Sunteți pe pagina 1din 12

Instrucțiuni de instalare și utilizare

Automatizare cu telecomandă
EasyControl CT 200
6720822325 (2017/10) ro
Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă

Cuprins 1 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de


siguranţă
1 Explicarea simbolurilor şi instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . . 2
1.1 Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1 Explicarea simbolurilor
1.2 Instrucțiuni de siguranță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Indicații de avertizare

2 Protecţia mediului/Reciclare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Mesajele de avertizare sunt marcate printr-un triunghi


de avertizare pe fundal gri şi se află într-un chenar.
3 Informații despre produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.1 Pachet de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.2 Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dacă există pericol de electrocutare, semnul de
3.3 Clauze referitoare la garanție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 exclamare din triunghi va fi înlocuit de simbolul fulger.
3.4 Memorarea datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.5 Conexiune de date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.6 Senzor de proximitate și ecran tactil . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de avertizare sunt
caracteristice pentru tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea
4 Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 dacă nu se iau măsurile pentru evitarea pericolului.
4.1 Înainte de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 • ATENȚIE înseamnă că pot rezulta daune materiale.
4.2 Determinarea poziției de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 • PRECAUȚIE înseamnă că pot rezulta vătămări corporale ușoare până
4.3 Montarea soclului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 la vătămări corporale grave.
4.4 Racordarea la generatorul termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 • AVERTIZARE înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave.
4.5 (De)montarea automatizării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 • PERICOL înseamnă că pot rezulta daune personale care pun în
pericol viața.
5 Punerea în funcțiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.1 Inițializarea EasyControl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Informații importante
5.2 Actualizarea software-ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Informațiile importante care nu presupun un pericol
5.3 Utilizarea ecranului tactil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pentru persoane sau bunuri sunt marcate cu simbolul
5.4 Conectarea la rețeaua Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 alăturat. Acestea sunt încadrate de linii deasupra textului
5.5 Introducerea parolei rețelei Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 și sub text.
5.6 Aplicația EasyControl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.7 Ventil electronic termostatat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Alte simboluri
Simbol Semnificație
6 Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6.1 Ecran de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ▶ Etapă de operație
6.2 Pagini registru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  Trimitere la alte texte din document sau la alte
6.3 Simboluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 documente
6.4 Setarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • Enumerare/listă de intrări
6.5 Regim manual sau program temporizat . . . . . . . . . . . . . . 7 – Enumerare/listă de intrări (al 2-lea nivel)
6.6 Absență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tab. 1
6.7 Prepararea apei calde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Instrucțiuni de siguranță
7 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Acest termostat este destinat reglării unui generator
termic din locuința dumneavoastră.
8 Întreținere și defecțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8.1 Rețea Wi-Fi nouă sau parolă de rețea nouă . . . . . . . . . . . 8 • Dezasamblarea termostatului nu este permisă în
8.2 Întrerupere a curentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 nicio situație.
8.3 Resetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • Evitați temperaturile ridicate, umiditatea și praful
8.4 Defecțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
din mediul ambiant.
9 Clasa ErP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 • Pentru evitarea scurtcircuitării sau a deteriorării
automatizării: nu utilizați lichide sau substanțe de
10 List of used Open Source Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 curățat pentru curățarea acesteia.
• Înainte de instalare, decuplați tensiunea de
11 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
11.1 Apache License 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 alimentare a generatorului termic.
11.2 BSD (Three Clause License) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11.3 MIT License . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Protecţia mediului/Reciclare
11.4 Texas Instruments-Software License Agreement . . . . 11
Protecţia mediului reprezintă pentru Grupul Bosch o prioritate.
12 Termeni de specialitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Calitatea produselor, eficienţa şi protecţia mediului: toate acestea sunt
pentru noi obiective la fel de importante. Sunt respectate cu stricteţe
legile şi prevederile referitoare la protecţia mediului. Folosim pentru
protecţia mediului cele mai bune tehnici şi materiale, luând totodată în
considerare şi punctele de vedere economice.

