Sunteți pe pagina 1din 3

Formular nr.

MF-1
_________ VIITORUL SRL ____________
(denumirea întreprinderii)
______2596482647554________
(codul fiscal)

APROB:
_________Director________
(funcţia)
_______Ciobanu________ ______Ciobanu Ion________
(semnătura) (numele, prenumele)
„___12___” _______08________ 20__19__

PROCES-VERBAL
de punere în funcţiune a mijloacelor fixe
nr.____2__ din „____12___” ___08____ 2019 ____

În baza ordinului nr. __42__ din „ __15___” _ianuarie____2019____, comisia în componenţa preşedintelui
comisiei ___Director adj.______ ______________Beiu Nicolaie________________
(funcţia) (numele, prenumele) şi membrilor comisiei:
_______contabil____________ _______Rusu Angela_______________________
(funcţia) (numele, prenumele)
____________Manager_______ __________Crudu Mihail____________________
(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de punere în funcţiune a următorului obiect de mijloace fixe (grupe de obiecte):
Nr. Denumirea obiectului de Nr. de Data Valoarea Durata de Valoarea Suma uzurii
crt. mijloace fixe (grupei de obiecte) inventar punerii în de funcţionare probabilă lunare, lei
funcţiune intrare, utilă, luni rămasă, lei
lei
1 2 3 4 5 6 7 8
Imprimanta multifunctionala 12345 12.08.2019 4500 60 75
HP laser jet M1212MF

Codul de clasificare a obiectului de mijloace fixe Categoria Data de fabricare (de Nr. paşaportului tehnic
conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor de construire)
nemateriale proprietate
9 10 11 12
13.03.2019 04056 869

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) menţionat (e) anterior a fost procurat (ă) de la
_______________________Viona Computers SRL__________________________________________
(denumirea persoanei juridice sau fizice)

în baza ____Facturii fiscal 4425879__________ din „_12_”__august___2019___.


(denumirea şi numărul documentului)

Sursa de procurare (primire)_____surse proprii__________.


Caracteristica succintă a obiectului de mijloace fixe (grupei de obiecte):
HP Laser Jet Pro M1212MF Printer/fax/copier/flatbec Scanner up to 18 dpi do 1200 dpi , 64 mb memory up
tu 8000 pages .35 sheets ADF , 10/100Bse-T Ethernet , Hi-Speed USB 2.0.

Conţinutul de metale preţioase în obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte)

Nr. Denumirea metalului preţios Unitatea Cantitatea


crt. de măsură
1 2 3 4

Rezultatele încercării obiectului de mijloace fixe (grupei de obiecte) la data de „__12__”_august ___ 2019__:

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte), corespunde (nu corespunde) condiţiilor tehnice
_________________________Corespunde_________________________________________________
(de specificat ce nu corespunde)

şi necesită (nu necesită) remediere


____________________________Nu necesita_________________________________________________.
(de specificat remedierile )

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) a fost pus (ă) în funcţiune în


_________________________Serviciu contabil_______________________________________________.
(denumirea secţiei, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: ______________Imprimanta se afla in stare buna si poate fi utilizata


_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) menţionat (ă) anterior în sumă de


_____________4500 ( patru mii cinci sute)_____________________________ se pune în funcţiune.
(în cifre şi în litere)
Documentele anexate: Pasaport ethnic , facture fiscal , ghidul utilizatorului

Preşedintele comisiei _________Ciobanu Ion _______ ___________________


(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: _______Rusu Angela______ ___________________
(numele, prenumele) (semnătura)
___________Crudu Mihail______ ___________________
(numele, prenumele) (semnătura)

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) menţionat (ă) anterior a fost primit (ă) de către
___Contabil_____ _______Rusu Angela_______ ___________________
(funcţia) (numele, prenumele) (semnătura)

Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea intrării obiectului de mijloace fixe (grupei de obiecte):
_________Fisa de evidenta ____________ nr. __25__ din „ ____12__” ____August_______2019___
(denumirea documentului, registrului)

Contabil-şef ______ ___________ ______Cumpata Tatiana _______________


(semnătura) (numele, prenumele)
„_12____” _____august ________2019_____

S-ar putea să vă placă și