Sunteți pe pagina 1din 85

Prof. d r. d o c . N . N .

G H E O R G H IU
d r. C r . D R A G O M IR E S C U
d r. C . R U
d r. C . IO N E S C U - T R G O V I T E
d r. S T E F A N IA C IU C A

MANUAL
DE
ACUPUNCTURA

EM
ED ITURA M E D IC A L - BUCURETI, 1974

Coperta de: VIOLETA COMA

PREFA
Strvechea metod extrem-oriental acupunctura" a fost mult
vreme practicat n mod cvasiempiric, o serie de principii aie extrem-orientalilor fiind traduse n practic numai pe baza tradiiei
i fr discernmntul tiinific necesar.
Dac pe lng acestea lum n considerare faptul c o serie de
medici, dintre care unii fr o calificare deosebit, au aplicat acu
punctura, aceasta fiind economicoas i uor de aplicat, gsim ex
plicaia de ce acupunctura n-a fost apreciat la justa valoare sau
a fosj: chiar desconsiderat. Unii acupunctori" aplicau metoda n
boli incurabile, cu leziuni organice definitive (cancer, hemiplegie
etc.)f astzi tiindu-se c metoda este eficient numai n afeciuni
cu predominania unor semne funcionale sau generale, n care du
rerea este preponderent.
Lucrri destul de recente aie unor autori anglo-saxoni, francezi,
sovietici, japonezi, chinezi, coreeni i chiar romni, dintre care
nu omitem pe autorii acestui manual, au cutat s stabileasc ba
zele tiinifice aie metodei, reuind dac nu n totalitate, cel puin
s restrng cadrul ipotezelor.
Avnd n vedere c n ultimii ani, i mai ales dup nfiinarea
Cercului de acupunctur din cadrul U.S.S.M., o serie de medici din
Bucureti i din ar practic cu destul succes aceast metod i
avnd n vedere c cei care practic acupunctura snt din ce n ce
mai solicitai de bolnavi, am socotit necesar elaborarea acestui ma
nual, primul n limba romn, prin care s difuzm o serie de date
clinice i experimentale, date privind tehnica metodei, pentru a
pune la ndemna medicilor valoarea metodei bazat pe datele tra
diionale i pe cele ale cunotinelor tiinifice moderne, trecute
prin filtrul experienei noastre.
Dorina noastr a fost ca n acest prim manual s dm date
eseniale, eliminnd discuiile ancestrale cu coninut metafizic.
3

Prin formularul terapeutic i materialul iconografic, dorim s


venim n ajutorul celor care vor s cunoasc i eventual s prac
tice acupunctura11.
Am optat pentru termenii clasici, evitnd denumirile multiple
pentru acelai punct sau meridian, care risc s creeze unele con
fuzii.
Ne-am propus ca aceast prim ediie din ara noastr s fie
urmat de o ediie mai complet, bazat pe eventualul succes, dar
mai ales pe necesitatea aprofundrii metodei de ctre cititorii care
n spirit critic vor putea deveni adepi la nivelul tiinific actual al
strvechii terapii orientale.
Trebuie s mulumim conducerii Editurii Medicale i organelor
tehnice ale acesteia care, nvingnd unele prejudeci ale corpului
medical, ne-au acordat ncrederea necesar i au asigurat prezen
tarea spre difuzare a acestui material.
N. N. G h e o r g h i u
1 iu lie 1973

CUPRINS

Pag.
P re fa a

..................................................................................................................................................................

Date i s t o r i c e ............................
.
.
7
1. MORFOFIZIOLOGIA TEGUMENTULUI
. . . . .
.
10
1 .1 . Structura pielii .........................................
. . . . . . !
10
1.2. Funciile pielii ............................................................................. 13
1.3. Proprietile p i e l i i ................ ................................................ ....
13
1.3.1. Proprietile
e n z im a t ic e ................ ........................
13
1.3.2. Proprietile electrice c u t a n a t e ................................ .
14
1.3.3. Proprietile de a reflecta modificrile patologice n func
iile organelor i n t e r n e ............................ ....
15
1 .0.4. Proprietatea de a influena activitatea organelor interne !
16
g 1.3.5. Proprietile zonelor cutanate utilizate n acupunctura
17
1.3.5.1. Caracteristici a n a t o m ic e ........................................ 17
1 .3.5.2. Caracteristici funcionale
. . .
18
2. ACUPUNCTURA EXPERIM ENTAL
........................ 20
2.1. Aciunea acupuncturii asupra s n g e lu i.........................................21
2.2. Aciunea acupuncturii asupra glandelor e n d o c r in e ................ 22
2.3. Aciunea acupuncturii asupra aparatului circulator . . . .
1 25
2.4. Aciunea acupuncturii asupra tubului d i g e s t i v ........................ 32
2.5. Aciunea acupuncturii asupra dinamicii uterine . . . . . . .
33
2.5.1. n travaliu n o r m a l ............................................................. 33
2.5.2. n adinamie u t e r in ............................................................. '4
2.5.3. n hipotonie i hipokinezie u t e r i n ...............................
34
2.5.4. n diskinezie uterin i cu instabilitate de tonus . . . .
34
3. MECANISMUL DE ACIUNE A ACUPUNCTURII . ..................... 36
4. BAZELE TRAD IIO NALISTE ALE MEDICINEI EXTREM-ORIENTALE
................................................................................................. 44
5. MERIDIANELE I P U N C T E L E ................ ........................................55
5.1. Meridiane p r in c ip a le .................... ... .
................................ 56
5.1.1. Meridianul principal al p l m n ilo r .................................... 58
60
5.1.2. Meridianul principal al intestinului gros . ................ ....
5.1.3. Meridianul principal al s to m a c u lu i................................... 61
5.1.4. Meridianul principal al splinei-pancreasului . . . . . .
64
5.1.5. Meridianul principal al i n i m i i ............................................ 67
5.1.6. Meridianul principal al intestinului s u b i r e .................... 68
5.1.7. Meridianul principal al vezicii u r i n a r e ............................ 70
5.1.8. Meridianul principal al rinichilor
..................................... 74

5.1.9. M e rid ia n u l p rin c ip a l va se-s ex


............................................... .......76
5.1.10. M e rid ia n u l p rin c ip a l tre i (trip lu ) fo c a re ....................................77
5.1.11. M e rid ia n u l p rin c ip a l a l v e z ic u le i b i l i a r e .................... .
78
5.1.12. M erid ia n u l p rin cip a l al f i c a t u l u i ............................ .... ................ 80
5.2. M e rid ia n e le cu rioase . . . . . ................... .....................................82
5.2.1. T o u -M o (va su l g u v e rn o r) ............................................................. 83
5.2.2. Jen n-M o (va su l de concepie sau d i r e c t o r ) ....................... 86
5.2.3. T c h o n g -M o (va su l stra tegic) . . . . .............................. .
89
5.2.4. T a e -M o (va su l cen tu r)
........................................... .... .................. 90
5.2.5. In n -K e o (va su l fo r e i i m ic rii va su l C lciu lu i) . .
90
5.2.6. Y a n g - K e o (va su l Y a n g a l m ic rii i fo r e i) . . . . . .
91
5.2.7. In n -O e (vasu l In n de l e g t u r ) ...............................................91
5.2.8. Y a n g -O e (va su l Y a n g de l e g t u r ) ............................ .... . 92
6. D IA G N O S T IC U L D IN P U N C T U L DE V E D E R E A L A C U P U N C T U R II 93
6.1. E xa m en u l b o l n a v u l u i ...........................................................................93
6.2. P u lsu rile c h i n e z e ........................................................ .... ...........................95
7. I N D I C A I I L E I L IM IT E L E A C U P U N C T U R II
. . . . . . . .
102
7.1. C on train dicaii, erori, i n c i d e n t e ............................ .... ................................104
8. T E H N IC A T R A T A M E N T U L U I P R I N A C U P U N C T U R A
. . . . .
107
8.1. A c e le de acupunctur
........................................................................... 107
8.2. L o c a liza re a p u n ctelor
. . . . ........................ ....
. . 108
8.3. n e p a rea p u n c t e l o r ............................................... .... ....................... .... ... 109
8.4. T eh n ica de to n ifie r e i de dispersie ............................................... .... ... 109
8.5. N u m ru l p u n ctelor u t i l i z a t e ............................ .....................................112
8.6. N u m ru l ed in elo r
. . .
. . . ........................ ........................... 112
8.7. A le g e r e a p u n ctelor
................................................................................ 113
9. F O R M U L A R
T E R A P E U T I C ................... .... ...........................................114
9.1. Pu n cte cu aciu ne g e n e r a l .......................................... .......................... 114
9.2. P u n cte cu aciune lim ita t
.................................................................. 114
9.3. Pu n cte s i m p t o m a t i c e ............................ ....
.......................................... 114
9.4. Pu n cte o r g a n o t r o p e ................... .... ........................................................115
9.5. Pu n cte s e g m e n t a r e .......................................... .... ................................ 115
9.6. A s o c ie ri de puncte
.................................................... ............................116
9.7. P u n cte cu aciu ne sp ecific
. . . . .
. . . . . . . . . . 117
9.8. A fe c iu n i c ircu la to rii .................................................... .............................. 117
9.9. T u lb u r ri card iace
. #. . . . . . . . .
. . . . v . 118
9.10. T u lb u r ri a le circu la iei a rte ria le
........................ .... . . . . . 118
9.11. T u lb u r ri ale c ircu la iei ven oase
. . . . . .............................118
9.12. A n e m i i ....................... ................................................................. . . . 119
9.13. A fe c iu n i re sp ira to rii
........................................... .... .............................. 119
9.14. A fe c iu n i d ig e s tiv e
. . . . .
. . .
. . . . . . . . . .
H9
9.15. A fe c iu n i u r i n a r e .......................................... . . . ........................ 120
9.16. A fe c iu n i gin eco lo gice-o b stetrica le
. . ...........................................121
9.17. A fe c iu n i ale o rga n elo r de sim
.................................................... 121
9.18. A fe c iu n i d erm a tolo gice
. . . . . . . . . . . . . V . . 122
9.19. A fe c iu n i e n d o c r i n e ............................ . . . .
. . . . . . . 122
9.20. A fe c iu n i a le sistem u lui n ervo s
. . ................................. . . .
123
9.20.1. P a ra liz ii, p a re ze . . . .
. . .................................
. . . 124
9.21. A fe c iu n i reu m a tice . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. 125
10. A N E S T E Z IA P R I N A C U P U N C T U R
. . . . . . . . . . . . .
126
11. A T L A S
.............................................................................................. ................ 131
12. B I B L IO G R A F IE
..................................................................................... ........... 166

DATE ISTORICE
Medicina oriental, n cadrul creia acupunctura constituie nu
mai una din metodele terapeutice, a nceput s fie practicat or
ganizat nc naintea mileniului III .e.n. n China, India, Japonia,
Coreea.
Datorit multitudinii de cunotine, n timpul dinastiei Han
(sec. III .e.n.), mpratul Roang-Ti a ordonat sistematizarea i n
registrarea lor, crend astfel premisele redactrii celui mai vechi
tratat, N e i King", canonul medicinei interne, completat la scurt
timp tle comentarii, cuprinse n volumul lui So-Ouenn.
n anul 984 e.n. medicul japonez Yasuyovi Tamba a redactat, pe
baza experienei colilor chineze i japoneze, primul tratat de acu
punctur n aceast ar, intitulat ,,Ishiu Po\ iar n 1068 a fost n
fiinat n China prima coal superioar imperial pentru studie
rea acupuncturii.
ncepnd din anul 1207 e.n., n China exist statui de bronz cu
destinaie didactic, pe care punctele de acupunctur snt marcate
cu o precizie excepional, n dreptul fiecruia fiind notat pro
funzimea pn la care trebuie introdus acul, exprimat n diviziuni
ale distanei dintre pliurile interfalangiene ale mediusului indivi
dului, pe faa radial.
n secolul IV .e.n. un acupunctor rmas celebru, Pienn-Tsio, a
publicat lucrarea n 4 volume intitulat ,,Nann King" (Tratat des
pre probleme dificile), iar sub egida lui Hoang-Fu-Mi s-a redactat
ntre 215 282 e.n. cartea ,,Tsia Y King" (Principiile unu i cinci),
n anul 1258 e.n. a fost redactat tratatul ,,Chi See King Fa Houei"
(Circulaia celor 14 meridiane) de ctre Hoa Pa Jenn, iar n anul
1576 ,,Tchi King Fa M o Krao" (Contribuii la studiul celor 9 me
ridiane) de ctre Li Che Tchenn.
7

n anul 1571, Harvieu public pentru prima oar n Europa o lu


crare despre acupunctur, lucrare care a creat premisele practicrii
ei rudimentare de ctre o serie de personaliti medicale celebre:
Recamier, Laennec, Trousseau, Cloquet, Berlioz, Sarlandiere etc.;
n secolul urmtor misionarul P. Amiens public n limba latin
un compendiu de acupunctur.
Introducerea acupuncturii n medicina occidental este legat
ns de numele diplomatului i scriitorului francez Georges Soulie
de Morant. Educaia pe care a primit-o i-a dat posibilitatea ca la
vrsta de 18 ani, cnd a intrat n serviciul diplomatic, s vorbeasc
perfect dialectul mandarin, n care s-a exprimat multe secole elita
culturii chineze. n anul 1929, fiind consul francez la Iunan, a con
statat cu surprindere, n cursul unei epidemii de holer, c bolnavii
cei mai gravi, tratai prin metodele medicinei tradiionale orien
tale, erau salvai n majoritate, n timp ce pacienii tratai dup
concepiile europene mureau n proporie de peste 50o/0. Acest lu
cru l-a incitat pe Soulie de Morant s studieze bazele medicinei
orientale, reuind s realizeze acest deziderat n civa ani, dato
rit cunotinelor sale superioare n domeniul culturii i etichetei
extrem-orientale care-i deschideau accesul n orice sfer.
Imediat naintea celui de-al doilea rzboi mondial, cnd se n
toarce n Europa, public Precis de Vraie Acupuncture Chinoise",
iar n anul 1960, lucrarea n 5 volume L'Acupuncture Chinoise",
fondnd i una din societile franceze de acupunctur.
n aceeai perioad au editat cr}i de valoare Champfrault
(Trite de medecine chinoise" n 6 volume), Ferreyrolles, Voisin,
Goux, de la Fuye (care a fondat Societatea internaional de acu
punctur), Gerhard Bachman (care a editat tratatul n 2 volume
Lehrbuch der Akupunktur"), E. Stiefvater, Felix Mann. n anul 1958
a luat fiin, n cadrul Policlinicii Colea, primul serviciu de acu
punctur, condus de ctre prof. N. N. Gheorghiu i dr. Cr. Dragomirescu, care au organizat ncepnd din acel an i cercul de acupunc
tur din cadrul U.S.S.M. n ultimii ani au contribuit la dezvoltarea
acupuncturii n ara noastr dr. T. Crciun, dr. C. lonescu-Trgovite, dr. C. Ru, dr. I. F. Dumitrescu i alii. Contribuii remarca
bile au fost aduse de asemenea de ctre dr. I. Bratu, C. Stoicescu,
V. Pr ode seu etc.
Literatura medical anglo-saxon, care ignora medicina orien
tal pn relativ recent, acord din ce n ce mai mare atenie acestei
probleme. Rapoartele tiinifice ale personalitilor medicale care
s-au documentat n R. P. Chinez asupra rezultatelor metodei, snt
publicate i comentate in extenso, cu atenie, interesul practicieni
lor ncepnd s creasc vizibil. n prezent snt editate n S.U.A.
8

American Journal of Chinese M edicine" i American Journal of


Acupuncture".
n momentul de fa, Societatea internaional de acupunctur
cu sediul la Paris, care editeaz ,,Nouvelle revue internaional
d'Acupuncture", nsumeaz eforturile a numeroase societi naio
nale, promoveaz cercetarea tiinific n acest domeniu i apr
prestigiul metodei i al celor ce o practic mpotriva tuturor criti
cilor incompetente ori lipsite de probitate.
Anual snt organizate congrese de ctre societile naionale de
acupunctur din Frana, R. F. Germania, Austria, Japonia, HongKong, Argentina. n Marea Britanie a fost organizat un ,,British
College of Acupuncture", iar un institut mixt, cu secii n S.U.A. i
Japonia a fost intitulat K yoto Pain Control Institute", acesta editnd un buletin periodic care are n colegiul de redacie i medici
romni. La fiecare patru ani se organizeaz cte un congres mon
dial de acupunctur, ultimele avnd loc n R. F. Germania, Frana
i Japonia.
Membrii cercului romn de acupunctur din cadrul U.S.S.M.,
Filiala Bucureti, au prezentat lucrri, apreciate favorabil la di
verse manifestri internaionale, iar n introducerea anesteziei prin
acupunctur, prof. N. N. Gheorghiu i dr. Cr. Dragomirescu au prio
ritate n Europa.
Cei mai competeni cercettori n acest domeniu subliniaz c
trebuie criticat i respins ,,reflex oter apia la chinoise/1 care nu
este dect o caricatur (Nguyen Van Nghi) a adevratei medicine
chineze, creia i duneaz considerabil.

1. M0RF0FIZI0L0G1A
TEGUMENTULUI
Pielea este unui din cele mai mari organe ale corpului omenesc,
cntrind pentru un individ de 70 kg, aproximativ 4,5 kg. Particu
laritatea sa anatomic din care decurg dou proprieti fundamen
tale i anume, aceea de a reflecta suferinele organelor interne i
aceea de a influena activitatea organelor interne, este in raport
cu structura sa i anume: se ntinde pe o suprafa de 1 500 cm2,
avnd raporturi spaiale particulare, pe de o parte cu organele in
terne, iar pe de alta cu sistemul nervos,
n concepia noastr, pielea reprezint un ecran biologic dublu:
prin faa sa extern (epidermul), ea vine n contact cu lumea exte
rioar pe care o recepioneaz i o proiecteaz contient la nivelul
scoarei cerebrale, iar prin faa sa intern (dermul) vine n con
tact cu mediul interior, recepionnd contient, pe calea sistemu
lui nervos vegetativ, suferinele organelor interne.

1.1. STRUCTURA PIELII


Histologic, pielea este alctuit din trei straturi: epidermul,
dermul i hipodermul.
Epidermul reprezint faa extern, avnd o grosime mai mic
de un milimetru; este alctuit dintr-un epiteliu pavimentos, strati
ficat, formnd patru straturi de celule cu o morfologie diferit, ce
reprezint formele pe care le parcurge o celul care nate n pro
funzime (zona germinativ) i evolueaz ctre celule exfoliatrice
superficiale, ce snt eliminate la suprafaa pielii, sub forma unor
descuamri fiziologice.
10

Cele patru straturi succesive snt: stratul bazai germinativ,


stratul mucos al lui Malpighi, stratul granulos i stratul cornos.
Epidermul are aceeai origine embriologic cu sistemul nervos
i anume, origine ectodermic.
Dermul provine din mezoderm, avnd origine embriologic co
mun cu vasele de snge, glanda corticosuprarenal, muchi etc.;
avnd o grosime de 0,3 3 mm, dermul este alctuit din stratul
papilar (ce apare ca o linie sinuoas ce delimiteaz dermul de epiderm) i corionul (o structur polimorf alctuit dintr-un schelet
conjunctiv, n care snt diseminate glande sudoripare, glande se
bacee, vase de snge, fibre musculare netede i terminaiuni ner
voase).
Sistemul vascular sanguin este extrem de bine reprezentat, realiznd dou plexuri paralele care tapiseaz pielea pe toat ntin
derea ei i anume: plexul subdermic (situat mai profund) i plexul
subpapilar (situat superficial).
Din plexul subpapilar pornesc ramificaii ascendente care for
meaz un buchet de anse papilare care irig un teritoriu cutanat
bine delimitat, numit conul vascular de irigaie". ntre aceste zone
rotunde se gsesc teritorii cu o circulaie mai redus.
Pe lng rolul lor nutritiv, vasele pielii au i un rol funcional
n raport cu funcia sa receptoare, rol care nu poate fi conceput
fr o bogat inervaie vegetativ att aferent (receptoare) ct i
eferent (efectoare). Este posibil ca stimularea acestor receptori (a
baroreceptorilor ndeosebi) s participe n recepia stimulilor rea
lizai cu ajutorul nepturilor n tratamentul prin acupunctur.
Terminaiile nervoase ale pielii, care snt extrem de numeroase,
snt specializate n vederea recepiei stimulilor dureroi, termici
(cald i rece), de tact i de presiune.
Terminaiile libere rspndite n epiderm explic recepia
durerii superficiale, durerea profund fiind recepionat de termi
naii nervoase situate la nivelul muchilor i articulaiilor.
Meniscurile terminale (Meissner-Merkel) snt formaii dise
minate n epiderm i snt specializate pentru recepia tactil.
Corpusculii Ruffini (recepia cldurii) i Krause (recepia sen
zaiei de rece), snt situai n derm.
Corpusculii Vater-Paccinni, specializai pentru recepia sen
zaiei de presiune, snt interoceptori situai n profunzimea dermului.
11

1.2 . FUNCJIILE PIELII


B stium fo lic u ls r

EFiDERM
Anse capilare

C orpusculu!Mefssne>

M uchiul e re cio r
3! p ru lu i

P or su d o r/p a r
F iru l de p ir

'-D E RM
Glande sebacee

Cana! excreton
su d o rip dr
B u lb u lp ru /u i
Corpusc u k l R uFfini

lu m e ru lu l
s u d u rip a r
H tP O D E R M

Vase hipoderm ice

Pielea joac multiple roluri cu semnificaii diferite:


Rol de protecie mecanic, fizic i microbian.
Rol de organ intern" prin numeroase organite cuprinse n
derm (glande sudorale, sebacee, vase de snge, fibre musculare
netede etc.) (fig. 1 ).
Acest organ intern intervine n numeroase procese, ca termoreglare, metabolism hidroelectrolitic, eliminarea unor substane etc.
Funcie receptoare, asigurat pe de o parte de inervaia so
matic, prin intermediul receptorilor menionai mai sus, i pe de
alt parte de inervaia vegetativ.

1.3. PROPRIETILE PIELI!


n afara proprietilor mecanice (de rezisten) i fizice (de
permeabilitate), o deosebit importan prezint urmtoarele pro
prieti:
1.3.1. PROPRIETILE E N Z IM A T IC E

F i g . 1. Structura pielii (seciune, dup Conu, 1970).

P ro te c t/J cutd/ik
a conu fu i i/ s c t/k r
E p /d e rm

Fig. 2. Proiecia cutanat a conului vascular de irigaie.

Proprietile enzimatice multiple au fcut pe numeroi cercet


tori s considere pielea o important gland cu secreie enzimatic.
Aceste proprieti snt n raport cu posibilitatea activrii unor sis
teme enzimatice care dau natere unor substane vasoactive de tip:
histamin, serotonin i braidikinin.
Histamina a fost considerat capabil de a explica unele din
efectele acupuncturii (Pinet, 1968; Lanza, 1968? Popkin, 1972). Cu
siguran, histamina este rspunztoare de reacia hiperemic care
apare n jurul acelor dup 5 20 de secunde de la aplicarea lor. La
distan, prin trecerea sa n circulaie, histamina poate aciona
asupra glandelor endocrine, mai ales asupra medulosuprarenalei i
asupra vaselor de snge, producnd hipotensiune. Eliberarea sa n
circulaie n cantitate mic i n mod repetat, prin intermediul n
epturii produs n scop terapeutic de ctre acupunctor, are efect
desensibilizator, cel puin n afeciunile n care histamina pare a
juca un rol important i anume: astmul bronic alergic, coriz, ede
mul Quincke, conjunctivit, migren, eczem, prurit etc. Dup
Pinet (1968) punctele histaminolitice cele mai importante snt
I*G.4, n; V.U.J3 i 54.
Bradikinina poate fi format prin activarea sistemelor chininoformatoare, ca urmare a unor leziuni cutanate. Ea poate contribui
la hiperemia local ca i histamina.
13

Serotonina prezint o concentraie n piele de 0,7 micrograme


pc gram de esut. Eliberarea sa n circulaie poate avea loc n urma
stimulilor cutanai realizai prin intermediul acelor de acupunctur.
1.3.2. PROPRIETILE ELECTRICE CUTANATE

Comportamentul electric al pielii este reprezentat de un grup


complex de fenomene desfurate sinniltan i sincron, mprite n
dou subgrupe:

Proprieti pasive (rezisten cutanat la trecerea unui curent


exosomatic) i proprieti active (potenial cutanat, expresie a pro
ceselor biologice active).
Aceste fenomene au fost ncadrate de Bloch (1965) n termenul
de activitate electrodermal", ele nefiind reprezentate prin valori
fixe. A tt potenialul ct i rezistena unei zone cutanate pot su
porta n timp modificri care nscrise grafic, dup principiul nre
gistrrilor curenilor biologici, mbrac aspectul unei curbe numit
electrodermogram.
n aprecierea valorilor obinute prin cercetarea proprietilor
electrice cutanate trebuie s inem seama de dificultile survenite
n astfel de nregistrri (N. N. Gheorghiu i colab., 1967). n adevr,
valoarea unor parametri electrici, ca de exemplu rezistena elec
tric cutanat, depinde de numeroi factori (curent de exploraie,
tensiune, frecven i intensitate, suprafaa electrodului, regiunea
explorat, existena unor factori patologici locali, a unor factori
emoionali etc.).
Rezistena electric cutanat poate fi determinat cu o serie de
aparate bazate pe acelai principiu: studiul variaiilor de intensi
tate ale unui curent continuu sau alternativ care traverseaz cor
pul uman ntre doi electrozi, dintre care unul numit electrod de
mas, este inut n mn, iar altul, electrodul de cercetat, explo
reaz suprafaa cutan (Bratu, 1959; Grall, 1962; Ionescu-Trgovite, 1965).
n acest mod putem msura rezistena pe care o opun esuturile
la trecerea curentului electric, rezisten care este variabil de la
o regiune a corpului la alta, ca expresie a neomogenitii de struc
tur a pielii. Rezistena cea mai mare la trecerea curentului este
dat de stratul cornos al epidermului, ndeprtarea acestuia avnd
ca rezultat scderea rezistenei la valori foarte mici.
n legtur cu studiul variaiilor de rezisten electric cutanat
sub influena factorilor emoionali a fost mult utilizat termenul de
reflex psihogalvanic", ca test de activitate vegetativ (Bloch, 1965).
14

Potenialul electric cutanat, care poate fi nregistrat cu aju


torul diferenelor de potenial aprute, este expresia activitii de
membran n diferitele pri ale pielii (Lang, 1967), fr ca meca
nismul de producere s fie pe deplin cunoscut. Variaiile valorilor
potenialului electric cutanat se mpart n dou categorii: variaii
lente ale aa-zisului potenial electric cutanat bazai" i variaiile
rapide care apar sub influena sistemului nervos simpatic (rspun
sul galvanic de potenial al pielii).
Acesta din urm este n mare parte n legtur cu activitatea
glandelor sudoripare, fapt demonstrat de Shaver (1962) cu ajutorul
unor microelectrozi de sticl introdui n canalele sudorale. ntructr ns, potenialele electrice cutanate pot fi evideniate i pe pa
tul unghial, lipsit de glande sudoripare i pe zone epidermice izo
late microchirurgical de glandele sudoripare, Edelberg (1964 1965)
consider c ele snt n legtur i cu stratul celular epidermic.
Din punct de vedere teoretic este important de subliniat faptul
c activitatea electrodermal (modificarea de rezisten i poten
ial aprut sub influena diferiilor stimuli) este expresia unor
reflexe vegetative n care snt implicate numeroase segmente ner
voase centrale, ci aferente i eferente simpatice i poate i parasimpatice.
1.3.3. PROPRIETATEA D E A REFLECTA M O D IF IC R IL E P A T O L O G IC E
N F U N C IIL E O R C A N E L O R IN T E R N E

Suferina visceral se manifest printr-un grup de simptome din


tre care de multe ori durerea este cea mai important. Ea poate fi
simit ca o durere visceral propriu-zis, sau ca o durere visceral
referit, adic o durere resimit de bolnav ntr-o regiune deprtat
a organului interesat. Referina se realizeaz pe aa-zisele zone
Head", adic pe dermatomul inervat de rdcina posterioar prin
care impulsurile aferente viscerale ajung la mduva spinrii, n aa
fel net durerea pare a veni de la suprafaa corpului.
Aa se explic, de exemplu, durerile iradiate din angina pecto
ral, colica nefretlc sau colica vezicular. Pentru a explica refe
rina durerii viscerale pe zonele Head, Mackenzie a sugerat c
impulsurile senzitive, pornind de la viscere, snt incapabile s
ajung direct la creier, ntruct ele nu au nici o conexiune cu calea
spinotalamic. Totui ele vor facilita impulsurile durerii somatice
care vin de regul de la piele, n cantitate insuficient pentru a
excita fibrele cii spinotalamice. Acest lucru este posibil datorit
fenomenelor de convergen i sumaie. Convergena este modali
15

tatea prin care un mare numr de fibre existente n rdcinile pos


terioare ale mduvei se concentreaz pe un numr mai mic de neu
roni ai fasciculului spinotalamic. In acest fel mai multe fibre ale
protoneuronilor converg ctre acelai deutoneuron, care n acelai
timp poate fi conexat att neuronilor viscerali ct i celor cutanai,
n aceast situaie, influxul visceral i cel cutanat (luate separat)
snt insuficiente pentru a produce o durere visceral. Prin sumarea
lor, aceste influxuri pot atinge pragul de descrcare neuronic spinotalamic, determinnd apariia senzaiei dureroase.

leni). Rezultatele obinute snt uneori rapide, eficiente, dar de


scurt durat.
Spre deosebire de aceste metode reflexoterapice nespecifice,
acupunctura reprezint o metod reflexoterapic specific care are
la baz existena unor relaii precise ntre anumite zone puncti
forme situate pe tegument i organele interne. Aceste zone puncti
forme n numr de aproximativ 700 prezint o serie de particulari
ti anatomice i funcionale, a cror cunoatere este indispensabil
nelegerii bazelor teoretice i practice ale aplicrii acupuncturii.

1.3.4. PROPRIETATEA D E A IN F L U E N T A AC TIVITA TEA

1.3.5. PROPRIETILE Z O N E L O R C U T A N A T E U TILIZA TE N

O R G A N E L O R IN T E R N E

ACUPUNCTUR

In raport cu constatarea fcut, Head descoper i principiul


terapeutic dup care stimularea uneia din zonele de hiperestezie
cutanat, aprut ca o proiecie cutanat a unei suferine viscerale,
are adesea un efect surprinztor de vindecare a tulburrilor orga
nelor respective. Pe acest principiu se bazeaz metodele preconi
zate de Cornelius, Danielopolu, Lemaire n tratamentul algiilor vis
cerale prin introducerea intradermic, loco dolenti, a unor soluii
anestezice.
Dup Lichtwitz, stimulrile dermice acioneaz, se pare, inhibnd segmentul medular care primete incitaia visceral, n timp
ce Hugh arat c, dac dou esuturi snt inervate de acelai seg
ment i snt iritate n acelai timp, numai una din cele dou iritaii,
i anume cea mai puternic, va fi nregistrat sub forma unei sen
zaii dureroase. Pornind de la aceste date, n categoria metodelor
reflexoterapice" au fost incluse o serie de tehnici utilizate n
practic, tehnici care urmresc influenarea unor tulburri surve
nite n activitatea organelor interne, printr-o aciune fizic, chi
mic sau electric exercitat asupra pielii. n aceast categorie
snt incluse: masajul, fizioterapia (ultrascurte, ultraviolete), electroterapia, stimuloterapia endonazal sau auricular etc. Cele mai
multe dintre ele i explic aciunea terapeutic prin declanarea
unor reflexe de tip normalizator, n care snt implicai receptori i
ci nervoase aferente somatice, aa cum o sugereaz aplicarea
excitantului pe metamerul de care ine organul ee urmeaz a fi
influenat. Acest gen de reflexoterapie poate fi numit nespecfic,
ntruct zonele utilizate pentru excitarea n scop terapeutic snt re
prezentate de suprafee mari. In aceast situaie, important este ca
un excitant de o anumit intensitate s fie aplicat pe metamerul
respectiv sau pe zona de hiperestezie cutanat aprut (loco do-

Datele din literatur privind particularitile structurale i func


ionale ale meridianelor i punctelor de acupunctur au dus la des
prinderea unor caracteristici importante.
1.3.5.1. CARACTERISTICI ANATOMICE:

Punctele de acupunctur se afl pe o arie de civa mm2.


Se gsesc situate n mici depresiuni, de cele mai multe ori
greu de sesizat.
Trecerea degetului de-a lungul meridianului d senzaia de
lipicios sau fin rugos la nivelul punctelor, de parc secreia sudoral ar fi de alt calitate la acest nivel. Bachman descrie punctele
de acupunctur ca locuri unde circulaia capilar este mai redus,
fapt ce determin o serie de diferenieri metabolice fa de restul
nveliului cutanat. n 1964 Kim Bong Han descrie la nivelul punc
telor de acupunctur o serie de formaiuni anatomice specifice, cu
caracter histologic special, bogate n A R N i A D N i legate ntre
ele printr-o serie de canalicule. Kellner (1967) nu a putut ajunge
la acelai rezultat. Singura particularitate a punctelor de acupunc
tur ar fi dup Kellner aceea c, n zonele respective, terminaiile
senzitive receptoare snt mai numeroase dect fibrele eferente elec
toare. La nivelul punctului de acupunctur suprafaa de piele de
servit de un receptor este de 2,8 mm2.
Punctele snt aproape totdeauna sensibile la presiune, mai
sensibile dect zonele din jur, fapt explicat prin diferenele de inervaie senzitiv descrise mai sus. ntr-o anumit afeciune, anumite
puncte devin mai dureroase la presiune, fapt care are o dubl im
portan:
2 M a n u a l d e a cu pu n ctu r

16

17

valoare diagnostic, indicnd afectarea unui organ definit;


valoare terapeutic, neparea puctelor dureroase fiind
urmat aproape totdeauna de un rspuns bun.
1.3.5.2. CARACTERISTICI FUNCIONALE

Meridianele i punctele de acupunctur prezint o serie de ca


racteristici electrice diferite fa de zonele nvecinate, ale cror
proprieti electrice au fost descrise n capitolul M orfofiziologia
tegumentului".
Numeroase studii efectuate n acest sensr n mai multe rir au
dus la acumularea unor date care pot fi rezumate astfel:
Traiectul meridianelor chineze prezint o rezisten electric
sczut fa de zonele din jur, iar pe meridian, rezistena este mai
sczut la nivelul punctelor (dup Niboyet, cu minimum 20%, une
ori cu 50%, fa de rezistena zonelor nvecinate).
Starea de hidratare pielii modific valorile absolute ale
rezistenei la nivelul punctelor, dar nu modific valorile compara
tive dintre ele. n scop diagnostic privind meridianele afectate, va
trebui s se in seama, deci, numai de valorile comparative i nu
de cele absolute.
Localizarea anatomic a punctului nu este unrfactor determi
nant n rezistena sa electric, acelai punct prezentnd valori di
ferite, la indivizi diferii.
neparea unui punct poate modifica impedana electric a
unui alt punct aflat uneori la distan considerabil fa de primul.
Punctele de mai mic rezisten snt simetrice de partea
dreapt i stng a corpului, fcnd excepie numai punctele situate
pe liniile mediane.
nepturile fcute n scop terapeutic modific valoarea re
zistenei electrice cutanate, n sensul creterii atunci cnd valorile
snt sczute, sau ale scderii, cnd valorile snt crescute. n acest
fel, n cursul celor 6 10 edine, ct dureaz de obicei tratamentul,
valoarea maxim i cea minim, pot fi n linii mari egalizate, mo
mentul egalizrii coinciznd de obicei cu dispariia afeciunii tra
tate.
n zonele de hiperestezie cutanat, caracteristicile electrice
ale tegumentului devin asemntoare cu cele ale punctelor chineze.
Variaiile comparative ale impedanei electrice a punctelor
de acupunctur au fost utilizate n scop diagnostic, n aprecierea
tulburrilor aprute n starea energetic a meridianelor i deci a
organelor corespunztoare lor, cu rezultate interesante.
18

innd cont de aceste particulariti anatomo-funcionale ale


punctelor de acupunctur, explicaia eficienei acupuncturii, bazat
numai pe reflexele somatice, este limitat din urmtoarele motive:
a) Traumatismul efectuat cu ajutorul acelor este de obicei mi
nim, astfel nct nu se poate yorbi de inhibarea unei dureri visce
rale, prin alt durere, deoarece senzaia dureroas realizat cu aju
torul acelor este mult inferioar durerii pe care dorim s o tratm,
fapt ce nu corespunde cu principiul enunat de Hugh, dup care
,,dac dou esuturi inervate din acelai segment snt iritate n ace
lai timp, numai una din cele dou iritaii, i anume cea mai puter
nic, se va nregistra n creier sub forma unei senzaii dureroase".
Pe de alt parte, trebuie precizat c rezultatele acupuncturii nu
snt direct proporionale cu intensitatea excitaiei, ci, dimpotriv,
se consider c rezultatul este cu att mai bun cu ct senzaia du
reroas a fost mai mic.
b) n cazul acupuncturii, punctele active asupra unui organ
intern se gsesc de cele mai multe ori la distan i n afara dermatomului sau metameruui de care organul aparine. Mai mult, confirmnd cele scrise n crile chinezeti, practica arat c acupunc
tura cea mai eficace este aceea care folosete n tratarea bolilor
manifestate ntr-o regiune a corpului puncte situate opus acestei
regiuni, de exemplu: bolile organelor extremitii cefalice, se tra
teaz prin puncte situate pe membrele inferioare i invers.
Trebuie amintit c exist o serie de puncte despre care se poate
vorbi c au o dispoziie metameric, permind a gndi c pot ac
iona asupra organelor situate pe acelai metamer. Acestea snt:
punctele cervico-dorso-lambare, situate pe vasul guvernor;
punctele vasului de concepie, situate median anterior i
care regizeaz, n poriunea toracic, funciile respiratorii, n por
iunea epigastric, funciile digestive, iar n cea subombilical,
funciile genitale i urinare, punctele zise de asentiment" dispuse pe ramura intern a
poriunii dorso-lombare a meridianului vezicii, situate paravertebral (la circa 4 cm de linia median, corespunznd lanului simpatic
subiacent).

