Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Următoarele structuri constituie derivate endoblastice, cu E


excepția:
A. Epiteliul traheii
B. Epiteliul bronhiilor
C. Epiteliul alveolelor
D. Glandele anexe anexate acestor epitelii
E. Vasele de sânge aferente acestor epitelii
2. Stadiile fetale ale dezvoltării pulmonare sunt următoarele, cu A
excepția:
A. Stadiul embrionar
B. Stadiul pseudoglandular
C. Stadiul canalicular
D. Stadiul sacular
E. Stadiul alveolar
3. Etapele dezvoltării postnatale ale sistemului respirator sunt B
următoarele, cu excepția:
A. Creșterea numărului bronhiolelor
B. Formarea surfactantului
C. Creșterea volumului alveolelor
D. Creșterea numărului alveolelor
E. Diminuarea barierei alveolocapilare
4. Dezvoltarea plămânilor începe în: D
A. Săptămâna a I-a
B. Săptămâna a II-a
C. Săptămâna a III-a
D. Săptămâna a IV-a
E. Săptămâna a V-a
5. Diverticulul respirator se formează pe: A
A. Peretele ventral al intestinului anterior
B. Peretele dorsal al intestinului anterior
C. Peretele ventral al intestinului mijlociu
D. Peretele ventral al intestinului posterior
E. Peretele dorsal al intestinului posterior

6. Referitor la surfactant, afirmațiile următoare sunt corecte, cu C


excepția:
A. Este un fluid lipoproteic bogat în fosfolipide
B. Scade tensiunea superficială a lichidului de pe suprafaţa
membranei alveolare.
C. Este sintetizat de pneumocitele II
D. Este sintetizat de pneumocitele I începând din a 20-a
săptămână
E. Rămâne intracelular înainte de a fi secretat în a 32-a
săptămână.

7. Mediastinul superior conţine următoarele structuri anatomice, A


exceptând:
A. Aorta descendentă
B. Timusul
C. Esofagul
D. Venele brahiocefalice
E. Traheea

8. Traheea cervicală vine în raport anterior cu: A


A. Istmul glandei tiroide
B. Artera carotidă comună
C. Nervul recurent laringeu
D. Venele tiroidiene inferioare
E. Esofagul

9. Bronhia principală stângă este încrucişată superior de: C


A. Esofag
B. Ductul toracic
C. Arcul aortic
D. Vena brahiocefalică stângă
E. Artera subclaviculară stângă

10. Faţa mediastinală a plămânului stâng prezintă următoarele B


impresiuni, exceptând:
A. Impresiunea cardiacă
B. Impresiunea venei cave inferioare
C. Impresiunea arcului aortic
D. Impresiunea esofagiană
E. Impresiunea arterei subclaviculare

11. Faţa mediastinală a plămânului drept prezintă următoarele C


impresiuni, exceptând:
A. Impresiunea cardiacă
B. Impresiunea venei cave inferioare
C. Impresiunea arcului aortic
D. Impresiunea esofagiană
E. Impresiunea venei cave superioare

12. Lobul mijlociu al plămânului drept prezintă următoarele segmente C


bronhopulmonare:
A. Mediobazal şi latero-bazal
B. Apicoposterior şi anterior
C. Medial şi lateral
D. Apical şi subapical
E. Anterior bazal şi subapical

13. Posterior de hilul plămânului drept se află: C


A. Vena azygos, esofagul, nervul vag drept, aorta,
nervul vag stâng
B. Aorta, nervul vag stâng
C. Arcul venei azygos, esofagul, nervul vag drept
D. Vena azygos, esofagul, nervul frenic stâng
E. Vena cavă superioară, vena azygos

14. Recesul costomediastinal anterior este situat: A


A. Posterior de stern şi cartilajul costal
B. Posterior de plămâni şi mediastin
C. Anterior de coloana vertebrală
D. Sub diafragm
E. În regiunea cervicală inferioară

