Sunteți pe pagina 1din 3

Bilanțul cont

Bilanț contabil încheiat la 20.12.2020

Activ Sold la: Pasiv Sold la:


Începutul Sfârșitul Începutul Sfârșitul
anului anului anului anului

A.Active imobilizate A.Capitaluri proprii

I. Imobilizări necorporale I. Capital social

II. Imobilizări corporale II. Prime de capital

III. Imobilizări financiare III. Rezerve de reevaluare

B.Active circulante IV. Rezerve

I. Stocuri V. Rezultatul reportat

II. Creanțe VI. Rezultatul exercițiului

III. Investiții financiare pe termen scurt

IV. Disponibilități bănești(casa, banca) B.Provizioane pentru riscuri și


cheltuieli
C.Datorii

C.Active de regularizare și asimilare D.Pasive de regularizare și


asimilare
Total Activ Total Pasiv
Bilanțul listă