2. ACUPUNCTURA
EXPERIMENTAL
In occidcnt, acupunctura a fost introdus pe scar larg n
Frana dup 1930. Mult vreme a existat (^incertitudine justificat
de existena a trei factori: 1 imposibilitatea de a preciza baza
material a existenei punctelor de acupunctur; 2 lipsa unor
explicaii tiinifice a mecanismului su de aciune; 3 ipsa da
telor experimentale care ar putea obiectiva i msura, din punct
de vedere cantitativ, modificrile survenite n activitatea organe
lor interne, dup neparea diferitelor puncte considerate ca fiind
n legtur cu organele respective. Un lucru care reiese din nde
lungata istorie a acupuncturii i care este cert este c aceast me
tod de tratament a trit, triete i se dezvolt datorit efectelor
sale terapeutice. Pentru un mare numr de acupunctori, justificarea
experimental a rezultatelor acestui tratament prezint o impor
tan secundar, acest punct de vedere constituind reacia faptului
c rezultatele experimentale obinute prin acupunctur snt aproape
totdeauna mai slabe dect rezultatele terapeutice. Aceast situaie
este explicabil dac ne gndim c rezultatele tratamentului prin
acupunctur nu snt apreciate numai dup o singur edin, ci
dup o serie de edine. Exist numeroase cazuri n care prima sau
primele edine de acupunctur rmn fr efect, ameliorarea survenind ncetul cu ncetul, n edinele urmtoare; n acest sens este
posibil ca primele aplicri ale acelor s aib mai ales rolul de a
pregti terenul, efectele evidente aprnd ulterior. In ce privete
metodele experimentale, se tie c prin ele se studiaz de obicei
rspunsul aprut dup stimularea unui singur punct de acupunctur
i ntr-o singur edin, mai rar a unui grup de puncte i dup mai
multe edine.
Trebuie avut n vedere faptul c cele mai numeroase afeciuni
tratate prin acupunctur snt tulburri funcionale nsoite de obi
cei de fenomene algice, a cror apreciere obiectiv este dificil de
realizat. Dispariia dup acupunctur a unei nevralgii de trigemen,
20

a unei migrene, a unei nevroze etc., care mbrac uneori forma


unui rezultat spectacular, poate s fie imposibil de obiectivat prin
teste de laborator. n sfrit, un alt aspect care trebuie s fie discu
tat este acela c reproducerea efectelor acupuncturii nu este tot
deauna posibil datorit unor factori diferii:
Localizarea imprecis a unui punct studiat nu este nsoit
de rspunsul dorit. Se tie c suprafaa cutanat a unui punct de
acupunctur nu depete civa mm2. Localizarea imprecis este
posibil, pe de o parte datorit lipsei de experien i a cunotine
lor insuficiente n ceea ce privete proiecia cutanat a punctelor
active, iar pe de alt parte de existena unei variabiliti de am
plasament, condiionat de lipsa unei simetrii perfecte a inervaiei
vegetative care reprezint substratul anatomic al acestor puncte.
Caracterul dinamic al punctelor de acupunctur care face ca
activitatea acestora s fie variabil. Acelai punct de acupunctur
ntr-o perioad de activitate intens (tonus vegetativ mrit) va rs
punde intens la stimulare, n timp ce ntr-o perioad de inactivitate
(tonus vegetativ sczut) va da un rspuns mult mai redus sau chiar
absent.
n afar de perioadele diferite de activitate ale punctelor de
acupunctur, trebuie luat n considerare i faptul c gradul de reac
tivitate la stimularea punctelor este diferit de la individ la individ,
fiind antrenai factori care pn n prezent nu snt cunoscui. n
ciuda acestor dificulti de care ar trebui s se in cont n inter
pretarea rezultatelor, numeroase date vin s dovedeasc relaia
specific existent ntre punctele active cutanate i funcia organe
lor interne.
n cele ce urmeaz vor fi prezentate lucrrile cele mai impor
tante cu rezultatele obinute, clasate pe grupe de organe sau de
funciuni.
2 .1. ACIUNEA ACUPUNCTURA ASUPRA SNGELUI

Acupunctura poate s intervin activ n modificarea numrului


unor elemente sanguine (hematii, leucocite), ca i n modificarea
constituenilor plasmatici (fraciuni proteice), fapt demonstrat n
primul rnd de autorii japonezi (A o k ir Hara, Nagatuya, Fujii, Terada) la nceputul secolului. M ai interesante snt lucrrile con
duse de N. N. Gheorghiu (1961), Bratu (1964), Crciun i Blosu
(1968). Bratu i colab. (1964), care studiaz efectul acupuncturii fo
losind punctele V.G .21 (punctul de comand al hipotalamusului
anterior), V.B .20 (hipotalamus posterior), V .G .14 (punctele de co
mand ale mduvei spinrii), toate punctele enumerate mai sus,
21

cu excepia lui V.G .14 produc o leucopenie, deci au un efect inhi


bitor. Punctele V .10 i V.B .20 au un efect leucopeniant pronunat.
V.G.U, din contr, provoac creterea numrului leucocitelor (n
medie 1 500 elemente/mm3). Fracia neutrofilelor scade sau crete
paralel cu diminuarea sau creterea neutrofilelor, n medie cu
500 elemente/mm3.
Asupra numrului limfocitelor care au un rol preponderent n
formarea anticorpilor, V .G .14 are un efect de diminuare, contrar
efectului pe care l are asupra polinuclearelor. Celelalte puncte
produc numai o uoar cretere a limfocitelor. Asupra monocitelor, care reflect activitatea esutului reticuloendotelial, se obine
un efect de cretere mai accentuat cu punctele V .10 i V.B.2o* In
acelai sens N.N. Gheorghiu, Cr. Dragomirescu i F. Dumitrescu
au studiat punctele V.G.14, V .12> 1Zy 25^ 3> S.36) V.C.6. Intr-o prim
etap, autorii au folosit toate aceste puncte n aceeai edin
pentru stimularea leucopoiezei; timpul folosit de obicei pentru tonifiere (3 4 minute) este gsit inadecvat pentru c el are un efect
depresiv asupra funciei hematopoietice i de golire a rezervelor
medulare. Din aceast cauz autorii gsesc c este necesar s se
foloseasc un timp prelungit de excitaie cutanat, timp realizat,
fie prin edine scurte i repetate, fie prin edine mai lungi (30 de
minute). Autorii susin c aciunea acupuncturii pare s se exer
cite asupra golirii rezervelor medulare, ca i asupra funciei leucopoietice, ntruct n toate cazurile observate se nregistreaz o
cretere pn la de 5 ori numrul leucocitelor tinere (deviaia la
stng a a formulei Arneth).
Creterea numrului hematiilor dup acupunctur a fost comu
nicat de numeroi autori (Bratu i colab., N. N. Gheorghiu i co
lab., Kassil, A o k y etc.). Punctele cel mai frecvent folosite au fost:
V .38 n tonifiere i S .36 n dispersie. Cu aceeai stimulare, funcia de
aprare a organismului (creterea complementelor, a anticorpilor,
fraciunea globulinelor etc.) a fost obinut de Aoki, Tekeida,
Gheorghiu, Cr. Dragomirescu, F. Dumitrescu.
Aceste modificri snt specifice pentru punctele de acupunctur,
nepturile efectuate n zonele indiferente producnd variaii ne
semnificative n jurul cifrei iniiale.

2.2. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA GLANDELOR ENDOCRINE


Stimularea secreiei corticosuprarenalei a fost ncercat prin
studiul dinamicii eozinofilelor sanguine (testul Thorn modificat, n
care injecia cu A C TH a fost nlocuit printr-o neptur efectuat
n punctul studiat).
22

Primele ncercri n acest sens au fost comunicate de Bratu i


colab. (1957). Rezultatele privind posibilitatea stimulrii hipofizocorticosuprarenalei prin neptura specific anumitor puncte de
acupunctur au fost prezentate la Congresul Internaional de
Acupunctur de la Viena. Aceast problem a fost reluat de ace
lai colectiv n 1963, studiindu-se 16 puncte unice i asociaii de
cte 2 i 3 puncte.
n fig. 3 se poate observa comparativ rezultatul obinut n ace
leai cazuri prin testul Thorn efectuat cu 25 uniti A C T H cu 48 de

VGfy

SPG

50

-1,7
0
4T /
/
/
/
/
/
/

47
J/
7
/
/
/

VG16 VG6

V?3 VGU VB25 SR2 VG21 VB39 R 7


53

50
-45

-w'J?
7
/ -62
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-59
53
-5?
4
9
47
p/
-4r3
/
r33 7/
/
/
/
-/3
/
/ -5
/ _E
1

t'o ttn o F ilid


-59

45

56
*
45 - t i
/
/
3&
/
/
-3
0
/
/
7
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Dup
ti

-11

-37 -39

acth
V
/
/
/

D l/p #
acupunctura
w

F ig . 3. Dinamica eozinofiliei n procente, comparativ dup AC TH


i dup acupunctur.

ore nainte. Dup cum se vede, o serie de puncte au realizat un


efect eozinopeniant mai accentuat ca dup administrarea de ACTH.
Plecnd de la aceste date s-a ntreprins un studiu sistematic al di
namicii eozinofilelor dup neparea unor puncte ale meridianelor:
Rinichi (Ionescu-Trgovite, 1967), Splin-Pancreas (Ionescu-Trgovite, 1967) i Ficat (Ionescu-Trgovite, 1968) pentru a verifica
ideea aciunii specifice a punctelor de acupunctur studiate asupra
eozinofilelor; cercetarea a fost comparat cu determinarea a 15 ca
zuri de variaii spontane ale eozinofilelor (care s-a dovedit a fi de
+ 12 ,6o/0) i un alt lot cu determinarea a 10 cazuri de eozinofilie
nainte i la 4 ore dup introducerea a dou ace n afara meridia23

nelor chineze, nregistrndu-se variaii de 8,lo/0. Datele obinute


snt prezentate n fig. 4, 5 i 6.
innd cont de datele nregistrate dup stimularea meridianului Ficat (fig. 4), care au dat maximum de eozinopenie de numai

punctele meridianului Rinichi studiate (83 de cazuri) unele descriu


o adevrat zon eozinopeniant: R.2; 3s 4; i 5 n timp ce altele
(R -7 ?i 10) descriu o zon eozinofiliant.

I
f-2.1

L o tu l de cercetare
^

^ ^

^ co_^o^o

-is.z

-m

Fig. 6.
F ig . 4.

Dinam ica eozin ofiliei n procente, dup acupunctura m eridianului

Ficat.

R, RzAj /fy R5Rg R7Rs RgRft ^ g fy?


f28.6

f2 5 5

<S>

IU

+12$
I +88
1

n
n !! _

hs

+0,1

-9,0

-JjS '30.8

Mi

~5 15

SI,S -%
/

6 5 5 5

5 6

Dinamica eozinofiliei n procente, dup acupunctura meridianului


Splin-Pancreas.

Pe meridianul Splin-Pancreas, n total 77 de cazuri un efect


eozinopeniant marcat a fost obinut cu punctele S.P.15 ( 5,5%) i
Date privind posibilitatea stimulrii secreiei hormonilor corticosuprarenali urmrind fie dinamica eozinofilelor, fie secreia de
17-cetosteroizi au fost demonstrate de Crciun i Blosu (1968) i
de Umlauf (1969).
A pariia unui efect eozinopeniant marcat dup stimularea punc
telor de acupunctur sugereaz, desigur, declanarea unei impor
tante secreii de hormoni corticosuprarenali, mecanismul prin care
se obine efectul respectiv rmnnd nc neelucidat. Nu tim dac
se produce o excitaie direct a corticosuprarenalei sau una indi
rect, prin intermediul hipofizei sau al pancreasului endocrin, ca ur
mare a unei hipoglicem ii. Ultima posibilitate trebuie avut n v e
dere cu att mai mult cu ct meridianul Splin-Pancreas este acela
de care depinde n mare msur metabolismul glucidic.

-*6,3

5 10 5 5

F ig . 5 Dinam ica e ozin ofiliei n procente, dup acupunctura meridianului

Rinichi.

37,5o/o, datele obinute dup stimularea m eridianelor Rinichi


(fig. 5) i Splin-Pancreas (fig. 6) snt mai interesante. A stfel, din

24

5 $ 5

-37.3

S.P.* (54,10/0).

lotul de cercetare

5 10 5 5 5

-19,1

- 1,02 -3S;7

-V
t e , 70

-10

2.3. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA APARATULUI


CIRCULATOR
Dintre mecanismele implicate n scderea presiunii arteriale
prin acupunctur, cel reflex nervos pare a fi cel mai important. Din
tre punctele hipotensoare n care mecanismul nervos ar putea s

25

intervin, s-au studiat dou: I.S.17, care prin poziia sa supraiacent


zonei sino-carotidiene a sugerat posibilitatea de a influena meca
nismele baroceptoare i S.P.6r care prin proprietile sale antispasmodice poate produce modificri ale tonusului vascular, evi
deniate prin msurarea indicelui ocilometric la nivelul membrelor
inferioare. Primul punct (I.S.17) a fost utilizat n scopul studierii di
namicii tensiunii arteriale la hipertensivi i la normotensivi, i\
comparaie cu un lot martor la care nepturile au fost efectuate
n afara punctelor de acupunctur. Scderi remarcabile ale ten
siunii arteriale cu 14 mm Hg au fost nregistrate n lotul hiperten
sivilor, n comparaie cu 5 mm Hg n lotul normotensivilor i 3 mm
Hg n lotul martor (fig. 7).
Se sugereaz posibilitatea de a influena centrii vasomotori,
bulbari, prin excitarea reflex a funciei baroceptoare a aparatului
sinocarotidian.
Aciunea celui de al doilea punct (S.P.G), cuplat cu V.B.39 a fost

mmHg

Lotul
lo t u l

martor
-3

Lotul

n cazul asimetriilor vasculare, adic n cazul nregistrrii unor


diferene de indice oscilometric ntre gamba dreapt i cea stng,
punctul S.P.g a fost stimulat 10 minute i V.B.39 timp de 2 minute de
partea n care indicele oscilometric a fost mai mic; de partea opus,
punctul S.P.g a fost stimulat 2 minute i punctul V.B.39 timp de
10 minute.
Pentru lotul martor, valorile obinute au fost asemntoare. Va
riaiilor nregistrate n cteva cazuri nu au depit 1/4 din valoarea
iniial. Pentru lotul de cercetare, rezultatele au fost divizate n
4 categorii:
indicele oscilometric a rmas nemodificat (7 cazuri);
indicele oscilometric a crescut cu 1/4 2/4 fa de valoarea
iniial (fig. 8);
indicele oscilometric a crescut cu 2/4 3/4 fa de valoarea
iniial (18 cazuri) (fig. 9);
indicele oscilometric s-a dublat fa de valoarea iniial
(11 cazuri) (fig. 10).

de cercet! de cercet!
n r.l
n r.2

-5

W
15
20

nr. cdzur/

-lk
2k

33

Presiune (mmHg)

2k

Presiune (m m Hg)

-----------In u n te t/e acupunctur

----- Dup acupunctur


Fig. 7. Scderi ale presiunii arteriale n m m Hg fa de valoarea iniial,
dup nepturi efectuate laterocervical, n afara punctului I.S .1 7 (lotul m ar
tor), n punctul I.S .1 7 la normotensivi (lotul de cercetat nr. 1) i la hiperten
sivi (lotul de cercetat nr. 2 ).

studiat cu ajutorul msurrii indicelui oscilometric nainte i dup


neptur pe 75 de bolnavi neselecionai, spitalizai pentru dife
rite afeciuni, nainte i la o or dup stimularea punctelor de mai
sus.
26

Fig. 8.

Indicele oscilometric nainte i dup acupunctur. Bolnavul D.M.,


32 ani, diagnostic: ulcer duodenal.

Analiza rezultatelor n cele 3 loturi demonstreaz c efectul de


cretere al indicelui oscilometric este specific punctului S.P.6;
aceste creteri snt semnificative n 29 din 50 de cazuri (58o/0).
n general, indicele oscilometric revine la valoarea iniial dup
24 de ore.
27

Modificarea reactivitii vasculare a fost studiat prin acu


punctur, folosind testul presor la rece i testul presor la angiotensin, administrat intravenos.

Tabelul I
C re te rile ten siu nii a rte ria le la n o rm o re a c to ri
Creteri ale presiunii arteriale
Testul efeetuat

Test presor la rece


Test intraven os la
angiotensin

Sistolic

Diastolic

15 25 mm H g

5 15 mm H g

25 35 mm H g

15 25 mm H g

Testul presor la rece a fost efectuat dup tehnica clasic a lui


Hinnes i Brown pe 50 de bolnavi, 25 normotensivi hiperreactori i
25 hipertensivi, nainte i dup 3 edine de acupunctur. Analiza

Presiune (m m H g)
F ig. 9.

Pres/une (m m ffg )

In d ic e le oscilom etric n ain te i d u p a cup un ctu r. B o ln a v u l E.C.,


42 ani, d iagn o stic: astm bronic.

-IsS
S
I8

1 J

i:
i 6 $ 1012 [618
fh stu n e (mmng>
Fig. 10.

Presiune (mm Hg)

In d ic ele oscilom etric nain te i d u p acup un ctu r. B o ln a v u l D.D.,


33 an i, diagn o stic: u lc e r d u od en al.

n funcie de rspunsul presor obinut, subiecii au fost divizai


n 3 categorii: normoreactori, hiperreactori i hiporeactori, dup
cum se vede din tabelul I.
Pentru hiperreactori creterile tensiunii arteriale snt mai mari,
n timp ce pentru hiporeactori snt mai mici.
Testul presor la rece i cel presor la angiotensin a fost efectuat
nainte i dup 3 edine de acupunctur cu punctele hipotensoare:
R-2, S.P.e; S.3e; I.7; P.0; V.S.7; I.S.17.
28

injMe desct/pirtcfur
------- Oi/fi cupi/ncturs
Fig. 11. D in a m ic a pre siu n ii
a rte ria le , n tim p u l testu lu i
p re so r
la
rece,
n ain te
i
d u p ac u p u n c tu r , p e n tru lo
t u l d e n orm oten sivi.

- Insmtedeacupunctura
----- Dupeci/pjncf'vr
Fig. 12. D in a m ic a p re siu n ii a r
te ria le n tim p u l testu lu i p re so r
la rece, n a in te i d u p a c u p u n c
tu r, p e n tru lo tu l d e h ip e rte n sivi.

rezultatelor demonstreaz c pentru cele 2 loturi, intensitatea rs


punsului presor dup acupunctur este net inferioar, n raport cu
valorile dinaintea acupuncturii (fig. 11 i 12).

Testul intravenos la angiotensin (0,05 mg angiotensin/kilocorp), administrat ntr-un interval de 3 minute, tensiunea arterial
fiind urmrit minut cu minut (de 6 ori), a fost efectuat nainte i
dup 3 edine de acupunctura, la 2 3 zile interval, folosind ace-

Fig. 13. Dinamica presiunii


arteriale n timpul testului la
angiotensin.

s' s: tmpi

fnimtedeacupunctur
Dup acupunctura

30"

30

^'tim pul

----------- nainte de acupunctura


------------ D b,p d

leai puncte hipotensoare. Dinamica limitat a presiunii arteriale


n cele 6 determinri (3 n timpul injeciei cu angiotensin i 3
dup), pentru hiperreactori, nainte i dup acupunctura, este pre
zentat n fig. 13.
Dup cum se observ, dup acupunctur intensitatea rspunsu
lui presor a sczut considerabil n comparaie cu cea obinut
naintea acupuncturii, mai ales pentru presiunea arterial sistolic
(P.A.S.).
Cele mai mari diferene au fost obinute dup 3 minute, adic la
sfritul injeciei cu angiotensin. Pentru a vedea mai bine aceste
diferene, creterea medie a presiunii arteriale n mm Hg peste v a
loarea iniial a fost reprezentat pentru presiunea arterial sisto
lic n fig. 14 i pentru presiunea arterial diastolic n fig. 15,
nainte i dup acupunctur. Aceste date aduc un argument obiec
tiv ipotezei dup care acupunctura este capabil s influeneze
reactivitatea vascular, una din componentele cele mai importante
ale procesului hipertensiv. Scderea reactivitii vasculare prin
acupunctur pare a fi mediat prin mecanisme complexe. O aciune
endocrinian ar prea s aib punctul R .2 i S.P.6 (capabile s in
flueneze corticosuprarenala). Punctul C.7, teoretic poate s scad
debitul cardiac, iar I.S.17 este capabil s influeneze funcia baro
ceptoare sinocarotidian.

60"

Fig. 14.

acupunc/'ura

Creterea medie a presiunii arteriale sistolice n m m Hg peste


valoarea iniial, nainte i dup acupunctura.

nainte oe acupunctura
-----D u p i acupunctura
Fig. 15. Creterea medie a presiunii arteriale diastolice n m m Hg peste
valoarea iniial, nainte i dup acupunctur.

2.4. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA


TUBULUI DIGESTIV
Intensificarea peristaltismului intestinal i accelerarea funciilor
hepatice au fost demonstrate prima dat la nceputul secolului de
autorii japonezi (Goto, Komai etc.).
Deschamps (1964) comunic o observaie radiologic de atonie
gastric, n care dup neparea punctelor S.3G i V.B.X s-au putut
observa contracii gastrice puternice, substana baritat trecnd ra
pid prin pilor i opacifiind intestinul. La aceste observaii spora
dice se adaug i un studiu experimental interesant, comunicat de
Bratu i Prodescu n 1957 la Congresul Internaional de la Viena.
Aceti autori arat, cu ajutorul gastrogramelor, nregistrate dup
metoda Boldref-Danielopolu, modificrile motilitii gastrice n
sensul unei intensificri sau din contra a unei scderi, urmrind
folosirea punctului de tonifiere sau dispersie a meridianului stoma
cului (fig. 16).
Folosind puncte indiferente, nu se obin modificri asemn
toare.
In laboratorul de fiziologie al Facultii de Medicin din Bucu
reti, Cr. Dragomirescu, Viorica Miulescu i M. Isaia au obinut pe
cini modificri de secreie i motilitate gastric, n sensul unei hiperfuneii, mergnd pn la entitate patologic ulceroas.
45(77?

H?0 <

asupra ficatului. Autorii au efectuat 120 de experiene cu pauze i


reluri pe aceleai animale. Cifrele medii obinute arat c n urma
acupuncturii debitul biliar crete cu 90o/0 timp de o or dup ne
ptur, efectul diminund n orele urmtoare? valorile rmn totui
ridicate fa de lotul martor.
Creterea debitului biliar se asociaz cu o fluidificare a bilei i
o scdere a valorilor bilirubinei pn la circa 50%, ceea ce arat
c s-a obinut n realitate o hidrocolerez. Acionnd asupra altor
puncte, nu s-a obinut creterea debitului biliar.

2.5. ACIUNEA ACUPUNCTURII ASUPRA D IN AM ICII


UTERINE
Problema a fost studiat la noi n ar de ctre N. N. Gheorghiu,
Cr. Dragomirescu, S. Fiof, F. Dumitrescu pe 13 cazuri de femei gra
vide, n majoritate cu forme distocice de travaliu i n care inefi
cienta terapeutic obinuit era evident. n cazurile studiate, nu
s-au asociat acupuncturii alte mijloace terapeutice.
nregistrrile dinamicii uterine au fost fcute prin metoda kimografic nainte i dup acupunctur, cu ajutorul unor capsule pneu
matice aplicate pe poriunea superioar i inferioar a corpului
uterii, evitnd proeminenele foetale. Acest sistem de nregistrare
a permis urmrirea undei fundamentale (und tonic) i a celei de
contracie, precum i perturbaiile produse de paroxismele dure
roase evideniate pe fondul dinamic.
Acupunctura a fost fcut cu ace de oel, lsate pe loc timp de
4 pn la 30 de minute, urmrindu-se totdeauna tonifierea.
Din cele 13 cazuri studiate, acupunctura a fost aplicat la 5 ca
zuri de travaliu normal, dou cazuri de adinamie uterin, 3 cazuri
de hipotonie i hipokinezie uterin i 3 cazuri de diskinezie ute
rin cu atonie i instabilitate de tonus.

Gdsfrogrjms
2.5.1. N TR A V A LIU N O R M A L
F i g . 16. nregistrarea grafic a motilitii gastrice nainte
i dup acupunctur.

Bratu, Stoicescu, Prodescu au artat, prin studii experimentale,


aciunea acupuncturii asupra debitului secretor biliar.
Pe d in ii purttori de fistule biliare cronice s-a putut observa,
or de orr efectul acupuncturii asupra debitului secretor biliar,
timp de 4 ore dup neptur, folosind punctele F.s, V.B .40 i 4)3,
puncte indicate prin tradiia chinez ca avnd o aciune tonifiant

In unul din cazuri a fost obinut o eficien contractil sporit


(dilataia de la 4 la 8 cm s-a produs ntr-o or), cu scderea tonusu
lui cu 3 cm fa de cel iniial i creterea amplitudinii contraciilor
uterine. A lte dou cazuri s-au comportat asemntor.
In dou cazuri a fost obinut o dereglare pasager a contractilitii uterine (creterea amplitudinii contraciilor asociat cu ine
galitatea intervalelor ntre contracii). Din datele obinute rezult
c n travaliul normal acupunctura nu-i gsete o indicaie cert.
3 M a n u a l d e a cu p u n ctu r

33

2.5.2. N A D IN A M IE U T E R IN

Au fost obinute rezultate bunef ilustrate printr-un caz n care


nainte de acupunctur nu se nregistrase nici un accident grafic.
S-a practicat acupunctura n punctele V .6C i 67 i S.30 i 36. La 10 mi
nute dup aplicarea acelor, s-a remarcat prima contracie uterin
cu durat de 40 de secunde. Dup alte 6 minute, apare o nou con
tracie cu durat de 60 de secunde, intervalul dintre contracii scurtndu-se la 4 minute, iar durata contraciei stabilindu-se la 60 de
secunde.
2.5.3. N H IP O T O N IE l H IP O K IN E Z1E U T E R IN

Au fost obinute creteri ale tonusului i apariia de unde contractile superioare celor nregistrate nainte de acupunctur. S-a
practicat acupunctura n punctele V .2!2; V .23; eo, 7 S.30, 36; S.P.4r acele
fiind inute timp de 15 minute. Dup 6 minute de la introducerea
acelor s-a remarcat o cretere a amplitudinii undei contractile de
circa 3,2 cm fa de tonusul iniial. Pe acest fond de tonus ridicat
au aprut ondulaii contractile de mic amplitudine (circa 1 cm
fa de linia tonusului de moment), cuprinse ntre dou contracii
tonice de aproximativ 5 minute. Ridicarea tonusului s-a meninut
timp de 20 de minute, dup care a sczut progresiv pn la valoa
rea iniial. S-a injectat intravenos glucoz 33o/0, 60 ml i dup
8 minute a aprut o curb de cretere a tonusului comparabil cu
efectul produs de acupunctur, avnd o nlime de 3 cm fa de to
nusul iniial, ceea ce a dus la constatarea insuficienei energetice
uterine prin epuizarea rezervelor energetice a fibrei musculare.
2.5.4. N D IS K IN E Z IE U T E R IN l C U IN S TA B ILITA TE D E T O N U S

A fost obinut fixarea tonusului i reglarea contraciilor ute


rine. In unul din cazuri, nregistrarea dinamicii uterine a indicat
un tonus crescut, contraciile survenind la 7 minute. S-a practicat
acupunctura n punctele S.30 i se moment marcat printr-o und de
contracie. La 5 minute de la primele nepturi s-au aplicat ace
i n punctele V .60 i 67 dup care s-a constatat Imediat o und
contractil.
Dup nepturi, tbnusul s-a ridicat brusc cu 2 cm fa de to
nusul iniial. Contraciile au devenit ample, survenind la 3 4 mi
nute cu o durat de 2 minute. Ascensiunea tonusului s-a produs.
34

progresiv, timp de 10 minute, dup care s-a remarcat stabilizarea


lui, nsoit de o regularizare a intervalului dintre contracii. T o
nusul urmrit timp de o or, a rmas constant, contraciile fiind
mai puin dureroase. La o or de la aplicarea acelor, s-a efec
tuat o nou nregistrare a dinamicii uterine, contraciile fiind
regulate, plasate pe un tonus normal i durnd 1,5 minute.
n prezent, metoda dirijrii naterii prin acupunctur a dep
it limitele experimentului; ea se practic cu succes n Clinica de
obstetric-g-inecologie a Spitalului Dr. Cantacuzino, precum i n
alte materniti din ar.

3. MECANISMUL DE ACIUNE
A ACUPUNCTURII
Unele metode de tratament utilizate de medicina clasic euro
pean folosesc ca baz teoretic constatarea fcut de Head, i
anume:
n unele afeciuni, zonele cutanate care aparin dermatomului de care ine organul afectat prezint o sensibilitate spon
tan sau provocat crescut;
stimularea acestor zone de hiperestezie cutanat este ur
mat deseori de dispariia afeciunii care a generat-o.
In primul caz este vorba de un reflex viscero-cutanat patologic
spontan (Mackenzie), cu valoare diagnostic; n al doilea caz,
este vorba de o aciune reflex provocat, de sens invers (cutaneo-visceral), efectuat de medic n scop terapeutic. Metodele
care au la baz o astfel de aciune reflex au cptat numele de
metode reflexoterapice.
Dintre metodele ,,reflexoterapice" cu punct de plecare cutanat,
amintim infiltraiile loco dolenti, stimularea punctelor lui W etterwald, infiltrarea zonelor Head etc. Aciunea lor se bazeaz pe
constatarea c o stimulare cutanat puternica duce^ la inhibiia
segmentului medular care primete incitaia viscerala, astfel jn c
creierul va nregistra numai o singur senzaie dureroas, i
anume pe aceea care este mai puternic, adic pe cea cutanat.
Iniial s-a considerat c acupunctura poate fi inclus printre
aceste metode reflexoterapice", lucru numai n parte adevrat.
Rezerva pe care o avem fa de interpretarea pur reflexoterapic
a acupuncturii se datorete imposibilitii de a explica prin
aceast ipotez unele fapte i anume:
n cazul durerii viscerale tratate prin acupunctur, de
exemplu, nu se poate vorbi de inhibiia unei senzaii dureroase
^cea visceral) printr-o alt senzaie dureroas (cea produs de
stimularea cu ajutorul acelor), ntruct aceasta din urm este mult
mai puin intens dect durerea visceral pe care dorim s o tra
36

tm. Mai mult, trebuie amintit c rezultatele acupuncturii nu snt


direct proporionale cu importana excitaiei, ci dimpotriv. Se
consider uneori c rezultatul este cu att mai bun cu ct senzaia
dureroas a fost mai mic. ndeosebi tehnicile japoneze care fo
losesc introducerea acului n piele, cu ajutorul unui tub metalic,
diminueaz mult senzaia dureroas, fr ca efectul terapeutic s
fie mai mic.
n cazul acupuncturii, punctele active asupra unui organ
intern se gsesc de cele mai multe ori la distan i n afara
dermatomului sau metamerului de care aparine organul. Mai mult,
practica arat (confirmnd cele scrise n textele vechi chinezeti)
c acupunctura cea mai eficace este aceea care folosete n tra
tarea bolilor manifestate ntr-o regiune a corpului puncte situate
pe partea opus (contralaterale). De exemplu, bolile organelor ex
tremitii cefalice se trateaz prin puncte situate pe membrele infe
rioare i invers, afeciunile prii drepte a corpului, prin puncte
situate la stnga iar cele ale prii stngi a corpului, prin puncte si
tuate la dreapta. Cu alte cuvinte, punctele cele mai indicate se
gsesc n afara metamerului sau dermatomului respectiv.
Nu se poate explica de ce dou puncte apropiate, situate
ntr-o zon inervat de acelai nerv, pot avea aciuni opuse asu
pra unui organ sau a unei funciuni. De exemplu, pe degetul au
ricular (V ) se gsete un punct ce tonific funcia inimii (I.9), n
timp ce la nivelul osului pisiform (situat la baza aceluiai deget)
se afl alt punct a crui excitare duce la diminuarea aceleiai
funciuni (punctul I.7).
Nu se poate explica cum o neptur efectuat n centrul
unui punct activ d un rspuns maxim, n timp ce o neptur
efectuat eu civa milimetri lateral de el poate rmne fr nici
un rspuns, dei, fr ndoial, ambele nepturi snt efectuate
pe un teritoriu cutanat inervat de acelai nerv. n fine,
|
Nu se poate explica specificitatea de aciune a punctelor
niruite de-a lungul unui meridian, adic nu se pot explica mul
tiplele efecte pe care le poate produce neparea diferitelor puncte
ale aceluiai meridian.
Dac analizm cu atenie argumentele de mai sus, vom ob
serva c diferena cea mai important ntre metodele reflexo*
terapice" i acupunctur const n faptul c primele i bazeaz
aciunea pe o excitare cutanat n teritoriul metamerului de care
ine organul respectiv, respeotnd dispoziia inervaiei somatice.
Devine evident c segmentul aferent al arcului reflex normalizator implicat este reprezentat de calea somatic, n timp oe
37

calea aferent a acestui arc reflex este de natur vegetativ,


n acest caz, vorbim de un reflex mixt, somatovegetativ.
ntruct acupunctura i exercit efectele prin stimularea unor
puncte situate n afara metamerului respectiv, apare de asemenea
evident c aceste efecte snt mediate nu de reflexe somatovegetative, ci probabil de reflexe vegetative pure, n care att
aferena ct i eferena snt vegetative.
ntruct repartiia periferic a sistemului nervos vegetativ nu
mai respect metameria, evident pentru inervaia somatic, se
poate explica de ce o neptur cutanat poate influena acti
vitatea unui organ intern care se gsete n afara metamerului
de care ine intervenia somatic a teritoriului cutanat pe care
se afl punctul nepat.
innd seama de aceste date, ipoteza noastr de aciune a acu
puncturii, pe care o vom argumenta imediat, este urmtoarea:
Punctele de acupunctur reprezint zone de concentrare v e
getativ", avnd o relaie precis cu organele interne, a cror
stimulare este capabil s produc o serie de modificri normalizatoare la nivelul acestora, n situaia n care funcia lor este
modificat.
Argumentele pe care le putem aduce n acest sens snt urm
toarele:
Faa intern a ecranului biologic cutanat, reprezentat de
dermr este o structur bogat inervat, n raport n primul rnd
cu existena unei duble reele vasculare, prevzut cu numeroi
receptori provenind din reeaua nervoas perivascular.
Kellner (1967) descrie punctele de acupunctur ca zone
prevzute cu terminaii nervoase mai numeroase, n raport cu
zonele cutanate indiferente.
Rezistena electric cutanat, mai sczut la ilivelul punc
telor active, trdeaz de asemenea un tonus vegetativ crescut n
aceste zone punctiforme.
Reacia eozinopeniant ce apare dup stimularea punctelor
de acupunctur indic o activare a axului hipotalamohipofizocorticosuprarenal, Or, ntre acest sistem i centrii vegetativi hipotalamici exist o strns relaie anatomic i funcional.
M ai greu de explicat ar fi relaia dintre proiecia spaial cu
tanat a punctelor de acupunctur i activitatea organelor interne,
n acest sens, trebuie s facem apel la datele de embriologie, care
arat c poriunea epidermic a pielii are, ca i sistemul nervos
i organele de sim, o origine comun, n timp ce dermul i, n
primul rndr sistemul vascular plexiform dublu de la acest nivel,
au o origine mezodermic. Datorit particularitilor structurale
38

i funcionale ale pielii, care joac rolul unui ecran biologic re


ceptor al mediului extern i datorit originii sale comune cu cea
a* sistemului nervofs, la nivelul centrilor nervoi superiori va
exista o proiecie punct cu punct a ntregului teritoriu cutanat.
Tot la nivelul centrilor nervoi superiori exist o proiecie precis
a tuturor organelor interne, inclusiv a dermului, care dup cum
am, artat reprezint un adevrat organ intern (aa cum o tr
deaz i originea sa mezodermic). Secretul aciunii specifice a
punctelor de acupunctur const, dup prerea noastr, n re
laia existent ntre proiecia la suprafaa pielii a unor puncte
dermice, avnd la rndul lor relaii precise cu activitatea organe
lor interne, prin intermediul proieciei lor comune la nivelul cen
trilor nervoi superiori. Excitarea acestor puncte dermice, pre
vzute cu un bogat aparat receptor vegetativ, va iniia o serie de
reflexe vegetative pure, avnd ci aferente, centrii i ci eferente
de natur vegetativ.
Din pcate, nu se cunoate pn n prezent drumul precis
parcurs de stimulul cutanat pentru a ajunge la organul a crui
funcie dorim s o influenm, ntruct repartiia periferic a afe
rentelor vegetative nu se cunoate nc cu siguran. Cile su
gerate de dispoziia cutanat a punctelor de acupunctur ar putea
constitui pentru neurofiziologi un interesant punct de pornire.
Sintetiznd datele expuse n capitolele anterioare, ceea ce cu
noatem pn n prezent cu siguran din structurile implicate
n mecanismele de aciune ale acupuncturii snt:
Ecranul biologic cutanat cu cele dou ee: faa epidermic i faa
hipodermic; la nivelul feei epidermice snt proiectate peste 700
de puncte cu o repartiie spaial bine determinat i care con
stituie imaginea de suprafa a unor zone de concentrare vegeta
tiv dermic, a cror stimulare cu ajutorul nepturilor asigur
specificitatea de reacie.
M odificrile organice i funcionale specifice care apar dup
stimularea punctelor de acupunctur i care n prezent pot fi
obiectivate i apreciate cantitativ, aa cum am mai artat n ca
pitolul II.
A vem argumente suficiente pentru a crede c ntre stimulul
aplicat n punctele active i organul efector se interpun ci aferente
vegetative, centrii vegetativi i ci eferente vegetative. Care este
ns drumul parcurs de aceste ci, care snt centrii n care stimu
lul cutanat este prelucrat i de unde pornete reacia eferent normalizatoare, snt probleme care nu i-au gsit nc un rspuns.
39

n fine, rmne de explicat un ultim aspect, i anume: dispro


poria existent ntre lipsa de nsemntate a stimulilor cutanai
realizai cu ajutorul nepturilor i mrimea remarcabil a re
aciilor organofuncionale ce apar n cursul tratamentului prin
acupunctur. Aceeai disproporie apare i ntre suprafaa imens
a ecranului biologic cutanat (peste 1,6 m*) i suprafaa total a
punctelor active cutanate, care nu nsumeaz nici mcar 1 % din
ntregul nveli cutanat. Cu toate acestea, aceast mic suprafa,
fragmentat n peste 700 de zone, avnd fiecare civa mm2 este
suficient pentru a stabili un imens numr de circuite vegetative
care vor fi activate n momentul n care acele snt introduse la
nivelul punctelor de acupunctur. Totul se petrece ca n meca
nismele cibernetice de reglaj, care n organism asigur, prin in
termediul sistemului nervos (sisteme neurocibernetice), homeostazia multiplelor constante care caracterizeaz mediul intern. n
aceste cazuri, circuitele neuroendocrinocibernetice ce funcioneaz
pe baza principiului de eed-baek, pornesc din mediul intern i se
nchid tot la nivelul lui, dup ce au trecut prin sistemul
nervos.
Pentru a nelege mecanismul neurocibernetic care intervine
n reglarea organelor interne, ca urmare a aplicrii terapeutice
a acelor, cteva noiuni snt indispensabile. Astfel, prin teoria
informaiei, se nelege studiul modului de transmitere, pe prelu
crare i conservare a informaiei. Prin informaie, n activitatea
sistemului nervos, se nelege totalitatea aiferenelor primite de e'l
de la nivelul organelor de sim i de la nivelul organelor interne,
care i furnizeaz date despre schimbrile survenite n mediul ex
tern i mediul intern al organismului. Prelucrarea informaiilor pri
mite i emiterea rspunsului adecvat snt asigurate de existena
celor 14 miliarde de neuroni ce alctuiesc sistemul nervos i care
trdeaz o complexitate nebnuit.
Prin coduri se neleg semnalele care pornesc de la organele
receptoare i care snt purttoare de informaii. Pentru a putea
aduce informaiile necesare privind modificrile fizico-chimice
ale mediului intern i extern la nivelul receptorilor cutanai i a
celor interni, excitaiile realizate de aceste modificri trebuie co
dificate ntr-un anumit mod. Astfel, calitatea excitaiei este codi
ficat spaial", cu alte cuvinte, un influx nervos care pornete
dintr-o anumit zon periferic se traduce la nivelul sistemului
nervos sub forma unei senzaii: senzaie luminoas, dac excitan
tul pornete de la retin, senzaie dureroas dac excitantul por
nete de la nivelul terminaiilor nervoase sensibile la stimulii
dureroi etc.
40

Cantitatea informaiei este codificat de ctre receptori n ra


port cu frecvena impulsurilor care se deplaseaz de-a lungul
nervului, pornind de la periferie. Codificarea se face atta timp
ct excitantul este aplicat pe receptor. La nivelul sistemului ner
vos, informaiile care determin eferene pozitive snt numite fe
nomene excitatorii, n timp ce acelea care determin efecte nega
tive, s-nt numite fenomene inhibitorii. Cum n sistemul nervos
nu circul dect impulsuri modulate ca frecven, rezult c ntre
excitaie i inhibiie nu exist o diferen n ceea ce privete
structura mesajului nervos. Acest lucru este important pentru
explicarea efortului tonifiant sau dispersant, realizat prin apli
carea aceluiai stimul n puncte diferite.
Este tiut c la animalele evoluate, etajele superioare ale sis
temului nervos controleaz etajele sale inferioare i, prin ele,
funcionalitatea ntregului organism. Cu alte cuvinte, la nivelu
rile superioare ale sistemului nervos exist o proiecie a tuturor
organelor i a tuturor mecanismelor care controleaz activitatea
lor. Deci, ntreaga activitate vegetativ a organismului nu repre
zint dect o activitate reflex complex care controleaz funcia
organelor interne. Tot la aceste niveluri se proiecteaz, bineneles,
i tulburrile ce apar n funcia unuia sau altuia din organe, iar
atuijci cnd acestea capt o oarecare intensitate, se traduc la ni
velul contiinei, sub forma unor senzaii specifice tulburrii res
pective, senzaii care reprezint manifestrile subiective ale bo
lilor (durere, astenie, ameeli etc.).
Dup concepia chinez, un organism care se afl n perfect
stare funcional (traducere a unui echilibru energetic perfect)
este inaccesibil atacurilor dereglante externe, capabile s declan
eze o boal oarecare. Dimpotriv, un dezechilibru energetic duce
la proasta funcionare a unui organ, care n aceast stare fiind
nu va putea face fa atacurilor dereglante despre care am vorbit.
Aceast concepie ar putea fi tradus astfel: atta vreme ct eta
jele nervoase superioare, care controleaz activitatea organelor
interne, funcioneaz perfect, atacurile dereglante exterioare vor
fi anihilate de ansamblul funciilor de aprare ale organismului,
la care particip fiecare organ i fiecare funciune, acestea nepermind atacurilor respective s declaneze tulburrile care s
duc, n final, la apariia bolii. Dimpotriv, dac reflexele care
stau la baza activitii unui organ oarecare nu se vor mai pro
duce conform calitilor lor naturale, organul i funcia sa vor fi
dereglate, posibilitile de aprare vor fi diminuate, iar atacurile
dereglante externe sau interne vor putea realiza la acest nivel
tulburrile care vor avea expresia unei boli oarecare.

