Sunteți pe pagina 1din 8

ECUAŢII MATRICEALE

Vom studia existenţa soluţiilor unor ecuaţii în care necunoscuta este o matrice.

Definiţie Se numeşte ecuaţie matriceală, ecuaţia în care necunoscuta este o matrice.


matrice
1 3
1 2 3  1 1 2 3   2 1 
Exemple.
Exemple 1. Ecuaţia 2 X     X      2
 1 0 6  2  1 0 6   1 0 3 
2 

1 0  1 0   1 0   -1 0   -1 0 
2. Ecuaţia X  
2
 are soluţiile:   ,   ,   ,  
 0 4   0 2   0 - 2   0 2   0 - 2 
Tipuri particulare de ecuaţii matriceale
1.) A  X  B unde : A  M m (C ), şi B  M m, p (C ) se dau.
Avem următoarele cazuri: a) dacă matricea A este inversabilă, nmulţind la stânga cu A -1, obţinem soluţia : X=A-1
inversabilă atunci înmulţ
∙B.
b) dacă matricea A este singulară, atunci se consideră X o matrice arbitrară cu m linii şi p coloane
care se înlocuieşte în ecuaţia dată.Elementele matricei X se obţin prin identificarea elementelor
matricelor A • X şi B.
2.) X  A  B unde : A  M m (C ), şi B  M p ,m (C ) .
Avem următoarele situaţii: inversabilă atunci obţinem : X= B ∙A-1
a) dacă A este inversabilă,
b) dacă A este singulară atunci alegem X o matrice cu p linii şi m coloane şi
se procedează analog cu cazul1 b).

3.) A  X  B  C unde : A  M m (C ), B  M n (C ) , C  M m,n (C) .


In acest caz se aplică succesiv metodele anterioare.

Prof:CiocotişanRadu
4.) X 2  A unde : A  M n (C ),  x11 x12 ... x1n 
 
x x22 ... x2 n 
în acest caz, se alege matricea necunoscută X de forma : X   21 şi se calculează X2.
... ... ... ... 
 
x ... xnn 
 n1 xn 2
Din egalitatea matricelor X2 şi A, se obţine un sistem având ca necunoscute, elementele matricei X.
Rezolvând acest sistem, se obţine matricea X.

Probleme rezolvate.  1  2  1 1 
A   ; B   
1. Rezolvaţi ecuaţiile matriceale AX=B şi XA = B dacă:   2 3   2  3 
  1 3
1 2 1   3  2  AX  B  X  A1 B   
 1. prin urmare A este nesingulară. Calculăm:A   ;
Soluţ
Soluţie
det A  0 1
2 3   2  1 
1 1 
XA  B  X  BA1   
 1 2   5  0  1 
AX=B dacă: A  
2. Rezolvaţi ecuaţia matriceală AX=B,
  2  4 , B   
   6
Soluţ
Soluţie. Matricea A este singulară deoarece det A = 0.
0

a  a  2b 
Notăm X     AX    Din identificare obţinem condiţiile a + 2b = 5 şi -2a - 4b = 6
b   2a  4b  care ne conduc la răspunsul: ecuaţia matriceală nu are soluţ
soluţii.
ii

Prof:CiocotişanRadu
 2 4 5  1 5 1
   
3. Rezolvaţi ecuaţia matriceală : XA = B , dacă: A   3  1 1 ; B    3  1  1
 1 1 1  2 5 3 
  
 3 15 
Soluţ
Soluţie. Matricea A este nesingulară deoarece detA = 8.
8  1  
Calculăm inversa matricei A şi găsim:  2 1 9   2 2 
1 
A    2  3 13   X  BA    
1 1 1 1 13

8  2 4 4
   1
 4 2 14  7 41 
  
 4 8 8 

1 5  2  0 0  3  1 2 1 
     
C unde A   0 3 1 , B   0 2  1 , C   0 3  2 
4. Rezolvaţi ecuaţia matriceală A X B = C,
0 0  5  1 3 1 2 0 5 
     
Soluţ
Soluţie. Cum matricele A şi B sunt nesingulare, deoarece detA = -15 şi detB = 6,
6 soluţia ecuaţiei este:
 5 11   1 3   13 4 7
1      1    
 3 15  1 2  1  6 2   15 5 15 
0  
 0 3  2  0    
1 1 1 1 1 3 2
X=A -1CB=   
3 15   6 2   30 10 15 
 
1  2 0 5  1   4 3 2
0 0    0 0   
 5  3   15 5 5
 1 0
5. Rezolvaţi ecuaţia matriceală X2= A, unde A   
  28 25  x 2  x x  1

11 12 21
Soluţ
Soluţie.
x x12   x112  x12 x21 x11 x12  x12 x22   x11 x12  x12 x22  0
X   11  X 
2
 Din ecuaţia a doua a sistemului
 x21 x22  x x  x x
 11 21 21 22
2 
x12 x21  x22   x11 x21  x21 x22  28 (ţinând cont şi de cea de-a treia ecuaţie),
rezultă x 12 = 0. înlocuind, sistemul devine
 x x  x 2  25
 12 21 22
 x11  1
2

  1 0 1 0   1 0  1 0 
  , X 4   14 
 x21 ( x11  x22 )  28  X 1    14 5 , X 2   , X 3  
  
 x
2
 25  3   7  5   7 5  3
5

Prof:CiocotişanRadu  22
EXERCIŢII DE INIŢIERE

Prof:CiocotişanRadu
Prof:CiocotişanRadu
Prof:CiocotişanRadu
Prof:CiocotişanRadu
Prof:CiocotişanRadu

S-ar putea să vă placă și