2 EasyControl – 6720822325 (2017/10)


Informații despre produs

Ambalajul 3.5 Conexiune de date


În ceea ce priveşte ambalajul participăm la sistemele de reciclare • EasyControl suportă conexiuni Wi-Fi deschise și conexiuni Wi-Fi
specifice ţării, fapt ce asigură o reciclare optimă. criptate cu protocoale WEP 128, WPA și WPA2. Se preferă utilizarea
Toate materialele de ambalare folosite sunt ecologice şi reciclabile. WPA2, acesta fiind cel mai sigur protocol.
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice • Rețelele „ascunse“ nu sunt suportate.
Echipamentele electrice sau electronice scoase din uz • EasyControl preia setarea de timp a serverului Bosch. În cazul în care
trebuie colectate separat şi depuse la un centru de nu este disponibilă nicio conexiune la server, EasyControl poate fi
colectare ecologic (Directiva europeană privind deşeurile pus în funcțiune numai în regim manual.
de echipamente electrice şi electronice). • Toate costurile pentru stabilirea unei conexiuni la internet și costurile
aferente unui dispozitiv inteligent vor fi suportate de către utilizator.
Pentru eliminarea deşeurilor de echipamentelor electrice
• Tipul generatorului termic conectat determină funcțiile care pot fi
sau electronice utilizaţi sistemele de returnare şi de
utilizate. Consultați site-ul EasyControl, pentru o prezentare
colectare specifice ţării.
generală a funcțiilor disponibile pentru fiecare tip de generator
termic.1)
3 Informații despre produs 3.6 Senzor de proximitate și ecran tactil
3.1 Pachet de livrare

2
ide
ll gu

Eas
yC ontr
ol
Qu
ick
ins
ta
2
)
7/06
xx (201
xxxx
6720

4 2x 3
1

6720818478-1.1TD
6720818478-6.1TD
Fig. 1 Pachet de livrare
Fig. 2 Senzor de proximitate și ecran tactil
[1] EasyControl CT 200
[2] Instrucțiuni de instalare succinte [1] Senzor de proximitate
[3] Șurub cu diblu 2 × [2] Ecran tactil
[4] Soclu Senzorul de proximitate [1] detectează prezența persoanelor. În acest
sens, ecranul tactil [2] se aprinde. În cazul în care procesul de detectare
3.2 Accesorii durează mai mult de 5 minute sau dacă după un anumit timp nu se mai
Următoarele accesorii sunt disponibile: detectează niciun obiect, ecranul tactil se oprește automat. Ulterior,
• Ventil electronic termostatat ecranul tactil poate fi reactivat numai prin atingere.
• Adaptor EasyControl ▶ Dacă este necesar, curățați ecranul tactil cu o cârpă curată, uscată.
• Aplicația EasyControl (gratuită)

3.3 Clauze referitoare la garanție 4 Montare


Pentru EasyControl se acordă o garanție a producătorului de 2 ani.
4.1 Înainte de instalare
3.4 Memorarea datelor ▶ Înainte de instalare, verificați dacă EasyControl este compatibil cu
Toate datele sunt salvate în EasyControl; datele de consum nu sunt generatorul termic.
salvate pe un server extern sau pe internet. Astfel, este asigurată
Pe site-ul EasyControl puteți consulta o listă a combinațiilor posibile, cu
confidențialitatea datelor dumneavoastră. În cazul în care EasyControl
sau fără utilizarea EasyControl.1)
este îndepărtat, datele aferente zilei respective nu sunt memorate.
Cerințe minime pentru montare:
Numeroase servicii pot obliga utilizatorul instalației să comunice date
• un cablu cu 2 conectori la un generator termic, adecvat pentru
din EasyControl. În acest sens, este necesară exprimarea acordului din
utilizarea cu EasyControl.
partea utilizatorului instalației. Aceste servicii pot fi activate în cadrul
aplicației EasyControl. În acest sens, este necesară exprimarea • acces funcțional la internet în bandă largă prin Wi-Fi 802.11 b/g/n
acordului din partea utilizatorului instalației. Acest acord poate fi revocat (2,4 GHz) la utilizarea aplicației.
în orice moment în aplicația EasyControl.
Pentru informații suplimentare privind protecția datelor, consultați
secțiunea Protecția datelor de pe site-ul EasyControl.1)
1) Adresa web este menționată pe versoul acestui document.

EasyControl – 6720822325 (2017/10) 3


Montare

4.2 Determinarea poziției de montare ▶ Racordați cablul de conexiune (conexiunea BUS a generatorului
termic) la bornele de legătură ale soclului. Firele pot fi racordate în
Camera de referință este o încăpere (de exemplu, orice ordine.
sufrageria) în care este măsurată temperatura,
reprezentativă pentru întreaga locuință și în care
utilizatorul își petrece cea mai mare parte din timp.

În cazul utilizării unei automatizări controlate în funcție


de temperatura exterioară, nu este necesară montarea EMS
automatizării în camera de referință.

▶ Montați automatizarea pe un perete interior al camerei de referință.


