Sunteți pe pagina 1din 11

SECURITATEA PACIENTULUI

UNITATEA SANITARĂ PO_ 031


PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 1/11

CUPRINS

1.0 SCOP
2.0 DOMENIU DE APLICARE
3.0 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.0 DEFINIŢII
5.0 RESPONSABILITĂŢI
6.0 PROTOCOLUL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
6.1 GENERALITĂŢI
6.2 PROFILUL PACIENTULUI CU RISC ACCENTUAT DE CĂDERE
6.3 FACTORI DE RISC
6.4 PERSONALUL CARE INTERVINE
6.5 MĂSURI PREVENTIVE PENTRU ELIMINAREA SAU REDUCEREA NIVELULUI FACTORILOR DE RISC
6.6 PLAN DE ÎNGRIJIRI ASOCIATE DIAGNOSTICULUI „RISC DE CĂDERE”
6.7 MATERIALE NECESARE
6.8 DESCRIEREA PROCESULUI
6.9 EVALUAREA PROCESULUI
7.0 RESURSE
8.0 DOCUMENTE ASOCIATE
9.0 ÎNREGISTRĂRI

DIRECTOR MEDICAL MANAGER

REDACTARE
0 08.08.2015 INIŢIALĂ
Rev. Data Descriere Elaborat Verificat Aprobat

Adresa unității sanitare


SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 2/11

JUSTIFICARE- „Orice pacient internat este susceptibil de a suferi căderi de la același nivel sau nivele diferite, din diverse
cauze, personale sau ambientale (factori intrinseci și extrinseci), cu diferite consecințe, de diferite tipuri și gravități, cu
repercursiuni imediate și/sau în timp asupra stării sale de sănătate. Căderile sunt responsabile, în general, de cca. 70 %
din decesele prin accidente la persoanele cu vârste mai mari de 75 de ani. Un sfert din toate persoanele cu vârste mai mari
de 65 de ani și jumătate din bătrânii de peste 80 de ani suferă cel puțin o cădere pe an. Cel puțin 84 % din evenimentele
adverse care se întâmplă având ca protagonist un pacient spitalizat fac referire la o cădere. Căderile în ambitul intra sau
extra spitalicesc au drept consecință, în 5 % din cazuri, o incapacitate temporară sau permanentă a individului, complicații
în pronosticul problemei sale de sănătate și necesitatea de noi îngrijiri și tratamente de tip medical sau medico-chirurgical.
Un 5 % din toate căderile au consecințe grave pentru pacient. Incidența căderilor este considerată un indicator indirect al
calității îngrijirilor medicale iar prevenirea lor o necesitate tot mai apreciată în ce privește calitatea serviciilor medicale”
(Organizația Mondială a Sănătății).

1.0 SCOP
Scopul principal al procedurii îl constituie diminuarea incidenței căderilor și a consecințelor acestora pentru pacienții care
prezință risc mare de cădere.
Obiective specifice:
A. Identificarea pacienților cu cel mai mare risc de a suferi căderi, apreciind și prezentând factorii intrinseci și
extrinseci de risc;
B. Reducerea numărului de căderi prin intermediul aplicării măsurilor preventive și identificarea cauzelor producerii
acestora;
C. Prevenirea căderilor prin autoleziune sau datorită leziunilor suferite din partea altora;
D. Determinarea incidenței acestor tipuri de accidente și analizarea cauzelor lor;
E. Standardizarea utilizării măsurilor de limitare și prevenire a căderilor în toate compartimentele organizației;
F. Asigurarea transferului de informații între membrii corpului medico-sanitar în ceea ce privește pacienții cu risc de
cădere prin intermediul unui registru de notificări în care să se regăsească incidente, cauze și strategii de
îmbunătățire.
G. Educarea pacienților și a personalului sanitar în ceea ce privește prevenirea căderilor.

