Sunteți pe pagina 1din 25

Dosarul nr.

1-1163/2021
1-21060547-12-1-23042021

SENTINŢA
În numele L E G I I

24 septembrie 2021

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani


În componența:
Preşedintelui de ședință, judecător Angela Catană
Grefierului Nicolae Leucă
Cu participarea :
procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și
Cauze Speciale, Ion Negurița, a apărătorului Ruslan Dodica, care acționează în
interesele inculpatului Demcenco Serghei, inculpatului Demcenco Serghei

Examinînd în şedinţă de judecată publică, în procedură generală, cauza


pen***** Serghei Mihail, a.n.*****, ***** ucrainean, cetăţean al Republicii
Moldova, căsătorit, supus militar, anterior nejudecat, studii superioare, învinuit
în comiterea infracţiunilor prevăzute de art.290 alin.(1) și art.291 alin.(1) Cod
penal,

Cauza a fost repartizată judecătorului A.Catană conform prevederilor art.344


CPP RM la 23.04.2021, cauza a fost examinată în perioada 23.04.2021-
13.09.2021

A CONSTATAT:

1. Potrivit actului de învinuire și rechizitoriului, Demcenco Serghei Mihail, se


învinuiește în aceea că, contrar prevederilor art.art.5,13 din Legea nr.130/2012
privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, a păstrat la locul de
trai, situat în mun.Chişinău, ***** o perioadă nedeterminată de timp şi fără
autorizaţia corespunzătoare trei cartuşe neaferente armelor înscrise în permisul
de armă, care au fost depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei efectuate la
15.02.2021 pe cauza penală nr.2020670039. Potrivit concluziei raportului de
expertiză ***** din 03.03.2021, cartuşele prezentate spre expertizare s-au
stabilit a fi: un cartuş militar de calibru 7.62x39 mm, cu lovitură centrală, cu
glonţ cu miez din metal dur, confecţionat industrial în anul 1978, la uzina
“*****” din or.Klimovsk, Rusia, destinat pentru trageri cu puşti-mitralieră,
pistoale-mitralieră, puşti şi carabine cu ţeavă ghintuită de calibru 7.62x39 mm,
se referă la categoria muniţiilor letale, util pentru trageri şi două cartuşe de
calibru 5.45x18 mm, cu lovitură centrală, cu glonţ cu miez din metal moale,
confecţionat industrial la uzina “*****” din or.Tula, Rusia, destinat pentru
trageri cu pistoale şi carabine cu ţeavă ghintuită de calibru 5.45x18 mm, se
referă la categoria muniţiilor letale, utile pentru trageri.
2. Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile lui Demcenco Serghei Mihail,
potrivit prevederilor art.290 alin.(1) din Codul penal, şi anume păstrarea
muniţiilor fără autorizarea corespunzătoare.
3. Potrivit actului de învinuire și rechizitoriului, Demcenco Serghei Mihail, se
învinuiește în aceea că, contrar prevederilor art.14 alin. (2) al Legii nr.130/2012
privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, a păstrat neglijent la
locul de trai, în diferite odăi a imobilului, situat în mun.Chişinău, *****4, un
pistol cu glonţ de model *****, seria *****, un pistol cu glonţ de model
“*****”, seria *****, o armă lungă cu glonţ de model “*****”, seria *****,
deţinute legal în baza permiselor de armă cu seria şi număr *****, ***** şi
respectiv *****, precum şi cartuşe la ele, nefiind plasate în seif metalic fixat de
podea sau de perete pe adresa de înregistrare a armelor, încărcate cu cărtuşe,
avînd acces la ele persoane neautorizate, fapt stabilit ca rezultat a efectuării
percheziţiei în cadrul cauzei penale nr.2020670039 la 15.02.2021.
4. Organul de urmărire penală, a încadrat acțiunile lui Demcenco Serghei Mihail,
potrivit prevederilor art.291 alin.(1) din Codul penal, şi anume păstrarea
neglijentă a armelor și munițiilor.
5. În ședința de judecată fiindu-i acordată posibilitatea de a se expune referitor la
învinuirea adusă, inculpatul Demcenco Serghei a menționat că, dorește să dea
declarații și a relevat că, vina în comiterea infracțiunii nu o recunoaște. Indică
că, în data de 15 februarie 2021, s-a trezit la orele 06:00 dimineața, deși de
regulă se trezește la orele 06:15, având impresia că cineva merge în jurul casei.
Tot atunci, cineva a bătut la ușă, dar a crezut că este cineva de la pază, deoarece
doar ei au cheie de la poartă. Fiind la etajul 2 al casei, a privit în jos și a observat
câteva persoane în îmbrăcăminte specială, ce i-a creat senzația că sunt de la paza
privată. Coborând jos, a deschis ușa și o persoană s-a prezentat ca *****, fiind
prezente și alte câteva persoane îmbrăcate în negru și 4 persoane fiind îmbrăcate
în haine civile. După ce a deschis ușa, toate persoanele date au intrat în casă și
procurorul *****, i-a comunicat că este reținut, prezentându-i ordonanța de
reținere în baza art.327. Relevă că, a refuzat să semneze ordonanța de reținere,
deoarece a dorit să cheme un avocat, care să participe la efectuarea
perchezițiilor, dar ultimul nu răspundea la apeluri. Procurorul i-a comunicat că
în cazul în care avocatul său nu se prezintă urgent, atunci perchezițiile vor
începe în lipsa sa. Totodată, declară că i s-a propus să predea telefoanele mobile,
cartelele sim, purtătoare de înregistrare audio, bani și obiecte prețioase sau
obiecte legate de serviciu (penitenciar). Menționează că, în casă au intrat 8
persoane și s-au împrăștiat în toată casa, unul din ei a urcat sus, dar pe care l-a
rugat să aștepte, deoarece soția era în baie. Avocatul a răspuns în jurul orelor
07:00 dimineața, cînd percheziția deja începuse. Acasă era doar cu el cu soția,
deoarece feciorul său în acel timp, era bolnav de Covid. Indică că, într-un sertar
din dulap avea mai multe cuțite care i-au fost dăruite de către adjuncții de
penitenciare și primirea cărora nu a putut fi refuzată, de asemeni a prezentat 3
seturi de table (narde), și vreo 5, 6 cuțite. Cînd a fost întrebat de cei prezenți de
bani, a scos de sub televizor un pachet cu 1000 euro, și un pachet semnat de
către mama sa ce conținea una mie și ceva de euro, pe care ultima i-a transmis
să-i păstreze pentru înmormântare, deoarece mama sa este la o vârstă înaintată.
Pe o poliță se aflau legitimațiile de port armă ale sale și ale feciorului. Unul
dintre persoanele prezente, care era în mănuși i-a spus să prezinte și armele.
Menționează că, armele erau păstrate în safeu, iar un pistol era la el, deoarece în
ultimele 5 zile era agitat și purta pistolul și la lucru și acasă. A arătat unde se află
pistolul și l-a adus, în pistol se aflau 3 cartușe. Inculpatul a declarat că, deținea
un safeu care era ascuns sub haine și în care se păstra arma lungă, un safeu în
care se păstra pistolul băiatului, cu cartușe, armele se păstrau într-un safeu de
culoare neagră, fiind încuiat, și de asupra acestuia se mai afla un safeu de
culoare bej. Unul din colaboratori, l-a întrebat ce se păstrează în safeul de
culoare bej, la ce i-a răspuns că în acel safeu nu păstrează nimic. Indică că, a
prezentat tot ce i s-a cerut. După ce s-a prezentat apărătorul său, totul s-a
aplanat, deoarece avocatul le-a făcut observație, apoi și el le-a făcut observație,
deoarece verificau dulapul în lipsa sa. A propus ca dulapul să fie verificat în
prezența sa, să fie scoase toate hainele, pentru a avea o vizibilitate mai bună și i-
a rugat să nu facă percheziții prin buzunare în lipsa sa. A mai declarat că, în
dulap se afla un diplomat metalic, rămas de la tatăl său cu niște mărunțișuri, la
care colaboratorii l-au întrebat ce este în el, dar le-a răspuns că ei deja l-au
deschis și cunosc ce se află în acel diplomat. În acel timp, unul din colaboratori,
care era cu mănuși, a scos din diplomat un plic rotund de culoare neagră și a
prezentat procurorului 3 clișee cu ștampile vamale, despre care el nici nu a
cunoscut și a luat de acolo diplomatul. După aceasta i s-a prezentat un patron și
a fost întrebat ce este aceasta. Menționează că, patroanele care i-au fost
prezentate nu aparțin armelor ce le deține și neagă că îi aparțin. Inițial a crezut
că este o glumă și i-a spus procurorului că aceste cartușe nu sunt ale lui. Ulterior
au mers la automobil, și acolo s-a efectuat percheziție, el a prezentat telefonul de
serviciu, dar nu a filmat nimic, deși el și avocatul au solicitat. Mai menționează
că nu au fost scoase amprente, pachetele nu au fost sigilate. Inculpatul a declarat
că în casă locuiește doar el cu soția, feciorul în vârstă de 27 ani, locuiește separat
în apartament și vine în casă ocazional, mama sa locuiește în comuna Trușeni,
persoane străine nu au acces în casă. La sfârșitul percheziției i s-a permis să
meargă la baie, fiind în stare de șoc, după care i-a întrebat ce fac cu armamentul
care era jos, la care i s-a răspuns să nu-l intereseze, iar persoana care era cu
mănuși a luat armele în mână și le-a dus în subsolul casei, a trecut pe lângă
safeul în care armele erau inițial și nu le-a pus în safeul de culoare neagră în care
se păstrau inițial, dar a pus arma în safeul de culoare bej și a întors safeul cu ușa
la perete. Concretizează că, nu avea cheie de la safeul de culoare bej. Unde a
fost pusă arma mare, nu cunoaște. Ulterior, după ce a fost efectuată percheziția
în biroul său de serviciu, a fost reținut. Indică că, atunci când a fost efectuată a
doua percheziție la domiciliu, deja se afla sub arest și nu a fost informat că la el
acasă se va efectua percheziție și nimeni nu l-a întrebat dacă dorește să participe
la percheziție. Atunci când i-a fost schimbată măsura preventivă, soția i-a
comunicat că acasă a fost efectuată din nou percheziție, că persoanele care au
efectuat-o au sărit gardul. Fiind atunci acasă, feciorul le-a comunicat
colaboratorilor să aștepte avocatul și după să înceapă percheziția, la ce
procurorul a fost de acord. Soția sa a filmat cele petrecute. Fiul său a mers
împreună cu un colaborator în locul unde se aflau armele, dar nu le găseau,
atunci acel colaborator a sunat procurorul și ultimul i-a spus unde sunt.
Concretizează că, feciorul fiind infectat cu Covid 19, nu locuia în apartament. La
întrebarea acuzatorului de stat, inculpatul a declarat că, deține permis de port
armă timp mai mult de 10 ani, nu ține minte exact, posibil din 1998, cînd activa
în poliție, în sectorul Centru. Relevă că, a trecut cursurile pentru păstrarea
armelor, a mers de nenumărate ori să tragă din armă. La momentul efectuării
percheziției la domiciliul din *****, deținea un pistol cu glonţ de model
„*****”, un pistol de model “*****”, fiul său deținea pistol de model „CT”,
precum și o armă lungă de model “*****” de calibru mic. Arma pe care o
deținea în dormitor era pistolul de model „*****”, dulapul fiind în dormitor, el îl
punea seara în sertar pe noapte și dimineața îl lua cu el la serviciu. Concretizează
că sertarul nu se încuia. Pistolul de model “*****”, era păstrat în safeul din
cazangerie, care era fixat de podea, respectiv acel pistol se păstra într-un safeu
fixat. Arma lungă era păstrată în alt safeu, lung, de culoare neagră, care era
încuiat. Declară că nimeni nu i-a cerut cheile de la safeu, el singur a adus armele
din safeu. În safeul în care se păstra pistolul de model “*****”, se afla cutia cu
patroane și arma fiului său, *****, în cutie separată de culoare albastră. Safeul a
fost descuiat de el personal, deoarece i s-a propus să predea armele, astfel el a
predat armele benevol, după care a fost întrebat unde-i pistolul de model
„*****”. Inițial a rugat soția să aducă pistolul, la care ea i-a răspuns că nu are
nimic cu arma lui, din care motiv el împreună cu un ofițer au mers pentru a
aduce arma. Arma mare se păstra în alt safeu, într-o debara mică sub scară. Cînd
i s-a cerut el a prezentat două pistoale dintr-un safeu și arma lungă era în alt
safeu, toate fiind încuiate. Nu ține minte dacă armă lungă de model “*****” era
încărcată, dar de regulă ține un patron pe binoclul armei. În cartuș nu era nici un
patron. Explică că ține un patron pe binoclul armei, ca semn, în cazul în care el
era în încărcător sau în armă, el nu era să cadă nici o dată. Cutia metalică în care
se afla muniția, era în safeu. Menționează că, în casă deținea patroane doar
pentru armele pe care le avea. Declară că cartușele care nu-i aparțin au fost
găsite atunci cînd colaboratorul a scos din diplomatul metalic un pachet, el
întrebând ce este acolo, după care i-a spus să le prezinte, el a scos diplomatul și
l-a prezentat. Procurorul l-a întrebat dacă mama sau tatăl său puteau să pună
acele patroane în diplomatul metalic. Explică că, la deschiderea diplomatului el
se afla împreună cu procurorul ***** în salonul mare, ceilalți mergeau cu soția
sa prin casă, o persoană era în garderobă. Menționează că îi era frică că îi vor fi
aruncate droguri, de aceea și a rugat ca percheziția să se efectueze în prezența sa,
după asta un colaborator care era cu mănuși pe mâini s-a întors cu un pachețel cu
clișee și l-a întrebat ce este acolo, după care tot ei au scos patroanele, în
diplomat fiind diferite obiecte. Indică că, pachetul a fost scos de către o persoană
în mănuși și mască medicală. În pistolul de model „*****” în încărcător erau 4
sau 5 patroane, în camera de detonare nu erau patroane.