Asigurați o distanță suficientă în jurul automatizării.
l 100 m EMS BUS
(15 VDC)

6720818478-4.1TD

Fig. 5 Racordarea soclului

4.4 Racordarea la generatorul termic


Instrucțiunile de instalare ale generatorului termic includ
informații suplimentare referitoare la conexiunea
≥ 0,75 m

≥ 0,6 m ≥1 m
1,2 - 1,9 m

EasyControl.

6720818478-2.1TD
trol
Fig. 3 Loc de instalare automatizare, distanță EasyCdoanpter iRT
A rm
OpenThe
On-O ff

l 3m
l 100 m
≥ 0,4 m

6720818478-55.1TD
m

Fig. 6 Conectarea adaptorului EasyControl


≥1

Există diverse posibilități de conectare la un generator termic:


≥ 0,6 m • Înlocuirea unei automatizări existente seria 100 până la 400 pe
6720818478-3.1TD același soclu. EasyControl este pregătit pentru funcționare.
Fig. 4 Locul de instalare automatizare, temperatură • Bosch1) Generatoarele termice cu racord pentru automatizare de
culoare portocalie, vizibil în partea inferioară: conectați EasyControl
4.3 Montarea soclului la borna de legătură a racordului portocaliu aferent automatizării.
• Generator termic Bosch1) fără racord vizibil pentru automatizare.
În cazul înlocuirii unei automatizări seria 100 până la 400 Generatorul termic trebuie deschis de către un instalator autorizat.
cu EasyControl, soclul disponibil poate fi utilizat în • Generatoarele termice care utilizează iRT, OpenTherm sau On-Off
continuare ( capitolul 4.5). pot fi conectate numai prin intermediul unui adaptor EasyControl
(accesoriu) ( adresa web este menționată pe versoul acestui
Acest soclu poate fi fixat direct la nivelul peretelui, de exemplu, în locul document; selectați „EasyControl este adecvat pentru mine?“) sau
automatizării precedente. consultați un instalator autorizat.
▶ Scoateți alimentatorul generatorului termic din priză.

La montarea la o priză sub tencuială, asigurați-vă că


măsurarea temperaturii ambiante nu poate fi influențată
de către eventuali curenți de aer. Dacă este necesar,
umpleți priza de sub tencuială cu material izolant.

1) sau o marcă a Grupului Bosch (Nefit, Junkers, Worcester, ELM LeBlanc).

4 EasyControl – 6720822325 (2017/10)


Punerea în funcțiune

4.5 (De)montarea automatizării 5.2 Actualizarea software-ului


Versiunea de software a acestui document este 01.xx.xx. Versiunea de
software instalată este indicată în ecranul de pornire [4]. Actualizările
software-ului se efectuează în mod automat. Este posibil ca la livrare,
EasyControl să nu dispună încă de versiunea actuală a software-ului, iar
1. în cadrul aplicației, este posibil să nu fie suportate încă toate funcțiile.
1. Actualizarea poate dura câteva zile.
După o actualizare, structura ecranului tactil poate varia față de
reprezentarea din acest document. Pentru cea mai recentă variantă a
acestui document, consultați site-ul EasyControl al Bosch.1)

5.3 Utilizarea ecranului tactil


Modificarea setărilor se poate efectua prin intermediul unei mișcări
orizontale sau verticale de glisare cu degetul sau prin apăsare. Operați

2. 4. ecranul tactil exclusiv manual.


3. 6720818478-5.1TD

Fig. 7 (De)montarea automatizării


Montare
▶ Suspendați EasyControl în spatele soclului [1].
▶ Apăsați EasyControl cu partea inferioară pe soclu, până când se aude
un „clic“ [2].
EasyControl este acum blocat.
Demontare
▶ Deblocați EasyControl prin apăsarea tastei de deblocare [3].
▶ Ridicați puțin partea inferioară a EasyControl și îndepărtați-o [4].
6720818478-15.1TD

Fig. 9 Glisare sau apăsare


5 Punerea în funcțiune
5.4 Conectarea la rețeaua Wi-Fi
5.1 Inițializarea EasyControl
▶ Îndepărtați folia de protecție a EasyControl. EasyControl poate stabili o conexiune numai cu rețele
▶ Introduceți ștecărul de alimentare al generatorului termic în priză. „vizibile“. În cazul în care este necesară stabilirea unei
▶ Porniți cazanul de încălzire pe gaz. conexiuni între EasyControl și o „rețea ascunsă“, aceasta
trebuie mai întâi să fie „vizibilă“. După stabilirea
Astfel, EasyControl este de asemenea alimentat cu tensiune și caută o
conexiunii, rețeaua poate fi din nou „ascunsă“.
conexiune către:
• generatorul termic [1],
După ce EasyControl a fost conectat cu generatorul termic, acesta caută
• o rețea Wi-Fi [2],
automat rețele Wi-Fi [2], pe care le afișează pe ecranul tactil. În timpul
• serverul Bosch [3]. căutării, pe ecranul tactil luminează intermitent un simbol Wi-Fi.