2.0 DOMENIU DE APLICARE


Procedura se aplică tuturor pacienților organizației din momentul internării până la externare (părăsirea efectivă a incintei
organizației), în toate compartimentele de îngrijire a sănătății prin spitalizare existente în organizație.

3.0 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ


Legea 95/2006 actualizată - privind reforma în domeniul sănătății
- privind aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a
Ordinul nr. 972/2010
spitalelor
National Patient Safety Agency - Slips, trips and falls in hospital- 2007
World Alliance for Patient Safety - Forward. Programme2005. October.
Coussement J, De Paepe L, - Interventions for preventing falls in Acute and Chronic-Care Hospitals: A
Schwendimann R,et al. Systematic Review and Meta-Analisys. JAGS 2008.
Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
- Hotărârea guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
HG 1425/2006 actualizată
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Directiva Drepturi Pacienți -
Calitate și Securitate
2011/24/EU

4.0 DEFINIȚII
Cădere - (OMS): consecința oricărui eveniment care precipită (aruncă) individul către sol (podea) împotriva voinței sale;
- (DEX online): a se deplasa de sus în jos datorită greutății, a se lăsa în jos; a pica.
Scala valorilor riscurilor de cădere Braden-Bergstrom- instrument standardizat pentru determinarea valorii riscurilor de
cădere recomandat de OMS și Joint Commission International.
Scala valorilor riscurilor de cădere J. H. Downton- instrument standardizat pentru determinarea valorii riscurilor de
cădere recomandat de OMS și Joint Commission International.
Risc de cădere- asociere de factori intrinseci și extrinseci care favorizează producerea căderii pacienților internați într-o
organizație medico-sanitară.
Adresa unității sanitare
SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 3/11

5.0 RESPONSABILITĂȚI
Funcţia Activitatea
Medicul - Verifică dacă a fost evaluat riscul de cădere pentru pacientul internat și dacă
au fost stabilite măsurile preventive;
- Înmânează Registrul căderilor pe secție Nucleului de calitate și informează
despre căderile din compartimentul său.
Asistenta-șefă de tură - Evaluează consecințele căderii și avizează medicul de gardă, dacă este
necesar;
- Înregistrează în foaia de observație: data, ora, locul, cauza, starea generală a
pacientului – înainte și după cădere - și dacă este cazul, consecințele
immediate.
- Completează Raportul privind căderea și îl înmânează medicului;
- Completează „Scala riscurilor de cădere J. H. DOWNTON” pentru fiecare
pacient internat și evaluează riscul de cădere;
- Afișează pe peretele de la patul pacientului cartonașul colorat corespunzător
gradului mare de risc de cădere al acestuia;
- În Registrul de evaluare inițială înregistrează următoarele date ale pacientului:
 Alterațiile de mobilitate / necesitatea ajutorului;
 Vârsta:
 Starea senzorială, conștiența;
 Tratamentul farmacologic: sedantele, etc.
 Diagnosticul;
 Starea emoțională a pacientului;
 Dacă este purtător de dispozitive externe (scaun cu rotile, baston, etc;
 Dacă a mai avut căderi.

6.0 PROTOCOLUL DE PREVENIRE A CĂDERILOR


6.1 GENERALITĂȚI
Tipuri de căderi:
 Accidentale (factori extrinseci);
 Neaccidentale (factori intrinseci)- pierdere subită a cunoștinței, alterarea cunoștinței, dificultăți de deplasare.

