Sunteți pe pagina 1din 4

Mai 2015

LITERE AMESTECATE - ZIARUL COLEGIULUI ECONOMIC MANGALIA


Redacția:

Directori de redacție:
Ciobănel Raluca Simona
Tănase Cornelia
ISSN 2393 – 1647
ISSN-L 2393 – 1647 Coordonatori:
prof.Florea Delia,
Editat: Edna Print Mangalia
prof. Marinescu Simona,

prof. Rotaru Ramona

Emailul revistei: rev.noastra@yahoo.com

NAȘTEREA ȘI EVOLUȚIA UNIVERSULUI


Două lucruri îmi umplu sufletul cu mereu nouă și crescândă admirație: cerul înstelat de deasupra mea și legea morală din mine. Immanuel Kant

Noi descoperiri recente au rescris povestea cosmosului nostru.Misiunea Planck


a cartografia microundele din fundalul Universului. Iată principalele accelerarea expansiunii Universului.
2013 ar putea intra în manualele de as- descoperiri pe care oamenii de știința le-au făcut grație acestei car- Nu exista dovezi care să ateste existența unor particule noi de
tronomie drept anul în care a început tografieri: materie obișnuită, cum ar fi tipuri noi de neutrini, lucru postulat de
revoluția accepțiunii noastre asupra Uni- Universul pare sa aibă o vârsta de 13.81 miliarde de ani fiind anumite teorii. Cea mai importantă consecință a noii hărți a Uni-
versului. Cheia de boltă a acestei mișcări ceva mai bătrân decât se credea până acum. versului este faptul că oferă noi dovezi care susțin teoria inflației,
nu este, ca în trecut, o persoana, ci o Universul conține ceva mai multă materie decât se credea până care explică modul în care s-a format Universul.
mașinărie: sonda spațiala numită Planck. acum. O noua măsurătoare precisă, efectuată cu ajutorul Planck Argumentele care susțin aceasta teorie s-au dovedit a fi tot mai nu-
Botezată astfel după marele fizician Max arată că materia – printre care se numără atomii, stelele, galaxiile meroase după ce aceasta a fost enunțată de fizicianul Alan Guth la
Planck, sonda construită de Agenția și toate celelalte lucruri observabile direct – constituie aproximativ începutul anilor '80. Teoria există în numeroase forme, multe dintre
Spațiala Europeană(ESA) a fost lansată în 4,9% din totalul energiei din univers. Materia neagră constituie acestea fiind eliminate mulțumită datelor obținute de Planck.
2009, cu obiectivul de a detecta ''schemat- 26,98% din univers, aceasta nefiind vizibilă, fiind percepută grație Diana Toșa 11 A
ica'' Universului un instantaneu al influenței sale gravitaționale. Restul de 68.3% este sub forma en-
"semințelor" de stele si de galaxii care ne înconjoară astăzi, pentru ergiei negre, un fenomen misterios despre care se crede ca provoacă

Misiunea spațială COROT Misiunea COROT Soarele şi de noi semne de viaţă. De asemenea de 1,5 - 1,8 ori mai mare decât cea a lui Jupiter.
(acronim însemnând Convecţie, Rotaţie a stelelor Corot s-a ocupat şi de studierea structurii interne a Corot a descoperit prima planetă solidă dincolo de
şi Tranzit al planetelor extrasolare ) stelelor. sistemul solar în 2009. Planeta , denumită CoRoT-
Satelitelitul francez Corot a fost lansat de pe cos- De pe orbita sa, situată la 900 kilometri deasupra 7b , se află la 480 de ani-lumină de Pământ şi
modromul Baikonur din Kazhstan , în după-amiaza Terrei, Corot va măsura variaţiile infime de lumi- orbitează steaua-mamă la fiecare 20 de ore. Planeta
zilei de miercuri 27 decembrie 2006. Corot avea di- nozitate ale aproximativ 120.000 de stele. este de aproape cinci ori mai masivă şi cu 70% mai
mensiuni mici , 600 kg şi era echipat cu un telescop Corot va mai avea ca sarcină studierea câtorva zeci mare decât pământul , ceea ce i-a determinat pe as-
performant cu două oglinzi parabolice de 30 cm de exoplanete-o exoplanetă (sau planetă extrasolară) tronomi să creadă că suprafaţa sa este solidă.
fiecare. este o planetă care ori își are orbita în jurul unei alte Dar CoRoT-7b este mult prea aproape de steaua sa
Satelitul a fost lansat cu ajutorul unui nou tip de stele decât Soarele, aparținând deci unui alt sistem pentru a susţine viaţa.Temperaturile de pe partea de
rachetă: Soyuz 2-1B este echipată cu un motor care planetar decât sistemul nostru solar, ori se mișcă zi a planetei ar putea ajunge la 3.600 grade Fahren-
funcţionează cu kerosen şi oxigen şi poate lansa de liber prin galaxie. heit (aprox 1982 grade Celsius ), potrivit as-
la sol obiecte cu o tonă mai grele decât cele lansate Prima descoperire publicată care a fost confirmată tronomilor.
de predecesoarea sa. Misiunea a fost prevăzută a avut loc în 1988; o planetă în jurul stelei Gamma Misiunea spaţială europeană COROT a descoperit
iniţial să dureze doi ani şi jumatate, însă datorită Cephei a fost detectată de astronomii canadieni şi cea mai mică exoplanetă –Corot-Eco-7b.Nu este
obţinerii unor rezultate ştiinţifice atât de importante Bruce Campbell, G. A. H. Walker și Stephenson nici măcar de două ori mai mare decât Pământul şi
prelungirea misiunii s-a impus ca o măsură Yang. orbitează ca o stea de tipul Soarelui .Temperatura
evidentă. Misiunea a fost prelungită cu trei ani (până Prima exoplanetă descoperită de Corot este CoRoT- sa este atât de mare încât este posibil ca obiectul
in 2013). Exo-1b , un corp ceresc gazos , foarte cald şi mult ceresc sa fie acoperit de lavă sau de vapori de apă.
Scopul misiunii Corot a fost de a detecta noi plan- mai mare decât Jupiter , cu un diametru cuprins Iuliana Popescu 11 A
ete care gravitaţionează în jurul altor stele decât între 200.000 si 250.000 de kilometri, adică o rază

Euclid este un observator spațial al nia a selectării de către ESA a misiu-


ESA care va face posibilă înțelegerea nii Euclid rezidă în faptul că este una
originii expansiunii accelerate a Uni- dintre primele misiuni spațiale
versului pe care fizicienii si astronomii științifică unde ţara noastră este
o denumesc “energie întunecată “ . partener instituțional. Acest lucru este
Euclid va observa mai multe sute de posibil ca urmare a eforturilor lor
milioane de galaxii distribuite într-o susținute ale
fracțiune importantă a cerului, identi- Agenției Spațiale Române finalizate cu
ficând semnăturile energiei întunecate aderarea României la ESA.
si a gravitației asupra geometriei Uni- Cu ajutorul misiunii Euclid ,astronomii
versului şi a istoriei formării struc- speră să înțeleagă mai bine energia
turilor sale. întunecată și chiar să verifice valabili-
Pe lângă ESA, principalele țări con- tatea teoriei relativității generalizate la
tribuitoare ce formează Consorțiul Mi- miliarde de ani lumină depărtare .
siunii Euclid sunt: Austria, Danemarca, Nicoleta Cojoc 11 A
Elveţia, Italia Spania, România etc .
Importanța deosebită pentru Româ-

