Sunteți pe pagina 1din 45

Pentru informații suplimentare

despre modul de utilizare a


telefonului, vizitați pagina web www.
alcatelmobile.com pentru a descărca
manualul de utilizare complet.
În plus, pe website puteți și afla
răspunsurile la întrebările frecvente
și multe altele.
Cuprins 7.2 Citirea mesajelor.............................. 36
7.3 Setări.................................................. 37
1 Noțiuni introductive....................5 8 Radio FM.................................... 38
1.1 Configurarea........................................5 9 Aparat foto................................. 42
1.2 Pornirea telefonului........................ 10 9.1 Aparat foto....................................... 42
1.3 Oprirea telefonului.......................... 10 9.2 Video.................................................. 43
2 Telefonul dvs. mobil................. 11 10 Alarmă......................................... 44
2.1 Taste................................................... 11
2.2 Pictograme pentru bara de stare 16
11 Instrumente................................ 46
11.1 Internet.............................................. 47
3 Efectuarea unui apel......... 17 11.2 Calculator.......................................... 47
3.1 Efectuarea unui apel....................... 17 11.3 Calendar............................................ 48
3.2 Apelarea mesageriei vocale ......... 21 11.4 Alarmă vocală................................... 48
3.3 Recepționarea unui apel................ 22 11.5 Ora pe glob...................................... 48
3.4 În timpul unui apel ........................ 23 11.6 Note................................................... 48
11.7 Fișierele mele................................... 49
4 Asistență (SOS).......................... 25 11.8 Instrumentar SIM............................ 49
4.1 Contacte SOS.................................. 25 11.9 Bluetooth.......................................... 49
4.2 Mesaj SOS........................................ 25 11.10 Filtru de apel.................................. 49
5 Ecranul Meniu............................ 26 12 Multimedia................................. 52
5.1 Accesați meniul principal............... 26 12.1 Muzică............................................... 53
5.2 Accesarea meniului secundar....... 27 12.2 Galerie............................................... 53
6 Agendă........................................ 28 12.3 Reportofon....................................... 53
6.1 Consultarea persoanelor dvs. de 12.4 Video.................................................. 54
contact......................................................... 28 13 Setări............................................ 54
6.2 Adăugarea unei persoane de 13.1 Setări telefon.................................... 55
contact......................................................... 28 13.2 Profiluri.............................................. 56
6.3 Ștergerea unei persoane de 13.3 Setări apeluri.................................... 56
contact......................................................... 31 13.4 Conectivitate.................................... 59
6.4 Opțiuni disponibile.......................... 32 13.5 Securitate ........................................ 60
7 Mesaj........................................... 34 13.6 Asistență (SOS)................................ 62
7.1 Scriere mesaj.................................... 34
1 2
13.7 Reglementări și siguranță.............. 62 Acest produs
13.8 Restabiliţi setările implicite........... 62 respectă limitele
14 Mod introducere........................ 63 SAR naționale
aplicabile de 2,0
Siguranţă şi utilizare....................... 64
Informaţii generale......................... 76 www.sar-tick.com W/kg. Valorile
SAR maxime
Garanţie............................................ 78 specifice le puteți afla la secțiunea
Depanarea........................................ 81 Unde radio a acestui ghid de utilizare.
Când țineți produsul sau îl utilizați la
nivelul corpului, folosiți un accesoriu
aprobat, precum un toc, sau
mențineți-l la o distanță de 0,5 cm
de corp pentru a asigura respectarea
cerințelor de expunere la frecvențele
radio. Rețineți faptul că telefonul
poate emite unde radio chiar dacă
nu efectuați un apel telefonic.

CJA1NG0ALAZA
3 4
1
Instalarea sau scoaterea bateriei
Noțiuni Introduceți și fixați bateria în locul ei,
introductive.................. apoi închideți capacul telefonului.

1.1 Configurarea

Scoaterea și instalarea capacului


din spate

Scoateți capacul, apoi scoateți


bateria.

5 6
Introducerea și scoaterea cartelei Introducerea și scoaterea cartelei
SIM SD
Trebuie să introduceți cartela SIM
pentru a putea efectua apeluri.

Încărcarea bateriei
Plasați cartela SIM cu cipul orientat
în jos și împingeți-o în locașul său. Telefonul poate fi încărcat în
Asigurați-vă că este introdusă corect. următoarele moduri:
Pentru a scoate cartela, apăsați-o și
trageți-o afară.

7 8
a. • Înainte de a conecta încărcătorul,
asigurați-vă că bateria este
introdusă corect.
• Priza electrică trebuie să se
afle în apropierea telefonului și
să poată fi accesată ușor (evitați
prelungitoarele electrice).
Pentru a reduce consumul și
Pentru a încărca telefonul, puteți risipa de energie, deconectați
pune conectorul de încărcare a încărcătorul de la priză după
telefonului pe suportul de încărcare, ce bateria s-a încărcat
după care conectați încărcătorul complet; reduceți timpul de
bateriei la suportul de încărcare și stingere a iluminării de fundal
introduceți-l în priză. etc.
b. 1.2 Pornirea telefonului
Țineți apăsată tasta până când
telefonul pornește.

1.3 Oprirea telefonului


Țineți apăsată tasta din ecranul
Conectați încărcătorul bateriei la principal.
telefon și introduceți-l în priză.
•Aveți grijă să nu forțați introducerea
fișei în priză.
9 10
2 Telefonul dvs. mobil... Aparat foto

2.1 Taste
Tasta de
Conector căști
Difuzor asistență
(SOS)
Lanternă

 
 

Tasta
Tasta de „Lanternă”
blocare
Tasta de
CONECTOR volum
PENTRU USB

 
Tasta de Meniu/  
Tasta Selectare/
Direcție Apelare

 
Tasta Înapoi/  
Tasta de
Terminare apel mesagerie
vocală

11 12
Din ecranul inactiv Din ecranul inactiv
•Apăsați: accesare Meniu •Apăsați: 0
principal •Apăsați lung: „+/p/w”
Tasta de apel În modul de Modificare
•Preluare/Efectuare apel •Apăsați: accesare tabelul
•Apăsați: accesare Jurnal de simboluri
apeluri (din ecranul •Apăsați: 0 (când metoda
inactiv) de introducere date este
Adăugați numere)
•Apăsați: terminare apel
•Apăsați lung: 0
Reveniți la
ecranul inactiv Din ecranul inactiv
Ștergeți •Apăsați: *
caracterul În modul de Modificare:
(în modul de
•Apăsați: Schimbare
Modificare)
metodă de introducere
•Apăsați lung: pornire/
•Apăsați lung: Accesare
oprire
lista opțiunilor de limbă
pentru metodele de
introducere a datelor

13 14
Din ecranul inactiv 2.2 Pictograme pentru bara de
•Apăsați: # stare (1)
•Apăsați lung: Accesare
Nivelul de încărcare a
apelare rapidă
bateriei.
În modul de Modificare
•Apăsați: (spațiu)
Redirecționarea apelului
este activată.
Alarmă sau întâlniri
programate.
Nivelul de recepție a
rețelei.
Roaming.

SMS necitit.

Mod silențios.

Apeluri pierdute.

Alertă vibrații.

Pictogramele și ilustrațiile din acest ghid


au doar scop informativ.
15 16
Mod căști. De asemenea, puteți efectua un apel
din jurnalul de apeluri:
Stare Bluetooth Întâi apăsați tasta din ecranul
inactiv pentru a accesa jurnalul de
apeluri și alegeți persoana de contact
Stare conexiune GPRS
pe care doriți să o apelați, apoi
selectați Opțiuni.

3 Efectuarea unui apel..

3.1 Efectuarea unui apel


Formați numărul dorit și apăsați
tasta pentru a efectua apelul.
Dacă greșiți, apăsați tasta pentru Apoi selectați Apelare.
a șterge cifrele incorecte.

