Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 227/2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de


protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare
Modificări (...)
În vigoare de la 05 aprilie 2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 05 aprilie 2006. Formă aplicabilă la 27 noiembrie 2018.

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor
funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.872/2005,
văzând Referatul de aprobare al Direcției consolidarea proprietății, reforma structurilor de exploatare și
conservarea solurilor nr. 103.631 din 22 martie 2006 privind amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție
adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art.
1.
- Se aprobă amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri
funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.
2.
- Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art.
3.
- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării


rurale,

Gheorghe Flutur

București, 31 martie 2006.


Nr. 227.

ANEXĂ

AMPLASAREA ȘI DIMENSIUNILE
zonelor de protecție adiacente infrastructurii
de îmbunătățiri funciare
1. Zona de protecție la prize de apă, evacuări de apă, lucrări
în albie și altele asemenea:

- metri -

- Lățimea zonei de protecție 10

2. Zona de protecție la canale

2.1. Canale de irigații

- Lățimea zonei de protecție:

Tiparit de Camelia Oprican la 27.11.2018. 1/3


Document Lege5 - Copyright © 2018 Indaco Systems.
- canal de distribuție 2,0

- canal de aducțiune 2,5

- canal de transport 3,0

2.2. Canale de desecare:

- canale secundare și de ultim ordin 2,0

- canale principale 2,0

- canale colectoare 2,5

3. Zona de protecție la stații de pompare:

- Lățimea zonei de protecție:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1,0

b) neîmprejmuite (măsurată de la limita construcției) 4,0

4. Zona de protecție de-a lungul digurilor

- Înălțimea medie a digului 0,5- 2,5 2,6- 5 >5

- Lățimea zonei de protecție:

- spre cursul de apă 5,0 10,0 15,0

- spre incintă 3,0 4,0 4,0

5. Zona de protecție la baraje

- Înălțimea barajului <10 >10

- Lățimea zonei de protecție:

- baraj 5,0 15,0

- lucrări anexe la baraje 5,0 5,0

- construcții și instalații:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1

b) neîmprejmuite (măsurată de la limita construcției) 3

6. Zona de protecție în jurul lacurilor de acumulare

- Lățimea zonei de protecție 5,0

7. Zona de protecție la perdelele forestiere de protecție a


terenurilor agricole și la plantațiile antierozionale

- Lățimea zonei de protecție:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1

b) neîmprejmuite (măsurată de la ultimul rând al 3


perdelei/plantației)

8. Zona de protecție la construcțiile pentru întreținere și


exploatare

- Lățimea zonei de protecție:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1,0

b) neîmprejmuite (măsurată de la limita construcției) 3,0

NOTĂ:
1. Zonele de protecție se măsoară astfel:
a) la lacurile de acumulare, de la nivelul maxim de retenție;
b) la celelalte lucrări, de la limita zonei de construcție sau a împrejmuirii.
2. În lățimea zonelor de protecție nu se includ drumurile de exploatare.

Tiparit de Camelia Oprican la 27.11.2018. 2/3


Document Lege5 - Copyright © 2018 Indaco Systems.
3. În cazul în care de la piciorul taluzului digului spre apă distanța până la mal este mai mică decât zona de
protecție, pentru lățimea zonei de protecție se ia distanța de la dig la mal.
4. Înălțimea și adâncimea medie se determină pe tronsoane caracteristice.

Tiparit de Camelia Oprican la 27.11.2018. 3/3


Document Lege5 - Copyright © 2018 Indaco Systems.