Care este mecanismul prin care nepturile (informaiile) cu


tanate, efectuate n punctele active, duc la apariia modificrilor
normalizatoare la nivelul organelor interne? Cele peste 700 de
puncte active dermice, proiectate la suprafaa corpului i de
scrise cu mai bine de 2 500 de ani n urm, reprezint adevrate
borne" prin care pot fi stabilite tot attea circuite informaio
nale, avnd o specificitate de informaie n funcie de modul n
care informaia este codificat.
Punctele de acupunctur ar reprezenta o memorie" a pielii,
privind relaiile sale cu sistemul nervos i organele interne, me
morie redeteptat n mod voit de ctre acupunctur prin ne
pturile efectuate n scop terapeutic. Cu ajutorul nepturilor
efectuate n puncte cu o determinare spaial precis, centrii ner
voi superiori vor fi informai despre tulburarea unui anumit me
canism reglator. O dat informaia primit, ea va fi prelucrat"
i amplificat" n aa fel c este de ateptat ca mrimea rs
punsului periferic s fie disproporionat de mare n raport cu
nensemntatea stimulilor cutanai.
Alegerea punctelor capabile s informeze corect centrii ner
voi despre dereglarea unui organ intern i indirect, s duc la
normalizarea acestei funcii, trebuie fcut innd seama de fap
tul c tulburarea funciei respective se va reflecta Ia nivelul punc
telor dermice de corelaie, prin creterea tonusului lor vegetativ
(scderea cronaxiei senzitive, scderea rezistenei electrice cuta
nate, creterea potenialului electric i sensibilitatea la presiune).
ntruct tulburarea activitii unui organ la un anumit individ are
totdeauna caracteristici particulare, o aceeai afeciune poate s
se proiecteze la nivelul pielii n mod diferit, de la individ la indi
vid. De fapt, acupunctura nu const n a nepa o serie de puncte
cutanate, ci n a alege din cele peste 700 de puncte pe cele mai
potrivite pentru nlturarea dezechilibrului prezent.
n ce privete efectul tonifiant sau dispersant al unei nepturi
(care nate totdeauna acelai influx nervos), specificitatea infor
maional poate fi realizat pe trei ci: printr-o codificare spaial
(neparea unui punct de tonificare va informa sistemul nervos
despre o dereglare n minus a funciei unui organ, n timp ce n
eparea unui punct de dispersie l va informa despre o dereglare
n plus a aceleiai funcii), printr-o codificare temporar a infor
maiei, n funcie de timpul de meninere pe loc a acelor, precum
i printr-o codificare modulaional reprezentat prin alte carac
teristici ale fluxului informaional, al cror elucidare a nceput n
mod promitor.
42

ntruct deseori am menionat termenul de proiecie cutanat"


a unui organ, am dori s facem urmtoarea, remarc: aceast no
iune trebuie neleas ca o proiecie dinamic, care apare sau dis
pare n raport cu o serie de factori pe care n prezent nu-i putem
individualiza cu precizie. Exist fr ndoial o proiecie cutanat
stabil a organelor la nivelul unor anumite puncte dintre care fac
parte, de exemplu punctele zise specializate ale afeciunilor i care
se utilizeaz de obicei n toate tulburrile unui organ intern. Ele
constituie borne" capabile s pun n micare circuite multiple,
greu de urmrit i de interpretat. Pe lng acestea, exist o pro
iecie dinamic a organelor interne, proiecie care apare odat cu
apariia unei tulburri i dispare o dat cu dispariia ei.

4. BAZELE TRADIIONALISTE
ALE MEDICINEI
EXTREM-ORIENT ALE
M edicina oriental s-a dezvoltat pe baza unei doctrine diferit
de concepiile occidentale, la formarea i aprofundarea creia a
contribuit n mod decisiv o practic milenar, efectuat pe aproape
o treime din populaia lumii. Susintorii acestei doctrine opereaz
cu concepte i noiuni uneori foarte greu de asimilat, a cror v a
labilitate a fost numai parial demonstrat de ctre cercetrile mo
derne, dar a cror cunoatere este deosebit de util pentru nele
gerea i practicarea ei corect, datorit faptului c la baza lor stau
observaia i experiena unei coli cu o veche tradiie. Unele din
aceste noiuni i-au gsit echivalene n fiziologia i fiziopatologia
clasic, aa cum vom arta ntr-un capitol ulterior. Este foarte
probabil c n viitorul apropiat vor fi disponibile date care s
permit nelegerea i utilizarea i a altora. n cursul expunerii
noastre, vom fi obligai, deci, s menionm o serie de termeni
clasici extrem-orientali utilizai n prezent n literatura internai
onal de specialitate.
Premisa fundamental a acestei doctrine este c tot ceea ce
exist n univers este format din dou fore opuse dar complemen
tare Inn i Yang care acioneaz una asupra alteia i se afl
n permanent transformare. Naterea i dezvoltarea, schimbarea i
distrugerea tuturor fiinelor i lucrurilor snt bazate pe principiul
mutaiei continue Inn-Yang care este la originea tuturor fe
nomenelor din univers.
n medicin, activitile organice, apariia i dispariia bolilor,
snt dependente de fenomenele de mutaie Inn-Yang, ale cror
caractere eseniale snt opoziia i complementaritatea. Se poate
spune c aceste principii snt peste tot aceleai i posed o anu
mit analogie cu diferite obiecte ori categorii din natur: cerul
este Yang, pmntul Inn; ziua Yang, noaptea Inn; brbatul Yang,
femeia Inn; energia ce st la baza tuturor proceselor din organism
Yang, iar sngele Inn etc.
44

A ceste exem ple arat c oricare fiin din univers poate s fie
considerat Inn sau Yang, dup caracterele sale. Atunci cnd n o
iunea este aprofundat i i se lrgete sensul, se constat c mi
carea i repausul, lumina i obscuritatea, excitaia i inhibiia,
exteriorul i interiorul, im aterialul" i materialul, frigul i c l
dura snt n relaie reciproc, 'complementar, ca i cele dou prin
cipii Inn-Yang.
M a i mult, cu toate c aceste dou noiuni snt abstracte, ele
au o baz m aterial care cuprinde, n general, tot ceea ce este
opus dar complementar.
Se poate spune c fiecare fiin sau obiect poate fi ncadrat
ntr-una din cele dou categorii, dar n fiecare dintre ele se ma
nifest, n mod secundar, i aspecte ale categoriei complemen
tare. A stfel, de exemplu, ziua este Yang, iar noaptea Inn, dar, n
cursul zilei se disting Y an g n Y an g" i Inn n Y a n g"; la fel,
noaptea se mparte n Y an g n Inn" i ,,Inn n Inn".
n tratatul antic So-Ouenn (cap. V ) aceast evolu ie este de
scris n felul urmtor:
Din zorii zilei pn la amiaz este partea Yang a zilei, cores
punztoare aspectului Yan g n Y an g"; de la amiaz pn la as
finit, tot partea Yang a zilei, corespunztoare ns aspectului Inn
n Yan g", de la asfinit pn la cntecul cocoului partea Inn a
zilej, corespunztoare aspectului Inn n Inn", iar de la miezul
nopii pn n zori, tot o parte Inn a zilei, corespunztoare' aspec
tului Yan g n Inn".
C ele dou principii Inn i Yan g nu snt criterii de opoziie ab
solut, ci de opoziie relativ, care nu reprezint fiine ori obiecte
ntr-o manier stabil, ci evolueaz n strns relaie cu transfor
mrile acestora. Aceste dou polariti nu reprezint numai cu
pluri de fiine ori lucruri opuse ci i fenomene de opoziie n in
teriorul fiecrei fiine ori fiecrui obiect, care nu este absolut,
dat fiind existena unor raporturi de asisten mutual.
n fiziologia uman, activitile organice nu se pot manifesta
corect dect sub aciunea substanelor nutritive, iar alimentele au
nevoie de activitatea organelor pentru a putea fi transformate n
substane nutritive care, la rndul lor, ajut organele s-i n
deplineasc funciile. Astfel, se poate spune c materia" produce
activiti" care, la rndul lor, produc materia" i aceasta la in
finit. Deci starea de repaus relativ a energiei (m ateria" n sensul
filozofiei antice chineze) este Inn, iar activitatea (micarea) Yang;
n general, se poate spune c Inn-ul ntreine Yang-ul, dar c
Yang-ul i exercit aciunea asupra Inn-ului. Ele se stimuleaz i
se asist reciproc, simultan.
45

Din acest motiv se menioneaz n So-Ouenn (cap. V ):


. . . Inn-ul se gsete n interiorul corpului i conserv Yang-ul?
acesta din urm se afl la exterior i ajut Inn-ul".
Opoziia dintre Inn i Yang nu implic ideea unei opriri fr
transformare fiindc, dei n opoziie, ele se susin, provocndr
ntr-o manier discontinu, fenomene de alternan. O parte poate
fi slab iar cea opus puternic; o parte progreseaz iar alta regreseaz. . . n acest cadru al alternanei Inn-ului i Yang-ului se
dezvolt i evolueaz fiinele i lucrurile.
n stare normal, aceast transformare nu produce nici un dez
echilibru, datorit aciunilor inhibitorii i stumilatorii ale Inn-ului
i Yang-ului. Yang-ul ajutat de Inn nu trebuie s ajung n pleni
tudine i tensiune, iar Inn-ul reglat de Yang nu trebuie s ajung
n depleiune (vid relativ). Evoluia celor dou principii este con
stant meninut n cadrul opoziiei echilibrate".
Evoluia fenomenelor naturale, cosmice, cum ar fi evoluia ano
timpurilor, constituie un aspect clasic al transformrilor Inn-ului
i Yang-ului, exprimate clar n So-Ouenn (cap. X V II):
.. la 45 de zile dup solstiiul de iarn, energia Yang ncepe
s creasc iar cea Inn s scad; 45 zile dup solstiiul de var
energia Inn ncepe s creasc iar -cea Yang s scad; apariia
unei anomalii n aceast succesiune bine reglat a transformri
lor se manifest prin catastrofe".
Aadar, opoziia i uniunea, creterea i regresiunea, echili
brul i dezechilibrul Inn-ului i Yang-ului pot explica relaiile
interne ale fiinelor i lucrurilor, dezvoltarea i transformarea lor.
Medicina oriental utilizeaz aceste noiuni fundamentale pentru
a rezolva problemele patologiei i fiziologiei umane, servindu-se
de ele la stabilirea diagnosticului i planificarea tratamentului.
Astfel, So-Ouenn (cap. IV ):
Atunci cnd principiile Inn i Yang se aplic la om, spatele
este Yang, iar abdomenul Inn; organele interne (ficatul, inima,
splina, plmnii i rinichii) snt Inn, iar viscerele cavitare (v e zi
cula biliar, intestinul subire, Stomacul, intestinul gros i vezica
urinar) Yang. Atunci cnd echilibrul de opoziie Inn-Yang nu
mai poate fi meninut n organism, se produc manifestrile pato
logice" (So-Ouenn, cap. V ).
Atunci cnd Inn-ul ajunge n plenitudine, Yang-ul este bolnav
i invers? . . . Yang-ul n plenitudine se manifest prin febr iar
Inn-ul prin frisoane. Un exces de Inn (rece) se transform n Yang
(cldur), sau un exces de Yang (cldur) n Inn (r e c e ). . . "
46

Atunci cnd energia Inn circul linitit, energia Yang este


bine meninut iar moralul omului n bun stare? atunci cnd
Yang-ul i Inn-ul se separ, decesul este inexorabil".
Medicul trebuie s tie s examineze minuios Inn-ul i
Yang-ul i s le regularizeze" (So-Ouenn, cap. V II).
Una din cele mai vechi teorii, datnd dinaintea mileniului
III .e.n., larg rspndit nc n Extremul Orient, este teoria celor
cinci elemente, bazat pe cele dou proprieti fundamentale ale
energiei n cosmos: producerea i distrugerea acestor elemente
(forme de manifestare a energiei n univers) i anume a metalu
lui, lemnului, focului, pmntului i apei n scopul stabilirii rela
iilor dintre ...fa p te , lucruri, obiecte, fiin e ...", din care rezult
legile transformrii (menionate n tratatul antic N ei-King = Cartea,
transformrilor).
n medicin, aceast teorie este aplicat pe scar larg pentru
cercetarea raporturilor dintre diferitele organe, precum i a rela
iilor dintre diferitele pri ale organismului uman i fenomeneleexterioare.
Unul din caracterele eseniale ale celor cinci elemente consti
tutive ale universului este acela de a se produce" reciproc (n
sensul de a se ntreine, alimenta) n ordinea de mai jos:
Lemn Foc Pmnt M etal Ap
iar al doilea, cel de a se distruge" (n sensul de a se suprima i.
inhiba) n ordinea:
Lemn Pmnt Ap Foc M etal Lemn.
n concordan cu legile generale ale transformrilor din na^
tur, producia implic distrugerea i reciproc: atunci cnd cele
dou aspecte nu se completeaz, echilibrul natural este perturbat".
Fenomenele de stimulare i inhibiie studiate mai sus consti
tuie manifestri fiziologice simultane, discotinue, constante i
normale. n caz de exces sau de insuficien, echilibrul nu mai:
poate fi meninut i apar fenomenele de ampietare" i de domi
nare" (So-Ouenn, cap. LX V II).
Elementul n mare exces ampieteaz asupra celui mai slab dect el i se opune celui care tinde s-l distrug"; iar elementul n.
mare insuficien are contra lui pe cel pe care tinde s-l distrug",
precum i cel asupra cruia ampieteaz".
Astfel, atunci cnd n medicin se utilizeaz conceptul privind
cele cinci elemente, se exprim legea conform creia exist simul
tan fenomene de excitaie (stimulare) i inhibiie, care se mani
fest permanent n organism la nivelul celor cinci organe i ase
viscere cavitare, n scopul meninerii echilibrului fiziologic (fig. 17
i 18).
47

'

Exemple:

energia elementului ap n mare exces distruge iniial ener


gia elementului foc (aciunea inhibitorie normal fiind astfel exa
cerbat) i se opune simultan celei a elementului pmnt (contrariu
aciunii normale n cursul creia elementul pmnt distruge" ele
mentul ap).

n tabelul II snt prezentate relaiile de analogie dintre cele


cinci elemente i fenomene cosmice, anatomice, fiziologice i psi
hice.

Lemn

Lemn

Fig. 17. Sistemul de producie i distrucie conform legii celor 5 elemente.

Exemplu: primvara, vegetaia ncepe s se manifeste i s


creasc. Prima manifestare a proceselor energetice este creterea
frunzelor, ce se recunosc dup culoarea lor verde. Elementul l e m n
este deci simbolul p r i m v e r i i . Organismul uman se ncadreaz
n procesul general al transformrilor din natur, iar organul co
respunztor este ficatul (Inn) care, n conformitate cu polaritatea
Inn-Yang, este n relaie direct cu vezicula biliar (Yang).
4 M a n u a l d e acu p u n ctu r

49

Prin circulaia sa energetic profund, ficatul comunic cu ex


teriorul la nivelul ochilor, iar prin cea superficial, meridianul su
principal se ramific n muchi i tendoane.
Tabelul i
Relaii de analogie dintre cele cinci elemente i fenomenele cosmice, anatomice,
fiziologice i psihice
ELEM ENTE

Fenomene
Lemn

Foc

Pmnt

Metal

Ap

Gusturi
Culori ale
tenului
Energii
Evoluii

Acru

Amar

Dulce

Picant

Srat

Verde
Vnt
Natere

Rou
Cldur
Cretere

Alb
Uscciune
Declin

Negru
Rece
Stagnare
(moarte)

Anotimpuri

Primvara

Vara

Galben
Umiditate
Transfor
mare
(adult)
Sfritul
verii

Toamna

Iarna

Organe
Viscere
cavitare
Simuri
Straturi ale
corpului

Ficat
Vezicul
biliar
Ochi
Muchi

Inim
Intestin
subire
Limb
Vase

Splin
Stomac

Rinichi
Vezica
urinara
Urechi
Oase

Sentimente

Mnie

Bucurie

Griji,
obsesii

Plmni
Intestin
gros
Nas
Pielea i
pilozi
tate
Suprare,
tristete

Gur
esut sub
cutanat

Fric

n clinic se observ c excesul (plenitudinea) de energie n


icat predispune la irascibilitate (mnie) i, reciproc, c mnia sti
muleaz iniial i apoi epuizeaz energia ficatului. Unele boli de
origine hepatic se pot manifesta la exterior prin culoarea verde
(icter verdinic).
Se poate deci vedea c teoria celor cinci elemente care evoc
frapant conceptul de analogie cu care opereaz programatorii cal
culatoarelor electronice are drept scop evidenierea relaiilor din
tre fenomenele naturale externe (cosmice) i a diferitelor pri ale
corpului, pentru nelegerea superioar a problemelor de diagnostic
i tratament.
50

Cu toat complexitatea lor, bolile evolueaz n conformitate cu


o lege general, a crei cunoatere este esenial, spun extremorientalii, pentru practica acupuncturii, i anume n cadrul trasat
de ampietare i dominare:
energia parazit (pervers") se deplaseaz de la un organ
la altul n ordinea celor cinci elemente (de exemplu: o tulburare
hepatic afecteaz inima);
energia parazit (pervers") se deplaseaz n ordinea in
vers a celor cinci elemente (de exemplu: o boal a splinei afec
teaz inima);
boala evolueaz n ordinea distructiv" a elementelor (de
exemplu o boal a ficatului afecteaz splina);
boala evolueaz n ordinea invers celei distructive" (de
exemplu: o boal a plmnilor cu afectare cardiac);
boala se manifest ntr-un singur organ (de exemplu:
inima).
Exemplu: n conformitate cu doctrina medicinei orientale, spermatoreea este semnul principal al insuficienei energetice a rini
chilor. Dup tratatul antic N ei King:
Rinichii (inclusiv glandele suprarenale) recepioneaz i n^magazineaz energia pur a celor cinci organe i ase viscere ca
vitare".
fel tratatul intitulat I Sio Jou M en" publicat de Li Ienn n 1575,
se explic:
Atunci cnd cele cinci organe funcioneaz normal, ele produc
o energie pur" corespunztoare, ntr-o manier discontinu. Dac
activitatea unuia din aceste organe este perturbat, se va tulbura
n consecin producerea energiei pure" n rinichi i inim.
M ai explicit, n afar de insuficiena renal, spermatoreea poate
fi provocat de ruperea echilibrului ntre alte organe, energia tip
fo c" a inimii n mare plenitudine, atacarea" meridianului Ficat
de ctre energiile parazite (perverse"), umiditatea-cldur, insu
ficiena *energetic simultan a inimii i rinichilor, insuficiena
energetic a rinichilor care are drept efect imposibilitatea de re
inere a spermei n organism.
La indivizii care practic abuzuri sau perversiuni sexuale, sur
sele Yang i Inn ale energiei rebele diminueaz, iar semnele clinice
snt:
dureri renale;
ameeli i tinnitus;
spermatoree n timpul somnului i n timpul zilei.
Tratamentul const n tonifierea energetic a rinichilor, cu sco
pul reinerii spermei.
4*

51

Reveriile lascive care nu se realizeaz n timpul zilei i se


transform n visuri nocturne pot provoca la rndul lor sperm ato
reea. In acest caz, trebuie purificat" elementul foc (inima) i cal
mat" elementul ap (rinichi-Inn).
In acest fel este regularizat energia inimii i rinichilor, obinndu-se vindecarea. Dac se aplic tehnica tonifierii rinichilor ex
pus la paragraful precedent, rezultatele nu snt favorabile.
La persoanele a cror stare general este deficitar, se constat
deseori urmtoarele:
senzaia de curbatur lombar;
scderea forei musculare n membre?
comaruri, transpiraii reci i spermatoree fiindc energia
tip fo c" a inimii este tulburat (ceea ce provoac transpiraiile),
iar cea de tip ap" a rinichilor este n vid (ceea ce provoac spermatoreea). Tratamentul impune restabilirea echilibrului energetic
inim-rinichi.
M edicii din Extremul-Orient au cunoscut importana relaiei
dintre om i cosmos: fiina uman trebuie s se adapteze n per
manen la transformrile continue ale mediului nconjurtor;
transformrile energetice neprevzute, depind cadrul evoluiei
ordonate a elementelor, se manifest ca energii neobinuite, agre
sive, parazite ori perverse", dup terminologia oriental sub
form de vnt, cldur, foc, umiditate, uscciune i frig, acestea
atacnd organismul n funcie de potenialul lor agresiv ori de sus
ceptibilitatea fiinei vii, accentuat de epuizare ori dezechilibru.
n So-Ouenn (cap. LX V III) se menioneaz:
Energiile situate ntre cer i pmnt snt supuse unei legi de
terminate; n caz contrar se produc fenomene anormale, care au
drept consecin o evoluie anormal i, la om, apariia bolii"
i atunci cnd energia organismului este stabil i plin de for
n interiorul acestuia, energiile perverse" nu pot ptrunde. . .
Singure energiile perverse" nu pot ptrunde n organism dect
dac acesta din urm este epuizat sau n dezechilibru energetic.
Trebuie s nelegem deci c mbolnvirea este o stare de dezechi
libru energetic al organismului care face posibil ptrunderea unor
ageni nocivi din exterior.
n So-Ouenn (cap. XI) este explicat clar deosebirea dintre or
gane i viscere cavitare:
Organele nmagazineaz energia ancestral (Tinh) i snt pline,
dar nu dure; viscerele cavitare las s treac i evacueaz, fr
s nmagazineze deeurile digestive i din acest motiv snt dure,
dar nu pline". Energia n continu transformare care st la baza
existenei organismelor v ii circul n interiorul acestora de-a lun52

<jul unor ci sau vectori energetici ce poart numele de meri(King), care au rolul de a armoniza cantitativ fluxul enerI( mio din diferite organe, viscere i pri ale corpului.
Exist, n organism, n conformitate cu doxologia oriental,
iniele viscere aparte, curioase", care au rolul de a nmagazina
mumite forme ale energiei avnd un aspect asemntor viscerelor
vi constituie un ansamblu de sisteme organice:
sistemul cerebro-spinal;
sistemul osos;
sistemul circulator (al sngelui);
sistemul hepato-biliar;
sistemul genital.
Pentru realizarea funciilor de nutriie, aprare, circulaie ener
getic i sanguin n organism, energia se difereniaz calitativ n
forma care poart denumiri precise ce variaz n cursul evoluiei
bolilor. Energia nutritiv" de micare (Y o n g ") este prezentat
astfel de tratatul antic N ei King:
Omul recepioneaz o parte din energia necesar existenei
sale din cereale, la nivelul stomacului. Aceast energie se depla
seaz apoi n cele cinci organe i ase viscere cavitare, succesiv,
iucepnd cu plmnii. Energia pur" (de caracter uor, superior)
oste cea nutritiv" (Y on g"), iar cea impur" (de caracter greu,
inferior) este cea defensiv (O e "). Prima circul n interiorul me
ridianelor, alimentnd organismul, iar cea de-a doua n afara lor,
n esutul subcutanat, fibrele musculare i peritoneu, dispersndu-se n torace i abdomen.
Energia Yong i lichidul organic circul n interiorul vaselor
sanguine (arterelor i venelor) n scopul alimentrii esuturilor, att
ia exteriorul, ct i n interiorul organismului, prezentndu-se sub
form de snge. Se poate deci spune c energia Yong i sngele
au aceeai origine, dar c Yong este un fenomen energetic n timp
t e sngele o form de concretizare a acestuia.
Tratatul vietnamez Trung Y Hoc explic n continuare:
Energia esenial este energia vital principal a omului. Ener
gia superioar (provenind din aer, prin respiraie) i cea terestr
(provenind din alimente, prin intermediul digestiei) snt numite
energii primare. Sub aciunea celui de-al aselea viscer energetic
(trei focare)* ele se transform n energii secundare. Acea parte
din circuitul energetic care corespunde poriunilor Yang ale corpu
lui poart numele de energie Yang, iar cea din poriunile Inn, n
* Trei focare, vezi p. 76.

53

acelai fel; energia Yong se gsete n interiorul corpului, iar cea


Oe la exterior".
La unele parturiente, pierderea de lichid organic este foarte
mare; cantitatea de snge din organism se reduce, iar energia men
tal diminueaz, ceea ce are drept consecine divagaiile, agitaia
i uneori chiar tulburri psihice grave. n acest caz, tratamentul
const n tonifierea sngelui i inimii precum i n tranchilizarea
energiei mentale".
Energia Oe face parte (Nguyen Van Nghi) din energia organis
mului, iar funciile sale principale snt nclzirea tegumentelor,
meninerea caracterului neted i catifelat al acestora, hrnirea fi
relor de pr, nchiderea i deschiderea porilor, ntreinerea esutu
lui muscular i aprarea mpotriva energiilor perverse". Atunci
cnd energia Oe se opune acestora, bolnavul este febril i se teme
de frig; eliminarea energiei parazite se manifest prin transpiraie
i scderea febrei.
Atunci cnd energia i sngele se deplaseaz neregulat, se per
turb echilibrul Inn-Yang, se tulbur circulaia sanguin i energe
tic i apare boala.
Termenul Tinh" exprim nu numai noiunea de energie pur"
ci i pe cea de energie ancestral.
Tratatul antic N ei King explica deja procesul formrii fetusului,
iar textul Trung Y Hoc, publicat la Hanoi, relateaz fenomenul
astfel:
. .Din momentul formrii sale, fetusul primete de la prinii
si energia ancestral (Tinh) care st la baza ntregii structuri a
organismului, a formrii sistemului nervos, osos i muscular. Dup
natere, copilul primete energia esenial care provine din aer
(prin respiraie) i pmnt (prin alimente) pentru a realiza condi
iile de dezvoltare i pentru a justifica energia ancestral care se
dezvolt progresiv i se manifest prin cretere, activitate mental
i sexual. Sediul energiei ancestrale este n rinichi i glandele
suprarenale.
Energia mental (Than) care, dup doctrina medicinei orientale
i are sediul n inim, se manifest prin gndire i contiin. Ea
se formeaz n momentul concepiei din energia ancestral a p
rinilor i se fortific progresiv, fiind ntreinut n mod discon
tinuu, dup natere, de ctre energia pur" (esenial)".

5. MERIDIANELE
l PUNCTELE
Meridianele principale i secundare snt, dup doctrina medi
cinei orientale, vectori energetici sau, altfel exprimat, conductori
ai energiei i sngelui care circul n organism. Tratatul Trung Y
Hoc (Hanoi) le definete astfel:
M eridianele principale se aseamn cu oselele naionale, iar
cele secundare cu o plas care nconjur ntreg corpul omenesc.
Meridianele au posturile de comand n organe i viscere cavitare
i se distribuie n tot corpul, constituind un sistem organic com
pus dintr-o multitudine de relee, n fiecare regiune a organismului.
Ansamblul se compune din 12 meridiane principale, 8 curioase",
15 Lo longitudinale, 12 Lo transversale, 12 distincte i 12 tendinomusculare, fr a se mai ine seama de multiplele vase mici care
le unesc la nivelul punctelor (365, dup N ei King) . . . M edicii tre
buie s cunoasc precis regulile activitii, obiectivrii i subsistenei acestor meridiane pentru a stabili o baz de diagnostic i
tratament.
In tratatul antic N ei King se precizeaz: n interior, meridia
nele corespund organelor i viscerelor cavitare, iar la exterior ele
snt n conexiune cu minile, picioarele, articulaiile etc. Energia
esenial, sngele, energia ancestral i cea mental ntrein i con
serv viaa. Meridianele servesc drept vehicule pentru snge i
energie, pentru ca acestea din urm s poat c irc u la ..."
Dac aceste meridiane principale i secundare i pierd echi
librul, rolul lor de aprare mpotriva energiilor perverse" cos
mice diminueaz: agenii patogeni ptrund n meridiane, n ordi
nea acestora, pentru a atinge n profunzime organele i viscerele
cavitare.
Atunci cnd snt invers afectate de la nceput organele i visce
rele cavitare (datorit alimentaiei ori unor cauze psihice), feno
menele patologice iau calea meridianelor principale sau secundare
55

pentru a se manifesta la exterior, la nivelul membrelor i arti


culaiilor.
n tratatul antic N ei King se spune n continuare: Posibilitatea
distingerii meridianelor nn i Yang echivaleaz cu aceea a recu
noaterii zonei unde se dezvolt boala i a regiunilor unde predo
min vidul relativ (insuficiena) i, respectiv, plenitudinea, pre
cum i a localizrii bolii n partea superioar ori inferioar a
corpului".
n fiziologie, meridianele reprezint cile circulatorii ale ener
giei i sngelui? n patologie, cile de ptrundere ale energiei per
verse'1; n terapeutic, ele reprezint n acelai timp cile de mani
festare ale efectelor medicamentelor, precum i cele de recepie
ale excitaiilor realizate prin instrumente (ace) n cursul trata
mentului (Nguyen Van Hghi).
De aceea: ...m e d ic ii trebuie s aprofundeze regulile de utili
zare a meridianelor pentru a fi n msur s determine diagnosti
cul, n scopul aplicrii tratamentului" (Trung Y Hoc).

5.1. MERIDIANE PRINCIPALE


Cele 12 meridiane principale constituie pivotul sistemului me
ridianelor i corespund organelor, viscerelor cavitare i pericardului (matre du coeur"). Ele parcurg bilateral capul, faa, corpul i
membrele, pe partea lor extern cnd snt de tip Yang, i pe cea
intern cnd snt Inn. Fiecare meridian are traiectul su propriu,
spaiile dintre traiecte fiind parcurse de o multitudine de vase
mici de legtur.
n tabelul III ce urmeaz redm, dup Voisin (1966), punctele
de comand ale meridianelor.
La mnr fiecare meridian Inn iese dintr-un organ i poart nu
mele acestuia, iar fiecare meridian Yang ptrunde ntr-un viscer
cavitar, avnd acelai nume.
La picior, fiecare meridian Yang iese dintr-un viscer cavitar,
purtndu-i numele, iar fiecare meridian Inn ptrunde ntr-un organ,
cu nume identic. Fiecare meridian Inn de la mn ajunge la extre
mitatea unui deget, unindu-se cu un meridian Yang, iar acesta din
urm intr n torace la nivelul fosei supraclaviculare i ptrunde,
iniial, ntr-un viscer cavitar, apoi ntr-un organ. La picior, lucru
rile se petrec invers.
n felul acesta se constituie sistemul de relaie Inn-Yang interior-exterior, a cte dou meridiane principale, dintre care unul
este Inn iar cellalt Yang. Fiecare meridian Yang de la mn la

Tabelul IU
Punctele de comand ae meridianelor
Toni-

fiere

I.

S,

F.
I.G.
I.S.

v .s.
P.
R.
S.P.
T.F.
v .u .
V.B.

9
41
8

11
3
9
9
7
2

3
67

43

Disper

"Lo''

sie

Surs

7
45
2
2
8
7
5
2

7
42
3
4
4
7
9
5
3
4

5
40
5
6
7
6
7
6
4
5

64

58

10
65
38

40

37

Asentiment

v .15

V .21
V.1B
V .25
V,,7
V.M
V .23
V.2-)

V.09
V.23

V.L9

Alarm
v .c .14
v .c .12
F.i4
S.25

V .C 4
.
p.i
V.B.25
F-13
V.C.5
V.C.3
V .B.jr,

extremitatea cefalic se unete cu cte un meridian Yang de la pi


cior, care coboar pn la un deget de la picior, unindu-se cu cte
un meridian Inn care, la rndul su, urc spre torace pentru a se
uni cu cte un meridian Inn al minii. Ordinea circulaiei energiei
n meridianele principale este urmtoarea:
Plm n(orele 3 5 dim.)Intestin gros (5 7)
Inn-picior
Y ang-mn
Splin-pancreas
Inim (11 13)
(9 11)
Inn-picior
Inn-mn
Vezic urinar (15 17) Rinichi (17 19)
Yang-picior
Inn-picior
Triplu focare (21 23) Vezicul biliar
(23 1 dimu)
Yang-mn
Yang-picior

Stomac (7 9)
Yang-picior
Intestin subire
(13 15)
Yang-mn
Pericard (19 21)
Inn-mn
Ficat (1 3)
Inn-picior

Orele indicate ntre paranteze arat perioada de plenitudine a


fiecrui meridian. Intervalul opus pe cadranul orar (de exemplu,
intervalul 23 1 dim. fa de cel 11 13) reprezint perioada n
care fluxul energetic este diminuat.
Observaie. In planele care urmeaz snt cuprinse numai tra
iectele exterioare pe care se gsesc punctele utilizate In terapie ,
dei n text au ost descrise i traiectele interne ale meridianelor
cu conexiunile respective.
57

5.1.1. M E R ID IA N U L PRINCIPAL AL P L M N ILO R (Plana I)

ncepe n interior la nivelul poriunii medii a traiectului intern


al meridianului trei focare, coboar spre intestinul gros, urc la cardia, traverseaz diafragmul, intr n plmni, urmeaz traheea pn
la gt i coboar din nou n axil la punctul Iunn-Menn (P.2). El
coboar apoi pe faa anterioar a braului, trecnd naintea meri
dianului principal al pericardului i inimii, pentru a ajunge la cot,
n punctul Tche Tsre (P.5).
In continuare, parcurge antebraul pn la plic pumnului (Tae
luann, P.9) f parcurge mna paralel cu marginea extern a eminen
tei tenare i se termin la unghiul unghial extern al poicelui.
Un vas secundar (Lo) pleac din punctul Lie Tsiue (P.7) situat
la o distan i jumtate deasupra plicii pumnului, n prelungirea
anului radial i, parcurgnd marginea intern a eminenei tenare,
merge direct la unghiul unghial al indexului, pentru a se uni cu
meridianul principal al intestinului gros, n punctul Chang-Yang
(LG.U).
Tulburrile meridianului (rezumativ)
Energii perverse":
bombarea toracelui";
tuse, dispnee, astm.
Dureri lancinante n fosa supraclavicular. n cazurile grave:
astm, bolnavul i strnge toracele cu minile, f,vedere tulbure".
Perturbri interne:
tuse, astm cu senziia c energia urc n partea superioar a
corpului;
sete;
senzaia unor tulburri gastrice;
bombarea toracelui cu respiraie scurt;
durere pe faa anterioar a braului;
senzaie de rece ori cald n palme.
Plenitudine:
dureri de umeri i spate. Iniial, plenitudinea este datorit
prezenei energiei perverse" care dintr-un ram secundar (meridian
tendino-muscular) trece n meridianul principal, manifestndu-se
prin transpiraii i polakiurie, n care agentul este constituit din
asocierea curent de aer ( Trvnt")-rece.
V id relativ (insuficien):
dureri lancinante n umeri i spate;
team de frig";
dispnee, polipnee;
urini decolorate.

58

Intre cele 11 puncte bilaterale ale meridianului, cele mai impor


tante snt urmtoarele:
1. Tchong Fou situat la 1 d 6/10 sub clavicul, n afar i late
ral fa de coasta a 3-a (precizm c distana" este egal cu lungi
mea intervalului dintre pliurile de flexiune situate la ambele extre
miti ale celei de-a doua falange a mediusului, pe faa ei inte
rioar.
Stimularea punctului este indicat n special n:
tuse, dispnee, astm bronic, dureri ale peretelui toracic an
terior, umrului i gtului.
2. Iunn Menn, situat ntr-o foset sub clavicul, pe artera subclavicular, la 2 d intern fa de pliul axial anterior.
Indicaii asemntoare cu 1 P.
5.
Tche Tsre, situat n plic cotului, ntr-o foset, pe faa ex
tern a tendonului bicipital. Este punctul H o" al meridianului, co
respunztor elementului ap, meridianului rinichi i este considerat
punctul de dispersie.
Indicat, n special n:
dureri ale umrului i cotului, tuse, expectoraie sanguinolent, opresiune, dispnee, astm bronic, disfagie.
7. Lie Tsiue, localizat la dou distane" deasupra plicii pum
nului, n prelungirea anului radial, exact la extremitatea indexu
lui, atunci cnd ncrucind policele ambelor mini se aplic faa
palmar a uneia, pe cea dorsal a celeilalte. Este punctul Lo (de
trecere) de la care pleac vasele secundare Lo (transversal i lon
gitudinal), punct cheie al meridianului curios Jenn Mo.
Indicat n special n:
tuse, angin, hemicranie, dureri ale cotului, senzaia de cl
dur palmar, polakiurie.
9. Tae luann, situat pe faa anterioar a pumnului, pe pliul de
flexiune, deasupra arterei radiale.
Este punctul Iu-Iunn (surs"), al meridianului, corespunztor
elementului pmnt i meridianului Splin-Pancreas i n acelai
timp punct de tonifiere.
Indicat n:
tuse, hematemez, astm cu tuse consecutive frigului.
11.
Chao Chang, localizat la 2 mm lateral de unghiul unghial
extern al poicelui. Este punctul Ting al meridianului, corespunz
tor elementului lemn i punctul de plecare al meridianului tendinomuscular al plmnului.
Indicat n special n:
. sincop, afeciuni pulmonare inflamatorii, unele forme de
tinnitus, tuse, disfagie, accident vascular cerebral.
59

5.1.2. M E R ID IA N U L PRINCIPAL A L INTESTINULUI GROS (Plana 11}

ncepe de la unghiul unghial extern al indexului, parcurge mar


ginea supero-extern a acestuia din urm, ajunge la unghiul format
de primele dou metacarpiene, trece pe faa posterioar a radiusu
lui, ajunge la extremitatea extern a pliului de flexiune a cotului,
parcurge marginea extern a braului, ajunge la umr, apoi la cea
de-a 7-a vertebr cervical, urc la gt, ajunge la maxilarul infe
rior, se ncrucieaz sub septul nazal cu cel de partea opus i se
sfrete pe marginea inferioar a nasului, lateral, unde se unete
cu medianul stomacului. Un vas secundar coboar n fosa supraclavicular, ptrunde n plmn, traverseaz diafragmul i ajunge n
cele din urm n intestinul gros.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
odontalgie;
angin, tumefierea gtulyi.
Perturbri interne.
Rolul esenial al acestui meridian fiind echilibrarea lichidelor
din organism, tulburrile lui se traduc prin:
subicter al conjunctivelor;
xerostomie (uscciunea gurii);
rinoree i epistaxis;
angin, disfagie;
dureri ale braului i feei anterioare a umrului;
imobilizarea antalgic a indexului.
Plenitudine:
senzaia de cldur i tumefiere pe traiectul meridianului.
Vid relativ (insuficien):
tremurri consecutive frigului.
Senzaia c timpul se scurge prea lent. De asemenea, n simpto
matologia afectrii meridianului se menioneaz durerile abdomi
nale, borborismele, diareea ori constipaia, dizenteria, rinoreea ori
epistaxisul i unele tulburri respiratorii.
ntre cele 20 de puncte bilaterale ale meridianului, cele mai im
portante snt:
1.
Chang Yang, situat la 2 mm de unghiul unghial extern al in
dexului.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
metal i reprezint locul de ramificare al meridianului tendino-muscular.
Indicaiile sale principale snt:
60

dermatozele feei, acnee, odontalgie, alergie i tumefieri ale


maxilarelor, unele nevralgii faciale, tinnitus, surditate, febr cu
delir, tulburri oculare.
2.
El Tsienn, localizat ntr-o foset naintea i pe faa anterioar
a marginii externe a articulaiei metacarpofalangiene a indexului.
Este punctul Iong al meridianului, corespunztor elementului ap
i n acelai timp punctul de dispersie al meridianului, indicat n
cazurile de plenitudine.
4.
Ro Kou situat pe faa dorsal a minii, ntr-o foset format
de extremitile proximale ale primelor dou metacarpiene.
Este punctul Iunn (sursa) al meridianului, la care ajunge vasul
Lo venind de la plmni.
Principalele sale indicaii snt:
paludism, cefalee, tulburri de vedere, keratit, epistaxis,
afeciuni provocate de curente de aer (vnt), afonie.
6.
Pienn Li localizat pe marginea postero-extern a antebrau
lui, la 3 distane de pliul de flexiune al pumnului, pe traiect.
Este punctul Lo (de la care pleac vasele secundare Lo longitu
dinal i transversal).
Indicat n special n:
carii dentare, surditate, tulburri de vedere, epistaxis, tinni
tus, alergie, inflamaii ale cotului i pumnului.
11.
Tsiou Tchre, localizat la extremitatea extern a pliului de
flexiune a cotului.
Punct Ho, corespunztor elementului pmnt i meridianului
Stomac, de tonifiere, indicat n special n:
dureri i tumefieri ale cotului i braului, hemiplegie, febr,
urticarie, bufee de menopauz*.
20.
Ing Siang, localizat ntr-o foset, la 1/2 distan de margi
nea inferioar a aripii nasului, indicat n special n:
toate afeciunile nasului (obstruare, rinoree, rinit alergic,
polipi, epistaxis, tulburri ale mirosului), edem facial.
5.1.3. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L A L S T O M A C U L U I (P la n a III)

ncepe n regiunea fronto-parietal, coboar la unghiul maxila


rului inferior, urc sub orbit i coboar spre ramura orizontal a
mandibulei, deasupra arterei faciale n fosa supraclavicular (un
vas secundar se detaeaz din traiectul facial, ajunge n fosa su*
feei.

