacă există) nuclidului respectiv.
Dacă nu exisă un Set Etalon Alfa/Beta asociat nuclidului,
introduceţi manual valoarea discriminatorului.

Count Mode Dacă un Set Etalon Alfa/Beta este menţionat de nuclid, atunci se
deschide Modul de numărare Normal (Count Mode). Dacă nu există
un Set Etalon Alfa/Beta asociat nuclidului, acest câmp rămâne gol.

Prezentăm în continuare butoanele din fereastra Alpha Beta Nuclides


(Figura 5-4).

Add (Adaugă)
Faceţi click pe acest buton pentru a adăuga un rând la tabelul de Nuclizi
Alfa/Beta, apoi introduceţi numele noului nuclid.

Delete (Şterge)
Faceţi click pe acest buton pentru a şterge o intrare din tabelul de Nuclizi
Alfa/Beta.

Comment (Comentariu)
Faceţi click pe acest buton pentru a introduce comentarii descriptive.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 143


CAPITOLUL 5

Alpha/Beta Standards Library (Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta)


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul cu
modele/opţiuni (Anexa H), pentru detalii în acest sens.
Cu această fereastră (Figura 5-5) puteţi defini un Set Etalon Alfa/Beta
pentru analize Alfa/Beta. Odată informaţia introdusă în Biblioteca de
Etaloane Alfa/Beta, puteţi efectua o analiză cu etaloane Alfa/Beta, pentru
a stabili valoarea optimă a discriminatorului de impuls al instrumentului.
Această valoare serveşte la diferenţierea între nuclizii Alfa şi nuclizii Beta,
în analizele Alfa/Beta.
Pentru a accesa Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta, selectaţi
BIBLIOTECI | Alpha/Beta Standards din bara de meniuri.

Figura 5-5. Fereastra Alpha Beta Standards (Model).

144 PerkinElmer, Inc.


BIBLIOTECI

Tabelul de mai jos descrie coloanele/câmpurile din tabelul de Etaloane


Alfa/Beta (Figura 5-5).

Coloană/Câmp Descriere
Name Acesta este numele Setului Etalon Alfa/Beta. Pentru a adăuga un
nou etalon în bibliotecă, faceţi clic pe butonul Add. În tabel va
apărea un rând nou. Tastaţi numele dorit pentru Setul Etalon
Alfa/Beta, în câmpul Name.
Beta: LL Aceasta este limita inferioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Beta, măsurată în keV.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ în această bibliotecă.
Beta: UL Aceasta este limita superioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Beta, măsurată în keV.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ în această bibliotecă.
Alpha: LL Aceasta este limita inferioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Alfa, măsurată în keV.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ în această bibliotecă.
Alpha: UL Aceasta este limita superioară a regiunii de numărare pentru
nuclidul Alfa, măsurată în keV.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ în această bibliotecă.
Discriminator Apăsaţi pe acest câmp şi selectaţi Automatic sau Manual din lista
Type drop-down. Selectând Automatic, instrumentul va determina
domeniul discriminatorului de descompunere a impulsurilor.
Dacă selectaţi modul Manual, puteţi introduce limite
superioare şi inferioare pentru discriminatorul de
descompunere impulsuri.
Notă: În modul Automat, fiecare sursă etalon pură trebuie să
genereze minimum 50.000 CPM. În modul Manual, sursa trebuie să
genereze minimum 10.000 CPM (total combinat Alpha + Beta).

Discriminator Dacă aţi selectat Manual la Discriminator Type, introduceţi o


valoare între 0 şi 255 pentru limita inferioară a Domeniului
Discriminatorului de Descompunere Impulsuri.
Range: LL

Discriminator Dacă aţi selectat Manual la Discriminator Type, introduceţi o


valoare între limita inferioară şi 255 pentru limita superioară a
Domeniului Discriminatorului de
Range: UL Descompunere Impulsuri

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


145
CAPITOLUL 5

Coloană/Câmp Descriere
Number of Points In acest câmp, introduceţi numărul de puncte pentru generarea
manuală a curbelor de eroare de clasificare Alfa şi Beta. Această
operaţie nu este necesară, dacă aţi selectat Automatic în câmpul
Discriminator Type . Dacă aţi bifat Automatic, în câmpul Number
of Points va apărea cifra 10. Dacă aţi selectat Manual, puteţi
introduce până la 15 puncte.
Discriminator Acest câmp reprezintă valoarea optimă a Discriminatorului de
Descompunere Impulsuri, determinată de instrument.
Computed
Discriminator in Această valoare reprezintă valoarea Discriminatorului de
Descompunere Impulsuri uzitată la momentul respectiv.
Use
Count Mode Normal este Modul de Numărare utilizat la numărarea Etaloanelor
Alfa şi Beta.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Coincidence Time Acest câmp reprezintă Timpul de Coincidenţă de 18 ηs utilizat la
numărarea din analiza cu Etaloane Alfa/Beta.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Delay Before Acest câmp reprezintă Temporizarea Înainte de Burst, de 75 ηs,
utilizată la numărarea din analiza cu Etaloane Alfa/Beta
Burst
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Date Counted Acest câmp reprezintă data la care s-a numărat Etalonul
Alfa/Beta.
Notă: Acest câmp are doar rol informativ.
Time Count Acest câmp reprezintă ora la care s-a finalizat analiza cu Etaloane
Alfa/Beta
Ended Notă: Acest câmp are doar rol informativ.

Prezentăm mai jos butoanele din fereastra Alpha Beta Standards


(Figura 5-5).

Add (Adaugă)
Faceţi click pe acest buton pentru a adăuga un rând în tabel şi introduceţi
noul Set Etalon Alfa/Beta.

Delete (Şterge)
Faceţi click pe acest buton pentru a şterge o înregistrare selectată din
tabelul Alpha/Beta Standards.
146 PerkinElmer, Inc.
BIBLIOTEC
I

Comment (Comentariu)
Faceţi click pe acest buton pentru a introduce comentarii descriptive.

AB Nuclides (Nuclizi AB)


Faceţi click pe acest buton pentru a pentru a afişa Alpha/Beta Nuclides
Library (pagina 141).

AB Curve (Curba AB)


Faceţi click pe acest buton pentru a afişa o curbă salvată de clasificare
eronată Etalon Alfa/Beta (spillover) pentru Setul Etalon selectat în tabel.
Fereastra Alpha/Beta Standard Curve (Figura 5-6) arată datele folosite la
calcularea setării optime a discriminatorului pentru Setul Etalon. Aceste
date sunt generate din numărarea unei analize Alpha/Beta Standards;
punctele de date pentru curba respectivă se afişează sub formă de tabel şi
sunt, de asemenea, reprezentate grafic.
Setarea (valoarea) optimă calculată a discriminatorului apare ca Valoarea
Calculată (Computed value) în această fereastră. Pentru a reduce şi mai
mult numărul de evenimentele clasificate eronat pentru nuclizi,
introduceţi setarea discriminator pentru valoarea In Use (în uz), şi nu
setarea optimă determinată de instrument. Valorile mai mari vor
favoriza numărarea impulsurilor alfa, iar valorile mai mici, numărarea
impulsurilor beta.
Procentele Spillover se afişează atât pentru valoarea Computed, cât şi
pentru valoarea In Use.
Setarea In Use se raportează şi se utilizează ca Valoarea Discriminatorului
în Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


147
CAPITOLUL 5

Figura 5-6. Fereastra Alpha/Beta Standard Curve.

148 PerkinElmer, Inc.


Capitolul 6

Etalonare, Calibrare şi EPI

Înainte de a trece la numărarea probelor, sistemul trebuie etalonat şi


calibrat cu ajutorul funcţiei Self Normalization and Calibration (SNC)
(Autoetalonare şi calibrare –AEC), apoi performanţa instrumentului
trebuie evaluată cu funcţia Instrument Performance Assessment (IPA)
(Evaluarea Performanţei Instrumentului – EPI). Protocolul AEC/EPI
(SNC/IPA) necesită un fanion de protocol special şi o etapă specială de
încărcare a casetei, în funcţie de modelul instrumentului.
În timpul operaţiilor de etalonare şi calibrare din procesul SNC,
tensiunea de alimentare a celor două Tuburi Fotomultiplicatoare
(PMTs) se reglează până când acestea se sincronizează din punct de
vedere al răspunsului la un etalonul 14C. Apoi, tensiunea de alimentare
a ambelor TFM se reglează simultan până când punctul de capăt al
spectrului 14C coboară la poziţia corespunzătoare în Analizorul spectral
multicanal (în canalul 4000).
Acest proces este conceput să garanteze că instrumentul cuantifică cu
acurateţe energia din toate emisiunile de particule Beta.
În procesul EPI, instrumentul măsoară fondul radioactiv, eficienţa de
numărare, sensibilitatea (Figure-of-Merit) şi reproductibilitatea numărării
probei (Chi-Square test). A se vedea pagina 151, pentru mai multe
informaţii despre EPI.
Acest capitol conţine următoarele secţiuni:
 Când se execută aceste proceduri (pagina 150)
 DefinireaEvaluării Performanţei Instrumentului (pagina 151)
 Executarea Autoetalonării şi calibrării (SNC) (pagina 159)149
CAPITOLUL 6

Când se execută aceste proceduri


Etalonarea, calibrarea şi EPI se fac automat, lăsând în permanenţă caseta
Self-Normalization and Calibration (SNC) şi IPA (conţinând etalonul de
calibrare 14C, etalonul neatenuat Tritiu şi etalonul Fond) pe bancul de
numărare al instrumentului. Când instrumentul citeşte fanionul de
protocol SNC, se bifează un timer de 23 de ore.
 Dacă au trecut 23 de ore de la etalonarea şi calibrarea precedentă,
instrumentul execută procedura SNC/IPA.
 Dacă nu au trecut 23 de ore de la calibrarea şi etalonarea precedentă,
caseta SNC/IPA este ocolită şi procedura SNC/IPA nu se execută.
Ideal ar fi ca etalonarea, calibrarea şi EPI să se execute în acest ciclu
(zilnic) de 23 de ore contorizat. SNC se iniţializează, numai dacă
schimbătorul de probe se mişcă. Procedura nu porneşte în modul 23 de
ore. Anumiţi parametri EPI trebuie definiţi înainte ca aparatul să
execute proceduri de evaluare. Etalonarea, calibrarea şi EPI se pot
efectua manual (fără contorul de 23 ore), prin „resetarea” fanionului de
protocol de pe casetă.

Un Raport EPI se generează la finalul fiecărei proceduri EPI. Pentru a


accesa datele generate de toate procedurile EPI rulate, selectaţi IPA | IPA
Charts & Tables.
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.

150 PerkinElmer, Inc.


ETALONARE, CALIBRARE SI EPI

Definirea Procedurii Evaluarea Performanţei Instrumentului


Înainte de a executa procedura EPI, definiţi parametrii pe care
instrumentul îi va utiliza în procesul de evaluare, selectând IPA | IPA
Definition din bara de meniu

Figura 6-1 IPA Fereastra Definition.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 151


CAPITOLUL 6

Descriem mai jos câmpurile din fereastra IPA Definition:

3H Standard DPM (DPM Etalon 3H)


In acest câmp introduceţi o valoare DPM pentru etalonul Tritium
neatenuat, etanşat (furnizat). Valorile DPM pentru etaloane achiziţionate
de la PerkinElmer sunt tipărite pe eticheta flaconului.

3H Reference Date (Data de Referinţă 3H)


În acest câmp introduceţi o dată de referinţă (calibrare) pentru etalonul
Tritiu neatenuat. Aceasta este data la care etalonul are cantitatea de
activitate specificată; această valoare trebuie introdusă pentru a face
posibilă corecţia de timp de înjumătăţire. Data de referinţă pentru
etaloanele achiziţionate de la PerkinElmer sunt tipărite pe flacon.

14C Standard DPM (DPM Etalon 14C)


În acest câmp introduceţi valoarea DPM pentru etalonul 14C neatenuat,
sigilat, (furnizat). Valorile DPM pentru etaloanele achiziţionate de la
PerkinElmer sunt tipărite pe flacon. Nu este necesară o dată de referinţă,
dat fiind timpul lung de înjumătăţire al 14C.

Background Count Time (Timp de numărare fond)


În acest câmp introduceţi timpul (în minute) cât instrumentul va măsura
numărarea fondului. Fondurile pentru 14C şi pentru Tritiu se captează
simultan. În mod normal, se utilizează un timp de numărare de 60 de
minute pentru evaluarea fondului.

3H FOM Threshold (Prag FOM 3H)


Acesta reprezintă limita inferioară pentru valoarea calculată a Cifrei de
Merit a Tritiului (FOM = Efficiency^2/Background). Dacă această valoare
scade sub pragul definit, în fereastra principală va apărea un mesaj
indicând o creştere a fondului şi/sau o scădere a eficienţei. De regulă,
pragul implicit poate fi utilizat până la obţinerea unei cantităţi suficiente
de date EPI pentru acest parametru şi stabilirea unui alt prag.

14C FOM Threshold (Prag FOM 14C)


Acesta reprezintă limita inferioară pentru valoarea calculată a Cifrei de
Merit a 14C. Dacă această valoare scade sub pragul definit, în fereastra
principală va apărea un mesaj indicând o creştere a fondului şi/sau o
scădere a eficienţei. De regulă, pragul implicit poate fi utilizat până la
obţinerea unei cantităţi suficiente de date EPI pentru acest parametru şi
stabilirea unui alt prag.
152 PerkinElmer, Inc.
ETALONARE, CALIBRARE SI EPI
Chi-Square Tests (3H) (Teste Chi-pătrat 3H)
Selectaţi această căsuţă, ca să iniţializaţi un test de măsurare a
reproductibilităţi numărărilor probei de Tritiu. Dacă valoarea Chi-pătrat
pentru un etalon de Tritiu numărat de 20 de ori se încadrează într-un
domeniu de valori acceptabil, variaţia în numărările fiecărei probe este
rezultatul statisticilor de numărare a probei, şi nu o problemă legată de
instrument.

Chi-Square Tests (14C) (Teste Chi-pătrat 14C)


Selectaţi această căsuţă, ca să iniţializaţi un test de măsurare a
reproductibilităţi numărărilor probei de 14C. Dacă valoarea Chi-pătrat
pentru un etalon 14C numărat de 20 de ori se încadrează într-un domeniu
de valori acceptabil, variaţia în numărările fiecărei probe este rezultatul
statisticilor de numărare a probei, şi nu o problemă legată de instrument.
 Notă: Intervalul de valori admisibile pentru testul Chi-pătrat se
bazează pe un nivel de încredere de 95%. Ca atare, statistic, este
posibil unul din 20 teste Chi-pătrat să eşueze.

RS-232 (Transmit IPA Data) (Date EPI transmise prin RS-232)


Bifaţi această căsuţă pentru a transmite date EPI către un dispozitiv
extern, prin portul de comunicaţii RS-232. A se vedea secţiunea RS-232
din Anexa B, pentru configurările portului serial.

Save IPA Data to Text File (Salvare Date EPI în Fişier Text)
Selectaţi această căsuţă şi apoi introduceţi un nume de fişier în căsuţa de
dialog, de dedesubt, pentru a salva Datele EPI într-un fişier.

# of Datapoints to Establish Baselines (# Datapoints pentru stabilire


valori de referinţă)
În acest câmp introduceţi numărul de proceduri EPI necesar pentru a
genera valori de referinţă pentru fondul şi eficienţa Tritiului şi 14C.
Intervalul pentru această valoare este cuprins între 5-99.

3H Background Mean and Limit (Medie şi Limită Fond 3H)


Instrumentul calculează valoarea medie pentru fondul Tritiului, pe baza
numărului de rulări EPI (puncte de date) specificat. Limita se calculează
ca valoarea de referinţă + 4 abateri standard. La atingerea limitei, în
fereastra principală va apărea un mesaj în acest sens.

14C Background Mean and Limit (Medie şi Limită Fond 14C)


Instrumentul calculează valoarea medie a fondului 14C, pe baza
numărului de rulări EPI (puncte de date) specificat. Limita se calculează
ca valoarea de referinţă + 4 abateri standard. La atingerea limitei, în
fereastra principală şi în raportul tipărit va apărea un mesaj în acest sens.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


153
CAPITOLUL 6

3H Efficiency Mean and Limit (Medie şi Limită Eficienţă 3H)


Instrumentul calculează valoarea medie a eficienţei Tritiului din numărul
de rulări EPI (puncte de date) specificat. Limita se calculează ca 3% sub
valoarea de referinţă sau ca eficienţă de sub 58%. La atingerea acestei
limite, în fereastra principală şi în raportul tipărit va apărea un mesaj în
acest sens.

14C Efficiency Mean and Limit (Medie şi Limită de Eficienţă 14C)


Instrumentul calculează valoarea medie a eficienţei 14C din numărul de
rulări EPI (puncte de date) specificat. Limita se calculează ca 3% sub
valoarea de referinţă. La depăşirea acestei limite, apare un mesaj în acest
sens, în fereastra principală.

Reset Baselines (Resetare Valori de referinţă)


Faceţi clic pe acest buton, pentru a şterge valorile de referinţă curente.
Instrumentul va stabili alte valori de referinţă din numărul de puncte de
date indicat în această fereastră.

Not Processed (Neprocesat)


Acest mesaj indică faptul că datele despre testul Chi-pătrat nu au fost
culese. Pentru a achiziţiona datele despre parametrul Chi-pătrat pentru
Tritiu sau pentru 14C, bifaţi căsuţele corespunzătoare din fereastra IPA
Definition (Definire EPI).
154 PerkinElmer, Inc.
ETALONARE, CALIBRARE SI EPI

IPA Charts & Tables (Diagrame & Tabele EPI)


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.

Figura 6-2 prezintă un exemplu tipic de diagramă şi tabel EPI pentru Eficinţă 14 C .

Figura 6-2. Fereastra IPA Charts & Tables

În fereastra IPA Charts & Tables puteţi vizualiza, edita şi tipări date
pentru fiecare parametru EPI, sub formă tabelară sau de set de date.
Când datele se afişează ca tabel, puteţi include sau exclude puncte dintr-
un set de date. Pentru a exclude un punct de date, debifaţi căsuţa Include
din dreptul valorii din listă. Axa de pe diagramă reprezintă valorile
Deviaţiei Medii şi Standard pentru un parametru EPI ales.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


155
CAPITOLUL 6
Cu butonul Print, puteţi tipări o diagramă sau un tabel EPI (sau toate
diagramele şi tabelele EPI).Prezentăm mai jos câmpurile din fereastra IPA
Charts & Tables . De reţinut că toate diagramele EPI au o afişare grafică
similară şi includ aceleaşi elemente de date.
IPA Chart Type (Tip de Diagramă EPI)
In acest câmp drop-down, selectaţi un parametru EPI de reprezentat în
formă de grafic sau de tabel.
Sunt disponibile următoarele diagrame EPI:
 14C Background (Fond 14C) – Această diagramă afişează rezultatele
testului EPI pentru numărările fondului 14C. Acest test verifică dacă
există o contaminare a detectorului sau scurgeri de lumină. Limita
pentru acest parametru este > valoarea de referinţă + 4 abateri
standard. Valoarea medie şi SD pentru acest parametru se
recalculează pe măsură ce se generează noi date EPI.
 14C Background Baseline (Valoare de referinţă a Fondului 14C) –
Această diagramă afişează date despre fondul 14C, pe baza unei
valori de referinţă fixe. Numărul de valori utilizate la generarea valorii
de referinţă se defineşte din fereastra IPA Definition (Definire EPI).
Valoarea implicită pentru această setare este “5”.
 14C Chi-Square (14C Chi-pătrat) – Această diagramă afişează
rezultatele testelor EPI de măsurare a reproductibilităţii numărării
probei 14C. Testul se execută prin numărarea de 20 de ori consecutiv
a unei singure probe în detector, cu un timp de numărare de 30 de
secunde pentru măsurarea fiecărei repetări. Intervalul normal pentru
această valoare este cuprins între 7.63 - 36.19, cu un nivel de
încredere de 95%. Un instrument care func ionează corect poate
genera valori Chi-Square în afara acestui interval în 2% din cazuri,
din cauza naturii statistice a testului. Abaterile medii şi standard
pentru acest parametru se calculează pe măsură ce se generează noi
date EPI.
 14C FOM – Factorul de merit (FOM) este o unitate de măsură a
sensibilităţii instrumentului la 14C, pe baza fondului 14C, precum şi a
eficienţei de numărare a instrumentului. Abaterea (deviaţia) medie şi
abaterea standard pentru acest parametru se recalculează pe măsură
ce se generează noi date EPI.
 14C Efficiency (Eficienţă 14C) – Această diagramă afişează rezultatele
determinărilor de eficienţă 14C repetate. Abaterea medie şi abaterea
standard pentru acest parametru se calculează pe măsură ce se
generează noi date EPI.
 14C Efficiency Baseline (Valoare de referinţă Eficienţă 14 C) – Această
diagramă afişează date de eficienţă a 14C, pe baza unei valori de
referinţă fixe. Numărul valorilor utilizate la generarea valorii de
referinţă se defineşte în fereastra IPA Definition. Valoarea implicită
pentru această setare este “5”.
 3H Background Baseline (Valoare de referinţă a Fondului 3H)– Această
diagramă afişează datele de fond ale Tritiului, pe baza unei valori de
referinţă fixe. Numărul valorilor utilizate la generarea valorii de
referinţă se defineşte în fereastra IPA Definition. Valoarea implicită
pentru această setare este “5”.
156 PerkinElmer, Inc.
ETALONARE, CALIBRARE SI EPI
 3H Chi-pătrat – Această diagramă afişează rezultatele testelor EPI de
măsurare a reproductibilităţii numărării probei de Tritiu. Testul se
execută prin numărarea de 20 de ori consecutiv a unei singure probe
în detector, cu un timp de numărare de 30 de secunde pentru
măsurarea fiecărei repetări. Intervalul normal pentru această valoare
este cuprins între 7.63 - 36.19, cu un nivel de încredere de 95%. Un
instrument care func ionează corect poate genera valori Chi-Square
în afara acestui interval în 2% din cazuri, din cauza naturii statistice
a testului. Abaterea medie şi standard pentru acest parametru se
calculează pe măsură ce se generează noi date EPI.
 3H Efficiency (Eficienţă 3H) – Această diagramă afişează rezultatele
determinărilor de eficienţă a Tritiului repetate. Abaterea medie şi
abaterea standard pentru acest parametru se calculează pe măsură
ce se generează noi date EPI. Limita pentru acest parametru este <
baseline minus 3%.
 3H Efficiency Baseline (Valoare de referinţă Eficienţă 3H) – Această
diagramă afişează date de eficienţă a Tritiului, pe baza unei valori de
referinţă fixe. Numărul valorilor utilizate la generarea valorii de
referinţă se defineşte în fereastra IPA Definition. Valoarea implicită
pentru această setare este “5”.
 3H FOM – Factorul de merit (FOM) 3H este o unitate de măsură a
sensibilităţii instrumentului pentru Tritiu pe baza fondului Tritiului
precum şi a eficienţei de numărare a instrumentului. Abaterea medie
şi abaterea standard pentru acest parametru se recalculează pe
măsură ce se generează noi date EPI.
 3H Background (Fond 3H) – Această diagramă afişează rezultatele
testului EPI pentru numărările în prezenţa fondului Tritiu. Acest test
verifică prezenţa contaminării detectorului sau a scurgerilor de
lumină. Limita pentru acest parametru este > valoarea de referinţă +
4 abateri standard. Media şi SD pentru acest parametru se
recalculează pe măsură ce se generează noi date EPI.