Dacă doriți să efectuați un apel din


agendă, selectați Contacte\Opțiuni\
17 18
Apelare.
Selectați opțiunea Agendă din
meniul principal:

Pentru a termina un apel, apăsați


tasta (Selectați Terminați apelul).

Alegeți persoana de contact pe care


doriți să o apelați, apoi selectați
Opțiuni; în final, selectați Apelare.

Efectuarea unui apel de urgență


Dacă telefonul dvs. are acoperire în
rețea, formați numărul de urgență și
apăsați tasta de trimitere pentru a
efectua un apel de urgență. Acest
serviciu funcționează chiar și fără o
cartelă SIM și fără a tasta codul PIN.

19 20
3.2 Apelarea mesageriei vocale (1) 3.3 Recepționarea unui apel
Pentru a vă accesa mesageria vocală, Când recepționați un apel, apăsați
apăsați lung tasta . Pentru a tasta pentru a vorbi, iar apoi
modifica mesageria vocală, selectați întrerupeți apelul folosind tasta .
Mesaje\server Mesagerie vocală\
Selectați Răspundeți pentru a prelua
Modificare, apoi puteți modifica
apelul.
numele și numărul mesageriei
vocale. În final, selectați Salvare.

Dacă este afișată pictograma ,


înseamnă că vibrațiile sunt activate
și nu se va reda nicio sonerie.
Dacă este afișată pictograma ,
înseamnă că telefonul nu va suna,
dar nici nu va vibra.
Numărul apelantului este
afișat dacă este transmis de
către rețea (contactați
operatorul dvs. de rețea
Contactați operatorul de rețea pentru a
verifica disponibilitatea serviciului. pentru a verifica
21 22
disponibilitatea serviciului). Țineți dispozitivul departe de
ureche atunci când utilizați
Respingerea unui apel
opțiunea “mâini-libere”
Apăsați tasta o dată. deoarece volumul amplificat
poate afecta auzul.
Selectați Resping pentru a respinge
apelul. Gestionarea a două apeluri
•Preluarea unui al doilea apel
(asigurați-vă că este activată
opțiunea „Apel în așteptare”,
consultați pagina 55).

3.4 În timpul unui apel (1)


În timpul unui apel, sunt disponibile
următoarele opțiuni:
•Mâini libere (apăsați tasta Meniu)
•HAC (Compatibilitatea cu aparatele
auditive)
Puteți regla volumul sunetului în
timpul unei convorbiri folosind tasta
sus/jos sau tasta laterală.
Contactați operatorul de rețea pentru a
verifica disponibilitatea serviciului.
23 24
4  sistență
A
(SOS).....................
5 Ecranul Meniu....
5.1 Accesați meniul principal
4.1 Contacte SOS Apăsați din ecranul inactiv
pentru a accesa meniul principal.
Pentru a adăuga un număr SOS în
agenda SOS, selectați Setări\ Meniul principal poate fi utilizat
Asistență (SOS)\Listă persoane de pentru a selecta favoritele prin
contact și apăsați Opțiuni\ apăsarea tastei spre dreapta sau
Modificare, iar apoi puteți modifica spre stânga.
numerele dvs. SOS.
4.2 Mesaj SOS
Din meniul principal, selectați Setări\
Asistență (SOS)\Mesaj pentru a
crea un mesaj SOS.

25 26
6
5.2 Accesarea meniului
secundar Agendă.................
Accesați meniurile secundare din
telefon apăsând pe în sus sau jos 6.1 Consultarea persoanelor
din meniul principal. dvs. de contact
Puteți accesa această funcție
selectând Agendă din meniul
principal.
Căutarea unei persoane de contact
Puteți căuta o persoană de contact
introducând inițiala numelui acesteia.
Pot fi adăugate litere în continuare
pentru a restrânge căutarea.
Afișarea unui contact
Selectați un nume din agendă pentru
a citi informațiile despre persoana
de contact respectivă.

6.2 Adăugarea unei persoane de


contact
Puteți adăuga o nouă persoană de
contact în telefon sau pe cartela SIM
dacă apăsați pe OK și selectați
27 28
opțiunea Nouă persoană de contact În al treilea rând, puteți alege să
pentru a accesa ecranul „Nouă adăugați noul contact în telefon sau
persoană de contact”. în cartela SIM.
Întâi, apăsați pe din ecranul
inactiv pentru a accesa Agenda și
selectați OK.

În final, modificați numele și


numerele, iar apoi salvați-le.

În al doilea rând, selectați opțiunea


Nouă persoană de contact.

29 30
6.3 Ștergerea unei persoane de
contact
6.4 Opțiuni disponibile
Selectați persoana de contact pe
care doriți să o ștergeți și apăsați pe Din lista persoanelor de contact,
pentru a selecta Opțiuni. puteți accesa următoarele opțiuni:
Nouă persoană de contact
Adăugați o persoană de contact pe
telefon sau pe cartela SIM.
Creare mesaj
Trimiteți un SMS/MMS către un
contact selectat din Agendă.
Apelare
Apoi, selectați Ștergere pentru a Apelați persoana de contact
elimina persoana de contact. selectată.
Ștergere
Ștergeți persoana de contact
selectată.
31 32
7
Ștergere multiplă
Ștergeți mai multe persoane de Mesaj....................
contact.
Copiați/Mutați 7.1 Scriere mesaj
Copiați/Mutați persoana de contact
Din ecranul de Mesaje, selectați
selectată din telefon către cartela
OK\Creare mesaj pentru a crea un
SIM sau de pe cartela SIM către
mesaj text/multimedia.
telefon.
Importare/Exportare
Importați/Exportați persoana de
contact selectată.
Trimitere vCard
Trimiteți vCard prin SMS/MMS/
Bluetooth
Altele
•Apelare rapidă
Configurați numărul de telefon
pentru apelare rapidă.
•Apelare servicii
Afişaţi şi apelați numărul pentru
servicii.
•Starea memoriei
Afișează spațiul utilizat și disponibil
de pe telefon și cartela SIM.
33 34
Scrierea unui mesaj: Pentru a introduce un semn de
punctuație sau un caracter special,
Puteți introduce textul cu ajutorul
apăsați tasta .
modului normal sau predictiv de
introducere a textului. Pentru a Dacă doriți să ștergeți literele sau
configura cum doriți să introduceți simbolurile deja introduse, apăsați
textul, apăsați ca să selectați. pe pentru a le șterge pe rând.
Pentru modul normal de introducere 7.2 Citirea mesajelor
a textului, apăsați o tastă numerică,
Din meniul cu mesaje, selectați OK\
de la 2 la 9, în mod repetat până
Primite pentru a citi un mesaj text/
când este afișat caracterul dorit.
multimedia.
Dacă următoarea literă pe care doriți
să o scrieți este situată pe aceeași Citirea unui mesaj:
tastă ca cea actuală, așteptați până
Dacă primiți un mesaj, în ecranul
când apare cursorul.
inactiv va fi afișată o notificare:
Pentru modul predictiv de Apăsați Citire pentru a-l citi sau
introducere a textului, începeți să apăsați Anulare pentru a-l lăsa
introduceți un cuvânt folosind necitit.
tastele de la 2 la 9 și apăsați tasta o
Dacă doriți să afișați toate mesajele
dată, iar cuvântul va fi modificat de
primite sau trimise, selectați Mesaje\
fiecare dată când apăsați o tastă. Pe
Primite\De trimis\Trimise.
măsură ce continuați, cuvântul va
continua să se schimbe. În timp ce scrieți un mesaj, selectați
Opțiuni pentru a accesa toate
opțiunile de mesagerie.

