Sunteți pe pagina 1din 8

2021-2022

TEORII SI PRACTICE
IN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL

Profesor coordinator: Ramona Radut-Taciu


Masterandă: Pamfilie Ionela-Adelina
Anul 1
Management Educațional
1. Realizați recenzia unei lucrări de specialitate, din literatura străină, editată după anul
2015.

Cartea ,,Theories of Educational Leadership and Management”, volum broşat în 9


decembrie 2016, scrisă de Tony Busch.

,,Geniul real al managementului transformă complexitatea și specializarea în performanță”

În acest text consacrat, Tony Bush prezintă teoriile majore ale managementului educațional
în raport cu politica și practica contemporană, clarificând legăturile dintre teoriile managementului
educațional și principalele modele de conducere.Autorul aplică modelele într-o serie de contexte
internaționale, inclusiv în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare.La această ediție s-au adăugat
materiale noi de studiu de caz, de la gama completă de educație și medii non-școlare, de la primii
ani până la învățământul superior și superior.

Domeniul conducerii și managementului educațional este pluralist, cu


multe perspective concurente și o lipsă inevitabilă de acord cu privire la exact
natura disciplinei. O dezbatere-cheie a fost dacă conducerea educațională este un domeniu distinct
sau pur și simplu o ramură a studiului mai amplu al managementului.
Punctul de vedere al autorului este clar și consecvent, fiind articulat pentru mai multe
mai mult de 20 ani. În timp ce educația poate învăța din alte medii, educaționale
conducerea și conducerea trebuie să fie preocupate în mod central de acest scop
sau scopurile educației.

Aceste scopuri sau obiective oferă sentimentul crucial de


direcția de sprijinire a managementului școlar. Cu excepția cazului în care această legătură între
scop iar managementul este clar și apropiat, există pericolul „anagerialismului”, „a.
stresul asupra procedurilor în detrimentul scopului și valorilor educaționale”
(Bucșă, 1999:240).

Există un interes global pentru conducere și management, din cauza ei


importanța percepută în dezvoltarea și menținerea școlilor de succes și
sistemele de educație, există mult mai puțină claritate cu privire la care comportamentele de
conducere sunt cele mai susceptibile de a produce cele mai favorabile rezultate.Conștientizarea
de abordări alternative este esențială pentru a oferi un set de instrumente de la care liderii
discernământ pot alege atunci când se confruntă cu probleme și care se ocupă cu zi la zi
probleme.Această secțiune oferă o imagine de ansamblu a principalelor modele de învățământ
leadership și le conectează la modele similare de management educațional
(Bush & Glover, 2002; Bush, 2003).

Leadership-ul se află în relație directă cu capacitatea de a influența comportamentul


oamenilor. De-a lungul istoriei, în toate culturile, liderul oricărui grup uman a fost întotdeauna cel
la care ceilalți au căutat siguranța și claritatea, atunci când s-au confruntat cu nesiguranța sau cu
amenințările, ori atunci când au avut de realizat o sarcină. Arta conducerii a fost un subiect de
interes major încă din Antichitate. Astfel, putem găsi referinţe importante încă la filosofii Greciei
Antice. Primele cercetări care au vizat arta conducerii şi importanţa leadershipului s-au realizat cu
secole în urmă. În Grecia Antică, marii filozofi Platon (în lucrarea Republica) şi Plutarh (în
lucrarea Vieți paralele) au încercat să răspundă la întrebarea care sunt calităţile fundamentale ce
fac o persoană să devină lider.

Diferitele teorii ale conducerii și managementului educațional reflectă


moduri foarte diferite de înțelegere și interpretare a evenimentelor și comportamentului
în școli și colegii. În acest sens, ele demonstrează diferitele origini
și epistemologiile disciplinei. Ele reprezintă, de asemenea, ceea ce se bazează adesea pe ideologic
și, cu siguranță, pe opinii divergente cu privire la modul în care ar trebui gestionate instituțiile de
învățământ.

Modelele discutate în această secțiune sunt largi


compilații ale principalelor teorii ale conducerii și managementului educațional
Și se bazează pe o revizuire sistematică a Africii de Sud și internaționale
Literatură și cercetare (Bush et al.,2006).

