Sunteți pe pagina 1din 3

Asociația Culturala

„Semper Artes” Iasi

Nr...52/ 04.06.2021 Nr. ...../ .............. Nr....../ ..............

ACORD DE PARTENERIAT
pentru Concursul Județean „HISTORIA URBANA”,
din cadrul proiectului „HOMO VIATOR”

Art. I. Prezentul acord se încheie între:


A. 1) Asociația culturală „Semper Artes”, cu sediul social în Iași, Str. Elena Doamna,
nr. 2, cod poștal 700398, telefon + 400 724004012, mail assoc.semperartes@gmail.com, web.
www.semperartes.blogspot.com, reprezentată de dna Brândușa Tămaș, președinte executiv, în
calitate de iniṭiator şi coordonator de proiect.
2) Colegiul Naţional „C. Negruzzi” Iaşi, cu sediul în Iași, Str. Toma Cozma, nr. 4, tel.
0232210510, mail colegiul_negruzzi@yahoo.ro, reprezentat de dna prof. dr. Camelia Gavrilă, în
calitate de director şi de dna prof. dr. Anca Voicu-Ghenghea, în calitate de director adjunct, dna
prof. Gicuţa Elena Agheorghiesei, dna prof. dr. Elvira Rotundu, dna bibl. Cristina Mercori,
în calitate de coordonator.
3) Inspectoratul Școlar Județean Iași, cu sediul în Iași, Str. N. Bălcescu, nr. 26,
cod poștal 700037, telefon 0232268014, fax 0232267705, reprezentat de prof. Luciana Antoci, cu
funcṭia de Inspector Școlar , în calitate de coordonator.
și
B.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Art. II Scopul acordului: Organizarea și desfășurarea Concursului Judeṭean “Historia Urbana”
din cadrul Proiectului “Homo viator.”
II.1. Obiective
- Stimularea creativităţii în domeniul artistic ṣi literar;
- Descoperirea de noi talente;
- Promovarea artei autentice;
- Promovarea dialogului vizual şi a comunicării între elevi.

Art. III. Durata acordului:


- Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada iunie-
decembrie 2021

Art. IV.Obligaţiile părţilor:


A. Iniṭiatorii/Coordonatorii proiectului se obligă:
- să informeze ṣcoala parteneră în legătură cu organizarea concursului;
- să transmită factorilor direct implicați programul și regulile acestui concurs;
- să promoveze şi să mediatizeze activitățile parteneriatului în școală, în mass-media și pe
pagina de facebook;
- să emită şi să distribuie diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice participante.

B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


- să promoveze şi să mediatizeze, la nivelul școlii, proiectul educațional menționat mai sus;
- să pregătească, să îndrume elevii pentru activități.
-să ofere diplomele elevilor premiați şi cadrelor didactice implicate

Art. V. Încetarea acordului. Prezentul acord încetează la sfârşitul lunii decembrie 2021 sau în
condiţiile în care una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile.

Art. VI. Dispoziţii finale. Prezentul acord de parteneriat se încheie în 3 (trei) exemplare cu putere
de original.

S-ar putea să vă placă și