În cadrul ședinței de judecată au fost cercetate următoarele probe:

6. Depozițiile martorului *****, care în ședința de judecată a declarat că, pe


Demcenco Serghei îl cunoaște de cînd a fost pus sub învinuire și respectiv a fost
efectuată percheziție la domiciliul acestuia. La întrebarea procurorului, martorul
a declarat că, la efectuarea percheziției la domiciliul lui Demcenco Serghei pe
adresa *****, mun.Chișinău, a fost prezent alături de membrii grupului de
urmărire penală. S-au deplasat pe adresa sus indicată, unde erau prezenți
Demcenco Serghei și soția acestuia. Indică că, atunci cînd au purces la
efectuarea percheziției, conducătorul grupului, *****, i-a propus lui Demcenco
Serghei să prezinte obiectele interzise sau dacă are arme în casă. La solicitare,
Demcenco Serghei i-a solicitat soției, în limba rusă să aducă arma de la etajul
doi, la care dnul ***** l-a atenționat pe Demcenco Serghei că soția sa nu este
autorizată să aducă arma de sus, astfel că, Demcenco Serghei a mers cu ofițerul
***** și au adus arma de jos. De la primul etaj Demcenco Serghei a prezentat o
armă mai lungă și un pistol, ce model nu cunoaște. A mai fost prezentată și o
cutie cu un cartuș. Relevă că, atunci când a fost verificată arma cea lungă, din ea
a căzut un cartuș, fiind verificată de ofițerul de investigație, după care
Demcenco Serghei dintr-un sertar a scos un pistol mai mic și a prezentat și
actele și a comunicat că îi aparține fiului său. Indică că nu i-a însoțit pe ***** și
Demcenco Serghei când au mers la etajul doi. După câte ține minte, arma a fost
verificată de către ofițerul de investigație, de muniții nu ține minte, dar probabil
că erau, arma a fost pusă jos cu toate obiectele care au fost verificate. Pistolul a
fost pus jos pe podea în formă integră și nu ține minte dacă avea cartuș. Cu
referire la armele stabilite în debara, poate comunica că, după câte ține minte,
Demcenco Serghei a declarat că, în debara sunt arme și le-a prezentat. În acea
debara a mers să ridice armele ofițerul de investigații *****, împreună cu
Demcenco Serghei. Debaraua era deschisă astfel că toți participanții prezenți,
vedeau ce se petrece acolo, inclusiv și el. Mai indică că, armele erau prezentate
de către Demcenco Serghei, pistolul era într-o cutie în care erau niște cartușe și
arma posibil că era scoasă dintr-un colț. Mai declară că, posibil cutia metalică a
fost luată de pe un raft sau dintr-un sertar din debara. În acea cutie metalică erau
mai multe obiecte, dar a reținut că era arma și cartușele. După ce a fost
prezentată arma lungă de către Demcenco Serghei, ofițerul de investigație a
desfăcut arma și din ea a căzut un cartuș, toți membrii grupului de urmărire
penală care erau prezenți au văzut. După ce cutia a fost prezentată ofițerului de
investigație, acesta a prezentat cutia procurorului ***** și aceasta a fost
examinată pe masă sau jos, exact nu ține minte. Declară că nu ține minte dacă
apărătorul sau Demcenco Serghei, au avut careva obiecții verbale, la examinarea
cutiei. Nu cunoaște anume ce model de arme au fost cartușele, vizibil erau mai
multe cartușe. La întrebarea apărătorului inculpatului, martorul a declarat că, s-a
deplasat la fața locului în calitate de consultant al procurorului și a participat la
percheziție. La acea percheziție mijloace tehnice video sau foto, nu au fost, iar
membrii grupului dispuneau de cel puțin telefoane. Indică că, nu decidea nimic
în acest grup, nu s-a abordat în prezența sa acest subiect. Relevă că, atunci cînd
au ajuns la fața locului, lui Demcenco Serghei, i s-a comunicat că, la domiciliul
acestuia urmează să fie efectuată percheziția, dat fiind faptul că el era vizat într-
o cauză penală în care acesta figura, din motiv că la acel moment el era adjunct
ANP. Ordonanța de efectuare a percheziției i-a fost citită de către procuror lui
Demcenco Serghei, și i-a fost cerut să predea benevol anumite obiecte și arme.
În ordonanță posibil că au fost indicate și armele, care la solicitarea
procurorului, arma de la etajul doi a fost adusă din debara și din debara a fost
luată de el, cu însoțirea ofițerului. Nu cunoaște de ce Demcenco Serghei, s-a dus
la etajul doi cu ofițerul de investigație. Soția lui Demcenco Serghei, inițial era în
dormitor, se îmbrăca, deoarece era dimineață, după care s-a aflat cu ei jos. Până
a pleca la percheziție la domiciliul lui Demcenco Serghei, nu cunoaște dacă
Demcenco Serghei, deținea aceste arme legal. Prima oară, cutia metalică, după
câte își aduce aminte, a fost deschisă când a fost prezentată ofițerului, care a
deschis-o și a prezentat-o procurorului pentru a nota în procesul-verbal. În acea
cutie au mai fost găsite niște clișei de ștampile, fiind văzute când a fost deschisă
cutia. Concretizează că, persoana care a examinat cutia metalică, a fost ofițerul
de urmărire penală, ***** *****, după câte ține minte. Toate persoanele au fost
prezente la deschiderea cutiei și au avut acces să vadă ce se examinează în acea
cutie, de față fiind și Demcenco Serghei, soția acestuia și apărătorul. După
finisarea percheziției, nu ține minte ce obiecte au fost ridicate de la fața locului,
însă avocatul l-a îndrumat pe Demcenco Serghei, să ducă armele în safeu, în
subsol probabil. Sugestii din partea apărării ca armele să fie ridicate de către
organul de urmărire penală, nu ține minte să fi fost. Armele au fost lăsate la
domiciliul lui Demcenco Serghei. Relevă că nu a participat la efectuarea a
percheziției a doua oară și nu ține minte dacă Demcenco Serghei, a fost reținut și
apoi efectuată percheziția.
7. Depozițiile martorului *****, care în ședința de judecată a declarat că, pe
Demcenco Serghei nu îl cunoaște. La întrebarea procurorului, martorul a indicat
că activează în calitate de ofițer superior al Inspectoratul de Poliție Rîșcani. În
obligațiile sale de serviciu intră verificarea armelor deținute legal de către
posesorii de arme. Relevă că, în luna aprilie 2021, urma să efectueze un control
ordinar, care de regulă este odată la jumătate de an, iar în cazul în care persoana
este inculpat pe o cauză penală, armele obligatoriu urmează a fi ridicate până la
devenirea definitivă a hotărârii. Astfel, a mers la domiciliul lui Demcenco
Serghei din *****, ***** mun.Chișinău, însă nu a găsit pe nimeni acasă, și din
câte a înțeles familia Demcenco s-a mutat cu traiul pe ***** din mun.Chișinău,
unde a și mers dar nici acolo nu a găsit pe nimeni acasă. După ce a găsit numărul
de telefon a soției lui Demcenco Serghei, a telefonat-o dar aceasta a declarat că
este la serviciu și nu se poate apropia. Atunci, împreună cu ofițerii
Inspectoratului Național de Investigații și procurorul a venit seara la domiciliul
lui Demcenco Serghei din *****, mun.Chișinău, au bătut la poartă, dar nu a ieșit
nimeni, după care feciorul lui Demcenco Serghei a ieșit la balcon și a început să-
i înjure și le-a comunicat că nu o să le permită să intre, ca urmare a fost chemat
batalionul cu destinație specială „Fulger”. Indică că, fiul lui Demcenco Serghei a
încercat să plece de acasă cu automobilul, dar a fost oprit de către ei, iar ofițerii
batalionului cu destinație specială „Fulger” au sărit gardul, a fost invitat avocatul
lui Demcenco Serghei și efectuată percheziția. Concretizează că, doar odată a
participat la perchiziția efectuată la domiciliul lui Demcenco Serghei, în luna
aprilie 2021. Feciorul lui Demcenco Serghei a arătat unde se află armele și ele
au fost ridicate. Indică că armele respective se dețineau într-o cameră adițională
lângă intrarea în subsolul casei, într-un safeu care nu era întărit nici de perete și
nici de podea. O armă era pusă într-un colț, nu în safeu, ceea ce prezumă
încălcarea legii nr.130. după câte ține minte armele nu erau încărcate, cartușele
erau alături de acestea. În total au fost ridicate două pistoale, o armă lungă și
cartușe. La ridicarea acestora, au fost obiecții din partea soției și feciorului lui
Demcenco Serghei, deoarece erau certuri și reproșuri din partea lor, însă obiecții
la modalitatea de ridicare a armelor, nu au fost. La întrebarea apărătorului
inculpatului, martorul a concretizat că, în prima jumătate a fost pentru verificare
și a doua oară a fost deja seara. Nu cunoștea despre faptul că Demcenco Serghei
este arestat, a presupus că el este acasă. Relevă că, lista posesorilor de arme se
deține la INSP. Indicațiile de verificare a armelor au fost date de către INSP,
însă inspectoratele la fel se autosesizează. Cunoștea despre faptul că Demcenco
Serghei este posesor legal de arme. Nu a coordonat cu posesorul de arme
Demcenco Serghei, verificarea acestora, și vizita la domiciliu, având doar
adresa, nu și datele de contact. A primit indicații de a verifica modalitatea de
păstrare a armelor. Despre faptul că familia Demcenco nu mai locuiește pe acea
adresă a aflat când a stat în fața blocului, acolo a aflat și numărul de telefon a lui
*****, dar nu ține minte cine anume i l-a comunicat. Soției lui Demcenco
Serghei, i-a explicat telefonic că este obligat să verifice modalitatea de păstrare a
armelor, dar ultima a răspuns că este la serviciu și nu o să vină acasă. Mai indică
că, atunci cînd s-a pornit să verifice armele, nu cunoștea că Demcenco Serghei
este arestat, a crezut că pur și simplu nu este acasă, ulterior a aflat că posibil
acesta se află în arest. Explică că, în cazul în care persoana este bănuită într-o
cauză penală, este de obligația sa să ridica armele, sau ele trebuie să fie predate
de către rude. Soția lui Demcenco Serghei, i-a spus că soțul ei se află la
PCCOCS și să se adreseze la procuratură. După ce a mers la procuratură,
procurorul i-a comunicat că armele au fost lăsate pe *****, dar unde anume nu
i-a spus. La efectuarea percheziției, a mers în calitate de specialist, împreună cu
procurorul și ofițerii INI. Cînd au ajuns la fața locului, paza le-a comunicat că ei
sunt acasă. S-au făcut și fotografii la fața locului. A participat și la percheziția
efectuată pe *****, fiind făcute și poze, la indicațiile procurorului. Nu cunoaște
sensul pozelor care s-au efectuat și nu cunoaște logica ca să fie ridicate actele și
armele să fie lăsate.
8. Depozițiile martorului *****, care la întrebarea procurorului, în cadrul ședinței
