Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. ……………./…………… Nr. ……………/………………..

Aprobat, Aprobat,
Director( unitate de învãţãmânt special), Director( unitate de învãţãmânt de masã),

Prof…………………………. Prof………………………….
…………………………… ……………………………

Avizat,
Responsabil Comisie Metodicã a profesorilor
itineranţi si de sprijin,

Prof………………………….
……………………………

ADAPTARE CURRICULARÃ

1
ADAPTARE CURRICULARÃ

Numele si prenumele profesorului itinerant si de sprijin: Dudu Cosmin Nicolae


Numele si prenumele cadrului didactic de la clasa: prof.inv.primar :Blendea Aurica
Scoala : Gimnaziala “Ovid Densusianu” – structura gimnaziala 4
Numele si prenumele elevului: Marian Robert
Clasa: a- II-a
Disciplina: Matematica, Limba Romana
Perioada de implementare : an scolar 201-2018
COMPETENŢE GENERALE:
Limba Romana

2
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Matematica
5. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
6. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme
7. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic
8. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate

Obiectiv Strategii de terapie şi Intervalul de Evaluare şi Observaţii


operaţional recuperare timp aprecierea
evoluţiei
Instrumente ,
Indicatori

1.Literele Sa recunoasca literele mici de Semestul 1 Caiete , fise de


tipar,
lucru , probe scrise
Sa citeasca literele mici de tipar
Sa recunoasca literele mari de
de evaluare.
tipar
Sa citeasca literele mari de tipar Metode :

3
explicatia , munca
independenta ,
conversatia ,
explicatia

2.Literele Sa scrie literele mici de mana Semestul 1 Caiete , fise de


Sa scrie literele mari de mana
lucru , probe scrise
Sa recunoasca literele mici de
mana
de evaluare.
Sa recunoasca literele mari de
mana Metode :
explicatia , munca
independenta ,
conversatia ,
explicatia
3. Cuvintele Sa desparta cuvintele in silabe Semestul 1 Caiete , fise de
Silabele Sa formeze propozitii cu
lucru , probe scrise
cuvintele date

de evaluare.

4.Texte scrise si Sa transcrie corect un text din Semestul 2 Caiete , fise de


texte citite carte sau manual
lucru , probe scrise

4
Sa citeasca corect , clar , fluent un de evaluare.
text din abecedar , manual
Metode :
Sa scrie dupa dictare
explicatia , munca
Semestrul 2
independenta ,
conversatia ,
explicatia
5.Recunoastera Sa recunoasca cifrele de la 0-10 Semestrul 2 Metode :
cifrelor
Sa ordoneze crescator cifrele de explicatia , munca
Numeratia
la 0-10 independenta ,
Sa ordoneze descrescator cifrele conversatia ,
de la 0-10. explicatia
Sa adune numerele narurale in
concernul 0-10
Sa scada numerele naturale in
concernul 0-10.
Numere formate din zeci si unitati
Adunarea si scaderea numerelor
formate din zeci si unitati.
Citirea corecta a textelor din carte
sau manual

Limba Romana
Transcrierea corecta a unui text.
Citirea corecta a

5
textelor din
carte sau manual Scrierea unui text dupa dictare

Transcrierea Relatarea ideilor principale ale


corecta a unui unui text citit, nuvela , basm ,
text. povestire.

Scrierea unui
text dupa dictare Sa citeasca clar , corect , fara
greseli de pronuntie cuvintele
Metode :
Relatarea ideilor explicatia , munca
Sa transcrie in caiete clar ,
principale ale independenta ,
lizibil , fara greseli de ortografie
unui text citit, Semestrul 2 conversatia ,
texte din manual sau carte.
nuvela , basm , explicatia
povestire.
Sa scrie corect si lizibil dupa
dictare.

Sa se exprime clar , fluent , fara


greseli gramaticale atunci cand
relateaza continutul unui text citit
sau al unei opere literare

6
7