Punctele 4 i 11 I.G. snt indicate n aproape toate afeciunile capului i

61

praclavicular, ptrunde n torace, traversnd diafragmul, intr m


stomac i splin). Meridianul coboar n continuare din fosa supraclavicular, prin mamelon pn la plic inghinal (unde se ntlnete cu un vas secundar, plecat de la pilor).
De la plic inghinal, meridianul coboar pe fata antero-lateral a coapsei i gambei, i, ramificndu-se, se sfrete la unghiu
rile unghiale externe ale degetului II de la picior.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
senzaie analog celei provocate de o baie rece;
bolnavului i place s se cambreze i s i ntind gambele;
cscat frecvent;
pat negricioas pe frunte;
mizantropie;
detest lumina,*
nclinaii spre solitudine;
anxietate.
In cazurile grave manifestri paranoice, balonri, borborisme.
Perturbri interne.
Rolul principal al acestui meridian este de a menine echili
brul sanguin. In caz de perturbare, se observ febr i frisoane
(boala de cldur").
Delir, paranoia uneori, provocate de febra ridicat?
transpiraii profuze?
rinoree sau epistaxis?
deviaia gurii;
angin, disfagie;
balonare abdominal datorit acumulrii apei n stomac?
dureri i tumefierea genunchilor?
dureri toracice, n sni, n regiunea inghinal, pe faa anteroextern a coapsei i gambei i pe faa dorsal a piciorului;
degetul II de la picior nu poate fi micat.
Plenitudine:
senzaie de cldur n torace i abdomen.
Energia" stomacului fiind supranclzit, alimentele snt con
sumate rapid.
Urinile concentrate.
V id relativ (insuficien):
Peretele anterior al toracelui rece.
Stomacul (viscer) e rece (provocat de Inn) i de aceea abdo
menul e tumefiat".
ntre cele 45 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
62

4.
Tchreng Tsri, situat pe axa vertical a pupilei, sub marginea
inferioar a orbitei.
Indicaiile sale principale snt:
spasm palpebral, dureri oculare, lcrimare, tulburri de v e
dere?

imposibilitatea de a vorbi.
9. Jenn Ing, situat pe gt, pe marginea anterioar a sternocleido-mastoidianului, pe artera carotid extern, la 1 1/2 d. de
linia median, lng unghiul supero-extern al cartilajului tiroid.
Indicaii:
energia" nu poate urca n partea superioar a corpului, ceea ce
se traduce prin cefalee violent i senzaia de plenitudine toracic
asociat cu dispnee";
neptura poate i periculoas (M ei K ing) dac e profund (n
vecintatea carotidei).
25.
Tienn Tchrour localizat pe abdomen, pe linia orizontal ce
trece prin ombilic, la 4 d. de acesta.
Este punctul M o (de alarm) al intestinului gros, dureros n ca
zul unui vid relativ al energiei I.G.
Indicaiile principale snt:
afeciunile intestinului gros i splinei, provocate de cldur
(energie pervers");
' diareea de toate felurile;
toate afeciunile cronice ale stomacului i intestinului (vomismente, indigestie, borborisme, balonri, dizenterie, dureri in
testinale, ascit, constipaie);
toate afeciunile ginecologice (menstruaii neregulate, dismenoree, sterilitate etc.).
30. Tsri Tchrong, localizat deasupra arterei femurale, la ieirea
acesteia de sub arcada crural.
Indicaiile sale principale snt:
energia urc spre partea superioar a corpului;
abdomen balonat i dureros;
dureri n penis i scrot? erecia imposibil;
dureri renale violente, hematemez.
36.
Tsou Sann Li, localizat pe faa antero-extern a gambei, la
3 d. sub vrful rotulei, ntr-o foset situat ntre muchiul gambier
anterior i muchiul extensor comun al degetelor, la nivelul emer
genei articulaiei tibiale anterioare (la nivelul colului peroneal).
Indicaii:
bolnavul simte o durere care iradiaz de la genunchi spre
pulp, cu senzaia de strivire (So Ouenn, cap. LX);
03

dispersarea energiei perverse" din partea m ijlocie a cor


pului" (N ei King, cap. III);
n afeciunile stomacului, ntruct abdomenul este n pleni
tudine, balonat, cu dureri gastrice i precordiale, bolnavul nu poate
nghii nimic. El are impresia c membrele superioare i inferioare
i-au pierdut legtura";
n afeciunile cronice datorite umiditii (reumatismul arti
cular) trebuie nclzite acele i puncionat n orice caz i Sann
Li" (36)?
n tulburrile intestinului gros i stomacului (N ei King, cap.
XX).
Trebuie utilizate punctele vezicii urinare i stomacului; dac
rezultatul nu apare, trebuie puncionat Sann Li (N ei King, cap. XX):
n toate afeciunile intestinului gros trebuie dispersat Sann
Li n caz de plenitudine i tonificat n caz de vid relativ (insufi
cien);
cnd abdomenul este dureros i se asociaz cu anurie, este
afectat vezica urinar; n acest caz trebuie cutate capilarele con
gestionate i lsate s sngereze; dac tumefierea ajunge la stomac,
trebuie puncionat Sann Li.
41. Tsie Tsri, situat la mijlocul interiorului articulaiei tibiotarsiene, ntr-o foset format de dou tendoane.
Este punctul King al meridianului, corespunztor elementului
foc, i n acelai timp punctul de tonificare.
Indicaii:
cefalee, ameeli;
edem facial;
dureri n tumefierea gleznei i genunchiului.
45. Li Toe, situat la 2 mm de unghiul unghial extern al degetu
lui II de la picior. Este punctul Ting al meridianului* punctul de
dispersie, de la care pleac meridianul tendino-muscular.
Indicaii:
psihoz, insomnie, visuri frecvente;
edeme generalizate;
extremiti reci;
cldur" n ficat.
5.1.4. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL S P L IN E I-P A N C R E A S U L U I (P la n a IV )

ncepe de la unghiul unghial intern al degetului gros de la picior,


urc pe faa intern a membrului inferior, face un scurt detur dublu,
pe linia median (ptrunde n splin i apoi n stomac, traverseaz

diafragmul) ajungnd n spaiul II inter costal; de aici coboar n


spaiul VI, formnd al doilea vas Lo al meridianului. (Un alt vas se
cundar, cu traiect intern, traverseaz diafragmul i ptrunde n
inim.)
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
redoarea bazei limbii;
bolnavul vomit imediat ce mnnc;
dureri esofagiene;
abdomen balonat, eructaii frecvente;
bolnavul se simte uurat dup defecaie i flatulen;
senzaia de corpToarte greu, dureros.
Perturbri interne:
dureri la baza limbii;
redoarea corpului;
imposibilitatea de a mnca;
dureri n regiunea inimii;
diaree i dizenterie;
posibilitatea de acumulare a lichidului n interiorul corpu
lui sau de icter generalizat;
bolnavul nu poate sta culcat linitit;
atunci cnd bolnavul ncearc s se ridice, partea intern a
genunchiului se tumefiaz i devine rece".
Punctele principale snt:
1.
Inn Po situat la 2 mm de unghiul unghial intern al degetului
gros de la picior.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
lemn, meridianului Ficat, la care ajunge un vas secundar de la me
ridianul Stomac i de la care pleac meridianul Tendino-Muscular.
Indicaiile importante snt:
balonri abdominale, insomnie;
mpreun cu S.45 senzaii de corp greu i de cldur n in
testine" (N ei King, cap. XX III);
aparine grupului de puncte indicat pentru provocarea trans
piraiilor n caz de febr; celelalte snt S.P,9 i P.3t, (N ei King, cap.
XXIII);
febr asociat cu dispnee i plenitudine toracic;
mpreun cu S.P.2 n cazurile de perturbare a energiei sto
macului care are drept consecin dureri precordiale i balonri ab
dominale;
balonri abdominale, diaree sever;
menstruaii de lung durat.
5 M a n u a l d e acu p u n ctu r

64

65

2. Ta Tou localizat pe marginea intern a articulaiei metatarsofalangiene a degetului gros, ntr-o foset. Este punctul Iang al me
ridianului corespunztor elementului foc, meridianului inimii, fiind
n acelai timp punctul de tonificare;
mpreun cu S.P.3 este indicat n afeciunile splinei;
pentru provocarea sudaiei n caz de febr (vezi mai sus);
anxietate.
3. Tae Po, localizat napoia i pe marginea intern a articula
iei metatarso-falangiene a degetului gros de la picior, ntr-o fo
set.
Este punctul Iu-Iunn al meridianului, corespunztor elementului
pmnt i primete vasul secundar Lo transversal de la meridianul
stomacului.
Indicaii:
paralizia gambelor (N ei King, cap. XVIII);
afeciunile stomacului i splinei asociate cu balonri abdo
minale, greuri i vomismente, diaree ori constipaie, senzaie de
cldur ori greutate n corp, paloare marcat (de la care i deriv
numele).
4. Kong Soun, localizat la 1 d. napoia articulaiei metatarsofalangiene a degetului gros de la picior, pe faa intern a picioru
lui, ntr-o foset.
Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele secun
dare Lo (transversal i longitudinal), i n acelai timp, punctul
cheie al meridianului curios Tchong Mo.
Indicaii:
dac bolnavul e trist, suspin, pierde apetitul, are frisoane
i febr de lung durat, iar atunci transpir, prezint vomismente,
energia pervers ncepe s diminueze: Kong Soun trebuie puncturat imediat" (So Ouenn, cap. XXXV);
afeciunile gastrice, cu vomismente frecvente i balonri.
6. Sann-Inn Tsiao, situat la 3 d. de la vrful maleolei interne,
ntr-o foset de pe marginea postero-intern a tibiei.
Este punctul de ncruciare a celor trei meridiane principale
Inn de la picior (splin, rinichi, ficat)
plenitudinea toracelui, abdomenului;
dureri n scrot;
diaree;^
interzis la femeile gravide;
disfuncii ovariene.
9. Inn-Ling-Tsiuann, localizat sub faa intern a genunchiului
ntr-o foset format de tuberozitatea intern i epifiza tibiei. Este
punctul Hi al meridianului, corespunztor elementului ap, meri
66

dianului Rinichi i n acelai timp punctul de detaare a meridia


nului secundar distinct
Indicaii:
. . . toate afeciunile cu sediul n partea superioar i in
tern a corpului, fiindc este atins energia Inn a acestuia" (Nei
King, cap. I);
mpreun cu R.lr n afeciunile provocate de cldura per
vers" manifestate prin dureri peri ombilicale (N ei King, cap. XXIII);
plenitudine lateral?
ascit ori edeme?
anurie?
spermatoree.
21. Ta-Pao, situat n spaiul V I intercostal, la 3 d. sub punctul
V.B.22ila 5 d. sub I^. Este un punct foarte important: marele Lo al
splinei, de la care pleac numeroase ramificaii care intr n leg
tur cu toate vasele Lo longitudinale; ele servesc alimentrii ntre
gului corp cu lichid organic care provine din stomac (Nei King,
cap. X).
Indicaii:
dac marele Lo e n plenitudine, apar dureri n tot corpul"
(Nei King)?
dureri toracice, astm, dispnee.
5.1,5. M E R ID IA N U L PRINCIPAL AL IN IM II (Plana V )

ncepe n organul cu acelai nume, traverseaz diafragmul i


ptrunde n intestinul subire; un alt vas se ndreapt, de la inim,
direct spre faringe i ajunge la ochi. Un al treilea pornete de
la inim spre plmni, apare n axil, coboar pe faa intern a
braului i antebraului i se sfrete la unghiul unghial extern al
degetului auricular.
Tulburrile meridianului:
Energii perverse":
faringe uscat;
dureri precordiale;
sete.
Perturbri interne:
tent subicteric a conjunctivelor?
dureri n zonele laterale ale corpului;
dureri pe traiectul menionat.
Punctele cele mai importante snt:
5*

67

5.
Trong-Li, situat la 1 d. de pliul de flexiune al pumnului, pe
faa antero-intern a antebraului, pe artera cubital.
Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele secun
dare Lo transversal i longitudinal.
Indicaii:
tahicardii cu anxietate, fric;
dilalie, cu reducerea motilitii limbii, care pare legat".
7. Chenn-Menn, localizat ntr-o foset, pe faa intern a pisiformuliii, pe pliul de flexiune al pumnului, deasupra arterei cubitale. Este punctul Iu-Inn (surs) al meridianului, corespunztor
elementului pmnt i meridianului Splin, i n acelai timp punc
tul de dispersie al meridianului i nu al organului.
Atunci cnd energia pervers" (cldura) ptrunde n meridia
nul inimii, bolnavul prezint:
malaise" la inim;
'
dorete buturi la ghea;
. frisoane de lung dur.at;
: febr de scurt durat.
Indicat de asemenea n:
tremurturi cu tahicardie;
insomnie, amnezie;
paranoia.
9.
Chao Tchrong, localizat lng unghiul unghial extern al au
ricularului.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
lemn, meridianului Ficat i n acelai timp punctul de plecare a
unui vas secundar oare merge la meridianul Intestin Subire i al
meridianului Tendino-Muscular.
Indicaii principale:
dureri" pre.cordiale;, alternan de bucurie i mnie;
afeciunile provocate de Fong pervers", cu febr.
5.1.6. MERIDIANUL PRINCIPAL AL INTESTINULUI SUBIRE (Plana VI)

ncepe Ia unghiul unghial intern al degetului auricular i urc


pe faa intern a minii i antebraului, precum i pe faa posteroextern a braului, dup care trece n partea posterioar a umru
lui, n fosa supraclavicular. (Un vas secundar ptrunde n torace,
intr n inim, urmeaz esofagul, traverseaz diafragmul i ajunge
3a stomac i intestinul subire.)
Din fosa supraclavicular urc pe faa lateral a gtului, ajunge
la unghiul extern al ochiului i ptrunde apoi n ureche. (Un al doi68

\('t\ vas secundar urc analog, dar se ndreapt spre unghiul intern
<il ochiului).
Tulburrile meridianului;
Energii perverse":
disfagie, angin;
dureri i tumefieri submaxilare;
torticolis;
dureri n umeri cu senzaia de smulgere?
dureri ale braului cu senzaia de fractur.
Perturbri interne:
toate afeciunile consecutive dezechilibrelor lichidului or
ganic (vezi I.G.);
tinnitus, surditate;
subicter conjunctiva!;
tumefieri submaxilare;
dureri simultane pe traiectul menionat.
Punctele cele mai importante snt:
3.
Reou Tsri, localizat pe marginea dorsal extern a minii,
ntr-o foset, n spatele articulaiei metacarpo-falangiene. Este
punctul Iu al meridianului, corespunztor elementului lemn i me
ridianului Veziculei Biliare i, n acelai timp, punct de tonixiere al
meridianului i punct de comand al meridianului curios Tou Mo,
Indicaii:
paranoia;
paludism;
redoarea cefei;
dureri ale tuturor degetelor;
surditate;
epistaxis;
hiperemie conjunctival;
mpreun cu J.M .15 i In .7 n tratamentul epilepsiei.
7.
Tche Tcheng, situat la mijlocul distanei dintre interliniilo
articulaiilor cotului i pumnului, pe marginea posterioar a cubituului. Este punctul Lo al meridianului, de la care pleac vasele
Lo longitudinal i transversal, ultimul spre meridianul inimii.
Dac abdomenul e brusc tumefiat, trebuie puncturat .S7
i V . 23" (So Ouenn, cap. X V III);
torticolis;
tumefierea maxilarelor; tulburri de vedere;
contractura cotului;
paranoia, anxietate.
11.
Tienn Tchong, localizat sub mijlocul spinei omoplatului,
n fosa spinoas.
69

Indicat n:
dureri ale umrului i spatelui, imposibilitatea de a ridica
cotul sau braul;
tumefierea maxilarelor.
19. Ting Kong, localizat naintea tragusului, ntr-o foset.
Indicat n tinnitus i surditate.
5.1.7. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL V E Z IC II U R IN A R E (P la n a V II)

ncepe n unghiul intern al ochiului, urc pe frunte (se unete


apoi cu meridianul curios Tou M o i ptrunde n creier la punctul
de jonciune (20 Tou M o) cu cel contralateral? un vas secundar
ajunge la unghiul superior al urechii).
Vasul intern iese din creier i coboar spre ceaf, unde se
divide n dou ramuri. Una dintre ele trece pe sub apofiza spi
noas a celei de a 7-a vertebre cervicale, apoi coboar, paralel cu
linia median, pn n dreptul celei de a 2 -a vertebre lombare
(V.U.23), unde ptrunde n rinichi i vezica urinar. Din regiunea
renal, aceast ramur continu s coboare spre fes, n timp ce
cealalt ramur coboar paralel i extern fa de prima, de la ceaf
pn la fes, spaiul popliteu i maleola extern, sfrindu-se la
unghiul unghial extern al degetului V de la picior.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
senzaia c energia urc n partea superioar a corpului;
cefalee?
^
exoftalmie;
dureri cervicale cu impresia de smulgere";
dureri n coloana vertebral;
senzaie de fractur n regiunea renal;
imposibilitate de flectare a oldului;
senzaie de nnodare n spaiul popliteu.
Perturbri interne:
toate afeciunile muchilor i oaselor;
hemoroizi;
febr i frisoane, delir i paranoia;
dureri lancinante de cap i gt;
subicter conjunctival, lcrimare;
rinoree;
dureri lancinante pe traiectul meridianului;
Punctele principale snt urmtoarele:
1.
Tsing Ming, localizat n unghiul intern al ochiului, ntr-o
foset.
70

n acest punct sosesc vase secundare de la meridianele prin


cipale ale intestinului subire, precum i meridianele curioase
Yang Keo, Inn Keo i Tou Mo.
Indicaii:
ochii congestionai, umflai, dureroi, lcrimare provocat
de Fong (vnt pervers"), hemeralopie, voal albicios pe con
junctiv.
10. Tien Tchu, localizat la ceaf 1/1 i 1/2 d. de la linia me
dian posterioar, ntr-o foset, laanlimea punctului T,M.15.
Indicaii:
n migrene precedate de dureri ale cefei cu iradieri spre
regiunea lombar" (N ei King, cap. X X V I);
ameeli, cefalee;
tulburri de vedere, cecitate;
redoarea cefei.
11. Ta Tchrou, localizat la 2 d. de la linia median, la nivelul
apofizei transverse a primei vertebre dorsale, nitr-o foset.
Este punct specific de dispersie al ansamblului energiei Yang
din organism (N ei King, cap. LI).
Indicaii principale:
febr provocat de Fong, fr transpiraii;
senzaie de cldur n tot corpul;
cefalee.
12. Fong Menn, situat sub a doua vertebr dorsal, la 2 d. de
linia median posterioar.
Dup Pienn Cho (menionat n Cap. Istoric):
atunci cnd porii epidermei nu se nchid satisfctor, Fong
pervers" ptrunde n Fong Menn, provocnd coriz cu rinoree
(cu lichid clar); n acest caz trebuie tonifiat V .12;
tuse, nas obsitruat;
senzaie de cldur;
agitaie, cefalee.
13. Fei-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub ver
tebra a 3-a dorsal.
Indicaii principale:
tuse, rinoree, tuberculoz;
plenitudine toracic;
dispnee.
14. Tsiue-Inn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar,
sub vertebra a 4-a dorsal.
Indicaii principale:
dureri precordiale i cardiace;
tuse cu expectoraie;
71

vomismente;
agitaie.
15. Sinn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar; sub ver
tebra a 5-a dorsal.
Indicaii principale:
dispnee cardiac, hematemez;
anxietate, insomnie;
spermatoree nocturn;
amnezie, delir, epilepsie.
18. Kann-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub
vertebra a 9-a dorsal.
Indicaii principale:
tuse cu dureri n prile laterale ale toracelui;
icter;
senzaie de plenitudine (opresiune);
tulburri de vedere?
anxietate, delir?
afeciuni genitale.
19. Tam-Iu, situat la 2 d. de la linia median posterioar, sub
cea 10 -a vertebr dorsal.
Indicaii principale:
plenitudine abdominal;
dureri latero-toracice,*
gust amar n gur, vomismente frecvente;
icter;
febricul?
tuberculoz (prin vid de energie);
cefalee.
20. Pi-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub cea
de-a 10 -a vertebr dorsal.
Indicaii: balonri, plenitudine, opresiune abdominal, borbo
risme, dizenterie, edeme, ascit, icter.
21. Oe-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub cea
de-a 12 -a vertebr dorsal.
Indicaii principale:
dilataii i dureri gastrice, balonri i dureri abdominale,
vomismente i greuri;
dizenterie.
23. Chenn-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar, sub
vertebra a 2 -a lombar.
Indicaii principale:
dureri n regiunea lombar;
spermatoree, ejaculare prematur, impoten?
72

tuberculoz (prin vid de energie);


hematurie, albuminurie;
menstruaii neregulate;
diaree matinal;
edeme.
25.
Ta-Tchrang-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar,
sub a 4-a vertebr lombar.
Indicaii principale:
borborisme, dureri abdominale, diaree, constipaie;
anurie;
dureri n regiunea lombar.
27. Siao-Tchrang-Iu, situat la 2 d. de linia median posterioar,
sub prima vertebr sacrat.
Indicaii principale:
scaune lichide?
hematurie;
spermatoree, incontinen urinar, urini rare i
roii,
dureri;
dureri i balonri abdominale;
cefalee cu xerostomie i sete accentuat.
54. Oe-Tchong, situat n spaiul popliteu la mijlocul pliului.
Este punctul Ho al vezicii urinare, corespunztor elementului p
mnt, meridianului Stomac, punctul de plecare al meridianelor dis
tincte ale rinichilor i vezicii urinare.
Indicaii principale:
dureri n regiunea lombar;
dureri toracice;
colici, contractur i dureri la genunchi.
58. Fei-Iang, situat la 7 d. de maleola extern, pe faa posteroextern a gambei. Este punctul Lo al meridianului, de la care
pleac cele dou vase Lo.
Indicat n special n:
cefalee, tulburri de vedere;
nas obstruat, epistaxis;
artralgii.
60. Kroun-Loun, situat ntre maleola extern si tendonul lui
Achille, ntr-o foset:
n caz de vid de energie n partea superioar a corpului
apar tinnitus i ameeli; n partea mijlocie, borborisme i consti
paie; n partea inferioar paralizia; n toate cazurile trebuie
tonifiat Kroun-Loun (N ei King, cap. X X X V III);
cefalee, redoarea cefei;
contracturi i dureri n regiunea lombar;
73

ameeli?
imposibilitatea expulziei placentei;
epilepsie, convulsii.
62. Chenn-Mo, situat la 1/2 d. sub maleola extern, ntr-o
foset. Este punctul de plecare de comand al meridianului curios
Yang Keo.
Indicaii:
dureri n regiunea lombar;
dureri oculare consecutive afectrii meridianului Yang-Kao.
63. Tchinn-Menn, localizat dedesubtul i naintea lui ChennMo, ntr-o foset, la nivelul articulaiei calcaneo-cuboidiene. Este
punctul de plecare al meridianului curios Yang Oe.
67. Tche-Inn, localizat lng unghiul unghial extern al dege
tului V de la picior.
Este punctul Ting al meridianului, corespunztor elementului
metal i meridianului Intestinului Gros, punctul de tonifiere, pre
cum i punctul de detaare al meridianului tendino-muscular.
Indicaii principale:
cefalee;
dureri oculare;
nas obstruat;
travaliu dificil;
parazii intestinali.
5.1.8. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL R IN IC H IL O R (P lan a V III)

ncepe la extremitatea degetului V de la picior. Se ndreapt


spre mijlocul regiunii plantare, ajunge la faa intern a piciorului
apoi pe faa intern a gambei i antero-intern a coapsei. (Un vas
secundar ptrunde n perineu, urcnd paralel cu coloana vertebral,
intr n rinichi i apoi n vezica urinar; un alt vas secundar pleac
din rinichi, se ndreapt spre ficat, traverseaz diafragmul i, trecnd prin faringe, se sfrete la rdcina limbii; un altul pleac din
plmn i se unete cu meridianul pericardului n mijlocul torace
lui). Traiectul extern urc pe abdomen i torace, paralel cu linia
median pn la clavicul.
Tulburrile meridianului:
Energii perverse":
bolnavului i este foame, dar nu vrea s mnnce;
faciesi negru-cenuiu;
tuse, hemoptizie, dispnee;
bolnavul nu se poate culca sau aeza linitit i simte nevoia
s se scoale?
tulburri de vedere.
74

Lipsa de energie n rinichi provoac anxietate i fric, inima


bate foarte frecvent, iar bolnavul are impresia c va fi ncarcerat.
Perturbri interne:
toate afeciunile rinichilor;
gur fierbinte, limb uscat;
angin;
faringe sec, dureros;
senzaia c energia urc n partea superioar a corpului;
suprri;
dureri cardiace;
icter;
dizenterie, scaune sanguinolente;
dureri lancinante n coloana vertebral i pe restul traiec
tului;
membrele inferioare par paralizate i ngheate;
bolnavul dorete s stea culcat;
regiunea plantar e cald i dureroas.
Punctele principale snt:
1. Iong-Tsiuann, situat n mijlocul regiunii plantare, la vrful
V-lui format prin unirea proeminenelor musculare situate la baza
degetului gros, nuntrul i a celorlalte n afar. Este punctul
Ting al meridianului, corespunztor elementului lemn, meridianu
lui Ficat, punctul de dispersie i punctul de plecare al meridianu
lui Tendino-Muscular.
Indicaii principale:
dureri la vrful craniului;
convulsii infantile provocate de Fong;
sete (xerostomie);
abdomen balonat; impresia subiectiv c un corp viu se
deplaseaz n abdomen;
dispnee;
epilepsie.
2. Jenn-Kou, situat n faa maleolei interne, ntr-o foset, sub
scafoid. Este punctul Iong al meridianului, corespunztor elemen
tului foc, meridianul Inimii, punctul de plecare al meridianului
curios Inn-Keo if de asemenea, punctul de dispersie.
Indicaii principale:
convulsii la copii;
menstruaii neregulate, amenoree;
spermatoree.
3. Tchao-Rae, situat la 4/10 d. sub maleola intern. Este punc
tul de unire al meridianului curios Inn-Keo i punctul de comand
al acestuia.
75

Indicaii principale;
tulburri menstruale;
dureri i tumefiere ale scrotului;
delir, epilepsie nocturn, insomnii, tulburri de vedere.
9. Tchou Penn, localizat la 6 d. deasupra m aleolei interne, la
2 d. de 6 S.P. i la 1 i 1/2 d. de spatele acestuia.
Este punctul de plecare a! meridianului curios Inn-Oe.

indicaii principale:
anxietate, fric;
malai.se" continuu la inim?
hematemez;
dureri toracice, inclusiv laterale;
toate afeciunile stomacului.
5.1 .10 . M E R ID IA N U L P R IN C IP A L TREI (T R IP L U ) F O C A R E (P la n a X )

5.1 .9 . M E R ID IA N U L P R IN C IP A L V A S E -S E X (P la n a IX )

ncepe n m ijlocul toracelui, se unete cu pericardul, traver


seaz diafragmul i se ramific n triplul focare. Din mijlocul tora
celui iese la suprafa sub axil un vas ce coboar pe faa intern
a braului, precum i pe cea anterioar a antebraului, sfrindu-se
la unghiul unghial extern al mediusului.
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
cldur n regiunea palmar;
contractura cotului;
tumefierea axilei;
n cazurile grave, toracele e opresat i umflat;
palpitaii;
figur rubicond, subicter conjunctival;
bolnavul rde frecvent.
Perturbri interne:
toate afeciunile arteriale i venoase;
suprri, dureri cardiace;
cldur n regiunea palmar.
Dintre cele 9 puncte, cele mai importante snt:
6 . Nei-Koann, situat pe faa anterioar a antebraului, La 2 d.
de plic pumnului, n mijloc. Este punctul Lo al meridianului, de
la care pleac vasele Lo. Lo transversal comunic cu punctul
Yang Tcheu (4 TF). Este punctul de deschidere i de comand al
meridianului curios Inn-Oe.
Indicat n special n:
dureri i malaise" la inim;
plenitudine toracic;
sughi;
greuri i vomismente.
7. Tae-Ling, localizat n mijlocul pliului anterior al pumnului,
ntr-o foset. Este punctul Iu-Iunn al meridianului corespunztor
elementului pmnt, meridianului Splin i este punct de dispersie
i surs al meridianului.
76

ncepe la unghiul unghial intern al inelarului, urc pe faa


dorsal a minii i antebraului i pe cea posteroextern a brau
lui pn la umr. (Un vas secundar coboar n fosa supraclavicu
lar i, ptrunznd n torace, intr n legtur cu pericardul; ul
terior traverseaz diafragmul i ptrunde n triplul focar.)
Meridianul principal se detaeaz din torace, urc prin spatele
urechii, pe care o ocolete i ajunge la marginea inferioar a or
bitei (un alt vas secundar pornete din spatele urechii, ptrunde
n ureche, iese din nou la suprafa naintea acesteia i se ter
min deasupra i n afara orbitei, n punctul T.F. 23).
Tulburrile meridianului
Energii perverse":
/ surditate, tinnitus;
angin.
Perturbri interne:
toate afeciunile n raport cu energia i transpiraiile;
dureri n unghiul intern al ochiului;
dureri n unghiul maxilarului;
dureri pe traiectul meridianului.
Intre cele 23 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
1.
Koann-Tchong, localizat lng unghiul unghial intern al
inelarului. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor ele
mentului metal i meridianului Intestinului Gros i punctul de ple
care al meridianului Tendino-Muscular.
Indicaii:
n cazurile de angin (afeciuni Yang provocate de cl
dura pervers", asociate cu contractura limbii, malaise 11 la
inim i dureri pe faa intern a braului, trebuie puncturat
Koann-Tchong (N ei King, cap. X X III);
cefalee;
angin;
afeciuni provocate de Fong pervers".
77

5.
Oae-Koann, situat la 2 d. deasupra pliului pumnului, pe faa
dorsal a antebraului, n m ijlocul acesteia.
Este punctul Lo al meridianului. Vasul Lo transversal comu
nic cu punctul 7 pericard; este punctul de deschidere i comand
al meridianului curios Yang-Oe.
Indicaii principale:
cefalee;
tinnitus, surditate;
febr;
hemoragii.
23. Seu-Tchou-Rong, localizat la extremitatea extern a sprncenei, ntr-o foset.
Indicaii principale:
hemicranie, cefalee, ochii congestionai i dureroi;
tulburri de vedere.
5.1 .1 1 . M E R ID IA N U L P R IN C IP A L A L V E Z IC U L E I B ILIA R E (P la n a X I)

ncepe la unghiul extren al ochiului, se ndreapt spre tragus,


apoi spre regiunea temporal, coboar napoia urechii, urc din
nou spre frunte i coboar apoi pe ceaf, spre fosa supraclavicular.
Un vas secundar pornete dinafara urechii, ptrunde n aceasta,
reapare naintea ei i ajunge la unghiul extern al ochiului.
Un alt vas secundar pleac de la unghiul extern al ochiului, co
boar spre unghiul maxilarului, urc spre marginea inferioar a or
bitei, dup care coboar spre fosa supraclavicular, prunde n
torace, traverseaz diafragmul, intr n ficat i vezicula biliar, re
apare n punctul S.30, nconjur organele genitale i se ndreapt
spre marele trohanter.
Din fosa supraclavicular, meridianul principal coboar pe faa
lateral a toracelui, ajunge la articulaia oldului, coboar pe faa
extern a coapsei i gambei pn la unghiul unghial extern al de
getului IV de la picior.
Tulburrile meridianului:
Energii perverse":
gura amar;
suspinuri frecvente,toracele i coastele dureroase, mpiedicnd bolnavul s se
rsuceasc;
n cazurile grave, figura palid, corpul uscat;
partea extern a gambei cald.
78

Perturbri interne:
toate afeciunile oaselor;
cefalee i dureri;
dureri n unghiul extren al ochiului;
dureri i tumefiere n fosa supraclavicular;
adenopatie subaxilar;
transpiraii abundente, tremurturi provocate de frig;
febr i frisoane,dureri pe traiectul meridianului.
Intre cele 44 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
1. Trong-Tseu-Liou, localizat la 1/2 d. de unghiul extern a
ochiului.
Indicaii:
cefalee temporal;
ochii roii, dureroi i inflamai, tulburri de vedere.
2. Ting-Roe, localizat ntr-o foset, n faa lobulului urechii.
Pentru localizare bolnavul trebuie s in gura deschis.
Indicaii: tinnitus, surditate, odontalgie.
20.
Fong-Tchre, situat napoia i puin sub vrfu l mastoidei,
sub protuberanta extern.
Indicaii:
hemicranie, cefalee, torticolis, apoplexie, tulburri de v e
dere. Dispersarea sa are un efect simpaticolitic general (Soulie
de Morant).
22. Iuann-Ie, localizat la 3 d. sub axil ntr-o foset mare,
situat n al IV -lea spaiu intercostal. Este punctul de intrare al
meridianelor distincte ale inimii, pericardului i plmnilor..
Indicaii:
dureri brahiale i laterotoracice.
23. Tchre-Tsinn, situat la 1 d. n faa precedentului. Este
punctul de alarm (M O ) al meridianului Veziculei Biliare.
Indicaii:
mpreun cu V.U. 19 n strile de vid relativ ale m eri
dianului.
26.
Tae-Mo, localizat la 8 i 1/2 d. de la linia median ante
rioar, deasupra crestei iliace. Este punctul de deschidere al meri
dianului curios Tae-Mo. Este important n tratamentul unei pa
ralizii.
Indicaii:
menstruaii neregulate, leucoree, afeciuni ginecologice.
30. Roann-Tiao. Pentru localizare, bolnavul trebuie aezat n
decubit lateral, cu gamba de dedesubt ntins i cea de deasupra
79

flectat. Punctul e situat ntr-o foset, napoi i extern fat de ar


ticulaia coxo-femurala, extratrohanterian. Este punctul de plecare
al meridianului distinct al veziculei biliare.
Indicaii:
reumatisme provocate de umiditate;
dureri lombare;
hemiplegie.
34. Iang-Ling-Tsiuann, localizat pe faa extern a genunchiu
lui, la 2 d. sub interlinia articular, imediat sub capul peroneului.
Este punctul HO al meridianului, corespunztor elementului P
mnt i meridianului Stomac.
Indicaii:
hemiplegie?
dureri surde i lancinante ale coapsei i genunchiului;
dureri laterotoracice?
tumefierea figurii.
37.
Koang-Ming, situat la 5 d. deasupra maleolei externe. Este
punctul Lo al meridianului, de la care pleac cele dou vae Lo
(transversal i longitudinal).
Indicaii:
dureri oculare,*
dureri laterale;
paralizii ale membrelor inferioare.
41. Linn-Tsri, localizat ntre capetele metatarsienelor IV l V.
Este punctul Iu al meridianului, corespunztor elementului lemn,
meridianului nsui i n acelai timp punctul de comand al meri
dianului curios Tae-Mo.
43. Sie-Tsrir localizat n spaiul interdigital (IV V). Este punc
tul lorig al meridianului, corespunztor elementului ap i meridia
nului Intestinului Subire i n acelai timp punctul de tonifiere
al meridianului.
Indicaii:
tinnitus, surditate;
tulburri de vedere;
dureri laterale;
absenta transpiraiilor.

ncepe la unghiul unghial extern al degetului gros de la picior,


urc pe faa dorsal a piciorului i pe cea intern a gambei i
coapsei pn la pubis. n continuare se ndreapt spre vrful coas
tei a Xl-a (ptrunde n ficat i vezicula biliar dup care, traver-

snd diafragmul, urc spre faringe, ajunge la ochi i are punct final
Ia vrful craniului; un vas secundar pornete din interiorul
ochiului i se ndreapt spre buze, pe care le nconjur, iar altul
pleac din ficat (organ) spre plmn.
Tulburrile meridianului
Energii ,,perverse":
dureri lombare;
imposibilitatea de a se curba nainte ori napoi;
la brbat, toate afeciunile scrotului, iar la femeie, toate cele
ale micului bazin;
figur palid.
Perturbri interne:
plenitudine toracic;
greuri i vomismente;
diaree (cu scaune nedigerate);
indigestie;
afeciuni ale scrotului;
miciuni dificile.
Intre cele 14 puncte ale meridianului, cele mai importante snt:
1. Ta-Toun, situat lng unghiul unghial extern el degetului
gros de la picior. Este punctul Ting al meridianului, corespunztor
elementului lemn i, n acelai timp, punctul de plecare al meridia
nului Tendino-Muscular al ficatului.
Indicaii:
afeciuni ale penisului, scrotului, vaginului, metroragii, pro
laps uterin.
2. Sing-Tsienn, situat n spaiul interdigital I II de la picior,
ntr-o foset situat pe partea lateral a degetului gros. Este punc
tul Yong al meridianului, corespunztor elementului Foc i meri
dianului inimii, fiind n acelai timp punctul de dispersie al me
ridianului.
Indicaii:
incontinen urinar;
constipaie;
dureri n flancuri;
ochii roii, tumefiai;
insomnie, delir, epilepsie;
apoplexie.
3. Tae-Tchrong, situat la 1 i 1/2 d. de precedentul, n spaiul
nterosos dintre metatarsienele I II. Este punctul Iu-Iunn al me
ridianului, corespunztor elementului pmnt i meridianului Splin,
fiind n acelai timp punctul de surs.

80

5.1.12. M E R ID IA N U L P R IN C IP A L AL F IC A T U L U I (P lan a X II)

M a n u a l d e acu p u n ctu r

81

Indicaii:
afeciuni genitale;
uretrit, disurie;
hemoragii uterine;
dureri n micul bazin.
5.
Li-Kao, situat la 4 d. deasupra maleolei interne pe faa in
tern a tibiei. Este punctul Lo al meridianului, de la care pornesc
vasele Lo longitudinal i transversal, precum i punctul de plecare
aL meridianului distinct al ficatului.
Indicaii:
metroragii dureroase;
tulburri menstruale;
uretrit, disurie.
8.
Tsiou-Tsiuann, situat la extremitatea intern a plicii de fle
xiune a genunchiului. Este punctul Ho al meridianului, corespun
ztor elementului ap i meridianului Rinichi, precum i punctul de
tonifiere.
Indicaii:
afeciuni genito-urinare;
hemoragii intestinale;
prolaps uterin;

dureri n micul bazin;


disurie.

In tratatul antic N ei-King (cap. II) se menioneaz:


Tou-M o (vasul guvernor") i Jenn-Mo (vasul director" sau
de concepie") i au sursa n rinichi i comunic n mod egal cu
lnn-ul i Yang-ul din Univers (cap. LXII).
Tchong-M o (vasul strategic") este marea celor 12 meridiane,
ca i meridianul rinichilor. El i are originea n acest organ, de la
care coboar spre organele genitale, urc spre partea superioar
a corpului i ajunge n torace. El circul n egal msur n me
ridiane . . .
(Este necesar s menionm c prin rinichi", extrem-orientalii
neleg i glandele suprarenale).
Prin ramificaiile numeroase ale meridianului Tchong-Mo Ia ni
velul abdomenului, toracelui i feei interne a membrului inferior,
energia ancestral parcurge esutul subcutanat, esuturile i spa
iile interosoase, n afara meridianului, ca i energia defensiv O e .
Aceast energie ptrunde n meridianele principale la nivelul punc
telor Ting. n N ei King se precizeaz:
n final, energia ancestral care circul n esutul celular sub
cutanat i epiderm intr n meridiane prin punctele Ting i circul
apoi prin ele pentru a realiza ciclul complet al circulaiei.
Atunci cnd aceast energie ancestral ptrunde prin punctele
Ting, i ajunge la punctele R.2) R.9> V.U.62> V .U .63 i V.B .28 o mare
parte din aceasta, nsoit de o mic cantitate de energie Yong i
Oe, trece succesiv n celelalte meridiane curioase.

