Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect - Schiţa PS - 01–01/21 - V3

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii,


obiective de menire social-culturală, comercială, hotel, parcare auto
subterană şi pasaj suprateran)

Adresa:
mun. Chişinău
sect. Centru
bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 2 şi nr. 4

Nr. cadastral al terenurilor:


0100207.225
0100207.226

Beneficiar:
"MOLDOVA - TUR" S.C.

"VIGRO PROIECT" S.R.L.


Licenţa seria A MMII nr. 055487 din 29 iunie 2017
Chişinău 2020
GSPublisherVersion 0.0.100.100
S
Plan general Sc. 1:500 N Plan încadrare în teritoriu Sc. 1:2000

80
6.
P

N
00

L
P
.0
42
As L
P

a a
fle fle
pr
p

iu iu
C r. C
st
L
8

9P

da
As

ra
00
Dl rezerv.

St
As

.0
12
9

t.
189-43

cn
ce
As

3
00
.0
m
P az
ag
Dl
42
ga PN L

in
As
ra
je
32 5P Terenul nr.2;
Nr cadastral al terenului 0100207.225

-9
G
SD
t
da

Terenul nr.1;
en
sp

:4 Nr cadastral al terenului 0100207.226


su

A 4 M
L

S N
Legenda plan general
3P

16
L nr.

P
Denumiri obiecte Note
PN crt.
:4

PT-400
L PCT nr.2012
7 1 Obiectivul proiectat_A Proiect
4

vana
S
at
nd

2 Obiectivul proiectat_B Proiect


1
e
sp

ce
su

6 3 Obiectivul proiectat_C Proiect

8
ca
n.
viz
4 Clădire P+8E Existent
5
ita
bi
l Clădire PL Existent

PD-7
30 gazon
00
x 6 Clădire P+5E Existent
30
00
Dl 7 Clădire P+2E Existent

:2
vana 8 Clădire P+8E Existent

2
S
m
m 9 Clădire P+8E Existent
10 Monument Existent
l
Cp
Cp

11 Havuz Proiect
l

N
1.

6P L
48
ce

Cp
l

S
1
A

N Hotarul terenului
1 :1
Bu A
gazon
Suprafaţa pavata acces auto
le
va A Suprafaţa pavata acces pietonal
r du

:2
lS Gazon natural
11 6
Cpl

2
te

S
fa
n 50

t
n
ce Indicatori plan general

L
ra
.5

2P
lM

u
00

ta
2

ar Dl nr.
01

s
e
2

re
Indicatori de baza Valori
T-

si 2
PC

Sf vana
crt.
ânt su Terenul nr.1;
sp
e 1 Aria sectorului_1, ha Nr cadastral al terenului
0100207.226 0,7281 ha
nd Terenul nr.2;
at
2 Aria sectorului_2, ha Nr cadastral al terenului
0100207.225 0,4528 ha
3 Aria consrtuita, m.p. 5017,0 m.p.
ce

gazon 4 P.O.T. 42 %
5 C.U.T.
14
t
.0 en
da
S 00
sp
su

1
:1

4 5
E(Y) = 12500

Dl
bazin

N
N(X) = 24550 54
.0
00
189 - Benificiar:
43 "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V3
Dl

Dl PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


vana social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU
a
fle

Dl PN
iu

As 10/1
AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe
C
da

Plan amenajarea teritoriul;


Arhitect Mărgărint N. Legenda plan amenajarea teritoriul
PS 1
ra

E(Y) = 234050
St

11
20 .5 "VIGRO PROIECT" SRL
7 Liceţna seria A MMII
10 Bulevardul C. Negruzzi Scara 1:500
nr. 055487
N(X) = 208550 din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V3

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 1
PS 2

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V3

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 2
PS 3

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V3

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 3
PS 4

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V3

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 4
PS 5

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V3

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 5
PS 6

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100
Benificiar: "MOLDOVA-TUR" S.A. PS - 01–01/21 - V3

PROIECTAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL (locuinţe, oficii, obiective de menire


social-culturală, comercială, hotel, parcare auto subterană şi pasaj suprateran),
din bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT 2, 4, sect. CENTRU, mun. CHIŞINĂU

AŞP Grozavu V. Faza Planşa Planşe


Arhitect Mărgărint N. Vedere 6
PS 7

"VIGRO PROIECT" SRL


Liceţna seria A MMII
nr. 055487
din 29 iunie 2017
GSPublisherVersion 0.0.100.100