Total # of Points (# Total Puncte)


Acest câmp indică totalul punctelor de date disponibile pentru parametru
EPI selectat.
Mean (Medie)
Acest câmp afişează o valoare Medie a parametrului EPI selectat,
calculată din toate punctele de date incluse. Un punct de date şters nu se
ia în calcul la determinarea valorii medii a parametrului EPI.
Valid # of Points (# Puncte Valabile)
Acest câmp arată numărul de puncte utilizate la generarea diagramei
selectate.
Standard Deviation (SD) (Abatere standard)
Acest câmp afişează SD a unui parametru EPI selectat, calculată din toate
punctele incluse. Un punct de date şters nu se ia în calcul la
determinarea valorii medii a parametrului EPI.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 157


CAPITOLUL 6

Rapoarte EPI
O operaţie EPI sau de calibrare care nu îndeplineşte specificaţiile va
genera un mesaj de avertizare în partea de sus a raportului EPI. Erorile
sau mesajele de avertizare listate în partea de jos a raportului EPI
reprezintă starea cea mai recentă a parametrului EPI care a generat
mesaje în timpul rulării procedurii EPI.

Datele pentru erori sau avertizări pot varia, pentru a reflecta cea mai
recentă dată la care au fost achiziţionate date pentru fiecare parametru
EPI; sistemul tipăreşte un raport şi după finalizarea unei proceduri EPI.

Figura 6-3 Raport EPA (Model)

158 PerkinElmer, Inc.


ETALONARE, CALIBRARE SI EPI

Efectuarea procedurii Autoetalonare şi calibrare (AEC)


1. Selectaţi IPA | IPA Definition din bara de meniu.
2. In fereastra IPA Definition (Figura 6-4), introduceţi data şi activitatea
etaloanelor dvs. (a se vedea pagina 151).

Figura 6-4. Fereastra IPA Definition.

3. Resetaţi fanionul de protocol AEC în poziţia de resetare, din


extremitatea stângă, când dopul este la capătul din stânga al casetei.
4. Citiţi secţiunea următoare (Încărcarea Casetei AEC) şi studiaţi
procedurile aferente, în funcţie de tipul instrumentului dvs.
(Quantulus GCT sau alte Modele Tri-Carb).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


159
CAPITOLUL 6

SNC Cassette Loading


 ATENŢIE: Nu folosiţi etaloane cu Nivel Scăzut de activitate, nepurjate, pentru
calibrarea instrumentul, chiar dacă lucraţi în modul Nivel Scăzut
(Low Level), Sensibilitate mare (High Sensitivity) sau Nivel Ultra
Scăzut.
 Notă: Pentru paşii următori, puteţi exclude din casetă un flacon cu fond şi
un flacon cu Tritiu, pentru accelerarea procesului SNC. Totuşi, un
flacon 14C şi un flacon gol trebuie să fie întotdeauna prezente în
casetă.

Instrumente Quantulus GCT


1. Încărcaţi caseta cu un etalon 14C purjat, neatenuat.
2. Încărcaţi caseta cu un flacon gol, aşezat în poziţia flaconului al doilea.
Acest flacon trebuie să fie de acelaşi tip şi material (stilă, plastic, Teflon)
folosit la numărarea probelor cu nivel scăzut.
3. Încărcaţi caseta cu un etalon de Tritiu purjat, neatenuat (opţional).
4. Încărcaţi caseta cu un etalon de fond purjat (opţional).
5. Încărcaţi instrumentul cu casete.

6. Faceţi click pe butonul de pornire din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a porni numărarea.

Figura 6-5 Încărcare Casetă SNC Quantulus GCT (Model).

160 PerkinElmer, Inc.


ETALONARE, CALIBRARE SI EPI

Toate celelalte modele Tri-Carb


1. Încărcaţi caseta cu un etalon 14C purjat, neatenuat.
2. Încărcaţi caseta cu un etalon de Titriu purjat, neatenuat (opţional
3. Încărcaţi caseta cu un etalon fond purjat (optional).
4. Încărcaţi instrumentul cu casete.

5. Faceți click pe butonul de pornire din partea de sus a ferestrei


principale, pentru a porni numărarea.

Figura 6-6 Încărcare Casetă SNC Tri-Carb generală (Model).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


161
Capitolul 7

Funcţii avansate

În acest capitol prezentăm funcţiile avansate cu care este echipat sistemul


Tri-Carb:
 Priostat(pagina 164)
 Replay Feature (pagina 181)
 High Sensitivity and Low Level Counting (pagina 189)
 Alpha/Beta Counting (pagina 192)
 Tandem Processing (pagina 194)
 2D Bar Code Reader Option (pagina 195)


163
CAPITOLUL 7

Priostat
Priostat permite comanda directă asupra caracteristicilor analizei
efectuată pe probă, selectiv, între două tipuri de numărare: Group Priostat
şi Sample Priostat (pagina 165).

Group Priostat
Cu această metodă puteţi număra un set de probe de maximă prioritate,
în timp ce întrerupeţi temporar protocolul în curs. Selectaţi o analiză
existentă, pentru reducţia datelor.
Pentru a utiliza această funcţie, procedaţi astfel:
1. Încărcaţi probele în casete, apoi ataşaţi fanionul Priostat la prima
casetă care urmează a se număra.
2. Selectaţi Run | Group Priostat din bara de meniu. Se va afişa fereastra
Associate Assay for Priostat (Asociaţi Analiză pentru Priostat).
3. În această fereastră, selectaţi o analiză pentru numărarea probelor.

 Notă: Protocolul întrerupt nu se poate selecta pentru numărarea probelor


Group Priostat samples.

Instrumentul va căuta fanionul Priostat şi va începe numărarea probelor.


Odată numărare încheiată, instrumentul reia automat protocolul întrerupt,
cu proba în locul unde a început numărarea Group Priostat. Rezultatele
numărărilor Group Priostat apar afişate în fereastra Output.

4. Tipăriţi rezultatele numărării Group Priostat, selectând pictograma


GUI din fereastra Output.
 Notă: Pentru a opri protocolul Group Priostat înainte de a număra toate
probele, selectaţi End Group Priostat din meniul Run.

164 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Sample Priostat
Cu această metodă puteţi număra probe individuale, cu diverse opţiuni de
analiză, fără definirea unei analize anume. Acest protocol funcţionează în
modul de întrerupere de maximă prioritate şi este similar protocolului
Group Priostat.
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.
Următoarele elemente sunt disponibile din opţiunea Run | Sample Priostat:
 Decay (pagina 166) – Măsoară durata luminiscenţei (luminii) într-o
probă radioactivă, printr-o histogramă de descompunere.
 SPC Decay (pagina 167) - Măsoară durata luminiscenţei (luminii) într-
o probă neradioactivă, luminiscentă, printr-o histogramă de
descompunere.
 Identify Nuclide (pagina 169) – Identifică un nuclid necunoscut dintr-o
probă, cu ajutorul Parametrilor de Indicare a atenuării (Quench
Indicating Parameters) SIS şi tSIE.
 Optimize Regions (pagina 171) – Optimizează regiunile de numărare a
probei, pentru a furniza factorul de merit maximă în modul de
numărare Normal pentru probe cu atenuare constantă.
 Reverse Region (pagina 173) – Optimizează setările regiunii de
numărare a probei pentru o probă şi determină setările echivalente
ale regiunii neatenuate pentru probe cu atenuare variabilă.
 Low Level Optimize (pagina 175) – Optimizează regiunile de numărare
a probelor, pentru a furniza factorul de merit maximă pentru modul
de numărare Nivel Scăzut.
Alpha/Beta Preview (pagina 177) – Vizualizează spectrul probei şi
activitatea aproximativă a probei, pentru probele cu nuclizi emiţători
Alfa şi Beta.
 Normal Preview (pagina 179) – Vizualizează spectrul şi activitatea
probei, pentru probele care utilizează modul de numărare Normal.
 Low Level Preview (pagina 180) - Vizualizează spectrul probei şi
activitatea aproximativă a probei numărată în modul de numărare
Nivel Scăzut.

Sample Priostat este un proces manual:

 Din meniul Run menu, selectaţi Count , pentru a începe numărarea.


 Pentru a continua cu proba din caseta următoare, din meniul Run,
selectaţi Next Sample.
 Pentru a opri numărarea probei, din meniul Run, selectaţi Stop.
 Pentru a încheia sesiunea de numărare Sample Priostat, selectaţi End
Sample Priostat din meniul Run.
Datele generate pe durata unei sesiuni Sample Priostat nu se salvează.
Pentru a tipări aceste date, faceţi click pe butonul Print din fereastra
Report.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


165
CAPITOLUL 7

Decay (Scădere)
Cu această funcţie puteţi să observaţi luminiscenţa (lumina) probei şi să
determinaţi vitezele de degradare a luminiscenţei într-o probă radioactivă.
În acest mod, probele se renumără până la oprirea manuală a numărării.
Dacă impulsurile captate scad cu fiecare numărare succesivă
(presupunând că timpul de înjumătăţire a nuclidului este lung în raport
cu timpul total de numărare), proba se confirmă ca fiind luminiscentă.

Puteţi, de asemenea, vizualiza spectrul unei probe sau rezultatele


numărării reprezentate sub forma unei histograme ilustrând vitezele de
degradare a luminiscenţei. Acest proces este util la stabilirea timpului
corect de Temporizare Pre-numărare pentru probele supuse analizei.

Figura 7-1. Decay (Sample Priostat Window).

Pentru a număra probe utilizând modul modul Decay, procedaţi astfel:


1. Încărcaţi proba (probele) în casetă. Ataşati steagul Priostat în poziţia
reset, la casetă (Figura 1-3, pagina 7).
2. Selectaţi Run | Decay din bara de meniuri. Fereastra Sample Priostat va
apărea pe ecran (Figura 7-1).

166 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

3. Selectaţi Run | Count din bara de meniu. Numărarea probei va începe


după ce instrumentul a identificat steagul Priostat.
4. Opriţi numărarea probei, selectând Run | Stop din bara de meniu.
5. Pentru a număra prob suplimentare, selectaţi Next | Sample Count din
meniul Run.
6. Pe a opri numărarea probei, selectaţi Run | End Sample Priostat.

Single Photon Counting (SPC) Decay (Scăderea luminiscenţei în


modul de numărare Single Photon Counting – SPC)
Utilizând această funcţie puteţi măsura vitezele de scădere (degradare) a
luminiscenţei ( şi să vizualizaţi rezultatele reprezentate grafic) pentru
probe non-radioactive, sub forma unei histograme. În modul de numărare
SPC, se foloseşte doar un tub fotomultiplicator la captarea impulsurilor
(counts) din probele luminiscente, non-radioactive. În modul SPC Decay,
probele se renumără până la oprirea manuală a procesului de numărare.
Viteza cu care impulsurile (counts) detectate scad cu fiecare renumărare
determină apoi viteza de descompunere a probei.

Figura 7-2. SPC Decay (fereastra Sample Priostat).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


167
CAPITOLUL 7

Pentru numărarea probelor în modul SPC Decay, procedaţi astfel:

1. Încărcaţi proba (probele) în casetă, ataşând steagul Priostat în poziţia


reset, la casetă (Figura 1-3, pagina 7).
2. Selectaţi Run | SPC Decay din bara de meniu. Fereastra Sampel Priostat
se va afişa pe ecran.
3. Selectaţi Run | Count din bara de meniu. Numărarea probei începe
imediat după ce instrumentul a identificat steagul Priostat.
4. Pentru a opri numărarea probei, selectaţi Run | Stop.
5. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Next Sample | Count din
meniul Run.
6. Pentru a opri procedura de numărare a probei, selectati Run | End
Sample Priostat.

168 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Identify Nuclid (Identificare Nuclid)


O serie de nuclizi prezintă o relaţie caracteristică între Parametrii lor SIS
şi tSIE calculaţi, de identificare a atenuării. Drept urmare, funcţia Identify
Nuclide vă permite să identificaţi următorii nuclizi în proba single-label:

 Carbon-14 (14C) or Sulf-35 (aceşti nuclizi nu pot fi diferenţiaţi)


 Clor-36
 Fier-55
 Nichel-63
 Fosfor-32

 Tritiu (3H)


Figura 7-3. Funcţia Identify Nuclide (Fereastra Sample Priostat).

Pentru identificarea unui nuclid necunoscut dintr-o probă, procedaţi


după cum urmează:
1. Încărcaţi proba (probele) în casetă şi ataşaţi steagul Priostat, în poziţie
reset, la casetă (Figura 1-3, pagina 7).
2. Selectaţi Run | Identify Nuclide din bara de meniu. Fereastra Sample
Priostat se va afişa pe ecran.
3. Selectaţi Run | Count din bara de meniu. Numărarea probei începe după
ce instrumentul a identificat steagul Priostat.
4. Pentru a opri numărarea unei probe, selectati Run | Stop.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


169
CAPITOLUL 7

5. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Next Sample | Count


din meniul Run.
6. Pentru a opri o procedură de numărare a probei, selectaţi Run | End
Sample Priostat. Pe ecran va apărea fereastra Output (Rezultat), cu
identitatea nuclidului.

170 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Optimize Regions (Optimizare Regiuni)


Cu această funcţie puteţi elimina o parte din numărările (counts) fondului
radioactiv, mărind valoarea generală a Cifrei de Merit pentru procedura de
numărare pentru probe cu atenuare constantă numărate în modul de
numărare Normal.
Pentru optimizarea automată a regiunilor de numărare în mediul chimic al
unei probe, executaţi procedura compensare Reverse Region (pagina 173),
înainte de optimizarea regiunii. Această funcţie se utilizează, de obicei,
pentru probe cu atenuare variabilă; ea permite instrumentului să măsoare
echivalentul punctului de capăt pentru spectrul unui nuclid, dacă proba
nu a fost atenuată.

Figura 7-4. Funcţia Optimize Regions (Fereastra Sample Priostat).

Pentru a stabili setările oprime ale regiunii pentru un nuclid, utilizând funcţia
Optimize , procedaţi după cum urmează:
1. Încărcaţi flaconul cu fond în rândul flacoanelor numerotate cu
numere impare, şi flacoanele cu probe în rândul flacoanelor
numerotate cu numere pare.

 Notă: Flaconul de fond se numără obligatoriu pentru fiecare flacon de probă,


Ataşaţi steagul Priostat la casetă, în poziţia reset (Figura 1-3, page 7).
2. Selectaţi Run | Optimize Regions din bara de meniu. Fereastra
Sample Priostat va apărea pe ecran.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


171
CAPITOLUL 7

3. Selectaţi Run | Count din bara de meniu. Numărarea va începe după


ce instrumentul a identificat steagul Priostat.
4. Număraţi proba suficient de mult, ca să atingă acurateţea statistică
(2S%) 2.00 (echivalent cu un număr brut de 10.000 de impulsuri),
înainte de oprire. Timpul minim de numărare recomandat
pentru o probă cu fond radioactiv este de 10 minute.
5. Pentru a opri numărarea probei, selectaţi Run | Stop.
6. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Run | Next Sample.
7. Pentru a opri procedura Optimize Region Count (optimizare
numărări regiune), selectaţi fila de meniu Run | End Sample
Priostat. Pe ecran va apărea o fereastră output, cu setările optime
ale regiunii pentru nuclidul din probă.
8. Adăugaţi nuclidul respectiv, cu setările de regiune optimizate, în
Biblioteca de Nuclizi de Probe (Sample Nuclide Library) (pagina 134)
, pentru utilizare ulterioară în diverse alte analize. Seturile de
etaloane atenuate (Quench Standards Sets) definite spre a fi
utilizate cu nuclidul respectiv vor folosi automat noile setări ale
regiunii de numărare. Nu este nevoie să număraţi un nou etalon
atenuat, dacă nuclidul este acelaşi.
 Notes: Introduceţi valori în câmpurile Regions, pentru a schimba axa şi
regiunea de numărare pentru Regiuni A, B şi C. Pentru a restaura
limitele regiunii de numărare pentru un nuclid din Biblioteca de
Nuclizi, faceţi click pe butonul Restore. Dacă nu există nici un
nuclid (sau nuclidul dorit), setarea implicită pentru regiunea de
numărare, în modul Lower Level, este 0.0, iar în modul Upper
Level, este 2000.0

172 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Reverse Region
Folosiţi această funcţie de compensare la optimizarea setărilor regiunii de
numărare pentru măsurarea mediului chimic al probei. Reverse Region
determină setările regiunii utilizând un factor bazat pe parametrul tSIE al
probei şi pe punctul de capăt spectral observat.

Figura 7-5. Reverse Region (Fereastra Sample Priostat).

Pentru stabilirea setărilor optime ale regiunii, cu opţiunea Reverse Region,


aproximaţi setările respective cu ajutorul funcţiei Sample Priostat
Preview:
1. Încărcaţi proba (probele) în casetă. Ataşaţi steagul Priostat în poziţie
reset, la casetă (Figura 1-3, pagina 7).
2. Previzualizaţi probele cu una din opţiunile Sample Priostat Preview
(Normal, Alpha/Beta, or Low Level). Fiecare opţiune corespunde cu
modul de numărare utilizat la numărarea probelor; aceste opţiuni sunt
disponibile din Run | Sample Priostat.
3. Selectaţi Run | Count. Numărarea începe după ce instrumentul
identifică steagul Priostat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


173
CAPITOLUL 7

4. Număraţi proba până la atingerea unui nivel de acurateţe statistică


(2S%) de 1,0 (echivalent cu un număr brut de 40.000 impulsuri
(counts). La previzualizarea probei, determinaţi limita superioară şi
inferioară a setărilor regiunii, observând spectrul probei.
5. Pentru a opri numărarea Sample Priostat, selectaţi Run | Stop.
6. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Run | Next Sample
7. Select Run | Reverse Region din bara de meniu. Fereastra Sample
Priostat
va apărea pe ecran. Introduceţi setările de regiune stabilite în timpul
previzualizării. .
8. Selectați Run | Count.
9. Pentru a opri numărarea probei în modul Reverse Region, selectati
Run | Stop.
10. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Next Sample | Count
din meniul Run.
11. Pentru a opri numărarea în modul Reverse Region, selectați End
Sample Priostat. Pe ecran se va afișa o fereastră output, cu Setările
Neatenuate Echivalente (Equivalent Unquenched Setting) pentru
Regiunile A, B si C ale nuclidului din probă.
12. Adăugați nuclidul cu setările de regiune optimizate în Biblioteca de
Nuclizi de Probe (Sample Nuclide Librar)y (pagina 134), pentru
utilizare ulterioară în diverse analize. Seturile de etaloane atenuate
(Quench Standards Sets) definite spre a fi utilizate cu nuclidul
respectiv vor folosi automat noile setări ale regiunii de numărare. Nu
este nevoie să număraţi un nou etalon atenuat, dacă nuclidul este
acelaşi.
174 PerkinElmer, Inc.
FUNCTII AVANSATE

Low Level Optimize (Optimizare nivel scăzut)


Această functie vă permite să eliminati o parte din impulsurile de fond,
crescând Factorul de merit pentru procedura de numărare în modul Low
Level.

Pentru optimizarea regiunilor de numărare a probei în mediu chimic,


aplicati procedura compensării Reverse Region (pagina 173), înainte de
optimizarea regiunii Low Level.

Figura 7-6. Low Level Optimize (Fereastra Sample Priostat).

Pentru a stabili setările de regiune optime pentru un nuclid, procedati


după cum urmează:
1. În casetă, încărcati flaconul fond în rândul flacoanelor numerotate cu
numere impare, si flacoanele cu probe în rândul flacoanelor numerotate
cu numere pare.
 Notă: Flaconul de fond se numără obligatoriu pentru fiecare flacon de
probă, Ataşaţi steagul Priostat la casetă, în poziţia reset (Figura 1-
3, pagina 7).

