Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul de Arte "Victor Giuleanu" Rm.

Valcea
Nr ......./..................

Plan de servicii individualizat pentru


copiii cu cerinte educationale speciale

Numele si prenumele copilului/elevului MOCANU BIANCA MARIA


Mama MOCANU ELENA AURORA
Tata MOCANU TUDOR
Reprezentantul legal al copilului - ambii parinti
Data nasterii 14.12.2010
Domiciliul Rm. Valcea
Unitatea de invatamant la care este inscris Liceul de Arte "Victor
Giuleanu" Rm. Valcea
Certificat de orientare scolara si profesionala nr. ...... din
................ emis de COPS Valcea
Data realizari planului de servicii individualizat
20 octombrie 2017
Responsabilul de caz servicii educationale - Inv. Surovceg Rodica
Drepturi/Beneficii de asistenta sociala pentru copiii cu CES (prevazute de
Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)
cf Hg 423/2016 - alocatie de hrana, cazarmament, imbracaminte si
incaltaminte

Servicii psihoeducationale pentru copilul cu CES


Persoana
responsabil
Perioada de a de
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a acordare a
serviciu/interventie responsabila incepere
serviciului serviciului
(date de
contact)
Obiective
conform
Servicii educationale Liceul de Arte programelor Inv.
"Victor oct
scolare, 2022 Surovceg
Giuleanu" Rm. 2017
strategii de Rodica
Valcea
lucru
diferentiate
CJAP - oct 2017 Prof.
Consilierea
Servicii de cabinetul de consilier
parintilor, a
consiliere si asistenta 2022 scolar,
cadrelor
orientare scolara psihopedagigica Nitoi
didactice
al gradinitei Octaviana
Dezvoltarea oct 2017
Cabinet
Servicii de terapia competentelor
psihologic iunie 2018 Psiholog
educationala sociale de
privat
comunicare
Liceul de Arte
Serv
Asigurare alocatie de "Victor Asigurare sept
2022 contabilita
hrana, cazarmanent Giuleanu" Rm. alocatie de hrana 2017
te
Valcea
- Informarea
Masuri de sprijin parintilor,
pentru educatia cadrelor
incluziva** Liceul de Arte didactice despre Director,
- prevenirea si "Victor ed incluziva sept prof.
2022
combaterea barierelor Giuleanu" Rm. - solicitare 2017 consilier
de atitudine Valcea cadru disactic de scolar
sprijin

- asigurare
servicii de
- prevenirea si
sprijin
combaterea barierelor
educational (daca
de mediu
se aproba cadru
didactic de
sprijin)
- pregatirea
- Masuri de sprijin
copilului,
pentru pregatirea si Mai
vizitarea scolii
adaptarea copilului 2016, Au fost Parintele,
de catre familie
in etapa de tranzitie sept realizate cons scolar
si copil
(intrarea in 2017
invatamantul primar)

Director, Responsabil caz,


Prof. Stanca Laura Inv. Surovceg Rodica
Modellan de servicii individualizat pentru
copiii cu cerinte educationale speciale (model 2)

Numele si prenumele copilului/elevului Enescu Matei


Mama Enescu Ioana
Tata Enescu Mihai
Reprezentantul legal al copilului - ambii parinti
Data nasterii 12.12.2013
Domiciliul Rm. Valcea
Unitatea de invatamant la care este inscris GPP nr 14
Certificat de orientare scolara si profesionala nr. ...... din
................ emis de COPS Valcea
Data realizarii/revizuirii planului de servicii individualizat
13 februarie 2017
Responsabilul de caz servicii educationale educatoare - Ionescu Elena
Drepturi/Beneficii de asistenta sociala pentru copiii cu CES (prevazute de
Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare)
cf Hg 423/2016 - alocatie de hrana, cazarmament, imbracaminte si
incaltaminte

Servicii psihoeducationale pentru copilul cu CES

Persoana
responsabil
Perioada de a de
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a acordare a
serviciu/interventie responsabila incepere
serviciului serviciului
(date de
contact)
Servicii educationale Gradinita cu Adaptare Cat are
curriculara pe Feb Certif de Educatoare
program
aria - comunicare 2017 OSP ....
prelungit nr 14
si limbaj .... valabilitate
Servicii de asistenta
psihopedagogica prin
Solicitare cadru Familie,
cadrul didactic CSEI Babeni
did sprijin conducere
itinerant si de
sprijin
CJAP - Feb 2017
Consilierea
Servicii de cabinetul de Prof.
parintilor,
consiliere si asistenta Iunie 2017 consilier
cadrelor
orientare scolara psihopedagigica scolar ....
didactice
al gradinitei
Centrul Feb 2017
Servicii de terapie Prof
Logopedic
logopedica/terapia Corectarea si logoped
Interscolar - Iunie 2017
tulburarilor de dezv limbajului ...........
Cabinet Liceul
limbaj ..
Antim Ivireanu
Servicii de terapie
educationala*
Servicii de
kinetoterapie*
Gradinita cu Asigurare
Asigurare transport Serv
program transport din Feb
la unitatea de Iunie 2017 contabilita
prelungit nr 14 alta localitate 2017
invatamant te
Rm. Valcea in Rm. Valcea
Masuri de sprijin - Informarea
pentru educatia parintilor,
incluziva** Gradinita cu cadrelor
- prevenirea si program didactice despre Feb
combaterea barierelor prelungit nr 14 ed incluziva Iunie 2017
2017
de atitudine Rm. Valcea -Prezenta
facilitatorului

- prevenirea si
- Asigurare
combaterea barierelor
servicii de
de mediu
sprijin
educational

______________-
*Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant special.
**Doar in cazul elevilor inscrisi in unitati de invatamant de masa.