Sunteți pe pagina 1din 3

ui grup de copii de (5-7 ani) în baza SÎDC

Grupa Nr. copii evaluaţi Educator___________________________ Perioada de evaluare ______________________


DOMENIU Nume, NUME, COPIL Total
prenume indicator/ per
copii grup

Indicatori

Indicator 1
Dezvoltarea Indicator 2
fizică, a Indicator 3
sănătăţii şi
This website stores data
Indicator 4 such as
cookies to enable
igienei essential
Indicator 5 site
persona-le Indicator 6
functionality, as well as marketing,
Indicator 7
personalization, and analytics. You
Total domeniu
may change your settings
Indicator 8 at any time
Dezvoltarea
or accept the default
Indicatorsettings.
9
socio-emoţio Indicator 10
nală Indicator 11
Indicator 12
Privacy Polic y
Indicator
Indicator 13
14
Marketing
Indicator 15
Indicator 16
Personalization
Indicator 17
Indicator 18
Analytics
Total domeniu
C.Capaci Indicator 19
tăţi şi Save Indicator 20 Accept All
atitudini în
învăţare Indicator
Indicator 21
22
Total domeniu
Indicator 23
dezvolta-rea Indicator 24
limbajului, a Indicator 25
comuni-cării Indicator 26
şi premisele Indicator 27
citirii şi Indicator 28
scrierii Indicator 29
Indicator 30
Indicator 31
Total domeniu
E. Dezvol- Indicator 32
tarea cogniti- Indicator 33
vă şi Indicator 34
cunoaşterea Indicator 35
This website stores
lumii data such as
Indicator 36
cookies to enable essential
Indicator 37 site
functionality, as well as38marketing,
Indicator
personalization, and analytics.
Indicator 39 You
Indicator 40
may change your settings at any time
Indicator 41
or accept the default settings.
Indicator 42
Indicator 43
Indicator 44
Privacy Polic yI ndicator4 5
Indicator 46
Marketing
Indicator 47
Total domeniu
Personalization
TOTAL Nerealizat
rezultateAnalytics
În curs de
individuale* realizare
Realizat
Save Accept All

*se vor însuma rezultatele performării de către fiecare copil a indicatorilor, catori
ț ț

Pătrățelele se vor colora în culori convenționale: la scala Nerealizat – în Roșu, la în curs de realizare – cu Galben, la Realizat cu Verde. În
rezultat se va obține un covoraș colorat, un SEMAFOR care va arăta clar unde sunt r

This website stores data such as cookies


to enable essential site functionality, as
well as marketing, personalization, and
analytics. You may change your settings at
any time or accept the default settings.

Privacy Policy

Marketing
Personalization Analytics

Save Accept All

S-ar putea să vă placă și