35 36
Puteți salva mesajele pe care le •Opțiuni de trimitere
trimiteți des în dosarul Ciorne. Puteți configura cum să trimiteți
mesajele.
7.3 Setări
•Stocare fișiere
SMS
Puteți configura calea pentru
•Centrul de mesaje salvarea fișierelor MMS.
Puteți configura numărul centrului •Redare audio
de mesaje.
Puteți alege dacă doriți să ascultați
•Perioada de valabilitate a fișierul audio.
mesajelor •Restabilirea setărilor implicite
Puteți configura perioada de
Puteți alege să restabiliți setările.
valabilitate a mesajelor.
Mesaj WAP push
•Raport de situație
Puteți alege dacă doriți să Puteți alege dacă să acceptați
deschideți raportul de situație. mesajul wap push.
•Salvați mesajele trimise

8
Puteți seta dacă doriți să salvați
mesajul trimis. Radio FM.............
•Spațiu de stocare preferat
Setați calea de salvare a mesajului. Telefonul dvs. este echipat cu radio
MMS (1)
. Puteți utiliza această aplicație ca
•Contul de MMS un radio tradițional cu posturi
Selectați contul de date pentru salvate. Puteți asculta în timp ce
mesaje multimedia. rulează alte aplicații.
•Opțiuni de primire Întâi, pentru a porni radioul, selectați
Puteți configura cum să primiți
Calitatea radioului depinde de acoperirea
mesajele. stației radio în acea zonă.
37 38
Radio FM din meniul principal. Deplasați-vă cu tasta stânga/
dreapta pentru a schimba canalul.
b. Din lista de canale:
După ce accesați aplicația Radio FM,
selectați Opțiuni\Listă de canale și
alegeți canalul dorit. Puteți efectua
următoarele operațiuni asupra
canalului selectat: Redare/
Apoi, căutați canalul selectând OK\ Modificare/Ștergere/Ștergere tot.
Opțiuni\Căutare automată și
Adăugarea unui canal nou:
salvare (când utilizați această funcție
pentru prima dată). Posturile vor fi Selectați Opțiuni\Listă de canale\
salvate automat în Lista de canale, <Empty>\Modificare, după ce
de unde puteți selecta unul. accesați aplicația Radio FM, și
modificați Numele canalului și
Frecvența, apoi selectați Salvare.
În final, pentru a închide radioul,
apăsați tasta Meniu în ecranul
principal radio FM.
Opțiuni disponibile:
Căutare automată și salvare
Alegerea canalului existent: Porniți căutarea automată, iar
a. Din ecranul principal al aplicației posturile vor fi salvate automat în
radio FM: „Lista de canale”.
39 40
9
Listă canale
Deschideți lista de posturi salvate. Aparat foto.........
Salvare
Salvați postul actual în „Lista de 9.1 Aparat foto
canale”. 9.1.1 Faceți o fotografie, salvați-o
Redare de fundal sau ștergeți-o
Configurați să se efectueze redarea Ecranul funcționează ca vizor.
canalului FM în fundal. Încadrați obiectul sau peisajul în
Căutare manuală vizor și apăsați pentru a face
Căutați canalul dorit fotografia; aceasta se va salva
Înregistrare automat. Dacă nu doriți să o salvați,
Înregistrare o puteți șterge direct.
Înregistrare în timpul redării
canalului FM. 9.1.2 Setări în modul de încadrare
Configurați ora la care doriți să Înainte de a face fotografia, puteți
înregistrați canalul FM. ajusta mai multe setări:
Înregistrări Mai multe opțiuni
Ascultați fișierele FM înregistrate. •Multe funcții de configurat.
Stocare Galerie
Configurați calea pentru salvarea
•Afișați fotografiile făcute.
fișierului de înregistrat.
Înregistrare video
Ajutor
Afișați instrucțiunile de utilizare. •Accesați modul de înregistrare a
videoclipurilor.
Setări
41 42
Configurați Calitatea, Intervalele, 9.2.2 Mod de înregistrare
Sunetul declanșatorului, Salvarea Odată ce ați ales setările, puteți
automată și Stocarea. începe înregistrarea video apăsând
Ajutor pe tasta .
•Afișați instrucțiunile de utilizare. Dacă primiți un apel în modul
de înregistrare, înregistrarea
9.1.3 Opțiuni disponibile după
video se va opri și se va salva
efectuarea fotografiei
automat.
După ce ați făcut o fotografie, puteți
să mergeți la „Galerie” ca să o 9.2.3 Mai multe operațiuni după
vizualizați, să o trimiteți prin înregistrarea videoclipului
Bluetooth sau MMS sau să o setați După ce ați înregistrat un videoclip,
ca imagine de fundal. puteți alege să-l trimiteți prin MMS,
Bluetooth sau puteți accesa
9.2 Video „Multimedia\Videoclipuri” pentru
a-l reda.
9.2.1 Mod de încadrare
În lista „Videoclipurile mele”, apăsați
Dacă accesați funcția „Video” din
„Opțiuni” pentru a configura setările,
„Aparat foto\Opțiuni\Înregistrare
a-l seta ca ecran de pornire/oprire
video", veți fi în modul de încadrare.
etc.
Utilizați ecranul mobilului ca și vizor

10 Alarmă...............
și apăsați pe „Opțiuni" pentru a
configura Mai multe opțiuni,
Vizualizare repertoar video,
Fotografiere, Setări, Ajutor. Telefonul dvs. mobil are un ceas cu
alarmă prevăzut cu funcție de
43 44
amânare. Puteți configura alarma Puteți configura ora alarmei.
selectând Alarmă\OK\Editare din Sunetul
meniul principal. Puteți alege un tip de sonerie ca
sunet pentru alarmă
Amânare
Alarma va fi repetată la intervale
regulate.
Repetare
Puteți selecta O dată (implicit)/
Zilnic/În zile de lucru, după
preferință.

11 Instrumente.....
Când accesați acest meniu, apăsați
OK pentru a selecta preferințele
•Puteți configura ora când accesați pentru funcțiile următoare: Internet,
ecranul Alarmă de mai sus. Selectați Calculator, Calendar, Alarmă vocală,
Modificare pentru a configura Ora pe glob, Note, Fișierele mele,
numele, ora, sunetul, intervalele de Instrumentar SIM, Bluetooth, Filtru
amânare, ora de repetare. de apeluri .
Nume
Puteți configura numele alarmei.
Ora
45 46
de operațiune și introduceți al doilea
număr, după care apăsați pe Egal
pentru a afișa rezultatul.
11.3 Calendar
După ce accesați acest meniu, va
apărea un calendar cu afișare lunară
în care puteți vedea data.
11.4 Alarmă vocală
Cu ajutorul acestui meniu, puteți
înregistra un fișier audio și îl puteți
seta ca alarmă.
11.5 Ora pe glob
11.1 Internet Primul ceas afișează ora în funcție
Această funcție vă permite să de locația în care ați configurat
navigați pe internet prin intermediul telefonul. Puteți adăuga alte orașe
telefonului mobil. pentru a afișa ora în funcție de
fusurile orare respective.
Notă: contactați operatorul de rețea
local pentru informații privind 11.6 Note
costurile și setările specifice. Puteți adăuga texte pe care doriți să
11.2 Calculator le înregistrați.