de judecată a declarat că, la data de 15 februarie 2021, împreună cu procurorul
Maxim Gropa, ofițerul de urmărire penală ***** *****, și consultantul
PCCOCS, s-au deplasat la domiciliul lui Demcenco Serghei, unde a pornit
procedura de efectuare a perchezițiilor, fiind însoțiți de angajații SIS
detașamentul armelor. De către procuror le-a fost spus persoanelor care se aflau
în casă și anume lui Demcenco Serghei și soției acestuia să predea benevol
substanțe interzise sau arme, la care Demcenco Serghei a declarat că deține arme
și concomitent le prezintă. Demcenco Serghei i-a spus soției să aducă arma din
dormitorul de la etajul 2, la care ofițerul de urmărire penală ***** *****, i-a
comunicat că soția nu deține permis de port armă și respectiv nu are dreptul de a
le aduce, după care martorul s-a deplasat cu Demcenco Serghei, în dormitor.
Arma acestuia a fost depistată în noptieră, fiind verificat dacă avea sau nu
cartușe, în urma căruia s-a depistat că încărcătorul armei este cu cartușe, arma
fiind luată și adusă la primul etaj, fiind pusă pe masă, fiind vizibil tuturor
participanților la percheziție. Ulterior, din debaraua de la primul etaj, Demcenco
Serghei, a prezentat o cutie metalică, în care se aflau un pistol și cartușe, un
supliment de la legitimația de serviciu și niște clișee de ștampile. Tot în această
debara a fost prezentată o altă armă și fiind verificată, s-a constatat un cartuș în
camera catușelor. Martorul a declarat că, dezarmând-o, cartușul a căzut jos, acea
armă neavând încărcător. Totodată indică că, din camera pentru oaspeți, dintr-un
dulap de lemn, Demcenco Serghei, a mai prezentat o armă și a declarat că
aceasta îi aparține fiului său. Ulterior, Demcenco Serghei, a prezentat pentru
toate armele, permise de port armă. Când a fost prezentată cutia metalică, acesta
la fel a fost pusă pe masă, fiind vizibilă pentru toți participanții. Au fost selectate
cartușele care aflau haotic și s-au depistat niște cartușe cu calibru pentru o armă
care Demcenco Serghei, nu avea permis de port armă. Nu ține minte câte cartușe
exact erau și nu corespundeau armelor deținute de Demcenco Serghei, dar își
amintește că, un cartuș era de calibru ***** pentru automatul „*****”, alte
cartușe, nu ține minte de ce calibru erau. Toate obiectele depistate au fost
împachetate și sigilate cu prezența participanților. Concretizează că, în casa în
care s-a efectuat percheziția se aflau doar Demcenco Serghei cu soția. Noptiera
din dormitor era un sertar, iar ușa de la sertar nu era încuiată. După câte își
aduce aminte, în noptieră era pistolul de model „*****”. Cu referire la cea de-a
doua armă după cum își amintește, la intrarea în debara, în partea dreaptă, pe
niște polițe, se afla o cutie metalică, care nu era de dimensiuni mari. În cutie se
afla pistolul de model „*****” și niște cartușe aranjate haotic. Cutia metalică era
amplasă la o înălțime a unui om, și aceasta nu era încuiată. În debara a mai fost
depistată o armă cu lungime de un metru, nu cunoaște ce model era, dar nu este
din categoria pistoalelor, fiind plasată într-un colț din debara, în picioare, după
haine. Explică că, arma respectivă a fost prezentată de către Demcenco Serghei
benevol, ca și restul armelor. Cartușele care nu corespundeau armelor date, au
fost depistate în cutia metalică, în debara, și în care se mai păstra și pistolul de
model „*****”. La întrebarea apărătorului, martorul a explicat că nu cunoaște
actele procedurale care au fost întocmite, dar procurorul i-a comunicat lui
Demcenco Serghei mai întâi să-și cheme avocatul. Nu ține minte dacă membrii
grupului care au efectuat controlul au intrat în casă înainte sau după sosirea
avocatului. Martorul concretizează că, la momentul când a venit avocatul lui
Demcenco Serghei, el se afla în casă. Personal nu a pus întrebări la nici o
persoană și nu poate răspunde pentru celelalte persoane. Din ce motiv armele nu
au fost ridicate, nu cunoaște. Declară că, personal a mers cu Demcenco Serghei
în subsolul casei, unde se afla un safeu, dar care nu era instalat corespunzător, cu
excepția safeului, în care se păstra arma mare. Menționează că, armele au fost
plasate de către Demcenco Serghei și nu de către el. Indicații ca armele să fie
lăsate în casă, în subsol, a fost convenit probabil din discuțiile avute. Cutia
metalică a fost prezentată de către Demcenco Serghei, dar cine a deschis-o nu
ține minte, fiind deschisă în debara, în văzul tuturor. De către cine a fost pusă
cutia metalică pe masă, în camera de oaspeți, nu-și amintește, dar în debara,
acesta era pusă la vedere. Nu cunoaște dacă sunt probe video sau foto. Cu
procesul-verbal de percheziție a luat cunoștință și l-a semnat. La întrebarea
inculpatului, martorul a declarat că personal, în cadrul efectuării percheziției, a
fost echipat în mască și mănuși, și nu-și amintește dacă celelalte persoane erau
echipate sau nu.
9. Depozițiile martorului apărării, *****, care fiind audiată în cadrul ședinței de
judecată, a declarat că, Demcenco Serghei îi este soț și dorește să depună
declarații. Explică că, la data de 15 februarie 2021, în jurul orelor 06 dimineața,
se afla în dormitor, împreună cu soțul său. Cînd s-a trezit, soțul i-a spus să se
îmbrace, deoarece au venit niște persoane de la serviciul său, și apoi să coboare
jos. Cînd a coborît jos, grupa era deja în casă, iar procurorul a citit ordonanța și
i-a comunicat soțului că este reținut. Totodată, procurorul i-a spus soțului că
caută o sumă mare de bani și obiecte prețioase, pre care urmează ei să le prezinte
benevol. Relevă că au prezentat suma de 1500 euro, o parte fiind banii lor, și o
parte banii mamei soacre. În cadrul efectuării percheziției, procurorul a găsit
permise de port armă, și a solicitat soțului să prezinte armele, ceea ce a și făcut.
Indică că, o armă era sus în dormitor, deoarece soțul o ținea lângă el anume
noapte, deoarece în ultimele zile erau careva „mișcări”. După câte cunoaște,
armele erau păstrate conform cerințelor legale. Când a fost efectuată percheziția,
ea a urcat la etajul doi, iar soțul a rămas la etajul întâi. După ce a coborât la
primul etaj, toate armele erau pe masă. Soțul a prezentat armele benevol.
Concretizează că percheziția a fost efectuată de un grup de persoane, și doar un
dintre ele era echipată cu mănuși. Acea persoană i-a prezentat soțului 3 gloanțe,
un glonț mai mare și un glonț mai mic, după câte a înțeles glonțul a fost scos
dintr-o valiză din dulap, care i-a aparținut socrului. În momentul când au fost
depistate cartușele prezenți erau grupul de persoane și soțul, avocatul nu era
venit. Explică că, nu reușea să controleze totul prin casă, cu atât mai mult că, în
acel moment era emoționată. Până la sfârșitul perchiziției s-a aflat la etajul 2, iar
soțul la primul etaj. Ce a fost cu armele nu știe, era sigură că nu erau în casă.
Soțul a fost reținut, dar știa că armele sunt păstrate în locurile prevăzute. La data
de 06 aprilie 2021, fiind la serviciu, în jurul orelor 11:00, a fost telefonată
insistent pe telefonul mobil de către un număr necunoscut. Din discuție, a înțeles
că nu cunoaște persoana dată, dar care i-a comunicat că trebuie să verifice dacă
arma respectivă este în casă. Ea la rândul său, i-a răspuns să i-a legătura cu
procurorul Maxim Gropa, deoarece nu știe unde este arma. La un moment dat, s-
a speriat că persoana dată nu este de fapt persoana care se prezintă și a telefonat
avocatului, care i-a explicat că întrebările date urmează a fi puse soțului.
Concretizează că, nu știa că arma soțului era în casă, în genere armele sunt
păstrate în locurile special amenajate, unul în safeu și unul în cazangerie. Seara,
în jurul orelor 16.20-16.30 după ce a luat masa cu feciorul său, a auzit lătratul
câinelui afară și gălăgie. Feciorul s-a îmbrăcat și a ieșit afară, după care a
telefonat-o și i-a spus că sunt prezente niște persoane necunoscute și să sune
avocatul. Persoanele date au încercat să sară gardul, până la sosirea avocatului,
iar persoane înarmate au încercat să spargă geamul însă nu le-a reușit. Ei au
înconjurat casa și au încercat să spargă ușa din spate, însă au auzit comanda
„stop” și s-au oprit. La sosirea avocatului, percheziția a continuat. Când au intrat
în casă, au prezentat feciorului ordonanța și au solicitat să fie prezentată arma,
martorul indică că ea le-a spus că nu cunoaște ca arma să fie acasă, însă ei au
prezentat un document pentru armă și au solicitat prezentarea benevolă a
acesteia. La întrebarea apărătorului, martorul explică că, personal nu a văzut
cînd au fost scoase din valiză cartușele și nici nu știe unde au fost scoase,
cunoaște doar că au fost găsite. Menționează că, socrul său a fost vânător și
valiza i-a aparținut lui, nu lui Demcenco Serghei. Ține minte că Demcenco
Serghei le-a spus că nu știe a cui sunt aceste gloanțe. La acel moment, fiul, nu
locuia cu ei, deoarece era bolnav de Covid 19. Mai declară că nu a deschis acea
valiză, dar soțul permanent scotea de acolo diferite instrumente, prize, clește,
ciocănaș. Până la percheziție, nu a cunoscut că acolo sunt cartușe. Nu cunoaște
dacă s-a făcut revizie în valiză, până sau după efectuarea percheziției. Declară
că, o armă mică a fost adusă din dormitor, o armă lungă a fost adusă din safeul
special care se află în debara, personal a văzut cum a fost adusă de către
persoană. Soțul a prezentat armele cu gloanțele corespunzătoare și nu cunoaște
de unde au mai apărut trei cartușe. La întrebarea inculpatului, martorul a declarat
că, cu referire la patronul de vânătoare, acolo era un cartuș mare, posibil de
culoare roșie. La întrebarea procurorului, martorul a relatat că, soțul său deține o
armă lungă mare și o armă mică de model „*****”, pe care a scos-o din sertarul
dormitorului, și încă o armă care nu-i știe denumirea. Era o armă mijlocie, nici
mică, nici mare. Nu știa exact unde se dețineau armele, din motiv că sunt ale
soțului și el se ocupa de ele. În casa de pe ***** *****, erau două safeuri, unul
în cazangerie și unul în garderoba de sub scară și este acoperită de dulapuri. Pe
parcursul percheziției, ea se afla la etajul doi, unde s-a efectuat percheziția în
dormitor, iar când soțul a prezentat arma, a coborât jos. De la momentul
