Sunteți pe pagina 1din 38

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,

MANAGEMENT ŞI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR

INDICATORI
MODULUL: Metode, instrumente și
indicatori utilizați în domeniul calității
Dr. Cristina Lupan
2
Obiective pedagogice

La sfârşitul modulului participanţii vor fi capabili să:

 Definească conceptul de indicator și să înțeleagă indice


pașii construirii sau alegerii unui indicator
 Descrie utilitatea unui indicator și să identifice despre ce
componentă a activității dă informații
 Integreze un indicator într-o evaluare a activității unui spital

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,
MANAGEMENT ŞI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR

INDICATORI DE
EVALUARE A SPITALULUI

Dr. Cristina Lupan


4

Suprautilizare
 30% din copii primesc antibiotice pentru
infecţii virale

 între 20% şi 50% dintre intervenţiile


chirurgicale nu sunt necesare

 50% dintre radiografiile efectuate la


pacienţii cu dureri de spate nu sunt
necesare

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


5

Subutilizare
50% dintre pacienţii în vârstă nu sunt
vaccinaţi antigripal
50% dintre pacienţii cu infarct miocardic
nu primesc beta-blocanţi
75% dintre fumători nu sunt consiliaţi în
vederea renunţării la fumat
75% dintre diabetici nu primesc îngrijiri
adecvate

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


6

Definiţie

“Variabile care ne ajută la măsurarea schimbării”.


Organizaţia Mondială a Sănătăţii

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


7

Standard – Nivel de performanta


dorit si realizabil, fata de care se
raporteaza actuala performanta

Indicator – Instrument de masura a


performantei – se aplica structurilor,
proceselor si rezultatelor

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


8 Atribute fundamentale
Sursa: OMS
 să fie valid/riguros – să măsoare ceea ce trebuie să
măsoare;
 să fie relevant – pentru necesităţile comunităţii sau
pentru problema definită;
 să fie reproductibil – să măsoare de fiecare dată
ceea ce trebuie să măsoare;
 să fie realist, aplicabil, fezabil şi uşor de utilizat în
practică;
 să fie măsurabil şi observabil – sub formă de
frecvenţe, medii, rate;
 să fie cunoscut şi agreat de echipa a cărei
performanţă se măsoară;
 să fie folosit în evaluare în mod continuu în timp.

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


9 Reprezentare

 a = număr explorări radiologice la pacienţi


diabetici, pe lună, în spitalul X,
 b = număr pacienţi diabetici, pe lună, în spitalul X,
 P = proporţia/indicatorul.
Numărător: a
____ = P
Numitor: b

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


10 Construirea unui indicator - Paşi

1. Descrierea cât mai exactă a activităţiilor ce se


doresc măsurate – DIAGRAMA DE FLUX;
2. Identificarea aspectelor măsurabile în
activităţile descrise;
3. Descrierea indicatorului;
4. Stabilirea formulei de calcul;
5. Determinarea sursei de informaţii pentru
numărător şi numitor;
6. Definirea limitelor superioară şi inferioară
pentru indicatorul construit – STANDARDELE DE
CALITATE

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


11 Criterii de selecţie

 colectarea de date trebuie să fie uşoară;


 datele trebuie să fie reprezentative pentru
populaţie;
 datele trebuie să fie disponibile lunar/anual;
 datele să fie din sursă sigură, verificabilă,
recunoscută;
 să aibă capacitate de avertizare asupra existenţei
unei probleme;
 să fie uşor de interpretat;
 să fie sensibili la modificări mici ale datelor;
 să fie micşorată la maxim posibilitatea de
distorsionare a rezultatelor;
MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL
12 Exprimarea indicatorilor

GRAFIC TIP DE DATE UTILIZĂRI


HISTOGRAMA O singură variabilă - compararea eşantioanelor
cantitativă continuă - distribuţia valorilor pentru o variabilă
- analiza variabilităţii unui proces