Simon Singh, Big Bang


Lumea din Cărți John D. Barrow, Cartea infinitului.Scurtă introducere în nemărginit, etern și nesfirșit, Humani-
tas
John D. Barrow, Originea universului, Humanitas
Pentru a descoperi tainele Universului: origini, naștere, evoluție, limite și perspective de John D. Barrow, Despre imposibilitate: Limitele ştiinţei şi ştiinţa limitelor, Editura Tehnică
Stephen Hawking, Lucy Hawking, George şi Big Bangul.Senzaţii tari cuantice şi aventuri galac-
analiză științică, vă recomandăm câteva titluri în domeniu, ale unor autori consacrați. Cărțile le
tice însoţite de informaţii fascinante despre Univers, Humanitas
găsiți în colecția nostră numită Nicolaus Copernic, recent deschisă la Centrul de Documentare
Lucy Si Stephen Hawking George si Big Bangul, Humanitas
și Informare a Colegiului Economic Mangalia. Iată titlurile propuse și autorii lor:
De asemenea, Colecția Știință a Editurii Humanitas vă oferă și alte cărți interesante pe tema
Leonard Mlodinow, Stephen Hawking O mai scurtă istorie a timpului, Humanitas
dată, dar nu numai.
Stephen Hawking, Scurtă istorie a timpului. De la Big Bang la găurile negre, Humanitas
Stephen Hawking, Teoria universală.Originea şi soarta universului, Humanitas
Spor la lectură autentică !
Leonard Mlodinow, Stephen Hawking, Marele plan, Editura Humanitas
prof. Delia Florea
Leonard Susskind, Peisajul cosmic.Teoria corzilor şi iluzia unui plan inteligent
Brian Greene, Universul elegant.Supercorzi, dimensiuni ascunse şi căutarea teoriei ultime, Hu-
manitas 1
Formarea Universului
În urmă cu aproximativ 10 miliarde de ani a luat naştere universul în special în centrul galactic. După aparenţa lor pe cer, astronomul mai mare. Până la urmă este atins un punct unde nici chiar lumina
în urma unei uriaşe explozii - marele Big Band!!! Evoluţia lui Harlow Shapley a ajuns la concluzia că centrul galaxiei se gaseşte nu călătoreşte destul de repede pentru a scăpa. În acest moment
imediată începând cu prima secundă de viaţa până în ziua de azi ceva mai departe de noi decât se credea până acum. Astfel, sistemul nimic nu mai poate scăpa. Aceasta este o gaură neagră. Există ele
poate fi foarte bine descrisă cu ajutorul teoriei Big-Bang. Acest lucru nostru solar este situat la 20 ani lumină deasupra planului ecuatorial cu adevărat? Este imposibil de văzut o gaură neagră direct deoarece
include expansiunea universului, originea elementelor luminoase si de simetrie si la 28000 ani lumină de centrul galactic. Centrul galax- nici chiar lumina nu poate scăpa.Cu toate acestea există motive să
a radiaţiilor, cât şi înţelegerea formării galaxiilor. iei se gaseşte în direcţia constelaţiei Săgetătorului şi foarte aproape credem că ele există. Când o stea mare îşi termina combustibilul, ea
de constelaţia Scorpionului. Această distanţă de 28000 ani lumină a explodează într-o supernovă. Materia lăsată în urmă se compresează
fost de curând confirmată de satelitul Hipparcos al ESA (Agenţia până când devine un corp extrem de dens cunoscut sub numele de
Spaţială Europeană). Sistemul solar este situat pe un mic braţ al spi- stea neutron. Se stie că acestea există deoarece au fost descoperite
ralei numit si braţul Orion, care face legătura între braţele alăturate câteva cu ajutorul radiotelescoapelor. O supernovă are loc în galaxia
mai importante, Perseu şi Sagetator. Ca şi în cazul altor galaxii, şi noastră o data la 300 ani. În galaxiile vecine au fost identificate până
în galaxia noastră are loc la intervale neregulate cate o supernovă.
Aceste fenomene reprezintă o privelişte spectaculoasă aici pe
Pamânt. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat de când s-a inventat
telescopul, ultima având loc în anul 1604 şi a fost studiată de Jo-
hannes Kepler
Galaxiile sunt concentrate de obicei în grupuri. Galaxia noastră
se găseşte într-un grup din care mai fac parte galaxia Andromeda şi
alte câteva galaxii mai mici. Cel mai apropiat grup de galaxii faţă
de grupul "nostru" este Fornax, un mic grup de galaxii în formă de
spirală şi elipsă.
Grupurile obişnuite de galaxii au o formă bine determinată şi sunt
Expansiunea universului a început odată cu Big-Bang, acum alcătuite dintr-un numar de aproximativ 1000000000000000 de
10 miliarde ani în urmă. Faptul că galaxiile se depărtează între ele stele. Conglomeratul Coma este un grup foarte bogat în galaxii cu
este o urmare a acestei explozii şi acest lucru a fost descoperit de formă elipsoidală (mii de astfel de galaxii). Acest grup formează una
Hubble. dintre cele mai dense regiuni de stele din univers (din câte se
Începând cu prima secundă dupa Big-Bang, materia - sub formă cunoaşte). Grupurile neregulate nu au un centru bine definit şi sunt acum aproximativ 500 de astfel de stele neutron.
de neutroni si protoni - era foarte fierbinte şi densă. Pe masură ce de obicei destul de sărace în stele (1000-100000 milioane de stele). Această imagine surprinsă de telescopul spaţial Hubble ne prezintă
expansiunea universului se derula, temperatura a început să scada Un astfel de exemplu îl reprezintă grupul Virgo . galaxia NGC 4261. Porţiunea mai albă o reprezintă centrul galaxiei
şi aceste particule s-au sintetizat in elemente luminoase. Elementele Clasificarea galaxiilor facută de Hubble în 1925 rămâne cea mai unde se gaseşte un disc în formă de spirală. Acesta este aproximativ
