Sunteți pe pagina 1din 7

Nume şi prenume…………………………………..

Data…………………………
Calificativ…………………………………… Semnătura părintelui………………….

Probă de evaluare la limba şi literatura română-U.Î. VII Tărâmul copilăriei

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.

Tomi

de Adrian Oprescu

Într-o zi, tata s-a întors acasă ţinând în braţe un căţel. Nu ştiu nici acum de unde îl luase.
Mare bucurie. L-am trecut de la unul la altul. Tata ne-a spus că-l şi botezase. Îl chema Tomi. Mic,
prietenos şi cu aspect de pui de lup. Numai vârfurile urechilor nu erau drepte, cum le au lupii.
Era tare simpatic. Avea labele groase, prea mari faţă de restul corpului. Îţi venea să râzi când îl
studiai. După două zile de răsfăţ una dintre urechi şi-a îndreptat vârful. După alte două zile,
cealaltă a urmat-o. Acum începe să se apropie şi mai mult de lup. Era maroniu, cu o nuanţă care
se închidea pe spinare.
Ne jucam cu el pe rând sau toţi odată. Ştia că ne jucăm şi nu muşca atunci când apuca
mâna unuia dintre noi. Chiar dacă dinţii lui erau de lapte, erau foarte ascuţiţi şi îi simţeam. După
joacă, se aşeza pe podeaua bucătăriei, cu capul între groasele lui labe şi ne observa mişcările cu
mare atenţie. Îşi plimba ochii când după unul, când după altul.
Tomi a devenit distracţia tuturor. Era teribil de jucăuş. Făcusem rost de o cârpă mare şi
solidă. I-o vânturam în faţă până reuşea s-o agaţe cu dinţii. Puteai apoi să-l învârteşti în aer cât
voiai. N-o mai lăsa. Când te plictiseai şi părăseai cârpa, o scutura câtva timp mârâind, până
înţelegea că nu mai voiai să te joci. Atunci, lăsa cârpa şi te apuca pe la spate de picior cu dinţii
lui ascuţiţi. Aşa te anunţa că el ar mai fi vrut să se joace. Mare ştrengar !
I.Înţelegerea textului
1.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

 Tomi avea labele :

a. subţiri ; b. drepte ; c. groase ; d. înalte.

 Câinele nu muşca, pentru că :

a. era prea mic ; b. ştia că se juca; c. avea dinţi de lapte ; d. era certat.

 Tomi îşi apuca stăpânul de picior, pentru că :

a. era agresiv ; b. îi plăcea să muşte; c. era nervos; d. voia să se mai joace.

2..Precizează titlul textului, numele autorului (2 enunţuri).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………3.Cum
erau urechile lui Tomi la început? Dar după câteva zile ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………4.Care
era jocul preferat al câinelui ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
II.Interpretarea textului
…………………………………………………………………………………………………………………

5.De ce stă Tomi cu capul între labe ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………6.Din
ce cauză Tomi pare comic (îţi venea să râzi când îl vedeai)?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.Caută, în text, şase adjective prin care se arată însuşirile căţelului. Scrie-le mai jos.

*..................................... *……………………………. *…………………………....

*..................................... *……………………………. *…………………………....

III.Subliniază pronumele personale în enunţurile de mai jos, apoi analizează-le.

 Voi pregătiţi o scenetă.  Cea mai frumoasă urare a fost făcută de el.  Eu citesc expresiv.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................

IV.Scrie câte o propoziţie în care să foloseşti :


a)pronume personal, persoana I, numărul plural;

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b)pronume personal de politeţe, persoana a II-a, numărul singular ;

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
c)pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul feminin.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

V.Descrie chipul mamei tale, răspunzând la întrebări. Scrie un titlu potrivit.

 Cum se numeşte mama ta ?  Cum este chipul mamei tale ?


 Ce statură are ?  Cum este părul ei ?
 Ce fel de îmbrăcăminte îi place să poarte
 Ce însuşiri deosebite are mama ta ? (răbdare, bunătate, înţelegere, înţelepciune)
 Ce apreciezi cel mai mult la mama ta ?
 De ce este mama fiinţa cea mai dragă ?

…………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Itemul I II III IV V Din oficiu Total


Punctaj 1.20 p 1,20 p 1,00 p 1,00p 2,00 p 3,60p 10,00p

Nume şi prenume………………………………….. Data…………………………


Calificativ…………………………………… Semnătura părintelui………………….

Probă de evaluare la limba şi literatura română-U.Î. VII Tărâmul copilăriei

Citeşte cu atenţie textul de mai jos.