DIAGRAMA Variabile calitative - identificarea problemelor


CU COLOANE sau cantitative cu o - analiza datelor pe grupuri
scală nominală - ierarhizarea problemelor
(enumerare de - selecţia de strategie
evenimente) - măsurarea schimbării, înainte şi după implementarea
unui program
GRAFICUL DE O variabilă - evoluţia problemei sau procesului în timp (variaţii
TENDINŢĂ cantitativă discretă sezoniere)
- monitorizarea producţiei
GRAFICUL DE Două variabile - relaţie între două variabile cantitative
DISPERSIE cantitative continue - testarea relaţiei cauză-efect sau relaţiilor de asociere
DIAGRAMA O variabilă - identificarea problemei
DE FLUX cantitativă continuă - descrierea procesului

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


13
Graficul ca instrument
O imagine face cât o mie de cuvinte
Evoluţia duratei medii de spitalizare 18
Spitalul

Durata medie se spitalizare


7,4 16 meu
7,2 14 Media pe
7 12 tara
6,8 10
DMS (Zile)

y = 0,065x + 6,4773
6,6 R2 = 0,7754 8
6,4
6
6,2
4
6
2
5,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
Luna
Grupe DRG

Durata medie de spitalizare


DMS pe sectii pentru DRG 134
16
9.5

9
8.9 14

12
8.5

8 DMS 10

7.4
Zile

7.5 8
7.2 7.1 Medie
_jud
7 6
6.6
6.5 4

Sectie 10

Sectie 11

Sectie 12

Sectie 13

Sectie 14

Sectie 15

Sectie 16

Sectie 17

Sectie 18

Sectie 19

Sectie 20

Sectie 21

Sectie 22

Sectie 23
6
MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL
Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Sectie 5

Sectie 6

Sectie 7

Sectie 8

Sectie 9
2

5.5
0
Medicala 1 Medicala 2 Cardiologie 1 Cardiologie 2 Medicala 3
14 Utilizare indicatori

 Diagnosticul situaţiei curente


 Compararea caracteristicii specifice unei
populaţii cu aceleaşi caracteristici ale altei
populaţii, unui proces cu altul (procente,
medii)
 Evaluarea în timp a variaţiilor unui eveniment
în funcţie de alt eveniment
 Evaluarea variaţiilor unei caracteristici în
funcţie de altă caracteristică (raţii)

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


STRUCTURĂ PROCES REZULTAT/
15
(INPUT PRODUS
INTRARI) OUTPUT, OUTCOME

serviciile de
structura fizică prevenţie, diagnostic, morbiditate
tehnologie tratament, urmărire mortalitate
informaţii adecvate, continue şi status funcţional
resurse umane în siguranţă durere şi suferinţă
resurse de capital complianţa pacient şi satisfacţia pacientului
structura furnizor: alegere, schimbări
organizaţională transparenţă comportamentale
pacienţi suport: management, satisfacţia
alocare resurse în planificare, formare, furnizorului
timp, spaţiu şi supervizare, câştiguri financiare/
responsabilitate management cost beneficiu
echitate financiar: eficienţă, câştig moral
economie

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL

Sursa: după Avedis Donabedian, 1966


16 Indicatori - exerciţiu
Pacienţi cu diabet zaharat tip II într-o secţie de
diabet şi boli de nutriţie

RESURSE: ce anume avem nevoie pentru


diagnostic şi tratament şi care ar fi problemele
legate de aceste resurse
PROCES: aspectele cantitative şi calitative ale
diagnosticului şi tratamentului
REZULTAT:
aspectele cantitative şi calitative ale rezultatelor
serviciului furnizat (starea de sănătate a pacientului)
satisfacţia utilizatorului

Fiecare grup va construi cel puţin 3 indicatori


pentru
MODUL fiecare
4 – INDICATORI componentă a problemei.
EVALUARE SPITAL
17 Ce măsoară indicatorii

 Accesul la servicii
 Procesul de acordare a îngrijirilor

 Rezultate

 Experienţa pacienţilor

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


18 Indicatorii de acces

Evaluează măsura în care pacienţii primesc îngrijiri de


sănătate corespunzătoare şi la timp.

