Sunteți pe pagina 1din 1

Cunoaştere Înţelegere 

   Aplicare Analiză Sinteză Evaluare


a cita a clarifica a aplica a analiza a actualiza a aprecia
a defini a confirma a calcula a aprecia a asambla a disputa
a descrie a apăra a desfăşura a aranja a amesteca a evalua
a enumera a discuta a alege a atribui a compune a verifica
a găsi a distinge a calcula a categorisi a pregăti a conchide
a identifica a duplica a demonstra a clasifica a construi a convinge
a eticheta a exemplifica a dramatiza a compara a concepe a critica
a localiza a explica a folosi a conecta a crea a deduce
a potrivi a exprima a estima a contrasta a concepe a apăra
a memora a extinde a executare a decide a dezvolta a evalua
a numi a ilustra a experimenta a deforma a proiecta a emite o
a recita a deduce a ilustra a detecta a formula ipoteză
a recunoaşte a interpreta a implementa a determina a genera a judeca
a consemna a localiza a face a schematiza a incorpora a rândui
a repovesti a parafraza a modela a diferenţia a integra a evalua
a repeta a prezice a modifica a discrimina a inventa a recomanda
a raporta a relata a opera a diseca a face a revizui
a remedia a raporta a îndeplini a distinge a modifica a scruta
a specifica a reproduce a practica a examina a iniţia a susţine
a declara a declara din a programa a generaliza a plănui a evalua
a cataloga nou a arăta a grupa a produce a cântări
a spune din nou a simula a emite o a propune
a revedea a schiţa ipoteză a rearanja
a alege a rezolva a imagina a înlocui
a traduce a folosi a inspecta a transforma
a înţelege a inventaria
a ordona
a organiza
a prezenta
a examina
a întreba
a alege
a separa
a rezuma
a testa

Taxonomia Revizuită a lui Bloom 


Categorii de Verbe

S-ar putea să vă placă și