Introduceți un număr, selectați tipul


47 48
11.7 Fișierele mele o Listă neagră și o Listă albă.
Veți avea acces la toate fișierele Din ecranul Filtru de apeluri al
audio și video stocate în telefon sau telefonului sunt disponibile
cartela de memorie în Fișierele mele. următoarele opțiuni:
11.8 Instrumentar SIM Lista neagră
Serviciul STK este un set de Puteți adăuga persoane de contact
instrumente al cartelei SIM. Telefonul la lista neagră în principal în modurile
dvs. acceptă funcționarea acestui următoare:
serviciu. Elementele specifice depind
de cartela SIM și de rețea. Meniul de 1. Din Lista neagră > Opțiuni > Nou
Servicii va fi adăugat automat la
- Introduceți un nume sau un număr
meniul telefonului dacă este acceptat
sau apăsați pe OK pentru a selecta
de rețea și de cartela SIM. Consultați
pe rând câte o persoană de contact
operatorul rețelei locale privitor la
din lista persoanelor de contact din
costurile implicate și la modul anumit
Agendă
de configurare.
- Save
11.9 Bluetooth
2. Din Lista neagră > Opțiuni >
Puteți activa/dezactiva funcția
Importare persoană de contact
Bluetooth, puteți verifica lista de
dispozitive, modifica numele - Selectați și marcați persoanele de
telefonului etc. contact una câte una sau marcați
toate persoanele de contact deodată
11.10 Filtru de apel
prin Opțiuni > Marcați toate
Această funcție vă permite să creați
49 50
- Opțiuni > OK Aveți posibilitatea să selectați dintre
opțiunile de mai jos:
Lista albă
1. Setări pentru lista neagră
Puteți adăuga persoane de contact
la lista albă în principal în modurile Activare/Dezactivare funcții de apel
următoare: și de mesaje din lista neagră.
1. Din Lista albă > Opțiuni > Nou 2. Setări pentru lista albă
- Introduceți un nume și un număr Activare/Dezactivare funcții de apel
sau apăsați pe OK pentru a selecta și de mesaje din lista albă.
pe rând câte o persoană de contact
din lista persoanelor de contact din Notă: Activarea ambelor liste, albă și
Agendă neagră, va permite doar apelurile de
la numerele din lista albă. Dacă nu
- Salvare există numere în lista albă, telefonul
nu va permite accesul niciunui
2. Din Lista albă > Opțiuni > apelant.
Importare persoane de contact
- Selectați și marcați persoanele de
contact una câte una sau marcați
toate persoanele de contact deodată
12

Multimedia.......
prin Opțiuni > Marcați toate
- Opțiuni > OK Când accesați acest meniu, apăsați
pe OK pentru a vă selecta preferințele
Setări pentru funcțiile următoare: Muzică,
Galerie, Reportofon, Fișiere video.
51 52
Fișierul a cărui înregistrare ați
întrerupt-o va fi stocat automat ca
fișier audio.
12.4 Video
Utilizați această funcție pentru a
reda fișierele video. Apăsați pe tasta
Meniu pentru a reda/întrerupe
redarea video, dați volumul mai tare
sau mai încet acționând tasta în sus
sau respectiv în jos, treceți la fișierul
video anterior sau la cel următor
acționând tasta la stânga sau
respectiv la dreapta.

13 Setări.................
12.1 Muzică
Puteți reda piesele dorite din listă.
12.2 Galerie În meniul principal, selectați Setări\
Cu ajutorul acestei funcții, puteți OK și selectați funcția dorită pentru
afișa imagini. a vă personaliza telefonul.