începutului percheziției și până cînd s-a cerut arma, a trecut aproximativ o oră.
Primele 15 minute, ea se afla jos, după care a urcat pentru efectuarea percheziției
sus, împreună cu avocatul, fiind în diferite părți, ea permanent deplasându-se
prin casă. Cei care au efectuat percheziția, erau în jur de 5 persoane. Nu a văzut
personal de unde au fost luate armele când au fost prezentate. Nu cunoaște de
unde au fost luate și prezentate acele cartușe, deoarece ea se afla la etajul doi,
coborând deja când cartușele erau pe masă. Acolo mai era o cutie de lemn, în
care erau gloanțe și separat cele trei cartușe. Din discuția soțului cu persoanele
care au efectuat percheziția, a înțeles că cartușele au fost ridicate din valiză.
Până la efectuarea percheziției, nu cunoștea conținutul valizei.
10. Pentru dovedirea situaţiei de fapt, procurorul a reţinut următoarele mijloace de
probă şi procedee probatorii:
- Procesul-verbal de ridicare din 08.04.2021 a documentelor aferent percheziţiilor
efectuate la 15.02.2021, la domiciliul şi locul de trai a învinuitului Serghei
Demcenco, precum şi cele de numire a expertizei balistice din 24.02.2021 și
raportul de expertiză balistică***** din 03.03.2021. f.d.17, V.I.
- Procesul-verbal de percheziţie din 15.02.2021 efectuată la locul de trai al
cet.Demcenco Serghei Mihail, a.n.*****, situat în mun.Chişinău, str.*****, în
cadrul căreia s-au depistat 3 cartuşe neaferente armelor deţinute legal de către
acesta. Precum şi s-a stabilit că, armele şi muniţiile erau păstrate neregulamentar,
adică nu erau plasate în seif metalic fixat de podea sau de perete pe adresa de
înregistrare a armelor, erau încărcate cu cărtuşe, având acces la ele persoane
neautorizate. Muniţiile au fost depistate într-o cutie metalică aflată în debaraua de
la primul etaj a imobilului percheziţionat, unde a mai fost depistat şi suplimentul
de la legitimaţia de serviciul MAI pe numele lui Serghei Demcenco. f.d.33, V.I.
- Procesul-verbal de percheziţie din 15.02.2021 efectuată la domiciliul
cet.Demcenco Serghei Mihail, a.n.*****, situat în mun.Chişinău, str.**********,
*****, în cadrul căreia s-a stabilit că, armele deţinute de Serghei Demcenco nu
sunt păstrate la domiciliu şi lipseşte seiful metalic fixat de podea sau pe perete pe
adresa de înregistrare a armelor. f.d.70, V.I.
- Procesul-verbal de ridicare din 08.04.2021 a documentelor aferent procurării şi
deţinerii armelor de foc şi muniţii de către învinuitul Serghei Demcenco şi
feciorul acestuia *****. f.d.124, V.I.
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 09.04.2021 şi anume a
documentelor aferent procurării şi deţinerii armelor de foc de către Serghei
Demcenco şi ***** ridicate în baza ordonanţei din 07.04.2021 de la Direcţia
supraveghere armament şi activităţi licenţiate a INSP al MAI.
Prin cercetare s-a constatat că:
1) Pistolul de model „***** *****”, calibru 9x18mm, seria ***** a fost procurat
de către Serghei Demcenco la 21.03.2002, fiind eliberat în acest sens permisul
de achiziţionare a armei *****şi ulterior permisul de port armă *****. La
07.07.2015 nominalizatului i-a fost eliberat permis de port armă de tip nou, de
categoria B, cu numărul ***** care a fost prelungit pînă 09.09.2025. Pe
parcursul deţinerii armei nominalizate Serghei Demcenco a fost supus
controlului privind respectarea condiţiilor de securitate şi de păstrare a armei
domiciliu situat în mun.Chişinău, ***** *****, ***** la 06.10.2008 şi la
26.06.2015. În ambele cazuri persoana împuternicită de a face controlul şi
anume ***** a stabilit că la locul de trai S. Demcenco dispune de safeu unde
poate păstra armele. La 26.06.2015 în privinţa lui S. Demcenco a fost întocmit
un proces-verbal cu privire la contravenţie pentru încălcarea art.362 alin.(2) CC
şi anume a regulilor de prelungire a permisului de port armă. Tot odată, s-a
stabilit că cererea din 08.09.2020 prin care se solicită vizarea permisului de armă
nr.***** nu este semnată de către S.Demcenco şi lipseşte avizul condiţiilor de
securitate şi de păstrare a armei la domiciliu.
2) Pistolul de model „*****”, calibru 6,35mm, nr.***** a fost procurat de către
Serghei Demcenco la 18.03.2005, fiind eliberat în acest sens permisul de
achiziţionare a armei nr.024052 şi ulterior permisul de port armă *****.La
07.07.2015 nominalizatului i-a fost eliberat permis de port armă de tip nou de
categoria B, cu numărul *****, care a fost prelungit pînă 09.09.2025. Pe
parcursul deţinerii armei nominalizate Serghei Demcenco a fost supus
controlului privind respectarea condiţiilor de securitate şi de păstrare a armei la
domiciliu, situat în mun.Chişinău, ***** *****, *****, la 06.10.2008 şi la
26.06.2015. În ambele cazuri persoana împuternicită de a face controlul şi
anume ***** a stabilit că la locul de trai S.Demcenco dispune de safeu metalic
unde poate păstra armele. Tot odată, s-a stabilit că cererea din 08.09.2020 prin
care se solicită vizarea permisului de armă nr.***** nu este semnată de către S.
Demcenco şi lipseşte avizul condiţiilor de securitate şi de păstrare a armei la
domiciliu.
3) Arma cu ţeavă ghintuită de model „*****”, calibru 5,6mm, nr.***** a fost
înregistrată de către Serghei Demcenco la 10.03.2003, fiind emisă în acest sens
încheierea cu privire la examinarea cererii despre înregistrarea armei predate
binevol conform Hotărîrii Guvernului nr.1635 din 18.12.2002 (care a fost
deţinută ilegal de către nominalizat) şi ulterior permisul de port armă *****. La
07.07.2015 nominalizatului i-a fost eliberat permis de port armă de tip nou de
categoria A, cu numărul *****, care a fost prelungit pînă 09.09.2025. Pe
parcursul deţinerii armei nominalizate Serghei Demcenco a fost supus
controlului privind respectarea condiţiilor de securitate şi de păstrare a armei la
domiciliu situat în mun.Chişinău, ***** *****, ***** la 06.10.2008 şi la
26.06.2015. În ambele cazuri persoana împuternicită de a face controlul şi
anume ***** a stabilit că la locul de trai S.Demcenco dispune de safeu metalic
bine întărit unde poate păstra armele. La 09.09.2020 în privinţa lui S. Demcenco
a fost întocmit un proces-verbal cu privire la contravenţie pentru încălcarea
art.362 alin.(2) CC şi anume a regulilor de vizare a permisului de port armă. Tot
odată, s-a stabilit că cererea din 08.09.2020 prin care se solicită vizarea
permisului de armă nr.***** nu este semnată de către S.Demcenco şi lipseşte
avizul condiţiilor de securitate şi de păstrare a armei la domiciliu. Există
certificatul de examinare tehnică a armelor nominalizate supra.
4) Pistolul de model „*****”, calibru *****mm, seria CF5153 a fost înregistrat
după ***** la 24.05.2018, fiind eliberat în acest sens permisul de achiziţionare a
armei nr.***** şi ulterior permisul de port armă de tip B nr.*****, care este
valabil 5 ani. Pe parcursul deţinerii armei nominalizate, conform materialelor
dosarului posesorului de arme, ***** nu a fost supus controlului privind
respectarea condiţiilor de securitate şi de păstrare a armei la domiciliu său situat
în mun.Chişinău, ***** *****, *****. Totodată, s-a stabilit că cererea din
24.05.2018 prin care se solicită eliberarea permisului de procurare a armei nu
este semnată de către ***** și lipseşte avizul condiţiilor de păstrare a armei la
domiciliu, f.d.231, V.I.
- Raport de expertiză***** din 03.03.2021 prin care se constată că, cartuşele
prezentate spre expertizare s-au stabilit a fi: un cartuş militar de calibru 7.62x39
mm, cu lovitură centrală, cu glonţ cu miez din metal dur, confecţionat industrial
în anul 1978, la uzina “*****” din or.Klimovsk, Rusia, destinat pentru trageri cu
puşti- mitralieră, pistoale-mitralieră, puşti şi carabine cu ţeavă ghintuită de calibru
7.62x39 mm, se referă la categoria muniţiilor letale, util pentru trageri şi două
cartuşe de calibru 5.45x18 mm, cu lovitură centrală, cu glonţ cu miez din metal
moale, confecţionat industrial la uzina “*****” din or.Tula. Rusia, destinat pentru
trageri cu pistoale şi carabine cu ţeavă ghintuită de calibru .45x18 mm, se referă
la categoria muniţiilor letale, utile pentru trageri. f.d.51, V.I.
- Raport de iniţiere a procedurii de autorizare a percheziţiei;
- Ordonanţa de efectuare a percheziţiei la locul de trai a cet.S.Demcenco, situat în
mun.Chişinău, ***** **********;
- Demers cu privire la autorizarea percheziţiei la locul de trai a cet.S.Demcenco,
situat în mun.Chişinău, str.*****;
- Încheiere de autorizare a percheziţiei la locul de trai a cet.S.Demcenco, situat în
mun.Chişinău, ***** **********;
- Mandat de autorizare a percheziţiei la locul de trai a cet.S.Demcenco, situat în
mun.Chişinău, ***** **********;
- Proces-verbal de percheziţie la locul de trai a cet. S.Demcenco, situat în mun.
Chişinău, str.*****;
- Decizia Curţii de Apel Chişinău privind constatarea legalităţii percheziţiei
efectuate la locul de trai a cet. S.Demcenco, situat în mun. Chişinău, str.*****;
- Scrisoare de însoţire expertiză;
- Scrisoare de garanţie;
- Proces-verbal de comunicare despre numirea expertizei;
- Proces-verbal de comunicare despre numirea expertizei;
- Ordonanţă privind dispunerea expertizei balistice;
- Raport de expertiză nr.***** din 03.03.2021;
- Proces-verbal de comunicare a raportului de expertiză;
- Ordonanţa de efectuare a percheziţiei la domiciliul cet. S.Demcenco, situat în
mun. Chişinău, str. **********, *****;
- Demers cu privire la autorizarea percheziţiei la domiciliul cet. S.Demcenco, situat
în mun. Chişinău, str. **********, *****;
- Încheiere de autorizare a percheziţiei la domiciliul cet. S.Demcenco, situat în
mun. Chişinău, str. **********, *****;
- Proces-verbal de percheziţie la domiciliul cet. S.Demcenco, situat în mun.
Chişinău, str. **********, ***** ;
- Cerere de refuz de a participa la acţiuni de urmărire penală a învinuitului
S.Demcenco, f.d.72, V.I.
- Răspunsul parvenit de la INSP al IGP al MAI din 16.04.2021, prin care se
constătă că ***** nu a avut şi nu are în posesie arme de foc, f.d.24, V.2.
- Corpuri delicte: pistol de model „***** *****”, calibru 9x18mm, seria *****;
pistol de model „*****”, calibru 6,35mm, nr.***** şi armă cu ţeavă ghintuită de
model „*****”, calibru 5,6mm, nr.*****. f.d. 121, V.l.