mai grele, din care în mare parte suntem alcătuiţi, s-au format mai utilizată şi în zilele noastre. Astfel, există două mari categorii de la fel de mare ca sistemul nostru solar dar cântăreşte de 1200000000
târziu în interiorul stelelor şi s-au împrăştiat apoi în univers în urma galaxii, cele în formă de spirală şi elipsă, dar mai există de asemenea ori mai mult decat soarele nostru. Asta înseamnă că atracţia
exploziilor acestora.Formarea galaxilor: La aproximativ 10000 ani şi cele în formă de lentilă şi cele cu formă neregulată. gravitaţională este de 1000000 ori mai mare decât cea a soarelui.
după Big-Bang temperatura a scăzut astfel încât universul a început Galaxiile în formă de spirală Mai mult ca sigur că aceasta este o gaură neagră. M87 este o galaxie
să fie dominat de particule mai mari, nu de lumină şi radiaţii ca la Aceste galaxii se caracterizează prin prezenţa gazului în interior, activă, una în care vedem numeroase lucruri interesante. În
început. Această schimbare a densităţii principalei forme de materie ceea ce duce la formarea de noi stele. Datorită formei pe care o au, apropierea centrului galaxiei se găseşte un disc în formă de spirală
a dus la formarea forţelor gravitaţionale între particule. După 10 mil- acestea se gasesc de obicei în zone ale universului cu densitate mică format din gaze. Cu toate că acesta nu este mai mare decât sistemul
iarde de ani vedem rezultatele acestui proces. de galaxii. nostru solar, el cântăreşte de 3 miliarde ori mai mult. Aceasta
Calea Lactee este galaxia gazdă a sistemului nostru solar şi a Galaxiile în formă de elipsă: Galaxiile în formă de elipsă au o lu- înseamnă că gravitaţia este aşa de mare încât nici chiar lumina nu
altor aproximativ 200 miliarde de stele cu planetele lor şi peste 1000 minozitate uniformă şi nu se observă prezenţa gazului ca în cele poate scăpa. Avem deci de a face cu o altă gaură neagră.
nebuloase. Toate obiectele din galaxie orbitează în jurul centrului precedente.Stelele care intră în componenţa lor sunt "bătrâne". O eclipsă are loc atunci când un obiect se interpune în faţa altuia. O
de greutate al galaxiei numit şi centru galactic. Fiind o galaxie, Calea Aceste galaxii le întâlnim în zone ale universului cu o densitate mai eclipsă poate fi totală sau parţială. Umbra unei eclipse are două parţi:
Lactee este un gigant, cântărind de 750-1000 miliarde ori masa mare de galaxii. umbra propriu-zisa (eclipsa totală) şi penumbra (eclipsa parţială).
soarelui nostru şi are un diametru de aproximativ 100000 ani lumină. Galaxiile în formă de lentilă: Ele sunt asemănătoare celor în formă Eclipsa de Lună are loc atunci când Pământul se interpune între
Galaxia noastră face parte dintr-un grup format din 3 mari galaxii si de spirală doar că nu au braţe. Gazul se gaseşte în cantităţi mici sau Lună şi Soare. Astfel, Pământul blochează lumina solară şi aceasta
un numar de alte 30 galaxii mai mici, ea fiind a doua ca mărime uneori este chiar inexistent şi de aceea stelele sunt destul de nu mai ajunge pe Lună. Acest tip de eclipsă poate avea loc doar cănd
dupa galaxia Andromeda (M31). Andromeda, situată la aproximativ "bătrâne". e lună plină. Eclipsa de Soare are loc atunci când Luna blochează
2,9 milioane ani lumină este cea mai apropiată mare galaxie de noi. Galaxiile cu formă neregulată: După cum v-aţi dat seama deja, lumina solară şi aceasta nu mai ajunge pe Pământ. O eclipsă de
Cu toate acestea un numar de aşa numite false galaxii se găsesc mult galaxiile ce intră la aceast categorie nu au o formă anume. Soare nu poate avea loc decât atunci când e lună nouă. Eclipsa
mai aproape de noi, acestea jucând un rol de sateliti ai galaxiei noas- Fenomene cosmice:Ce este o gaură neagră? O gauraă neagră este o (totală) de soare se manifestă sub forma unei fâşii înguste pe
tre. Cea mai apropiată dintre acestea se gaseşte la 80000 ani lumină regiune a spaţiului de care nimic nu poate scapă, nici chiar lumina. suprafaţa Pământului, în rest eclipsa fiind parţială. Soarele este mult
de noi si la 50000 ani lumină de centrul galactic. După cum bine Pentru a putea întelege mai bine, imaginaţi-vă că aruncaţi o minge mai mare şi mai departe decât Luna dar mărimea aparentă a lor este
ştiţi, galaxia noastră are forma unei spirale uriaşe. Braţele acestei de tenis în aer. Cu cât o aruncaţi mai tare cu atât mai rapid se va de- uneori egală (depinzând de orbita eliptică a Pământului). În acest
spirale conţin pe langaă altele şi materie interstelară, nebuloasă şi plasa mingea şi va ajunge mai sus înainte de a se întoarce. Dacă o caz Soarele este acoperit în totalitate de Lună.
stele tinere ce iau naştere din această materie. Pe de altă parte centrul aruncaţi destul de tare ea nu se va mai întoarce, Pământul ne- Theodora Guzu 9 A
galaxiei este format din stele bătrâne concentrate în grupuri cu forma maiputând să o atragă. Viteza pe care ar trebui să o atingă mingea
sferică. Galaxia noastră are aproximativ 200 astfel de grupuri dintre ar trebui să fie de 11 km/s. Cu cât un corp este compresat într-un
care cunoscute nu sunt decât 150. Aceste grupuri sunt concentrate volum din ce in ce mai mic această viteză trebuie să fie din ce în ce