5.2. MERIDIANELE CURIOASE


5.2.1. T O U - M O C .V A S U L G U V E R N O R " ) (P la n a X III)

Termenul de meridian curios" se utilizeaz n opoziie cu cel


de principal", n sensul de izolat sau separat, ntruct aceste
meridiane nu posed nici un sistem de legtur, nici Inn-Yang, nici
interior-exterior. Fiecare meridian curios are rolul su i posed un
traiect, dar datorit raporturilor lor ele nu pot fi separate de meri
dianele principale, n special Tou-Mo i Jenn-Mo, al cror traiect
constituie un cerc meridian, cu propriile sale puncte.
Meridianele curioase nu snt supuse, ca cele principale, reguli
lor de alternan Inn-Yang. Ele reprezint conductori ce transport
energia ancestral, care i are originea n rinichi, spre diferitele
pri ale corpului, att direct ct i prin intermediul meridianelor
principale.
n acest din urm caz, ele i vars fluxul energetic n vasele
menionate i recepioneaz energie Yong i Oe, n aa fel nct, n
oricare parte a corpului circul n permanen cele trei feluri de
energie: Yong, Oe i ancestral.

A re sursa n rinichi, ajunge la organele genito-urinare, urc


de-a lungul coloanei vertebrale, ajunge la ceaf, ptrunde n creier
i revine pe vrful craniului, dup care coboar pe frunte, pe linia
median, pn la buza superioar unde se unete cu Jenn-Mo.
De la ceaf, un vas secundar coboar spre umr i omoplat,
ajunge la fes i se termin n regiunea genito-urinar. Vasul in
tern d, la nivelul organelor genitale, un ram care iese la suprafa
n mijlocul pilozitii pubiene i se divide n dou brane:
prima, montat (abdominal), urmeaz meridianul tendinomuscular al splinei i ajunge la ombilic, apoi urc pe peretele intern
al abdomenului, traverseaz inima, ajunge n torace, n faringe i
la fa i se termin n punctul V.U.*;
a doua, descendent (dorsal) urmeaz organele genito-urinare, trece spre rect, nconjur fesa i urc spre cap mpreun cu
meridianul vezica urinar, pn la punctul V.U.1( dup care p

82

6*

83

trunde n creier; de la punctul V.U.i el coboar din nou n regiunea


lombar la punctul V.U.23 i ptrunde n rinichi.
Tulburrile meridianului
Semnele eseniale ale afectrii lui Tou-Mo:
n caz de plenitudine: redoare i dureri ale coloanei ver
tebrale;
n caz de vid: senzaie de gol n craniu.
Afectarea meridianului Tou-Mo este, n general, asociat cu
tulburri ale vaselor sale secundare. In acest caz:
dureri renale cu febr. Dac afeciunea e grav, bolnavul
are senzaia de redoare marcat (scndur") i prezint inconti
nen urinar;
dureri precordiale, cu iradieri dorsale, care indic existena
unui conflict ntre Inn i Yang. n acest caz, apar dureri toracice
asociate cu senzaia c energia urc n partea superioar a cor
pului;
dureri n micul bazin, iradiate la inim.
Dac este vorba de o femeie, aceasta va prezenta sterilitate, tul
burri de miciune, hemoroizi i uscciune faringian.
Febr intermitent: atunci cnd energia pervers" ptrunde
n T.M.16, eventual cu semne de iritaie meningeal.
ntre cele 28 de puncte (30, dup unii autori), cele mai impor
tante snt:
I. Tchiang-Tsiang, localizat n vrful coccisului.
Indicaii principale:
hemoroizi, prolaps rectal;
hemoragii intestinale, constipaie, diaree?
uretrit, refracie testicular, spermatoree;
dureri de-a lungul coloanei vertebrale, redoare?
paranoia, epilepsie?
prurit ano-vulvar.
4.
Ming-Menn, localizat ntr-o foset, sub apofiza spinoas a
celei de-a 2 -a vertebre lombare.
Indicaii:
dureri n regiunea renal, iradiate n micul bazin?
membrele reci?
febr;
cefalee, tinnitus;
impoten, spermatoree.
II. Chenn-Tao, localizat sub apofiza spinoas a celei de-a 5-a
vertebre dorsale.
Indicaii:
afeciuni cardiace;

astenie nervoas;
fric i pierderea memoriei.
14. Ta-Toui, localizat ntr-o depresiune, sub apofiza spinoas a
celei de-a 7-a vertebre cervicale. Acest punct este legat prin vase
secundare de toate meridianele Yang.
Indicaii:
cefalee, redoarea coloanei cervicale?
paludism, frisoane i febr;
tuberculoz;
astenie, vomismente, senzaia c energia urc n partea su
perioar a corpului;
epistaxis, tuse convulsiv.
15. Ia-Menn, localizat sub apofiza spinoas a primei vertebre
cervicale.
Indicaii:
redoarea coloanei cervicale;
convulsii, opistotonus?
cap greu?
mutism subit? redoarea i tumefierea limbii?
epistaxis;
convulsii, apoplexie.
Ir6 . Fong-Fou, localizat la ceaf, la 1 d. de rdcina prului,
ntr-o foset, suboccipital.
Indicaii:
delir, provocat de un coup de iroid
apoplexie, hemiplegie;
toate afeciunile capului, redoarea cefei?
redoarea limbii cu alalie.
20.
Pae-Roe, localizat n mijlocul craniului, la intersecia liniei
mediane cu linia axului vertical al urechilor, ntr-o foset. Este n
legtur cu toate meridianele Yang din corp.
Indicaii:
apoplexie?
hemiplegie;
cefalee, cu senzaia de cap greu?
fric cu tremurturi;
obstruarea nasului?
amnezie;
tinnitus;
prolaps rectal.
26.
Choe-Kao, localizat n treimea superioar a anului nazolabial, ntr-o foset.
85

Indicaii:
paranoia, epilepsie, apoplexie;
paralizie facial, trismus;
edem facial;
afazie;
diabet.
5.2.2. JENN-MO {VASUL DE CONCEPJSE SAU DIRECTOR") (P lan a XIV)

A re sursa n rinichi, ajunge la organele 'genito-urinare, urc pe


linia median anterioar pe abdomen, torace i gt pentru a ajunge
n regiunea mentonier. Din regiunea mentonier pornesc dou
vase secundare care nconjur gingiile i buzele, iar meridianul
se unete cu Tou-Mo n punctul T,M .2;8 (Gann-Tsiao). Din regiunea
mentonier, Jenn-Mo se divide n dou ramuri, care se sfrec n
punctul S.4, ptrunznd n ochi.
Vasul secundar abdominal se detaeaz de meridian la nivelul
vrfului apendicelui xifoid i se insereaz n abdomen.
Tulburrile meridianului
Semne de afeciuni ale vaselor secundare:
Vasul facial:
dureri i tumefieri ale buzelor i gingiilor;
alalie?
spasm i contractar ale muchilor feei cu devierea ochilor
i gurii;
dureri oculare asociate cu lcrimare abundent i prurit;
spasm palpebral.
Vasul abdominal:
dureri ale epidermei n caz de plenitudine;
prurit n caz de vid relativ.
Sfemrie ale afectrii meridianului:
Dureri renale:
bolnavul transpir, iar dup aceea dorete s bea o cantitate
mare de lichide. Dup ce mnnc, are impulsul de a alerga (SoOuenn, cap. 41).
apte categorii de afeciuni genitale la brbat, care pot fi pro
vocate att de energia pervers" ct i de un dezechilibru ener
getic:
de fr ig 11: scrotul e contractat i dur, iar testiculele snt du
reroase, fr semne de inflamaii;
de umiditate": hidrocel; cteodat aceast energie per
vers" atrage i pe cea Yang i, n acest caz, hidrocelul se asociaz
cu semne inflamatorii;
86

starea cronic de acumulare a umiditii": elefantiazis;


surmenaj, decepii: energia Inn a corpului nu se poate ri
dica n partea superioar a acestuia i se localizeaz n organele
genitale: orhit, torsiune testicular;
circulaie necorespunztoare; hematocel?
insuficien a rinichilor (consecutiv unor excese sexuale):
prostatoree.
La femei:
leucoree.
ntre cele 24 de puncte ale meridianului, cele mai importante
snt:
1 . Roe-Inn, localizat pe linia median, ntre scrot (sau vulv)
i anus.
Este punctul de unire al tuturor meridianelor Inn i n acelai
timp, punct comun de emergen al Tou-Mo i Tchong-Mo.
3. Tchong-Tsi, localizat pe linia median, la 4 d. sub ombilic.
Este punctul de reuniune al meridianelor tendino-musculare ale
splinei, ficatului i rinichilor i este punctul M o (d e alarm"), al
vezicii urinare.
Indicaii principale:
ptoz anal;
prurit vulvar, menstruaii neregulate;
miciuni prea abundente.
4. Koann-Iuann, localizat pe linia median, la 3 d. sub ombilic.
Este i el punct de reuniune al meridianelor tendino-musculare ale
splinei, ficatului i rinichilor i punct M o (de alarm"), al meri
dianului intestinului subire.
Indicaii principale:
dispnee;
ascit, edem provocat de o perturbare a energiei n partea
inferioar a corpului;
slbiciune n membre consecutiv unei hemoragii provocate;
dureri precordiale iradiate n spate;
spermatoree;
dureri n micul bazin;
hemoragii;

leucoree sanguinolent, hematurie, enurezis, uretrit?


bufee de menopauz.
5. Che-Menn, localizat pe linia median, la 2 d. sub ombilic.
Este punctul M o (de alarm") al triplului focare.
6. Tsri-Hae, localizat la 1 i 1/2 d. sub ombilic.
Indicaii principale:
afeciuni intestinale;
87

vomismente;
spermatoree, penisul i scrotul retractate;
metrit, leucoree?
dureri periombilicale, tulburri ale strii generale consecu
tive vidului relativ de energie al celor cinci organe;
astenie, pierdere ponderal, constipaie;
enurezis;
menstruaii neregulate;
lumbago, dureri abdominale atroce;
com;
depresiune.
7.
Inn-Tsiaor localizat pe linia median, la 1 d. sub ombilic. Este
de asemenea punct M o (d e alarm") al triplului focare.
Indicaii:
dureri precordiale;
dureri n micul bazin, iradiate n regiunea genital;
dureri ombilicale cu senzaie de cldur.
12.
Tchong-Koann, localizat pe linia median, la mijlocul dis
tanei dintre ombilic i apendicele xifoid. Este punctul de concen
trare a energiei splinei i primete energia provenind din vasele
secundare ale meridianelor Intestin Subire, Triplu Focare i Sto
mac. Este punctul M o (,, de alarm") al stomacului.
Indicaii:
dureri precordiale?
balonri asociate cu dureri abdominale?
vomismente;
hiperclorhidrie;
dizenterie;
constipaie, sughiuri.
14. Tsiou-Koann, localizat pe lin ia median, la 6 d. deasupra
ombilicului. Este punctul M o (d e alarm") al inimii.
Indicaii:
senzaie de bar n stomac, gastralgii, greuri, vomismente?
diverse tulburri psihice, fric, tulburri de memorie?
dureri precordiale.
15. Tsiou-Oe, localizat n vrful apendicelui xifoid.
De la acest punct, se detaeaz vasul secundar abdominal al lui
Jenn-Mo.
Indicaii:
dureri precordiale;
vomismente;
migren cu iradieri n unghiul extern al ochiului;
epilepsie, tulburri psihice.
88

17. Trann-Tchong, localizat pe sternT la nivelul spaiului IV in


ter costal. Este punctul de concentrare al tuturor vaselor secundare
i punctul M o (de alarm11) al meridianului pericardului ori al
segmentului superior al Triplului Focare (dup unii autori).
Indicaii:
tuse, astm, dispnee, senzaie de obstrucie toracic;
dureri toracice i precordiale;
senzaia c energia urc n partea superioar a corpului;
agalactie.
24. Sing-Tsiang, localizat n foseta mentonier. De la el se de
taeaz vasele secundare care nconjur buzele i gingiile, precum
i cele dou ramuri terminale ale meridianului.
Indicaii:
com;
paralizie facial, deviaia ochilor i gurii?
mutitate, surditate;
odontalgie (pioree, carie, nevralgie), trismus;
torticolis.
5.2.3. T C H O N G -M O (V A S U L STR A TE G IC ") (P la n a XV )

A re sursa n rinichi, coboar spre organele genitale, ajunge la


Roe-Inn (T.M.!) i se divide n dou ramuri;
una, posterioar, care merge spre faa intern a coloanei
vertebrale;
a doua, anterioar, urmeaz traiectul lui T.M. pn n punc
tul nr. 4 (Koann-Iuann), trece n meridianul principal al rinichilor,
traverseaz abdomenul pn la punctul R.ai trimind n acest por
iune a traiectului o serie de ramificaii n vasele secundare ale
meridianelor Tendino-Musculare, Stomac i Intestin Subire, urc
n torace pn la punctul R.a7, apoi pe gt i pe figur, nconjurncl
buzele.
De la punctul R.n , un vas secundar coboar pe faa intern a
coapsei i se unete cu meridianul principal al rinichilor, cobornd
apoi pn la marginea intern a piciorului. Din acelai punct (R-n),
alt vas secundar se ndreapt spre S.T.so i coboar apoi pn la
haluce, dup care revine la maleola intern.
Tulburrile meridianului
Vasul intern i traiectul abdominal principal:
dureri n regiunea renal care mpiedic flectarea anterioar
ori posterioar;
senzaie de jen n interiorul corpului;
senzaie de greutate i dureri abdominale, cu impresia c
energia urc n partea superioar a corpului?

tulburri genitale.
La femeie: dureri i tumefieri vaginale, prurit vaginal, Inn n
uter, hemoragii, inflamaii uterine, prolaps uterin, spasm vaginal,
metrit, deviaie uterin, dismenoree, leucoree, sterilitate.
La brbat: tumefiere i dureri n penis, inflamaie scrotal, uretral, impoten, spermatoree, prostatoree.
Vasul toracic i facial:
dureri precordiale i dispnee, cu senzaia c energia urc
spre cap;
dispnee, angin, cefalee, constricie faringian;
xerostomie.
Vasul descendent:
dureri n plic inghinal, pe faa intern a coapsei i n
molet;
dureri pe faa intern a piciorului, n haluce i senzaie de
picioare ngheate".
5.2.4. TAE-MO (VASUL CENTUR") (Plana XVI)

A re sursa n punctul Tae-M o (V.B.26) dup care trece prin re


giunea renal i nconjur (o singur dat) abdomenul, unindu-se
cu meridianul principal al veziculei biliare n punctul V.B.2S.
Tulburrile meridianului
Tae-Mo este un meridian special, ntruct el nconjur multe
din celelalte meridiane i anume S.T.r Tchong-Mo, R., S.P., JennMo i Tou-Mo, lsnd la exterior meridianele Ficat i Vezica Uri
nar. Semnul esenial al atingerii lui Tae-Mo este reprezentat de
paralizia membrelor inferioare, precedat de pareza acestora.
5.2.5. INN-KEO (VASUL FOREI l MICRII" VASUL CLCIULUS") (Plana XVII)

ncepe n punctul R.2, trece succesiv prin punctele R 6 ori R8,


urc pe faa interioar a membrului inferior, ptrunde n organele
genitale, apoi n abdomen i torace i iese la suprafa n punc
tul S.T.12, trece prin punctul S.T.9 i se termin n punctul V.U.t.
Tulburrile meridianului:
somnolen;
dureri fr localizare precis;
n prezena unei energii perverse", dureri, unele ce iradiaz
spre gt; dac afeciunea e grav, corpul e contractat i limba
rigid;

fanta palpebral nu se mai nchide ori nu se poate deschide,


tulburri ale lcrimrii;
anurie.
5.2.6. YANG-KEO (VASUL YANG AL MICRII l FORJEI") (Plana XVIII)

A re ca punct de plecare V.U.63l urc pe faa extern a gambei,


ajunge la punctul V.B.29, urc spre punctul I.S.10l trece prin punc
tele LG.15, I.G.16, S.4, S.3, S.lr V.U.i i urc pe craniu, ajungnd
la punctul V.B.2l0, unde se termin (N ei King).
Yang-Keo este o anex a meridianului principal al V.U., care
primete energia lui Inn-Keo n punctul V.U.!; de aici, acesta din
urm coboar spre membrele inferioare.
Tulburrile meridianului:
insomnie.
Cnd Yang-Keo e atacat de energia pervers":
dureri renale cu senzaia unor lovituri de ciocan";
nchiderea complet a fantei palpebrale i tulburri ale l
crimrii;
dureri oculare, care debuteaz n unghiul intern al ochiului;
micri dificile, lips de agilitate.
*

5.2.7. INN-OE (VASUL I NN DE LEGTUR") (Plana XIX)

Este derivat din meridianul principal al rinichilor; el ncepe n


punctul R9, urc pe faa intern a coapsei, ajunge n abdomen, se
unete cu meridianul principal al splinei n punctele S.P.15 i S.P.i6,
cu cel al ficatului (prin punctele S.P.13 i F.14) i cu meridianul JennM o n punctele J.M .22 i J.M.23. Traiectul este aadar segmentar:
segmentul splin;
segmentul splin-ficat;
segmentul Jenn-Mo.
In caz de tulburri, cele trei segmente nu snt afectate n mod
obligatoriu simultan.
Tulburrile meridianului
Semne eseniale: dureri cardiace; tulburri segmentare.
Segmentul splin:
dureri cardiace asemntoare unor nepturi multiple, aso
ciate eventual cu migren i tulburri de memorie.
Segmentul splin-ficat:
dureri cardiace atroce, facies cadaveric, eventual migren,
plnset i gemete.
91

Segmentul Jenn-Mo:
dureri cardiace sub forma unei lame care intr in inim
dinapoi, cu imposibilitatea de a sta n picioare, asociate eventual
cu migren.
ntregul Inn-Oe e afectat: dureri cardiace iradiate dorsal sau
anterior, asociate cu opresiune i astenie marcat.
5.2 .3. Y A N Q -O E

( V A S U L Y A N G

D E L E G T U R ")

febr;

dureri n partea lateral a corpului cu senzaie de frig-cald;


dureri n old?
dureri i contractura pe faa extern a membrului inferior
i pe maleola extern.
Tulburri ale totalitii traiectului:
Febr ridicat, asociat cu tumefierea brusc a regiunii
renale.
92

DIAGNOSTICUL

DIN PUNCTUL DE VEDERE

(P la n a X X )

Este un vas ce deriv din meridianul V.U. n punctul V.U.62,


urc pe faa extern a membrului inferior pn n punctul V.B .29 i
ajunge apoi n punctul I.S.10.
A l doilea segment trece prin punctul I.G.1S i ajunge la V.B.21.
A l treilea segment trece prin punctele T.M.15, T.M.16 V.B.20,
V.B.19, V.B.17r V.B .14 i V.B.13.
Tulburrile meridianului
Semnele eseniale: frisoane i febr.
Tulburri segmentare:
Segment cap:
febr;
senzaie de frig-cald;
cefalalgie;
xerostom ier gust amar;
greuri, vomismente;
anxietate;
tulburri auditive.
Segmentul ceaf:
febr;
team de curent de aer;
cefalalgii difuze?
cefalee, redoarea cefei.
Segment umr:
febr;
team de cldur, frig ori cureni de aer;
dureri n umeri, iradiate spre gt.
Segmentul corp i membru inferior:

6.

AL ACUPUNCTURII
6.1. EXAMENUL BOLNAVULUI
Diagnosticul n acupunctur constituie un element pe ct de
important, pe att de dificil. El se refer nu numai la precizarea
unei afeciuni oarecare (de exemplu astm bronic, boala ulceroas
cu localizare duodenal etc.), ci i la ncadrarea bolnavului n unul
din cele dou tipuri constituionale fundamentale (tipul Yang i ti
pul Inn), precum i a dezechilibrului energetic care a precedat i
a ocazionat apariia afeciunii respective. Pentru a putea obine
toate aceste relaii, examenul bolnavului va cuprinde pe lng me
todele clasice de diagnostic (anamnez, examen clinic obiectiv,
examene paraclinice, investigaii biologice) i pe cele caracteristice
medicinei tradiionale extrem-orientale (studiul tipologiei, interpre
tarea energetic a simptomatologiei, studiul pulsurilor chineze etc).
Aceste elemente vo r fi adunate n urmtoarele etape:
Diagnosticul de afeciune este de fapt diagnosticul occiden
tal, care se face n maniera obinuit i asupra cruia nu mai insis
tm. Pentru grupele de afeciuni care depesc specialitatea i
competena diagnostic a acupunctorului, este necesar avizul spe
cialistului (neurolog, dermatolog, endocrinolog etc.), care v a tre
bui s precizeze n acelai timp forma, stadiul de evoluie al bolii,
precum i reversibilitatea sau ireversibilitatea leziunilor. A r fi, de
exemplu, o greeal fundamental a trata o constipaie recent,
fr a exclude eventualitatea unui neoplasm de colon, care, e v i
dent, are cu totul alte indicaii terapeutice dect acupunctura.
Elementele diagnostice specifice medicinei tradiionale chi
neze, care prezint o importan deosebit pentru alegerea punc
telor ce urmeaz a fi folosite, snt pe de o parte tipul Yang sau
Inn, att al individului ct i al afeciunii pe care o prezint, iar
pe de alt parte, a dezechilibrului energetic prezent, att n ceea
93

ce privete raportul Yang-Inn, ct i n ceea ce privete repartiia


energiei intre diversele meridiane.
Preponderena energetic Yang-Inn se face n raport cu elemen
tele care caracterizeaz cele dou forme de energie.
Excesul de Yang (care se suprapune n mare parte cu simpaticotonia) are, multiple forme de manifestare, studiul acestora permind precizarea tipului constituional Yang i a caracterului Yang
al afeciunii prezente.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului constituional
Yangr snt:
atitudine ndrznea;
expresie mobil, gesturi vii;
ochii vii, strlucitori;
pielea cald, tonic, bine colorat;
voce timbrat,, ferm, debit verbal crescut;
rezisten fizic?
hipersensibilitate (senzitiv i senzorial) i hiperreflectivitate;
esuturi (n special esut muscular) cu tonus bun.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului Yang al aeciunii
snt:
afeciuni brute, mobile, intermitente, cu reacie febril mar
cat i semne de bun aprare a organismului. In simptomatologia
clinic se ntlnesc adesea: contracturi, spasme, crampe, dureri vii,
hipertensiune, congestii active, transpiraii calde, hipermenoree,
insomnie, metabolism bazai crescut;
de obicei tulburrile se accentueaz n timpul zilei.
Excesul de Inn (care se suprapune n mare parte cu parasimpaticotonia) are de asemenea multiple forme de manifestare, stu
diul acestora permind precizarea tipului constituional Inn i a
caracterului Inn al afeciunii prezente.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului constituional Inn
snt:
atitudine pasiv, descurajant i obosit;
min inexpresiv, privire aton;
piele rece, cu tonus sczut, paloare;
lentoare n vorbire, cu timbru ters;
gesturi lente i rare;
rezisten fizic sczut?
esuturi flasce;
hiposensibilitate (senzitiv i senzorial), hiporeflectivitate.
Elementele utile pentru caracterizarea tipului Inn al afeciunii
snt:
94

afeciuni torpide, cronice, subfebrile, cu lips de reacie i


de aprare a organismului. In simptomatologia clinic se ntlnesc
adesea: congestii pasive, parestezii, prurit, hipotonia muchilor i
esuturilor, hipotensiune, transpiraii reci, amenoree, fatigabilitate,
somnolen;
tulburrile se accentueaz n cursul nopii.
In raport cu aceast simptomatologie se poate preciza excesul
general de Yang sau de Inn, precum i excesul Yang sau Inn ntr-o
regiune a corpului.
Diagnosticul diferenial ntre plenitudinea real i cea aparent
consecutiv ptrunderii unei energii perverse1' ntr-un meridian
sau organ este deosebit de dificil, fiind posibil doar dup o expe
rien ndelungat. Din acest motiv, nu poate fi abordat n lucra
rea de fa. La fel de dificil este diagnosticarea afectrii vaselor
secundare (distincte, tendino-musculare, Lo longitudinale) a cror
prezentare integral, de asemenea, nu a fost posibil. Unele ele
mente au fost menionate ntr-un capitol anterior.
In ceea ce privete diagnosticul de meridian afectat, o impor
tan deosebit o prezint studiul simptomatologiei expuse n ca
pitolul V. De asemenea, n practica veche chinez, un rol impor
tant n stabilirea diagnosticului l avea examenul atent al
tegumentului feei, al ochilor, al abdomenului, al limbii i n spe
cial al pulsurilor, care necesit o meniune special.

6.2. PULSURILE CHINEZE


Spre deosebire de medicina european, care caracterizeaz pul
sul, n special n ceea ce privete ritmicitatea (ritmic aritmie),
frecvena (tahicardic bradicardic) i amplitudinea (puls mare
puls mic), medicina extrem-oriental cerceteaz pulsurile pe un
plan mult mai larg. Studiul lor atent a permis descrierea a 27 de
caractere ale pulsurilor privind frecvena, ritmicitatea, duritatea,
amplitudinea, forma, plenitudinea, amplasamentul etc.
Pulsurile chineze clasice snt n numr de 12, situate pe artera
radial, pe un segment de 5 6 cm, acolo unde se ia n mod obi
nuit pulsul. Se cerceteaz trei niveluri i dou profunzimi (fig. 19),
i anume:
pulsul central, la nivelul apofizei stiloide radiale?
pulsul superior, proximal de apofiza stiloid radial;
pulsul inferior, distal de apofiza stiloid radial.
95

Pentru fiecare din cele trei niveluri, se cerceteaz dou pro


funzimi:

pulsul superficial sesizat printr-un contact ferm, dar numai


uor apsat al degetului;

pulsul profund sesizat printr-o apsare mai insistent, dar


fr a comprima complet artera (fig. 20).
Pentru cercetarea pulsurilor chineze se procedeaz astfel: me
dicul aezat n faa bolnavului (aflat de 15 minute n repaus) cu
braele ntinse pe masF prinde n acelai timp ambele mini ale

Pulsul
superficial

flllsu/
profund

F ig . 20. Tehnica de palpare a pulsului superficial i profund.

bolnavului i palpeaz cu acelai deget (de preferin indicele) de


la ambele mini, unul din niveluri i profunzimile amintite. Este
necesar a se cerceta un puls cel puin n timpul a 8 bti.

In timpul lurii pulsurilor chineze, rezultatele gsite se nscriu


pe o fi special, nsemnnd, de exemplu, cu 1, 2 i 3 plusuri, exce
sul i cu 1, 2 i 3 minusuri insuficiena gsit.
Din numeroasele caracteristici gsite ale pulsurilor, cele care
ne intereseaz n mod deosebit i snt mai uor sesizabile au urm
toarele corespondene funcionale:
puls moale i mic: organ insuficient;
puls amplu i dur: supraactivitate ori congestie a organului;
puls moale i gros: organ tumefiat, cu funcie diminuat;
puls mic, dur, ascuit: organ spastic, contracturat, dureros.
Cu ajutorul pulsurilor, putem depista n mare un exces ener
getic (care necesit o tehnic de dispersie) sau o insuficien ener
getic (care necesit o tehnic de tonifiere). Acest lucru este re
lativ uor de apreciat pe baza caracterului general al pulsurilor.
Mai dificil este aprecierea raportului existent ntre cele 12 pulsuri
corespunztoare celor 12 meridiane. Datorit dozei mari de subiec
tivism (aprecierea aceluiai puls de ctre mai muli acupunctori
poate fi diferit), ponderea lor n precizarea diagnosticului trebuie
s fie cu att mai limitat, cu ct experiena celui care le utilizeaz
este mai mic.
Studiul pulsurilor chineze poate, de asemenea, permite preciza
rea excesului sau insuficienei aspectului Yang sau Inn al energiei.
Excesul general de Yang se caracterizeaz prin: pulsuri drepte mai
puternice dect pulsurile stngi, pulsurile superficiale mai puternice
dect pulsurile profunde, pulsurile superioare mai puternice dect
pulsurile inferioare. Excesul general de Inn se caracterizeaz prin:
pulsurile stngi mai puternice dect cele drepte, pulsurile profunde
mai puternice dect cele superficiale, pulsurile superioare mai pu
ternice dect cele inferioare.
Intr-un mod asemntor se apreciaz excesul de Yang sau de Inn
n partea superioar sau inferioar a corpului (n raport cu prepon
derena pulsurilor n meridianele de aceeai natur, din regiunea
superioar sau inferioar a corpului).
Datorit dificultilor n aprecierea pulsurilor chineze, unii
autori moderni au ncercat s obin relaii asemntoare prin
studiul proprietilor electrice ale punctelor de acupunctur. De
exemplu, Akabane studiaz rezistena electric a punctelor termi
nale ale meridianelor, iar Bratu i colab. (1959) rezistena electric
a punctelor de alarm. Excesul energetic s-ar caracteriza printr-o
rezisten electric sczut, iar insuficiena energetic printr-o re
zisten electric crescut. A legerea punctelor de utilizat ar trebui
fcut astfel nct s produc o egalizare a valorilor rezistenei pato
logic crescute sau sczute.
7 M anual de acupunctur

97

Indiferent de modalitatea de precizare a dezechilibrului energe


tic ntre meridiane (studiul simptomatologiei, al pulsurilor, al pro
prietilor electrice cutanate), echilibrarea energetic" se face utiliznd conexiunile existente ntre cele 12 meridiane, legate ntre
ele prin numeroase ,,vase secundare" i care permit transferul de
energie din meridianele n exces ctre meridianele n insuficien.
Aceste conexiuni, redate n tabelul de mai jos, snt urmtoarele;

Raporturile zise ntre ,,meridiane cuplate" se stabilesc ntre


meridianele aezate la puls la acelai nivel, ns unul superficial
(Yang) i altul profund (Inn). Aceste vase secundare snt coman
date de punctul Lo care se afl de o parte i de alta a extremiti
lor lor, pe meridianele n raport.
Aceste raporturi snt:
T a b e lu l I V
Raporturile dintre diferitele meridiane prin intermediul vaselor secundare
Meri
dian

I
S

F
I.G.
I.S.
V.S.
P

R
S.P.
T.F.
' V.B.
V

Raport
sosoie

P
V.B.
S.P.
I.S.
I.G.
R
I
V.S.
F
V

Raport
z i-noapte

V.B.
v .s .

LS.
R
F
S
v

T.F.

I.G.
T.F.
S.P.
I
P

P
S
I

I.G.
S.P.
I.S.

Raport
meridiane
cuplate

S.P.
I.G.
V.B.
P

I.S.
S.P.
V.B.
I
I
T.F.
I.G.
V

R
F
V

s
v .s .

s
v .s .

F
R

T.F.
I.S.

R
T.F.
F
V.G.

v .s .

V.B.
V.G.

Fiu

Mam

1
T

!
j

I.S.
S.P.
P
S
V
T.F.
I.G.
V.S.
I.
V.B.'
F
R

Raporturile zise so-soie" se stabilesc ntre meridianele ce


corespund la pulsuri pe cele dou artere radiale. Ele snt coman
date de punctele de tonifiere, dispersie i surs ale acestor meri
diane. Aceste raporturi snt:
Pentru Yang: LS
V.B.
V
98

I.G.
S
T.F.

Pentru,Inn

I
F
R

P.
S.P.
V.S.

Raporturile zise miezul zilei-miezul nopii", stabilesc leg


turi ntre un meridian i altul care se gsete separat de el prin alte
cinci meridiane n lanul circulaiei. Corespondenele stabi
lite snt ntre un meridian Yang i un meridian Imn. Vasul
secundar ce le unete este comandat de punctul de tonifiere, dis
persie, surs i Lo al acestor meridiane. Aceste raporturi snt:
P
V
I
V.B.
R
I.G.
V.S.
S
S.P.
T.F.
F
I.S.
R aportu rile m am -fiu " stabilesc o le gtu r ntre m erid ia
nul iSiUpraiacent (m am ) l subiacent (fiu ), conform circulaiei d e
energie. U n m eridian, deci, jo a c pentru m eridianul c e -i urm eaz
ro lu l de furnizor de en ergie ( m a m "), cednd n schim b en e rg ie
m eridianului urm tor ( fiu "). F iecare m eridian d eci este m am "
celui ce-i urm eaz, fiind n acelai timp fiu " precedentului, co n
form schem ei:

mam
F

fiu
mam
fiu
P
I.G.
S
S.P, . . . ;etc.
mam
fiu
mam
Tonificnd, de exemplu, meridianul plmn, se va tonifica in
acelai timp mama" sa (meridianul ficat) i fiul" su (meridia
nul intestin subire). Acelai lucru ns, n sens invers, se va
ntmpla dac vom dispersa un meridian.
Aceste reguli snt importante n momentul n care precizm
dezechilibrul unuia, sau al mai multor meridiane. Punctele vor fi
astfel alese nct s duc la echilibrarea energetic prin transfe
rul excesului de energie n meridianele aflate n insuficien,
conform raporturilor menionate mai sus.
n cazul n care exist un dezechilibru energetic ntre cele
dou ramuri ale unui meridian (de exemplu, exces energetic n
ramura dreapt a meridianului Vezic, n caz de lombosciatic
dreapt) poate fi utilizat cu succes tehnica marii nepturi",
care se aplic n special cnd exist o algie liniar de-a lungul
unui meridian. Tehnica const n tonifierea de partea nedureroas,
a punctului Lo al meridianului respectiv, precum i a punctului Lo
al meridianului cuplat dup raportul miezul zilei-miezul nopii".
Punctele utilizate n tehnica marii nepturi" pentru diferitele
meridiane sint redate n tabelul V.
. Pentru situaii similare (exces energetic n ramura unui meri
dian), poate fi utilizat cu succes tehnica Ou-Rou, care const n
dispersia punctului surs al meridianului n exces (Vezic sau
Vezicul biliar pentru lombosciatic) i tonifierea punctului Lo
7*

99

Tabelul V
Marea neptur cuplat miezul nopii miezul zilei"

Se tonific

Durere unilateral pe un meridian

Cord
Stomac
Ficat
Intestin gros
Intestin subire
Vase-Sex
Plmn
Rinichi
Splin-Pancreas
Trei Focare
Vezicul biliar
Vezic

I5

S/,0

f5
I.G .6
I.S.7
V.S .6
P7
Re
S.P.4
T.F.5
v .b .37
V 58

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

de partea

opus

V.B.37
V .s *
I.S.7
Re

f5
S/,0

V 58
I.G.S
T.F.5
S.P.4
I5

P;

al meridianului cuplat la pulsuri (pentru exemplul de mai sus al


meridianelor Vezic i Vezicul biliar, meridianele Rinichi i
Ficat).
Foarte rspndit n Europa n prezent este tehnica de trata
ment simptomatic, care nu ine seam de regulile echilibrrii
energetice ntre diferitele meridiane, utiliznd ca baz terapeutic
lexicul terapeutic, care reprezint esena experienei clinice acu
mulat de-a lungul anilor i care a demonstrat c ntr-o afeciune
sau alta unele puncte din cele 365 snt deosebit de utile la nltu
rarea afeciunilor respective. n aceast situaie, ar fi suficient
cunoaterea afeciunii respective, a punctelor indicate pentru trataimentul ei i a localizrii acestora. Rezultatele obinute n acest
fel snt de cele mai multe ori certe, dar de obicei nu suficient de
durabile.
Metoda de tratament pe care o practicm de mai mult vreme,
Cu rezultate bune, este urmtoarea:
ncepem, cu stabilirea diagnosticului clasic, folosind m ijloa
cele clinice i de investigaie obinuite;
stabilim apoi tipul constituional (Yang sau Inn) cu care
avem de-a face, precum i tipul Yang sau Inn al afeciunii res
pective. Acest lucru va fi de mare folos n alegerea punctelor de
aciune general, precum, i a tehnicii lor de stimulare (n tonifiere sau n dispersie);
cercetm simptomatologia prezent la bolnav, cutnd a
descifra de care meridian depinde ea (conform relaiilor existente
100

cu organele interne) i sub ce form (exces sau insuficien);


lum pulsurile chineze i ne bazm pe ele, n msura n
care experiena ne-o permite. Eventual, acest timp l completm
(unii l-au nlocuit) prin examenul electric al punctelor chineze,
n orice caz, chiar dac prin acest mijloc nu putem preciza natura
dezechilibrului n cele 12 meridiane, putem preciza caracterul
Yang sau Inn al afeciunii respective;
asamblm datele obinute prin studiul simptomatologiei cu
cel obinut prin examenul pulsurilor sau examenul electric, cu
tnd a preciza care meridiane se afl n exces i care se afl n
insuficien;
utiliznd regulile de echilibrare energetic, vom alege punc
tele capabile s combat excesul energetic i s compenseze insu
ficiena, folosind un numr ct mai mic de puncte;
n acelai timp cercetm lexicul terapeutic ce indic punc
tele folosite n afeciunea respectiv i cutm a folosi acele
puncte care snt situate pe meridianele dereglate, ncercnd a
realiza n acelai timp echilibrarea energetic.