Așadar, nu putem spune că există un stil ideal de leadership. Persoanele eficiente își
adaptează comportamentul atât pentru a veni în întâmpinarea dorințelor și asteptărilor
subalternilor, cât și situației și mediului. Cu toții avem o personalitate
proprie, unică care trebuie respectată. Nu există lideri fără persoane care să−i urmeze. Eficiența și
eficacitatea unui lider depind de calitățile sale, de atașamentul și calitățile celor care îl urmează,
dar și de alte variabile care depind de situație.
Toate aceste teorii oferă școlilor o diversitate de șabloane manageriale de care pot să țină seama
atunci când încearcă să obțină calitate în organizarea instituțională. Îmbinarea mai multor tipuri de
modele, în mod corespunzător scopului propus, poate conduce la rezultate mai bune. Școlile au
nevoie de un management care să conducă la performanțe.
Această lucrare clasifică elementul principal teorii în șase modele majore: formale, colegiale,
politice, subiective, ambiguitate și cultural.
Caldwell (2016:16-17) argumentează că managerii și liderii auto-managementului școlile
trebuie să fie capabile să dezvolte și să pună în aplicare un proces ciclic care să implice șapte
funcții manageriale:
• stabilirea obiectivelor;
• are nevoie de identificare;
• stabilirea priorităților;
• planificare;
• bugetarea;
• implementare; și evaluare.
Este important de remarcat faptul că acest tip de conducere nu include conceptul de viziune,
care este esențial pentru majoritatea modelelor de conducere. Conducerea managerială se
concentrează mai degrabă pe gestionarea cu succes a activităților existente decât pe controlul unui
viitor mai bun pentru școală. Această abordare este foarte potrivit pentru școală.
Leithwood (2014) conceptualizează conducerea transformațională de-a lungul a opt
dimensiuni:
• construirea viziunii școlare;
• stabilirea obiectivelor școlare;
• asigurarea stimulării intelectuale;
• oferirea de sprijin individualizat;
• modelarea celor mai bune practici și a valorilor organizaționale importante;
• demonstrarea unor așteptări ridicate de performanță;
• crearea unei culturi școlare productive;și
• dezvoltarea unor structuri care să încurajeze participarea la deciziile școlare.
În concluzie, managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate care
vizează modul de funcționare și conducere a organizațiilor educaționale”. Acest domeniu derivă
din mai multe discipline cum ar fi: sociologia, științele politice, economia. Managementul
educațional și leadershipul educațional sunt concepte fundamentale în organizare a instituțiilor de
învățământ.

Bibliografie

Chirichello M 1999. Building Capacity for Change: Transformational Leadership for


School Principals. Paper presented at ICSEI Conference, San Antonio, January 3-6. Cuban L 1988.

The M anagerial Imp erative and the Practice of Leadership in Schools. Albany, NY: State
University of New York Press

Fullan M 2005. Leadership and Sustainability: System Thinkers in Action. Corwin Press,
USA.

Harber C & Trafford B 199 9. D em ocratic mana gem ent and school effectiveness in two
countr ies: a case of pupil participation. Educational Management and Administration, 27:45–54

West-Burnham J 1997. Leadership for learning : re-eng ine ering ‘m ind sets ’. School
Leadership and Management, 17:231-243. Yukl G A 2002. Leadership in Organizations, 5th edn.
Upper Saddle River, NJ: Prentice -Hall.
2. Cel puțin 3 titluri ale unor studii/ articole (inclusiv autorii acestora), din ultimii 6 ani,
referitoare la managementul și leadership-ul educațional.

➢ Classroom Management Techniques scrisă de Jim Scrivener

Classroom Management Techniques oferă o gamă largă de tehnici practice pentru a ajuta
profesorii să utilizeze la maximum spațiul lor de predare și pentru a-i ajuta pe elevi să lucreze în
moduri mai concentrate.Acesta îi ajută pe profesori să anticipeze și să evite problemele din clasă,
permițând mai mult timp pentru a fi dedicați activităților semnificative.

Analizând sala de clasă din trei perspective: Sala de clasă, profesorul și cursanții, această
carte prezintă o analiză inovatoare a 14 tipuri de intervenție a profesorilor, permițând profesorilor
să examineze modul în care comunică cu cursanții.

➢ Management general si strategic in educatie. Ghid practic de Alois Ghergut

Contextul actual al descentralizarii, prin redistribuirea responsabilitatilor, a autoritatii


decizionale, a raspunderii publice si a resurselor de la nivelul central catre nivelul local, presupune
o noua abordare a managementului in institutiile si organizatiile care ofera servicii educationale,
adica un nou tip de manager. Lucrarea are o dimensiune practica semnificativa si satisface nevoia
de informatie actualizata in domeniul managementului educational, continind sugestii si exemple
pentru activitatile din institutiile de profil. Persoanelor antrenate in activitatea serviciilor
educationale li se furnizeaza astfel nu doar un sprijin teoretic, ci si un ghid practic de actiune

➢ Tratat de management educational pentru invatamantul primar si prescolar –


scrisă de Ramona Radut-Taciu, Musata-Dacia Bocos, Olga Chis.
Tratatul de management educational pentru invatamantul primar si prescolar propune o
resemnificare si o valorizare pedagogica moderna a conceptului de management educational,
precum si abordari personalizate pentru invatamantul primar si prescolar. El valorizeaza o viziune
interactionista, intrucat reuneste – in abordare sistemica moderna – componentele epistemice ale
managementului educational, oferind o perspectiva sincronica functionala asupra actualului
context managerial, la toate nivelurile. Capitolele tratatului construiesc o retea epistemica a
componentelor managementului educational si propun analize, ilustrari si abordari practice
aprofundate, pentru fiecare componenta in parte.

