Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul …………………………………………. angajat al

U.M. ................................ posesor al legitimaţiei de membru IPA nr.

RO .............. eliberată la data de .................. doresc să beneficiez de un

card RED* pe baza căruia se acordă o reducere de 0,15 lei/litru la

achiziţionarea exclusivă, prin plata numerar sau card bancar, al

oricărui tip de carburant comercializat în reţeaua MOL România.

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre prevederile

contractului cadru de utilizare a cardului MOL România precum şi

despre achitarea taxei de emitere

Vă multumesc,

Semnătura ........................ Data ..………….....

Domnului preşedinte al I.P.A. Regiunea 12 Bucureşti

* Taxa de emitere a cardului RED este de 3 lei