7. INDICAIILE I LIMITELE
ACUPUNCTURII
Ca orice tratament, acupunctura are indicaii i contraindicaii
a cror cunoatere este absolut indispensabil, ntruct aplicat
fr discernmnt, acolo unde posibilitile sale snt depite, risc
eecuri capabile s compromit o terapie a crei valoare a fost
probat de-a lungul a mai multor mii de ani. Pentru acest motiv,
prima etap ce urmeaz stabilirii diagnosticului este aceea dac
afeciunea respectiv se ncadreaz sau nu n indicaiile acupunc
tura. Numai dup ce am rspuns afirmativ la aceast ntrebare,
putem trece la aplicarea propriu-zis a tratamentului.
Acupunctura poate fi aplicat att profilactic ct i curativ.
Profilactic a fost aplicat mai ales n Japonia, unde a dat bune
rezultate n prevenirea tuberculozei. Dei clasic se consider c
acupunctura nu influeneaz organele normale, datele experimen
tale au demonstrat posibilitatea modificrii funciilor de aprare
probate prin creterea indicelui opsonofagocitar, a numrului de
leucocite, a anticorpilor, a secreiei de hormoni corticosuprarenalL
etc. n aceast situaie putem vorbi deci de o profilaxie nespeciic, adic de creterea capacitii imunobiologice de lupt m
potriva agresiunilor externe (virotice, microbiene, fizice, etc.).
Curativ, acupunctura poate fi aplicat n numeroase afeciuni,
procentul de vindecri sau ameliorri fiind ns variabil de la afec
iune la afeciune. Beneficiul cel mai mare este obinut n urm
toarele categorii de tulburri:
Tulburrile funcionale pure, evolund fr leziuni organice
decelabile, ca de exemplu: distoniile neurovegetative, nevrozele de
organ (nevroza cardiac, respiratorie), diskinezia biliar, cefaleele
idiopatice, parezele faciale, zise a frig ore*. n aceast categorie
pot fi incluse, de asemenea, unele tulburri psihice zise minore",
ca: iritabilitate, trac, anxietate, emotivitate exagerat, insomnie etc.
Tulburrile funcionale care evolueaz paralel cu leziuni
organice reversibile. Existena unor tulburri funcionale poate
face s apar i s ntrein unele leziuni organice reversibile.
102

nlturarea tulburrii funcionale va ntrerupe cercul vicios care


ntreine leziunea. Din aceast categorie fac parte:
afeciunile ncadrate n bolile zise corticoviscerale sau psiho
somatice: ulcerul gastro-duodenal, hipertensiunea arterial, unele
colopatii etc.;
unele tulburri psihosexuale (impoten, frigiditate);
afeciunile alergice (astmul bronic alergic pur, unele eczeme,
pruritul idiopatic, edemul Quinclce, coriza spasmodic, sinuzitele);
afeciunile sau tulburrile care au la baz spasme ale muscula
turii netede (colici biliare, nefretice, intestinale) sau ale muscula
turii striate (torticolis, crampe musculare);
unele tulburri vasculare (sindrom de ischemie periferic cro
nic, sindrom Raynaud etc.).
A lg iie att cele de natur visceral ct mai ales cele ne
viscerale (nevralgie de trigemen, nevralgie sciatic, nevralgii
dentare etc.). n multe cazuri rezultatele snt excelente, motiv pen
tru care deseori metoda a fost numit i o terapie a durerilor".
Pentru obinerea unei anestezii (mai corect a unei analgezii)
n timpul interveniilor chirurgicale, acupunctura reprezint poate
unica metod de rezolvare a cazurilor care nu pot beneficia de
metodele clasice (alergie medicamentoas sau alte contraindicaii
ale* substanelor medicamentoase utilizate n scop anestezic).
n cazul existenei unor leziuni organice profunde, irever
sibile, peste care se suprapun tulburri funcionale, tratamentul
prin acupunctur nu va nltura leziunea, dar va putea nltura
tulburrile funcionale supraadugate.
Lim itele acupuncturii snt deja sugerate din analiza registru
lui posibilitilor sale. N e putem atepta la un rezultat slab n
toate cazurile n care elementul organic ireversibil este deja insta
lat. Snt, de exemplu, dincolo de posibilitile sale: neoplasmele
(dei acupunctura poate fi uneori util n nlturarea elementului
durere"), leziunile cardiace vasculare, bolile de snge (exceptnd
unele anemii), bolile hepatice n general, bolile renale, bolile pancreatice, bolile psihice majore (schizofrenie, paranoia etc.), bolile
neurologice (siringomielie, leuconevraxit, paralizie general
progresiv etc.), bolile endocrine prin insuficien glandular etc.
n multe din aceste situaii pot fi obinute ameliorri" ale unor
tulburri funcionale supraadugate, ceea ce nu trebuie confundat
cu influenarea procesului patologic de baz.
n afara limitelor care depind de indicaiile acupuncturii, mai
exist unele limite impuse de o serie de factori intrinseci, care
103

pot s scad sau s anuleze aciunea stimulrii lor, chiar atunci


cnd afeciunea se ncadreaz printre indicaiile sale clasice.
Condiiile extrinseci care influeneaz defavorabil rspunsul la
tratamentul prin acupunctur snt:
un tratament roentgen efectuat cu mai puin de 6 luni
nainte;
unele intervenii chirurgicale ca radiculotomii, simpatectomii, duc la anularea efectului de stimulare a punctelor situate
pe teritoriul denervat vegetativ;
autointoxieaiile (uremie cronic, insuficiena hepatic) sau
heterointoxicaiile nemedicamentoase sau medicamentoase (n spe
cial cea morfinic).
Condiiile intrinseci care influeneaz defavorabil rspunsul la
tratamentul prin acupunctur snt:
acupuncturorezistena primar (indivizi care nu rspund la
tratament chiar atunci cnd ne aflm n faa unei afeciuni teoretic
rezolvabile prin acupunctur) sau secundar (aprut ca urmare a
efecturii unui numr mare de edine de acupunctur, la un inter
val mic, de exemplu, zilnic).
n general, s-a observat c indivizii slabi rspund mai bine
dect obezii, intelectualii mai bine dect lucrtorii manuali, copiii
mai bine dect adulii (m otiv pentru care sub 6 ani se recomand,
pentru a evita o reacie brutal, aciuni mai blnde, ca moxe sau
masaje), btrnii mai slab dect adulii etc.
Exist, de asemenea, o periodicitate de eficacitate a tratamen
tului n raport cu perioada din zi sau din an n care este aplicat.
Afeciunile simpaticotone (Yang) vor fi mai uor de influenat
dimineaa, n timp ce afeciunile parasimpaticotone (Inn) vor putea
fi mai uor influenate seara, n raport cu dominanta fireasc a
tonusului respectiv. Pentru acelai motiv, afeciunile Yang vor fi
mai bine influenate primvara i vara, n timp ce afeciunile Inn,
mai bine toamna i iarna. Fr ndoial, aceast diferen de rs
puns nu este foarte evident i trebuie inut seama de ea numai
atunci cnd acest lucru este posibil. De exemplu, rezultatul va fi
ceva mai bun dac o insomnie de tip Yang (prin simpaticotonie:
bolnavul adoarme greu) va fi tratat n cursul dimineii, dect
n cursul serii i invers pentru insomniile de tip Inn (prin vagotonie: bolnavul adoarme repede, dar se trezete dup cteva ore
de somn).

7.1. CONTRAINDICAII, ERORI, INCIDENTE


Contraindicaiile acupuncturii nu snt foarte numeroase. Tre
buie evitat aplicarea acelor cnd 'bolnavul este epuizat, n strile
104

grave nsoite de obnubilare, dup un prnz abundent, n stare


de ebrietate, ntr-un acces de 'furie, pe timp de furtun sau ploi
toreniale.
Trebuie evitat aplicarea acelor n timpul ciclului menstrual,
ntruct poate produce dereglri ale ciclului, care poate s apar
uneori tardiv, dup mai multe luni. n caz de dismenoree se vor
stimula punctele V 60 i V 62.
Unele puncte trebuie evitate n cursul sarcinii, ntruct pot pro
duce avort. Cele mai periculoase n acest sens snt: I.G.4, S.P.6, S36,
S30. V 67 i V .C .3 .
Erorile posibile care explic multe din eecuri snt urmtoarele:
eroare n aprecierea tipului constituional al bolnavului i a
posibilitilor sale de reacie. Exist situaii n care resursele tera
peutice ale acupuncturii snt depite. De exemplu, n prezena
semnelor de insuficien total de energie", tratamentul prin acu
punctur este inoperant, ntruct dup expresia clasicilor acupunc
turii acele nu creeaz energie", ci doar o mnuiesc atunci cnd
exist;
eroare n aprecierea tipului de afeciune, a dezechilibrului
energetic i, deci, n alegerea punctelor. n afeciuni de tip simpaticotonic (Yang) vo r trebui alese alte puncte dect n afeciuni
de tip., parasimpaticomimetic (Inn). n caz contrar, chiar dac nu se
obine o agravare a bolii, aplicarea acelor va rmne fr efect.
De asemenea, aplicarea tehnicii de dispersie, n caz de insuficien,
sau a tehnicii de tonifiere, n oaz de exces energetic, rmne de
obicei fr nici un rspuns terapeutic;
eroare n alegerea punctelor celor mai utile pentru bolnavul
respectiv i pentru boala pe care o prezint. Mai ales pentru nce
ptori, exist uneori o mare dificultate n alegerea, ntr-un caz
anume, din cele circa 365 de puncte, a celor capabile s nlture
tulburrile prezente. De exemplu, numai pentru simptomul vrs
tur pot fi utilizate peste 70 de puncte, fiecare din acestea, ns,
avnd o nuan particular;
n fine, eroarea cea mai frecvent pare a fi n raport cu
localizarea imprecis a punctelor. O eroare minim de localizare
poate face neptura complet sau aproape complet inactiv.
Incidente. Agravarea simptomelor prezente (niciodat apariia
de simptome noi) poate fi ntlnit ntr-un numr relativ mic de
cazuri. Ea este de obicei pasager, rareori durnd mai mult de
cteva zile. De cele mai multe ori ea se manifest n orele ce
urmeaz edinei. Agravrile care apar mai trziu de 4 zile de la
105

edina de acupunctur pot fi considerate ca survenind indepen


dent de ea. Agravrile nu se produc de obicei dect dup primele
trei edine, rareori dup a patra.
Cauza agravrilor nu se cunoate cu siguran. Au fost incrimi
nate vechimea bolii (n afeciunile mai vechi, agravarea este mai
frecvent), hiperreactivitatea bolnavului, o aciune intempestiv
asupra punctelor de acupunctur ducnd la agravarea unui deze
chilibru existent sau la crearea unor noi dezechilibre. S-a cons
tatat o agravare mai frecvent a unor afeciuni cnd au fost utili
zate puncte situate n vecintatea regiunilor bolnave. Pentru acest
motiv, chinezii recomand tratarea afeciunilor prin puncte contralaterale, puncte n jumtatea dreapt a corpului pentru afeciunile
jumtii stngi, puncte situate la extremitile inferioare pentru
afeciunile extremitii cefalice etc,
Lipotim iie constituie un incident care apare cu o frecven de
aproximativ 1 3% din cazuri. Incidentul se produce n timpul
aplicrii acelor sau la cteva minute mai trziu, niciodat ns
dup scoateirjea lo;r. N u pare a juca un rol principal elementul
emotiv, ci un mod special de reacie al organismului, mai ales dup
neparea anumitor puncte (;V.G.Sr P7, V 54). Incidentul apare mai
frecvent n ortostatism sau n poziie eznd, ceea ce sugereaz ca
mecanism, patogenetic o hipotensiune aprut brusc.
Mai frecvent dect lipotimiie se ntlnesc strile de slbiciune
cu paloare i senzaie de gol epigastric, nsoite de transpiraie sau
mai rar de vrstur.
Apariia unuia din incidentele semnalate indic o reacie bun
a organismului la aciunea acelor, ntruct n aceast situaie rezul
tatul terapeutic este totdeauna bun. Este nc un argument care
arat c acupunctura produce o mobilizare" a sistemului nervos
vegetativ, care uneori influeneaz dinamica vasomotorie mai mult
dect am dori.
n prezena incidentelor menionate, unii autori sftuiesc conti
nuarea edinei, ntruct niciodat nu s-au semnalat accidente sau
necesitatea aplicrii unor metode moderne de reanimare. Mai pru
dent ni se pare atitudinea lui Bratu, Niboyet i a altora, care
recomand scoaterea acelor, ntinderea bolnavului i aplicarea
unor manevre: nfigerea unghiilor operatorului la 2 mm de punctul
de emergen al unghiilor bolnavului (Niboyet), masarea punctului
V.G . 2 4 situat sub cloazonul nazal (Bratu), masarea punctului in
testin gros I.G.lt) n sensul acelor unui ceasornic sau masa
rea n acelai sens a punctului V.C.17 sau neparea punctului V.C.24.
106

8. TEHNICA TRATAMENTULUI
PRIN ACUPUNCTUR
8 .1 . A C E L E

DE ACUPUNCTURA

Pentru a realiza excitarea punctelor de acupunctur, n ultimii


30 de ani au fost ncercate, n special n Europa, o serie de pro
cedee fizice (aplicarea de ultrasunete), chimice (injectarea unor
substane ca histamin, hidrocortizon, novocain), electrice (eleetroacupunctur), termice (nclzirea acelor) etc. Cu excepia ul
timei metode (care nlocuiete ntr-o oarecare msur moxa),
nici una din celelalte metode nu egaleaz efectele obinute cu aju
torul nepturilor clasice. Totui, n unele situaii, ca de exemplu
necesitatea prelungirii stimulrii cutanate n vederea obinerii
unei analgezii prelungite, aplicarea unui curent electric pe acele
introduse n piele poate fi de un real folos, reducnd la minimum
personalul auxiliar imobilizat pentru agitarea continu a acelor
(micri rotatorii, vibratorii sau de du-te-vino n profunzime.)
A cele de acupunctur snt confecionate din oricare material
care ndeplinete trei condiii: inoxidabilitate, incasabilitate i re
zisten la flambaj. Singurele ace utilizate curent snt cele de
oel inoxidabil sau din alte aliaje coninnd oel, nichel, cupru etc.
i mai rar din aur i din argint. Pentru acestea din urm se de
scrie posibilitatea obinerii unui efect mai puternic tonifiant (ace
de aur) sau dispersant (ace de argint).
Forma acelor trebuie s fie adaptat unui ct mai mic trauma
tism. Pentru aceasta ele trebuie s fie efilate, cu vrful ascuit.
La extremitatea opus necesit, fie o form ptrat, fie un man
on care s permit o mai bun priz n timpul introducerii sau
rotirii.
Grosimea acelor variaz de la 0,2 mm (acele japoneze utilizate
pentru punctele situate Ia extremitile degetelor sau la fa),
pn la 0,7 mm (folosite la indivizii grai sau n regiunile muscu
loase spate, gambe etc.).
107

Lungimea acelor variaz ntre 2 i 8 cm n raport cu necesi


tatea atingerii unei profunzimi variabile. Snt puncte care trebuie
nepate superficial i puncte care trebuie nepate mai adnc. n
orice caz, ele trebuie s ajung n derm sau hipoderm, acolo unde
se pare c se gsesc situate punctele active, fr ndoial n ra
port cu inervaia vegetativ a formaiunilor cutanate dermice i
subdermice.

8.2. LOCALIZAREA PUNCTELOR


Localizarea punctelor constituie unul din timpii cei mai impor
tani ai tratamentului; ntruct aria de eficacitate a punctelor nu
depete civia mm2, cunoaterea exact a amplasamentului lor
este indispensabil. ntruct exist fa de descripiile clasice v a
riaii de amplasament, probabil n raport cu asimetria ntlnit in
structurile corpului (inclusiv a inervaiei vegetative), o impor
tan deosebit n localizarea lor precis o are sensdbilitatea la
presiune. Pe drept cuvnt Malapert (1959) considera c gsirea
unui punct dureros alturi de amplasamentul normal al punctu
lui nu trebuie s ne fac nici o
clip a ezita s-l nepm.
Localizarea aproximativ a
punctului se face folosind cla
sica distan (d.) deget" (fig. 21),
care este deprtarea ntre pliu
rile de flexie ale falangei mediusului, ceea ce corespunde n
mare cu limea degetului la
acest nivel (n medie 2 cm). Tre
buie folosit bineneles transversul de deget al bolnavului i nu
al celui care caut punctele.
Dei preferm localizarea ma
nual a punctelor, menionm
Fig. 21. Unitatea de msur
existena unor aparate, produse
(distana) utilizat pentru localizan diferite ri, care de obicei
rea punctelor de acupunctur.
permit localizarea punctelor, folosind proprietatea electric a
tegumentului n aceste zone, de a avea o rezisten electric mai
sczut. Cnd rezistena electric scade sub un anumit prag n ra
port cu rezistena electric medie a tegumentului individului, apa
ratul respectiv emite un sunet sau un semnal luminos. Trebuie
menionat ns existena unor rezultate fals-pozitive (rezisten
108

sczut pe regiuni n care nu exist puncte de acupunctur) sau


fals-negative (rezistena electric normal la nivelul punctelor de
acupunctur).

8.3. NEPAREA p u n c t e l o r
Poziia bolnavului va fi adaptat localizrii punctelor care ur
meaz a fi nepate. n general, trebuie evitat ortostatismul, ntru
ct aceasta este poziia n care apar mai frecvent lipotimiile. Este
bine ca n timpul aplicrii acelor individul s fie relaxat, calm,
cu atenia ndreptat ctre medic.
M odul de introducere a acelor n piele are importan n v e
derea obinerii unui efect tonifiant sau dispersant. n concepia
noastr, excitaiile realizate cu ajutorul nepturilor constituie o
modalitate de codificare a informaiilor care, transmise la nivelul
sistemului nervos central, vo r fi prelucrate n vederea declan
rii reaciei de rspuns. Codificarea informaiei care trebuie trans
mis centrilor de prelucrare se poate face n trei feluri: spaial
(n raport cu locul nepturii), temporal (n raport cu durata n
epturii) i modaional (n raport cu modul de introducere a
acelor n piele), aspecte ce vor fi tratate n capitolul ce urmeaz.

8.4. TEHNICA DE TONIFIERE l DE DISPERSIE


neparea unui punct de acupunctur este urmat de o serie
de reacii normalizatoare" asupra organelor interne. Clasic, acu
punctura influeneaz puin organele a cror funcie este normal.
Dimpotriv, aciunea va fi cu att mai puternic cu ct organul de
corelaie prezint o tulburare mai accentuat. ntruct exist afec
iuni prin exces i afeciuni prin insuficien, evident, tehnica tra
trii unora sau a altora trebuie s difere pentru a permite corec
tarea excesului sau a insuficienei.
O dat stabilit diagnosticul de exces sau insuficien, alegerea
punctelor se va face de aa manier nct s permit reechili
brarea energetic. Pentru a tonifia" sau r,dispersa" un meridian,
influennd n mod corespunztor organul de corelaie, vom utiliza
n.primul rnd punctele de tonifiere i de dispersie ale meridiane
lor respective. Aceste puncte, oricum ar fi nepate, vor avea
efect de tonifiere pentru punctele de tonifiere i efect de dis
persie pentru punctele de dispersie. Trebuie avut n vedere faptul
c putem tonifia un meridian insuficient, dispersnd meridianele
n exces, cu care se gsete n raporturi energetice.
109

Majoritatea punctelor de acupunctur ns nu snt nici puncte


de tonifiere, nici puncte de dispersie, ceea ce face ca modul lor
de nepare s aib o importan deosebit pentru obinerea efec
tului tonifiant sau dispersant, Dup Leueg (1973) metodele prin
care se pot obine aceste efecte diferite snt urmtoarele:
viteza de introducere a acului n piele: pentru efectul
tonifiant acul va fi introdus lent, n 3 etape i va fi scos brusc,
iar dup scoatere punctul va fi masat; pentru efectul dispersant,
acul va fi introdus brusc, ntr-o singur etap, fiind scos lent,
n 3 etape? dup scoaterea acului, orificiul creat va fi lsat liber?
sensul nepturii: dac vrfu l acului este introdus n sensul
circulaiei energiei n meridian, se va obine un efect tonifiant,
n timp ce vrful acului introdus n sens opus circulaiei de
energie va declana un efect dispersant. De asemenea, dac se
aleg mai multe puncte, ordinea nepturii lor va fi n sensul
circulaiei energiei, pentru tonifiere i n sens invers ei, pentru
dispersie. Este necesar s menionm ns c, dup majoritatea
autorilor n meridianele Inn acele se introduc vertical?
rsucirea acelor: pentru meridianele Yang ale membrelor
superioare, meridianele Inn ale membrelor inferioare i pentru
vasul de concepie, rsucirea n sensul invers acelor de cea
sornic produce tonifiere, n timp ce rsucirea lor n sensul acelor
de ceasornic, dispersie. Pentru meridianele Inn ale membrelor
superioare, meridianele Yang ale membrelor inferioare i pentru
vasul guvernor, rsucirea acelor n sensul invers acelor de cea
sornic va produce dispersie, iar rsucirea lor n sensul acelor de
ceasornic, tonifiere;
cnd este posibil, neparea punctelor unui meridian n
timpul maximumului su energetic va avea un efect dispersant?
dimpotriv, neparea lor n timpul minimumului energetic va
avea un efect tonifiant;
neparea punctelor n timpul inspirului i scoaterea acelor
n expir are efect dispersant? dimpotriv, neparea punctelor n
expir i scoaterea acelor n inspir are efect tonifiant.
Timpul de lsare a acelor pe loc n vederea obinerii unui
efect tonifiant sau dispersant este apreciat n mod diferit de Ia
autor la autor. N iboyet recomand 2 4' pentru dispersie i 10f
pentru tonifiere, n timp ce Voisin recomand pentru tonifiere
2 3 iar pentru dispersie 5 10'. Dup prerea noastr, n aceast
privin nu este posibil o atitudine standard. De exemplu, un
efect tonifiant poate fi obinut printr-o aciune energic i scurt
asupra motilitii gastrice sau uterine n timp ce asupra glandelor
endocrine sau a funciilor de imunoaprare ale organismului ace110

lai efect tonifiant va fi obinut


printr-o aciune prelungit (10
20'). Efectul dispersant poate
fi obinut, de asemenea, fie prin
utilizarea unui timp scurt (disper
sie scurt", util de exem
plu n stimularea punctelor
cheie ale vaselor curioase") fie
prin utilizarea unui timp lung
(dispersie lung", util de
exemplu n caz fie contracturi
musculare). Muli autori snt de
prere c pentru dispersie este
necesar o profunzime mai mare
i o durat de lsare a acelor mai
lung.
n alegerea timpului de lsare
a acelor pe loc, dou aspecte tre
buie avute n vedere.
La indivizii slabi, nervoi, pre
cum i la copii, acele trebuie
inute mai puin dect la indivizii
grai, musculoi sau vrstnici.
Pentru bolile acute, acele vor fi
lsate pe loc un timp mai scurt,
iar pentru cele cronice un timp
mai lung.
Fr a impune un timp oare
care lsrii acelor pe loc (de
obicei ntre 1 i 15'), trebuie inut
totdeauna seama de un element
important: att vreme ct acele
snt inute ferm n piele, ele tre
buie lsate nc pe loc, dei s-a
depit poate timpul pe care ni-1
propusesem la nceputul edinei.
Leueg (1973) consider c
una din cele mai bune metode
de -tonifiere este introducerea n
piele a acelor^ n 3 etape, dup
tehnica urmtoare: n prima eta
p acul trebuie introdus subepi-

F ig . 22. Tehnica de tonifiere l


dispersie prin acupunctur.

111

dermic, n cea de-a doua derrnic, iar n a treia hipodermic.


La fiecare etap se efectueaz 9 micri de du-te-vino (din afar
n interior i invers), dup care acul este scos afar printr-o sin
gur micare (fig. 22). Autorul sftuiete repetarea ciclului pn
la apariia senzaiei de cldur. In acelai timp se respect cele
lalte manevre (rotirea acelor, timpul respirator etc.). Dimpotriv,
dispersia poate fi obinut printr-o tehnic n sens invers: acul
este introdus profund, printr-o singur micare, pn la stratul
muscular, de unde va fi retras n 3 etape: intradermic, subdermic
i la exterior. La fiecare din cele 3 profunzimi se va efectua mi
carea de du-te-vino de 6 ori, introducerea acului fiind lent, iar
retragerea energic (invers de cum trebuie procedat pentru teh
nica de tonifiere). Ciclul poate fi repetat pn ce bolnavul re
simte senzaia de rece. Bineneles, trebuie respectate i cele
lalte modaliti de dispersie (timp respirator, sensul de rotire a
acelor etc.).
Leueg (1973) recomand tehnica de tonifiere menionat mai
sus, n special n afeciunile cronice, atonice, ca de exemplu n
paralizii, atrofii musculare, pareze etc. Dimpotriv, tehnica de
dispersie menionat de el este indicat n afeciunile prin pleni
tudine, ca hipertensiune, hemiplegie prin accident vascular
cerebral etc.

8.5. NUMRUL PUNCTELOR UTILIZATE


n timpul unei edine de acupunctur, numrul punctelor utili
zate variaz de obicei ntre 6 i 8, adic 12 16 ace. Este de pre
ferat obinerea unui efect maxim cu minimun de ace. In afec
iunile degenerative, de exemplu, numrul punctelor utilizate este
mai mare, mai ales atunci cnd tulburrile prezente cuprind mai
multe organe.

care cedeaz mai rapid, este n evoie de cteva edine (4 8). n


cazurile cronice, ns, numrul edinelor este cu att mai mare,
cu ct afeciunea este mai veche i mai profund, fiind suficiente
de obicei 10 12 edine. Exist ns situaii n care snt necesare
cteva serii de cte 15 20 de edine, avnd ntre ele intervale
variabile, n raport cu rspunsul obinut.
Spaierea edinelor se face de asemenea n raport cu afeci
unea prezent i cu rspunsul la tratament. n afeciunile acute
(colici, spasme, nevralgii etc.), rareori snt necesare i utile dou
edine pe zi, o edin pe zi sau la 2 zile fiind suficient. n ca
zurile cronice, n care snt necesare un numr mai mare de e
dine, primele v o r fi fcute la 3 4 zile, pn la obinerea unei
oarecare ameliorri, apoi la 6 10 zile, pn la completa vinde
care sau pn la ameliorarea pe care o considerm maxim la
bolnavul i la boala respectiv.
Pentru afeciunile foarte vechi, care necesit mai mult de 15
edine, acestea vor fi spaiate progresiv pn la o distan maxim
de 15 zile. n unele cazuri, se poate recurge la un tratament de
ntreinere", constnd n efectuarea unei edine la 15 30 de zile,
n vederea prevenirii" unei recidive.

8.7. ALEGEREA PUNCTELOR


Una din cele mai importante etape ale tratamentului prin acu
punctur const n alegerea corect a punctelor ce urmeaz a fi
utilizate n fiecare caz n parte. Aceast alegere corect nu poate
fi conceput fr un diagnostic corect, att al afeciunii respec
tive, ct i al dezechilibrului energetic prezent. A vn d la ndemn
aceste dou relaii diagnostice, vom putea alege din cele aproxi
mativ 365 de puncte un numr restrns de 5 10 ce urmeaz a
fi utilizate n aceeai edin sau n edine succesive. Dat fiind
importana deosebit a acestei etape a tratamentului, ea va fi tra
tat ntr-un capitol aparte.

8.6. NUMRUL EDINELOR


Numrul de edine necesar obinerii efectului maxim scon
tat ntr-o afeciune variaz n raport cu vechimea, extensia i pro
funzimea leziunilor. Snt cazuri (evident, rare), n care o singur
edin este suficient pentru dispariia unor simptome, cum ar fi,
de exemplu, o durere dentar produs de o carie. Bineneles, n
acest caz ceea ce dispare este simptomul durere, procesul pato
logic nefiind influenat. De obicei, ns chiar n afeciunile acute,
8 M anual de acupunctur

112

9. FORMULAR

Anemie: S36; V.U.38.


Afeciuni articulare: I.G.u? T.F.3; s; S36; V.U.U V.U.M, 60;
v .b .41.
Afeciuni musculare: V.B.3J.
- Afeciuni cutanate: I.G.n; V.U.54.

TERAPEUTIC

9 4. PUNCTE ORGANOTROPE
Ochi: I.G.u, 4; V.U.])2, 8 V.B.j; T.F,23.
Nas, laringe: I.G.4>u, 19, 20; V.B.20; T.M.22.
Gur, dini: T.G.j,, 4; S6; V.S.6; T.M.16.
Faringe, amigdale: I.G.4, u ; T.F.3; P9) n ; V.S.6.
Inim: V.U.15s 17; artere: P9; vene: S40; V.B.38.
Plmn: V.U.j9, 43; P 5 , 8, 9; J.M.j.7, 21; T.M.i4.
Stomac: T.M.8,- J.M.12i 13; V.U.21; F13; S36.
Intestin: S25, 36f V.U.25i27; J.M.4; 6, 9Ficat, vezicul biliar: J.M.12; F13; V.U.18, 19; T.M.I9.
Rinichi: V.U.23; S.P.9, uCi urinare, vezic: V.U.ga, 23) 30i 31; S.P.9; J.M.3>4, 5.
Aparat genital feminin: J.M.2, 3. 6; V.U.23, 27, 30, 3U 32, 33> 34.
Aparat genital masculin: V.U.23, 47; S.P.6; J.M.4, 5.

Am cutat s dm o gam ct mai complet a punctelor reco


mandate de autorii extrem-orientali, puncte verificate printr-o
experien multimilenar, puncte citate i de autorii europeni.
Din repertoriul foarte larg, menionm pe cele ce ntrunesc
marea majoritate a recomandrilor, servindu-ne ntr-o msur
oarecare i de experiena noastr personal, rezultat din cteva
decenii de aplicare a acupuncturii, n exclusivitate sau alturi de
terapia alopatic sau homeopatic, ntr-o serie variat de afec
iuni.

9.1. PUNCTE CU ACIUNE GENERALA


Tulburri neuropsihice: V 10,- T.M.i 6,
V.B.20; I3; S36; S.P.2,
15 F2.
Tulburri neurovegetative: J.M.4,6; T.M.19; V.S.6; I.G.4; S3fl;

9.5. PUNCTE SEGMENTARE

^2' 3 ^7! V.B.34.

9.2. PUNCTE CU ACIUNE LIMITATA

Astenie, nervozitate: S36; J.M.6) 12, 15.


Anxietate: S.P.2, S36; V.B.34.
Hiperemotivitate: I3, 7; S36; T.M.1B.
Hipertensiune arterial: SB; V.S.6.
Hipotensiune arterial: S36, R7; J.M.24.
Meteorosensibilitate: T.F.15.

9.3. PUNCTE SIMPTOMATICE


Afeciuni alergice: V.U.12, j3; V.B.38, 40.
Nevralgii, dureri eratice: I.G.4; V.B.38; V.U.G0.
Crampe abdominale: F2, 3i S.P.g.
114

Cap: V.U.2, 3, 4; 10>54; V.B.;12o; I.B.4; Sr, 36.


Fa: I.G.4, n ; T.M.23, 25.
Gt:
I.G.4, T.M.13, 14; T.F.17.
Torace: I.G.n; T.M.joj14; V.U.n, 12, 13, 53; V-S^; T.F.4.
Abdomen: S25, 36; J.M.6; T.M.3; F8) 1; S.P.9.
Lombe, regiunea sacrat: V.U.22, 23j 24) 29, HOj 31, 32i 33j 34, 54; T.M.^ 2, 5.
Coccis: V.U.31, 32, 33, 34; T.M,1;2.
Umr: V.B.21; I.B.14, 15, 16; P5.
Bra: I.G.n, u, 15 ; P 5, 6Cot: I3; T.F.S, 10; I-G-io, 11? I-S.4.
Antebra: I.G.4, U T.F.5, 6, 7.
Mn: LG.4f T.F.3, 6; V.S.7 I.S.4.
old, dureri, contracturi determinate n special de coxartroze.
Pentru efect antalgic, decontracturant: V.B.30, 43; F3; S30; V.U.50,
54, 6 0

115

C oaps:

V.U.53, 54f V .B .g o , 31*, 32 F g .

Genunchi: V.U.54; V.B.34; S.P.9 F6;7#8;9; S33.


Gamb: V.U.54>57; V.B.34, 37, 40; F6.
Picior: V.U.Cq,62 V.B.42? F2 3 .
In general, se vo r avea n vedere, datorit efectului antalgic
i decontracturant, punctele: LG.3 T.F.3,5; V.B.3841.? S36 (punct
calmant general, tonifiant, antalgic, n afeciunile membrelor); V 62.
Menionm c efectul are caracter eclectic regional, n sensul
siturii topografice a punctelor respective, primele trei avnd ac
iune asupra capului, gtului, membrelor superioare, iar ultimele
patru asupra jumtii inferioare a corpului, cu excepia punctu
lui S36 care, aa cum am menionat, i extinde activitatea asupra
ntregului organism.

9.6. ASOCIERI DE PUNCTE


n afara punctelor citate anterior i a celor ce var fi menio
nate n afeciunile pe organe, snt de avut n vedere i de utili
zat cteva formule cu care se obin rezultate n unele tulburri
funcionale de aparat sau organ, sau n zone topografice delimi
tate. Redm dup W u-W ei-Ping pe cele mai utilizate: I.G.4, R 7 n
tulburri ale glandelor sudoripare, transpiraii. I.G.4) u n toracalgii, cefalalgii. In caz c snt nsoite de cervicalgii, se vor aduga
T.M .16 i V.B.20; dac tulburrile snt datorite unei viroze respi
ratorii, coriz, se utilizeaz i T.M .23 mpreun cu I.G.ig, 2oPentru tulburrile de auz se punctureaz i V.B.2, T.F.n .
In laringotraheit se adaug S6, P10.
Odontalgiile beneficiaz prin adugarea punctelor S7l
Efect sedativ asupra sistemului nervos: I.G .4 i F3.
Aciune asupra tulburrilor abdomenului inferior (digestive,
urinare, genitale): J.M.e i S25.
Tonifierea aparatului digestiv (anorexie, meteorism, gur
amar, diaree): I.G .4 i S36l ca i pentru constipaie.
Sindroame astenice dup diverse boli, suprasolicitare: V.S.C;
S.P-6*
Astenie, cervicalgii, dorsalgii: V.U .10 i n .
Aciune echilibrant n tulburrile aparatului genital, tulburri
de dinamic sexual: J.M,6, 4s 3,
Efect echilibrant, tonifiant, asupra sistemului nervos n astenii:
T.M.19f S3e, V.B.34.
116

Dereglri neuropsihice cu anxietate, team, insomnii: V.B.34?


F2! S.P.2*
Surmenaj intelectual cu astenie, anxietate, depresiune psihic:
I 3 i ?

9.7. PUNCTE CU ACIUNE SPECIFIC


n afara punctelor menionate pentru organele sau afeciunile
respective, recomandm cteva puncte cu aciune favorabil
asupra tulburrilor constante i care vor fi utilizate alturi de
cele prescrise pentru entitatea nosologic ce necesit a fi tratat
n cadrul organului afectat.
Afeciuni circulatorii (cardiace) V 17; V.S.7; (arteriale) V.S.9; P9;
(venoase) V.B.38; T.M.13; S4; anemie: V 38; S36.
Afeciuni respiratorii: V.U.J2;
Afeciuni digestive: S30.
Afeciuni osoase: V.U.^.
Afeciuni musculare mialgii: V.B.34.
Afeciuni cutanate: V.U.34.
Afeciuni ale feei, urechilor: I.G.4.
Afeciuni nervoase: S36; I3; J.M.4) 6.
Ppntru dureri n doimea superioar a corpului: V.S.5? F8; I.G.4,
iar pentru doimea inferioar: V.U.6.
Bune rezultate se obin de asemenea nepnd punctele dure
roase sau, dac durerea este difuz, ncercuind zona dureroas
cu ace plasate la un interval de 2 4 cm. n oricare din metodele
utilizate se recomand lsarea pe loc a acelor un timp mai ndelun
gat, variind ntre 20 de minute i cteva ore.
De asemenea, efectul este sporit dac se nclzesc acele cu
ajutorul unui galvanocauter (Benichou). Contraciile musculare
dureroase beneficiaz de ace plasate n apropierea zonei de in
serie a muchiului contractat.
n funcie de zon se utilizeaz punctele antalgice:
Dureri ale membrelor: I.G.n ; F8.
Dureri generalizate: S36; V.B.38( 40; V.U.60.
Dureri nsoite de contracturi: se adaug F2.

9.8. AFECIUNI CIRCULATORII


Beneficiaz:

Tulburrile de ritm cardiac. n ceea ce privete tulburrile


organice (endocardit, miocardit, insuficien cardiac) snt de
117

ateptat numai am eliorri eventuale de ordin subiectiv; rezultate


similare pot fi obinute i n cardiopatia ischemic, unde algiile
precordiale, palpitaiile, anxietatea pot fi net amendate,
Tulburrile vasculare: arteriale (hiper- sau hipotensiunea,
arteritele, spasmele arteriale), venoase (flebitele, durerile i ede
mele, ulcerele varicoase).
Anem iile.

9 9. TULBURRI CARDIACE
Endocardite: V .U .13l6; V.S.o; J -M .u ,^ ; I7,9; I.G.4; S3(j.
Tulburri de ritm:
a) M anifestate subiectiv prin palpitaii i anxietate: V .U .10, ir# 12;
V.B.2o S36; T .M .19; J.M ,12; I3, 7; V .S .6*
b) Tahicardii paroxistice: R25; V .U .38; R 19; I3, 7; S36.
A lg ii precordiale: J.M.6) 15; I.G.4 V .B .20; T.M .16; V .U .U,
15,
38? S36; V .U .60; S.P.2,
A lg ii cu caracter anginos: S36; V .S .6> 7; I9; R2> 3; S.P.4.
Se v a preveni totdeauna boln avul c dispariia durerilor nu
trebuie interpretat drept vindecare a afeciunii, ci numai am elio
rarea acesteia.

9.10. TULBURRI ALE CIRCULAIEI ARTERIALE


' Hipertensiunea arterial: I7; R6; S0; S.P.4? V.S.6.

Hipotensiunea arterial: R7; S36; J.M.23.


Spasme arteriale, sindrom de ischemie periferic:
V .S .6; V .U .21.
Arterioscleroz: V .S .6)9; P9; V.B.34; S36; T .M .19.

F2, 3;

9.11. TULBURRI ALE CIRCULAIEI VENOASE


V arice: T.M .4; V.B.38; V .S .6; V .U .31; S.P.5 (am elioreaz ra
pid durerile).
- Hem oroizi: V .S .6; V .U .2i, 31, 54.
Flebite: T .M .4, i2; V.B.21.
118

Rezultate deosebite se nregistreaz utiliznd cuplul S36; V.U.38.


Mai pot fi utilizate: V.S.2o; J*M.12; V.U.16.

9.13. AFECIUNI RESPIRATORII


Laringe (laringite, tulburri de fonaie): P5>7; I-G.4)10)U;
VB.20 T.F.18 V.U.10f T.M.^.
Trahee: J.M.22 V.U.10; V.B.20; I.G.4.
Bronhii:
Bronit acut: V.U.10, n, 12, u, as; I.G.* n ; P5; J.M.20.
Bronit cronic: P7, 9; V.U.12, i3.
Astm bronic: P7; V.U.13) 14sl5j 17; I.G.4; V.B.20? J.M.X7; R26, 27.
Criza de astm bronic beneficiaz de punctele: V.U.10 i2; P5;
R27*
Plmn Emfizem: P7; V.U.12) 13 38 J.M.6j17; T.F.6; I3.
Congestii pulmonare, pneumonii, bronhopneumonii:
P2, 7t ^ 6, 26, 27? V.U.13>14; J.M.17; Sj5.
Pleur: V.U.i2s 13>14; F3, 13; T,F.6,

9.14. AFECIUNI DIGESTIVE

r Insuficien cardiac: I7; V .U .16> 17.

9.12. ANEMII

Gur, dini
Gdontalgie: I.G.1s4 S6) 7, 44; V.B.2o T.F.5; V.U.6q.
Stomatite: I.G.1)4s o> n? ^ 36? J*M.24; V.B.20,
Gur amar: V.B.38; S36.
Faringe (faringoamigdalite) I.G.3j u ; S3 V.B.17, 20; S6;
V.U.lo; J.M.21.
Esofag: Spasme ale esofagului: P7 8; V.U.17) 20 S16? V.B.20;
I.G.4, n .
Stomac: Pirozis: V.B.20, 24? J.M.21; I.G.4) u.
Gastrite, gastralgii: J.M.12s21; V.U.20) 21, 22; S36, 45;
V .B ,8; F3.
Hipoclorhidrie: S42; V.U.18s 19.
Hiperclorhidrie: V.U.21; V.B.38; F3 S36j 45 J.M.i2, 21.
Ulcer gastric:
V.U.19) 20, 23; F13; S36; J.M.12.
Dispepsie nervoas: V.U.10, 20, 21; V.B.20; S36, 45; F2;
X M .32.
Greuri: S23? V.B.38; J.M.12.
Vrsturi: V.B.41; T.F.5; V.S.6; Fg; I.G.4(; S36;
119

9.16.

Intestin
Dureri abdominale periombilicale J.M.6, 10f S25i 36;
V.S.6; S.P.9, V.U.23.
Dureri subombilicale: J.M.4, S29f F2, S.P.4>6.
Balonri abdominale, colici: J.M.17, S22; S.P.9;
V.U.23.
Enterocolite; S25) 26, 36; F2, 3; J.M.4, 6.
Diaree: V.U.23j27; I.G.2!3;4; J.M.4;6j12; F3; S36.
Diaree cu colici: F2, 3; S.P.9
Constipiaie: V.U.23; S25, 26, S6; Fs;
spastic: I.G.3; F2, 3; S.P.9; S30.
aton: S30; V.B.34l S36.
Ficat, vezicul biliar:
Ficat mrit, sensibil: V.U.18, 19,21; F2, 3, 13; V.B.34.
Icter: V.U.13i 18; 23; I.G.4; S36; J.M.14; V.B.34.
Hepatite cronice: V.U.18, 23, 42; F3, 8, 13; J.M.17; S36) 45.
Ciroz iatrofic: Fg.
Ascit: R 3, 7; V 54; F8; I.G.4; S3g; S.P.9; V.S.6.
Colecistit, colici hepato-biliare: V.B.25j34>38; S.P.4>9fV .u .14, 19>25; V.S.6; F2j3; S25j36.
Pancreas: insuficien pancreatic exocrin: V.U.1820, 25? J.M.4; S36-

9.15. AFECIUNI URINARE


Rinichi:
afeciuni ale rinichiului n general: V.U.23.
Glomerulonefrite: V.U.28, 54j V.S.7; S.P.e.
Colic nefretic: R1; 2; V.B.25 F2> 3; S.P.9; V.U.23, 40; S30> 36 Litiaz renal: V.U.23, 27, 60; R2, 3; S36; S.P.9.
Pielonefrit: V.U.21; 23; J.M .4 12; Ri, 2.
Vezic urinar:
Cistite: V.U.23> 25_ 28i 31, 54,;^ S3o, 30; R2! J.M.4) g Atonie vezical: V.U.28. 67;
6i S36.
Incontinen urinar: V.U.28; R 2, 7! F2, s S.P.9; J.M.3< 6.
Uretrit: F3; S.P.9; R4.
Sexualitate:
Dureri peniene: V.U.27; S30; S.P.6.
Orhite: R7; V.U.31) 32j 33; S.P.6 S3o, 3g.
Prostatit: R7; T.M.j; J.M.3, 4; S.P.9.
Impoten: J.M.2j 6; S25; 36; V.B.34; S.P.6; T.M,4.
Spermatoree: S.P.6; J.M.3i 4; S38; V.B.20r, V.U.31, 32.
120

AFECIUNI GINECOLOGICE-OBSTETRICALE

Tulburri menstruale:
A le periodicitii: J.M .3, 4; S^, 36; S.P.6; R3; V .U .23, 26; I.G.4.
Hipom enoree, amenoree: S.P.6; S36; T.M.J, 4; J.M.2i 3) 4;
V .U .20, 2ir F*.
Hiperm enoree, metroragii: S.P.6; J.M.4 6; S 10 !, -o- V .U .34;
T.M .4,
V agin ite: F2; J.M.2> 3; S.P.6; V .U .33 T.M .2, 4; R 2; V .U .60.
Pruri-vulvar: S.P.2; F2; V .U .31; 32, 33; J.M.2> 3; S30) 81.
Metrit: J.M.2> 4> 6; S.P.6) 7; S3o; V .U .30( 3i, 32.
Leucoree: S.P.6; J.M .6; V .U .20; S30.
A nexite: J.M.4> 6; S.P.6; 7; V .U .29.
Sarcin patologic:
disgravidie emetizant: S36; V .S .6, 7; V .U .19i 21I disgra'vidie hipotensiv: J.M.21.
disgravidie edematoas: V .U .20> 23; S36; S.P.6.
In timpul naterii:
hipotonie uterin: S.P.6; V .U .60, 67; I.G.4; S30, 36 hipotonie cu hipokinezie uterin: V .U .22>' 23) 60i 67; S30, 30;
S.P.4.
diskinezie uterin cu instabilitate de tonus: S30, 36; V .U .60> S7.
D up natere:
hipotonie uterin: J.M .3> 4; T .M .19; S.P.6; R6.
infecie puerperal: V .U .25> 26, 30> 31; S.P.6; J.M .4.
metroragii: T.F.6; S.P.6; J.M .6> 4;; V.B.21.
agalactie, hipogalactie: L G .^ J.M .17; S17> 18.
leucoree postpartum: J.M.j.

