Sunteți pe pagina 1din 2

Catre …… (entitatea Banca ori IFN) e-mail ... Sediu....

Domnule Director/ Doamna Director

Petentul subsemnat ... CNP ..., telefon...  cu domiciliul in ...

 in temeiul Legii nr 102/2005 si in baza art. 17 si art. 77 din Regulamentul (UE)


2016/679, coroborat cu Decizia ANSPSCP nr 105/2017 si Legea 506/2014, cu
aplicarea art. 71, art. 77, art. 1206, art. 1207, art. 1215, art. 1349, art. 1357, art.
1364, art. 1381 si art. 1385 C.civ.,

formulez prezenta

CERERE STERGERE DATE NEGATIVE BIROUL DE CREDITE

prin care va solicit, in temeiul dispozitiilor legale, stergerea datelor cu caracter personal si
a oricaror date negative referitoare la situatia persoanei mele, raportate catre Biroul de
Credit.     

Potrivit art.17 din Regulamentul (UE) 2016/679 alin.(1) lit.a) si lit.d)

,,Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de
a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate."         

 Va cer sa procedati la aceasta stergere a datelor negative in maximum 10 zile de la


comunicarea prezentei, in caz contrar fiind nevoit sa sesizez judecatoria cu o actiune in
acest sens.
De asemenea, va aduc la cunostinta ca admiterea acestei actiuni in justitie atrage
obligarea entitatii dvs la plata cheltuielilor de judecata.