Cum a început totul ? din cadrul Universităţii Danemarcei de Sud.


În anul 2013 Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat, lui Peter Higgs și lui François Englert doi
Cercetătorii danezi cred că nu a fost descoperit bosonul Higgs – element de bază al Modelului Stan-
dard al Fizicii Particulelor, care descrie forţele fizice fundamentale şi apariţia Universului – ci o altă
cercetători fizicieni care au elaborat teoria lor ce descrie „bosonul Higgs“, teorie confirmată experi- particulă teoretică, numită techni-higgs. Techni-higgs nu este o particulă elementară, ci este constituită
mental la larboratorul CERN de lângă Geneva. din mai mulţi techni-quarci, care, la rândul lor, în anumite combinaţii, pot lua parte la formarea materiei
Teoria susține că după o foarte mică fracțiune de secundă de la Big Bang, Universul era extraordinar negre, care constituie cea mai mare parte a materiei din Univers, dar pe care bosonul Higgs nu o poate
de mic, imens de fierbinte și imens de dens. Dacă particula (sau câmpul) Higgs nu ar fi existat, masa explica. Repetarea experimentelor va fi posibilă abia după ce LHC va fi redeschis.
ar fi fost inexistentă și Universul întreg ar fi rămas etern ca o bulă luminoasă formată doar din fotoni. Cum stau lucrurile în prezent?
Fără această particulă ce conferă masă celorlalte particule n-ar fi existat nici atomii, nici Galaxiile, Celebrul fizician Stephen Hawking, alături de alţi savanţi, susţine că bosonul Higgs, ar putea distruge
nici Soarele, nici Pământul, nici la un moment dat întregul Univers. Potrivit acestei teorii, numită de fizicieni „apocalipsa bosonului
omul. Bosonul Higgs are de 126 Higgs”, particula va duce la o fluctuaţie cuantică, aceasta formând o bulă de vacuum care se extinde în
de ori masa unui proton, aceasta spaţiu şi distruge tot. Ideea există de mai mult timp şi este susţinută de mulţi oameni de ştiinţă, printre
fiind masa necesară pentru ca Uni- care şi Joseph Lykken, de la Fermi National Accelerator Laboratory din Batavia, Illinois. Savanții
versul să fie menţinut la limita precizează că această „apocalipsă cuatincă” ar putea avea loc într-un viitor foarte îndepărtat, dar totodată
instabilităţii. Câmpul Higgs este este posibil ca bula să se afle deja în drum spre noi. Ea se deplasează cu viteza luminii, prin urmare va
cel care a apărut imediat după fi imposibil să fim avertizaţi din timp, dacă acest lucru s-ar petrece. În prezent, câmpul Higgs este la
naşterea Universului şi care îi limita inferioară a energiei, iar când energia lui va deveni mai intensă apare riscul „apocalipsei bosonului
conferă de atunci energie. Acum, Higgs”, de care aminteau fizicienii. Dacă se va formă o „bulă de vacuum” aşa cum o descriu savanţii,
acest câmp se schimbă, căutând să printre care şi Hawking, câmpul Higgs din interiorul ei, dacă va fi mai puternic decât este acum, va
atingă un echilibru ideal. duce la micşorarea atomilor şi la dezintegrarea nucleilor tuturor atomilor, astfel că hidrogenul va fi sin-
Explicațiile celor doi fizicieni gurul element care va mai rămâne în Univers. Conform calculelor făcute de fizicieni, ţinând cont de
laureați au fost centrate tocmai pe actuala masă a bosonului Higgs, această bulă care va conţine un câmp Higgs mult mai puternic va fi
demonstrarea prezenței acestei de neoprit, se va deplasa prin spaţiu-timp cu viteza luminii şi va distruge tot ce va întâlni în cale. Una
particule, numită uneori și „particula lui Dumnezeu“ – care, inreracționând cu fotonii, a produs partic- din marile necunoscute ale fizicii actuale este materia întunecată, care ar schimba multe din regulile pe
ulele grele. Pentru a testa teoria, soluția a fost aceea de a încerca refacerea condițiilor de la începuturile care se bazează în prezent fizicienii Descoperirea bosonului Higgs este doar începutul unei poveşti,
Universului. Acest experiment s-a realizat cu ajutorul lui LHC (Large Hadron Collider) – un gigantic spune fizicianul, iar acum savanţii prezintă diferite direcţii în care s-ar putea îndrepta „povestea”. De-
accelerator de particule de la CERN, adică acel dispozitiv care, făcând ca particule subatomice să se sigur, pe parcursul ei pot să apară multe surprize, la care nimeni nu s-ar putea gândi, precizează Lykken.
ciocnească între ele cu energii uriașe (după ce au fost accelerate la viteze extrem de apropiate de viteza Teoria bulei de vacuum care va distruge Universul este prezentată şi de Hawking în prefaţa noii
luminii), a putut recrea la scară micro, condițiile de temperatură și presiune gigantice în care se afla sale cărţi, Starmus. Tot în această carte, Hawking a scris că dezastrul ar putea începe chiar din laborator.
Universul imediat după Big Bang. LHC e un inel tubular cu o circumferință de 27 km și se află la 100 Un accelerator de particule foarte puternic ar putea destabiliza bosonul Higgs, ducând la formarea unei
m sub munții Elveției; la el au lucrat și lucrează mii de cercetători, tehnicieni și mulți alți oameni de găuri negre care va distruge Universul. Desigur, pentru asta ar fi nevoie ca oamenii să aibă un accelerator
știință voluntari. de particule care să atingă 100bn GeV (giga-eletron-volţi), iar acest aparat ar trebui să fie mai mare ca
Descoperirea bosonului Higgs poate fi considerat un uriaș pas înainte în înțelegerea esenței Univer- întreaga planetă.
sului, dar și un adevărat motor pentru continuarea cercetarilor. Astfel, la un an după ce Peter Higgs şi * Notă:
François Englert au fost răsplătiţi cu premiul Nobel pentru contribuţia lor la descoperirea bosonului Sursa: The Independent
Higgs, un alt grup de oameni de ştiinţă danezi au susținut, într-un articol publicat recent, că e posibil http://www.msnbc.com/morning-joe/steven-hawking-warns-doomsday
ca fizicienii să nu fi descoperit, de fapt, faimoasa „particulă a lui Dumnezeu”. Live Science, MSNBC
Fizicienii de la LHC (Large Hadron Collider) au descoperit cu siguranţă ceva, dar e foarte probabil Prof. Delia Florea
ca acel „ceva” să nu fie bosonul Higgs, ci cu totul altă particulă, afirmă cercetătorii danezi, în articolul
lor publicat în Physical Review D. „Datele actuale nu sunt suficient de precise pentru a şti cu precizie
2
despre ce particulă este vorba. Ar putea fi vorba despre alte câteva particule cunoscute”, a declarat
Mads Toudal Frandsen, care lucrează la Centrul de Cosmologie şi Fenomenologia Fizicii Particulelor,
Lumea fascinantă a planetelor
Prima mea legătură cu lumea plină de mister a planetelor a fost vizita cu părinții la Planetariul din Îmi place lumea fascinantă a astronomiei și voi continua să citesc informații despre sistemul
Constanța. Acolo am văzut o boltă cerească senină, plină de stele, realizată de specialiști și am ascultat solar, pantru a afla curiozități despre acest univers plin de mistere.
primele explicații despre planete, comete și nașterea stelelor.
Bucuria mea a fost mare când doamna învățătoare ne-a anunțat, la începutul anului școlar, că vom Ayan Amet
studia o disciplină opțională numită Sistemul solar și formarea anotimpurilor. De-a lungul anului școlar elev în clasa a III-a C la Școala Gala Galaction, Mangalia
am aflat numeroase informații, curiozități și date despre galaxia noastră numită Calea Lactee, despre
faptul că toate planetele se rotesc în jurul Soarelui ca și cum ar dansa o horă în cosmos, despre planeta
noastră, Terra, atât de frumos numită Planeta albastră. Terra este o planetă specială, deoarece este singura
în care există viață. Am aflat că Pamântul este un glob minuscul, plin de viață, copacul cu daruri al mis-
teriosului nostru Univers.
Planetele sunt: Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. În afara lor mai există
Pluto, mai mică și cu o atmosferă rarefiată. În centrul sistemului nostru solar se află Soarele. Pământul
se rotește în jurul Soarelui, iar oamenii trăiesc datorită energiei dăruite de Soare. O eclipsă de soare are
loc atunci când Luna se găsește între Soare și Pământ și umbrește o parte a planetei noastre.
Mai multe lucruri interesante am aflat la activitatea Copiii cuceresc spațiul, la City Mall, la Constanța,
unde am participat la o misiune spațială pentru copii, denumită „Kids on the moon”.
Aici am purtat costumul de astronaut și ne-au fost prezentate tot felul de informații despre navete spațiale,
sateliți și despre primii călători pe Lună.

