Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:

Data: 26 februarie, 2021


Şcoala: Şcoala Gimnazială Nr.1, Bălășești
Profesor: Elisei Marius
Clasa: a VI - a
Disciplina: Religie - Ortodoxă
Titlul lecţiei: Recunoștința pentru binele primit
Durata: 40’
Tipul lecţiei: Recapitulare și sistematizare a cunoștințelor

Competente derivate:
C1- Recunoașterea în minunile Mântuitorului, Dumnezeirea Acestuia şi dragostea Sa faţă de oameni;
C2- Prezentarea semnificației minunii vindecării celor zece leproși și actualitatea ei;
C3- Explicarea importanței recunoștinței și a mulțumirii față de Dumnezeu și alți binefăcători;
C4- Identificarea persoanelor cărora trebuie să le fie recunoscători;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee : Metode si procedee: rugăciunea, expunerea sistematică a cunoștințelor, conversația, explicația, lectura, problematizarea,
jocul, investigația, povestirea;
2. Mijloace de invatamant: manual digital, apicații digitale, fișe de lucru digitale;
3. Forme de organizare: activitate frontală și individuală în mediul virtual.

Resurse
1. Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a VI - a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI - a;
3. Proiectarea unității de învățare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
4. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982 ;
5. Credința Ortodoxă, Trinitas, Iași ,1999;
6. Cucoș, Constantin , Educația religioasă, Editura “Polirom” , Iași ,1999;
7. Șerbu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Doru, Monica, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea” ,Alba Iulia,2000
8. Manual Religie Cultul Ortodox, Clasa a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică, București,2018;
9. https://e-religie.ro/recunostinta-pentru-binele-primit-adevarat-fals-autor-prof-mihaela-ghinda-scoala-gimnaziala-mihai-viteazul-craiova-dolj-2020/;
10. https://e-religie.ro/recunostinta-pentru-binele-primit-text-spatii-goale-autor-prof-mihaela-ghinda-scoala-gimnaziala-mihai-viteazul-craiova-dolj-
2020/;
11. https://learningapps.org/view15158081;
12. https://red-religie.ro/red/clasa-vi/lectia-8-recunostinta-pentru-binele-primit-2/.

II. Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
Ctr lecţiei min. procedee de organizare
învăţământ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 3’ Salută elevii Răspund la salut.
Rosteşte rugăciunea Rostesc rugăciunea.
Momentul împreună cu elevii. Spun absenţii. Conversaţia Activitate
organizatoric Notează absenţii. Se pregătesc pentru frontal
Organizează clasa pentru începerea lecţiei.
începerea lecţiei.
2. 7’ Discuții despre importanța
recunoștinței. Profesorul
Anunțarea întreabă elevii ce înțeleg prin Conversaţia
conținuturilor recunoștință, față de cine Activitate Aprecieri
învățării și trebuie avută recunoștința și ce Răspund la întrebări Conversația frontală verbale
prezentarea exemple biblice cunosc despre catehetică
obiectivelor recunoștința față de binele
primit.

Profesorul are discuții cu elevii


despre ”Pilda celor 10 leproși” Elevii răspund
Elevii sunt întrebați unde se
află pilda în Biblie, conținutul Conversația Aprecieri
acesteia și învățăturile Activitate verbale
desprinse din pildă. frontală

3. Recapitularea 16’ Profesorul va face verificarea


și activității pe care elevii au Elevii participă la Conversația
sistematizarea desfășurat-o acasă. evaluare
cunoștințelor
Profesorul va distribui fișa de Elevii ascultă Activitate
lucru și le va citi elevilor textul frontală Aprecieri
de la lectură verbale

Profesorul explică elevilor Elevii ascultă indicațiile


sarcinile de lucru pe care le au profesorului și primesc
de efectuat. sarcinile de lucru.

