Sunteți pe pagina 1din 2

p

| 1 TEST MEDICINA LEGALA - Sesiunea ian 2017


i I-a nccropie, leziunile scalpului permit:
‘ 25, Hematomul: u. apmecierca numânului de fovituri
a_ este rezultatul unci Iczări trauinatice a vaselor b. identificarea cu precizie a tipului de agent
de sânge, cu păstrarea integrităţii tegumentului: vulnerant care a produs leziunile
b. implică lezarea tegumentului; c. stabilirea momentului producerii
c. este o Bcumulare de singe în ţeauturile moi traumatismulul
superficiale, prin lezarca unot capilare; d. toate afirmatiile sunt corecte
«4. nu necesită acordarea de zile de ingrijiri e. nici o afirmatie nu este coreclă
medicale pentru vinilecare;
e. este o colecie seroasă produsă prin ruperea 32. Rigiditatea cadavericé are urmâtoarele
unot vase limfatice caracteristici, cu excepia:
a. interesează muschii striati şi nctezi:
26. Marca electrică: b. este semn cert de moarte: .
1. este situată [a locul de intrare şi de ieşire a c. poate du relaţii cu privire la durata intervalului
curentului electric postmortem
b, se distruge prin putrefactic d. se instalează în sens crania-caudal şi dispare în
c. este de consistenţă moale şi culoare roie sens invers
d. nu este semn cert de clectrocutic
e. examenul microscopic nu evideniază 33. în cazul cdemului cerebral, ln necropsie se
modificări caracteristice ale siraturitor pielii constată:
a. circumvolutiile cerebrate sunt aplatizate si
27. Necropsia medico-legală se efectuează: şanurile intergirare suni şterse
a. în primele 24 ore de la producerea decesului; b. ventriculul IV cerebral conţine LCR
b. în tonte cazurile cînd pacicnţii decedează în hemoragic
spitul: e. ventriculul IV cerebral are dimensiunile mult
c. la cererea familiei decedatului; crescute
d. numai cu acordul familiei decedautului; d. ventriculuii laterali sunt de dimensiuni
e. pe baza unei ordonane eliberate de organele etescutc
de anchetă:
34. Putrefacţia unui cadavru este mai rapidă:
28, Hematomal subdural: a. în apă rece;
a. este consecina rupturii unui run ai arterei b. în phmant nisipos:
meningec mijlocii c. în acr cald:
b. este numai de etiologic traumatică d. toate răspunsurile sunt corecte;
c. este localizat intotdeauna la locul de impact
9. clinic poate cvolua cu o perioadă de interval 35. Orificiul de intrare al glontelui, produs în
liber, cu absenţa simptomatologici împuşearea cu eava lipită de tepumcui se
caracterizează prin:
29, Răcirea cadavrului: a. orsuri întinse ale tegumentelor perilezional
a. ajută la stabilirea duratei intervalului b. imprimarea formei ţevii armci pt teguimcnte
postmortem; e. coloraţie albâstruic a esuluritar din poriunea
b. este independentă de temperatura mediului iniţială a traiectului
ambiant; d. plaga nu prezintă “ minus tesut”
e. nu este influenţată de cnuza de deces; e. marginile plăgii sunt răsfrânte spre exterior
d. este un fenomen cadaveric tardiv.
, 36. Semnele externe de imersie în apă sunt:
30. Hematomul intracerebral: a. macerarea tegumentelor
„adio etiologie stric! traumalică b. aspectul de „piele de giscă”
“b- apare la autopsie ca o colecţie sangvină c. depunerea de noroi, alge, nisip pe corpul
: foitidată din cheaguri şi sînge lichid cadavrului
:0- li 6Xercită efect compresiv asupra creierului d. toate răspunsurite sunt corecte
„inxdifărenl de dimensiunii ; Ă c. nici un răspuns nu este corect
— nici o situatie cu contuzia
See. 37, Infiltratul bemoragic In cadaveu:
«ea iei un Pâine rau este corect a. nu are importană medico-legală:
ÎN b. este de etiologic strict patologică.
IMT TA CINGED RASPIING ROTR CORKCT Pag3