15. Inferior de hilul pulmonar drept se află: A


A. Ligamentul pulmonar
B. Pericadul şi ventriculul stâng
C. Pericardul şi atriul drept
D. Vena azygos
E. Venele cave superioară şi inferioară

16. Fosa ovală are următoarele caracteristici: D


A. Se găseşte la nivelul septului interatrial
B. Este înconjurată de o proeminenţă semilunară
C. Baza ei reprezintă septum primum
D. Înainte de naştere sângele venos trece din atriul stâng în
cel drept
E. Toate răspunsurile sunt corecte

17. Valva Thebesius se găseşte : D


A. În jurul fosei ovale
B. În jurul orificiului venei cave superioare
C. În jurul orificiului venei cave inferioare
D. În jurul orificiului sinusului coronar
E. Între atriul drept şi ventriculul drept
18. Crista terminalis are următoarele caracteristici, exceptând : D
A. Se găseşte pe peretele posterior al atriului drept
B. Corespunde şanţului terminal de pe suprafaţa exterioară
C. Separă sinusul venos de atriul primitiv
D. Se află la originea trabeculelor cărnoase
E. Se întinde între orificiile venelor cave

19. Triunghiul lui Koch are următoarele caracteristici, exceptând : E


A. Se găseşte în atriul drept
B. Este limitat de tendonul lui Todaro
C. Indică sediul nodului atrioventricular
D. Este mărginit de valvula septală a valvei tricuspide
E. Se găseşte la nivelul originii trunchiului arterelor
pulmonare

20. Trabecula septomarginală are următoarele caracteristici, E


exceptând :
A. Se găseşte în ventriculul drept
B. Se întinde septul interventricular şi muşchiul papilar
anterior
C. Se împarte în două braţe ce cuprind creasta
supraventriculară
D. Este numită “moderator band”
E. Pe vârful ei se inseră cordaje tendinoase

21. Se găsesc superior faţă de artera pulmonară stângă, exceptând : A


A. Nervul vag drept
B. Arcul aortic
C. Ligamentul arterial
D. Plexul cardiac anterior
E. Nervul recurent stâng

22. Sunt situate anterior aortei toracice, exceptând : C


A. Atriul stâng
B. Pericardul
C. Vena hemiazigos
D. Bronhia stângă
E. Venele pulmonare stângi

23. Sunt situate posteromedial arcului aortic, exceptând : E


A. Traheea
B. Esofagul
C. Nervul recurent stâng
D. Ductul toracic
E. Nervul vag stâng

24. Artera interventriculară posterioară este însoţită de : B


A. Sinusul coronar
B. Vena cardiacă mică
C. Vena cardiacă mare
D. Vena cardiacă mijlocie
E. Vena oblică a atriului stâng

25. Ligamentul arterial se întinde între arcul aortic şi : B


A. Trunchiul arterelor pulmonare
B. Artera pulmonară stângă
C. Artera bronhică dreaptă
D. Artera pulmonară dreaptă
E. Artera bronhică stângă

26. Este situat anterior venei azygos: D


A. Ductul toracic
B. Aorta
C. Plămânul drept
D. Esofagul
E. Lanţul simpatic drept

27. Arcul venei hemiazygos se găseşte la nivelul: E


A. T5
B. T6
C. T10
D. T9
E. T7
28. Faţa sternocostală a inimii are următoarele caracteristici, B
exceptând :
A. Este acoperită parţial de pleură
B. Sângele venos drenează în vena cardiacă mijlocie
C. Este formată în cea mai mare parte din ventriculul
drept
D. Prezintă aorta ascendentă şi trunchiul pulmonar
E. Prezintă şanţul interventricular anterior