Știri din Spațiu - Cel mai mare satelit al Sistemului Solar, Ganymede
Pe cel mai mare satelit al Sistemului Solar, Ganymede, au apărut O auroră este rezultatul colorat de particule încărcate care explorate.Oceanul este probabil în jurul valorii de 100 mile sub
formațiuni necunoscute. NASA confirmă că există un ocean pe luna interacționează cu o atmosfera, deci, doar existența uneia nu suprafața,ceea ce ar face foarte complicat studiul cu un robot. Chiar
lui Jupiter. înseamnă ca există un ocean. Dar, numai oceanele schimbă compor- dacă o agenție spațială ar gasi un mod de a ajunge cu cercetările atît
Cea mai mare lună din sistemul nostru solar ascunde un ocean sub tamentul aurorelor. Daca nu ar fi nici un ocean pe Ganymede aurorele de adânc în interiorul planetei , se crede ca straturile de gheață separă
suprafața sa , conform observațiilor făcute cuTelescopul Spațial Hub- s-ar deplasa înainte și înapoi pe aproximativ 6 grade din oceanul de suprafata .
ble. Aurorele observate de către telescop au confirmat teoria de circumferința lunii deoarece au orbitat în jurul lui Jupiter. Asta înseamnă că Ganymede este mai puțin ideală pentru viață pentru
lungă durată, iar rezultatele au fost anunțate în cadrul unei Prezența unui ocean sărat și conductor de electricitate pune aurorele ca probabil ii lipseste un system hidrotermal ca acela existent pe
teleconferințe NASA .Vestea vine la doar o zi după ce s-a aflat că într-o poziție mult mai stabilă. Potrivit observațiilor, se mișcă doar Enceladus. Totuși Agentia Spatiala Europeana intenționează o misi-
Enceladus, o lună înghețată a lui Saturn, are probabil activitate aproximativ 2 grade. În timp ce telescopul Hubble a făcut une înapoi la sistemul lui Jupiter în anii 2020 numit Juice. Va fi
hidrotermală în propriul ocean subteran . observațiile în spectrul UV, observând aurorele în albastru care ar nevoie de priviri mai amănunțite către lunile lui Jupiter cum ar fi
Oamenii de știință au speculat încă din 1970, ca Ganymede ar apărea de fapt roșii, dacă ar fi să stea pe o suprafața lui Ganymede. Europa, Ganymade, Callisto, din care toate trei sunt confirmate sau
putea avea un astfel de ocean. Până acum totuși singura evidență a Ganymede era deja un obiect de studiu interesant și înainte de ul- se crede că ar avea oceane de apa :,,Tot ce putem spune este ca
fost descoperită în timpul zborului cu naveta spațială Galileo la în- timele știri . Nu numai că este cea mai mare lună din sistemul solar aproape peste tot unde ne uitam acolo este apă “ a declarat Heidi
ceputul anilor 2000. Dovezile colectate însă au fost ambigue în date, fiind aproape la fel de mare ca Marte, dar este singura luna din sis- Hammel, vicepreședintele executiv al Asociației Universitățiilor de
astfel încât oamenii de știință de la NASA nu au putut vorbi con- temul solar cu propriul câmp magnetic. Acest câmp este generat de Cercetare în Astronomie ,,Apa, Apa, peste tot în sistemul nostru
fortabil despre existența oceanului. un miez de fier topit la fel ca ceea ce vedem pe Pământ. solar”.
Cu ajutorul datelor furnizate de observatorul Hubble s-au putut Atmosfera sa subțire este de asemenea bogată în oxygen. Toate Raluca & Mihaela Bărbulescu 10 A
colecta peste 7 ore de date , cea mai mare parte a timpului fiind ded- aceste rezultate ale cercetărilor nu conduc însă la ideea că Ganymede
icat studiului aurorelor văzute în atmosfera subțire a lunii. ar trebui să treacă în topul listei de locuri pentru ce pot fi deocamdată

Importanța roboților în cercetarea Universului


Probabil cel mai cunoscut robot de cercetare spațiala este Curios- viața extrem de rapid (ex.dacă iși agață furtunul de oxigen de ceva
ity, robotul a părăsit Pământul în anul 2011 și următorul an a aterizat ascuțit); iar astfel, pierderea unui robot poate fi mult mai ușor
pe Marte, oferind date savanților de la NASA de atunci până în ziua suportată decât viața unui om. În curând ROV-ul va putea fi folosit
de azi. cu succes și în misiunile spațiale la costuri mult mai mici.

Iulian Mihail Lazăr 12 C, Liceul Teoretic Traian, Constanța

ROV-ul (Remotly Operated Vehicle) este un robot care se


poate scufunda la adâncimi mult mai mari decât un om și poate sta
în apă ore, zile și luni, atât timp cât este alimentat cu curent și își
poate efectua sarcinilie pentru care a fost dezvoltat. Acest robot este
Roboții au fost inventați pentru a ajunge în locurile în care un om asemănător unui submarin unit printr-un cablu cu computerul de
își poate pune viața în pericol; iar Curiosity asta face: „traiește” pe control de pe bordul navei sau de la mal. Un astfel de vehicul poate
Marte de 3 ani și ajută savanții să obțină informațiile necesare. fi folosit cu ușurință de oricine deoarece comenzile sunt
Niciun om nu ar fi putut supraviețui, chiar și cu tehnica modernă la asemănătoare unui joc video, iar costurile de producție încep de la
dispoziție, atât timp. câteva sute de lei și ajung până la zeci de mii de dolari, în funcție
Savanții au descoperit de curând că pe satelitul Ganymede al lui de dimensiuni și sarcinile pe care le poate îndeplinii.
Jupiter ar putea fi mai multă apă decât pe Pămant. Dacă s-ar dori Roboții subacvatici sunt deja folosiți în lumea întreagă, pe șantiere
cercetare pe acest satelit, ar fi imposibil de trimis un Rover aseme- navale pentru inspecție video, un lucru care ar putea fi extrem de
nea lui Curiosity. În acest caz ar fi mult mai folositor un ROV. obositor pentru un scafandru (inconjurarea înot a unui vapor de di-
mensiuni mari și filmarea sa în detaliu),sau sudura subacvatica.
ROV-urile sunt prezente și în Oceanele Atlantic și Pacific pentru
cercetarea vieții marine și a calitații acesteia, dar și pentru misiuni
mult mai periculoase precum dezamorsarea minelor subacvatice sau
filmarea epavelor scufundate- locuri unde scafandrii iși pot pierde