9.17. AFECIUNI ALE ORGANELOR DE SIM


Ochi:
tulburri ale acuitii vizuale (prin m odificri circulatorii
retiniene) i tulburri de acom odare: F2j 3; I.G.4; V.B.20; V.U.2; T.F.21.
conjunctivite: V.U.lv 2, 10; V.B.i, 20; I.G.4l- S36.
cataract (rezultate favorabile, oprind evoluia acesteia):

I.G.4, u ; V.B.x, 20; V.U.8, 10; T.M.19; T.F.5.


glaucom: S2, 3; I.G.!; V.U.7> 10; V.B.20.
hem eralopie: V.U.!, 2; V.B.j; T.F.23.
Nas:
epistaxis: V.U.3, 6> 10, 6o; I-G.4i 11, 20! T.M.25 V.B.20.
rinit: I.G.4j 19, 2of T.M.16j 22; V.B.2o.
121

rinit alergic: R26) 27; V .U .12, 13; I.G.4.

ozena: I.G.^ n, 19, 20? V.B.go


anosfriie: I.G.4, 19, 20; T.M .i6f 19; I.S.a.
sinuzit: V .U .2; I.G .* u , 20; P 7.
frontal: V .U .2s 3; S2.
m axilar: S2)6;
20; T.F.22.
Urechi:
catar ototubar: I.G.4; 11( 2ot V .B .20; T.F.2S; V .B .17.
otite: I.G.4, 6, u? T.F.3, 17, 23? V .B .17; S6.
otalgii: I.G.4, n ; T.F.5j 17l 231 V .B .17.

9.18. AFECIUNI DERMATOLOGICE


Prezint avantajul c se poate interveni direct asupra zonei
interesate de -ctre procesul patologic. Citm cazul leziunilor scuamoase, verucilor, unde acupunctura practicat n centrul i la peri
feria leziunii, la interval de 2 3 zile, d rezultate favorabile. n
ulcerele atone, n special pe fond varicos, se aplic ace n centur
la distan de 10 15 mm unul de altul, n pielea sntoas din
juru l zonei ulcerate. Interval ntre edine: 2 3 zile.
A m obinut de asemenea rezultate bune i foarte bune n boala
Dupuytren, plasnd ace n lungul liniilor de aderen tendinocutanat; edinele se repet n ritm de 2 pe sptmn, cu durata
de aplicare a acelor de 10 2Q de minute.
Tulburri de sudoraie:
transpiraii abundente: L G .4,5 u ; R7.
transpiraii nocturne: V .U .15j J.M .6.
abcese, furuncule: V .U .54; I.G,4j u ? V .B .gl; S36.
- eczem: I.G.4s n V .S .7; V.Xj *54j qo? ^36? V.B.38.'
prurit generalizat, prurit senil: T.F.5; V .B .41; V .U .54; J.M .6;
I.G.4, n .
urticarie: L G .4), u ; V .U .12s 13, 54? V .B .43.
Paralel cu tratamentul indicat se v a , interveni dup caz i
asupra;
; . dereglrilor neur<>vegetative, utiliznd V .B .20 T.M .1q; V.J,u .
: tulburrilor digestive: cu S36? V .B .38; F2) 8; I.G.^ u .
fondului alergic: V .U .12, i3; F8.

9.19. AFECIUNI ENDOCRINE


Tiroid:
hipertiroidie: J.M .15>23? V .U .15; J17? F2.
hipotiroidie: T.F.3; R7; I.G.4; S9; T.M .13) 19.

122

Paratiroide:
hiperparatiroidie: V.U.i^ 58 V.B.30 S36.
hipoparatiroidie: F2; V.S.6; J.M.15.
Suprarenale:
hipersuprarenalism: V.S.7? S.P.q.
hiposuprarenalism: R7; J.M.6) 10; T.M.16.
Ovare:
hiperfoliculinism: R2; S.P.6? F3; J.M.4.
hipofoliculinism: V.U.67; R7.
Testicul
hiperfunciune: S30; J.M.3; V.U.60.
hipofunciune: Rlf- T.M.3s4)5.
Pancreas:
diabet zaharat, insulinoindependent (cu rezerve funcionale
pancreatice): R5; V.U.2(); S.P.3, 6; S36.

9.20. AFECJIUNI ALE SISTEMULUI NERVOS


Tulburri psihice minore:
emotivitate: T.M.19; S36; I3) 7; S.P.G; I.G.4; V.S.6.
agitaie: S36, 40; jV.B.34; Fs; I.G.U.
insomnie: I7; S.P.6,9; V.S.6; S45, 36;
R6; V.U.62.
-7- anxietate: S.P.2; T.M.23* S36; F3; I3? V.B.34.
vertije: S36; I3, 7; V.U.2>4j60; V.S.7? Fs.
irascibilitate S36;
V.B.34 S.P.2( 7? F2; I.G.n.
astenie: S36, 4o; V.U.38;
TJM.J9? V.B.4q.
Tulburri de memorie, amnezii: I3, 9? V.S.6; S36; T.M.19.
A lgii:
oefalalgii: T.M.16j19; V.B.20; V.U.10; I.G.4; S38.
migren: V.B.4) 5>43; V.U.2; I*G.4>j, jj; J.M.4>12; S36; T.F.23.
N evralgii faciale:
frontale: V.U.23s 4; I.G.4) 1X; T.F.17? V.B.X.
temporale: V.B.l 4i 6) 7.
maxilarul superior: S2, 4) 6:; V.B.t.
maxilarul inferior: S3>6)7>8; V.B.17; I.G.4.
algii occipitale: T.M.16) 19; V.U.8) 10; V.B.20; P7 T.F.!; I.G.10.
nevralgii cervicobrahiale: V.U.10 u? I.G.llt 15; V.B.20.
algiile umrului, omoplatului: I.G.n, 14) 15 16 T.F.14; I.S.10, n,
12, S*
A lgiile membrului superior:
nevralgie radial: I.G.4 10, n, i4, 15nevralgie median: V.S.2, 4, 6>7; P4.
nevralgie cubital: I2, 3, 6, 7.
123

Toracalgii: I.G.U; V.U.U) 12, 13 , 15, 17, 38? ^23, 24? S.P.J7, 18, 21r S15.
Lombalgii: V.U.21l 22, 35, 54, eof T.M.2, s> 4In plus, se caut s se aplice ace pe punctele dureroase, sau,
n cazul unei suprafee mai ntinse se face ncercuirea cu ace
plasate la 2 5 cm distan ntre ele.
A lgiile membrului inferior:
nevralgie crural: V.U.24> 23< 26; V.B.S0; F9; S.P.8, 9, ioalgia feei externe a coapsei: V.U.23, 24>25) 60; V.B.30, 34; S31, ,2j 34.
nevralgia sciatic: V,U.23, 24, 25, 50, 54., eof V.B 30, 34? S 36 *
Tulburri motorii (pareze, paralizii, contracturi). Se nregis
treaz rezultate bune n spasme, contracturi, crampe, tulburri de
coordonare motorie, tremurturi (n special cele pe fond emotiv).
Rezultate slabe sau fr rezultat se constat n boala Parkinson,
leuconevraxit, paralizii. Rezultate posibile n pareze (atone sau
spastice).
In toate cazurile se cere , un tratament susinut ndelungat, n
serii de edine repetate. Punctele de utilizat n mod electiv se
repartizeaz pe meridianele:
Vezic urinar: aciune metameric,* algii, artralgii; tulbu
rri de sensibilitate i motilitate, ale jumtii inferioare a cor
pului.
Ficat: spasme, contracturi.
Trei focare, intestin gros, intestin subire, plmn, n tulbu
rrile motorii ale membrului superior.
Vezicul biliar, stomac, pentru tulburrile motorii ale
membrului inferior.
9.20.1. PA R A LIZII, PAREZE

F a c ia le :

S 2, 3, 6,7?

T .F .^ 2 i, 22, 23? V .B .^

2,

3? I-G .4, n, 20*

Membrul superior: n toate cazurile se utilizeaz punctele:


T.F,5; I.G.4, io, ii, 15; I 3.
Dup localizarea predominant se adaug:
umr, bra: I.S.9, 10; T.F.i0) 14s 15.
antebra: I.S.4j7? P7.
pumn, min: I2, 3? V.S.*; LS.4i 6) 7, u, 15*
abductorii braului: I.G.14) 15s r7? I.S.14, 16 P.S.14.
muchiul pectoral: .S.14) 1S R24, 25 26.
membrul inferior:
n toate, cazurile: V.B.30j34i 43; S36; R7.
124

D u p lo c a liz a r e a p r e d o m in a n t s e a d a u g :
c o a p s , m u c h ii a n te r io r i: V .U .22, 23( 24 F 7, 8; S .P .10; S 32)33.

coaps, muchii posteriori: V.U.60l 51, 54, 55 g a m b , p ic io r : V .B .37?i S 40; V .U .60, G2, <53C o n t r a c t u r i, c ra m p e ; n t o a t e c a z u r ile s e u t iliz e a z S36 F 2,
.B .40; V .U .60 62 Se a d a u g :
m e m b r u l s u p e r io r : I.G .10) n , 15.
m n , d e g e t: I.G.2f 3, 10; I.S.3, 4.
m e m b r u l in fe r io r : V .B .30,
38; S.P.e; V ,U .50j54,

9.21.

AFECIUNI REUMATICE

D u r e r i a r tic u la r e :
n g e n e r a l T .F .5; V .B .30, 34, 41! V .U .54, 60.
In t o a t e a fe c iu n ile o s o a s e : V .U .U .
In t o a t e a fe c iu n ile m u s c u la r e : V .B .34,
S p o n d ila r tr o z , r a h ia lg ii:
c e r v ic a le : V .U .10; jV.B.20; T .F .15.
d o r s a le : V .U .13) 17s 36, 41, 60.
lo m b o s a c r a te : V .U .24, 25, 26,27,31, 54,60,6-2*
A r t r o z e , a r tr a lg ii:
u m r: I-G .1I( 14, 15,16; I-S.10; I2, V T .F .10, 15.
-cot: I.G.4i i 0) n ; P6) 9; T .F .3;10; I3.
p u m n : I.G .4, 5 I.S .4, 5; V .S .6, 7.
a r t ic u la iile m e t a c a r p o fa la n g ie n e : I.G .2j 3, 4; I.S .3j 4; T .F .3.
a r t ic u la ia s a c r o ilia c : V .U .27s 28j 30,31,33,47,48 a r t ic u la ia c o x o fe m u r a l : V .U .27j 54, eo V .B .30? F 8; S 36.
a r t ic u la ia g e n u n c h iu lu i: V .U .54, 60; S 34s35, 36; V .B .34; P 8; S.
a r t ic u la ia tib io - ta r s ia n : F 2S; Y .B . 4o, 4i V .U .60) 62; R 3 ,4 a r t ic u la ia m e t a t a r s o - fa la n g ia n : V .U .G0) 62f R 2> 3f F2) 3; S 43

10. ANESTEZIA
PRIN ACUPUNCTUR
Extinderea acupuncturii dincolo de hotarele terapeuticii i uti
lizarea ei ca m ijloc de anestezie n chirurgie, de ctre medicina
extrem-oriental, ne-a incitat la aplicarea ei n chirurgia gineco
logic, n locul anesteziei obinuite.
Sub anestezia efectuat de Cr. Dragomirescu, au fost practicate
de ctre N. N. Gheorghiu i <^olab. o serie de intervenii chirurgi
cale abdomino-perineale.
S-a aplicat anestezia prin acupunctur la un numr de 12 ca
zuri, de vrste diferite i cu patologie i indicaie chirurgical
polimorf.
n funcie de vrsit, bolnavele au fost grupate astfel:
28 40 de a n i= 7 cazuri;
40 70 de a n i=5 cazuri.
Afeciunile au fost urmtoarele:

apendicit . .........................................
chist o v a r ia n ............................................. .
ruptur veche perineu descens uterin
. .
fibrom uterin ................................................ .
retropoziie uterin, nevralgie pelvin
. .
prolaps genital total recidivat . . . . . .

3
4
2
1
1

In primele 3 cazuri s-a administrat medioaia sedativ preoperator (petidin, prometazin).


Socotind ns c prezena acesteia diminueaz rspunsul siste
mului nervos la aciunea acelor pe punctele de elecie utilizate,
s-a renunat la pregtirea preoperatorie medicamentoas.
Ipoteza s-a dovedit ntemeiat, ntruct efectul anestezic obi
nut n exclusivitate prin acupunctur a fost superior.
S-a cutat s se aplice aceast metod bolnavelor cu caracte
ristici de ordin fizic i fiziologic ntre limite, care s asigure
posibilitatea efectului urmrit.

Nu s-a utilizat metoda n urgene, n cardiopatii cu efecte cir


culatorii manifeste.
Hipertensiunea ca i hipotensiunea arterial nu au constituit
un motiv de contraindicaie, una din bolnave prezentnd valori
de 180/100 mmHg.
Punctele de utilizat au fost hotrte n funcie de constituia
bolnavei (amfotonie cu predominan simpatic sau parasimpatic, deci Yang-Inn), regiunea asupra creia urma s se intervin,
organul interesat i afeciunea prezentat.
S-a avut de asemenea n vedere reactivitatea de ordin psihoemotiv, hipo- sau hipertensiunea arterial, intervenind asupra
punctelor necesare, n vederea restabilirii echilibrului funcional.
n ziua precedent interveniei chirurgicale s-a procedat la un
examen general al bolnavei, efectundu-se reechilibrarea neurovegetativ, dup caz, i anume:
Pentru hipersimpaticotonie (constituia Yang) s-a tonificat
Inn-ul cu unul din punctele Splin-Pancreas^ RinichiG sau VaseSex6 i s-a dispersat Yang-ul utiliznd punctul Jenn-Mo12.
Pentru hipervagotonie (constituie Inn), s-a tonificat Yang-ul
cu trei focare5+vezicu la biliar^" i s-a dispersat Inn-ul cu Ficatr3.
n caz de hiperemotivitate s-a adugat punctul Tou-Mo
16 19.
rf dimineaa interveniei chirurgicale, s-a revzut bolnava la
pat i dup caz s-a refcut punctura sedativ. n 2 din cazuri s-au
obinut rezultate bune, utilizndu-se punctele Inim 3 7.
n angoas, fenomen frecvent ntlnit preoperator, s-a utilizat
punctul Splin-Pancreas2. n, unele cazuri s-a preferat M oxa" n
locul acupuncturii simple.
n sala de operaii, actul anestezic s-a nceput cu 20 30 de
minute naintea interveniei, aplicndu-se acele dup cum ur
meaz:
la extremitile inciziei cutanate
n funcie de organul i afeciunea respectiv:
apendicectomie:

Stomac25, s6
Intestin gros4
Jenn-Mo6.

histerectomie:

Stomac25
F'icatg
Splin-PancreaSett
Vezic urinar32
Jenn-Mo2j4<
127

tumoare ovarian:

Stomac25
Splin-Pancreas9_ 10
F ic a tg .

colpoperineorafie:

Splin-Pancrease-^,
Vezic urinar32
Jenn-Mo2s3
Stomacso-

n alegerea i utilizarea punctelor, atitudinea a fost dictat de


relaiile punet-organ, ct i de aciunea punct-funciune (sedativ,
decontraoturant, hipo- sau hipertensiv).
Nu toate punctele menionate au fost utilizate la fiecare bol
nav, ci au fost selectate i ntrebuinate cele indicate, n funcie
de constituie, reactivitate, afeciune, ct i zona anatomic asupra
creia s-a intervenit.
Pe acele introduse s~a trecut curent electric de nalt frecven
cu foarte slab intensitate, timp de 20 30 de minute. Pe unele
din puncte, la trecerea curentului, s-au observat micri ritmice
ale acului, datorit contraciilor musculaturii subiacente.
S-a verificat prin ciupire, neptur, instalarea anesteziei lo
cale, apoi s-a trecut la actul operator, dup scoaterea acelor de
la extremitile liniei de incizie.
n tot timpul interveniei, anestezistul acupunctor a acionat
prin micri de rotaie imprimate acelor ntre police i index, n
funcie de esutul i organul pe care s-a intervenit.
Dup caz, pentru decontracturarea peretelui abdominal, detenta
visceral, corectri ale hipo- sau hipertensiunii arteriale nre
gistrat intraoperator, au fost utilizate puncte ca: F2, 3, S.P.9,
S*36r 13,7*

Autorii exemplific cele expuse, cu unul din cazurile operate:


Bolnava M. E., 34 de ani. F. O. nr. 2 988, operaia nr. 220/6. IV. 1972.
D ia g n o s tic p r e o p e r a to r : retropoziie uterin, nevralgie pelvin.
D ia g n o s tic p o s to p e r a t o r : retropoziie uterin (cu multiple aderene), salpingit nodular dreapt, ovarit chistic bilateral.
O p e r a ia : salpingectomie parial, ovariectomie parial dreapt, rezecie
parial ovar stng, ligamentopexie Dudley.
Este vorba de o bolnav cu tulburri nevrotice manifestate prin anxietate,
irascibilitate, somn agitat. Tratat cu medicaie sedativ, dar fr rezultate
vizibile, capt alergie medicamentoas, motiv care de altfel pune sub semnul
ntrebrii utilizarea anesteziei obinuite.
Examinat n ziua precedent operaiei, se constat:
Anxietate, team fa de actul operator.
Cord cu ritm variabil 6884/minut; T. A. 110/70 mmHg, puls Yang.
S-au aplicat, la pat, ace pe punctele:

128

Vase-Sex6, Vezicul biliar2o, Tou-Mo^, Tou-Mo16( Splina-Pancreas2.


Acele astfel plasate s-au lsat pe loc 10 minute.
n ziua interveniei chirurgicale s-a efectuat un nou examen la pat; cord
ritmic 72/minut, T.A. 120/70 mmHg.
n sala de operaie acele pentru anestezie s-au aplicat n punctele:
Jenn-Mo2, 6, 12l Stomac25, Ficatg, Splin~PancreasGl 10.
Dup 20 de minute s-au scos acele aplicate n punctele Jenn-Mo2, e, 12 *
Stomac25( trecndu-se la actul operator, timp n care acele rmase pe loc au fost
rotite ntre index i police n permanen.
n timpul actului operator s-a constatat o scdere a tensiunii arteriale,
motiv pentru care s-a intervenit n punctul Rinichi7.
Tensiunea arterial s-a restabilit la valori normale.
Pentru obinerea relaxrii viscerale, s-au aplicat ace pe punctul Ficatg.
Protocolul operator a fost urmtorul:
Laparatomie median subombilical de 12 cm.
La incizia tegumentelor, bolnava acuz uoar senzaie de arsur.
La secionarea aponevrozei, uoar jen la limita superioar a seciunii.
Senzaie uor dureroas la disocierea planului muscular. Secionarea peritoneului nedureroas.
n momentul prinderii uterului, bolnava acuz senzaie de arsur.
Uterul de volum normal n retropoziie, aderent cu ansele intestinale.
Se desfac aderenele, se constat: salpinga dreapt ngroat, nodular n
2/3 externe, ovarul drept 4/5 cm cu o corticala dur, cu mici formaiuni
chistice.
Salpingectomie parial dreapt i ovariectomie parial dreapt.
Ovarul stng 3/2 cm, cu cteva chisturi hematice.
Rezecie parial a ovarului stng.
Sajpinga stng de aspect normal.
Ligamentopexie Dudley cu 2 fire. nchiderea peretelui abdominal n stra
turi anatomice, surget catgut la tegumente. Semnalm uoar senzaie dure
roas la sutura aponevrozei i tegumentelor, dar foarte suportabil.
Dup intervenia chirurgical, bolnava este ajutat s coboare de pe masa
de operaie, este bine dispus i merge singur la pat.
Evoluia postoperatorie foarte bun, bolnava nu a prezentat dureri n pri
mele ore dup intervenie i nici tulburri ca: meteorism abdominal, cefalee,
greuri, tulburri de tranzit intestinal.

Din cele 12 intervenii chirurgicale, 2 au fost efectuate pe cale


vaginal, 3 pe cale dubl abdominal i vaginal, una pe cale
abdominal, pentru fibroadenom mamar, iar 6 numai pe cale ab
dominal.
Rezultatele anesteziei prin acupunctur au fost grupate astfel:
excelente: 7 cazuri, fr nici o medicaie preoperatorie sau
intraoperatorie. S-a remarcat o anestezie visceral complet, nici
una din bolnave neacuznd durere la manevrele efectuate pe
viscere;
mulumitoare: 3 cazuri, care au necesitat anestezie gene
ral la sfritul interveniei, deci nu s-a putut obine o anestezie
ce durat;
9 M anual de acupunctur

129


slab: 2 cazuri. De menionat c la aceste cazuri, incizia
tegumentelor, aponevrozei i a muchilor a fost complet indolorf
pentru ca la deschiderea peritoneului, prin relaxare insuficient, s
se produc exteriorizarea anselor intestinale cu senzaie dureroas.
Actul operator s-a continuat dup in tub ai e orotraheal.
n ceea ce privete evoluia postoperatorie, se menioneaz c
durerea nu a aprut dup terminarea interveniei, ca n cazul anes
teziilor medicamentoase, iar fenomene ca: meteorism abdominal,
parez intestinal, vrsturi, cefalee, au lipsit cu desvrire.
Cele 7 intervenii chirurgicale efectuate cu anestezie exclusiv
prin acupunctur i suportate perfect de paciente, au dus la con
cluzia c, prin cunoaterea aprofundat a metodei, printr-o teh
nic corect de aplicare a acelor, precum i prin cunoaterea i
utilizarea judicioas a punctelor de eleeie, anestezia prin acu
punctur se poate efectua cu succes n toate cazurile.
Poate c merit semnalat i economicitatea metodei aneste
zice prin acupunctur.
Dac un caz de anestezie prin acupunctur este total necostisi
tor, costul medicamentelor utilizate n anestezia obinuit este
apreciabil.
Inocuitatea metodei, ct i lipsa fenomenelor obinuite de reac
ie postanestezic, pe de o parte, iar pe de alta, faptul c de multe
ori chirurgul se gsete n faa fenomenelor de intoleran medica
mentoas, ndreptete ntrebuinarea anesteziei prin acupunctur,
ori de cte ori situaia o permite sau o cere.

XI. ATLAS*

* Localizarea punctelor menionate n anexele planelor precum i numele


acestora, au fost preluate dup G. Soulie de Morant.
Numele punctelor din text au fost preluate dup Nguyen Van Nghi;
diferenele snt neeseniale.

9*

131

I. MERIDIANUL PLAM N

(P)

(T ra ie c tu l ex te rn )
(du p G. S ou lie de M o ra n t)
1. T C H O N G - F O U : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a II-a , 2 tr. d. n u n tru l p liu lu i
de fle x ie a x ila r a n terior.
2. I U N N - M E N N : m a rg in e a in fe r io a r a cla vicu lei, 2 tr. d. n u n tru l p liu lu i a x ila r
an terior.
3. T S IE N N - F O U : biceps, sem ilu n gim e, sem il rg im e, la 6 tr. d. deasupra pliu lu i
cotului.
4. S IE - P O : m a rg in e a in tern a bicep su lu i, p u in deasupra n iv e lu lu i pu n ctu lu i p r e
cedent.
5. T S C H B E -T S R E ( D ) : pe p liu l cotu lui, m a rg in e a ex te rn a ten d on u lu i bicep su lu i.
6. K R O N G - T S O E : la 3 tr. d. sub p liu l cotu lui, m a rg in e a in tern a radiusulu i.
7. L IU E - T S IU E ( L O ) : n scob itu ra ra d ia l la 2 tr. d. deasupra p liu lu i plm n u lu i.
8. T S I N G - T S I U : n scob itu ra ra d ia l , 1 tr. d. deasupra p liu lu i p l m n u lu i.
9. T A E - I U A N N (T . i S . ) : n scobitu ra rad ial, pe p liu l pl m n u lu i.
10. I U - T S I : la baza p o licelu i, n fo sa deasupra capu lu i m etacarp ian u lu i I.
11. C H A O - C H A N G : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n g h ea l e x te rn al
p o licelu i.

133

PLANA

IE

n. MERIDIANUL INTESTIN GROS (I.G.)


(T ra ie c tu l e x te rn )
(du p G. S ou lie de M o ra n t)
1. C H A N G - Y A N G : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ial ex te rn al
in d ex u lu i (p a rte a p o ic e lu i).
2. E L - T S IE N N
( D . ) : n a in tea capu lu i p r o x im a l al fa la n g e i in d exu lu i, m a rg in e a
sa ex tern .
3. S A N N - T S I E N N : n a fa ra capu lu i dista l al m eta ca rp ia n u lu i II, m a rg in e a sa
e x te rn .
4. R O -K O U ( S ) : n u n gh iu l de u n ire a m e ta c a rp ie n e lo r I II, pe m a rg in e a ex tern
a celu i d e -a l d oilea.
5. I A N G - T S R I : la baza p o icelu i, n tab ach era an atom ic,
p e v r fu l in fe r io r
al
a p o fiz e i rad iale.
6. P I E N N - L I (,,L o ) : la lim ita d in tre fa a p o sterio a r i ex te rn a a n teb ra u lu i 3
tr. d. de deasupra p liu lu i de fle x ie a pum nului.
7. O E N N - L E O N : fa a e x te rn a a n teb ra u lu i la ju m ta te a distan ei n tre cele dou
e x tr e m it ti a le radiusului.
8. S I A - L I E N : la 1,5 tr. d. deasupra lu i G. I. 7.
9. C H A N G - L IE N N : la 2,5 tr. d. deasu p ra lu i G.I.7, 4 tr. d. sub ex tre m ita te a su p erioar
a radiusulu i.
10. S A N N - L I : la 3 tr. d. sub p liu l cotu lui, ex tre m ita te a ex tern .
11. T S IQ U -T C H R E ( T ) : pu in n a fa r i n a in tea e x tr e m it ii e x te rn e a p liu lu i
cotului.
12. T C H E O - T S IA O : la 2 tr. d. deasu p ra lu i G I .ll.
13. O U - L I : la 3 tr. d. deasupra lu i G I . l l fa a p o ste ro e x te rn a brau lu i.
14. P I - N A O : la e x tre m ita te a in fe r io a r a V -u lu i d elto id ia n (3 tr. d. sub co lu l
c h ir u r g ic a l).
15. T S I E N N - I U : la pu n ctu l de u n ire al acrom ion u lu i, cla v ic u le i i hu m erusului,
n v r fu l fo s e i fo rm a te p rin rid ic a re a b ra u lu i n ain te.
16. T S IU - K O U : la p a rtea in tern a a rtic u la ie i a cro n io -c la v icu la re .
17. T E N IN - J O N G : p restern o -c leid o -m a sto id ia n , 3 tr. d. sub m astoid, n iv e lu l m a rg in ii
su p erioa re a c a rtila ju lu i tiro id .
18. F O U - T R O U : m a rg in e a a n te rio a r a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, n iv e lu l m a rg in ii
su p e rio a re a c a rtila ju lu i tiro id .
19. R O - T S I A O : la 1,5 tr. d. n a fa ra m ijlo c u lu i anu lu i n a zo -gen ia n .
20. I N G - S I A N G : p liu l n a zo -gen ia n , n lim e a m a rg in ii in fe r io a r e a a rip ii nasului.

135

PLANA

III

6. T S E IU - S IA O : pe v e rtic a la p u pilei, la n lim e a m rfii noi In fe rio a re a a rip ii


nasului.
7. T I - T S R A N D : la 1 tr. d. n a fa ra co m is u rii b u zelor. L a te ra l de ol n** .simte b tn d
a rtera fa cia l .
8. T A - I N G : pe m a rg in e a in fe r io a r a m an dibu lei, la 2 tr. d. naintea fa n io n u lu i,
n tr-o d ep resiu n e unde se sim te b tn d a rtera fa c ia l (p e v e r tic a la e x trem ltA li ex tern e
a sp rn ce n ei).
9. J E N N - IN G : la u n gh iu l s u p e ro -e x te rn al c a rtila ju lu i tiro id m argin ea a n terioar
a stern o-m a stoid u lu i, pe ca rotid a ex tern . P e n tru lo c a liz a re a capului dat. pe spate.
10. C H O E -T R O U : la u n gh iu l in fe r o - e x te r n al c a rtila ju lu i tiro id , m argin ea an terioar
a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i.
11. T S R I-T C H E : m a rg in e a su p erioar a cla vic u le i, a p ro a p e de a rticu la ia Mlernalft.
12. T S IU E - T R E N N : m a rg in e a su p erioa r a cla vic u le i, 3 tr. d. la te ra l de e x tr e m i
tatea sa sternal.
13. T S R I-R O U : m a rg in e a in fe r io a r a cla vic u le i, 3 tr. d. la te ra l de ex trem ita tea
sa Sternal, p u in n u n tru l v e r tic a le i m am elon u lu i.
14. K R O U - F A N G : m a rg in e a su p erioa r a coastei a Il- a , p u in n u n tru l ve rtic a le i
m am elon u lu i.
15. O U - I: . m a rg in e a in fe r io a r a coastei a Il- a , n u n tru l v e r tic a le i m am elon u lu i.
16. IN G - T C H R O A N G : n sp a iu l I I I in terco stal, pe v e r tic a la m am elon u lu i.
17. J O U -T C H O N G : n m ijlo c u l m am elon u lu i.
18. J O U - K E N N : m a rg in ea in fe r io a r a coastei a V -a pe v e r tic a la m am elon u lu i.
19. P O U -J O N G : n u n gh iu l de u n ire a c a r tila je lo r co stale V I V I I (4 tr. d. sul)
m a m e lo n ).
20. T C H R E N G - M A N N : n m ijlo c u l
d ista n ei d in tre
c a r tila je le
co sta le
V IT -V lir
(4 tr. d. sub m am elon , n iv e lu l e x tr e m it ii in fe r io a r e a stern u lu i).
21. L E A N G - M E N N : p e v e r tic a la m am elon u lu i, m a rg in e a in fe r io a r a coastei a V ll- a .
22. K O A N N - M E N N : pe v e rtic a la m am elon u lu i, m a rg in e a in fe r io a r a coastei a VITT-n.
23. T R A E - I : m a rg in e a in fe r io a r a c a rtila ju lu i ce u nete u ltim e le dou coaste
a d e v ra te (I X X ).
24. R O A -J E O U : la 3 tr. d. sub re b o rd u l costal, 4 tr. d. n a fa ra lin ie i m ed ian e,
1 tr. d. deasu p ra n iv e lu lu i om b ilicu lu i.
25. T IE N N - T C H R O U : lo c a liz a t pe abdom en , p e lin ia o rizo n ta l ce tre c e p rin o m b i
lic la 4 d. de acesta.
26. O A E - L IN G : la 1 tr. d. sub n iv e lu l o m b ilic u lu i; 4 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian .
In pu nctu l M A C B U R N E Y .
27*? T A - T S I U : la ju m ta tea dista n ei o m b ilic-p u b e, 35 tr. d.
la te ra l
de
lin ia
m edian.
28. C H O E -T A O : la 3 tr. d. deasupra pu belu i, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian
(m a rg in e a e x te rn a m a re lu i d re p t).
29. K O E - L A E : la 2 tr. d. deasupra pu belu i, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian .
30. T S R I- T C H O N G : situ at p e a rte ra fe m u ra l , la ie ire a acesteia de sub arcad a

cmr3,l

HI. MERIDIANUL STOMAC (S)


(T ra ie c tu l ex te rn )
(du p G. Sou li6 de M o ra n t)
1. T R E O U -O E : la 2 tr. d. deasupra i n a fa ra e x tr e m it ii ex te rn e a sprn cen ei,
n tr-o fos, pe sutura f r o n to -p a r ie ta l .
2. S I A - K O A N N : m a rg in e a in fe r io a r a a rca d ei zig o m a tice, p u in n u rm a m a rg in ii
p o sterio a re a m aseteru lu i.
3. T S IA -T C H R E : p e g o n io n la m a rg in e a p o s te rio a r a m aseteru lu i (n u rm a fo s e i
fo rm a te d esch izn d g u ra ).
4. T C H R E N G - T S R I: p e v e rtic a l pu p ilei, p u in sub m a rg in e a in fe r io a r a orb itei.
5. S E - P A E : pe v e rtic a la p u pilei, 0,5 tr. d. sub S.4.

31. P I - K O A N N : n triu n g h iu l lu i Scarpa, la m a rg in e a a n te rio a r a croitoru lu i,


4 tr. d. sub p liu l in gh in a l.
32. F O U - T R O U : pe va stu l extern , la ju m ta tea distan ei p u b e-rotu l .
33. IN N - C H E : la 4 tr. d. deasu p ra u n gh iu lu i su p e ro -ex tern al rotu lei.
34. L E A N G - T S IO U : la u n gh iu l s u p e ro -e x te rn a l rotu lei.
35. T O U - P I : p e m a rg in ea e x te rn a rotu lei, n iv e lu l in te r lin ie i a rticu la re a gen u n
chiului.
36. S A N N - L I : fa a a n terioar a g a m b e i la 3 d. sub v r fu l ro tu le i; n tr -o fo set
situat n tre m u ch ii a n te rio ri ai g a m b ei i m u chiu l ex te n so r com u n a l d e g e te lo r
la n iv e lu l e m e rg e n e i a rte re i tib ia le a n terioa re.
37. C H A N G - L IE N N : la 3 tr. d. sub S.36.
38. T IA O - K R E O U : la 6 tr. d. sub S.36.
39. S I A - L I E N N : la 8 tr. d. sub S. 36, tr. d. deasupra m a le o le i ex te rn e, m a rg in e a
p o sterio a r a ga m b ieru lu i a n terior.
40. F O N G -L O N G (,,L o ) : la 5 tr. d. deasupra m a le o le i ex te rn e, p e m a rg in e a a n te
rio a r a p eron eu lu i, sub i n a p o ia lu i S.39.
41. T S IE - T S R I ( T ) : sub m a rg in e a in fe r io a r a tib ie i p e p liu l de fle x ie a l p ic io ru
lu i la ju m ta tea d ista n ei d in tre ce le dou m a le o le (in tern i e x te rn ).
42. T C H R O N G - IA N G ( S ) : la 1 tr. d. sub S.41, p e in te rlin ia a rticu la r s e a fo id -c u n e ifo rm , n tre e x te n so ru l p ro p riu i cel com u n a l d e g etelo r.
43. S IE N N - K O U : la u n gh iu l de u n ire d in tre m eta ta rs ien e le I I i I I I.
44. N E I - T I N G : pe m a rg in e a ex te rn a e x tr e m it ii p r o x im a le a p r im e i fa la n g e
a d e g etu lu i II.
45. L I - T O E : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l e x te rn al d egetu lu i II.

137

PLANA

IV

IV . MERIDIANUL SPLINA-PANCREAS (S P .)
(T r a ie c tu l ex te rn )
(du p G. S ou lie de M ou ra n t)
1. I N N - P O : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l in tern al h alu celu i.
2. T A - T O U
( T ) : p e in te rlin ia a rtic u la ie i m e ta ta rs o -fa la n g ie n e a h alu celu i, faa,
in te r n i.
3. T R A E - P O ( S ) : p e m a rg in e a in tern a p icioru lu i, n u rm a a rtic u la ie i m eta
ta rs o -fa la n g ie n e a h alu celu i, p u in sub ea.
4. K O N G -S O U N (,,L o ) : la m a rg in e a in tern a p icioru lu i,
p u in sub in te rlin ia
a rticu la ie i m etata rsian u lu i cu cu n e ifo rm u l I.
5. C H A N G -T S IO U ( D ) : p e g tu l p icioru lu i, 1,5 tr. d. n a in tea e x tr e m it ii in fe r io a r e
a m a le o le i pe m a rg in e a in tern a ten d on u lu i ex ten so ru lu i h alu celu i.
6. S A N N - I N N T S I A O : fa a in tern a gam b ei, m a rg in e a p o sterio a r a tib iei, 4 tr. d.
deasupra m a le o le i in tern e.
7. L E O U - K O U : m a rg in e a p o sterio a r a tib iei, la ju m ta tea d is ta n e i: ex trem ita tea
in fe r io a r a m a le o le i in tern e, in te rlin ia tib io -fe m u ra l .
8. T I - T S I : m a rg in e a p o sterio a r a tib iei, la u n irea tr e im ii su p e rio a re cu tre im ea
m ed ie a d is ta n e i: ex trem ita tea in fe r io a r a m a le o le i in tern e in te rlin iu l tib io -fe m u ra l.
9. I N N - L I N G - T S I U A N N : n u n gh iu l d in tre tu b ero zita te a in tern a tib ie i i m a r g i
nea sa p osterioa r .
10. S IU E - R A E : pe fa a in tern a coap sei, m a rg in e a p o sterio a r a croitoru lu i,
1 tr. d. n ain tea, 2 tr. d. deasupra u n gh iu lu i p o stero su p e rio r al co n d ilu lu i in tern al
fem u ru lu i.
11. T S I- M E N N : p e croitor, 1 tr. d. deasupra u n irii tre im ii in fe r io a r e cu treim ea
m ed ie a d is ta n e i: p u b e -in terlin iu tib io -fe m u ra l.
12. T C H R O N G - M E N N : pe m ijlo c u l p liu lu i in gh in a l.
13. F O U -C H E : la 1,5 tr. d. n u n tru l sp in ei ilia c e a n tero-su p erio a re.
14. F O U - T S IE : la 2 tr. d. n u n tru l v r fu lu i crestei ilia ce.
15. T A - R O N G : la in terse cia o riz o n ta le i o m b ilic u lu i cu v e rtic a la pu n ctu lu i cel m ai
in fe r io r al coastei a X -a .
16. F O U - N A G A E : sub coasta a IX - a , p u in n a in tea v e r tic a le i a x ila r e a n terioa re.
17. C H E - T O U : m a rg in e a su p erioa r a coastei a V I-a , 2 tr. d. n a fa ra v e r tic a le i
m am elon u lu i.
18. T I E N N - T S R I : m a rg in e a in fe r io a r a co astei a
V -a
la
sem idistan a
d in tre
m a m e lo n si p liu l a x ila r a n terior.
19. S IO N G - S I A N G : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a IV - a la sem id ista n a n tre
m a m e lo n p liu l a x ila r a n terior.
20. T H E O U - IO N G : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a I l I - a la sem id ista n a d in tre
m a m elon i p liu l a x ila r a n terior.
21. T - P A O : m ijlo c u l fe e i la te ra le a tora celu i, m a rg in e a in te rio a r a coastei a V l-a .