Sunt limitaţi de existenţa bazei materiale şi de variaţiile de


practică.

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


19
Indicatorii de acces

 internări posibil evitabile


 timp de aşteptare
 bariere fizice (distanţă, lipsă doctor, lipsă
specialist etc.) în accesarea serviciilor
medicale
 bariere financiare în accesarea serviciilor
medicale
 bariere financiare în continuarea
tratamentului

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


20 Indicatori de proces

Evaluează serviciul de sănătate furnizat.

Identifică nivelul la care sunt necesare


intervenţiile.

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


21
Indicatori de proces

 % de utilizare a unui tratament/tehnologii,


 procent de pacienţi ce au necesitat
schimbarea tratamentului,
 naşteri prin cezariană fără indicaţie
 procent de pacienţi imunizaţi peste o
anumită vârstă
 incidenţa cazurilor de febră după imunizare
 timp de pregatire pentru interventii
chirurgicale

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


22
Indicatori de rezultat

Se referă la starea de sănătate a unui pacient


căruia i-au fost acordate îngrijiri de sănătate.

Sugerează serviciile ce necesită îngrijiri.

Distorsiunile pot fi date de numărul mic de


cazuri şi aspecte externe (terenul genetic al
pacienţilor, statutul social, modalitatea de
internare, etc)

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


23 Indicatori de rezultat

 procent de pacienţi cu infecţii postoperatorii


 procent de pacienţi cu recidive
 rată infecţii nosocomiale
 rata supravieţuirii la 5 ani după o intervenţie
chirurgicală
 incidenţa unei afecţiuni după vaccinare
 incidenţa cazurilor pentru o anumită
afecţiune după screening

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


Indicatori ai experienţei
pacienţilor
24

 proporţie pacienţi care au primit informaţii


contradictorii de la diferiţi furnizori
 proporţie pacienţi ce nu au primit răspunsuri la
întrebări
 proporţia pacienţilor care nu au primit
informaţii privind tratamentul la care sunt supuşi
 proporţia pacienţilor cărora nu li s-a cerut
acceptul pentru tratament
 proporţia pacienţilor care nu au primit consult
psihologic/emoţional

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL


25
Exercițiu de grup
Intervenţii pentru colecistectomie într-o secţie de chirurgie
Naşteri într-o secţie de obstetrică
Infecţii respiratorii într-o secţie de pediatrie

RESURSE: ce anume avem nevoie pentru tratament şi care ar


fi problemele legate de aceste resurse
PROCES: aspectele cantitative şi calitative ale tratamentului
PRODUS: aspectele cantitative şi calitative ale produsului
obţinut în urma procesului (tratamente acordate)
REZULTAT:
SATISFACŢIA UTILIZATORULUI:

Fiecare grup va construi cel puţin 3 indicatori pentru fiecare


componentă a problemei.
MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE SPITAL
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ,
MANAGEMENT ŞI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR

INDICATORI DE
EVALUARE A CALITĂȚII
SERVICIILOR SPITALICEȘTI
Dr. Cristina Lupan
27 Indicatori „de performanţă a
activităţii managerului
spitalului public”
 indicatori de management ai resurselor umane
 indicatori de utilizare a serviciilor
 indicatori economico-financiari
 indicatori de calitate

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


28 Indicatori de performanţă clinică şi
administrativi - Referința 5 a standardelor
CoNAS „Managementul calității
serviciilor”

 indicatori performanţă clinică utilizaţi pe secţiile medicale


 indicatori costuri utilizați pe secțiile medicale
 indicatori administrativi utilizați

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


29 A. Indicatori de management al
resurselor umane

 1. numărul mediu de bolnavi externați pe un medic;


 2. numărul mediu de consultații pe un medic în
ambulatoriu;
 3. numărul mediu de consultații pe un medic în camera
de gardă/UPU/CPU;
 4. proporția medicilor din totalul personalului;
 5. proporția personalului medical din totalul personalului
angajat al spitalului;
 6. proporția personalului medical cu studii superioare din
totalul personalului medical.