Noi şi casa noastră

de Ioana Pârvulescu

Pe atunci, pentru mine casele aveau faţă. Faţă de om, vreau să zic. Aşa le şi desenam:
totdeauna cu două ferestre care erau ochii, iar la mijloc, jos, o poartă boltită, care era gura
bosumflată. În ochi le puneam uneori şi ghivece cu flori roşii. Niciodată florile nu aveau altă
culoare : lumea mea era simplă şi se repeta fără să mă plictisească. Desigur, când mă plimbam
pe străzile vechi ale oraşului în care mă născusem, casele mi se arătau în mai multe feluri, însă
tot chip de om aveau. Îmi amintesc de una mare, cu vreo opt ochi şi de alta, un pirat autentic, cu
un singur ochi, celălalt fiind total acoperit de iederă. Nas nu aveau casele din copilăria mea.
Casa noastră se născuse în acelaşi oraş cu mine. Cu ochii nu stătea tocmai bine, avea
unul în plus sau unul în minus, depinde cum voiai s-o iei : doi la parter, cam înghesuiţi, şi trei la
etaj. Dacă te uitai bine, acoperişul cu ţigle avea şi el doi ochişori bulbucaţi. Gura îi era subţire şi
dreaptă, exact cât să poată înghiţi, la nevoie, în burta ei, o maşină. Însă asta se întâmpla rar,
când veneau musafiri din alt oraş. De obicei, se îndopa doar cu oameni, patru familii şi noi, cei
patru copii ai casei.
Eram două fete şi doi băieţi, fraţi şi verişori, în ordinea sosirii pe lume : Dina, Dorin, Matei
şi Ana. Ana sunt eu. Dina avea faţa ovală, pielea albă, încadrată de păr castaniu şi ochi albaştri,
migdalaţi, cu gene răsucite. Dorin avea aceleaşi culori ca sora lui, doar că erat uns scurt şi
vorbea mai rar ca ea. Fratele meu avea ochi verzui şi idei cât pentru tot grupul. Iar eu aveam faţa
ca luna plină şi mă ţineam după ei fără să pricep nimic. Încerc să pricep câte ceva acum când vă
povestesc.
I.Înţelegerea textului
1.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

 Ce nu aveau casele desenate de fetiţă ? Casele nu aveau :

a. frunte ; b. păr ; c. nas ; d. urechi.

 Câţi ochi avea casa copiilor ? Casa copiilor avea  :

a. doi ochi ; b. trei ochi; c. cinci ochi ; d. şapte ochi.

 Ce relaţie era între copiii care locuiau în casă ? Copiii :

a. erau toţi fraţi ; b. erau toţi verişori; c. erau fraţi şi verişori; d. nu erau rude.

2..Precizează titlul textului, numele autorului (2 enunţuri).

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………3.Care
este numele celui mai mic dintre copiii din casă ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………4.Scrie
cinci aspecte (substantiv+adjectiv) prezentate în descrierea Dinei .

*..................................... *……………………………. *…………………………....


II.Interpretarea textului
*...................................................................... *…………………………….
5.De ce consideră fetiţa o casă din oraş un pirat autentic ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………6.Care
este calitatea cea mai importantă a fratelui Anei

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………7.De
ce spune fetiţa că avea faţa ca luna plină ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

III.Subliniază pronumele personale în enunţurile de mai jos, apoi analizează-le.

 Noi pregătim o scenetă.  Cea mai frumoasă urare a fost făcută de ea.  Tu citeşti expresiv.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………............................................................................................................

IV.Scrie câte o propoziţie în care să foloseşti :


a)pronume personal, persoana a II-a, numărul plural;

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b)pronume personal de politeţe, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin ;

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
c)pronume personal, persoana I, numărul singular.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

V.Descrie chipul mamei tale, răspunzând la întrebări. Scrie un titlu potrivit.

 Cum se numeşte mama ta ?  Cum este chipul mamei tale ?


 Ce statură are ?  Cum este părul ei ?
 Ce fel de îmbrăcăminte îi place să poarte
 Ce însuşiri deosebite are mama ta ? (răbdare, bunătate, înţelegere, înţelepciune)
 Ce apreciezi cel mai mult la mama ta ?
 De ce este mama fiinţa cea mai dragă ?
…………………….…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Nume şi prenume………………………………………………………

Itemul I II III IV V Din oficiu Total


Punctaj 1.50 p 0,90 p 1,00 p 1,00p 2,00 p 3,60p 10,00p