Aprecierea instanței de judecată

11. Instanţa de judecată, audiind în cadrul cercetării judecătorești poziția


inculpatului, audiind martorii acuzării, martorul apărării, precum şi cercetînd
nemijlocit materialele cauzei penale şi probatoriul administrat de părţi,
apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii
şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al
coroborării lor, ajunge la concluzia că învinuirile aduse inculpatului Demcenco
Serghei Mihail, în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.290 alin.(1) și
art.291 alin.(1) Cod penal, nu şi-au găsit confirmare în cadrul judecării cauzei,
motiv pentru care acesta necesită a fi achitat.
12. Conform art.3 alin.(1) Cod penal, nimeni nu poate fi declarat vinovat de
săvîrşirea unei infracţiuni nici supus unei pedepse penale, decît în baza unei
hotărîri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală.
13. Este necesar de menționat că, potrivit art.24 alin.(2) Cod de procedură penală,
instanţa judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în
favoarea acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decît interesele Legii.
Art.26 alin. (3) Cod de procedură penală, stipulează că „(...) sarcina prezentării
probelor învinuirii îi revine procurorului”.
14. În conformitate cu prevederile art.325 alin.(1) din Codul de procedură penală,
judecarea cauzei în prima instanță se efectuează numai în privința persoanei
puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.
15. Conform prevederilor art.384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște
asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare,
de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele
legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată.
Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în
ședința de judecată.
16. Respectiv, în temeiul art. 385 alin. (1) pct. 1) – 4) Cod de procedură penală, la
adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în
următoarea consecutivitate: dacă a avut loc fapta de săvîrşirea căreia este
învinuit inculpatul; dacă această faptă a fost săvîrşită de inculpat; dacă fapta
întruneşte elementele infracţiunii şi de care anume lege penală este prevăzută
ea; dacă inculpatul este vinovat de săvîrşirea acestei infracţiuni.
17. În temeiul art.51 Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta
prejudiciabilă săvîrşită, iar componenţa infracţiunii, stipulată în legea penală,
reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă
numai persoana vinovată de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de legea penală.
18. Conform prevederilor art.52 alin.(1) Cod penal, se consideră componenţă a
infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală,
ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă.
19. La art.113 Cod penal, se indică faptul că, se consideră calificare a infracțiunii
determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei
prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de
norma penală.
20. Astfel, potrivit rechizitoriului, Demcenco Serghei Mihail, a fost învinuit de
faptul că, contrar prevederilor art.art.5,13 din Legea nr.130/2012 privind
regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, a păstrat la locul de trai, situat
în mun.Chişinău, ***** o perioadă nedeterminată de timp şi fără autorizaţia
corespunzătoare trei cartuşe neaferente armelor înscrise în permisul de armă,
care au fost depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei efectuate la 15.02.2021 pe
cauza penală nr.2020670039. Potrivit concluziei raportului de expertiză *****
din 03.03.2021, cartuşele prezentate spre expertizare s-au stabilit a fi: un cartuş
militar de calibru 7.62x39 mm, cu lovitură centrală, cu glonţ cu miez din metal
dur, confecţionat industrial în anul 1978, la uzina “*****” din or.Klimovsk,
Rusia, destinat pentru trageri cu puşti-mitralieră, pistoale-mitralieră, puşti şi
carabine cu ţeavă ghintuită de calibru 7.62x39 mm, se referă la categoria
muniţiilor letale, util pentru trageri şi două cartuşe de calibru 5.45x18 mm, cu
lovitură centrală, cu glonţ cu miez din metal moale, confecţionat industrial la
uzina “*****” din or.Tula, Rusia, destinat pentru trageri cu pistoale şi carabine
cu ţeavă ghintuită de calibru 5.45x18 mm, se referă la categoria muniţiilor
letale, utile pentru trageri.
21. Acțiunile lui Demcenco Serghei Mihail au fost încadrate de către procuror în
baza art.290 alin.(1) Cod penal, păstrarea muniţiilor fără autorizarea
corespunzătoare.
22. Potrivit doctrinei, Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la art.290
alin.(1) Cod penal, îl formează relațiile sociale cu privire la securitatea publică
în domeniul circulaţiei armelor de foc și a părţilor componente ale acestora,
precum și în domeniul circulației muniţiilor.
23. În cazul infracțiunii prevăzute la art.290 din Codul penal, drept obiect material
apar armele de foc și muniţiile.
24. Prin muniţii se înţeleg obiectele de înarmare și de lansare, predestinate pentru
înfrângerea ţintei și care conţin încărcături explozibile, pirotehnice de aruncare
sau de spargere ori încărcături combinate. La categoria muniţiilor, indiferent de
existenţa sau lipsa mijloacelor care le pun în funcţiune, se referă minele,
obuzele de artilerie, rachetele de luptă, grenadele reactive de luptă antitanc,
bombele de aviație etc., predestinate pentru înfrângerea ţintei. La muniţii se
referă, de asemenea, toate tipurile de cartușe pentru diferite arme de foc,
confecţionate atât la uzină, cât și în condiţii casnice, cu excepţia acelor cartușe
care n-au element distrugător și nu sunt predestinate pentru înfrângerea ţintei vii
(alicele pentru arma de vânătoare, cartușele oarbe etc.).
25. Latura obiectivă a infracțiunii specificate la art.290 Cod penal, constă în fapta
prejudiciabilă exprimată prin acțiune. Această acțiune se înfățișează în oricare
din următoarele modalități normative alternative: 1) purtarea armei de foc (cu
excepţia armei de vânătoare cu ţeavă lisă) sau a muniţiilor fără autorizaţia
corespunzătoare; 2) păstrarea armei de foc (cu excepţia armei de vânătoare cu
ţeavă lisă) sau a muniţiilor fără autorizaţia corespunzătoare; 3) procurarea armei
de foc (cu excepţia armei de vânătoare cu ţeavă lisă) sau a muniţiilor fără
autorizaţia corespunzătoare; 4) fabricarea armei de foc (cu excepţia armei de
vânătoare cu ţeavă lisă) sau a muniţiilor fără autorizaţia corespunzătoare; 5)
repararea armei de foc (cu excepţia armei de vânătoare cu ţeavă lisă) sau a
muniţiilor fără autorizaţia corespunzătoare; 6) comercializarea armei de foc (cu
excepţia armei de vânătoare cu ţeavă lisă) sau a muniţiilor fără autorizaţia
corespunzătoare; 7) sustragerea armei de foc (cu excepţia armei de vânătoare cu
ţeavă lisă) sau a muniţiilor.
26. Latura subiectivă, în cazul infracţiunii prevăzute la art.290 alin.(1) din Codul
penal, se manifestă sub formă de intenţie directă. Făptuitorul își dă seama de
caracterul prejudiciabil al acţiunilor de purtare, păstrare, procurare, fabricare,
reparare sau comercializare ilegală a armelor de foc sau a muniţiilor, și dorește
săvârșirea lor.
27. Subiectul infracţiunii este general: persoana fizică responsabilă, care a atins, la
momentul săvârșirii infracţiunii prevăzute de alin.(1) al art. 290 din CP, vârsta
de 16 ani.
28. Pentru a ajunge la concluzia despre lipsa elementelor infracţiunii în acţiunile
inculpatului Demcenco Serghei Mihail, instanţa a făcut o analiză amplă a
probelor administrate şi prezentate de părţi, care au constituit obiectul prezentei
cercetări judecătorești, în raport cu prevederile normelor penale materiale,
actelor normative şi doctrinei relevante speței examinate.
29. Studiind circumstanțele de fapt invocate prin rechizitoriu de către acuzatorul de
stat, instanța ajunge la concluzia că elementele laturii obiective şi subiective ale
faptei de păstrare a muniţiilor fără autorizarea corespunzătoare de către
Demcenco Serghei Mihail, nu şi-au găsit confirmare dincolo de orice dubiu
rezonabil, prin ansamblul de probe administrate şi cercetate în cadrul judecării
cauzei.
30. Instanţa va supune unei aprecieri critice rezultatele percheziției, efectuate la
locul de trai al inculpatului Demcenco Serghei, situat în mun.Chișinău, ***** la
data de 15 februarie 2021, de către procurorul Procuraturii pentru Combaterea