Cum a început? Cum va evolua? instrumente care să confirme sau nu validitatea acestei ipoteze - misiuni spaţiale Planck, Herschel,
COROT, Euclid.
Pământul, planeta pe care trăim. Soarele, astrul care ne dă viaţă. Sistemul solar, familia Soarelui Concursul naţional interşcolar “Nicolaus Copernic” este un mod de a pune în valoare această
cu cele opt planete Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, sateliţii lor nat- motivaţie internă a tinerilor, de a le stârni curiozitatea şi de a afla, de a se informa şi a înţelege, de a
urali şi alte obiecte cosmice. Calea Lactee, galaxia gazdă a sistemului nostru solar. Universul, etern, îşi imagina şi a crede, de a deveni încrezători şi creativi.
infinit, inimaginabil sau.... Putem să ne imaginăm, putem să ne punem întrebări, putem căuta
răspunsuri, putem să fim curioşi, putem emite ipoteze, putem cerceta. Astfel au îndrăznit, au găsit
răspunsuri şi au rămas în istoria ştiinţei şi a omenirii Albert Einstein, Isaac Newton, Edwin Hubble, * Nota autorului
F.W.Herschel, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Nicolaus Copernic. Nicolaus Copernic ( n.19 februarie 1473, Torun, Polonia – d.24 mai 1543, Frauenburg / Formbork/Polonia), as-
tronom, cosmolog, matematician, preot şi prelat catolic a dezvoltat teoria heliocentrică a sistemului solar.
De la ipoteza geocentrică a lui Ptolemeu la teoria heliocentrică a lui Copernic susţinută de Galilei,
Teoria cosmologică a lui Ptolemeu oficial acceptată la acea vreme stabilea existenţa sistemului geocentric în
de la măsurătorile lui Tycho Brache şi legile lui Kepler privind mişcarea planetelor la legea atracţiei care pământul era fix şi imobil în centrul unor sfere concentrice în rotaţie pe care se găseau celelalte planete. În
universale a lui Newton, de la descoperirea planetei Uranus cu ajutorul telescopului construit de Her- lucrarea sa “De Revolutionibus Orbium Coelestium” (“Despre mişcările de revoluţie ale corpurilor cereşti”)
schel la observarea altor galaxii de către Hubble, toate aceste etape demonstrează evoluţia ştiinţei şi Copernic susţinea ipoteza sistemului geocentric şi descria cele trei tipuri de mişcări ale pământului: în jurul axei
a omenirii în înţelegerea a ceea ce este de necuprins- Universul. – rotaţie, în jurul soarelui – revoluţie şi în raport cu planul elliptic. Astfel, după o muncă de 40 de ani, a dovedit
Cum s-a născut Universul? Care este vârsta lui? Care este structura sa? Care sunt legile care îl inconsistența teoriei geocentrice a lui Ptolemeu, a demonstrat că Pământul este o planetă ca toate celelalte şi a
guvernează? Cum va evolua Universul şi mai ales ce se va întâmpla cu el în viitorul îndepărtat? Cos- exercitat un impact puternic în mentalitatea omenirii. Copernic nu a fost numai fondatorul astronomiei moderne,
mologia este domeniul care încearcă să găsească răspunsuri la aceste întrebări. Este un domeniu care ci și inițiatorul primei revoluții științifice. A deschis o cale nouă, urmată de alți reformatori ai științei.
împleteşte presupunerea şi imaginaţia cu ştiinţa. Universul pare nemărginit, Pământul este un grăunte
albastru şi omul un firişor de nisip în acest fără sfârşit, şi totuşi, omul curios din fire, încurajat de de-
Profesor. dr. Marin Irina
scoperirile înaintaşilor şi încrezător în inteligenţa sa cercetează şi pătrunde tainele nepătrunsului încet,
dar perseverant. Ce ne face să mergem mai departe pe acest teren atât de greu de descifrat? Răspunsul
se află în structura fiinţei umane, o motivaţie internă, dorinţa de cunoaştere şi înţelegere.
Cum s-a născut Universul? Cercetătorii au schiţat un răspuns la această întrebare – BIG BANG
(MAREA EXPLOZIE). Şi cum orice teorie trebuie susţinută cu dovezi, cercetătorii au construit şi