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


30 B. Indicatori de utilizare a serviciilor
 1. numărul de bolnavi externați total şi pe secții;
 2. durata medie de spitalizare, pe spital şi pe fiecare secție;
 3. rata de utilizare a paturilor, pe spital şi pe fiecare secție;
 4. indicele de complexitate a cazurilor, pe spital şi pe fiecare
secție;
 5. procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul
bolnavilor externați în secțiile chirurgicale;
 6. proporția bolnavilor internați cu programare din totalul
bolnavilor internați;
 7. proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital
şi pe fiecare secție;
 8. proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul
bolnavilor internați;
 9. numărul consultațiilor acordate în ambulatoriu;
 10. proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin
spitalizare de zi din totalul serviciilor

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


31 C. Indicatori economico-financiari
 1. Execuţie bugetară Cheltuieli bugetare realizate faţă de
bugetul de cheltuieli aprobat
 2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii în funcţie de
sursele de venit
 3. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului
 4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
spitalului
 5. Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul
cheltuielilor spitalului
 6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor
spitalului
 7. Costul mediu pe zi de spitalizare

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


32 D. Indicatori de calitate

 1. rata mortalității intraspitaliceşti, pe total spital şi pe


fiecare secție;
 2. rata infecțiilor nosocomiale, pe total spital şi pe
fiecare secție;
 3. rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de
la externare;
 4. indicele de concordanță între diagnosticul la
internare şi diagnosticul la externare;
 5. procentul bolnavilor transferați către alte spitale din
totalul bolnavilor internați;
 6. numărul de reclamații/plângeri ale pacienților
înregistrate.

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


Indicatori performanţă clinică
33
utilizaţi pe secţiile medicale:
 1. nr. total de evenimente determinate de erori de medicaţie în ultimele 12
luni
 2. nr. total de pacienţi readmişi la un interval de 30 de zile de la externare/
nr. total de externări, cu excepţia deceselor în ultimele 24luni
 3. nr. de reintervenţii chirurgicale efectuate la 30 zile de la intervenţia
chirurgicală iniţială, în ultimele 24 luni
 4. nr. complicaţii anestezice locale/total anestezii locale în ultimele 6 luni
 5. nr. complicaţii anestezice generale/total anestezii generale în ultimele 6
luni
 6. nr. pacienţi cu antibioterapie/nr. pacienţi operaţi în ultimele 3 luni
 7. nr. total de pacienţi care au dezvoltat escare /nr. pacienţi internaţi în
ultimele 3 luni
 8. rata escarelor/fiecare secţie- din ultimele 12 luni
 9. durata medie de spitalizare, pe spital, în ultimele 24 luni
 10. rata mortalităţii /secţii/ spital ultimele 24 luni

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


Indicatori performanţă clinică
34
utilizaţi pe secţiile medicale:
 11. nr decese în primele 48 ore de la intervenţia chirurgicală/nr. intervenţii
chirurgicale efectuate în sala de operaţii/ultimele 12 luni
 12. nr. accidente transfuzionale în ultimele 36 de luni
 13. nr. deceselor intraspitaliceşti care s-au produs în primele 24 ore de la
internare în ultimele 24 luni
 14. timpul mediu de așteptare de la internare până la intervenția
chirurgicală din ultimele 12 luni
 15. nr. pacienţi operaţi în primele 24 de ore de la internare/nr. total de
pacienţi operaţi în ultimele 3 luni
 16. rata medie de ocupare a paturilor din ultimele 24 luni
 17. indicatorul "DMS pentru secția de chirurgie generală/ obstetrică/
ginecologie/ boli infecțioase/ pediatrie", utilizat
 18. indicatorul "DMS pentru secţii cu profil medical", utilizat
 19 nr. total de pacienţi ce au beneficiat de profilaxia tromboembolismului
venos în ultimele 6 luni
 20. indicatorul "rata infecţiilor nozocomiale" evaluat pentru fiecare secţie