2. Selectati Run | Low Level Optimize din bara de meniu. Fereastra Sample
Priostat va apărea pe ecran.
3. Selectati Run | Count. Numărarea va începe după ce instrumentul a
identificat steagul Priostat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă 175


CAPITOLUL 7

4. Număraţi proba suficient de mult timp ca să atingă un nivel de


acurateţe statistică (2S%) de 2.00 (echivalent cu un număr brut de
10.000 impulsuri), înainte de oprirea procedurii de numărare. Timpul
minim de numărare recomandat pentru o probă numărată în
prezenta fondului radioactiv este de 10 minute.
5. Pentru a opri numărarea probei, selectati Run | Stop.
5. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Next Sample , apoi
Count, din meniul Run.
6. Pentru a opri procedura de numărare în modul Low Level Optimize,
selectati fila de meniu Run | End Sample Priostat. Pe ecran se va afișa o
fereastră output, cu setările optime ale regiunii de numărare pentru
nuclidul din proba respectivă. Adăugați nuclidul cu setările de regiune
optimizate în Biblioteca de Nuclizi de Probe (Sample Nuclide Library)
(pagina 134), spre utilizare ulterioară în diverse analize. Seturile de
etaloane atenuate (Quench Standards Sets) definite spre a fi utilizate cu
nuclidul respectiv vor folosi automat noile setări ale regiunii de
numărare. Nu este nevoie să număraţi un nou etalon atenuat, dacă
nuclidul este acelaşi.
.

176 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Alpha/Beta Preview (Previzualizare Alpha/Beta)


Această functie este o optiune Sample Priostat, disponibila din meniul
Run,
cu ajutorul căreia puteti observa spectrul unei probe si aproxima viteza de
numărare a probei cu nuclizi emitători Alfa si Beta în acelasi flacon.

Figura 7-7. Funcția Alpha/Beta Preview (Fereastra Sample Priostat).


QuantaSmart™ Manual de Referinţă 177
CAPITOLUL 7

Pentru a previzualiza numărarea probei cu functia Alpha/Beta Preview,


procedati după cum urmează:
1. Încărcati proba (probele) în casetă. Atasati steagul Prioristat în pozitia
reset, la casetă (Figura 1-3, pagina 7).
2. Selectati Run | Alpha/Beta Preview din bara de meniu. Fereastra
Sample Priostat se va afisa pe ecran.
3. Selectati Run | Count. Numărarea probei va începe după ce instrumentul
a identificat steagul Priostat.
4. Pentru a opri numărarea probei, selectati Run | Stop.
5. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Next Sample | Count
din meniul Run.
6. Pentru a opri procedura de numărare a probei, selectati Run | End
Sample Priostat.

178 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Normal Preview (Previzualizare normală)


Această functie este o optiune Sample Priostat, accesibilă din meniul
Run, care vă permite să observati spectrul unei probe si sa aproximati
viteza de numărare a probei în modul de numărare Normal.

Figura 7-8. Normal Preview (Sample Priostat Window).

Pentru a previzualiza numărarea probei cu ajutorul funcţiei Normal


Preview, procedaţi astfel:
1. Încărcați proba (probele) în casetă. Atasati steagul Priostat în pozitie
reset, la casetă (Figura 1-3, pagina 7).
2. Selectati Run | Normal Preview din bara de meniu. Fereastra Sample
Priostat va apărea pe ecran.
3. Select Run | Count. Numărarea probei va începe după ce instrumentul
a identificat steagul Priostat.
4. Pentru a opri numărarea, selectati Run | Stop.
5. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Run | Next Sample |
Count.
6. Pentru a opri procedura de numărare a probei, selectati Run | End
Sample Priostat.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 179
CAPITOLUL 7

Low Level Preview (Previzualizare nivel scăzut)


Această functie este o optiune Sample Priostat, accesibilă din meniul
Run, care vă permite să observati spectrul unei probe si sa măsurati
vitezele de numărare a probei în modul de numărare Low Level.

Figura 7-9. Low Level Preview (Sample Priostat Window).

Pentru a previzualiza numărarea probei cu ajutorul funcției Low Level


Preview, procedati după cum urmează:
1. Încărcati flaconul (flacoanele) în casetă. Atasati steagul Priostat în
pozitia reset, la casetă (Figura 1-3, pagina 7).
2. Din bara de meniu, selectati Run | Low Level Preview. Fereastra
Sample Priostat va apărea pe ecran.
3. Selectati Run | Count. Numărarea probei va începe după ce
instrumentul
a identificat steagul Priostat.
4. Pentru a opri numărarea, selectati Run | Stop.
5. Pentru a număra probe suplimentare, selectaţi Run | Next Sample |
Count.
6. Pentru a opri procedura de numărare a probei, selectati Run | End
Sample Priostat.
180 PerkinElmer, Inc.
FUNCTII AVANSATE

Replay Feature (Functia Reluare)


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.
Această functie (Figura 7-10) vă permite să analizati date culese anterior,
în diverse conditii de reducere. Deoarece programul salvează fiecare
spectru, datele pot fi reanalizate, utilizând diversi parametri de reducere a
datelor, fără renumărarea probelor. Protocoalele de reducere a datelor,
enumerate la fila Replay a ferestrei principale, corespund cu cele
enumerate în fila Protocols. Nicio modificare adusă protocoalelor în timpul
procedurii Replay (Reluare) nu va afecta parametrii de achiziţie initiali.
Pentru a accesa functia Replay, selectati fila Replay din fereastra
principală, apoi selectati fisierul de date pe care urmează să-l reanalizati.
Faceti click dreapta pe fisierul de date, apoi selectati Open for Replay.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


181
CAPITOLUL 7

Figure 7-10. Replay Window (Replay Conditions Tab).

Replay Conditions Tab (Fila Conditii de Reluare)


Fila Replay Conditions din Fereastra Replay(Figura 7-10) contine
următoarele câmpuri:

Assay Type (Tip de Analiza)


Din meniul vertical (drop-down), selectati tipul de date (CPM or DPM) pe
care
doriti ca instrumentul să le calculeze din datele si spectrele de probă
salvate.

Nuclide Group (Grup de nuclizi)


Faceti click pe acest buton pentru a afisa Biblioteca de Nuclizi de Probe
(pagina 134), în scopuri informationale.
182 PerkinElmer, Inc.
FUNCTII AVANSATE
Quench Indicator (Indicator de atenuare)
Din meniul vertical (drop-down), selectati unul din următorii Parametrii de
Indicare a Atenuării (Quench Indicating Parameters - QIPs), utilizati la
calcularea DPM, cu ajutorul functiei Replay a instrumentului:
tSIE (transformed Spectral Index of External standard) – Indicele
Spectral transformat al Etalonului Extern atribuie o valoare
numerică unei atenuări asociate unei probe. Aceasta este
independent de cantitatea de radioactivitate a probei si de viteza de
numărare. tSIE este cel mai precis indicator de atenuare si serveşte,
de regulă, la analizarea probelor single label, cu atenuare variabilă şi
viteză de numărare mică. Selectati acest indicator, numai dacă
probele au fost initial numărate cu parametrul tSIE.
 tSIE/AEC (transformed Spectral Index of External Standard coupled to
Automatic Efficiency Correction). Indicele Spectral transformat al
Etalonului Extern atribuie o valoare numerică unei atenuări asociate
unei probe. Dat fiindcă atenuarea variază, AEC monitorizează şi
ajustează automat regiunea de numărare, pentru a exclude fondul
nedorit. Această setare se foloseşte, de regulă, pentru experimente
tip dual şi triple label cu probe cu atenuare variabilă, unde sunt
recomandabile setări optime ale regiunii de numărare. Selectati
acest Indicator de Atenuare, numai dacă probele au fost numărate
initial cu tSIE.
 SIS (Spectral Index of the Sample) – Indicele Spectral al Probei
atribuie o valoare numerică unei atenuări asociate unei probe. SIS se
determină din profilul spectral al probei şi se bazează pe numărări
efective ale probei. Valoarea SIS serveste, de regula, la monitorizarea
nivelului de atenuare in probe single label, cu vitează mare de
numărare, în analizele CPM, sau în numărarea Cherenkov single
label.

Guard Compensation Technology (GCT)


Din meniul vertical (drop-down), setati o GCT pentru proba respectivă
(e.g. Off, High, Low).
Luminescence/Colored Sample Correction
Selectati aceste căsute, pentru a activa corectia de luminiscenţă (lumină)
sau de culoare a probei. În modul Replay, instrumentul corectează date
pentru toate numărările care implică luminiscenţă sau decolorarea
probei.
Quench Sets
Din acest meniu vertical (drop-down), specificati o setare de atenuare a
probei, din gama Low, Mid and High.
keV Energy Regions
Din acest meniu vertical (drop-down), definiti valorile fondului pentru
fiecare din cele trei regiuni—A, B, and C.
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 183
CAPITOLUL 7

Background CPM Subtraction


La activarea acestei funcţii, prin selectarea căsuţei corespunzătoare
(Subtract
Background), instrumentul scade valori de fond din datele probei, înainte
de a proceda la reanalizare în modul Replay. Selectati o sursă de fond
din lista verticală:
 Manual – Selectati această optiune, pentru a defini manual valori de
fond pentru fiecare din cele trei regiuni —A, B, and C.
 IPA (EPI) – După selectarea acestei opţiuni, instrumentul scade
valorile fondului stabilite în timpul procedurilor de calibrare şi EPI
din totalitatea spectrului probelor.
 1st Vial (Primul flacon)– După selectarea acestei opţiuni,
instrumentul numără primul flacon din casetă timp de 10 minute
sau conform timpului de numărare definit de protocol (respectiv
timpul mai lung din acestea două) şi stabileşte valoarea CPM
pentru fiecare regiune. Aceste valori sunt valorile de fond care
scăzute din fiecare probă în fiecare regiune de analiză.

Apply Half-life Correction


La activarea acestei funcţii, prin selectarea căsuţei corespunzătoare (Apply
Half-life Correction), instrumentul corectează datele probei în raport de
timpul înjumătăţire a nuclidului (nuclizilor) reanalizati în modul Replay.
Data si Ora de referinţă se utilizează la calcularea descompunerii; setările
implicite corespund cu începerea analizei.

Replay
La apăsarea acestui buton, datele sunt reanalizate şi în fereastra
principală se deschid următoarele optiuni: Replay Quench Curves (pagina
185), Replay SpectraView (pagina 186), and Replay Output (pagina 187).
184 PerkinElmer, Inc.
FUNCTII AVANSATE

Replay Quench Curves Window (Fereastra Reluare Curbe de Atenuare)


Figura 7-11 este un exemplu de fereastră Replay Quench Curves pentru o
analiză dual label în modul Replay.
 Notă: Dacă selectaţi Quench Curve Block din fila Report Definition a
ferestrei Replay, se va afişa, iniţial, numai curba de atenuare.
Faceti dublu click pe curbă, pentru a vizualiza fereastra
Expanded Quench Curve, cu punctele si eficienţa de numărare
afişate.

Figura 7-11. Fereastra Replay Quench Curves (Exemple).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


185
CAPITOLUL 7

Replay SpectraView Window (Fereastra Reluare SpecraView)


Figura de mai jos ilustrează un exemplu de fereastră Replay SpectraView
pentru o analiză dual-label în modul Replay.

Figura 7-12 Fereastra Replay SpectraView (Exemplu).

186 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Replay Output Window (Fereastra Reluare Output)


Această fereastră (a se vedea Figura 7-13) afişează diverşi parametri de
analiză şi elemente de date. Personalizaţi informaţiile din această
fereastră, definind raportul output window/ imprimantă; acest raport
se defineste din filele Report Definition şi Report Output din fereastra
Replay.

Figura 7-13. Replay Output Window (Sample).


QuantaSmart™ Manual de Referinţă 187
CAPITOLUL 7

Report Definition Tab (Fila Definire Raport)


Această filă din Replay Window (Figura 7-10, pagina 182) conţine aceleaşi
câmpuri ca fila Report Definition din fereastra Assay Definition. Pentru
informaţii despre câmpurile din această filă, a se vedea pagina 106.
Report Output Tab (Fila Generare Raport)
Această filă din Replay Window (Figura 7-10, pagina 182) conţine aceleaşi
câmpuri ca fila Report Output a ferestrei Assay Definition. Pentru
informatii despre câmpurile din această filă, a se vedea pagina 115.
Special Files Tab (Fila Fişiere Speciale)
Această filă din Replay Window (Figura 7-10, pagina 182) conţine aceleaşi
câmpuri ca fila Special Files a ferestrei Assay Definition. Pentru informatii
despre câmpurile din această filă, a se vedea pagina 120.
Worklist Tab (Fila lista de lucru)
Această filă din Replay Window (Figura 7-10, pagina 182) conţine aceleaşi
câmpuri ca fila Worklist a ferestrei Assay Definition. Pentru informatii
despre câmpurile din această filă, a se vedea pagina 125.
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.

188 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

High Sensitivity and Low Level Counting (Numărare în


modul Sensibilitate Mare şi Nivel Scăzut)
In numărarea cu scintilaţie lichidă, limitele de detecţie se bazează pe
eficienţa şi abilitatea unui instrument de a detecta impulsurile de fond.
Instrumentele Tri-Carb utilizează modul de numărare Time Resolved
Liquid Scintillation Counting (TR-LSC), o tehnică de discriminare a
fondului radioactiv (burst counting circuitry) pentru creşterea
sensibilităţii.
 Notă: Sensibilitatea se poate mări şi mai mult via GCT, modelul Quantulus.
Tabelul de mai jos descrie diferenţa dintre modurile de numărare
disponibile pe instrumentele Tri-Carb. De reţinută însă că modurile de
numărare de pe instrumentul dvs. depind de modelul instrumentului dvs.
Tri-Carb şi de opţiunile achiziţionate.

Tip de Discriminare Modul de Viteza tipica de Disponibilitate


numărare fond numărare al numărare
instrumentului
Normal Minimă Normal > 500 CPM Standard
Activitate Mare Sensibilitate 50-500 CPM Opţional
scăzută Mare
Activitate Ultra Mare Nivel Inferior 1-20 CPM peste Opţional
Scăzută fond
Activitate Sper Maximă Nivel Inferior 1-20 CPM peste Opţional, doar cu
Scăzută fond Detector BGO
Guard

 Notă: Nu utilizaţi modurile de numărare High Sensitivity sau Low Level
Count la numărarea probelor Alfa în analizele de numărare CPM sau
DPM normală. Aceste moduri de discriminare TR-LSC nu sunt potrivite
pentru numărarea probelor Alfa, deoarece se vor observa viteze de
numărare extrem de mici a particulelor Alfa.

O creştere a sensibilităţii în diverse moduri de numărare rezultă din


modificarea cantităţii de discriminare electronică a fondului. Pentru
Modurile de numărare High Sensitivity şi Low Level, criteriile folosite la
discriminarea impulsurilor Beta veritabile de impulsurile fondului sunt
mai stricte. Este posibil a pierderea de eficienţă de numărare să apare pe
măsură ce discriminarea fondului creşte. Totuşi, reducea fondului este, de
obicei, mult mai mare decât orice pierdere de eficienţă de numărare,
conducând la creşterea eficienţei măsurată ca E2/B
(Efficiency /Background).
2

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


189
CAPITOLUL 7

Numărarea emiţătorilor beta de mare energie, ca 90Sr or 90Y, în modul de


nu numărare High Sensitivity sau Low Level necesită optimizarea
parametrilor TR-LSC. Aceasta se realizează schimbând valoarea Delay
Before Burst din fila Count Corrections (pagina 102) a ferestrei Assay
Definition. Funcţia Delay Before Burst funcţionează întârziind
momentul din care discriminarea unui impuls secundar (afterpulse)
începe să păstreze o eficienţă mare de numărare beta în prezenţa celui
mai scăzut fond posibil.

Super Low Level Counting (Numărare la Nivel Super Scăzut)


Această funcţie (inclusă pentru modelul Tri-Carb Quantulus GCT 6220)
foloseşte un scut de detector cu cristal BGO cu scintilaţie lentă
(întârziată). Acest ansamblu înlocuieşte schimbătorul de probe
convenţional şi asigură în performanţa tip Factor de merit, faţă de
utilizarea doar a sistemelor de numărare standard. Cu excepţia
procedurilor de etalonare, calibrare şi EPI, funcţionarea modelelor Tri-
Carb echipate cu detector BGO este aceeaşi ca şi a modelelor Tri-Carb
standard.

Informaţiile de mai jos sunt relevante pentru numărarea în modul Low


Activity (Activitate scăzută), Ultra Low Level (Nivel Ultra Scăzut) sau Super
Low Level (Nivel Super Scăzut):
 Este recomandabil să folosiţi flacoane de sticlă cu izotopi de potasiu
cu activitate scăuzută, atunci când număraţi niveluri mici de Tritiu
sau 14C, deoarece aceste flacoane cresc gradul de discriminare între
impulsurile Beta şi impulsurile fondului. Anumite flacoane de plastic
se pot folosi, eventual, la măsurarea Tritiului în apă.
 Sursa de apă utilizată pentru efectuarea determinărilor de fond nu
trebuie să fie contaminată de radionuclizi. Când număraţi
radionuclizi cu niveluri de activitate foarte scăzute (în special,
Tritiu), chiar şi cea mai mică urmă de contaminare duce la
creşterea vitezei de numărare a unei probe de fond. Ca atare,
trebuie să aveţi o sursă de apă “moartă”, lipsită complet de
radioactivitate.
 Probele de potasiu (K) cu activitate scăzută nu trebuie să conţină
surse externe de radionuclizi, cum sunt cele care se găsesc în
scintilatori sau în reactivii folosiţi la prepararea probei.
 Flacoanele de sticlă trebuie spălate şi clătite cu o soluţie diluată
(0,1M) de acid etilendiaminotetraacetic (EDTA), apoi clătite cu
apă moartă, distilată. Aceasta va reduce contaminanţii de fond şi de
suprafaţă, care ar putea afecta scutul (apărătoarea) detectorului sau
camera probelor.
 Toate flacoanele utilizate cu acest instrument trebuie să fie
etanşeizate cu capace filetate, cu garnituri din Teflon® , pentru a
împiedica scurgerile.
190 PerkinElmer, Inc.
FUNCTII AVANSATE

 Dimensiunile maxime ale flacoanelor:


Flacoanele
 mici nu trebuie să depăşească 17,8 mm în diametru şi
58,0 mm în înălţime (incluzând capacul).
 Flacoanele mici nu trebuie să depăşească 28,1 mm în diametru şi
63,0 mm în înălţime ((incluzând capacul).
 Activitatea maximă a probei este de 100.000 CPM. Dacă o probă
depăşeşte această viteză de numărare, sistemul va trece automat în
modul de numărare Normal. Acest lucru este vital, atunci când
cumpăraţi sau preparaţi etaloane de atenuare sau de referinţă,
pentru a le utiliza în modul de numărare High Sensitivity sau Low
Level.
 Funcţia de corecţie de luminiscenţă nu se foloseşte, în mod normal, la
numărarea probelor CPM cu activitate foarte scăzută. Este preferabil
să adaptaţi probele la întuneric, înainte de a le număra.
Instrumentul asigură o temporizare adaptată la protocol, înainte de
numărare, de până la 99,99 minute, când proba este coborâtă în
camera de detecţie şi lăsată să se adapteze la întuneric conform
timpului de întârziere specificat. Aceasta permite luminii din flaconul
de probă să se disipeze.

Cautions and Limitations (Atenţionări şi Limitări)


Reţineţi că radiaţia fondului variază de la ţară la ţară, astfel că ea va
constitui un factor de în determinarea fondului. De exemplu, este
posibil ca zonele cu relief înalt şi zonele geologice unde uraniul şi
produsele rezultate din descompunerea lui tind să se acumuleze să
prezinte niveluri mai mari de activitate. De aceea, trebuie să
determinaţi cu exactitate fondul şi performanţa instrumentului la locul
de instalare a acestuia.

 Precauţie: Când utilizaţi Modurile de numărare High


Sensitivity sau Low Level, nu folosiţi etaloane atenuate,
purjate de oxigen cu un gaz inert. Atenuarea oxigenului în
etaloanele nepurjate creează discriminare între fond şi
evenimentele beta veritabile. Puteţi achiziţiona etaloane
nepurjate de la PerkinElmer. Pentru maximum de performanţă
DPM, etaloanele atenuate trebuie să se potrivească cât mai
mult posibil cu probele dvs. cu activitate necunoscută, în ce
priveşte cocktail-ul scintilator, tipul de flacon şi volumul
probei.

 Notă: Nu folosiţi etaloane Low Level (LL) la calibrarea (SNC/IPA)


instrumentului. Instrumentul Tri-Carb trebuie întotdeauna calibrat
cu un etalon 14C neatenuat, purjat.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 191
CAPITOLUL 7

Alpha/Beta Counting (Numărare Alfa/Beta)


 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.

Funcţia Alpha/Beta Discrimination permite discriminarea între cantitatea


brută de activitate Alfa şi cantitatea brută de activitatea Beta într-o probă
mixtă; rezultatele se raportează ca CPM Alpha (CPMa) şi CPM Beta (CPMA
şi CPMB).
La numărarea cu scintilatori lichizi, energiile emise de radionuclizii alfa şi
de radionuclizii beta cu energie mai mare (ca, de exemplu, 90Sr/90Y) se
suprapun, ceea ce face imposibilă discriminarea în funcţie de energie între
cei doi nuclizi. Cu toate acestea, impulsurile Alfa-induse dintr-un cocktail
scintilator au durate mai lungi decât impulsurile Beta-induse. Forma şi
durata impulsului servesc la discriminarea eficientă între activitatea Alfa
şi activitatea Beta.
Instrumentele Tri-Carb echipate cu funcţia Discriminare Alpha/Beta
Discrimination utilizează Pulse Shape Analysis (PSA) (Analiza formei
impulsului), pentru a separa evenimentele Alfa de evenimentele Beta.
PSA utilizează un discriminator în funcţie de formă (profil) (setting PSA),
pentru a evalua durata impulsului evenimentelor de scintilaţie şi a le
clasifica în impulsuri alfa sau beta.
Instrumentul nu determină rezoluţia spectrului nuclidului alfa sau a
nuclidului beta.