Criminalității și Cauza Speciale (în continuare PCCOCS) *****, cu participarea
ofițerului delegat la PCCOCS, ***** *****, ofițerului delegat la PCCOCS,
*****, consultantul procurorului Vitalii Pentilii, a doi colaboratori din
Detașamentul cu Destinație Specială-SIS, or din conţinutul acestuia nu rezultă
cu certitudine apartenenţa a trei cartuşe neaferente armelor înscrise în permisul
de armă, depistate într-o cutie metalică din debaraua casei de locuit a
inculpatului Demcenco Serghei, astfel că acuzaţiile organului de urmărire
penală nu constituie nimic altceva decît nişte presupuneri. De către partea
acuzării nu este demonstrată legătura obiectelor ridicate cu acţiunile
inculpatului. În acest sens, nefiind dispusă efectuarea unei expertize
dactiloscopice, pentru a stabili dacă sunt careva urme papilare pe obiectele
găsite și dacă acestea au fost create de Demcenco Serghei, or ultimul a declarat
că nu cunoaște apartenența cartușelor depistate, posibil că acestea au aparținut
tatălui său, care era pasionat de arme, însă nu a văzut cum au depistate acestea
de către colaboratorii de poliție. Este de menționat că, latura subiectivă, în cazul
infracţiunii prevăzute la art.290 alin.(1) Cod penal, se manifestă sub formă de
intenţie directă, respectiv făptuitorul își dă seama de caracterul prejudiciabil al
acţiunilor de purtare, păstrare, procurare, fabricare, reparare sau comercializare
ilegală a armelor de foc sau a muniţiilor, și dorește săvârșirea lor. În speță,
Demcenco Serghei a declarat că nu a cunoscut despre prezența acestor cartușe,
la domiciliul său, iar de către partea acuzării nu a fost demonstrat contrariul.
31. În această ordine de idei, instanţa de judecată nu are vre-un motiv să nu accepte
poziţia inculpatului, întrucât careva probe pertinente şi concludente care să
influenţeze asupra soluţionării cauzei penale în favoarea acuzării instanţei de
judecată nu i s-au prezentat.
32. Instanța de judecată va reține și faptul că, în cadrul efectuării percheziției din
15.02.2021, de către grupul de urmărire penală, nu au fost folosite mijloace
tehnice de imprimare video, foto, care ar reda claritate cazului și a modului de
depistare a acestor cartușe, cu atît mai mult că percheziția respectivă a început
în lipsa apărătorului, aceasta fiind precedată de reținerea lui Demcenco Serghei.
33. Totodată, instanţa va analiza subiectiv declaraţiile martorilor *****, ***** și
***** ***** şi prin prisma faptului că, la momentul depistării pretinsei fapte
prejudiciabile, aceştia erau colaboratori ai PCOCCS, adică persoane care
acţionau cu titlu oficial, iar fiind reprezentanţi ai unei autorităţi publice,
ponderea valorii declaraţiilor acestora nu poate fi una decisivă şi suficientă
pentru condamnarea unei persoane de comiterea unei infracţiuni.
34. În asemenea condiţii declaraţiile martorilor acuzării urmează a fi apreciate
critic, neavînd o valoare probantă sigură şi utilă dovedirii faptului infracţional
comis de inculpat, prin urmare aceste declaraţii nu vor fi puse la baza hotărîrii
de condamnare a lui Demcenco Serghei.
35. Mai mult, se ține a fi rezonabil în astfel de categorii de infracțiuni a proba
vinovăția inculpatului prin ridicare de amprente în scopul efectuării unei
expertize dactiloscopice pentru a demonstra că anume Demcenco Serghei și nu
altă persoană a amplasat un cartuş militar de calibru 7.62x39 mm, cu lovitură
centrală, cu glonţ cu miez din metal dur, confecţionat industrial în anul 1978, la
uzina “*****” din or.Klimovsk, Rusia, destinat pentru trageri cu puşti-
mitralieră, pistoale-mitralieră, puşti şi carabine cu ţeavă ghintuită de calibru
7.62x39 mm, care se referă la categoria muniţiilor letale, util pentru trageri şi
două cartuşe de calibru 5.45x18 mm, cu lovitură centrală, cu glonţ cu miez din
metal moale, confecţionat industrial la uzina “*****” din or.Tula, Rusia,
destinat pentru trageri cu pistoale şi carabine cu ţeavă ghintuită de calibru
5.45x18 mm în casa sa în cutia metalică, unde acuzarea invocă că ar fi fost
depistate.
36. Astfel, la înaintarea învinuirii, acuzatorul de stat nu a ținut cont de faptul că
concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi
întemeiate pe presupuneri și că toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi
înlăturate se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, nefiind astfel
acumulate careva probe pertinente și concludente care ar demonstra faptul că
inculpatul Demcenco Serghei a comis fapta imputată.
37. Instanța reține că, potrivit principiului prezumției nevinovăției reglementat prin
art. 21 din Constituție, art.8 din Codul de procedură penală, garantat de art. 6
p.2 al Convenției Europene de apărare a Drepturilor Omului, persoana acuzată
de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția
sa nu-i va fi dovedită în modul prevăzut de lege, într-un proces judiciar public,
în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanțiile necesare apărării sale, și nu va
fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
Concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi
întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în predarea învinuirii care nu pot fi
înlăturate se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.
38. Conform art.389 alin.(1) şi (2) Cod de procedură penală, sentinţa de
condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în urma cercetării
judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată
prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată şi nu poate fi bazată
pe presupuneri.
39. În această ordine de idei, instanța de judecată conchide, că Demcenco Serghei
Mihail învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.290 alin.(1) Cod
penal, urmează a fi achitat, din motivul că fapta nu a fost comisă de inculpat,
adică în baza temeiului prevăzut de art.390 alin.(1) pct.2 Cod de procedură
penală.
40. Totodată, Demcenco Serghei Mihail, a fost învinuit de faptul că, contrar
prevederilor art.14 alin. (2) al Legii nr.130/2012 privind regimul armelor şi al
muniţiilor cu destinaţie civilă, a păstrat neglijent la locul de trai, în diferite odăi
a imobilului, situat în mun.Chişinău, *****4, un pistol cu glonţ de model
*****, seria *****, un pistol cu glonţ de model “*****”, seria *****, o armă
lungă cu glonţ de model “*****”, seria *****, deţinute legal în baza permiselor
de armă cu seria şi număr *****, ***** şi respective *****, precum şi cartuşe
la ele, nefiind plasate în seif metalic fixat de podea sau de perete pe adresa de
înregistrare a armelor, încărcate cu cărtuşe, avînd acces la ele persoane
neautorizate, fapt stabilit ca rezultat a efectuării percheziţiei în cadrul cauzei
penale nr.2020670039 la 15.02.2021.
41. Acțiunile lui Demcenco Serghei Mihail au fost încadrate de către procuror în
baza art.291 alin.(1) Cod penal, păstrarea neglijentă a armelor de foc și a
munițiilor.
42. Potrivit doctrine, Obiectul juridic special al infracţiunii îl constituie relațiile
sociale cu privire la securitatea publică în sfera de manipulare cu armele de foc
și muniţiile.
43. Obiectul material al infracţiunii îl constituie armele de foc sau muniţiile care se
află legal la făptuitor.
44. Latura obiectivă a infracţiunii constă din două acțiuni (inacțiuni) alternative: a)
păstrarea neglijentă a armelor de foc și a muniţiilor; b) transmiterea armelor de
foc și a muniţiilor altor persoane.
45. Latura subiectivă a infracţiunii se realizează prin vinovăţie imprudentă, în
ambele modalităţi ale ei: încrederea exagerată sau neglijenţa.
46. În urma analizei probelor instanța de judecată consideră că în acțiunile lui
Demcenco Serghei Mihail lipsesc semnele și elementele componenței de
infracțiune imputate, astfel că invocarea de către acuzare a faptelor de păstrare
neglijentă a armelor este declarativă, fiind lipsită de suport probator. Instanța
de judecată apreciază că probele prezentate de către acuzatorul de stat în actul
de învinuire pe acest capăt de acuzare sunt insuficiente, irelevante și
contradictorii.
47. Astfel, potrivit Ordonanței de începere a urmăririi penale, din 06.04.2021, s-a
constatat că, Demcenco Serghei, având în posesie 3 arme de foc de model
*****, seria *****, “*****”, seria *****, “*****”, seria *****, le păstra în
locurile accesibile persoanelor neautorizate, fapt stabilit în rezultatul
percheziției efectuate la 15.02.2021, la locul de trai al numitului.