139

V . M ERIDIANUL INIM A

(I)

(T ra ie c tu l e x te rn )
(du p G. S ou lie de M o ra n t)
1. T S I - T S I U A N N : n a in tea a x ilei, la m a rg in e a
in fe r io a r
a m a relu i p ectoral,
n
sp aiu l I I in tercostal.
2. T S R IN G - L IN G : m a rg in e a in fe r io a r a bicepsu lu i, la 3 tr. d. deasupra p liu lu i in
tern de fle x ie a cotului.
3. C H A O -R A E : la e x tre m ita te a in tern a p liu lu i de fle x ie al cotului.
4. L I N G - T A O : la 2,5 tr. d. deasupra p liu lu i de fle x ie al pu m nu lui, p e a rtera
cu bital.
5. T R O N G - L I (,,L o ) : la 1,5 tr. d. deasupra p liu lu i de fle x ie a l pum nului, pe a rtera
cubital.
6. I N N - T S R I : pe p liu l de fle x ie al pu m nu lui, pe a rtera cu bital, m a rg in ea in fe
rio a r a capu lu i cubitusului.
7. C H E N N -M E N N (D i S ) : p e m a rg in e a in fe r o -e x te rn a p is ifo rm u lu i, pe a rtera
cu bital, p u in sub p liu l de fle x ie al pum nului.
8. G H A O - F O U : p a lm la jo n c iu n e a d in tre m eta c a rp ien e le I V V , ctre m eta ca rp ia nul V .
9. C H A O T C H R O N G ( T ) : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l e x te rn
al au ricu laru lu i.

141

r L A Oi d M VI

VI. MERIDIANUL INTESTIN SUBIRE (S)


(T ra ie c tu l ex te rn )
(du p G. S ou lie de M o ra n t)

1. @ H A O -T S R E : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l in tern (partea
cu b ita l ) a au ricu laru lu i.
2. T S IE N N - K O U : p e a rticu la ia
m e ta c a rp o -fa la n g ia n
a a u ricu laru lu i, m a rg in ea
in tern (c u b ita l ).
3. R E O U -T S R I ( T ) : n sp atele a rtic u la ie i m eta c a rp o fa la n g ie n e, n fo s a ce se f o r
m eaz n c h izn d pum nul.
4. O A N N - K O U ( S ) : m a rg in e a cu b ita l a m in ii n dep resiu n ea d in tre m eta c a rp ia nul V i osul cu crlig .
5. I A N G - K O U : m argin ea cu bital a m in ii, p e p liu l de fle x ie .
6. I A N G - L A O : m a rg in e a cu bital a a n tebrau lu i, pu in deasu pra s tilo id e i cu bitale
(1,5 tr. d. de p liu l p u m n u lu i).
7. T C H E -T C H E N G (,,L o ) : fa a p o s te ro -in te rn a a n teb ra u lu i la a p r o x im a tiv ju m
tatea lu n g im ii a n tebrau lu i.
8. S IA O - R A E ( D ) : n scobitu ra n e rv u lu i cu bital, la n iv e lu l v r fu lu i olecran u lu i.
9. T S IE N N - T C H E N N : m a rg in e a in fe r io a r a a rtic u la ie i scap u lo -h u m era le, la 1,5
tr. d. deasu p ra p liu lu i de fle x ie a l a x ile i, m a rg in e a in fe r io a r a deltoid u lu i.
10. N A O - J O U : p e m a rg in e a su p erioa r a a rtic u la ie i scap u lo-h u m era le, la 1 tr. d.
sub spina om op latu lu i, p e v e r tic a la a crom ion u lu i.
11. T IE N - T S O N G : n fo s a su bspinoas, la m a rg in e a in fe r io a r a deltoid u lu i, pe
v e rtic a la p o riu n ii m a i vo lu m in o a se a sp in ei om op latu lu i.
12. T C U R E N G - F O N G : m a rg in e a in fe r io a r a sp in ei om op latu lu i, n iv e lu l u n irii p
trim ii in te rn e cu ce le tr e i p trim i ex tern e.
13. T S IO U - I U A N N : m a rg in e a su p erioa r a om op latu lu i, n scob itu ra co ra co id ia n .
14. T S IE N N - O A E : pe m a rg in e a su p erioar a tra p ezu lu i, n iv e lu l a p o fiz e i spinoase
C.7.
15. T S IE N N - T C H O N G : pe m a rg in e a su p erioa r (a n te rio a r ) a tra p ezu lu i, n iv e lu l
a p o fiz e i sp in oase C.6.
16. T IE N N - T C H O N G : m a rg in e a p o sterio a r a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, 3 tr. d.
sub m astoid.
^ w .
17 . T IE N N - J O N G : m a rg in e a a n te rio a r a stern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, m a lim e a
u n gh iu lu i m an dibu lei.
18. T S IU A T (T ) - T S I A O : pe m a rg in e a in fe r io a r a m ola ru lu i, m fo sa fo rm a ta cu
u n irea m a n d ib u lei (ram u ra a scen d en t).
19 . T I N G - K O N G : ch iar n a in tea tragusulu i, n fo s a u nde se sim te b a tm d te m p o
ra la su p e rficia l .

143

PLANA

VII

VII. MERIDIANUL VEZICA (V)


(T ra ie c tu l e x te rn )
(du p G. S o u lie de M o ra n t)
N
1. T S IN G - M IN G : p u in deasupra i n u n tru l co m is u rii in tern e a p le o a p elo r.
2. T S R O A N N - T C H O U : la 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian p e a rcad a sprncenoas.
3. M E I-T C H R O N G : la 4 tr. d. deasupra lu i V 2.
4. T S IO U - T C H R A E : la 5 tr. d. deasupra lu i V 2.
5. O U -T C H R O U : la 6 tr. d. deasupra lu i V 2.
6. T C H R E N G -K O A N G : la 2 tr. d. n u rm a su tu rii fro n to p a rie ta le .
7. T R O N G - T IE N N : p e v e r tic a la con du ctu lu i au d itiv, la 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia
m edian.
8. L O - T S R I: p e sutura p a rie to -o c c ip ita l , 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m edian.
9. IU - T C H E N N : la p a rte a su p erioa r a b a zei o c cip ita le, 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia
m edian.
10. T IE N N - T C H A O U : su boccip ital, 1,5 tr. d. la te ra l de lin ia m edian.
P u n c te le u rm to a re se gsesc la 2 tr. d. la te ra l d e lin ia m ed ian .
11. T A - T C H R O U : n iv e lu l a p o fiz e i tra n s vers e Di.
12. F O N G -M E N N : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D 2.
13. F E I-IU (P . A S a l P ) : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D 3.
14. T S IU E - I N N - IU : (P .A . al V . S . ) : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D 4.
15. S I N N - i u : la 2 d. de lin ia m ed ian p o s te rio a r sub v e rte b ra a V -a dorsal
16. T O U - IU : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D . 6.

17. K O - IU : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D.7.


18. K A N N - I U : (P .A . al F )* * : sub n iv e lu l a p o fiz e i spin oase D.9.
19. T A N N - I U : (P .A . al V .B .) sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase D.10.
20. P I - I U : (P .A . al S .P.) sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D .ll.
21. O E -IU : (P .A . al S) sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase D.12.
22. S A N N - T S I A O - I U : (P .A . al T .F .) sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase L .l.
23. C H E N N -IU (P .A . al R ) sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase L.2.
24. T S R I - R A E - I U : sub n iv e lu l a p o fiz e i sp in oase L.3.
25. T A - T C H R A N G - IU (P .A . al G .I.) sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase L.4.
26. K O A N N - I U A N N - I U : sub n iv e lu l a p o fiz e i spinoase L.5.
P u n c te le u rm to a re se gsesc la 3 tr. d. la te ra l de lin ia m edian.
27. S T IA O - T C H R A N G - IU : (P .A . al I.S .) p e a rticu la ia sa c ro -ilia c n iv e lu l g u rii
sacrate a V -a.
28. P R A N G - K O A N G - I U : (P .A . la V ) pe a rticu la ia sa croilia c , la n iv e lu l g u rii
sa crate a Il- a .
29. T C H O N G - L IU - IU : pe a rticu la ia sa c ro -ilia c la n iv e lu l g u rii sacrate a IlI-a .
30. P A E - K O A N N - I U : p u in n a fa ra sacrului, la n iv e lu l g u rii sa cra te a IV -a .
P u n c te le u rm to a re se a fl la 3,5 tr.d. la te ra l de lin ia m ed ian a corp u lu i.
31. C H A N G - T S IA O : pe p rim a gau r sacrat.
32. T S R A E - T S I A O : pe a I l- a gau r sacrat.
33. T C H O N G - T S IA O : pe a I l I - a gau r sacrat.
34. S I A - T S I A O : la 1 tr. d. n a fa ra lin ie i m ed ian e a co rp u lu i pe a IV - a gaur
sacrat.
35. R O E - IA N G : pe m a rg in ea ex te rn a a rtic u la ie i sa cro -c o cc ig ien e .
P u n c te le u rm to a re se a fl la 4 t r . d . la te ra l de lin ia m edian.
36. F O U -F E N N : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D.2.
37. P R O -R O U : la n lim e a a p o fiz e i su p e rio a re D.3.
38. K A O - R O A N G : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D.4.
39. C H E N N - T R A N G : la n lim e a a p o fiz e i spinoase D.5.
40. I - S I : la n lim e a a p o fiz e i spinoase D.6.
41. K O - K O A N N : la n lim e a a p o fiz e i spin oase D.7.
42. R O U N -M E N N : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D .9.
43. I A N G - K A N G : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase D.10.
44. I-C H E : la n lim e a a p o fiz e i spin oase D .ll.
45. O E - T S R A N G : la n lim e a a p o fiz e i sp in oa se D.12.
46. R O A N G - M E N N : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase L .l.
47. t C H E -C H E : la n lim e a a p o fiz e i sp in oase L.2.
48. P A O - R O A N G : la n iv e lu l g u rii sa cra te a Il- a .
49. T C H E - P IE N N : la n iv e lu l g u rii sa crate a IlI - a .
50. T C H E R E N G -F O U : la m ijlo c u l p liu lu i fe sie r.
51. IN N - M E N N : m ijlo c u l fe e i p o s te rio a re a coapsei, la ju m ta tea dista n ei d in tre
p liu l fe s ie r i p liu l p opliteu .
52. L E O U - T S R I: la 3 tr. d. deasupra m ijlo c u lu i sp aiu lu i pop liteu ,
pe m a rg in ea
in tern a ten d on u lu i biceps cru ral, lu n ga p oriu n e.
53. O E - IA N G : p e o rizo n ta la tre cn d p rin m ijlo c u l sp aiu lu i p o p liteu , la 1,5 tr. d.
de e x tre m ita te a sa ex tern .
54. O E -T C H O N G : la m ijlo c u l sp aiu lu i p o p liteu , p e pliu.
55. R O - IA N G : la 2 tr. d. sub V.54.
56. T C H E R E N G - T S IN N : n m ijlo c u l g r s im ii m oletu lu i, p u in sub p trim e a su pe
rio a r a d ista n ei d in tre in te rlin iu l tib io -fe m u r a l m a le o l ex tern .
57. T C H E R E N G - C H A N N : sub m olet, p e v e r tic a la m ijlo c u lu i sp aiu lu i pop liteu , la
m ijlo c u l d ista n ei d in tre in te rlin iu l tib io -fe m u r a l m a le o l ex tern .
58. F E I - I A N G (,,L o ) : p eron eu p o sterio r, p e o rizo n ta la lu i V.57 v e r tic a la m a rg in ii
p o s te rio a re a m a le o le i extern e.
59. F O U - IA N G : n tre t^ndon ul lu i A c h ile i m a rg in e a p o sterio a r a p eron eu lu i,
3 tr. d. deasupra calcaneu lu i.
60. K R E O U N - L O U N : m a rg in e a su p erioar
a ca lca n eu lu i; la ju m ta tea
d istan ei
d in tre ten d on u l lu i A c h ile si m a le o la extern .
61. P R O U -C H E N N : la 1,5 tr. d. sub V. 60.
62. C H E N N - M O : la 1,5 tr. d. sub m a le o la ex te rn pu in n ain tea ei.
63. T S IE N N - M E N N : la pu nctu l de u n ire a calcaneului, a stra galu lu i i cu boidu lui.
64. T S IN G - K O U ( S ) : m a rg in e a e x te rn a p icioru lu i, n d epresiu n ea din urm a m etata rsia n u lu i V.
65. C H O U -K O U ( D ) : m a rg in e a ex te rn a p ic io ru lu i n u rm a i pu in sub a rticu la ia
m e ta ta rs o -fa la n g ia n a degetu lu i V.
66. T R O N G - K O U : m a rg in e a ex te rn a degetu lu i V pe fa la n g e I a p ro a p e de a r
ticu la ia a Il- a .
67. T C H E N - IN N ( T ) : la 1 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh eal ex te rn al
d egetu lu i al V -le a (ce l m ic ).
* * P .A .= p u n c t de a s e n tim e n t al m erid ia n u lu i in d icat.
10 M an u al de acu pu nctu r

145

PLANA

VIII

V I I I . MERIDIANUL RINICHI (R)


(T ra ie c tu l ex te rn )
(du p G. S ou lie de M o ra n t)
1. I O N G - T S I U A N N ( D . l ) : n m ijlo c u l fo s e i p la n ta re fo rm a te p rin p lie re a halu celu i.
2. J E N N -K O U (D .2 ): fa a in tern a p icio ru lu i, sub i n a p o ia scafoid u lu i.
3. T C H A O -R A E ( S ) : fa a in tern a p ic io ru lu i, 1 tr. d. sub e x tre m ita te a in fe rio a r
a m a le o le i in tern e.
4. C O E - T S IU A N N ; fa a in tern a p ic io ru lu i, 1 tr. d. n u rm a m a le o le i in tern e,
p u in deasupra m a r g in ii in fe r io a r e a calcaneulu i.
5. T R A E - T S R I ( S ) : la 1 tr. d. n u rm a m a le o le i in tern e, m a rg in e a su p erioar a
calcaneu lu i.
6. T A - T C H O N G (,,L o ) : la 1,5 tr. d. n a p o ia m a le o le i in te rn e la m a rg in e a su pe
rio a r a calcaneu lu i.
7. T S IA O - T S IN N ( T ) : fa a in tern a gam b ei, la 3 tr. d. deasupra pu n ctu lu i m a i
p ro e m in en t al m a le o le i in tern e, 0,5 tr. d. n u rm a m a rg in ii p o s te rio a re a tib iei.
8. F O U - L E O U : p e m a rg in ea p o sterio a r a tib iei, 3 tr. d. deasu p ra m a le o le i in tern e.
9. T S O - P I N N : la 1 tr. d. n u rm a m a r g in ii p o s te rio a re a tib ie i, 0,5 tr. d. deasupra
sem idistan ei, m a le o l in tern in te rlin iu tib io -fe m u ra l.
10. I N N - K O U : p a rtea p o sterio a r in tern a fo s e i p o p lite e pe p liu l de fle x ie , m a r
g in ea in tern a ten d on u lu i sem im em b ran osu lu i.
11. R O N G - K O U : m a rg in e a su p erioa r a pu belu i, 2 tr. d. la te ra l de sim fiz .
12. T A - R O : la 2 tr. d. deasupra pu belu i, 2,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian .
13. T S R I - T S I U N N : la 4 tr. d deasupra pu belui, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian .
14. S E - M A N N : la 5,5 tr. d. deasu p ra pu belui, la 3,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian .
15. T C H R O N G -T C H O U : la tr. d. sub o m b ilic, 3,5 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian .
16. R O A N G - IU : la 3 tr. d. la te ra l de om b ilic.
17. C H A N G - T S IO U : la 1,5 tr. d. deasu p ra om b ilicu lu i, m a rg in e a ex te rn a m a relu i
drept.
18. C H E - K O A N N : la 3 tr. d. deasupra om b ilicu lu i, m a rg in e a e x te rn a m arelu i
drept.
19. I N N - T O U : p e m a rg in e a in tern a c a rtila ju lu i ce u nete co astele V I I I - I X .
20. T R O N G - K O U : p e m a rg in e a in tern a ca rtila ju lu i ce unete co astele V I I - V I I I .
21. I O U - M E N N : p u in sub i n a fa ra e x tr e m it ii a p en d icelu i x ifo id , pe m a rg in ea
in tern a ca rtila ju lu i, n iv e lu l u n irii co a s te lo r V I - V I I.
22. P O U - L A N G : p e m a rg in ea sternu lu i, sp a iu l V in tercostal.
23. C H E N N - F O N G : p e m a rg in e a in fe r io a r a coastei a IV - a
1 tr. d. la te ra l de
stern.
24. L I N G - S U : p e m a rg in e a in fe r io a r a coastei a I lI- a , 1 tr. d. la te ra l de stern.
25. C H E N N - T S R A N G : p e m a rg in e a in fe r io a r a coastei a I l- a 1 tr. d. la te ra l de
stern.
26. R O U - T C H O N G : pe m a rg in e a in fe r io a r a coastei I, 1 tr. d. la te ra l de stern.
27. I U - F O U : pe m a rg in e a in fe r io a r a cla vic u le i, 1 tr. d. la te ra l de stern.

10*

147

PLANA

IX

IX . MERIDIANUL VASE- SE X

(V.S.)

(T ra ie c tu l ex te rn )
( M a tr e du c o e u r sau m erid ia n u l P e ric a rd u lu i)
(du p G. S ou lie de M o ra n t)
1. T IE N N - T C H R E : 1 tr. d. n a fa ra m am elon u lu i, m a rg in ea su p erioar a coastei V.
2. T I E N N - T S I U A N N : m a rg in ea in tern a bicepsu lui, pu in sub o rizo n ta la trecn d
p rin m am elon .
3. T S IO N - T S R E : p liu l cotului, m a rg in e a in tern a ten d on u lu i bicepsu lui.
4. T S R I - M E N : n tre radius i cubitus, p u in deasupra sem idistanei. din tre p liu l
cotu lu i i p liu l pum nului.
5. T S E N N - C H E : m ijlo c u l fe e i a n te rio a re a an tebrau lu i, 4 tr. d. deasupra pliu lu i
pum nului.
6. N E I- K O A N N (,,L o ) : s e m il rg ire a a n teb ra u lu i la 2 tr. d. deasupra p liu lu i p u m
nului n tre tendoan e.
7. T A - L I N G (D i S) : pe p liu l de fle x ie al pu m nu lui la se m il rg im e a sa.
8. L A O - K O N G : m ijlo c u l p a lm ei m a rg in e a ex tern a m eta ca rp ia n u lu i I II.
9. T C H O N G - T C H R O N G : la 2 m m n a p o ia i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh eal e x te rn al
m ed iu su lu i (p a rte a p o ic e lu i).

149

PLANA

X. MERIDIANUL TREI FOCARE (T.F.)


(T r a ie c tu l ex te rn )
( T r ip le R e c h a u fe u r")
(du p G. S ou lie de M o ra n t)
1. K O A N N - T C H R O N G : la 2 m m n a p o ia i n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l ex te rn al
in elaru lu i.
2. I E - M E N N : m n dorsal, n tre m eta c a rp ien e le IV - V , a p ro a p e de a rticu la ia lo r
cu fa la n g e le .

3. T C H O N G -T C H O U
( T ) : tn re
m eta c a rp ien e le
IV - V ,
n a in tea
a rticu la ie i
lo r
su perioare.
4. IA N G -T C H E R E ( S ) : fa a d o rsal a n c h e ie tu rii pum nului, n d epresiu n ea d in tre
capul m eta ca rp ia n u lu i I V osul cu c rlig .
5. O A E - K O A N N (,,L o ) : a n tebra dorsal, 2 tr. d. deasupra p liu lu i pu m nu lui, m a r
gin ea cu bital a radiusului, m n a n su pin aie. In m icarea de p ro n a ie, p e m a rg in e a
radial*? a cubitusului.
6. R O E - T S O N G : an teb ra dorsal, la 4,5 tr. d. deasupra p liu lu i pu m nu lui, pe m a r
gin ea cu bital a radiusului. n m ic a rea de p ro n a ie p e m a rg in e a ra d ia l a cu bitu
sului.
7. T C H E -K E O U : an tebra d orsal p e a ceeai o rizo n ta l cu T.F.6, m a rg in e a rad ial
a cubitusului. n m ic a rea de p ro n a ie p e m a rg in e a in tern a cubitusului.
8. S A N N - I A N G - L O : a n tebra dorsal, 6 tr. d. deasupra p liu lu i pu m nu lui, u or n
a fa ra lu i T.F.6, a p ro a p e de lin ia m ed ian . n m icarea de p ro n a ie a p ro a p e de m a r
gin ea ra d ia l a cubitusului.
9. S E - T O U : a n tebra dorsal, p u in n a fa ra lin ie i m ediane, la ju m ta te a d istan ei
d in tre osul cu c r lig i e x tre m ita te a su p erioar .
10. T IE N N - T S IN G ( D ) : cot dorsal, e x trem ita tea su p erioar a ole cra n u lu i (a n te
bra u l n e x te n s ie ), 1 tr. d. deasupra lu i (a n teb ra u l n f l e x i e ) .
11. T S R I N G - L E N G - IU A N N : a n teb ra u l n exten sie, 1 tr. d. deasu p ra olecran u lu i.
12. S I A O - L O : bra dorsal, m a rg in e a in fe r io a r a d eltoidu lu i, p u in n a fa ra lin ie i
m ed ian e a brau lu i.
13. N A O - R O E : b ra p o stero -ex te rn , 3 tr. d. sub a crom ion , m a rg in e a p o sterio a r a
hum erusului.
14. T S IE N - T S IA O : fa a su p e ro -ex tern a u m rulu i, n tre a cro m io n i tu b erozita tea
m are a hum erusu lu i.
15. T I E N N - T S I A O : p e m a rg in e a a n te ro -su p e rio a r a tra p ezu lu i, la ju m ta te a dis
tan ei de la baza gtu lu i la v r fu l scapulei.
16. T I E N N - I O U : fa a la te ra l a gtu lu i, p u in n u rm a
m a rg in ii
p o s te rio a re
a
s tern o -cleid o -m a s to id ia n u lu i, n iv e lu l u n gh iu lu i m an dibu lei.
17. I - F O N G : n u rm a lob u lu lu i u rech ii, p e m argin ea a n terio a r a m astoid ei, la
0,5 tr. d. deasupra e x tr e m it ii sale.
18. T C H R E - M O : pe craniu, la sem in lim ea u rechii.
19. L O U - S I: p e craniu, 1 tr. d. deasu p ra lu i T .F . 18 (m a rg in e a p a v ilio n u lu i u rech ii,
dat p e sp ate).
20. T S IO - S O U N : la
n iv e lu l p r ii rid ic a te
a p a vilio n u lu i
u rech ii, la r d cin a
pru lu i.
21. E L - M E N N : n fo sa de din ain tea tragu su lu i.
22. R O - T S I A C : n a in tea u rech ii, la m a rg in e a su p erioar a a rc a d ei zig o m a tice, n
fo sa fo rm a t p rin desch iderea gu rii.
23. S E -T C H O U -K O N G : n fos, deasupra i n a p o ia e x tre m it ii e x te rn e a sprn cen ei.

151

X I.

M E R ID IA N U L

V E Z IC U L A

B IL IA R

(T ra ie c tu l ex te rn )
(dup G. Sou li de M o ra n t)
la 1 tr. d. n u rm a reb o rd u lu i

(V .

B .)

1. T R O N G -T S E -T S IA O :
orb ita r,
rioa r a a rcad ei zigo m a tice.
2. T I N G - R O E : pe in seria a n te ro -in fe rio a r a lo b u lu i u rech ii.

pe

m a rg in e a

supe

3. K R O - T C H O U - J E N N : pe m a rg in ea su p erioar a a rcad ei zig o m a tice, 1 tr .d . n


u rm a m ijlo c u lu i su.
4. R A N N - I A : p a rtea
su p erioar
a
tm p le i,
la
pu nctu l de
p o rn ire a suturii
p a rieto -tem p o ra le.
5. S IU A N N - L O U : la 3 t r . d . la te ra l de ex tre m ita te a sp rn cen ei, 2 tr.d. deasupra
a rca d ei zig o m a tic e .
_ _ ___ _
6. S I U A N N - L I : la 1 tr. d. n a in tea reb o rd u lu i a n te rio r al u rech ii, 2 tr. d. deasupra
a rc a d ei zigo m a tice.
7. T S IO U - P IN G : la 1 tr. d. n a in tea m a rg in ii a n te rio a re a u rech ii, 3 tr. d. deasupra
a rca d ei zig o m a tice.
8. C H O A E - K O U : p e craniu, 2 tr. d. deasupra m a rg in ii su p e rio a re a p a vilio n u lu i
u rechii, pu in n a in tea pu n ctu lu i su m a i n alt.
9. P E N N - C H E N : pu in n a in tea su turii fro n to -p a rie ta le , p e v e rtic a l , tre cn d p rin
V .B . la l/7d. deasupra lu i V.B.8.
10. I A N G - P A E : pe fro n ta l, 2 t r . d . deasupra m ijlo c u lu i m a rg in ii su p e rio a re a o rb ite i
(v e rtic a la p u p ile i).
11. L I N N - T S R I : p e fru n te, la 4 tr. d. deasupra arcad ei sp rn cen oa se, p e v e rtic a la
m a rg in ii e x te rn e a orb itei.
13. T C H R E N G - IA N G : pe v e r tic a la pu n ctu lu i m a i
n a lt
al
p a v ilio n u lu i
u rechii,
4 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian a craniu lui.
14. T C H R E N G - L IN G : 4 t r .d . deasu p ra m astoid ei, 4 t r . d . la te ra l de lin ia m edian.
15. T IE N N - T C H R O N G : pe v e r tic a la
m a rg in ii p o s te rio a re
a m astoidei, 1,5 tr. d.
deasupra o riz o n ta le i tre c n d prin pu nctu l cel m ai rid ica t al p a vilio n u lu i u rech ii.
16. F E O U -F A E : la 2,5 tr. d. n u rm i pu in dedesu btul p u n ctu lu i m a i rid ic a t al
p a vilio n u lu i u rech ii.
17. O A N - K O U : pe v r fu l a p o fiz e i m a s to id ei (p u in p o s te rio r).
18. T S IA O - IN N :; pe m a rg in ea p o sterio a r a m astodei, o rizo n ta la tre cn d p rin fo sa
in fe r io a r a tragusulu i.
19. N A O - K R O N G : p e sutura p a rie to -o c c ip ita l , n iv e lu l o riz o n ta le i v r fu lu i p a v ilio
n u lu i u rech ii, 3 tr. d. la te ra l de lin ia m ed ian .
20. F O N G -T C H R E : p e m a rg in e a la te ra l a tra p ezu lu i,
la o rizo n ta la
v r fu lu i m as
toid ei, sub occip ita l.
21. T S IE N N - T S I N G : fa a la te ra l a gtu lu i, pe m a rg in e a la te ra l a tra p ezu lu i, o r i
zon ta la m a rg in ii su p erioa re a c a rtila ju lu i tiro id .
22. I U A N N - I E : to ra c e (b ra u l d e-a lu n gu l co rp u lu i), pe coasta a V -a , la m argin ea
a n te rio a r a fo s e i a x ila re
2. T C H R E - T S IN N : to ra c e (b ra u l d e-a lu n g u l co rp u lu i), p e coasta a V -a , 2 tr. d.
n u n tru l m a r g in ii a n te rio a re a fo s e i a x ila re .
24. J E -IU E : m a rg in e in fe r io a r
a coastei a V l- a , v e r tic a la
tre cn d la 1 tr. d.
la te ra l de lin ia m am elon u lu i.
25. T S IN G - M E N N : e x tre m ita te a lib e r a coastei a X lI- a .
26. T A E - M O : p e pu n ctu l cu lm in a n t a l crestei ilia ce.
27. O U -T C H R O U : la 1 tr. d. sub creasta ilia c , p e v e r tic a la lu i V.B.2S.
28. O E -T A E : dedesu btul i p u in n u rm a sp in ei ilia c e a n te ro -su p e rio a re.
29. T S IU - T S IA O : deasupra e x tr e m it ii su p erioa re a m a re lu i tro h an ter.
30 R O A N N - T S IA O : p e p a rtea cea m a i p ro e m in en t a m a re lu i tro h a n te r (n p o z i
ie e zn d ).
31. F O N G -C H E : p e m a rg in e a a n te rio a r a fa s c ie i lata, la e x tre m ita te a m ediusului,
in d iv id u l fiin d n p icioa re, cu b ra e le de-a lu n gu l coapsei.
32. S IA - T O U : la 1 tr. d. sub V.B.31.
33. I A N G - K O A N N : m a rg in e a p o sterio a r a fa s c ie i lata, la 4 t r . d . deasupra in terlin iu lu i tib io -fe m u ra l.
34. I A N G - L I N G - T S I U A N N : sub ca p u l p eron eu lu i.
35. I A N G - T S I A O : la m ijlo c u l d ista n ei d in tre in te rlin iu l tib io -fe m u r a l i e x tr e m i
tatea in fe r io a r a m a le o le i ex tern e, la 0,5 tr. d. de m a rg in e a p o sterio a r a peron eu lu i.
36. O A E -T S IO U : la n lim e a pu n ctu lu i p reced en t, p u in n u rm a lui.
37. K O A N G - M IN G (,,L o ) : m a rg in e a
a n te rio a r
a p e ro n eu lu i 7 tr. d. deasupra
e x tr e m it ii in fe r io a r e a m a le o le i ex tern e.
38. IA N G - F O U ( D ) : m a rg in e a a n te rio a r a p eron eu lu i, 5 tr. d. deasupra m a le o le i
ex tern e.
39. S IU A N N - T C H O N G : m a rg in e a a n te rio a r a p eron eu lu i, 4 tr. d. deasu pra m a le o
le i ex tern e.
40. T S IO U -S IU ( S ) : la m ijlo c u l a rtic u la ie i calca n eocu b oid e.
41. L I N N - T S R I : n a in tea jo n c iu n ii m e ta c a rp ie n e lo r I V V , c tre al IV -le a .
42. T I-O U -R O E : n u rm a e x tr e m it ii dista le a a rtic u la ie i m e ta ta rs o -fa la n g ie n e a
d egetu lu i IV .
43. S IE -T S R I ( T ) : la b aza d e g etu lu i I V ex tern .
44. T S IA O - I N N : la 2 m m deasupra si n a fa ra u n gh iu lu i u n gh ea l e x te rn al d egetu
lu i IV .

153

PLANA

XII

X II.

M E R ID IA N U L

F IC A T

(F )

(T ra ie c tu l ex te rn )
(du p G. S ou lie de M o ra n t)
1. T A - T O U N : la 2 m m n u rm a i n a fa ra u n gh iu lu i u n g h ea l ex te rn al halucelu i.
2. S IN G - E T IE N ( D ) : pu in n u rm a jo n c iu n ii d eg etu lu i I II.
3. T R A E -T C H R O N G ( s ) : n u n gh iu l su p e rio r d in tre m eta ta rs ien e le I II.
4. T C H IN G - F O N G : p e fa a d orsal a p ic io ru lu i la n iv e lu l a rtic u la ie i a stra g a l-sca fo id , n tre ten d o a n ele ga m b ieru lu i a n te rio r si ex te n so ru l p ro p riu al halucelu i.
5. L I-C H E O U (,,L o ) : m ijlo c u l fe e i in te rn e a tib iei, 4 tr. d. deasupra m a le o le i
interne.
6. T C H R O N G - T O U : fa a in tern a tib iei, la ju m ta tea d is ta n e i: m a le o l ex tern
p la tou tib ia l.
7. S I - K O A N N : sub tu b ero zita te a in tern a tib ie i i n u n tru l tu b e ro z it ii sale
a n terioa re.
8. T S IO U - T S IU A N ( T ) : p u in n a in tea i deasupra p liu lu i de fle x ie in tern al g e
n u nchiului, p e tu b ero zita te a tib ia l , p e la b a gtei.
9. I N N - P A O : m a rg in e a p o sterio a r a croitoru lu i, 5 tr. d. deasupra p liu lu i in tern
a l genu nchiu lu i.
10. O U - L I: la 3 tr. d. deasu p ra i p u in n a fa ra lu i F.9, m a rg in e a p o sterio a r a
cro ito ru lu i.
11. I N N - L I E N N : m a rg in e a p o s te rio a r a croitoru lu i, 1,5 tr. d. sub i n a fa ra m ij
lo c u lu i p liu lu i de fle x ie in gh in a l.
12. I A N G - G H E : p e p liu l in g h in a l, pe a rtera fem u ra l .
13. T C H A N G - M E N N : m a rg in e a su p erioa r a e x tr e m it ii a n te rio a re a coastei a
X l- a (flo ta n t ).
, s
, .
14. T S R I- M E N N : m a rg in e a in fe r io a r a coastei a V U I-a , 1 tr. d. n a fa ra lin ie i
m am elon a re.

155

PLANA

XIII

X III.

VASUL

GUVERNOR

(V .G .)

S A U T O U -M O

(T .M .)

(T ra ie c tu l p rin c ip a l)
(dup N g u y e n V a n N g h i)
1. T C H I A N G - T S I A N G : sub v r fu l eoccisulu i.
2. I A O - I U : la n iv e lu l a rtic u la ie i sa cro -c o cc ig ien e .
3. I A N G - K O A N N : n tr-o fo set , sub a p o fiz a spinoas a ce lei d e-a IV - a v e rte b re
lom b a re.
4. M I N G - M E N N : n tr-o fo set , sub a p o fiz a spinoas a c e le i de a I l- a v e rte b re
lom b a r.
5. IU A N N -T C tH O U : sub a p o fiza spinoas a p rim e i v e rte b re lom b a re.
6. T S I- T C H O N G : sub a p o fiza spinoas a c e ie i de a X l- a ve rte b r dorsal.
7. T C H O N G - S U : dedesu btul a p o fiz e i sp in oase a c e lei de a X - a v e rte b r dorsal.
8. T IN N - T C H O U : sub a p o fiz a spinoas a celei de a I X - a v e rte b r dorsal.
9. T C H I - Y A N G : sub a p o fiz a spinoas a c e lei de a V I I - a v e rte b r dorsal.
10. L IN G T A E : sub a p o fiza spinoas a c e lei de a V l- a v e rte b r dorsal.
11. C H E N N - T A O : sub a p o fiza spinoas a c e lei de a V -a v e rte b r dorsal.
12. C H E N N - T C H U : sub a p o fiza spinoas a c e lei de a I I I - a v e rte b r dorsal.
13. T H A O - T A O : sub a p o fiza spinoas a p rim e i v e rte b re dorsale.
14. T A - T O U I : n tr-o fo set sub a p o fiz a spinoas a ce lei de a V il- a v e rte b r ce r
vic a l , deasupra p rim e i v e r te b r e dorsale.
15. I A - M E N N : la ceaf, n tr -o fo set la 1/2 d. de r d c in a pru lu i, n tre cele
2 m a ri tendoan e.
16. F O N G - F O U : la ceaf, la 1 d. de rd cin a prulu i, n tr-o fo set a m arelu i ten d on
ch iar deasupra occipu tulu i.
17. N O - F O U : pe lin ia m ed ian a re g iu n ii o c cip ita le, la 1,5 d. de ou n ctu l precedent.
18. T C H R A N G - T C A E N N : pe lin ia m ed ian a craniu lui, la 1 1/2 d. de pu nctu l p r e
cedent.
19. C H A O - T IN G : n sp atele ve rte x u lu i, la 1 1/2 d. de p u n ctu l 20 (P A E - R O E ).
20. P A E - R O E : la m ijlo c u l cra n iu lu i n v e r te x , la in te rs e c ia lin ie i m ed ian e i a
lin ie i care p lea c din a x u l v e r tic a l al u re c h ilo r n tr-o foset.
21. T C H I N G - T I N G : la 1 1/2 d. n fa a lu i P A E -R O E (20).
2,2. S E U N -R O E : la n iv e lu l fo n ta n e lei, n tr-o fo set , la 3 d. de P A E -R O E .
23. C H A N G - S IN G : cu o d. n a in tea
pu nctu lu i p reced en t,
la o d. de rd cin a
fro n ta l a pru lu i, n tr-o fo set .
24. C H E N N - T IN G : n a in te cu 1/2 d. de pu nctu l preced en t.
25. (27). S O - L IO U : la n iv e lu l v r fu lu i nasului.
26. (28) C H O E - K A O : n tr-o fo set la n iv e lu l an u lu i n a zo -la b ia l, sub cloazon u l

nazal

27. (29) T O E - T O A N : la ex trem ita tea in fe r io a r a an u lu i n a zo -la b ia l, la co n ta c


tul cu bu za su p erioar , pe o p roem in en .
28. G A N N - T S I A O : pe g in g ie, n fo sa d in tre r d c in ile in c is iv ilo r m ediani.

157

PLANA

XIV

X IV .

VASUL DE CONCEPIE (V.C) SAU J E N N -M O

(J.M .)

(T ra ie c tu l p rin c ip a l)
(du p N g u y e n V a n N g h i)
1. R O E - I N N : p e perineu , la sem idistan a d in tre m a rg in e a a n terioa r a anusului i
o rig in e a scrotu lu i. L a fe m eie, la ju m ta tea dista n ei d in tre anus i com isu ra p o ste
rio a r a v u lv e i.
2. T S IO U - K O U : pe m a rg in e a su p erioa r a pubelui.
3. T C H O N G -T S I (P .H . al V ) : la 1,5 tr. d. deasupra pubelui.
4. K O A N N - IU A N N (P .H . al I . S . ) : la 1,5 tr. d. deasupra pu belui.
5. C H E -M E N N (p.H . al T . F . ) : la 3 tr. d. sub o m b ilic.
6. T S R I - R A E : la 2 tr. d. sub o m b ilic.
7. I N N - T S I A O : la 1 tr. d. sub om b ilic.
8. C H E N N - K O A N N : n m ijlo c u l om b ilicu lu i.
9. C H O R - F E N N : la 1 tr. d. deasu p ra o m b ilicu lu i.
10. S I A - K O A N N : la 3 tr. d. deasupra om b ilicu lu i.
11 . T S I E N N - L I : la 4 tr. d. deasu p ra om b ilicu lu i.
12. T C H O N G - K O A N N (p.H . d ig e s tiv a l T .F . i S ) : la 5 tr. d. deasu p ra o m b ilicu lu i
(ju m ta tea d ista n ei o m b ilic - x ifo id ).
13. C H A N G - K O A N N : la 7 tr. d. deasupra
o m b ilic u lu i
(o riz o n ta la
p o riu n ii m ai
in fe r io a re a co astei a V H - a ).
14. T S IU - K O A N N (p.H . al C ) : la 1 tr. d. sub v r fu l x ifo id u lu i.
15. T S IO U - O E : v r fu l ap en di celu i x ifo id .
16. E C H O N G - T IN G : pe in te rlin iu l s te rn o -x ifo id ia n .
17. T R A N N - T C H O N G : n iv e lu l sp aiu lu i I V in tercostal.
18. I U - T R A N G : N iv e lu l sp aiu lu i I I I in terco stal.
19. T S R E - K O N G : n iv e lu l sp aiu lu i I I in terco stal.
20. R O A - K A E : n iv e lu l p rim u lu i sp aiu in tercostal.
21. S I U A N N - T S I : m a rg in e a su p erioa r a sternului.
22. T I E N N - T R O U : la 1 tr. d. deasupra sternului.
23. L I E R R - T S I U A N N : p e m a rg in e a su p erioa r a la rin gelu i.
24 T C H R E N G - T S IA N G : pe m a rg in e a su p erioar a fo s e i m en ton iere.

159

PLANA XV

- \ -------- V,nind

,.
o/n rinichi

'--------------

1/C/

f s u ! Tchoug Mo
C ne m e rid id n u l
rin ic h iu lu i

1 princlpaldfnnfc/iiulw
----------- Vsu! secundar
ai iui Tchoug-Mo

Je n n Mo

i ' r '

Tchoug M o
M e rid ia n u l sto m a c

$30
V dsui
c tre m e n d id n u !
r in ic h i

c e c u r id a r ^ ^
d i iu / T eiioug M o

X V Tchong-Mo (vasul strategic") (dup G. Soulie de Morant)

M an u al
de

PLANA

XVIII

P L A N A XVII
C tre f r o p u n c tu !

rjp reuniune /nv- AEu


V,

S t2 - -

r'

aV

T r a ie c tu l
<j/ tu i In n -K E O

#'

*tl J j
l
!'W' t
\ \

i/<{

Vc

-----------------

ra ie c iu i extrg ?/ lu i i r i n - K e o

In n - K e o
~

VB?9

M e n d fd n u i

rinichi

Vs9

VV'
X V III -

vasul clciului")
XVII

162

- ln-K eo

M .)

Yang-K eo (vasul Yang al micrii i forei")


(dup G. Soulie de Morant)

163

ir

PLANA

XIX

PLANA

XX

VB1?

VBis

- - iJeen Mo

- _ . / n n OC

XIX

Inn-Oe (vasul Inn de legtur") (dup G. Soulie de Morant)


XX Yang-Oe (vasul Yang de legtur") (dup G. Soulie de Morant)

164