Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT

ÎN VEDEREA APLICĂRII MĂSURILOR RESTRICTIVE - CONTENȚIONARE

Nume ..........................................................Prenume........................................................................................................
Legitimat cu BI/CI seria ............nr.........................................CNP.....................................................................................
în calitate de pacient internat sau (se completează mai jos de aparținător)
Nume ..........................................................Prenume........................................................................................................
Legitimat cu BI/CI seria ............nr.........................................CNP.....................................................................................
în calitate de aparținător (rudă, reprezentant legal) al pacientului
înțeleg/înțelegem necesitatea aplicării măsurilor de contenționare și autorizez/autorizăm medicii și personalul medical al
secției să aplice măsurile de contenționare, în contextul legal al unei practici medicale corecte.
Ce este contenționarea?
Prin contenționare, în sensul prezentelor norme, se înțelege utilizarea unor mijloace adecvate prin care pacientul este
imobilizat parțial sau total.
Medicul curant/de garda este cel care stabilește necesitatea contenției și afecțiunile pacientului.
Contenționarea nu poate fi folosită ca pedeapsă sau ca mijloc de a suplini lipsa de personal ori de tratament.
Cum se aplica contenționarea?
Dispozitivele de contenționare sunt curele late din piele sau echivalente, prevăzute cu sistem de prindere de pat și
manșete pentru articulațiile carpiene, tarsiene, torace și genunchi. Curelele trebuie sa fie ajustabile cu captușeală
dublată de un material moale (burete, pasla).
Este interzisă folosirea materialelor improvizate (feșe, sfoară, tifon) care pot provoca leziuni pacientului.
Poziția de contenționare este in decubit dorsal cu brațele pe langă corp. La aplicarea măsurilor de contențe se vor lua
măsurile necesare pentru evitarea durerii, leziunilor și orice comportament nedemn sau abuziv față de pacient.
Manșetele trebuie aplicate astfel încat să permită miscari minime ale membrelor și să nu afecteze sub nicio formă
respirația și circulația sangvină.
Pe durata contenționarii, pacientul își va păstra îmbrăcămintea, iar necesitățile vitale vor fi asigurate fără impedimente.
Cunosc ca am dreptul să refuz măsura de contenționare, dacă nu sunt de acord cu aplicarea ei.
Mi s-au adus la cunoștință, prin explicații suficiente, într-un limbaj clar și pe înțelesul meu, urmatoarele:
1. Diagnosticul și modul de stabilire a diagnosticului
2. Scopul, metodele și durata aplicării măsurii de contenție
3. Eventualele neplăceri, riscuri sau efecte secundare ale aplicării măsurii de contenție
4. Riscurile și consecintele refuzării aplicării măsurii de contenție
În cazul în care în timpul aplicării măsurilor de contenționare apar situații și conditii neprevăzute, care impun proceduri
suplimentare, accept ca medicul desemnat să acționeze în baza pregătirii profesionale doar dacă aceste proceduri sunt
absolut justificate din motive medicale și numai în interesul meu personal și spre binele meu. De la acest accept fac
exceptie:
....................................................................................................................................
În consecință și în condițiile precizate, îmi dau liber și în cunostintă de cauză, consimțământul la aplicarea măsurilor de
contenție și a tuturor manevrelor asociate.
Certific că am citit, am înțeles și accept deplin cele mai de sus și ca urmare semnez.
Nume prenume____________________ Semnătură pacient/aparținător_______________ Data________________

Nume prenume____________________ Semnătură martor________________________

Nume prenume____________________ Semnătura medic curant/gardă______________

S-ar putea să vă placă și