12.3 Reportofon
Utilizați această funcție pentru a
înregistra fișiere audio. Telefonul
acceptă formatul AMR și WAV.
53 54
Pornire/oprire automată
Puteți seta ora pentru pornire/oprire
din această funcție.
Limba de afișare
Afișați limba pentru mesaje.
Opțiunea „Automat” selectează
limba în funcție de rețeaua de bază
(dacă este disponibilă).
Limbă
Selectați limba metodei de
introducere date
Afișaj
Această funcție vă permite să
selectați imaginea de fundal, efectele
13.1 Setări telefon de animație etc. ale telefonului.
Pentru a modifica Setările telefonului, 13.2 Profiluri
selectați Setări telefon și veți vedea
Ora și data, Pornire/oprire Cu acest meniu, puteți configura
automată, Limba de afișare, Limba, modul audio ca Mod normal,
Afișaj. Silențios, Vibrație, Mod avion.
Ora și data 13.3 Setări apeluri
Vă permite să reglați data și ora, Facturare
inclusiv în formatul cu 12/24 de ore Puteți vizualiza și reseta contorul
și al datei. GPRS.
55 56
Redirecționare apel Apelurile primite sunt blocate când
Redirecționare apeluri sunteți în străinătate.
Puteți activa, anula sau verifica •Apelare ISD
starea redirecționării apelurilor către Sunt blocate toate apelurile
mesageria vocală sau către un număr internaționale efectuate.
specificat. Sunt posibile următoarele •Formați numărul când sunteți în
configurații: roaming INTL
•Necondiționat: redirecționarea Apelurile efectuate sunt blocate
sistematică a tuturor apelurilor. când sunteți în străinătate.
Apare pictograma. •Anularea tuturor blocajelor
•Condiționat: dacă linia dvs. este Dezactivarea tuturor blocajelor
ocupată, dacă nu răspundeți sau apelurilor.
dacă sunteți în afara ariei de •Modificați parola
acoperire. Modificați parola originală de
Apel în așteptare blocare, necesară la activarea blocării
Activare/dezactivare a notificării apelurilor.
printr-un bip în cazul unui al doilea Ascundere cod de identificare
apel primit. Setare efectuată de rețea ori
Blocare apeluri ascundeți sau trimiteți numărul.
•Toate apelurile efectuate Altele
Sunt blocate toate apelurile •Memento ora și minutul apelului
efectuate. Puteți seta ora de primire a
•Toate apelurile primite mementoului.
Sunt blocate toate apelurile primite. •Reapelare automată
•Apelurile vocale în roaming Puteți activa sau dezactiva opțiunea
57 58
de a suna înapoi automat persoana 13.4.3 Roaming de date
apelată dacă nu s-a reușit apelul din
Serviciile de date GPRS pot fi folosite
prima.
în timpul utilizării serviciului roaming
•Vibrație la conectare
în străinătate.
Puteți activa sau dezactiva vibrația la
conectare. 13.4.4 Setările datelor de
•Înregistrare automată a apelurilor conectare
vocale
Setări active pentru modul GPRS.
Puteți activa sau dezactiva
înregistrarea vocală automată la 13.4.5 Selectare rețea
conectare.
Conectarea la rețea poate fi
13.4 Conectivitate comutată între „Manual” și
Puteți accesa această funcție pentru „Automat”.
a seta și selecta rețeaua și modul de
13.5 Securitate
căutare favorite etc.
Vă puteți proteja telefonul prin
13.4.1 Cont de rețea activarea și modificarea codului PIN
O serie de setări privind profilul și a parolei. Codul PIN inițial este
pentru contul de date și mesajele 1234. Funcția vă permite și să vă
multimedia. blocați telefonul prin activarea celui
de-al doilea cod PIN2 a Numărului
13.4.2 Serviciul GPRS cu apelare fixă.
Porniți/opriți serviciul GPRS Codul PIN al cartelei SIM
Codul de protecție a cartelei SIM
59 60
este solicitat de fiecare dată când astfel încât să poată forma numai
telefonul este pornit. anumite numere sau numere cu un
anumit prefix. Pentru a activa această
Schimbare cod PIN funcție, codul PIN2 este obligatoriu.
Schimbați codul PIN. 13.6 Asistență (SOS)
Modificați codul PIN2 Consultați secțiunea „Asistență
Un cod de protecție pentru anumite (SOS)”, pagina 25.
funcții ale cartelei SIM (facturare/
13.7 Reglementări și siguranță
cost/FDN, etc.) va fi necesar dacă
încercați să le accesați, în cazul în Afișați informațiile privind telefonul
care codul este activat. Selectați dvs., precum Modelul produsului,
pentru a-l actualiza cu unul nou Numele producătorului, IMEI,
(între 4 și 8 cifre). Referința CU etc.
Blocare telefon 13.8 Restabiliţi setările implicite
Aceasta este necesară de fiecare Restaurează setările telefonului la
dată când telefonul este pornit. valorile implicite. Datele utilizatorului
Modificați parola de blocare a nu vor fi șterse. Introduceți parola
telefonului implicită 0000 pentru a confirma
restaurarea și a reporni telefonul.
Schimbă parola telefonului; cea
inițială este 0000.
Număr cu apelare fixă
Permite ca telefonul să fie “blocat”
61 62
14 M
 od
introducere.......
Siguranţă şi utilizare....
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest capitol
înainte de a utiliza telefonul. Fabricantul nu-şi
asumă nicio răspundere pentru pagubele
care pot rezulta drept consecinţă a utilizării
Acest mod vă permite să introduceți necorespunzătoare sau contrare prezentelor
textul prin alegerea unui caracter instrucţiuni.
sau a unei secvențe de caractere • SIGURANŢA TRAFICULUI:
asociate unei taste. Apăsați tasta de Ca urmare a studiilor care arată că utilizarea
mai multe ori până când este unui telefon mobil în timpul conducerii unui
evidențiat caracterul dorit. Când vehicul constituie un risc real, chiar când se
utilizează un set pentru mâini-libere (sistem
eliberați tasta, caracterul evidențiat pentru autovehicul, căşti etc.), conducătorii
este introdus în text. sunt rugaţi să se abţină de la utilizarea
telefonului mobil când vehiculul nu este
parcat.
Când conduceţi, nu utilizaţi telefonul şi căştile
pentru a asculta muzică sau emisiuni radio.
Utilizarea căştilor radio poate fi periculoasă şi
interzisă în anumite zone.
Când este pornit, telefonul dvs. emite
unde electromagnetice care pot interfera
cu sistemele electronice ale vehiculului ca
sistemul anti-blocare la frânare ABS sau
airbag-uri. Pentru a vă asigura că nu este
nicio problemă:
- nu aşezaţi telefonul pe bord sau într-o zonă
de deschidere a airbag-ului,
- verificaţi la concesionarul auto sau la
constructorul autovehiculului dvs. dacă
bordul este ecranat corespunzător faţă de
energia RF a telefonului mobil.
63 64
• CONDIŢII DE UTILIZARE: se joace cu telefonul şi accesoriile fără a fi
Este bine să închideţi telefonul din când în supravegheaţi.
când pentru a-i optimiza performanţele. Când înlocuiţi capacul vă rugăm să ţineţi
Închideţi telefonul înainte de îmbarcarea seama de faptul că telefonul conţine
într-o aeronavă. substanţe care pot crea reacţii alergice.
Închideţi telefonul când vă aflaţi în Întotdeauna manipulaţi telefonul cu grijă şi
incinta instituţiilor medicale, cu excepţia păstraţi-l într-un loc curat şi ferit de praf.
zonelor special destinate. Ca şi alte tipuri Nu permiteţi expunerea telefonului la condiţii
de echipament utilizate în mod obişnuit, meteo sau de mediu adverse (umezeală,
telefoanele mobile pot interfera cu alte umiditate, ploaie, infiltraţii de lichid, praf,
dispozitive electrice şi electronice, sau aer de mare, etc). Domeniul de temperatură
echipamente care utilizează frecvenţe radio. recomandat de fabricant este de la 0°C până
Închideţi telefonul când vă aflaţi în apropierea la 40°C.
surselor de gaze sau lichide inflamabile. La peste 55°C lizibilitatea ecranului telefonului
Respectaţi cu stricteţe toate semnele poate fi afectată, dar această problemă este
şi instrucţiunile afişate în depozitele de temporară şi nu este gravă.
combustibil, benzinării sau uzine chimice, Numerele de apel de urgenţă pot să nu fie
sau în orice zone cu atmosferă potenţial accesibile în toate reţelele celulare. Niciodată
explozivă. nu trebuie să vă bazaţi pe telefonul dvs.
Când telefonul este pornit, trebuie ţinut la pentru apelurile de urgenţă.
cel puţin 15 cm de orice dispozitiv medical Nu deschideţi, demontaţi sau încercaţi să
precum stimulatoare cardiace, aparate reparaţi singur telefonul mobil.
auditive, pompe de insulină etc. În special Nu lăsaţi să cadă, nu aruncaţi şi nu îndoiţi
când utilizaţi telefonul, trebuie să-l ţineţi telefonul mobil.
la urechea din partea opusă dispozitivului Pentru a evita orice fel de accident, nu
respectiv, dacă aveţi vreunul. utilizaţi telefonul dacă ecranul din sticlă este
Pentru a preveni problemele de auz, preluaţi deteriorat, crăpat sau spart.
convorbirea înainte de a aduce telefonul la Nu îl vopsiţi.
ureche. De asemenea ţineţi telefonul departe Folosiţi numai baterii, încărcătoare şi
de ureche când îl utilizaţi în modul „mâini- accesorii care sunt recomandate de TCL
libere” deoarece volumul amplificat poate Communication Ltd şi filialele sale şi care sunt
cauza deteriorări ale auzului. compatibile cu modelul telefonului dvs. mobil.
Nu lăsaţi copiii să utilizeze telefonul şi/sau să
65 66
TCL Communication Ltd şi filialele sale nu îşi - Luaţi o pauză de minim 15 minute la fiecare
asumă nicio responsabilitate pentru pagubele oră.
cauzate de utilizarea altor încărcătoare sau - Jucaţi-vă într-o cameră în care toate luminile
baterii. sunt aprinse.
Nu uitaţi să faceţi copii de rezervă sau - Jucaţi la cea mai mare distanţă posibilă faţă
să păstraţi o înregistrare scrisă a tuturor de ecran.
informaţiilor importante stocate în telefonul - Dacă mâinile, încheieturile sau braţele vă
dvs. obosesc sau vă dor în timpul jocului, opriţi-
Unele persoane pot suferi atacuri epileptice vă şi odihniţi-vă câteva ore înainte de a vă
sau amnezii în urma expunerii la lumini juca din nou.
intermitente, sau de la jocurile video. - Dacă mâinile, încheieturile sau braţele
Aceste atacuri sau amnezii pot să apară continuă să vă doară în timpul jocului sau
chiar dacă o persoană nu a mai avut atacuri după, întrerupeţi jocul şi luaţi legătura cu
sau amnezii anterioare. Dacă aţi mai avut un medic.
atacuri sau amnezii, sau dacă aveţi asemenea Când jucaţi jocuri pe telefon, puteţi avea
antecedente în familie, vă rugăm să consultaţi ocazional probleme de disconfort al mâinilor,
doctorul înainte de a juca jocuri video pe braţelor, umerilor, gâtului sau altor părţi ale
telefon sau de activarea luminilor intermitente corpului. Urmaţi instrucţiunile pentru a evita
pe telefonul dvs. probleme ca tendinitele, sindromul tunelului
Părinţii trebuie să monitorizeze utilizarea de carpian, sau alte tulburări musculare sau
către copiii lor a jocurilor video sau a altor osoase.
caracteristici care includ lumini intermitente
PROTEJAŢI-VĂ AUZUL
de pe telefon. Toate persoanele trebuie să
întrerupă utilizarea şi să consulte un doctor Pentru a preveni problemele de
dacă apare oricare din simptomele următoare: deteriorare a auzului, nu ascultaţi
convulsii, zbateri ale ochilor sau muşchilor, la volum ridicat pentru perioade
pierderea cunoştinţei, mişcări involuntare sau lungi de timp. Daţi dovadă de
dezorientare. Pentru a limita probabilitatea atenţie când ţineţi dispozitivul
acestor simptome, vă rugăm să luaţi lângă ureche în timp ce difuzorul
următoarele măsuri de precauţie: funcţionează.
- Nu vă jucaţi şi nu utilizaţi lumini intermitente
dacă sunteţi obosit sau trebuie să dormiţi.