1
1 5
Home 3
2
Network 8
2
3 6
Wifi 7
4 01.00.00 Wifi 8

6720818478-42.1TD 6720818478-43.1TD

Fig. 8 Ecran de pornire Fig. 10 Rețele Wi-Fi disponibile


[1] Conexiunea cu generatorul termic [1] Tastă de revocare
[2] Conexiunea cu rețeaua Wi-Fi [2] Rețele Wi-Fi disponibile
[3] Conexiunea cu serverul Bosch ▶ Efectuați o mișcare verticală de glisare, pentru a identifica rețeaua
[4] Versiunea software (exemplu) Wi-Fi.
[5] Conexiune realizată (exemplu)
▶ Selectați rețeaua Wi-Fi dorită prin atingere.
[6] Conexiune nerealizată (exemplu)
În cazul în care rețeaua Wi-Fi este protejată prin intermediul unei parole:
Realizarea conexiunii este indicată prin intermediul unei bife de culoare
▶ Introduceți parola rețelei Wi-Fi ( capitolul 5.5).
verde [5]. Un simbol de culoare roșie în formă de x [6] indică faptul că
stabilirea conexiunii a eșuat. Pentru o prezentare generală a posibilelor
cauze și a măsurilor de remediere, vezi  Capitolul 8.4, pagina 8. 1) Adresa web este menționată pe versoul acestui document.

EasyControl – 6720822325 (2017/10) 5


Utilizare

În cazul în care rețeaua Wi-Fi dorită nu este identificată:


▶ Apăsați tasta de revocare [1], pentru a seta automatizarea în modul 6 Utilizare
offline.
Acum, temperatura poate fi setată numai în regim manual, la nivelul 6.1 Ecran de pornire
ecranului tactil. Nu se poate stabili nicio conexiune cu aplicația sau cu
site-ul Bosch. Pentru eventuale dificultăți privind conexiunile, 1 2
consultați  capitolul 8.4, pagina 8.
După ce au fost stabilite toate conexiunile, datele sunt sincronizate.
Pe ecranul tactil apare ecranul de pornire.

5.5 Introducerea parolei rețelei Wi-Fi


EasyControl utilizează protocolul Wi-Fi standard. 3
▶ În acest sens, nu utilizați caractere tip $ pentru parola
rețelei Wi-Fi. 7

6 4
1

8 5
6720818478-8.2TD
7 2
Fig. 12 Ecran de pornire
6 3 [1] Temperatură actuală
[2] Indicator grad de modulație generator termic
4 [3] Temperatură nominală
5 [4] Spațiu pentru simboluri
[5] Pagini registru
[6] Indicator pentru încălzire economică
[7] Simbol Eco
6720818478-45.1TD Dacă ecranul tactil nu este utilizat pentru un anumit timp, aparatul revine
Fig. 11 Introducerea parolei rețelei Wi-Fi automat la ecranul de pornire, iar ecranul tactil se oprește.
Prin intermediul tastei Return [1], puteți reveni la afișajul anterior. Temperatura actuală este indicată în mijloc [1], iar temperatura
Valorile introduse greșit pot fi corectate cu ajutorul tastei „Back“ [2]. nominală deasupra acesteia [3]. Gradul de modulație al generatorului
Valorile introduse se confirmă cu ajutorul tastei Enter [3]. termic este reprezentat prin intermediul unui indicator [2]. Simbolul Eco
Prin intermediul tastelor [4], parola poate fi introdusă în rândul de [7] în asociere cu indicatorul pentru încălzire economică [6] indică
introducere [7]. Pentru a introduce majuscule, utilizați tasta Shift [5]. modul de încălzire a încăperii cu economisirea energiei.
Cu ajutorul tastei [6] pot fi introduse caractere speciale. Simbolul în În spațiul pentru simboluri [4] pot fi afișate următoarele simboluri:
formă de cheie [8] indică faptul că rețeaua Wi-Fi este protejată.
• service,
▶ Introduceți parola rețelei Wi-Fi.
▶ Confirmați parola cu ajutorul tastei Enter [3]. • defecțiune,
Apare ecranul de pornire ( Capitolul 6.1).
• lipsă conexiune Wi-Fi,
5.6 Aplicația EasyControl
Aplicația EasyControl conține funcții care nu sunt incluse în EasyControl. • lipsă conexiune cu serverul Bosch,
▶ Descărcați aplicația EasyControl.
• menținerea temperaturii apei calde,
ANDROID APP ON

