Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE EVALUARE RECAPITULATIVĂ

I. Definiți termenii: variabilitate, genom, cariotip, fenotip 2,5 p


Variabilitate –
Genom –
Cariotip –
Fenotip –
Evoluție -

II. Alege răspunsul corect: 2p


1. Cromozomii sunt: 2. Totalitatea genelor formează:
a. formați din fibre de cromatină a. genotipul
b. 22 perechi heterozomi b. genomul
c. 1 pereche autozomi c. cariotip
3. ADN -ul:
a. a. o structură micromoleculară
b. b. conține gene
c. c. format din centromeri
4. Însușirea organismelor înrudite de a se deosebi între ele constituie:
a. fenotipul
b. variabilitatea
c. ereditatea

III.Asociază corect cele două coloane: 2,5 p


......1.autozom a. zonă a cromozomului care îl împarte în brațe

......2.ADN b. cromozom care poartă informații identice la cele două sexe

......3.heterozom c. unitate componentă a moleculei de ADN

......4.nucleotidă d. moleculă care conține, în formă codificată, informația genetică

.....5.centromer e. cromozom care determină sexul unui individ

2p

IV. Din încrucișarea unui soi de plantă cu flori roz (Ra), cu un alt soi de plantă cu florile
albe (aa) rezultă, în descendență, două tipuri de plante. Stabiliți genotipurile și fenotipurile
plantelor rezultate.

1 p of