29. Sunt situate anterior aortei toracice, exceptând : C


A. Atriul stâng
B. Pericardul
C. Vena hemiazigos
D. Bronhia stângă
E. Venele pulmonare stângi

30. Sunt situate posteromedial arcului aortic, exceptând : A?


A. Traheea
B. Esofagul
C. Nervul recurent stâng
D. Ductul toracic
E. Nervul vag stâng

31. Sunt afluenţi ai venei cave inferioare, exceptând: B


A. Venele frenice inferioare
B. Venele lombare
C. Venele renale
D. Venele hepatice
E. Venele genitale stângi

32. Sunt situate lateral faţă de vena cavă inferioară, exceptând: A


A. Vasele genitale drepte
B. Muşchiul psoas drept
C. Ureterul drept
D. Rinichiul drept
E. Glanda suprarenală dreaptă
33.
34.
35. Arcada lui Riolan se formează între: D?
A. Arterele gastrică stângă şi pilorică
B. Arterele gastroepiploice dreaptă şi stângă
C. Arterele colică stângă superioară şi colică dreaptă
superioară
D. Artera colică stângă superioară şi vena mezenterică
inferioară
E. Arterele pancreaticoduodenale superioare şi inferioare

36. Aria gastrică din vecinătatea marii curburi drenează limfa în B?


nodulii limfatici:
A. Gastroepiploici drepţi
B. Pilorici superiori
C. Gastrici stângi
D. Pancreaticosplenici
E. Pilorici inferiori

37. Baza de implantare a apendicelui corespunde: A


A. Încrucişării cu vasele iliace externe
B. Încrucişării cu vasele testiculare
C. Încrucişării cu ultima ansă ileală
D. Întâlnirii celor trei tenii
E. Limitei inferioare a fasciei lui Toldt stângi

38. Stomacul este vascularizat de urmatoarele artere, exceptând: C


A. Gastroepiploica dreapta
B. Gastrica stânga
C. Mezenterica superioara
D. Hepatica comuna
E. Gastroduodenala

39. Se afla posterior de portiunea descendenta a duodenului, E


exceptând:
A. Suprarenala dreapta
B. Rinichiul drept
C. Vena renala dreapta
D. Artera renala dreapta
E. Psoasul drept

40. Prima portiune a duodenului are raport anterior cu: A?


A. Colonul transvers
B. Vezicula biliara
C. Lobul caudat
D. Lobul drept hepatic
E. Lobul stâng hepatic

41. Santul longitudinal drept al fetei viscerale a ficatului se continua A


posterior cu:
A. Santul venei cave inferioare
B. Pediculul hepatic
C. Ligamentul venos
D. Ligamentul rotund
E. Vezicula biliara

42. Este în raport cu lobul stâng hepatic, exceptând: D


A. Cordul
B. Diafragmul
C. Stomacul
D. Splina
E. Plamânul stâng
43. Ficatul: E
A. Este acoperit complet de peritoneu
B. Este vascularizat de mezenterica superioara
C. Prezinta ligamentul falciform inserat în
fisura ligamentului rotund
D. Are doua vene hepatice în hil
E. Are capilare sinusoide care contin sânge
arterial amestecat cu sânge venos

44. Lobul patrat hepatic are raport cu E


A. Portiunea descendenta a duodenului
B. Rinichiul drept
C. Suprarenala dreapta
D. Esofagul
E. Colonul transvers

45. Marginea superioara a pancreasului are raport cu: D


A. Radacina mezenterului
B. Foita posterioara a omentului mare
C. Mezocolonul transvers
D. Artera splenica
E. Vasele mezenterice superioare

46. Se afla posterior capului pancreasului, exceptând: A?


A. Coloana vertebrala
B. Artera mezenterica superioara
C. Vena cava inferioara
D. Vena porta
E. Canalul coledoc

47. Coada pancreasului are urmatoarele caractere, exceptând: E


A. Este însotita de artera splenica
B. Are raport cu splina
C. Se afla în ligamentul pancreaticosplenic
(splenorenal)
D. Are numeroase insule celulare
E. Acinii sai dreneaza în ductul pancreatic
accesor

48. Pancreasul: e
A. Încruciseaza posterior aorta si vena cava
inferioara
B. Este în întregime retroperitoneal
C. Este vascularizat numai de ramuri ale
trunchiului celiac
D. Are un proces uncinat anterior de vasele
mezenterice superioare
E. Se dezvolta din mugurii dorsal si ventral
49. Limita superioara a orificiului epiploic este: B
A. Lobul drept hepatic
B. Lobul caudat
C. Lobul patrat
D. Cava inferioara
E. Pediculul hepatic

