Sunteți pe pagina 1din 3

Tabel generalizator

pentru evaluarea dezvoltării copiilor


de vârsta 5-7 ani în baza SÎDC corelat cu
Domeniul: Arte, Dimensiunea: Eduație muzicală

Denumirea grupelor: _____________________________________________________________


Nr. de copii evaluaţi total: __________copii
Tipul evaluării și perioada de evaluare: __________________________________________2021

Conducător muzical: Talpă Constantin


Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării copiilor cu vârsta de 5-7 ani, în baza SÎDC corelat cu
domeniul: Arte, dimensiunea : Educație muzicală.

Grupa:_____________________ Nr. De copii evaluați: _______ Tipul evaluării:________________

Perioada de evaluare:____________________________________

Nume, prenume copil Total (în %) per


indicator/ per grup
Domeniul indicatori

În curs de
nerealizat

realizare

Realizat
A. DEZVOLTAR Indicator
EA FIZICĂ ȘI Indicator
FORTIFICAR Indicator
EA
SĂNĂTĂȚII
Total domeniu
B. DEZVOLTAREA
PERSONALĂ Indicator
EMOȚIONALĂ ȘI
SOCIALĂ
Total domeniu
C. DEZVOLTAREA Indicator
LIMBAJULUI, A Indicator
COMUNICĂRII ŞI Indicator
PREMISELE CITIRII
ŞI SCRIERII
Total domeniu
D. DEZVOLTARE A Indicator
COGNITIVĂ Indicator
Indicator
Total domeniu
TOTAL – rezultate Nerealizat
individuale
În curs de realizare
Realizat

S-ar putea să vă placă și