3
Misiunea spaţială Planck astfel încât astronomia și astrofizica au dobândit definiții foarte apropiate.
Astrofizica este partea astronomiei și, respectiv, a fizicii care se ocupă cu
aplicarea legilor fizicii în cadrul fenomenelor observate de către astronomie
Telescopul Planck Space Observatory a fost lansat în mai 2009 cu mi- Astrofizica este o ramură a astronomie care se ocupă cu fizica universului,
siunea de a studia radiaţia cosmică de fundal (CMB - Cosmic Microwave în special cu natura corpurilor cerești
Background), rămăşiţă a Big Bang, cea mai veche radiaţie luminoasă din Spectrul electromagnetic este totalitatea radiaţiilor electromagnetice exis-
Univers. Această radiaţie cosmică păstrează o imagine a Universului aşa cum tente în Univers. Se extinde de la radiaţiile cu lungimi de undă scurtă (raze
era la doar 380.000 de ani după Big Bang şi oferă detalii cu privire la gamma, raze X), lumina ultravioletă, radiaţii infraroşii, până la radiaţiile cu
condiţiile iniţiale care au modelat Universul în forma în care este astăzi. lungime de undă mare (unde radio).
Frecvența este măsura numărului de repetări ale unui fenomen periodic în
unitatea de timp. În Sistemul Internațional unitatea pentru frecvență este
numită hertz și este simbolizată prin Hz, în cinstea fizicianului german Hein-
rich Hertz.
Galaxie este o aglomerație de stele, praf, gaz interstelar, alte corpuri cereşti
menţinute împreună prin forţe gravitaţionale, precum și, dar încă nedovedit,
materie întunecată, invizibilă și energie întunecată. În Univers există aprox-
Prin intermediul instrumentelor aflate la bordul lui, Planck a detectat imativ 200 de miliarde de galaxii.
existenţa unei populaţii de galaxii altminteri invizibile, datând de acum mil- Radiaţie cosmică este o formă de radiaţie electromagnetică care se găseşte
iarde de ani; înfăşurate în pulbere, în ele se formau stele într-un ritm ameţitor, peste tot în Univers. Are temperatura de 2,7K şi frecvenţa de 160,4 GHz ce
de între 10 până la 100 de ori mai rapid decât cel obsevat până acum în corespunde lungimii de undă de 1,9mm, domeniu corespunzător microunde-
galaxia noastră. Este vorba despre măsurători care nu au fost până acum lor. Este cea mai concludentă dovadă a modelului Big Bang al apariţiei Uni-
niciodată realizate la aceste lungimi de undă. Servindu-se de un efect de- versului. Este detectată de radiotelescop ca o prezenţă constantă,
Reprezentanții ESA au descris observatorul Planck ca pe un fel de "mașină osebit denumit Sunyaev-Zel'dovich, Planck a reuşit să identifice 189 independentă de existenţa unei surse-stea, corp ceresc.
cosmică a timpului" datorită capacității sale de a privi înapoi în istoria Uni- aglomerări de galaxii, dintre care 20 erau total necunoscute. Telescop este un instrument care concentrează lumina de la un obiect
versului. Datele obţinute de Planck cu privire la radiaţia cosmică de fundal Imaginea Universului, din interiorul Căii Lactee, realizată cu ajutorul a îndepărtat într-un punct numit focar şi produce o imagine mărită. Telescopul
reprezintă cea mai precisă “fotografie din copilărie” a Universului, arăta Al- mii de date transmise la sol de telescopul Planck oferă indicii despre viaţa optic poate fi reflector şi refractor.
varo Gimenez, director pentru explorare Ştiinţifică şi Robotică în cadrul apărută după explozia primordi¬a¬lă, Big Bang, inclusiv despre aşa-numita Telescop spaţial este un telescop plasat în afara spaţiului terestru care
ESA. "radiaţie cosmică de fond", care conţine informaţii legate de pri¬me¬le pro- orbitează în jurul unui corp ceresc. Avantaje: imagine clară, fără turbulenţe
Telescopul spațial Planck este echipat cu două instrumente puternice: In- cese care au avut loc la naşterea Universului. Linia alb-strălucitoare din cen- atmosferice, poate capta lungimi de undă care nu pot fi detectate de aparatele
strumentul pentru Frecvențe Înalte (High Frequency Instrument — HFI), trul fotografiei marchează galaxia noastră, Calea Lactee, iar petele din jurul terestre.
care poate detecta un spectru al frecvențelor între 30 GHz și 70 GHz, și re- ei, asemănătoare unor curenţi, sunt nori de praf în care se formează stele noi. Parsec (pc) este o unitate de măsură a distanţelor astronomice. 1 pc = 3,26
spectiv Instrumentul pentru Frecvențe Scurte (Low Frequency Instrument Porţiunile "pigmentate" de deasupra curenţilor reprezintă aşa-numitele ani-lumină sau 3,08 x 1016 m
— LFI), care poate detecta un spectru al frecvențelor între 100 GHz și 857 "radiaţii cosmice de fond", adică "rămăşiţe" ale mingii de foc din care s-a
GHz. Ţinta iniţială a misiunii a fost să facă două cicluri complete de obser- născut Universul în urmă cu 13,7 miliarde de ani.
vare ale cerului, însă, în cele din urmă, ambele instrumente au reuşit să ducă
până la capăt cinci cicluri complete de observare a cerului. Mai mult decât
atât, la mijlocul lunii august, instrumentul LFI a terminat cel de al optulea
ciclu complet. BIG BANG
Statele membre ale ESA au venit cu tehnologii cheie precum un sistem Big Bang-ul (Marea Explozie) este un model cosmologic care explică
de răcire sofisticat care i-a permis telescopului să opereze în condiţii de condiţiile iniţiale şi dezvoltarea ulterioară a Universului. Acest model pleacă
temperatură apropiate de zero absolut, cu doar o zecime de grad mai ridicate de la ideea că Universul s-a extins de la o singularitate primordială fierbinte
decât -273,15 grade Celsius. Menținerea la temperaturi atât de reduse a aces- şi densă acum aproximativ 13 miliarde de ani. “Teoria Big Bang” este mod-
tui instrument complex de cartografiere a Universului fost necesară pentru elul care explică apariţia materiei, energiei, spaţiului şi timpului, adică
ca senzorii telescopului să poată detecta căldura din unele dintre cele mai existenţa Universului. Această teorie încearcă să explice de ce universul se
reci zone ale Universului, fără ca aceste date să fie contaminate de căldura extinde permanent încă de la apariţia sa. Numele teoriei "Big Bang" a fost
proprie a telescopului. dat de astronomul englez Fred Hoyle în 1950.
Printre principalele reușite ale telescopului spațial Planck se numără re- Datele au oferit valori revizuite privind proporţiile relative ale Astronomul american Edwin Hubble a pornit de la ideea că la începuturi,
alizarea celei mai exacte hărți a radiației cosmice de fundal — de fapt cea diferitelor ingrediente ale Universului, material obişnuită din care sunt for- cu circa 13,7 miliarde de ani în urmă, Universul încă nu exista. Ceea ce exista
mai bună fotografie a Universului în perioada "copilăriei" sale. La începuturi, mate stelele şi galaxiile (ordinay matter- 4,9%) materia întunecată (dark mat- era un punct fără dimensiuni, dar cu o energie infinită numit singularitate.
materia din Univers era mult prea fierbinte și prea densă pentru a putea fi ter-26.8%) - care până acum a fost detectată doar indirect prin influenţa La momentul “zero” acest punct a ieşit din starea de singularitate, nu se ştie
străbătută de lumină. gravitaţională - şi energia întunecată (dark energy-68,3%) – un fenomen mis- din ce cauză, şi s-a manifestat printr-o explozie inimaginabilă, Big Bang-ul
terios despre care se crede ca ar fi responsabil pentru expansiunea accelerată care mai continuă şi în ziua de astăzi.
a Universului, (față de 4.6%, 24% şi 71%, valori înainte de misiunea Planck). Există trei indicii majore pentru veridicitatea teoriei Big Bang:
- Vârsta celor mai bătrâne stele este de 12-13,2 miliarde de ani, adică ea core-
spunde parțial cu vechimea Universului.
- Analiza luminii emise de galaxii indică faptul că obiectele galactice se
îndepărtează unele de altele cu o viteză cu atât mai mare, cu cât sunt mai