6.2 PROFILUL PACIENTULUI CU RISC DE CĂDERE


 Pacienții cu vârstă mai mare de 65 de ani sau mai mică de 5 ani;
 Pacienții pe care putem să îi includem corespunzător patologiei, patologie care se poate asocia cu următoarele
antecedente:
- Dezorientare;
- Tulburări mintale;
- Deficit senzorial:
- Care se pot ridica numai ajutați;
- Care au restricții de mișcare în pat;
 Medicație de risc.
 Necesități speciale: incontinență, vomă…

6.3 FACTORI DE RISC


Toți acei pacienți care au diagnostice , cum ar fi: leziuni, risc înalt de traumatism, risc înalt de protecție, alterarea percepției,
conștiența.
A. Factori extrinseci persoanei:
a. Riscuri ambientale generale:
 Iluminare inadecvată;
 Podea alunecoasă;
 Suprafețe neregulate;
Adresa unității sanitare
SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 4/11

 Bariere arhitectonice;
 Spații reduse;
 Mobilier inadecvat (de joasă înălțime);
 Spații necunoscute de către pacient;
 Condiții meteo adverse;
 Orografia terenului;
 Căi de acces inadecvate.
b. Riscuri ambientale specifice unității sanitare:
 Înălțime inadecvată a patului ;
 Absența dispozitifelor de fixare a roților patului;
 Înălțimea și dimensiunile limitatoarelor patului;
 Spații reduse;
 Dispozitive și mobilier care, datorită lipsurilor ergonomice, se comportă ca obstacole;
 Lipsa, ineficiența sau proasta funcționare a dispozitivelor de sprijin a mobilității;
 Deplasarea sau stabilizarea.
c. Riscuri de împrejurări referitoare la toți pacienții:
 Încălțăminte sau îmbrăcăminte indecvate (pantofi cu șireturi desfăcute, pantaloni foarte lungi…);
 Lipsa sau neadaptarea ochelarilor sau audifoanelor;
 Carența de ajutor tehnic pentru a se deplasa atunci când este nevoie.
d. Riscuri de împrejurări referitoare la eventuale evacuări sau transferuri:
 Calea și mediul de evacuare;
 Măsuri de sprijin fizic și imobilizare; profesioniști neformați și neantrenați în vederea unor astfel
de evenimente;
 Efectele transportului asupra pacientului și stării sale de sănătate.
e. Factori de tip social:
 Carență sau capacitate limitată a infirmierilor sau vizitatorilor de a oferi sprijin calificat.
B. Factori intrinseci:
a. Factori proprii pacientului:
 Vârstă mai mare de 65 de ani sau mai mică de 5 ani;
 Căderi anterioare;
 Alterări ale stării de conștiență;
 Alterări ale capacității de percepție senzorială;
 Alterări ale capacității motorii;
 Mobilitate și echilibru precare, astenie;
 Tulburări ale facultăților mintale;
 Dificultate sau incapacitate de a controla sfincterele;
 Existența barierelor comunicative;
 Alterări ale stării nutriționale: obezitate, carențe nutriționale, deficit vitaminic și deshidratare;
 Graviditate, lăuzie.
b. Factori proprii bolii de care suferă:
 Boli neurologice, respiratorii, cardiace, articulare, imunologice, metabolice, cardiovasculare,
musculo scheletice;
 Boli acute, reacutizări;
 Lipsa de informații din partea pacientului referitoare la boala de care suferă și regimul terapeutic;
 Durere acută sau cronică;
 Obiceiuri toxice (alcoolism, consum de droguri…);
 Pacient în proces chirurgical;
 Deficiențe ale controlului termic corporal.
c. Factori derivați din regimul terapeutic:
 Caracteristici ale regimului terapeutic, efecte adverse ale medicamentelor (antihipertensive,
antiaritmice, diuretice, vasodilatatoare, analgezice, sedante, tranchilizante, hipnotice,
miorelaxante, antihistaminice, antidiabetice, antiepileptice, betablocante…);
 Pacienți cu dispozitive sau proteze implantate;
 Dispozitive suport utilizate de pacient în vederea deplasării sau imobilizării.
d. Factori derivați din atitudinea pacientului față de boală;
Adresa unității sanitare
SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 5/11

 Lipsa mobilizării pentru a face față bolii;


 Conduită de risc;
 Lipsa cererii de ajutor atunci când este necesar.