67 68
• INTIMITATE: - Nu ardeţi sau aruncaţi o baterie uzată
Vă rugăm să ţineţi seama că trebuie să în gunoiul menajer şi nu o păstraţi la
respectaţi legile şi regulamentele în vigoare temperaturi peste 60°C.
în jurisdicţia dvs. sau altele în care urmează Bateriile trebuie eliminate în conformitate
să folosiţi telefonul mobil, referitor la cu legislaţia de mediu locală. Folosiţi bateria
fotografierea şi înregistrarea sunetului cu numai în scopul pentru care a fost proiectată.
telefonul mobil. În conformitate cu aceste legi Nu folosiţi niciodată baterii uzate sau
şi regulamente, poate fi strict interzis să faceţi care nu sunt recomandate de către TCL
Communication Ltd şi/sau filialele sale.
fotografii şi/sau să înregistraţi vocile altor
Acest simbol de pe telefonul dvs.,
persoane sau oricare din atributele personale
bateria şi accesoriile semnifică
ale acestora, şi să le multiplicaţi şi distribuiţi,
faptul că aceste produse trebuie
întrucât acestea pot fi considerate atentate
depuse la punctele de colectare la
la intimitate. Este numai responsabilitatea
sfârşitul duratei lor de viaţă:
utilizatorului să se asigure dacă trebuie - Centrele municipale de colectare a deşeurilor
obţinută o autorizaţie prealabilă, dacă este cu containere speciale pentru aceste tipuri
necesar, pentru a înregistra conversaţii private de echipament
sau confidenţiale sau de a face fotografii - Containere de colectare la punctele de
altei persoane; fabricantul, distribuitorul vânzare.
sau vânzătorul telefonului mobil (inclusiv Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăştierea
operatorul) nu îşi asumă nicio responsabilitate substanţelor în mediul înconjurător, astfel
legată de utilizarea necorespunzătoare a încât componentele lor să poată fi reutilizate.
telefonului mobil. În ţările Uniunii Europene:
Aceste puncte de colectare sunt accesibile în
• BATERIA:
mod gratuit.
Pentru respecta regulament privind
Toate produsele cu acest semn trebuie aduse
transportul aerian, bateria produsului dvs. nu
la aceste puncte de colectare.
este încărcată. Încărcați-o mai întâi.
În afara jurisdicţiei Uniunii Europene:
Luaţi următoarele precauţii pentru utilizarea Articolele de echipament cu acest simbol nu
bateriei: trebuie aruncate în containere obişnuite dacă
- Nu încercaţi să deschideţi bateria (din cauza în regiunea dvs. există instalaţii de colectare şi
riscului de gaze toxice sau arsuri). reciclare potrivite; trebuie duse la punctele de
- Nu înţepaţi, dezasamblaţi sau scurtcircuitaţi colectare pentru a fi reciclate.
bateria, ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ
69 70
BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP ale frecvenţelor radio) recomandate de
INCORECT. ELIMINAŢI BATERIILE UZATE directivele internaţionale. Directivele au
ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE. fost dezvoltate de o organizaţie ştiinţifică
independentă (ICNIRP) şi includ o marjă de
• ÎNCĂRCĂTOARELE
Încărcătoarele alimentate de la reţea vor siguranţă substanţială concepută să asigure
funcţiona în domeniul de temperatură între: siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de
0°C şi 40°C. vârstă şi stare de sănătate.
Încărcătoarele destinate telefonului dvs. Directivele privind expunerea la undele radio
mobil corespund standardului pentru utilizează o unitate de măsură cunoscută
utilizarea echipamentelor de tehnologia drept rata de absorbţie specifică sau SAR.
informaţiei şi de birotică. De asemenea, Limita SAR pentru dispozitive mobile este de
acestea sunt în conformitate cu Directiva 2 W/kg.
2009/125/EC privind proiectarea ecologică. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând
Datorită specificaţiilor electrice aplicabile, un poziţii de operare standard, dispozitivul
încărcător achiziţionat într-o jurisdicţie poate emiţând la cel mai înalt nivel certificat de
să nu funcţioneze în altă jurisdicţie. Acestea putere pe toate benzile de frecvenţă testate.
trebuie utilizate numai în acest scop. Cele mai ridicate valori ale SAR admise prin
• UNDELE RADIO: directivele ICNIRP pentru acest model de
Dovada conformităţii cu standardele dispozitiv sunt:
internaţionale (ICNIRP) sau cu Directiva
Nivelul SAR maxim pentru acest model şi
Europeană 2014/53/EU (RED) este necesară
condiţiile în care a fost înregistrat.
pentru toate modelele de telefoane mobile
înainte ca acestea să fie scoase pe piaţă. SAR la nivelul
GSM 900 0.84 W/kg
Protecţia sănătăţii şi siguranţa pentru utilizator capului
şi alte persoane este o cerinţă esenţială a SAR la nivelul
acestor standarde sau a acestei directive. GSM 1800 1.63 W/kg
corpului
ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DIRECTIVELE
INTERNAŢIONALE PRIVIND EXPUNEREA În timpul utilizării, valorile reale ale SAR
LA UNDELE RADIO. pentru acest dispozitiv sunt în general cu mult
Dispozitivul dvs. mobil este un emiţător inferioare valorilor enunţate mai sus. Acest
şi receptor radio. El este conceput să lucru se datorează faptului că puterea de
nu depăşească limitele de expunere la funcţionare a dispozitivului dvs. mobil scade
undele radio (câmpuri electromagnetice automat când pentru un anumit apel nu este

71 72
necesară puterea completă, din motive de Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-
eficienţă a sistemului şi pentru a minimiza ul web www.alcatelmobile.com.
interferenţa în reţea. Cu cât puterea de ieşire Informaţii suplimentare despre câmpurile
a dispozitivului este mai mică, cu atât mai electromagnetice şi sănătatea publică sunt
mică va fi valoarea SAR. disponibile la adresa: http://www.who.int/
Au fost efectuate teste privind valoarea SAR peh-emf.
de la nivelul corpului la o distanţă de separare Telefonul dvs. este echipat cu o antenă
de 5 mm. Pentru a respecta directivele privind încorporată. Pentru funcţionare optimă,
expunerea la frecvenţele radio în timpul trebuie să evitaţi atingerea sau degradarea sa.
funcţionării la nivelul corpului, dispozitivul Cum dispozitivele mobile oferă o gamă de
trebuie poziţionat la minim această distanţă funcţii, acestea pot fi utilizate în alte poziţii
faţă de corp. decât la ureche. În aceste circumstanţe
În cazul în care nu utilizaţi un accesoriu dispozitivul va fi compatibil cu directivele
aprobat, asiguraţi-vă că produsul pe care îl când este utilizat cu căşti sau cablu de date
utilizaţi nu conţine metale şi poziţionează USB. Dacă utilizaţi alte accesorii, asiguraţi-vă
telefonul la distanţa indicată faţă de corpul că produsul utilizat nu conţine metale şi că
dvs. poziţionează telefonul la cel puţin 5 mm faţă
Organizaţii precum Organizaţia Mondială de corp.
a Sănătăţii şi Agenţia Americană pentru Vă atragem atenția că, prin utilizarea
Alimente şi Medicamente au afirmat că, în dispozitivului, unele date personale ar
cazul în care oamenii sunt îngrijoraţi şi doresc putea fi partajate cu dispozitivul principal.
să-şi reducă gradul de expunere, pot să Dvs. aveți responsabilitatea de a vă proteja
utilizeze un dispozitiv de tip mâini-libere, datele personale, de a nu le partaja cu
pentru a ţine telefonul departe de cap şi de dispozitive neautorizate sau cu dispozitive
corp în timpul convorbirilor sau să reducă terță parte conectate la dispozitivul dvs. În
timpul petrecut la telefon. cazul produselor cu funcții Wi-Fi, conectați-
vă doar la rețele Wi-Fi de încredere. De
asemenea, când utilizați produsul ca hotspot
(dacă acest lucru este posibil), utilizați funcțiile
de securizare a rețelei. Aceste măsuri de
precauție vor contribui la prevenirea accesării
neautorizate a dispozitivului dvs. Produsul
dvs. poate stoca informații personale în
73 74
diverse locuri, inclusiv cartela SIM, o cartelă sau profilul dvs. de utilizator ori contactându-
de memorie și memoria încorporată. Nu ne direct. În cazul în care doriți să modificăm
uitați să ștergeți toate informațiile personale sau să ștergem datele dvs. personale, este
înainte de a recicla, returna sau oferi altcuiva posibil să vă solicităm să faceți dovada
dispozitivul. Selectați aplicațiile și actualizările identității dvs. înainte de a putea procesa
cu atenție și instalați-le doar din surse de solicitarea.
încredere. Anumite aplicații pot afecta
performanța produsului dvs. și/sau pot avea • LICENȚE
acces la informații private, cum ar fi detaliile
privind contul, datele despre apeluri, detaliile Logoul microSD este o marcă
privind poziția și resursele de rețea. comercială.
Rețineți că toate datele partajate cu  uvântul și logourile Bluetooth
C
TCL Communication Ltd sunt stocate sunt deținute de Bluetooth
în conformitate cu legislația aplicabilă SIG, Inc. și orice utilizare
referitoare la protecția datelor. În acest sens, a acestor mărci de către TCL
TCL Communication Ltd implementează și Communication Ltd și filialele
aplică măsuri adecvate de natură tehnică și sale se face pe baza unei licențe.
organizațională pentru a proteja toate datele Alte mărci comerciale și denumiri
personale, de exemplu împotriva procesării înregistrate aparțin firmelor
neautorizate sau ilegale și a pierderii, respective.
distrugerii sau deteriorării unor astfel de date Număr de identificare declarație Bluetooth
personale. Prin urmare, măsurile vor asigura pentru Alcatel 2019G: D023491
un nivel de securitate adecvat ținând cont de
(i) posibilitățile tehnice disponibile,
(ii) costurile legate de implementarea Informaţii generale......
măsurilor,
(iii) r iscurile implicate de procesarea datelor • Adresa Internet: www.alcatelmobile.com
personale și • Număr de asistență telefonică: vedeți
(iv) sensibilitatea datelor personale procesate. broșura „Servicii mobile TCT” sau vizitați
pagina noastră de Internet.
Puteți accesa, consulta și modifica informațiile
personale în orice moment accesând contul • Producător: TCL Communication Ltd.

