Sunteți pe pagina 1din 10

Planetele Sistemului Solar.

Mișcările pământului

Planeta pământ-Terra

Studentă:Pamfilie Ionela Adelina

Anul 3, ZI

Cluj-Napoca

Disciplina: Sțiințe ale naturii

Clasa: a IV-a

Scopul:

 Identificarea denumirii planete din sitemul solar, precum și a unor caracteristici importante despre planeta pământ.

Competențe specifice:

 Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese.

 Aplicarea planului propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător.

 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii.


Obiective operaționale:

 O1: Să menționeze cele opt planete din sistemul solar, cu ajutorul cunoștințelor dobândite.

 O2: Să identifice minim trei caracteristici importante despre planeta pământ, pe baza prezentări power point.

 O3: Să precizeze proveniența numelor planetelor.

 O4: Să compare diferența de proveniență a numelui planetei pământ cu celelalte planete pe baza cunoștințelor din manual.

 O4: Să numească primul astronaut care a ajuns pe lună, cu ajutorul prezentări power point.

 O5: Să enumere cele două mișcări ale pământului.

 O6: Să explice efectele/rezultatul acestora, pe baza prezentării power point.

Metode și procedee:

 Metoda R.A.I

 Metoda Ciorchinelui

 Explicația

 Observația

 Jocul didactic

 Exercițiul

Mijloace de învățământ:
 Prezentare power point

 Joc wordwoll

 Manual

 Filmuleț

Forme de organizare:

 Frontal

 Individual
Notați Extragere Angajare Explorare Explicare Elabora Evaluare Extindere Întrebări
metode și re metacognitive
strategii și
descrieți
activitatea

1. Momentul Propunătoarea Cum vă simțiți


organizatori asigură toate astăzi?
c condițiile
necesare De ce materiale
pentru buna avem nevoie
desfășurare a pentru
lecției: desfășurarea
pornesc orei?
laptopul,
verific
conexiunea la
internet, mă
alătur
întâlnirii
video pe
platforma
Teams și mă
asigur că toți
elevii mă aud.

2. Captarea S-a realizat Câte planete


captarea există în
atenției atenției printr- sitemul solar?
un joc
interactiv pe Care este cea
wordwall mai mica
despre planetă? Dar
sistemul solar, cea mai mare?
care a evaluat A câtea planetă
cunoștințele de la soare este
copiilor, prin planeta
intermediul pământ?
jocului copiii
trebuie să Ce ai vrea să
așeze ști despre
planetele în sistemul solar?
ordine, așa
cum sunt
situate pe axă
în sitemul
solar

Anunțarea Învățătoarea Cum putem


temei și a anunță afla cât mai
obiectivelor subiectul multe
zilei,vom informații
discuta despre despre această
Planeta temă?
Pământ,
despre Ți se pare o
caracteristicile lecție dificilă?
planetei,
despre Ce curiozității
viețuitoare și ai despre
despre multe planeta
alte curiozități pământ?
depre planeta
noastră. Vom
nota titlul
lecției pe
tablă și cum
prezenta
obiectivele pe
înțelesul
copiilor.

Desfășurarea Îi întreb pe elev Voi face share De ce crezi că


activității despre ce au screen la o au putut
învățat ora prezentare supraviețui în
trecută și ce power point spațiu
proiect au despre pământ exploratori?
prezentat ce vorbea
împreună cu despre Cum au putut
colegii săi. alcătuirea exploratorii să
planetei, surprindă
Adresez proveniența evenimentele
următoarele numelui
întrebării, acesteia, despre prin poze?
folosindu-mă exploarea lumii,
de metoda despre În ce privință
R.A.I: exploratorii influențează
care au urcat pe viața pe
 Ce știți lună, despre pământ
despre
mișcarea de mișcarea de
sistemul rotație și de
solar? rotație și de
revoluție a revoluție?
 Câte
planete pământului, Ce dovezi ai
există în precum și putea aduce în
sistemul despre susținerea
solar? anotimpurile în
 Ce știți afirmației
emisfera ,,Doar pe Terra
despre
Pluto? nordică, dar și este viață”?
 Cine altele.
este Ce crezi că s-ar
În timp ce întâmpla dacă
Satelitul
natural prezint pământul ar sta
al materialul pun pe loc o
Terrei? și diverse secundă?
 Ce rol întrebări, cum
are ar fi:
soarele?
 Cine se
rotește
Soarele
sau
Pământu
l?
 Cum se
numește
traiector
ia în
jurul
soarelui
?

Rog copii să
noteze în caiet
de la rubica
,,Rețineți!”
lucrurile notate
acolo pentru a
înțelege mai
bine cele
discutate și
pentru a învăța
ce este
meteorologia.

Obținerea Voi Cum poți


performanței provoca explica
copii să funționarea
lucreze sistemului
în solar?
echipă,
voi Ce diferențe
împărți există între
clasa în planetele din
2 echipe, sistemul solar
având ca în comparație
sarcină cu Terra?

realizeze Care este
un specificul și
ciorchin frumusețea
e despre fiecărei
Sistemul planete?
Solar, în
centrul

noteze
sistemul
solar, de
la care
să se
ramifice
toate
cele 8
planete,
apoi de
la
fiecare
se va
ramifica
alte idei,
elevii
vor scrie
câte
ceva
despre
fiecare
planetă,
caracteri
stici
specifice
acestora.

Încheierea În această Cum vi s-a


activității etapă se părut lecția de
aduc astăzi?
aprecieri
verbale Sunteți
colective confuzi?
si se Aveți unele
oferă întrebări?
tema
pentru
acasă.

S-ar putea să vă placă și