Sunteți pe pagina 1din 2

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului clauza contractuala (art. 17 alin. 2 lit.

. d1) * Angajatorul are dreptul sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora (art. 40 alin. 1 lit. f) * Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil/regulamentul intern (art. 63 alin. 2 si art. 258 lit. i) Atentie! Criteriile de evaluare nu se confunda cu obiectivele de performanta (care sunt individuale) Pot fi cuprinse in proceduri de evaluare aplicabile in companie Art. 17 alin. 4 din Codul muncii: Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege Criteriile de evaluare: a) Prevad criteriile de evaluare in Regulamentul intern b) Le includ la angajare in contractele individuale de munca c) Le aplic la fiecare evaluare d) Fac trimitere la ele in caz de concediere pentru necorespundere profesionala e) Fac trimitere la ele in cazul selectiei personalului in vederea unei concedieri colective Criteriile de evaluare Regulamentul intern Identificarea criteriilor pe care le introduce in Regulamentul intern; Stabilirea modului concret de realizare a evaluarii salariatilor, anume: - periodicitatea acesteia; - criteriile utilizate; - continutul Fisei de evaluare; - calificativele care se pot acorda; - efectele in planul raporturilor de munca ale rezultatelor evaluarii; - rezultate ale evaluarii apte a conduce la concedierea pentru necorespundere profesionala. Criteriile de evaluare - exemple - responsabilitatile postului; - calitatea lucrarilor; - volumul activitatii desfasurate; - importanta sociala a muncii; - conditiile concrete in care se desfasoara munca; - rezultatele obtinute; - cunostinte si experienta; - pregatirea profesionala; - vechimea in companie; - complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor; - productivitatea muncii; - participarea la cursuri de formare profesionala; - disponibilitatea de a presta ore suplimentare; - judecata si impactul deciziilor;

- influenta, coordonare si supervizare; - rezultate ale activitatii salariatilor din subordine; - contacte si comunicare; - aptitudini organizatorice; - conditii de munca; - disponibilitate pentru lucrul in echipa; - operativitate in desfasurarea activitatilor; - numar de rebuturi (/zi, /saptamana, /luna); - numar de reclamatii de la clienti; - gradul de satisfactie al clientilor; - numar de clienti pierduti/atrasi; - cifra de vanzari; - numar proiecte finalizate; - fidelitate in raport cu compania; - colegialitate, corectitudine in raporturile de munca; - deprinderi, mod de exprimare, temperament; - incompatibilitati si regimuri speciale.