48. Examinînd materialele cauzei penale, instanța de judecată reține că, cele
invocate de către procuror în Ordonanța de începere a urmăririi penale din
06.04.2021 vin în contradicție cu procesul-verbal de percheziție din
15.02.2021, efectuat la domiciliul inculpatului Demcenco Serghei din
mun.Chișinău, ***** **********. Or, potrivit procesului-verbal respectiv, se
indică că, „în timpul percheziției, Demcenco Serghei a prezentat actele de
deținere a 3 arme *****, ***** seria ***** și “*****”, seria *****, pe
numele său, precum și o armă pe numele feciorului ***** de marca *****,
seria *****” în paranteze (păstrate neregulamentar), f.d 33-37, vol.I. Or, din
conținutul procesului-verbal de percheziție, nu rezultă că grupul de urmărire
penală, care a efectuat percheziția a constatat păstrarea neglijentă a armelor de
foc și a munițiilor, fiind expres înscris Demcenco Serghei a prezentat actele de
deținere a 3 arme, în paranteze (păstrate neregulamentar), și nicidecum
sintagma „a prezentat armele”, deși fiind audiați în calitate de martori,
persoanele care au fost prezenți nemijlocit la efectuarea acestei percheziții, și
anume *****, a declarat în cadrul ședinței de judecată că, la data de
15.02.2021, în cadrul percheziției, Demcenco Serghei a prezentat benevol
armele deținute, acestea fiind puse jos și verificate, fiind verificate și munițiile
depistate. A declarat că după terminarea percheziției armele au fost lăsate la
domiciliul lui Demcenco Serghei. De asemenea martorul *****, care la fel a
participat la efectuarea percheziției din 15.02.2021, a declarat în cadrul ședinței
de judecată că, la solicitarea procurorului, Demcenco Serghei a declarat că
deține arme și concomitent le prezintă, toate armele fiind prezentate benevol,
dar a comunicat că, în subsolul casei se afla un safeu care nu era instalat
corespunzător, cu excepția safeului în care se păstra arma mare. „Indicații ca
armele să fie lăsate în casă, în subsol, a fost convenite probabil din discuțiile
avute”.
49. Este de menționat că, în ziua de 15 februarie 2021, Demcenco Serghei, a fost
reținut, iar armele au fost lăsate la locul de domiciliu al acestuia. Nu este clară
poziția organului de urmărire penală, care în Ordonanța de începere a urmăririi
penale din 06.04.2021, indică că, păstrarea neglijentă a armelor și munițiilor de
către Demcenco Serghei, a fost stabilită în urma percheziției din 15.02.2021, ca
abia peste aproximativ 2 luni de zile, să dispună începerea urmăririi penale. Iar
armele și munițiile, care din poziția acuzării se păstrau neglijent, nu au fost
supuse ridicării, ci lăsate în casa inculpatului, neasigurându-se ca la acestea să
nu aibă acces persoane neautorizate, or, Demcenco Serghei din 15.02.2021, se
afla în custodia statului.
50. Potrivit prevederilor art.70 alin.(7) al Legii nr.130 din 08.06.2012, „privind
regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă”, cu modificările ulterioare,
„armele și munițiile se ridică și în alte cazuri prevăzute de legislație”. În speță,
în cazul în care acestea erau depistate ca păstrate neglijent, urmau a fi ridicate
de către organul de urmărire penală, ceea ce nu fost făcut. Fiind audiat în
calitate de martor, *****, a explicat în cadrul ședinței de judecată că, în cazul
în care posesorul de arme are statut de inculpat într-o cauză penală, armele pe
care le deține se ridică până la devenirea definitivă a sentinței. Nu înțelege
logica ca actele să fie ridicate, iar armele depistate să fie lăsate.
51. Deși de către organul de urmărire penală, în procesul-verbal de percheziție din
06.04.2021, se indică că, în cadrul percheziției au fost aplicate mijloace
tehnico-științifice și fixate, și anume aparatul foto Canon D 700, la materialele
cauzei penale, nu au fost prezentate probe video, foto, care ar demonstra
păstrarea neglijentă a armelor și munițiilor de către Demcenco Serghei, de
partea apărării fiind invocat contrariul, în acest sens, apărătorul prezintă
imagini foto, a safeurilor instalate în modul prevăzut de legislație, într-u
păstrarea corespunzătoare a armelor și munițiilor.
52. Instanța de judecată, reiterează că, concluziile despre vinovăția persoanei de
săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în
predarea învinuirii care nu pot fi înlăturate se interpretează în favoarea
bănuitului, învinuitului, inculpatului. Cu atît mai mult că, inculpatul a declarat
că, la cererea organului de urmărire penală, a prezentat la data de 15.02.2021,
armele deținute legal, care la rândul său erau păstrate corespunzător în safeuri,
însă tot atunci a fost reținut, iar la întrebarea sa ce să facă cu armele, a primit
răspuns că nu este treaba lui, armele fiind duse în subsolul casei de către un
colaborator.
53. În cazul în care probele referitoare la vinovăție nu sunt certe, sigure, complete,
ci există îndoiala cu privire la vinovăția inculpatului, se aplica regula „in dubio
pro reo”, potrivit căreia orice îndoială operează în favoarea inculpatului.
Regula „in dubio pro reo” constituie un complement al prezumției de
nevinovăție, un principiu instituțional care reflecta modul in care principiul
aflării adevărului, consacrat în Codul de procedură penală, se regăsește în
materia probațiunii. Ea se explică prin aceea că, în măsura în care dovezile
administrate pentru susținerea vinovăției celui acuzat conțin o informație
îndoielnică tocmai cu privire la vinovăția făptuitorului în legătura cu fapta
imputată. Înainte de a fi o problema de drept, regula „in dubio pro reo” este o
problema de fapt. Coroborând probele administrate în cursul urmării penale, cu
cele administrate nemijlocit în cursul judecății, instanța a reținut o altă situație
de fapt decât cea avută în vedere de procuror la momentul trimiterii în judecată
a inculpatului.
54. Jurisprudenţa Curţii Europene a menţionat în cauza „Prince HansAdam II de
Liech*****enstein vs. Allemagne din 12 iulie 2001”, că statele semnatare şi-au
asumat obligaţii de natură să asigure ca drepturile garantate de Convenţie să fie
concrete şi efective, nu teoretice şi iluzorii, iar cele cuprinse în art.6 au tocmai
acest scop: efectivitatea dreptului la un proces echitabil, impunându-se statelor
o obligaţie de rezultat: adoptarea în ordinea juridică internă a măsurilor
corespunzătoare şi a mijloacelor necesare realizării acestei obligaţii.
55. Instanța conchide că, la caz, de către partea acuzării nu au fost prezentate
mijloace probatorii, care ar demonstra că Demcenco Serghei Mihail a păstrat
neglijent armele de foc și munițiile.
56. În această ordine de idei, instanța de judecată conchide, că Demcenco Serghei
Mihail învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art.291 alin.(1) Cod
penal, urmează a fi achitat, din motivul că fapta acestuia nu întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii, adică în baza temeiului prevăzut de
art.390 alin.(1) pct.3 Cod de procedură penală.
57. În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.13) Cod de procedură penală,
la adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează chestiunea cu privire la
corpurile delicte.
58. Astfel, instanța va dispune ca corpurile delicte: un cartuş militar de calibru
7.62x39 mm, cu lovitură centrală, cu glonţ cu miez din metal dur, confecţionat
industrial în anul 1978, la uzina “*****” din or.Klimovsk, Rusia, destinat
pentru trageri cu puşti-mitralieră, pistoale-mitralieră, puşti şi carabine cu ţeavă
ghintuită de calibru 7.62x39 mm, se referă la categoria muniţiilor letale, util
pentru trageri şi două cartuşe de calibru 5.45x18 mm, cu lovitură centrală, cu
glonţ cu miez din metal moale, confecţionat industrial la uzina “*****” din
or.Tula, Rusia, destinat pentru trageri cu pistoale şi carabine cu ţeavă ghintuită
de calibru 5.45x18 mm, ce se află în camera de păstrare a corpurilor delicte a
PCCOCS, se vor supune nimicirii, la devenirea definitivă a sentinței. Un tub de
cartuș de calibru 9 mmR, care se păstrează la materialele cauzei penale, se va
supune nimicirii, la devenirea definitivă a sentinței.
59. Un pistol cu glonţ de model *****, seria *****, un pistol cu glonţ de model
“*****”, seria *****, o armă lungă cu glonţ de model “*****”, seria *****, de
restituit posesorului legal, Demcenco Serghei Mihail, la devenirea definitivă a
sentinței.
În temeiul celor expuse şi conducîndu-se de prevederile art. 384-385, 392-396
Cod de procedură penală, instanţa de judecată,