play
• fără menținerea temperaturii apei calde.
▶ Instalați aplicația EasyControl de la Bosch.
▶ Conectați aplicația la EasyControl.
6.2 Pagini registru
EasyControl conține mai multe pagini de registru [5]. Numărul de pagini
▶ Introduceți codul unic de acces sau scanați codul QR
de registru disponibile variază în funcție de sistem. Ecranul de pornire se
( autocolantul de pe instrucțiunile rapide de instalare).
află pe prima pagină de registru.
▶ Realizați conexiunea cu EasyControl.
▶ Glisați spre dreapta sau spre stânga, pentru a comuta între paginile
▶ Introduceți parola personalizată.
registrului.
Pe site-ul Bosch puteți găsi o prezentare generală a dispozitivelor
inteligente compatibile. 6.3 Simboluri

5.7 Ventil electronic termostatat


EasyControl poate stabili o conexiune fără fir cu până la 20 de ventile
electronice termostatate Bosch (accesoriu). În acest mod, este posibilă
setarea unor temperaturi diferite în diverse încăperi.
1 2 3 4
▶ Conectați ventilele de reglare electronice prin intermediul aplicației
6720818478-46.1TD
EasyControl.
Fig. 13 Fundal simboluri

6 EasyControl – 6720822325 (2017/10)


Utilizare

Simbolurile pot prezenta fundaluri în diverse culori. Un fundal de culoare Programul temporizat poate fi setat prin intermediul aplicației
albastru deschis indică faptul că această funcție este activă [1]. EasyControl. Cu ajutorul EasyControl, programul temporizat poate fi
Un fundal de culoare neagră cu margine albastră indică faptul că aceasta activat sau dezactivat.
nu este activă [2]. Un fundal de culoare gri indică faptul că această ▶ Efectuați o mișcare orizontală de glisare către pagina de registru
funcție nu este disponibilă [3]. În cazul în care este acționată o funcție corespunzătoare.
indisponibilă, deasupra fundalului respectiv apare un simbol x roșu [4]. ▶ Atingeți tasta Regim manual [1] sau Program temporizat [2] pentru
În tabelul următor sunt prezentate diversele simboluri și semnificația a comuta între aceste funcții.
acestora:
6.6 Absență
Simbol Semnificație
Regim manual. 1 2

Program temporizat.

Regim de producere a apei calde pornit/oprit.

Regim de producere a apei calde activ, vizibil și în timpul


încălzirii sau umplerii cazanului. Poate fi cuplat la un
program temporizat (oră vizibilă).
Funcție de absență. 6720818478-10.1TD

Fig. 16 Selectare „plecat de la domiciliu“ sau „la domiciliu“


Generator termic în funcțiune.
Prin intermediul „Funcției de absență“ puteți specifica dacă vă aflați sau
nu la domiciliu. În „Starea de absență“, temperatura nominală este
Indicator Eco.
scăzută la 15 °C (60 °F). Această valoare standard poate fi modificată în
aplicația EasyControl. Această funcție este disponibilă numai în modul
Fără menținerea temperaturii apei calde. Program temporizat.
▶ Efectuați o mișcare orizontală de glisare către pagina de registru
Tab. 2 Simboluri corespunzătoare.
▶ Atingeți tasta „absent“ [1] sau „revenire la domiciliu“ [2], pentru
6.4 Setarea temperaturii a comuta între aceste funcții.

6.7 Prepararea apei calde

21 0 °C 1 2

20 5 °C

20 0 °C
6720818478-12.1TD

6720818478-47.1TD Fig. 17 Pornirea sau oprirea preparării apei calde și programul


Fig. 14 Setarea temperaturii temporizat Apă caldă
▶ Atingeți ecranul de pornire pentru a accesa ecranul de setare a Atunci când în aplicația EasyControl este activat „programul
temperaturii. corespunzător apei calde“, la nivelul EasyControl poate fi ajustată
▶ Efectuați o mișcare verticală de glisare, pentru a crește sau a reduce setarea preparării apei calde.
temperatura.