50. Omentul mare se insera pe: E


A. Portiunea descendenta a duodenului
B. Mica curbura a stomacului
C. Corpul pancreasului
D. Ficat
E. Marea curbura

51. Micul oment face legatura între stomac si: D


A. Splina
B. Diafragm
C. Colonul transvers
D. Porta hepatis (hilul ficatului)
E. Foseta cistica

52. Radacina mezenterului încruciseaza urmatoarele elemente, B


exceptând:
A. Ureterul drept
B. Portiunea descendenta a duodenului
C. Vena cava inferioara
D. Aorta
E. Portiunea orizontala a duodenului

53. Apendicele are urmatoarele caractere, exceptând: B


A. Contine tesut limfoid
B. Pozitia originii sale este inconstanta
C. Este vascularizat de un ram al mezentericei superioare
D. Se afla de obicei medial de cec
E. Se deschide în cec

54. Cecul: C
A. Este retroperitoneal
B. Prezinta anterior valvula ileocecala
C. Se afla în fosa iliaca dreapta
D. De obicei este imobil
E. Este vascularizat de ramuri din mezenterica inferioara

55. Rectul: D
A. Are raport direct posterior cu colul uterin
B. Are un mezou complet
C. Prezinta tenii
D. Are raport posterior cu plexul sacrat
E. Este vascularizat de artera mezenterica superioara
56. Faţa anterioară a rinichiului drept are raporturi cu D
următoarele organe, exceptând:
A. Flexura colică dreaptă
B. Duodenul descendent
C. Ficatul
D. Mezenterul
E. Ansele intestinale

57. Se află pe un plan anterior în pediculul renal: B


A. Pelvisul renal
B. Vena renală
C. Artera renală
D. Limfaticele renale
E. Nervii renali

58. Faţa anterioară a rinichiului stâng are raporturi cu E


următoarele organe , exceptând:
A. Splina
B. Mezocolonul transvers
C. Artera splenică
D. Stomacul
E. Duodenul descendent

59. Nefronul este format din următoarele elemente , exceptând: A


A. Tubul colector Bellini
B. Tubul contort proximal
C. Ansa Henle
D. Tubul contort distal
E. Glomerulul renal

60. Caracteristicile piramidelor renale sunt următoarele C


exceptând:
A. Se află în medulară
B. Vârful proemină în sinusul renal
C. Corespund lobulilor renali
D. Sunt în număr de 7 până la 14
E. Sunt separate prin coloanele renale

61. Fascia renală are următoarele caracteristici, exceptând: E


A. Aderă superior la diafragm
B. Aderă anterior la peritoneu
C. Are raport posterior cu grăsimea pararenală Gerota
D. Include grăsimea perirenală
E. Foiţele sale fuzionează inferior suţinând rinichiul

62. Marginea medială a rinichiului stâng are următoarele A


raporturi, exceptând:
A. Vena cavă inferioară
B. Aorta
C. Duodenul ascendent
D. Ureterul stâng
E. Glanda suprarenală stângă

63. Artera renală dă următoarele ramuri, exceptând: B


A. Polara superioară
B. Suprarenala mijlocie doar sup si inf
C. Ureterala superioară
D. Segmentara posterioară
E. Polara inferioară

64. Vena renală stângă are următoarele caracteristici, exceptând: C


A. Este mai lungă decât cea stângă
B. Traversează spaţiul interaorticocav
C. Merge anterior de duodenul descendent
D. Merge anterior de aortă
E. Este separată de artera mezenterică superioară prin
pancreas

65. Ureterul abdominal drept are raporturi anterior cu D


următoarele elemente , exceptând:
A. Artera ileobicecoapendiculocolică
B. Vasele genitale drepte
C. Ansele intestinale
D. Apendicele
E. Peritoneul

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

S-ar putea să vă placă și