A HOTĂRÎT:
A-l achita pe Demcenco Serghei Mihail, învinuit de comiterea infracțiunii
prevăzute de art.290 alin.(1) Cod penal, pe motiv că fapta nu a fost comisă de
inculpat.

A-l achita pe Demcenco Serghei Mihail, învinuit de comiterea infracțiunii


prevăzute de art.291 alin.(1) Cod penal, pe motiv că fapta inculpatului nu
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii.

Corpurile delicte: un cartuş militar de calibru 7.62x39 mm, cu lovitură centrală,


cu glonţ cu miez din metal dur, confecţionat industrial în anul 1978, la uzina
“*****” din or.Klimovsk, Rusia, destinat pentru trageri cu puşti-mitralieră,
pistoale-mitralieră, puşti şi carabine cu ţeavă ghintuită de calibru 7.62x39 mm, se
referă la categoria muniţiilor letale, util pentru trageri şi două cartuşe de calibru
5.45x18 mm, cu lovitură centrală, cu glonţ cu miez din metal moale, confecţionat
industrial la uzina “*****” din or.Tula, Rusia, destinat pentru trageri cu pistoale şi
carabine cu ţeavă ghintuită de calibru 5.45x18 mm, ce se află în camera de păstrare
a corpurilor delicte a PCCOCS, se vor supune nimicirii, la devenirea definitivă a
sentinței. Un tub de cartuș de calibru 9 mmR, care se păstrează la materialele
cauzei penale, se va supune nimicirii, la devenirea definitivă a sentinței.

Un pistol cu glonţ de model *****, seria *****, un pistol cu glonţ de model


“*****”, seria *****, o armă lungă cu glonţ de model “*****”, seria *****, de
restituit posesorului legal, Demcenco Serghei Mihail, la devenirea definitivă a
sentinței.
Sentinţa cu drept de apel în termen de 15 zile în Curtea de Apel Chişinău din
data pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani.

Preşedinte de şedinţă
Judecător: A.Catană