192 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

Instrumentul creează automat o curbă a clasificării eronate (spillover),


variind valorile PSA, la numărarea unui etalon Beta pur şi a unui
etalon Alfa pur. Instrumentul determină o valoare PSA optimă, situat
la punctul de încrucişare dintre două curbe, unde clasificarea eronată
alfa/beta este minimă.
Informaţiile referitoare la curba de clasificare eronată şi valoarea PSA
optimă asociată acesteia se stochează în Biblioteca de Etaloane Alfa/Beta
(pagina 144). În această bibliotecă, faceţi click pe butonul AB Curve , ca
să deschideţi fereastra Alpha/Beta Standard Curve (Figura 7-14).

Figura 7-14. Fereastra Alpha/Beta Standard Curve (Curbă standard


Alpha/Beta).

Puteţi asocia o anumită curbă de eroare de clasificare spre a fi utilizată cu


un radionuclid din Biblioteca de Nuclizi Alfa/Beta (pagina 141). Selectând
radionuclidul Alfa/Beta într-o analiză, valoarea PSA din Biblioteca de
Nuclizi Alfa/Beta se va aplica la separarea Alfa/Beta.
 Notă: Nu sunt necesare etaloane Alfa/Beta pentru Discriminarea
Alfa/Beta. Puteţi introduce manual o valoare PSA pentru un
radionuclid Alfa/Beta. În acest caz, nicio curbă de eroare de
clasificare nu se va asocia cu radionuclidul Alfa/Beta. Valoarea
PSA se determină empiric.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


193
CAPITOLUL 7

Această facilitate este utilă în cazul când nu aveţi etaloane Alfa/Beta


sau atunci când nu este posibilă obţinerea unui etalon Alfa/Beta
pur, aşa cum se întâmplă în cazul numărării 222Rn, care se
descompune atât prin emisiune Alfa, cât şi prin emisiune Beta.
 Notă: Pentru o discriminare Alfa/Beta reuşită, nivelul de atenuare
(stingere) a etaloanelor Alfa/Beta (dacă se folosesc) trebuie
să se aproprie cât mai mult de probele necunoscute care
urmează a se analiza. O atenuare crescută afectează negativ
discriminarea Alfa/Beta; efectul principal va fi numărul crescut
de erori de clasificare a evenimentelor Alfa.

Tandem Processing (Procesare în Tandem)


Aceasta permite instrumentului Tri-Carb să transfere datele unei analize
către un program de aplicaţie. Programele de aplicaţie sunt dotate cu
diverse funcţii, inclusiv funcţia de manipulare a datelor (reducerea,
redarea grafică a datelor etc.). Astfel de programe pot fi procurate de pe
piaţă sau pot fi scrise şi compilate de utilizatori. Instrumentul are
capacitatea de a stoca datele rezultate din analiză pe un fişier de disc, la
care aplicaţia are acces fără intervenţia utilizatorului.
Aceste fişiere de date se generează, dacă efectuaţi următoarele operaţii:

 Creaţiun raport care include câmpurile de date dorite.


 Cereţisă se creeze un fişier de date de formatul dorit.
 Selectaţi fişiere speciale, cerute, eventual, de aplicaţia dvs.
Prot.dat şi 2000ca.dat sunt fişiere speciale, necesare pentru
rularea anumitor aplicaţii PerkinElmer, dar este posibil să fie nevoie
şi de alte date din fişiere de spectru sau informaţii EPI.
 Selectaţi căsuţa Run Application din fila Report Output (Figura 4-
7, pagina 115). În câmpurile de sub căsuţă, specificaţi numele
aplicaţiei, tipul aplicaţiei şi când anume doriţi ca aceasta să ruleze
pentru analiza respectivă.
 Notă: De fiecare dată când rulaţi aplicaţia, aceasta trebuie încărcată în
memorie. Dacă este posibil, rulaţi aplicaţia după un lot sau ciclu
de probe, deoarece este mai eficient şi mai rapid aşa, decât dacă
rulaţi programul după fiecare probă.

 Specificaţi o locaţie în fereastra Data Paths (pagina 54) , astfel ca


fişierele de date să poată fi accesate de aplicaţie.

194 PerkinElmer, Inc.


FUNCTII AVANSATE

2D Bar Code Reader Option (Opţiunea Cititor de Coduri de


Bare)
Această funcţie este opţională şi constă din urmărirea automată a
probelor, pentru sistemul Tri-Carb. Datele despre codurile de bare pot fi
importate direct într-o Listă de lucru (Worklist), salvate sau folosite la
verificarea Listelor de lucru existente.
 Notă: Această funcţie poate fi opţională. A se vedea tabelul de
modele/funcţii (Anexa H), pentru detalii.
 Notă: Sistemul este compatibil şi cu coduri de bare liniare 1D, cu condiţia ca
acestea să se potrivească pe capacul flaconului. Utilizaţi software-ul
cititorului de coduri de bare, pentru ca acesta să citească coduri de
bare liniare 1D (a se vedea opţiunea Help, pentru instrucţiuni în acest
sens), şi dezactivaţi toate celelalte coduri de bare neutilizate, pentru
maximum de vitează şi eficienţă.

Când folosiţi opţiunea Bar Code Reader:


 În multiple cicluri, codurile de bare sunt citite şi salvate doar la
primul ciclu şi se validează la ciclurile următoare.
 În numărări repetate, codurile de bare sunt citite doar la prima
numărare; toate celelalte numărări vor avea asociat acelaşi cod de
bare.
 Parametrii codului de bare se stabilesc pentru fiecare analiză în
parte, şi nu sunt parametrii protocolului de analiză. Pentru
informaţii despre setarea parametrilor codurilor de bare, a se vedea
pagina 131.
A se vedea următoarele secţiuni, pentru informaţii suplimentare despre
cititorul de coduri de bare:
 Configure Barcode Reader (Configurare Cititor Cod de bare), pagina
70 (explicaţii despre modul de activare a opţiunii Bar Code Reader
option, dacă este instalată).
 Barcode Settings (Setări Coduri de Bare), pagina 131 (setările şi
parametrii de coduri de bare, disponibile din fila Assay Details).
 Sample Name (Nume Probă), pagina 126 (explicaţi despre cum să
folosiţi citirea codurilor de bare cu Listele de lucru).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


195
CAPITOLUL 7

Bar Code Size and Placement (Dimensiunea şi localizarea Codului de


Bare)
Opţiunea 2D Bar Code Reader este compatibilă cu următoarele
dimensiuni de coduri de bare: coduri de bare 2D cu matrice de date de
10 mil, 15 mil şi 20 mil. Cititorul de coduri de bare citeşte date
alfanumerice. Codurile de bare 2D sunt localizate pe capacul flaconului.

Figura 7-15. Opţiunea Bar Code Reader şi Flacoane cu coduri de


bare 2D Bar pe capac.

196 PerkinElmer, Inc.


Capitolul 8

Întreţinere şi Depanare

Acest capitol conţine informaţii despre întreţinerea instrumentului Tri-


Carb
şi detectarea eventualelor probleme în funcţionarea acestuia. Capitolul
cuprinde următoarele secţiuni:

 Întreţinerepreventivă
 Stocarea datelor (pagina 198)
 Repornirea după o avarie în reţea (pagina 199)
 Depanarea erorilor de funcţionare (pagina 199)
 Depanarea erorilor de EPI (pagina 201)
 Avertismente şi mesaje de eroare (pagina 203)

Întreţinerea preventivă
Cu excepţia lucrărilor de inspectare şi curăţare, nu trebuie să efectuaţi
lucrări de întreţinere preventivă a aparatului. Întreţinerea preventivă
normală a aparatului se poate efectua pe bază de recomandare, în cadrul
unui contract de întreţinere cu PerkinElmer. Contactaţi reprezentanţa
PerkinElmer locală sau un distribuitor autorizat PerkinElmer, pentru
informaţii despre contractul de întreţinere.

197
CAPITOLUL 8

Inspectare
Următoarele verificări trebuie efectuate la sistemul Tri-Carb, cel puţin o
dată pe săptămână sau la apariţia unei probleme de funcţionare:

1. Verificaţi dacă toate casetele de probe şi schimbătorul de probe sunt


curăţate de murdărie sau ulei.
2. Verificaţi dacă mişcarea casetelor este în regulă, adică lină şi fără
vibraţii excesive.
3. Verificaţi dacă există conectori electrici sau mecanici desprinşi.

 PRECAUŢIE: Nu efectuaţi nicio lucrare de demontare.


4. Asiguraţi-vă că toate comenzile şi indicatoarele funcţionează.

Curăţare
Asiguraţi-vă că instrumentul este scos din priză, înainte de a efectua
operaţia de curăţare, apoi curăţaţi exteriorul instrumentului cu o cârpă
moale şi un detergent delicat.
Capacul schimbătorului de probe se şterge cu o cârpă moale, înmuiată în
apă cu săpun delicat, iar schimbătorul de probe, cu o cârpă moale,
înmuiată în soluţie PicoClean-N sau o altă soluţie de curăţare, din
comerţ.
Dacă sistemul Tri-Carb este dotat cu agregat de răcire (opţional),
verificaţi (lunar) şi asiguraţi-vă că filtrul nu este colmatat. Curăţaţi
(clătiţi cu apă), dacă este cazul.

Stocarea Datelor
Back Up Hard Drive
Pentru a preveni pierderea de date din cauza defectării hard-ului, salvaţi
periodic toate fişierele în folderul Packard, creat automat la instalarea
software-ului QuantaSmart. Acest folder conţine folderul TriCarb, inclusiv
subfoldere pentru diverse fişiere de program şi de date.
198 PerkinElmer, Inc.
INTRETINERE SI DEPANARE

Conţinutul Folderului
TriCarb
Folderul TriCarb (localizat în folderul Packard) conţine câteva
subfoldere, conţinând diverse fişiere de program sau de date.

 Notă: Deoarece sistemul impune ca anumite fişiere de program să fie


localizate în anumite foldere, nu mutaţi fişiere în subfoldere.
Folderul TriCarb conţine următoarele subfoldere:
Assays – Aceste fişiere conţin informaţii despre parametrii stabiliţi în
procesul de definire a analizelor.
 Bin – Aceste fi iere conţin informaţii despre executarea programului
QuantaSmart.
 Drivers – Aceste fişiere conţin informaţii despre driver-ul dispozitivului
USB.
 Help – Aceste fişiere conţin informaţii despre sistemul Help destinat
programului QuantaSmart.
 IPA Results – Aceste fişiere conţin informaţii despre datele EPI.
 Libraries – Aceste fişiere conţin informaţii despre Bibliotecile utilizate
în programul QuantaSmart.
 QuenchStdResults – Aceste fişiere conţin informaţii despre Etaloane
Atenuare.
 Results – Aceste fişiere conţin informaţii referitoare la datele despre
probe, date generate de fiecare analiză.

Repornire după o pană de curent


Tri-Carb permite computerului să repornească după o pană de curent.
Odată alimentarea cu curent restabilită, instrumentul reia numărarea
probei care era în curs de procesare la momentul când a survenit pana de
curent. Cazurile (dacă există) când datele achiziţionate sau datele
reanalizate se pierd după o pană de curent sunt foarte rare.
Depanarea erorilor de funcţionare
Problemele care ar putea apărea în timpul exploatării normale a
sistemului sunt următoarele:

Mişcarea dezordonată a Schimbătorului de probe


Asiguraţi-vă că capacul instrumentului este închis. Lumina puternică
afectează senzorii optici ai schimbătorului de probe.
 Asiguraţi-vă că nu există nicio obstrucţie în schimbătorul de viteză.
 Asiguraţi-vă că caseta Varisette este corect etichetată cu un steag de
protocol.


QuantaSmart™ Manual de Referinţă
199
CAPITOLUL 8

Ecranul nu se aprinde
Verificaţi dacă butonul de pornire al monitorului este în poziţia ON şi
dacă cablul de alimentare al monitorului este conectat la portul
monitorului, situat în partea stângă a instrumentului Tri-Carb.
Reporniţi calculatorul – apăsaţi tastele <Ctrl+Alt+Delete> de pe
tastatură.

Imprimanta nu tipăreşte
 Asiguraţi-vă că butonul de pornire a imprimantei este ON.
 Asiguraţi-vă că semnalul luminos ON-LINE este aprins.
 Asiguraţi-vă că imprimanta are suficientă hârtie.
Resetaţi imprimanta prin oprire şi repornire.

Steagul de protocol este ocolit
 Asiguraţi-vă că aţi definit analiza şi aţi asociat-o cu un număr de
steag de protocol.
 Asiguraţi-vă că steagul de protocol este activ (Figura 1-3, pagina 7).
 Verificaţi dacă ciclurile de numărare a probelor s-au încheiat.

Schimbătorul de probe nu răspunde la comenzi
 Asiguraţi-vă că butonul de pornire a instrumentului Tri-Carb este în
poziţia ON (Figura 1-6, pagina 15).
 Asiguraţi-vă că bancul schimbătorului de probe conţine numărul
corect de casete. Împingeţi toate casetele pe banc, către camera de
detecţie. Dacă o casetă rămâne în “Zona liberă” (Clear Zone) (din
partea din faţă a bancului), înseamnă că sunt prea multe casete pe
bancul schimbătorului de probe.
Verificaţi dacă instrumentul a început recuperarea Priostat.
Verificaţi dacă apare un mesaj de eroare în Bara de Stare a ferestrei
principale a QuantaSmart.
Resetaţi instrumentul Tri-Carb stingându-l pentru 10 secunde şi apoi
reaprinzându-l (Figura 1-6, pagina 15).

Sample Changer Idle (Schimbătorul de probe merge în gol)


 Asiguraţi-vă că butonul de pornire a instrumentului Tri-Carb este în
poziţia ON (Figura 1-6, pagina 15).
 Verificaţi dacă toate ciclurile de numărare a probelor s-au încheiat.
 Verificaţi dacă apare un mesaj de eroare în Bara de Stare a ferestrei
principale a QuantaSmart şi pe rapoartele tipărite.
 Verificaţi dacă proba se numără.

200 PerkinElmer, Inc.
INTRETINERE SI DEPANARE

Probele nu se încarcă
 Asiguraţi-vă că aţi definit analiza şi aţi asociat-o cu un număr de
steag de protocol.
 Verificaţi dacă toate ciclurile de numărare a probelor s-au încheiat.
Verificaţi dimensiunea tuturor flacoanelor. A se vedea specificaţiile
referitoare la flacoane (pagina 9).

Sistemul se blochează
Reporniţi calculatorul, apăsând tastele <Ctrl+Alt+Delete> de pe
tastatură.
Resetaţi instrumentul Tri-Carb stingând-l pentru 10 secunde, apoi
reaprindeţi instrumentul (Figura 1-6, pagina 15).

Fereastra Dignostic nu poate fi accesată


Ferestrele Diagnostics sunt, de regulă, destinate serviciul tehnic al
PerkinElmer Technical, pentru a evalua starea sistemului. Opţiunea TSE
Diagnostics din meniul Diagnostics este accesibilă, numai dacă vă puteţi
loga, adică dacă aveţi drepturi TSE.

Depanarea erorilor EPA


Problemele care apar atunci când parametrii EPA nu sunt în limitele
specificate sunt următoarele:

Fondul Carbon-14 cu activitate mare


Verificaţi dacă detectorul este contaminat, numărând un flacon gol şi
afişând spectrul acestuia din fereastra SpectraView. Dacă este vorba
de contaminare, apelaţi serviciul Tehnic PerkinElmer.
 Verificaţi dacă există radiaţie crescută în mediul înconjurător;
asiguraţi-vă că nu există surse de mare energie depozitate lângă
instrument.
Verificaţi descărcările de electricitate statică, cu un controller de
electricitate statică.
 Dacă utilizaţi surse gama în laborator, faceţi un test pe un flacon, de
detectare a contaminării, prin ştergea flaconului cu un tampon steril
(wipe test), pentru a verifica contaminarea cu nuclid gama.

Verificaţi zgomotul electronic; folosiţi un cablu de alimentare separate
pentru instrument sau apelaţi PerkinElmer Technical Service.

Valoare Chi-pătrat mare


Aceasta poate fi cauzată de sursa de înaltă tensiune sau de Tuburile
fotomultiplicatoare (TFM). Contactaţi PerkinElmer Technical Service.
 Notă: Este posibil ca un instrument care funcţionează normal să
depăşească limita de 7.63 - 36.19% în 2% din cazuri. Aceasta, din
cauza naturii statistice a testului Chi-pătrat.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă 201
CAPITOLUL 8
Fondul Tritiu mare
 Verificaţi dacă detectorul este contaminat, numărând un flacon gol şi
afişând spectrul acestuia din fereastra SpectraView. Dacă este vorba
de contaminare, apelaţi serviciul Tehnic PerkinElmer.
 Verificaţi dacă există radiaţie crescută în mediul înconjurător;
asiguraţi-vă că nu există surse de mare energie depozitate lângă
instrument.
 Verificaţi descărcările de electricitate statică, cu un controller de
electricitate statică.
 Dacă utilizaţi surse gama în laborator, faceţi un test pe un flacon, de
detectare a contaminării, prin ştergea flaconului cu un tampon steril
(wipe test), pentru a verifica contaminarea cu nuclid gama.
 Verificaţi zgomotul electronic; folosiţi un cablu de alimentare separate
pentru instrument sau apelaţi PerkinElmer Technical Service.
Factor de merit Carbon-14 mică
 Asiguraţi-vă că eficienţa măsurată anterior se încadrează în ± 2%,
utilizând acelaşi etalon. Dacă nu se încadrează, curăţaţi flacoanele la
exterior şi reluaţi măsurătoarea.
 Asiguraţi-vă că valorile de fond şi eficienţă 14C sunt în limitele
specificate (când folosiţi etaloane neatenuate). Dacă sunt, este posibil
să existe o problemă legată de integritate a etalonului.
Valoare Chi-pătrat mică
Verificaţi zgomotul electronic. Acesta creează, de obicei, impulsuri
parazite de viteză uniformă. Folosiţi un cablu de alimentare separat
pentru instrument sau apelaţi PerkinElmer, pentru asistenţă.
 Notă: Este posibil ca un instrument care funcţionează normal să
depăşească limita de 7.63 - 36.19% în 2% din cazuri. Aceasta,
din cauza naturii statistice a testului Chi-pătrat

Eficienţă de numărare a Tritiului scăzură


 Asiguraţi-vă că instrumentul este calibrat. Dacă nu, efectuaţi o
calibrare SNC (pagina 159).
 Asiguraţi-vă că folosiţi etalonul corect (neatenuat şi purjat de oxigen).
 Asiguraţi-vă că valoarea tSIE a etalonului este în domeniu 950–1050.
Dacă nu, verificaţi data de expirare a etalonului.
 Asiguraţi-vă că eficienţa este ± 2% din măsurarea anterioară utilizând
acelaşi etalon. Dacă nu, curăţaţi flaconul la exterior şi reluaţi.

202 PerkinElmer, Inc.


INTRETINERE SI DEPANARE

Factor de merit Tritiu mică


Asiguraţi-vă că eficienţa măsurată anterior se încadrează în ± 2%
utilizând acelaşi etalon. Dacă nu se încadrează, curăţaţi flacoanele la
exterior şi reluaţi.
Asiguraţi-vă că valorile fond şi eficienţă ale Tritiului sunt în limitele
specificate (când folosiţi etaloane neatenuate). Dacă da, este posibil să
existe o problemă legată de integritatea etaloanelor EPI.

Avertismente şi mesaje de eroare


Prezentăm mai jos mesajele de eroare afişate de sistemul Tri-Carb (în
ordine alfanumerică) şi recomandări de depanare.

Eroare de fişier 2000CA


Sistemul a depistat o eroare la scrierea fişierului 2000CA.DAT. Acest
fişier este necesar aplicaţiilor PerkinElmer. Repetaţi analiza. Dacă eroarea
reapare, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Semnul ? în coloana mesaje


Dacă apare semnul ? în coloana MESSAGES a unui raport, înseamnă că
a apărut o eroare matematică la calculul rezultatului unei probe.

Semnul < în coloana


Dacă apare semnul < în coloana MESSAGES a unui raport, înseamnă că
o probă a fost respinsă din cauza vitezei mici de numărare, în primele 30
de secunde de la începerea numărării acesteia.

Semnul # în coloana mesaje


Dacă apare semnul # în coloana MESSAGES a unui raport, înseamnă că
proba este eterogenă. De regulă, aceasta se întâmplă din cauza
separării fazelor în flaconul conţinând proba.

Semnul * în coloana mesaje


Dacă apare semnul * în coloana MESSAGES a unui raport, înseamnă că
impulsurile numărate ale probei depăşesc 100.000 în modul de numărare
High Sensitivity sau Low Level. Instrumentul a trecut automat la modul
de numărare Normal.

Litera A în coloana mesaje


Dacă apare litera A în coloana MESSAGES a unui raport, rândul de date
respectiv reprezintă o valoare medie pentru replica flacoanelor cu
probe.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


203
CAPITOLUL 8

Un set atenuat asociat cu nuclidul acestei analize a fost modificat


după rulare.
Informaţiile pentru un set atenuat s-au modificat în Biblioteca de Etaloane
Atenuate (pagina 137), dar setul etalon nu a fost renumărat după
modificări.
Renumăraţi setul atenuat.

Un set atenuat asociat cu nuclidul acestei analize nu a fost cu un


număr suficient de probe.
Aţi definit un nuclid de probă în Biblioteca de Nuclizi de Probe (pagina
134),
dar setul atenuat selectat pentru nuclidul respectiv nu a fost numărat.
Minimum două etaloane atenuate trebuie numărate pentru fiecare set
atenuat.
Număraţi etaloanele atenuate corespunzătoare.

Un protocol activ invalidat pentru protocolul Group Priostat.


Un protocol activ a fost selectat ca protocol Group Priostat (pagina 164).
Selectaţi un alt protocol sau aşteptaţi până la finalizarea protocolului
activ.

Litera B în coloana de mesaje


Dacă apare litera B în coloane MESSAGES a unui raport, rândul de date
respectiv sunt date despre un flacon de excludere de fond.

BACK PIN JAM FWD


Acest mesaj arată că a apărut o eroare schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

BACK PIN JAM REV


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

BAD ELEV/EXT STD


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.
.