Elevii solicită informații


suplimentare, dacă este
cazul. Aprecieri
verbale
4. 17’ Profesorul verifică elevii care Elevii prezintă sarcinile
doresc să prezinte rezolvarea efectuate în mod
Evaluarea sarcinilor menționate în fișa de individual.
activității lucru. Explicația Fișa de
elevilor lucru Aprecieri
verbale
Conversația
Notarea
elevilor

5. 2’

Elevii vor primi spre lecturare Manualul Activitate


un text la alegere, căutat de Lectura frontală;
Activitate fiecare în mod individual, cu Aprecieri
suplimentară privire la tema lucrată în clasă verbale
Explicaţia Internetul

Computerul

6. 5’ Profesorul va anunța titlul Elevii ascultă


noii lecții : Efortul pentru
schimbarea vieții. Conversația
Încheierea Elevii răspund Activitate
frontală Aprecieri
Profesorul solicită feed –back Elevii ascultă verbale
elevilor cu privire la ora care s-
a desfășurat și de asemenea
oferă feed – back elevilor. Rugăciunea pentru
sfarșitul orei

Rugăciunea pentru sfarșitul


orei.
Şase pui şi –o biată mamă
Mai demult, o rândunică, avea – n cuibu –i şase pui,
Şi privea la ei sărmana, ca la chipul Soarelui.
De cu zori, pornea săgeată,
Căutând prin munţi şi văi, hrană pentru puii, săi.
Şi-n iubirea – i, nu – i odată,
ANEXA 1 S- a culcat ea nemâncată,
Fișa 2- Citiți cu atenție versurile poeziei
Dar destul de fericită, că nu s-a întâmplat nicicând,
Lectură Şase pui şi – pui
Dintre o biată mamă unul, ars de sete sau flămând.
s-adoarmă
Nici n-a fost mai mândră mamă, decât ea – ntre rândunici.
Într-o zi, când văzu că puii ei s-au făcut voinici,
Ea n-a mai avut răbdare, nici cât ai privi sub soare,
Până când pe fiecare, pui, nu l-a învăţat să zboare.
Dar, când toți puteau să plece, încotro voiau sub slavă,
Rândunica istovită, a căzut în cuib bolnavă.
Și cu ochii plini de lacrimi, țintă-n ochii fiecui,
Zise celor șase pui:
Dragii mamii, eu de –aseară, simt în inimă un cui,
Aripile greu mă dor, și nici vorbă să mai zbor.
Dumnezeu, mi-a dat putere, oricât am avut nevoi,
Să găsesc mâncare pentru voi.
Astăzi, fiindcă sunt bolnavă,
Dragii mamei, se cuvine,
Mari cum v-a făcut măicuța,
Să-ngrijiți și voi de mine.
Și ca nimeni, dintre pui – mi, să nu simtă că mi –e rob,
Să –mi aducă fiecare, zilnic, numai câte – un bob.
Ale voastre, șase boabe, mă vor ține,
Până când o să vrea cerul, să mă facă iarăși bine.
Ascultând cuvântul mamei, au zburat cei șase pui,
Și –adus vreo șase zile, fiecare bobul lui.
Mai departe însă, puii, beți de –a slăvilor înalte,
Fiecare având nădejdea că –i va duce celălalt,
N-a mai dus nici unul bobul,
N-a mai dus nici unul bobul,
Și-au uitat de mucenica.
Și –a murit atunci de foame,
Cea mai sfântă rândunică
Și –a rămas, apoi povestea, tristă,
Neluată – n – seamă, orișicui ai sta –o spui.
Că o mamă își hrănește, șase, opt sau zece pui,
Însă zece pui, adesea, nu pot toți hrăni o mamă.
 Scrieți un text care să cuprindă pe scurt mesajul versurilor citite și un sfat către cei nerecunoscători - timp de lucru: 10 minute
 Se vor citi lucrările de către elevi și se vor purta discuții despre virtutea recunoștinței și despre mulțumire.

S-ar putea să vă placă și