Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de activitate didactică

Unitatea de invatamant: Colegiul “Aurel Vijoli”- Şcoala Specială Făgăraş


Data: 28.05.2013
Clasa: a VII-a (DMM)
Disciplina: Matematică
Subiectul: Inmulţirea cu 0, 1, 2, 3, 4, 5 şi 6
Tipul lecţiei: consolidarea şi sistematizarea cunostinţelor
Durata: 45 min
Prof. Psihopedagog: Jiga Anca

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Operarea cu terminologia matematică specifică


 Consolidarea capacităţii de calcul rapid
 Ordonarea şi sistematizarea cunostinţelor privind tabla înmulţirii
 Formarea deprinderilor de calcul oral şi scris
 Manifestarea disponibilităţii şi plǎcerii în a utilize numere.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive:

OC1: Să rezolve exerciţii cu inmulţiri când unul din factori este 0,1,2,3,4,5,6
OC2: Să identifice operaţiile corespunzătoare “de n ori mai mare”
OC3: Să utilizeze limbajul matematic adecvat inmulţirii
OC4: Să completeze spaţiile lacunare cu numere corespunzătoare
OC5: Să efectueze corect şi rapid exerciţii de calcul mintal

Psihomotorii:

OP1: Să exerseze orientarea corectă pe materialul didactic


OP2: Să rezolve cu rapiditate sarcinile propuse
Afective:

OA1: Să aprecieze răspunsurile corecte, atât proprii cât şi ale colegilor


OA2: Să participe cu plăcere şi interes la activitate

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia , explicaţia, jocul didactic,


exerciţiul, problematizarea, munca independentă

MIJLOACE DIDACTICE: , fişe de lucru, tablă, manuale, caiete ,diplôme, jetoane

FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, colectivă, indiviuală

BIBLIOGRAFIE: Manual de Matematică pentru clasa a VII-a, Editura Didactică şi


Pedagogică Bucureşti, 1997
„Sinteze de psihopedagogie specială”, Alois Gherguţ, Editura Polirom, 2005