204 PerkinElmer, Inc.


INTRETINERE SI DEPANARE

Bad shutter
Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Lipsă spectru BGO


S-a încercat o numărare a unui etalon extern pe un instrument cu scut
BGO de detector de scintilaţie, înainte de efectuarea calibrării
AEC/EPI.
Efectuaţi calibrarea AEC/EPI (pagina 159).

Litera C în coloana mesaje


Dacă apare litera C în coloana MESSAGES a unui raport, aceasta arată că
o corecţie de atenuare a culorii pentru proba respectivă este suspectă
(tSIE < 100). Este posibil ca rezultatele raportate de probă să nu fie
valabile.

Nu se poate asocia o altă analiză cu steag Priostat în timp ce analiza


este activă.
Nu puteţi asocia o analiză cu steag Priostat în timpul în care analiza
Priostat respectivă este activă (pagina 164).
Lăsaţi instrumentul să termine de numărat setul curent de probe Priostat,
înainte de a schimba analiza asociată cu steagul protocolului Priostat.

Nu se poate asocia o altă analiză cu un protocol în timp ce analiza


curentă asociată protocolului respectiv este activă.
Nu puteţi asocia mai multe analize unuia şi aceluiaşi număr de steag de
protocol.

Lăsaţi instrumentul să termine analiza în curs, disociaţi analiza de


steagul de protocol respectiv şi asociaţi protocolul cu o altă analiză.

Nu se poate schimba asocierea steagului Priostat în timp ce Priostat


este activ. Opriţi mai întâi Priostat.
Analiza asociată cu steagul protocol Priostat nu poate fi schimbată în timp
ce Priostat este activ (pagina 164).
Lăsaţi setul curent de probe Priostat să termine numărarea, înainte de a
schimba analiza asociată cu steagul de protocol Priostat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


205
CAPITOLUL 8

Nu se poate disocia analiza de un steag de protocol în timp ce analiza


este activă.
Steagul de protocol pentru analiza în curs de numărare nu poate fi
disociat de analiză cât timp aceasta este activă.
Lăsaţi instrumentul să termine analiza în curs, înainte de a o disocia de
steagul de protocol.

Lipsă fişier de asocieri protocoale.


Un fişier de analize a fost mutat din folderul Assays sau un fişier de
analize a fost şters.
Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Portul serial nu se deschide. Asiguraţi-vă că acesta este configurat şi


că nu este utilizat de alt program.
Este posibil ca instanţe multiple ale programului QuantaSmart să ruleze
în acelaşi timp. Închideţi instanţele multiple ale programului.

Fişierul cu rezultate nu se poate citi.


Este posibil ca un fişier cu rezultate să fi fost mutat din folderul Results
sau ca un fişier de rezultate să fi fost şters.
Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Analizele nu pot fi reluate.


Tipul analizei nu se poate utiliza în modul Replay.

Doar analizele CPM, Single, Dual, Triple, şi FS DPM pot fi utilizate în


modul Replay (Reluare).

Flaconul nu coboară.
Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Flaconul nu se ridică.
Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

206 PerkinElmer, Inc.


INTRETINERE SI DEPANARE

Verificaţi fişierul analizei: fişierul nu există sau formatul fişierului este


corupt.
Un fişier de analiză este corupt sau un etalon asociat unei analize a fost
şters.
Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Comunicare întreruptă.
A apărut o eroare de port RS-232.

Reporniţi programul QuantaSmart.

Litera E în coloane Mesaje


Dacă această literă apare în coloana MESSAGES a unui raport, ea arată
că valoarea parametrului de indicare a atenuării (SIS sau tSIE) a fost
extrapolată dintr-o porţiune a curbei de atenuare, situată după un punct
de capăt.
În funcţie de cât de bine se potriveşte curba cu punctele de date ale
etalonului, valoarea de atenuare extrapolată pentru proba respectivă este
posibil să nu fie exactă.

Elevatorul nu se ridică.
Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


apare mesajul, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Elevator up.
Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Eroare de determinare a spectrului BGO.


A apărut o eroare în achiziţia datelor despre spectrul detectorului cu
cristal scintilator BGO, în timpul numărării protocolului AEC/EPI.
Repetaţi procedura de calibrare AEC/EPI. Dacă problema persistă, apelaţi
Serviciul Tehnic PerkinElmer.

EXT STD IN.


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


207
CAPITOLUL 8
EXT STD OUT.
Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer

Fatal SC error.
A apărut o eroare iremediabilă la schimbătorul de probe.

Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

FRONT PIN JAM FWD


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

FRONT PIN JAM REV.


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Litera I în coloana Mesaje


Dacă această literă apare în coloana MESSAGES a unui raport, înseamnă
că s-a constat că proba în cauză este Incertă în cadrul unei analize Direct
DPM. Aceasta înseamnă că sistemul nu a putut determina în mod cert o
valoare DPM pentru proba respectivă.
Când se constată că o probă este Incertă (Indeterminate), este posibil ca
valoarea DPM raportată să fie valabilă, dacă proba nu este puternic
atenuată. Verificaţi valoarea tSIE a probei, pentru a stabili nivelul de
atenuare. Dacă tSIE este mai mare de 200, valoarea DPM raportată este
posibil să fie exactă, cu marja statistică de eroare de numărare.
Acurateţea nu depinde de variaţia densităţii cocktail-ului scintilator, de
dimensiunea şi tipul flaconului, de volumul, culoarea şi atenuarea
chimică a probei. .

Eroare internă
A apărut o eroare de sistem (ex., o nepotrivire de fişier) în instrument.
Reporniţi la rece instrumentul. Dacă mesajul de eroare reapare, apelaţi
Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Instrumentul este off line


Instrumentul nu răspunde la comenzile calculatorului.

Verificaţi alimentarea cu curent a instrumentului (Figura 1-6, pagina 15).

208 PerkinElmer, Inc.


INTRETINERE SI DEPANARE

IPA error C-14 chi-square


Testul Chi-pătrat a eşuat în timpul numărării sursei 14C.

Repetaţi testul Chi-pătrat. Dacă testul eşuează din nou, apelaţi Serviciul
Tehnic PerkinElmer.

IPA error C-14 LCR


Sursa 14C nu conţine suficientă activitate.

Verificaţi dacă folosiţi sursa corectă. Utilizaţi o sursă nouă, dacă este
nevoie.

IPA error-H-3 chi-square


Testul Chi-pătrat a eşuat în timpul numărării sursei Tritiu.

Repetaţi testul Chi-pătrat. Dacă testul eşuează din nou, apelaţi Serviciul
Tehnic PerkinElmer.

IPA error-H-3 LCR


Sursa Tritiu nu conţine suficientă activitate.

Verificaţi dacă folosiţi sursa corectă. Utilizaţi o sursă nouă, dacă este
nevoie.

LOST PIN POS


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


da, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Missing Vial (Flacon lipsă)


Acest mesaj arată că lipseşte un flacon din casetă.

No Quench sets specified (Nu există nici un set atenuat specificat)


Nu s-a selectat nici un set de atenuare pentru analiză.

Selectaţi setul atenuat corespunzător, din Biblioteca de Etaloane Atenuate


(pagina 137). Dacă nu există un set etalon corespunzător, efectuaţi
analiza Quench Standards corespunzătoare.

No quench standard is defined for this assay (Nu s-a definit un etalon
atenuat pentru această analiză)
Un etalon în curs de utilizare de către nuclidul unei probe dintr-o analiză
s-a deselectat.

Reselectaţi etalonul analizei respective.


QuantaSmart™ Manual de Referinţă 209
CAPITOLUL 8
Normalization error-both tubes LCR (Eroare etalonare - LCR la ambele
TFM)
Viteza de numărare în ambele TFM este prea mică.

Asiguraţi-vă că sursa 14C neatenuată este în primul flacon din casetă.


Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Normalization error-both tubes SIS (Eroare etalonare - SIS la ambele


TFM)
Viteza de numărare în ambele TFM este prea mică.

Asiguraţi-vă că sursa 14C neatenuată este în primul flacon din casetă.


Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Normalization error-EXT STD (Eroare etalonare -EXT STD)


Etalonul extern nu se încarcă corect.

Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Normalization error-left PMT LCR (Eroare etalonare – LCR TFM stâng)


Viteza de numărare în TFM stâng este prea mică.

Asiguraţi-vă că sursa 14C neatenuată este în primul flacon din casetă.


Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Normalization error-left PMT SIS (Eroare etalonare –SIS TFM stâng)

TFM stâng a detectat energie beta necorespunzătoare.

Asiguraţi-vă că sursa 14C neatenuată este în primul flacon din casetă.


Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Normalization error-right PMT LCR LCR (Eroare etalonare – LCR TFM


drept)
TFM drept a detectat energie beta necorespunzătoare.

Asiguraţi-vă că sursa 14C neatenuată este în primul flacon din casetă.


Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Normalization error-right PMT SIS (Eroare etalonare –SIS TFM drept)


TFM drept a detectat energie beta necorespunzătoare.

Asiguraţi-vă că sursa 14C neatenuată este în primul flacon din casetă.


Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

210 PerkinElmer, Inc.


INTRETINERE SI DEPANARE

Not normalized (Neetalonat)


Instrumentul nu a fost etalonat.

Executaţi procedura de calibrare (pagina 159), înainte a trece la


numărarea probelor.

Power fail (Pană de curent)


Sistemul a repornit după o pană de curent.

Verificaţi rezultatele, pentru a vedea dacă lipsesc date.

Power recovery (Revenire după pană de curent)


Alimentarea instrumentului s-a întrerupt.

Instrumentul trebuie, în mod normal, să reia operaţia pe care o executa


când a survenit pana de curent.

Priostat ready to count (probă Priostat gata de numărare)


O probă Priostat a fost încărcată în camera de detecţie. Numărarea
probei nu a început.
Pentru a porni numărarea probei, faceţi click pe butonul de pornire, de
culoare verde, de pe toolbar.

Priostat SC NO ACK
Comanda de acţionare a schimbătorului de probe nu a fost acceptată de
instrument în timpul numărării în modul Priostat.
Verificaţi câmpul de Stare a instrumentului (State), din fereastra
principală, pentru a vedea dacă apare mesajul INSTRUMENT OFF-LINE.
Dacă acest mesaj apare intermitent, închideţi Windows, apoi stingeţi şi
aprindeţi instrumentul. Dacă acest mesaj nu apare, aşteptaţi şi încercaţi
periodic comenzile schimbătorului de probe.

Priostat search (Căutare Priostat)


Instrumentul caută pe bancul schimbătorului de probe caseta Priostat.
Asiguraţi-vă că aceasta se află pe bancul schimbătorului de probe.

R (Messages column)
Dacă această literă apare în coloana MESSAGES a unui raport, acest rând
din raport reprezintă date despre un flacon etalon de referinţă, utilizat la
calcularea % Ref.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


211
CAPITOLUL 8
S (Messages column)
Dacă această literă apare în coloana MESSAGES a unui raport acest rând
din raport reprezintă date despre un flacon etalon atenuat, utilizat la
generarea de curbe de atenuare.

Shutter close (Shutter închis)


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


acest mesaj apare tipărit, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Shutter open (Shutter deschis)


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


acest mesaj apare pe tipărit, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Skipped cassette with no label (Casetă neetichetată)


O casetă de pe bancul schimbătorului de probe nu are etichetă de
identificare.

Ataşaţi o etichetă ID casetei.

The instrument encountered a protocol flag for which there is no


assay associated. This protocol was not counted.
(Instrumentul a intalnit un steag de protocol pentru care nu există
asociată nicio analiză. Acest protocol nu a fost numărat)
Există o casetă pe bancul schimbătorului de probe, cu un protocol căruia
nu i-a fost asociat nicio analiză.
Scoateţi caseta de pe bancul schimbătorului de probe sau asociaţi o
analiză la numărul steagului de protocol respectiv.

The nuclide associated with this assay has an incorrect number of


Quench sets (Nuclidul asociat analizei are un număr incorect de seturi
atenuate)
Unul sau mai multe seturi de atenuare asociate cu un nuclid de probă
multiple label a fost deselectat din analiză sau şters din bibliotecă.
Reselectaţi seturile atenuate corespunzătoare pentru nuclizii probei.
Renumăraţi setul de atenuare, dacă este cazul.

The nuclide associated with this assay was not found in the nuclide
library. Unable to retrieve nuclide information (Nuclidul asociat
acestei analize nu a fost găsit în bibliotecă. Lipsă informaţii nuclid)
Nuclidul de probă definit pentru analiză a fost şters din Biblioteca de
Nuclizi de Probe (pagina 134).
Reintroduceţi informaţiile despre nuclidul de probă respectiv, în
Biblioteca de Nuclizi de Probe.
212 PerkinElmer, Inc.
INTRETINERE SI DEPANARE

The quench standard associated with this assay’s nuclide was not
found in the Quench standard library (Setul atenuat asociat cu
nuclidul acestei analize nu a fost găsit în biblioteca de etaloane
atenuate)
Un set etalon atenuate asociat unui nuclid de probă într-o analiză a fost
şters din bibliotecă.
Reintroduceţi informaţia despre etalon în bibliotecă şi renumăraţi
etaloanele.

The standard associated with this assay has not been counted
(Etalonul asociat cu această analiză nu a fost numărat)
Etalonul selectat pentru analiză nu a fost numărat înainte de efectuarea
analizei.
Număraţi etaloanele şi reporniţi analiza.

Vial release close (eliberare flacon închisă)


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


acest mesaj apare tipărit, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Vial release open (Eliberare flacon deschisă)


Acest mesaj arată că a apărut o eroare de schimbător de date.

Nu trebuie să luaţi nicio măsură, dacă nu apare un mesaj tipărit. Dacă


acest mesaj apare tipărit, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

W (Messages column)
Dacă această literă apare în coloana MESSAGES a unui raport, aceasta
arată că numărul de identificare pozitivă (Positive ID (PID)) introdus în
Lista de lucru nu se potriveşte cu numărul PID citit din casetă.
Asiguraţi-vă că numărul PID din Lista de lucru corespunde cu numărul
de pe caseta corespunzătoare.

Warning: C-14 Normalization DPM not defined (Atentie: valoarea DPM


de etalonare C-14 nu a fost definită)
Valoarea DPM pentru etalonarea 14C nu a fost definită.
În fereastra IPA Definition (pagina 151), introduceţi o valoare DPM pentru
Etalonul 14C.

Warning: H-3 Normalization DPM not defined (Atentie: valoarea DPM


de etalonare H-3 nu a fost definită)
Valoarea DPM pentru etalonarea Tritiului nu a fost definită.

În fereastra IPA Definition (pagina 151), introduceţi o valoare DPM pentru


Etalonul Tritiu.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
213
CAPITOLUL 8

Warning: IPA background data not available (Atentie: Fond EPI


indisponibil).
Nu sunt disponibile valori de fond EPI, pentru extragerea fondului.

Efectuaţi procedurile EPI (pagina 151).

Warning: Questionable C-14 background value-please view historic


data. (Atenție: Valoarea fondului C-14 îndoielnică – verificaţi istoric)
Sursa de fond nu a ratat verificarea EPI în regiunea 14C.

Dacă fondul 14C este mare (şi fondul Tritiului este normal), este posibil să
fie vorba de o creştere a radiaţiei în mediu, fie din cauza contaminării
detectorului, sau ca urmare a pătrunderii luminii în camera de detecţie.
Verificaţi spectrul fondului, din fereastra SpectraView, şi revedeţi datele
EPI istorice. Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Warning: Questionable C-14 chi-square value-please view historic


Data (Atenţie: Valoarea Chi-pătrat C-14 îndoielnică – verificaţi istoric)
Rezultatul testului Chi-pătrat nu este în intervalul 7.63 - 36.19.

Verificaţi integritatea spectrului 14C, din fereastra SpectraView. Repetaţi


testul Chi-pătrat test. Dacă rezultatul testului repetat este din nou în
afara intervalului admis, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Warning: Questionable C-14 figure of merit value-please view historic


Data (Atenţie: Factorul de merit a C-14 îndoielnic – verificaţi istoric)
Verificaţi valoarea limită a cifrei de merit. Curăţaţi sursele 14C şi fond, apoi
repetaţi testul. Verificaţi valorile eficienţei şi fondului pentru 14C. Dacă
valorile sunt conform specificaţiilor, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Warning: Questionable H-3 background value-please view historic


Data (Atenţie: Valoarea fondului H-3 îndoielnică – verificaţi istoric)
Asiguraţi-vă că folosiţi proba de fond corectă în flaconul numărul 3. Este
posibil să fie vorba de contaminarea detectorului sau de pătrunderea
luminii în detector. Verificaţi datele EPI istorice şi Apelaţi Serviciul Tehnic
PerkinElmer.

Warning: Questionable H-3 Chi-pătrat value-please view historic


Data (Atenţie: Valoarea Chi-pătrat a H-3 îndoielnică – verificaţi istoric)
Rezultatul testului Chi-pătrat nu este în intervalul 7.63 - 36.19

Verificaţi integritatea spectrului 14C, din fereastra SpectraView. Repetaţi


testul Chi-pătrat test. Dacă rezultatul testului repetat este din nou în
afara intervalului admis, apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

214 PerkinElmer, Inc.


INTRETINERE SI DEPANARE

Warning: Questionable H-3 efficiency value-please rerun quench


curves and view historic data (Atenţie: Valoarea eficienţei H-3 este
îndoielnică – reluaţi curbele de atenuare şi verificaţi datele istorice)
Sursa de Tritiu a ratat verificarea EPI şi valoarea tSIE pentru această
sursă este mai mică de 950. Asiguraţi-vă că folosiţi sursa corectă în
flaconul al doilea din caseta AEC/EPI. Asiguraţi-vă că etalonul Tritiu nu
prezintă urme de murdărie sau ulei. Verificaţi valoarea DPM introdusă în
fereastra IPA Definitions (pagina 151). Verificaţi datele EPI istorice şi
reluaţi curba de atenuare. Apelaţi Serviciul Tehnic PerkinElmer.

Warning: Questionable H-3 efficiency value-please view historic data


(Atenţie: Valoarea eficienţei H-3 este îndoielnică – verificaţi datele
istorice).
Sursa de Tritiu a ratat verificarea EPI.

Asiguraţi-vă că folosiţi sursa corectă în flaconul al doilea din caseta


AEC/EPI. Asiguraţi-vă că etalonul Tritiu nu prezintă urme de murdărie
sau ulei. Verificaţi valoarea DPM introdusă în fereastra IPA Definitions
(pagina 151) şi verificaţi datele EPI istorice. Apelaţi Serviciul Tehnic
PerkinElmer

Warning: Questionable H-3 figure of merit value-please view historic


Data (Atenţie: Factorul de merit a H-3 este îndoielnic – verificaţi
istoric).
Valoarea Cifrei de Merit pentru Tritiu este sub limita introdusă în
fereastra
IPA Definitions (pagina 151).

Verificaţi valoarea limită a Cifrei de Merit şi valorile eficienţă/fond pentru


Tritiu. Dacă valorile sunt conform specificaţiilor, apelaţi Serviciu Tehnic
PerkinElmer.

Warning: System not normalized (Sistem neetalonat).


Instrumentul nu este etalonat.
Executaţi procedurile de Calibrare şi Etalonare a instrumentului (pagina
159).

Warning: User Has Modified Count Conditions (Utilizatorul a


modificat condiţiile de numărare)
Analiza în curs de numărare a fost modificată.

Lăsaţi analiza în curs să termine numărarea, înainte de a face modificări.


You cannot exit the application because the instrument is counting a
Protocol (Nu puteţi ieşi din aplicaţie când instrumentul numără un
Protocol)
Programul QuantaSmart nu poate fi închis în timpul în care instrumentul
numără probe.
Lăsaţi instrumentul să termine numărarea, înainte de a închide
programul.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


215
CAPITOLUL 8

You cannot exit the application because the instrument is counting


group priostat (Nu puteţi ieşi din aplicaţie în timp ce instrumentul
numără un protocol group priostat)
Programul QuantaSmart nu poate fi închis în timpul în care instrumentul
numără probe.
Lăsaţi instrumentul să termine numărarea, înainte de a închide
programul.

You cannot exit the application because the instrument is engaged in


a sample priostat activity (Nu puteţi ieşi din aplicaţie în timp ce
instrumentul execută o activitate priostat)
Programul QuantaSmart nu poate fi închis în timpul în care instrumentul
numără probe.
Lăsaţi instrumentul să termine numărarea, înainte de a închide
programul.

216 PerkinElmer, Inc.


Anexa A

Calcule

Această anexă descrie calculele executate de instrumentul Tri-Carb, care


includ:
 Corecţie fond
 Pragul limită al fondului (pagina 218)
 Chi-pătrat (pagina 218)
 Dezintegrări Pe Minut (DPM) (pagina 218)
 Eficienţă (pagina 219)
 Factorul de merită (FOM) (pagina 219)
 Corecţie timp de înjumătăţire (pagina 219)
 Fond EPI (pagina 219)
 Respingere activitate scăzută (LCR) (pagina 220)
 LUM (% Luminiscenţa) (pagina 220)
 Unităţi radioactivitate (pagina 220)
 2 Sigma % (%2s) (pagina 221)
 Calculator de dezintegrare radionuclizi (pagina 222)
 % Referinţă (% Ref) (pagina 222)

Corecţie fond
Acest proces constă din extragerea de fond radioactiv din activitatea
nuclizilor din probe. Corecţia de fond se efectuează înainte de orice alte
calculaţii (ex., corecţie timp de înjumătăţire). Corecţia pentru numărarea
fondului unei probe se calculează cu formula:

CPMcorectat = CPMprobă - CPMfond

217
ANEXA A

Pragul limită al fondului


Această valoare se exprimă ca Numărări Pe Minut (CPM) şi se calculează
din valoarea de fond EPI (Instrument Performance Assessment (IPA)).

unde:

BKGthreshold= prag limită fond în CPM


____
BKGIPA= media primelor cinci valori de fond IPA în CPM
CT = timp de numărare fond pentru IPA

Chi-pătrat
Acest test măsoară reproductibilitatea numărării probei şi se efectuează
prin numărarea unei singure probe în detector, de 20 de ori consecutiv,
cu un timp de numărare de 30 de secunde pentru fiecare măsurătoare
repetată.