75 76
• Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park telefonului, în funcție de ediția software-ului
East Avenue, Hong Kong Science Park, de pe telefonul dvs. sau servicii specifice
Shatin, NT, Hong Kong. operatorului.
În pagina noastră de Internet, veţi găsi TCL Communication nu poate fi tras la
secţiunea FAQ (întrebări frecvente). Ne puteţi răspundere din punct de vedere legal pentru
contacta de asemenea prin e-mail pentru astfel de diferențe, dacă acestea există, nici
orice eventuale întrebări. pentru potențialele consecințe. În acest caz,
Acest echipament radio funcționează cu responsabilitatea va fi exclusiv a operatorului.
următoarele benzi și valori de putere maximă
de frecvență radio: Garanţie.........................
GSM 850/900: 33.5dBm
GSM 1800/1900: 30.8 dBm Telefonul dvs. este garantat pentru orice
defect care poate apărea în condiţii normale
Bluetooth: 8.3 dB
de utilizare pe durata perioadei de garanţie de
Astfel, TCL Communication Ltd. declară că douăsprezece (12) luni (1) de la data achiziţiei,
echipamentul radio Alcatel 2019G este în menţionată pe factura originală.
conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Bateriile (2) şi accesoriile vândute cu telefonul
Textul integral al declarației de conformitate dvs. sunt de asemenea garantate împotriva
UE este disponibil la următoarea adresă de
internet: http://www.alcatelmobile.com/EU_ (1)
Perioada de garanţie poate varia în
doc. funcţie de ţară.
Prezentarea accesoriilor și a componentelor,
(2)
Durata de viață a unei baterii
inclusiv software, care fac posibilă reîncărcabile pentru telefonul mobil,
funcționarea echipamentului radio în modul exprimată în durata de conversaţie,
în care a fost prevăzut, poate fi găsită în textul durata de aşteptare şi durata de
integral al declarației de conformitate UE la viaţă totală, depinde de condiţiile de
următoarea adresă de internet: http://www. utilizare şi configuraţia reţelei. Deoarece
alcatelmobile.com/EU_doc. bateriile sunt considerate consumabile,
specificațiile menționează că trebuie
Declinarea responsabilităţii să obțineți performanța optimă pentru
Pot fi unele diferențe între descrierea din telefonul dvs. în primele șase luni
manualul de utilizare și funcționarea după achiziționarea acestuia și încă
aproximativ 200 de reîncărcări.
77 78
oricărui defect care poate să apară în timpul programului software sau a componentelor
primelor şase (6) luni de la data achiziţiei, hardware de către persoane neautorizate
menţionată pe factura originală. de TCL Communication Ltd,
În cazul oricărui defect al telefonului care 5) Condiţii climatice adverse, fulger, incendiu,
împiedică utilizarea normală a acestuia, umiditate, infiltrarea de lichide sau
trebuie să informaţi imediat vânzătorul şi alimente, produse chimice, descărcarea de
să prezentaţi telefonul împreună cu dovada fişiere, lovire, tensiune înaltă, coroziune,
achiziţionării. oxidare etc.
Dacă defectul este confirmat, telefonul sau Telefonul dvs. nu va fi reparat în caz că
componenta telefonului vor fi înlocuite sau etichetele sau numerele de serie (IMEI) au
reparate, după caz. Telefonul reparat sau
fost înlăturate sau distruse.
accesoriile sunt obiectul unei garanţii de o
(1) lună pentru acelaşi defect. Reparaţia sau Nu există garanţie excepţională, fie scrisă,
înlocuirea pot fi făcute folosind componente verbală sau tacită, alta decât această garanţie
recondiţionate care oferă funcţionalitate limitată tipărită sau garanţia obligatorie
echivalentă. prevăzută de legislaţia naţională sau locală.
Această garanţie acoperă costul pieselor şi al TCL Communication sau oricare din filialele
lucrării dar nu include şi alte costuri. sale nu va fi făcută responsabilă pentru daune
Această garanţie nu se aplică la defecte indirecte, incidentale sau de consecinţă de
ale telefonului şi/sau accesoriilor datorate orice natură, incluzând dar fără a se limita la
următoarelor (fără vreo limitare):
pierderi sau daune comerciale sau financiare,
1) Nerespectarea instrucţiunilor de utilizare pierderi de date sau imagini în limita maximă
sau instalare, sau a standardelor tehnice şi în care declinarea răspunderii pentru aceste
de siguranţă aplicabile în zona geografică daune este permisă de lege.
în care este utilizat telefonul,
Unele ţări/state nu permit excluderea sau
2) Conectarea la orice echipament care nu limitarea deteriorărilor indirecte, incidentale
este furnizat sau nu este recomandat de sau rezultate, sau limitarea duratei garanţiei
către TCL Communication Ltd,
tacite, astfel că limitările sau excluderile de
3) Modificarea sau reparaţiile efectuate mai sus pot să nu se aplice pentru dvs.
de persoane neautorizate de către TCL
Communication Ltd sau filialele sau
distribuitorii acestora,
4) Modificarea, ajustarea sau transformarea
79 80
Depanarea..................... • Dacă tot nu funcționează, folosiți funcția
Formatare a datelor utilizatorului (1) pentru a
reseta telefonul.
Înainte de a contacta departamentul
Telefonul meu mobil se oprește singur
post-vânzare, vă recomandăm să urmați
instrucțiunile de mai jos: • Verificați dacă telefonul dvs. este blocat
când nu este folosit și asigurați-vă că nu
• Vă recomandăm să încărcați complet ( ) închideți din greșeală telefonul când îl
bateria pentru funcționare optimă. blocați prin apăsarea lungă a tastei de
• Evitați stocarea unui volum mare de date în terminare a apelului.
telefon deoarece acest lucru ar putea afecta • Verificați nivelul de încărcare a bateriei
performanțele telefonului dvs. • Dacă tot nu funcționează, folosiți funcția
• Utilizați funcția de formatare a datelor Formatare a datelor utilizatorului (1) pentru a
utilizatorului pentru a formata telefonul. reseta telefonul.
Toate datele utilizatorului din telefon Telefonul meu nu se încarcă în mod
(contacte, fotografii, mesaje și fișiere, corespunzător
aplicații descărcate, cum ar fi jocurile MRE)
vor fi pierdute. Vă recomandăm insistent să • Asigurați-vă că bateria nu este complet
efectuați o copie de siguranță a datelor și descărcată. Dacă bateria este descărcată