➢ Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, de Tony Bush


In acest volum devenit clasic, Tony Bush schiteaza cadrul conceptual de orientare a
activitatii decidentilor din educatie si analizeaza sase modele de management pe care le pune in
relatie cu zece modele de leadership. Notiunile teoretice sint ilustrate cu numeroase studii de caz
din toate mediile educationale, de la scoala primara la universitate, intr-o varietate de contexte
internationale. Printre tematicile specifice abordate se numara centralizarea si descentralizarea in
educatie, scolile in sistem de management autonom, relatia dintre teorie si practica sau natura si
caracteristicile managementului educational.

Conceptele-cheie, rezumatele si subiectele de dezbatere incluse in fiecare capitol


faciliteaza utilizarea lucrarii si ca suport de curs. Leadership si management educational este un
excelent instrument de lucru pentru cei care detin functii decizionale in cadrul unitatilor de
invatamint si in sistemul educational in general.

➢ Managementul conflictelor in organizatii, de Claudia Coman, Mihail Anton, Lupu


Ghiță Bârsan, etc.
În viață, precum și în organizații, conflictele nu sunt doar diverse, ci și inevitabile.
Indiferent de natura sau complexitatea acestora, atât pentru noi, cât și pentru o organizație,
gestionarea lor a devenit însă una dintre cele mai mari provocări.

Am încercat, prin intermediul acestei cărți, să venim cu o abordare multiperspectivală


desprinsă în principal din situaţii concrete. Având la bază experiențe și exemple proprii, oferim o
descriere a factorilor și elementelor care au un rol central în cadrul organizațiilor.

În prezentarea aspectelor legate de problematica liderului, strategii de soluționare a


conflictelor, motivația și fericirea angajaților, am ales să ne concentrăm pe o latură mai puțin luată
în considerare: latura umană. Dorim să transmitem ideea că, în încercarea de a conduce mai eficient
o organizație, de a deveni lideri mai buni sau de a gestiona conflicte, elemente precum
compasiunea, nevoile și dorințele oamenilor ar trebui să primeze. În definitiv, oamenii reprezintă
cea mai importantă resursă a unei organizații, iar felul în care alegem să le arătăm acest lucru
influențează implicit și modul în care ea funcționează.
➢ MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, Ediție revizuită și adăugită, de Florica Orțan

Lucrarea ,,Management educațional”, publicată în 2021 la Editura Trei, reprezintă o sinteză


a rezultatelor experienţei didactice, ştiinţifice și practice a autoarei, constituindu-se ca o sursă
informativă valoroasă pentru studenți, masteranzi și doctoranzi în Științele educației şi pentru
cadrele didactice care doresc să-și perfecţioneze pregătirea psihopedagogică. Cartea are 475 de
pagini, este o ediție revizuită și adăugită a volumului din 2003 şi este concepută ca un manual de
management educațional care abordează probleme fundamentale precum: teorii manageriale
contemporane, managerul școlar de azi, problematica deciziei care „se corelează cu conținutul
capitolului VIII, Controlul, îndrumarea și evaluarea activității școlare” (Florica Orțan, Prefață).

Perspectivei tradiționale de organizare și administrare a activității școlare i se adaugă


perspectiva schimbării (capitolul XIII), iar capitolul XIV pune în discuție managementul
informației. Capitolele XIV și XV abordează diverse aspecte sociale și psiho-sociale ale
managementului clasei, importanța muncii în echipă, funcțiile profesorului, de lider și organizator.
În ultimele capitole, XX – XXIII, autoarea își propune să abordeze noi perspective și să pună în
discuție probleme cu un grad mai ridicat de dificultate: managementul învățământului superior,
managementul cercetării științifice universitare, managementul proiectelor educaționale,
marketing educațional.

➢ The Complete Guide to Facility Management, de Dan Lowry

Ghidul complet al managementului de unitate explică exact ceea ce este necesar pentru un
manager de unitate practică în mediul construit de astăzi. Prin povestiri personale și exemple, Dan
Lowry învață cele patru domenii de cunoștințe FM de operațiuni și întreținere, Managementul
proiectelor, Finanțe de afaceri, și de conducere pentru aspirante și practica profesioniști de
management facilitate de toate mediile și nivelurile de educație.Acest ghid vă va permite să
înțelegeți nu numai ce trebuie să învățați, ci și cum să vă dezvoltați ca FM într-un mod care aduce
valoare maximă organizației Dvs. Prin învățarea cum să dovedească această valoare pentru
conducerea superioară, Dan ilustrează lucruri cheie pe care le puteți face pentru a obține o eficiență
maximă în cariera FM.

S-ar putea să vă placă și