6.5 Regim manual sau program temporizat

1 2

6720818478-13.1TD

Fig. 18 Apă caldă indisponibilă


6720818478-9.1TD

Fig. 15 Selectare regim manual sau program temporizat

EasyControl – 6720822325 (2017/10) 7


Date tehnice

8.4 Defecțiuni
7 Date tehnice Mesajele de eroare ale generatorului termic sunt vizibile pe ecranul tactil
și sunt transmise automat de către automatizare către aplicația
Descriere Unitate Valoare EasyControl. În cadrul aplicației puteți selecta opțiunea de contactare a
u V c.c. 14,3 – 16,0 instalatorului.
Pmax W 0,9 Pe site-ul EasyControl puteți găsi o listă cuprinzătoare cu soluții pentru
m g (lb) 250 (0,551) eventualele probleme aferente automatizării EasyControl1) .
f (RF) MHz f = 868,3 … 869,5 [EU]
Defecțiune Remediere
Tamb °C (°F) 0 … 45 (32 … 113)
Lipsă conexiune Wi-Fi. Este posibil ca semnalul Wi-Fi al
IP-class IP30 routerului Wi-Fi să fie prea slab. Utilizați un amplificator
 % RH 10 … 90 Wi-Fi.
Wi-Fi f = 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n Rețea Wi-Fi Este posibil ca funcția Hide (ascundere) a routerului Wi-Fi să
neidentificată fie activată sau funcția Broadcast (transmitere SSID) să fie
Zigbee f = 2.4 GHz IEEE 802.15.4
dezactivată. Dezactivați temporar funcția Hide sau activați
mm (țoli) h = 145 (5,7) funcția Broadcast.
w =100 (3,9) Lipsă conexiune la serverul de internet. Așteptați până când
d = 27 (1,1) conexiunea la serverul de internet este restabilită automat.
După punerea în funcțiune, generatorul termic este acționat
și în absența unei conexiuni la server în regim manual sau prin
Tab. 3 intermediul programului temporizat.
Uitarea Numărul de serie și codul de acces sunt menționate pe
numărului de autocolantul de pe partea frontală a instrucțiunilor de
8 Întreținere și defecțiuni serie și a instalare succinte de pe partea din spate a EasyControl. În
codului de cazul în care conectarea este realizată prin intermediul
8.1 Rețea Wi-Fi nouă sau parolă de rețea nouă acces aplicației, numărul de serie și codul de acces pot fi afișate
Pentru a conecta EasyControl la o nouă rețea Wi-Fi sau în cazul în care simultan cu navigarea prin intermediul „meniului de
rețeaua existentă dispune de o nouă parolă: informații “către submeniul „Informații produs“. Dacă nu
puteți găsi numărul de serie și codul de acces, adresați-vă
▶ Resetați EasyControl ( capitolul 8.3). „Serviciului de informații pentru consumatori“1).
▶ Pentru a crea o rețea Wi-Fi, respectați următorii pași ( cap. 5.4). Lipsă EasyControl este conectat la internet ( capitolul 5.4)?
comunicație Au fost introduse numărul de serie și codul de acces?
8.2 Întrerupere a curentului între aplicație Atenție, la introducerea acestor valori trebuie să se
După o pană de curent, toate setările rămân valabile. După reconectarea și EasyControl diferențieze între majuscule și minuscule. Conexiunea la
la rețeaua Wi-Fi, setările sunt sincronizate cu serverul Bosch. internet poate fi prea lentă. Așteptați câteva minute.
▶ Verificați data și ora. Temperatura Temperatura poate fi setată în cadrul aplicației sau pe site-ul
afișată este EasyControl1).
8.3 Resetare prea ridicată
În cazul în care EasyControl nu mai funcționează corect: sau prea
scăzută.
▶ Ridicați pentru scurt timp EasyControl de pe soclu
( fig. 7, pagina. 5). Ecranul tactil În cazul în care după o perioadă mai mare de 5 minute nu este
este detectat niciun obiect, ecranul tactil se oprește automat.
Dacă problema persistă: nefuncțional. Ulterior, ecranul tactil poate fi reactivat numai prin atingere.
▶ Apăsați tasta Reset ( fig. 19) timp de câteva secunde. Parolă cu EasyControl utilizează protocolul Wi-Fi standard. În acest
Atenție! Această operațiune are drept rezultat ștergerea tuturor caracterul $ sens, nu utilizați caractere tip $ pentru parola rețelei Wi-Fi.
setărilor personalizate, iar conexiunea Wi-Fi trebuie restabilită. Eliminați caracterul $ din parola rețelei.
Dacă problema persistă: Aplicația nu Este posibil ca la livrare, EasyControl să nu dispună încă de
▶ Adresați-vă instalatorului sau producătorului. funcționează versiunea actuală a software-ului. Astfel, este posibil să nu fie
integral. utilizate toate funcțiile aplicației. Actualizarea software-ului
se realizează automat și poate dura câteva zile.
Afișarea unuia dintre următoarele mesaje: încercare de
aprindere repetată, picurare/scurgere robinet de apă caldă,
debit prea scăzut instalație de încălzire, presiune prea
scăzută a cazanului sau mesaj de service generator termic.
În acest sens, este vorba despre un semnal informativ.
Cazanul de încălzire funcționează normal.