6.4 PERSONALUL CARE INTERVINE


Asistentele medicale se ocupă în mod direct de securitatea pacienților, identificând, evaluând și difuzând personalului
medico-sanitar al secției, aparținătorilor și infirmierilor riscurile asociate pentru fiecare pacient, realizând comunicări ale
incidentelor (accidentelor) și acționând pentru prevenirea efectelor adverse.
A. Identificarea pacienților cu risc mare de cădere:
a. La evaluarea inițială a pacientului se înregistrează factorii de risc relaționați cu căderile și se aplică scalei
de risc de Downton (Anexa nr. 1);
b. Un pacient cu risc mare de cădere are 3 sau mai multe puncte la evaluarea pe scala de risc de Downton
precum și alți factori de risc absenți pe această scală dar care în urma evaluării sunt considerați
importanți (incontinență, vârstă, nevoi de deplasare…);
c. Reevaluarea pacientului se face ori de câte ori se modifică starea de sănătate a acestuia sau ambientul
în care este internat.
B. Includerea pacienților în protocolul sau procedura de prevenire a căderilor:
a. Prin intermediul unui identificator vizual colorat așezat cât mai aproape de patul acestuia, la loc vizibil
precum și în foaia de observație pe suport hârtie și suport digital tot prin intermediul unui semn distinctiv
colorat și ușor de observat;
b. Informarea personalului medico-sanitar care ar putea intra în contact cu pacientul;

C. Aplicarea măsurilor preventive pentru a elimina sau reduce factorii de risc.

6.5 MĂSURI PREVENTIVE PENTRU ELIMINAREA SAU REDUCEREA NIVELULUI FACTORILOR DE RISC
A. Factori extrinseci:
a. Riscuri ambientale generale:
 Identificarea caracteristicilor medioambientale care pot crește riscul de cădere;
 Iluminare adecvată conform normativelor în vigoare;
 Pardoseli anti alunecoase (covoare vinilice PVC, tarquet…).
b. Riscuri ambientale specifice unității sanitare:
 Așezarea obiectelor necesare la îndemâna pacientului;
 Utilizarea limitatoarelor de cădere adecvate la paturi staționare sau mobile;
 Reglarea paturilor la o înălțime cât mai mică față de podea;
 Instalarea de butoane pentru apelul asistențial aproape de patul și la îndemâna pacientului;
 Răspuns prompt din partea personalului medico-sanitar la apelul luminos sau sonor din partea
pacientului;
 Evitarea dezordinii în toate spațiile în care sunt internați sau circulă pacienți;
 Menținerea dispozitivelor de sprijin a deplasării în stare de funcționare și utilizare sigură;
 Dotarea grupurilor sanitare cu mânere de sprijin, a scărilor și holurilor cu balustrade;
 Menținerea limitatoarelor de cădere ridicate atunci când personalul medico-sanitar lipsește din
salon. Menținerea incubatoarelor închise atunci când nou născutul rămâne singur;
 Afișarea semnalizării corespunzătoare a riscului mare de cădere al fiecărui pacient la loc vizibil
și inconfundabil;
 Asigurarea dispozitivelor medicale de sprijin a deplasării cât mai aproape de patul și la
îndemâna bolnavului;
 Atenționarea pacientului asupra utilizării obligatorii a ochelarilor sau aparatelor auditive
recomandate de medicul specialist;
 Atenționarea pacientului și aparținătorilor acestuia asupra obligativității utilizării de către bolnav
pe timpul internării a pieselor de încălțăminte ușoare, bine fixate pe picior și antialunecoase.
c. Riscuri de împrejurări referitoare la eventuale evacuări sau transferuri:
 Blocarea, atunci când este necesar, a roților paturilor, scaunelor cu rotile și altor dispozitive
utilizate la transferul sau evacuarea pacienților;
 Utilizarea celor mai adecvate tehnici și dispozitive de mobilizare a pacienților.
B. Factori intrinseci:
Adresa unității sanitare
SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 6/11

a. Factori proprii pacientului:


 Identificarea alterațiilor cognitive;
 Revizuirea istoricului căderilor, dacă există;
 Controlarea modului de deplasare, menținerea echilibrului și starea de oboseală;
 Sprijinul asistențial la deplasarea pacienților instabili;
 Ajutarea bolnavului să se deplaseze la grupul sanitar la intervale de timp frecvente și
programate.
b. Factori proprii bolii:
 Stabilirea unui program de exerciții fizice de rutină în care să se includă, dacă este posibil,
mersul pe jos;
 Determinarea obiectivele îngrijirilor medicale, împreună cu medicul curant și pacientul;
 Explorarea împreună cu medicul curant și pacientul a modalităților optime de atingere a
obiectivelor;
 Stabilirea unui plan în vederea atingerii obiectivelor;
 Critica constructivă a succeselor și greșelilor pe timpul îngrijirilor medicale.
c. Factori derivați din regimul terapeutic:
 Educarea pacientului privind utilizarea bastoanelor sau altor ustensile de sprijin a deplasării;
 Colaborarea cu toți membrii echipei în vederea reducerii riscurilor de cădere.
d. Factori derivați din atitudinea pacientului față de boală:
 Identificarea conduitei și factorilor de risc;
 Educarea pacientului și a personalului pentru a cere ajutor atunci când este necesar;
 Sprijinirea pacientului și personalului în vederea identificării practicilor curente de viață care
trebuie schimbate.

6.6 PLAN DE ÎNGRIJIRI ASOCIATE DIAGNOSTICULUI „RISC DE CĂDERE”


Rezultat așteptat – nu se produc căderi (NPC)

Acțiuni
Conduita prevenire căderi
Căderi - alte specificații ale factorilor de risc
Cunoaștere prevenirea căderilor
Ambient sigur la domiciliu
Conduită de compensare auditivă
Conduită de compensare vizuală
Asigurare echilibru
Asigurare mobilitate
Realizarea transferului
Controlul riscurilor
Intervenții
Prevenirea căderilor
Acord cu pacientul
Alte intervenții specifice
Sprijinul autoîngrijirilor - transferul
Sprijin fizic
Supraveghere: securitate

6.7 MATERIALE NECESARE


A. Scala de evaluare a riscurilor de cădere de Downton (Anexa nr. 1) pentru identificarea pacientilor cu risc de
cădere la internare și pentru a acționa în consecință;
B. Schema logică a activităților privind reducerea sau eliminarea căderilor;
C. Registrul informatic de incidente (indicat a fi pe pagina web a unității sanitare, personal medico-sanitar,
nucleul de calitate, formular de notificare incidente).

Adresa unității sanitare


SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 7/11

6.8 DESCRIEREA PROCESULUI


A. Evaluarea riscului de cădere pentru fiecare pacient la internare cu suspiciuni de risc mare de cădere aplicându-i
scala lui Downton fără a omite includerea posibililor fatori de risc intrinseci și extrinseci în aveastă scală dacă
aceștia apar în istoricul privind sănătatea pacientului;
B. Comunicarea situației riscului de cădere pacientului însuși, întotdeauna când este posibil, și întregului personal
involucrat în viața cotidiană a internatului în spital, incluzând infirmierii, brancardierii, îngrijitorii de curățenie și
aparținătorii;
C. Includerea semnalizării vizibile a riscului mare de cădere atât în documentele interne care privesc pacientul cât și
în salonul sau rezerva în care acesta este internat;
D. Conștientizarea pacientului, a aparținătorilor precum și a întregului personal implicat în activitatea de îngrijire a
pacientului pe durata internării asupra necesității de a acționa permanent asupra factorilor de risc în vederea
prevenirii căderilor;
E. Consemnarea oricărui incident privind căderea în registrul informatic de incidente al unității sanitare cu
respectarea anonimatului notificatorului și a principiului non-punitivității.

