Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. ÎNCERCUIŢI RĂSPUNSUL CORECT:

1. Perioada de domnie a lui Burebista a fost:


a) 88-44 i.Hr b) 82-44 i.Hr c)80-40 i. Hr. d)78-58i. Hr

2. După moartea lui Burebista, cel care a reușit să unifice statul acestuia a fost:
a) Domițian b) Traian c) Remaxos d) Decebal

3. Capitala Daciei a fost:


a) Drobeta b) Sarmizegetusa c) Tomis d) Histria

2. CITIŢI TEXTUL DE MAI JOS ŞI RĂSPUNDEŢI CERINŢELOR:

,,Burebista, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat poporul copleşit de nevoi
din cauza războaielor prin viaţă cumpătată şi ascultare de porunci.’’
Strabon, Geografia
1. În ce secol a trăit Burebista?
2. Transcrieţi din text metodele prin care Burebista a ridicat poporul său
3. Menţionaţi două popoare cu care au avut legături geto-dacii.
4. Cine a fost urmaşul lui Burebista la conducerea statului ?

S-ar putea să vă placă și