Sunteți pe pagina 1din 2

CRITERII DE ANALIZĂ A PARTITURILOR MODERNE (Miniatura)

A. FORMA – strofică – juxtapunere de secțiuni


1. Delimitarea secțiunilor: punctuație agogică, dinamică, timbrală, ritmică
2. Schimbarea – contrastul
3. Conținutul tematic/muzical
B. SCRIITURA –
1. melodie acompaniată, - tipul acompaniamentului: figural, acordic, polifonic
plurivocal, ritmizat în formule, ostinato
2. polifonie imitativă/liberă, contrapunct inversat
C. SISTEMUL INTONAȚIONAL: tonal- lărgit, tono-modal, atonal, serial
D. PARAMETRII LIMBAJULUI
- Melodia (intonație) – ambitus, profil, diatonic/cromatic, micro- unități morfologice
- Ritmul: continuitate/discontinuitate, simetrie/asimetrie, ritm divizionar/ritmuri
populare; continuitate /variabilitate agogică
- Armonie
A) structuri armonice/suprapuneri. Acorduri disonante: acorduri de nonă, undecimă,
acorduri de cvarte, acorduri cu disonanțe adăugate, pre- cluster, cluster
B) succesiuni armonice – funcționalitate/neutralitate: nerezolvarea disonanțelor,
relații plagale, mixturi acordice ( paralelisme)
- timbru – voci/instrumente; registre; modalități de emisie; efecte speciale
sprechgesang), efecte de tip onomatopeic
E. Aspecte semantice
Aplicație:
Ghicitoarea de Mihail Jora
A B C D E Av
Re/re Lab re re mi re/la
Modal: re/Re, dorian cu tr.6 variabila,