Sunteți pe pagina 1din 2

Grila X MSI - Data: …

Nume: … Grupa/Specializare: ……..


3. Pentru a realiza o comunicaţie serială RS-232 uni-
Unde găsim răspunsurile la întrebările din grila: direcţională intre două sisteme numerice avem nevoie
- in primul rând in cursul MSI si in materialele de minim:
auxiliare puse la dispoziţie pe site a. 5 fire
- apoi in tot ce înseamnă cursurile care ar fi fost b. 2 fire
necesare pentru a urma un astfel de curs… c. 3 fire
- daca nu va descurcaţi cu cursurile folosiţi si d. 6 fire
Wikipedia ☺ Justificare
- justificările prezentate in continuare sunt
doar EXEMPLE GENERICE care
ilustrează ce se aşteaptă de la voi pentru o
justificare, ca relaţii de calcul, desfăşurare
calcul, manipulare exponenţi, utilizarea
corectă a unităţilor de măsură si ilustrare,
pentru a obţine un punctaj maxim al
întrebării

Avem un fir pt. o conexiune Tx -> Rx + un fir


de masa intre cele 2 sisteme
1. Un semnal numeric periodic, are perioada
T=1usec. Care este valoarea frecvenţei, exprimată in 4. Aveţi de conectat un LED la ieşirea unei porţi TTL,
MHz: ca „martor” pentru starea ei. Vrem ca LED-ul sa fie
a. 1 MHz aprins când ieşirea este in „0”. Ştim VOL = 0.3V pt.
b. 10 MHz IOL=10mA, Vcc=5V. Conducţia directă a LED-ului
c. 0.1 MHz este caracterizată de VF=2.5V la IF=10mA. Care din
d. 1000 MHz următoarele valori ar fi corectă pentru rezistenta de
Justificare. limitare a curentului prin LED:
f = 1/ T = 1 / (1 * 10-6 ) = 1 * 106 Hz = 1 MHz a. cca. 0.022 kOhmi
6
10 Hz = 1MHz b. cca. 0.22 kOhmi
c. cca. 2.2 kOhmi
d. cca. 2000 Ohmi
Justificare.
2. La bornele unei surse ideale de tensiune continuă
V=+12V se conectează doi rezistori R1=5.6 kOhmi si
R2= 6.4 kOhmi, conectaţi (legaţi) la rândul lor in serie.
Care este căderea de tensiune la bornele rezistorului
R2?
a. cca 2. 5V
b. cca. 7 V
c. cca. 0.7 V
d. cca 2.7V
Justificare
5. Avem un numărător binar de 10 biţi, al cărui
semnal de ceas are perioada T = 1usec. Care este
valoarea minimă a frecvenţei care poate fi obţinută prin
utilizarea lui ca divizor de frecvenţă:
a. Cca. 9 MHz
b. Cca. 0.1 MHz
c. Cca. 0.98kHz
d. Cca. 9800 Hz
Justificare.
N= 10 (biti); 2 N = 1024
Tmax = 1usec x 1024 = 1024 usec
fmin = 1/ Tmax = 1 / (1024* 10-6 ) = 106 /
1024 [Hz] = 976. 5 Hz = cca 0.98 kHz
106 Hz = 1MHz
103 Hz = 1kHz
6. Pentru un temporizator sau numărător binar de 12 10. Un microcontroler din familia AVR, cu sistem de
biţi, numărul maxim de stări distincte este: conversie analog numerică, utilizează o sursă de
a. 512 referință interna VREF=2.56V. Valoarea tensiunii de
b. 1024 intrare pe canalul pe care se face conversia este 0.85V.
c. 4096 Care va fi valoarea rezultată in hex, in urma unei
d. 256 conversii unipolare (cu valoarea aliniată la dreapta), cu
Justificare. rezoluția de 10 biți?
Numărătorul fiind unul binar, de N biţi, numărul a. cca 0x085
maxim de stări (valori) distincte va fi de 2N , adică b. cca. 0x200
212 = ? c. cca. 0x154
Care se calculează, de exemplu ca: d. cca. 0x100
212 = 210 * 22 = 1024 * 4 = 4096 Justificare.
n=10 biti; Nmax= 2N=210=1024
Vx = 0.85 V
7. Care este rezultatul următoarei operaţii (in C): 0x0F Nx= Vx * Nmax/VREF= 0.85 *1024/2.56 =
& 0xF0 ? = 34010 = 0x154
a. 0x00 Conversia zecimal ->hexazecimal
b. 0x11 340 /256 = 1, rest 84
c. 0x10 84/16 = 5, rest 4
d. 0x01 4/1 = 4
Justificare.
11. Despre numărul hexazecimal 0xAA, rezultatul unei
& este un SI (AND) la nivel de bit (bitwise) conversii analog-numerice pe 8 biți, știm că este
Avem: reprezentat în cod binar complement față de 2. Care
0000 1111 SI este echivalentul său în zecimal ?
1111 0000 a. 86
---------------------- b. -86
0000 0000 = 0x00 c. -114
d. 170
8. Care este echivalentul zecimal al numărului Justificare.
fracţionar exprimat in cod binar natural(fără semn) MSb
1010.110 ? 0xAA = 1010 1010 in binar, complement fata de 2
a. 12.375 Cel mai semnificativ bit MSb=1, adică semnul
b. 10.575 este „ - ”
c. 10.750 Modulul se calculează ca un complement fata de
d. 11.875 2 al numărului, adică:
Justificare. 1010 1010
< - Complementul fata de 1
23 22 21 20 2-1 2-2 2-3 0101 0101 + la care adăugam un 1
1
1 0 1 0. 1 1 0 0101 0110 = 0x56
(8+ 2 ).(0.5 +0.25 ) = 10. 750 Adica 5 x16 + 6 x1 = 86
Echivalentul zecimal este deci -86
9. Dacă, in limbajul C, a este o variabilă de tip
unsigned char având valoarea inițială a=0x08 , care
este rezultatul următoarei operaţii: a << 2 ?
a. 0x20
b. 0x02
c. 0x40
d. 0x01
Justificare.
<< este operator de deplasare (shift) la
stânga, in acest caz cu 2 poziții binare
Avem :
0000 1000 =0x08
0001 0000 – după prima deplasare stânga
0010 0000– după a doua deplasare
----------------------
0010 0000 = 0x20