6.9 EVALUAREA PROCESULUI


A. Implementarea în fiecare entitate (secție) a Protocolului de prevenire a căderilor în rândul personalului
medico-sanitar (în special asistenți medicali) cu un indicator cantitativ prin intermediul căruia putem măsura
procentajul personalului implicat în acest protocol:
Nr. personal implicat / nr. total de personal X 100 = % personal implicat
B. Implementarea evaluării riscurilor de cădere la pacienți, la internarea acestora, prin intermediul unui indicator
cantitativ care măsoară procentajul pacienților care au fost cuprinși în procesul de evaluare a riscuului de
cădere prin intermediul scale de Downton:
Nr. de pacienți evaluați / nr, pacienți internați X 100 = % pacienți evaluați
C. Aprecierea numărului de pacienți evaluați care prezentau „risc mare de cădere” prin intermediul unui indicator
cantitativ:
Nr. de pacienți cu risc mare de cădere / nr total de pacienți evaluați cu scala de Downton X 100= % pacienți
cu risc mare de cădere.

7.0 RESURSE
Sunt asigurate de către compartimentele tehnico-administrativ, achiziții și administratorul organizației.

8.0 DOCUMENTE ASOCIATE


 Identificarea pacienților
 Manevrarea (mobilizarea) pacienților
 Transferul pacienților
 …

9.0 ÎNREGISTRĂRI
 Foaia de observație;
 Formular notificare incidente
 Registrul informatic de evidență a incidentelor

Adresa unității sanitare


SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 8/11

Anexa nr. 1:

Scala riscurilor de cădere J. H. Downton

Risc mare = când suma punctelor obținute în urma evaluării riscurilor este mai mare de 2.

NU 0
Căderi anterioare
DA 1

Nici unul 0
Tranchilizante / sedante 1
Diuretice 1
Medicamente Hipotensoare (nediuretice) 1
Antiparkinsoniene 1
Antidepresive 1
Alte medicamente 0

Nici unul 0
Alterații vizuale 1
Deficit senzorial
Alterații auditive 1
Extremități (ictus,…) 1

Orientat 0
Stare mintală
Confuz 1

Normală 0
Sigură cu ajutor 0
Deplasare
Nesigură cu ajutor / fără ajutor 1
Imposibilă 0

Adresa unității sanitare


SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 9/11

Anexa nr. 2
Schema logică a evaluării riscurilor și prevenirii căderilor

INTERNARE PACIENT

Evaluare asistent șef tură


(în primele 24 de ore)

RISC MIC Scala de evaluare riscuri de RISC MARE


Reevaluare datorită modificării cădere (Downton) și factori Reevaluare datorită modificării
factorilor de risc /stării de sănătate factorilor de risc /stării de sănătate
asociați

Măsuri preventive generale Pacient căzut Măsuri preventive specifice


Pacient internat CĂDERE Evitarea căderilor

-Îngrijiri medicale
RESPONSABIL -Înregistrare în foaia de observație
cu evaluarea și urmărirea -Notificare Efecte Adverse
(căderi) pacientului -Reevaluarea riscului
-Comunicare echipa medico-sanitară și
aparținători
-Identificare ca „Pacient cu risc mare
EVALUAREA PERIODICĂ de cădere”
(include date statistice)
a evenimentelor notificate

Pacient externat
EXTERNARE
COMUNICARE
măsuri către personalul
medico-sanitar
INFORMARE ASUPRA CONTINUITĂȚII
ÎNGRIJIRILOR DUPĂ EXTERNARE:
RISCUL DE CĂDERE- dacă există.