Unde
____
CNT= media măsurătorilor repetate
CNTi = numărarea brută a fiecărei măsurători repetate
Acest test nu măsoară precizia detectorului.

Dezintegrări Pe Minut (DPM)


Este o expresie a activităţii radionuclidului şi se calculează cu formula:

DPM= Numărări pe minut


Eficienţa
218 PerkinElmer, Inc.
CALCULE

Eficienţa
Măsoară abilitatea instrumentului de a cuantifica activitatea
radionuclidului. Această valoare se calculează cu formula:
Eficienţa = Numărări pe minut
Dezintegrări pe minut

Factorul de merit
Măsoară sensibilitatea instrumentului, pe baza eficienţei de numărare.
Această valoare se calculează cu formula:

FOM= (Eficienta)2
Fond

Corecţie de timp de înjumătăţire


Acest proces recalculează proba CPM sau DPM şi ia în calcul timpul de
înjumătăţire la dezintegrarea nuclidului din probă. Acest calcul se execută
astfel:

Activitatecurentă= Activitateiniţială x e-0.693t/T (hl)


Unde:
Activitatecurentă= activitatea curentă rămasă
Activitateiniţială= activitatea de început a nuclidului
T(HL) = timpul de înjumătăţire a radionuclidului, în ore
e= 2.71828 (baza logaritmilor naturali scala c)
t= intervalul de timp în ore, de la data de referinţă la data curentă

Corecţia timpului de înjumătăţire se efectuează după o corecţie de fond.

Fondul EPI
Această funcţie poate fi extrasă din toate probele. Valoarea se stabileşte
ca media primelor cinci valori ale fondului obţinute la executarea
protocolului AEC (Autoetalonare şi Calibrare = Self-Normalization and
Calibration (SNC).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


219
ANEXA A

Respingere activitate scăzută (Low Count Reject (LCR)


LCR este o metodă de respingere şi semnalizare a probei în care activitatea
nuclizilor nu îndeplineşte criteriul minim specificat, în primele 30 de
secunde de numărare.

LUM (% Luminiscenţă)
Această valoare reprezintă % de luminiscenţă a probei şi se calculează
astfel:

Unităţi de măsură radioactivitate


Curie şi Becquerel reprezintă două unităţi de măsură pentru
radioactivitate. Becquerel este unitatea de măsură pentru un preparat
radioactiv, stabilită de Sistemul Internaţional de unităţi de măsură (SI).

220 PerkinElmer, Inc.


CALCULE

Valoarea 2 Sigma % (%2s)


Această valoare reprezintă procentul de incertitudine a numărului brut de
numărări (cu limite de încredere de 95%) şi se calculează astfel:

Tabelul de mai jos arată totalul numărărilor acumulate, necesar pentru a


atinge valoarea 2% Sigma corespunzătoare:

Incertitudine 2 Total
Sigma % Numărări
Acumulate
0,4 250.000
0,5 160.000
0,8 62.500
1,0 40.000
1,5 17.778
2,0 10.000
2,5 6400

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


221
ANEXA A

Calculator de dezintegrare a radionuclizilor (Radionuclide


Decay Calculator)
Acest calculator (Figura A-1) permite utilizatorilor să calculeze Activitatea
DPM Curentă pentru nuclizii comuni. A se vedea pagina 66, pentru
informaţii suplimentare despre Calculatorul de dezintegrare a
radionuclizilor.

Figura A-1. Radionuclide Decay Calculator.

% Reference (% Ref)
Această valoare reprezintă procentul unui etalon de referinţă şi se
calculează utilizând valoarea CPM a probei cu activitate necunoscută şi
etalonul de referinţă. Etalonul de referinţă este, de regulă, primul flacon
numărat în cadrul analizei, dacă primul flacon nu foloseşte la măsurarea
activităţii fondului, caz în care se va folosi flaconul al doilea ca etalon de
referinţă.
222 PerkinElmer, Inc.
Anexa B

Glosar

2S%
Această valoare este procentul de incertitudine a unei valori a numărărilor
brute (gross count value).

Timp de achiziţie
Reprezintă durata numărării unei probe.

Corecţie automată a eficienţei


Se foloseşte la ajustarea setărilor regiunii de numărare, pentru a
compensa efectul atenuării asupra spectrului probei.

Radiaţie de fond
Include radiaţia mediului (ex. radiaţia cosmică de fond) şi a radionuclizilor
din metale, sticlă, ceramică şi beton.

Becquerel (Bq)
Unitate de măsură pentru radioactivitate, din Sistemul Internaţional de
Unităţi de măsură.
 Un Becquerel = O Dezintegrare Per Secundă
 Un Curie = 3.7 x 1010 Becquerel

Calculul pentru Bq este (DPM for nuclide 1, 2, or 3)/(60DPM/Bq).


 For uCi = DPM(nuclide 1, 2, or 3) / (2.22* e6 DPM/ uCi)
 For pCi = DPM(nuclide 1, 2, or 3) /(2.22DPM/pCi)223
ANEXA B

Elemente de blocuri de date


Acestea sunt blocuri formate din mai multe elemente de date şi servesc la
definirea rapoartelor – de regulă, a rapoartelor tipărite. Selectând anumite
elemente dintr-un Bloc de Date, instrumentul poate genera rapoarte
conţinând informaţii despre instrument, protocol, spectru, sau despre
funcţionarea instrumentului (EPI – Evaluarea performantei
echipamentului)
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea pagina 113.

Calibrare
Este procesul prin care tensiunea de alimentare aplicată fiecărui tub
fotomultiplicator (TFM) dintr-un contor cu scintilatori lichizi se ajustează
până când tuburile se sincronizează din punct de vedere al răspunsului
standard. Acest procedeu este conceput să garanteze că instrumentul
cuantifică cu precizie energia din toate emisiile de particule beta. Pentru
mai multe informaţii, a se vedea Capitolul 6.

Casete
Casetele sunt cutiile de plastic în care se pun flacoanele cu probe şi
servesc la deplasarea probelor pe bancul schimbătorului de probe.

Atenuare chimică
Este procesul de reducere a intensităţii scintilaţiei detectată de TFM ale
unui contor cu scintilatori lichizi, provocat de materiale prezente în soluţia
scintilatoare, care interferează cu procesele, conducând la producerea
luminii. Atenuarea chimică duce la scăderea numărului de fotoni per keV
de energie emisă de particule beta şi, de obicei, la reducerea eficienţei de
numărare.

Chemiluminiscenţă
Aceasta constă din evenimente aleatoare monofoton, generate de reacţiile
chimice dintre componentele probei. Circuitul de coincidenţă utilizat
de instrumentul Tri-Carb exclude majoritatea evenimentelor de
chemiluminiscente, dar nu şi atunci când viteza acestora este mare.

Test Chi-pătrat
Este o procedură generală de determinare a probabilităţii ca două
distribuţii diferite să fie eşantioane ale aceleaşi populaţii. În numărarea
cu scintilatori, acest test se foloseşte adesea la compararea variaţiilor
constatate în numărările repetate ale unei probe radioactive cu
variaţiile prezise de teoria statistică.

Cocktail
Este o soluţie în care se introduc probele în a fi numărate cu un contor cu
scintilaţie lichidă. Solvenţii şi lichidele scintilatoare sunt componentele
principale ale cocktail-ului scintilator.
224 PerkinElmer, Inc.
GLOSAR
Coincidenţă
Se referă la un sistem care utilizează un circuit special conceput să
respingă impulsurile pe care nu le primeşte de la cele două tuburi
fotomultiplicatoare ale contorului de scintilaţie în timpul de coincidenţă
stabilit. Dacă evenimentele scintilatoare apar “în coincidenţă” (adică,
ambele evenimente se produc în timpul de coincidenţă specificat), ele se
consideră a fi evenimente de dezintegrare veritabile apărute în probă.
Dacă nu, evenimentele se consideră drept evenimente aleatoare (de fond)
şi nu se numără.

Timp de coincidenţă
Este timpul (10–200 nanosecunde) în care ambele TFM trebuie să
detecteze evenimente de scintilaţie. Dacă evenimentele scintilatoare apar
“în coincidenţă” (adică, ambele evenimente se produc în timpul de
coincidenţă specificat), ele se consideră a fi evenimente de dezintegrare
veritabile apărute în probă. Dacă nu, evenimentele se consideră drept
evenimente aleatoare (de fond) şi nu se numără. Utilizaţi valoarea
implicită 18, în majoritatea cazurilor. Dacă utilizaţi scintilatori solizi,
trebuie să majoraţi această valoare la o valoare determinată empiric.

Atenuarea culorii
Este procesul de reducere a intensităţii scintilaţiei detectate de tuburile
fotomultiplicatoare ale unui contor cu scintilatori lichizi, cauzat de
materiale colorate din soluţia scintilatoare, care interferează cu detecţia
luminii. Acest proces are ca efect scăderea numărului de fotoni per keV de
energie emisă de particule beta şi, de obicei, o reducere a eficienţei de
numărare.

Numărări Pe Minut (CPM)


Este o expresie a activităţii radionuclidului. Numărările per canal sunt
cumulativ egale cu numărările per regiune; numărările brute per regiune de
numărare se împart la timpul de numărare pentru a calcula CPM pe fiecare
regiune.

Curie (Ci)
Este unitatea de bază pentru radioactivitate, denumită după numele
soţilor Marie şi Pierre Curie, care au descoperit Radiul, in 1898.
 Un Curie = 3.7 x 1010 Becquerel
 Un Becquerel = O dezintegrare Per Secundă

Descompunere radioactivă
Este procesul de transformare spontană a unui nuclid în alt nuclid sau în
altă stare energetică a aceluiaşi nuclid. Acest proces are ca efecte o
reducere în timp a numărului de atomi radioactivi iniţiali dintr-o
probă şi emisia de particule alfa/beta şi raze gama dintr-un nucleu,
sau captarea/eliberarea nucleară de electroni orbitali (fisiune).
Procesul se mai numeşte şi dezintegrare radioactivă.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
225
ANEXA B
Delay Before Burst
Este timpul (75–800 nanosecunde) de după impulsul iniţial (impuls
prompt) cât detectorul caută impulsuri secundare (afterpulses).
Impulsurile secundare, care apar după impulsul prompt şi după expirarea
timpului de întârziere (temporizare), indică faptul că un eveniment de
scintilaţie este cauzat de fondul radioactiv. Unii scintilatori, cum ar fi
PerkinElmer Ultima Gold, produc impulsuri de descompunere mai lente,
care pot necesita timpi de întârziere (temporizare) mai lungi. Dacă utilizaţi
astfel de scintilatori, este recomandabil să lungiţi timpii de întârziere,
pentru o eficienţă de numărare mai mare. Aceasta este o condiţie absolut
esenţială, atunci când număraţi nuclizi emiţători beta, de mare energie.
Setarea implicită pentru acest parametru este 75.

Fişier text delimitat


Această căsuţă se găseşte în fila Report Output (pagina 115) din fereastra
Assay Definition. Bifaţi această căsuţă, pentru a crea un text delimitat;
textul delimitat este un format de fişier în care fiecare element de date este
separat de celelalte cu un caracter de delimitare predefinit. Acest format
este formatul uzual de transferare a datelor între aplicaţii, dat fiindcă
sistemele de baze de date sunt capabile să importe şi să exporte acest tip
de fişiere.
.

 Notă: Delimitatorul de câmp se defineşte în Windows O/S, fereastra


Regional and Language Options. În Control Panel, deschideţi
fereastra Regional and Language şi apăsaţi butonul Customize,
apoi accesaţi câmpul List Separator din fila Numbers.
Detector
Este un dispozitiv sensibil la radiaţii, capabil să producă un semnal de
răspuns potrivit pentru măsurare sau analiză. În contorul cu scintilatori
lichizi, acest dispozitiv măsoară lumina emisă din interacţiunea dintre
cocktail-ul scintilator şi un nuclid emiţător alfa sau emiţător beta.

Discriminator
Este un circuit electronic care distinge impulsurile semnalului după
înălţimea sau tensiunea impulsului. Discriminatorul se utilizează la
excluderea impulsurilor radioactive irelevante sau a radiaţiei de fond
radioactiv, fiind un element esenţial în analiza înălţimii impulsurilor.

Dezintegrări Pe Minut (DPM)


O expresie a activităţii radionuclidului. DPM se calculează cu formula:

DPM= Numărări pe minut


Eficienţa
226 PerkinElmer, Inc.
GLOSAR

Dual Label
Se referă la proba care conţine doi radionuclizi diferiţi.

Eficienţă
Este raportul între numărările măsurate şi numărul de evenimente de
dezintegrare apărute într-un interval de măsurare. Eficienţa se exprimă,
de obicei, ca procent.

Etalon extern
Este o sursă radioactivă aşezată lângă o probă, pentru a produce
scintilaţie şi a monitoriza, astfel, nivelului de atenuare a probei.
Instrumentul Tri-Carb foloseşte sursa Bariu-133, în acest scop.

Factor de merit
Este un termen folosit pentru o valoare numerică, de caracterizare a
performanţei unui sistem.

Steaguri (fanioane), protocol


Sunt dispozitive de plastic numerotate, prevăzute cu inserţie de metal
reflectorizantă, codificată, pe care instrumentul le foloseşte la identificarea
parametrilor de numărare corespunzători unei analize pentru un set de
probe. Fixaţi fizic un steag numerotat corespunzător la prima casetă cu
flacoane dintr-un grup, pentru a identifica protocolul care asociază
parametrii de analiză doriţi. A se vedea Figura 1-3 de la pagina 7, care
ilustrează un exemplu de steag de protocol plasat pe o casetă.

Guard Compensation Technology (GCT)


Este o tehnologie de reducere a fondurilor radioactive pe baza unui calcul
al eficienţei aplicat evenimentelor detectate în Guard (Gardă). Setările
sunt următoarele: “High” (setare implicită – este cea mai potrivită setare
pentru eliminarea unui număr maxim de evenimente de fond), “Low” (o
setare mai puţin agresivă, de reducere a fondului) şi “Off” (nicio corecţie
GCT aplicată fondului).
Selectaţi întotdeauna modul de numărare “Normal”, când aplicaţi GCT.

Timp de înjumătăţire
Este timpul în care o jumătate (50%) din atomii dintr-o substanţă
radioactivă se dezintegrează într-o altă formă nucleară.

EPI (Evaluarea Performanței Instrumentului (IPA - Instrument


Performance Assessment)
Este procesul prin care instrumentul Tri-Carb măsoară eficienţa de
numărare a fondului, sensibilitatea (Factorul de merit), şi
reproductibilitatea numărării probei (testul Chi-pătrat). Pentru mai multe
informaţii, a se vedea Capitolul 6.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


227
ANEXA B
Izotop
Se referă la atomi ai aceluiaşi element, care au acelaşi număr atomic, dar
greutăţi atomice diferite.

keV (kiloelectron Volt)


O mie de electron-volţi; exprimă energia asociată descompunerii
radioactive.

Bibliotecă
În programul QuantaSmart, biblioteca este o arhivă de date despre nuclizii
din probe sau despre etaloanele folosite în analize. Pentru mai multe
informaţii, a se vedea Capitolul 5.

Luminescenţă
Este un termen generic pentru emisiile de lumină (fotoni) care nu pot fi
atribuite radioactivităţii probei. Luminiscenţa apare, de regulă, ca
urmare a reacţiei chimice dintre probă şi emulgator (detergent)
conţinând cocktail-uri scintilatoare, fiind adesea cauzată de pH-ul şi
peroxizii alcalini din probă.

Etalonare
Este procesul prin care se stabileşte o limită inferioară de măsurare a
atenuării. Pentru mai multe informaţii, a se vedea Capitolul 6.

Nuclid
Termen generic aplicabil tuturor izotopilor (stabili şi radioactivi) ai tuturor
elementelor. Foarte adesea, termenul “izotop” este incorect utilizat cu
sensul de “nuclid”.

Tub fotomultiplicator (TFM)


Un dispozitiv care converteşte niveluri scăzute de lumină în energie
electrică (fotoelectroni). Fotoelectronii generaţi în TFM sunt multiplicaţi,
astfel încât să poată fi detectaţi.

Foton
Conform teoriei cuantice, în radiaţia electromagnetică lumina este emisă
sub forma unor cuante discrete de energie, numite fotoni.

Priostat
Un set de opţiuni cu care este dotat instrumentul Tri-Carb şi care permite
întreruperea unui protocol în curs, pentru numărarea unui set de probe
prioritare sau pentru executarea unor funcţii de numărare speciale.
Pentru mai multe informaţii, a se vedea pagina 164.

Impuls (puls)
Un semnal electric care apare în momentul când fotonii sunt detectaţi de
tubul fotomultiplicator (TFM).
228 PerkinElmer, Inc.
GLOSAR
Comparaţia amplitudinii impulsurilor (CAI) (Pulse Amplitude
Comparision (PAC))
Este o tehnică de reducerea a fondului cauzat de diafonia dintre tuburile
fotomultiplicatoare. Impulsurile generate de evenimente de probă
veritabile sunt, de obicei, foarte apropiate ca amplitudine. Cu toate
acestea, scintilaţiile în cele două TFM-uri diferă mult, din cauza distanţei
pe care lumina trebuie să o parcurgă dintr-un TFM pentru a fi detectată
de TFM-ul opus. Pentru a elimina aceste evenimente de diafonie, circuitul
CAI (PAC) compară amplitudinea impulsurilor evenimentelor coincidente
detectate de cele două TFM-uri. Nivelurile CAI variază între 0 şi 255, unde
0 (zero) permite ca toate impulsurile coincidente să fie acceptate, iar 255
respinge impulsurile cu o diferenţă de amplitudine mai mare de 20% între
impulsurile din tubul din stânga faţă de cele din tubul din dreapta.

Analiza profilului impulsului – API (Pulse Shape Analysis - PSA)


O tehnică prin care impulsurile nuclidului sunt sortate într-un analizor
multicanal separat, spre analiză şi cuantificare. API ţine cont de
diferenţele între duratele impulsurilor, la clasificarea tipurilor de emisii
radioactive (alpha, beta, gamma) dintr-un nuclid.

Atenuare (Quench)
Reducerea intensităţii scintilaţiei în tuburile FM ale unui contor cu
scintilaţie lichidă, cauzată de materialele dintr-o soluţie scintilatoare care
interferează cu procese care conduc la producerea sau detectarea luminii.
Acest proces are ca efect reducerea numărului de fotoni per keV de
energie de particule beta şi, adesea, o reducere a eficienţei de numărare.

Curba de atenuare
Este un grafic matematic, care corelează eficienţa de numărare cu un
Parametru de indicare a atenuării (QIP). Parametrul probă QIP se
determină în timpul numărării probei. Această valoare se utilizează la
interpolarea eficienţei de numărare pentru probe cu curbă de atenuare
(unde %Eficienţă se trasează grafic vs. QIP). Valoarea eficienţei de
numărare interpolate foloseşte la calcularea DPM (unde DPM = CPM /
Efficiency).

Parametru de indicare a atenuării (Quench Indicating Parameter (QIP)


Este o valoare numerică utilizată pentru exprimarea nivelului de atenuare
al unei probe (SIS, tSIE).

Data de referinţă
Data la care un material radioetichetat are cantitatea de activitate
specificată.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


229
ANEXA B

Ora de referinţă
Ora la care un material radioetichetat are cantitatea de activitate
specificată. De regulă, acest parametru este descris numai pentru
radionuclizi cu timpi de înjumătăţire scurţi.

Regiune
Intervalul energetic în limitele căruia se efectuează numărarea unui
nuclid în contorul cu scintilatori lichizi. Se mai numeşte şi fereastră sau
canal.

Reluare
O funcţie a instrumentului Tri-Carb, care permite reanalizarea datelor
culese anterior în diverse condiţii de reducere a datelor, fără
renumerotarea probelor. Pentru mai multe informaţii, a se vedea pagina
181.

Rich Text Format (RTF)


Este un fişier tip ASCII cu comenzi special care specifică informaţii
despre formatul documentului, cum ar fi fonturi şi margini. Acest
fişier este util în procesul de transferare a datelor la un program de
procesare word, în scopul formatării suplimentare a rapoartelor
destinate publicării.
230 PerkinElmer, Inc.
GLOSAR

RS-232
Este o interfaţă standard de conectare a dispozitivelor seriale la un
computer; necesită folosirea unui convertor de la USB la RS-232. Portul
implicit pentru comunicaţii RS-232 este COM1. Puteţi folosi un alt port,
modificând următoarea cale de registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PACKARD\QuantaSmart (TM)\
Settings\RS232PortName

Setările porului serial de comunicaţii sunt specificate în fereastra de


dialog Device Manager aferentă portului de comunicare:

Biblioteca de liste de probe


Este o funcţie disponibilă la secţiunea Worklist a programului
QuantaSmart, care serveşte la crearea unei biblioteci de liste de probe,
conţinînd cele mai uzitate nume de probe. Pentru mai multre informaţii, a
se vedea pagina 125.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


231
ANEXA B
Scintilaţie
Un „flash” (scânteie) de lumină produsă în scintilator de un eveniment de
ionizare. O scintilaţie este suma tututor fotonilor produşi de un eveniment
de descompunere.

Ecranare (Shielding)
Procesul de reducere a cantităţii de radiaţie inonizantă care ajunge pe o
suprafaţă fizică, cu ajutorul unui scut (plumb, tungsten).

Numărare monofoton (Single Photon Counting - SPC)


O metodă aplicată de instrumentul Tri-Carb, constând din numărarea
probelor luminiscente cu doar unul din cele două Tuburi
Fotomultiplicatoare.

Activitate specifică
Cantitatea de radioactivitate per unitate atomică de masă (ex. DPM/g sau
Ci/g).

