Sunteți pe pagina 1din 6

DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA TRICOTURILOR

https://www.youtube.com/watch?v=c-x31_l_o9M
https://www.youtube.com/watch?v=trKzE2ZXZzs
https://www.youtube.com/watch?v=mWB8JReKTuY

DEFINIREA TRICOTURILOR

Activitatea de proiectare a produselor tricotate este o activitate complexă.


Tricotul este un produs textil, format din ochiuri legate între ele, dispuse sub formă de şiruri şi
rânduri. Tricotul se obţine pe cale mecanică, fie prin buclarea succesivă a unuia sau mai multor fire
alimentate în paralel (tricotarea pe direcţie transversală), caz în care se formează tricotul din bătătură, fie
prin buclarea simultană a unuia sau mai multor sisteme de fire de urzeală (tricotarea pe direcţie
longitudinală), când se obţine tricotul din urzeală.

Tricot din bătătură Tricot din urzeală

Tabelul 2.1. Caracteristici ale tricotului din bătătură şi din urzeală

Caracteristica Tricot de bătătură Tricot de urzeală


Număr de fire Un fir sau mai multe alimentate Unul sau mai multe sisteme de fir de urzeală
în paralel alimentate simultan
Direcţia de evoluţie Transversală Longitudinală
Tipul buclării Succesivă Simultană

În cazul tricoturilor se identifică un element de bază denumit ochi de tricot.


Noţiunile ce caracterizează un tricot, prezentate din punct de vedere structural, determină o
subordonare a acestora, de la simplu la complex, aşa cum rezultă din schema de mai jos.

Fir (fire) → Ochiuri → Legătură Structură → Tricot


tip ochi → legătură materie primă
desen formă
raport structură
parametri de structură

Tricotul, analizat din punct de vedere fizic, se caracterizează prin: materie primă, formă (obţinută prin
tricotare), structură şi parametri de structură.

15
2.1.2. CLASIFICAREA TRICOTURILOR

Tricoturile, proiectate şi realizate pentru anumite destinaţii, pot fi caracterizate în legătură cu materia
primă, formă (obţinută prin ticotare), structura şi parametrii de structură, precum şi în legătură cu
proprietăţile conferite de acestea la un loc.
Aşadar tricoturile se pot grupa după:
 Destinaţie
 Materie primă
 Formă
 Structură
 Proprietăţi specifice

Diferite exemple de tricoturi

Îmbrăcăminte exterioară Perdele din tricot din urzeală

Băşti şi fulare Cagule Mănuşi Şosete

15
Articole de lenjerie din tricot

Diferite modele de ciorapi

15
Dantele Plase pentru ţânţari

Plase camunflaj Hamac

Lenjerie de pat şi cuverturi Plase de pescuit

15
Înlocuitor de vas de sânge Tricot conturat spaţial

Metraj plan Metraj tubular Panou plan

Panou conturat Tricot conturat


plan spaţial

Tricot glat Tricot patent

15
Tricot lincs Tricot cu desene combinate

15