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


Indicatori performanţă clinică
35
utilizaţi pe secţiile medicale:
 21. indicele de concordanţă a diagnosticului de la internare cu diagnosticul
la externare din ultimele 12 luni evaluat
 22. indicele de concordanţă între diagnostic de internare şi diagnostic de
etapă, evaluat
 23. procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor
externaţi din secţiile de chirurgie, din ultimele 12 luni
 24. nr. intervenţii chirurgicale în urgenţă/nr.total intervenţii chirurgicale
 25. durată totală de utilizare a sălilor de operaţie pe 24 de ore, în ultimele 7
zile
 26. ponderea internărilor în stare de urgenţă din totalul internărilor din ultimele
12 luni
 27. indicatorul "nr. mediu consultaţii interdisciplinare/pacient internat", utilizat
pe fiecare secție
 28. indicatorul "nr. mediu consultaţii în ambulator/medic de ambulator"
utilizat pentru ultimul an calendaristic încheiat
 29. indicatorul "nr. intervenţii laparoscopice/nr. intervenţii chirurgicale
clasice", utilizat
 30. nr. mediu minute de la prezentare pacient până la întocmire FOCG

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


36 Indicatori performanţă clinică
utilizaţi pe secţiile medicale:
 31. nr. pacienţi externaţi la cerere/nr. total pacienţi internaţi, în
ultimele 6 luni
 32. indicatorul "nr. mediu de pacienţi externaţi/medic/spital
"utilizat pentru ultimul an calendaristic încheiat
 33. nivelul ICM în ultimii 3 ani
 34. indicatorul "nr. mediu de consultaţii pe medic în
CPU/UPU/camera de gardă în ultimul an încheiat", utilizat
 35. nr. pacienţi prezentaţi la camera de gardă/ nr. total
pacienţi internaţi, în ultimele 3 luni
 36. nr. pacienţi transferaţi către alte spitale în ultimele 12 luni
 37. nr. pacienţi cu diagnostice secundare/nr. total pacienţi
existenți pe secție
 38. indicatorul "nr. histerectomii la naştere și imediat post
partum/nr. total naşteri (naturale și cezariană)", utilizat

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE


37 B. Indicatori costuri utilizați
pe secțiile medicale
 1. costul total pe pat în ultimele 12 luni
 2. indicatorul "proporţia cheltuielilor cu serviciul de urgenţă din total cheltuieli", utilizat
 3. indicatorul "proporţia cheltuielior pentru servicii paraclinice din total cheltuieli",
utilizat
 4. indicatorul "proporţia cheltuielior pentru servicii de spitalizare continuă din total
cheltuieli", utilizat
 5. indicatorul "proporţia cheltuielilor pentru servicii de spitalizare de zi din total
cheltuieli", utilizat
 6. indicatorul "proporţia cheltuielilor pentru servicii în ambulatoriu de specialitate din
total cheltuieli", utilizat
 7. ponderea persoanelor care sunt internate pentru investigații și stabilire de
diagnostic, în ultimele 12 luni
 8. indicatorul "procentul cheltuielilor cu achiziţii de echipament din total cheltuieli",
utilizat
 9. costul medicamentelor pe zi, în ultimele 12 luni
 10. costul medicamentelor/bolnav internat (în ultimele 12 luni)
 11. costul medicamentelor pe pat în ultimele 12 luni
MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE
38 C. Indicatori administrativi utilizați

 1. procent personal administrativ/total personal angajat pe


perioadă nedeterminată
 2. decizii de sancționare pentru abateri de natură disciplinară,
existente în ultimele 24 de luni
 3. decese în zile libere (weekend, sărbători legale)/ nr. total
decese în ultimele 12 luni
 4. nr. intervenții chirurgicale în ultimele 7 zile
 5. gradul de recuperare a creanțelor de către spital în ultimul
exercițiu bugetar încheiat

MODUL 4 – INDICATORI EVALUARE CALITATE

S-ar putea să vă placă și