Nu au fost Actualizările software-ului se efectuează în mod automat. În


recepționate acest scop, este necesară o conexiune continuă la internet.
actualizări de În cazul în care routerul este prevăzut cu un temporizator,
software ale actualizările pot fi omise.
EasyControl.
Tab. 4 Prezentare generală a defecțiunilor (simbolurile sunt afișate pe
ecranul tactil)

6720818478-16.1TD

Fig. 19 Resetare
1) Adresa web este menționată pe versoul acestui document.

8 EasyControl – 6720822325 (2017/10)


Clasa ErP

„Legal Entity“ shall mean the union of the acting entity and all other
9 Clasa ErP entities that control, are controlled by, or are under common control
Datele din tabelul de mai jos sunt necesare pentru completarea with that entity. For the purposes of this definition, „control“ means (i)
formularului Energy Related Product (ErP) pentru sisteme, precum și a the power, direct or indirect, to cause the direction or management of
autocolantului ErP DataLabel pentru sisteme. such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty
percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
Furnizorul este „Bosch, Grupul Bosch“, iar modelul este „EasyControl“. ownership of such entity.
Funcții de operare și descrierea ErP Clasa Eficiență energetică „You“ (or „Your“) shall mean an individual or Legal Entity exercising
ErP suplimentară pentru permissions granted by this License.
încălzirea încăperii „Source“ form shall mean the preferred form for making modifications,
În funcție de temperatura încăperii, cu V 3% including but not limited to software source code, documentation
modulație source, and configuration files.
În funcție de temperatura exterioară cu VI 4% „Object“ form shall mean any form resulting from mechanical
influența temperaturii încăperii, cu transformation or translation of a Source form, including but not limited
modulație to compiled object code, generated documentation, and conversions to
Sistem de reglare pentru temperatura VIII 5% other media types.
încăperii cu mai mulți senzori de temperatură
„Work“ shall mean the work of authorship, whether in Source or Object
(reglare a zonelor), cu modulație
form, made available under the License, as indicated by a copyright
Tab. 5 notice that is included in or attached to the work (an example is provided
in the Appendix below).
„Derivative Works“ shall mean any work, whether in Source or Object
10 List of used Open Source Components
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
The following open source software (OSS) components are included in editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
this product: represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
Name of Version of Name and Copyright
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the
OSS OSS Version of
Work and Derivative Works thereof.
Component Component License
(License text „Contribution“ shall mean any work of authorship, including the original
can be found version of the Work and any modifications or additions to that Work or
in chapter 11) Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for
base64 2.1.0 MIT License See Appendix § 11.3. inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal
Written by Peteris Krumins Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the
purposes of this definition, „submitted“ means any form of electronic,
http-parser 2.6.0 MIT License See Appendix § 11.3.
verbal, or written communication sent to the Licensor or its
 Copyright © Joyent, Inc. and
representatives, including but not limited to communication on
other Node contributors
electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking
MD5 2.2.1 Apache See Appendix § 11.1.
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the
License 2.0  Copyright © 2006-2015,
purpose of discussing and improving the Work, but excluding
ARM Limited
communication that is conspicuously marked or otherwise designated in
microJSON 1.3 BSD (three See Appendix § 11.2.
writing by the copyright owner as „Not a Contribution“.
Clause  Copyright © 2014 Eric S.
License) Raymond „Contributor“ shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on
behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
Texas 2.1.0 Texas Instru- See Appendix § 11.4.
subsequently incorporated within the Work.
Instruments ments-Soft-  Copyright © 2016 Texas
ware License Instruments Incorporated 2. Grant of Copyright License.
Agreement Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
Yxml 10/27/2015 MIT License See Appendix § 11.3. hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
 Copyright © 2013-2014 royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Yoran Heling Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and
Tab. 6 distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License.
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
11 Appendix
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
11.1 Apache License 2.0 royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license
Apache License Version 2.0, January 2004 to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise
http://www.apache.org/licenses/ transfer the Work, where such license applies only to those patent
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
1. Definitions. with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
„License“ shall mean the terms and conditions for use, reproduction, institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or
and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this Chapter. counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
„Licensor“ shall mean the copyright owner or entity authorized by the
infringement, then any patent licenses granted to You under this License
copyright owner that is granting the License.
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