profilului telefonului cu ajutorul suitei PC complet, ar putea dura aproximativ 20 de
înainte de formatare și actualizare. minute până când pe ecran apare indicatorul
de încărcare a bateriei.
și efectuați următoarele verificări:
• Asigurați-vă că încărcarea se realizează în
Telefonul meu este blocat sau nu poate condiții normale (între 0°C și +40°C)
porni
• Când sunteți în străinătate, verificați dacă
• Verificați nivelul de încărcare a bateriei și tensiunea electrică este compatibilă
încărcați-o cel puțin 20 de minute
Telefonul meu nu se poate conecta la o
• Dacă tot nu funcționează, folosiți funcția rețea, sau se afișează „Lipsă serviciu”
Formatare a datelor utilizatorului pentru a
reseta telefonul. • Încercați conectarea în alt loc
Telefonul meu mobil nu răspunde timp de • Verificați acoperirea rețelei cu operatorul
câteva minute dvs.
• Reporniți telefonul, apăsând lung tasta . • Verificați cu operatorul dvs. dacă este
valabilă cartela SIM
81 82
• Încercați selectarea manuală a rețelei(lor) • Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este
disponibile conectat la o rețea, și că rețeaua nu este
• Încercați conectarea într-un moment ulterior supraîncărcată sau indisponibilă
dacă rețeaua este supraîncărcată • Verificați starea abonamentului dvs. la
Telefonul meu nu se poate conecta la operatorul de rețea (credit, valabilitate
internet cartelă SIM, etc.)
• Verificați dacă numărul IMEI (apăsați *#06#) • Asigurați-vă că nu ați blocat apelurile
este același cu cel tipărit pe certificatul de efectuate
garanție sau pe cutie • Asigurați-vă că telefonul nu este în mod
• Verificați dacă este disponibil serviciul de avion
acces la internet al cartele dvs. SIM Apelurile primite nu pot fi preluate.
• Verificați setările de conectare la Internet • Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este
ale telefonului pornit și conectat la o rețea (verificați
• Verificați dacă sunteți într-un loc cu dacă rețeaua nu este supraîncărcată sau
acoperire de Internet indisponibilă)
• Încercați să vă conectați mai târziu sau dintr- • Verificați starea abonamentului dvs. la
un alt loc operatorul de rețea (credit, valabilitate
cartelă SIM, etc.)
Cartelă SIM nevalidă
• Asigurați-vă că nu ați redirecționat apelurile
• Asigurați-vă că s-a introdus corect cartela primite
SIM
• Asigurați-vă că nu ați blocat anumite apeluri
• Asigurați-vă că cipul de pe cartela SIM nu
este deteriorat sau zgâriat • Asigurați-vă că telefonul nu este în mod
avion
• Asigurați-vă că serviciul cartelei dvs. SIM
este disponibil Numele sau numărul apelantului nu apare
când este recepționat un apel
Nu pot fi efectuate apeluri
• Verificați dacă ați subscris la acest serviciu
• Asigurați-vă că ați format un număr valid și cu operatorul dvs.
apăsați tasta de trimitere
• Apelantul și-a ascuns numele sau numărul
• Pentru apeluri internaționale, verificați
codurile de țară și de zonă Nu îmi pot găsi contactele
• Verificați dacă nu este deteriorată cartela
SIM
83 84
• Asigurați-vă că a fost introdusă corect Nu-mi pot accesa mesageria vocală
cartela SIM • Verificați dacă numărul de mesagerie vocală
• Importați în telefon toate contactele stocate al operatorului este introdus corect în
în cartela SIM „Mesaje\Mesagerie vocală”
Calitatea sunetului apelurilor este slabă • Încercați mai târziu dacă rețeaua este
• Puteți ajusta volumul în timpul unui apel ocupată
prin apăsarea tastei de navigare Nu pot trimite și primi MMS
• Verificați puterea semnalului • Verificați memoria disponibilă în telefonul
• Asigurați-vă că receptorul, conectorul sau dvs., deoarece ar putea fi plină
microfonul telefonului sunt curate • Contactați operatorul dvs. de rețea pentru
Nu pot utiliza funcțiile descrise în manual a verifica disponibilitatea serviciului și
verificați parametrii MMS
• Verificați cu operatorul dvs. pentru a vă
asigura că abonamentul dvs. include aceste • Verificați numărul centrului de servere sau
servicii profilul dvs. MMS cu operatorul dvs.
• Asigurați-vă că această funcție nu necesită • Este posibil ca centrul de servere să fie
un accesoriu alcatel. suprasolicitat; încercați mai târziu
Când selectez un număr din agendă, numărul Pe ecranul de așteptare, apare pictograma
nu poate fi apelat care pâlpâie
• Verificați dacă ați înregistrat corect numărul • Ați salvat prea multe mesaje scurte pe
în agendă cartela SIM. Ștergeți unele din ele sau
arhivați-le în memoria telefonului.
• Verificați dacă ați adăugat prefixul de țară
când apelați o persoană dintr-o altă țară Codul PIN al cartelei SIM este blocat
Nu pot adăuga un contact în agenda mea • Contactați operatorul dvs. de rețea pentru
a obține codul PUK (codul personal de
• Asigurați-vă că agenda de pe cartela SIM nu deblocare - Personal Unblocking Key).
este plină. Ștergeți fișiere sau salvați fișierele
în agenda de pe telefon. Nu pot să conectez telefonul la calculator
Apelanții nu pot lăsa mesaje în mesageria • Întâi instalați suita PC de la alcatel.
mea vocală • Verificați dacă cerințele pentru instalarea
• Contactați operatorul de rețea pentru a suitei PC de la alcatel sunt îndeplinite de
verifica disponibilitatea serviciului computerul dvs.

85 86
• Verificați dacă utilizați cablul corect din
cutie.
Nu pot descărca fișiere noi
• Verificați dacă există suficient spațiu în
memoria telefonului pentru descărcare
• Selectați cartela microSD ca loc de stocare a
fișierelor descărcate
• Verificați situația abonamentului cu
operatorul dvs.
Telefonul nu poate fi detectat de ceilalți prin
Bluetooth
• Asigurați-vă că funcția Bluetooth este
pornită și că telefonul dvs. mobil este vizibil
pentru alți utilizatori
• Verificați dacă cele două telefoane sunt în
raza de detecție Bluetooth
Cum să faceți bateria să dureze mai mult
• Asigurați-vă că ați respectat timpul de
încărcare completă (minim 3 ore)
• După o încărcare parțială, indicatorul de
nivel al bateriei poate să nu fie exact.
Așteptați cel puțin 20 de minute după
deconectarea încărcătorului pentru a obține
indicația exactă
• Activați lumina de fundal la cerere
• Dezactivați funcția Bluetooth când nu o
utilizați.

87