Indicele spectral al probei (Spectral Index of the Sample - SIS)


O cifră obţinută din analizorul de spectru al unui contor cu scintilaţie
lichidă, calculată pe baza distribuţiei spectrale a probei; această cifră se
utilizează ca indicator al nivelurilor de atenuare din probă.

Cartografiere spectrală
O tehnică aplicată în numărarea DPM a probelor cu un singur nuclid
(single label), pentru afişarea tridimensională a spectrelor probei şi
etaloanelor de atenuare.

SpectraView
O fereastră din programul QuantaSmart, care afişează în timp real
imaginea bidimensională a spectrului probei în curs de numărare. Pentru
mai multe informaţii, a se vedea pagina 45.

Derulare spectru (Spectrum Unfolding)


O tehnică de separare a spectrului compus al unei probe cu doi nuclizi
(dual-label) în componente individuale.

Spillover
Termen care descrie situaţia în care, in cazul numărării unei probe cu doi
nuclizi, o porţiune dintr-un spectru al unia dintre radionuclizi este inclusă
în regiunea de numărare a celuilat nuclid.

Electricitate statică
Se referă la acumularea de încărcătură electrică pe un corp izolat, cum ar
fi un flacon de scintilaţie. În numărarea cu scintilatori lichizi, descărcarea
de electricitate statiscă poate genera impulsuri false de la TFM.
232 PerkinElmer, Inc.
GLOSAR

Procesare în tandem (Tandem Processing)


Un proces care permite instrumentului Tri-Carb să transfere date dintr-
un protocol către un program de aplicaţie.

Time Resolved Liquid Scintillation Counting (TR-LSC)


Un proces brevetat de PerkinElmer, Inc., de detectare a fondului cu nivel
de activitate scăzut, care duce la creşterea sensibilităţii prin discriminarea
impulsurilor beta reale de impulsurile de fond.

Indicele spectral transformat al etalonului extern (Transformed


Sepctral Index of External Standard - tSIE)
O cifră obţinută din analizorul de spectru al unui contor cu scintilaţie
lichidă, calculată din distribuţia spectrală a etaloanelor externe şi utilizată
ca indicatpr de nivel de atenuare a probei.

Listă de lucru (Worklist)


O funcţie a programului QuantaSmar, utilizată pentru a desemna numere
de Identificare Pozitivă şi nume de probe corespunzătoare cu numerele
probelor, astfel cum apar pe un material tipărit. Pentru mai multe
informaţii, a se vedea pagina 125.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


233
Anexa C

Teorie

Această anexă conţine informaţii suplimentare despre teoria modurilor de


numărare Low Level Counting şi Alpha/Beta (pagina 246).

235
ANEXA C

Teoria numărării Low Level


În numărarea cu lichizi scintilatori, limita detectabilităţii depinde de
eficienţa detectării şi de zgomotul de fond. Crescând eficienţa detectării sau
reducând fondul (sau ambele) sensibilitatea se amplifică. Această
sensibilitate sporită produce limite inferioare de detecție. Din punct de
vedere practic, acest lucru înseamnă că măsurători precise apar într-un
timp mai scurt şi cu probe mai mici. Acest lucru este esențial atunci când
se măsoară probe de mediu pentru detectarea contaminării radioactive
provenite de la centrale nucleare, halde de steril și de la radiația naturală.

În datarea cu radiocarbon pentru determinarea vârstei artefactelor


arheologice,
numai eşantionul cel mai mic poate fi folosit pentru măsurare fără a
deteriora proba. În medicină si cercetarea biomedicală, o sensibilitate mai
mare permite utilizarea de mai puţine substanțe de testare pentru
determinarea căilor metabolice.

Majoritatea metodelor de reducere a fondului de radiaţii folosesc cantități


uriașe de ecrane de plumb grele, circuite de detectare secundară scumpe,
sau ambele. Astfel de sisteme sunt foarte scumpe, iar, datorită design-ului
lor, au o utilitate foarte limitată în afară de numărarea în modul nivel
scăzut. In 1985 însă, Packard Instrument Company a dezvoltat primul
burst counting circuitry (circuit electronic de numărare burst) utilizat într-
un sistem comercial de numărare cu scintilație lichidă. Acest dispozitiv
brevetat stă la baza metodei Time Resolved Liquid Scintillation Counting
(TR-LSC) aplicată de analizoarele cu scintilaţie lichidă TriCrab de la
PerkinElmers. Cu analizorul Tri-Carb Model GCT 6220, circuitul de
numărare a burst este şi mai eficient, datorită utilizării unui scut
(apărătoare) de detector din germanat de oxid de bismut (BGO), ceea creşte
şi mai mult sensibilitatea.

De asemenea, PerkinElmer a lansat recent o metodă de reducere a fondului


de radiaţii, numită Guard Compensation Technology (GCT). Această metodă
în curs de brevetare sporeşte acțiunea cristalului BGO, pentru a obţine, în
multe cazuri, niveluri de fond mai mici decât cu metoda TR-LSC, menținând
în același timp eficienţe mai mari.

 Notă: Funcţia Replay (Reluare) poate fi utilizată pentru a schimba valori


GCT, după finalizarea unei etape.
236 PerkinElmer, Inc.
TEORIE

Guard Compensation
“Guard Compensation” este o metodă matematică, care calculează
numărul de evenimente în prezenţa fondului radioactiv din mediu, care
nu au fost blocate sau detectate de scut (guard), apoi utilizează această
informaţie pentru a reduce fondul probei, în consecinţă.

Tehnologia Guard Compensation Technology (GCT) determină numărul


de evenimente de fond care trec nedetectate prin scutul de BGO
(bismut, germaniu, oxigen), şi apoi produce evenimente de scintilaţie
în probă. GCT După aceea, GCT utilizează această informaţie pentru
a reduce (în timp real) numărul de evenimente de fond detectate în
probă, cauzate de mediu.
Procesul GCT în curs de brevetare funcţionează astfel:

Abilitatea scutului (guard) detectorului BGO de a detecta evenimente de


fond din mediu se măsoară la fabrica noastră. Măsurătorile se stochează
şi se utilizează ulterior la calcularea unui set de eficienţe ale gărzii.

La analizarea probei unui client, evenimentele de fond din mediu se


stochează în paralel cu evenimentele de descompunere; utilizând valorile
eficienţele gărzii, calculate în prealabil, instrumentul calculează numărul
de evenimente de fond care au trecut de scutul BGO nedetectate.
Evenimentele de fond ratate se scad apoi din măsurătorile probei în timp
real.

În numărarea cu scintilatorul, dacă se cunoaşte eficienţa detectorului,


numărul de evenimente se poate calcula cu ecuaţia:

EVENIMENTE EFECTIVE = EVENIMENTE DETECTATE / EFICIENŢĂ

Când se numără o probă necunoscută, numărul efectiv de evenimente de


fond radioactiv natural (din mediul înconjurător) se calculează cu ecuaţia
de mai sus. Apoi, se poate calcula numărul total de evenimente ratate de
scut (EFECTIVE – DETECTATE) şi scădea din numărul evenimentelor beta
din probă.

S-a constatat că GCT funcţionează mai bine decât modul de numărare


TR-LSC Low Level, dacă se folosesc flacoane de teflon sau de plastic.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


237
ANEXA C

Burst Counting
Circuitul burst counting TR-LSC utilizează o tehnică de discriminare a
fondului, care diferențiază aspectele de impulsuri de scintilație Beta de
impulsurile de fond de scintilație neatenuabile. Un eveniment de scintilaţie
Beta tipic este compus din cel puțin două componente dependente de timp.
Există o componentă rapidă (sau promptă) cauzată de fluorescenţa
scintilatorului (scintilatorilor) şi o componentă mai lentă (sau întârziată)
cauzată de distrugerea moleculelor în starea triplet excitate (200-900
nanosecunde). Componenta lentă apare numai în absența agenţilor de
stingere (atenuare) (oxigen). Când în probă există oxigen sau alți agenți de
stingere (cum se întâmplă cel mai adesea cu probele de laborator de rutină),
componenta lentă este redusă. Acest lucru înseamnă că în probele de
rutină preparate în aerul ambiental de laborator există doar o mică sau
nicio componentă lentă sau impulsuri secundare (afterpulses) din proba în
sine.

TR-LSC sporeşte sensibilitatea de numărare, prin reducerea componentei


non-atenuabile a fondului instrumentului cauzata de interacţiunea
radiatiei cosmice de mare energie cu flaconul de proba şi cu suprafaţa de
sticla a Fotomultiplicatorului (TFM). Alte interferenţe de fond non-
atenuabile, incluzând impulsuri secundare (afterpulsing) TFM si radiatia
naturala din materiale din care sunt confectionate TFM si flaconul, sunt si
ele reduse prin TR-LSC. Aproximativ 68% din fondul total observat este
non-atenuabil si poate fi redus foarte mult prin aceasta tehnică.

Evenimentele de fond non-atenuabile pot fi diferentiate de evenimentele


beta veritabile, dat fiindcă sunt caracterizate de o serie de impulsuri
secundare de joasă amplitudine, ulterioare impulsului prompt iniţial.
Impulsurile de scintilaţie reale prezintă mai puţine impulsuri secundare.
Cifrele de mai jos reprezintă grafic un impuls de fond si un impuls Beta
generat de Tritiu. Se observa ca impulsul de fond se caracterizează prin
impulsuri secundare mai proeminente, care se extind în timp.

Tehnica TR-LSC este concepută sa evalueze fiecare eveniment, pentru a


detecta impulsuri secundare, acesta fiind un criteriu de reducere a
fondului. La detectarea unei serii de impulsuri secundare, TR-LSC
caracterizează evenimentul ca fond si îl respinge. Aceasta respingere este
si mai eficace, daca se utilizează scutul de detector BGO în combinatie cu
electronica TR-LSC. Apărătoarea BGO înconjoară complet flaconul de
proba şi acţionează ca un scut cosmic, mărind gradul de respingere a
impulsurilor secundare si reducând, astfel, fondul.
238 PerkinElmer, Inc.
TEORIE

Figura C-1. Impuls de fond scintilaţie în lichid.

Figura C-2. Impuls real Beta scintilaţie în lichid.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


239
ANEXA C

Tehnica TR-LSC poate fi optimizată sa functioneze cu formule de cocktail-


uri mai sigure, de ultima generatie, si cu emitatori beta de energie mai
mare. Optimizarea se realizeaza din software-ul aparatului, modificând
parametrul Delay Before Burst, din fila Count Corrections, fereastra Assay
Definition. Optiunea Delay Before Burst realizeaza o temporizare înainte
de activarea discriminarii impulsurilor secundare. Temporizarea este
necesara deoarece:

 Cocktail-urile scintilatoare cu solventi pe baza de diizopropil


naftalină (DIN) si 1-fenil xilil etan (PXE) au constante de
dezintegrare mai lungi (adica produc impulsuri luminoase de
durata mai lunga durata).
 Emitatorii de energie beta produc impulsuri cu durate mai lungi.

Aceste fenomene trebuie luate în considerare, pentru a putea reduce la


minimum clasificarile eronate a evenimentelor beta si de fond, deoarece
impulsurile cu durata mai lunga, generate de aceste condiţii, mimeaza
impulsuri de fond, şi pot fi eliminate prin TR-LSC. Crescând intervalul de
întârziere înainte ca discriminarea imulsurilor secundare sa înceapa,
pierderile de eficienta de numarare se reduc la minimum şi sensibilitatea
creşte.

240 PerkinElmer, Inc.


TEORIE

Numărarea în modul Sensibilitate mare şi Nivel Scăzut


La analizorii cu scintilatori lichizi, din seria Tri-Carb PerkinElmers,
circuitul TR-LSC burst counting brevetat calculează totalul numărului de
impulsuri secundare (afterpulses) de după un eveniment coincident.
Aceasta informatie serveste la discriminarea impulsurilor de fond de
impulsurile rezultând din evenimentele de scintilaţie reale care au loc în
eşantion. S-au stabilit si se aplica praguri limita, pentru respingerea
evenimentelor care produc un număr semnificativ de impulsuri
secundare. Aceste praguri variază în functie de energia impulsurilor
coincidente cauzate de fenomenele afterpulsing din tuburile FM. Deoarece
tuburile fotomultiplicatoare pot produce impulsuri secundare dependente
de energie, acest lucru trebuie luat în calcul la discrimina zgomotului de
fond de activitatea probei.

Analizorii cu scintilatori lichizi, din seria Tri-Carb PerkinElmers, utilizează


aceasta tehnica de discriminare în functie de timp (rezolutie temporală) a
impulsurilor secundare, la trei niveluri, respectiv:
 Normal Count Mode – Modul de numărare Normal – acest mod
realizează o cantitate minimă de discriminare.
 High Sensitivity Count Mode (HSCM) – Modul de numărare
Sensibilitate Mare – realizează o cantitate medie de discriminare.
 Low Level Count Mode (LLCM) – Modul de numărare Nivel Scăzut
– acest mod asigura maximum de discriminare.
Avansarea de la NCM la LLCM duce cresterea raporturilor eficienta–fond
(E2/B), după cum se poate vedea în tabelul cu date 14C (pagina 242).

PerkinElmer oferă si analizorul Tri-Carb Model Quantulus GCT 6220,


care realizează o sensibilitate de nivel superscăzut, prin utilizarea unui
scut de detector BGO cu scintilatie lenta. Cu analizorul Quantulus GCT
6220, acest material special înconjoară proba, actionând ca un ansamblu
de detectie special, cu scopul de a creşte si mai mult numarul fotonilor
din trena impulsului burst din radiaţiile de fond. Acest ansamblu detector
înlocuieşte schimbătorul de probe convenţional şi asigura o creştere
considerabila a performantei E2/B, în comparaţie cu utilizarea doar a
sistemului burst counting. Aceasta configurare se numeste Mod de
Numărare Nivel Superscăzut (Super Low Level Count Mode - SLLCM).

Pentru probele de apa din mediu, este adesea necesar sa se numere cât
mai multă apa posibil, deoarece cantitatile de Tritiu găsite în apa sunt
extrem de mici, iar volumele mai mari permit timpi de numărare mai mici.
Probele de apa tipice se prepara utilizând între 9 si 12 mL într-un volum
total de 20-22 mL.
Probele de datare cu radiocarbon sunt adesea realizate din benzen pur
din conversia probelor brute printr-o procedura de sintetizare a
benzenului. Astfel de probe sunt, în general de doar 3 – 5mL volum total.
Date comparative sunt prezentate în tabelele pentru probele de apa cu
14C şi probele de apa cu Tritiu (pagina 242).

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


241
ANEXA C

Exemplu performanţă 14C în probă de benzen


TR-LSC Sample Energy 14
C% BKG E2/B
Count Configuration (keV) Efficiency CPM Ratio
Mode
- Doar Proba 20.0-113.0 64.99 3.62
1167
NCM Doar Proba
20.5-101.5 64.03 3.28
HSCM Doar Proba 1250
LLCM Doar Proba 21.5-95.5 61.22 1.36
LLCM Proba+BGO 2756
(SLLCM) Detector

 Notă: Probele au fost toluen 4C în cocktail de benzen (PPO 6


grame/litru POPOP 0.2 grame/litru). Volumul total al probei a fost de
 3.5mL şi s-au folosit flacoane standard de 7mL, cu conţinut de
potasiu 40 scăzut, prespălate cu 0.1M EDTA, cu capace teflonate.

 Exemplu de volum mare de tritiu în apă
TR-LSC Sample Energy 3 BKG E2/B
 Count Configuration (keV)
H%
Efficiency CPM Ratio
 Mode
 None Doar Proba 0.0-18.6 34.2 22.3 52

 NCM Doar Proba 0.0-18.6 33.8 17.8 64

 HSCM Doar Proba 0.0-18.6 33.9 12.8 90


 LLCM Doar Proba 0.0-18.6 29.4 6.2 139
 LLCM proba+BGO 0.0-18.6 26.7 2.8 255
 (SLLCM) Detector


242 PerkinElmer, Inc.
TEORIE

Burst Discrimination Modes


TR-LSC Burst Discrimination Modes
Count
Mode
None Echivalent cu sisteme LSC convenţionale.
NCM Minimum or Normal Count Mode.
HSCM Intermediate or Low Activity, High Sensitivity
Count Mode.
LLCM Maximum or Ultra Low Level Count Mode

Performanta analizelor de laborator depinde de diverşi factori. În primul


rând, atunci când se numără probe de apa din mediu, sursele pentru
probele de fond trebuie sa nu fie contaminate cu radionuclizi (in special
tritiu). Când se numără niveluri foarte scăzute de tritiu, chiar şi cea mai
mica contaminare va creste viteza de numărare a unei probe de fond.
Acest fond nu se va putea discrimina, deoarece contaminarea vine chiar
de la proba ca atare. Prin urmare, este necesar sa se folosească o sursa
de apa “moarta” (din punct de vedere radioactiv) pentru probele de fond.

Pentru probele de datare cu radiocarbon, trebuie sa va asigurati ca


reactivii folositi la prepararea probei nu contin 14C contaminant. Aceasta
conditie este valabila pentru scintilatorii propriu-zisi, ca si pentru orice
reactivi folositi la convertirea probei în benzen.

În general, prepararea probelor pentru numărarea nivelurilor de activitate


extrem de scăzute trebuie sa se facă cu extrem de multa grija, pentru a
obtine probe de numărare necontaminate. Daca probele de fond sau
probele necunoscute contin surse de radionuclizi străine, performanta se
va degrada.

În modul de numărare Nivel Superscăzut, ca si în alte moduri de


numărare la nivel de activitate scăzut, este important ca Florul de
scintilatie (scintilatorul) sa fie adaptat la conditiile de numărare.
Scintilatorii secundari (BBOT, DPA, POPOP, Me2POPOP si bis-MSB)
produc eficiente de numărare semnificativ mai mari decât eficientele
obtinute cu un singur scintilator primar.

Desi exista multe combinatii posibile de scintilatori primari si secundari,


potrivite pentru procedura TR-LSC, combinatia de ase grame per litru
PPO si 0,2 grame per litru bis-MSB functioneaza bine cu multe tipuri de
probe si poate fi utilizata cu încredere. Este o combinatie de scintilatori
frecvent utilizata într-o diversitate de aplicatii de numărare.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
243
ANEXA C

Exploatare
În secţiunea de fata descriem procedurile de exploatare a analizorului cu
scintilatie lichida Tri-Carb Quantulus GCT 6220. Exceptând limitările
privind viteza de numărare si diferentele în procedurile AEC/EPI,
analizorul Quantulus GCT 6220 functioneaza exact la fel ca şi celelalte
analizoare Tri-Carb.

Selectarea flacoanelor de numărare pentru modul de numărare cu nivel


de activitate scăzut este esenţiala pentru a asigura fond scăzut si
sensibilitate mare de numărare a probei. Flacoanele de sticla cu izotopi de
potasiu cu activitate scăzută sunt recomandate pentru numărarea
nivelurilor scăzute de Tritiu sau 14C. Puteti utiliza si unele flacoane de
plastic, pentru probe mari sau mici, la măsurarea Tritiului din apa.

Este recomandabil ca toate flacoanele din sticla sau plastic pe care le


folosiţi la numărarea în modul cu nivel de activitate scăzut sa fie atent
etanşeizate. Capacele teflonate, cu filet, sunt utile în prevenirea
scurgerilor de probe.

Flacoanele de sticla se spăla si se clătesc apoi cu o solu ie diluata de acid


etilendiaminotetraacetic (EDTA), si apoi cu apa distilata “moarta”, după
care se lasă la uscat. Aceasta va reduce contaminantii de fond si de
suprafata, care ar putea contamina scutul detectorului.

Dimensiunile maxime ale flacoanelor sunt următoarele:


 Flacoane mici – diametrul de maximum 17,8mm si înaltimea de
maximum 58,0mm (inclusiv capacul)
 Flacoane mari - diametrul de maximum 28,1mm si înaltimea de
maximum 63, 0mm (inclusiv capacul).
244 PerkinElmer, Inc.
TEORIE

High Sensitivity/Low Level Count Mode Setup


Când utilizati sistemul în modul de numărare Sensibilitate Mare/Nivel
Scăzut, retineti ca activitatea maxima a probei este de 100.000 CPM.
Daca o proba depaseste aceasta viteza de numărare, sistemul va trece
automat în modul de operare Normal Count Mode (dar GCT va continua
sa functioneze, indiferent de viteza de numărare a probei). Ca atare, când
cumparati sau preparati etaloane atenuate sau etaloane de referinta,
trebuie sa tineti cont de aceasta restrictie, pentru ca aparatul sa
functioneze corect.

Când definiti un protocol, trebuie obligatoriu sa selectati fie modul de


numărare High Sensitivity Count Mode (HSCM), sau modul Low Level
Count Mode (LLCM), din fereastra Count Conditions (Conditii de
numărare). Selectând LLCM instrumentul va functiona automat la acest
nivel de discriminare a impulsurilor secundare, fapt care va permite
discriminarea fondului în modul TR-LSC
 Notă: Nu este recomandabil sa folositi functia de corectie a luminiscentei,
când numarati probe cu viteza de numarare foarte mica. Pentru astfel
de probe, casuta Luminescence Correction din fereastra Count
Corrections nu trebuie bifata.

 Notă: Nu folositi modurile High Sensitivity sau Low Level la numărarea


probelor alfa în analize de numarare CPM sau DPM normale. Aceste
moduri de discriminare TR-LSC nu sunt adecvate pentru numărarea
probelor alfa. Veti observa viteze de numarare alfa extrem de mici. .

Lasati probele sa se adapteze la întuneric, înainte de a trece la numarare.


Analizorul Tri-Carb asigura o temporizare a numărării de până la 99,99
minute. După ce aţi selectat temporizarea numărării probei, coborâti
proba în camera de numarare si lasati-o sa se adapteze la întuneric
conform intervalului de temporizare selectat, înainte ca numărarea să
înceapă conform timpului de numarare indicat. Optiunea Pre-Count Delay
(temporizare înainte de numarare) se selectează din fereastra Count
Conditions si este specifica analizei.