îndepărtate de Pământ, ceea ce sugerează că galaxiile erau altădată adunate
într-o regiune unică a spațiului.
- În ziua de azi, în toate regiunile Universului există o radiație de fond –
radiaţia cosmic - foarte slabă, un fel de fosilă, rămășiță de pe urma torentelor
de căldură și lumină din primele clipe ale Universului.
Astrofizicienii nu pot încă explica apariţia universului la secunda “zero”
Culorile diferite reprezintă diferenţele de temperatură ale gazului fierbinte (momentul iniţial). Ei iau ca punct de plecare momentul 10-43 secunde după
care a umplut universul la început, la câteva sute de mii de ani după Big explozia iniţială, Big Bang. La această vârstă fragedă tot universul vizibil
Bang, şi oferă indicii despre evenimentele ce au avut loc atunci când Uni- era conţinut într-o sferă de mărime subnucleară, de numai 10-33 centimetri
versul avea vârsta de o fracţiune de secundă. „Putem vedea seminţele din Telescopul Planck despre care Jan Tauber, cercetător în cadrul misiunii diametru (nucleul unui atom are un diametru de 10-13 centimetri) şi se afla
care a ieşit Universul”, a explicat Jean-Jacques Dordain, directorul general Planck, spunea „a oferit o nouă fereastră spre a înțelege materia care la o temperatură de ordinul 1032 grade.
al Agenţiei Spaţiale Europene. formează Universul nostru și modul în care acesta a evoluat", şi-a încheiat Teoria nu este aplicabilă mai devreme de momentul "zero" + 10−43 se-
La acel moment, tânărul Univers era umplut cu o supă densă şi fierbinte misiunea în octombrie 2013. cunde pentru că se izbeşte de „zidul Planck” (știinţa este încă incapabilă să
de protoni, electroni şi fotoni care intreacţionau la o temperatură de aproxi- Planck a fost lansat alături de o sondă orbitală geamănă, telescopul Her- explice comportamentul atomilor în condițiile în care forța de gravitaţie
mativ 270000C. Când protonii şi electronii s-au alăturat formând atomi de schel, cu scopul de a capta radiațiile infraroșii cu mare lungime de undă pen- devine extremă, așa cum era cazul în universul de 10−33 centimetri).
hidrogen, lumina a fost eliberată. Pe măsură ce Universul s-a extins, această tru observarea obiectelor reci. Unul dintre cele mai importante instrumente În anul 1980, pentru a explica unele observații făcute asupra Universului,
lumină a determinat apariţia microundelor din prezent, temperatura lor fiind ale lui Herschel este un telescop, denumit Cassegrain, cu ajutorul căruia şi anume geneza galaxiilor, astrofizicianul Alan Guth a propus ideea inflației
echivalentă cu doar 2,7 grade peste zero absolut. Acest “fond cosmic de mi- satelitul va studia originile şi evoluţia stelelor şi galaxiilor. Potrivit presei de cosmice. Galaxiile apar din grupări de praf cosmic sub efectul gravitației.
crounde” (CMB) prezintă mici fluctuaţii de temperatură care corespund specialitate, oglinda principală, cu un diametru de 3,5 m, este de patru ori Așadar au ca origine mici neomogenități ca niște cocoloașe ale gazului orig-
regiunilor cu mici diferenţe de densitate din fazele timpurii şi reprezentând mai mare decât predecesoarele telescoape în infraroşu şi de 1,5 ori mai mare inar, care au crescut puțin câte puțin. Potrivit modelului big-bangului,
sursa tuturor viitoarelor structuri: stelele şi galaxiile de azi. decât cea a lui Hubble. neomogenitățile originare nu au putut crește suficient de repede astfel încât
Conform modelului standard al cosmologiei, fluctuaţiile au apărut imediat să se poată forma galaxiile. La începutul vieții sale (în momentul 10-35 s)
după Big Bang şi au fost întinse la scară cosmologică într-o perioadă scurtă Universul a cunoscut o fază scurtă de dilatare exponențială, atingând într-o
de expansiune accelerată cunoscută sub numele de inflaţie. fracțiune infinitezimală de timp dimensiuni astronomice, după care și-a reluat
Harta obținută cu ajutorul telescopului Planck i-a ajutat pe astronomi să cal- expansiunea cu o viteză mai rezonabilă.
culeze cu mai multă exactitate vârsta Universului. În luna martie 2013, atunci Expansiunea sau contracţia Universului
când a fost prezentată această nouă hartă a radiației cosmice de fundal, s-a Au fost propuse două scenarii posibile pentru a descrie viitorul Univer-
anunțat că Universul este cu 100 de milioane de ani mai bătrân decât s-a sului.
crezut inițial (13,77 miliarde de ani), având vârsta de 13,82 de miliarde de Big Crunch În prima variantă, Universul are un început la singularitate,
ani. urmat de o fază de expansiune; dacă masa galaxiilor depășește un anumit
Din datele înregistrate s-a găsit o nouă valoare a ratei de extindere a Uni- prag, așa-numita masă critică, forța de gravitație va putea depăși inerția
versului cunoscută sub denumirea de constanta Hubble - 67,15 kilometri pe initială și va duce în cele din urmă la încetinirea expansiunii, apoi galaxiile
secundă pe megaparsec. Această valoare este semnificativ mai mică decât vor începe să se miște una spre cealaltă, Universul sfârșind printr-o contracție
valoarea standard curentă din astonomie. într-o altă singularitatea, eveniment numit Big Crunch (marea contracție).
Nu există dovezi care să ateste existenţa unor particule noi de materie Big Rip A doua variantă porneşte de la ipoteza că masa materiei din Univers
obişnuită, cum ar fi tipuri noi de neutrini, lucru postulat de anumite teorii. nu ajunge la valoarea necesară pentru a învinge viteza inițială, şi expansiunea
Cea mai importantă consecinţă a noii hărţi a Universului este faptul că oferă ar continua la infinit, Big Rip (marea ruptură), într-o rată tot mai lentă, dar
noi dovezi care susţin teoria inflaţiei, care explică modul în care s-a format care nu va ajunge niciodată la zero.
Universul. Totuși, observații recente indică că Universul posedă o rată de expansiune
Telescopul spaţial Planck a reuşit să identifice 20 de conglomerate de * Note de autor: în continuă accelerație - altfel spus, se extinde din ce in ce mai repede.
galaxii până acum necunoscute. Planck, Max Karl Ernst Ludwig (n.23 aprilie 1858, Kiel – d. 4 octombrie Explicația pare a fi prezenţa unei forme de energie "energia neagră" care
La baza acestor rezultate se află realizarea unui catalog al tuturor surselor 1947, Gottingen) fizician german, laureat al premiului Nobel pentru Fizică nu a fost luată în calcul.
galactice si extragalactice vazute de Planck ("Early Release Compact Source în 1918. Este considerat fondatorul mecanicii cuantice. Selecţie şi prezentare Profesor dr. Marin Irina
Catalogue"), obţinut în urma observaţiei continue a cerului la lungimi de Herschel, Frederick William (n. 15 noiembrie 1738, Hanovra – d. 25 august
undă milimetrice şi submilimetrice. Este primul catalog al întregului cer la 1822, Slough, Marea Britanie) astronom, inventator, muzician britanic de
nouă frecvenţe diferite, de la 30 GHz la 857 GHz, constituind o noutate origine germană. A construit un telescop cu ajutorul căruia a descoperit plan-
absolută. eta Uranus (13 martie 1781). A descoperit mişcarea sistemului solar faţă de
celelalte stele din Calea Lactee şi a determinat direcţia acestei mişcări (1783).
În 1787 a descoperit doi sateliţi ai planetei Uranus, iar în 1789 doi sateliţi ai
planetei Saturn. În 1800 a descoperit radiaţiile infraroşii.
Astronomia este ştiinţa care se ocupă cu studiul aştrilor și a legilor mișcării
lor, constelaţiilor,galaxiilor și universului în totalitatea sa De asemenea,
studiază evenimentele ce au loc dincolo de atmosfera terestră,planetele,
cometele, radiaţiile cosmice de fond, forma și formarea universului. Astrono-
mia este una dintre cele mai vechi științe datând încă din perioada Greciei
antice. În perioada contemporană, aproape toți astronomii au cunoștințe
solide de fizică, iar rezultatele observațiilor sunt puse în context astrofizic,

S-ar putea să vă placă și