IMPLEMENTAREA
ÎMBUNĂTĂȚIRILOR

PROFILUL PACIENTULUI CU RISC MARE DE CĂDERE - Scala DOWNTON


 Căderi anterioare
 Medicație de risc
 Deficit senzorial
 Alterare mentală/cognitivă, coștiența
 Necesități speciale (incontinență urinară…)
 Vârsta mai mare de 65 de ani sau mai mică de 5 ani
 Transferul pacientului
 Altele…

Adresa unității sanitare


SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 10/11

Anexa nr. 3
REGISTRUL DE NOTIFICARE A CĂDERILOR (format electronic pe pagina Web organizației – acces numai membrii)
Numele și prenumele pacientului______________________________________________________________

Aria de primire a serviciilor medicale: Domiciliu CPU Secția/compartimentul_____________________________________________

Diagnosticul_______________________________________________________________________ Nr. identificare__________________________________

Vârsta_________ Data și ora incidentului_________________________ Scala Downton DA NU

Starea pacientului (factori intrinseci):


Psihic: Fizic: Senzorial / perceptiv:
Conștient Independent Deficit audio /vizual

Inconștient Parțial independent Lipsă dispozitive recomandate (lentile de contact, audiofon…)

Agitat Dependent Alterare mers / echilibru

Deteriorare cognitivă

Alți factori:
Pacient intervenit chirurgical Căderi anterioare Dispozitive: sonde, drenaje, imobilizări, perfuzii

Durere acută sau cronică Incontinență urinară / fecală Conduite de risc___________________________________

Medicația anterior căderii:


Psihotrope Hipnotice Antihipertensive Diuretice Altele

Morfinice Miorelaxante Antidepresive Antidiabetice

Mediul ambiant (factori extrinseci):


Limitatoare pat Da Nu Lipsă supervizare la mobilizare, transfer

Încălțăminte, îmbrăcăminte inadecvate Cale de acces dificilă Material transfer inadecvat (scaun, pat, targă…)

Dispozitiv de sprijin (la cădere): Baston Cârje Suport perfuzii Cadru pășitor Altele__________________________

Mediu ambiant advers (bariere arhitectonice, obstacole pe podea, podea umedă și alunecoasă, podea neregulată…)

Locul căderii / Activitatea care se realiza: Timpul de permanență în poziția căzut:


Salon / Grup sanitar Hol Stradă Pe Scară Transport public Ambulanță

Pat Targă mobilă Masă chirurgicală Scaun cu rotile Fotoliu Altele________________________

Transfer / transport Mergând La ridicare de pe…. La așezare pe…

Situația înainte de cădere:


Însoțitor / apaținător în momentul căderii Educație sanitară pacient / familie DA NU

Neînsoțit Izolare Mecanică Farmacologică


Consentiment informat DA NU
Locuiește singur
Centură MAATA Monitorizare Holter EKG
Altele__________________
Alterare fizică / cognitivă a persoanei care îl îngrijește

Consecințele căderii
Eroziune a pielii Rană care necesită sutură Traumatism_________________________

Contuzie Ulcerație Pierderea cunoștinței

Hematom Fractură Altele

Deconectare dispozitive Extubare Branulă Sondă nosogastrică Sondă vezicală Drenaj Altele

Măsuri preventive adoptate după producerea căderii


Îngrijitor / aparținător Limitatoare pat Izolare: Mecanică Farmacologică Niciuna

Dispozitive de sprijin (baston, cârje…) Altele

Adresa unității sanitare


SECURITATEA PACIENTULUI
UNITATEA SANITARĂ PO_ 031
PROTOCOL DE PREVENIRE A CĂDERILOR
Ediţia: 1 Revizia 0 din 08 August 2015 Pagina: 11/11

Observațiile declarantului

Propuneri de îmbunătățire

Opinia pacientului / aparținătorilor despre căderea produsă

Transmitere conform circuitului instituțional

Vă mulțumim pentru faptul că Dvs. contribuiți la creșterea nivelului siguranței


pacientului!

Adresa unității sanitare