Precauţii şi restricţii
Retineti ca radiatia de fond variază de la ţara la tară si aceasta este un
factor de care trebuie sa ţineti cont la determinarea fondului de radiatii al
instrumentului. Altitudinile mari si zonele unde rocile tind sa concentreze
uraniu şi produsele rezultate din descompunerea acestuia este posibil să
prezinte fonduri mai mari.
Trebuie să determinaţi exact fondul şi performanţa instrumentului în
locul unde este instalat.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


245
ANEXA C

Numărarea Alfa/Beta
Radionuclizii emiţători Alfa/Beta pot fi număraţi simultan în aceeaşi
probă cu lichizi scintilatori. Este posibil ca unele energii ale nuclizilor Alfa
şi Beta să se suprapună în mediu LSC, iar spectrele lor nu sunt
rezolvabile doar prin simpla discriminare energetică. Pentru a separa
energiile nuclizilor Alfa şi Beta, trebuie să profitaţi de timpii lor diferiţi de
dezintegrare a impulsurilor. Metoda de discriminare numită Analiza
Profilului Impulsurilor (Pulse Shape Analysis – PSA) este utilizată de
instrumente Tri-Carb echipate cu capabilitate Alfa/Beta.

Discriminări Alfa/Beta cu metoda PSA


Fond fizic
Particulele alfa emit o energie de 5 MeV (sau peste), capabilă să creeze
stări triplet într-un solvent, care se dezexcită la stare ground (zero energie)
mai lent decât stările singlet produse de particulele Beta.

Măsurarea timpului de dezintegrare a impulsului (sau lungimea) permite


identificarea particulei care a generat impulsul şi permite înregistrarea
simultană a spectrelor pur Alfa şi, respectiv, pur Beta. Lungimea
impulsului depinde și de solventul şi Florul folosite, cum ar fi cocktail-uri
rapide care conțin solvenți volatili (de exemplu xilen, pseudocumen, toluen
și dioxan). Cocktail-urile sigure, biodegradabile, sunt lente, ca și cele bazate
pe di-izopropilnaftalenă (DIN).

246 PerkinElmer, Inc.


TEORIE

Principiul PSA
Acest principiu integrează trena impulsului un timp destul de lung pentru
a permite diferenţierea între impulsurile scurte şi lungi (vezi figura de mai
jos) şi a standardiza informaţia de lungime a impulsului la înălţimea
impulsului, pentru a realiza independenţa amplitudinii.

Figura C-3. Formă de impuls cauzată de particulele Alpha/Beta.

Spectrul amplitudinii (energiei) impulsului Alfa/Beta se transform[ ]n acest


proces în numărări 3-D vs. amplitudinea impulsului şi spectrul impulsului
(a se vedea figura de mai jos). Divizarea electronică a impulsurilor în
spectre Alfa şi Beta se face divizând planul amplitudine/lungime impuls
în două părţi, cu o linie dreaptă, care poate fi reglată de utilizator.
Impulsurile de deasupra liniei sunt direcţionate în spectrul de impulsuri
lungi, iar impulsurile de sub linie, în spectru de impulsuri scurte.

Când linia de separare este corect fixată, primul spectru este spectrul Alfa
pur, iar cel de-al doilea, este spectru Beta. Poziţia liniei separare este
controlată prin ajustarea nivelului PSA. Această opţiune permite
adaptarea setărilor în funcţie de diverse tipuri de solvenţi, fluor şi niveluri
de atenuare.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


247
ANEXA C

Figura C-4. Spectrul 3-D al Ra-226 vs. Amplitudine Impuls (semnal total) şi
Lungime Impuls (semnal trenă).

Figure C-5. Spectrul 3-D al Ra-226 vs. Amplitudine Impuls şi


Lungime Impuls Etalonată la Amplitudine Impuls.

248 PerkinElmer, Inc.


TEORIE

Utilizarea PSA
PSA se foloseşte la separarea Alfa/Beta şi la reducerea suplimentară a
fondului în numărarea Alfa şi Beta.
Majoritatea fondului LSC este compus din impulsuri scurte şi se
încadrează în spectrul Beta, în timp ce fondul Alfa rămâne, de regulă,
foarte mic (cu mult sub 1 CPM). Ca atare utilizatorii pot număra serii de
nuclizi naturali cu mai multă sensibilitate, măsurând emisiile Alfa numai
versus numărarea activităţii Alfa/Beta totale. PSA serveşte şi la
numărarea activităţii alfa foarte scăzute pe fundalul unei activităţi beta
ridicate.

Utilizatorii au posibilitatea de a seta PSA să reducă numărarea Beta (de


exemplu, cu 5 %), ceea ce va duce la o reducere mare a fondului Beta, mai
ales în flacoane de sticlă, reducând şi mai mult fondul deja scăzut obţinut
cu ajutorul detectorului anti-coincidenţă activ. Nivelurile PSA se pot baza
şi pe Factorul de merit. Fondul Alfa poate fi redus în mod analog,
reducând eficienţa de numărare Alfa.

Avantajele numărării alfa cu LSC


 geometrie de numărare 4pi (echivalent cu factorul geometric = 1)
 nu există auto-absorţia probei (ex. planchet counting)
 eficienţa de numărare 95% (sub 50% în numărarea planchet şi
spectrometria în stări solide)
 Simplitatea preparării probei, prin amestec cu un cocktail din comerţ
 Randament mare – numărare automată, multiprobe
 Probe de capacităţi mari
 Numărare Alfa/Beta simultană (cu separarea fiecărui spectru cu
ajutorul
PSA)
 Fonduri scăzute şi sensibilitate mare pentru numărarea Alfa

QuantaSmart™ Manual de Referinţă
249
ANEXA C

Analiza Profilului Impulsului şi Atenuarea


 Lungimea impulsului – Depinde de atenuarea probei: cu cât
atenuarea este mai mare, cu atât lungimea impusului este mai mică.
Este un fenomen fizic, nu unul indus de instrument. Când nivelul de
atenuare al probei este relativ uniform, nu este nevoie să ajustaţi
nivelurile PSA între probe (când eficienţa de numărare este
constantă). Dacă variaţia atenuării este mare (50 Ch sau mai mult),
este posibil să fie nevoie să reajustaţi PSA la atenuarea variabilă sau
să lăsaţi nivelurile PSA la valoarea optimă pentru proba cu atenuarea
cea mai redusă şi să permiteţi scăderea eficienţei Alfa la o atenuare
mai mare. Cu Quantulus şi Tri-Carb, când nivelurile PSA pentru
separare optimă sunt mai mici, cu atât atenuarea este mai mare.
 Eficienţa de numărare – Eficienţa de numărare a particulelor Alfa
rămâne apropiată de 95% până la niveluri de atenuare foarte mari,
cu condiţia ca nivelurile PDA să fie setate în consecinţă. Aceasta se
datorează faptului că numărul de fotoni emişi per dezintegrare este
de ordinul câtorva mii. Ca atare, chiar dacă se pierd fotoni,
evenimentele de dezintegrare pot fi observate. Spectrul Alfa se
deplasează către o energie mai joasă, când atenuarea creşte; ca
atare, fereastra (domeniul) de numărare trebuie să acopere domeniul
energiilor alfa în condiţii de atenuare variabilă. compunere pot fi
observate,
 Analiza Profilului Impulsului şi Efectul Flaconului de plastic –
Cocktailurile rapide (ex., cele conţinând toluen,xilen şi pseudocumen)
penetrează prin pereţii flaconului de plastic, ducând la deteriorarea
spectrului alfa şi la instabilitatea vitezelor de numărare alfa.
Flacoanele de plastic nu sunt recomandate la numărarea cu aceste
cocktailuri; se vor folosi în schimb flacoane de plastic teflonate,
flacoane de sticlă sau de teflon.
250 PerkinElmer, Inc.
TEORIE

Discriminator Alpha/Beta optim


Acesta reduce la minimum clasificarea eronată a evenimentelor alfa
numărate ca evenimente beta şi invers.

 Dacă valoarea discriminatorului este prea joasă, evenimentele beta


sunt numărate ca evenimente alfa
 Dacă valoarea discriminatorului este prea joasă, evenimentele alfa
sunt numărate ca evenimente beta

Discriminatorul optim pentru Pulse Shape Analysis (PSA) se stabileşte la


numărarea unui set etalon alfa/beta.
Pentru optimizarea setării discriminatorului de impulsuri, efectuaţi o
analiză cu etaloane alfa/beta, numărând două surse etalon: un emiţător
pur Beta şi un emiţător pur alfa. Compoziţia etaloanelor trebuie să fie cât
mai apropiată de compoziţia chimică şi de volumul probelor pe care
urmează să le număraţi. La numărarea emiţătorului pur Beta, procentul
de evenimente Beta numărate ca evenimente Alfa apare reprezentat grafic
(si se stochează) ca valoare %Sill versus Discriminator (curbă de eroare
de clasificare). La numărarea sursei pur Alfa, procentul de evenimente
Alfa numărate ca evenimente Beta apare şi el trasat grafic. Valoarea
optimă a discriminatorului se obţine când spillover-ul pentru ambii
nuclizi este foarte mic.

 Notă: După numărarea celor două etaloane, se determină setarea optim


calculată a discriminatorului ( spill minimal pentru ambele
evenimente). Puteţi ajusta manual această setare în favoarea
nuclidului alfa sau beta, introducând setarea de discriminator dorită
pentru modul In Use.

Pentru mai multe informaţii, a se vedea pagina 192.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


251
ANEXA C

Anexa D

Corecţii de timp de înjumătăţire

Întrebări şi răspunsuri despre corecţiile timpului de înjumătăţire în


sistemul
QuantaSmart.

253
ANEXA D

Când folosesc start analiză vs. introducere manuală a datei/timpului


de referinţă?

Selectarea datei/orei de referinţă depinde de tipul de analiză care


foloseşte corecţia de timp de înjumătăţire. La selectarea datei/timpului de
referinţă, trebuie să folosiţi aceeaşi metodă pentru data şi oră. Dacă
alegeţi start analiză la o dată de referinţă, trebuie să alegeţi startul şi
pentru ora de referinţă. Dacă introduceţi manual o dată de referinţă, ora
de referinţă trebuie introdusă tot manual. A se vedea secţiunea referitoare
la fiecare tip de analiză, pentru îndrumări privind metoda corectă pentru
tipul de analiză ales.

De ce folosesc corecţia de timp de înjumătăţire în analiză CPM sau


DPM?

Corecţia de timp de înjumătăţire se foloseşte de obicei pentru analize CPM


sau DPM când timpul de înjumătăţire a unui nuclid supus măsurării este
scurt comparativ cu timpul necesar măsurării setului de probe. Aplicând
corecţia de timp de înjumătăţire, activitatea (CPM sau DPM) a probelor
este mai uşor de comparat, deoarece eroarea asociată cu descompunerea
de înjumătăţire (care variază pentru fiecare probă pe baza timpului ei de
măsurare) a fost eliminată.

Puteţi selecta data/ora de referinţă ca Start of Assay, dacă doriţi doar o


comparaţie relativă a activităţilor probei la momentul când începeţi
analiza. Puteţi alege manual o dată/oră de referinţă, dacă doriţi să
comparaţi activităţile la un moment în timp mai relevant pentru
experimentul dvs.
254 PerkinElmer, Inc.
CORECTII TIMP DE INJUMATATIRE
De ce folosesc corecţia de timp de înjumătăţire în analiza Quench
Standards?

Pentru analizele Quench Standards, corecţia de timp de înjumătăţire se


foloseşte pentru a avea siguranţa că eficienţele de numărare a etaloanelor
atenuate sunt determinare utilizând activitatea corectă (DPM) a
etaloanelor. Etaloanele atenuate au o valoare DPM cunoscută la
momentul când sunt preparate. Ulterior, când sunt măsurate în cadrul
unei analize Quench Standards, activitatea lor a scăzut, din cauza
dezintegrării radioactive. Corecţia de timp de înjumătăţire se foloseşte
pentru a avea garanţia că valorile DPM utilizate în denominatorul calcului
eficienţei (CPM/DPM) a ţinut cont de dezintegrarea care a survenit între
momentul când etalonul a fost preparat şi momentul când a fost măsurat
în analiza Quench Standards.

Dacă nu aplicaţi corecţia de timp de înjumătăţire, va apărea o eroare


sistematică în eficienţele calculate de Quench Standards Assay.
Eficienţele respective sunt incorect de mici, astfel că, atunci când veţi
măsura probe necunoscute prin raportare la acele eficienţe, valorile DPM
pentru probele necunoscute sunt incorect de mari. Magnitudinea erorii
este mai mare pentru nuclizii cu timp de înjumătăţire scurt decât pentru
cei cu timp de înjumătăţire lung. Pentru a evita această eroare
sistematică, este recomandat să folosiţi corecţia de timp de înjumătăţire
pentru toate analizeze Quench Standards, exceptând cele în care timpul
de înjumătăţire a etalonului este suficient de lung încât eroarea cauzată
de ignorarea dezintegrării de înjumătăţire este insignifiantă.

Dacă corecţia timpului de înjumătăţire se foloseşte într-o analiză Quench


Standards (cu etaloane atenuate), când Etalonul Atenuat este definit în
Biblioteca de Etaloane Atenuate, activitatea listată la partea de sus a
flaconului trebuie introdusă în dialogul Quench Standards. La definirea
analizei, data/ora de referinţă trebuie introduse manual (adică, nu se
foloseşte “Start of Assay”). Data/ora de referinţă sunt data/ora când a fost
preparat etalonul, acestea fiind, de regulă, tipărite pe capacul flaconului.
Totuşi, ora nu este inclus întotdeauna, ci doar dacă timpul de
înjumătăţire a etalonului este extrem de scurt. Dacă ora nu este
menţionată, ora de referinţă introdusă manual poate fi aleasă arbitrar.

Dacă corecţia timpului de înjumătăţire nu se foloseşte într-o analiză


Quench Standards, atunci valoarea DPM introdusă la momentul definirii
Etalonului Atenuat în Biblioteca de Etaloane Atenuate trebuie obligatoriu
corectată manual cu dezintegrarea de înjumătăţire. Acest lucru se poate
face utilizând Calculatorul de Dezintegrare, din fereastra de dialog din
Quench Standards Liabrary. Reţineţi că, dacă opţiunea de corecţie de
timp de înjumătăţire nu este utilizată pentru o analiză tip Quench
Standards (si acea analiza se măsoară din nou), valoarea DPM trebuie
corectată manual şi reintrodusă în Biblioteca de Etaloane Atenuate,
înainte de a fi re-măsurată.
QuantaSmart™ Manual de Referinţă
255
ANEXA D

Când ar trebui să folosesc corecţia de timp de înjumătăţire atât în


analiza Quench Standards, cât şi în analiza DPM care utilizează
rezultatele din acea analiză Quench Standards?

În general corecţia de timp de înjumătăţire trebuie utilizată pentru toate


analizele Quench Standards, deoarece elimină necesitatea de a calcula
manual valoarea DPM corectată la timpul de înjumătăţire a
etaloanelor, înainte de a le introduce în Biblioteca de Etaloane
Atenuate; de asemenea, ea elimină necesitatea de a recalcula şi re-
introduce activitatea la re-măsurarea analizei. Corecţia de timp de
înjumătăţire pentru o analiză DPM este necesară, numai dacă doriţi
să comparaţi activitatea probei pe care o măsuraţi la un anumit
moment.

Când ar trebui să folosesc corecţia de timp de înjumătăţire într-o


analiză DPM, dar nu în analiza Quench Standards corespondentă
acesteia?

Dacă nuclidul are un timp de înjumătăţire suficient de scurt încât corecţia


de timp de înjumătăţire este necesară pentru compararea activităţilor
probei într-o analiză DPM, atunci şi analiza Quench Standards
corespunzătoare acestuia trebuie de asemenea să utilizeze corecţia de
timp de înjumătăţire.
256 PerkinElmer, Inc.
Anexa E

Funcţia Easy View


(Vizualizare uşoară)

Instrucţiuni privind modul de vizualizare şi convertire a datelor de


spectru cu funcţia Easy.
257
ANEXA E

Vizualizarea datelor de spectru cu ajutorul funcţiei Easy View


1. Porniţi Easy View.
2. Deschideţi fişierul din folderul Results Tri-Carb, cu datele dvs. (ex:
“C:\Packard\Tricarb\Reults\Default\AssayName\20150326_1111”)

Figura E-1. Înainte de convertirea datelor

258 PerkinElmer, Inc.


FUNCTIA EASY VIEW

3. Pentru a converti date din liniare în logaritmice, apăsaţi de două ori


butonul Bunch.

Figura E-2. Butonul Bunch

4. Faceţi un click pe butonul Smooth.

Figura E-3. Butonul Smooth

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


259
ANEXA E

5. După convertirea fişierului, datele dvs. trebuie să arate ca în imaginea de


mai jos:

Figura E-4. După convertirea datelor

260 PerkinElmer, Inc.


Anexa F

Instalare funcţii de securitate sporită

Informaţii despre instalarea măsurilor de securitate sporită pentru


instrumentul dvs. Tri-Carb instrument.

261
ANEXA F

Procedură
Opţiunea Enhanced Security impune ca funcţia User Account Control
(UAC) să fie stinsă. Înainte de instalare, urmaţi paşii următori:
1. Logaţi-vă pe instrument ca administrator.
2. Deschideţi linia de comandă, apăsând tasta Windows şi “R” – apoi
tastaţi
“Cmd” şi apăsaţi Enter.
3. Rulaţi group policy editor tastând “gpedit.msc” şi apăsaţi Enter.
4. Navigaţi prin Local Computer Policy tree via: Computer
Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies >
Security Options.
5. La Security Options, în panoul din dreapta, selectaţi “User Account
Control: Run all administrators in Admin Approval Mode.”
6. Faceţi dublu click pe acest articol, apoi schimbaţi valoarea în Disabled.
7. Închideţi aplicaţia şi restartaţi calculatorul. Opţiunea Enhanced
Security
este instalată în sistem.
262 PerkinElmer, Inc.
INSTALAREA FUNCŢIEI ENHANCED
SECURITY

Figura F-1. Local Group Policy Editor.

QuantaSmart™ Manual de Referinţă


263
Anexa G

Configurări speciale pentru QuantaSmart

Această anexă descrie fişierele de configurare specială utilizate cu


sistemul QuantaSmart.

265
ANEXA G

Configurări
Prezentăm mai jos fişiere de configurare speciale, care permit configurarea
specială a QuantaSmart.
Aceste fişiere rulează făcând dublu click pe fiecare din ele, şi se găsesc în
directorul: c:\packard\tricarb\bin.
 BgoIpaMeasureEveryTimeEnable.reg
Rulează măsurătoarea EPI de fiecare dată când se un instrument
BGO întâlneşte un steag de protocol AEC. Acest fişier nu are nici un
efect pe alte modele de instrumente.
 BgoIpaMeasureEveryTimeDisable.reg
 Rulează măsurătoarea EPI numai dacă au trecut 23 de ore de la
ultimul steag de protocol AEC de pe instrumentul BGO. Acest
fişier nu are nici un efect pe alte modele de instrumente.
 IpaPrintToRtfFileEnable.reg
La sfârşitul fiecărei măsurători EPI, creează un raport în
c:\packard\tricarb\iparesults, în loc să utilizeze
imprimanta. Fişierul va avea formatul
IpaResults_Month_Day_Year_Hour_Min.rtf
 IpaPrintToRtfFileDisable.reg
La sfârşitul fiecărei măsurători EPI, trimite un raport la
imprimanta curentă.

266 PerkinElmer, Inc.


Anexa H

Configurările sistemului

267
ANEXA H
TriCarb & Quantulus™ GCT
Configuraţii Sistem TriCarb TriCarb TriCarb Quantulus™ GCT
481 0TR 4910TR 511 0TR 6220
Caracteristici
Computer încorporat, sistem operare Windows 8.1, S S s s
RAM 4 GB (minimum) şi hardisk de 250 GB
(minimum) , 3 porturi USB de mare viteză şi suport
Dual Gigabit Ethernet
Monitor LCD lăţime 19 inch, cu ieşire DVI-D video, S S S S
tastatură şi suport ergonomic
Sistem de operare Quanta Smart Software pentru S s S S
Windows® 8.1
Indicator LED Stare Sistem S s S S
Electronică fond TR-LS C S s S S
Analiză spectrală EasyView 0 0 0 S
Software Spectraworks 0 0 0 S
Securitate sporită NA 0 0 0
(Compatibilitate 21 CFR Partea 11)
Tehnologie Guard Compensation NA NA. NA S
În curs de brevetare
Protecţie Detector BGO NA NA NA s
HSCM (Mod numărare sensibilitate ridicată) 0 0 S NA
ULLCM (Mod numărare nivel ultra scăzut) NA 0 0 s
Discriminare Alpha/Beta (PSA), NA 0 0 S
Comparator amplitudine impulsuri (Pulse amplitude NA 0 0 S
comparison (PAC) Std., dacă se achiziţionează cu
LLCM
Screening date numerice probă S s s S
Direct DPM S s s S
Single/dual color-corrected DPM 0 s s S
Triple Lalbel DPM 0 0 s S
Enhanced IPA NA 0 s S
(Evaloare performanţă aparat)
Afişare şi plotare spectrală live S s s S
Prioritate automată la întrerupere Group PrioStat s s s S
Funcţie specială manuală întrerupere Sample NA 0 s S
PrioStat
Corecţie luminiscenţă 0 0 s S
Numărare foton unic pentru analize de s s s s
bioluminiscenţă
Funcţie Enhanced Replay rechemare şi 0 s s s
reprocesare probă
Schimbător de probe Varisette 0 s s s
Număr protocoale achiziţie utilizator cu analize 15 30 60 60
nelimitate 60 60
opțional opțional
Cititor cod de bare 2D 0 0 0 0
Lista de lucru 0 0 s S
Controlul temperaturii 0 0 0 S
S = Standard 0 = Opțional NA = Indisponibil