EasyControl – 6720822325 (2017/10) 9


Appendix

4. Redistribution. stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other


You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative commercial damages or losses), even if such Contributor has been
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in advised of the possibility of such damages.
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
9. Accepting Warranty or Additional Liability.
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may
a copy of this License; and choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this
stating that You changed the files; and License. However, in accepting such obligations, You may act only on
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any
You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
notices from the Source form of the Work, excluding those notices each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
that do not pertain to any part of the Derivative Works; and asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such
warranty or additional liability.
(d) If the Work includes a „NOTICE“ text file as part of its distribution,
then any Derivative Works that You distribute must include a 11.2 BSD (Three Clause License)
readable copy of the attribution notices contained within such Redistribution and use in source and binary forms, with or without
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part modification, are permitted provided that the following conditions are
of the Derivative Works, in at least one of the following places: met:
within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided • Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
along with the Derivative Works; or, within a display generated by this list of conditions and the following disclaimer.
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
normally appear. The contents of the NOTICE file are for notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
informational purposes only and do not modify the License. You documentation and/or other materials provided with the distribution.
may add Your own attribution notices within Derivative Works that • Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its
You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text contributors may be used to endorse or promote products derived
from the Work, provided that such additional attribution notices from this software without specific prior written permission.
cannot be construed as modifying the License.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
You may add Your own copyright statement to Your modifications
CONTRIBUTORS „AS IS“ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
and may provide additional or different license terms and
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
conditions for use, reproduction, or distribution of Your
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
modifications, or for any such Derivative Works as a whole,
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
provided Your use, reproduction, and distribution of the Work
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
otherwise complies with the conditions stated in this License.
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
5. Submission of Contributions. BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
the terms and conditions of this License, without any additional terms or LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
or modify the terms of any separate license agreement you may have OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
executed with Licensor regarding such Contributions. POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

6. Trademarks. 11.3 MIT License


This License does not grant permission to use the trade names, Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as copy of this software and associated documentation files (the
required for reasonable and customary use in describing the origin of the „Software“), to deal in the Software without restriction, including
Work and reproducing the content of the NOTICE file. without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
7. Disclaimer of Warranty.
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor
following conditions:
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an „AS IS“ BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY The above copyright notice and this permission notice shall be included
KIND, either express or implied, including, without limitation, any in all copies or substantial portions of the Software.
warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS“, WITHOUT WARRANTY OF ANY
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
solely responsible for determining the appropriateness of using or WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
redistributing the Work and assume any risks associated with Your PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
exercise of permissions under this License. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
8. Limitation of Liability.
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
In no event and under no legal theory, whether in tort (including CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law IN THE SOFTWARE.
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work

10 EasyControl – 6720822325 (2017/10)


Termeni de specialitate

11.4 Texas Instruments-Software License Agreement


Software License Agreement Redistribution and use in source and 12 Termeni de specialitate
binary forms, with or without modification, are permitted provided that Aplicație
the following conditions are met: Redistributions of source code must
O aplicație mobilă (App) este o aplicație software dezvoltată pentru
retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
utilizarea pe smartphone, tabletă sau alt dispozitiv electronic portabil.
disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above
Prin intermediul aplicației pot fi adăugate în mod simplu funcții la nivelul
copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in
unui dispozitiv mobil, astfel încât acesta să poată fi utilizat ca aparat de
the documentation and/or other materials provided with the
comunicație multifuncțional.
distribution. Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor
the names of its contributors may be used to endorse or promote Server Bosch
products derived from this software without specific prior written Un server central care comunică cu EasyControl.
permission.
iRT
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
Protocol de comunicație utilizat în cadrul unei instalații de încălzire între
CONTRIBUTORS „AS IS“ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
un generator termic și o automatizare (Intelligent Room Thermostat).
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE OpenTherm
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR Protocol de comunicație utilizat în cadrul unei instalații de încălzire între
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, un generator termic și o automatizare.
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR Smart Device (dispozitiv inteligent)
SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS Dispozitiv electronic care în general poate fi conectat prin intermediul
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF unor diverse tipuri de rețea fără fir la alte dispozitive electronice, precum
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT smartphone-uri, tablete, termostate ambientale etc.
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT Ventil termostatat al radiatorului
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE La nivelul automatizării se află un element termosensibil. La temperaturi
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. scăzute, acesta se deschide, iar în radiator circulă apă caldă din cazan.
După creșterea temperaturii, elementul se închide, iar în radiator circulă
o cantitate mai mică de apă caldă.
Rețea Wi-Fi
Tehnologie de comunicație fără fir.
Amplificator Wi-Fi
Dispozitiv electronic care retransmite un semnal existent către o rețea
Wi-Fi.

EasyControl – 6720822325 (2017/10) 11


www.bosch-easycontrol.com

S-ar putea să vă placă și